Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv"

Átírás

1 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás évi költségvetés II. fordulós tárgyalása, rendeletalkotás - Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Mészöly Géza Általános Iskola Tagiskolát érintő előterjesztések tárgyalása -Első osztályosok beíratási időpontjainak jóváhagyása -A tagintézmény-vezető kötelező óraszámával, a tantárgyfelosztással, és az SNI-s tanulók ellátásával kapcsolatos tájékoztatás tárgyalása - Nyári programok, rendezvények tárgyalása - Rendeletalkotás -Építményadó rendelet -Telekadóról szóló rendelet -Iparűzési adóról szóló rendelet -Kommunális adóról szóló rendelet -Talajterhelési díjról, és a környezetvédelmi alapról szóló rendelet -Közétkeztetési Intézményben igénybe vett étkezésért fizetendő térítési díjakról szóló 7/2008.(III.05.) önkormányzati rendelet módosítása -A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 1/2003.(II. 4.) rendelet módosításának tárgyalása - Vegyes ügyek -Balatonvilágosi Nyugdíjasok Érdekvédelmi-, Érdekképviseleti Egyesülete kérelmének tárgyalása -Balatonkenese Város Településfejlesztési Koncepció módosítása során figyelembe vételre érdemes javaslatok, észrevételek, vélemények kinyilvánítása -DRV Zrt. kérelmének tárgyalása -POLARI 2008 Kft. kérelmének tárgyalása -Mozgókönyvtári szolgáltatási szerződés tervezet tárgyalása -Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesülete kérelmének tárgyalása -Jóidő Kkt. kérelmének tárgyalása -Czvitkovics László kérelmének tárgyalása -Bregovicsné Bereczki Szilvia kérelmének tárgyalása -BSI Futó Kft. kérelmének tárgyalása -Sebők Nikoletta és Szabó Péter kérelmének tárgyalása -Boda Pálné kérelmének tárgyalása -Jobbik Veszprém 2. választókerület szervezője kérelmének tárgyalása -Deák Bárdos András kérelmének tárgyalása -Széll Antal és Széll Antalné kérelmének tárgyalása -Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása -Településfejlesztési Koncepció tárgyalása -Kollár Róbert ajánlatának tárgyalása -Ripszám és Társa Bt. tervezési ajánlata -B&M IMPEX Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kérelmének tárgyalása -Balatonvilágos 1212/2 hrsz-ú ingatlan ügyének tárgyalása 1

2 3 számú JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-én a községháza tanácstermében 16 órakor megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fekete Barnabás polgármester Kovács Béla képviselő Kovács Tamás képviselő Molnár János képviselő Szabó István képviselő Viszt Attila képviselő Távol maradt: Koloti Béla alpolgármester Tanácskozási joggal meghívott: Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető Farkas Lászlóné Közétkeztetési Intézmény vezető Mihályné Bertán Katalin tagóvoda vezető Pernecker Antalné tagiskola vezető Fekete Barnabás polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket a módosított időben tartott munkaterv szerinti testületi ülésen. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes. Koloti Béla alpolgármester úr jelezte, hogy késni fog. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem Viszt Attila és Kovács Béla képviselő urakat. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Viszt Attila és Kovács Béla képviselő urakat egyhangúlag megválasztja. Fekete Barnabás polgármester: Az idei évben nem tervezünk olyan beszerzést, beruházást, mely közbeszerzési eljárás lefolytatását szükségessé tenné, ezért javasolom a napirendek közül a közbeszerzési terv jóváhagyásának tárgyalását törölni. Továbbá javasolom, hogy a rendezvényszervezői feladat ellátására vonatkozó pályázatokról zárt ülésen tárgyaljunk. A napirenddel kapcsolatban egyéb javaslat? Amennyiben nincs, javasolom a képviselőtestületnek a mai ülés napirendjének elfogadását az alábbiak szerint: 1. napirend: évi költségvetés II. fordulós tárgyalása, rendeletalkotás. 2. napirend: Nyári programok, rendezvények. 3. napirend: Rendeletalkotás. 4. napirend: Vegyes ügyek. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 2

3 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozza alábbi határozatát: 78/2012.(II.27.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a február 27-ei ülésének napirendjét az alábbiakban határozza meg: 1. napirend: évi költségvetés II. fordulós tárgyalása, rendeletalkotás. 2. napirend: Nyári programok, rendezvények. 3. napirend: Rendeletalkotás. 4. napirend: Vegyes ügyek. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a napirendek előterjesztésére. Felelős: Fekete Barnabás polgármester Határidő: azonnal Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás Fekete Barnabás polgármester: A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató írásos előterjesztését azokban az esetekben egészíteném ki, ahol változások történtek ez előterjesztés készítését követően. Az 500/2011.(XII.12.) számú határozatával a képviselő-testület felvállalta Balatonvilágos és Balatonaliga vasútállomások épületeinek és környékének takarítását, és elfogadta a Magyar Államvasutak Zrt. által a közfeladat ellátásáért felajánlott Ft támogatást. A támogatási szerződés megkötésére a Munkaügyi Központtól elnyert TÁMOP támogatást követően kerül sor. Kovács Tamás intézményvezető: A Munkaügyi Központ tájékoztatása szerint márciusra várható a támogatás. Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: A MÁV kéri, hogy minél előbb tudniuk kellene, hogy mikortól vállaljuk át a takarítást, mert 30 napos felmondása van a jelenleg takarítást végző vállalkozással. Fekete Barnabás polgármester: Illetve a takarítást nem végző vállalkozó, mivel koszos az épület. Felkérem Kovács Tamás Településüzemeltetési Intézmény vezető urat, hogy vegye fel a kapcsolatot a MÁV illetékesével, és takaríttassa ki a az aligai állomás épületét, mert a helyiségei koszosak, a kultúrált emberi tartózkodásra, használatra alkalmatlanok. Az 513/2011.(XII.12.) számú határozatával a képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő Balatonvilágos 295/1 hrsz-ú ingatlanon található Nádfedeles Vendégház bérbevételére benyújtott pályázatok közül a B&M Impex Gyártó és Kereskedelmi Kkt. pályázatát nyilvánította nyertes pályázatnak, és mint a legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázónak bérbe adta a megajánlott Ft +Áfa/év bérleti díjért, január 1-től december 31-ig terjedő időszakra a Nádfedeles Vendégházat a pályázati felhívásban, bérleti szerződés tervezetben foglalt feltételeknek megfelelően. Pályázó észrevételt tett a szerződéssel kapcsolatban, mely a vegyes ügyek keretében tárgyalásra kerül. 3

4 A 18/2012.(I.23.) számú határozatával a képviselő-testület biztosította Tóth Krisztina részére a Kultúrház használatát évre, heti egy alkalommal, keddi napokra 19 órától, egy óra időtartamra, zumba óra megtartásához azzal a feltétellel, hogy amennyiben községi szintű rendezvény keddi napra kerül megszervezésre, úgy az a rendezvény a Kultúrház használatánál elsőbbséget élvez. A használat fejében a település rendezvényein egy zumba bemutató megtartását írta elő. A képviselő-testület nem járult hozzá a Kultúrház hangosító berendezéseinek használatához. A döntésről az érintettek tájékoztatása megtörtént, aki visszajelzett, hogy fenntartja igénybevételi szándékát. A 15/2012.(I.23.) számú határozatával a képviselő-testület elfogadta egy enyingi szülő felajánlását, hogy térítésmentesen ellátja a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Mészöly Géza Általános Iskola Tagiskolába, valamint a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Balatonvilágos Napközi-otthonos Óvoda Tagóvoda intézményeibe járó gyermekek szállítását végző Márió Cargo Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. buszjáratán a kísérői feladatokat. Értesülésem szerint a szülő nem teljesíti a vállalását. A 22/2012.(I.23.), és 23/2012.(I.23.) számú határozataival a képviselő-testület a Turisztikai Alapról szóló 25/2003.(XII.23.) rendelete 1 (2) b.) pontjában meghatározott célra állapított meg támogatást két vállalkozó részére. A támogatási szerződés aláírása, az összeg pénzügyi teljesítése mindkét esetben megtörtént. A 32/2012.(I.23.) számú határozatával a képviselő-testület a Balatonvilágos, Gagarin ltp. 6. szám alatti 301/8 hrsz-ú ingatlan területéből, 1125 m 2 nagyságú területrész értékesítéséről döntött dr. Mezőfi Miklós részére. Az ingatlan vételárát Ft +Áfa, összesen Ft összegben határozta meg, melyből a régészeti feltárási kötelezettség miatt bruttó Ft árengedményt, a közmű hiánya miatt bruttó Ft árengedményt adott. Továbbá Ft +Áfa, összesen Ft kedvezményt biztosított. A kijelölt vevő által befizetendő -kedvezménnyel csökkentett- vételár Ft +Áfa, összesen Ft, mely összeg 50%-a ( Ft) az adásvételi előszerződés aláírásakor, a fennmaradó 50% ( Ft) az adásvételi szerződés aláírásakor fizetendő. Az adásvételi előszerződés elkészítésre került, és a másik fél részéről véleményezés alatt áll. A 34/2012.(I.23.) számú határozatával a képviselő-testület Pap Zoltánné részére Ft összegű visszatérítendő kamatmentes kölcsönt biztosított 10 hónapos visszafizetési kötelezettség mellett. A határozat végrehajthatósága február 15-e után válik ismertté. Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző: Magánemberként tudom, hogy indul a képzés, és igénybe kívánja venni a kamatmentes kölcsön támogatást a tanítónő. Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozza alábbi határozatát: 79/2012.(II.27.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a döntés nyilvántartásban történő szerepeltetésére. Felelős: Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző Határidő: március 10. 4

5 1. napirend: évi költségvetés II. fordulós tárgyalása, rendeletalkotás Fekete Barnabás polgármester: A képviselő-testület a évi költségvetés I. fordulós tárgyalása, további egyeztetés, valamint a képviselő-testület januári döntéseinek megfelelően a évi költségvetés tervezetében változtatások történtek. Megbontásra került a költségvetés igazgatási tevékenység, önkormányzati tevékenység és intézmények költségvetése részekre. Önkormányzati igazgatásról a polgármester és a képviselők illetménye illetve dologi kiadás egy része átkerült az önkormányzat tevékenységi körébe a új szakfeladatra. Közvilágítás: készletbeszerzés 60 e Ft+ÁFA. Város és községgazdálkodás: beépítésre került a rendezési terv III sz. módosítása, mely bevétel és kiadásnövekedést eredményezett, valamint a strand kialakítására az ötletpályázat a dologi kiadások közé került átcsoportosításra. Oktatási intézmények finanszírozása: beépítésre került az óvoda költségvetésébe a jubileumi jutalom, rehabilitációs hozzájárulás, iskolatej, az iskola költségvetésébe pedig a szállítási tevékenység többletkiadása. Tanyagondnoki szolgálat: gépjármű beszerzése bruttó értéken szerepel. Bevételként az önkormányzat elszámolásai szakfeladaton (841901) szerepel a régi tanyagondnoki autó értékesítése (1.200 e Ft). Háziorvosi alapellátás: bevételként és kiadásként is szerepel a háziorvos részére visszafizetett illetve átadott pénzeszköz. A kiadás csökkenése számszaki hiba eredménye. Közfoglalkoztatás bevétele: megemelésre került a Probió Zrt 2011 évi elszámolásából visszautalt bevétel összegével. Fentiek alapján a tartalék az összesítő kimutatás szerint: e Ft. Kérdezem a jegyző asszonyt, hogy a költségvetéssel kapcsolatban van-e kiegészítése? Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző: A jogszabályváltozásokból eredően lényeges módosulás van az Államháztartásról szóló törvény, illetve a végrehajtási Kormányrendelet terén. Ennek egyik eleme, hogy az ezévi költségvetési rendelet megalkotását megelőzően határozatba kell foglalni az adott költségvetési évet követő három évre vonatkozó saját bevételeket és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket. Erre vonatkozóan írásba foglaltuk a határozati javaslatot. Fekete Barnabás polgármester: Kérdezem a pénzügyi csoportvezető asszonyt, van-e kiegészítése az írásos előterjesztéshez? Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: Köszönöm, van. A rendelet tervezet egy paragrafussal kiegészül, mert bele kell foglalni az intézmények finanszírozásának összegét. Tekintettel arra, hogy van egy Önkormányzatunk, polgármesteri hivatalunk, településüzemeltetési intézményünk, és közétkeztetési intézményünk. Az önkormányzat a pénzügyi kassza, és akinek nincs elegendő bevétele, finanszírozásból működik. A rendelet tervezet a 6. -sal kiegészül, és ennek megfelelően a sorszámozás eggyel változik. A könyvvizsgáló asszony az ülésen nem tud részt venni, mert beteg, ezért elnézést kér. A jelentését elküldte, melyben megemlíti, hogy a BAHART tőkeemelésére évre forrást és előirányzatot kell biztosítani. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete ben beállította a tőkeemelés összegét, de mivel a többi önkormányzatnak nem volt pénze, ezért a BAHART elhalasztotta a tőkeemelést évben szintén halasztási kérelem van, mely nem teszi szükségessé, hogy beletegyük a költségvetési rendeletbe ennek az összegét, mely 6,4 millió Ft Balatonvilágos esetében. 5

6 Fekete Barnabás polgármester: A BAHART részvény tulajdonosok felhatalmazták dr. Bóka István urat a Balatoni Fejlesztési Tanács Elnökeként, és dr. Balázs Árpád urat a Balatoni Szövetség Elnökeként, hogy kezdeményezzenek tárgyalásokat, hogy ezek a részvények ingyenesen kerüljenek önkormányzati tulajdonba. A tárgyalások folynak. Konkrét tájékoztatást még nem tudnak adni. Kovács Béla képviselő: A mai ülésen van több olyan előterjesztés, ami költségvetést érint, ezért indítványozom, hogy először azokat tárgyaljuk meg, és utána a költségvetést. Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző: Én azt javasolnám, hogy mindenképpen azt a verziót támogassa a képviselő-testület, hogy a jelenleg előterjesztett rendelet tervezetről dönt. Ugyanis az a kihirdetést köveően lép hatályba. Van olyan előterjesztés, és határozat, ahol (akár iskola, akár más intézmény) az intézményvezetőnek a szükséges intézkedést meg kell hoznia, és a költségvetési rendelet miután hatályba lép, azt követően a negyedévi teljesítések alapján át kell a testületi döntések, és központi jogszabályváltozásból eredő módosításokat vezetni. Azt javaslom, hogy ezt a tendenciát kövesse a testület. Fekete Barnabás polgármester: Először úgy is a saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek évekre várható összegéről szóló határozatot kell meghozni. Kérdésem, hogy a 3222 e Ft hitel/kölcsön esetében melyikről beszélünk? Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: A bérlakás hitele. Fekete Barnabás polgármester: A szennyvízcsatorna? Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: A szennyvízcsatorna beruházás hiteltörlesztése az idei évben befejeződik. Fekete Barnabás polgármester: A bérlakás mikor fejeződik be? Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: novemberében. Molnár János képviselő: Az autó benne van a kölcsönben? Viszt Attila képviselő: Készpénzért vettük a tanyagondnoki szolgálat autóját. Kovács Béla képviselő: A csatornát nem kell szerepeltetni? Pártl Zoltánné: Nem. Tekintettel arra, hogy 2013-ban már nem lesz. A 2012-es adatok tájékoztató jellegűek, és csak azért írtam oda, hogy tudjátok, hogy mi szerepel az idei költségvetésben. Fekete Barnabás polgármester: A helyi adóba a gépjárműadó, és az iparűzési adó benne van? 6

7 Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: A gépjárműadó nincs, mert az nem önkormányzati bevétel, de az iparűzési adó benne van február 22-én jött meg (tájékoztatásként a Somogy Megyei Kormányhivataltól), hogy ezt a határozatot a költségvetési rendeletet megelőzően meg kell hozni. Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek a saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek évekre várható összegét az előterjesztés szerint meghatározni. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozza alábbi határozatát: 80/2012.(II.27.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29. (3) bekezdése alapján a saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek évekre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg: Adatok ezer Ft-ban Megnevezés 2013.év év 2015.év SAJÁT BEVÉTELEK Helyi adó Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítése Bírság, pótlék, díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek összesen: ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK ÉS AZ AZOKBÓL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK Hitel, kölcsön Értékpapír Váltó 7

8 Pénzügyi lízing Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege Felelős: polgármester Határidő: folyamatos Fekete Barnabás polgármester: A költségvetési rendelet tervezettel kapcsolatban kérdés, kiegészítés? Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: Viszt képviselő úr kérdezte a háziorvosi szolgálaton a bevételt. A 668 e Ft, amit a háziorvos visszafizet, ez az előző évben nyújtott különdíj összege. Ugyanez az összeg kiadásként is szerepel, mivel a képviselő-testület úgy döntött, hogy ezt az összeget visszaadja, hogy azt a háziorvos a szolgálat működtetésére fordíthassa. Következő kérdés a Nádfedeles Vendégház bevételével kapcsolatban, hogy miért 1,5 millió Ft lett beállítva az 1,7 millió Ft bérleti díj helyett. Ez azért történt, mert a költségvetés tárgyalásakor úgy döntött a képviselő-testület, hogy tekintettel arra, hogy egész évben úgysem adjuk ki, ezért állítottam be az 1,5 millió Ft-ot. A 8-as számú melléklet fejlesztés részén elírtam a szöveget, a könyvtárba számítógép kerül beszerzésre, és nem projektor. De ez már javítva lett. Molnár János képviselő: Szeretném megkérdezni, hogy szó volt a könyvtárban dolgozó személy esetleges 4 órás foglalkoztatásáról. Történt-e ebben előrelépés, meg lett-e vizsgálva a lehetőség? Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: Ki fogom dolgozni. Meg kell vizsgálni, hogy pénzügyileg hogyan jönnénk ki a 4 órában történő foglalkoztatással. Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző: Lenne egy javaslatom, hogy első körben ne a pénzügyi csoportvezető asszony dolgozza ki, hanem a könyvtártól hosszú évek után kérjünk valami írásos anyagot. Had tudjuk, hogy milyen a látogatottság, hány kölcsönző van? Jóval ezelőtt azt tapasztaltuk, hogy nagyon kevesen látogatják. Próbáljuk propagálni. A számítógép sem saját forrásból megy, hanem a kistérségen keresztül a mozgókönyvtári ellátás kapcsán az átengedett pénzeszköz 80%-át kapjuk vissza, és abból vásároljuk. Azt gondolom, hogy nem annak kellene mindenképpen célnak lenni, hogy 4 órában foglalkoztassuk, hanem hogy a látogatottságnak, és igénybevételnek megfelelő időtartamú legyen a nyitva tartás. Molnár János képviselő: Ha minden nap nyitva lenne a könyvtár, akkor biztos a látogatottság is nőne. Főleg mivel internetezési lehetőség is van a könyvtárban. 8

9 Fekete Barnabás polgármester: Egyéb javaslat? Kovács Béla képviselő: Visszavonom javaslatomat, hogy először a napirendeket tárgyaljuk meg, és utána fogadjuk el a költségvetési rendeletet. Molnár János képviselő: Szó volt arról, hogy mindenképpen célszerű lenne megcsináltatni az iskolában az alsós illemhelyeket. A megbeszélésen úgy beszéltük meg, hogy önerőből megpróbáljuk ezt megoldani. Kérdésem, hogy erre a Településüzemeltetési Intézmény kapotte plusz költséget? Fekete Barnabás polgármester: Egyenlőre nem, mert még azt sem tudni, hogy mennyibe kerül. Amikor ez kiderül, beszélünk róla. Viszt Attila képviselő: Kértem két helyről ajánlatot, majd odaadom. Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek az önkormányzat évi költségvetését ezer Ft bevételi főösszeggel, ezer Ft kiadási főösszeggel, és ezer Ft tartalék összeggel megállapítani. Az előterjesztésben szereplő rendelet tervezetet az alábbi 6. -sal kiegészíteni 6. (1) Balatonvilágos Község Önkormányzat képviselő-testülete, a Közétkeztetési Intézmény működési pénzmaradványát 586 e Ft-ban határozza meg. (2) Balatonvilágos Község Önkormányzat képviselő-testülete az intézmények finanszírozását a.) Polgármesteri Hivatal e Ft, b.) Településüzemeltetési Intézmény e Ft összegben hagyja jóvá. Ezzel egyidejűleg módosulnak a sorszámozások. Egyben javasolom a képviselő-testületnek a fentieknek megfelelően az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett megalkotja 1/2012.(III.13.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat évi költségvetéséről. Megalkotott rendelet a jegyzőkönyv melléklete. Fekete Barnabás polgármester: A Mészöly Géza Általános Iskola Tagiskola vezetője kérésének megfelelően javasolom a képviselő-testületnek, hogy először az iskolát érintő kérdéseket tárgyaljuk. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslattal egyhangúlag egyetért. 9

10 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Mészöly Géza Általános Iskola Tagiskolát érintő előterjesztések tárgyalása Első osztályosok beíratási időpontjainak jóváhagyása Fekete Barnabás polgármester: A tagintézmény-vezető asszony az eső osztályosok beíratási időpontjainak jóváhagyását kéri. Javasolom a képviselő-testületnek a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Mészöly Géza Általános Iskola Tagiskolában a 2012/2013-as tanévre az első osztályosok beíratási időpontjainak jóváhagyását az alábbiak szerint: március 26-án 7,30-tól 16 óráig, március 27-én 15,30-tól 17 óráig, március 28-án 7,30-tól 15 óráig. Pótbeíratás: április 23-án 7,30-tól 15 óráig. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozza alábbi határozatát. 81/2012. (II.27.) számú határozata Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Mészöly Géza Általános Iskola Tagiskolában a 2012/2013-as tanévre az első osztályosok beíratási időpontjait az alábbiak szerint: március 26-án 7,30-tól 16 óráig, március 27-én 15,30-tól 17 óráig, március 28-án 7,30-tól 15 óráig. Pótbeíratás: április 23-án 7,30-tól 15 óráig. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntésről szóló határozat érintetteknek történő megküldésére. Felelős: Fekete Barnabás polgármester Határidő: március 10. Koloti Béla alpolgármester úr 16,45 órakor megérkezett a testületi ülésre. A tagintézmény-vezető kötelező óraszámával, a tantárgyfelosztással, és az SNI-s tanulók ellátásával kapcsolatos tájékoztatás tárgyalása Fekete Barnabás polgármester: A tagintézmény-vezető kötelező óraszámával, a tantárgyfelosztással, és az SNI-s tanulók ellátásával kapcsolatos tájékoztatás tárgyalását javasolom elnapolni. Úgy tartanám célszerűnek, hogy február 29-én 18 órakor lesz Balatonkenesén egy együttes képviselő-testületi ülés, és az ott elhangzottak ismeretében döntsünk erről az előterjesztésről. Kérem, aki a javaslattal egyetért, jelezze. 10

11 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirend elnapolásával egyhangúlag egyetért. 2. napirend: Nyári programok, rendezvények tárgyalása Fekete Barnabás polgármester: A nyári programokkal, rendezvényekkel kapcsolatban továbbra is fenntartom azt a véleményemet, hogy ezeknek a megszervezésével a civil szervezeteket bízzuk meg. Továbbá szerintem a Tourinform Iroda munkatársát is be kellene vonni a rendezvények megszervezésével. Ehhez a szükséges technikai feltétel rendelkezésre áll az irodában. A civil szervezetek az elmúlt évben is olyan jó rendezvényeket szerveztek, ami vetekedett a Falunap rendezvénnyel. Itt mondok ezért köszönetet, és kérném, hogy a továbbiakban is működjünk együtt. A véleményem, hogy ezért nem lenne célszerű egy embert foglalkoztatni. Azt szeretném elérni, hogy akár a Tourinform Iroda bevonásával, a civil szervezetek vállalják fel a szokásos rendezvények megszervezését, lebonyolítását. Ami segítség, kiegészítés kell, azt természetesen a képviselő-testület biztosítja. Viszt Attila képviselő: Meg kellene kérdezni a civil szervezeteket, hogy egyáltalán vállalnáke. Molnár János képviselő: Ha így dönt a testület, akkor javasolom, hogy az összes civil szervezet vezetőjét össze kellene hívni, és konkrétan megbeszélni, hogy melyik szervezet, melyik rendezvény megszervezését, lebonyolítását vállalná, és milyen segítséget kérne hozzá. A Fehér-partok Turisztikai Egyesület Elnöke is jártas ilyen rendezvények megszervezésében, őt is meg kellene hívni erre az egyeztetésre. Nem az iroda vezetőjét, hanem az egyesület elnökét. Kovács Béla képviselő: Jónak tartom az ötletet, de csak körültekintően, a számviteli szabályok szigorú betartásával lehet az önkormányzat pénzével gazdálkodni. Itt több millió forintról van szó, és nem támogatásról. Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző: Ezzel nekem az a problémám, hogy aminek mindenki a gazdája, annak tulajdonképpen senki sem a gazdája. Nem szabad egy civil szervezetre össz települési szinten a rendezvények szervezését, lebonyolítását rázúdítani. Amit javasolok: Ma február 27-e van, a Falunap időpontja július második hétvégéje, és mostanra már összeállított programtervnek, aláírt, vagy legalább is egyeztetett szerződésekkel kellene rendelkezni. Ez így nem jó, aggályos, hogy ez hogyan sül el! Záros határidőn belül intézkedni kell. Azt gondolom, hogy a szezonnyitó megszervezésére (június) a Nők Egyesületét fel kell kérni, ezt előző években is ők csinálták. Kérni kell egy forgatókönyvet, amiből kiderül, hogy mennyi lenne az össz kiadás, és ahhoz mennyit tudna a képviselőtestület biztosítani. Ezzel ezt a rendezvény rendben lenne. A többi rendezvényre vonatkozóan kellene a szervezetek vezetőit összehívni, és megbeszélni, hogy mennyiben tudnak részt venni, és összeállna egy úgynevezett állandó stáb. Jegyzőként nem fogok, és nem is tudok felelősséget vállalni, ahol nem a polgármester úr vállalja a kötelezettséget, és nem látom a szerződést, azért nem kívánok fegyelmi felelősséggel tartozni. Mindenről kész vagyok felelni, amiről tudok, és van rálátásom, és meg tudom az esetleges jogszabálysértő dolgokat akadályozni. 11

12 Nem szeretném, ha a testület átadna pénzeszközt úgy, hogy mi felelünk polgármester úrral, és nem látunk semmit. Azt szeretném, ha ebben a stábban a hivatal részéről minimum hárman benne lennénk. Azt kérném, ha az elképzelést elmondanák, megmondanák, hogy mit szeretnének. A szerződésből adunk egy mintát. Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző: Azt gondolom, hogy ebben a hivatalnak a részvétele nem mellőzhető. Mindenben partner vagyok, ami törvényes. Azt gondolom, hogy akkor járna el helyesen a testület, ha a civil szervezetek vezetőivel egy héten belül találkozna, egyeztetne. A Tourinform Iroda vezető eddigi munkájával nem volt bajom. Az ő feladata most helyettesítéssel lesz megoldva. A Turisztikai Egyesület felé a bizalmam nem a legnagyobb, azt is elmondom, hogy miért. Nem a legszerencsésebb, hogy pl. önkormányzati területen, amit ingyenesen megkapott, nem hivatalosan közterület-használati díjat szed. Erre pár éve volt példa, úgy hallottam. A pénzt nem látjuk, azt felhasználja. Kifejezetten azt kérném, hogy a Turisztikai Egyesület önmagában ne járjon el. Fekete Barnabás polgármester: Ez konkrét dolog, vagy pletyka? Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző: Konkrét dolog, el is mondtam az ülésen. Azt gondolom, hogy ebben a testület ne vegyen részt. Fekete Barnabás polgármester: A megbeszélés időpontjául március 12-ét, hétfő 18 órát javasolom. Dr. Nagy Miklósné helyi lakos, felelős szerkesztő szót kér. Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek, hogy adjuk meg a szót dr. Nagy Miklósné helyi lakos, felelős szerkesztő asszonynak. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül, egyhangúlag megadja a szó dr. Nagy Miklósné helyi lakos, felelős szerkesztő asszonynak. Dr. Nagy Miklósné helyi lakos, felelős szerkesztő: Egyetértek azzal, amit a jegyző asszony mondott. Községünk egy nagyon szép falu a Balaton parton. Rengeteg rendezvényt lehetne csinálni. Sok olyat is, amelyhez nem is kell pénz. Éveken keresztül mi rendeztük meg a községben a Falunapot, ahova meghívtunk önkénteseket az önkormányzattól, iskolától, faluból, 6-8 személyt, akit érdekelt a dolog. Ezért nem kellett senkinek fizetni. Igaz, hogy már januárban, februárban eldőlt, hogy milyen éves rendezvény legyen, és arra le is foglaltuk a műsort adó embereket. Azt javasolnám, hogy ahhoz, hogy itt igényes rendezvények legyenek, és azok flottul menjenek, az időpontok is pontosan jelenjenek meg, létre kellene hozni egy bizottságot önkéntesekből, vagy felkért személyekből, és a civil szervezetek vezetőit, hogy dolgozzák ki, hogy március 1-től december 31-ig milyen rendezvények legyenek. Milyen programokat lehetne a községben szervezni, illetve, hogy mire van pénz, mire nincs, mire áldozunk, mire tudunk esetleg támogatókat szerezni. Milyen rendezvény illik a faluhoz? Szabad-e olyan rendezvényt szervezni, ami előző évben nem sikerült? Ezt mind tisztázni lehetne a polgármester úr által javasolt megbeszélésen. Azt javasolnám, ha már a faluban nem lehet akár társadalmi megbízatásban rendezvényszervező pénz hiányában, akkor hozzunk létre egy bizottságot, hogy tudni 12

13 lehessen, hogy kihez lehet fordulni, kitől lehet kérni bármit a rendezvényekkel, programokkal kapcsolatban. Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek, hogy Balatonvilágos község évi rendezvények szervezésével kapcsolatban hívjunk össze egy megbeszélést. A megbeszélésre hívjuk meg a civil szervezetek vezetőit azzal, hogy elképzeléseikkel, javaslataikkal segítsék elő a rendezvények sikeres megszervezését. A megbeszélés időpontja: március 12. hétfő, 18 óra. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozza alábbi határozatát: 82/2012.(II.27.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Balatonvilágos község évi rendezvények szervezésével kapcsolatban megbeszélés tart március 12-én hétfőn 18 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megbeszélésre hívja meg a civil szervezetek vezetőit azzal, hogy elképzeléseikkel, javaslataikkal segítsék elő a rendezvények sikeres megszervezését. Felelős: Fekete Barnabás polgármester Határidő: haladéktalanul 3. napirend: Rendeletalkotás Építményadó rendelet Fekete Barnabás polgármester: Az építményadóról szóló rendelet módosításával kapcsolatban az Aligai Fürdőegyesület észrevételt, javaslatot tett az adókedvezményre vonatkozóan, hogy az éves adó összegéből 85%-os kedvezmény illesse meg a lakásnak nem minősülő, üdülésre, pihenésre, alkalmas épületben állandó lakosként bejelentkezetteket is. Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző: Nem tudom, hogy a Fürdőegyesület eddig mit tapasztalt a kedvezményekkel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy akkor járunk el helyesen, ha a mindenki számára hozzáférhető közhiteles ingatlan-nyilvántartási adatokat vesszük figyelembe, és az ingatlan művelési ágaként bejegyzett lakóház, vagy hétvégi ház szerint járunk el. Eddig sem adtunk hétvégi házakba bejelentkezett lakosokra kedvezményt. Ezután sem javasolnám. Korábban két adónem volt, a nyaraló után idegenforgalmi adót fizettek. Ez a múlt évtől megváltozott, mindenki építményadót fizet. Azt gondolom, hogy nem járnánk el helyesen, eddig sem volt cél, hogy fiktív bejelentkezettek legyenek. A lakóház funkciónak megfelelő, és állandó lakhatás feltételeire alkalmas ingatlan esetében javasolnám az előterjesztett rendelet tervezetben foglaltaknak megfelelően a kedvezményt adni. Itt semmiféle diszkriminációt nem érzek. Ami nyaraló az nyaraló, ami lakóház, az lakóház. Azt gondolom, hogy elindítanánk egy lavinát. Arról nem is beszélve, hogy most már tendencia, 13

14 egyre többen leírják, hogy alig vannak itt a nyaralóban, és nem akarnak szemétszállítási díjat fizetni. Nem szeretnék azzal a lehetőséggel élni, hogy ha bejelentkeznek, és adókedvezményt biztosítunk, viszont éves szemétszállítási díjat fizettessünk. Ugyanakkor megfigyelhető, hogy az az elterjedt gyakorlat, hogy január 1-jét megelőzően bejelentkeznek, és január végén kijelentkeznek az ingatlanból. Normatív támogatást kapunk, de ez nem adna valós képet. A testület dönthet másként, de én adóhatóságként nem tartom ezt a kérést indokoltnak. Kovács Béla képviselő: Én pont fordítva gondolom. Tavaly amikor szóba került, hogy hol húzzák meg az önálló hivatal fenntarthatóságát is szóba került, miért nem lehetne most is bejelentkeztetni. Azt én sem támogatnám, hogy olyan állandó lakosok legyenek fiktív bejelentve, akiknek csak a neve szerepel, hanem az, aki ételvitelszerűen itt él. Ez korábban is javasoltam, amikor a jegyző asszony azt mondta, hogy nem lehet megfogni, körülírni, hogy mit jelent. Úgy tűnik, hogy ezt most már magasabb jogszabályok is alkalmazzák. Én belevenném a rendeletbe, ha a többiek egyetértenek vele, hogy mindegy, hogy milyen épületbe bejelentkezett, és itt is lakik, akkor megkapja ezt a kedvezményt. Viszt Attila képviselő: Ki fogja ezt ellenőrizni? 2000 ingatlanról beszélünk! Kovács Béla képviselő: Nem hiszem el, ha van egy bizonyos fordulónap, és eléri a létszámhatárt, hogy az életbe soha nem lehet többet önálló hivatala. Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző: Amikor egy helyi rendeletben azt mondjuk, hogy életvitelszerűen, akkor rögtön meg kell fogalmazni, hogy mit értünk az alatt. Te mit értenél az alatt? Szerintem akkor lennénk tárgyilagosak, ha évi 12 hónapból legalább 10 hónapot itt tartózkodik. Vélhetően akkor már ilyen nem is lesz. Megkérdezném, hogy tulajdonképpen mi a célunk? Le akarjuk az előbb elfogadott helyi adóbevételt húzni éves költségvetési rendelet címén? Azt gondolom, hogy az ez évi normatíva, amit ilyen, olyan címen támogatásként kapunk, olyan állandó lakosra vonatkozik, aki már január 1-jén itt van. Mi ne járuljunk ahhoz hozzá, hogy a lakóingatlannak nem megfelelő épületbe állandó lakóként bejelentkezzenek. Valamint népesség-nyilvántartási szempontból is aggályosnak tartom. Azon túl a költségvetési rendeletünkben a bevételként előirányzott adóbevétel előirányzata jelentősen csökkenhetne a jövő évtől. Ez nem cél. Az önálló hivatal fenntartásával kapcsolatosan azt gondolom, hogy nem szabad mindenképpen erőltetni. Ha megismerjük a járási hivatal által ellátandó feladat és hatásköröket július 1-től várhatóan, ha nem indokolt helyben, hogy legyen önálló hivatal, akkor nem kell. Ha a testület úgy dönt, én végre fogom hajtani, de ha kimondjuk, hogy életvitelszerűen itt élő, akkor azt meg kell fogalmazni, nekem pedig ellenőriznem kell. Jelenleg azt látom, hogy bármennyire az a cél, hogy csökkentsék a hivatal feladatait, jelenleg csak nőnek a feladataink. A jövő évben bevezetendő jogszabályok miatt már az idei évben azért kellett intézményenként külön adószámot, számlaszámot létrehozni, külön költségvetést készíteni. Amit eddig egyszer lekönyveltünk, azt most négyszer könyveljük, és egyre több az elektronikus adatszolgáltatás. Kettő emberrel van kevesebb a három évvel ezelőtti létszámhoz viszonyítva. Közhasznú foglalkoztatott az ügyfélszolgálaton hol van, hol nincs, tehát az életvitelszerűséget nincs kivel ellenőríztetni. Ezek a negatívumok. Várom a pozitív oldalt. Kovács Béla képviselő: Azt el tudom fogadni, hogy ez bevétel kiesést okoz. Ezt végig kell gondolni. De az életvitelszerűt nem tudom elfogadni. A rendelet tervezetben szerepel, hogy életvitelszerű, és sehol nem látom kibontva. A 7. -ban sem magyaráztuk, ha itt lehet, akkor 14

15 máshol is lehet. Nekem van egy nagyon rövid magyarázatom: akinél télen a járda a hótól el van takarítva, az életvitelszerűen ott él. Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző: A 7. szakasz nálam 12 hónap, és lakóház. Molnár János képviselő: Ötletnek nem rossz, de erről most semmiképp nem tudunk dönteni. Érdemes lenne tanulmányt készíteni, hogy a bejelentkezett lakos helyben maradó SzJA-ja meghaladja-e azt az összeget, amit elveszítünk az ingatlanadóval. Akkor lehetne dönteni róla, hogy érdemes vagy sem. Lehet, hogy hosszabb távon több lenne a bevételünk. Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: 2013-ban a évi bevallott SzJA után lesz támogatás. Azt sem lehet megmondani előre, hogy hány százalékot ad majd a Kormány vissza. Fekete Barnabás polgármester: Az építményadó tervezettel kapcsolatban módosító javaslat? Kovács Béla képviselő: Nincs módosító indítványom, egy véleményem volt. Fekete Barnabás polgármester: Az Aligai Fürdőegyesületnek van egy javaslata az Építményadóról szóló rendelet 5. -ának módosítására, hogy az adókedvezményre a nem lakás céljára szolgáló (üdülő) épületbe állandó lakosként bejelentett személyek után az üdülőtulajdonost is illesse meg az adókedvezmény. Ezzel ki ért egyet? Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző: Ügyrendi javaslatom van. A Szervezeti és Működési Szabályzat szerint módosító indítványt a képviselők, vagy polgármester úr tehet. Valaki magáévá tudja-e tenni az Aligai Fürdőegyesület indítványát? Fekete Barnabás polgármester: Magamévá teszem az indítványt, bár nem értek vele egyet. Kérem, aki egyet ért az építményadóról szóló rendelet tervezet 5. -ának módosításával az alábbiak szerint: A 4. (1) és (2) bekezdés szerinti éves adó összegéből a magánszemély adózót 85%-os kedvezmény illeti meg az adóév január 1-jei állapotnak megfelelően a lakóházában, lakásában, társasházában, társasház részében, továbbá a lakásnak nem minősülő, üdülésre, pihenésre, alkalmas épületében állandó lakosként bejelentkezettekre jutó lakóterület nagysága után 2 fő esetén m2-ig, további 2 fő esetén m2-ig, ezt követően 30 m2-ig, egyedülálló adóalany esetén 100 m2-ig." kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 0 igen, 6 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a javaslatot nem támogatja. Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek az írásos előterjesztésnek megfelelően az építményadóról szóló rendelet tervezet jóváhagyását, és a rendelet megalkotását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett megalkotja 2/2012.(III.13.) önkormányzati rendeletét az építményadóról. Megalkotott rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 15

16 Telekadóról szóló rendelet Fekete Barnabás polgármester: Kérem a telekadó rendelet tervezettel kapcsolatban tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. Amennyiben nincs, javasolom a képviselő-testületnek az előterjesztésnek megfelelően a telekadóról szóló rendelet megalkotását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül megalkotja 3/2012.(III.13.) önkormányzati rendeletét a telekadóról. Megalkotott rendelet a jegyzőkönyv melléklete. Iparűzési adóról szóló rendelet Fekete Barnabás polgármester: Kérem, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat az iparűzési adóról szóló rendelet tervezettel kapcsolatban. Kovács Béla képviselő: Általánosságban kérdezem, hogy a jogszabályok változása miatt vált szükségessé a rendeletek módosítása, rendeletalkotás? Fekete Barnabás polgármester: Igen. Javasolom a képviselő-testületnek az iparűzési adóról szóló rendelet megalkotását az előterjesztésnek megfelelően. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül megalkotja 4/2012.(III.13.) önkormányzati rendeletét az iparűzési adóról. Megalkotott rendelet a jegyzőkönyv melléklete. Kommunális adóról szóló rendelet Fekete Barnabás polgármester: A kommunális adó rendelet tervezettel kapcsolatban kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, javasolom a képviselő-testületnek az előterjesztésnek megfelelően a kommunális adóról szóló rendelet megalkotását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül megalkotja 5/2012.(III.13.) önkormányzati rendeletét a kommunális adóról. Megalkotott rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 16

17 Talajterhelési díjról, és a környezetvédelmi alapról szóló rendelet Fekete Barnabás polgármester: Kérem észrevételeik megtételét a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló rendelet tervezet vonatkozásában. Kovács Béla képviselő: Olyan gondom van, hogy indul a rendelet tervezet a környezetvédelmi alap bevételeivel, de nem mondjuk el, hogy mi az. Országosan is volt erről szó. Ez a mi bevételünkről szól? Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző: Ez országosan használt fogalom, ami ebből az öt jogcímből álló bevétel. Kovács Béla képviselő: A központi költségvetésbe befolyt összeg x%-át adják át nekünk? Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző: Ez helyileg keletkező bevétel. Nem tudok mást mondani, mint ami le is van írva, hogy a környezetvédelmi alap bevételei: a.) a települési önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege, b.) a területi környezetvédelmi hatóság által az önkormányzat területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének 30 %-a, c.) a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része, d.) az önkormányzati bevételek környezetvédelmi célokra elkülönített összege, e.) egyéb bevételek. Kovács Béla képviselő: Ha valaki önállóan csak ezt a rendeletet megnézi, akkor nem tudja, hogy ez a környezetvédelmi alap, és hogy ki hozta létre. Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző: De tudja, le van írva, hogy az önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege, a területi környezetvédelmi hatóság által az itteni területen kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének 30 %-a, a környezetterhelési díjak, amit külön törvényben meghatározott résszel ide telepít, az általunk ilyen célokra elkülönített összeg, és az egyéb bevétel. Központi jogszabály alapján a helyi önkormányzatot megillető környezetvédelmi alap bevételről van szó. Kovács Béla képviselő: Most elmondtad szóban, hogy mi ez. Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző: Ugyanazt mondtam el, ami a rendelet tervezetbe le van írva! Fekete Barnabás polgármester: Egyéb kérdés? Amennyiben nincs, javasolom az előterjesztésnek megfelelően a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló rendelet megalkotását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül megalkotja 6/2012.(III.13.) önkormányzati rendeletét a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról. Megalkotott rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 17

18 Közétkeztetési Intézményben igénybe vett étkezésért fizetendő térítési díjakról szóló 7/2008.(III.05.) önkormányzati rendelet módosítása Fekete Barnabás polgármester: Kérdezem a jegyző asszonyt, van-e kiegészítése az étkezési térítési díjról szóló rendelet tervezethez. Szombathyné dr. Kézi Aranka: Igen, van. A térítési díjak felülvizsgálatára, rendeletalkotásra minden év február 28-ig van lehetőség. A múlt heti tanyagondnoki szolgálat és szociális ellátás szakmai ellenőrzése alkalmával észrevételt tettek a szociális étkezési térítési díjra vonatkozóan. Ezért szóban teszünk előterjesztést arra, hogy a szociális étkezés térítési díját csökkenteni kell az egy főre esedékes állami támogatás összegével. Ezáltal a 675 Ft/adag térítési díjat 220 Ft-tal kell csökkenteni. Ezáltal a legmagasabb térítési díj 455 Ft lehet. Nálunk eddig kb. 15 éve megállapított, jövedelem alapú térítési díj van. Arra tennénk javaslatot, hogy a testület úgy foglaljon állást, hogy a mindenki által egységesen fizetendő térítési díj összege 455 Ft/adag, melyből amennyiben az adott személy esetében az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 40 ezer Ft-ot, abban az esetben egyedi kérelem alapján, méltányosságból 50% kedvezményt nyújtanánk. Én azt tudom bevállalni, hogy összegyűjtjük az érintetteknél a jövedelemigazolásokat, nyugdíjszelvényeket, és amire hatályba lép a rendelet, akkor már annak megfelelően állapítjuk meg a térítési díjak összegét. Fekete Barnabás polgármester: Pénzügyi csoportvezető asszonyt kérdezem, hogy van-e egyéb kiegészítése? Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: Az étkezési térítési díjról szóló rendelet 2. (4) bekezdését kérem oly módon módosítani, hogy a szociális étkeztetésben részesülők térítési díja az 1. számú mellékletben szereplő nyersanyag norma + a rezsiköltség +Áfa állami támogatás. Ennek megfelelően módosulna az 1. melléklet 6. pontja: A szociális étkezést igénybe vevők ebéd térítési díja: 305 Ft nyersanyagnorma+225 Ft rezsiköltség+145 Ft Áfa 220 Ft állami támogatás= 455 Ft térítési díj. Továbbá a 4. -ban foglaltakat oly módon kérem módosítani, hogy a szociális étkeztetésre jogosultat, amennyiben az egy főre eső jövedelmük nem éri el a Ft-ot, a rendelet 1. melléklet 6. pontjában meghatározott ebéd térítési díjból 50% kedvezmény illeti meg. Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző: Pontosítanék. Azt javasolnánk, hogy a rendeletben a jövedelem alapján adható kedvezményre vonatkozó részt helyezze hatályon kívül a testület, és ezzel egyidejűleg kerüljön be egy olyan szabályozás, hogy a szociális étkezést igénybevevőknek a térítési díjból, egyedi kérelemre, méltányosságból 50%-os támogatás nyújtható -akár egyedülélő, akár családban élő-, ahol az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a Ft-ot. Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: Jelenleg 10 fő van a 31 főből, aki a 455 Ft-nál kevesebbet fizet térítési díjat. Kovács Béla képviselő: A külső étkezőre ez nem vonatkozik, ezért nincs bevétel kiesés? 18

19 Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: Ez csak a szociális étkezőkre vonatkozik, hogy a térítési díjat úgy kell megállapítani, hogy az állami támogatás összegét le kell vonni a díjból. Szabó István képviselő: Miért több a rezsi költség a külső étkezőnek? Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző: A rendelet lehetőséget ad arra, hogy nem a tényleges költséget, hanem a rezsi 116%-át számoljuk. Élünk ezzel a lehetőséggel, hogy minél inkább rentábilis legyen a konyha. Fekete Barnabás polgármester: Egyéb kérdés? Amennyiben nincs, javasolom a képviselő-testületnek az előterjesztésben szereplő rendelet tervezet módosítását az alábbiakra: 1. A rendelet 2. (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2. (4) A szociális étkeztetésben részesülők térítési díja az 1. számú mellékletben szereplő nyersanyag norma + a rezsiköltség +Áfa állami támogatás. 2. A rendelet 4. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. A szociális étkeztetésre jogosultat, amennyiben az egy főre eső jövedelme nem éri el a Ft-ot, a rendelet 1. melléklet 6. pontjában meghatározott ebéd térítési díjból, 50% kedvezmény illeti meg. 3. A rendelet térítési díjakra vonatkozó 1 melléklete helyébe az alábbi melléklet lép: 1 melléklet a 7/2012.(III. 13.) önkormányzati rendelethez. Balatonvilágos Község Önkormányzat Közétkeztetési Intézményében az étkeztetést igénybe vevők által fizetendő díjak évenként, legkésőbb február 28. napjáig kerülnek megállapításra. A január 1-jei nyersanyag normák, és a évi rezsiköltségek figyelembevételével a térítési díjak, eladási árak az alábbiak szerint alakulnak: 1. Napközi otthonos gyermekek háromszori étkezés térítési díja: Nyersanyag norma Rezsi Térítési díj Eladási ár 1/a éves korcsoport: Tízórai 59 Ft 43 Ft 75 Ft 130 Ft, Ebéd 227 Ft 225 Ft 290 Ft 575 Ft, Uzsonna 59 Ft 43 Ft 75 Ft 130 Ft. Összesen: 345 Ft 311 Ft 440 Ft 835 Ft. 1/b éves korcsoport: Tízórai 72 Ft 43 Ft 90 Ft 145 Ft, Ebéd 257 Ft 225 Ft 330 Ft 615 Ft, Uzsonna 72 Ft 43 Ft 90 Ft 145 Ft. Összesen: 401 Ft 311 Ft 510 Ft 905 Ft. 19

20 2. Óvodás gyermekek háromszori étkezés térítési díja: 291 Ft 311 Ft 370 Ft 765 Ft 3. Bölcsődés gyermekek négyszeri étkezés térítési díja: 291 Ft 311 Ft 370 Ft 765 Ft 4. A napközi otthonban a tanulók által igénybevett ebéd térítési díja: 4.a éves korcsoport 227 Ft 225 Ft 290 Ft 575 Ft 4/b éves korcsoport 257 Ft 225 Ft 330 Ft 615 Ft 5. Tízórai, vagy uzsonna térítési díja: Gyermek: 72 Ft 43 Ft 90 Ft 145 Ft Felnőtt: 90 Ft 45 Ft 175 Ft 6. A szociális étkezést igénybe vevők ebéd térítési díja: 305 Ft +225 Ft+Áfa= 675 Ft 220 Ft= 455 Ft 7. Munkahelyi vendéglátás ebéd térítési díja: 305 Ft 225 Ft 675 Ft 8. A 60-év feletti, nem szociális étkező, életvitelszerűen itt tartózkodó állandó lakos, ebéd térítési díja: 305 Ft 225 Ft 675 Ft 9. Külső étkezők ebéd térítési díja: 305 Ft 260 Ft 720 Ft 10. Nyári szabad kapacitás kihasználása érdekében (tábor) az étkezést igénybevevők térítési díja: Reggeli 125 Ft 128 Ft 320 Ft, Ebéd 385 Ft 399 Ft 995 Ft, Vacsora 315 Ft 323 Ft 815 Ft. Összesen: 825 Ft 850 Ft 2130 Ft. 11. A különleges táplálkozási igényű lisztérzékeny- gyermekek által igénybevett ebéd térítési díja: Nyersanyag norma Rezsi Térítési díj Eladási ár 11/a.) 3-6 éves korcsoport 256 Ft 225 Ft 325 Ft 610 Ft, 11/b.) 7-10 éves korcsoport 300 Ft 225 Ft 380 Ft 670 Ft, 11/c.) éves korcsoport 350 Ft 225 Ft 445 Ft 730 Ft. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 20

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 28-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 28-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 28-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az előző testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: -SIOK Pedagógiai Program, SzMSz, Minőségirányítási Program módosítás -SIOK

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 20-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 20-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv 1 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 20-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: - 2009. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása - Teljesítménykövetelmény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2010. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án, 13:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 14 /2014. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Baracs Község Önkormányzata 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről. Napirendi pontok: I. Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás gyermekek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-8/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 14/2012.(IV.25.) 15/2012.(IV.25.) 16/2012.(IV.25.) A 2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 17-én 14.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. április 23-án 15 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket. 218 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor képviselő, Görbe Károly képviselő, Kiss Katalin képviselő,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén.

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén. 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/37/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Bana, Jókai Mór utca 18. Ikt.sz.: 218/12/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. június 26-án tartott rendkívüli

Részletesebben