SOS-GYERMEKFALU MAGYARORSZÁGI ALAPÍTVÁNYA ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SOS-GYERMEKFALU MAGYARORSZÁGI ALAPÍTVÁNYA 2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE"

Átírás

1 A közhasznúsági jelentés az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa vonatkozó legfontosabb információt tartalmazza, valamint a törvény által előírt kötelező elemeket (költségvetési támogatás felhasználása, vagyon felhasználása, cél szerinti juttatások, kapott támogatások, vezető tisztségviselők javadalmazása) táblázatos formában. I. Az Alapítvány célja, tevékenységi köre Az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványát (továbbiakban: Alapítvány) az SOS-KINDERDORF International, mint alapító hozta létre július 12.-én. A 2007-es év folyamán, a magyarországi SOS-gyermekfalvak szervezetében szervezeti átalakulás ment végbe, melynek során az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Egyesülete működési formából december 31.-ével a szolgáltató tevékenységek az Alapítványhoz kerültek át. Az Alapítvány célja: a szülők elvesztése vagy egyéb ok miatt vér szerinti családjukból átmenetileg, vagy tartósan kiemelt, gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekek családi jellegű gondozása, oktatása, nevelése, önálló életkezdésre való felkészítése és anyagi támogatása, a vérszerinti családba való visszakerülés elősegítése. Céljainak megvalósítása érdekében biztosítja a gyermek- és ifjúságvédelmi, oktatási, nevelési valamint szociális létesítmények működési feltételeit, mely intézmények elsősorban a védelemre szoruló gyermekek és fiatalok át vállalják, valamint a környezet számára nyújtanak különböző szolgáltatásokat. Az Alapítvány a vér szerinti családjukat nélkülözni kényszerülő gyerekek számára hosszú távú, családias elhelyezést biztosít a gyermekfalvak családi házaiban és ifjúsági lakásotthonokban, azért, hogy a létesítményekben nevelkedő gyermekek és fiatalok képességeiknek, lehetőségeiknek megfelelően önálló, önmagukért felelős, a társadalomba beilleszkedni tudó felnőttekké váljanak. Az Alapítvány kiemelten közhasznú társadalmi szervezetként működik, mivel a feladatok teljesítése érdekében az Alapítvány otthont nyújtó t, hivatásos nevelőszülői hálózatokat és ifjúsági lakásotthonokat tart fenn, mely tevékenységet dec. 31-étől vette át az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Egyesületétől. Ezzel állami közfeladatot lát el. Az Alapítvány pénzbeli és természetbeni adományokat és támogatásokat gyűjt célja és feladatai megvalósításához. Folyamatosan figyelemmel kíséri, ellenőrzi és támogatja létesítményei szakmai működését. Gondoskodik a munkatársak továbbképzéséről. Együttműködik az SOS-KDI-vel, az SOS-gyermekfalvak nemzetközi szervezetével. Kapcsolatot tart a magyar és külföldi gyermek- és ifjúságvédelmi szervezetekkel, a magyar állami és társadalmi szervezetekkel. 1

2 II. Alapítvány szervei és vezető tisztségviselői Az Alapítvány kezelő szerve a Kuratórium. Az Alapítvány kuratóriuma 7 tagból áll. Az Alapítvány képviseletére két erre kijelölt tag jogosult, akik önállóan képviselik a szervezetet. A kuratórium tagjai tevékenységüket társadalmi munkában végzik, ezért díjazásban nem részesülnek. III. Alapítvány könyvvizsgálója Könyvvizsgálója a KPMG Hungária Kft, cégjegyzéksz: Cg Könyvvizsgáló személye: Henye István, könyvvizsgálói igazolványsz: IV. Alapítvány által létrehozott társaságok Az Alapítvány bejegyzését követően három Közhasznú Társaságot hozott létre céljai hatékonyabb megvalósítása érdekében az alábbiak szerint: SOS-Gyermekfalu Dél-Alföldi Régió Kht. Székhelye: 6000 Kecskemét, Vízmű u.22. A létesítő okiratának kelte: október 12. Cégbejegyzési/bírósági bejegyzési szám: Adószáma: SOS-Gyermekfalu Nyugat-Magyarországi Kht. Székhelye: 9730 Kőszeg, Sigray Jakab u. 3. A létesítő okiratának kelte: október 13. Cégbejegyzési/bírósági bejegyzési szám: Adószáma: SOS-Gyermekfalu Viharsarok Kht. Székhelye: 5830 Battonya, Hermann Gmeiner u.21. A létesítő okiratának kelte: október 13. Cégbejegyzési/bírósági bejegyzési szám: Adószáma: A fenti társaságok a jogszabályi változások miatt 2009 év folyamán átalakultak, tevékenységüket változatlan formában, de más társasági forma (Nonprofit Kft) keretein belül végzik. Az átalakulásról még decemberében az Alapítvány kuratóriuma hozott egyhangú döntést. 2

3 V. Alapítvány 2010 évi beszámolójához kapcsolódó kiegészítések, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet értékelése Az Alapítvány 2010 év folyamán ,-eFt közhasznú eredményt (veszteség), valamint 85,-eFt vállalkozási eredményt (nyereség) ért el. Az időszakra vonatkozó eredményt az alábbi bevételek és kiadások képezték. Bevételek összesen ,-eFt, ebből: Nemzetközi szervezettől kapott támogatás ( ,-eFt). Állami normatív hozzájárulás és szakvizsga költségvetési támogatás összesen ( ,-eFt). A részletes költségvetési támogatásról készült táblázat a közhasznúsági jelentés mellékletét képezi. Adományszerzési tevékenységből befolyt bevétel ( ,-eFt), amely tartalmaz ,-eFt értékű tárgyi adományt SZJA 1% felajánlásokból összegyűlt támogatás összege (58.293,-eFt) Helyi pályázatokból befolyt bevétel 7.694,- eft, ebből 7.425,-eFt Nemzeti Civil Alap által kiírt pályázat, 269,-eFt pedig a Közép-Európai Brókerképző Alapítványtól elnyert pályázati összeg. SOS-Gyermekfalu Magyarországi Egyesülete által átadott pénzeszközök (6.000,-eFt) az átadott intézmények fenntartására, változatlan feltételek melletti működtetésére A kecskeméti Önkormányzat, valamint a szombathelyi Önkormányzat hozzájárulása összesen (2.504,-eFt) Egyéb helyi bevételek (tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel, intézményi költségek visszatérítéséből származó bevételek, Alapítvány által szervezett SOS-képzések részvételi díjai, bankkamat) összesen: ,-eFt Kiadások összesen ,-eFt, ebből: Helyi adományszervezés (kampányok) költsége: ,-eFt 3

4 Személyi jellegű ráfordítások (bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések, bérjárulékok) összege: ,-eF t Képzések, tréningek és kapcsolódó költségeik (12.417,-eFt) Tárgyi eszközök után elszámolt 2010 évi értékcsökkenés összege ,-eFt, ) ebből kis értékű tárgyi eszköz beszerzések azonnali költségelszámolással: 1.836,-eFt), egyéb ráfordítások:5.340,-eft. Gondozásban lévő gyerekek és fiatalok költségeire kifizetett ellátmányösszeg (nevelési díj, rendkívüli támogatások, háztartási ellátmány): ,-eFt Gondozásban lévő gyerekek és fiatalok szabadidő tevékenységére fordított kiadások: 2.991,-eFt Gondozásban lévő gyerekek és fiatalok fejlesztő foglalkozásai, fejlesztő pedagógusok díjai: 7.624,-eFt, és egyéb pszichológiai 2.789,-eFt. Életkezdési támogatás az intézményeket elhagyó fiatalok számára: 3.000,-eFt. Gondozásban lévő gyerekek és fiatalok nyaraltatási költségei: 9.548,-eFt Közműdíjak (víz, gáz, áram): ,-eFt Gyámi feladatok a miatt felmerülő kiadások: 2.130,-eFt Orvosi, egészségügyi költségei (gyerekorvos, foglalkoztatás egészségügyi, gyógyszerek) összege: 2.096,-eFt Utazási, szállítási költségek (benzin, biztosítás, autópálya matrica, szerviz díjak, szerelési költségek) összesen: ,-eFt Bankköltség (jelentős mértékben a csekken befizetett adományok után felszámított díj, illetve bankköltség) összesen: ,-eFt Adminisztrációs költségek (telefon, posta, irodaszer, könyv) összesen: 9.941,- eft Adminisztrációhoz kapcsolódó díjak (könyvvizsgálati díj, fordítás, ügyvédi díj, számítástechnikai szolgáltatás díja, takarítás, HR tanácsadás, biztosítás, hatósági díjak összesen: ,-eFt) Karbantartási költségek összesen 5.867,-eFt 4

5 Egyéb közösségi kiadások (bérleti díjak, reprezentáció, munkaruha, egyéb közösségi és védelmi kiadások): ,-eFt VI. Alapítvány fenntartásában működő intézmények létszámadatai A 2010-es év tényleges gondozási napjait a gondozottak ténylegesen SOS intézményekben töltött napjai alapján számolva, az éves normatíva elszámolás dokumentációk felhasználásával) az alábbi táblázat foglalja össze: Intézmények Különleges Otthont nyújtó Utógond. Átmeneti elhelyezés. Gondozási napok összesen Gyerekfalu, Battonya Gyerekfalu, Kecskemét Gyerekfalu, Kőszeg Ifjúsági lakásotthon, Szeged Ifjúsági lakásotthon, Lajosmizse Ifjúsági lakásotthon, Sé ban a tényleges SOS intézményekben töltött gondozási napok száma összesen nap volt. A gondozottak éves átlaglétszáma 275 fő, amely az előző évi létszámadattal közelítőleg megegyező (2009 év: 278 fő, 2008 év: 274 fő). Az Alapítvány működésével kapcsolatos iratokba bárki betekinthet, az Alapítvány tevékenységének és gazdálkodásának legfőbb adatait interneten (www.sos.hu) keresztül teszi közzé. Szászkő László elnök Budapest, március 31. 5

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés School of Business Vezetőképző és Tanácsadó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 6720. Szeged Tisza Lajos krt. 12. Adószám: 18376926-1-06 Cégjegyzékszám: 06-09-013703 KSH szám: 18376926-8532-599-06 2011

Részletesebben

A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna.

A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna. Bevezető ismertetés A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna. Az alapítók 1998. december 28. napján az alapító okirat

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2010. január 1. december 31. GAZDASÁGI ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2010. január 1. december 31. GAZDASÁGI ÉVRŐL Isaszegi Vízmű Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 18. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. január 1. december 31. GAZDASÁGI ÉVRŐL Isaszeg, 2011. március 25. Ritecz György

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Adószám: 18063710-2-43 Cím: NIOK Alapítvány 1122 Budapest, Maros u. 23-25. Jellen Kornél A NIOK

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 A Remény a Leukémiás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány adatai Alapítás éve: 1999 Bírósági bejegyzés száma: Apk. 61.255/1999 Helye: Debrecen Dátum: 1999. 06. 17. Közhasznúsági

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft 2012. február 16-tól 2012. december 31-ig folytatott tevékenységéről a 2012. december 31-i fordulónappal elkészített egyszerűsített beszámolóhoz

Részletesebben

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010. Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18013629-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 1691 Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 1121 Budapest, Eötvös út 35. Közhasznúsági jelentés 2007. Budapest, 2008. május

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Székhely: 4029 Debrecen Víztorony utca 19 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: TPk.60.214/2006/2

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. év. A Tihanyi Alapítvány - közhasznú szervezet 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. év. A Tihanyi Alapítvány - közhasznú szervezet 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. év A Tihanyi Alapítvány - közhasznú szervezet 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához Az Alapítvány bemutatása: - neve: Tihanyi Alapítvány - címe: 1013 Budapest Krisztina

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a Periféria Egyesület 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet. a Periféria Egyesület 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Kiegészítő melléklet I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az Egyesület bemutatása a Periféria Egyesület 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Periféria Egyesületet 1995-ben alapították. A bejegyzést

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése Szenna, 2011. február 5. Orbán Balázs Elnök Az egyesület adatai A szervezet neve: A szervezet bejegyzésének ideje, száma:

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A ROMNET-MÉDIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2003. május 4. A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló többször módosított 1959. évi IV. Törvény

Részletesebben

Marosvásárhelyi Nagy Borbála Leukémiás és Daganatos Gyermekekért Alapítvány. 2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Tartalom:

Marosvásárhelyi Nagy Borbála Leukémiás és Daganatos Gyermekekért Alapítvány. 2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Tartalom: Marosvásárhelyi Nagy Borbála Leukémiás és Daganatos Gyermekekért Alapítvány 2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tartalom: Számviteli beszámoló. A költségvetési támogatások felhasználása. A vagyon felhasználásával

Részletesebben

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány Közhasznúsági jelentés Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány 2011. évi tevékenységéről Az adatok könyvvizsgálattalnincsenek alátámasztva! Közhasznúsági fokozat: Közhasznú Alapítvány Nyilvántartásba vételi

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. Adószám: 18551848-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk/61732/1997. a Regionális és Lokális Munkaerőpiac Fejlesztéséért 4025, Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. 2008. Fordulónap:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához 1 I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Székhelye: 1014 Budapest, Úri utca 21. Gazdálkodási

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

A Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület 2012. évi közhasznúsági jelentése

A Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület 2012. évi közhasznúsági jelentése A Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület 2012. évi közhasznúsági jelentése 1./ Az Egyesület azonosító adatai: Az Egyesület neve: Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület Az Egyesület székhelye: 1134 Budapest,

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés

Közhasznúsági Jelentés Közhasznúsági Jelentés 2007. A Szervezete adatai Elnevezés: Humán Európa Szövetség Képviselő: Baksa József Székhely: 8900. Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 2/A Levelezési cím: 8900. Zalaegerszeg, Pf.: 115

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18013629-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 1691 Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 1121 Budapest, Eötvös út 35. Közhasznúsági jelentés 2009. Budapest, 2010. április

Részletesebben

Közhasznú beszámoló Alapítvány az Egészséges Településekért 2010. december 31.

Közhasznú beszámoló Alapítvány az Egészséges Településekért 2010. december 31. Közhasznú beszámoló Alapítvány az Egészséges Településekért 2010. december 31. 1. Alapítvány az Egészséges Településekért Egyszerűsített éves beszámoló mérlege 2010. év ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Előző év Előző

Részletesebben

HUMÁN SZTRÁDA NONPROFIT KFT. 1172 Budapest, Liget sor 26. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. 01. 01-2007. 12. 31 üzleti ÉV

HUMÁN SZTRÁDA NONPROFIT KFT. 1172 Budapest, Liget sor 26. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. 01. 01-2007. 12. 31 üzleti ÉV Statisztikai számjel: 2 1 9 2 3 5 2 8 8 5 3 2 5 7 1 0 1 Cégjegyzékszám: 0 1-14-0 0 0 5 2 4 HUMÁN SZTRÁDA NONPROFIT KFT. 1172 Budapest, Liget sor 26. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. 01. 01-2007. 12. 31 üzleti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Az Alapító Okirat kelte: 2009. december 21. Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2010. március 12. 1 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-599-08 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, 2011.

Részletesebben

Egyszerűsített mérleg az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet részére

Egyszerűsített mérleg az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet részére Adószám: 18690651-1-13 Bejegyző szerv: Pest Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 4 Pb 60.408./2000. Pestkörnyéki Kárpát Egyesület 2142 Nagytarcsa, Múzeumkert utca 17/a. Egyszerűsített mérleg az egyszeres

Részletesebben