PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ"

Átírás

1 PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ F E B R U Á R Tisztelt Pusztaföldvári Lakosok! Az elmúlt három évben nem tartottunk községi falunapot. Ennek oka az volt, hogy négyévente kerül hozzánk a Földvár Találkozó megrendezésének joga. Ezt az eseményt pedig mégiscsak méltóképpen kell megünnepelnünk, ami nem kevés pénzbe kerül, emiatt úgy gondoltam, elég négyévente pénzt költeni ilyen célokra. A találkozó időpontja: június A pontos és részletes program egyelőre még nem ismeretes, de szinte biztos, hogy a következő Hírmondó már ezt is tartalmazni fogja. Ezúton már most arra kérjük Önöket, hogy akik tudnak házaknál szállást biztosítani, (és itt főként a külföldről érkező vendégekre gondolunk), azok szíveskedjenek ezt jelezni hivatalunknál. Bár a évi költségvetés még nem készült el, de minden bizonnyal nem a pénzbőség lesz rá jellemző, ezért előre kérném azon vállalkozókat, akik támogatást szándékoznak nyújtani a rendezvényhez, azok már megtehetik ezt, természetesen támogatásuk fejében, annak mértékétől függően reklámfelületet biztosítunk, illetve közzétesszük a közösségnek nyújtott támogatásukat. Ehhez kapcsolódóan osztom meg Önökkel azt a korábbi szándékunkat is, hogy egy falumúzeumot, illetve helytörténeti kiállítást hozzunk létre Pleskonics András gyűjteményére alapozva. A Földvár Találkozó keretében szeretnénk először bemutatni ezt az anyagot, ami még nem teljes. E tervünket illetően szintén kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy amennyiben olyan kiadvánnyal, tárggyal, eszközzel stb. rendelkeznek, amely Pusztaföldvár történetének és múltjának megismerésében segít, illetve hozzájárul ahhoz, hogy hagyományaink ne vesszenek a múlt ködébe, ezeket ajánlják fel e nemes célra. A tárgyakat Gregus Ilona ÁMK igazgató asszonynál lehet leadni, azok ott kerülnek majd katalogizálásra. Fontos jelezniük, hogy az adomány végleges vagy csak erre az egy alkalomra szól. Néhány napi élettel kapcsolatos kérés, illetve információ: Bizonyára nem ismeretlen Önök előtt az a gyakorlat, hogy minden hivatal hetente egy alkalommal egy napot kijelöl ún. ügyfélmentes napnak. Ezt azért találták ki, hogy a nap mint nap felhalmozódó, lezáratlan ügyeket a köztisztviselők határidőre el tudják intézni. A mi hivatalunkban a keddi napot választottuk erre a célra. Az évek alatt ez az intézkedés szinte semmissé vált, hisz mindenki tudja, hogy e napon a hátsó ajtón lehet a hivatalba bejönni. Így egyszerűen képtelenség a határidőket tartani és ezért éppen azok háborodnak fel legjobban, akik kedden rendszeresen félbe-félbeszakítják a munkát, és nem kapják meg időben a szükséges határozatokat. Mindannyian tudjuk, hogy az ilyen, sokszor bonyolult és szövevényes ügyeket csak folyamatos odafigyeléssel lehet hatékonyan és gyorsan rendbe tenni, lezárni. Ezért nagyon fontos ez az ún. - ismétlem - ügyfélmentes nap. Annak érdekében, hogy a hivatal hatékonyabban tudja a település lakóit szolgálni, kérem Önöket, hogy ezt tartsák tiszteletben, és kedden ne jöjjenek a hivatalba problémáikkal, hogy a köztisztviselők valóban kihasználhassák ennek a napnak a fentebb említett előnyeit. Éppen ezért mostantól a hátsó ajtó is kulcsra lesz zárva.

2 A másik fontos téma a hatósági állatorvosi ügyelet kérdése. Nem akarok részletekbe bocsátkozni, mert ezzel kapcsolatban is leépítések történtek. Annyit kell tudni, hogy az orosházi kistérségben egy hatósági állatorvos maradt, és a korábbi hatósági állatorvosi feladatokat ún. jogosult állatorvosok látják el. Ezek elérhetősége megkérdőjelezhető, ugyanis az ügyelet idejére semmilyen fizetést nem kapnak. Hogy ez hosszútávon, hogy fog működni, arra jelen pillanatban szerintem senki nem tud választ adni. Aki ezt kitalálta, annak valószínűleg fogalma sincs a mindennapi életről. Szerintem előbb-utóbb mindenképpen változásra van szükség ezzel kapcsolatban is, de jelen pillanatban még Dr. Nagy Ottó kollégám látja el a feladatot. Elérhetősége: tel.: 06-20/ Tehát nincs külön beosztás, hanem őt kell hívni. Többen kérdezték tőlem a napokban, hogy miért van az, hogy már itt, a mi kis országunkon belül is ilyen komoly feszültségek rajzolódnak ki. Én úgy érzem, ennek első számú oka az, hogy nincs valóságos demokrácia. Csak abba gondoljanak bele mindannyian, hogy nyugodtak, avagy ingerültek lennének abban az esetben, ha annak ellenére, hogy Önök engem polgármesterré választottak, a testületben ülőket pedig képviselőkké, az Önök szemeláttára mi csődbe vezetnénk a falut, hatalmas adósságokat halmoznánk fel úgy, hogy közben el-eladogatnánk közös vagyonunkat, az ingatlanokat. Emellett Önöket okítgatva a baj mértékéről, spórolásra hivatkozva bezárnánk az idősek napközi otthonát, a kultúrházat, az iskolát, megszüntetnénk a közétkeztetést stb. Tehát - folytatva a képzeletbeli eseménysort -, ha mindez a pusztulást és a jövő felélését okozó tevékenységünk nem tetszene Önöknek, és Önök ennek hangot mernének adni, mi egy kommandósokkal biztosított vaskordont húznánk a Polgármesteri hivatal köré. Én úgy gondolom, hogy jogosan gerjedne mindenki haragra, és az is jogos lenne, ha a hevesebb vérmérsékletűek jobban elragadtatnák magukat, hisz a választott funkcionáriusok feladata az őket megválasztott közösség szolgálata és a közösség joga ennek felülbírálása. A mi településünk mindezidáig úgy érzem, eleget tesz a közösség többsége elvárásainak, és a jövőben is azon leszünk, hogy eleget tegyünk a közakaratnak. Kérem Önöket, hogy már most nagyon figyeljünk oda a község tisztaságára, az utcák rendjére, folyamatosan tartsuk karban közterületeinket. Nyomatékosan kérem Önöket, hogy határozottan lépjenek fel abban az esetben, ha azt tapasztalják, hogy valaki szemetel, közterületen bármit megrongál, különös tekintettel a falopásokra. Az évi CXXVI. törvény rendelkezik a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról. A törvény értelmében a magánszemély külön-külön nyilatkozatban rendelkezhet befizetett adójának 1-1%-áról. A 2-szer 1% egyik részét a törvény értelmében meghatározottak szerint lehet befizetni: társadalmi szervezetek, alapítványok, melyeket a bíróság legalább 2 éve nyilvántartásba vett, azonkívül pl. MTA, Magyar Állami Operaház stb. A másik 1% a törvény értelmében az egyházakról szóló évi IV. törvény szerinti egyház, vallásfelekezet, vallási közösség, melyek technikai kóddal rendelkeznek. Ezen 1%-ot lehet még felhasználni a rendelkező nyilatkozat évére vonatkozó költségvetési törvényben az Országgyűlés által meghatározott kiemelt előirányzat javára. Segítségül közöljük az egyházak és helyi szervezetek technikai kódjait, illetve adószámait: Egyházak (az egyik 1%): Római Katolikus Egyház: 0011, Evangélikus Egyház: 0035, Református Egyház 0066 Egyesületek és alapítványok (másik 1%): Pusztaföldvári ÁMK Közművelődési Közalapítvány adószáma: Pusztaföldvárért Kiemelten Közhasznú Egyesület adószáma: Pusztaföldvári Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület adószáma: Tisztelettel: Dr. Baranyi István polgármester

3 Adózással kapcsolatos tájékoztató A gépjárműadóról szóló évi LXXXII. törvény rendelkezései szerint évtől megváltozik a személyszállító gépjárművek gépjárműadója. Az adó alapja a hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítmény, kwatt-ban kifejezve. Az adó mértékének kiszámításánál meghatározó tényező lesz a gépjármű gyártási éve is. A nyerges vontató, pótkocsi adója változatlan marad (az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után Ft / év). A személyszállító gépjárműveket érintő változás még, hogy a katalizátorra adott kedvezmény megszüntetésre került. Szintén módosítást jelent a súlyos mozgáskorlátozott személy adómentessége. A mentesség megállapításának feltétele, hogy az adófizetésre kötelezett súlyos mozgáskorlátozott személy vagy a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú személyt szállító, vele közös háztartásban élő szülője tulajdonában legyen a személygépkocsi, amelynek teljesítménye nem érheti el a 100 kw-ot. Önkormányzati Adóhatóság Tájékoztatás a lakossági vízdíj és a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatási díjtételek változásáról Lakossági vízdíj jan. 1-től: 100,50 Ft/m 3 A települési szilárd hulladék elszállításának és ártalmatlanításának díja febr. 1-től: 1./ Saját szabvány 120 literes gyűjtőedényzetből: 449 Ft/hó/2 alk. + 20% ÁFA 2./ Szolgáltatótól bérelt új 120 literes edényzettel: 728 Ft/hó/2 alk. + 20% ÁFA 3./ Saját szabvány 240 literes gyűjtőedényzetből: 790 Ft/hó/2 alk. + 20% ÁFA 4./ Bérelt 240 literes edényzet igénybevétele: Ft/hó/2 alk. + 20% ÁFA 5./70 literes speciális gyűjtőzsák (többlet hulladék esetén) zsákeladás: 39,- Ft + 20% ÁFA lakossági szemétszállítás: 172,-Ft/db + 20% ÁFA ÁMK hírek Petőfi Sándor Versmondó Verseny Intézményünk ÁMK Petőfi Sándor Általános Iskolája szervezésében ez év január 23-án a Magyar Kultúra Napjához kapcsolva ismét megtartottuk a hagyományos Petőfi Sándor Versmondó Versenyt, melyre a Tamkó Sirató Károly Könyvtárban került sor. 11 iskola 41 tanulója vett részt versenyünkön, ahol 3 korcsoportban zajlott a versengés. (3-4.o., 5-6.o., 7-8.o.) Gregus Ilona igazgató megnyitója után a jó felkészültségű versmondók különböző témájú Petőfi-versekkel kápráztatták el a hallgatóságot. A 3 tagú zsűri - Bozó Klára szakértő, magyar szakos tanár, Molnár Lajos szintén szakértő, magyar szakos tanár, valamint Németh Árpádné, a Gondozási Központ vezetője, akinek már verseskötete is megjelent igazságos döntése alapján a következő eredmények születtek: 3-4. osztályos korcsoport: I. Székely Sándor 3.o. Általános Iskola Székkutas Felkészítő tanára: Víghné Szenti Katalin II. Kiss Szalóme 3.o. József Attila Általános Iskola Orosháza Felkészítő tanára: Nemesné Dénes Annamária III. Bálint István 4.o. Némann Valéria Általános Iskola Gádoros Felkészítő tanára: Szél Józsefné Különdíj: Pribelszki Norbert 4.o. Evangélikus Felkészítő tanára: Nagy Éva 5-6. osztályos korcsoport: I. Kovács Leila 6.o. Általános Iskola Székkutas Felk. tanára: Kovács Lászlóné II. Lengyel Erik 6.o. Vörösmarty Mihály Felkészítő tanára: Jakóné Mihály Brigitta III. Molnár Tibor 5.o. Táncsics Mihály Gimnázium Orosháza Felkészítő tanára: Fehér Béláné Különdíj: Nemcsok Adrienn 6.o. Evangélikus Felkészítő tanára: Csomor Józsefné Sebők Barbara 6.o. József Attila Általános Iskola Orosháza Felkészítő tanára: Verasztóné Kiss Gabriella 7-8. osztályos korcsoport

4 I. Varga Bernadett 7.o.Vörösmarty Mihály Felkészítő tanára: Jakóné Mihály Brigitta II. Mülek Andrea 7.o. Általános Iskola Szabadkígyós Felkészítő tanára: Magyarné Zahorán Edit III. Madarász Zsófia 8.o. József Attila Felkészítő tanára: Víghné Pintér Lilla A jó hangulatú délelőttről mindenki kellemes irodalmi élménnyel gazdagodva térhetett haza. Nagy Attiláné További eredményeink: Arany Dobókocka Városi Matematika Versenyen Tóth Krisztina 5.o. tanuló 5. helyezést ért el. Felkészítő tanára: Borbélyné Móré Erzsébet. A Városi Számítástechnika Versenyen Dévai Attila 6.o. tanuló a középmezőnyben végzett. Felkészítő tanára: Borbélyné Móré Erzsébet. A Kölcsey Versmondó- és Rajzpályázaton rajz kategóriában Jóbi Levente Gergő 8.o. tanuló különdíjat kapott. Felkészítő tanára: Fodor István. Pályázatot adtunk be munkaközösségeink segítségével az ÖKO- Iskola cím elnyerésére. Elem, használt telefon és használt akkumlátor gyűjtésében rész vettünk az országos akció keretében. Meghívó Ezúton hívunk és várunk szeretettel mindenkit soron következő iskolai programjainkra. Félévi szülői értekezletek: február 5. /hétfő/ Farsang: február 16. /péntek/ Óvodai farsang: február 23. péntek Földvár-Kupa Teremlabdarúgó Torna: február 26. /hétfő/ Gregus Ilona ÁMK igazgató Napos és előnevelt, vakcinázott csibe, kacsa, liba előjegyzés. Február 20-tól fehér húshibrid, sárga és kendermagos tojóhibrid. Líbor Zoltán, Pusztaföldvár, Táncsics u. 33. Telefon: Vetőmagkukorica kapható. Előnevelt csirke és kacsa íratható. Érdeklődni lehet: Bocsán Istvánnénál Telefon: 06-20/ INFORMÁCIÓK KOMPLEX INGATLAN ÉS HITELCENTRUM OROSHÁZA és TÉRSÉGE - KEDVEZMÉNYES SZEMÉLYI KÖLCSÖNÖK, - ÚJ ÉS HASZNÁLT LAKÁSHITELEK - JELZÁLOGHITELEK, HITELKIVÁLTÁS, - SZOC.POL. ÁLLAMI TÁMOGATÁS, Ökrös Flórián hitelügyintéző Tel.: 06-70/ Tisztelt Pusztaföldvári Lakosok! Értesítem Önöket, hogy minden péntek délelőtt 10 órától a Pusztaföldvári Polgármesteri Hivatal épületében fogadom meglévő és leendő Tisztelt Ügyfeleimet. Dr. Ökrös Ferenc közgazdasági szakokleveles jogász Időpont egyeztetés az alábbi telefonszámon: 06-30/ HÉTKÖZI ÉS HÉTVÉGI HÁZIORVOSI ÜGYELET Hét közben és hétvégén rendelési időn kívül (hétköznap du. 16 óra után) a központi orvosi ügyelet az orosházi Városi Kórház tel.számán érhető el: 68/ Felelős kiadó: Pusztaföldvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Engedélyszám:

5 2.2.4/1568/2003. Szerkeszti: Holecska Alíz

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ 2007. M Á R C I U S Tisztelt Pusztaföldvári Lakostársaim! Március 15-ei ünnepségünket márc. 14-én délután 14 órai kezdettel tartjuk a Közösségi Ház (Műv.Ház) nagytermében. Tisztelettel

Részletesebben

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ 2006. S Z E P T E M B E R Tisztelt Pusztaföldvári Lakosok! Az önkormányzati választások közeledtével egyre többen kérdezik, hogy kik lesznek a polgármester- és képviselőjelöltek.

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XX. évfolyam, 2010. május BALLAGÁS 2010. A Petõfi Sándor Gimnáziumban az idei tanévben 102 diák fejezte be sikeresen a középiskolát, és kezdte meg

Részletesebben

Ba l á s t y a i Új s á g

Ba l á s t y a i Új s á g Ba l á s t y a i Új s á g i n g y e n e s ö n k o r m á n y z a t i h a v i l a p XX. ÉVFOLYAM 2014. MÁRCIUS Díszoklevél Balástyának A Falunapok alkalmával tartott Szent Mihály-napi tűzgyújtással csatlakozott

Részletesebben

Az én falum - Mezôfalva 1 MEZÔFAL

Az én falum - Mezôfalva 1 MEZÔFAL Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum MEZÔFAL ALVA Információs és közéleti havilap 2007. február Tartalom A folyékony hulladék gyûjtése és elszállítása 2. oldal Májusban lesz lomtalanítás 2. oldal Ivóvíz

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

Képek a Hírmondó-karácsonyról

Képek a Hírmondó-karácsonyról 2013. XXV. évf. 1. szám Ára: 100,- Ft Képek a Hírmondó-karácsonyról Tartalomból: Arzénmentes ivóvíz zacskóban * Költségcsökkentő beruházás a közintézményeknél * Tűzifa a rászorulóknak * ÁMK az iskola kiválása

Részletesebben

MEZÔFAL. Az én falum. A nõnap alkalmából szeretettel köszöntjük Mezõfalva asszonyait és lányait! Tartalom. Böjtelõ hava, télutó, jégbontó hava február

MEZÔFAL. Az én falum. A nõnap alkalmából szeretettel köszöntjük Mezõfalva asszonyait és lányait! Tartalom. Böjtelõ hava, télutó, jégbontó hava február Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum MEZÔFAL ALVA Információs és közéleti havilap 2010. február Tartalom Választási tudnivalók 2. oldal A gépjármûadóról 2. oldal Átmeneti otthon 3. oldal Kivágatjuk a

Részletesebben

Közösen formáljuk jövőnket

Közösen formáljuk jövőnket Képünkön az épülő uszoda. Fotó: Várai Mihály INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2013. január 10., VII. évf., 1. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA WWW.UJPEST.HU Közösen formáljuk

Részletesebben

Ünnepi köszöntõ az 1848-1949-es forradalom és szabadságharc 163. évfordulójának tiszteletére

Ünnepi köszöntõ az 1848-1949-es forradalom és szabadságharc 163. évfordulójának tiszteletére hered_2011_1x.qxd 2011.03.09. 9:14 Page 1 2011. március V. évfolyam 1. szám Heréd Község Önkormányzatának ingyenes közéleti kiadványa Ünnepi köszöntõ az 1848-1949-es forradalom és szabadságharc 163. évfordulójának

Részletesebben

Első kézből. Településünk közügyeiről néhány gondolatban. meg előre is a lakosság türelmét a beruházással járó kellemetlenségekért.

Első kézből. Településünk közügyeiről néhány gondolatban. meg előre is a lakosság türelmét a beruházással járó kellemetlenségekért. 1 Első kézből Településünk közügyeiről néhány gondolatban Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Kedves Olvasókat! Engedjék meg, hogy ezúton is első kézből tájékoztassam Önöket, a Krónikás

Részletesebben

Tisztelt Mélykúti Lakosok!

Tisztelt Mélykúti Lakosok! Tisztelt i Lakosok! Nagyközség Önkormányzata január 9-i döntése értelmében a szükséges engedélyek beszerezése után lakosaink fekvõbeteg ellátását a Kiskunhalasi Kórházban szeretné biztosíttatni. Az országgyûlés

Részletesebben

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Év eleji gondolatok 2 Újévi köszöntõk 3 Történelem, kultúra 4 Mindenki karácsonyfája 5 Képviselõ-testületi ülés 6 Hasznos

Részletesebben

Beindul a szelektív hulladékgyűjtés városunkban

Beindul a szelektív hulladékgyűjtés városunkban Beindul a szelektív hulladékgyűjtés városunkban Amint azt már a tavalyi évben is jeleztük, idén tavasztól végre tényleg beindul a szelektív hulladékgyűjtési rendszer városunkban. Röviden annyit a múltról,

Részletesebben

Közellátás 2008. Újpesten a helyzet változatlan?

Közellátás 2008. Újpesten a helyzet változatlan? Újpest Önkormányzatának INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2008. január 25., II. évf., 2. szám hivatalos Újpesti lapja Napló www.ujpest.hu Közellátás 2008 Újpesten a helyzet változatlan? FOTÓ:HORVÁTH

Részletesebben

Meghitt és Boldog Húsvéti Ünnepeket kíván Üllő Város Önkormányzata! A tartalomból

Meghitt és Boldog Húsvéti Ünnepeket kíván Üllő Város Önkormányzata! A tartalomból ÜLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2011. Április XXI. évfolyam 4. szám A tartalomból Március 15. Zeneiskolai Hírek Virágosítás Színjátszás Báli Hírek Óvodai - iskolai hírek Majális Egészségnap Hulladékgyűjtés

Részletesebben

A tartalomból: Kiskalendárium

A tartalomból: Kiskalendárium A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. MÁRCIUS XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Március 15. 2 Meghívó 3 Üllõi sport 4 Használtautó hírek 5 Ülésterembõl jelentjük 6-7 Kultúra 8-9 Báloztunk 10-11

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIII. évfolyam, 2013. február. Nekik is adhatjuk! Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIII. évfolyam, 2013. február. Nekik is adhatjuk! Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXIII. évfolyam, Közéleti információs lap Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása 4-én, hétfőn délután ünnepélyes keretek között kerültek átadásra a Békés

Részletesebben

"IGAZI LELKÜNKET, AKÁRCSAK AZ ÜNNEPLÕ RUHÁKAT GONDOSAN ÕRIZZÜK MEG, HOGY TISZTA LEGYEN MAJD AZ ÜNNEPEKRE." A tartalomból: (József Attila) Évfordulók

IGAZI LELKÜNKET, AKÁRCSAK AZ ÜNNEPLÕ RUHÁKAT GONDOSAN ÕRIZZÜK MEG, HOGY TISZTA LEGYEN MAJD AZ ÜNNEPEKRE. A tartalomból: (József Attila) Évfordulók ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2009. ÁPRILIS XIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM A tartalomból: Március 15. 2 Zene 3 Árpád-napok 4 Tehetségeink 5 Programok 6 Pályázati felhívás 7 Nálunk történt 8 Vers mindenkinek

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja. Régóta megoldatlan problémákat igyekszik orvosolni az önkormányzat

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja. Régóta megoldatlan problémákat igyekszik orvosolni az önkormányzat Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja VIII. évfolyam 3. szám Minden évben ősszel és tavasszal két dolog szokott kellemetlenségeket okozni a faluban. Az egyik a sár, a másik

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ

BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ 24.2.2011 0:09 Page 2 ZSUZSKA Etyeki V I R Á G ZÓ L O T T Ó Z Ó JA Élôvirág, koszorúk, alkalmi csokrok, virágföld, ajándék Befelé nézz, bensôdben fakad fel a jónak forrása, s ha szüntelenül mélyíted, szüntelenül

Részletesebben

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA július 2 VELENCEI HÍRADÓ 2009. JÚLIUS IV. Velencei-tavi Nyári Játékok Velence a Virágváros! Helyszín: Velence, Vízi Vár, Északi-strand Díszvendégünk:

Részletesebben

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA 2014. január www.zsambek.hu Interjú dr. Malik Dean jegyzôvel Közbiztonsági hírek Betlehemi láng köszöntése Zsámbékon Bölcsôdei, óvodai, iskolai adventi

Részletesebben

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2012. 04. szám 2 A város hírei kistarcsai híradó Isten áldja az édesanyákat! Petőfi Sándor: Egy estém otthon (részlet) De ekkor száz kérdéssel Állott

Részletesebben

XI. évfolyam II. szám 2013. február Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa. Önkormányzati Hírek

XI. évfolyam II. szám 2013. február Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa. Önkormányzati Hírek Benei Hírmondó XI. évfolyam II. szám 2013. február Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa Önkormányzati Hírek Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én

Részletesebben

Ba l á s t y a i Új s á g

Ba l á s t y a i Új s á g Ba l á s t y a i Új s á g i n g y e n e s ö n k o r m á n y z a t i h a v i l a p XIX. ÉVFOLYAM 2013. FEBRUÁR Munkaköri változások a polgármesteri hivatalban A közigazgatás átszervezése, a járási hivatalok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-3/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár Gyula

Részletesebben

A szavazók létszáma nem érte el az ötven százalékot

A szavazók létszáma nem érte el az ötven százalékot XVI. évfolyam III. szám 2008. március Ára: 100 Ft A szavazók létszáma nem érte el az ötven százalékot Akadtak olyanok, akik családostól mentek el szavazni és a boríték bedobását gyermekükre bízták. Március

Részletesebben

ÚJSÁG. Eppinger Éva festőművész,a kiállításának címe: A természet csodái

ÚJSÁG. Eppinger Éva festőművész,a kiállításának címe: A természet csodái SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2012. ÁPRILIS ÚJSÁG Az Ipartestület szeretettel meghív és vár minden kedves érdeklődőt az Arany János Általános Iskola udvarán 2012. április 30-án hétfőn megrendezésre

Részletesebben

Tisztelt Csanádapácai Polgárok!

Tisztelt Csanádapácai Polgárok! Tisztelt Csanádapácai Polgárok! Nagy öröm tölti el szívemet, hogy az utóbbi időben minden egyes Csanádapácai Új Szó vezércikkében sikeres pályázatokról számolhattam be Önöknek. Hál Istennek, ez a sorozat

Részletesebben