ADATSZERKEZETEK (VEREM, SOR)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ADATSZERKEZETEK (VEREM, SOR)"

Átírás

1 ADATSZERKEZETEK (VEREM, SOR) 1. ADATSZERKEZET FOGALMA Az adatszerkezet egymással kapcsolatban álló adatok összessége, amelyen meghatározott, az adatszerkezetre jellemző műveletek végezhetők el. Az adatok közötti kapcsolatok alapján megkülönböztethetünk: - szekvenciális szerkezeteket, sorozatokat (pl. szekvenciális fájl, verem, sor, lista): azonos típusú elemeket tartalmaznak, minden elemnek (az utolsót kivéve) pontosan egy rákövetkező eleme van, ez meghatározza a feldolgozás sorrendjét. - hierarchikus szerkezeteket: egy elemek hierarchikusan egymás alá vannak rendelve. (pl. bináris fa, általános fa) - hálós szerkezeteket: bármely elem bármely másikkal kapcsolatban állhat (gráf) Az adatszerkezetek nagyobb része a programozási nyelvekben nem definiált, azt a programozó hozza létre problémák megoldásához. 2. VEREM (STACK) 2.1 A verem fogalma A verem adatszerkezet egy speciális szekvenciális tároló, amelyből mindig a legutolára betett elemet vehetjük ki legelőször. Emiatt szokás a vermet LIFO (Last In First Out) szerkezetnek nevezni. 2.2 A verem megengedett műveletei - Verembe (push): egy elem betétele a verembe (a verem tetejére ). Csak lehetséges, ha a verem még nem telt meg. - Veremből (pop): a verem tetején található elem kivétele a veremből. Csak tudunk elemet kivenni, ha a verem nem üres. - Inicializálás:(init): alapállapotba helyezés, űrítés. (Dinamikus megvalósítása esetén ez két különböző eljárás.) - Üres?: igaz, ha a veremben egyetlen elemet sem tárolunk. - Teli?: igaz, ha a verembe már nem tehetünk újabb elemet, mert megtelt. (Dinamikus megvalósítás esetén csak van tele a verem, ha a rendelkezésünkre álló memória elfogyott) 2.3 A verem statikus megvalósítása Statikus megvalósítás esetén a verembe tett elemeket egy vektorban tároljuk, a veremben lévő elemek számát, más szóval az utoljára betett elem sorszámát egy ún. veremmutató tartalmazza. Ha új elemet teszünk a verembe, a veremmutató értéke eggyel nő, ha kiveszünk, eggyel csökken. Üres verem esetén értéke 0, teli verem esetén pedig egyenlő a vektor maximális indexével. 1

2 Konstans Max=... Típus ElemTipus=... TVerem=Rekord Mut:Egész Elemek:Tömb[1..Max]:ElemTipus Eljárás Init(Változó V:TVerem) V.Mut:=0 Függvény Ures(V:TVerem):Logikai Ures:= (V.Mut=0) Függvény Teli(V:TVerem):Logikai Teli= (V.Mut=Max) Függvény Verembe(Változó V:TVerem;E:ElemTipus):Logikai Ha nem(teli(v)) V.Mut:=V.Mut+1 V.Elemek[V.Mut]:=E Verembe:= Igaz Verembe:= Hamis Függvény Verembol(Változó V:TVerem;Változó E:ElemTipus):Logikai Ha nem(ures(v)) E:=V.Elemek[V.Mut] V.Mut:=V.Mut-1 Verembol:= Igaz Verembe:=Hamis Megjegyzések: - Ebben a megvalósításban a Veremből, Verembe műveletek végrehajtásának sikerét egy logikai értékkel adjuk vissza, a műveleteket ezért függvényszerűen írtuk meg. Hívásuk pl.: Ha Nem(Verembe(V,E)) Akkor Uzenet( Tele a verem! ) - Kicsit hatékonyabb, ha a Verembe függvényben a Ha nem(teli(v)) feltétel helyett Ha Teli(V)-t írunk, és a két ágat felcseréljük. (Csak nem olyan szép.) - A statikus megvalósítás hátránya, hogy is lefoglaljuk a maximális veremterületet, ha a veremben kevés elem van. 2

3 2.4 A verem dinamikus megvalósítása Dinamikus megvalósítás esetén a verem elemeit láncoltan ábrázoljuk, minden elemhez tartozik egy mutató, amely a következő elemre mutat. A legutolsó elemhez tartozó mutató NIL. A TVerem típust egy mutatóként definiáljuk, amely a verem tetején lévő elemre mutat. Verembe tételkor egy rekordnyi (TVeremRekord) helyet lefoglalunk a heap-ben, az adatrészbe beírjuk az új elemet, és a rekordot a verem elé láncoljuk. Kivételkor a verem tetején található rekord adatrészét kiolvassuk, majd a rekordot kiláncoljuk a veremből, helyét felszabadítjuk. Type ElemTipus=... Mutato=^TVeremRekord TVeremRekord=Rekord Adat:Elemtipus Mut:Mutato TVerem=Mutato Eljárás Init(Változó V:TVerem) V:=Nil Függvény Ures(V:TVerem):Logikai Ures:= (V=Nil) Függvény Teli(V:TVerem):Logikai Teli:= KevesAHeapEgyElemhez // Pascalban: MaxAvail<SizeOf(TVeremRekord) Függvény Verembe(Változó V:TVerem;E:ElemTipus):Logikai Változó Uj:Mutato Ha nem(teli(v)) Lefoglal(Uj) // Pascal: New(Uj) Uj^.Adat:=E Uj^.Mut:=V V:=Uj Verembe:=Igaz Verembe:= Hamis Függvény Verembol(Változó V:TVerem;Változó E:ElemTipus):Logikai Változó Regi:Mutato Ha nem(ures(v)) E:=V^.Adat Regi:=V V:=V^.Mut Felszabadit(Regi) // Pascal: Dispose(Regi) Verembol:=Igaz Verembe:=Hamis 3

4 Eljárás Urit(Változó V:TVerem) Változó E:ElemTipus Ciklus amíg nem(ures(v)) Verembol(V,E) Ciklus vége Megjegyzés: - Az Urit eljárás nem helyettesíthető az Init-tel, mivel az utóbbi nem szabadítja fel a verem elemei által lefoglalt heap területet. Az Urit eljárást viszont használhatjuk az Init helyett. 2.5 A verem alkalmazása Néhány példa a verem adatszerkezet alkalmazására: - Programozási nyelvekben az egymásba ágyazott eljárások, illetve függvények, valamint a rekurzió megvalósítása. Az eljárások, függvények lokális változói, érték szerint átvett paraméterei a rendszer veremben kerülnek létrehozásra. Az eljárás végrehajtása után kikerülnek a veremből, azaz megszűnnek. Beágyazott eljárás, függvény hívásakor a veremre kerül a visszatérési cím is, vagyis az, hogy melyik sornál kell majd folytatni a programot, ha a beágyazott eljárás végrehajtásra került. - Zárójelezett kifejezés / (), [], {} / helyességének az ellenőrzése. Bal zárójel a verembe kerül, jobb zárójel esetén kivesszük a verem tetején lévő bal zárójelet, és összehasonlítjuk az aktuális jobb zárójellel. Ha párt alkotnak, nem romlott el a zárójelezés, tovább vizsgáljuk. Zárójelezési hibák: nem megfelelő pár; túl sok bal zárójel (a vizsgálat végén marad elem a veremben); túl sok jobb zárójel (üres veremből akarunk kivenni). Hasonlóan ellenőrizhető Pascal programban a begin/end; repeat/until; case/end párok helyessége. - Undo (mégsem) funkció megvalósítása az alkalmazói programokban. Kissé módosított verem, ugyanis a túlságosan régen végrehajtott műveleteket nem tároljuk. A végrehajtott műveletek kódja (esetleg néhány jellemzője) a verembe kerül, a mégsem végrehajtásakor a legutolsó művelet kódját kivesszük, és visszavonjuk a műveletet. 3. SOR (QUEUE) 3.1 A sor fogalma A sor adatszerkezet egy speciális szekvenciális tároló, amelyből mindig a legelsőként betett elemet vehetjük ki legelőször. Emiatt szokás a sort FIFO (First In First Out) szerkezetnek nevezni. 3.2 A sor megengedett műveletei - Sorba (put): egy elem betétele a sorba (a sor végére ). Csak lehetséges, ha a sor még nem telt meg. - Sorból (get): a sor elején található elem kivétele. Csak tudunk elemet kivenni, ha a sor nem üres. - Inicializálás:(init): alapállapotba helyezés, űrítés. - Üres?: igaz, ha a sorban egyetlen elemet sem tárolunk. 4

5 - Teli?: igaz, ha a sorba már nem tehetünk újabb elemet, megtelt. (Dinamikus megvalósítás esetén csak van tele a sor, ha a rendelkezésünkre álló memória elfogyott) 3.3 A sor statikus megvalósítása Statikus megvalósítás esetén a sorba tett elemeket egy vektorban tároljuk, az első, ill. az utolsó elem sorszámát (mutatóját), valamint a sorban lévő elemek darabszámát egy-egy egész értékben tároljuk. Ha új elemet teszünk a sorba, a vége mutató, ha kiveszünk egy elemet, pedig az eleje mutató értéke nő (ciklikusan) eggyel. A ciklikus növelés azt jelenti, hogy a maximális érték elérése után a következő lépésben 1 lesz az értéke. Ez a megoldás lehetővé teszi a vektor teljes kihasználását. (Ha a sorba helyezett elemekkel elértük a vektor végét, és közben vettünk ki az elejéről, a sorba tett újabb elemek fizikailag - a vektor elejére kerülnek) A darabszám tárolása egyszerűsíti a megvalósítást. Konstans Max=... Típus ElemTipus=... TSor=Rekord Eleje,Vege,Db:Egész Elemek:Tömb[1..Max]:ElemTipus Eljárás Init(Változó S:TSor) S.Db:=0 S.Eleje:=1 //Ha egy elemet beteszünk, az S.Eleje és az S.Vege is 1 lesz! S.Vege:=0 Függvény Ures(S:TSor):Logikai Ures:=(S.Db=0) Függvény Teli(S:TSor):Logikai Teli:=(S.Db=Max) Függvény Sorba(Változó S:TSor;E:ElemTipus):Logikai Ha Nem(Teli(S)) S.Db:=S.Db+1 Ha S.Vege<Max S.Vege:=S.Vege+1 S.Vege:=1 S.Elemek[S.Vege]:=E Sorba:=Igaz Sorba:=Hamis 5

6 Függvény Sorbol(Változó S:TSor; Változó E:ElemTipus):Logikai Ha Nem(Ures(S)) S.Db:=S.Db-1 E:=S.Elemek[S.Eleje] Ha S.Eleje<Max S.Eleje:=S.Eleje+1 S.Eleje:=1 Sorbol:=Igaz Sorbol:=Hamis 3.4 A sor dinamikus megvalósítása Dinamikus sor esetén az elemeket (a dinamikus veremhez hasonló módon) láncoltan ábrázoljuk, minden elemhez tartozik egy mutató, amely a következő elemre mutat. A legutolsó elemhez tartozó mutató NIL. A TSor típust egy két mutatót (Eleje, Vége) tartalmazó rekordként definiáljuk. Sorba tételkor egy rekordnyi (TSorRekord) helyet lefoglalunk a heap-ben, az adatrészbe beírjuk az új elemet, és a rekordot a sor végére láncoljuk. Kivételkor a sor elején található rekord adatrészét kiolvassuk, majd a rekordot kiláncoljuk a sorból, helyét felszabadítjuk. Type ElemTipus=... Mutato=^TSorRekord TSorRekord=Rekord Adat:Elemtipus Mut:Mutato TSor=Rekord Eleje,Vege:Mutato Eljárás Init(Változó S:TSor) S.Eleje:=Nil S.Vege :=Nil Függvény Ures(S:TSor):Logikai Ures:= (S.Eleje=Nil) Függvény Teli(S:TSor):Logikai Teli:= KevesAHeapEgyElemhez // Pascalban: MaxAvail<SizeOf(TSorRekord) 6

7 Függvény Sorba(Változó S:TSor;E:ElemTipus):Logikai Változó Uj:Mutato Ha nem(teli(s)) Lefoglal(Uj) Uj^.Mut:=Nil Uj^.Adat:=E Ha Ures(S) S.Eleje:=Uj S.Vege^.Mut:=Uj S.Vege:=Uj; Sorba:=Igaz Sorba:=Hamis Függvény Sorbol(Változó S:TSor;Változó E:ElemTipus):Logikai Változó Regi:Mutato Ha nem(ures(s)) E:=S.Eleje^.Adat Regi:=S.Eleje S.Eleje:=S.Eleje^.Mut Felszabadit(Regi) Sorbol:=Igaz Sorbol:=Hamis Eljárás SorUrit(Változó S:TSor) Változó E:ElemTipus Ciklus amíg nem(ures(s)) Sorbol(S,E) Ciklus vége // Pascal: Dispose(Regi) 3.5 A sor alkalmazása Néhány példa a sor adatszerkezet alkalmazására: - Billentyűzet puffer, nyomtatási sor - Gráf szélességi bejárásakor az algoritmus egy sorban tárolja a még nem bejárt, de már kiterjeszett (piros) csúcspontokat. - Szimulációk: közlekedés, várakozás szimulálása - MI: emlékezet szimulálása: a megismert információk (pl. Memory játékban a felütött lapok) egy sorba kerülnek. Minél jobb a gépi játékos, annál nagyobb a sor kapacitása. Ha a sor megtelik, az elejéről kikerülnek az információk (felejtés) 7

Adatszerkezetek Tömb, sor, verem. Dr. Iványi Péter

Adatszerkezetek Tömb, sor, verem. Dr. Iványi Péter Adatszerkezetek Tömb, sor, verem Dr. Iványi Péter 1 Adat Adat minden, amit a számítógépünkben tárolunk és a külvilágból jön Az adatnak két fontos tulajdonsága van: Értéke Típusa 2 Adat típusa Az adatot

Részletesebben

Információs Technológia

Információs Technológia Információs Technológia Sor és verem adatszerkezet Fodor Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék foa@almos.vein.hu 2009. november 19. Alapötlet

Részletesebben

A könyv nyomtatott verziója megvásárolható a könyvesboltokban, és a kiadó webáruházában: www.joskiado.hu

A könyv nyomtatott verziója megvásárolható a könyvesboltokban, és a kiadó webáruházában: www.joskiado.hu A könyv nyomtatott verziója megvásárolható a könyvesboltokban, és a kiadó webáruházában: www.joskiado.hu Reiter István C# programozás lépésről lépésre JEDLIK OKTATÁSI STÚDIÓ Budapest, 2012 Minden jog fenntartva.

Részletesebben

Gregorics Tibor Egyszerű programok C++ nyelvi elemei 1

Gregorics Tibor Egyszerű programok C++ nyelvi elemei 1 Gregorics Tibor Egyszerű programok C++ nyelvi elemei 1 Egyszerű C++ program szerkezete A konzol alkalmazás projektjébe egyetlen cpp kiterjesztésű (alapértelmezésben main.cpp) forrásállomány tartozik. Az

Részletesebben

HARDVER- ÉS SZOFTVERRENDSZEREK VERIFIKÁCIÓJA

HARDVER- ÉS SZOFTVERRENDSZEREK VERIFIKÁCIÓJA Írta: ÉSIK ZOLTÁN GOMBÁS ÉVA NÉMETH L. ZOLTÁN HARDVER- ÉS SZOFTVERRENDSZEREK VERIFIKÁCIÓJA Egyetemi tananyag 2 COPYRIGHT: 2 26, Dr. Ésik Zoltán, Dr. Gombás Éva, Dr. Németh L. Zoltán, Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Máté: Számítógép architektúrák

Máté: Számítógép architektúrák MPC új tartalma, JMPC JMPC esetén MPC 8 alacsonyabb helyértékű bitjének és MR 8 bitjének bitenkénti vagy kapcsolata képződik MPC-ben az adatút ciklus vége felé (MR megérkezése után). Ilyenkor Addr 8 alacsonyabb

Részletesebben

6. előadás Környezetfüggetlen nyelvtanok/1.

6. előadás Környezetfüggetlen nyelvtanok/1. 6. előadás Környezetfüggetlen nyelvtanok/1. Dr. Kallós Gábor 2013 2014 1 Tartalom Bevezetés CF nyelv példák Nyelvek és nyelvtanok egy- és többértelműsége Bal- és jobboldali levezetések Levezetési fák A

Részletesebben

7. Fejezet A processzor és a memória

7. Fejezet A processzor és a memória 7. Fejezet A processzor és a memória The Architecture of Computer Hardware and Systems Software: An Information Technology Approach 3rd Edition, Irv Englander John Wiley and Sons 2003 Wilson Wong, Bentley

Részletesebben

Bevezetés az R-be. Oktatási segédlet VÁZLAT 0.2. Abari Kálmán. DE, Pszichológiai Intézet abari.kalman@gmail.com

Bevezetés az R-be. Oktatási segédlet VÁZLAT 0.2. Abari Kálmán. DE, Pszichológiai Intézet abari.kalman@gmail.com Bevezetés az R-be Oktatási segédlet VÁZLAT 0.2 Abari Kálmán DE, Pszichológiai Intézet abari.kalman@gmail.com Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Előszó... 4 1. Bevezetés... 5 1.1. Mi az R?... 5 1.2. Az

Részletesebben

Nagy Gusztáv Java programozás 1.3. verzió 2007. február

Nagy Gusztáv Java programozás 1.3. verzió 2007. február Nagy Gusztáv Java programozás 1.3. verzió 2007. február 2. oldal Java programozás (1.3. verzió) Jogi nyilatkozat Nevezd meg! - Ne add el! 2.5 Magyarország A következőket teheted a művel: szabadon másolhatod,

Részletesebben

6. Elsőbbségi (prioritásos) sor

6. Elsőbbségi (prioritásos) sor 6. Elsőbbségi (prioritásos) sor Közapi fogalma, megjeleése: pl. sürgősségi osztályo a páciesek em a beérkezési időek megfelelőe, haem a sürgősség mértéke szerit kerülek ellátásra. Az operációs redszerekbe

Részletesebben

Fazekas Gábor. Operációs rendszerek. mobidiák könyvtár

Fazekas Gábor. Operációs rendszerek. mobidiák könyvtár Fazekas Gábor mobidiák könyvtár Fazekas Gábor mobidiák könyvtár SOROZATSZERKESZTÔ Fazekas István 2 Fazekas Gábor egyetemi docens Debreceni Egyetem Oktatási segédanyag Elsô kiadás mobidiák könyvtár Debreceni

Részletesebben

Robotkommunikáció 2. rész

Robotkommunikáció 2. rész Barna Zsombor, Kiss Ádám Robotkommunikáció 2. rész BEVEZETŐ ÉS PROJEKTSPECIFIKÁCIÓ A kommunikáció az információcsere folyamata. Minden olyan eseményt tekintsünk kommunikációnak, amelyben valamely dolog

Részletesebben

Programozás I. zárthelyi dolgozat

Programozás I. zárthelyi dolgozat Programozás I. zárthelyi dolgozat 2013. november 11. 2-es szint: Laptopot szeretnénk vásárolni, ezért írunk egy programot, amelynek megadjuk a lehetséges laptopok adatait. A laptopok árát, memória méretét

Részletesebben

Programozási Módszertan definíciók, stb.

Programozási Módszertan definíciók, stb. Programozási Módszertan definíciók, stb. 1. Bevezetés Egy adat típusát az adat által felvehető lehetséges értékek halmaza (típusérték halmaz, TÉH), és az ezen értelmezett műveletek (típusműveletek) együttesen

Részletesebben

Programozási ismeretek. Visual Studio 2008/2010 Express Edition Ismerkedés a fejlesztőrendszerrel

Programozási ismeretek. Visual Studio 2008/2010 Express Edition Ismerkedés a fejlesztőrendszerrel Juhász Tibor Kiss Zsolt: Programozási ismeretek (Műszaki Könyvkiadó, 2011, MK 4462-3) Visual Studio 2008/2010 Express Edition Ismerkedés a fejlesztőrendszerrel Kiegészítések a tankönyvhöz Bevezetés Az

Részletesebben

A MEODIT több-felhasználós ontológia szerkesztő program tesztelése

A MEODIT több-felhasználós ontológia szerkesztő program tesztelése I. Bevezetés A MEODIT több-felhasználós ontológia szerkesztő program tesztelése A MEODIT ontológia szerkesztő programot az NKFP-2/042/04 számú Egységes Magyar Ontológia c. pályázat keretében készítették

Részletesebben

P, NP, NP-C, NP-hard, UP, RP, NC, RNC

P, NP, NP-C, NP-hard, UP, RP, NC, RNC P, NP, NP-C, NP-hard, UP, RP, NC, RNC 1 Az eddig vizsgált algoritmusok csaknem valamennyien polinomiális idejuek, azaz n méretu bemeneten futási idejük a legrosszabb esetben is O(n k ), valamely k konstanssal.

Részletesebben

OPERÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FÁJLKEZELÉS 1. Operációs rendszerek

OPERÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FÁJLKEZELÉS 1. Operációs rendszerek OPERÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FÁJLKEZELÉS 1. Operációs rendszerek Hardver, szoftver, operációs rendszer fogalma A hardver a számítógép működését lehetővé tevő elektromos, elektromágneses egységek összessége.

Részletesebben

Dr. Pétery Kristóf: Excel 2003 feladatok és megoldások

Dr. Pétery Kristóf: Excel 2003 feladatok és megoldások 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Szerkesztő: Pétery István

Részletesebben

Kreatív feladat: a tehetséges érdeklődőknek szánt feladat. Megoldása tényleg nehezebb, valamilyen speciális ötletet, alkotó fantáziát igényel.

Kreatív feladat: a tehetséges érdeklődőknek szánt feladat. Megoldása tényleg nehezebb, valamilyen speciális ötletet, alkotó fantáziát igényel. A feladatok egy-egy témakör (pl. ciklus, eljárás) köré összpontosulnak. Nem egy-egy foglalkozásra készültek. Feldolgozásuk rugalmasan kezelhető. Az első két témakör gyorsan feldolgozható. A nehezebb problémákra

Részletesebben

C# feladatgyűjtemény

C# feladatgyűjtemény Eszterházy Károly Főiskola Matematikai és Informatikai Intézet C# feladatgyűjtemény Dr. Kovács Emőd emod@aries.ektf.hu Radványi Tibor dream@aries.ektf.hu Király Roland serial@aries.ektf.hu Hernyák Zoltán

Részletesebben

Máté: Számítógép architektúrák

Máté: Számítógép architektúrák Pentium 4 utasításformái (4 ábra) Több generáción keresztül kialakult architektúra Csak egy operandus lehet memória cím Prefix, escape (bővítésre), MOD, SIB (Scale Index Base) 0- prefix - művkód 6 utasítás

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I.

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I. Számelmélet I. DEFINÍCIÓ: (Osztó, többszörös) Ha egy a szám felírható egy b szám és egy másik egész szám szorzataként, akkor a b számot az a osztójának, az a számot a b többszörösének nevezzük. Megjegyzés:

Részletesebben

INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER

INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER EDUSZAB: 28/342B (FNY1) INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER Felhasználói kézikönyv 1/57 EDUSZAB: 28/342B (FNY1) TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 5 1.1. Dokumentum célja... 5 1.2. Rendszer célja... 5 1.3. Alapfogalmak

Részletesebben

Bevezetés. Az Excel munkakörnyezet. A program indítása

Bevezetés. Az Excel munkakörnyezet. A program indítása Bevezetés A táblázatkezelő szoftvereket az az igény hívta életre, hogy gyakran ábrázolunk olyan számokat táblázatokban, amelyeknek azután oszloponként vagy soronként fel kell tüntetni az összegét és például

Részletesebben

Számítások, hivatkozások

Számítások, hivatkozások Bevezetés Ebben a fejezetben megismerkedünk az Excel programban alkalmazható különböző hivatkozásokkal (relatív, vegyes, abszolút). Képesek leszünk különböző alapszintű számítások elvégzésére, képletek

Részletesebben

ECDL operációs rendszer segédlet II..

ECDL operációs rendszer segédlet II.. Nagyon sok esetben előfordul, hogy háttértártárainkon nem találunk bizonyos fájlokat (Nem emlékszünk melyik mappában van, esetleg arra nem, hogy mi a fájl neve, vagy egyéb tulajdonságaira.), vagy épp bizonyos

Részletesebben

Biztonságos útvonalválasztás ad hoc hálózatokban

Biztonságos útvonalválasztás ad hoc hálózatokban Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Híradástechnikai Tanszék Biztonságos útvonalválasztás ad hoc hálózatokban Ács Gergely Konzulens: Dr. Buttyán Levente Híradástechnikai

Részletesebben

LINEÁRIS EGYENLETRENDSZEREK MEGOLDÁSA BÁZISTRANSZFORMÁCIÓVAL. 1. Paramétert nem tartalmazó eset

LINEÁRIS EGYENLETRENDSZEREK MEGOLDÁSA BÁZISTRANSZFORMÁCIÓVAL. 1. Paramétert nem tartalmazó eset LINEÁRIS EGYENLETRENDSZEREK MEGOLDÁSA BÁZISTRANSZFORMÁCIÓVAL 1.Példa: Oldjuk meg a következő lineáris egyenletrendszert: 1. Paramétert nem tartalmazó eset x 1 + 3x 2-2x 3 = 2-2x 1-5x 2 + 4x 3 = 0 3x 1

Részletesebben