Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje. 1. Cím

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje. 1. Cím"

Átírás

1 1.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje 1. Cím Nagybakónak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nagybakónak, Tanács krt. 2. Gazdálkodási forma: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv Azonosítója: Adószáma: Stat. Számjel: Hozzárendelt részben önálló költségvetési szerv: Idősek Klubja Nagybakónak Költségvetése tartalmazza a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait Munkajogi nyitólétszám: 2 fő Statisztikai átlaglétszám: 6 fő Munkajogi zárólétszám : 4 fő Létszám előirányzat: 6 fő 2. Cím Cigány Kisebbségi Önkormányzat Nagybakónak Nagybakónak, Tanács krt 2. Gazdálkodási forma: részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv Azonosítója: Adószáma: Munkajogi nyitólétszám: 0 fő Statisztikai állományi létszám: 0 fő Munkajogi zárólétszám: 0 fő Létszám előirányzat: 0 fő 3. Cím Idősek Klubja Nagybakónak Nagybakónak, Tanács krt 2. Gazdálkodási forma: részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv Azonosítója: Adószáma: Ágazati azonosítója: S Felügyeleti szerve: Nagybakónak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Munkajogi nyitólétszám: 3 fő Statisztikai állományi létszám: 3 fő Munkajogi zárólétszám: 3 fő Létszám előirányzat: 3 fő

2 2.sz.melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek összesből Eredeti Működési Felhalmozási I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos Működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírság, pótlék, egyéb sajátos Bevétel II. Támogatások Önkormányzat költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzat Normatív kötött felhasználású támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkorm.sajátos felhalmozási és tőkevevételei IV. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések V. Támogatási kölcsönök visszatérülése VI. Hitelek Működési célú hitel felvétel Felhalmozási célú hitel felvétel VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmar. Elkülön. rész -környezetvédelmi alapra Pénzmaradvány Kötelezetts.terhelt VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Összesen:

3 3.sz.melléklet Működési kiadások a költségvetési rendelet 5. - ához Önkormányzat Nagybakónak Kiemelt kiadási előirányzatok összeg (e Ft) Kiadások összesen Ebből:- személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai támogatások költségvetési létszám előirányzat: 6 fő Idősek Klubja Nagybakónak Kiemelt kiadási előirányzatok összeg (e Ft) Kiadások összesen Ebből:- személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadások költségvetési létszám előirányzat. 3 fő Cigány Kisebbségi Önkormányzat Nagybakónak Kiemelt kiadási előirányzatok összeg (e Ft) Kiadások összesen. 200 Ebből:- személyi jellegű kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi jellegű kiadások 200 költségvetési létszám előirányzat: 0 fő

4 4.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzata 2011 évi költségvetési kiadásai Felújítási és felhalmozási kiadások a költségvetési rendelet 6. -ához Önkormányzat Nagybakónak megnevezés összeg Felújítás IKSZT áfa Kúltúr (vizesblokk) felújítás áfa Felújítás összesen Beruházás IKSZT eszközbeszerzés áfa Beruházás összesen: Felhalmozási kiadások összesen:

5 5.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzata Költségvetés szakfeladatonként a rendelet 8. -ához Szakfeladat megnevezése Bevétel Kiadás kiadásból Személyi járulék dologi átadott felúj segély kölcsön hitel Helyi közutak,hidak fenntsartása Munkahelyi vendéglátás Saját v. bérelt ingatlan hasznosítás 0 Önkorm.jogalkotás Önkorm.Igazgatási tevék Helyi kisebbségi Önkorm Községgazdálkodási szolgáltat Közvilágítás Önk.feladatra nem tervezhető elsz Finanszírozási műveletek Iskolai oktatás Háziorvosi szolgálat Nappali szociális ellátás Rendszeres pénzb.ellátás Munkanélküli ellátás Eseti pénzb.ellátás Szociális étkeztetés Falugondnoki szolgálat civil szerv.működési támog Települési hulladék kezelés közcélú foglalkoztatás Művelődésiházak tevékenysége Sportintézmények működése Köztemető fenntartás Összesen

6 6.sz. melléklet Megnevezés Nagybakónak Község Önkormányzata 2011 évi költségvetése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat I. Működési bevételek I.Műkodési és fenntartási kiadások 1. Működési bevételek Intézményi kiadások 2. Önkormányzat sajátos bevételei -Személyi juttatások Átengedett központi adók -Munkaadókat terh.járulékok *gépjárműadó Dologi és egyéb folyó kiadások *SZJA helybenmaradó rész Működési célú pe átadás *Jöv.különbség mérséklése ÁHT-n belül Egyéb sajátos bevétel 120 -ÁHT-n kívül Támogatások átvett pénzeszközök 3. Társadalom és szociálpol.juttat Közp.ktgvetésből kapott támog. 4. Tartalék működésre 0 *Normatív -lakosságszámhoz köt Kamatteher 0 *Normatív -feladatmutatóhoz köt *Normatív kötött felh.tám Működési és fenntart. kiad.összesen *Központosított előirányzat II. Felhalmozási célú kiadások *Egyéb központi támogatás 0 1. Felújítási kiadások Átvett pénzeszközök Beruházási Kiadások Elk.rész (környezetvéd.alap) Felhalmozási célú támogatások 0 - működési hitel Hitelek, támogatott kölcsönök Működési célú bevételek összesen: Kamatteher 700 II. Felhalmozási bevételek 6. kölcsön nyújtása Helyi adók ( Magánsz.kommun.adó ) Értékpapír vásárlás 0 2. Támogatások átvett pénzeszközök Általános tartalék 3. Tám. Kölcsön visszatér Pénzmaradvány Felhalmozási hitel Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Kiegyenlítő,függő,átfutó bevétel Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások Mindösszesen: Mindösszesen: Teljesítés

7 7.sz.melléklet Idősek Klubja Kiadási Cím évi költségvetése A rendelet 13. -ához Adatok ezer Ft-ban Bevételi, kiadási jogcím Előirányzat Bevételek 1 Állami támogatás /29x Állami támogatás /32x Átvett pénzeszköz: Nkanizsa Kistérség Többcélú Alaptevékenység bevételei/ térítési díj Fenntartói támogatás Bevételek összesen: ( sorok) Kiadások: 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Személyi juttatások összesen ( 1+2 ) Dologi kiadások: 4 Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer 10 6 Irodaszer, nyomtatvány 50 7 Folyóirat beszerzés 50 8 Tüzelőanyag 5 9 Kisértékű tárgyi eszköz Védőruha, munkaruha Egyéb készlet beszerzés Vásárolt élelmezés Szállítási szolgáltatás Gázszolgáltatás Villamos-energia szolgáltatás Vízdíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés Áfa kiadások Pénzügyi szolgáltatás 0 21 Belföldi kiküldetés Reprezentáció 0 23 Munkátató által fizetett szja Adók, díjak Dologi kiadások összesen ( sorok) Kidások összesen (3+25 sorok)

8 8.sz.melléklet A Nagybakónaki Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése A rendelet 13. -ához Adatok ezer Ft-ban Bevételek Bevételi, kiadási jogcím Előirányzat Állami támogatás 200 Bevételek összesen: 200 Kiadások: 1 Személyi juttatások 0 2 Munkaadót terhelő járulékok 0 Dologi kiadások: 3 Irodaszer, nyomtatvány 10 4 Kisértékű tárgyi eszköz 10 5 Egyéb készlet beszerzés 10 6 Szállítási szolgáltatás 20 7 Áfa kiadások 20 8 Pénzügyi szolgáltatás 5 9 Reprezentáció Belföldi kiküldetés Dologi kiadások összesen ( sorok) 200 Kidások összesen ( sorok) 200

9 9.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat Falugondnoki szolgálat 2011.évi költségvetése Adatok ezer Ft-ban sorsz. Bevételi, kiadási jogcím Előirányzat Bevételek 1 Állami támogatás Önkormányzat önrész Bevételek összesen: (1+2 sorok) Kiadások: 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Személyi kifizetések összesen: (1+2) Dologi kiadások: 4 Hajtó és kenőanyag Munkaruha, védőruha 8 6 Egyéb készlet beszerzés 10 7 Karbantartás, kisjavítás 50 8 Egyéb szolgáltatás 9 Áfa kiadások Munkáltató által fizetett szja Adók díjak egyéb befizetések Dologi kiadások összesen ( sorok) Kidások összesen (3+12 sorok) 2 904

10 17.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzata 2011.évi költségvetési bevételei Állami támogatások lakosságsz: 445 külterület 6 Megnevezés ( jogcím ) Előirányzat - lakosságszám szerint településenként legalább Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítása ( ) Társadalmi Gazd.i és infrast.szemp.elmaradt község Pénzbeli szociális juttatások Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás (szolgálat) Szociális étkeztetés ( 32 fő) Időskorúak nappali szociális ellátása (29 fő) Költségvetési Tv. 3. Sz. melléklet szerint összesen Személyi jövedelemadó helyben maradó rész Települési önkorm.jövedelemdiff. mérs Költségvetési Tv. 4. Sz. melléklet szerint összesen Szociális továbbképzés szakvizsga ( 3 fő ) Állami támogatás összesen ( ) Kiegészítő támog.egyes szoc.felad Költségvetési Tv. 8. Sz. melléklet szerint összesen Állami támogatás összesen: ( )

11 16.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat 2011 évi költségvetési bevételei Pénzeszköz átvételek megnevezés előirányzat Működési célú pénzeszköz átvétel Nagykanizsa Többcélú Kist.Társ. ( Idősek Klubja ) 870 CKÖ támogatás 200 Településőr bér (2010 IV.név) 280 Gyermekvédelmi támogatás 371 Közlekedési támogatás 28 Közfoglalkoztatás támogatása összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Temető felújítás IKSZT felújítás, eszközbeszerzés Kultúr vizesblokk felújítás összesen: Átvett pénzeszköz összesen

12 Nagybakónak Község Önkormányzat 2011.évi költségvetési bevételei Működési és sajátos bevételek Megnevezés Előirányzat Intézményi működési bevételek Bérleti és lízingdíjak 20 Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Továbbszámlázott szolgált.( szemét száll.díi) Működési bevételek összesen: Önkormányzat sajátos bevételei Magánszemélyek kommunális adója Gépjárműadó Önkorm.egyéb helyiség bérbeadása 120 Sajátos bevételek összesen: Működési és sajátos bevételek összesen:

13 10.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat 2011 évi költségvetési kiadásai Személyi kifizetések megnevezés Hivatal jogalkotás Községg. Közcélú Műv ház ápol. díj Falugondn Idősek Kl összesen munkabér munkabér (részmunkaidő vezetői pótlék kompenzáció tiszteletdíj továbbképz anyagi elism megbízási díj összesen étkezési hozzájár étkezési jegy összesen Szem.összesen TB eü hozzájár Nyugdíjbizt.jár Járulékok összesen Semélyi+járulékok

14 10.sz.melléklet

15 10/1. sz. melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat 2011 évi költségvetési kiadásai Személyi kifizetések megnevezés munkabér közalkalmazott munkabér közfoglalkoztatás összeg/ e Ft vezetői pótlék kompenzáció tiszteletdíj-pm továbbképzés anyagi elismerése megbízási díj összesen étkez.hozzáj 432 étkez.jegy 186 személyi összesen TB eü hozzáj. 83 nyugd.jár 766 Járulék összesen Bér+járulék

16 13.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat 2011 évi kiadásai Dologi kiadások Intézményenként Adatok ezer Ft-ban 2010.tény 2011.Önk. Terv Idősek Klubja CKÖ falugond. Hivatal Dologi kiadások: 1 Élelmiszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb imformációhordozó Tüzelőanyag beszerzés Hajtó és kenőanyag beszerzés Kisértékű tárgyi eszköz Védőruha, munkaruha Egyéb készlet beszerzés Készlet beszerzés összesen:( ) Távközlési díjak internet Egyéb kommunikációs szolgáltatás Kommunikációs szolgáltatás ( ) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatás oldal

17 13.sz.melléklet 2010.tény 2011.Önk. Terv Idősek Klubja CKÖ falugond. Hivatal 20 Gázszolgáltatás Villamos-energia szolgáltatás Vízdíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés Pénzügyi szolgáltatás Vásárolt közszolgáltatás Szolgáltatási kiadások ( ) Áfa kiadások Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció ( ) Egyéb dologi kiadás Előző évi visszafiz Munkáltató által fizetett szja Adók díjak egyéb befizetések Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások ( ) összesen ( ) oldal

18 14.sz.melléklet Nagybakónak Község 2011 évi költségvetési kiadásai Társadalom és szocilpolitikai juttatások sorsz megnevezés fő kifizetés visszaigénylés 1 Rendszeres szociális segély % 2 Bérpotló járandóság % 3 időskorúak járadéka % 4 lakásfenntartási támogatás/ normatív % 5 lakásfenntartási támogatás/ helyi meg ápolási díj/ normatív % 7 ápolási díj/ helyi megáll közlekedési támogatás % 9 gyermekvédelmi támogatás 2x % 10 rendkívüli gyermekvéd.tám tanulók bérlet térítése BURSA átmeneti segély temetési segély közgyógyellátás fejezet

19 14.sz.melléklet

20 15.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat 2011 évi költségvetési kiadásai Pénzeszköz átadások megnevezés előirányzat Társulásnak Egészségügyi Társulás Eszteregnye 303 Nagykanizsa Többcélú társulás 89 Nagykanizsa Többcélú társulás TEFA 50 összesen 442 Önkormányzatnak Körjegyzőség Kisrécse 5052 Általános Iskola Nagyrécse 3920 összesen 8972 Pénzeszköz átadás ÁHT-n belül 9414 Nonprofit szervezeteknek Polgárvédelem Nagykanizsa 20 Tűzvédelmi alapítvány 23 Helyi polgárőrség 60 Helyi alapítvány 60 Faluszépítő egyesület 20 Egyház 20 Egyéb alapítványok 35 ZM Közút kezelő 85 Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül 323 Átadott pénzeszköz összesen 9737

21 11.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat Az Önkormányzat évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve a rendelet 11. -ához adatok ezer Ft-ban Meegnevetés január február március április május június július auguszt szeptem október novemb decemb összesen hónap I. Bevételek 1. Intézményi működési bevétel Egyéb sajátos önkorm.bevételek Átvett pénzeszközök Felhalmozási és tőkejell.bevételek Önkormányzat költségv.támogatása Egyéb bevételek, pénzmaradvány Finanszírozási bevételek 0 - felhalmozási célú hitelfelvét Bevételek összesen likviditási célú hitelfelvétel Összesen II. Kiadások 1. Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Önkorm.által folyósított szoc.ellát Egyéb működési célú támogatások Felújítás Beruházás Tartalékok 0 9. Felhalmozási célú hiteltörlesztés Kiadások összesen: Likvid hitel visszafizetés 0 Hiány/ többlet ( Bevétel-Kiadás)

22 Tartalomjegyzék 1 sz.melléklet Címrend 2 sz.melléklet Bevételek forrásonkénti ill műk.és felhalm. cél szerint 3 sz.melléklet Működési kiadások kiemelt előirányzatonként 4 sz.melléklet Felújítási és felhalmozási kiadások 5 sz.melléklet Címek költségvetése feladatonként 6 sz.melléklet Kiadások és bevételek mérlegszerű bemutatása 7 sz.melléklet Idősek Klubja kiadási cím költségvetése 8 sz.melléklet Helyi Kisebbségi Önkormányzat költségvetése 9 sz.melléklet Falugondnoki szolgálat költségvetése 10 sz.melléklet Személyi kifizetések szakfeladatonként 10 sz.melléklet Személyi kifizetések 11 sz.melléklet Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv 13 sz.melléklet Dologi kiadások 14 sz.melléklet Társadalom és szociálpolitikai juttatások 15 sz.melléklet Pénzeszköz átadások 16 sz.melléklet Pénzeszköz átvételek 17 sz.melléklet Állami támogatások

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09%

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09% Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 1./49. sz. oldal II./1. sz. melléklet BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek 219 687 301 307 254 185 84,36% II.

Részletesebben

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897 1. melléklet: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban CÍM / ALCÍM 1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT B E V É T E L E K 2014. évi tervezett ei. I. SAJÁT BEVÉTELEK

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

Költségvetés 2010. Munkaad terh jár 65 783. 8 986 1 600 2. Pénzeszközátadás. Egyéb műk. célú átadás Szociális juttatás. 5. Lakásépítési kölcsön

Költségvetés 2010. Munkaad terh jár 65 783. 8 986 1 600 2. Pénzeszközátadás. Egyéb műk. célú átadás Szociális juttatás. 5. Lakásépítési kölcsön Költségvetés 2010. 1.a. számú melléklet Adatok: e Ftban 2009. év 2009. év Ssz B E V É T E L E K : Eredeti Tény Ssz K I A D Á S O K Eredeti Tény 1. Intézményi bevételek 16 043 24 161 16 675 1. Intézményi

Részletesebben

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre:

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság 1. sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 212. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám megnevezés BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj,

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1.

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND Hatályos 2010. január 1. napjától S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A megye megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv: Pest megye, Budapest... Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 1052 Budapest, Városház u. 7. számjel 4 4 0 2 1 5 1 2 5 1 1 3 9 1 0 0 9 2 5 1 0 0 PIR-törzsszám

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv

Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv (adatok ezer Ft-ban) BEVÉTELEK 2014.tény 2015. Terv 9111 Helyi önk. műk. Ált. támogatása 50 034 14 088 9112 Települési önk. Köznevelési

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 1 Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest. 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest. 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324799 1051 03 01/00 033484 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1015 Budapest

Részletesebben

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1200 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0100 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

1. számú melléklet a.../2012. ( ) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege Polgárm. Hiv. Óvoda Iskola Egészségügy

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ. 2013.mód.e.i. Házigond. Családsegít. Nappali szoc.

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ. 2013.mód.e.i. Házigond. Családsegít. Nappali szoc. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ 2013.félév 1.számú melléklet EZER FT MEGNEVEZÉS 2013.mód.e.i. Házigond. Családsegít. Nappali szoc. Szociális étkeztetés összesen KÖZALK. ILLETMÉNYE 17972 3706 1640 2847 1085 9278

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

B E S ZÁ M OLÓ a községi önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről

B E S ZÁ M OLÓ a községi önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről B E S ZÁ M OLÓ a községi önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről Az önkormányzat 2013. háromnegyedéves bevételei: Lásd az 1. sz. melléklet szerint Működési bevételek: 1. Saját

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

II. Központi támogatások 15 847

II. Központi támogatások 15 847 3. információs tábla a /2013.(X..) önkormányzati rendelethez I. Működési bevételek 12 506 1. Intézményi működési bevételek 841126-1 Igazgatási szolg. Díjbevétel 19 19 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei

Részletesebben

Bevételek. Rovat megnevezése

Bevételek. Rovat megnevezése 1.a függelék Sorszám 08 Elvonások és befizetések bevételei B12 09 10 11 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 138 535 13 Működési célú támogatások államháztartáson

Részletesebben

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 3/2013.(11.15.) önkormányzati rendelete. módosításáról

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 3/2013.(11.15.) önkormányzati rendelete. módosításáról RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 3/2013.(11.15.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(11.16.) önkormányzati rendelet módosításáról Répcelak Város Önkormányzatának

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 09 0200 48 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben