4. fejezet. A remény iskolái

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4. fejezet. A remény iskolái"

Átírás

1 4. fejezet A remény iskolái 2000-ben az Oktatási Minisztérium egy merész kezdeményezést indított útjára nyolc iskola részvételével. A Rendkívül nehéz körülmények között működő iskolák (Schools Facing Exceptionally Challenging Circumstances SFECC) nevű kísérlet célja annak demonstrálása volt, hogy még a legnehezebb helyzetben lévő régiók iskoláit is meg lehet reformálni. Könyvünk e fejezete bemutatja, milyenek voltak ezek az iskolák a minisztériumi beavatkozás előtt, és milyen problémákkal küzdenek azok a helyi közösségek, ahonnan a diákjaik kikerülnek. A fejezet két fő felvetése a következő: azért választották ki éppen ezeket az iskolákat, mert már igen sok hasznos kezdeményezés indult bennük és termékeny táptalajt nyújtottak a legjobb gyakorlat meghonosításához; bár a helyi lakosság helyzete sok esetben szinte reménytelen volt, ez a nyolc iskola a jobb jövő reményét nyújtja számukra. Nyolc iskola bemutatása Az Oktatási Minisztérium 2000-ben nyolc iskolát választott ki annak demonstrálására, hogy megfelelő támogatással még a társadalom perifériáin működő iskolák is sikeressé válhatnak. Ez a nyolc iskola nem az ország nyolc legrosszabb iskolája volt, bár a sajtó sokszor így cikkezett róluk. Ezeket az iskolákat az ország legnehezebb körülmények közé került iskoláit reprezentáló mintaként választották ki. Az Octet a Nyolcak egyik legfontosabb jellemzője az, hogy nem törődtek bele a reménytelenségbe. Olyan iskolák ezek, amelyeket jó vezetéssel megmenthetőnek találtak, és amelyek esetéből általánosabb érvényű tanulságokat lehet levonni az iskolák, akár a reménytelennek tűnő helyen lévő iskolák fejlesztéséről is. MacBeath et al (2007) Schools on the Edge. SAGE Publication Inc o.

2 A projektben részt vevő nyolc középiskola kiválasztásakor a brit Oktatási Minisztérium négy mérőszám tekintetében határozott meg küszöböket. Olyan iskolák kerülhettek be a programba, amelyekben: 1) a diákok legföljebb 15%-a ért el 5 vagy több tárgyból A* és C közötti jegyet 1999-ben és 2000-ben; 2) a diákok legalább 40%-a szociális helyzete miatt jogosult az ingyenes iskolai étkeztetésre; 3) a diákok legalább 39%-a a hivatalos nyilvántartás szerint sajátos nevelési igényű (Special Educational Needs, SEN, magyarul SNI) és 4) a vezetők az Oktatási Követelmények Hivatala (Office for Standards in Education, Ofsted) által végzett, az iskolák felügyeletéről szóló 1996-os törvény (School Inspections Act) által előírt vizsgálatok során jó vagy ennél kedvezőbb értékelést kaptak. Mind a nyolc iskolában 1994-ig visszamenőleg gyengék voltak az eredmények. A éves diákok 1%-21%-a kapott 5 vagy több A* és C közti jegyet a GCSE (16 éves korban tett középiskolai) vagy GNVQ (szakközépiskolai) záróvizsgákon. A legtöbb iskola esetében 1994 és 2001 között ez a mutató egyszer sem emelkedett 15% fölé (a statisztikák a Minisztériumtól származnak). A kiválasztott iskolák a következők voltak: Campion (Liverpool), The Channel School (Folkestone), Havelock School (Grimsby), Pennywell (Sunderland), Phoenix School (Hammersmith és Fulham, London), St. Albans CE School (Birmingham), The Ridings School (Halifax) és Whitefield School (Barnet, London). Ez a nyolc iskola hasonló mutatókkal rendelkezett, de igen nagy különbségek voltak közöttük. Volt köztük olyan, ahova 400 diák járt, és volt, ahova Akad közöttük két egyházi iskola és egy fiúiskola is ben háromban volt valamilyen képzés 16 éven felülieknek, ötben pedig nem. A programban résztvevő iskolák közül négy olyan körzetben található, ahol a jelentkezők között képesség alapján válogató grammar school-ok is működnek, míg a többi iskolának comprehensive school-okkal, azaz előszelekciót nem alkalmazó, de bizonyos félhivatalos válogatási módszereket mégis felhasználó iskolákkal kell versenyeznie. Öt iskola szinte kizárólag fehér bőrűek által lakott környéken fekszik, és diákjai a közvetlen környékről kerülnek ki. A maradék három intézmény diákjai viszont nagyobb, etnikailag vegyes, gyakran cserélődő lakosságú zónákból kerülnek ki, és legtöbbjüknek sokat kell utaznia az iskoláig. A verseny elszenvedői

3 Mind a nyolc iskola közös vonása, hogy nem számítanak vonzónak a helyi lakosok szemében; aki teheti, szelektív, azaz felvételiztető iskolába, egyházi iskolába vagy egy jobb környéken fekvő iskolába küldi a gyermekeit. Ebben a versenyhelyzetben mind a nyolc iskola elől elszívnak egyes potenciális diákokat ezek a vonzóbb iskolák. Emiatt a dolgozóknak igen sok energiát kell a diákok toborzásába fektetnie, miközben a tanárokat sem könnyű ezekbe a rossz környéken lévő iskolákba csábítani. Mindegyik intézmény megszenvedte azt, hogy a versenytársaiknak számító iskolákban megsértik az igazságosság és az egyenlőség elvét. A 3. fejezetben idéztük egy iskolaigazgató szavait, aki szerint ez már csak így megy. Ő láthatóan beletörődött abba, hogy a szabályok a versenytársainak kedveznek igazságtalanul. Ez az egyenlőtlen verseny nemcsak az egyes iskolák diákságának társadalmi összetételét befolyásolja, hanem hatással van az érintett negyedekre is: a legtájékozottabb és legambiciózusabb szülők elköltöznek ezekről a környékekről. A nyolc iskola helyzete sok mindenben hasonlít, de igen komoly különbségek is vannak közöttük. Felszínes szemlélő számára egyformának tűnhetnek, de a mélyebben rejlő különbségek miatt a döntéshozók nem vehetik őket egy kalap alá; nem ugyanaz a megfelelő megoldás mindegyik helyzetére. Földrajzilag és történelmileg nagyon eltérő közösségeket szolgálnak ki, ráadásul egy adott iskola diákjai nem feltétlenül a közvetlen földrajzi környezetéből kerülnek ki. Az, hogy az egyes középiskolák diákjai melyik általános iskolából kerülnek ki, jól tükrözi a különböző oktatáspolitikai kezdeményezések és a piaci erők hatásait; a szülők egy része tájékozottan, tudatosan dönt, mások pedig passzív módon beletörődnek az elkerülhetetlenbe. Nyolc közösség a társadalom perifériáin A Nyolcak közül kettő, a Whitefiled és a Phoenix Londonban van. Ugyanabban a városban fekszenek ugyan, de nagyon eltérő negyedekben, így aztán hatalmas kulturális különbségek vannak a kettő között. Az Önkormányzati Minisztérium által összeállított 2004-es elmaradottsági index (Indices of Deprivation, ODPM, 2004) szerint a 354 helyi önkormányzati terület közül Barnet a Whitefilednek otthont adó kerület a 193. legelmaradottabb, Hammersmith és Fulham, a Phoenix zónája pedig a 65. legrosszabb helyzetű.

4 Barnet London peremén fekszik, és sok különféle részből épül fel: északi részén középosztálybeli elővárosi zónák húzódnak, délebbre pedig, a sűrűn beépített zónákban sok kisebbségi él. A kerületben van három igen előkelő helyen rangsorolt középiskola, több másik iskolája viszont az országban a legrosszabbul teljesítők közé tartozik. A éveseket oktató nem szelektív Whitefield, ahova 2001-ben 802 diák járt, a tanárok szerint a problémás gyerekek gyűjtőhelye; azoké, akik nem jutottak be a szomszédos kerületek jobb iskoláiba. Emellé társul a bevándorlás és az újonnan kiutalt szociális lakások miatti nagy fluktuáció, így aztán a 7. és a 11. tanév között a diákok nagy része kicserélődik. Az SFECC kezdeményezés elején az iskola 70, elszórtan elhelyezkedő általános iskola diákjait vette fel, többségében fiúkat. A nemi egyensúly eltolódásának egyik oka az, hogy az intézmény sportiskolaként működik. Barnethez hasonlóan Hammersmith és Fulham is igen vegyes képet mutat: vannak bennük jómódú környékek, és azok közvetlen közelében vannak igen elmaradott, nagyrészt kisebbségiek által lakott negyedek is. A kerület összlakosságának háromnegyede fehér bőrű ugyan, de az a környék, ahol a Phoenix fekszik, az etnikai kisebbségek olvasztótégelye: 50 különböző nemzetiség lakja. A Shepherd s Bush nevű életteli közösség peremén fekszik, közvetlenül az önkormányzati lakásokból álló, sok problémával küzdő White City lakótelep mellett. A fiatalokkal foglalkozó szociális munkások szerint a Phoenix környékét nem is lehet helyi közösségnek nevezni, hiszen a környéken akkora a lakosok fluktuációja, hogy szinte senki nem marad itt elég hosszan ahhoz, hogy a negyednek valamilyen saját identitása alakulhatna ki ban a Phoenix 750 tanulója közül 104 volt menekült (javarészt Szomáliából), 113 állandó lakhely nélküli, vándorló családok gyermeke volt, és a diákok négyötödét egyedülálló szülő nevelte. Az iskola legalább kilenc helyi általános iskola diákjait fogadja, bár ezek legtöbbjéből csak a végzett diákok kis része megy a Phoenixbe; a legtöbb szülő inkább a szomszédos kerületekbe küldi gyermekeit középiskolába. Két másik iskola nagyobb városban fekszik: A St. Albans Birminghamben van, a Campion pedig Liverpoolban. Mindkét város hagyományos ipari központ, amelyek a XXI. sz. elején kulturális központtá kezdtek átalakulni. Birmingham az ország földrajzi középpontjában fekszik, fontos szállítási útvonalak kereszteződésében, erős iparral. A becslések szerint lakosságának háromnegyede az ország legkevésbé elmaradott vidékein él, de itt is akadnak nagyon elmaradott közösségek. Kilenc olyan birminghami negyed van, ahol a lakosság legalább 75%-a tartozik Anglia legrosszabb helyzetű 10%-ához. A St. Albans egy soknemzetiségű negyedben fekszik, ahol a legfrissebb népszámlálási adatok szerint a lakosság 78%-a tartozik valamilyen kisebbséghez, részben amiatt, hogy a környék több

5 menekülthullám elsődleges letelepedési célpontja volt. Az 1960-as években épült tömbházakból mára javarészt eltűntek a hosszú távra odaköltözők; a lakosok nagy részét ma a menedékkérők és az intézményi ellátásból kikerültek teszik ki. A St. Albans egy kis, az anglikán egyház által működtetett, önkéntes támogatók segítségét is igénybe vevő iskola ben 416 diákja volt, akik 30 különböző általános iskolából érkeztek. A legközelebb fekvő általános iskola végzőseinek 20%-a ment a St. Albansba, a többiek pedig több másik, gyalog már nem elérhető középiskolában tanultak tovább. A környéken jellemző hatalmas fluktuációt, a lakosság cserélődését jól mutatja, hogy az iskola diákjainak 30%-a évente kicserélődik. Birminghamhez hasonlóan Liverpoolban is gazdasági fellendülés zajlik: egész kerületek újulnak meg, erősödik a belső befektetői kedv, és új munkahelyek jönnek létre a városban. A város Európa 2008-as kulturális fővárosa lett, később pedig az UNESCO a világörökség részévé nyilvánította. Összességében azonban Liverpool továbbra is az ország egyik legelmaradottabb, sőt, talán a legelmaradottabb önkormányzati zónája. Az iskola Észak- Liverpool legszegényebb részeiből fogadja a gyermekeket; ezeken a környékeken minden tíz felnőttből csak háromnak van munkája, 40%-uk képzetlen, és a felnőttek 15%-a hosszan tartó betegségben szenved vagy fogyatékkal élő ben az iskolában kb. 600 diák tanult, 95%- ban tisztán fehér bőrűek és mind fiúk. Az iskola dolgozói szerint ez is ront a helyzeten, mert a munkanélküliség és a bűnözés is gyakoribb a fiatal férfiaknál, mint a hasonló korú nőknél, amit tovább erősítenek a társadalmi előítéletek is. Sunderland és Halifax (ahol a Pennywell School és a The Ridings School találhatók) olyan városok, amelyeknek most kell megküzdeniük a posztindusztriális éra kihívásaival. Sunderlandben a problémák mélyen gyökereznek, és az egész várost érintik. A munkahelyek és a jó környéken fekvő lakások hiánya miatt a jobban keresők más környékekre kezdtek vándorolni, és a városban nincs elég rendelkezésre álló szociális lakás sem, pedig ezekre nagy az igény, hiszen a lakosság nagy hányada számára az egyetlen bevételi forrást a különböző szociális segélyek jelentik. Sunderland önkormányzatának területe a hivatalos rangsor szerint 354-ből a 15. legelmaradottabb, és a 25 körzetből 11 köztük az is, ahol a Pennywell fekszik a legrosszabb helyzetű 10%-ba tartozik. Az iskolába 11 és 16 év közötti gyerekek járnak, és 2001-ben csaknem 1200 diákja volt. A környéken rengeteg a vandálok által tönkretett vagy bedeszkázott ház; 400 ház üresen áll, 800 pedig bontásra vár. Néhány helyen menedékkérők laknak átmeneti jelleggel; ők a 99%-ban tisztán fehér negyedben rasszista támadások áldozatai. A Pennywell Schoolhoz legközelebb fekvő területeken a projekt kezdetekor a felnőttek majdnem fele már legalább 12 hónapja munkanélküli volt. A diákok fluktuációja a

6 Nyolcak között nem számít magasnak, de sok diák azért került ide, mert más iskolákba nem fogadták be, vagy, az egyik ott dolgozó szavaival, el akart menekülni a korábbi környezetéből. A The Ridings School környéke, a javarészt fehér bőrű protestánsok által lakott Észak- Halifax igen éles ellentétben áll az etnikai sokszínűségéről ismert Nyugat-Közép-Halifaxszal. A zónában igen erős a szélsőjobboldali Brit Nemzeti Párt támogatottsága, a lakáshelyzet pedig több évtizednyi rossz vezetésről árulkodik. A Jumbles tömbházat, ami 15 éven át üresen állt, végül elbontották, csakúgy, mint az Abbey Parkot, az 1960-as évek díjnyertes új lakónegyedét (itt az 1990-es évek végére a házak állapota annyira leromlott, hogy lakhatatlanná váltak). A Ridings éves diákokat oktat, 2001-ben 680 tanulója volt. Több általános iskola végzőseit fogadja felvételi nélkül egyébként ezekből az iskolákból sok diák megy inkább a két közeli egyházi középiskola egyikébe. A nagy számú ázsiai származású helyi lakos jó része inkább a távolabbi The Halifax High Schoolba küldi gyermekeit középiskolába. A North Halifax Grammar School is növeli a versenyhelyzetet: Észak- Halifaxból a legjobb képességű 10% ide megy középiskolába. Folkestone és Grimsby (a Channel School és a Havelock School városai) régen egyaránt virágzó tengeri kikötők voltak, de mostanra mindkettő hanyatlásnak indult. Grimsby a halászati ipar elvesztése miatt szenved, Folkestone pedig a La Manche-csatorna alatti alagút megépítése óta vesztette el a jelentőségét és így fő bevételi forrását. A parti városok problémáit tovább súlyosbítja több tényező, amelyek megnehezítik a gazdasági fejlődést: periférikus földrajzi helyzetük, a korlátozott méretű helyi piac és a méretgazdaságosság hiánya. Folkestone az ország peremén fekszik, a Franciaország felé néző partvidéken tiszta időben látszanak is a francia partok. A komp felé tartó, átutazóban lévő britek szerint a város az ország legrosszabb környékei közé tartozik, pedig ők nem is látják a város legrosszabb oldalát; a munkanélküliséget és a szegénységet. A halászati és turisztikai ipar és a kompforgalom folyamatosan zsugorodik, ami tönkreteszi a gazdaságot és a környezetet is. Kent megye tengerparti városaiban már régóta sok állami gondozott gyerek él sokan külföldiek és sokan szorulnak segélyre, illetve sok a különböző pszichiátriai intézetekből elbocsátott lakos is. A Channel Schoolnak otthont adó Shepway kerületet 97%-ban tisztán fehér bőrűek lakják. A lakosok egyötöde szenved valamilyen idült betegségben. Az iskolának 2001-ben és 16 év közötti diákja volt, akiknek 67%-a küzd tanulási nehézségekkel. A tanulók hét helyi általános iskolából kerülnek ki, de ezen általános iskolák diákjainak nagy része a Channel School helyi versenytársának számító másik középiskolába megy, a legkiválóbbak pedig más, szelektív gimnáziumokban tanulnak tovább.

7 Grimsby is tengerparti kisváros, de a hangulata egyáltalán nem a Riviérát idézi. A város sokak szerint a világ végén van ; az ország keleti csücskében fekszik és az Északitengerre néz, ahonnan gazdagabb időkben a bevételének java része érkezett. Grimsby (Immingham mellett) az Egyesült Királyság legnagyobb kikötője, de nagyon megszenvedte a halászati ágazat visszaesését, majd a Bird s Eye halfeldolgozó üzem 2005-ös bezárását az üzem évtizedeken át Grimsby fő foglalkoztatója volt. Grimsby a 354 közül a 67. az angliai elmaradottsági indexben; rosszak a lakáskörülmények, a munkanélküliség az országos átlag kétszerese, elterjedt a droghasználat, a betörések és a családon belüli erőszak. Ilyen környezetben működik a Havelock School, ahova 11 és 16 év közötti gyermekek járnak. A város peremén fekvő intézménynek 2001-ben 700 diákja volt, javarészt a 98%-ban fehér Heneage-ből. A diákok többsége három általános iskolából kerül ki, de két másik általános iskola néhány tanulója is a Havelockban folytatja tanulmányait. Az iskolaigazgató szerint sok diákjuknak igen alacsony volt a születési súlya, sokan alultápláltak, korukhoz képest alacsonyak és soványak, ami nagyban hozzájárul a hiányzások és a betegségek nagy gyakoriságához. ESETTANULMÁNY Élet az SFECC előtt: A Havelock School A Havelock School Grimsbyben, egy régi halásztelepülésen fekszik, saját gyűjtőterületének peremén. Grimsby etnikailag egységes terület, és az ország legelmaradottabb zónáinak egyike. Az iskola épületeinek leromlott állapota nem segít elnyerni a szülők bizalmát; így Jane Dyer igazgató nagy erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy sikerüljön forrásokat szerezni az iskola felújítására. Az 1980-as évek elején több mint 1200 diák járt ide, részben az igen sikeres plusz két évre, 16 és 18 éves koruk között. Az 1990-es iskolai átszervezés során Grimsby összes középiskolájában megszüntették a 16 év felettiek oktatását, így egyre több szülő küldte gyermekeit a közeli Cleethorpes iskoláiba. Amikor a Havelockba már csak 494 diák járt, be is akarták zárni, és a helyzeten a negatív újságcikkek sem javítottak. Az iskola, tudatában annak, hogy a sajtó a helyi társadalom véleményének egyik legfontosabb formálója, igyekezett elérni, hogy pozitívabb, vidámabb cikkek jelenjenek meg róla, vidám gyerekek képeivel.

8 Igyekeztek megnyerni a szülőket is: a többi iskolánál korábban rendeztek nyílt napokat, és ingyenes utaztatást is szerveztek a szülők számára. Mára már sok szülő jár a nyílt napokra, és a jelenlegi diákok szülei is rendszeresen járnak az iskolában esténként szervezett előadásokra és képzésekre. Mind ezek a változtatások, mind az a gyakorlat, hogy a családoknak a vezető tanárok és a lelki segély szolgálat vezetői által írt ajánlásokat küldenek, nagyban hozzájárult a pozitív közvélekedéshez. Az iskola sokat dolgozott a helyi általános iskolákkal való kapcsolatok kiépítésén is; meglátogatták a helyi általános iskolákat, és azok képviselőit is meghívták a Havelockba, hogy megismerkedjenek az intézménnyel. A külső munka mellé természetesen a házon belül zajló, az oktatás és a tanulás színvonalának emelését célzó kemény munka társult. Az iskolában külön oktatási tanácsadó és diáktanácsadó dolgozik, akik a külső szervezetekkel való kapcsolattartáson és a hiányzások csökkentésén dolgoznak. Az Oktatási Cselekvési Körzet" (Education Action Zone) és az Egységes Megújulási Költségvetés (Single Regeneration Budget) programok támogatásának köszönhetően egy szociális munkás hetente két napot az iskolában tölt, tanácsadóként segítve a magatartási problémákkal küzdő gyerekeket, és az ebédidőben zajló informális beszélgetések során az összes diák rendelkezésére áll. A diákokkal és szüleikkel ápolt személyes kapcsolat, a diákok sorsának követése az iskola egyik erőssége. Alighanem ez az egyik oka annak is, hogy ilyen sok tanulási nehézségekkel küzdő diák, illetve más iskolákból eltanácsolt gyerek jár a Havelockba: köztudott, hogy ebben az iskolában segítik őket. Ez azonban megváltoztatta az iskola diákságának összetételét, ami viszont alapvetően befolyásolta a Havelocknak az iskolák tanulmányi eredmény szerinti rangsorában elfoglalt helyét. Mivel a tervek szerint 2008-ban két academy, azaz nagyobb önállósággal és a magánszektorból érkező támogatással működő középiskola is nyílik majd a közelben, a Havelock is átalakul majd. Közös különbségek Az érintett helyi közösségek között olyan nagy különbségek vannak, hogy aligha lehet őket egy kalap alá venni, de ugyanakkor a gazdasági és társadalmi jogfosztottságra utaló néhány vagy minden jel megléte és a társadalmi tőke hiánya azonos kihívásokat eredményez. Ennek a nyolc településnek egyes részein sok, a munkanélküliség és más okok miatt elszigetelődött, csalódott ember él. Mind a nyolc területen nagy a lakosok fluktuációja, részben a nagyobb városokban fellelhető alkalmi- és feketemunka vonzereje miatt. A lakosok egy része

9 menedékkérő vagy menekült, akik itt kaptak átmeneti lakást, vagy éppen valamilyen válsághelyzet után került ezekre a környékekre. A családi élet ritkán olyan, mint amit ez a kifejezés sugall. Ezen negyedek jó részében a hosszú távú lakosok stabil közössége mellett van egy igen gyorsan változó összetételű csoport, akik a bevándorlási trendek és a lakhatási- és munkalehetőségek változásainak megfelelően vándorolnak ki vagy be. Vannak azonban olyan családok is, amelyek nemzedékek óta itt élnek, és fiatalok, akik soha nem hagyták el szűken értelmezett szülőhelyüket. A helyi álláslehetőségek és a szabadidős tevékenységekre használható intézmények hiányában sokszor az iskola az esti, hétvégi és nyári programok egyik fő színhelye; a középiskolákban szerveznek sportklubokat, számítógépkezelési oktatást vagy felnőttképzést. Mind az állandó lakosok, mind a rövid távra beköltözők között vannak olyan családok és fiatalok, akik keresztülcsúsznak a szociális háló lyukain. Számukra az iskola azon kevés szociális központok egyike, ahol támogatást és segítséget kaphatnak, vagy éppen kapcsolatba léphetnek más szociális ellátó intézményekkel. Sok ilyen lakónegyed esetében a közösség megnevezés aligha ad pontos képet a helyzetről. Egyesek számára ez a közösség csak átmeneti lakhely, mások pedig egész életüket itt élik le, mert ide köti őket a családi hagyomány, vagy mert anyagi lehetőségek és személyes mobilitás hiányában nem tudnak kitörni. Az ottmaradtak bedeszkázott és kiégett épületekkel tarkított lakótelepeken élnek, magántulajdonosoktól bérelt lakásokban; nemigen vannak az ambiciózusabb fiatalok számára alkalmas lakások. Ezen kívül egyes területeken a helyi lakosság jellege, anyagi hátterét, etnikai és kulturális összetételét tekintve, igen gyorsan, néha folyamatosan változik. ESETTANULMÁNY Élet az SFECC előtt: A St. Albans CE School A St. Albans Birmingham Highgate nevű negyedében fekszik. Highgate-et határozott saját identitás nélküli helynek tartják, olyan környéknek, ahová a leromlott anyagi helyzetű, bajba jutott emberek költöznek. A helyi fiatalokkal foglalkozó szociális munkás szerint a problémák egyik oka az, hogy a központi forrásokat rosszul használták fel: a Single Regeneration Budget

10 program keretében 7,7 millió fontot költöttek a környék felvirágoztatására, de ebből 6,6 millió elment három toronyház felújítására. Alig vannak biztonságos szórakozási és sportolási lehetőséget nyújtó helyszínek. A sportklubok és a helyi kocsmák egyre inkább az illegális fegyver- és drogkereskedelem helyszíneivé válnak; az egyik kocsmát drogkereskedelem miatt be is záratták. A szociális munkások szerint az egyik sikátorban, ahova nem látnak be a térfigyelő kamerák, nyíltan árulják a crack kokaint. Az 1960-as években épült iskola egy kicsi, zsúfolt telken áll. Meglátszik rajta a kora; régen ráférne egy alapos felújítás. Sport- és játéklehetőségek nincsenek, bár vannak ilyen irányú tervek. A diákok összesen 37 különböző anyanyelvet beszélnek, és több mint 80 százalékuk sajátos nevelési igényű (SNI) besorolást kapott. A dolgozók lojálisak és elkötelezettek; szeretnek ebben az iskolában dolgozni és összetartó közösséget alkotnak. A technikai személyzet jó része helyi lakos, és sokaknak az iskolába jár a gyermeke, így még elkötelezettebbek a munkájuk iránt. Fiatal, tehetséges alkalmazottak kerültek felelősségteljes pozíciókba ebben az iskolában bár elkerülhetetlen, hogy az ilyen fiatal és kiváló vezetők némelyike egy idő után egy nagyobb iskolába megy át. Az iskola támogatja a diákok vallásos életét, és az egyén tisztelete az egyik fő értéke. A diákok általában udvariasak, kedvesek, barátságosak és jó magatartásúak. Ritkák a magatartás- vagy hozzáállásbeli problémák. Ennek egyik fő oka az, hogy az iskola sok időt és erőforrást szentel a tanórán kívüli kapcsolattartásra és segítségnyújtásra, a tanácsadók és a tanulást segítő mentorok munkájára. Az 1999-es Ofsted-jelentés megdicsérte a dolgozók elkötelezettségét és a hatékony vezetést, de aggodalmaknak adott hangot a 16 éves korban elért tanulmányi eredmények, a nyelvi támogatás hiánya és a szakképzés hiánya miatt ben a diákok egynegyede szakképzettség nélkül lépett ki az iskola kapuján, és a hiányzások aránya 17% volt. A St. Albans problémái aligha fognak megszűnni a belátható jövőben; a helyi közösségekben hiányzik az összetartás és a fiatalok életében nagy a feszültség és a bizonytalanság. Ezek miatt a fenntarthatóság szinte elérhetetlen álom (Ofsted, 1999). Az iskolák már elfogadták, hogy versenyhelyzetben vannak, és a nehéz körülmények között működő iskolák számára ez azt jelenti, hogy általában vesztesként kerülnek ki a megmérettetésből. A Phoenix Sir Peter Lampl, a jótékonysági tevékenységéről ismert

11 vállalkozó 2004-es értékelésében az összehasonlítás negatív oldalára került, mikor Lampl arról beszélt, hogy a piaci erők milyen rossz helyzetbe sodorhatnak egyes iskolákat. A Phoenix-ben 2004-ben minden hetedik diák menekült volt, és csak minden negyedik szerzett a GCSE-n A* és C közötti jegyet. Öt kilométernyire, a hivatalosan nem szelektív" London Oratory Schoolban, ahova sokkal többen jelentkeznek, mint ahány diákot fogadni tudnak, és ahova Tony Blair legidősebb fia is járt, 96% szerzett A* és C közti jegyet. A Phoenix-ben a diákok több mint fele jogosult ingyenes iskolai étkeztetésre szociális helyzete miatt, míg az Oratoryban az arány csak 8% volt. A Phoenix-ben a diákok több mint 40%-a valamilyen okból sajátos nevelési igényűnek számított, míg az Oratoryban ez az arány 10%. Peter Lampl hozzátette: A társadalmi mobilitás terén visszafelé haladunk Nem hiszem, hogy lenne egy gyerek is a Phoenix Schoolban, akinek megfordul a fejében, hogy átmehetne az Oratoryba, és nem hiszem, hogy lenne az Oratorynak olyan diákja, aki hajlandó lenne átmenni a Phoenixbe. A két iskola egy környéken van, de távolabb már nem is állhatnának egymástól. A döntéshozók általában azt feltételezik, hogy az iskolák ki tudják alakítani a saját koherens stratégiájukat a helyi közösséggel való kapcsolattartás terén, és főleg a helyi üzleti vállalkozásokkal való kapcsolatok terén. Ezt a feltételezést kétségbe vonja a Joseph Rowntree Alapítvány számára készített jelentés (Crowther et al, 2003), ami rámutat, hogy egyes igazgatóknak lehet ilyen területen szerzett tapasztalata, de a vállalkozói készségek nem feltétlenül adottak minden iskolában. Mivel az iskolákon nagy a nyomás, hogy évről évre javítsanak a tanulmányi eredmények statisztikáin, és ehhez magukhoz csalogassák a legmotiváltabb szülőket és a lehető legjobb tanárokat, inkább a versengés jellemző köztük, mint az együttműködés. Ez nem azt jelenti, hogy az iskolák, például a Nyolcak számára ne lenne hely a piacon. Sajnos azonban ez a piaci rés olyan helyzetet jelent, amelyben nagyon nehéz fejlődni. A projekt kezdetekor mind a nyolc iskolában aránytalanul nagy a sajátos nevelési igényű diákok száma: 40 és 60% között. A diákok és családjaik társadalmi és képzettségi helyzete nem csak az iskola belső viszonyaira nyomja rá a bélyegét, hanem a helyi társadalomban az iskoláról kialakult képet és elvárásokat is alapvetően befolyásolja. A Channel Schoolban például a tanárok szerint nagyon komoly a negatív hatása annak, hogy tudják róluk, hogy autista és Asperger-szindrómás diákokkal foglalkoznak. A liverpooli

12 Campion is hasonló előítéletek áldozata, de amikor az iskola vezetése meg akarta változtatni a diákok összetételét, a helyi önkormányzat mivel elégedett volt az iskola jelenlegi szerepével lebeszélte erről. Ezeknek az iskoláknak hátrányos helyzetből kell felvenniük a versenyt más iskolákkal, ráadásul a játékszabályok sem egyértelműek. Minden iskola alapvető céljai azonosak, de a Nyolcak szinte semmit nem vehetnek biztosra; jövőjük mindig bizonytalan. Kapcsolat a szülőkkel Nincs pontos információnk a szülők írás- olvasási készségeinek szintjéről, de annyit biztosan tudni, hogy ezeken a környékeken sok olyan család van mind az átmeneti, mind a hosszú távú lakosok között, amelyekben a szülőknek nincs iskolai végzettsége. Emiatt a két tényező miatt joggal feltételezhető, hogy a hagyományos, írásbeli kommunikációs formák ilyen helyzetben nem olyan hatékonyak, mint más iskolákban (a brit Nemzeti Oktatáskutatási Alapítvány, az NFER által végzett SFECC projektmenedzseri felmérés során például csak az űrlapok 7%-a jutott vissza a szervezőkhöz). Az iskola és a családok közötti írásbeli kommunikáció bizonytalan: előfordul, hogy a hírlevelek, körlevelek, a tanulmányi eredmények értékelése és a kitöltendő űrlapok gyakran el sem jutnak a címzettig, különösen, ha a diákokra bízzák, hogy vigyék el azokat a szüleiknek. Ezért ezek az iskolák sokkal inkább a személyes találkozásokra építenek, ez viszont sok időt és energiát emészt fel, és problémákkal is jár. A szülői értekezletekre kevesen járnak be; ennek oka a családokon belüli feszültség és az anyagi gondok, az utazás terhe vagy éppen a korábban más iskolákban szerzett rossz tapasztalatok és a tanárokban való bizalom hiánya. ESETTANULMÁNY Élet az SFECC előtt: A Campion School Az iskola épületét egy jellegzetesen hatvanas évekbeli, lapostetős kockaépületről van szó és a fekete bitumen udvart egy félelmet keltő, hatalmas, tüskés fémkerítés veszi körül. A környék jellemző épületei a kétemeletes, cseréptetős téglaházak; amelyek általában zsákutcákban állnak. Ezek az épületek az ötvenes és hatvanas években épült tömeglakások közelében állnak, amelyek még abból az időből származnak, amikor itt vegyes lakó- és ipari

13 övezet volt. Erre emlékeztetnek a lezárt, elkerített mellékutcák is, amelyek az egykori raktárakhoz, kisebb gyárakhoz és kocsmákhoz vezettek. A droghasználat súlyos problémát jelent. A Campion két katolikus középiskola és egy részben szelektív (a jelentkező tanulók egy részét felvételiztető) iskola összevonásával jött létre. A Campion az iskolai ranglisták kiadásának kezdete óta a sereghajtók közé tartozik az angol nyelvből, matematikából és tudományos tárgyakból szerzett jó (A és C közti) jegyek arányának tekintetében. A diákok több mint 60%-a jogosult ingyenes étkeztetésre. A Campion tanárai úgy érzik, hogy annak dacára, hogy nyomasztó környéken fekszik, az iskolában párját ritkítóan erős a szakmai és baráti összetartás. Erős tehát a közösségi szellem, és a tanárok büszkék rá, hogy vállalták a problémás környék jelentette kihívást. A Helyi Oktatási Hatóság (Local Educational Authority, LEA) ellenőrei több tanárról is azt írták, hogy ezeknek a gyerekeknek szentelte az életét, és dicsérték a helyszínen nyújtott ellátás színvonalát. Az igazgató, Tony Phillips szerint az iskola fő feladata az, hogy a frontvonalban harcolva próbálja kialakítani a várakozások, a vágyak, tervek és optimizmus légkörét a helyi társadalomban. Az iskola nagy hangsúlyt fektet a jelenlegi és volt tanulók sikereinek megünneplésére, legyen az a siker egy sporteredmény, anyagi siker, közösségi tevékenység vagy egy jó állás megszerzése. Ugyanilyen fontosnak tartják a szülőkkel kialakított jó kapcsolatot. Külön szülői iroda van, ahol egy szakképzett tanár nyújt segítséget a szülők képzésében (írás-olvasási, számolási vagy éppen számítógépes képzéseket szerveznek), megismerteti velük az egész életen át tartó tanulás fogalmát és építi a szülők és az iskola közötti kapcsolatokat. Az iskola folyamatos és gyümölcsöző kapcsolatot ápol a Liverpool Hope Universityvel, ahol több volt Campion-diák tanul és többen szereztek már diplomát, a Hope University diákjai pedig a Campion tanulóit mentorként segítik. Szintén régóta zajló projekt egyes kiválasztott Campion-diákok hajózási képzése is, amelyhez garantált álláslehetőség kapcsolódik a programot sikeresen befejező fiúk számára. A jövő egyik fő megoldandó problémája a rövid távú, kisszerű gondolkodás és az, hogy a fiatalok nem érdeklődnek a tananyag iránt, amit általában nem tartanak túl hasznosnak. Az iskola dolgozói mind egyetértenek abban, hogy nagyon fontos, de ugyanakkor nagyon nehéz is megszervezni a személyes találkozásokat a szülőkkel, majd rendezni a félreértések, pletykák, kommunikációs zavarok és vélt sérelmek igazságtalanság vagy diszkrimináció miatti konfliktusokat. Ráadásul, ha sikerül elnyerni a szülők bizalmát, akkor előfordulhat,

1. fejezet. Minden gyermek számít?

1. fejezet. Minden gyermek számít? 1. fejezet Minden gyermek számít? Az első fejezet azt vizsgálja meg, a gyermekek és a fiatalok szemszögéből, hogy az iskolák mennyire képesek mindenki számára megteremteni a siker lehetőségét. A fejezet

Részletesebben

Németh Szilvia. Tényekre alapozott oktatás egy finn integrált nevelést folytató alsó-középfokú intézményben

Németh Szilvia. Tényekre alapozott oktatás egy finn integrált nevelést folytató alsó-középfokú intézményben Németh Szilvia Tényekre alapozott oktatás egy finn integrált nevelést folytató alsó-középfokú intézményben Esettanulmány, Vesala Yläasteen Koulu, Helsinki, Kontula December 2011 Tartalom Bevezetés... 4

Részletesebben

FÜGGELÉK* ELÕSZÓ A FIATALOK SEBEZHETÕSÉGE

FÜGGELÉK* ELÕSZÓ A FIATALOK SEBEZHETÕSÉGE FÜGGELÉK* ELÕSZÓ A FIATALOK SEBEZHETÕSÉGE A hazai ifjúságkutatások alapján megállapítható, hogy a magyar fiatalok az ezredforduló végére, különösen a kilencvenes években felgyorsult társadalmi átalakulás

Részletesebben

A FIATALOK TÁMOGATÁSA AZ ISKOLÁBÓL A MUNKA VILÁGÁBA VEZETŐ ÚTON

A FIATALOK TÁMOGATÁSA AZ ISKOLÁBÓL A MUNKA VILÁGÁBA VEZETŐ ÚTON A FIATALOK TÁMOGATÁSA AZ ISKOLÁBÓL A MUNKA VILÁGÁBA VEZETŐ ÚTON Foglalkoztatás & Európai Szociális Alap Példák az Európai Szociális Alap projektjeire Foglalkoztatási és szociális ügyek Európai Bizottság

Részletesebben

SEBEZHETÕ IFJÚSÁG SEBEZHETÕSÉG AZ OKTATÁSBAN, A MUNKAVÁLLALÁSBAN ÉS A SZABADIDÕBEN EURÓPÁBAN PERSPEKTÍVÁK

SEBEZHETÕ IFJÚSÁG SEBEZHETÕSÉG AZ OKTATÁSBAN, A MUNKAVÁLLALÁSBAN ÉS A SZABADIDÕBEN EURÓPÁBAN PERSPEKTÍVÁK SEBEZHETÕ IFJÚSÁG SEBEZHETÕ IFJÚSÁG SEBEZHETÕSÉG AZ OKTATÁSBAN, A MUNKAVÁLLALÁSBAN ÉS A SZABADIDÕBEN EURÓPÁBAN PERSPEKTÍVÁK Sorozatszerkesztõ Gábor Kálmán Szeged, 2003 A kötet megjelenését támogatta TARTALOM

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

Az öt muskétás FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA

Az öt muskétás FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA Az öt muskétás FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA 1 Tartalom 1. Foglalkoztatási stratégiai célkitűzések 2. A helyzetfelmérés és tanulságai 3. Dániai tapasztalatok hatása a foglalkoztatási stratégiánk kialakítására

Részletesebben

Szakpolitikai javaslatok. Beindító Fővárosi Roma Gyakornoki Ösztöndíj Projekt. Készítette:

Szakpolitikai javaslatok. Beindító Fővárosi Roma Gyakornoki Ösztöndíj Projekt. Készítette: Szakpolitikai javaslatok Beindító Fővárosi Roma Gyakornoki Ösztöndíj Projekt 2009.01.01. 2010.02.28. Készítette: A Budapest Esély Nonprofit Kft. megbízásából a Publicus Research Szakmai lektorok: Kulinyi

Részletesebben

A Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása Európában. (Második kötet) ISKOLAI ELLÁTÁS AZ ALAPFOKÚ OKTATÁST KÖVETŐEN. Tematikus kiadvány

A Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása Európában. (Második kötet) ISKOLAI ELLÁTÁS AZ ALAPFOKÚ OKTATÁST KÖVETŐEN. Tematikus kiadvány A Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása Európában (Második kötet) ISKOLAI ELLÁTÁS AZ ALAPFOKÚ OKTATÁST KÖVETŐEN Tematikus kiadvány European Agency for Development in Special Needs Education Ezt a jelentést

Részletesebben

Kézikönyv az integrációról

Kézikönyv az integrációról Második kiadás Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek számára Igazságügyek, Szabadság és Biztonság Főigazgatósága Európai Bizottság Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek

Részletesebben

Kínai lecke. A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola mint lehetőség. DEMOS Magyarország

Kínai lecke. A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola mint lehetőség. DEMOS Magyarország Í rásunk egy esettanulmány. Első megközelítésben az idén ötödik tanítási évében járó különleges iskolát, a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolát mutatjuk be, összefoglalva az érintett csoportok

Részletesebben

Merre tovább? AZ IskolAI IntegrácIó dilemmái

Merre tovább? AZ IskolAI IntegrácIó dilemmái Merre tovább? AZ Iskolai integráció dilemmái A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1 számú, 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt stratégiai célja az Új Magyarország

Részletesebben

Gyermekszegénység programok

Gyermekszegénység programok ÁGOSTON László GYÔRI Gábor KOLLÁNYI Zsófia TORNAI István Gyermekszegénység programok Legjobb gyakorlatok 2006. október Tartalom 4 BEVEZETÔ 10 SZOCIÁLPOLITIKÁK ÉS SZOCIÁLIS MODELLEK 10 11 12 13 Egyesült

Részletesebben

Egy sikeres kezdeményezés a korai iskolaelhagyók integr l s ra: az FSZK Dobbantó programja

Egy sikeres kezdeményezés a korai iskolaelhagyók integr l s ra: az FSZK Dobbantó programja Bognár Mária Egy sikeres kezdeményezés a korai iskolaelhagyók integr l s ra: az FSZK Dobbantó programja A korai iskolaelhagyásnak súlyos következményei vannak az egyén, a társadalom és a költségvetés szempontjából

Részletesebben

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală HURO/0901/165/2.3.1 Maradj az iskolában/ramai la scoala www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani kézikönyv 1 Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani

Részletesebben

Az iskola mint szocializációs terep: kortárs-kapcsolatok,

Az iskola mint szocializációs terep: kortárs-kapcsolatok, Messing Vera Az iskola mint szocializációs terep: kortárs-kapcsolatok, tanár diák viszony nemzetközi összehasonlításban Az EDUMIGROM kutatás 14 17 éves, etnikailag sokszínű iskolákba járó Þatalok esélyeit

Részletesebben

A befogadó társadalomért

A befogadó társadalomért A befogadó társadalomért A befogadó társadalomért Esélyegyenlőségi politika Magyarországon 2002 2010 Írták a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Esélyegyenlőségi Szakállamtitkárságának munkatársai Szerkesztette

Részletesebben

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához.

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához. 1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.1.1-11/1/A és TÁMOP-5.1.1-11/1/B 1 Tartalom 1. Általános

Részletesebben

Köszönjük! Legyetek jók, ha tudtok! komplex bűnmegelőzési modellprojekt

Köszönjük! Legyetek jók, ha tudtok! komplex bűnmegelőzési modellprojekt 2014. június 15. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény HÍRLEVÉL II. évfolyam 2. szám Köszönjük! Megint eltelt egy félév. S ez idő alatt is oly sok minden történt velünk,

Részletesebben

Küzdelem a munka világából való kirekesztődés ellen

Küzdelem a munka világából való kirekesztődés ellen Foglalkoztatás és az Európai Szociális Alap (ESZA - ESF) Küzdelem a munka világából való kirekesztődés ellen ESZA projekt példák Foglalkoztatási és szociális ügyek Európai Bizottság ESZA és Munkavállalás

Részletesebben

A FiAtAlok lendületben ProgrAm hét éve

A FiAtAlok lendületben ProgrAm hét éve A Fiatalok Lendületben Program hét éve 2 1 A Fiatalok Lendületben Program (FLP) 1.1 Az FLP alprogramjai 2 Az FLP a számok tükrében 2.1 A benyújtott és támogatott pályázatok száma 2.2 Honnan érkeztek a

Részletesebben

A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI KÜZDELEM ÁLLÁSA 2008-BAN

A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI KÜZDELEM ÁLLÁSA 2008-BAN 7 A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI KÜZDELEM ÁLLÁSA 2008-BAN Bass László, Darvas Ágnes, Farkas Zsombor, Ferge Zsuzsa (MTA KTI Gyermekprogram Iroda) Vezetői összefoglaló A Nemzeti Stratégia induló éve 2007 volt.

Részletesebben

Kutatás vezető: Dr.Zám Mária. Szakmai tanácsadó Dr.Harsányi László. Kutatásban résztvett: Butsy Kriszta Mitró Katalin Nagy Ferenc Sebestény István

Kutatás vezető: Dr.Zám Mária. Szakmai tanácsadó Dr.Harsányi László. Kutatásban résztvett: Butsy Kriszta Mitró Katalin Nagy Ferenc Sebestény István A magyar nonprofit szektor jövője a munkanélküliség kezelésében az európai integráció folyamatában Kitartottság vagy integráció a felzárkózás esélyei az európai piacon. Kutatás vezető: Dr.Zám Mária Szakmai

Részletesebben

SIMS Társadalmi innováció, kölcsönös tanulás illetve kisösszegű megtakarítások Európa-szerte

SIMS Társadalmi innováció, kölcsönös tanulás illetve kisösszegű megtakarítások Európa-szerte SIMS Társadalmi innováció, kölcsönös tanulás illetve kisösszegű megtakarítások Európa-szerte Beszámoló a Magyarországon megvalósított program hatásvizsgálatáról Országjelentés Isa ALDEHI, Léopold GILLES

Részletesebben

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt Pályázat a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására Készítette: Németh Zsolt Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ Tisztelt Miniszter Úr! Alulírott, Németh Zsolt megpályázom a

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program Iskolai közösségi szolgálat Társ-program Kedves Kollégák! Kedves Diákok! Kedves Olvasó! Az elmúlt évtized sok-sok tanulságának egyike az a hiányérzet, amit az egymásért végzett munka, a másokra való figyelés

Részletesebben

A tanítással. 2. kötet. kultúrájából fakadó különbségek a pedagógiai gyakorlat konfliktusává

A tanítással. 2. kötet. kultúrájából fakadó különbségek a pedagógiai gyakorlat konfliktusává tanits_jol_2_kotet_a.indd 1 A tanítással változó világ második kötete különösen érdekes lehet a magyar olvasók számára. Végigkövethetjük azt a folyamatot, amelynek eredményeként a kisebbségi és a többségi

Részletesebben

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. július augusztus

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. július augusztus A nők tudnak látni, anélkül, hogy odanéznének. Jókai Mór ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. július augusztus A nők tippelése mindig pontosabb, mint a férfiak állítása. Rudyard

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény VEZETŐI PÁLYÁZAT A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Lestár Péter Egységes Középiskola,

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben