Ezért is vállaltam el, szinte azonnal, gondolkodás nélkül a felkérést az előadás megtartására, és ezért érzem magam megtisztelve.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ezért is vállaltam el, szinte azonnal, gondolkodás nélkül a felkérést az előadás megtartására, és ezért érzem magam megtisztelve."

Átírás

1 Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gépjármű ellátottságának helyzete, problémái, az előrelépés javasolt irányai és lehetséges megoldásai Jászárokszállás, április 7. Készítette: Banka Emánuel Elnök, Jászárokszállás Város ÖTE

2 Bevezető A téma felvetése szükségszerű, mert véleményünk szerint, az utolsó pillanatban kerül sor napirendre tűzésére, illetve a lehetőségek számbavételére, meghatározására. Ezért, örömünket fejezzük ki, hogy szerepel a mostani konferencia napirendjei között, örülünk annak, hogy az önkéntes tűzoltó egyesületek igen nagy problémája szóba kerül ezen a rendezvényen. Örömünkre szolgál, hogy kiléphetünk abból az állóvízből, egy helyben topogásból, amelyből az egyesületek gépjármű ellátottsága több mint másfél évtizede nem mozdulhatott. Ezért is vállaltam el, szinte azonnal, gondolkodás nélkül a felkérést az előadás megtartására, és ezért érzem magam megtisztelve. Köszönöm a lehetőséget. Bízom abban, ha megoldani azonnal nem is sikerül a problémákat, az, hogy valami elkezdődik, és valamilyen áttörést elérhetünk, az már jó jelnek tekinthető. Előadásom összeállításhoz sok segítséget kaptam, önkéntes tűzoltó egyesületi parancsnokoktól, elnököktől, sőt a LÖTOSZ vezetőitől, személy szerint Gombor István elnök úrtól. Segítségüket megköszönöm. Igyekeztem olyan javaslatokat kidolgozni, melyek alkalmasak arra, hogy országosan egységes, ugyanakkor bárhol alkalmazható megoldáshoz vezessenek. Le kell szögezni, hogy erre csak akkor kerülhet sor, ha nem csak itt, és most beszélünk erről a témáról, hanem a közeljövőben, minden megyében, a Magyar Tűzoltó Szövetség megyei szervezeteiben, tovább folytatjuk a párbeszédet, és megláthatjuk és érezhetjük ezt az akaratot a legfelsőbb szintű szakmai vezetésben is. Elérkezettnek látom az időt arra, hogy rövid időn belül megszülessen az a szabályozó rendszer, amely a kor követelményeinek megfelel. Garanciák kellenek arra, hogy Magyarország minden településén azonos feltételekkel védjük az emberek élet és vagyonbiztonságát. Meggyőződéssel mondom és hiszem, hogy a belátható közeli jövőben, ebben az önkéntes tűzoltó egyesületeknek (a nyugat európai szövetségekhez hasonló), a mainál lényegesen jelentősebb szerepe lesz, és ehhez a megfelelő eszközökre mindenhol szükség van Kérem, fogadják előadásom jó szívvel, jó szándékkal, és segítőkészen. Előadásomban a következőkről fogok beszélni: 1.) A jelenlegi helyzet általános értékelése, 2.) A gépjármű ellátottság jelenlegi helyzete, 3.) A javasolt megoldások és a megvalósítást befolyásoló körülmények.

3 - 2-1.) A jelenlegi helyzet általános értékelése. Nem járok messze az igazságtól, ha azt mondom, hogy önkéntes tűzoltó egyesület, a rendszerváltás óta nem kapott állami támogatással új gépjárműfecskendőt. Ennek oka meglehetősen összetett. Szerepet játszott és játszik benne az önkéntes tűzoltó egyesületek működésének máig tartó jogi rendezetlensége, a pénzügyi lehetőségek korlátozottsága, az önkéntes tűzoltó egyesületek munkájának lebecsülése, leértékelése, a fejlesztési irányok, a koncepciók, kormányoktól függő, ötletszerű változásai. Az eszközfejlesztésre fordítható pályázati források nagysága (kicsisége) nem tette lehetővé, hogy az ÖTE-k gépjárműfecskendőre pályázzanak. Az országos éves fejlesztési keretből csak úgy lehetett volna 2 esetleg 3 db új gépjárműfecskendőt beszerezni, ha minden más, legszükségesebb technikai eszközfejlesztésről, minden egyesület lemond, mert akkor semmi mást nem tudtunk volna vásárolni. A másik probléma szintén elgondolkodtató. Az önkéntes tűzoltó egyesületek működési szintjéről úgy látszik, hogy a hivatásos tűzoltóságok gépjárműfecskendő beszerzése területén sincs minden rendben Elhibázott ugyanis, hogy minden szervezet csak ugyanolyan típusú, ugyanolyan paraméterekkel rendelkező járműhöz juthat, akár tetszik neki, akár nem. Biztosan más autó kell a sűrűn lakott, szűk utcás, de jól kiképzett tűzcsaprendszerrel rendelkező városban, mint egy sok aprófalvas körzetben. Más motorteljesítmény és más műszaki szerkezet kell hegyvidéken és más az Alföldön, ahol időnként még a sárba is le kell menni, sok vizet kell vinni a tarló, vagy bozóttűzhöz. A különböző szempontok számbavétele nem a mostani előadás feladata, de nem szabad szó nélkül elmenni mellette, hanem fel kell rá hívni a figyelmet. Arról mindenképpen szólni kell, hogy szükségszerű átvizsgálni (mert eljárt felette az idő), az ország településeinek veszélyességi kategóriába sorolását. (Lakosság száma, népsűrűség, épületek jellege, kereskedelem, közlekedés, objektumok, az iparosítás változásai, a mezőgazdaság átalakulásai, idősek, mozgássérültek száma stb.). Nagyon hamar el kell dönteni, hogy mi az állam, a régió, a helyi önkormányzat és mi a civil szervezet feladata ezen a területen. Elkerülhetetlenül szükségesnek látszik, hogy a legkisebb település is rendelkezzen minimális védelemmel. Magyarul, felül kell vizsgálni a gépjármű állománytábla jelenleg kialakított rendszerét, és a kor követelményeinek megfelelő változatást végre kell hajtani. Azt is nehéz megérteni és biztos, hogy ezzel nem vagyok egyedül, hogy miért van az, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként nem olcsóbban, hanem drágábban lehet beszerezni akkor is, ha azonos műszaki paraméterekkel rendelkező járművekről van szó.

4 Véleményem szerint nem indokolt és nem is magyarázható (az önkéntes tűzoltók nem is tartanak erre igényt), hogy számítógép vezérlésű autókat kapjanak, illetve vásároljanak 85-9o millió forintért, mikor 5o-6o millióért is lehet a piacon valamivel egyszerűbb, de jól felszerelt, a közlekedés szempontjából megbízható és a vonuló tűzoltóknak biztonságot nyújtó autókat vásárolni. Engedjék meg, hogy, néhány szóban, elmondjam a véleményem a jelenlegi helyzetről. Az előbb említettem, hogy hazánkban meg van határozva, tipizálva van egy gépjárműtípus, függetlenül attól, hogy az adott egyesületnek, vagy hivatásos tűzoltó szervezetnek mire van szüksége. Ugyanez mondható el a pályázatokról is: azoknak, akiknek egyáltalán lehet pályázni, irányítottan és kellő alázattal tehetik, egy értelműen kiírt rendszerben. Megítélésünk szerint a pályázati kiírást teljesen új alapokra kell helyezni, a pályázati bizottságba be kell vonni a szövetséget, az önkéntesek képviselőit is. De legelőször azt kell elérni, hogy az önkéntes tűzoltó egyesületek egyáltalán részt vehessenek a pályázati kiírásokban. Nevetséges és egyben szomorú, de jellemzi is a kialakult helyzetet, hogy önkéntes tűzoltó egyesület nem pályázhat új gépjárműfecskendő vásárlására. Tehát megfelelő, a jól működő egyesületek számára elérhető, az önkormányzatokat nem tönkretevő (saját rész ne legyen több, mint 10 % ) pályázati kiírásokra van szükség, ha majd egyáltalán szó lehet arról, hogy az önkéntes egyesületek pályázhatnak. Tiszta, korrekt pályázati kiírást és ehhez kapcsolódó versenyképes piacot tartunk szükségesnek, ahol többféle járműre lehetne pályázni, attól függően, hogy hegyvidéken, síkságon, sűrűn lakott helyen van az adott település.. Most úgy látjuk, hogy a jelenlegi lehetőségeket mindenképpen színesíteni kell, és hagyjuk a piacra a döntést. Szabadabbá, korrektebbé, hozzáférhetőbbé kell tenni a jelenlegi meglehetősen egysíkú, monoton és egy irányba mutató, irányított piacot.

5 - 4 - További súlyos problémának tartjuk, hogy a jelenlegi rendszerben, annak, aki elbírálja a pályázatokat, nem érdeke, azt figyelembe venni, hogy mennyibe kerül az autó. Nemcsak a kívülálló számára teljesen érthetetlen, hogy miért milliós fecskendőket vásárolunk a fellelhető 5o-60 milliós, szakmailag ugyanannyit tudó fecskendők helyett. 2.) Gépjármű ellátottság jelenlegi helyzete Ellátottság tekintetében természetesen nincs teljes rálátásom, de szűkebb környezetemben szerzett személyes tapasztalatok, hozzám eljuttatott vélemények, és az egyes egyesületek internetes oldalain fellelhető adatok alapján meglehetősen vegyes a kép. Összességében elmondható, hogy még elég nagy számban jelen van a 80-as években központi, állami segítséggel az egyesületekhez juttatott gépjármű park. Értem ez alatt az IFA-kat, Csepeleket, Rábákat, amelyeket a HÖT-öknél már nem használnak szinte sehol. Az ÖTE-k nagy becsben tartják ezeket a járműveket, hiszen helyette másik vásárlására nincs lehetőségük. Általában a nem túl nagy éves vonulás számból adódóan nincs sok futott kilométer a járművekben. Ezekkel a járművekkel kapcsolatban azonban látszik, hogy ha több terhelésnek lennének kitéve, akkor várhatóan megnőne a meghibásodási arányuk is. Elsősorban abból adódóan, hogy a legóvatosabb használat mellett is, az alkatrészeik sajnos elöregednek, akárcsak mondjuk egy személyautónál. A másik probléma ezekkel a járművekkel, hogy technikailag sem felelnek már meg a kor színvonalának, elég csak a víztakarékos nagynyomású gyorsbeavatkozó hiányra gondolni, hiszen egyértelmű, hogy erre minden egyesületnek szüksége lenne. De érdemes megvizsgálni a gépjárműfecskendők víztartályméretét is, hiszen az ÖTE-k vonulásának tekintetében sok például az avar és tarlótűz, melyek vízigényesek. Ezen felül a településeken a tűz csapokból kivehető vízmennyiség is elég eltérő lehet. S, ha már a tarlótüzeknél tartunk, (de ide sorolhatjuk a tanyákkal sűrűn tarkított vidékeit az országnak), sok esetben fontos a jó terepjáró képesség is, ami például az IFA-k esetén adott, de ha a motorikus képességeiket nézzük, jelentős mértékben elmaradnak a mai kor színvonalától mind sebességben, mind dinamizmusban.

6 a u a A másik irányt képezik ha az ellátottságot nézzük a külföldről (elsősorban Németországból) behozott gépjárműfecskendők. Ezeknek jelentős hányada valamilyen testvérvárosi kapcsolaton keresztül került magyarországi egyesületekhez. Kisebb számban, külföldi használt tűzoltó technika árusításával foglalkozó kereskedőktől kerültek hazánkba. Mindkét formánál elsősorban Magirus és Mercedes fecskendőkről van szó, amelyek életkora általában 20 év körül vannak. Viszonylag kevés kilométert futottak, akárcsak a fentebb említett IFA-k. Ellentétben azonban az úgymond keleti blokkban gyártott járművekkel ezeknél szigorúbban betartották az időszakos felülvizsgálatokat, és technikai felszereltségükben modernebbek. a a a o o a o o A külföldről behozott gépjárművek általában középkategóriás, víztartályos autók, melyek 2-3 m3 közötti vizet képesek szállítani. Erre azért van szüksége, mert sajnos Magyarországon a tűzcsapok száma, rossz műszaki állapota miatt (főleg kisebb településeken) indokolt ennyi oltóvíz szállítása. A külterületi tarló és bozóttüzek oltásához is szükséges ez a víz mennyiség. Ezzel a lehetőséggel nem lehetett korábban számolni, mert a hivatásos tűzoltók esetén második szerként megtartották a éves Mercedeseket. Ha mégis eladták volna azokat, a magas vételár, a 100 ezer km fölötti futásteljesítmény, a műszaki elhasználtság miatt az ÖTE-k nem tudták vállalni a vásárlás, a javítás, karbantartás, a magas életkor miatti évenkénti műszaki vizsgáztatás költségeit. Ezzel a megoldással továbbra sem lehet kezdeni semmit. Az egyesületek pénzügyi helyzete vegyesen rossz képet mutat. Az éves működési forrás egy-kétszázezer forinttól néhány millió Ft.- ig terjed. Ennek oka, hogy a forrásteremtő képességet nagymértékben befolyásolja az önkormányzat anyagi helyzete, a településen működő vállalkozások száma és tőkeereje, az önkéntes tűzoltó tevékenység helyi elfogadottsága, megbecsülése és presztízse. A műszaki fejlesztés együtt jár a működési költségek növekedésével, így ezekre a körülményekre is tekintettel kell lenni a megoldás keresésekor.

7 -6- Az önkéntes tűzoltó egyesületek szertárai sok helyen nem alkalmasak új, nagyobb méretű tűzoltó autó elhelyezésére, több helyen pedig előfordul, hogy a garázsrészben nincs fűtés. o A személyi feltételek terén is eltérő körülmények vannak a különböző helyeken. A készenléti, vonuló szolgálatot vállaló önkéntes tűzoltók megfelelő képzettsége (C kategóriás jogosítvány, PAV-I. vizsga) nem mindenhol biztosított. 3.) Javasolt megoldások és a megvalósítást befolyásoló körülmények. Az önkéntes tűzoltó egyesületek (jogilag teljesen önálló, alapszabály szerint, felelősséggel működő civil szervezetek, közgyűléssel, választott vezetőséggel, alapszabállyal stb.) gépjárműfecskendő ellátásának megoldásáról érdemben addig nem beszélhetünk, míg az egyesületek, és az önkéntes tűzoltók tűzoltási, kárelhárítási, tűzmegelőzési tevékenységére nem születnek pontos jogi szabályok. Ezeknek tartalmazni kell a pontos elvárásokat, jogosultságokat és a tevékenység finanszírozásának módját. Az önkéntes tűzoltó egyesületek jogi hiányosságok miatt nem maradhatnak ki az Európa Unió által től biztosított pénzügyi forrásokból. Az önkéntes tűzoltó egyesületek országos érdekképviseletét, képviseletét kizárólagosan a Magyar Tűzoltók Szövetsége biztosíthatja, ezért fel kell gyorsítani, és még ebben az évben végre kell hajtani a Szövetségen belül, az Önkéntes Tűzoltók Országos Szervezetének (tagozat) létrehozását, megalakítását. Jogilag lehetővé kell tenni, hogy az önkéntes tűzoltó egyesületek a Magyar Tűzoltó Szövetség irányításával pályázhassanak új gépjárműfecskendő beszerzésére, a működés követelményeinek teljesítése esetén, 10 % önrész vállalásával. A Magyar Tűzoltók Szövetsége kezdeményezi egy olyan munkacsoport létrehozását, melyben minden kapcsolódó szakmai szervezet képviselője jelen van. A munkacsoport dolgozza ki az önkéntes tűzoltó egyesületek és az önkéntes tűzoltóságok eszközellátási követelményrendszerét. Természetesen figyelembe kell venni a hivatásos tűzoltóságoknál meglévő korábbi tapasztalatokat és a működés eltérő követelményeit. Ki kell dolgozni 6-8 eltérő műszaki paraméterű tűzoltógépjármű ajánlatot, amely a helyi körülmények figyelembevételével a pályázható eszközökre vonatkozik. A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok által lecserélt gépjárműfecskendők és a külföldről beszerezhető gépjárműfecskendők elosztására pályázati rendszert kell kidolgozni. A tapasztalatok alapján ez olyan hiányt pótol, amivel még egy ideig együtt kell élni, és erre be kell rendezkedni.

8 -7- Nyilvánvaló, hogy átmeneti megoldásként kerülhet szóba, de indokolt és halasztást nem tűrően szükséges, hogy kedvező nemzetközi kapcsolatait (Német és Osztrák Tűzoltó Szövetségek) felhasználva, a Magyar Tűzoltó Szövetség segítse ezt a folyamatot. Lehetősége szerint tervezze időben és anyagilag az ilyen jellegű beszerzéseket. Szükséges megjegyezni, hogy a Tűzoltó Szövetség közismerten jó nemzetközi kapcsolata mindenképpen bővíthető ezzel a lehetőséggel, így szinte biztosra vehető, hogy nemzetközi együttműködés keretében a fenti ártól olcsóbban is hozzá lehetne jutni a járművekhez. Ott (tőlünk nyugatabbra) évre előre tudják!!, hogy hol, milyen autókat cserélnek majd és a műszaki felülvizsgálat is megbízható. A Magyar Tűzoltó Szövetség és Német, vagy Osztrák Tűzoltó Szövetség ebben a tekintetben is kerüljön kapcsolatba egymással, hogy a cserére kerülő tűzoltóautókat szervezetten és tervszerűen be lehessen hozni.(ez a megoldás azonban, még egyszer mondom, csak átmeneti, tűzoltó jellegű lehet) Meggyőződésem, hogy biztosítható lenne a megfelelő kategóriájú és műszaki állapotú autók behozatala. Az internetes hirdetések alapján egy kb. 2o éves, kevés kilométert futott, jó műszaki állapotú, középkategóriás gépjárműfecskendő beszerzési ára ezer EURO.(kb.4,5 5.5 millió Ft.) Jász Nagykun Szolnok megyében, a megyei katasztrófavédelmi Igazgató és a megyei Szövetség Elnöke kezdeményezésére megkezdődött az ezzel kapcsolatos tájékozódás. A beszerzésre a Magyar Tűzoltó Szövetség biztosítaná a forrást, és pályázat útján kerülhetne oda, ahol az a legindokoltabb, és az ÖTE jól működik.(ezt a megyei szövetségek kétséget kizáróan meg tudják állapítani) Természetesen a a az ÖTE-nek vállalni kell (pénzügyileg) a rendszerbe állítást. Erre már jobban megnyerhető a vállalkozók, vagy a lakosság anyagi támogatása. A hivatásos tűzoltóságok által lecserélt gépjárműveket célszerű az adott megyén belül átadni ( eladni ) az önkénteseknek. Erre már van jó példa Jászberény és Jászjákóhalma együttműködése. Előfordulhat, hogy vannak olyan tűzoltó egyesületek, melyek önállóan meg tudják oldani saját gépjárműfecskendő vásárlásukat. A számukra fontos lenne, hogy a szabályok és követelmények egyértelműek legyenek. Ezt a Tűzoltó Szövetség megyei szervezetein és a megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon, mint szakmai ellenőrző szervezeten keresztül kell számukra biztosítani.

9 - 8 - Legfontosabb a megfelelő nagyságrendű plusz források bevonása a rendszerbe. Erre a a o legjobb megoldás lehet a biztosítók által fejlesztésre befizetett 1 % felemelése, legalább 3 %-ra, az önkormányzatok számára tűzvédelemre fordítandó kötött normatíva helyi biztosítása és az EU pályázatok ilyen célra történő megnyitása. A használt hazai, vagy külföldről szervezetten behozott járművek megvásárlásához szükséges források kezelője a Magyar Tűzoltó Szövetség legyen. A helyi közösségek érdekeltek saját biztonságuk növelése érdekében, ezért követelmény lehet velük szemben (nem az önkormányzatokat anyagilag tönkretevő módon) a pályázati önerő a a vállalása, a rendszerbe állított jármű megfelelő elhelyezésére szolgáló szertár kialakítása, a jármű fenntartása és a szakképzett tűzoltók biztosítása. Biztos vagyok abban, hogy jól szabályozott körülmények között a helyi önkormányzat, a helyi vállalkozások, a lakosság megfelelő segítséget fog nyújtani az önkéntes tűzoltóknak a fejlesztéshez. Erre is vannak jó példák, Jászárokszálláson megteremtettük az összefogás alapjait. A járművek kiválasztásánál szerepet kell, hogy játszanak olyan szempontok is, hogy jól legyenek málházhatók a hazánkban rendszeresített szakfelszerelésekkel. Ne legyen kényszermegoldásokra a a o a szükség a felszerelések elhelyezéséhez. Egy adott ÖTE járművének kiválasztásakor mindenképpen figyelembe kell venni, a működési terület elhelyezkedését. Például, szükség van-e terepjáró képességű járműre, az adott terület domborzati viszonyai, úthálózata miatt, milyen az oltóvíz ellátottság, milyen jellegű káresetek fordulnak elő döntő többségében, és még lehetne sorolni tovább. Tovább folytatva a megoldáskeresést tehát, a fecskendő beszerzés előtt a szertárak helyzetét kell rendezni, bevonva ebbe az önkormányzatokat akár úgy is, hogy normatív támogatásokat kapnának, amit csak a helyi tűzvédelemre költhetnek, aminek egyik kulcsfigurája egy jól működő ÖTE lehet. Akár új, akár használt gépjárműfecskendőkkel fog bővülni remélhetőleg közeljövőben az ÖTE-k gépjármű palettája, úgy gondolom, hogy a megyei tűzoltó szövetségekre és a katasztrófavédelmi igazgatóságokra fontos feladat hárul ez ügyben. Jász Nagykun Szolnok megyében segítőkészségük példamutató és kifogástalan.

10 - 9 - A megyei tűzoltó szövetség az a szerv, amely egy nagyobb területet, egy megyét összefogó rálátással rendelkezik az ÖTE-k helyzetét tekintve. A helyzetbe beleértem, hogy mennyire aktívak, életképesek, milyen munkákat képesek ellátni, mekkora területen látnak el feladatokat, anyagilag hogy állnak, milyen a viszonyuk a működési terület szerinti HÖT-tel, és még sorolhatnám. Fontos mérlegelni azt is, hogy új vagy használt járművet választunk. A használt azzal, hogy már bizonyított sok éven át és olcsóságával ad hangsúlyt magának, míg az új a modernségével, a vállalt garanciával. Meg kell azt is jegyezni, hogy az új gépjárművek palettája sokkal szélesebb, mint amit ma Magyarországon használnak. Hiszen Mercedes Rosenbauer mellett vannak lényegesen olcsóbb gyártók is, amik elérhetőbbek lennének egy-egy ÖTE számára. A túlzottan drága, balesetveszélyes Mercédes Atego elvesztette a vonulós tűzoltók bizalmát és a fecskendő szállóigévé vált (a szó átvitt értelmében is) Nem az a kérdés, hogy felborul-e, hanem az, hogy mikor. S, ha már eljutunk oda, hogy lehetőség lesz vásárolni az ÖTE számára járműveket, akkor célszerű lesz azok véleményét is kikérni a megyei szövetségeken keresztül; tudatva velük, hogy milyen lehetőségek kínálkoznak. Természetesen el kell érni, hogy a járművek megfelelően tesztelve legyenek a rendszerbe állítás előtt,(csapatpróba) a megvásárlásuk előtt. Összefoglaló Összességében tehát sokrétű lehetőség mutatkozik az egyesületek gépjármű ellátottságának javítására, az esetleges kitörésre, a jelenlegi helyzetből, de azt mindenképpen meg kell állapítani, hogy az egész jelenlegi rendszert, felül kell vizsgálni, és át kell alakítani, mert a követelmények túlhaladták, lemaradásunk a nyugati civilizációhoz nyugtalanító, és elkeserítő. Minderre természetesen csak akkor kerülhet sor, ha a központi akarat megvan. Akkor egy jól felépített követelmény rendszer, a veszélyességi kategóriák átalakítása, felülvizsgálata, egy megfelelően kiválasztott technika, és persze elegendő pénz (elsősorban központi forrásokból lehetne, pl. a biztosító 1 %-a helyett 3 %), nagy előrelépést jelentene, sokat lendítene az egyesületek ellátottságának helyzetén, társítva egy működőképes beszerző (országos szerv), elosztó és felügyelő (megyei szerv), illetve üzembentartó (ÖTE) rendszerrel. Talán még nem késő. Figyelmüket tisztelettel köszönöm. Jászárokszállás, április 7. Banka Emánuel Jászárokszállás ÖTE

Az önkéntes tűzoltóság bemutatása a ruzsai tűzoltóság alapján

Az önkéntes tűzoltóság bemutatása a ruzsai tűzoltóság alapján Sipos Zoltán Rendőrtiszti Főiskola Katasztrófavédelmi Tanszék Az önkéntes tűzoltóság bemutatása a ruzsai tűzoltóság alapján Tudományos Diákköri Dolgozat Budapest, 2010 Konzulens: Dr. Joó Bálint ny. tűzoltó

Részletesebben

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Bevezető... 2 1. Az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttműködés általános jellemzői... 2 1.1 Az együttműködést

Részletesebben

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A projekt keretében megvalósult

Részletesebben

A tanulmány a Nemzeti Civil Alapprogram. és a. támogatásával készült

A tanulmány a Nemzeti Civil Alapprogram. és a. támogatásával készült A tanulmány a Nemzeti Civil Alapprogram és a támogatásával készült Készítette az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társaság, Echo Oktatáskutató Műhely és az Erõforrás Alapítvány - United

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Készítette: Győrffy Katalin Zsófia Budapest, 2006 3 Tartalomjegyzék Bevezetés... 6. oldal Kifejtés

Részletesebben

A helyi közüzemi szolgáltatási ágazat helyzete Magyarországon, az érdekvédelem feladatait meghatározó környezeti tényezők... 2

A helyi közüzemi szolgáltatási ágazat helyzete Magyarországon, az érdekvédelem feladatait meghatározó környezeti tényezők... 2 1 Tartalomjegyzék A helyi közüzemi szolgáltatási ágazat helyzete Magyarországon, az érdekvédelem feladatait meghatározó környezeti tényezők... 2 A település üzemeltetési ágazat tevékenységi jellemzői...

Részletesebben

Civil szervezetek és civil projektek szerepe Debrecen város fejlesztésében

Civil szervezetek és civil projektek szerepe Debrecen város fejlesztésében Civil szervezetek és civil projektek szerepe Debrecen város fejlesztésében 2005 Készítették: Dr. Bartal Anna Mária-Dr. Kákai László-Szabó István Bartal-Kákai-Szabó: Civil szervezetek és civil projektek

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola Komjáthy László tűzoltó őrnagy Magyarország tűzvédelmi helyzete az EU tagság függvényében, tekintettel a közigazgatási reform és a tűzvédelmi

Részletesebben

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája Előzetes változat! A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája (összefoglalás) CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ 2004. 06. 18. Tartalomjegyzék Bevezetés...3 1 Helyzetkép...3

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T 560 FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 28-án (csütörtökön) 15 00 órai kezdettel megtartott Képviselő-testület NYÍLT ülésének jegyzőkönyve (Az ülés egyben közmeghallgatás

Részletesebben

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ. Farkas Tamás. Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének kiadványa. XX. évfolyam 2009. január

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ. Farkas Tamás. Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének kiadványa. XX. évfolyam 2009. január Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének kiadványa XX. évfolyam 2009. január ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ Az Otthonunk 2008-ban megújult formátumának

Részletesebben

A ZÖLD KÖZBESZERZÉS HAZAI MŰKÖDÉSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA

A ZÖLD KÖZBESZERZÉS HAZAI MŰKÖDÉSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA Környezettudományi Központ Center for Environmental Studies 1094 Budapest, Angyal u. 15/b. fszt. 4. Tel: (1) 455-8055, Fax: (1) 216-0911 e-mail: mail@ktk-ces.hu, http:// www.ktk-ces.hu A ZÖLD KÖZBESZERZÉS

Részletesebben

A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG XXII., 2010. ÉVI TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSE

A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG XXII., 2010. ÉVI TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSE A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG XXII., 2010. ÉVI TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSE 2011. március 4. Hotel Ramada Plaza Budapest, Hadrianus Terem Jegyzőkönyv (A közgyűlésen készült hangfelvétel alapján) Hitelesítették:

Részletesebben

Civil szervezetek szerepvállalása a szociális ellátás, szolgáltatás területén

Civil szervezetek szerepvállalása a szociális ellátás, szolgáltatás területén NÁRAI MÁRTA Civil szervezetek szerepvállalása a szociális ellátás, szolgáltatás területén A szociális gondoskodásra szorulók ellátására évtizedeken keresztül kizárólagos jogot formált az állam, néhány

Részletesebben

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017 Dr. Czike Klára F. Tóth András TARTALOMJEGYZÉK I. HÁTTÉR...3 1. A stratégia indokoltsága...3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai helyzete...5

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

9. A hazai ipari parkok és a betelepült vállalkozások jellemzői (empirikus felmérés)

9. A hazai ipari parkok és a betelepült vállalkozások jellemzői (empirikus felmérés) Buzás N. Lengyel I. (szerk.) 2002: Ipari parkok fejlődési lehetőségei: regionális gazdaságfejlesztés, innovációs folyamatok és klaszterek. SZTE GTK, JATEPress, Szeged. 175-200. o. 9. A hazai ipari parkok

Részletesebben

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány -

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány - A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere - 4. háttértanulmány - 1 Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita pü.csop.v. Előterjeszti:Tömör

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. Jegyzőkönyv

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. Jegyzőkönyv ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 Iktatószám: /2013. Jegyzőkönyv Készült az Országos Polgárőr Szövetség

Részletesebben

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a várható pénzügyi, pszichikai és társadalmi kockázatot,

Részletesebben

NONPROFIT SZERVEZETEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TELEPÜLÉSFEJLESZTŐ SZERVEZETEKRE RESINGER ADRIENN 1

NONPROFIT SZERVEZETEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TELEPÜLÉSFEJLESZTŐ SZERVEZETEKRE RESINGER ADRIENN 1 NONPROFIT SZERVEZETEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TELEPÜLÉSFEJLESZTŐ SZERVEZETEKRE RESINGER ADRIENN 1 Tanulmányomban arra keresem a választ, hogyan alakult a magyar

Részletesebben

A lakásszövetkezeti, társasházi pályázati feltételrendszer módosítási indítványai (a LOSZ Elnöksége vitaanyaga)

A lakásszövetkezeti, társasházi pályázati feltételrendszer módosítási indítványai (a LOSZ Elnöksége vitaanyaga) XIX. ÉVFOLYAM 7 5. SZÁM 2007. július AUGUSZTUS Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének lapja A lakásszövetkezeti, társasházi pályázati feltételrendszer módosítási indítványai (a LOSZ Elnöksége

Részletesebben

A ZÖLD CIVIL SZERVEZETEK KOMMUNIKÁCIÓJA

A ZÖLD CIVIL SZERVEZETEK KOMMUNIKÁCIÓJA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK nappali tagozat public relations szakirány A ZÖLD CIVIL SZERVEZETEK KOMMUNIKÁCIÓJA Készítette: Nagy Andrea Budapest,

Részletesebben

EGY LÉPÉS ELÔRE KÉRDÔÍVES FELMÉRÉS A CIVIL KAMARÁRÓL. Egy lépés elôre Kérdôíves felmérés a Civil Kamaráról

EGY LÉPÉS ELÔRE KÉRDÔÍVES FELMÉRÉS A CIVIL KAMARÁRÓL. Egy lépés elôre Kérdôíves felmérés a Civil Kamaráról B1 EGY LÉPÉS ELÔRE KÉRDÔÍVES FELMÉRÉS A CIVIL KAMARÁRÓL B2 Barabás Miklós, Európa Ház Sebestény István, Civitalis Egyesület Nagy Renáta, Civitalis Egyesület A kiadványban megjelentetett elemzés a 2009.

Részletesebben

Egy európai eszme és hazai megvalósítása. LEADER Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében

Egy európai eszme és hazai megvalósítása. LEADER Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében Egy európai eszme és hazai megvalósítása LEADER Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében LEADER Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében Írta: Krolopp András

Részletesebben

Az önkéntes tűzoltók felkészítési és képzési rendszere

Az önkéntes tűzoltók felkészítési és képzési rendszere 3 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR PEDAGÓGIAI TANSZÉK Bajkán György Zoltán Az önkéntes tűzoltók felkészítési és képzési rendszere Az önkéntes tűzoltók képzési rendszerét és a

Részletesebben

A közhasznú szervezetek típusai és azok jellemzői

A közhasznú szervezetek típusai és azok jellemzői Tóbiás László A közhasznú szervezetek típusai és azok jellemzői A közhasznú szervezetekről szóló törvény után a következő oldalakon azokat a szervezeteket fogjuk bemutatni, melyek a törvény hatálya alá

Részletesebben

J e g y zőkö n y v. IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkö n y v. IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés) IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkö n y v az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottsága Ifjúsági albizottságának 2012. március 12-én, hétfőn 11 óra 08

Részletesebben