MEGÁLLAPODÁS A LAKÁSHITELEKNÉL A SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐEN NYÚJTANDÓ INFORMÁCIÓKRÓL SZÓLÓ ÖNKÉNTES KÓDEXRŐL (A továbbiakban: Megállapodás )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGÁLLAPODÁS A LAKÁSHITELEKNÉL A SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐEN NYÚJTANDÓ INFORMÁCIÓKRÓL SZÓLÓ ÖNKÉNTES KÓDEXRŐL (A továbbiakban: Megállapodás )"

Átírás

1 MEGÁLLAPODÁS A LAKÁSHITELEKNÉL A SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐEN NYÚJTANDÓ INFORMÁCIÓKRÓL SZÓLÓ ÖNKÉNTES KÓDEXRŐL (A továbbiakban: Megállapodás ) A Megállapodást az európai fogyasztói szövetségek és a lakáshiteleket nyújtó Európai Hitelezési Szektor Szövetségei (lásd alább) tárgyalták meg és fogadták el. A Megállapodás ahhoz nyújt segítséget, hogy a lakáshiteleket nyújtó intézmények önkéntes magatartáskódexet (tovább: Kódex) alkalmazzanak. A megállapodás aláíróinak névsora a megállapodás mellékletét képezi. A Megállapodás két részből tevődik össze: I. rész: az önkéntes Kódex alkalmazásának feltételei és monitorozása; II. rész: az önkéntes Kódex tartalma, azaz az ügyfeleknek a szerződéskötést megelőzően nyújtandó információk: o o Általános információk a kínálat lakáshitelekről Személyre szabott információk, melyeket a szerződés megkötése előtt a Szabványos Európai Információs Nyomtatványban kell megjelentetni. A Kódex célja az információk áttekinthetőségének és összehasonlíthatóságának megteremtése. A Kódex hatálya alá tartoznak: A belföldön és külföldön nyújtott lakáshitelekre vonatkozó ügyfél információk. A lakáshitel definíciója Lakáshitel -nek minősül a magántulajdonú ingatlan megvásárlására, vagy az ügyfél tulajdonában lévő, vagy a megvásárolni kívánt ingatlan átalakítására nyújtott hitel, melynek fedezete az ingatlanon alapított jelzálogjog és/vagy az adott Tagállamban ilyen célra általánosan alkalmazott más biztosíték. A Fogyasztói Hitelek Irányelvében (87/102) szabályozott lakáshitelek nem tartoznak a Kódex hatálya alá. 1

2 I. RÉSZ. AZ ALKALMAZÁS FELTÉTELEI Az önkéntes Kódex a következő eljárás keretében alkalmazható: 1. A Kódexet aláíró Európai Hitelezési Szektor Szövetségei hivatalos, nyilvános közleményben vállalnak kötelezettséget a Kódex mellett. 2. Minden egyes nemzeti szövetség hivatalos ajánlást küld tagjai számára, melyben felkéri azokat, hogy: 2.1. hivatalos közleményben hozzák nyilvánosságra, hogy csatlakoznak a Kódexhez; 2.2. megtesznek minden szükséges intézkedést a Kódex hatékony alkalmazása érdekében, ami többek között azt is jelenti, hogy felkérik a Kódexhez való csatlakozás mellett döntő intézményeket, hogy a Megállapodás ratifikálását követő hat hónapon belül jelentsék be elkötelezettségüket a Kódex mellett; tegyék közzé, hogy csatlakoztak a Kódexhez; és hivatalosan értesítsék a központi nyilvántartást (lásd 7.2) a Kódex alkalmazása mellett vállalt kötelezettségről és a végrehajtás dátumáról. A Kódex végrehajtásának határideje a Kódex alkalmazására vállalt kötelezettség bejelentésétől számított legfeljebb 12 hónap. 3. A Kódexet közzé kell tenni, és másolatai rendelkezésre kell hogy álljanak a Kódexhez csatlakozó hitelintézet valamennyi fiókjában. 4. A Kódex másolatainak minden esetben tartalmazniuk kell annak az illetékes szervezetnek a meghatározását, címét és telefonszámát, amelyre az ügyfelek hivatkozhatnak abban az esetben, ha problémákat tapasztalnak a Kódex alkalmazásával kapcsolatban. 5. Az Szabványos Európai Információs Nyomtatványban az ügyfeleket tájékoztatni kell a Kódexről meglétéről és hozzáférhetőségéről. 6. Az Európai Hitelezési Szektor Szövetségei a Kódex végrehajtásáról éves jelentést jelentetnek meg. 7. Az Európai Unió Bizottsága vállalja, hogy: 7.1. figyelemmel kíséri a Kódex alkalmazását és hatékonyságát; 7.2. biztosítja egy központi nyilvántartás létrehozását, amely nyilvántartja a lakáshiteleket nyújtó hitelintézeteket, és vezeti, hogy melyek csatlakoztak, és melyek nem csatlakoztak a Kódexhez a COM(1999)232, 11,05,99 számú, Pénzügyi Szolgáltatásokról szóló Akció Tervnek megfelelően az önkéntes Kódexet tartalmazó Ajánlást bocsát ki; 7.4. az Ajánlást követő két éven belül saját monitoring tevékenységének eredményei, az Európai Hitelezési Szektor Szövetségei által készített éves jelentések, és egyéb rendelkezésre álló információk alapján felülvizsgálja a Kódex működését. Közvetlenül ezután az Európai Unió Bizottságának égisze alatt és a bizottsági felülvizsgálat eredményei alapján minden résztvevő fél felülvizsgálja a Kódexet. 8. A Kódexhez olyan hitelintézetek is csatlakozhatnak, amelyek nem tagjai a Kódexet aláíró Európai Hitelezési Szektor Szövetségeknek. 2

3 II.RÉSZ: A LAKÁSHITELEKNÉL NYÚJTOTT SZERZŐDÉSKÖTÉS ELŐTTI INFORMÁCIÓKRÓL SZÓLÓ ÖNKÉNTES KÓDEX A Kódex egy önként vállalt magatartáskódex (tovább: Kódex), amely a lakáshiteleknél az ügyfélnek a szerződéskötés előtt nyújtandó információkról szól. A Kódex a. központi eleme (amint az a Megállapodásban meghatározásra került), melyet az európai fogyasztói szövetségek és a lakáshiteleket nyújtó Európai Hitelezési Szektor Szövetségei tárgyaltak meg és fogadtak el. A Kódexhez csatlakozó hitelintézetek vállalják, hogy az alkalmazási feltételeknek és az alábbi formának megfelelően a következő információkat nyújtják az ügyfelek számára: Általános információk a kínálat lakáshitelekről; Személyre szabott információk, melyeket a szerződés megkötése előtt a Szabványos Európai Információs Nyomtatványban kell megjeleníteni. Az ügyfél joga a végső döntés meghozatala a hitelező által ajánlott kölcsön elfogadásáról. 3

4 1. Az ügyfélnek nyújtandó általános információk A lakáshitelekről nyújtott kezdeti információknak azonos formában kell tartalmazniuk a következő információkat: A Hitelnyújtó 1. A hitelnyújtó azonosítója és címe 2. A hitelközvetítő (amennyiben van ilyen) azonosítója és címe B Lakáshitel: 1. Hitelcélok, amelyekre a lakáskölcsön felhasználható; 2. A biztosíték formája; 3. A kínált lakáshitelek típusának leírása, a fix és változó kamatozású termékek közötti különbségek rövid leírása, beleértve azok hatását is az ügyfélre; 4. A kamatok típusai fix, változó és ezek kombinációja; 5. Egy tipikus lakáshitel költségei az ügyfél számára 6. A kapcsolódó költségtényezők listája, pl.: adminisztrációs költségek, biztosítási költségek, jogi költségek, közvetítői költségek, stb.; 7. A kölcsön visszafizetésére vonatkozó alternatívák (beleértve a törlesztőrészletek számát, gyakoriságát, összegét); 8. Van-e lehetőség előtörlesztésre (ha igen, mik a feltételei); 9. Szükség van-e ingatlanértékelésre, és ha igen, ki jogosult az elvégzésére; 10. Általános információk a lakáshitelek kamataival kapcsolatos adókedvezményekről, illetve egyéb, hatályban lévő állami támogatásokról, valamint tájékoztatás arról, hogy az ügyfél hol kaphat erről további felvilágosítást; 11. Az elbírálás időtartama; 12. Megerősítésként fel kell tűntetni, hogy az adott hitelnyújtó csatlakozott a Kódexhez, és hogy a Kódex másolata az ügyfél rendelkezésére áll az adott hitelintézetben. 4

5 2. Az Szabványos Európai Információs Nyomtatványban megjelentetendő információk A Szabványos Európai Információs Nyomtatvány tartalmát az alábbiakban szabályozzuk. SZABVÁNYOS EURÓPAI INFORMÁCIÓS NYOMTATVÁNY Ezen szabványosított információk a Lakáshiteleknél a szerződéskötést megelőzően nyújtandó tájékoztatásról szóló Kódex integrált részét képezik. A Kódex másolata rendelkezésre áll a hitelintézetnél. Megnevezés Fedőlap Leírás Jelen dokumentum nem minősül jogilag kötelező érvényű ajánlatnak. A dokumentumban szereplő adatokat jóhiszeműen nyújtjuk, és a hitelintézet azon ajánlatát tükrözik, amelyet a rendelkezésre álló információk alapján a jelenlegi piaci feltételek mellett tenne. Felhívjuk figyelmét, hogy a számok a piaci feltételek változása következtében megváltozhatnak. Jelen információk megadása nem kötelezi hitelnyújtásra a hitelintézetet. 1. Hitelintézet 2. A termék leírása Ennek a résznek a termék rövid, de érthető leírását kell tartalmaznia. 3. Nominál kamatláb (feltűntetve a kamat típusát és a fix kamatozású periódus időtartamát) Egyértelművé kell tennie, hogy ingatlanon alapított jelzálogjogról vagy egyéb, általánosan alkalmazott biztosítékról van-e szó. Egyértelművé kell tennie, hogy a kínált hiteltermék egy csak kamattörlesztéses lakáskölcsön (ahol a tartozás megfizetése a futamidő végén egy összegben esedékes), vagy normál törlesztéses lakáskölcsön (ahol a hitel futamideje során kamatot és tőkét is törleszt az ügyfél). Egyértelművé kell tennie, hogy a kölcsön kondíciói függenek-e attól, hogy az ügyfél milyen önerővel rendelkezik (pl. a lakás értékének százalékában kifejezve). Egyértelműen ki kell mondani, hogy a hitelkondíciók függenek-e harmadik fél által nyújtott jótállástól/garanciától/bitzosítéktól. Ez a rész a lakáshitel kulcstényezőjéről, a kamatról nyújt tájékoztatást. Ahol szükséges, a leírásnak tartalmaznia kell a kamat változásával kapcsolatos részleteket, pl. a felülvizsgálat időszakát, a lock-in időszakot 1, a büntető záradékokat, a gallért 2 és a felső kamatlábhatárt (cap), stb. A leírásnak tartalmaznia kell, hogy: indexált-e a változó kamatláb; és ahol szükséges, biztosítani kell az indexálás részleteit. 4. Teljes hiteldíj mutató Ha a nemzeti jogszabályokban nincsen HTM érték meghatározva, akkor az (THM), a nemzeti ezzel egyenértékű tényleges kamatlábat kell alkalmazni. szabályozás, vagy a tényleges kamatláb alapján 5. a felvehető hitel összege és valutaneme 6. A lakáshitelszerződés futamideje 7. a fizetések száma és gyakorisága (eltérő lehet) 1 Lock-in időszak: kedvezményes kamatozású időszak / olyan időszak, amely alatt nem lehet kiszállni a hitelügyletből, nem lehet azt visszafizetni vagy kedvezőbb kamatozásúra váltani. 2 Gallér: változó kamatozású kölcsönöknél a maximális és minimális kamatláb 5

6 8. Normál törlesztéses lakáshitelek esetén az egyes törlesztőrészletek összege (eltérő lehet) 9. Csak kamattörlesztéses lakáshitelek esetén: Az egyes rendszeres kamatfizetések összege Az egyes rendszeres betétfizetések összege 10. Egyéb egyszeri költségek, ha vannak ilyenek 11. Egyéb rendszeresen felmerülő költségek (amelyeket a 8. pont nem tartalmaz) 12. Előtörlesztés 13. Belső panaszkezelési terv A hitelintézetnek valós vagy illusztrációs jelleggel fel kell tüntetnie a) az egyes rendszeres kamattörlesztések összegét a törlesztések gyakoriságának megfelelően (lásd 7. pont); b) az egyes rendszeres betétfizetések összegét a törlesztések gyakoriságának megfelelően (lásd 7. pont); Ahol szükséges, figyelmeztetni kell, hogy az összegyűjtött betét összege nem feltétlenül fedezi a hitelként kihelyezett összeget. Ha a hitelintézet biztosítja a lehetőséget a betétgyűjtésre, és ezt részben belefoglalta az ajánlatba, akkor egyértelművé kell tenni, hogy az ajánlat kötődik-e ahhoz, hogy az ügyfél elfogadja-e az adott betétgyűjtési formát. Felsorolás azon egyszeri költségekről, amelyeket a lakáskölcsön felvételéhez az ügyfélnek meg kell fizetnie. Ahol ezek a költségek a hitelintézet közvetlen vagy közvetett ellenőrzése alatt állnak, meg kell adni a költségek becsült összegét. Jelezni kell, ha az adott költséget a hitelbírálat kimenetelétől függetlenül meg kell fizetni. Ilyen költségek lehetnek például: adminisztrációs költségek; jogi díjak; ingatlanértékelés. Egyértelműen ki kell mondani, ha a kölcsönajánlat függ attól, hogy az ügyfél a hitelintézeten keresztül kapja-e ezeket a szolgáltatásokat (feltéve, hogy a nemzeti jogszabályok ezt lehetővé teszik). Ennek a felsorolásnak tartalmaznia kell például: a fizetések nemteljesítése ellen védő biztosítás (munkanélküliség/elhalálozás); tűzkár elleni biztosítás; épület és ingóság biztosítás. Egyértelműen ki kell mondani, ha a kölcsönajánlat függ attól, hogy az ügyfél a hitelintézeten keresztül kapja-e ezeket a szolgáltatásokat (feltéve, hogy a nemzeti jogszabályok ezt lehetővé teszik). A hitelintézetnek jeleznie kell, hogy: van-e lehetőség az előtörlesztésre, és hogy mik ennek feltételei; az előtörlesztéssel kapcsolatos díjak. Amennyiben ebben a fázisban még nem lehet meghatározni a díjakat, jelezni kell, ha az ügyfélnek meg kell fizetnie azt az összeget, amely a hitelintézetet elégségesen kárpótolja az adott ügylet megszűntetésével kapcsolatban felmerült költségekért. A kapcsolattartók meghatározása, címe és telefonszáma 6

7 14. Illusztrációs jellegű törlesztési táblázat 15. belföldi banknál vezetett bankszámlára és illetményszámlára vonatkozó kötelezettség A hitelintézet köteles az ügyfél rendelkezésére bocsátani egy illusztrációs és összefoglaló jellegű törlesztési táblázatot, amely legalább a következőket tartalmazza: havi vagy negyedéves törlesztőrészletek az első évre vonatkozóan; éves számadatok a kölcsön teljes futamidejére vonatkozóan A táblázatnak a következő számadatokat kell tartalmaznia: Megfizetett tőke összege; Kamat összege; Nem esedékes tőke; Az egyes törlesztőrészletek összege; A tőke és a kamat összege. Egyértelműen jelezni kell, hogy a táblázat csak illusztrációs jelleggel készült, és figyelmeztetni kell arra, ha a javasolt kölcsön változó kamatozású. 7

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS. A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS. A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről készült a Fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény

Részletesebben

Egyedi Ügyféltájékoztató a Takarék Kiváltó Hitelről

Egyedi Ügyféltájékoztató a Takarék Kiváltó Hitelről Egyedi Ügyféltájékoztató a Takarék Kiváltó Hitelről I. Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről 1. Hitelező neve: címe:. 2. A jelzáloghitellel kapcsolatos adatok 2.1. A jelzáloghitel felhasználási célja

Részletesebben

Tájékoztató a fogyasztóinknak nyújtott hitellel kapcsolatos. fogyasztói jogokról és az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének

Tájékoztató a fogyasztóinknak nyújtott hitellel kapcsolatos. fogyasztói jogokról és az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Tájékoztató a fogyasztóinknak nyújtott hitellel kapcsolatos fogyasztói jogokról és az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének kötelezettségeiről Hatályos: 2010. december 1. Kiadás: 2.0 Készítette:

Részletesebben

2009. évi CLXII. törvény. a fogyasztónak nyújtott hitelről 1. A törvény hatálya

2009. évi CLXII. törvény. a fogyasztónak nyújtott hitelről 1. A törvény hatálya 2009. évi CLXII. törvény a fogyasztónak nyújtott hitelről 1 A törvény hatálya 1. (1) E törvény rendelkezéseit a fogyasztónak nyújtott hitelre kell alkalmazni. (2) Nem kell alkalmazni e törvény rendelkezéseit:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat. K3.3 számú melléklete

Általános Üzletszabályzat. K3.3 számú melléklete Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat K3.3 számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a fogyasztókkal kötendő jelzálog szerződésekhez

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. hatályba lépés: 2015. február 01.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. hatályba lépés: 2015. február 01. A...sz. kölcsönszerződés 1. sz,. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez hatályba lépés: 2015. február 01. A jelen ÁSZF magában

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez számú Szerződés 1. számú függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez (Folyószámla-hitelkeret, Személyi kölcsön, Szabad

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben meghatározott

Részletesebben

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA SM.3.sz. melléklet HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA A Hitelezés Üzletszabályzata /továbbiakban: Üzletszabályzat / a Bácska Takarékszövetkezet, - 6430 Bácsalmás Gr Teleki u. 2.; Cégjegyzék szám: 03 02 000174;

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási Kölcsön, Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és Folyószámlahitel) Hatálybalépés napja:

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (TakarékPont Személyi Kölcsön, Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és a Takarék

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (TakarékPont Személyi Kölcsön, Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és a Takarék

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási Kölcsön, Jelzáloghitel, és a Fizetési Számlahitel) Hatálybalépés napja: 2015. február

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. biztosítással kombinált kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. biztosítással kombinált kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. biztosítással kombinált kölcsöne Érvényes:

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK, MAGATARTÁSI KÓDEX... 5 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, A HITELINTÉZET ÉS AZ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2015. február 1. A jelen ÁSZSZ magában foglalja a Hitelintézet és az Ügyfél

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsön

Takarék Személyi Kölcsön 1. sz. függeléke Takarék Személyi Kölcsön ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.08.01. A jelen ÁSZF magában

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási kölcsön, Szabad Felhasználású Jelzáloghitel és a Hitelkeret) Hatálybalépés napja:

Részletesebben

III. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

III. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében III. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések, Magatartási Kódex 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében) Hatálybalépés napja: 2015. február

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ Jelen ÁSZF a MECSEK TAKARÉK Szövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi! Hatályos: 2015. február 01. napjától

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Dél Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015.08.12. Jóváhagyta: MTB Zrt., SZHISZ 2110000/15/0065 sz. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÉS

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Kölcsönszám: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő jelzáloghitel szerződésekhez (lakáscélú jelzálogkölcsönök, jelzálogfedezet mellett nyújtott szabad

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT S1.számú melléklet Általános Szerződési Feltételek fogyasztóknak nyújtott ügyletek esetében ..... hitel iktatószámú szerződés 1. számú függeléke

Részletesebben

. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban nyújtott személyi kölcsön ügyletek esetében

. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban nyújtott személyi kölcsön ügyletek esetében . Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban nyújtott személyi kölcsön ügyletek esetében 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések, Magatartási Kódex 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében . számú szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben

Részletesebben

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. Fogyasztóknak forintban nyújtott személyi kölcsön ügyletekre vonatkozó

Részletesebben