Matits Ágnes Az önkéntes nyugdíjpénztárak teljesítményének értékelése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Matits Ágnes Az önkéntes nyugdíjpénztárak teljesítményének értékelése"

Átírás

1 1 Matits Ágnes Az önkéntes nyugdíjpénztárak teljesítményének értékelése Éppen 20 éve indultak útjukra az önkéntes nyugdíjpénztárak, de nem állíthatjuk, hogy mára elérték azokat a célokat, amelyeket létrehozóik megálmodtak. Nem vált természetessé a hosszú távú gondolkodás, nem tekinthető általánosnak az idős korunkra való tudatos felkészülés. Nem sokat javult az érdekelt tagok pénzügyi kultúrája, nem vált a magyarországi munkáltatók rutinjává a halasztott bérként értelmezett valódi nyugdíjcélú hozzájárulás, nem alakult ki egy jó és egészséges verseny a pénztárak között, nem jöttek létre a tagok érdekvédelmi szervezetei. S nem utolsó sorban, nyoma sincs a pénztártörvényben előre definiált független minősítő intézeteknek, amelyek időről időre eligazítást adnának a tagoknak arról, hogy mennyire jó az általuk választott pénztár, kell-e, érdemes-e váltaniuk. Most nem is vállalkozom annak elemzésére, miért is alakult így. Nem szeretnék azzal sem foglalkozni, hogyan hatott az önkéntes pénztári szektorban a magánnyugdíjpénztári törvény változtatása. Csak annyit szeretnék hangsúlyozni, hogy az a sok változás, ami a nyugdíjrendszert, s ezen belül a nyugdíjpénztárakat érintette az elmúlt évtizedekben, egyáltalán nem tették feleslegessé azokat a meggondolásokat, amelyek alapján létrejöttek az önkéntes nyugdíjpénztárak. Vagyis továbbra is elengedhetetlenül fontos, hogy minél több embert meggyőzhessünk arról, hogy szükség van az öngondoskodásra, s ehhez szükség van megbízható intézményekre. Ezért az önkéntes nyugdíjpénztáraknak a jövőben is érdemes lenne minél nagyobb szerepet biztosítani. De ehhez szükség van arra, hogy a tagok azt érezzék, hogy mindez valóban az ő érdekeiket szolgálja. A bizalom erősítéséhez leginkább a tisztánlátás hiányzik. Hiszen mindenki magára van utalva abban, hogy megértse, s értékelje azt a rengeteg adatot és információt, amelyhez a kötelező kommunikáció révén hozzájuthat. Az az alapelv, hogy a tagok a pénztár fontos adataihoz hozzáférhessenek, elméletileg helyes. Ebből a szempontból ma már jó a helyzet, hiszen az interneten gyakorlatilag minden pénztár minden fontos alapadata elérhető. De ezek az alapadatok, s ezt mindenki tudja, önmagukban aligha elegendőek egy-egy pénzár tevékenységének megítéléséhez. Nem elegendő azt tudni, hogy az egyes adatoknak mennyi az értéke, hanem arról is kellene információval rendelkezni, hogy az adott értéket jónak vagy éppen rossznak ítélhetjük. Ehhez azonban mindenkinek szakembernek kellene lennie, ami nem igazán reális elvárás. Következésképp az adatok elérhetősége önmagában még nem tekinthető a tagok megfelelő tájékoztatásának. Mégsem találkozhatunk olyan elemzésekkel, amelyek átvállalják a tagoktól a rendelkezésre álló információk értékelését és eligazítást nyújtanak arról, hogy egy választott pénztár mennyire felelhet meg saját tagsága elvárásainak. Pedig sokan feltehették már maguknak a kérdést, hogy vajon az én pénztáram mennyire drága, biztosítja e számomra a pénzem értékállóságát, az elvárásokhoz vagy éppen a lehetőségekhez képest mennyire jók a hozamok, a tendenciákat tekintve javul-e, vagy romlik-e a pénztár teljesítménye, vagy hogy vajon mi történne, ha holnaptól senki se fizetne tagdíjat, mennyi idő lenne arra, hogy az ügyeket a pénztár biztonságosan továbbvigye? Ezért most arra teszünk kísérletet, hogy a jellemző adatok összegyűjtése, majd ezekből összehasonlítható mutatószámok képzése, valamint az eredmények értékelése alapján egyfajta értékelést adjunk a pénztárakról.

2 2 Tudomásul kell venni, hogy minden értékelésben vannak szubjektív, azaz vitatható elemek. Minden lehetséges mutató konstrukciója eleve befolyásolja az értékelés eredményeit. Külön hatással bír a minősítő skálák kialakítása is. Természetesen ez az értékelés sem mentes ezektől a szubjektív elemektől. Ráadásul csak a mérhető információk alapján tudunk értékelni, miközben a tagok számára éppolyan fontosak lehetnek a nehezen mérhető sajátosságok is, mint a bizalom, a megbízhatóság vagy éppen valamiféle személyes kötődés. De ezek számbavételétől értelemszerűen el kell most tekintenünk. Nem felejthető azonban, hogy ha minden objektum azonos elvek alapján kerül értékelésre, akkor az eredmények összehasonlítása mindenképpen fontos információkat hordoz. Az elemzéseket a 2012 év végén működő önkéntes nyugdíjpénztárakra végeztük el végén összesen 51 önkéntes nyugdíjpénztár működött. Ebből 29 nyílt pénztár, vagyis ahova elvileg bárki beléphet, illetve 22 zárt pénztár, ahova általában csak az alapító munkáltatók munkavállalói léphetnek be. A pénztárpiac fontos jellemzője, hogy a pénztárak közül mindössze 6 pénztárnak van ötvenezer feletti taglétszám (mindegyik pénzintézeti hátterű nyílt pénztár). A 9 darab 10 ezer és 50 ezer fő közötti tagsággal rendelkező pénztárak között van a három legnagyobb munkáltatói pénztár (Honvéd, Postás, Rendőr), amelyek azonban zárt pénztárként működnek. A 14 darab 100 és 10 ezer fő közötti taglétszámmal rendelkező pénztárak többsége (8 pénztár) zárt munkáltatói pénztár, de van közöttük nyílt pénztárként üzemelő munkáltatói hátterű pénztár is. 22 pénztár taglétszáma 1000 fő alatti, sőt közülük 4 taglétszáma a 100 főt sem éri el. Az értékelés módszere A pénztári tevékenység értékeléséhez a költségszintek, a tartalékolás, a vagyonkezelés hatékonysága, valamint a hozamteljesítmények elemzésére konstruált mutatókat használunk. 1 A négy vizsgált terület mindegyikére mutatószámokat konstruálunk. A mutatókhoz csak a pénztárak által kötelezően közzétett adatokat használunk fel. Minden mutató esetében definiáljuk a minősítés különböző szintjeit. Azaz minden mutatóhoz megállapítjuk azt a skálát, amely alapján a mutató értékét fokozatban (a legrosszabbtól a legjobbig) minősíteni tudjuk. 1 A későbbiekben sor kerülhetne a szolgáltatási szinvonal értékelésére is, de erre jelenleg nem áll elegendő adat rendelkezésre.

3 3 A befektetési tevékenységgel összefüggő mutatószámokat portfoliónként vizsgáljuk, mivel a különböző kockázatot vállaló portfoliók teljesítményei közvetlenül nem hasonlíthatók össze. Ezért minden pénztárban - ha vannak különböző portfoliók a portfoliók teljesítményei külön kerültek minősítésre és a pénztár minősítése portfoliói minősítéseinek a portfoliók záró eszközértékeivel súlyozott átlaga alapján került meghatározásra. A költségszint, a vagyonkezelés illetve a hozamteljesítmény értékelése több mutatószám alapján történik. A pénztárak adott szempont szerinti minősítése az adott szemponthoz tartozó minősítő pontszámok összegének az elérhető legtöbb pontszám összegéhez viszonyított teljesítmény százalékok szerinti minősítéssel történik, mégpedig a minősítés kiváló, ha 90% feletti a teljesítmény százalék jó, ha a teljesítmény százalék 70,01% és 90% között van elfogadható, ha a teljesítmény százalék az 50,01% és 70% közötti gyenge, ha a teljesítmény százalék 40,01 % és 50% között van rossz, ha a teljesítmény legfeljebb 40%. A pénztárakat végül az összes figyelembe vett mutató értékelése alapján három kategóriába soroljuk. Az összes mutató alapján kapott minősítő pontszámok összegének a lehetséges maximális pontszámhoz viszonyított aránya alapján az alábbi kategóriákat definiáljuk: Az összes pénztár teljesítmény százalékainak átlagától legfeljebb 10%-ban eltérő teljesítményű pénztárakat az átlagos kategóriába soroljuk. Ha egy pénztár teljesítménye az összes pénztár teljesítmény százalékainak átlagát több mint 10 százalékkal meghaladja, akkor az átlagosnál jobb, ha attól több mint 10%-kal elmarad, akkor az átlagosnál gyengébb kategóriába került. Az értékelési szempontok 1.A költségszint alakulása A költségek mértékei valójában nagyon különbözők lehetnek, attól függően, hogy mihez képest viszonyítva vizsgáljuk. Jól tudjuk, hogy az összehasonlíthatóságot az is befolyásolja, hogy a költségek egy része (a működéssel összefüggő kiadások) a befizetéseket, míg mások a hozamokat terhelik. Ezért a költségszint alakulását három különböző mutató alapján vizsgáljuk. 1a) A működési költségszint értékelése Mutató: A működési költségszint = összes működési ráfordítás/ tagdíjbevételek (%)

4 4 Értelmezés: a tagdíjbevétel hány százalékát kellene ténylegesen levonni ahhoz, hogy a működési ráfordítások a tárgyévi tagdíjbevételből fedezhetők legyenek. Mivel ez esetenként magasabb, mint a megengedett legmagasabb tagdíj-hányad, az adott pénztárak a működés finanszírozására nem csak a folyó évi tagdíjbevételt használták fel. (veszteséges működés, vagy külső támogatás is lehet a forrás) Minősítés: A működési költségszint (5) kiemelkedően alacsony, ha az összes működési költség a tagdíjbevételnek kevesebb, mint 3 százalékának felel meg (4) jó, ha az összes működési költség a tagdíjbevételnek kevesebb, mint 5.5, de több, mint 3 százalékának felel meg (3) elfogadható, ha az összes működési költség a tagdíjbevételnek kevesebb, mint 10, de több, mint 5.5 százalékának felel meg (2) magas, ha az összes működési költség a tagdíjbevételnek kevesebb, mint 15, de több, mint 10 százalékának felel meg (1) kiemelkedően magas, ha az összes működési költség a tagdíjbevételnek több, mint 15 százalékának felel meg A vizsgált adatok: a 2012 év végén működő pénztárak 2011 évi adatai (2012 évi adatok a vizsgálat időpontjában még nem elérhetők) A tényleges működési költségszint vizsgálatának eredményei: Átlag: 10,4%, minimum: 1,9%; maximum: 37,8% (egy pénztár adata értékelhetetlen) A működési költségszint kiemelkedően alacsony: 4 pénztárban, ( mind munkáltatói hátterű ) alacsony: 8 pénztárban ( 3 zárt, 5 nyitott) elfogadható: 17 pénztárban ( 7 zárt, 10 nyitott) magas : 13 pénztárban ( 6 zárt, 7 nyitott) kiemelkedően magas : 9 pénztárban ( 3 zárt, 6 nyitott) 1b) A hozam terhére elszámolt költségek értékelése Mutató: A hozamköltségszint = a fedezeti hozamok terhére elszámolt költségek /fedezeti tartalék záró állománya (%) Értelmezés: a elszámolt nettó hozamok hány százalékkal lennének magasabbak a hozamok terhére elszámolt költségek nélkül.

5 5 Minősítés: A hozamokat terhelő költségek mértéke (5) kiemelkedően alacsony, ha a hozamot terhelő költségek az eszközállomány kevesebb, mint 0.2 százalékának felel meg (4) jó, ha a hozamot terhelő költségek az eszközállomány kevesebb, mint 0.5, de több, mint 0.2 százalékának felel meg (3) elfogadható, ha a hozamot terhelő költségek az eszközállomány kevesebb, mint 0.8, de több, mint 0.5 százalékának felel meg (2) magas, ha a hozamot terhelő költségek az eszközállomány kevesebb, mint 1.1, de több, mint 0.8 százalékának felel meg (1) kiemelkedően magas, ha a hozamot terhelő költségek az eszközállomány több, mint 1.1 százalékának felel meg A vizsgált adatok: a 2012 év végén működő pénztárak 2011 évi adatai (2012 évi adatok a vizsgálat időpontjában még nem elérhetők) A tényleges hozamköltségszint vizsgálatának eredményei: Átlag: 0,5 %, minimum: 0,05%; maximum: 1,13% (egy pénztár adata értékelhetetlen) A hozam terhére elszámolt költségek aránya: kiemelkedően alacsony: 7 pénztár, ( mind munkáltatói hátterű) ) alacsony: 21 pénztár ( 13 zárt, 8 nyitott) elfogadható: 13 pénztár( 3 zárt, 10 nyitott) magas: 8 pénztár ( 2 zárt, 6 nyitott) kiemelkedően magas: 2 pénztár ( mindkettő kicsi, nyitott). 1c) A teljes üzemeltetési költségszint értékelése Mutató: A fajlagos üzemeltetési költség= elszámolt összes működési célú ráfordítás és a hozamok terhére elszámolt költségek együttes összegének egy főre jutó összege (ezer Ft/fő/év) Értelmezés: mennyibe kerül évente egy pénztártagnak a pénztár üzemeltetése (egy folyószámla és egy értékpapírszámla fenntartási költségeivel hasonlítható, de annál költségesebb) Minősítés: A fajlagos üzemeltetési költség minősítése (5) kiemelkedően alacsony, ha az egy főre jutó üzemeltetési költség évi 6000 forint alatt van (4) alacsony, ha az egy főre jutó üzemeltetési költség évi forint alatt van, de több, mint 6000 forint

6 6 (3) elfogadható, ha az egy főre jutó üzemeltetési költség évi forint alatt van, de több, mint forint (2) drága, ha az egy főre jutó üzemeltetési költség évi forint alatt van, de több, mint forint (1) kiemelkedően drága, ha az egy főre jutó üzemeltetési költség több, mint évi forint. A vizsgált adatok: a 2012 év végén működő pénztárak 2011 évi adatai (2012 évi adatok a vizsgálat időpontjában még nem elérhetők). A tényleges üzemeltetési költségszint vizsgálatának eredményei: Átlag: 17,3 ezer Ft/fő/év, minimum: 3,2 ezer Ft/fő/év); maximum: 89,6 ezer Ft/fő/év) (két pénztár adata értékelhetetlen) Az egy főre jutó teljes üzemeltetési költség: kiemelkedően alacsony: 7 pénztár, ( 2 zárt, 5 nyitott ) alacsony: 18 pénztár ( 7 zárt, 11 nyitott) elfogadható: 12 pénztár( 4 zárt, 8 nyitott) drága: 6 pénztár ( 4 zárt, 2 nyitott) kiemelkedően drága: 8 pénztár (5 zárt, 3 nyitott) A költségszint pénztárszintű minősítéséhez a három költségszint mutató szerinti pontszám összegének a maximális 15 ponthoz viszonyított arányát használtuk fel az előre rögzített skála szerint. Megállapítható hogy az önkéntes nyugdíjpénztárak költségszint szerinti átlagos minősítése elfogadható (nyitott pénztárak átlagos minősítése 60,9%, a zárt pénztáraké 63,9%). Érdekesnek tekinthetjük, hogy az általános vélekedéstől eltérően - nincs lényeges különbség a zárt és a nyitott pénztárak költségszintje között. De értelemszerűen a legolcsóbb üzemeltetésű pénztárak között a nagy háttér támogatású munkáltatói pénztárakat találjuk. A pénztárak eredményeit tekintve, kiváló értékelést kapott 4 pénztár (mind munkáltatói hátterű). Jó minősítésű a költségszintje 14 pénztárnak (ezek között 6 nyitott és 8 zárt pénztár van), elfogadható a költségszintje 20 pénztárnak (ebből 7 a nyitott, 13 a zárt pénztár), gyenge a költségszint minősítése 9 pénztárnak (ebből 4 nyitott, 5 zárt) és 4 pénztár (2-2 nyitott illetve zárt) költségszintjét rossznak minősíthetjük. 2. A tartalékolás minősítése A Pénztárak tevékenységének jellege megköveteli, hogy a biztonságos működtetéshez elegendő tartalékkal rendelkezzenek. Ezért kerül a minősítésbe a rendelkezésre álló tartalékok szintje. A tagok részére hosszú távú kockázatnak értékelhetjük, ha a befizetésekből levont összegekből nem áll megfelelő mértékű tartalék rendelkezésre,

7 7 hiszen a működési célú bevételek esetleges csökkenése (sőt akár elmaradása ) esetén is garantálni kellene egy ideig a működőképességet. Mutató: A működési célú tartalékok mértéke = a nem fedezeti célú pénztári tartalékok az elszámolt összes működési célú ráfordítás arányában Értelmezés: elvileg hány évi működést tenne lehetővé a meglévő nem fedezeti célú tartalékok mértéke Minősítés: A működési célú tartalékolás minősítése (5) kiváló, ha a tartalékok legalább 3 évi működésre elegendőek (4) jó, ha a tartalékok legalább 2, de legfeljebb 3 évi működésre elegendőek (3) elfogadható, ha a tartalékok legalább 1, de legfeljebb 2 évi működésre elegendőek (2) gyenge, ha a tartalékok legalább fél, de legfeljebb 1 évi működésre elegendőek (1) rossz, ha a tartalékok legfeljebb fél évi működésre elegendőek A vizsgált adatok: a 2012 év végén működő pénztárak 2011 évi adatai ( 2012 évi adatok a vizsgálat időpontjában még nem elérhetők). A tényleges tartalékolási szint vizsgálatának eredményei: Átlag: 2,9 év, minimum: 0,1 év; maximum: 19,8 év. értékelhetetlen) A pénztárak tartalékolás szerinti megoszlása: kiváló: 13 pénztár, ( 8 zárt, 5 nyitott ) jó: 9 pénztár ( 4 zárt, 5 nyitott) elfogadható: 12 pénztár( 5 zárt, 7 nyitott) gyenge: 9 pénztár ( 3 zárt, 6 nyitott) rossz: 8 pénztár (3 zárt, 5 nyitott). (egy pénztár adata Az önkéntes nyugdíjpénztárak átlagos tartalékolási szintje jónak minősíthető, mivel átlagosan 2,89 évnyi működési költségnek felel meg a rendelkezésre álló szabad tartalékok szintje. A zárt pénztárak ugyanakkor átlagosan mintegy kétszer akkora tartalékszinttel rendelkeznek (4,3, azaz kiváló az átlagos tartalékszint), mint a nyílt pénztárak (1,91, ami még éppen elfogadhatónak tekinthető. ) Ez az eredmény is valójában meglepőnek tekinthető, hiszen elvileg egy komoly támogatói háttérrel rendelkező pénztár esetén akár az is magyarázható lehetne, ha ezen tartalékok szintje alacsonyabb lenne, mint a piaci kockázatoknak sokkal inkább kitett nyitott pénztárak esetében.

8 8 3. A vagyonkezelési tevékenység értékelése A vagyonkezelési tevékenység értékelését első lépésben csak portfoliónként végezhetjük. A vagyonkezelési tevékenység elemzésére csak hosszú távú mutatókat használunk fel. A pénztár minősítését ha vannak ilyenek - a választható portfoliók osztályzatainak a portfoliók eszközértékével súlyozott átlagaként adjuk meg. Ezúttal két megközelítést alkalmazunk: a) Egyrészt azt nézzük, hogy mennyire volt sikeres a pénztárakban az inflációkövetés. b) Másrészt a hosszú távú referenciakövetést minősítjük. 3a) Az infláció követés értékelése Bármilyen portfolió esetén alapkövetelménynek tekintjük a vagyon értékmegőrzését, azaz az infláció fedezését. Ezt az éves reálhozamok átlagával minősítjük. Mutató: portfoliónként az éves reálhozam mutatók ((1+nettó hozamráta)/(1+inflációs ráta) 10 évre számolt geometriai átlaga Az infláció követés hatékonyságának kategóriái: (5) Kiváló az inflációkövetés hatékonysága, ha az átlagos reálhozam 5% felett van (4) Jó minősítést kapnak azok a portfoliók, ahol az átlagos reálhozam 3% és 5% között van (3) Elfogadható az inflációkövetés hatékonysága, ha az átlagos reálhozam 1,5% és 3% között van (2) Gyenge az inflációkövetés hatékonysága, ha az átlagos reálhozam 1,5% alatt van, de pozitív (1) Rossz minősítést kap az inflációkövetés hatékonysága, ha az átlagos reálhozam negatív. A pénztárakat az infláció követés szempontjából a portfoliók átlagos reálértékeinek a portfoliók eszközértékével súlyozott átlagával minősítjük, a fenti skálával azonos módon. Az infláció követés tényleges alakulása: A vizsgált 51 pénztárnak összesen 97 portfoliója került a minősítésbe. Az átlagos reálhozam: 2,1% (elfogadható), a minimum -3,6%, maximum: 9,54% Ebből az infláció követés hatékonysága szempontjából

9 9 kiváló, azaz ahol az átlagos reálhozam 5% feletti: 6 portfolió, ( 4 kockázatos, 2 kiegyensúlyozott), de ezek mindegyike legfeljebb 4 éve működő) jó: 10 portfolió,(ebből 6 legfeljebb 4 éve működő) ( 5 kockázatos, 2 kiegyensúlyozott, 3 óvatos) elfogadható: 49 portfolió, ( 9 kockázatos, 32 kiegyensúlyozott, 8 óvatos) gyenge : 22 portfolió, azaz ahol 1,5% alatti az átlagos reálhozam ( 3 kockázatos, 7 kiegyensúlyozott, 12 óvatos) rossz, azaz ahol az átlagos reálhozam negatív: 8 portfolió, ( 6 óvatos, és ebből 3 csak 4 éve működő, illetve 2 kockázatos) Megállapítható, hogy az óvatos kockázatú portfoliók esetében nagyobb volt az inflációtól való elmaradás esélye, de valójában mindegyik kockázati szintről szinte bármelyik minősítő kategóriába kerülhetnek portfoliók. A Pénztárakra értelmezett inflációkövetési hatékonyságot a portfoliókra ha vannak ilyenek - számított átlagos reálhozamoknak a portfoliók záró eszközértékeivel súlyozott átlagai alapján értelmezzük. Az inflációkövetési hatékonyság pénztárakra a következőképp alakult: (5) kiváló illetve rossz (1) minősítést egyik pénztár sem kapott (4) jó minősítést kapott összesen 4 pénztár (egy kivételével valamennyi nyitott, több portfoliót működtető pénztár) (3) elfogadható minősítésű a pénztárak döntő többségénél az inflációkövetés hatékonysága (35 pénztár, ebből 18 nyitott és 16 zárt) (4) gyenge az inflációkövetés hatékonysága 12 pénztárnak (5 nyitott, 7 zárt) Érdekesnek találhatjuk, hogy a zárt pénztárak inflációkövetési hatékonysága inkább rosszabb, mint a nyitott pénztáraké, de a nyitott és zárt pénztárak közötti különbözőség nem jelentős. 3b) A referenciakövetés értékelése A pénztárak minősítését ezúttal is portfoliónkénti számítások alapján végezzük. A felhasznált módszertan azonos az inflációkövetés minősítésekor alkalmazottal: először meghatározzuk a portfoliók minősítését, majd ezek együtteséből alakul ki a pénztárak minősítése. Az inflációtól való esetleges elmaradás, vagy éppen annak a túlszárnyalása valójában az adott időszak piaci körülményeinek is lehet a következménye. Ezért minősítjük külön, hogy egy adott pénztár portfoliójának kezelője megtett e mindent ahhoz képest, amit az adott piacon, az adott befektetési politikához képest egyáltalán meg lehetett tenni. Azaz azt nézzük, hogy egy pénztár a saját referencia hozamához (azaz a saját befektetési politikája alapján elvárható hozamához) képest mit tudott a valóságban elérni.

10 10 Az biztosan vitatható, hogy a referencia hozam meghaladása mennyire elvárható. De azok, akik a saját befektetési politikájukat betartva, az ahhoz tartozó referencia hozamnál magasabb hozamokat értek el, azok a tagoknak az elvárhatónál is jobb eredményt hoztak. Ezért minősítjük jónak a referencia hozam meghaladását. Legfeljebb, ha minden pénztár csak a referenciahozam tartására törekszik, mindenki ebből a szempontból a megfelelőnek tekinthető igazodó kategóriába kerül. Ugyanakkor lehet rossz a választott referencia index is. Vagyis lehet, hogy valaki könnyen meghaladja azt. Vagy éppen jó hozam mellett is elmarad a saját referencia hozamától. Így lehet, hogy ezzel esetenként kissé félrevezető minősítést adhatunk. Mivel azonban más orientáció nincs az elvárható hozam mértékéről, ráadásul ezt közzé is teszik, csak ezt tudjuk erre a célra felhasználni, s egy efféle minősítés legalább elgondolkodásra készteti a pénztárakat a választott referencia indexek folyamatos felülvizsgálására. A felhasznált adatok: a 2012 év végén működő pénztárak 2003 és 2012 közötti időszakra portfoliónként publikált nettó hozamrátái és referencia hozamai, valamint a portfoliók december 31. napi állomány adatai. A minősítéshez felhasznált mutatószám: portfoliónként az éves referencia követés indexek ((1+nettó hozamráta)/(1+referencia ráta) geometriai átlaga A referenciakövetés minősítésekor felhasznált kategóriák: (5)Túlteljesítő a referencia követés,ha az átlagos referencia követési index 2% felett van (4) Jól igazodónak tekintjük azokat a portfoliókat, ahol az átlagos referencia követési index +0,51% és 2% között van (3) Igazodó a referenciakövetés minősítése, ha az átlagos referencia követési index -0,5% és+ 0,5% között van (2) Gyengén igazodó a referenciakövetés minősítése, ha az átlagos referencia követési index -2 % és -0,51% között van (1) Rosszul igazodó a referenciakövetés minősítése, ha az átlagos referencia követési index -2 % alatt van. A pénztár minősítésekor a portfoliók átlagos referenciakövetési indexeinek a portfolió eszközértékével súlyozott átlagával minősítjük, a fenti skálával azonos módon. A tényleges referenciakövetési hatékonyság alakulása: A vizsgált 51 pénztárnak összesen 95 portfoliója került a minősítésbe. Ebből túlteljesítő: 2 portfolió, (mindkettő kockázatos, csak 3 éve működő) jól igazodó: 14 portfolió, ( 4 kockázatos, 5 kiegyensúlyozott, 5 óvatos) igazodó: 46 portfolió, ( 9 kockázatos, 25 kiegyensúlyozott, 12 óvatos) gyengén igazodó : 31 portfolió, ( 5 kockázatos, 15 kiegyensúlyozott, 11 óvatos) rosszul igazodó : 2 portfolió ( 1 óvatos és 1 kockázatos).

11 11 A portfoliók referenciakövetési szintje átlagosan igazodó jellegű (átlag : -0,21%), de kismértékben elmaradó. A legjobb portfolió több, mint 4%-kal haladja meg a saját referencia szintjét, míg a rosszul igazodók közel 3%-kal maradnak el. Megállapítható, hogy a portfoliók eltérő befektetési politikája csak kis mértékben függ össze a referencia követés szintjével. Valójában mindegyik kockázati szintről szinte bármelyik minősítő kategóriába kerültek portfoliók. A pénztárakra számított referenciakövetési hatékonyság: Egyik pénztár sem kapott sem túlteljesítő, sem rosszul igazodó minősítést. A várakozásoknak megfelelően a legtöbb pénztárat igazodónak találtuk (összesen 37 pénztár, ebből 14 nyitott és 13 zárt pénztár) Jól igazodó minősítést kapott összesen 5 pénztár (ezek között csak egy több portfoliót üzemeltető nyitott pénztár van), míg gyengén igazodó minősítésű 19 pénztár (14 nyitott és 6 zárt). 4. A hozamteljesítmények minősítése A hozamteljesítményt rövid távon (egy éves), közép távon ( 5 éves) illetve hosszú távon (10 éves ) vizsgáljuk. A különböző kockázati szintet képviselő portfoliók esetében különkülön kell vizsgálni az eredményeket, azaz a hozamteljesítmény minősítését első lépésben portfoliónként végezzük. A pénztárak hozamteljesítmény szerinti minősítése a háromféle hozamteljesítmény mutatóhoz rendelt minősítő pontszámok alapján történik az általánosan rögzített elvek (ld. bevezető) szerint. 4a) A rövid távú hozamteljesítmény A minősítés időpontjában ismert legutolsó évi nettó hozamok minősítése értelemszerűen portfoliónként történik. Minden portfolió besorolásra kerül az alacsony, közepes illetve magas kockázatú portfoliók közé. Az értékelés során azt vizsgáljuk, hogy az adott portfolió hozama hogyan viszonyul a vele hasonló kockázatú portfoliók tényleges átlaghozamához. Mutatószám: Tárgyévi relatív hozam: A portfolió éves nettó hozama a vele hasonló kockázatú portfoliók tárgyévi átlaghozamához képest A rövidtávú hozamteljesítmény minősítése: (5) kiváló, ha a tárgyévi nettó hozamráta több,mint 3%-kal meghaladja a hasonló kockázatú portfoliók átlagos nettó hozamát (4) jó, ha a tárgyévi nettó hozamráta legalább 1,01 %-kal, de legfeljebb 3%-kal haladja meg a hasonló kockázatú portfoliók átlagos nettó hozamát (3) átlagos, ha tárgyévi nettó hozamráta legfeljebb 1%-kal tér el a hasonló kockázatú portfoliók nettó hozamrátáinak átlagától

12 12 (2) gyenge, ha tárgyévi nettó hozamráta legalább 1,01%-kal, de legfeljebb 3%-kal marad el a hasonló kockázatú portfoliók tárgyévi nettó hozamainak átlagától (1) rossz, ha vagyonnövekedési mutató több, mint 3%-kal marad el a hasonló kockázatú portfoliók vagyonnövekedési mutatóinak átlagától A vizsgált 51 pénztárnak összesen 95 portfoliója került a minősítésbe. Ebből a rövidtávú hozam szerinti minősítések az alábbiak szerint alakultak: kiváló: 23 portfolió ( ebben 6 óvatos, 13 kiegyensúlyozott és 4 kockázatos portfolió) jó: 22 portfolió, ( 4 óvatos, 15 kiegyensúlyozott, 3 kockázatos átlagos: 19 portfolió, ( 5óvatos, 7 kiegyensúlyozott, 7 kockázatos ) gyenge: 15 portfolió, ( 6 óvatos, 5 kiegyensúlyozott, 4 kockázatos) rossz: 16 portfolió ( 8 óvatos és 6kiegyensúlyozott, 2 kockázatos) Láthatjuk, hogy a befektetési politika nem egyértelműen determinálja a rövid távú hozamokat. Mind a jó, mind a rosszabb eredmények megtalálhatók mindegyik kockázati típus esetén. A pénztárak minősítését a választható portfoliók ha vannak ilyenek - tárgyévi relatív hozamainak a portfolió eszközértékével súlyozott átlagával minősítjük, a fenti skálával azonos módon. Az egy éves hozamok értékelése alapján minden kategóriában találunk pénztárakat. A pénztárak éves hozamok szerinti kategóriái: 14 pénztár legutolsó (2012) éves teljesítménye kiváló, 12 pénztáré jó, 10 pénztáré megfelelő, de 6 pénztáré gyenge, és 9 pénztáré rossz. Láthatjuk, hogy a kiváló lehetőségeket felvillantó 2012 évben is meglehetősen nagyok voltak a pénztárak közötti különbözőségek. 4b) A középtávú hozamteljesítmény A középtávú teljesítmény mértékét az utolsó 5 évre (vagy ha ennél rövidebb idő óta létezik, akkor a portfolió elkülönítése óta) közzétett nettó hozamráták alapján határozzuk meg. Azt vizsgáljuk, hogy az egyes portfoliókba évente (év elején) elhelyezett egységnyi pénzösszeg a vizsgált év záró napjára mekkora összeget eredményezett volna. Evvel kiszűrjük az egyes portfoliókba történő pénzmozgások különbözősége miatt létező eltéréseket (ami a 10 éves vagyonnövekedési mutatókban az eltérő súlyozás miatt jelentős eltéréseket okoz azonos hozamok esetén is). A minősítéshez ennek a tőkeértéknek a hivatalosan közzétett inflációval növelt, évente egységnyi pénzösszegnek a záró értékéhez viszonyított arányát használjuk. Mutatószám: 5 éves kumulált reálhozam: Évi egységnyi befizetésnek a portfolió éves nettó hozamával növelt záró egyenlege a befizetések inflációval növelt összegéhez képest

13 13 A középtávú hozamteljesítmény minősítése: (5) kiváló, ha a kumulált tőkeérték az inflációs növekedésű tőkeértéket több, mint 15 százalékkal meghaladja (4) jó, ha a kumulált tőkeérték az inflációs növekedésű tőkeértéket több, mint 10, de kevesebb, mint 15 %-kal meghaladja (3) megfelelő, ha a kumulált tőkeérték az inflációs növekedésű tőkeértéket több, mint 3, de kevesebb, mint 10%-kal meghaladja (2) gyenge, ha a kumulált tőkeérték az inflációs növekedésű tőkeértéket kevesebb, mint 3 százalékkal haladja meg, de attól legfeljebb 2 százalékkal marad el. (1) rossz, ha a kumulált tőkeérték az inflációs növekedésű tőkeértéktől több, mint 2 százalékkal elmarad. A vizsgált 51 pénztárnak összesen 95 portfoliója került a minősítésbe. Ebből a rövidtávú hozam szerinti minősítések az alábbiak szerint alakultak: kiváló: 7 portfolió ( ebben nincs óvatos, 4 kiegyensúlyozott és 3 kockázatos portfolió) jó: 26 portfolió, ( 7 óvatos, 16 kiegyensúlyozott, 3 kockázatos) átlagos: 47 portfolió, ( 11 óvatos, 22 kiegyensúlyozott, 14 kockázatos ) gyenge: 11 portfolió, ( 6 óvatos, 4 kiegyensúlyozott,1 kockázatos) rossz: 4 portfolió ( 3 óvatos és 1 kiegyensúlyozott, kockázatos portfolió nincs köztük) Általánosságban elmondható, hogy tendenciájában a kockázatvállalás már közép távon is kedvezőbb hozamokat eredményezett. Ugyanakkor az is látható, hogy bármely kockázati szintről találhatunk jó és rossz eredményeket egyaránt. A pénztárak minősítését a választható portfoliók ha vannak ilyenek számított kumulált reálhozamainak a portfolió eszközértékével súlyozott átlagával minősítjük, a fenti skálával azonos módon. Végeredményben, az 5 éves hozamteljesítményt tekintve a pénztárak közül egyik sem kapott sem kiváló, sem rossz minősítést. Mindössze 3 pénztár teljesítménye minősült gyengének, míg 17 pénztáré jónak, és a döntő többség (31 pénztár) az elfogadható kategóriába került. Végülis ezt tekinthetjük a portfolió választási lehetőségek egyik eredményének, hiszen ez azt mutatja, hogy pénztárszinten a pénztárak többsége nagyjából azonosan, mégpedig az elfogadható tartományban navigál.

14 14 4c) A hosszú távú hozamteljesítmény A kötelező közzétételkor egy hosszú távú teljesítményt mérő mutatószámot találunk, az un. vagyonnövekedési mutatót. Ezt a mutatót 10 éves időszakra számolják, s ez az éves nettó hozamrátáknak a pénztártagok tárgyévi vagyonával súlyozott átlaga. Valójában ezt a mutatót - jobb híján - tekinthetjük a hosszú távú átlagos hozamteljesítmény mértékének. Az értékelésbe ugyanakkor csak azokat a portfoliókat vettük figyelembe, amelyek 10 éve működtek (de minden pénztárnál legalább a legrégebben üzemelő portfoliót figyelembe vettük). A mutató értékelésekor itt is (az éves hozammutatók értékeléséhez hasonlóan) azt vizsgálhatjuk, hogy az adott portfolióban mennyire sikerült a 10 éves időszakban a hasonló kockázatú portfoliókban elért vagyonnövekedéshez képest teljesíteni. Mutatószám: A vagyonnövekedési mutató relatív értéke: A portfolió vagyonnövekedési mutatójának értéke a vele hasonló kockázatú portfoliókhoz tartozó vagyonnövekedési mutatók átlagához képest. A hosszú távú hozamteljesítmény minősítése: (5) kiemelkedő, ha vagyonnövekedési mutató legalább 2%-kal meghaladja a hasonló kockázatú portfoliók vagyonnövekedési mutatóinak átlagát (4) jó, ha vagyonnövekedési mutató legalább 1,01%-kal, de legfeljebb 2%-kal haladja meg a hasonló kockázatú portfoliók vagyonnövekedési mutatóinak átlagát (3) elfogadható, ha vagyonnövekedési mutató meghaladja, de legfeljebb 1%-kal a hasonló kockázatú portfoliók vagyonnövekedési mutatóinak átlagát (2) gyenge, ha vagyonnövekedési mutató elmarad, de legfeljebb 1%-kal a hasonló kockázatú portfoliók vagyonnövekedési mutatóinak átlagától (1) rossz, ha a vagyonnövekedési mutató több, mint 1%-kal marad el a hasonló kockázatú portfoliók vagyonnövekedési mutatóinak átlagától A vizsgált 51 pénztárnak összesen 52 portfoliója került a minősítésbe. Mindössze egy pénztár esetében került két portfolió értékelésre (itt egy beolvadó pénztár külön portfolióként megtartott korábbi hozamait vettük figyelembe). A többinél nem volt több portfolió a teljes időszakon keresztül. A 10 éve működő portfoliók döntő részben (39 portfolió) kiegyensúlyozott befektetési politikájúak, mindössze 5 olyan portfolió van, amely mind a 10 évben kockázatos befektetési politikával működött, illetve 8 olyan, amelyik a vizsgált időszakban mindvégig az óvatos befektetési politikát alkalmazta. A hosszú távú hozamteljesítmény szerinti minősítések az alábbiak szerint alakultak: kiváló: 2 portfolió ( mindkettő kiegyensúlyozott portfolió) jó: 22 portfolió, ( szintén mind kiegyensúlyozott portfolió) átlagos: 19 portfolió, ( 4óvatos, 12 kiegyensúlyozott, 3 kockázatos )

15 15 gyenge: 7 portfolió, ( 4 óvatos, 1 kiegyensúlyozott,2 kockázatos) rossz: 2 portfolió ( mindkettő kiegyensúlyozott portfolió ) Pénztárak teljesítmény szerinti kategóriái A Pénztárak teljesítmény szerinti kategóriáit a figyelembe vett 9 mutató minősítő pontszámainak összege alapján határozzuk meg. (Maximális pontszám 45 pont). A számított teljesítmény százalék az elért összes pontszámnak a maximális pontszámhoz viszonyított aránya. A pénztár teljesítmény szerinti kategorizálása a pénztár teljesítményének az összes pénztár teljesítmény százalékainak átlagához viszonyított mértéke alapján történik. Az összes pénztár teljesítmény százalékának átlaga 62%. Az ennél 10%-ot meghaladó mértékben (68,3%) nagyobb teljesítmény százalékú pénztárakat az átlagosnál jobb, a 10%-nál jobban elmaradó (55,8%) teljesítményszázalékúakat az átlagosnál gyengébb kategóriába soroljuk, míg a többiek az átlagos minősítésű kategóriába kerülnek. A statisztika alapján az átlagosnál jobb kategóriába 13 pénztár, míg az átlagosnál rosszabba 12 pénztár került, míg összesen 26 pénztár került az átlagos kategóriába. A legjobb teljesítmény százalék 82,2%, míg a legrosszabb 37,8%. Vagyis meglehetősen nagy a különbség a legjobbnak illetve a legrosszabbnak bizonyult pénztárak teljesítményei között. Ha teljesítményeket a pénztárak különböző típusaiban külön is megvizsgáljuk (ld. 1.táblázat), azt találjuk, hogy a zárt pénztárak átlagos teljesítménye csak kis mértékben ugyan, de valamivel jobb, mint a nyitott pénztáraké. A nyitott pénztárak között a legjobb is és a legrosszabb is a kicsi pénztárak között található. Vagyis, de ez nem meglepő eredmény, a kicsi pénztárak eredményessége a leginkább különböző. A legjobb átlagos minősítéseket a közepes méretű (1000 és közötti létszámú) pénztárak érték el. De valójában az itt bemutatott számítások alapján nem lehet lényeges különbségeket kimutatni sem a méret, sem a nyitott-zárt jelleg között. Láthatjuk, hogy az átlagosnál jobb kategóriában gyakorlatilag mindenféle típusú pénztár megtalálható (csak a kicsi zárt pénztárak közül nem került ide pénztár). De megfordítva is igaz, minden kategóriából találunk az átlagosnál rosszabbak között lévőt (kivéve a nagy és közepes zárt pénztárakat, mert ezek mindegyike ennél jobb kategóriába került) De egyértelműen megállapítható, hogy az egyes pénztárak teljesítményei között jelentős különbségek mutatkoznak. Vagyis minden pénztártagnak tanácsolható lenne, hogy tájékozódjon saját pénztára teljesítménye felől. Talán ezért is hasznos ezeknek az eredményeknek minél szélesebb körben való közzététele és megvitatása. Érdeklődés esetén a számításokat évente kétszer, május és november hónapban, a legutoljára közzétett adatok alapján meg lehetne ismételni. Az elvégzett számítások pénztárszintű eredményeit a 2.sz táblázat foglalja össze.

16 16 1.sz. táblazat Az önkéntes nyugdíjpénztárak teljesítmények szerinti megoszlása Pénztár tipusa pénztárak száma Átlagosnál jobb Teljesítmény kategória Átlagos Átlagosnál rosszabb átlagos teljesítmény nyitott kicsi ,2% 37,8% 82,2% nyitott közepes ,2% 46,7% 77,8% nyitott nagy ,0% 51,1% 77,8% Nyitott ,90% 37,78% 82,22% zárt kicsi ,6% 42,2% 66,7% zárt közepes ,4% 57,8% 82,2% zárt nagy ,90% 68,90% 68,90% Zárt ,54% 42,22% 82,22% min max kicsi ,4% 37,8% 82,2% közepes ,0% 46,7% 82,2% nagy ,7% 51,1% 77,8% összesen ,90% 37,78% 82,22% kicsi: 1000 fő alatt közepes közöttnagy felett

17 17 2.sz. táblázat A 2012 év végén működő önkéntes nyugdíjpénztárak tevékenységének értékelése

Matits Ágnes Az önkéntes nyugdíjpénztárak teljesítményének értékelése

Matits Ágnes Az önkéntes nyugdíjpénztárak teljesítményének értékelése Matits Ágnes Az önkéntes nyugdíjpénztárak teljesítményének értékelése Az értékelés módszere A pénztári tevékenység értékeléséhez a költségszintek, a tartalékolás, a vagyonkezelés hatékonysága, valamint

Részletesebben

Matits Ágnes Az önkéntes nyugdíjpénztárak teljesítményének értékelése

Matits Ágnes Az önkéntes nyugdíjpénztárak teljesítményének értékelése Matits Ágnes Az önkéntes nyugdíjpénztárak teljesítményének értékelése Az értékelés módszere A pénztári tevékenység értékeléséhez a költségszintek, a tartalékolás, a vagyonkezelés hatékonysága, valamint

Részletesebben

Matits Ágnes Az önkéntes nyugdíjpénztárak teljesítményének értékelésének egy lehetséges módszere

Matits Ágnes Az önkéntes nyugdíjpénztárak teljesítményének értékelésének egy lehetséges módszere Matits Ágnes Az önkéntes nyugdíjpénztárak teljesítményének értékelésének egy lehetséges módszere Az értékelés módszere A pénztári tevékenység értékeléséhez a költségszintek, a működési kockázat, a vagyonkezelés

Részletesebben

Nyugdíjpénztári hozamok (2005-2014)

Nyugdíjpénztári hozamok (2005-2014) i hozamok A Magyar Nemzeti Bank jogszabályi kötelezettségének eleget téve (281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 24. (2) bekezdés, illetve 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 20. (2) bekezdés), ezúton teszi

Részletesebben

Nyugdíjpénztári hozamok (2004-2013)

Nyugdíjpénztári hozamok (2004-2013) i hozamok A Magyar Nemzeti Bank jogszabályi kötelezettségének eleget téve (281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 24. (2) bekezdés, illetve 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 20. (2) bekezdés), ezúton teszi

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának évi Üzleti jelentése

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának évi Üzleti jelentése BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely:1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Adószám: 18061457-1-42 Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713 Tel./Fax: (06) 1-351-4843 Tel.: (06) 1-351-0372 Honlap: www.bizalompenztar.hu

Részletesebben

Mennyire lehetünk elégedettek a magánnyugdíjpénztárak hozamteljesítményével?

Mennyire lehetünk elégedettek a magánnyugdíjpénztárak hozamteljesítményével? 150 MATITS ÁGNES Mennyire lehetünk elégedettek a magánnyugdíjpénztárak hozamteljesítményével? A cikk a magánnyugdíjpénztárak portfólióiról 2009. évre közzétett hozamadatok elemzése kapcsán kísérletet tesz

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely:1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Adószám: 18061457-1-42 Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713 Tel./Fax: (06) 1-351-4843 Tel.: (06) 1-351-0372 Honlap: www.bizalompenztar.hu

Részletesebben

Hozamfelosztási és Hozamelszámolási Szabályzat

Hozamfelosztási és Hozamelszámolási Szabályzat Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Hozamfelosztási és Hozamelszámolási Szabályzat A Hozamfelosztási és Hozamelszámolási

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok I. A Pénztár egészére vonatkozó adatok 1. A pénztár tárgyév eleji

Részletesebben

TARTALOM. Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOM. Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám TARTALOM A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

A nyugdíjpénztári tagok díjterhelése ( )

A nyugdíjpénztári tagok díjterhelése ( ) A nyugdíjpénztári tagok díjterhelése (2000-2009) A pénztártagok által fizetett díjakból levont költségek, terhek a pénztárválasztásnál, illetve a pénztárak közötti esetleges átlépési döntésnél kiemelt

Részletesebben

VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai

VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai 1. A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma: Megnevezés 2008. január 1. 2008. december 31. Taglétszám (fı) 32 696 31 928 2. A

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok I. A Pénztár egészére vonatkozó adatok 1. A pénztár tárgyév eleji

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Tájékoztató

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Tájékoztató 12. a) sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Tájékoztató a Pannónia Nyugdíjpénztár 2012-2013. évi tevékenységéről, a Pénztár előtt álló 2013-2014.évi feladatokról

Részletesebben

Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár évi befektetéseinek összetétele, hozam és egyéb adatai

Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár évi befektetéseinek összetétele, hozam és egyéb adatai Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. évi befektetéseinek összetétele, hozam és egyéb adatai 1. A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma: Megnevezés 2015.január 1. 2015 december 31. Taglétszám

Részletesebben

I. rész. Magánnyugdíjpénztár aktuáriusi értékelése

I. rész. Magánnyugdíjpénztár aktuáriusi értékelése A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 2/2009. számú irányelve a magánnyugdíjpénztárak aktuáriusi értékelése egyes részeinek formátumára, annak kitöltésére vonatkozóan A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról

Részletesebben

Nyugdíjpénztári hozamok (2002-2011)

Nyugdíjpénztári hozamok (2002-2011) i hozamok A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete jogszabályi kötelezettségének eleget téve (281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 24. (2) bekezdés, illetve 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 20. (2)

Részletesebben

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS ÉV

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS ÉV TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA... 3 3. AZ ALAPOK ALAKULÁSA... 3 4. A

Részletesebben

Chinoin Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015.

Chinoin Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. Chinoin Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. évre vonatkozóan: I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BANK. I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok

MAGYAR NEMZETI BANK. I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok MAGYAR NEMZETI BANK Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 281/2001. (XII. 26.) Kormányrendelet) 25.

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának évi Üzleti jelentése

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának évi Üzleti jelentése A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának 2007. évi Üzleti jelentése Budapest, 2008. április 28. Török László IT elnök 1. A 2007. év legfontosabb eseményei: A pénztár taglétszáma az előző, több éves

Részletesebben

2013. március 13. Budapest. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

2013. március 13. Budapest. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Sajtóközlemény: Eltérő hozamok a nyugdíjpénztáraknál A PSZÁF ma közzétette az önkéntes és magánnyugdíjpénztárak 2012. évi hozamadatait. Az éves k mellett a tíz éves átlagos hozamráták is olvashatók a felügyeleti

Részletesebben

Nyugdíjpénztári hozamok (2001-2010)

Nyugdíjpénztári hozamok (2001-2010) i hozamok A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete jogszabályi kötelezettségének eleget téve (281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 24. (2) bekezdés, illetve 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 20. (2)

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az Önkéntes Nyugdíjpénztár működés megkezdésének időpontja: 1995. november 22. A pénztár tisztségviselőinek

Részletesebben

A évi biztosításmatematikai jelentés

A évi biztosításmatematikai jelentés A 2014. évi biztosításmatematikai jelentés A Pénztár tagdíjfizetőinek száma 2014. év elején 82.207 fő volt. Ehhez érkezett 870 új belépő, míg a tagsági viszony - kilépés, elhalálozás, nyugdíjba vonulás

Részletesebben

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai MOTTÓ: MAGUNK FORMÁLJUK SZERENCSÉNKET, S ÚGY HÍVJUK SORS... Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai Előadók: Hanák Márta ügyvezető Jakab Ilona befektetési kontroller 2015. augusztus 31. TARTALOM

Részletesebben

BIZALOM. Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. Tel./Fax.: 351-0372, 351-4843. Hozamfelosztási Szabályzat

BIZALOM. Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. Tel./Fax.: 351-0372, 351-4843. Hozamfelosztási Szabályzat BIZALOM Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. Tel./Fax.: 351-0372, 351-4843 A ot a Nyugdíjpénztár Igazgató Tanácsa 2006. július 14-i ülésén fogadta el. 1. Bevezetés

Részletesebben

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. Üzleti jelentés. a június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. Üzleti jelentés. a június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára Üzleti jelentés a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz Budapest, 2013. szeptember 12. Jogutód nyugdíjpénztár részéről: Beolvadó

Részletesebben

Választható portfóliók Januártól indul az Évgyűrűknél. A nyugdíj-megtakarítás befektetési pályája követi a tag életpályáját

Választható portfóliók Januártól indul az Évgyűrűknél. A nyugdíj-megtakarítás befektetési pályája követi a tag életpályáját SAJTÓKÖZLEMÉNY Választható portfóliók Januártól indul az Évgyűrűknél A nyugdíj-megtakarítás befektetési pályája követi a tag életpályáját Budapest 2007. október 31. Az Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár a kötelező

Részletesebben

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal A magánnyugdíjpénztárak által a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapnak átadott portfóliókkal kapcsolatos gazdálkodás jogszerűségének és hatékonyságának ellenőrzése Az ellenőrzés folyamata 2011. május

Részletesebben

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához 1 Kiegészítő melléklet OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. évi Mérlege az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak beszámoló

Részletesebben

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok Artisjus Kardos Gyula Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. évre vonatkozóan: I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra

Részletesebben

Költségtranszparencia a pénztárak szemszögéből

Költségtranszparencia a pénztárak szemszögéből Költségtranszparencia a pénztárak szemszögéből Nagy Csaba OTP Magánnyugdíjpénztár ügyvezető igazgató PSZÁF II. Biztosítás-konferencia Siófok, 2007. május 17. OTP Magánnyugdíjpénztár OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár

Részletesebben

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár évi üzleti jelentése

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2009. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár (továbbiakban: Nyugdíjpénztár) gazdálkodását az elmúlt üzleti évben is az érvényben lévő

Részletesebben

Egyes választható portfóliókra vonatkozó prudenciális elvárások, befektetési előírások

Egyes választható portfóliókra vonatkozó prudenciális elvárások, befektetési előírások ARANYKOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR BEFEKTETÉSI POLITIKA (KIVONAT) A Pénztár a Befektetési Politika rendelkezéseit a következő vagyonkezelési irányelvekben rögzíti: A Pénztár elsődleges célja a befektetett

Részletesebben

4. Mi az a Magánnyugdíjpénztár?

4. Mi az a Magánnyugdíjpénztár? 4. Mi az a Magánnyugdíjpénztár? MEGOSZLÁS QUESTOR ALLIANZ ARANYKOR AXA AEGON OTP MKB GENERALI De szerencsére volt reform A nyugdíjrendszer elemei 2008. 1. Társadalom biztosítás - kötelező 2. Magánnyugdíjpénztár

Részletesebben

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA... 3 3. AZ ALAPOK ALAKULÁSA... 3 4.

Részletesebben

Nyugdíjmentés öngondoskodás

Nyugdíjmentés öngondoskodás Nyugdíjmentés öngondoskodás A postások szolgálatában a 15 éves önkéntes nyugdíjpénztár Postások Szakmai Egyesülete 2011.06.23. A PÉNZTÁR KÜLDETÉSE 2 Célunk, hogy az öngondoskodás megvalósításában felelős

Részletesebben

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE 1 A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE Az Mpt. 70. (6)-(8) bekezdése, a 222/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 50.. (1) bekezdése, a 223/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 50.. (1) bekezdése,

Részletesebben

Nyugdíjpénztári hozamok ( )

Nyugdíjpénztári hozamok ( ) i hozamok A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete jogszabályi kötelezettségének eleget téve (281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 24. (2) bekezdés, illetve 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 20. (2)

Részletesebben

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában 2009.03.17. 10:22 A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában Pénztárkonferencia 2006. november 8-9. PSZÁF Előadó: dr. Csányi Sándor Elnök-vezérigazgató OTP Bank Magyarország a lakossági megtakarítási

Részletesebben

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 14.

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 14. Üzleti jelentés A 2012. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2013. május 14. 1 Általános rész 1.1 A Pénztár bemutatása Az IZYS Önsegélyező Pénztár 2005. március 25-én alakult, a Fővárosi Bíróság 274.

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 6/2009. számú módszertani útmutatója. a magánnyugdíjpénztárak közötti átlépésekre vonatkozóan

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 6/2009. számú módszertani útmutatója. a magánnyugdíjpénztárak közötti átlépésekre vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 6/2009. számú módszertani útmutatója a magánnyugdíjpénztárak közötti átlépésekre vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: PSZÁF)

Részletesebben

Működési alap 9.99% 5.99% 1.99% Fedezeti alap egyéni számlák 90.00% 94.00% 98.00% Likviditási alap 0.01% 0.01% 0.

Működési alap 9.99% 5.99% 1.99% Fedezeti alap egyéni számlák 90.00% 94.00% 98.00% Likviditási alap 0.01% 0.01% 0. A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár ezúton hozza nyilvánosságra a 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat a 2013. évre vonatkozóan: A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár (korábban

Részletesebben

2007. évtől hatályos magánnyugdíjpénztárakat érintő számviteli jogszabály-módosítások

2007. évtől hatályos magánnyugdíjpénztárakat érintő számviteli jogszabály-módosítások 2007. évtől hatályos magánnyugdíjpénztárakat érintő számviteli jogszabály-módosítások Szűcs József főosztályvezető-helyettes Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1 Új szabályzatok: az adóhatóság által

Részletesebben

Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el. előtakarékossági piacon

Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el. előtakarékossági piacon MOTTÓ: MAGUNK FORMÁLJUK SZERENCSÉNKET, S ÚGY HÍVJUK SORS... Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el előtakarékossági piacon Előadó: dr. Hardy Ilona Előadó: az Aranykor

Részletesebben

Nyugdíjpénztári hozamok ( )

Nyugdíjpénztári hozamok ( ) i hozamok A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete jogszabályi kötelezettségének eleget téve (281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 24. (2) bekezdés, illetve 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 20. (2)

Részletesebben

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. augusztus 1. napjától Az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár a befektetések során az egyes

Részletesebben

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 30.

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 30. Üzleti jelentés A 2015. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2016. május 30. 1 Általános rész 1.1 A Pénztár bemutatása Az IZYS Önsegélyező Pénztár 2005. március 25-én alakult, a Fővárosi Bíróság 274.

Részletesebben

számíthatunk? Matits Ágnes 2011 január 14 Matits 2011 január

számíthatunk? Matits Ágnes 2011 január 14 Matits 2011 január Mekkora nyugdíjra számíthatunk? Matits Ágnes 2011 január 14 1 Mi a nyugdíjrendszer d feladata? Lehetséges válaszok: Egy modern nyugdíjrendszer feladata a kiesett munkajövedelem pótlása,, mégpedig g a járulékfizetéssel

Részletesebben

IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár

IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár Üzleti jelentés A 2013. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2014. május 31. 1 Általános rész 1.1 A Pénztár bemutatása Az IZYS FITT Egészségpénztár 2003.

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS ÉV BESZÁMOLÓJÁHOZ

ÜZLETI JELENTÉS ÉV BESZÁMOLÓJÁHOZ ÜZLETI JELENTÉS 2014. ÉV BESZÁMOLÓJÁHOZ Készült: Győr, 2015. április 20. Dr. Vasas István Igazgatótanács Elnöke 1 I. Gazdasági környezet 2014. év és 2015. évi várható alakulása 2014. január l-től érvényes

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 27. Ára: 4935 Ft 6. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 27. Ára: 4935 Ft 6. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2012. június 27. Ára: 4935 Ft 6. szám TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII.

Részletesebben

Nyugdíjpénztári hozamok (1999-2008)

Nyugdíjpénztári hozamok (1999-2008) i hozamok A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete jogszabályi kötelezettségének eleget téve (281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 24. (2) bekezdés, illetve 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 20. (2)

Részletesebben

CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA

CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA Éves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Rt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Rt. 2004 1/9 1. Alapadatok 1.1. A CIB Ingatlan Alapok Alapja Megnevezése:

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ 3M ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE... 4 2. CÉLTARTALÉKOK... 5 2.1. FEDEZETI CÉLTARTALÉK... 5 2.2. LIKVIDITÁSI

Részletesebben

TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár

TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS 2014. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TEMPO NYUGDÍJPÉNZTÁR BEVÉTELEINEK

Részletesebben

Danubius Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára évi Üzleti Jelentés 1/8. oldal. DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára

Danubius Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára évi Üzleti Jelentés 1/8. oldal. DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára 1/8. oldal DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára 1051 Budapest, Szent István tér 11. Üzleti jelentés 2008. Budapest, 2009. április 9. 2/8. oldal Általános rész A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös

Részletesebben

Vagyonkezelési témavizsgálat

Vagyonkezelési témavizsgálat Vagyonkezelési témavizsgálat Erdős Mihály 2005. 11. 10. Előadás felépítése témavizsgálat előkészítése, koordinálása lebonyolítása fontosabb megállapítások javaslatok 2005. 11. 10. 2 Témavizsgálat Előkészítése,

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ 3M ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE... 4 2. CÉLTARTALÉKOK... 5 2.1. FEDEZETI CÉLTARTALÉK... 5 2.2. LIKVIDITÁSI

Részletesebben

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Székhely: Budapest, XIII., Lehel utca 10/a 1540 Budapest Igazgatótanács Elnöke: Kövesdi Ferencné Ellenőrző Bizottság Elnöke: dr. Morvay Miklós Tagjai: Kállay

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ 3M ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE... 4 2. CÉLTARTALÉKOK... 5 2.1. FEDEZETI CÉLTARTALÉK... 5 2.2. LIKVIDITÁSI

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS AZ OTP BANK NYRT. MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ. Budapest, 2013. január 28.

ÜZLETI JELENTÉS AZ OTP BANK NYRT. MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ. Budapest, 2013. január 28. OTP Magánnyugdíjpénztár ÜZLETI JELENTÉS AZ OTP BANK NYRT. MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Budapest, 2013. január 28. Az OTP Magánnyugdíjpénztár 2012. évi éves beszámolójának e 2 Az OTP

Részletesebben

http://www.klikkbank.hu/print/befektetes/20070319jobefektetes.html

http://www.klikkbank.hu/print/befektetes/20070319jobefektetes.html Nézze meg nyugdíjpénztára hozamát! 2007. március 20., kedd, 7:31 Az inflációnál jóval magasabb hozamot értek el tavaly és az utóbbi öt éveben az önkéntes és a kötelező magán-nyugdíjpénztárak. A kis taglétszámú

Részletesebben

73K - EGYESÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

73K - EGYESÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Üzleti jelentés A 2009-es évben az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár a tagjainak számában és vagyonban is jelentősen fejlődött. A pénztárunk önkéntes ágához félévkor a MALÉV nyugdíjpénztár csatlakozott beolvadással,

Részletesebben

Winterthur Nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztári ágazat. D) Saját tıke

Winterthur Nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztári ágazat. D) Saját tıke A Winterthur Nyugdíjpénztár az Mpt. 70. (6) és (8) bekezdésében valamint a 282/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 21. -ában foglalt rendelkezések alapján a magánnyugdíjpénztári tevékenységéről a következő

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Cseppkő Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár évi beszámolójához.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Cseppkő Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár évi beszámolójához. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Cseppkő Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2009. évi beszámolójához. 1. Mérlegtételek értékelése Befektetett eszközök A Pénztár befektetett pénzügyi eszközeinek értékelése

Részletesebben

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE 1 A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE Az Mpt. 70. (6)-(8) bekezdése, a 222/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 50.. (1) bekezdése, a 223/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 50.. (1) bekezdése,

Részletesebben

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Bevezetés Jelen céltartalék képzési szabályzat célja, hogy szabályozza a CIB Önkéntes és Kölcsönönös Nyugdíjpénztár esetében a céltartalékképzésre

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról NYILVÁNOS: 2015. június 24. 8:30-tól 2015. I. negyedév 2015 I. negyedévében 1 a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ 3M ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE... 4 2. CÉLTARTALÉKOK... 6 2.1. FEDEZETI CÉLTARTALÉK... 6 2.2. LIKVIDITÁSI

Részletesebben

A Pannónia Nyugdíjpénztár tájékoztatója az EVDSZ 2012. november 27-i Kongresszusa részére

A Pannónia Nyugdíjpénztár tájékoztatója az EVDSZ 2012. november 27-i Kongresszusa részére A Pannónia Nyugdíjpénztár tájékoztatója az EVDSZ 2012. november 27-i Kongresszusa részére 2012. évi események Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat: bővülés és nyilvántartó rendszer váltás a Mobilitás Önkéntes

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2007. ÉV 2008. ÁPRILIS 30. 1. Általános kiegészítések A pénztár mőködési formája: kiegészítı egészségpénztár Alapítás idıpontja: 1999. november

Részletesebben

El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai MÉRLEG-ESZKÖZÖK

El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai MÉRLEG-ESZKÖZÖK A 008.0.30-ai nappal beolvadással megsz n UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár Önkéntes és Magáni ágazatának 008. évi gazdálkodásáról közzétett adatok az összesített alapján MÉRLEG-ESZKÖZÖK i

Részletesebben

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Engedély száma: E-278196 2014.07.01-2015.06.30 időszak Elfogadó közgyűlés időpontja: 20 14.05.27 A pénztár közgyűlése által elfogadva: I ~MQÁd~ -t~~---~ 2014.05.27.

Részletesebben

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Üzleti jelentés 2013 Általános rész A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szólótörvény hatálya alá tartozó egészségpénztár. A Pénztár alakulásának

Részletesebben

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTÕ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2005. ÉVRÕL Készült : Budapest, 2006. április 25. Dr. Jáhn Gábor Igazgatótanács Elnöke I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1. Alapadatok: A pénztár

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Vagyonkezelési témavizsgálat

Vagyonkezelési témavizsgálat Vagyonkezelési témavizsgálat Dr. Váczi Imre vaczi.imre@pszaf.hu www.pszaf.hu 2006. 05. 10. Előadás felépítése Témavizsgálat előkészítése, koordinálása lebonyolítása Fontosabb megállapítások Lezárás, ajánlások

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet 1 Kiegészítő melléklet a Balzsam Egészségpénztár i éves beszámolójához A pénztár 2001. május 5-én alakult, tevékenységét az ország egész területén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyével

Részletesebben

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2013. ÉV T A R T A L O M 1. AZ ÚJ PILLÉR 2013-BAN SZÉDÜLETES NÖVEKEDÉST PRODUKÁLT... 2 2. AZ ÚJ PILLÉR EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője. A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19.

A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője. A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19. A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19. A nyugdíjrendszerek típusai A járadékok / kifizetések finanszírozásának módja

Részletesebben

A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank 2/2014. számú módszertani útmutatója

A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank 2/2014. számú módszertani útmutatója 1 Pénztári iktatás helye: A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank 2/2014. számú módszertani útmutatója a magánnyugdíjpénztárak közötti átlépésekre

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS ÉV BESZÁMOLÓJÁHOZ

ÜZLETI JELENTÉS ÉV BESZÁMOLÓJÁHOZ ÜZLETI JELENTÉS 2011. ÉV BESZÁMOLÓJÁHOZ Készült: Győr, 2012. március 31. Dr. Vasas István Igazgatótanács Elnöke 1 I.Gazdasági környezet 2011. év és 2012. évi várható alakulása 2011. január l-től érvényes

Részletesebben

TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR 2014. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2015. május 30. 1 (1) A TEMPO Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár pénzügyi és jövedelmi helyzetére ható eseményekről

Részletesebben

A CIG PARTNERSÉG TAGJA MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI ÁGAZAT LEZÁRÓ BESZÁMOLÓJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÜZLETI JELENTÉSE. Budapest, július 30.

A CIG PARTNERSÉG TAGJA MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI ÁGAZAT LEZÁRÓ BESZÁMOLÓJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÜZLETI JELENTÉSE. Budapest, július 30. PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR, A CIG PARTNERSÉG TAGJA MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI ÁGAZAT 2013.01.01.-06.30. ÜZLETI ÉV TEVÉKENYSÉGET LEZÁRÓ BESZÁMOLÓJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÜZLETI JELENTÉSE Budapest, 2013. július 30. Vokony

Részletesebben

Vízhasználatok gazdasági elemzése

Vízhasználatok gazdasági elemzése ÖKO Zrt. vezette Konzorcium Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése című KEOP-2.5.0.A kódszámú projekt megvalósítása a tervezési alegységekre, valamint részvízgyűjtőkre, továbbá ezek alapján az országos

Részletesebben

Befektetési Politika Kivonata

Befektetési Politika Kivonata "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest, Aba utca 4. Tel/Fax: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37. www.hnyp.hu Befektetési Politika Kivonata Önkéntes Nyugdíjpénztár A Befektetési Politikát

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS ÉV GAZDÁLKODÁSÁRÓL

ÜZLETI JELENTÉS ÉV GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÜZLETI JELENTÉS 2010. ÉV GAZDÁLKODÁSÁRÓL Készült: Győr, 2011. március 31. Dr. Vasas István Igazgatótanács Elnöke 1 I.Gazdasági környezet 2010. év és 2011. évi várható alakulása 2010. január l-től érvényes

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. ÉV 2012. MÁJUS 26. Tartalom 1. Számviteli politika fő vonásai 3 2. Valós pénzügyi, jövedelmi helyzet értékelése 4 3. Taglétszám alakulás

Részletesebben

I. BESZÁLLÍTÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE

I. BESZÁLLÍTÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE I. BESZÁLLÍTÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE Komplex termékek gyártására jellemző, hogy egy-egy termékbe akár több ezer alkatrész is beépül. Ilyenkor az alkatrészek általában sok különböző beszállítótól érkeznek,

Részletesebben

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár (továbbiakban: Nyugdíjpénztár) gazdálkodását az elmúlt üzleti évben is az érvényben lévı

Részletesebben

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA. Hatályos: május 21-től

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA. Hatályos: május 21-től BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA Hatályos: 2016. május 21-től A pénztári vagyon befektetésének célja A pénztári vagyon befektetésének célja a Pénztár tagjai által illetve javára teljesített befizetések,

Részletesebben

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát!

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Tudjon meg többet az önkéntes nyugdíjpénztárakról! ÖNGONDOSKODÁS 26 Milyen kérdésekben

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1590 Budapest, Pf. 83. Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal 1. A Nyugdíjpénztár szolgáltatásai

Részletesebben

Pénztári teljesítmények Dunaújvárosban fiókkal rendelkező nyílt pénztárak

Pénztári teljesítmények Dunaújvárosban fiókkal rendelkező nyílt pénztárak Pénztári teljesítmények Dunaújvárosban fiókkal rendelkező nyílt pénztárak 8 7 6 4 3 2 1 Gyöngyház Allianz Erste Budapest MKB OTP CIB K&H Pénztári teljesítmények Dunaújvárosban fiókkal nem rendelkező nagy

Részletesebben

A pénztárak rávertek az inflációra

A pénztárak rávertek az inflációra A pénztárak rávertek az inflációra Egy százalék plusz negyedével magasabb járadékot jelent Népszabadság Hámor Szilvia 2006. április 8. Mindegyik nyugdíjpénztár jelentősen "rávert" az inflációra az elmúlt

Részletesebben

Jószív Temetkezési Segélyt Biztosító Önsegélyezo Pénztár 9024 Gyor, Szauter u. 12. KIEGÉSZÍTO MELLÉKLET 2004.évi éves pénztári beszámolóhoz

Jószív Temetkezési Segélyt Biztosító Önsegélyezo Pénztár 9024 Gyor, Szauter u. 12. KIEGÉSZÍTO MELLÉKLET 2004.évi éves pénztári beszámolóhoz Jószív Temetkezési Segélyt Biztosító Önsegélyezo Pénztár 9024 Gyor, Szauter u. 12. KIEGÉSZÍTO MELLÉKLET 2004.évi éves pénztári beszámolóhoz Gyor, 2005.május 6. Az 2004.évi tevékenységünkhöz az alábbi kiegészítést

Részletesebben