Tematikus tanácsadás nyertes pályázóknak. Szakmai előadás segédanyaga (kivonat) Csak a közbeszerzési törvénnyel együtt használandó! május 03.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tematikus tanácsadás nyertes pályázóknak. Szakmai előadás segédanyaga (kivonat) Csak a közbeszerzési törvénnyel együtt használandó! 2006. május 03."

Átírás

1 Tematikus tanácsadás nyertes pályázóknak Szakmai előadás segédanyaga (kivonat) Csak a közbeszerzési törvénnyel együtt használandó! május 03. Előadó: közbeszerzési oktató okleveles építészmérnök hivatalos közbeszerzési tanácsadó 18/2004 1/24

2 Közbeszerzési eljárások főbb szakaszai, mérföldkövei Egyszakaszos eljárás esetén I. Előkészítési szakasz dokumentálás Tényleges előkészítés hirdetmény megjelenése IDŐ??? Ajánlattételi szakasz II. Ajánlati felhívás (hirdetmény) feladása Bontási eljárás III. Ajánlatok értékelése maximum 60 nap Eredményhirdetés IV. Teljesítés Szerződéskötés 8-60 nap 2/24

3 A közbeszerzési eljárás eredményhirdetését követően a szerződéskötésig tartó feladatok Hirdetmény az eljárás eredményéről (Kbt. 98. (1) és (2) pontja alapján, mely a közbeszerzési Értesítőben jelenik meg, feladni az eredményhirdetést követő öt munkanapon belül kell Az eredményhirdetési eljáráson jelen nem levő ajánlatevőknek az Összegzést kettő munkanapon belül meg kell küldeni Az ajánlati biztosíték visszafizetése ( Kbt. 59. (5) bekezdése) az ajánlattevők részére az eredményhirdetést követő tíz napon belül, a nyertes ajánlattevőnek (illetve a második legkedvezőbb ajánlatot tevő részére) a szerződéskötést követő tíz napon belül, az ajánlati biztosíték azonban válhat telejesítési biztosítékká, ha erről az ajánlatkérő a felhívásban A a szerződés előkészítése cégszerű aláírásra a nyertes ajánlattevő végső ajánlata alapján Mi a szerződés része? (szerződéses dokumentumok, és azok közötti fontossági sorrend) 3/24

4 A vállalkozási szerződés megkötése a nyertes ajánlattevővel azzal kell a szerződést megkötni, aki az eljárás nyertesének lett kihirdetve az eredményhirdetési eljárás során, továbbá a Kbt a alapján: a szerződést a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek kell teljesítenie, szerződéskötés időpontját az ajánlati felhívásban kell megadni, azzal hogy az nem határozható meg az eredményhirdetést követő naptól számított 8 napnál korábbi és építési beruházás esetén hatvanadik napnál későbbi időpontban, mikor mentesül az ajánlatkérő a szerződés megkötésének a kötelezettsége alól? (Kbt. 99. (3) bekezdése) ha az ajánlatkérő megkövetelte a nyertes ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozását, (Kbt (1) bekezdése), Mi a teendő, ha a nyertes visszalép? az ajánlattevő aki visszalép, elveszti az ajánlati biztosítékot, ha volt, megköthető a szerződés a második legkedvezőbb, kihirdetett ajánlattevővel, erre azonban már az ajánlati felhívásban előre a lehetőséget meg kell teremteni, (Kbt. 91. (2) bekezdése) a szerződés hatálybalépésének a feltételei: Ptk (1) bekezdése szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 4/24

5 teljesítési biztosíték nyújtása, mely a Kbt. 53. (5) bekezdése szerinti formában az ajánlattev ő szabad választása szerint nyújtható. felelősségbiztosítás ellenőrzése, mely a Kbt (2) bekezdése alapján akkor is kötelező, ha azt az ajánlatkérő a felhívásban és /vagy a dokumentációban nem írta elő, tervezői művezetés biztosítása, mert a tervezőnek a műszaki átadás-átvétel során nyilatkozatban kell az átadáshoz hozzájárulni, egyébként a Ptk (4) bekezdése alapján a megrendelő kötelezettsége: "A vállalkozó kérésére- szükség esetén - a megrendelő köteles a tervek magyarázatát, a részletes kivitelezési utasítást megadni." műszaki ellenőrzés, mely a Kbt (3) bekezdése és a Ptk (2) bekezdése alapján kötelező. 5/24

6 A műszaki ellenőr vagy a mérnök szerepe Kbt (3): Építési beruházás esetében a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése során az ajánlatkérőként szerződő fél külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint köteles a munkát megbízott helyszíni képviselője (műszaki ellenőr) útján ellenőrizni. Külön jogszabály: a 158/1997. (IX. 26.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri tevékenységről A műszaki ellenőr feladata különösen: a jogerős és végrehajtható építési engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki tervdokumentáció, valamint a kiviteli tervek alapján az építés-kivitelezési tevékenység ellenőrzése, az építmény kitűzése helyességének az ellenőrzése, a szükség szerinti felmérések, vizsgálatok megtörténtének az ellen őrzése, hatósági engedélyek, hatósági előírások, határidők és a minőségi előírások, valamint a szerződések megtartásának a folyamatos ellenőrzése, az építési napló külön jogszabályban meghatározottak szerinti ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, illetőleg észrevételezése, a hibáknak, hiányosságoknak, eltéréseknek az építési naplóban való feltüntetése, műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére, a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése, erre vonatkozóan azonban a vállalkozónak van előzetes értesítési kötelezettsége, az átadás-átvételi eljárásban való részvétel, 6/24

7 egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának az ellenőrzése, beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelőség-igazolása meglétének ellenőrzése, műszaki ellenőri feladatok elvégzésének a dokumentálása az építési naplóban, Összeférhetetlenségi szabályok ellenőrzése a műszaki ellenőr személyének a vonatkozásában Milyen típusú szerződés kerül a műszaki ellenőrrel megkötésre? megbízási szerződés és/vagy vállalkozási szerződés, a szerződést nem a neve, hanem a tartalma alapján kell minősíteni, Megbízási szerződés esetén ügyviteli kötelemről van szó. Ebben az esetben a díj a megbízottat akkor is megilleti, ha az eredmény nem következett be, de a megbízott annak érdekében minden tőle telhetőt megtett, azaz úgy járt el, ahogyan az adott helyzetben elvárható volt. Egy-két megjegyzés: nem mentesül a vállalkozó a felelősség alól, ha a műszaki ellenőr az ellenőrzést elmulasztotta, vagy nem megfelelően végezte. (Ptk ) 7/24

8 Építési beruházás esetén a megkötendő szerződés a közbeszerzési eljárás előkészítési szakaszában kell a szerződéses feltételeket elkészíteni és a dokumentáció részeként az ajánlattevők rendelkezésére bocsátani Kbt. 54. (1): Az ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében is dokumentációt köteles készíteni, amely egyebek mellett tartalmazza a részletes szerződési feltételeket vagy a szerződéstervezetet. Építési beruházás esetében vállalkozási szerződés megkötésére kerül sor, (Ptk. XXXV. Fejezet) eredménykötelem jellemzi Ptk : Vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó valamely dolog tervezésére, elkészítésére, feldolgozására, átalakítására, üzembe helyezésére, megjavítására vagy munkával elérhető más eredmény létrehozására, a megrendelő pedig a szolgáltatás átvételére és díj fizetésére köteles. Vállalkozói szerződések: fővállalkozói szerződés építési szerződés szerelési szerződés (technológiai szerelés) tervezési szerződés FIDIC szerinti szerződések: Fédération Internationale Des Ingenieurs-Conseils: FIDIC Piros Könyv: Építőmérnöki létesítmények munkáinak szerződéses feltételei Sárga könyv: Villamos és gépészeti munkák szerződéses feltételei A FIDIC típusú szerződések szerkezeti felépítése: Szerződéses megállapodás (egy-két oldal) amit a felek cégszerűen aláírnak Általános Szerződéses Feltételek Különleges Szerződéses Feltételek 8/24

9 Tervezési feladatok az építési beruházás megvalósítása során szerződés tervezésre és kivitelezésre vagy szerződés kivitelezésre köthető, melyet a 162/2004. (V.21.) Korm. Rendelet szabályoz. Kivitelezésre vonatkozó szerződés esetén a megrendelő által biztosítandó tervek pontos követelményét a 162/2004-es kormányrendelet tartalmazza, A dokumentáció lehet kiviteli terv is, építéstechnológiai, gyártmány-, részlet - stb. tervek nélkül. Érvényes tervjegyzék készítése a megrendelő által adott dokumentumokról (költségek szempontjából van kiemelt jelentősége) Vállalkozó (ajánlattevő) terveinek a jóváhagyása: szerződésben kell a menetrendet meghatározni hány példányban és milyen formában kell a Vállalkozónak benyújtani a terveket a megrendelő hány napon belül kell, hogy a benyújtott tervekre választ adjon milyen válasz lehet a megrendelő részéről: - jóváhagyja a benyújtott terveket változtatás nélkül, - jóváhagyja a benyújtott terveket, de megjegyzéssel, amit kötelező betartani, -elutasítja a benyújtott terveket, indoklással alátámasztva, ezért ismételten be kell nyújtani, hány napon belül stb. nemcsak tervet lehet és kell jóváhagyni, de például kiválasztott anyagot is, amelyből minta is kérhető jóváhagyott tervek, anyagok, megoldások jegyzéke mintafelületek készítése stb. Csak a megrendelő által írásban jóváhagyott megoldást lehet megvalósítani az építkezés során! 9/24

10 Munkaterület átadás-átvétele, a kivitelezési munka megkezdésének a feltételei Ptk : (1): Ha a munkát a megrendelő által kijelölt helyen kell végezni, a megrendelő köteles a munkahelyet alkalmas állapotban a vállalkozó rendelkezésére bocsátani (2): A vállalkozó a munka megkezdését mindaddig megtagadhatja, amíg a megrendelő a kötelezettségét nem teljesíti. Ha a megrendelő e kötelezettségének a vállalkozó által megszabott megfelelő határidőn belül nem tesz eleget, a vállalkozó elállhat a szerződéstől és kártérítést követelhet (1): A munkahely akkor alkalmas az építésszerelési munka elvégzésére, ha állapota a szerződés teljesítését nem gátolja, továbbá ha a kitűzött alappontok és azok jegyzékének az átadása megtörtént. A megrendelő felelős azért, hogy a kivitelező részére átadott munkahelyre harmadik személy ne érvényesíthessen olyan jogos igényt, amely az építés-szerelési munka végzését akadályozza. A munkaterület átadás-átvételről mindig jegyzőkönyvet kell készíteni, mely az építési napló melléklete. Egyszerűbb esetekben az építési munkahely átadását az építési naplóban is lehet rögzíteni, feltéve, hogy azt már megnyitották. A munkaterület átadásáról készített jegyzőkönyv tartalma: az átadás-átvétel helye, ideje, a jelen levő képviselők (megrendelő és a kivitelező részéről) neve, beosztása, címe, telefonszáma, a munkahelynek az munkavégzésre való alkalmasságára utaló nyilatkozatot, 10/24

11 a kivitelező rendelkezésére bocsátott helyiségek, berendezések, anyagok megnevezését és állapotát, a kivitelező rendelkezésére bocsátott kitűzések és vizsgálatok adatait, illetve bizonylatait. Az átadást követően a kivitelezőnek kell gondoskodni: - a munkahely elkerítéséről, - elzárásáról, - a munkahelyen a kötelező figyelmeztető jelzések elhelyezéséről, - a munkahely őrzéséről. 11/24

12 Az építési napló vezetésének főbb szabályai Az építési napló fogalma: az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől a befejezéséig vezett írásos dokumentáció, amely időrendben tartalmazza az építőipari kivitelezési tevékenység, illetve az építés-szerelési munkák adatait és a munka menetére, megfelelőségére és dokumentumaira (pl. tervrajzi kiegészítése) vonatkozó vagy az elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket. Az építési napló címoldalból, nyilvántartási részből és folyamatosan számozott naplórészből áll. Az építési naplóba a bejegyzéseket úgy kell megtenni, hogy azon később észrevehetetlenül ne lehessen változtatni vagy a bejegyzést eltávolítani. Az építési naplót az építőipari munkaterület kivitelezési tevékenységre történő átadásának napján kell megnyitni. És ekkor kell a nyilvántartási részt kitölteni. Azok az adatok, amik a megnyitás napján nem állnak rendelkezésre tudomásra jutás időpontjában pótolhatóak. Az építési napló naplórészét naponta, naprakész állapotban kell vezetni. A napló vezetésért a felelős műszaki vezető felel. A naplórész "napi jelentés" rovatának adatait akkor is minden nap ki kell tölteni, ha az építési munkahelyen bejegyzést igénylő esemény nem történt. Az egyéb eseményeket az esemény bekövetkezése napján kell megtenni. A naplórész minden oldalán fel kell tüntetni az építmény megnevezését vagy az azonosítószámát. 12/24

13 A naplórészt hézag és margó kihagyása nélkül úgy kell vezetni, hogy utólagos jegyzésnek ne legyen helye. Az építési naplót az építési munkahelyen hozzáférhető helyen kell tárolni. Bejegyzés a megrendelő részéről: erre jogosult a műszaki ellenőr vagy a Mérnök. 13/24

14 A szerződés szerinti munka ellenőrzése Időbeli előrehaladás ellenőrzése a kivitelező és a megrendelő részéről Az ajánlatkérési dokumentációhoz a megrendelőnek célszerű egy előzetes ütemtervet csatolni, legalább a mérföldkőnek minősülő adatokkal és időpontokkal. Ajánlati szint: az ajánlat tartalmazzon egy előzetes ütemtervet, melyhez a szükséges erőforrások is mellé vannak rendelve. ha szükséges, ebből lehet a műszaki szakmai alkalmassági kritériumokat meghatározni Szerződéskötést követően: az ajánlati ütemterv aktualizálása illetve részletesebb kidolgozása a nyertes ajánlattevő részéről, Az ütemtervet a megrendelőnek jóvá kell hagynia, de az nem mentesíti a Vállalkozót a szerződésben megfogalmazott kötelezettségek teljesítése alól. Mit tartalmazzon az ütemterv: Számítógéppel segített technikák: azt a sorrendet, amely szerint a vállalkozó javasolja a munkák végrehajtását, a vállalkozói tervek benyújtásának és jóváhagyásának a szükséges időpontját, azon időpontokat, amikor a alvállalkozó kéri a megrendelőtől bizonyos feladatok teljesítését, szoftverek 14/24

15 Tevékenységek: kritikus tevékenység tartalékidős tevékenység Az ütemterv nyomon követése a megvalósítás során (aktualizálás): tudni kell, hogy mennyit késik a vonat Kinek a róható fel a késedelem? Mi a teendő a késedelem ledolgozása érdekében? 15/24

16 A szerződés szerinti munka ellenőrzése Minőségi ellenőrzés: kivitelező szervezet saját (belső) minőségellenőrzése a megrendelő által végzett minőségellenőrzés a műszaki ellenőr és vagy a Mérnök útján célja, hogy az elkészült létesítmény feleljen meg a szerződésben ( közbeszerzési műszaki leírásban) meghatározott követelményeknek, megfelelő időben kell történnie!!! a minőség-ellenőrzés ki kell hogy terjedjen a tervezésre, anyag és berendezések beszerzésére, gyártásra, szállításra, anyagtárolásra és a helyszíni munkavégzésre, elkészült munka védelmére is, Eltakarásra kerülő munkarészek ellenőrzése. Kifizetések ellenőrzése: a kifizetések rendjét a szerződésben kell előre rögzíteni, mert kihatása van a szerződéses árra, a számlákat 30 illetve 60 napon belül ki kell fizetni (Kbt (1) bekezdése), kivéve ha a felek másként állapodnak meg, eredménytelen elteltét követően a az ajánlattevőként szerződő fél azonnali beszedési megbízást nyújthat be a a 22. (1) bekezdése szerinti szervezet bankszámlája terhére, lehet időszakonként számlázni, az addig az időpontig elkészített munkákat, meghatározva, hogy mi az a minimális összeg, amely számlázható, meghatározott műszaki tartalom elérése esetén számlázhat, számlák száma és minimális összege, végszámla minimális összege (ne legyen kevesebb, mint a szerződéses összeg %-a), a kifizetések menetrendje és átfutási ideje, 16/24

17 Alvállalkozók bevonása és ellenőrzése: az alvállalkozó fogalma a Kbt. szerint, mely eltér a Ptk. szerinti fogalomtól az alvállalkozók munkájáért a "generál" felel annak ellenőrzése, hogy az ajánlatban megnevezett 10 % feletti alvállalkozó kerül-e ténylegesen alkalmazásra 10 % feletti alvállalkozó cseréje a megvalósítás során (Kbt (2) bekezdése) 17/24

18 Próbaüzem, (ha szükséges) technológiai szerelési munkák során szükséges, időtartama általában 30 nap, vagy egy más időtartamban meg kell állapodni, a próbaüzem során felmerülő költségek megosztásban a szerződésben kell megállapodni, akkor fejeződik be, ha az előírt időtartamon belül a berendezés lényegesebb üzemzavar nélkül sikeresen üzemelt és a szavatossági mérések eredménye is megfelelő volt, próbaüzem lezárását követően a berendezéseket véglegesen átadják és megtörténik az üzembe helyezés, 18/24

19 Szavatosság és a jótállás A hibás teljesítés következményei, melyet a Ptk ai rendezik. A kötelezett hibásan teljesít, h a szolgáltatott dolog a teljesítéskor nem felel meg a törvényes vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. A kötelezett felel azért, hogy a szolgáltatott dologban a teljesítéskor megvannak a törvényben és a szerződésben meghatározott tulajdonságok. A jogosult, tehát a megrendelő hibás teljesítés esetén a következő jogok közül választhat: kijavítást, esetleg kicserélést kérhet, árleszállítást igényelhet, írásbeli kikötés esetén kötbért igényelhet, ha a hibakijavításával a szolgáltatás nem tehető rendeltetésszerű használatra alkalmassá, jogosult a szerződéstől elállni. Kötelező alkalmasság ideje, melyet az alábbi kettő rendelet szabályoz: 11/1985. (VI.22.) ÉVM -IpM -KM-MÉM-BkM sz. együttes rendelet (épületszerkezetekre) 12/1988. XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM. Sz. együttes rendelet (nyomvonal jellegű építményekre) 19/24

20 Jótállás, Ptk : Aki a szerződés hibátlan teljesítésérért szerződés vagy jogszabály alapján jótállásra kötelezett, ennek időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a telesítés után keletkezett. (csak a lakásépítésre van kötelező jótállás, de a felek vállalhatnak jótállást, az a vállalásos jótállás) Jótállás vállalása esetén a bizonyítás a vállalkozót-szállítót terheli, azt kell tudnia bizonyítani, hogy a szolgáltatás a teljesítéskor megfelelt a szerződéses kellékeknek és a hiba oka a teljesítés után keletkezett, a megrendelőnek felróható okból, a jótállás szigorúbb, mint a szavatosság. Utó-felülvizsgálat Ptk (5) bekezdése: Az átadás-átvételi eljárástól számított 1éven belül a munkát újból meg kell vizsgálni. Megrendelő hívja össze és hívja meg arra a vállalkozót. 20/24

21 A szerződés módosítása és teljesítése a Kbt a: A felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. a Kbt a: A szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként (91. (2) bekezdése, 52. ) szerződő félnek kell teljesítenie. Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésében ha az ajánlatkérő a felhívásban előírta a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók megjelölését - csak az ajánlatában megjelölt alvállalkozó működhet közre. Ha a szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében beállott lényeges körülmény miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, az ajánlatkérőként szerződő fél más megjelölt szervezet (személy) közreműködéséhez is hozzájárulhat, ha az megfelel a közbeszerzési eljárásban az alvállalkozókra meghatározott követelményeknek. a Kbt a: Az ajánlatkérőként szerződő fél köteles az ajánlattevőnek a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítésétől számított legkésőbb harminc napon belül - EU támogatás esetén 60 napon belül - az ellenszolgáltatást teljesíteni, kivéve, ha törvény eltérően rendelkezik, vagy a felek az ellenszolgáltatás halasztott, illetőleg részletekben történő teljesítésében állapodtak meg. 21/24

22 Az ajánlatkérőként szerződő fél által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén, az (1) bekezdés szerinti határidő eredménytelen elteltét követően az ajánlattevőként szerződő fél azonnali beszedési megbízást nyújthat be a 22. (1) bekezdése szerinti ajánlatkérő bankszámlája terhére. a Kbt a alapján Egyéb rendelkezések: Az ajánlatkérőként szerződő fél, ha a nyertes ajánlattevő részére gazdasági társaság alapítását írja elő (52. ), és az ajánlattevő a társasági szerződés megkötését, illetőleg az alapszabály elfogadását a szerződés aláírásától számított hatvan napon belül a cégbírósághoz nem jelenti be, a szerződést felmondhatja. Építési beruházás esetében az ajánlattevőként szerződő fél köteles megfelelő felelősségbiztosítási szerződést kötni. Építési beruházás esetében a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése során az ajánlatkérőként szerződő fél külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint köteles a munkát megbízott helyszíni képviselője (műszaki ellenőr) útján ellenőrizni. A ban, a 304. (2) bekezdésében, valamint az (1) (3) bekezdésben meghatározott feltételek a szerződésnek akkor is részei, ha a felek erről nem vagy eltérően állapodtak meg. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésekre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 22/24

23 Feladatok a szerződés teljesítését követően, a dokumentálás rendje Mikor történik meg a szerződés teljesítése? Akkor, amikor az átadást követően a megrendelő is teljesíti a kötelezettségét, azaz átveszi az elkészült munkát és kifizeti a végszámlát. Kbt : 1) Az ajánlatkérő köteles a szerződés módosításáról, valamint a szerződés teljesítéséről külön jogszabályban meghatározott minta szerint tájékoztatót készíteni, és hirdetmény útján a Közbeszerzési Értesítőben közzétenni. A hirdetményt legkésőbb a szerződés módosításától, illetőleg a szerződés teljesítésétől számított öt munkanapon belül kell feladni. Az egy évnél hosszabb vagy határozatlan időre kötött szerződés esetében a szerződés megkötésétől számítva évenként kell a szerződés részteljesítéséről tájékoztatót készíteni. A tájékoztatóban az ajánlattevőként szerződő félnek nyilatkoznia kell, hogy egyetért-e az abban foglaltakkal. Kbt. 7. -a: (1) Az ajánlatkérő minden egyes közbeszerzési eljárását annak előkészítésétől az eljárás alapján kötött szerződés teljesítéséig terjedően írásban köteles dokumentálni. (2) A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától (98. (4) bekezdése), illetőleg a szerződés teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak jogerős befejezéséig, de legalább az említett öt évig kell megőrizni. (3) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzések Tanácsa vagy az illetékes ellenőrző, vagy más illetékes szervek kérésére a közbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megküldeni. 23/24

24 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! További jó munkát kívánok! hivatalos közbeszerzési tanácsadó /24

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Őszi Napfény Integrált Szociális Intézménye székhely: 6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9., adószáma: 15336440-2-03, képviseli:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskimsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató mint megrendelő

Részletesebben

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Római Katolikus Egyházközség Székhely: 4069. Egyek Fő tér 26. Képviseli: Papp László plébános Adószám: 19852056-1-09 Bankszámlaszám: OTP 70100121-10010062

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

(, Fogyatékkal Élők és Idősek Napközi Otthona kialakításának kivitelezése ) JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként.

(, Fogyatékkal Élők és Idősek Napközi Otthona kialakításának kivitelezése ) JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként. JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként. Megrendelő fly. száma: TPO/1/2013 ikt. száma: 1.6527-14/2013 Vállalkozó fly. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (, Fogyatékkal Élők

Részletesebben

Bihartorda Község Önkormányzatának

Bihartorda Község Önkormányzatának Bihartorda Község Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 6 -a alapján 2009. 1 Jóváhagyta Bihartorda Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 71/2009.

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Fentiek alapján a Megbízott vállalja a tárgyi munka (lebonyolító) műszaki ellenőri tevékenységének ellátását.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Fentiek alapján a Megbízott vállalja a tárgyi munka (lebonyolító) műszaki ellenőri tevékenységének ellátását. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kőbányai Diákok Sportegyesülete (székhely: 1105 Budapest, Ihász u. 24., nyilvántartási száma: 7557, adószáma: 18159439-1-42, bankszámlaszám: 10700543-43769201-52100008,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Vállalkozó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61. Magyarország Tel: +36-75/500-526 Fax: +36-75/519-082 E-mail: hum.ferenc@paks.hu DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013

Részletesebben

A NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM DEBRECENI JAVÍTÓINTÉZETE (4032 Debrecen, Böszörményi út 173.) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA. 2012. február 1.

A NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM DEBRECENI JAVÍTÓINTÉZETE (4032 Debrecen, Böszörményi út 173.) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA. 2012. február 1. A NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM DEBRECENI JAVÍTÓINTÉZETE (4032 Debrecen, Böszörményi út 173.) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2012. február 1. KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT I. rész PREAMBULUM A

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6347 ÉRSEKCSANÁD, DÓZSA GYÖRGY ÚT 77. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése tárgyú, nemzeti eljárásrendben lefolytatandó, hirdetmény

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ A Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben) Hatályba lépett: 2011. július 01. napján Érvényes:

Részletesebben

CSESZT REGÉLŐ TÉRSÉGFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft. Közbeszerzési Szabályzata

CSESZT REGÉLŐ TÉRSÉGFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft. Közbeszerzési Szabályzata CSESZT REGÉLŐ TÉRSÉGFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft. Közbeszerzési Szabályzata Cseszt Regélő Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése az A 35/2013 (V.22.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési

Részletesebben

2. A POLGÁRI TÖRVÉ YKÖ YV (PTK) [1959. ÉVI IV. TÖRVÉ Y]

2. A POLGÁRI TÖRVÉ YKÖ YV (PTK) [1959. ÉVI IV. TÖRVÉ Y] 2. A POLGÁRI TÖRVÉ YKÖ YV (PTK) [1959. ÉVI IV. TÖRVÉ Y] A polgári jog (magán-, vagy civil jognak is nevezik) célja az állampolgár, valamint az állami önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek,

Részletesebben

Elektronikus építési napló. oktatási anyaghoz segédlet

Elektronikus építési napló. oktatási anyaghoz segédlet Elektronikus építési napló oktatási anyaghoz segédlet A jelenlegi papír alapú építési naplót 2013. október 1-től az elektronikus építési napló fogja felváltani. Az elektronikus építési napló bevezetésével

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának úthelyreállítása vis maior VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt név: Csabdi Község Önkormányzata székhely: 2064 Csabdi, Szabadság u. 44. adószám: 15727646-1-07

Részletesebben

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m Megrendelõ ny. száma: MO / 109 / 2010. ikt. száma: II/2061/2010. Vállalkozó ny. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m 1./ A szerzõdés tárgya 2./ Teljesítési határidõ 3./ Szerzõdés (ajánlati)

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés PREAMBULUM.. Jelen szerződés Törtel Község Onkormányzat Polgármesteri Hivat1alának komplex energetikai felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásaként jött létre. A szerződés

Részletesebben

Építési beruházások. dr. Neszmélyi László Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Építési beruházások. dr. Neszmélyi László Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építési beruházások megvalósítása dr. Neszmélyi László Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2014. Az építőipar feladatai és azok megvalósítása Az építőipar sajátos helyzete a termék helyhez kötött

Részletesebben

CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések Oldal II. Fejezet A közbeszerzéssel, a közbeszerzési

Részletesebben

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület Közbeszerzési Szabályzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezető...4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...5

Részletesebben

1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző

1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző 1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 5. rendelkezik a törvény személyi és tárgyi hatályáról: Közbeszerzési eljárást az ajánlatkérőként

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r),

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata 1/2009. (IX.8.) SZ. BELSŐ SZABÁLYZATA. A KÖZBESZERZÉSI Szabályzatról

Pacsa Város Önkormányzata 1/2009. (IX.8.) SZ. BELSŐ SZABÁLYZATA. A KÖZBESZERZÉSI Szabályzatról Pacsa Város Önkormányzata 1/2009. (IX.8.) SZ. BELSŐ SZABÁLYZATA A KÖZBESZERZÉSI Szabályzatról 1. Példány tulajdonosa: Pacsa Város Önkormányzat polgármestere 2. Példány tulajdonosa: Gazdasági- Pénzügyi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: 15414289-2-17 Bankszámlaszám: 12071001-00153542-00100003

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET...

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET... Nyíregyházi Főiskola Közbeszerzési eljárással és közbeszerzési eljárás nélkül lebonyolított beszerzési eljárások szabályzata (A Gazdálkodási szabályzat 6. sz. melléklete) Elfogadva: 2012. április 24.,

Részletesebben

l. C~O- O2,~ -~JO-1c~

l. C~O- O2,~ -~JO-1c~ l. C~O- O2,~ -~JO-1c~ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Tőpéldány amely létrejött egyrészről a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.) Székhelye: 1081

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS PROJEKT, BUDAPEST, CEGLÉD, LEÁNYFALU, ŐRBOTTYÁN CÍMŰ PÁLYÁZAT TELJES

Részletesebben