1. Az elnökségi ülésről. A tartalomból:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Az elnökségi ülésről. A tartalomból:"

Átírás

1 MÉRNÖKI HÍRLEVÉL A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara elektronikus kiadványa I. évfolyam 2. szám július 29. Az új Szakmagyakorlási Kódex megjelenéséhez kapcsolódóan szeptember 10-én a Belügyminisztérium Építésügyi Főosztálya továbbképzést szervez a szakmai kamarák munkatársai részére, a Területrendezési és Településügyi Főosztály, valamint az Örökségvédelmi Főosztály bevonásával. A tartalomból: 1. Az elnökségi ülésről 2. A Szakmagyakorlási Kódex aktualitásai 3. E-építési napló 4. Szakcsoporti hírek 5. VIII. Mérnöknap A továbbképzésen kamaránkat az alelnök, az etikaifegyelmi bizottság elnöke, a titkár és az ügyintéző képviseli. 6. Rejtvény A részletekről későbbi Hírlevelünkben adunk tájékoztatást. 1. Az elnökségi ülésről A JNK Szolnok Megyei Mérnöki Kamara július 18-án tartotta legutóbbi ülését, melyen 2 új jelentkező (Cifka Gábor és Tasy Mihály) tagfelvételéről döntött. 2 kamarai tag bejelentette lakcímváltozását, ezért ők hivatalból átjegyzésre kerültek a lakcím szerint illetékes területi kamarákhoz. Az elnökség áttekintette a július 11-én megjelent új Kormányrendelet (Szakmagyakorlási Kódex) előírásait, melynek eredményeként a következő javaslatot fogalmazta meg: a jogszabályváltozásnak megfelelően az országos kamara mielőbb aktualizálja a Magyar Mérnöki Kamara honlapján található tervezési szerződés mintát, mert a jogszabály vonatkozó része augusztus 1-től hatályos. Az elnökség az ülésen tárgyalta továbbá a VIII. Mérnöknap részleteit, melyről külön pontban adunk tájékoztatást.

2 2. A Szakmagyakorlási Kódex aktualitásai A Magyar Közlöny 119. számában megjelent a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről. Hatályos augusztus 1-től, de nagyobb része január 1-től, az elektronikus ügyintézésre vonatkozó része csak július 1-től lép hatályba. A rendelet hatályon kívül helyezi január 1-től az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól szóló 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendeletet, a településtervezési és az építészetiműszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendeletet, és az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendeletet. Alábbi összeállításunkban a augusztus 1-jén hatályba lépő rendelkezésekről adunk tájékoztatást. 1.) A szakmagyakorlási tevékenység folytatása Cég akkor kezdheti meg és folytathatja: - az építészeti-műszaki tervezési tevékenységet, ha a vezető tisztségviselője, személyesen közreműködő tagja vagy munkavállalója, - építésügyi műszaki szakértői, felelős műszaki vezetői, építési műszaki ellenőri vagy energetikai tanúsítói tevékenységet, ha személyesen közreműködő tagja vagy munkavállalója rendelkezik az adott szakterületen jogosultsággal, és a tevékenységet a jogosultsággal rendelkező személy végzi. A cég fogalmába a gazdasági társaság, költségvetési szerv, egyéni vállalkozó, egyéni cég tartozik. A cégnek a jogosult munkavállalót legalább heti 20 órában kell foglalkoztatnia. A cégnek az általa vállalt munkához kapcsolódó szakmagyakorlási tevékenységek közül legalább az egyikhez kell rendelkeznie jogosultsággal, és azt a tevékenységet a cégnek kell végeznie. A vállalt munkához kapcsolódó egyéb szakmagyakorlási tevékenységet amelynek végzéséhez jogosultsággal nem rendelkezik alvállalkozó bevonásával végezheti. A cég által folytatható tevékenység terjedelme azonos a természetes személyek jogosultságának terjedelmével. A cégeknek március 1-ig a tevékenységüket be kell jelenteni a székhely szerint illetékes mérnöki kamarához. A kamara titkára nyilvántartási jelölést (C-területi kamara kódja és nyilvántartási szám) és igazolást ad ki.

3 2.) A tervezési szerződés Ebben a rendeletben (17. ) is meghatározták a tervezési szerződés tartalmát. Mivel ez már korábban a Ptk-ban (1959. évi IV. törvény ) és az építésügyi törvényben (1997. évi LXXVIII. törvény 32/A. ) is szabályozták, így itt most mindhárom jogszabály vonatkozó részét összegyűjtöttük. Ptk Tervezési szerződés alapján a vállalkozó műszaki-gazdasági tervező munka elvégzésére, a megrendelő pedig annak átvételére és díj fizetésére köteles (1) A felek a szerződésben a műszaki-gazdasági tervezőmunka fokozatos szolgáltatásában is megállapodhatnak. (2) A felek a szerződésben kiköthetik a kártérítési felelősség korlátozását, ha a vállalkozó hazai viszonylatban nem ismert vagy nem alkalmazott műszaki-gazdasági megoldást tartalmazó terv készítését vállalja. (3) A megrendelő a tervet csak a szerződésben meghatározott célra és esetben használhatja fel, nyilvánosságra nem hozhatja (1) Ha a kivitelezés a terv szolgáltatásától számított három éven belül megkezdődött, a terv hibája miatt érvényesíthető szavatossági jogok elévülési idejének kezdete a terv alapján kivitelezett szolgáltatás teljesítésének időpontja. (2) Ha a kivitelezés a terv szolgáltatásától számított három év után kezdődik meg, a felek megállapodhatnak abban, hogy a vállalkozó a tervet felülvizsgálja és nyilatkozik a terv kivitelezésre való alkalmasságáról vagy megváltoztatásának szükségességéről, illetve a tervet áttervezi, a megrendelő pedig díjat fizet (korszerűségi felülvizsgálat). Jogszabály a korszerűségi felülvizsgálatot kötelezővé teheti. (3) Ha a korszerűségi felülvizsgálat esetén a terv alkalmassá nyilvánításától vagy az áttervezett terv szolgáltatásától számított három éven belül a kivitelezés megkezdődik, a terv hibája miatt érvényesíthető szavatossági igények elévülési idejének kezdetét a terv alapján kivitelezett szolgáltatás teljesítésének időpontjától kell számítani. (4) A vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a terv kivitelezését akadályozza vagy korlátozza. Erre a szavatosságra az eladónak a tulajdonjog átruházásáért való szavatosságára irányadó szabályokat kell alkalmazni. (5) A szerződéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsátott, jogi oltalomban részesíthető szellemi alkotások tekintetében a kutatási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni. Étv. 32/A. Az építészeti-műszaki tervezési szerződésre Ptk.-ban szabályozott tervezési szerződés szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a) a szerződést írásban kell megkötni, b) a tervező a szerződésben meghatározott esetben és módon vehet igénybe társtervezőt, illetve szakági tervezőt, és c) a tervező díja ha a felek eltérően nem rendelkeznek a tervdokumentáció átadásával egyidejűleg esedékes.

4 Szakmagyakorlási kódex 17. (1) Az építészeti-műszaki tervezési tevékenység folytatásához szükséges tervezési szerződés a Ptk. és az Étv. előírásain túlmenően tartalmazza a) a teljesítési határidőket, figyelemmel a szakaszos tervszolgáltatásra is, b) a tervezési díj összege mellett az elszámolás formáját, módját, a fizetés módját és határidejét, c) az esetleges szakmai biztosíték kikötését. (2) Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló törvényben meghatározott esetekben az építészeti-műszaki tervezési szerződéses felek a Teljesítésigazolási Szakértői Szervhez (a továbbiakban: TSZSZ) fordulhatnak. (3) Az építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges kivitelezési dokumentáció készítésére irányuló tervezési szerződés tartalmi elemeinél az Épkiv. 9. (1) (3) bekezdésében foglaltakat is figyelembe kell venni. 3. E-építési napló A Belügyminisztérium országos oktatást és tájékoztatást tart az elektronikus építési napló bevezetésével és alkalmazásával kapcsolatban. Ennek keretében a területi kamarák által delegált képviselőket - kamaránktól Katona Emil elnökségi tagot a BM még júliusban kiképzi arra, hogy a szakmagyakorlókat az e-építési naplóval kapcsolatos feladatokra oktassák. Az oktatást követően kamaránk még szeptember elején lehetőséget biztosít az érintett szakmagyakorlók (elsősorban a felelős műszaki vezetők, de a műszaki ellenőrök, tervezők részére is) számára, hogy megismerjék az e-építési napló vezetésének részleteit. 4. Szakcsoporti hírek A Vízgazdálkodási és Vízépítési Szakcsoport a tavaszra tervezett rendezvényét a dunai árvíz miatt őszre halasztotta. A rendezvény várható időpontja szeptember második fele. A program szabadon választható rendezvényként akkreditálva lesz. Az előadások témája: 1. Szolnok és környéke aljazatának pliocén és pleisztocén kori fejlődéstörténete (Előadó: Barabás Imre) 2. A csapadékvíz kezelő műtárgyak bemutatása a magyar piacon A HAURATON Magyarország Kft bemutatja az olajleválasztó műtárgyak alkalmazási területeit és azok üzemeltetésével kapcsolatos tapasztalatokat (Előadó: Kajtár István)

5 5. VIII. Mérnöknap Időpont: szeptember 14. (szombat) Helyszín: Szolnok, Millér Panzió és Szabadidőpark Programok: főzőverseny futballtorna egyéb sport rendezvények (asztalitenisz, lengőteke, biliárd, sakk, darts, stb.) A rendezvény programját idén a Magyar Szablyavívó Iskola, valamint a Milléri Lovastanya bemutatója színesíti! Idén is reggelivel és ajándékkal várjuk a rendezvényre kilátogató tagokat és családtagjaikat - az ajándék az elmúlt évek hagyományától eltérően egy kamarai emblémával ellátott baseball sapka lesz! Amennyiben kedvet érez ahhoz, hogy személyes segítségével is támogassa a rendezvény sikerét, várjuk jelentkezését a biliárd verseny lebonyolításához! Várjuk továbbá cégek, baráti társaságok, családok jelentkezését a főzőversenyre! A VIII. Mérnöknap meghívóját, valamint a jelentkezési lapokat hamarosan postázzuk! Felhívjuk figyelmét, hogy a kamara titkársága aug. 1 és 20. között zárva tart! Első ügyfélfogadási nap: aug. 21. (szerda)

6 6. Rejtvény Legutóbbi rejtvényünk helye megfejtése: MÉRŐSZALAG volt. Az albumot nyerte: LÁSZLÓ ZSUZSANNA GRATULÁLUNK! A függőlegesen kijelölt oszlopban egy az építőipari kivitelezés során használatos dokumentáció nevét rejtettük el. A megfejtést legkésőbb augusztus 20-ig -en beküldők között a V4 Mérnöki építményei című könyvet sorsoljuk ki! Ó 3. R A 6. T 7. O 8. I 9. K 10. A 11. V 12. R 1. Szent István ünnepéhez kapcsolódó alapvető ételünk 2. Idejét állandóan a semmittevéssel töltő személy 3. Készpénzforgalom esetére szolgáló kötelezettség 4. Nógrád megye székhelye 5. Bolygó más néven 6. Az első igazi gőzgép feltalálója 7. Manapság nélkülözhetetlen kommunikációs eszköz 8. Kedvelt nyári lédús gyümölcsünk 9. Sajátos tudomány, mely egyben érettségi tantárgy is 10. A tervrajzok egy fajtája 11. Egyenes vonal húzására alkalmas eszköz 12. A tűzoltók védőszentje Köszönjük, hogy figyelmével megtisztelt bennünket! Ha ötlete, javaslata van a Mérnöki Hírlevél formájára, tartalmára vonatkozólag, kérjük ossza meg velünk!

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 3., 4., 7., 9., 19. és 32. pontjában, 62. (1b) bekezdésében,

Részletesebben

Építési, tervezési szerződés, többletmunka, pótmunka Kitekintéssel az új Polgári Törvénykönyv szabályaira

Építési, tervezési szerződés, többletmunka, pótmunka Kitekintéssel az új Polgári Törvénykönyv szabályaira DR. PAPP FERENC Építési, tervezési szerződés, többletmunka, pótmunka Kitekintéssel az új Polgári Törvénykönyv szabályaira Nincs könnyű helyzetben, aki építési és tervezési szerződést készül megkötni. Miért

Részletesebben

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 119. szám 64089 (13) Az R2. 22. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A Hivatal a szakképesítésekkel összefüggő feladatai keretében) b) kiadásra

Részletesebben

1 / 52 2013.07.16. 13:26

1 / 52 2013.07.16. 13:26 MHK Jogszabály szolgáltatás http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161886.245196 1 / 52 2013.07.16. 13:26 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

A Kormány. /2013. ( ) Korm. rendelete. az építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről

A Kormány. /2013. ( ) Korm. rendelete. az építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről 10 1. melléklet a BM/7578/2013. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2013. ( ) Korm. rendelete az építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet

103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet Hatályos: 2013.01.01-2013.12.31. 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól

Részletesebben

ÉPÍTTETŐI KISOKOS. Az első gondolattól az első kapavágáson át, a használatba vételig mire figyeljünk az építkezés folyamán?

ÉPÍTTETŐI KISOKOS. Az első gondolattól az első kapavágáson át, a használatba vételig mire figyeljünk az építkezés folyamán? ÉPÍTTETŐI KISOKOS Az első gondolattól az első kapavágáson át, a használatba vételig mire figyeljünk az építkezés folyamán? Építési tevékenységet végezni az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

2013. évi XXXIV. törvény

2013. évi XXXIV. törvény 2013. évi XXXIV. törvény az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával,

Részletesebben

Tartalom. 1. Energetikai tanúsítói jogosultság

Tartalom. 1. Energetikai tanúsítói jogosultság Tartalom 1. Energetikai tanúsítói jogosultság 1.1. Energetikai tanúsítói jogosultság megszerzésének feltételei 1.1.1. Szakképzettség 1.1.2. Szakmai gyakorlat 1.1.3. Jogosultsági vizsga 1.1.4. Szakmai továbbképzés

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r),

Részletesebben

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014.

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. Előszó A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése a jelen Szabályzatban minden szakmagyakorló számára a területi mérnöki kamarák hatáskörébe utalt

Részletesebben

ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK AZ ÉTV. 38-39. -AINAK ELŐÍRÁSAI EBBEN A FORMÁBAN HATÁLYOSAK ÉS ÉRVÉNYESEK A 2009. OKTÓBER 1-IG MEGKEZDETT ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI

Részletesebben

A jogszabály mai napon (2011.VIII.20) hatályos állapota

A jogszabály mai napon (2011.VIII.20) hatályos állapota A jogszabály mai napon (2011.VIII.20) hatályos állapota 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.

Részletesebben

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Tartalom I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések... 3 A Szabályzat hatálya... 3 Engedélyhez vagy bejelentéshez

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről 1. oldal 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i),

Részletesebben

2. A POLGÁRI TÖRVÉ YKÖ YV (PTK) [1959. ÉVI IV. TÖRVÉ Y]

2. A POLGÁRI TÖRVÉ YKÖ YV (PTK) [1959. ÉVI IV. TÖRVÉ Y] 2. A POLGÁRI TÖRVÉ YKÖ YV (PTK) [1959. ÉVI IV. TÖRVÉ Y] A polgári jog (magán-, vagy civil jognak is nevezik) célja az állampolgár, valamint az állami önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek,

Részletesebben

Tartalom. 1.1. Felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzésének feltételei

Tartalom. 1.1. Felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzésének feltételei Tartalom 1. Felelős műszaki vezetői jogosultság 1.1. Felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzésének feltételei 1.1.1. Szakképzettség 1.1.2. Szakmai gyakorlat 1.1.3. Jogosultsági vizsga 1.1.4. Szakmai

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 144. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 144. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 144. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd Tartalomjegyzék 2012. évi CLVII. törvény A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggõ egyes

Részletesebben

Magyarázatok a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kis- és mikrovállalkozások részére alkalmazásra javasolt vállalkozási mintaszerződésekhez

Magyarázatok a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kis- és mikrovállalkozások részére alkalmazásra javasolt vállalkozási mintaszerződésekhez Magyarázatok a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kis- és mikrovállalkozások részére alkalmazásra javasolt vállalkozási mintaszerződésekhez A. Bevezetés Jelen vállalkozási mintaszerződések a az 1593/2012.

Részletesebben

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója. az építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások 2012. január 1-től alkalmazandó szabályairól

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója. az építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások 2012. január 1-től alkalmazandó szabályairól A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások 2012. január 1-től alkalmazandó szabályairól (KÉ 2012. évi 82. szám; 2012. július 20.) A Közbeszerzési Hatóság a közbeszerzésekről

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata 1/2009. (IX.8.) SZ. BELSŐ SZABÁLYZATA. A KÖZBESZERZÉSI Szabályzatról

Pacsa Város Önkormányzata 1/2009. (IX.8.) SZ. BELSŐ SZABÁLYZATA. A KÖZBESZERZÉSI Szabályzatról Pacsa Város Önkormányzata 1/2009. (IX.8.) SZ. BELSŐ SZABÁLYZATA A KÖZBESZERZÉSI Szabályzatról 1. Példány tulajdonosa: Pacsa Város Önkormányzat polgármestere 2. Példány tulajdonosa: Gazdasági- Pénzügyi

Részletesebben

Mi is az az építési napló?

Mi is az az építési napló? Mi is az az építési napló? Az építési napló az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható olyan hiteles dokumentum, amely

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 54. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 8., kedd. Tartalomjegyzék. 24/2012. (V. 8.) BM rendelet

MAGYAR KÖZLÖNY. 54. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 8., kedd. Tartalomjegyzék. 24/2012. (V. 8.) BM rendelet MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 8., kedd 54. szám Tartalomjegyzék 24/2012. (V. 8.) BM rendelet 25/2012. (V. 8.) KIM rendelet 32/2012. (V. 8.) NEFMI rendelet 22/2012. (V. 8.) NFM

Részletesebben

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról 1) Preambulum Az AQUA Szolgáltató Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u.4., adószám: 11130682-2-08),

Részletesebben

A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. április 1-től A Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló

Részletesebben

Budapest, 2012. június

Budapest, 2012. június MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7675. számú törvényjavaslat a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról Előadó: dr. Pintér Sándor belügyminiszter

Részletesebben

Elektronikus építési napló. oktatási anyaghoz segédlet

Elektronikus építési napló. oktatási anyaghoz segédlet Elektronikus építési napló oktatási anyaghoz segédlet A jelenlegi papír alapú építési naplót 2013. október 1-től az elektronikus építési napló fogja felváltani. Az elektronikus építési napló bevezetésével

Részletesebben

AJÁNLOTT TERVEZÉSI SZERZŐDÉS MINTA ÉPÜLETVILLAMOS TERVEZÉSI SZERZŐDÉSEKHEZ

AJÁNLOTT TERVEZÉSI SZERZŐDÉS MINTA ÉPÜLETVILLAMOS TERVEZÉSI SZERZŐDÉSEKHEZ 1 AJÁNLOTT TERVEZÉSI SZERZŐDÉS MINTA ÉPÜLETVILLAMOS TERVEZÉSI SZERZŐDÉSEKHEZ Az alábbi ajánlott szerződésminta segítséget kíván nyújtani az épületvillamos szakági tervezőknek, hogy munkájukat jogilag megalapozottan,

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben