Közgazdasági alapismeretek (Elméleti gazdaságtan)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közgazdasági alapismeretek (Elméleti gazdaságtan)"

Átírás

1 Közgazdasági alapismeretek (Elméleti gazdaságtan) KÉPLETEK ÁBRÁK Mikroökonómia Makroökonómia BELSŐ HASZNÁLATRA! Összeállította: Sárközy Józsefné Tóth Ágnes Fodor Tiborné 1

2 Tartalomjegyzék Károlyi Mihály KTKSzKI Mikroökonómiai jelölések... 3 Képletek... 4 Teljes érték, átlagérték, határérték... 4 Rugalmassági mutatók... 5 Költségek csoportosítása elszámolhatóság szerint... 5 Költségvetési egyenes (I)... 6 Közömbösségi görbe (U)... 6 Gossen II. törvénye... 6 Optimális termelési mennyiség... 6 Termelői többlet... 6 Fogyasztói többlet... 6 Optimális inputfelhasználás (L, K, A)... 7 Jelenérték - jövőérték... 8 Externália... 8 Ábrák... 9 Marshall-kereszt... 9 TLH görbe... 9 TU és MU Optimális fogyasztás Termelési függvény Költségfüggvények VC származtatása Termelési függvény és költség függvények kapcsolata Költségek hosszú távon Tökéletes verseny rövid távon Tiszta monopólium rövid távon Tökéletes verseny összehasonlítása rövid és hosszútávon Egyéni munkakínálati függvény Egyéni tőkekeresleti függvény Externália Költségek és a verseny Makroökonómiai jelölések SNA mutatók Makrojövedelem áramlása Társadalmi elszámolási mátrix Árupiac Egyensúlyi jövedelem C, S, I kapcsolata Pénzpiac P és i kapcsolata A gazdaságpolitika, árupiac és pénzpiac kapcsolata A makrokeresleti függvény (Y D ) levezetése Munkapiac Okun törvénye Munkapiaci kategóriák A makrokínálati függvény (Y S ) levezetése A gazdaságpolitika fajtái Haavelmo tétel Állami költségvetés Az infláció Külkereskedelmi mérleg A gazdaságpolitika lehetőségei nyitott gazdaságban Az árfolyam változása Lebegő árfolyam Rögzített árfolyam

3 Mikroökonómiai jelölések Jelölés Angol megfelelő Magyar jelentés D Demand piaci kereslet d Demand egyéni kereslet S Supply piaci kínálat s Supply egyéni kínálat P Price ár Q Quantity mennyiség TU Total Utility teljes haszon MU Marginal Utility határhaszon U Utility hasznosság e Elasticity rugalmasság K Capital ( Kapital ) tőke L Labour munka A Land föld E Entrepeneur vállalkozó TP Total Product teljes termék (össztermék) MP Marginal Product határtermék TC Total Cost teljes költség FC Fixed Cost állandó (fix) költség VC Variable Cost változó költség AC Average Cost átlagköltség AFC Average Fixed Cost átlagos fix költség AVC Average Variable Cost átlagos változó költség MC Marginal Cost határköltség LMC Long-Run Marginal Cost hosszú távú határköltség LAC Long-Run Average Cost hosszú távú átlagköltség TR Total Revenue teljes árbevétel (összbevétel) MR Marginal Revenue határbevétel AR Average Revenue átlagos bevétel π Profit gazdasági profit Aπ Average Profit átlagos profit Mπ Marginal Profit határprofit MRP Marginal Revenue Product határtermék-bevétel MFC Marginal Factor Cost tényező-határköltség FV Future Value jövőbeni érték PV Present Value jelen érték r interest rate kamatláb r rate of return megtérülési ráta MSC Marginal Social Cost társadalmi határköltség MSB Marginal Social Benefit társadalmi határhaszon 3

4 Teljes-, átlag- és határértékek képletei Teljes érték (T) Átlag érték (A) Határérték (M) TU = teljes haszon TU = Σ MU, ha Δq = 1 TU = Σ (MU Δq) MU = határhaszon MU = ΔTU / Δq MU = teljes haszonváltozás fogyasztás változása q = TP L = termelés mennyisége q = Σ MP L, ha ΔL = 1 q = Σ (MP L ΔL) q = termelés mennyisége (kibocsátás) FC = fix (állandó) költség FC = TC VC FC = AFC q FC = P K K VC = változó költség VC = TC FC VC = AVC q VC = P L L ( ha egyetlen változó input a munka) VC = bérköltség + anyagköltség TC = teljes költség TC = FC + VC TC = AC q TC = Σ (MC Δq) TC = P K K + P L L TC = TR Tπ TR = teljes bevétel TR = P q TR = AR q TR = Σ (MR Δq) TR = TC + Tπ Tπ = teljes profit Tπ = TR TC Tπ = Aπ q Tπ = Σ (Mπ Δq) LTC = hosszútávú teljes költség LTC = LAC Q AP L = munka átlagterméke (munkatermelékenység) AP L = termelés létszám (munkaóra) AP L = q / L AP L = P L / AVC AP K = tőke átlagterméke AP K = termelés mennyisége tőkefelhasználás AP K = q / K AFC = átlagos fix költség AFC = AC AVC AFC = FC / q AVC = átlagos változó költség AVC = AC AFC AVC = VC / q AVC = P L / AP L AC = átlagköltség AC = AFC + AVC AC = TC / q AC = teljes költség termelés mennyisége AC = AR Aπ AR = átlagbevétel AR = TR / q AR = teljes bevétel értékesített mennyiség AR = AC + Aπ Aπ = átlagosprofit Aπ = AR AC Aπ = Tπ / q Aπ = teljes profit értékesített mennyiség LAC = hosszútávú átlagköltség LAC = LTC / Q MP L = munka határterméke MP L = termelés változása létszám változása (munkaóra változása) MP L = Δq / ΔL MP L = P L / MC MP K = tőke határterméke MP K = termelés változása tőke változása MP K = Δq / ΔK MC = határköltség MC = teljes költség változása termelés változása MC = ΔTC / Δq = ΔVC / Δq MC = TC (q) = VC (q) MC = P L / MP L MC = MR Mπ MR = határbevétel MR = ΔTR / Δq MR = teljes bevétel változása mennyiség változása MR = MC + Mπ Mπ = határprofit Mπ = MR MC Mπ = ΔTπ / Δq Mπ = teljes profit változása mennyiség változása LMC = hosszútávú határköltség LMC = ΔLTC / ΔQ MRS = helyettesítési ráta MRS = - Δy / Δx MRS = y termék változása x termék változása MRS < 0 MRS MRS = Δy / Δx = MUx / MUy = Px / Py 4

5 Rugalmassági mutatók (ε) Megnevezés Képlet Termék besorolása Kereslet árrugalmassága εp Kereslet jövedelem rugalmassága ε I Keresztárrugalmasság ε k kereslet %-os változása ár %-os változása εp = q 2 q 1 q 2 + q 1 2 P 2 P 1 P 2 + P 1 2 kereslet %-os változása jövedelem %-os vált. ε I = q 2 q 1 q 2 + q 1 2 I 2 I 1 I 2 + I 1 2 az egyik termék keresletének %-os változása a másik termék árának %-os változása q y2 q y1 q y2 + q y1 2 ε k = P x2 P x1 P x2 + P x1 2 εp > 1 => árrugalmas (műszaki cikkek) εp < 1 => árrugalmatlan (élelmiszer) εp = 1 => egységnyi rugalmasságú εp = 0 => merev keresletű εp = => végtelen rugalmasságú (nem jellemző) ε I < 0 => inferior termék (alacsonyabbrendű) I q 0 < ε I < 1 => normál termék ε I > 1 => luxus termék ε k < 0 => kiegészítő termékek (egymás mellett fogyasztjuk) ε k > 0 => helyettesítő termékek (egymás helyett fogyasztjuk) ε k = 0 => közömbös termék Költségek csoportosítása elszámolhatóság szerint Árbevétel = P q Teljes gazdasági költség Gazdasági profit Explicit költség Implicit költség Gazdasági profit Explicit költség Amortizáció Normál profit Gazdasági profit Számviteli költség Számviteli profit 5

6 Költségvetési egyenes (I) I = P x x + P y y pl.: P x = 300 az egyenes egyenlete: P y = = 300x +100y I = 9000 y = 90 3x Az egyenes meredeksége: - Px / Py Az x tengelymetszet: I / P x = 30 Az y tengelymetszet: I / P y = 90 Közömbösségi görbe (U) Optimális választás: A pont => az I és az U érintési pontja Az A pont koordinátáinak a meghatározása: Gossen II. törvénye alapján Gossen II. törvénye MU X P X MU Y P y Több termékre: MU A / P A = MU B / P B = MU C / P C MRS = Δy / Δx = MU X / MU Y = P X / P Y Optimális termelési mennyiség Megnevezés Tökéletes verseny Tiszta monopólium Rövid távon MC = P (= MR = AR) MC = MR Hosszú távon LMC = P (=MR = AR) LMC = MR Termelői többlet - Rövid távon (van FC és VC): FC + Tπ ( Po Pü)Qo 2 - Hosszú távon (minden költség VC): csak Tπ Fogyasztói többlet (Pr P 0 ) Q 0 2 Pr = rezervációs ár, P 0 = piaci ár, Q 0 = termelési mennyiség, Pü = üzemszüneti ponthoz tartozó ár (az S függvénynek az Y tengelymetszete) (termelői rezervációs ár) 6

7 Optimális inputfelhasználás input: L (munka) K (tőke) A (föld) 1. Optimális munkafelhasználás: MFC L = MRP L P L = MP L MR (monopólium) P L = MP L P (tökéletes verseny) vagy MFC L = ΔTC / ΔL MRP L = ΔTR / ΔL MFC L = MRP L output: q (kibocsátás) ΔTC / ΔL = ΔTR / ΔL MFC L = munka határköltsége MFC L = P L (munkabér) MRP L = munka határtermék bevétele (=határtermék piaci értéke) MRP L = MP L MR monopólium VMP L = MP L P tökéletes verseny 2. Optimális tőkefelhasználás: MFC K = MRP K r* = r i MFC K = tőke határköltsége MFC K = r* (piaci kamatláb) MRP K = tőke határtermék bevétele MRP K = r i (belső kamatláb) 3. A föld piacán az optimum: MFC A = MRP A MFC A = föld határköltsége = bérleti díj MRP A = föld határtermék bevétele bérleti díj: földjáradék + tőkebefektetés kamata (öntöző berendezés, raktár, stb.) a föld ára (P A ) P A = földjáradék / r* tőkésített földjáradék földjáradék: - abszolút: minden bérlő fizeti - különbözeti: a közepes és legjobb minőségű föld bérlője fizeti Örökjáradék = éves hozam/r* r* = piaci kamatláb 7

8 Tőkebefektetés értékelésének módjai C t = a t-dik év nettó hozama (kiszámítása: bevétel költségek) r = piaci kamatláb t = idő C 0 = tőkebefektetés Jelenérték (PV 0 ) diszkontálás Nettó jelenérték (NPV) PV 0 = C 1 / (1 + r) 1 + C 2 / (1 + r) C t / (1 + r) t Nettó jelenérték = jelenérték tőkebefektetés összege NPV = PV 0 C 0 Jövőérték (FV t ) felkamatolás (kamatos kamatszámítás) Nominál kamatláb (i) Reál kamatláb (r) Inflációs ráta (π) r = i - π FV t = C 0 (1 + r) t Kamatrés (= kamat marge) = hitelkamat betéti kamat MSB = társadalmi határhaszon MU = egyéni határhaszon MSC = társadalmi határköltség MC = egyéni határköltség C = költség U = haszon Externália MSB = MU (egyéni határhaszon) + U ext (járulékos haszon) MSC = MC (egyéni határköltség) + C ext (járulékos költség) Társadalmi optimum: Piaci optimum: MSB = MSC MU = MC Pozitív externália: U ext > C ext társadalmi optimum > piaci optimum Negatív externália: C ext > U ext társadalmi optimum < piaci optimum 8

9 1. Marshall-kereszt P = ár Q = mennyiség D(P) = piaci keresleti függvény S(P) = piaci kínálati függvény Pr = rezervációs ár ft = fogyasztói többlet ft = (Pr Pe) Qe / 2 tt = termelői többlet tt = (Pe Pü) Qe/ 2 ha: P > Pe D < S túlkínálat P = Pe D = S egyensúly P < Pe D > S túlkereslet Két ponton átmenő egyenes egyenlete: (y y 1 ) (x 2 x 1 ) = (x x 1 ) (y 2 y 1 ) a keresleti és kínálati függvényre: (P P 1 ) (q 2 q 1 ) = (q q 1 ) (P 2 P 1 ) A keresleti függvény meredeksége: tgα = - ΔP / Δq 2. Termelési lehetőségek határa (TLH görbe) y = y termék mennyisége x = x termék mennyisége A = y maximuma B = x maximuma A görbe alatti terület nem hatékony (E pont). A görbe feletti terület nem állítható elő (F pont). A görbe mentén hatékony a termelés (A, B, C, D pontok) = Pareto - hatékonyság MRTS = helyettesítés határrátája MRTS = - Δy / Δx A TLH görbe az abszolút és komparatív előnyök bemutatására is szolgál: A országnak abszolút előnye van. B országnak abszolút hátránya van. A országnak komparatív előnye van x termékből, mert Δx > Δy. B országnak komparatív előnye van y termékből, mert Δy < Δx. Komparatív előny: vagy nagyobb az előny, vagy kisebb a hátrány 9

10 3. Teljes haszon (TU) határhaszon (MU) U = hasznosság q = fogyasztás mennyisége A = telítettségi pont MU = ΔTU / Δq Ha: q < q 0 TU és MU (MU még pozitív) optimális: q = q 0 TU max MU = 0 q > q 0 TU MU <0 4. Optimális fogyasztás két termék esetén a) árváltozás (Px ) b) jövedelemváltozás (I ) a) Px reáljövedelem (x 2 < x 1 ) a kereslet törvénye miatt (P q ) I meredeksége változik PCC = ár-fogyasztás görbe dx(p) = egyéni keresleti görbe b) I reáljövedelem (x 2 > x 1 ) I meredeksége változatlan ICC = jövedelem-fogyasztás görbe Engel görbe: a jövedelem és fogyasztás kapcsolatát tükrözi 10

11 5. Termelési függvény (TP L = q (L)) q = termelés mennyisége L = munkafelhasználás (létszám vagy munkaóra) MP L = munka határterméke AP L = munka átlagterméke (munkatermelékenység) A: inflexiós pont B: üzemi optimum C: üzemi maximum 6. Az összköltség függvények C = költség q = termelés mennyisége TC(q) = teljes költség függvény VC(q) = változó költség függvény FC(q) = fix költség függvény 7. Rövid távú egységköltség függvények F = fedezeti pont F = AC min AC = MC Ü = üzemszüneti pont Ü = AVC min AVC = MC MC(q) = határköltség függvény AC(q) = átlagköltség függvény AVC(q) = átlagos változó költség függvény 11

12 8. Változó költség származtatása 9. A termelési függvény és a költség függvények kapcsolata MC = P L / MP L MP L = P L / MC AVC = P L / AP L AP L = P L / AVC MP L max MC min TC és VC inflexiós pontja (A) AP L max AVC min VC-hez origóból húzott érintő (B) MC = ΔTC / Δq = ΔVC / Δq AP L max = üzemi optimum AVC min = üzemszüneti pont AC min = fedezeti pont TC-hez az origóból húzott érintő (D) 10. Költségfüggvények hosszútávon (LAC, LMC) 12

13 11. Tökéletes verseny rövid távon a) P > AC TR > TC Tπ > 0 pozitív gazdasági profit Optimum: P 0 = MC q 0 A vállalat egyéni kínálati függvénye az MC-nek az üzemszüneti pont feletti része (MC = s). TR = P 0 q 0 TC = AC q 0 FC = (AC AVC) q 0 VC = AVC q 0 Tπ = TR TC Tπ = (P 0 AC) q 0 b) P 1 = AC fedezeti pont TR = TC Tπ = 0 Optimum: P 1 = MC q 1 Ha P = AC TR = TC Tπ = 0 A vállalat csak normál profitot ér el, a gazdasági profit = 0 FC = (AC AVC) q 1 VC = AVC q 1 c) AVC < P 2 < AC TR < TC Tπ < 0 veszteségminimalizálás Optimum: P 2 = MC q 2 Ha P < AC TR < TC Tπ < 0 FC egy része veszteség, a másik része megtérül A vállalat még termel, veszteségminimalizálásra törekszik. d) AVC = P 2 = Ü TR = VC veszteség = FC Optimum: P 3 = MC q 3 Ha P = AVC TR = VC veszteség = FC A vállalat még termel, mert a VC teljesen megtérül, ami rövidtávon követelmény Mikor kell bezárni az üzemet? Ha P < AVC 13

14 12. Tiszta monopólium rövid távon a) P 0 > AC gazdasági profitot realizál P 0 > AC TR > TC Tπ > 0 Optimum: MC = MR Q 0 Károlyi Mihály KTKSzKI MR meredeksége kétszerese a D meredekségének TR = P 0 Q 0 TC = AC Q 0 VC = AVC Q 0 Tπ = (P 0 AC) Q 0 b) P 1 = AC fedezeti pontban termel P 1 = AC TR = TC Tπ = 0 Optimum: MC = MR Q 1 A vállalat gazdasági profitot nem realizál, csak normál profitot. Minden költség megtérül. c) AVC < P 2 < AC veszteségminimalizálás AVC < P 2 < AC TR < TC Tπ < 0 Optimum: MC = MR Q 2 (AC P 2 ) Q 2 = veszteség (P 2 AVC) Q 2 = megtérült FC AVC Q 2 = VC A vállalat még termel, mert a VC teljesen megtérül és az FC egy része is. d) P 3 = AVC veszteség = FC P 3 = AVC TR = VC veszteség = FC Optimum: MC = MR Q 3 A vállalat akkor szünetelteti a termelést, ha P < AVC. 14

15 13. Tökéletes verseny és a tiszta monopólium összehasonlítása a) Rövid távon MC = MR Q m = monopólium termelése MC = P Q tv = tökéletes verseny termelése htv = holtteher veszteség rövid távon P m = monopólium ára b) TR, TC, Tπ c) Hosszú távon Tπ max Mπ = 0 tökéletes verseny: Tπ max, ha P = MC (q 3 ) monopólium: Tπ max, ha MC = MR (Q 2 ) Fedezeti pontban termel az iparág Hosszú távon is elérhet gazdasági profitot P m > P tv Q tv > Q m 15

16 14. A vállalatok piaci helyzete 15. Egyéni munkakínálati függvény P L = munkabér S L rendhagyó, mert visszahajló Oka: a jövedelmi hatás az erősebb MU szabadidő > MU munkabér P L reáljövedelem s L helyettesítési hatás: MU szabadidő < MU munkabér s L L S = piaci munkakínálat, nem visszahajló 16. Egyéni tőkekeresleti függvény = belső kamatláb (r i ) függvénye Km = tőkekereslet (hitel) r i = belső kamatláb (%) r* = piaci kamatláb (%) Km 0 r* = r i optimális tőkekereslet NPV = 0 Km 1 r i > r* növelhető a tőkekereslet NPV > 0 Km 2 r* > r i csökkenteni kell a tőkekeresletet NPV < 0 16

17 17. Externália a) pozitív externália b) negatív externália Károlyi Mihály KTKSzKI Q 1 > Q 0 piaci optimum:q 0, P 0 Q 1 < Q 0 U ext > C ext társadalmi optimum:q 1, P 1 C ext > U ext a) csak pozitív externália b) csak negatív externália MC = MSC MU = MSB 18. Költségek terén folyó verseny a) szérianagyság növelése b) működőtőke export Q AFC AC P versenyképesség javul piaci részesedés Tπ Járulékos költségek AC P versenyképesség javul Járulékos költségek: szállítási ktg, vám, engedélyek, stb. 17

18 Makroökonómiai jelölések Jelölés Angol megfelelő Magyar jelentés Q Quantity mennyiség, kibocsátás Y Yield hozam, jövedelem C Consumption fogyasztás S Saving megtakarítás I Investment beruházás i interest rate kamatláb M Money pénzmennyiség P Price level árszínvonal w Wage level nominálbér L Labour munka K Capital tőke G Governement expenditures kormányzati vásárlás T Tax adó Tr Transfer transzfer X Exports export IM Imports import Ft =HUF Forint hazai valuta ($) Euro (Dollar) külföldi valuta e exchange rate nominálárfolyam r real exchange rate reálárfolyam t time idő 18

19 SNA mutatók Bruttó GDP GNI GNDI Nettó NDP NNI NNDI Bruttó kibocsátás (GO) Folyó termelő felhasználás (pl. anyag, alkatrész, vetőmag) Bruttó hazai termék (GDP) amortizáció = (NDP) Nettó hazai termék +Beáramló tőke- és munkajövedelem } E Kiáramló tőke- és munkajövedelem w, π Bruttó nemzeti jövedelem (GNI) amortizáció = (NNI) Nettó nemzeti jövedelem +Beáramló transzfer } E Kiáramló transzfer Tr Rendelkezésre álló bruttó nemzeti jövedelem (GNDI) amortizáció = NNDI GDP + E w, π = GNI GNI + E Tr = GNDI NDP + E w, π = NNI NNI + E Tr = NNDI Hazai jellegű mutatók: GDP, NDP Nemzeti jellegű mutatók: GNI, NNI, reál GDP = nominál GDP / P Hazai össztermék 12. IM 3. C 15. Y 14. I 11. G 12. X Makrojövedelem áramlása (4 szereplős) Vállalat 1. W 8. TrV 6. SV 15. Y 7. TV Háztartás 2. TH 1. W 3. C 5. TrH 4. SH Állam 5. TrH 2. TV 8. TrV 7. TH 9. SÁ 10. G Egyensúly: Y = C + I + G + X IM (árupiac) I = S V + S H + S Á + S K (tőkepiac) Az árupiaci egyensúly feltétele: a pénzpiac egyensúlya Y = C + I + G + (X IM) Y + Tr V = W + Sv + Tv W + Tr H = C + S H + T H Tv + T H = G + S Á + Trv + Tr H IM = X + S K Ha: Külföld 11. X 12. IM 13. SK Tőkepiac 14. I 4. SH 6. Sv 9. SÁ 13. SK Tv + T H > G + Trv + Tr H S Á pozitív S Á > 0 bevételi többlet, a költségvetés szufficites Tv + T H < G + Trv + Tr H S Á negatív S Á < 0 kiadási többlet, a költségvetés deficites X> IM (külföld tartozik nekünk) S K negatív a külkereskedelmi mérleg (X IM) szufficites X< IM (mi tartozunk külföldnek) S K pozitív a külkereskedelmi mérleg (X IM) deficites Társadalmi elszámolási mátrix Megnevezés Hazai ö. Vállalat Háztartás Állam Külföld Tőkepiac Hazai össztermék (árupiac) ~ ~ C G X I Vállalat Y ~ ~ Trv ~ ~ Háztartás ~ W ~ TrH ~ ~ Állam ~ Tv TH ~ ~ ~ Külföld IM ~ ~ ~ ~ ~ Tőkepiac ~ Sv SH SÁ SK ~ sorok: beáramlás (+) folyó tétel számla jobb oldala, oszlopok: kiáramlás (-) folyó tétel számla bal oldala 19

20 Árupiac Y = makrojövedelem C = fogyasztás S = megtakarítás I = beruházás T = adó Tr = transzfer Y DI = rendelkezésre álló jövedelem Y DI = Y T(Y) + Tr T(Y) = adó függvénye T(Y) = T 0 + ty T 0 = autonóm adó t = adókulcs 1. C(Y) = fogyasztási függvény C(Y) = C 0 + ĉy C 0 = autonóm fogyasztás ĉ = fogyasztási határhajlandóság C(Y DI ) = C 0 + ĉ(y T(Y) + Tr) C(Y DI ) = C 0 + ĉ(y T 0 ty + Tr) 2. S(Y) = megtakarítási függvény S(Y) = S 0 + ŝy S 0 = autonóm megtakarítás ŝ = megtakarítási határhajlandóság S(Y) = C 0 + (1 ĉ)y mert: ĉ + ŝ = 1 ĉ = ΔC / ΔY S(Y DI ) = S 0 + ŝ(y T(Y) + Tr) S(Y DI ) = S 0 + ŝ(y T 0 ty + Tr) ĉ = 1 ŝ ŝ = 1 ĉ ŝ = ΔS / ΔY C(Y)/Y = fogyasztási hányad(rc) S(Y)/Y = megtakarítási hányad(rs) C/Y + S/Y = 1 3. I(i)= beruházási függvény I(i) = I 0 ai I 0 = autonóm beruházás, független a kamatlábtól (i) a = a beruházás kamatérzékenysége a= ΔI / Δi 20

21 1. Két szereplős modell Ha: Ha: S(Y) < 0 C(Y) > Y S(Y) = 0 C(Y) = Y S(Y) > 0 C(Y) < Y Egyensúlyi jövedelem Y = C(Y) + I(i) vagy S(Y) = I(i) Y < C(Y) + I(i) S(Y) < I(i) túlkereslet: Y < Y E Y = C(Y) + I(i) S(Y) = I(i) egyensúly: (Y E ) Y > C(Y) + I(i) S(Y) > I(i) túlkínálat: Y > Y E Y = jövedelem függvénye (45 -os egyenes) C(Y) + I(i) = árupiaci keresleti függvény 2. Három szereplős modell Y = C(Y DI ) + I(i) + G Y = C 0 + ĉ(y T 0 ty + Tr) + I(i) + G 3. Négy szereplős modell Y = C(Y DI ) + I(i) + G + X IM(Y) X = export IM(Y) = import függvény IM(Y) = IM 0 + my Y = C 0 + ĉy + I(i) + G + X IM 0 m Y Y = C 0 + I(i) + G + X IM 0 + Y(ĉ m) Y = C 0 + ĉ(y T 0 ty + Tr) + I(i) + G + X IM 0 my ha nincs adó ha van adó és transzfer is F 0 = C 0 + I + G = belső felhasználás autonóm elemei F = C(Y DI ) + I(i) + G = belső felhasználás Y = F 0 + X IM 0 + Y(ĉ m) Y = F(Y) + X IM 0 my Multiplikátor (m): ha az autonóm kiadások (pl. C, I, G) egységnyivel változnak, akkor hány egységgel változik az egyensúlyi jövedelem. m = 1 / 1-ĉ autonóm kiadások multiplikátora m = ĉ / 1-ĉ transzfer multiplikátor m = -ĉ / 1-ĉ adó multiplikátor ΔY = (1 / 1-ĉ) ΔG ΔY = (1 / 1-ĉ) ΔI ΔY = (1 / 1-ĉ) ΔC ΔY = (ĉ / 1-ĉ) ΔTr ΔY = (-ĉ / 1-ĉ) ΔT 21

22 A fogyasztás, megtakarítás és beruházás kapcsolata 2 szereplős modellben Y 1 -nél: Y = C(Y) S(Y) = 0 Ye-nél: Y = C(Y) + I 1 S(Y) = I 1 egyensúly Y 2 -nél: Y = C(Y) + I 2 S(Y) = I 2 újabb egyensúly A függvény értelmezése: Következtetés: a) i 1 kamatláb I 1 beruházási kereslet, adott C(Y) mellett az árupiaci kereslet C(Y) + I 1 Ye egyensúlyi jövedelem b) i 2 kamatláb I 2 beruházási kereslet, adott C(Y) mellett az árupiaci kereslet C(Y) + I 2 Y 2 egyensúlyi jövedelem i I Y i I Y kamatláb beruházás fordított viszony kamatláb egyensúlyi jövedelem fordított viszony beruházás egyensúlyi jövedelem egyenes viszony A beruházás függ a kamatlábtól, de független a makrojövedelemtől! 22

23 Pénzpiac Pénzpiaci egyensúly: M S /P = M D (Y,i) M S = nominál pénzkínálat M S /P = reál pénzkínálat M S /P függ: M S -től egyenes viszonyban P-től fordított viszonyban M S /P rövidtávon állandó és független a kamatlábtól! M D (Y,i) = reál pénzkereslet M D (Y,i) függ: Y-tól egyenes viszonyban i-től fordított viszonyban M/P = reál pénzmennyiség i 0 M S /P = M D (Y, i) egyensúly Az árupiaci egyensúly mindig feltételezi a pénzpiaci egyensúlyt is! i 1 M D (Y, i) < M S /P túlkínálat mértéke: M/P 0 M/P 1 i 2 M D (Y, i) > M S /P túlkereslet mértéke: M/P 2 M/P 0 Az árszínvonal (P) és a kamatláb (i) kapcsolata A pont: P 0 M S /P = M D (Y, i) i 0 egyensúly B pont: P 1 M S /P 1 i 1 C pont: P 2 M S /P 2 i 2 A kamatláb és az árszínvonal között egyenes viszony van. ( P i, P i) 23

24 A gazdaságpolitika, az árupiac és a pénzpiac kapcsolata zárt gazdaságban A makrokeresleti függvény (Y D ) levezetése P 0 i 0 I 0 adott C(Y) mellett az árupiaci kereslet C(Y) + I 0 Y E A P 1 i 1 I 1 adott C(Y) mellett az árupiaci kereslet C(Y) + I 1 Y 1 B 24

25 Munkapiac Munkapiaci egyensúly: L D (w/p) = L S (w/p) L D (w/p) = munkakeresleti függvény (= a vállalatok munkaerő igénye) L S (w/p) = munkakínálati függvény w/p = reálbér w = nominálbér L A = aktívak L f = foglalkoztatottak U = munkanélküliek U Ö = önkéntes munkanélküliek U K = kényszerű munkanélküliek U = U K + U Ö w/p f = fizikai létminimumot biztosító reálbér Ha: L S = L A U = U K L S < L A U = U K + U Ö U K = L S L D (L 2 L 1 ) U Ö = L A L S (L A L 2 ) w/p 0 L D = L S egyensúly L f = L 0 w/p 1 L D L D < L S U L f = L D = L 1 munkanélküliség (L A L 1 ) w/p 2 L S L S < L D L f = L S = L 3 munkaerőhiány (L 4 L 3 ) munkanélküliségi ráta = u = U / L A = munkanélküliek / aktívak foglalkoztatási ráta = foglalkoztatottak (L f ) / munkaképes korúak aktivitási ráta = aktívak (L A ) / munkaképes korúak Okun törvénye: kimondja, hogy ha a makrojövedelem 2,2%-kal nő, akkor a munkanélküliségi ráta 1%-kal csökken. Y = 2,2% U = -1% 25

26 Munkapiaci kategóriák: lakosság - nem munkaképes korúak MUNKAKÉPES KORÚAK megjelennek a munkaerő piacon nem jelennek meg a munkaerő piacon AKTÍVAK (L A ) INAKTÍVAK (L i ) kapnak munkát nem kapnak munkát FOGLALKOZTATOTTAK (L f ) MUNKANÉLKÜLIEK (U) L D okozza L S okozza Kényszerű munkanélküliek (U K ) - Technikai - Strukturális (szerkezeti) - Konjunkturális - Indexálásból eredő - Szezonális A makrogazdasági egyensúly feltétele: az árupiac és a pénzpiac együttes egyensúlya, de ez nem feltételezi a munkapiaci egyensúlyt. A statisztika (hazai és nemzetközi egyaránt) a munkaképes korúaknál: vagy éves korcsoportot vizsgál Kiegészítés: A mikroökonómiában tanult összefüggés alapján: a tényező határköltsége = a tényező határtermék bevétele MFC L = MRP L Ez itt is felhasználható: W = MP L x P Az egyenlet átrendezésével a következő összefüggést kapjuk: W/P = MP L Önkéntes munkanélküliek (U Ö ) - Súrlódásos (frikciós) - Magasabb életminőség - Helyváltoztatás - Szakképzettség hiánya 26

27 A makrokínálati függvény (Y S ) levezetése Y(L) = makro termelési függvény w/p(p) = reálbér függvény végig a csökkenő hozadék jellemzi a reálbér az árszínvonaltól függ fordított viszonyban és a nominálbértől egyenes viszonyban A függvény értelmezése: a) P 0 w/p 0 reálbér L D = L S (egyensúly) L 0 = foglalkoztatottak Y 0 kibocsátás A pont b) P 1 W/P 1 L D L D < L S (munkanélküliség) L D határozza meg a foglalkoztatottak számát (L 1 ) Y 1 B pont c) P 2 W/P 2 L S L S < L D (munkaerő hiány) L S határozza meg a foglalkoztatottak számát (L 2 ) Y 2 C pont Y S (P): rendhagyó, mert visszahajló L 0 = potenciális foglalkoztatottak Y 0 = potenciális kibocsátás 27

28 A gazdaságpolitika fajtái Fiskális politika (költségvetési politika) Monetáris politika (pénzügypolitika) az összkeresletre hat a pénzkínálatra hat expanzív restriktív expanzív restriktív G T M S M S Tr G T Tr Képviselője: Képvieslője: John Maynard Keynes ( ) Milton Friedman ( ) Haavelmo-tétel: ha: ΔG = ΔT ΔY = ΔG S Á = T (G + Tr) S Á = T G Tr Állami költségvetés egyenlege (S Á ) G = autonóm (független a makrojövedelemtől) Tr = autonóm (független a makrojövedelemtől) T(Y) = T 0 + ty T 0 = autonóm adó t = adókulcs (a jövedelemtől függ) Y < Y 0 kiadás > bevétel S Á < 0 deficit Y = Y 0 kiadás = bevétel S Á = 0 egyensúly Y > Y 0 kiadás < bevétel S Á > 0 szufficit Az infláció Infláció = pénzromlás az árszínvonal tartós növekedése Inflációs ráta (π) = P 1 P 0 / P 0 Az infláció fajtái: kúszó (10 % alatti) vágtató (2-3 számjegyű) hiper (drasztikus, sok számjegyű) Okai Y D változása okozza keresleti infláció C 0 I 0 G M S /P > M D Y S változása okozza kínálati (költség) infláció W P K (tőkejavak ára nő) várakozások 28

29 Nyitott gazdaság, valutapiac Külkereskedelmi mérleg (X IM(Y)) X = export autonóm X/Y = export hányad IM(Y) = import függvény IM(Y) = IM 0 + my IM 0 = autonóm import = import határhajlandóság = ΔIM/ΔY (0 1) IM(Y)/Y = import hányad X > IM(Y) szufficit S K < 0 X = IM(Y) egyensúly S K = 0 X < IM(Y) deficit S K > 0 X függ: áruk színvonalától (minőségétől) külföld makrojövedelmétől reálárfolyamtól (r = e P K / P) A gazdaságpolitikai lehetőségek nyitott gazdaságban Cél: Y növelése u (munkanélküliségi ráta) csökkentése Megnevezés Fiskális politika (expanzív) pl. G Monetáris politika (expanzív) pl. M S Rögzített árfolyamrendszer eredményes nem eredményes Lebegő árfolyamrendszer nem eredményes eredményes Eredményes: ha tartósan nő Y és u csökken Nem eredményes: ha Y nem nő tartósan, ezáltal u nem csökken Az árfolyam változásának hatása az áru- és tőkemozgásokra 29

30 Valutapiac, fizetési mérleg a) lebegő árfolyamrendszer e 0 D( ) = S( ) fizetési mérleg egyensúlyban van jegybanki tartalék nem változik e 1 D( ) < S( ) gyengül a hazai valuta leértékelés e 2 D( ) > S( ) erősödik a hazai valuta felértékelés D( ) < S( ) túlkínálat fizetési mérleg szufficites jegybanki tartalék nő D( ) > S( ) túlkereslet fizetési mérleg deficites jegybanki tartalék csökken b) rögzített árfolyamrendszer e 0 = egyensúlyi árfolyam e 1 = a gyenge sávban rögzített árfolyam valuta keresleti függvény módosul D ( )-re e 2 = az erős sávban rögzített árfolyam valuta kínálati függvény módosul S ( )-re e 1 -nél túlkínálat a jegybank Q 2 Q 1 mennyiségű valutát vásárol e 2 -nél túlkereslet a jegybank Q 4 Q 3 mennyiségű valutát elad az eladás illetve vétel = jegybanki intervenció 30

Közgazdasági alapismeretek (Elméleti gazdaságtan)

Közgazdasági alapismeretek (Elméleti gazdaságtan) Közgazdasági alapismeretek (Elméleti gazdaságtan) KÉPLETEK ÁBRÁK Mikroökonómia Makroökonómia BELSŐ HASZNÁLATRA! Összeállította: Sárközy Józsefné Tóth Ágnes Fodor Tiborné 1 Tartalomjegyzék Károlyi Mihály

Részletesebben

Tartalom. Pénzügytan I. Általános tudnivalók, ismétlés. 2010/2011 tanév őszi félév 1. Hét

Tartalom. Pénzügytan I. Általános tudnivalók, ismétlés. 2010/2011 tanév őszi félév 1. Hét Pénzügytan I. Általános tudnivalók, ismétlés 2010/2011 tanév őszi félév 1. Hét 2010.09.07. 1 Tóth Árpád Ig. 617 e-mail: totha@sze.hu gyakorlatok letölthetősége: www.sze.hu/~totha Pénzügytan I. (könyvtár)

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM MIKROÖKONÓMIA I. FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSEK

Részletesebben

Adó: kényszer útján beszedett pénzösszeg, amellyel szemben közvetlen ellenszolgáltatás nem követelhető Adósságcsapda: kezelése hitelfelvétellel

Adó: kényszer útján beszedett pénzösszeg, amellyel szemben közvetlen ellenszolgáltatás nem követelhető Adósságcsapda: kezelése hitelfelvétellel Adó: kényszer útján beszedett pénzösszeg, amellyel szemben közvetlen ellenszolgáltatás nem követelhető Adósságcsapda: kezelése hitelfelvétellel történik Alacsony (inferior) javak: azok melynek jöv.rugja.

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Gazdasági ismeretek emelt szint 0804 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 25. GAZASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM A javítás

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK 0512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 20. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM TESZT JELLEGŰ FELADATOK I. Feleletválasztós

Részletesebben

Mikroökonómia (GTGKG601EGL) Egészségügyi szervező szakos levelező hallgatóknak

Mikroökonómia (GTGKG601EGL) Egészségügyi szervező szakos levelező hallgatóknak Mikroökonómia (GTGKG601EGL) Egészségügyi szervező szakos levelező hallgatóknak közgazdaságtan szükséglet mikroökonómia makroökonómia nemzetközi közgazdaságtan ceteris paribus elv piac kereslet kínálat

Részletesebben

13. A zöldborsó piacra jellemző keresleti és kínálati függvények a következők P= 600 Q, és P=100+1,5Q, ahol P Ft/kg, és a mennyiség kg-ban értendő.

13. A zöldborsó piacra jellemző keresleti és kínálati függvények a következők P= 600 Q, és P=100+1,5Q, ahol P Ft/kg, és a mennyiség kg-ban értendő. 1. Minden olyan jószágkosarat, amely azonos szükségletkielégítési szintet (azonos hasznosságot) biztosít a fogyasztó számára,.. nevezzük a. költségvetési egyenesnek b. fogyasztói térnek c. közömbösségi

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK Közgazdasági-marketing alapismeretek emelt szint 0801 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK Közgazdasági-marketing alapismeretek emelt szint 0921 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 14. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ELMÉLETI GAZDASÁGTAN I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ELMÉLETI GAZDASÁGTAN I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ELMÉLETI GAZDASÁGTAN I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK 3. Szaknyelv alkalmazása 1.1. Szakmai fogalmak azonosítása,

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK MAKROÖKONÓMIÁBÓL

GYAKORLÓ FELADATOK MAKROÖKONÓMIÁBÓL GYAKORLÓ FELADATOK MAKROÖKONÓMIÁBÓL Egészségügyi szervező hallgatók részére GTGKG602EGK Gazdaságelméleti Intézet, 2015. Gyakorló feladatok Makroökonómiából 2 1. gyakorlat - Nemzeti jövedelem meghatározása

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK Közgazdasági-marketing alapismeretek emelt szint 051 ÉRETTSÉGI VIZSGA 007. október 4. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

A változó költségek azon folyó költségek, amelyek nagysága a termelés méretétől függ.

A változó költségek azon folyó költségek, amelyek nagysága a termelés méretétől függ. Termelői magatartás II. A költségfüggvények: A költségek és a termelés kapcsolatát mutatja, hogyan változnak a költségek a termelés változásával. A termelési függvényből vezethető le, megkülönböztetünk

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan) középszint 1221 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Mikroökonómia - 7. elıadás

Mikroökonómia - 7. elıadás Mikroökonómia - 7. elıadás A TERMELÉSI TÉNYEZİK (ERİFORRÁSOK) PIACA 1 A termelési tényezık piaca elsıdleges tényezık - munka - természeti erıforrások másodlagos tényezık - termelt tıkejavak - pénz, értékpapír

Részletesebben

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 A. X X X X X X B. X X X C. X X D. X X X E. X X. AA. csoport

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 A. X X X X X X B. X X X C. X X D. X X X E. X X. AA. csoport Név: Neptun kód: Az alábbi feladatok mindegyikében csak egy válasz helyes. Jelölje be az alábbi táblázatba az Ön által helyesnek tartott választ a megfelelő betűjelnél x-szel! Javítást nem fogadunk el.

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A termelési tényezők piaca 8. lecke A gazdasági szereplők piaci kapcsolatai

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK Közgazdasági-marketing alapismeretek középszint 1011 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 18. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI

Részletesebben

A technológia és költség dualitása: termelési függvény és költségfüggvények. A vállalat optimális döntése

A technológia és költség dualitása: termelési függvény és költségfüggvények. A vállalat optimális döntése 1 /11 (C) http://kgt.bme.hu/ A technológia és költség dualitása: termelési függvény és költségfüggvények. A vállalat optimális döntése Varian 20.3-6. 21. fejezet Termelési és hasznossági függvény (ismétlés

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 24. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK Közgazdasági-marketing alapismeretek emelt szint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 20. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI

Részletesebben

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly 7. lecke A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly A beruházás fogalma, tényadatok. A beruházási kereslet alakulásának elméleti magyarázatai: mikroökonómiai alapok, beruházás-gazdaságossági

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 24. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

Közgazdaságtan 10. elıadás

Közgazdaságtan 10. elıadás Közgazdaságtan 10. elıadás A makrogazdaság szereplıi (Gazdasági szférák) Bacsi-Weisz, Közgazd10 1 Gazdasági szférák: Vállalati szféra: termékek, szolgáltatások elıállítása (Q --> Y) Háztartási szféra:

Részletesebben

Levelező hallgatóknak pótzh lehetőség: a félév rendje szerinti pótlási napok egyikén

Levelező hallgatóknak pótzh lehetőség: a félév rendje szerinti pótlási napok egyikén Közgazdaságtan II. Mikroökonómia SGYMMEN202XXX Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd Tantárgyi leírás építőmérnök

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan) emelt szint 1221 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek II. SGYMMEN227XXX SGYMMEN2073XA. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek II. SGYMMEN227XXX SGYMMEN2073XA. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek II. SGYMMEN227XXX SGYMMEN2073XA Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK MAKROÖKONÓMIÁBÓL

GYAKORLÓ FELADATOK MAKROÖKONÓMIÁBÓL GYAKORLÓ FELADATOK MAKROÖKONÓMIÁBÓL Gazdasági informatikus hallgatók részére GTGKG112BGI Gazdaságelméleti Intézet, 2014. Gyakorló feladatok Makroökonómiából 2 1. gyakorlat - Nemzeti jövedelem meghatározása

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN, ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADAT, 2004

KÖZGAZDASÁGTAN, ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADAT, 2004 KÖZGAZDASÁGTAN, ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADAT, 2004 Kedves Felvételiző! A feladatlap két részből áll. Az első rész mikroökonómiai ismereteire, a második rész a makroökonómiai tananyagra vonatkozik. Kövesse

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan) emelt szint 1021 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

MAKROÖKONÓMIA - Vizsgafelkészítés - Tesztek rész

MAKROÖKONÓMIA - Vizsgafelkészítés - Tesztek rész MAKROÖKONÓMIA - Vizsgafelkészítés - Tesztek rész Révész Sándor szuperkonzultacio.hu 2012. május 15. GDP kiszámítása A következ eket kell gyelembe venni a GDP kiszámításakor: 1 A számításhoz a piaci árakat

Részletesebben

Mikroökonómia. Vizsgafeladatok

Mikroökonómia. Vizsgafeladatok Mikroökonómia Vizsgafeladatok Bacsi, Mikro feladatok 1 1, Marshall- kereszt, piaci egyensúly Mennyi a savanyúcukorka egyensúlyi mennyisége, ha a cukorka iránti kereslet és kínálat függvénye a következı:

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 20. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI

Részletesebben

Makroökonómia feladatgyűjtemény

Makroökonómia feladatgyűjtemény Fekete Dóra Makroökonómia feladatgyűjtemény 1/ 101 TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET: A MAKROÖKONÓMIA ALAÖSSZEFÜGGÉSEI... 5 I. Szöveges feladatok... 5 Feleletválasztás... 5 Igaz - hamis... 6 Kiegészítés... 7

Részletesebben

Makroökonómia - 3. elıadás

Makroökonómia - 3. elıadás Makroökonómia - 3. elıadás A makrogazdaság árupiaci egyensúlya 1 IM Y A makrogazdaság összjövedelme TERMELÉS termékek, szolgáltatások Fogyasztási javak Termelési célú javak Jövıbeli termeléshez Jelen termelésben:

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK 2007. május 25. 8:00 KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ELMÉLETI GAZDASÁGTAN I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ELMÉLETI GAZDASÁGTAN I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ELMÉLETI GAZDASÁGTAN I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK 3. Szaknyelv alkalmazása 1.1. Szakmai fogalmak azonosítása,

Részletesebben

Mikroökonómia - 4. elıadás A TERMELÉS RÖVID TÁVÚ KÖLTSÉGEI

Mikroökonómia - 4. elıadás A TERMELÉS RÖVID TÁVÚ KÖLTSÉGEI Mikroökonómia - 4. elıadás A TERMELÉS RÖVID TÁVÚ KÖLTSÉGEI Bacsi, 4. ea. 1 A TERMELÉS KÖLTSÉGEI - RÖVID TÁV A termelés összes költsége: TC (Total cost) Két csoportra osztható: Állandó (fix) költségek:

Részletesebben

Azonosító jel: GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2015. május 26. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc

Azonosító jel: GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2015. május 26. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 26. GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 26. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

Mintafeladatsor. 1. Feleletválasztós feladat Döntse el, hogy az alábbi összefüggések közül melyik teljesül egy háromszektoros gazdaságban?

Mintafeladatsor. 1. Feleletválasztós feladat Döntse el, hogy az alábbi összefüggések közül melyik teljesül egy háromszektoros gazdaságban? Mintafeladatsor Makroökonómia A következõkben elõször pusztán a kérdéseket láthatja. Ezt a részt használja gyakorlási célra. Ezután a feladatsor már megoldással együtt látható. Ezt a részt csak ellenõrzésre

Részletesebben

A lecke célja... Korábbról ismert és új alapfogalmak, értelmezések. 10. hét Költségek és költségfüggvények rövid távon

A lecke célja... Korábbról ismert és új alapfogalmak, értelmezések. 10. hét Költségek és költségfüggvények rövid távon 10. hét Költségek és költségfüggvények rövid távon Számviteli és közgazdasági költségkategóriák. A költségek csoportosítása a termeléssel való viszony alapján. Rövid távú költség-függvények. Határköltség

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan) emelt szint Javítási-értékelési útmutató 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI

Részletesebben

VC c y. Összeállította: Dr. Karner Cecília PhD egyetemi docens, tantárgyfelelős

VC c y. Összeállította: Dr. Karner Cecília PhD egyetemi docens, tantárgyfelelős Mikroökonómia alapfogalmak. Állandó költség (FC): Az a költség, mely rövid távon nem függ a termelés nagyságától, tehát összege a termelés bármely időszakában ugyanannyi, és ha a vállalat nem termel semmit,

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 24. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

Azonosító jel: GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2011. május 23. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc

Azonosító jel: GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2011. május 23. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 23. GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 23. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Közgazdaságtan - 5. elıadás

Közgazdaságtan - 5. elıadás Közgazdaságtan - 5. elıadás A termelés rövid távú költségei Bacsi, 5. ea. 1 A TERMELÉS KÖLTSÉGEI - RÖVID TÁV A termelés összes költsége: TC (Total cost) Két csoportra osztható: Állandó (fix) költségek:

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

Makroökonómia Gyakorló feladatok

Makroökonómia Gyakorló feladatok Makroökonómia Gyakorló feladatok I. Gazdasági körforgás és a nemzetgazdaság teljesítményének mérése 1. Egy gazdaságban 5 terméket termelnek. Az alábbi táblázat tartalmazza az 5 termék két egymást követő

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 24. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) 2007. október 24. 14:00 EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd Tantárgyi leírás

Részletesebben

Fogyasztás, beruházás és rövid távú árupiaci egyensúly kétszektoros makromodellekben

Fogyasztás, beruházás és rövid távú árupiaci egyensúly kétszektoros makromodellekben Fogyasztás, beruházás és rövid távú árupiaci egyensúly kétszektoros makromodellekben Fogyasztáselméletek 64.) Bock Gyula [2001]: Makroökonómia feladatok. TRI-MESTER, Tatabánya. 33. o. 1. feladat 65.) Keynesi

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 12. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

A makroökonómia mutatói

A makroökonómia mutatói 1. 1999. évben Seholsincs országban az összes kibocsátás 4500 m$ volt. A folyó termelő felhasználás 2600 m$, a tárgyi eszközök értékcsökkenése 500 m$. Külföldről származó elsődleges jövedelem 40 m$, a

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) 0801 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MIKROÖKONÓMIA FELADATOK

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MIKROÖKONÓMIA FELADATOK MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MIKROÖKONÓMIA FELADATOK OKTATÁSI SEGÉDLET MISKOLC 2011 2 Mikroökonómia feladatok 3 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MIKROÖKONÓMIA FELADATOK OKTATÁSI SEGÉDLET

Részletesebben

Azonosító jel: GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2006. február 22. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc

Azonosító jel: GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2006. február 22. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 22. GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 22. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Közgazdaságtan I. Gyakorlat 1.

Közgazdaságtan I. Gyakorlat 1. Közgazdaságtan I. Gyakorlat 1. Az alábbi adatokat ismerjük: T o idıpontban 5 gép, 10 munkás 1200 db-ot 120.000 Ft. értékben, T 1 idıpontban 7 gép 14 munkás 1400 db-ot 150.000 Ft. értékben gyárt. A bevétel

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 19. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

Koppány Kris i zt z iá i n,, SZ S E Z Koppány Kris i zt z iá i n,, SZ S E Z

Koppány Kris i zt z iá i n,, SZ S E Z Koppány Kris i zt z iá i n,, SZ S E Z 6. lecke Hogyan gazdálkodnak a vállalatok? A vállalatok típusai társasági forma, méret és tevékenység szerint. Mikor nyereséges a vállalat? Hogyan döntsön a termelési mennyiségről? Mikor érdemes egy beruházást

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az állam szerepe a makrofolyamatok szabályozásában 17. lecke Az állami beavatkozás

Részletesebben

FELADATOK MIKROÖKONÓMIÁBÓL

FELADATOK MIKROÖKONÓMIÁBÓL FELADATOK MIKROÖKONÓMIÁBÓL Az alábbiakban példamegoldaásra javasolt feladatok találhatók mikroökonómiából. Az összeállítás formailag nem úgy épül fel, mint a dolgozat, célja, hogy segítse a vizsgára való

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 26. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

FELVÉTELI DOLGOZAT MEGOLDÓKULCS KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK. 2012. május 22.

FELVÉTELI DOLGOZAT MEGOLDÓKULCS KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK. 2012. május 22. FELVÉTELI DOLGOZAT MEGOLDÓKULCS KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK 2012. május 22. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi

Részletesebben

Tisztelt hallgatók! Farkas Péter egyetemi adjunktus, tananyagfejlesztõ, tutor (gyõri és pécsi csoport) egyetemi adjuntus, tutor (budapesti csoport)

Tisztelt hallgatók! Farkas Péter egyetemi adjunktus, tananyagfejlesztõ, tutor (gyõri és pécsi csoport) egyetemi adjuntus, tutor (budapesti csoport) Tisztelt hallgatók! E-LEARNING KÉZÉS Az alábbiakban a Gazdálkodási szakos, e-learning rendszerben mûködõ képzés tananyagához készült hibalistát olvashatja. A visszajelzések és az anyag folyamatos gondozása

Részletesebben

Mintafeladatok a. Mikroökonómia jegyzethez

Mintafeladatok a. Mikroökonómia jegyzethez Mintafeladatok a Mikroökonómia jegyzethez 1. fejezet Igaz-hamis állítások 1. A nem anyagi jellegű szolgáltatások csoportjába tartozik a szállítási tevékenység. 2. A magánjavak korlátozott mennyiségben

Részletesebben

A monetáris rendszer

A monetáris rendszer A monetáris rendszer működése, pénzteremtés Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@pszfb.bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A monetáris rendszer intézményi kerete Kétszintű bankrendszer,

Részletesebben

A termelés technológiai feltételei rövid és hosszú távon

A termelés technológiai feltételei rövid és hosszú távon 1 /12 A termelés technológiai feltételei rövid és hosszú távon Varian 18. Rgisztrált gazdasági szervezetek száma 2009.12.31 (SH) Társas vállalkozás 579 821 Ebbıl: gazdasági társaság: 533 232 Egyéni vállalkozás

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) 0921 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 14. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók

Részletesebben

Bevezetés s a piacgazdaságba. gba. Alapprobléma. Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények

Bevezetés s a piacgazdaságba. gba. Alapprobléma. Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények A mikroökonómia és makroökonómia eltérése: Bevezetés s a piacgazdaságba gba Alapfogalmak, piaci egyensúly Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények Makroökonómia:

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Makrogazdasági egyensúly, stabilizációs politika, infláció (4- szereplıs modell)

Makrogazdasági egyensúly, stabilizációs politika, infláció (4- szereplıs modell) Makrogazdasági egyensúly, stabilizációs politika, infláció (4- szereplıs modell) Makroökonómia - 7. elıadás Bacsi Makro 7 1 Hosszútávú makroökonómiai egyensúly Hosszú távon a bérek képesek alkalmazkodni

Részletesebben

Nemzetgazdasági teljesítmény mutatói

Nemzetgazdasági teljesítmény mutatói Nemzetgazdasági teljesítmény mutatói A nemzetgazdasági össztermelés és a halmozódás problémája. A GDP pontos értelmezése, különbözõ megközelítései. A GDP nagysága és felhasználása Magyarországon. További

Részletesebben

Gazdasági ismeretek tantárgy követelményei. Témák és ezek ismertetése szintenként:

Gazdasági ismeretek tantárgy követelményei. Témák és ezek ismertetése szintenként: Gazdasági ismeretek tantárgy követelményei Témák és ezek ismertetése szintenként: TÉMÁK A közgazdaságtan alapfogalmai, főbb kérdései, vizsgálódási módszerei A piaci mechanizmus alapvető elemei, működése,

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

a) 2630 md. USD b) 3119 md. USD c) 3389 md. USD d) 2800 md. USD b) Le kell vonni az értékcsökkenés nagyságát

a) 2630 md. USD b) 3119 md. USD c) 3389 md. USD d) 2800 md. USD b) Le kell vonni az értékcsökkenés nagyságát NEMZETGAZDASÁGI TELJESÍTMÉNY STATISZTIKAI MUTATÓSZÁMAI 1. Egy hipotetikus gazdaság alábbi adatait ismerjük Milliárd USD Fogyasztás 1925 Nettó export 44 Kamat fizetések 81 Személyi adók 500 Értékcsökkenés

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 24. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 19. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

Felépítettünk egy modellt, amely dinamikus, megfelel a Lucas kritikának képes reprodukálni bizonyos makro aggregátumok alakulásában megfigyelhető szabályszerűségeket (üzleti ciklus, a fogyasztás simítottab

Részletesebben

Makroökonómia példatár (minta)

Makroökonómia példatár (minta) 1 /45 Makroökonómia példatár (minta) I. Alapfogalmak, alapvetı összefüggések 1. Egy nyitott gazdaságban az árupiaci kereslet a) C + I + G + X, b) C + I + G T + X, c) C + I + G + X IM, d) C + I + G T +

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK Közgazdasági-marketing alapismeretek középszint 1021 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

Fogyasztói egyensúly

Fogyasztói egyensúly 1) Jellemezze a gazdasági tevékenységet (tartalma, célja, részei), valamint a gazdasági szerepl ket és a gazdasági életben betöltött szerepüket: A társadalom szükségletei korlátlanok, az er források korlátozottak

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN II. Makroökonómia

KÖZGAZDASÁGTAN II. Makroökonómia Közgazdaságtan Tanszék NÉV: Neptun kód:. KÖZGAZDASÁGTAN II. Makroökonómia M I/1a Oldja meg a következő feladatokat és jelölje meg X-szel a helyes megoldást az alábbi táblázatban! Csak egyértelmű jelöléseket

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 26. GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 26. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 18. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 18. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZPÉNZÜGYI ALAPOK TÁVOKTATÁS II. KONZULTÁCIÓ (2012. NOVEMBER 17.)

KÖZPÉNZÜGYI ALAPOK TÁVOKTATÁS II. KONZULTÁCIÓ (2012. NOVEMBER 17.) KÖZPÉNZÜGYI ALAPOK TÁVOKTATÁS II. KONZULTÁCIÓ (2012. NOVEMBER 17.) Dr. Sivák József tudományos főmunkatárs, c. egyetemi docens sivak.jozsef@pszfb.bgf.hu Az állam hatása a gazdasági folyamatokra. A hiány

Részletesebben

Mikroökonómia - Bevezetés, a piac

Mikroökonómia - Bevezetés, a piac Mikroökonómia szeminárium Bevezetés, a piac Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Tanszék 2011 szeptember 21. A témakör alapfogalmai Keresleti (kínálati) görbe - kereslet (kínálat) fogalma - kereslet

Részletesebben

Makroökonómia feladatok. e-learning konzultáció 2012. febr. 17.

Makroökonómia feladatok. e-learning konzultáció 2012. febr. 17. Makroökonómia feladatok e-learning konzultáció 2012. febr. 17. Az SNA (System of National Termelés Accounts) mutatók #1 Jövedelem Hazai Hazai Nemzeti GDP = GO - termelőfogyasztás NDP = GDP amortizáció

Részletesebben

Termelési tényezık piaca

Termelési tényezık piaca 1 /17 Termelési tényezık piaca inputpiac Keresleti oldal Kínálati oldal Vállalat: kereslete származékos kereslet Függ: - Az inputtényezı határterméke - Az inputtényezı ára - Az inputok helyettesíthetısége

Részletesebben