Cum scientia pro prosperitate ruris (Tudománnyal a vidékfejlesztésért)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Cum scientia pro prosperitate ruris (Tudománnyal a vidékfejlesztésért)"

Átírás

1 A szülőfaluért lehet sokat tenni, de eleget soha X. ÉVF. 1. SZÁM A HELYTÖRTÉNETI BARÁTI TÁRSULAT TÁJÉKOZTATÓJA FEBRUÁR Cum scientia pro prosperitate ruris (Tudománnyal a vidékfejlesztésért) ANAPOKBAN ünnepeltük a Magyar Kultúra Napját, vettük számba népünk évszázadokon át gyűjtött ismeretanyagának kincses tárát. Gyönyörködhettünk az irodalom magyar művelőinek verseiben, emlékezhettünk nemzetünk szűkebb hazánk falunk becses történelmi eseményeire, értékes hagyományaira. Nap, mint nap találkozhatunk, az aprópénzre váltott felfedezések, találmányok gyakorlati megvalósításaival, új gépekkel, mezőgazdasági- és más hasznosítható technológiákkal, az emberi élet szellemi, szociális, anyagi előnyösen hasznosítható ajándékaival. Tudjuk, hogy mind ezek csak úgy, maguktól nem hullottak az ölünkbe. Alapos, szorgos, jó szándékú gondolkodás, -tanulás, -munka hosszú sora érlelte meg gyümölcsét szolgálatunkra. Ez a felismerés az alapja Társulatunk Alapszabályában megfogalmazott törekvésünknek, a jó helyi közérzet kialakításának, falunk megtartó ereje növelésének. Ezért gondolkodunk, tanulunk, dolgozunk egyénenként és közösségünkben is, tesszük dolgainkat, ezért alakult immár tíz éve Társulatunk. Kialakult közösségünk, jóra való cselekedeteink-, eredményeink-, ismereteink bővültek és alapot szolgáltatnak arra, hogy birtoklásukkal, életünk során gyűjtött tudományunkkal falunk fejlesztését, a vidékfejlesztést, mindannyiunk javát szolgáljuk. BaGi A HELYTÖRTÉNETI BARÁTI TÁRSULAT 10 éves megalakulásának alkalmából köszöntjük mindazon Barátainkat, akik tenni akarnak Társulatunkért, Falunkért, a Közjóért

2 2 X. évf. 1. sz. A Bagi Népfőiskola története 2. rész TÁRSULATUNK soha meg nem szűnő emlékezete, március 8-án, az l848-as szabadságharc értékeire, hőseire gondolt. A helyi-, korabeli események, -helyszínek felelevenítéséről DR. BALÁZS JÓZSEF emlékeztetett Talpra Magyar című előadásában. Az előzők, a körülmények, a meginduló tavaszi munkák formálták a záró előadást is. PINTÉR FERENC agrármérnök akkori falugazdászunk március 22-én A műtrágyázás és a vegyszerek korszerű alkalmazása címmel tartotta előadását. A záró előadás, az azt követő párbeszéd, vita, arról tanúskodott, hogy a hallgatók az előadók, előadói díj és költségtérítés nélkül tisztelték meg népfőiskolánkat, amelyekért soha nem lehetünk eléggé hálásak gazdagodtak ismeretanyagban. Közös magállapítást nyert, hogy a Népfőiskola alkalmas és hasznos eszköze a közösség szellemi gazdagodásának, az együvé tartozásnak, a jövő építésének. Erősödött az a felismerés, hogy hazánknak kiművelt emberfőkre van szüksége, akik védősugaraikkal az ellen támadásaitól megóvnak, magunk között a közjóra vezetnek. Így fogadtuk a Bag Szülőfalumért Alapítvány munkálkodását is, amely a jó tanulásra, a szülőfalunkért való, teremtő cselekvés támogatására, elnökünk által 1983-ban alapíttatott, vállalva, soha meg nem szűnő közös céljainkért, annak esetleges terheit. Kerestük elhatározásunkhoz más civil szervezetek és helyi szerveződések támogató kapcsolatát is. Így sikerült a Magyar Népfőiskolai Társasághoz-, a Budapest Környéki Népfőiskolai Szövetséghez kapcsolatot találnunk. A BKNSZ,1995. április 7-én, Szentendrén tartott közgyűlésén, elfogadta a BAGI NÉPFŐISKOLA tagjai közé való felvételét. Saját tapasztalataink és a Szövetségtől kapott segítség megerősítette elképzelésünk, a felnőttoktatás valóra válthatóságát. Szervezési, szakmai, pályázati, működtetési tapasztalataikat megosztották velünk. Külföldi, hazai példákat és a tervszerű szervezés elsajátítását, a népfőiskolai munkát megismerhettük általuk, jó munkakapcsolatot teremtettünk. Részt vettünk a IV. Országos Népfőiskolai Biennále (Majk Oroszlány Tata) munkájában, a galgahévízi népfőiskola rendezvényein. Időközben kiformálódott a tavaszi előadás sorozat címe: Szőlőművelés, gazdálkodás. Elhatároztuk: ősszel újra kezdjük. Gyümölcsöző ismereteink birtokában az 1995/96-os tanév őszi félévét már tudatosabb szervezéssel bár kissé késve beindítottuk. A helyi közérzet javítását tűztük ki célul és az előadás sorozat a Közérzettan címet kapta. GÓDOR ANDRÁS, pedagógiai, közösség szervezői-, vezetői ismereteit nyújtotta hallgatóinknak, amikor A civil szervezetek helye társadalmunkban kérdéseiről beszélt, október 25-én. A magyar nemzet ereklyéjéről, a Szent Koronáról, DR. BALÁZS JÓZSEF, elnökünk értekezett, külön kiemelve annak községünkön át l805 körül történt szállítását. A gépészmérnök, GYÓNI JÁNOS tagtársunk, a Pyrus Kft műszaki igazgatója, november 22-én, a Hulladék lerakás és környezetvédelem kérdéseire adott válaszokat előadásában. Mikulás napján, DR. BALÁZS JÓZSEF volt- és BALÁZS GUSZTÁV tényleges helyi képviselők ismertették Önkormányzati tapasztalataikat és kérték ki hallgatóik (választóik) véleményét munkájukról, a jövő tennivalóiról. Az előadás sorozat alatt mind a HBT mind a BN ( BAGI NÉPFŐISKOLA) más sport-, szervezés-, falukutatás-, stb. feladatokat is végzett.

3 X. évf. 1. sz. 3 KAPCSOLATAINK bővültek. Az albertirsai, Tessedik Népfőiskolai Társaság vállalásának köszönhetően (november 17, l8.) részesei lehettünk a népfőiskola-szervezők találkozója eseményeinek. A közös gondolkodás és tapasztalatcsere más népfőiskola szervezőkkel, bíztatást nyújtott a mindenhol más de eredményeket hozó, ismeretbővítő, nevelőmunka folytatására. A figyelmet kérő kampány (BNT) és a BKNSZ összejövetelei-, közgyűlése (Szentendre, december 2.), a napi kérdések (háttérintézmény, gazdálkodás, támogatások elnyerése, tagok helyzet elemzése ) közös megválaszolásának lehetőségeit tárgyalta, a fennmaradásunk alapjait erősítette. A kezdeti nehézségek leküzdhetők, munkánkra szüksége van az embereknek, hazánknak. A Magyarok bejövetelének ezeregyszázadik évfordulója tavaszi félévünk címévé vált. Az előadások: Honfoglalás (DR. BALÁZS JÓZSEF, jan. 10.), Honfoglaláskori emlékek (KULCSÁR VALÉRIA régész, jan. 24.), A Hét Vezér (DR. BALÁZS JÓZSEF, febr. 7.) Székelyek (DR. BALÁZS JÓZSEF, febr. 21.), Államalapítás és egyházszervezés Magyarországon a X-XIII. században (DR. FÁBRI MIHÁLY Gödöllői Prem. Szt. Norbert Gimn. tanár, márc. 6.), Államalapítás és egyház szervezés Magyarországon a XIII. századtól (DR. FÁBRI MIHÁLY, márc. 20.) felelevenítette a rég tanult történelmet és sok új adattal, -értelmezéssel emlékezett meg Őseink cselekedeteiről, nemzetmegtartó munkájáról. Népfőiskolánk Társulatunkhoz hasonlóan fontosnak tartja Őseink tiszteletét, amelyet az általunk kezdeményezett Bag 600 éves emlékmű (l994) ill. korábban, a KAZINCZY FERENC emléktábla állítás és a már kezdetben (1991) rendezett, azóta hagyománnyá vált, 1848-as honvédek, Lázár Lajos sírjánál, temetőnkben tartott március 15.-i megemlékezés is jelez. A falukutatás, szerény eszköztárunk ellenére is, el nem évülő eredményeket, ösztönzést adott Társulatunknak. A Kathona család geneológiai feltárása, leírása és az szept.14-én rendezett családi, ünnepi találkozója, valamint (IFJ.) DR. BAGI LAJOS ugyanakkor történt kutatásaink által bizonyított nemessé nyilvánításának felejthetetlen eseménye is hozzájárult III. évfolyamunk első félévének indításához. A Magyar Katolikus Püspöki Kar Igazságosabb és testvériesebb világot c. körlevele és az előzőek alapján az előadás sorozat címeként, népfőiskolánk, Családunkért, népünkért, felelősek vagyunk felhívást fogadta el. A következő előadások voltak: Geneológia Kathona Család (DR. BALÁZS JÓZSEF, okt. 30.), Magyarok bejövetele (DR. BALÁZS JÓZSEF, nov.13.), Távközlő-hálózatok és községünk (BALÁZS GUSZTÁV, nov. 27.) Európai illeszkedés (DR. BALÁZS JÓZSEF, BALÁZS GUSZTÁV, dec.11.). A második félév szervezését, tapasztalatokkal gazdagodva és nyolc előadás, egy sorozat igényével emelve, Falufejlesztés, országépítés címmel kezdtük. Tavaszi szemeszterünk foglalkozásai a következők voltak: Minek nevezzelek? Földrajzi nevek (DR. BALÁZS JÓZSEF, jan. 08.), Vigyázó Kör Egyesület Turáért bemutatkozása (jan. 22.), A HBT bevételi forrásai (DR. BALÁZS JÓZSEF) A HBT szakosztályok működése (BALÁZS GUSZTÁV, febr. 5.), A szakképzés (DEME MIHÁLY, MÜM. főtan., febr. 12.), A civil szerveződések társadalmunkban (ASZTALOS TAMÁS, az aszódi Petőfi S. Múzeum ig., febr. 19.), Európa és a magyar mezőgazdaság (DR. SZAKÁL FERENC prof., ogy. képviselő, febr. 26.), A közbiztonság (DR. KÓNYA IMRE, ogy. képviselő, márc. 5.), Az Önkormányzatokról (DR. GÉMESI GYÖRGY polgármester, márc. 19.), Társulatunk előtt álló feladatok (DR. BALÁZS JÓZSEF, ápr. 2.), a Földgép Környezetvédő Sz. Kft, Pyrus telephelyének meglátogatása, GYÓNI JÁNOS, műsz. ig. vezetésével, (máj. 23.). Az előadók és az időpontok egyeztetési gondjai végül is a tervezett előadás sorozatot szervesen bővítették ki. Sikeres volt a turaiak szomszédolása, mivel a közös gondolkodás, ismerkedés, a további együttműködési lehetőségek alapjait rakta le. A veszélyes hulladék lerakó megtekintését, GYÓNI JÁNOS korábbi előadásán ígérte és íme, valóra váltotta.

4 4 X. évf. 1. sz. NAGYON fontos dologról már régen kellett volna írnom, most már nem tartogatom. Az előadók, előadói díj és költségtérítés nélkül tisztelték meg Népfőiskolánkat, amelyekért soha nem lehetünk eléggé hálásak. Az önzetlenség, a tudás-, az ismeretátadás vágya mozgalmunk éltető ereje! A hallgatók ma már megértik az előadók tenniakarását, mint ahogy az előadók is érzik, kötelességük ismeretanyaguk átadása embertársaiknak. A megszólítás, a véleménynyilvánítás szabadsága, a párbeszéd, a szubszidiaritás elvén va1ó szervezkedés lehetősége lám milyen eredmények elérésére képesíti a társadalmat. Tevékenységeinkre mind több kívülálló felfigyelt. A hasonló cipőben járók elismerték munkánkat. Mi magunk is éreztük: jó úton jártunk. Népfőiskolánk vezetőjét a BKNSZ Felügyelő Bizottsága elnökévé választották (1997. márc. 8.). A BAGI NÉPFŐISKOLA életéről, a kéthavonta megjelenő EGRES c. tájékoztatónk rendszeresen beszámolt. Negyedik évfolyamunk első félévét a Felelősségvállalás és kezdeményezés c. alatt végeztük. Igyekeztünk a napi problémák mellé, hosszabb távú iránymutatást is adni, amit a témák is sejtetnek: Az M3-as útdíjasítása Bagon (BALÁZS GUSZTÁV, okl. szakm., iü. szakértő, szept. 24.), Természetes világítás (BALÁZS GUSZTÁV, okt. 8.), Az Aradi Vértanúk (DR. BALÁZS JÓZSEF, okt. 8.), A magyar föld (DR. BALÁZS JÓZSEF, okt. 20.), Októberi népfelkelés (Balázs Gusztáv, okt. 20.), A beiskolázás és a NAT (DEME MIHÁLY, MüM főtan., nov. 5.), Úttervezés, -építés (GERGELY TIBOR, okl. mérnök, nov. 19.), Egészségre káros vegyi folyamatokat kiváltó anyagok (BALÁZS ANDREA, okl. kémiafizikatanár, nov. 26.), Kárpátalja (DR. BALÁZS JÓZSEF, dec. 3.), Óperencián innen Könyvbemutató (POLGÁR JUTKA, írónő, dec. 17.), Bag Szülőfalumért Alapítvány pályázata nyerteseinek díjkiosztása (DR. BALÁZS JÓZSEF, dec. 17.) Az elhangzott előadások, az azokat követő párbeszédek, felolvasások a résztvevők számára felejthetetlenek maradtak. A befejezés előtt álló negyedik év, a népfőiskola tovább folytatására ösztönözte a résztvevőket, a vezetést. Mindenki úgy vélte akkor: felsőbb osztályba léphet a törzstagság. Szélesedett táborunk, szervezettebbé vált a munkánk. A változó előadótermek, a Műv. Ház programjához való illeszkedés, a bentlakásos tanfolyamok szervezése, a szemléltetőeszközök hiánya természetesen sorolhatnám most is tovább, az ezernyi gond és gondolat csak új, megoldandó feladatok teljesítése árán oldható, valósítható meg. Ezekhez szűk anyagi lehetőségeink nem elégségesek, de felismeréseink, igényeink nem csökkentek. (folytatjuk) BaGi Társulatunk a Magyar Kultúra Napja tiszteletére koszorút helyezett el a Kazinczy emléktáblánál FOTÓ:TSINOM

5 X. évf. 1. sz. 5 Mécs László Irodalmi Kör Megalakult A HBT új szakosztálya A Bagi Népfőiskola összejövetelén, 2001 január 17-én, megalakult, a HBT keretén belül működő, MÉCS LÁSZLÓ IRODALMI KÖR (MLIK). A jelenlevők örömmel figyelték a fiatalok által bemutatott színes műsort és az Elnökségének javaslatát elfogadva egyhangú szavazatukkal hagyták jóvá a Kör megalakulását, melynek vezetője: Monori Marianna, alapítótagjai pedig: Bakonyi Bernadett, Katona Adrienn, Katona Éva, Kiss Lívia. A műsorban elhangzott József Attila, Petőfi Sándor, Vörösmarty Mihály, Arany János egy-egy műve. A Kör vezetője által írt az ünnepséget bevezető gondolatokat érdemes itt is közreadnunk: SZERETETTEL köszöntöm az egybegyűlteket a Magyar Kultúra Napja alkalmából megrendezett ünnepségünkön! A mai nap mottója: Az a magyarság, amely bennem él, már sokkal többet és mást jelent, mint az ősi és eredeti. Én nem az ősit akarom visszaállítani, én ennek a ma-létező és bennem élő Magyarságnak mibenlétét és jelentését kérdezem. Bagon először ünnepeljük január 22- ét a Magyar Kultúra Napját. A magyarság a kultúra ünnepéül a Hymnus születésnapját választotta. A kultúra szimbolikus értékek világa, az ember lényegi jellemzője, a létminőség alapja, híd önmagunk, közösségeink, nemzetünk és az emberiség, korosztályok és nemzedékek, múlt és jövő, országok, kontinensek között. A Himnusz szerzőjének, Kölcsey Ferencnek, a halálhírére Wesselényi Miklós így kiáltott fel: nem közénk való volt! Nem földi emberek közé való. Ezt mondta Kossuth Lajos is, amikor túlvilági jelenésnek nevezte Kölcseyt, a szónokot. Kölcsey emelte fel a hazaszeretetet a filozófai gondolat és a vallási világkép síkjába és megalkotta a nemzet imáját a Himnuszt, melyet 1844-ben Erkel zenésített meg. A Himnusz nemcsak nemzetünk imája lett, de népünk hányatott sorsát is összegzi. Szent István a pápától kért koronát, felvette a kereszténységet és népét a magyarságot, bevezette az európai kultúrák sorába. Előttünk hunok és avarok, később kunok és besenyők, mongolok és törökök próbálták megvetni itt a lábukat, sikertelenül. S a félelmetes jóslat ellenére a magyar nyelvet nem nyelte el a szlávság tengere. Hajlamosak vagyunk arra, hogy nemzeti múltunkról csak a szenvedés, a sorcsapások a megpróbáltatások jutnak az eszünkbe. Pedig a magyar történelem sok dicső napot is megélt, hiszen az ezeréves idegen és ellenséges, környezet ellenére is itt vagyunk Európa közepén, és nemcsak népünk, de kultúránk is része volt az európai kultúrának. Gondoljunk a pannonhalmi bencés apátságra és iskolára, Árpádházi királyaink műveltségére, az Anjou uralkodók és Mátyás műveltségére. Mátyás udvara a humanista műveltség egyik európai központja lett. Mátyás arra törekedett, hogy

6 6 X. évf. 1. sz. Magyarország második ltália legyen. Erre az örökségre mindenki büszke lehet. Talpra álltunk a tatárok után, a török uralom 150 keserves évét is átvészeltük, úgy, hogy saját vérünkkel oltalmaztuk Európát. A XIX. sz. eleje a napóleoni háborúk ideje, de a reformkor nyitánya is egyben. A reformkor nyitánya az a január 22-e amikor Kölcsey megírta a Himnuszt. Elérkezett öntudatra ébredésünk ideje és elindult a nemzeti nyelv megőrzéséért és műveléséért való harc. A reformmozgalom forradalomba és szabadságharcba torkollott, melyet idegen hatalom idegen hatalomra támaszkodva vert le. De a véráldozat nem volt hiábavaló, mert meghozta a polgári átalakulást. A XX. század sem volt könyörületes hozzánk, két vesztes háború, és hatalmas területi veszteség. A totális diktatúra évei is maradandó nyomokat hagytak rajtunk. Ezen az ünnepen legyen jelen az a cselekvési vágy alkotásra, tenni akarásra, amely a reformkorra jellemző, hisz abban született nemzeti himnuszunk. Beszédemet Juhász Gyula soraival zárnám, melyeket a himnuszról írt: E dalt dúdoltam ott fáradt ajakkal, Az éghez oly közel járt e magyar dal, Kárpátok ormán ültem egyedül, És gondolkoztam Kölcsey felül, Ki félszemével a jövőbe látott, Szent táltosunk, teljék be látomásod! Teljen be látomása, hogy az új évezred jókedvvel, bőséggel, víg esztendővel köszöntsön majd a magyarokra, a magyar kultúrára. írta: MONORI MARIANNA elmondta: BAKONYI BERNADETT Kétszer egy százalék Kedves Barátunk! A Társulat Elnöksége köszönetet mond mindazoknak, akik az elmúlt évben jövedelemadójuk 1%-ának kedvezményezettjeként a HBT-t jelölték meg. Ez évben is jövedelemadójuk kétszer egy százalékát lehet lelkiismeretük szerint az arra jogosultaknak juttatni. Az egyik társadalmi szervek, alapítványok támogatására, melyhez kérjük megjelölni a HBT-t vagy alapítványát: a kedvezményezett neve : Helytörténeti Baráti Társulat a kedvezményezett adószáma: a kedvezményezett neve : Bag Szülőfalumért Alapítvány a kedvezményezett adószáma: a másik az egyházak támogatására vonatkozik: a kedvezményezett neve: Magyar Katolikus Egyház kedvezményezett technikai száma: 0011 A rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett ADÓ-, ILL. TECHNIKAI SZÁMÁT, elnevezését, a borítékon pedig az ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT ÉS AZ ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT pontosan tünteti fel A Nyilatkozatot vállalkozóknak febr. 15-ig, másoknak március 20-ig kel leadni vagy beküldeni. A Művelődési Ház Zenetermében febr. 28-án, március 14-én, óráig ügyeletet tartunk, és kérésükre, a nyilatkozatok elkészítésében segítkezünk. Elnökség TÁJÉKOZTATÓ megjelenik kéthavonta, kéziratként kiadja a Helytörténeti Baráti Társulat 2191 Bag, Malom út 14. Tel: 06-28/ Mobil: 06-30/ adószám: számlaszám: OTP honlap: elnök: id. Balázs Gusztáv tördelés: Katona Pál

Tábori szemle, újabb menetgyakorlat előtt

Tábori szemle, újabb menetgyakorlat előtt Tábori szemle, újabb menetgyakorlat előtt bevezető Hadtörténész nem vagyok, de a történelmi tanulmányaimból úgy emlék szem, hogy a magyar hadi históriában a néhai zsoldos szerepeken túl sosem volt olyan

Részletesebben

A szülőfaluért lehet sokat tenni, de eleget soha

A szülőfaluért lehet sokat tenni, de eleget soha A szülőfaluért lehet sokat tenni, de eleget soha XV. ÉVF. 2. SZÁM A HELYTÖRTÉNETI BARÁTI TÁRSULAT TÁJÉKOZTATÓJA 2006. ÁPRILIS Rékasi Katonák Megtartani és megmaradni Meditáció-féle a temesrékasi magyarok

Részletesebben

Elkészült a szerencsi országzászló

Elkészült a szerencsi országzászló Elkészült a szerencsi országzászló Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXIX. évfolyam 10. szám 2014. június 13. Szerencsről Csiksomlyóra

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben

Rákóczi Hírvivo 2015.

Rákóczi Hírvivo 2015. 25. évfolyam I. szám, 2015. március A Rákóczi Szövetség lapja Rákóczi Hírvivo Sikeres a Beiratkozási Program Több a gyerek a felvidéki iskolákban Gloria Victis Sikeresen zárult a vetélkedő Vezetőképző

Részletesebben

A haza mindenek előtt. Az Önkormányzat. Az 1848-49-es emlékmű felújításáról Malatinszky Károly. A Nyiregyháza elleni rangadóról Huszák Géza

A haza mindenek előtt. Az Önkormányzat. Az 1848-49-es emlékmű felújításáról Malatinszky Károly. A Nyiregyháza elleni rangadóról Huszák Géza XXIII. évf. 6. szám VÁROSUNK LAPJA 2011. március 24. A haza mindenek előtt Az 1848-49-es emlékmű felújításáról Malatinszky Károly Az Önkormányzat idei költségvetéséről dr. Fekete Zoltán A Nyiregyháza elleni

Részletesebben

CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése

CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése A Nemzeti Civil Alap Civil Önszerveződés Területi és Szakmai Együttműködés Kollégiuma

Részletesebben

MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában

MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában FÓRUM MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában Jelentõs eseményéhez érkezett 2013. november 28-án a Napjaink hadtudománya címet viselõ konferencia-sorozat: a Magyar Hadtudományi Társaság, az

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

Fiatalokkal útban a demokrácia felé *

Fiatalokkal útban a demokrácia felé * AZ ÉLETTÉR EGYESÜLET HÍRÚJSÁGA A hírújság megjelenését az NCA támogatja Fiatalokkal útban a demokrácia felé * A Mag-házban mûködõ civil szervezetek együttmûködésével a Civil Közösségi Házak Magyarországi

Részletesebben

20 éves a Borostyán Nyugdíjas Klub

20 éves a Borostyán Nyugdíjas Klub XXI. évf. 2012. augusztus BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu 20 éves a Borostyán Nyugdíjas Klub Bővebben az 9. oldalon Emberek, közösségek erősítő hatása

Részletesebben

Jót s jól! a magyar kultúráért

Jót s jól! a magyar kultúráért XIX. évfolyam, 1. szám ALSÓÖRS és CSOPAK KÖZÉLETI LAPJA 2009. január Jót s jól! a magyar kultúráért A hallatlanul színes, műfajokban is gazdag magyar kultúra akár az év minden napjára kínálna ünnepelni

Részletesebben

Becsengettek 183 nap tanulás

Becsengettek 183 nap tanulás mindenkinek van véleménye 2010. szeptember IV. évfolyam, 9. szám Közéleti Civil Hírmondó Ára: 100 Ft Becsengettek 183 nap tanulás Szeptember elsején a reggeli becsengetéssel véget ér a közel két és fél

Részletesebben

EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében

EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében HÍRMONDÓ Népfôiskolai A MAGYARY ZOLTÁN NÉPFÔISKOLAI TÁRSASÁG IDÔKÖZI TÁJÉKOZTATÓJA TATA, 2007. MÁRCIUS EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében A megyei közgyûlés

Részletesebben

Ünnepeltünk március idusán. 2015. április www.zsambek.hu. zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja

Ünnepeltünk március idusán. 2015. április www.zsambek.hu. zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja 2015. április www.zsambek.hu zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja melocco Miklós 80 éves beszélgetés Horváth László polgármesterrel önkormányzati hírek, Közbiztonság Március 15-i megemlékezések

Részletesebben

Katonai emlékpark Pákozdon

Katonai emlékpark Pákozdon XIII. évfolyam 2010. október 3. szám Katonai emlékpark Pákozdon Megemlékezés Kőszegen A Kőszegi Nyugállományúak Egyesülete, immár a negyedik alkalommal tartott bajtársi találkozót a kőszegi várban. Ez

Részletesebben

Piros Pünkösdi Rózsa

Piros Pünkösdi Rózsa A szülőfaluért lehet sokat tenni, de eleget soha XIII. ÉVF. 3. SZÁM A HELYTÖRTÉNETI BARÁTI TÁRSULAT TÁJÉKOZTATÓJA 2004. JÚNIUS Piros Pünkösdi Rózsa AZ ÜNNEPLŐK szerint 2004. május 31- én, sikerrel zárult

Részletesebben

NEMZETI KULTURÁLIS HAVILAP. 3. ÉVFOLYAM 5 6. SZÁM 2008. Pünkösd és Szent Iván hava. 30, Sk / 1, / 210, Ft

NEMZETI KULTURÁLIS HAVILAP. 3. ÉVFOLYAM 5 6. SZÁM 2008. Pünkösd és Szent Iván hava. 30, Sk / 1, / 210, Ft NEMZETI KULTURÁLIS HAVILAP 3. ÉVFOLYAM 5 6. SZÁM 2008. Pünkösd és Szent Iván hava 30, Sk / 1, / 210, Ft Kedves, Türelmes Olvasó! És még azt is írhattam volna, hogy hűséges. Különösen vonatkozik ez az

Részletesebben

Köszöntõ 5 év elteltével

Köszöntõ 5 év elteltével mindenkinek van véleménye 2011. február V. évfolyam, 2. szám Közéleti Civil Hírmondó Ára: 100 Ft Köszöntõ 5 év elteltével Egy izgalmas, kalandos útra hívunk Jászfényszarura, Kedves Olvasó! Fedezzük fel

Részletesebben

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek ingyenes kiadvány i ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA A jövõ óvodája napjainkban Lezárult a TÁMOP pályázati program alapszakasza Augusztus 31-én lezárult a Városi Óvoda Szivárvány tagintézményében a TÁMOP-forrásból

Részletesebben

Ker-Coop Matyóföld Kupa. 21. alkalommal rendezték meg a táncversenyt. A Dobó Kupán aratott sikerről Rosta István

Ker-Coop Matyóföld Kupa. 21. alkalommal rendezték meg a táncversenyt. A Dobó Kupán aratott sikerről Rosta István XXIII. évf. 3. szám VÁROSUNK LAPJA 2011. február 10. Ker-Coop Matyóföld Kupa 21. alkalommal rendezték meg a táncversenyt Berecz Lászlóné kapta 2010-ben a Mezőkövesd Turizmusárt díjat A Dobó Kupán aratott

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

Bányászati és Kohászati Lapok

Bányászati és Kohászati Lapok Bányászati és Kohászati Lapok KÕOLAJ ÉS FÖLDGÁZ BUDAPEST 2014/4. 147. évfolyam 1 28. oldal KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Az OMBKE vezetõi, szervezetei és tagsága ezúton fejezi ki köszönetét az Egyesület jogi-tag

Részletesebben

Köszönjük egész éves figyelmüket, kövessék nyomon a város híreit 2015-ben is velünk!

Köszönjük egész éves figyelmüket, kövessék nyomon a város híreit 2015-ben is velünk! A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 18. szám 2014. december 17. Ingyenes...s azóta minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet,

Részletesebben

Csapatinduló (84. sz. Lehel-vezér cserkészcsapat Dallam: Zöldre van a...) A majnafrankfurti csodát ünnepeltük 1972 2010.

Csapatinduló (84. sz. Lehel-vezér cserkészcsapat Dallam: Zöldre van a...) A majnafrankfurti csodát ünnepeltük 1972 2010. BUOD INFO Bund Ungarischer Organisationen in Deutschland e.v. Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége 4. szám 2010. július Száz éves a magyar cserkészet egy világot átfogó mozgalom Az idén nyáron is,

Részletesebben

24. évfolyam 6. (284.) szám 2014 június. A helyi önkormányzat időszakos ingyenes kiadványa. Fotó: Katona Csaba (13-15. oldal)

24. évfolyam 6. (284.) szám 2014 június. A helyi önkormányzat időszakos ingyenes kiadványa. Fotó: Katona Csaba (13-15. oldal) Vecsési Tájékoztató 24. évfolyam 6. (284.) szám 2014 június A helyi önkormányzat időszakos ingyenes kiadványa Vecsés újratelepítését ünnepeltük június 14-én Fotó: Katona Csaba (13-15. oldal) Nemzeti Összetartozás

Részletesebben

KÜRTÖS. Nagyobbik hazánk - Európa?

KÜRTÖS. Nagyobbik hazánk - Európa? k W r t s Q KÜRTÖS XII. évfolyam 7. szám Közéleti havilap 2014. július Ára 0,40 EUR 150,- Ft Nagyobbik hazánk - Európa? Babits Mihály vélekedik így Európáról egyik versében. De lássuk milyen is tud lenni

Részletesebben

Államalapító Szent István és az új kenyér ünnepe

Államalapító Szent István és az új kenyér ünnepe Dunakeszi polgár X. évfolyam 8. szám 2010 augusztus Önkormányzati választás 2010 (Összeállításunk a 6-7. oldalon) Államalapító Szent István és az új kenyér ünnepe (Írásunk a 4. oldalon) Dunakeszi Polgár

Részletesebben

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről XXI. évf. 3. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. február 12. Energetikai korszerűsítés Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere A nyertes ifjúsági pályázatról Hajnerné Tóth Ágnes A kövesdi kupagyőzelemről

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2012/1 A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA. 2012. március. Megjelenik időszakosan

ÉRTESÍTŐ 2012/1 A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA. 2012. március. Megjelenik időszakosan ÉRTESÍTŐ A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA Megjelenik időszakosan 2012. március 2012/1 Tisztelt Adófizető Honpolgár! Amennyiben más szervezetnek még nem kötelezte el magát, kérjük, ajánlja fel

Részletesebben