"#$ " "%&'( %#)#*+%)% ('##$,(-./0)#&*'"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""#$ " "%&'( %#)#*+%)% ('##$,(-./0)#&*'""

Átírás

1 "#$ " "%&'( %#)#*+%)% ('##$,(-./0)#&*'" 1+()%&.*2+33)3+*!456! 1/59

2 78!"!#$ %!!&# ' (#) ( *( $+ ',%, (-#$ "!. (!!&#(!.!/0!, 1#,,.#&2#,,3&4!,,3&4# %,,!,!"!,,3&!,5/6/0!,7 $,,.,#-!-.5/87,,3&,.-2.,3+#!&#9 %,, ",!:"!'/;// (<3/0-1#,(<3 =!! 9%,!4..!,3$304,,!"&32.!.! >? 2/59

3 "# $ # A40B3!#+ % A2#!$#-+ & A2#!$#-+/?/0!, 9!2#!$#-+ A&$#-+/60- ' $!!&!3C#4'.,! ( 9D,.!9+,. ') ) "-2!%#! 3/59

4 97 $ $# 1# <,E 88> 2' 0 C!-!.!,E##,.#,!,88>/0#, $ 9.-!,.!-!!,# E'.3,# &#3,,'' #3!,# #.!-!!. '.3,E#.-!,.!-! $ <,E,,E F#4.#3, 88? #3'/0 #,G!92,-80 $ <,E $< $%:H ###44 CI.I ' $ $< $%:H # J # I!/0!,#4.-,3'# #4F.,-#4,! $ $# <,E J #& ' /0! C,#,F#4! -# $ 9. 2#4.- I!0- '* &% )+,# - $$#H,1#%,,E'F#44#!.,,E.' 5F!! <,E% <,E %, $#3F.# <,E 1# <,E J H, 1# <,E 4#,,,E!, $# %,,EJH,%,,E7 $,!, 9,! C 0-2!.,'### 2, #,,.# F#4! 2#.! C-,!#!,E' 4-.! $,,3& I.#' 2 #,. C, C., #4,&4### $' #!##.#,-#,!,ICE *!,!#C,2C30'!,##!#!&'. 9&##!!2$94''C-,,#,.,!,'..!,,., # #,, - 4,F#,,E!,.,4-,F. $ $# <,E / I! >0! 4,F,,E!,.,4-,3#!,F-44 /'0,#-4,,., $.,,-,!E.,!#!#&!3,#'!ECIC!-',/0!,.! >//,'3 >/,,,E' B#,2-,,!.,!&4##5!&!#2.#!2!,'..I! /0! 6 >6 K,., 6 >/ K07 =&'/0,,,/2-. $,,//0.,,F $!!!&!39.''!C#4'.,!$!,!!.! 2# 3 $# 9, '.,!,! 3 J #:0- $'3',,' 3 # '! $ 9 9,3 20 # 2!2!#! 4/59

5 '!! C.! 2. #!'.'' #C 3 '.-!#9,3#'! $ $# <,E 4#,# F#4'!E!. -# / &'/0,- 2'!E '!, F#4 5$#,,E-#/&'/06/>8/K#4.#-#!!#,,,/?//K4#,>6>86K7 $ 9'3!,'#,C 2' 2,,#3 %< #! '#,E,.#4 4##4,,E!.,#E $ 9, 23 / &'/0' E,,'##,2-E,,#E!-#&!/0C, ' # $$#<,E,,E!,#.,/' 0,#-4"#!C,.,,2-4'9.'3''!!-###E! 1#!,.'3/0// %,!,.'3/0// %,!.'34!-#!'3/80// 1#,,E,E.'3/0// $,#E K3#4.-&!/ $!&!3!!# /L#!'# K2!,!'F,!#44#,E#.#3 ##',CE!#&##.4!# $ #44# 2#.#3## -E!, -!!,##!# $'! $' (,!(' 2!' *C392!3:('5,!,7 *C392!3:('54#!,7 *,#!.,#!(' B3,,##!' )!' "##!(' B#44#K##!' (.!!9!!# 2#!9!!# 9#!' #!' 5/59

6 $0!#.!' 9#44#!,!,#,#3 33 ' 4,,!' 4,E!' 9#!'!!.#,! #44# ','!. '#,C #&4##! # # $ '2# #44# ' #! # 4.#!. ##.! '#,C#!##.,C $ 9 /0',,! 4 F#4!&# #.#! $ F#4!&##!3, '2## #!#4'4 $#..!!!!##.$9.!!!!#!#4.###!!,'23!,E,E #3,C $ 9 #4E!..! 4#!,,3 $ #4E!.,.#!#,!!. #3! '!!..,,!!#!. $ 4#,,E#44 9 #4,,! '. 4C,'##4,##,F,!#,CC-#20 2', $ 4#,#.!'3',#,''2!! #/.',E'.#2!,'.>0!,,E#4. '2'2!#>6K52!# 8/K74,' $.##!'4#,/,..#3#.'/0!#4,F2,/*,.#,'.!/60!#4,FC,3. 6/59

7 0:;7!!456 %.*/ *" #! 6 6 #!,I /8 > #!# 8/? & $,,'/.'423!3. &.*/ *" #! >6 6 #!,I /> />86 #!# 6 >/ -#. /8/ & 4891: $4#,'/.'>2-.I2!3 7/59

8 *5 $!. / &'/0 2-. #!!#!,, &# K Aranykor Országos Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes ágazat zárótaglétszáma L. $,!. //0! 3,//> '0!. 6>2-#!$'-#>82-,,!.!#,-# 82-$//0!3,E,/?2-$.8866M0'!,E-,E,?> 2- #? 2-,4,F,' //0!, I #,!,-,# #, F, / &' / #!. #!# #4'4-!-I #,!,# ' ) ; & <!3 4891: 481:< <3 4891: =# > N'-# / >> G-# /?!# 924 4:9 773 :11 3>11 G-# /8 / />!-#5.7? 8?/ / 88 <,E, > //?> BC :< < /59

9 $4#,E'3#!# &)+,#,? $,#.#!,,!,'..-##.# 4#,#!,E-#I# % # Aranykor Országos Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánágazat zárótaglétszáma $,, // 3, $, // 3, / 2-. / M0 $. 2-'-!. / 2-,F ',F! $#., /? 2- '?>? 2-,,!,.! F, ' ,-!'4-#. 9/59

10 $.,,##4.-'>2-'!E! '.!??8 2-,.,'2#4.- # ' ) & ; ; <1> 344: #4 6 > /? N'- G-'3 6 > /?!-#4 / >8 /?>? G-' > > 86 BC / > :##,.3"'0. B,',F??8?6 B,4,F, -#!. / 08> 0/ 0/ +3? 68 // / / ' #, év alatt évig évig 50 év felett Férfiak Nk /59

11 0<5:= $,E'3! $# 1# %,,E F#4! &#8K2!&#/666K!#.!!!#/?/K '# 44-87< & E Ft-ban A (-# >/68/ >6>86 8/M K!A#?/6 88? 8M %F#4!A# 6 )!#.!!!A# />8 //6> /8M % 42<4<1>4 % E Ft-ban A (-# 86> /?//?>M K!A# 8 >/?>?M %F#4!A# /> )!#.!!!2,,-&#?68 88>?M % 1>12:2> + E Ft-ban A (-# 866??? 6/>8/ 6>M K!A# /?86 /666 6M %F#4!A# 8 )!#.!!!2,,-&# //?8> /?/ M % 4487<821 $2!&#/&'/0!.!3##!,,E! #!' /M0# &''. # #,!# # C, 2! #.C3.,''.#,,!., ' -,#., 4''! >!! 2!&4## 2! # %F#4!&#,!.'#4. 9 #!3, F#4!#'2#!##!#4'4 11/59

12 $,E/0?033,4#!CI.I,!.' 4E / &' /0 2! # 3 # /?8 6 B K0. $ / M0#.- -',,!., #&.!4''!>!!.,#! " 494-8>7? # -' 484-:22 - ' B,B- $,!,'32!&#''-O!#.!!!#&#! ##'3 &EP - 6 K /0.' C #! #4'4#,!#32,,-#'4-3.E#4,.5%!. '3',&E -!& # 4, 7 $,!, '3 2!&# '' - O,'.P -?8 K,E.,,F,F,#%G03.!!,! *=7!456 $,2!,E##4#,/&'/0>??>K,,#,E#4./&'/0!& 1#,,E#4.-E$'!!,E2!!#4,C ###! /0' '2! E-,# 688? 2-50' ' ' 8/2-7 $,E#C,#.#3,E#4.#,E %,!,#E.,,#4'/&'/02-#!.#!#,!K 4- C.!,E /0' E -,! C-,.,E2! # # '2!-, C, 9,!,E'2! /.',E48>K#' 12/59

13 067 &# = E B5A 6.B?? B= K!# >>?666 >/ /?M %F#4!# // 8?8?/M )!#.!!!# > 8 >? /?>M & > 1122:4< 71>>3> 343C81D $,!&I'.?666 K. /?M0,!&I,''.#,, 5?68 K7!# 5,E#4.,E##4. C!!.,,''. C!&7 $!#.!!! #, '.8K./?>M0 $ 4#,#4,E! '!,#!2!#4,! 0 / #3'0-4#,E#!2!#,!!E/K #!2!!#!,#4, $. E# F#4!,''.'!. 1#,#4,E! '!.#!2!#4,! / #3' 3 K!++, & B,,!E!#!!#4, 6? 8 9::8 % # = E B5A 6.B?? B= K!# 66? 6? 86/ 6M %F#4!# ???M )!#.!!!# M & 119>9 32><3?33837 :<C4<D $, F#4!'.# 88 K0 4,#, #!-,#3. >866K#4,!.,#2!/6K0F#4!&I! #! $ 2! #., H"9%,,E'3-,#,! #,.,#4.-# 13/59

14 !) C E=C 1234-=43? 1# %, L.,,52-7 /86 /6 B,!#.,#5KQ2-7??/ /8??8/8 B,2-3,C.!'2!#5KQ2-7 />6 B,2-3,.'2!#5KQ2-7 >?/ 066<6:8 &# K0' ; ; 9,CC-2,,- '2!# / / /8 443: %#3!4'''2!# 888 /6> :2 173<> 1::8> :2:> '+= K0' = & ) <!3'3? /? 6 1<7: /2' /6 >> 3<74 /&!? >9< /!! 8 94: /? 6 32:3 /I! /? /I! 688 8? 37>9 /, 66 / :182 /' 6> 8 >92 /#3' /6 1:< /.'?? 6 :7> /&'??? > 3123: 31:99 2 1::8> 14/59

15 '+= += = K0' E %) == E & <R"S / :2 /<B RB=L* //6 0 34< /<B RB=L* 0/> >8?789 /<B RB=L* 6 0>>?18 /*<B RB=L* / & 443: 847 :2:> % # 1234-=43+=)?=! "# $ 15/59

16 ; %#3CC-2,,-'2!# >6 6 %#3C,CC-2,,-'2!# >8? 0 > :9< 199<4 8 &. 5#B J + B6?= (,C G!!#!2!.,,!!#!2! >/ 86?>8M >8?8?/M 88?>8/ M :1997<3 144>232 7:C<1D <,E, #,#.#!,' #!# # '!E!,'#'-E5##.4,,!##'7,E#C$9;,!!,##,2-,!';,4,F!.C!-3325#7,E,!,-#$# #-#4'',C.I,.!,' $,,# #!2! 4, 0,E,! #!2!#T '.!,! #T C!#!2!#T!..,,!,! 34-#!2!##0.#- % #?!+#) (,C 66868?/ 6/M %'"0'- 6 >88?6 >/?M & >>928 7>>8:21 M /.' 2! ##!!,#' C#,.! / ' 0,#-4,,!.,!# $,,, /,/0.',#.!.,4,>//K 16/59

17 J)+, 1234-= &# = ,) 5 A6 <! > /?>6 88,. >? /6>> 88?>,. 8 />8 88,. 86/ 6// *,. //?>?/ 8/6 $,#,E# 9,,! 3.E 4,#. 2!,' $,E,,E# ;!,,,F# ; 9 4,.!('' 2,#4,#. $,!#!2!# #4,&E. E 4C,' (,!(' 9,,! &4### $ #,!#4, #'3!., 2.,'C.#&2 //0!,682-,.C,.,,!.!#'4#,! 3.E 4, '.,,' 2., B,# 4'',#44 #! # #!# # C-,, C, # 3.E C0#!#4'4#!2!##93>2-,!# #!2!#,,!.!, 88 2-,! 2.,,!.!!, '32 ) $''!#!,.''I.,,!,.!!,!!-#!2!#!!##!.,!3#!2!#- 4,' , - &!2!,#52-7 / >> >6 8 />>!2!4,5K7 />>6/?>8/ 8/886? />6 >?6/8?, C B!2!,#52-7? 8?/ / 88!2!4,5K7 >6/ /8 /6? /8? >, C B!2!,#52-7 > 8 6 / >!2!4,5K7 >?>>? /?66> 6 8?//?88?8! 93> :74 < :<>! 4434: >29189< 4729<8998 4:8>2:8<: 31><>>84<2 17/59

18 $/&'/0#E.,##4/&'/0!,?62-.,,!,.!,!#,,66K#C?6K&'/0!,.,,!.!>2-4!',!#,,>6/>KC 8?K A= & $ 4#!, F#4!#4,!# #.! # KCE.# 2!,C!!.,#!4,#/8>KB4,,E#4.#!3## E'3!#!.,''.# '.!!,!#C!& % &'()*+,-", &*, &*.,-" % J $ /0 '56 0 = $0 K-,3# 2!-E /0 ", !,E /0 $#!E 0 (#&E5,7 $0 %#!,,, 0 9#4,,!#!#&!3 $0 2!# $$0 B,'#4,#2E# 0 ##2!-,2,! &&E 0 $,J #4,#! 10 #4,!E# /0 B,'',F#4, 0 K.,#!,E 0 B+, 2 12$$ /0 K AE A /59

19 % $.# #!' /..#3 #.'/0!#4,F 2, $ 9,!,#!!,C#.#!# # #.,#& 2# 5,!#!E##!#&!3,! #, 0. 'E #44!. 2.! 2,3 2,!.!,3#!7 % &'()*+,-", &*, &*.,-" % J /$ 110 '56 /0 = 0 K-,3#2!-E $$0 ", !,E 10 $#!E 0 (#&E5,7 0 %#!,,, 10 9#4,,!#!#&!3 20 2!# 1/0 B,'#4,#2E# 10 ##2!-,2,!&&E 0 $,J 2 1/$ 10 #4,#! 0 #4,!E# /0 B,'',F#4, 0 K.,#!,E //0 B+, $ $$2/ 20 KAE A 0 19/59

20 + % J % &'()*+,-", &*, &*.,-" % &'()*+,-", &*, &*.,-" % &'()*+,-", &*, &*.,-" /$ 110 $ /0 $2 $2/1 20 '56 /0 0 1 /$0 = 0 $0 2$ /22 $0 K-,3#2!-E $$0 /0 12$ /$2 0 ", $$0 4..!,E 10 /0 2 /2 20 $#!E 0 0 2/1 / 0 (#&E5,7 0 $ %#!,,, $ $0 9#4,,!#!#&!3 20 $0 $ !# 1/0 $$0 $ B,'#4,#2E# $2/ 210 ##2!-,2,! &&E 0 0 / 2 20 $,J 2 1/$ / 2$1$ 0 #4,#! $ 2$ 20 #4,!E# /0 /0 1/ 2/ /20 B,'',F#4, K.,#!,E //0 0 /1 1$ 0 B+, $ $$2/ $$ /0 /$ 1 0 KA E A! "#$%$# &%'(%)*+$# )*34,,, 0 $2/ 0 $2/ 0 $.,#-! #-!#4,# #4.#'!#,' ## '2#C#&33#, % J =43? $ 9 /, C3'#! 4,,! ' 9,! (.# G! K, - #& #!.!,! ' 2,#.! 9,!.#.#4! 3E! 2.!, C!.# 'C#E.C $ 9 C!.# 2.!, 2#4,,!,#! I, 44 C, /,/0! ' #! /.!C3 C##!#,2-/.'#4.#2.!, 3E $,.! E,'E! -#' 2!#! 9,.-!# #4,>K 1#!,,'2EC!!.,4:>37 C== #E - 20/59

21 += + CEB % J % &'()*+,-", &*, &*.,-" % &'()*+,-", &*, &*.,-" % &'()*+,-"?=, &*, &*.,-" /$ 110 $ 11 /0 $2 $ $$0 '56 /0 0 1 /$0 = 0 $0 2$ /22 $0 K-,3#2!-E $$0 /0 12$ /$2 0 ", $$0 4..!,E 10 /0 2 /2 20 $#!E 0 0 2/1 / 0 (#&E5,7 0 $ %#!,,, $ $0 9#4,,!#!#&!3 20 $0 $ !# 1/0 $$0 $ B,'#4,#2E# $2/ 210 ##2!-,2,! &&E 0 0 / 2 20 $,J 2 1/$ / 2$1$ 0 #4,#! $ 2$ 20 #4,!E# /0 /0 1/ 2/ /20 B,'',F#4, K.,#!,E //0 0 /1 1$ 0 B+, $ $$2/ $$ /0 /$ 1 0 KA E A! "#$%$# &%'(%)*+$# )*34,,, $!#4,#,E'3!!6M0#I.!,'.,#!,/6M0#I.4, $ $# <,E I! >0! 4,F 44,,E!,.,4-,3#!,F-/'0,#-4,,., #4..!,3! #4,#! '2. #4..!,3!E2,.''!4''#4,#$,##.3#!#&!3 #4,!. 2 '3' U- '2,,.,'#4,#,4.#!./, /0! ' -,# C!-'.3 2,&# - I#. CE! $ <,E / I! 80 #C. # #!,#4, 0,# E,'33,##44-;!,#'4.##4,# $,!#C,''I!##44#!E#!' E,! C.! 2!V E 2! -#4,C 9 21/59

22 9: 57CCD 456 ;. 22/59

23 $ 9.,#!.#,!#!, #!'.,#-C4 C#! 9#C C3.,,'' F'#!.,'!E3! CF ##444''.,#-#,!#E$$#<,E 4''.,#-! #I#!C 4''-. -! #,!# -C,9#!&!,&''.,#!E2! /, 0-/.,#-#!,E 4#!.,!., 1234-=43- %,, 1#, A2#!$#-+ /&'/0.,?8M0# (.,# /&'/0.,60'#'' 92,! /&'/0.,?M0.'# 9H<BB:2#!$#-+ /&'/0.,?6/M0# /&'/0.,/T#!,I A&2#!$#-+ 2!3/M0# 92,! /&'/0.,>M0.'# B.,#-.# C!.,#-!!&,C3 3 CE.F F -!#!##!&!!###.9,F#4. ','## -#!&#!#,###,2- F#4# $ 9,! ###,2- #4 4''.,# 2!. '' 4CE.# &''.,#!E'!E $.,#-# '2#!.#,- C. E #E# 9!.&!3'#'9.-!! $,,E!,,'! -E##, I 3,, I!.. B!.!, C,,! #4.# 9 I 3,,#' E. 3,,# 52! #C 2,,- #C 3 2!3# #!'7! 2 ## #,E,.!.#3#!C3,# #! '2#!4.,!,,!"##$ # % *75 2./ *75 2./. 74/ : %/ %/ %/ ', './ / % $,E 4#!,' 4.#! #!,I 23/59

24 & <4.#!23!3 ; #,+ ; " ; G ) ,00 HUF/EUR KK 287,96 294, , , ,00 HUF/GBP KK 356,4 348, , , ,00 HUF/USD KR 222, , , ,00 HUF/USD KR 221,89 215, , , ,00 HUF/EUR KK 287, , , ,00 HUF/JPY KR 2,4752 2, , , ,00 HUF/USD KR 218,15 228, , , ,00 HUF/EUR KK 296,3 299, , , ,00 HUF/USD KR 220,3 228, , , ,00 HUF/EUR KK 308,5 295, , , ,00 HUF/USD KR 236,8 225, , , ,00 HUF/EUR KK 303,1 290, , , ,00 HUF/EUR KK 295,56 289, , , ,00 HUF/JPY KR 2,4752 2, , , ,00 HUF/USD KR 233,23 223, , , ,00 HUF/USD KR 224,15 218, , , ,00 HUF/EUR KK 288,67 299, , , ,00 HUF/EUR KK 289,6 299, , , ,00 HUF/USD KR 230,6 226, , , ,00 HUF/EUR KK , , , ,00 HUF/USD KR 230,27 226, , , ,00 HUF/JPY KR 2,3327 2, , , ,00 HUF/JPY KR 2,2775 2, , , ,00 HUF/JPY KR 2,2893 2, , , ,00 HUF/EUR KK 312,09 299, , , ,00 HUF/EUR KK 307,39 299, , , ,00 HUF/JPY KR 2,2455 2, , , ,00 HUF/EUR KK 301,91 293, , , ,00 HUF/EUR KK 293,85 297, , , ,00 HUF/EUR KK 301,37 303, , , ,00 HUF/EUR KK 304,6 298, , ,00!,I23!3 ;,+ " ; G ; # ) ,00 HUF/EUR KK 287,96 294, , , ,00 HUF/EUR KK 287, , , ,00 HUF/EUR KK 301,1 292, , , ,00 HUF/EUR KK 308,8 292, , , ,00 HUF/JPY KR 2,4752 2, , , ,00 HUF/EUR KK 296,3 299, , , ,00 HUF/EUR KK 308,5 295, , , ,00 HUF/USD KR 236,8 225, , , ,00 HUF/EUR KK 303,1 290, , , ,00 HUF/EUR KK 296, , , ,00 HUF/JPY KR 2,4752 2, , , ,00 HUF/USD KR 233,23 223, , , ,00 HUF/USD KR 224,15 218, , , ,00 HUF/EUR KK 289,6 299, , , ,00 HUF/EUR KK 288,67 299, , , ,00 HUF/EUR KK , , , ,90 HUF/JPY KR 2,3327 2, , , ,40 HUF/JPY KR 2,2775 2, , , ,00 HUF/JPY KR 2,2893 2, , , ,00 HUF/EUR KK 298,6 299, , , ,00 HUF/USD KR 233, , , ,00 HUF/EUR KK 307,39 299, , , ,00 HUF/EUR KK 302,96 299, , , ,00 HUF/EUR KK 312,09 299, , , ,00 HUF/EUR KK 293,82 297, , , ,00 HUF/EUR KK 301,28 297, , , ,00 HUF/USD KR 225,58 220, , , ,00 HUF/EUR KK 301,37 303, , ,00 $,#E&!3#.,#-#!3,2!&#44# 24/59

25 & /&'/0,.-2W,# %+9& -: ;'< "2 4; <*:"1 A9 A9 A! /. =1, ,5 ' 4 74> 3<> 4> 74> /5 384 >>>> >>>> A9 A >>>> A9 A9 @ +B9 +B 5 >>>> >>>> >>>> /// = > : ;'< "2 4; <*:"1 0! /. =1, ,5 ' 4 74> 3<> 4> 74> /5 A9 A >>>> A9 A >>>> A9 A 5 >>>> $/ 5 8#!68%6 : ;'< "2 4; <*:"1 0! /. =1, ,5 ' 4 74> 3<> 4> 74> /5 A9 A >>>> A9 A >>>> A9 A >>>> A9 A >>>> & $1/ $9#4.!''.-#E##4.#-#!. 1#' $,#4.#'2#!,#'2##44##44! $'' ' C #4. #4.#-.' &'/0! # 2,3#44##4 $,' #E# 5,..!0 C!!! #4.#7 3 2,, 2,3#44##4## B!# C,!.,#-# #E..,# 2# E,.#!#E#,#&-# %,!,.,!.!#E2,3#44# #44! 25/59

26 $92#!9!!##!#4.#-.,#!!.#'4,E! $9-,&'2#.,'!,,E $ C-.!,! C,,#E### #&#.!C3,#C.#'C#4'4-#&#! 2!.C3C#-23!3#4,!#'C# $ 9 4''.,#-.,'E.#E..,#-!#&#,! C, E, #!#E3 I -4# #! C!,, $ 9 2,#'!E #'#4E!#,C '2# #44#!.!4,4#32#.C3#!2!!##! $ 9& F#&#..! C #!'!!&'!,''C!E $ 9'2#!.! '2#!.#,C#4 '!!#C,'#'-'##! $!.,#-###4,#'!,' -E, 23!3#.#3&!!.#'2#!-E# $ 9,,!.,# #!3, ''!'2#! C-,#.C 2,!!.4, #44'5'-7C!!!'#444, $ 9 3'#'#' C!.,4,'2## ' #! 2!, 2E C,, C!!! &C 3 C!! C'# 0 2,! #!.. 0.!,&C3.#!'&#E,#5 #!C.,#'.-'2##!2!,'..7CC,'2#!#44#M0 $ 9.,#!.#,! #44 '.#3'-I,#4,C,%!-E9!#4!! C3#$##,2''C, 5.,C372!-.#3##4,''B%0 #- 5#7.5#7 -'', $ 9 2,' #!2!,'.C!'!C#&33,' #524###E&!3#7.,9#2 23#!,'--#&##, :4E5;!456 % $'&C#3E#!#!.,!!&!C'-33I''!#.# $--..,#,-''23!3#C3!#C,'!E!, ?.!)XXX 4..,C3 33 6Q88? 5X 7 3E Y0.E 6Q 5X7# Q$ # #' 2,'2#! -E# #''! #.24!#4,-,FT!4#CC,9;# 26/59

27 .,#-A.;,B23!30I''#&!3##.!#24!#4.#4.'2###,34.'V!.!#!,!!#!! I# '! $.!!!0I #! #'2#!!!#3E/0..' $9.,#E.E''!!V#C!" #$%#&#'( &) #'*( +&) #'*(+#,-./0!" #$%#&#'( 121" 3 &( :2;<-4"1"+*( =+*> &> =+*4:2;= &!$ B&( B1?C"6 &*( Klasszikus portfólió 44,00% ZMAX + 51,00% MAX + 5,00% CETOP Kiegyensúlyozott portfólió20,25% ZMAX + 58,00% MAX + 8,25% CETOP + 9,00% MSCI WORLD+ 4,50% MSCI EM Növekedési portfólió 5,25% ZMAX + 49,50% MAX + 8,00% CETOP + 16,50% MSCI WORLD+ 12,50% MSCI EM + 6,25% BUX + 2,00% DBLCI ' #1234-=43? K!#; "-#.23!3 M+%$X!#23!3 MA%$XZM:%$X!,I 923!3 />M:%$X Z >M%$X Z M AB"H9 5#7 Z M%(A[ 5#7M%(AB,!,5#7 <4.#!23!3 Z/M%(A B,!,5#7Z/M=)A5#7 %F#4!# M+%$X )!#.!!!# M+%$X K,,-# Q<';M %F#4!)!#.!!!K,,-## M+%$X $*,#-#!&!,##,2- /.' I# 9 C-#,&! 9:0F66=77G;78 $ 9 2! 2 2,.!,!!'2#!!-.!! #&#!! 2!,'..!&! &!#C 4-'2#!!!#0. C-,C-,''C##' 27/59

28 (:5 8 $2-''-# L' E M $ /0.,!# 'F-, C,! #4.'!EC#, -#,C3!&#,!,'#!!####!!# I= $,'!.!&! #!!&!3 6M0# - '' 2# '3.!,,!&! 4,'- 2.'!!,'!.!&!#!!&!3 )C -!!-#!! $.!,,,E#-!&!C;C!2!#''4.#!..; 2#. '!!!V#!,.''!,'! # # 5., 3 7. #4.#,-.!2!0'-.!.!#.''!## &\(#,!2,E.C,#3''!3!.,&!.''-2!&!2--!&!.E##44 E,/0 '4''2!&4!&I&5(J9 Z/M=$X ZM<!##! Z>M5., Z6M '7BVV!Z8M0$--#.'##4-!,#!I,##5,44,!&Z6M07B#4'2--!&#, # %(A B%!V' '#!2. 0M0&4## 5E 06M E! 0>M H 0M"44#, 0M7 $.#!#.& #40#0 50?MT 0>M7 N,.# C,!!.2#.C#! 3 '!C,#!..CC!##!2!&# /, :,!3#'.,##,#44. &!2&!3 C! '# $ ' -#!#&!3#,,! '!!&!3.3!,'!!#.!!'-, #4! #'#4!, '',,!&! C-. # #F!/M#-.,!$&#!'- '!C! '!#3'''24! # E. &'2#!#I '2#-# #- 4.!.I ##.-# # C!E- CI.I#!#3 CE# #, $ #4!'!!!V# 4.# #4,C =90'-.!!M0,C3C. H.!&!3# -.!# # #!C# &# 3,.'!Z6>M0#--!&1,'!V-,!#'' AB"H9 V,4'', &C #,. 4CE'$-,!, =9ZM0#-44 $ E ##+# 4.! C# #&4##! C.!,,&4## CI C# -#!,# # B,'. - C3!','#!.-.#& 2'!,!,!!, -# C# $ CI E#3. C!# #4! C!I ##B#4.-.'!,!,3 #!...,!!!''C, 1 Forrás: a jelölt Vagyonkezelk jelentései, saját elemzések 28/59

29 '. #,+!#- C # 23!3# "-#. 23!3 Z & M!,IZ>>M<4.#!'/M!#!4''!>>/M $F#43,C,C!2&!32!/M0& $E.3#.''.#.!#C# $.C3 23!3# '&C#!,C 4F, E0 II 23!3# C#!'' ' 4.!.I,'' '.''! I E# C#, $.C, #!.3 E- 2!&!.#',''!,,!!.# 'N$' /0#-4!C.,],!#!$!#2!,!!&#,,C3''#.#! #'' $!#!,, *,.',4.#!#C!/0/>M0'-.!#4'#4,.!C!! - /6M &4##C $ 80 M0 3?M C ##!,!$!2&!3M.4.C#!!&2&!3.M0&#2$CI.I#!/>M0.# $ KB=, C.! #F!&!#4.. 5^!!.!, O7 ''&4## 5#7 #4.C# 2 2--!&#, ##!# $ KB= '! ',, # C, 4C3#.''! #!.3 C## 2# #4..!, 3 $!## #44 4''# #44,C!0## I, #! #4.0C# ##.#4.#H#3'0.''3,2#4,.!#!,E#4 23.! C #!!!# # C, $.., '!!###!#,,#4! 2'' #4,.!##'#-KB=44#4..!,#!'' &4##- CI C# # # $!&! -#.#!!,I!&!2##,2-3#!# O,P3,# #4 B#E. -44,!# #4 3,E. C! I3 P ) #3!# 2!!7 $ KB= 4- =) 3? ( Q =!!E.#&!3#.#! 29/59

30 ;E1# #E ' G? + O$ &# 3.3 2P;,- 3; #''!.#', F,# !&! #4.#.!#! #! B-' #3,#3Q!&#3 2# '2#-# C #-,I,'!!. #'' 2C 3,# 2!E, 3!#.!!,'' C!#,#--4 $ C I'E C, C 2--,' 5"44#,' E!' B,!'(E!'7!!#!#2!##!#!''#%!# C,# # = E #C,,), E)-' # J ) E = ==C E),##= )# =CF++..,!3 #>M0!#!.''! E3, 5),":2!&!, H! )":H7 ' ##!,&4## =9 4. #'' = =+== $!##-,E#C, =$X.>>M0-44B#4',..,!,#E,44,&-,'!.,# $ &-4# # '.!#&!3# 3#!--0!-#3.## /% $'2#-#!22&!#40#03!,!3#4.!&!'!. ),,%,, AC,.!! #4.!&!.!, 3.#,'!#4.!&! 3!-#!.!, '!,I! C# 30/59

31 #.,## &!!#!#&###.#44C- $ 2! C! #4.!&#403!.!C#!3E $,,,!3##.-###,#!$,,!,M0#'-.3,.'!!%#,#E&!3., IE!#&! C $,,'#! # #E. - &4## # %< %! "& C. > '! #44##/ #!,.!!,? # 3 # $ %<!' <4.#!!,#4,!, B-!.##!C!&#-###!#E###'##!#I22,-C3! ;EF1 $,'!'-,#C&4##-#0C!##24!'2#-##..# C! E#3 2--!&!#4.#-.3,'! 2 #4!,&4###2!#4.0# 31/59

32 ;E)<< $C!E!&#-,. 4.!C##&4##! C.!,,&4## E, CI C#' - #!,# # $ CI I#4.#!&. - C3!','#!.-.#& 2'!,, C&4##!!&,,!I3#.#-C&4###4.#'.!C3#' $#4!C,.!'3C!!&!2#',.,!,,'!C#!'!#.C!CIE#3.C!#! ##B#4.-.'!,!,3#!...,!!!'' C, $.EC8&!!M2!C#;!M24,3#!.;M$'.!,# ;E)<< $C,,2!#!!#/0.;--.CC3;C''2!F E#!2E. 32/59

33 L.I! 2!-# 5%$X0!V7 L.'! 2!-# 5:%$X0!V7 %$X A! V /,. >>M?>M M /,. >M /M M /,. 6M /M /?M /*,.?6M M?M 1234-?- 32C24D 7C83D >C22D ;E7 I= 1234,# #E.,! - 2!&!.# 2--!&!.##44 $(J9!#4/M0 #!&# 4''! >M0# -4# =,# #, = 1:D? RC E,#, = 7D? )!. =0$!#! "C!24! $ #4.#'3-#2.#'# $3!.!&##.4''!,4$-,.' #.,# &!!'#.,!#,.' KB= 2-#-CE###&#$.!#2''3!.#! 4 # ##! -' 4.#.- =9!2!,#.3 #,,! #!!# '!!33 3,##. #44C-',# ; ) == C,! -,. I #,'###44 3!! E3!##.' C, 2&!3'3 # M0!2&!3 $,'#. 2, 4. E3!# E,. C.- ' F#-&' # -.!B9(0##,' / $ AB"H90!V 4,' 6M0 /0 $!V! #.-#! -!!#,.'! M0 4.#- #!. C33 C3.E #'- $#.- E 4,42''E#4!#CI3#,5!#!#4,.!,# &!!'#., KB= #4.!,# C,,F7 ',0.&!2!#-#!!!''C3#'!,22!V $ C!#,.'.!,!&! C,,'!3!V??M0 # $ 2 '' ##!3,,E!2.,#.-C.,,#- '3#.-,.$,!#,.#C' &'' ##&!3 C# 4''!,!.! ## #44C-E,4,!&! $,.!&# /!,.#!-##'!' 4,'...,#44!4 M0 U',.# #.-##. #4! C!,E. CE # K''!#!#! #4,.!.! #., ' ##! &!' &!!'#., #!# '!, #!#'' #''!#&## C#.#44C- C! &!!.,,FF4.'','#4#!.C0CV!!!# %,,#!# I 2!&! 3 UI!',4 33/59

34 #KB=#4.!,.#&CE#!.,-# I!''#430# # 3!,!#'' %,"# - 2.?M0 # $. C!#,.! 8M0 # C, '&C! E#&,!,E. #4.#' $!V',,''I#-#EH"9%H)!6>M0M0$ H"90.#&I!'#!E#.!C!##!-.!,%H)0!,C.#-E$3,..!, E M0 # $%H) H"9.'' 2#,,## --,.' -# '#,,'3#4.#- $%H)#!2 E I /0' $ 2 = # 2'!'## #E.#-4 $,! 3! 2 C 2 ' =,!,! 3#, E, C-,# 2 #!#2##E!$%H)22C.#-4-!.'' E# 2 $#&## #### 4.#!!# #''! C.!!4#4 %H)0<$,,#&#&!3.''F4# # - #!# C.'E3, #4! 2,3& #! %H).!,,3 $%H)0<$ '!#!..,!, 2 2 # # C,#.- CE# ## #! #!!,.#&'$#,,''EI:!&C!.!# %(A!V#' E, >M0 4.# 2 $,!.# #!' :!&C C#!'' E 2E- $ ='! #& 2-4# #&!3# C,. 44#4!!,2!3 '# #E!# E, K ' &'',- # C,#!&! 4.#!$G!<. 2! #.- E! $:!&C 2 E. - C,' # C,,.! #.- ## $.., ' '! %(A!V#' 4-.!## 2 ##$%,"#2#2#.&!# #.-#!#!# I!' #43 #,E.'2# $ 3,.' ' C.!'3 2.! ##! 2!..4.!'.!B"=$&4##E!#$B (0!, #''! 4'',! (.! 6 K0 2. #!. --%!.,/#,3,, $#.-E-.#'#E#.##!##2-2.' &!!.,KB=!,,##-''.!# 2' #.- 3! 4.#! #!#..!2!,,# #&#!#&4##.!4.#! S)# /!&#.$-&4##C!!##.,!3!,!.E#! C. $!&#,!C3#!! 2## -,,! ## 2# 2! ' # $ - 50M 06M7 $,,! 4.##2#CC#44.-' 34/59

35 Devizák változás USD 220,78 215,57-2,36% EUR 291,3 297,22 2,03% GBP 241, ,54 0,49% PLN 71,4 71,53 0,18% CZK 11, ,8714-6,37% JPY 2,5494 2, ,64% CHF 241, ,54 0,49% Indexek változás S&P , ,36 29,60% Nasdaq 3019, ,59 38,32% Russel , ,64 37,00% Eurostoxx , ,95% DAX 7612, ,16 25,48% FTSE , ,09 14,43% Nikkei 10395, ,31 56,72% Hang Seng 22656, ,39 2,87% Bovespa 60952, ,16-15,50% árupiacok változás földgáz 3,351 4,23 26,23% olaj 91,82 98,42 7,19% réz ,75-6,72% cukor 1418, ,5-7,49% alumínium ,75-14,02% szójabab 19,51 16,41-15,89% nikkel ,23% búza ,25-22,20% arany 1675, ,65-28,04% ezüst 30,345 19, ,84% kukorica 698, ,56% &# Forrás: Pioneer Alapkezel $!C!'3E3C#/.'''!#.# 5&? &#!6 ; A 6?67 ; A 6?6 ; A 6,! ; A 6B % 2C547>0 -D -D -D -D A 4 8C5>0 -D -D -D -D 7.C547 -D -D -D -D C5 -D -D -D -D <./0 15,2 -D -D -D -D E")F 01 42>G,1, 35/59

36 $4#.,#/&'/0!#=# : 5&C; %0 142> './ /42 ',42> )F 01 42! H142> I01742>..F42> 5# $$$1 Önkéntes Nyugdíjpénztár vagyonának befektetési portfoliók szerinti megoszlása december 31. Klasszikus portfolió. 4,97% Tkevédett portfolió 1,11% Mködési portfolió. 1,49% Likviditási portfolió. 1,03% Növekedési portfolió. 4,36% Kiegyensúlyozott portfolió 86,42% Függ portfolió. 0,62% $ 2! #, 2!3!#'2#04'2#! #4# /&'/0''!#!# 3'?5'9 &5"?E 3+?+)*&3FD*9'9,,?D:33'+?G 3,H?" E,,!./4754 -D -D -D -D!./4C - 457/070> -D -D -D % 5 0/ J D -D -D!./440/ -D -D % 5 40/ -D -D K G./ -D '1 G./ -D -D 3 L D -D -D -D -D -D -D -D 36/59

37 Önkéntes ágazat értékpapír befektetései befektetési portfoliónként és értékpapír típusonként december 31. % A6 ;;; &! &6!6 %6>6 %6>6! E!6 E!6! I 6 J## %6>6 E6 6>C#,!% #!# E6 6>C# K666#!# L!#?6% #!# MA6C# E6 6>C# K666#!# L!#?JA#6A6C#?JA#6!# N!# " 6#!#?67 % #!# E6 6>C# K666#!# L!#?JA#6A6C#?JA#6!# N!# &#!6% #!# E6 6>C# D6!666,% #!# E6 6>C# N O#6,% A6# "# 37/59

38 &'##'(#")'*+" 5 N! #!66 ;6>6 -!! ;; ;6>6 5 1 $$$1 / ;6)6,# 1 2/ 2/$ =1 I 8C %40. G # 1 2/ 2/$ ",4 K.,5 K,.74 M4, M C'747. B7 *./ '47/7. ( # 4.47.?1? N447. I./ 47. I 47. I07 I,O,4.!./447.! 7 %5 47. P ,.7 A57 +/ "5 4*./ $5 '1 J7 +07G8 *./ /59

39 &'##'(#") 0")))#",#-).))#/)# E!6 #!66 A # +B M? J3Q *./ & MA6! %J6!,,8! J## *,8! 1 4 -D! H14 -D I0174 -D 5 12 / $, ##',!,!!. #!#4'4' 3.E.C3 C##!'#-#.#3 $F#4!!#.!!!#'2#!#!3,4.!IE' % # $!C!'3E3C#/0'''!#.# N &#!6 ; A 6?67 ; A 6?6 ; A 6 % 2C547>0 -D -D -D A 4 8C5>0 -D -D -D 7.C547 -D -D -D C5 -D -D -D <./0 15,2 -D -D -D 39/59

40 $,.,#/&'/0!#=# : N C; %0 142> './ /42 ',42>! H142> I01742> N # /2 $ 2! #, 2!3!#'2#04'2#! #4# / &'/0''!#!# 3'?5'9 3?+)*&3F D*9'9,, &5"?E 3+!./4754 -D -D -D!./4C - 457/070> -D -D -D J 7. 0 % 5 0/!./440/ % 5 40/ K G./ '1 G./ 3 L0. -D -D -D -D -D -D 40/59

41 % # ##+=##++#)1234-=43-5?=6 ; A6 ;;; &! E!! $50/ B 874G./? 0/?6; A6# 2 2 /12 $1 2/ $/?67 ; A6# &#!6; A6# &6!6 %6>6 E!6 I 6 J## $50/ B 874G./? 0/ $11 / 8/ $ / / $50/ B 874G./? 0/ $ $ 1 /1/$ 8 2 $/$ 1/$ B 874G./ D6!666% A6# $1 $1 $2 2 1 $/ $50/ B 874G./ N O#6,# 22$ 22$ 22 2/ 21/ $ 2$/ N 6# $21 8/1 $/ $/2 $/ %6>6 ; A6 3C! 6!6 I 6 J## ',422 I 9# 47K: './ /422 I 9# 47K: % I 9# 47K: I I 9# 47K:! H1422 I 9# 47K: N 6# 21$ 21$ $1 %6>6 41/59

42 !456! &'##'(#")'*+" 9 #!66 ;6>6 -!! ;; ;6>6 5 1 /2 ;6)6,# 1 /2 =1 I 8C %40. G # 1 /2 ",4 K.,5 K,.74 M4, M C'747. B7 *./ '47/7. ( # 4.47.?1? N447. I./ 47. I 47. I07 I,O 5,4.!./447.! 7 %5 47. P ,.7 A57 +/ *./47. : '1 J7 +07G8 *./5747. N ;6 42/59

43 !456! &'##'(#") 0")))#",#-) 1 )/)# E!6 #!66 M? J3Q *./ & % # MA6! %J6!,,8! J## *,8! 1 4 -D! H14 -D I0174 -D..F4 -D $22/ $ $, ##',!,!!. #!#4'4' 3.E.C3 C# #!'#-#.#3 $ F#4!!#.!!! # 5C3 4#!,C7'2#!#!3, 4.! IE' 43/59

44 !456! 6:74 TB= &;)+,# $,'# ' #!#4'4' # #3 #E#!- #!!&! #E'-.!.!2.'3 33 2,!. 2., TB= KC# 9!&!#E'-332, 9!&!#E'-332., =.!C'333, =.!C'333., TB= ; ; >?8 /6 >8/?>/>>?>6??>?8 88>/8?/66 6> 88> 0/> 0/6 0>>/ 088 0/ 866 >/? ? 0/ 0>6/> 08? 0886> 177>883 14<:<33 128> :27318 TB= C1234-=43- I8 $<<$ I %6>6 E!6!! )F ',342 './ /342 %0 1342! H14 I0174 6J## 1 //2 82$ 2/ 8// 21 44/59

45 !456! TB= C1234-=43? % # TB= 1234-=43? N ;6 &6 TB= C1234-=43- &! +< ++< +++< +" < C F121274/5/ F121274/50. B 074C721212/ 4. B 074C J## $$ $$2 $/1 2 $/2 $<<$ I %6>6 E!6!! ',42 './ /42 %0 142! H14 I0174 6J## $/ $21 8/1 $/2 $2!3#!..,!##4.!!!&!##'#!,E-# I# 45/59

46 !456! 0!76 &#?= $,!.- - 2! # &'' '2#!.#,3.&''. '+,= $9'#,.''#,#.,,#.#3#,3#'2!,E#!##52!F#4!!#.!!!7#44! 2''!#!# '+,= #23? # % J# " # & 0K >2C22D 88M M M K;>K 8KK 2!'2!>7D0 88KK 2!'2!8M0 KK2! '2!M0 M >K2 /?K> K2!'2!><D0?>K>K 2!'2!8M0 >K>K 2!'2!M0 M $,,,EK/.'0!,/.'0-0K % # E Ft-ban.B?? B= K!## 8?> 8?8> ?M %F#4!## 0/> 0// M )!#.!!!## /6> 6 0 6M & 319< <<? C12D $##'!,/0' 2!#88MF#4!6M!#.!!! MB--###44!,## 46/59

47 !456! $,!. # 2!&# ' & # C # $ K!#&#C'3/.'86K.#86K,.# /.' F#4!'.# #. #- B# -, # C,!,E'.!!,,# 2! F#4!&I. #- $ F#4!#4,#!-,C#.4,# 47/59

48 !456! +,=A = &;)+,#?= +,? = & = ' +,? = & = ' %F#4! /M %F#4! /6?88 6?M K! 8?>>?8>/ /6M K! 86/ M )!#.!!! /? //M )!#.!!! 68/8 >/8M % )+,#?= +,? = & = ' +,? = & = ' %F#4! 0/?? 0/M %F#4! 6 /8> M K! > 66// M K! 6? M )!#.!!!?66 M )!#.!!! /8> >M =-6 =E?T!=A = &)+,# K? T! = & = ' K? T! = & = ' %F#4! /6? >/M %F#4! ///??88 /M K! >?/?8>/?M K! /6? >/6M )!#.!!! />>> /? 8/?M )!#.!!! 6? 68/8 668>M % )+,# 1231 K? T! = & = ' K? T! = 1234 & = ' % F#4! 6?? 66?M % F#4! /6 /8>?/>M K! 6/66 66// 88?M K! >6 >>> 88>8M )!#.!!! >?66 8?M )!#.!!! /8/ /8> 888>M? = 48/59

49 !456!! &# BK0' % & % 5D6,'.,#'3! //? 8>M (,F2E??86 />86M $,#4, >> >M L#&4##!E / 8M B,'#4,#2!!2!##4,#' /????M B,'2E#C!!., /8>/ /M K,!,&!E#?// //M & 1399<7 322C22D % J# + ) % % & 5D6 $,,F2E# 8>??M (!,F2E#??86 />86M L#&4##!E / 8M %F#4#&,'2E# /6 8>M & = ) 1399<7 322C22D BK0' % % & 5D6 (#&5,!7? 8M 9,3 >8?/>M 4..!, /?/ >68M $#! / >6M %#!,C! >/68 6>M ",.#&,4#!E57 > M & 9448: 322C22D 49/59

50 !456! % )+,# BK0' % & % 5D6,'.,#'3 6 /8M! (,F2E?>6 /M $,#4, >> //M L#&4##!E / /?M B,'#4,#2! 8M!2!##4,#' B,'2E#C!!., />> 6M K,!,&!E# //8 88M & 39<1<9 322C22D = ) BK0' % & % 5D6 (#&5,!7? 6M 9,3 >68 868M 4..!, >?6/M $#! / 8M %#!,C! >68/ 66M ",.#&,4#!E57 /6/ >?M & 9999< 322C22D % J# + ) BK0' % & % 5D6 $,,F2E# 66/ >M (!,F2E#?>6 /M L#&4##!E / /?M %F#4#&,' 6>?M 2E# & 39<1<9 322C22D '# =,B 50/59

51 !456! % % $?/3<?21>28% $U $122< 7F'" K0' , T+ T "+, 44D K /. 68?? /.?? >> >? /. >>? /?? /*. /?? 12 8 ' # =,B % % $?/3<?21>28% $U $122< 7F'" K0' , T+ T "+, 44D K /. 68?? /.?? >> >? /. >>? /?? /*. /?? 12 8 '# = B T + "+, % G >3><87 44D K0', K /. /68? //? /. //? /? 6/ /. /???>8 /*.? <7 6/> % T + "+, V'#V <92<2?? ' # = B 51/59

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Táblakód: 73OA 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Előző évi beszámoló Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Tárgyévi felülvizsgált Sors zám 1 2 3 4 5 6 7 001 73OA01 Tagok által

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 18 825 028 0 18 825 028 21 129 682 0 21 129 682 002 73OME11 A) Befektetett

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám PSZÁF kód 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, - ) záró záró eltérések (+, - ) záró 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 149 644 815 0 149 644 815 163 549 667 0 163

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 21 129 682 0 21 129 682 22 623 759 0 22 623 759 002 73OME11 A) Befektetett eszközök

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 163 549 667 0 163 549 667 182 816 373 0 182 816 373 002 73OME11 A) Befektetett

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 1 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 0 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1

Részletesebben

73OME/1. Megállapított

73OME/1. Megállapított Sorszám PSZÁF kód (+, -) (+, -) c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 13 343 863 0 13 343 863 13 364 315 0 13 364 315 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 6 158 87 6 158 870 6 588 439 0 6

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 5 0 3 2

Részletesebben

73MME Mérleg - Eszközök

73MME Mérleg - Eszközök Táblakód: 73MME záró 73MME Mérleg - Eszközök záró záró záró 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73MME1 Eszközök (akítvák) összesen 24 635 478-24 635 478 22 311 009-22 311 009 002 73MME11 Befektetett eszközök

Részletesebben

Adatszolgáltató neve: Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára. - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár)

Adatszolgáltató neve: Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára. - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Táblakód: 73M Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára 18067879 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idı : 2 0 0 8 0 1 0 1 -tól (év

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 8 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 8 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám Sorkód Megnevezés 73OME MÉRLEG-Eszközök c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 10 179 214 0 10 179 214 11 041 882 0 11 041 882 E 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 5 810 0 5 810

Részletesebben

Adatszolgáltató neve: VIT NYUGDÍJPÉNZTÁR. - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

Adatszolgáltató neve: VIT NYUGDÍJPÉNZTÁR. - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Táblakód: 73M Vonatkozási idő :2007.01.01 2007.12.31. PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 7 0 1 0 1 tól (év / hónap / nap) 2 0 0

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 4 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 4 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2

Részletesebben

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök Megnevezés ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN A) Befektetett I. Immateriális javak 1. Vagyoni

Részletesebben

Az OTP Magánnyugdíjpénztár évi tevékenységét lezáró éves beszámolója

Az OTP Magánnyugdíjpénztár évi tevékenységét lezáró éves beszámolója 73M PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE Az OTP Magánnyugdíjpénztár 2012. évi tevékenységét lezáró éves ja Vonatkozási idő : 2 0 1 2 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 2 1 2 3 1 -ig (év / hónap /

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 7 0 4 2

Részletesebben

TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR 2014. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2015. május 30. 1 (1) A TEMPO Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár pénzügyi és jövedelmi helyzetére ható eseményekről

Részletesebben

'73O- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár)

'73O- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE '73O- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 9 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 9 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1 5 2

Részletesebben

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR 2014. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2015. május 30. 1 (1) A TRADÍCIÓ kiegészítő Nyugdíjpénztár pénzügyi és jövedelmi helyzetére ható eseményekről

Részletesebben

f6n09300 (2550x3300x2 tiff)

f6n09300 (2550x3300x2 tiff) f6n09300 (2550x3300x2 tiff) 73K - EGYESÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ (2004. ÉV) PSZÁF sorkód MÉRLEG ESZKÖZÖK Előző évi beszámoló záró adatai Allianz Hungária Nyugdíjpénztár 18080966-2-41 Előző évi felülvizsgált

Részletesebben

TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR 2015. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2016. május 23. 1 (1) A TEMPO Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár pénzügyi és jövedelmi helyzetére ható eseményekről

Részletesebben

ADOSZT Egészségpénztár Törzsszám: Mérleg Eszköz Közzététel év

ADOSZT Egészségpénztár Törzsszám: Mérleg Eszköz Közzététel év Mérleg Eszköz ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 381 150 480 544 Befektetett eszközök 6 987 7 794 I. Immateriális javak 2 178 3 758 Vagyoni értékű jogok 2 178 3 758 II. Tárgyi eszközök 4 809 4 036 Ingatlanok

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló. Pannónia Nyugdíjpénztár

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló. Pannónia Nyugdíjpénztár 73K PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE Vonatkozási idő : 2 0 1 3 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 3 0 6 3 0 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1 3 0 7 3 0 (év / hónap / nap) Bizonylat

Részletesebben

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Székhely: Budapest, XIII., Lehel utca 10/a 1540 Budapest Igazgatótanács Elnöke: Kövesdi Ferencné Ellenőrző Bizottság Elnöke: dr. Morvay Miklós Tagjai: Kállay

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET A ÉVRL ELS RENDRI KIEGÉSZÍT NYUGDÍJPÉNZTÁR. Adószám: Székhely: 1145 Budapest, Róna utca 124.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET A ÉVRL ELS RENDRI KIEGÉSZÍT NYUGDÍJPÉNZTÁR. Adószám: Székhely: 1145 Budapest, Róna utca 124. ELS RENDRI KIEGÉSZÍT NYUGDÍJPÉNZTÁR Adószám: 1808021-1-42 Székhely: 1145 Budapest, Róna utca 124. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET A 2015. ÉVRL Budapest, 201. március 31. Dr. Berderics József it. elnök 1. A PÉNZTÁR

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási id : 2 0 0 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ 3M ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE... 4 2. CÉLTARTALÉKOK... 5 2.1. FEDEZETI CÉLTARTALÉK... 5 2.2. LIKVIDITÁSI

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ 3M ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE... 4 2. CÉLTARTALÉKOK... 5 2.1. FEDEZETI CÉLTARTALÉK... 5 2.2. LIKVIDITÁSI

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ 3M ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE... 4 2. CÉLTARTALÉKOK... 5 2.1. FEDEZETI CÉLTARTALÉK... 5 2.2. LIKVIDITÁSI

Részletesebben

ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND

ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND 1055 Bp., Kossuth L. tér 11. fszt. * 1385 Bp., Pf.: 824. * Tel: 301-0210 301-4888 301-4884 301-4891 * Fax: 301-4890

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGET LEZÁRÓ BESZÁMOLÓ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

TEVÉKENYSÉGET LEZÁRÓ BESZÁMOLÓ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O TEVÉKENYSÉGET LEZÁRÓ BESZÁMOLÓ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR Vonatkozási idő : 2 0 1 3 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 3 0 6 3 0 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

73EME Mérleg - Eszköz

73EME Mérleg - Eszköz 73EME Mérleg - Eszköz 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73EME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 2 841 339 0 2 841 339 2 661 649 0 2 661 649 002 73EME11 A) Befektetett eszközök 4 756 0 4 756 3 616 0 3 616 003

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma:

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére május 11.

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére május 11. ELŐTERJESZTÉS a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére 2016. május 11. M E G H Í V Ó A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 2016. május 11-én (szerdán) 10 00 órakor tartandó

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 8 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 8 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár Vonatkozási idő : 2 0 0 7 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap 2 0 0 7 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap Kitöltés dátuma: 2 0 0 8 0 5 2 8 (év / hónap / nap Bizonylat

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Előző évi beszámoló Tárgyévi beszámoló c d e f g h 001 73EA01 Tagok által fizetett tagdíj 1150286 0 1150286 1105814 0 1105814 002 73EA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 934065 0 934065 784303 0 784303

Részletesebben

73EME Mérleg - Eszköz Nagyságrend: ezer forint

73EME Mérleg - Eszköz Nagyságrend: ezer forint TEST-VÉR Egészségpénztár 2008.01.01.-12.31. c d e f g h z 001 73EME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 179,294 0 179,294 251,187 0 251,187 002 73EME11 Befektetett eszközök 81,546 0 81,546 170,313 0 170,313 003

Részletesebben

Mérlegfordulónap: Nagyságrend: ezer forint

Mérlegfordulónap: Nagyságrend: ezer forint A 2008.06.30-ai nappal beolvadással megsz n UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár Magánnyugdíjpénztári ágazatának 2008. évközi végleges vagyonmérlegér l közzétett adatok Mérlegfordulónap: 2008.06.30

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 6 0 1 2

Részletesebben

Bizalom Nyugdíjpénztár

Bizalom Nyugdíjpénztár KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ Bizalom Nyugdíjpénztár 2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE... 4 2. CÉLTARTALÉKOK... 5 2.1. FEDEZETI CÉLTARTALÉK... 5 2.2. LIKVIDITÁSI

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2012. évről

Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2012. évről Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2012. évről I. Pénztár szervezete és kapcsolatai Változások az Igazgatótanácsban és Ellenőrző Bizottságban Az Igazgatótanács

Részletesebben

El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai MÉRLEG-ESZKÖZÖK

El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai MÉRLEG-ESZKÖZÖK A 008.0.30-ai nappal beolvadással megsz n UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár Önkéntes és Magáni ágazatának 008. évi gazdálkodásáról közzétett adatok az összesített alapján MÉRLEG-ESZKÖZÖK i

Részletesebben

Winterthur Nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztári ágazat. D) Saját tıke

Winterthur Nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztári ágazat. D) Saját tıke A Winterthur Nyugdíjpénztár az Mpt. 70. (6) és (8) bekezdésében valamint a 282/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 21. -ában foglalt rendelkezések alapján a magánnyugdíjpénztári tevékenységéről a következő

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok I. A Pénztár egészére vonatkozó adatok 1. A pénztár tárgyév eleji

Részletesebben

2013. évi mérlegadatok (adatok E Ftban) I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök

2013. évi mérlegadatok (adatok E Ftban) I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök 2013. évi mérlegadatok 2012. év 2013. év A) Befektetett eszközök 69 327 133 68 870 199 I. Immateriális javak 801 605 748 749 II. Tárgyi eszközök 68 364 887 68 062 800 III. Befektetett pénzügyi eszközök

Részletesebben

Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár (adószám: )

Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár (adószám: ) Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár (adószám: 18484717-1-07) Megnevezés záró adatai Záró adatai eltérések (+,-) záró adatai sorszám Záró adatai eltérések (+,-) 1 2 3 4 5 6 c d e f g h OO1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Részletesebben

73K - EGYESÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

73K - EGYESÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Üzleti jelentés A 2009-es évben az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár a tagjainak számában és vagyonban is jelentősen fejlődött. A pénztárunk önkéntes ágához félévkor a MALÉV nyugdíjpénztár csatlakozott beolvadással,

Részletesebben

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) 1. 1. Pénzeszközök (MNB nostro + MNB betét) 10 717 0 146 714 2. 2. Állampapírok (3.+4. sorok) 140 954 0 28 301 3. a) forgatási célú (MÁK + DKJ) 140 954 0 28 301

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2015. június 23.

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2015. június 23. ELŐTERJESZTÉS a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére 2015. június 23. M E G H Í V Ó A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. június 23-án (kedden) 9 00 órakor tartandó

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idı : 2 0 0 8 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 8 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

Bizalom Nyugdíjpénztár

Bizalom Nyugdíjpénztár BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely:1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Adószám: 18061457-1-42 Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713 Tel./Fax: (06) 1-351-4843 Tel.: (06) 1-351-0372 Honlap: www.bizalompenztar.hu

Részletesebben

TARTALOM. Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOM. Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám TARTALOM A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z

Részletesebben

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531 MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16 Cg.:16-02-001531 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 27. Ára: 4935 Ft 6. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 27. Ára: 4935 Ft 6. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2012. június 27. Ára: 4935 Ft 6. szám TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Bizalom Nyugdíjpénztár évi éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Bizalom Nyugdíjpénztár évi éves beszámolójához Kiegészítő melléklet a Bizalom Nyugdíjpénztár 2005. évi éves beszámolójához Budapest, 2006. április 28. Török László IT elnök BEVEZETŐ Az 1994-ben alapított nyugdíjpénztárunk kiteljesedő kihívás elé nézett

Részletesebben

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai

VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai 1. A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma: Megnevezés 2008. január 1. 2008. december 31. Taglétszám (fı) 32 696 31 928 2. A

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok I. A Pénztár egészére vonatkozó adatok 1. A pénztár tárgyév eleji

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Bizalom Nyugdíjpénztár évi éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Bizalom Nyugdíjpénztár évi éves beszámolójához Kiegészítő melléklet a Bizalom Nyugdíjpénztár 2006. évi éves beszámolójához Budapest, 2007. április 24. Török László IT elnök BEVEZETŐ Az 1994-ben alapított nyugdíjpénztárunk a 2005. év után 2006-ban is

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév KSH: 10044276-6419-122-08 Cg. 08-02-000916 Sorszám ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév a b c d 1. 1. Pénzeszközök 1 938 211 1 686 753 2. 2. Állampapírok 14 542 341 16 807 748 3.

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K Adószám:10044465-1-09 Cégjegyzékszám:09-02-000180 Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.s z. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 159 267 192 484 2. Állampapírok 4 310 515 0 4 762 679 a) forgatási célú 4 257 225 4 709 389 b) befektetési célú 53 290 53 290 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Táblakód: 73EA Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h 001 73EA01 Tagok által fizetett tagdíj 31 243 0 31 243 37 685 0 37 685 002 73EA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 0 3 30 003 73EA03

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043189-6419-122-03 Cg.: 03-02-000278/90 Rónasági Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1/a. Számú melléklet

2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1/a. Számú melléklet 2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1/a. Számú melléklet Tagok által tizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj hozz~árulás Meg nem fizetett tagdíjak m,tart, 2014. évi bevételek és ráfordítások terv-és tényszámai

Részletesebben

Bongrain Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár évi üzleti év. Éves beszámoló

Bongrain Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár évi üzleti év. Éves beszámoló Bongrain Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. évi üzleti év Éves beszámoló Kiegészítő melléklete I. A nyugdíjpénztár bemutatása A nyugdíjpénztár alapismérvei NÉV: Bongrain Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2012. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 4 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 4 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazat VA. Üzleti jelentés a évről július december 31.

Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazat VA. Üzleti jelentés a évről július december 31. Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazat VA Üzleti jelentés a évről július 1. december 31. I. A Pénztár gazdálkodását meghatározó jelleggel befolyásoló körülmények bemutatása A

Részletesebben

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG KSH:10047808641912205 Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. Megnevezés 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök 490

Részletesebben

Helgertné Dr. Szabó Ilona Kurcsinka Tamásné PÉNZÜGYI SZÁMVITEL. (Mérlegtételek)

Helgertné Dr. Szabó Ilona Kurcsinka Tamásné PÉNZÜGYI SZÁMVITEL. (Mérlegtételek) Helgertné Dr. Szabó Ilona Kurcsinka Tamásné PÉNZÜGYI SZÁMVITEL (Mérlegtételek) Budapest, 2008 Szerzők: Helgertné Dr. Szabó Ilona (1-3. fejezetek) Kurcsinka Tamásné (4-7. fejezetek) Lektorálta: Dr. Lukács

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28.

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28. a b d 1. 1. Pénzeszközök 390.477 444.835 2. 2. Állampapírok 3.344.645 3.316.016 3. a) forgatási célú 3.286.315 3.257.686 4. b) befektetési célú 58.330 58.330 5. 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes Ágazat

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes Ágazat AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes Ágazat 2006. éves beszámolójának KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE Cégnév: AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Székhelye: 1091 Budapest Üll

Részletesebben

Praxis Önkéntes Nyugdíjpénztár. 2014. évi üzleti év. Éves beszámoló

Praxis Önkéntes Nyugdíjpénztár. 2014. évi üzleti év. Éves beszámoló Praxis Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. évi üzleti év Éves beszámoló Kiegészítő melléklete 1 I. A nyugdíjpénztár bemutatása A nyugdíjpénztár alapismérvei NÉV: Praxis Önkéntes Nyugdíjpénztár SZÉKHELYE: 1126

Részletesebben

Cégjegyzék száma Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG

Cégjegyzék száma Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG DBH Investment Kockázati Tıkealap-kezelı Zrt. a vállalkozás neve 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2010.01.01-2010.12.31. üzleti évrıl. a vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI ÁGAZAT 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI ÁGAZAT 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE ERSTE ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26., 1385 Budapest, Pf. 846, Telefon: 06-1-411-3200, Fax: 06-1-239-0174 ERSTE ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2008.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2008. ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2008. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. A PÉNZTÁR VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETE, VÁRHATÓ FEJLŐDÉS...3 2. A MÉRLEG

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok ESZKÖZÖK Adatok: ezer Ft-ban A. Befektetett 0 65 661 191 979 370 0 191 979

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: Cg.: Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: Cg.: Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2014.év 2015.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 587 900 404 993 02. 2.Állampapírok 1 928 700 1 759 645 03. a) forgatási célú 1 926

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ 3M ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE... 4 2. CÉLTARTALÉKOK... 6 2.1. FEDEZETI CÉLTARTALÉK... 6 2.2. LIKVIDITÁSI

Részletesebben

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője)

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) : 11927198-9200-113-01 : Belvárosi Kaszinó Kft. Budapest, 1015 Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló Budapest, 2014. április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) "A"MÉRLEG

Részletesebben