H A T Á R O Z A T-ot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H A T Á R O Z A T-ot"

Átírás

1 KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt Pf.: 166. Tel.: 06-1/ , fax: 06-1/ Ikt.sz.: D.794/ 16/2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T-ot A Döntőbizottság a Közbeszerzések Tanácsa Elnöke (1024 Budapest, Margit krt. 85., a továbbiakban: kezdeményező) által Nagyhegyes Község Önkormányzata (4064 Nagyhegyes, Kossuth utca 2., a továbbiakban ajánlatkérő) Vállalkozási szerződés a Nagyhegyes Község teljes körű szennyvízelvezetési és tisztítási projekt (pályázat azonosító száma: KEOP-1.2.0/2F/ ) építési beruházás megvalósítására szennyvízelvezetés esetében a FIDIC Piros Könyv, míg a tisztítótelep esetében a FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételei szerint tárgyú közbeszerzési eljárása ellen hivatalból kezdeményezett jogorvoslati eljárásban megállapítja, hogy ajánlatkérő megsértette a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 67. (2) bekezdés a) pontjára tekintettel a 69. (3) bekezdését, ezért a Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlati felhívást és az ajánlatkérő ezt követően hozott döntéseit. A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. A határozat ellen fellebbezésnek és újrafelvételi eljárásnak helye nincs. A határozat felülvizsgálatát, annak kézbesítésétől számított 15 napon belül keresettel a Fővárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a Fővárosi Bírósághoz címezve, de a Döntőbizottsághoz kell benyújtani. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. I N D O K O L Á S A Döntőbizottság a rendelkezésre álló iratok és a felek írásban és a tárgyaláson tett nyilatkozatai alapján a következő tényállást állapította meg. Ajánlatkérő közbeszerzését a Nagyhegyesi szennyvízelvezető rendszer és tisztító megépítése (megvalósítási szakasz) című, KEOP-1.2.0/2F/ pályázati konstrukció által támogatott pályázathoz kapcsolódóan kívánja megvalósítani. A támogatási szerződést a felek július 9-én kötötték meg. A támogatási szerződés 6. sz. melléklete tartalmazta a projekt megvalósítás (köz)beszerzéseit, ezek között projektmenedzseri szolgáltatást, és FIDIC mérnök szolgáltatást is. A mellékletben csatolt táblázat második oszlopában az egyes beszerzések tekintetében az került

2 2 rögzítésre, hogy részajánlat lehetséges, vagy sem. A kivitelező kiválasztása vonatkozásában a támogatási szerződés mellékletében az szerepelt, hogy részajánlat tétel lehetséges. A közbeszerzés becsült értékét ajánlatkérő ,-Ft-ban adta meg. Ajánlatkérő szeptember 7-én feladott hirdetménye a Kbt. IV. fejezete szerinti nyílt közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozóan, a Közbeszerzési Értesítő évi 107. számában KÉ-26372/2010. számon jelent meg a rendelkező részben megjelölt tárgyban. Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyát építési beruházásban, a szerződés típusát vállalkozási szerződésben jelölte meg. A felhívás II.1.8. pontja szerint a részekre történő ajánlattételt nem tette lehetővé. Az ajánlati felhívás II.2.1. pontjában az ajánlatkérő a beszerzés teljes mennyiségét az alábbiak szerint közölte. Építési beruházás - Szennyvízhálózat:(FIDIC piros könyv szerint) - Gravitációs csatorna fm - Házi bekötés db - Házi bekötő vezetékek hossza: fm - Tisztító aknák db - Nyomott vezeték fm - Szennyvízátemelő 2,60 m elektromos hálózat kiépítéssel együtt 1 db - Szennyvízátemelő 2,00 m elektromos hálózat kiépítéssel együtt 2 db - Szennyvízátemelő 1,60 m elektromos hálózat kiépítéssel együtt 1 db - Vízfolyás keresztezésnél átvezetés (Keleti főcsatorna, Pece-ér, Vajda-laposi öntöző csatorna) 3 db - az átemelők és a tisztítótelep közötti informatikai rendszer kiépítése - Sikeres műszaki átadás-átvételt követő 3 hónapos próbaüzem - Szennyvíztisztító telep: (FIDIC sárga könyv szerint) - Kapacitása: 300 m3/d ebből: szennyvízhálózatról beérkező mennyiség: 270 m3/d, szippantott szennyvíz 30 m3/d - Tisztítótelep létesítményei, technológiai gépi berendezéssel együtt: - Szippantott szennyvízfogadó 1 db - Szippantott szennyvíztároló 1 db - Gépirács és hypo adagoló épület 1 db - Uszadékfogó műtárgy 1 db - Technológiai épület 1 db - Biológiai tisztító műtárgy 1 db - Fertőtlenítő 1 db - tisztító szennyvízelvezető csatorna 325 fm - Iszapsiló 1 db - Iszaptároló 1 db - Vízellátás 472,3 fm + bekötővezeték 41,5 fm - Út, járda, kerítés, szikkasztó árok - Tisztítótelep működéséhez szükséges elektromos hálózat kiépítése a trafóállomástól a fogadószekrényig 320 fm - Homlokrakodó gép 1 db - Sikeres műszaki átadás-átvételt követő 6 hónapos próbaüzem. A teljes mennyiséggel kapcsolatos részletes információkat az ajánlati felhívási dokumentáció tartalmazza. Az üzemeltetési engedély megkéréséhez a kivitelező által szolgáltatandó dokumentáció összeállítása és átadása üzemeltető részére. A felhívás II.3.) pontja szerint a szerződés teljesítésének határideje: Az ajánlatkérő az alkalmasság követelményrendszerét az ajánlati felhívás III.2.) pontjában adta meg, melyben a műszaki, illetve szakmai alkalmasság vonatkozásában egyebek mellett az alábbi előírást rögzítette. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):

3 3 MSZ1.: Alkalmatlan az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha a hirdetmény feladását megelőző 60 hónapban műszaki átadás-átvétellel lezárva együttesen nem teljesítettek: - összesen legalább három db, szennyvízközmű létesítmény kivitelezésére kötött építési szerződést, amelyek között lennie kell legalább 1 db közbeszerzés tárgyával megegyező nettó nyolcszázmillió forint értékű referenciának, továbbá ha nem rendelkezik, az elmúlt 60 hónapban legalább 1 (egy) darab EU finanszírozású szennyvíztisztító telep és csatornázás referenciával, ahol a tisztítandó szennyvíz mennyisége eléri vagy meghaladja a 300 m³/nap kapacitást és legalább 10 km-es gravitációs szennyvízcsatorna hálózat és legalább 4 db közterületű átemelő építési munkát; - a megjelölt referencia munkák között lennie kell legalább 1 db egy szerződésen belüli olyan referenciának, amely a szennyvízhálózatra vonatkozóan FIDIC Piros Könyv szerint, a tisztítótelep esetében pedig FIDIC Sárga Könyv szerinti szerződéses feltételek alapján valósult meg, amennyiben ajánlattevő élni kívánt a FIDIC sárga könyvben előírt lehetőséggel - alkalmatlan az ajánlattevő, ha referencia igazolása szerint a szerződéses kötelezettségét nem a szerződésben előírt határidőre teljesítette, vagy ha hibásan teljesítette. A felhívás IV.3.4.) pontja szerint az ajánlattételi határidő: október 22. napja volt. Az ajánlati felhívás IV.2.1) pontja tartalmazta, hogy az ajánlatkérő bírálati szempontként az összességében legelőnyösebb ajánlat módszerét választotta az alábbi részszempontok és súlyszámok megadásával: Részszempont Súlyszám 1. Ajánlati ár (nettó Ft) 7 2. Teljesítési határidő: 4 3. Jótállási idő (garancia) 3 4. Késedelmi kötbér (min Ft/nap) (A késedelmi napok száma a 30 napot nem haladhatja meg.) 3 Az ajánlatkérő a felhívásban az egyéb információk között azt is közölte, hogy az eredményhirdetés tervezett időpontja: november óra. A szerződéskötés tervezett időpontja: az írásbeli összegezés (Kbt. 93. (2) bekezdés) eredményhirdetésen történő átadását vagy megküldését követő naptól számított huszonegyedik napon, 10:00 óra. Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 83. szerint biztosította. Az ajánlatkérő dokumentációt is készített, melyben útmutatót adott közre az ajánlattevők részére az általános követelményekről, szerződéstervezetet csatolt, iratmintákat közölt. A dokumentáció mellékletét képezték a jogerős építési, és vízjogi létesítési engedélyek, tervezői nyilatkozatok, árazatlan tételes költségvetés, kiviteli szintű tervdokumentáció.

4 4 A dokumentáció 31. oldalán szerepelt, hogy a beruházás megvalósításának határideje november 30. Ezen belül a teljes beruházás műszaki megvalósítása üzempróbákkal és műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásának lezárásával május 31. A szennyvízcsatorna hálózat 3 hónapos próbaüzem lefolytatása, lezárása a kapcsolódó bizonylatok szolgáltatásával együtt augusztus 30. A szennyvíztisztító telep 6 hónapos próbaüzem lefolytatása, lezárása a kapcsolódó bizonylatok szolgáltatásával együtt november 30. A dokumentáció 43. oldalán a pont úgy rendelkezett, hogy a nyertes ajánlattevőnek az általa elkészített műszaki megvalósítási ütemtervekből 1-1- példányt a szerződéshez és az építési naplóhoz kell csatolnia, abból a célból, hogy ajánlatkérő, független mérnök és műszaki ellenőre folyamatosan figyelemmel kísérhesse a kivitelezési munkákat, hogy a nyertes ajánlattevő az ütemtervéhez viszonyítva késedelemben van-e ha igen milyen nagyságban. Ajánlatkérő október 5-én konzultációt is tartott a dokumentációt megvásárló 3 társaság a Magyar Aszfalt Kft, a SADE Magyarország Kft. és a KEVIÉP Kft. részvételével. A jegyzőkönyv az alábbiakat tartalmazta a referenciák vonatkozásában: Amennyiben ajánlattevő az előző pontban leírt, összevont tartalmú referenciaigazolást nem tudja biztosítani úgy lehetősége van arra, hogy ajánlattevő az MSZ1. pont első és második bekezdésében előírt referencia munkát külön-külön az alábbiak szerint csatolja be: - ajánlattevőnek csatolnia kell minimum 1 db a közbeszerzés tárgyával megegyező minimum nettó 800 millió forint értékű referenciaigazolást, - ajánlattevőnek csatolnia kell minimum 1 db olyan referencia munkát, melynek műszaki tartalma minimum eléri vagy meghaladja "a 300 m³/nap kapacitást és legalább 10 km-es gravitációs szennyvízcsatorna hálózat és legalább 4 db közterületű átemelő építési munkát" tartalmaz, - ajánlattevőnek csatolnia kell minimum 1 db olyan referenciamunkát, "amely a szennyvízhálózatra vonatkozóan FIDIC Piros Könyv szerint, a tisztítótelep esetében pedig FIDIC Sárga Könyv" szerint valósult meg díj és műszaki paraméterek megkötése nélkül." A kezdeményezés október 5-én érkezett a Döntőbizottsághoz. A kezdeményező álláspontja szerint a Kbt ának (3) bekezdése alanyi körbe tartozó ajánlatkérő építési beruházásának jellege lehetővé tette volna a beszerzés tárgyának részekre bontását, legalább a szennyvízhálózat kiépítése, másrészről a szennyvíztisztító telep megépítése vonatkozásában. Ezen túlmenően az ajánlatkérőnek kell olyan okot, körülményt bizonyítania, amely mellett a részajánlattételi lehetőség biztosítása a gazdasági ésszerűséggel ellentétes volna. Álláspontja szerint az ajánlatkérő megsértette a Kbt ának (3) bekezdését. A kezdeményező kifogásolta azt is, hogy ajánlatkérő azon előírása, miszerint az alkalmasság feltétele legalább három darab szennyvízközmű létesítmény kivitelezésére kötött építési szerződés, sérti a Kbt ának (3) bekezdését, mivel a szerződés

5 5 teljesítéséhez ténylegesen nem szükséges feltétel. Megítélése szerint a szennyvízközmű létesítmény megvalósítása önmagában jelent olyan lényeges információt az ajánlatkérő számára, amely alapján az ajánlattevő alkalmassága megítélhető. Ennek többszörös megkövetelése sérti a Kbt ának (3) bekezdését. Álláspontja szerint a referenciaként megkövetelt szennyvízhálózat és tisztítótelep kiépítésre vonatkozó munkák egy szerződésen belüli megvalósításának előírása ugyancsak sérti a Kbt. 69. (3) bekezdését. Indítványozta, hogy a Döntőbizottság állapítsa meg a jogsértés megtörténtét és semmisítse meg az ajánlati felhívást. Ajánlatkérő észrevételeiben kérte a jogsértés hiányának megállapítását és a jogorvoslati eljárás megszüntetését. A Kbt. 50. (3) bekezdésének megsértésével összefüggésben előadta, hogy az önkormányzat Képviselő-testülete és a Közbeszerzési Bizottság külön vizsgálta és elemezte a Kbt. 50. (3) bekezdésében található "gazdasági ésszerűsségből" adódó jogokat és kötelezettségeket. Külön megvizsgálta, hogy a rész-ajánlattételi lehetőségből adódóan, ha a közbeszerzési eljárás eredménye alapján egymástól független építési vállalkozók kapnának megbízást a műszaki feladatok megvalósítására, az milyen eredménnyel és kockázatokkal zárulna. Vizsgálta továbbá, hogy a két külön kivitelezői megvalósítás esetén milyen hatással volna a szennyvízépítési beruházás megvalósításának feltételeire és a közbeszerzési szerződések teljesítésének más körülményeire. Azt is vizsgálta, hogy amennyiben a két nyertes vállalkozó közül az egyik vállalkozó részéről szerződésszegés következik be úgy az esetben az önkormányzatot milyen előre nem prognosztizálható anyagi és erkölcsi felelősség terhelné. A szerződés szerint teljesítő vállalkozóval szembeni kártérítési felelősségét is áttekintette. A támogatási szerződésben meghatározott befejezési határidő december 31-ével lett meghatározva. A jogerős vízjogi létesítési engedély mindkét létesítésre - szennyvízcsatorna építés és tisztítótelep kötelezően három hónapos és hat hónapos próbaüzem megtartását és bizonylatolását írta elő. A késedelem veszélyeztetné a támogatási szerződésben meghatározott EU támogatási összeg cél szerinti teljes körű felhasználását. Előadta, hogy a közreműködő műszaki szakemberek szakmai állásfoglalása alapján a késedelem a kötelezően előírt próbaüzem megkezdését sem tenné lehetővé, mivel a. csatorna és tisztítótelep működés és üzemeltetés szempontjából egymástól elválaszthatatlan és külön történő üzemeltetést nem teszi lehetővé. Amennyiben ajánlatkérő részajánlat-tételi lehetőséget biztosítana, úgy a szerződés szerint teljesítő vállalkozó a próbaüzem megkezdésének akadályoztatása miatt - az önkormányzattal szemben minimum teljeskörű kártérítést igényelhetne. A szerződés teljesítésének hiánya nagymértékben veszélyeztetné az EU-s támogatás részbeni vagy teljes körű felhasználását. Amennyiben a részajánlat-tételi lehetőség mellőzésével valósítja meg a közbeszerzés tárgyát képező szennyvíz beruházást, úgy - a vállalkozói szerződésszegés esetén - az önkormányzattal szemben jelentkező anyagi és erkölcsi felelősséget, jogszerűen, szerződésszegés címén a nyertes vállalkozóra tudja hárítani. Hivatkozott arra is, hogy az elmúlt időszakban a jelen közbeszerzési eljárás tárgyával teljesen megegyező ajánlati felhívások jelentek meg részajánlat tételének biztosítása

6 6 nélkül: 1. Romhány Község Önkormányzata - A felhívás tárgya: "Romhány község teljes körű szennyvízelvezetés és tisztítási projekt". 2. Káptalanfalva és térsége szennyvíztársulás - A felhívás tárgya: Szennyvízcsatorna hálózat és tisztítótelep tervezése, építése". 3. Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - A felhívás tárgya: "Hajdúböszörmény III. ütem, Bodaszőlő II. ütem szennyvízcsatorna beruházás kivitelezése". A Kbt. 69. (3) bekezdésének megsértése vonatkozásában előadta, hogy a referencia igények meghatározásánál a Képviselő-testület és a Közbeszerzési Bizottság ugyancsak különös figyelmet fordított arra vonatkozóan, hogy a Kbt. kötelező rendelkezéseit betartsa. Ennek megfelelően referencia igényének meghatározásakor figyelemmel volt arra, hogy a referencia műszaki tartalma azonos legyen a közbeszerzési eljárás tárgyával - szennyvízcsatorna és tisztítótelep. A referencia értéke, érje el a nettó Ft értéket, mivel a beruházásra fordítható becsült érték nettó Ft-ban lett meghatározva. A referencia műszaki paraméterei csatorna esetében minimum érje el a fm-t, míg a tisztítótelep 300 m 3 /nap teljesítménytől kevesebb nem lehet - a közbeszerzés tárgyát képező dokumentációban a csatornaépítés mennyisége fm fm házi bekötés, továbbá 1 db 300 m 3 /nap teljesítményű tisztítótelep szerepel. Álláspontja szerint azáltal, hogy a FIDIC piros és sárga könyv alapján megvalósult referencia esetében díj és műszaki paraméterekre vonatkozóan korlátozási igény nincs meghatározva, szintén nem tekinthető túlzottnak az előírása október 21-én kelt beadványában észrevételt tett az egyéb érdekelt által előadottakra akként, hogy a hivatkozásait irrelevánsnak tartotta. Előadta azt is, hogy a választott eljárás nem zárja ki a kis-és középvállalkozások alvállalkozóként történő részvételét a beruházás megvalósításában. Az ajánlati felhívás III.2.3. pont MSZ1 jelzés alatt megfogalmazott előírásokkal és az egyéb érdekelt által tett észrevétellel összefüggésben előadta, hogy az észrevételükben tett állítását kiegészíti észrevételt benyújtó képviseletével tartott, a konzultáción elhangzottakkal, melyről szóló, október 5-én felvett jegyzőkönyvben rögzített. Tárgyalási nyilatkozatában azt is hangsúlyozta, hogy zöld mezős beruházást valósít meg és ezáltal fokozott jelentőséggel bír a létesítmények egyidejű elkészülte. A szennyvízcsatorna hálózatban összegyűjtött kommunális szennyvíz kerül a tisztítóba, így a próbaüzem csak akkor tud megkezdődni, ha a csatornahálózat elkészült és a lakossági bekötések egy része is már megvalósult. Arra sincs lehetőség, hogy a próbaüzem több ütemben valósuljon meg. Hivatkozott azokra a tapasztalatokra is, mely szerint az ajánlatkérő számára célszerűbb és gazdaságosabb az, ha egy ajánlattevővel áll kapcsolatban. Előadta, hogy álláspontja szerint a törvényalkotó szándéka szerinti árverseny megvalósul akkor is, ha egy ajánlattevő tehet ajánlatot a teljes projekt megvalósítására, mert alvállalkozóként bevonhatja a különböző kisebb vállalkozásokat, így részvételük megvalósul és árversenyt is eredményez.

7 7 Egyéb érdekeltként a KEVIÉP Kft. tett észrevételt, melyben kifejtette, hogy a hivatalbóli kezdeményezés álláspontja szerint megalapozott. Álláspontja szerint megalapozatlanul hivatkozik arra az ajánlatkérő, hogy egy nyertes ajánlattevő biztosan teljesíti majd a szerződést dupla annyi munkamennyiség esetén, míg az egyébként műszakilag elkülönített módon végezhető munka esetén, kettő, a szükséges pénzügyi és műszaki alkalmassági feltételeknek megfelelő ajánlattevő egyikénél viszont fennáll a szerződésszegés veszélye. Megítélése szerint a munkaszervezés és az előfinanszírozás tekintetében is jobban teljesíthető a december 31.-i határidő, amennyiben kevesebb az elvégzendő, egy ajánlattevőt terhelő feladat. Megalapozatlannak tartotta az ajánlatkérő kártérítési felelősséggel kapcsolatos okfejtését is. Álláspontja szerint megalapozatlan az ajánlatkérőnek az egyéb, hasonló tárgyú közbeszerzésekre való hivatkozása, tekintettel arra, hogy azon eljárások jogszerűségét - jogorvoslati kezdeményezés hiányában - a Döntőbizottság nem vizsgálta. Előadta, hogy az alkalmassági minimum feltételek MSZ1 pontja összesen három db, szennyvízközmű létesítmény kivitelezésére vonatkozó építési szerződés igazolását írta elő, így a követelmény egy referencia igazolásával nem teljesíthető. Álláspontja szerint ez túlzott követelmény. A Döntőbizottság október 18-án a D.794/9/2010. számú végzésével ideiglenes intézkedést hozott, a közbeszerzési eljárást felfüggesztette. A Döntőbizottság megállapította, hogy a hivatalbóli kezdeményezés részben megalapozott az alábbi indokok szerint. A Kbt. 3. (1) bekezdése kimondja, hogy e törvény szabályaitól csak annyiban lehet eltérni, amennyiben e törvény az eltérést kifejezetten megengedi. Ajánlatkérő a Kbt. 22. (1) bekezdésének d) pontja alapján tartozik a Kbt. személyi hatálya alá. Az ajánlatkérő a hirdetményt szeptember 7-én adta fel, ez a Kbt. 35. (2) bekezdése értelmében a közbeszerzés megkezdésének időpontja, így jelen közbeszerzési ügyben a Kbt szeptember 15. előtt hatályos rendelkezéseit kellett alkalmazni. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 21. (3) bekezdése alapján a Kbt. IV. fejezete szerint folytatja, mivel az építési beruházás becsült értéke ,-Ft. volt. A Kbt. 50. (3) bekezdése szerint a 22. (1) bekezdésének a), b) és d) pontja szerinti ajánlatkérő köteles megvizsgálni beszerzését abból a szempontból, hogy a beszerzés tárgyának jellege lehetővé teszi-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítását. Amennyiben a beszerzés tárgyának természetéből adódóan részajánlattételi lehetőség biztosítható és az nem ellentétes a gazdasági ésszerűséggel,

8 8 a 22. (1) bekezdésének a), b) és d) pontja szerinti ajánlatkérő az ajánlati felhívásban köteles lehetővé tenni a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. Ebben az esetben az ajánlati felhívásban elő kell írni, hogy a közbeszerzés tárgyának mely elemeire lehet részajánlatot tenni. Az ajánlatkérőnek, mint a Kbt. 22. (1) bekezdésének d) pontja szerinti ajánlatkérőnek a fenti rendelkezés alapján kötelezettsége volt megvizsgálni a beszerzését abból a szempontból, hogy a beszerzés tárgyának jellege lehetővé teszi-e a részajánlat tételét. A kezdeményezés arra irányult, hogy az ajánlati felhívásban, a Kbt. fenti rendelkezése alapján, legalább a szennyvízhálózat kiépítése és a szennyvíztisztító telep megépítése tekintetében a részajánlat tételét az ajánlatkérőnek lehetővé kellett volna tennie. Az ajánlatkérő a rendelkezésre álló iratok szerint több alkalommal is megvizsgálta a részajánlat tételének lehetőségét. A döntéshozó Képviselő Testület arra az álláspontra helyezkedett, hogy a részekre bontás ellenkezik a célszerűséggel, a gazdasági ésszerűséggel, így jelen közbeszerzési eljárásban nem jogsértő, hogy arra nem biztosít lehetőséget. A Kbt. 50. (3) bekezdésének célja az, hogy a részajánlattétel lehetőségének megadásával biztosított legyen a minél szélesebb körű verseny, minél több ajánlattevő élhessen az ajánlattétel lehetőségével. Ennek egyedüli korlátját a beszerzés tárgyának jellemzői, valamint a gazdasági ésszerűség hiánya jelenthetik. A jogorvoslati eljárásban a kezdeményezés alapján vizsgált közbeszerzés tárgya építési beruházás, mely egy 300m 3 /nap kapacitású szennyvíztisztító telep és a hozzá tartozó szennyvíz csatornahálózat megépítése, átemelőkkel együtt. A Döntőbizottság a Kbt. 50. (3) bekezdésében meghatározottak alapján a beszerzési tárgy jellegére, specifikumaira tekintettel megvizsgálta, hogy volt-e lehetősége ajánlatkérőnek részajánlattétel biztosítására. A Döntőbizottság a beszerzés tárgyának és mennyiségének vizsgálata alapján azt állapította meg, hogy az ajánlatkérő zöldmezős beruházást kíván megvalósítani, amely egy új csatornahálózat kiépítését és az ehhez szorosan kapcsolódó szennyvíztisztítótelep kivitelezését foglalja magában. A vízügyi hatóság mind a csatornahálózat, mind a telep építésére egy határozatot bocsátott ki, valamint a telep próbaüzemének és működésének alapvető feltétele a megfelelő határidőben történő hálózat kiépítése. A tervezett beruházás egy szerves műszaki egységet képez, a szennyvíztisztító-telep és a szennyvíz-csatorna hálózat építése is egymással szorosan összefügg. Az üzembe helyezés, illetve a próbaüzem beindításához szükséges a csatornán érkező szennyvíz. Amennyiben szétbontásra kerül a beruházás és az egyik fővállalkozó miatt nem helyezhető üzembe a szennyvíztelep, illetve a csatornahálózat, a próbaüzem lefolytatása és a beruházás üzembe helyezése nem indítható el, mely szerződési és jótállási problémákat eredményez, továbbá veszélyeztetné a pontos és határidőre történő megvalósítást. A fentiek alapján a Döntőbizottság a hasonló tárgyban hozott D.326/2010, 327/2010. számú határozataiban kialakított álláspontjával egyezően a jelen jogorvoslati ügyben is

9 9 arra az álláspontra helyezkedett, hogy a beszerzés műszaki specifikumai alapján a szoros összefüggés fennáll, a szennyvízhálózat kiépítése és a szennyvíztisztító telep megépítése vonatkozásában a részekre bontás gazdaságilag nem ésszerű, így nem jogsértő a részajánlattételi lehetőség kizárása. Fentiek alapján e körben jogsértést nem állapított meg. A kezdeményezés alapján a Döntőbizottság megvizsgálta az ajánlati felhívás III.2.3. pontjának MSZ1. pontját, melyben az ajánlatkérő az alkalmassági minimumkövetelmények körében akként rendelkezett, hogy alkalmatlan az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha a hirdetmény feladását megelőző 60 hónapban műszaki átadásátvétellel lezárva együttesen nem teljesítettek - összesen legalább három db, szennyvízközmű létesítmény kivitelezésére kötött építési szerződést, amelyek között lennie kell legalább 1 db közbeszerzés tárgyával megegyező nettó nyolcszázmillió forint értékű referenciának, továbbá ha nem rendelkezik, az elmúlt 60 hónapban legalább 1 (egy) darab EU finanszírozású szennyvíztisztító telep és csatornázás referenciával, ahol a tisztítandó szennyvíz mennyisége eléri vagy meghaladja a 300 m³/nap kapacitást és legalább 10 km-es gravitációs szennyvízcsatorna hálózat és legalább 4 db közterületű átemelő építési munkát; - a megjelölt referencia munkák között lennie kell legalább 1 db egy szerződésen belüli olyan referenciának, amely a szennyvízhálózatra vonatkozóan FIDIC Piros Könyv szerint, a tisztítótelep esetében pedig FIDIC Sárga Könyv szerinti szerződéses feltételek alapján valósult meg, amennyiben ajánlattevő élni kívánt a FIDIC sárga könyvben előírt lehetőséggel - alkalmatlan az ajánlattevő, ha referencia igazolása szerint a szerződéses kötelezettségét nem a szerződésben előírt határidőre teljesítette, vagy ha hibásan teljesítette. A Kbt. 67. (2) bekezdés a) pontja szerint az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága építési beruházás esetében igazolható az előző legfeljebb öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével. A Kbt ának (3) bekezdése értelmében az ajánlatkérőnek a 66. és a 67. -ban meghatározott adatok és tények kérését figyelemmel az ajánlattevő (alvállalkozó) üzleti titokhoz fűződő érdekére is a közbeszerzés tárgyára kell korlátoznia, a (2) bekezdés szerinti követelményeket pedig a közbeszerzés becsült értékére is tekintettel legfeljebb a szerződés teljesítéséhez ténylegesen szükséges feltételek mértékéig lehet előírni. A kezdeményező azt kifogásolta, hogy sérti a Kbt. 69. (3) bekezdését a 3 db referencia megkövetelése az alkalmasság minimumkövetelményként. A Kbt. szabályozása alapján ajánlatkérők jogosultak meghatározni az alkalmassági követelményrendszerüket. Ezen jogosultság azonban nem korlátok nélküli, korlátként

10 10 határozta meg a jogalkotó, hogy az alkalmassági követelmények maximum a szerződés teljesítéséhez ténylegesen szükséges feltételek mértékéig írhatók elő figyelembe véve a közbeszerzés becsült értékét is. Ajánlatkérőknek mindebből következően körültekintően kell vizsgálniuk, hogy milyen feltételeket támasztanak. Nem zárhatnak ki a közbeszerzési eljárásban való részvételtől olyan ajánlattevőket, akik egyébként alkalmasak lennének a szerződés teljesítésére. Nem elegendő úgy meghatározni az alkalmassági feltételeket, hogy több ajánlattevő is tudjon annak alapján ajánlatot benyújtani, hanem akként kell megállapítani, hogy az a szerződés teljesítésére képes ajánlattevők számára biztosítsa az ajánlattétel lehetőségét. A Döntőbizottság a fentiek alapján azt vizsgálta, hogy ajánlatkérő által előírt a kezdeményezésben kifogásolt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmény a beszerzés tárgyára és a Kbt. 69. (3) bekezdésében meghatározott szempontokra figyelemmel a szerződés teljesítéséhez ténylegesen szükséges feltételek mértékéig került-e meghatározásra, tekintettel a közbeszerzés becsült értékére is. A Döntőbizottság álláspontja szerint a referenciamunka körében építési beruházás esetében alapvetően az alkalmasság meglétéhez annak igazolása szükséges, hogy az ajánlattevő végzett a beszerzés tárgyában hasonló paraméterekkel, hasonló mennyiségi adatokkal rendelkező, hasonló értékű - a becsült értéknek megfelelő - beruházást, amellyel igazolja, alátámasztja azt, hogy a beszerzendő munkának megfelelő építési munka elvégzését már szerződésszerűen teljesítette, megfelelő határidőre, megfelelő minőségben. Ezzel tudja azt biztosítani, hogy egy, a beszerzés tárgya szerinti építési beruházást, az arra irányuló szerződést teljesíteni tudja, vagyis hogy alkalmas az adott tárgyban a szerződés teljesítésére. Nem szükséges ezért az alkalmasság körében 3 db referenciamunka megkövetelése, az meghaladja a szerződés teljesítésének ténylegesen szükséges mértékét. A Kbt. az alkalmasság minimumkövetelményei körében azt írja elő, hogy az alkalmasság követelményét a referenciák körében (is) úgy kell meghatározni, hogy az a szerződés teljesítéséhez ténylegesen szükséges mértékű legyen. A Döntőbizottság álláspontja szerint az ajánlatkérő ezen előírása, miszerint az alkalmasság feltétele legalább három db, szennyvízközmű létesítmény kivitelezésére kötött, teljesített építési szerződés tekintettel a Kbt ának (3) bekezdésében foglaltakra túlzott. A Döntőbizottság álláspontja szerint az alkalmassági követelmény meghaladja a szerződés teljesítéséhez ténylegesen szükséges feltételek mértékét, a beszerzés tárgyát képező munkák (szennyvízközmű létesítmény kivitelezése) teljesítésének háromszoros megkövetelése - tekintettel különösen a beszerzés magas értékére, illetőleg arra, hogy ajánlatkérő mindhárom referencia esetében a szennyvízcsatorna hálózat és a szennyvíztisztító telep kivitelezését együttesen megkövetelte - nem indokolható, ennek előírásával az ajánlatkérő megsértette a Kbt ának (3) bekezdését. A Döntőbizottság nem fogadta el az ajánlatkérőnek azt a hivatkozását, hogy csak egy referencia tekintetében írta elő az összes minimumkövetelmény igazolását, a másik két

11 11 csatolandó referencia vonatkozásában követelményt nem támasztott. Ezek tekintetében akár egyetlen átemelő építésnek igazolásával meg lehetett felelni. Az ajánlati felhívás III.2.3. MSZ1. pontja akként rendelkezett, hogy alkalmatlan az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha a hirdetmény feladását megelőző 60 hónapban műszaki átadás-átvétellel lezárva együttesen nem teljesítettek összesen legalább három db, szennyvízközmű létesítmény kivitelezésére kötött építési szerződést, amelyek között lennie kell legalább - 1 db a közbeszerzés tárgyával megegyező nettó nyolcszázmillió forint értékű referenciának, - 1 db EU finanszírozású szennyvíztisztító telep és csatornázás referenciának, ahol a tisztítandó szennyvíz mennyisége eléri vagy meghaladja a 300 m³/nap kapacitást és legalább 10 km-es gravitációs szennyvízcsatorna hálózat és legalább 4 db közterületű átemelő építési munkát, valamint - 1 db egy szerződésen belüli olyan referenciának, amely a szennyvízhálózatra vonatkozóan FIDIC Piros Könyv szerint, a tisztítótelep esetében pedig FIDIC Sárga Könyv szerinti szerződéses feltételek alapján valósult meg, amennyiben ajánlattevő élni kívánt a FIDIC sárga könyvben előírt lehetőséggel. Az ajánlati felhívás III.2.3. MSZ1. pontjából kétséget kizáró módon megállapítható, hogy az alkalmassági minimumkövetelmények szerint a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassághoz rendelkezni kellett 1 db, szennyvízközmű létesítmény kivitelezésére kötött olyan építési szerződéssel, amely a közbeszerzés tárgyával megegyezik, és amelynek értéke nettó 800 millió Ft. Miután ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyával megegyező referenciát követelte meg, így annak csak abban az esetben lehetett megfelelni, ha a referencia magában foglalja szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep építését is. Az ajánlati felhívás alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassághoz rendelkezni kellett továbbá 1 db EU finanszírozású szennyvíztisztító telep és csatornázás referenciával, ahol a tisztítandó szennyvíz mennyisége eléri vagy meghaladja a 300 m³/nap kapacitást és legalább 10 km-es gravitációs szennyvízcsatorna hálózat és legalább 4 db közterületű átemelő építési munkát. Ezen előírásnak is csak abban az esetben lehetett megfelelni, ha a referencia magában foglalja szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep építését is, az ajánlatkérő által meghatározott mennyiségi követelményekkel. Az ajánlati felhívás alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassághoz rendelkezni kellett továbbá 1 db egy szerződésen belüli olyan referenciával, amely a szennyvízhálózatra vonatkozóan FIDIC Piros Könyv szerint, a tisztítótelep esetében pedig FIDIC Sárga Könyv szerinti szerződéses feltételek alapján valósult meg, amennyiben ajánlattevő élni kívánt a FIDIC sárga könyvben előírt lehetőséggel. Ezen előírásnak is csak abban az esetben lehetett megfelelni, ha a referencia magában foglalja szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep építését is.

12 12 A Döntőbizottság megítélése szerint azon túlmenően, hogy a három referenciaigazolás megkövetelése túlzottnak minősül, a felhívás III.2.3. MSZ1. pontjának az alkalmassági minimumkövetelmények körében előírt azon rendelkezése, mely szerint igazolni kell egy szerződésen belül megvalósult olyan referenciát, amely a szennyvízhálózatra vonatkozóan FIDIC Piros Könyv szerinti, a tisztítótelep esetében pedig FIDIC Sárga Könyv szerinti szerződéses feltételek alapján valósult meg, szintén jogsértő. Az ajánlatkérő a beszerzés tárgyát akként határozta meg, hogy vállalkozási szerződést köt a szennyvízelvezetés tekintetében a FIDIC piros könyv, a tisztítótelep esetében pedig a FIDIC sárga könyv szerint. A felhívásban a beszerzés teljes mennyiségénél is közölte ezt a körülményt. Mivel az ajánlatkérő szándéka arra irányult, hogy eljárásában egy szerződésen belül valósuljon meg a teljes beruházás, és ezt a Döntőbizottság nem minősítette jogsértőnek, a Döntőbizottság megítélése szerint a referenciakövetelmény akként való meghatározása, hogy legyen egy olyan referencia munka, amely a szennyvízhálózat és a tisztítótelep egy szerződésen belüli megvalósulását igazolja, önmagában nem eltúlzott követelmény. Ugyancsak nem eltúlzott önmagában az sem, hogy FIDIC könyv szerinti szerződéses feltételek szerint megvalósult referenciamunka igazolását kéri az ajánlatkérő, mivel az a közbeszerzés tárgyára korlátozott, a szerződés teljesítéséhez ténylegesen szükséges feltételek mértékét nem haladja meg figyelemmel arra is, hogy e körben nem kell meghatározott értéket és műszaki paramétereket igazolni. A fentiek együttes előírása azonban a Döntőbizottság megítélése szerint túlzott követelmény, a teljesítéshez szükséges mértéken felüli és a Kbt. 69. (3) bekezdésébe ütközik. A Döntőbizottság megjegyzi, hogy ellentmondás van az alkalmassági minimumkövetelményre vonatkozó előírás azon fordulata, hogy amennyiben az ajánlattevő élni kíván a FIDIC sárga könyvben előírt lehetőséggel és a beszerzés tárgyának és mennyiségének meghatározása között. A két feltétel értelmezése alapján megállapítható, hogy az ajánlatkérő az ajánlattevők számára nem azonosan határozta meg az alkalmassági követelményt, mivel nem egyértelmű, hogy milyen igazolásokat fogad el és mit nem. A Döntőbizottság a Kbt (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva, a fenti indokok alapján a Kbt (2) bekezdés d) pontja alapján megállapította, hogy az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 69. (3) bekezdését, és alkalmazta a Kbt (3) bekezdésben meghatározott jogkövetkezményeket. A Kbt (3) bekezdés b) pontja szerint, amennyiben a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatában jogsértést állapít meg, megsemmisítheti az ajánlatkérőnek a közbeszerzési eljárás folyamán hozott vagy azt lezáró döntését, ha e döntés alapján a szerződést még nem kötötték meg. A Kbt (3) bekezdés b) pontja szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság a jogsértés megállapítása mellett megsemmisítette az ajánlati felhívást, valamint az ajánlatkérő közbeszerzési eljárásában ezt követően meghozott döntéseket.

13 13 A Kbt (3) bekezdés e) pontja alapján, amennyiben a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatában jogsértést állapít meg bírságot szabhat ki kivéve a 306/A. (2) bekezdés szerinti körülmények fennállása esetén az e törvény szabályait megszegő szervezettel (személlyel), valamint a jogsértésért felelős személlyel, illetőleg a szervezettel jogviszonyban álló, a jogsértésért felelős személlyel és szervezettel szemben. A Döntőbizottság a jogsértés megállapítása és ajánlatkérő ajánlati felhívásának és a közbeszerzési eljárásban hozott azt követő döntéseinek megsemmisítése mellett további jogkövetkezményként a bírság kiszabását nem tartotta indokoltnak, a bírság kiszabásának mellőzésénél figyelemmel volt arra, hogy a jogsértés reparálható volt és ajánlatkérővel szemben a Döntőbizottság az elmúlt években jogsértést nem állapított meg. A Döntőbizottság a Kbt (4) bekezdése alapján rendelkezett az eljárási költségek viseléséről. A bírósági jogorvoslatot a Kbt (1) bekezdése biztosítja. Budapest, november 15. Dr. Telek Katalin sk közbeszerzési biztos Gulyás Richárd sk közbeszerzési biztos Dr. Szántó Veronika sk közbeszerzési biztos A kiadmány hiteléül: Liszi Barbara Kapja: 1. Nagyhegyes Község Önkormányzata (4064 Nagyhegyes, Kossuth utca 2.) 2. BERÉP-TERV Kft. (4025 Debrecen, Simonffy utca ) 3. Magyar Aszfalt Kft. (1135 Budapest, Szegedi út ) 4. SADE Magyarország Kft. (1117 Budapest, Budafoki út ) 5. KEVIÉP Kft. (4025 Debrecen, Széchenyi utca 46.) 6. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u ) 7. Közbeszerzések Tanácsa Elnöke (1024 Budapest, Margit krt. 85.) 8. Irattár

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D. 409/3/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.301/2/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 dontobizottsag@közbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D.787/ 10 /2009. A

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.681/7 /2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot

H A T Á R O Z A T-ot Ikt. sz.: D. 829/ 6 /2009. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S-t.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S-t. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 782 /4 /2010.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.30/8 /2010. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi J<=?

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi J<=? érl ''SoS.od.oh I KUOAl'KST FŐVÁROS X. KKKOl\Y\ KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT '/.AT Polgármesteri I li.viiiiiln Iklsz.: D.363/ /2008. KÖZBESZERZÉSE^T^A'CS'A KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBI^gTADSi^ Budapest, Marg 'íkrt.

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 6/1 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Tivadar Község Önkormányzata 4921 Tivadar, Petőfi u. 24. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Építési beruházás Tárgy: Vállalkozási

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Ajánlatkérő székhelye: 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Ajánlatkérő székhelye: 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Ajánlatkérő neve: Budapesti Gazdasági Főiskola Ajánlatkérő székhelye: 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13. 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Ikt.sz.: D.122/ 8/2010. 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Email: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás megindításáról Tisztelt

Részletesebben

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa:

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa: E L Ő T E R J E S Z T É S K Ö Z B E S Z E R Z É S I E L J Á R Á S R A B E N Y Ú J T O T T A J Á N L A T O K É R T É K E L É S É R Ő L E L J Á R Á S M E G N E V E Z É S E, B E S Z E R Z É S T Á R G Y A

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.663/ 4 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, 7300 Komló, Városház tér 3.

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, 7300 Komló, Városház tér 3. 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, 7300 Komló, Városház tér

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.775/8/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe /Kbt. 249. (2) bek. a.) pont/: Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot: Ikt. sz.: D.44 / 13 /2011. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45/B épület 2. A közbeszerzés

Részletesebben

SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM

SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM 1011 BUDAPEST, FŐ UTCA 14-18. Címzett: Kérelmező részére E-mail útján Másolatban: Valamennyi ajánlattevő részére E-mail útján Küldi: dr. Szterényi

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. II. em. 1.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot.

H A T Á R O Z A T-ot. 1 Ikt. sz.: 635/ 8 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 e -mail cím:dont obi zottsag@ koz be szerzesek-tanac

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság a konzorciumok jog- és ügyfélképességével kapcsolatosan a következőkben ismertetett

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt. 200.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt. 200. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt.

Részletesebben

szennyvízcsatornahálózat és szennyvíztisztító telep létesítése a KEOP-7.1.2.0-2008-0199 projekt keretén belül - engedélyezési tervek

szennyvízcsatornahálózat és szennyvíztisztító telep létesítése a KEOP-7.1.2.0-2008-0199 projekt keretén belül - engedélyezési tervek szennyvízcsatornahálózat és szennyvíztisztító telep létesítése a KEOP-7.1.2.0-2008-0199 projekt keretén belül - engedélyezési tervek Közbeszerzési Értesítő száma: 2009/88 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL A

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL A 4. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Villamos energia 2010/S

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:270334-2010:text:hu:html HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 177-270334 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT DOROG, PF.:43. TEL.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT DOROG, PF.:43. TEL.: FAX.: DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG, PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. augusztus 27-i rendkívüli

Részletesebben

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszám, elektronikus levelezési címe: Veresegyház Város Önkormányzata Címe: 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: +36 28 588-629 E-mail:

Részletesebben

Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza:

Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: I. kérelmi elem: Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M.1. A

Részletesebben

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT ÉPÍTÉSI műszaki ellenőr beszerzésre "A Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve" c. KMOP-4.3.1/C-2009-0001 számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Külszínre nyíló bányatérségek felhagyása és a felszín tájrendezése

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Külszínre nyíló bányatérségek felhagyása és a felszín tájrendezése Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. 1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Külszínre nyíló

Részletesebben

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: -

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: - 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 21. Kapcsolattartó:

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 7. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Délegyháza Község Önkormányzata, 2337 Délegyháza, Árpád u. 8. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Római Katolikus Egyházközség, 4069 Egyek, Fő tér 26. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Komló Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7300 Komló, Városház tér 3. Kapcsolattartó (címzett):

Részletesebben

Kivonat. Heréd Község Önkormányzatának november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat

Kivonat. Heréd Község Önkormányzatának november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat Kivonat Heréd Község Önkormányzatának 2009. november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat Heréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 1. Az élelmezési nyersanyag

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 100/2013. (06.19.) Öh.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot.

H A T Á R O Z A T-ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D.138/12

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. E-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.148/6 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság

Részletesebben

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Napelemes rendszer telepítése Kaba Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületére

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Napelemes rendszer telepítése Kaba Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületére 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kaba Város Önkormányzata (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) 9. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.513/

Részletesebben

Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján

Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján NEMZETBIZTONSÁGI SZAKSZOLGÁLAT GAZDASÁGI VEZETŐ 1399 Budapest 62. Pf.: 710/4-2. Ikt.sz.: 30700/1197 /2015. 1. számú példány Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 1. Az ajánlatkérő

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.

Részletesebben

Az építési beruházásokkal kapcsolatos jogorvoslati eljárásokban felmerülő leggyakoribb problémák

Az építési beruházásokkal kapcsolatos jogorvoslati eljárásokban felmerülő leggyakoribb problémák Az építési beruházásokkal kapcsolatos jogorvoslati eljárásokban felmerülő leggyakoribb problémák 1. Árazatlan és árazott költségvetéssel kapcsolatban előforduló problémák Árazatlan költségvetés készítésének

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Tolna Város Önkormányzata (7130 Tolna, Hősök tere 1.) 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 2 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Kapcsolattartó: Molnár Zita Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Készenléti Rendőrség (1101 Budapest, Kerepesi út )

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Készenléti Rendőrség (1101 Budapest, Kerepesi út ) KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG PARANCSNOKA ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNYHELYETTES Cím: 1101 Budapest, Kerepesi út 4749., Levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314 (városi: 4327301, fax: 4327401 (BM vezetői: 26030, BM: 26500,

Részletesebben

On-line értesítés: A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

On-line értesítés:  A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 1 of 7 2012.01.09. 18:36 4. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336

Részletesebben

Kivonat. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 142/2011. (08.25.) Öh. sz.

Részletesebben

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás (3922, Taktaharkány, Gépállomás

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás. a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, és honlap címe:

Eljárást megindító felhívás. a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma,  és honlap címe: Eljárást megindító felhívás a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe: Hivatalos név és székhely: Oroszlány Város Önkormányzata, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.,

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68 1. rész: Vállalkozási szerződés szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésére Tiszalúc Nagyközségben FIDIC piroskönyv szerint; 2. rész: Vállalkozási szerződés szennyvíztisztító telep építésére Tiszalúc Nagyközségben

Részletesebben

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény alapján

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény alapján A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján 2 3 4 5 ...10...11...16...17...17...18...18...22...24...24...26...28...29...31 18. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó...32 19. Összeférhetetlenség...33

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 1181 Budapest, Üllői út 423. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: A Városgazda XVIII. kerület

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta a következő. H A T Á R O Z A T-ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta a következő. H A T Á R O Z A T-ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 366-7778 Ikt.sz.: D.709/10 /2009. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.658/11/2010.

Részletesebben

Tájékoztatás a panelprogram kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményéről

Tájékoztatás a panelprogram kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményéről MÁTÉSZALKA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4701. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 44/501-358 Fax: 44/501-360 Száma: 304-29/2007 Tájékoztatás a panelprogram kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL I.

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. Okány Község szennyvíztisztító telepének FIDIC SÁRGA KÖNYV szerinti és szennyvízcsatorna hálózatának FIDIC PIROS KÖNYV szerinti kiépítéséhez kapcsolódó tervezői és generálkivitelezői feladatok ellátására

Részletesebben

4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S

4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:144988-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Tisztelt Döntőbizottság! A FŐTAXI ZRt (1087 Budapest, Kerepesi út 15.) kérelmező képviseletében eljárva, az Országgyűlés Hivatala (1055 Budapest, Koss

Tisztelt Döntőbizottság! A FŐTAXI ZRt (1087 Budapest, Kerepesi út 15.) kérelmező képviseletében eljárva, az Országgyűlés Hivatala (1055 Budapest, Koss 1!:f>irmS7r:rtrí-S h(i/.13i.tii! ;YIi\j 11AjY)S.^G i)ü!vfoil!/ 7-1 ;Sn6 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság 1026 Budapest, Riadó u. 5. jogorvoslati eljárás kezdeményezése iránti kérelme

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Eljárást lezáró döntés meghozatala a Vizesblokk kialakítása vállalkozási

Részletesebben

V É G Z É S -t. Az eljárás során felmerült további költségeiket a felek maguk viselik.

V É G Z É S -t. Az eljárás során felmerült további költségeiket a felek maguk viselik. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZE RZÉSI DÖ NTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.989/15/2016. A Közbeszerzési

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1075 Budapest,

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278334-2010:text:hu:html HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 2010/S 182-278334 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot.

H A T Á R O Z A T-ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.772/9 /2009. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 94. (2) bek. c) pontja szerinti eljárás lefolytatásához

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 94. (2) bek. c) pontja szerinti eljárás lefolytatásához AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 94. (2) bek. c) pontja szerinti eljárás lefolytatásához 1. AJÁNLATKÉRŐ ADATAI Hivatalos név: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit ZRT. Cím: 1064 Budapest, Rózsa u. 81-83. Képviselő:

Részletesebben

Cserkeszőlői gyermek autós iskola és közlekedési oktatási központ építéskivitelezése

Cserkeszőlői gyermek autós iskola és közlekedési oktatási központ építéskivitelezése 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Neve: Cserkeszőlő Község Önkormányzata Címe: 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: Mennyisége: 1. Kresz pálya: 9. melléklet

Részletesebben

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez 23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 E-mail: ertesitoaxelero.hu On-line

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZAKVÉLEMÉNY (a bíráló bizottság jogorvoslati eljárást követő ülésére)

KÖZBESZERZÉSI SZAKVÉLEMÉNY (a bíráló bizottság jogorvoslati eljárást követő ülésére) KÖZBESZERZÉSI SZAKVÉLEMÉNY (a bíráló bizottság jogorvoslati eljárást követő ülésére) Közbeszerzés tárgya: Szentendre Város Önkormányzata Vállalkozási szerződés Szentendre Duna-korzó árvízvédelmi gát programmal

Részletesebben

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zátrkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A.)

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zátrkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A.) 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zátrkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest,

Részletesebben

4. Kérdés: Ajánlatkérő a közbeszerzési kiírás műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményei

4. Kérdés: Ajánlatkérő a közbeszerzési kiírás műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményei Tisztelt Ajánlattevők! A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, mint Ajánlatkérő a Vállalkozási szerződés a hozzájárulásra kötelezettek által nyújtott fejlesztési támogatások, a szakképzési hozzájárulási

Részletesebben

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név:

Részletesebben

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Veszprémi Főegyházmegye 8200 Veszprém, Vár utca

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, és telefaxszámai: Sásd Város Önkormányzata 7370 Sásd, Rákóczi út 41. Telefon: 06/72/576-520 Fax: 06/72/576-522 2. A közbeszerzés

Részletesebben

HU-Szeged: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2013/S Tájékoztató az eljárás eredményéről. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Szeged: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2013/S Tájékoztató az eljárás eredményéről. Szolgáltatásmegrendelés 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:200342-2013:text:hu:html HU-Szeged: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2013/S 117-200342 Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A.) 2. A

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról A NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása 3 részben 1. Az ajánlatkérő neve és

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 28. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 28. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Javaslat eljárást lezáró döntés meghozatalára a Balatonkenese,

Részletesebben