Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv"

Átírás

1 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás évi költségvetés II. fordulós tárgyalása, rendeletalkotás - Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Mészöly Géza Általános Iskola Tagiskolát érintő előterjesztések tárgyalása -Első osztályosok beíratási időpontjainak jóváhagyása -A tagintézmény-vezető kötelező óraszámával, a tantárgyfelosztással, és az SNI-s tanulók ellátásával kapcsolatos tájékoztatás tárgyalása - Nyári programok, rendezvények tárgyalása - Rendeletalkotás -Építményadó rendelet -Telekadóról szóló rendelet -Iparűzési adóról szóló rendelet -Kommunális adóról szóló rendelet -Talajterhelési díjról, és a környezetvédelmi alapról szóló rendelet -Közétkeztetési Intézményben igénybe vett étkezésért fizetendő térítési díjakról szóló 7/2008.(III.05.) önkormányzati rendelet módosítása -A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 1/2003.(II. 4.) rendelet módosításának tárgyalása - Vegyes ügyek -Balatonvilágosi Nyugdíjasok Érdekvédelmi-, Érdekképviseleti Egyesülete kérelmének tárgyalása -Balatonkenese Város Településfejlesztési Koncepció módosítása során figyelembe vételre érdemes javaslatok, észrevételek, vélemények kinyilvánítása -DRV Zrt. kérelmének tárgyalása -POLARI 2008 Kft. kérelmének tárgyalása -Mozgókönyvtári szolgáltatási szerződés tervezet tárgyalása -Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesülete kérelmének tárgyalása -Jóidő Kkt. kérelmének tárgyalása -Czvitkovics László kérelmének tárgyalása -Bregovicsné Bereczki Szilvia kérelmének tárgyalása -BSI Futó Kft. kérelmének tárgyalása -Sebők Nikoletta és Szabó Péter kérelmének tárgyalása -Boda Pálné kérelmének tárgyalása -Jobbik Veszprém 2. választókerület szervezője kérelmének tárgyalása -Deák Bárdos András kérelmének tárgyalása -Széll Antal és Széll Antalné kérelmének tárgyalása -Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása -Településfejlesztési Koncepció tárgyalása -Kollár Róbert ajánlatának tárgyalása -Ripszám és Társa Bt. tervezési ajánlata -B&M IMPEX Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kérelmének tárgyalása -Balatonvilágos 1212/2 hrsz-ú ingatlan ügyének tárgyalása 1

2 3 számú JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-én a községháza tanácstermében 16 órakor megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fekete Barnabás polgármester Kovács Béla képviselő Kovács Tamás képviselő Molnár János képviselő Szabó István képviselő Viszt Attila képviselő Távol maradt: Koloti Béla alpolgármester Tanácskozási joggal meghívott: Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető Farkas Lászlóné Közétkeztetési Intézmény vezető Mihályné Bertán Katalin tagóvoda vezető Pernecker Antalné tagiskola vezető Fekete Barnabás polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket a módosított időben tartott munkaterv szerinti testületi ülésen. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes. Koloti Béla alpolgármester úr jelezte, hogy késni fog. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem Viszt Attila és Kovács Béla képviselő urakat. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Viszt Attila és Kovács Béla képviselő urakat egyhangúlag megválasztja. Fekete Barnabás polgármester: Az idei évben nem tervezünk olyan beszerzést, beruházást, mely közbeszerzési eljárás lefolytatását szükségessé tenné, ezért javasolom a napirendek közül a közbeszerzési terv jóváhagyásának tárgyalását törölni. Továbbá javasolom, hogy a rendezvényszervezői feladat ellátására vonatkozó pályázatokról zárt ülésen tárgyaljunk. A napirenddel kapcsolatban egyéb javaslat? Amennyiben nincs, javasolom a képviselőtestületnek a mai ülés napirendjének elfogadását az alábbiak szerint: 1. napirend: évi költségvetés II. fordulós tárgyalása, rendeletalkotás. 2. napirend: Nyári programok, rendezvények. 3. napirend: Rendeletalkotás. 4. napirend: Vegyes ügyek. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 2

3 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozza alábbi határozatát: 78/2012.(II.27.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a február 27-ei ülésének napirendjét az alábbiakban határozza meg: 1. napirend: évi költségvetés II. fordulós tárgyalása, rendeletalkotás. 2. napirend: Nyári programok, rendezvények. 3. napirend: Rendeletalkotás. 4. napirend: Vegyes ügyek. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a napirendek előterjesztésére. Felelős: Fekete Barnabás polgármester Határidő: azonnal Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás Fekete Barnabás polgármester: A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató írásos előterjesztését azokban az esetekben egészíteném ki, ahol változások történtek ez előterjesztés készítését követően. Az 500/2011.(XII.12.) számú határozatával a képviselő-testület felvállalta Balatonvilágos és Balatonaliga vasútállomások épületeinek és környékének takarítását, és elfogadta a Magyar Államvasutak Zrt. által a közfeladat ellátásáért felajánlott Ft támogatást. A támogatási szerződés megkötésére a Munkaügyi Központtól elnyert TÁMOP támogatást követően kerül sor. Kovács Tamás intézményvezető: A Munkaügyi Központ tájékoztatása szerint márciusra várható a támogatás. Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: A MÁV kéri, hogy minél előbb tudniuk kellene, hogy mikortól vállaljuk át a takarítást, mert 30 napos felmondása van a jelenleg takarítást végző vállalkozással. Fekete Barnabás polgármester: Illetve a takarítást nem végző vállalkozó, mivel koszos az épület. Felkérem Kovács Tamás Településüzemeltetési Intézmény vezető urat, hogy vegye fel a kapcsolatot a MÁV illetékesével, és takaríttassa ki a az aligai állomás épületét, mert a helyiségei koszosak, a kultúrált emberi tartózkodásra, használatra alkalmatlanok. Az 513/2011.(XII.12.) számú határozatával a képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő Balatonvilágos 295/1 hrsz-ú ingatlanon található Nádfedeles Vendégház bérbevételére benyújtott pályázatok közül a B&M Impex Gyártó és Kereskedelmi Kkt. pályázatát nyilvánította nyertes pályázatnak, és mint a legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázónak bérbe adta a megajánlott Ft +Áfa/év bérleti díjért, január 1-től december 31-ig terjedő időszakra a Nádfedeles Vendégházat a pályázati felhívásban, bérleti szerződés tervezetben foglalt feltételeknek megfelelően. Pályázó észrevételt tett a szerződéssel kapcsolatban, mely a vegyes ügyek keretében tárgyalásra kerül. 3

4 A 18/2012.(I.23.) számú határozatával a képviselő-testület biztosította Tóth Krisztina részére a Kultúrház használatát évre, heti egy alkalommal, keddi napokra 19 órától, egy óra időtartamra, zumba óra megtartásához azzal a feltétellel, hogy amennyiben községi szintű rendezvény keddi napra kerül megszervezésre, úgy az a rendezvény a Kultúrház használatánál elsőbbséget élvez. A használat fejében a település rendezvényein egy zumba bemutató megtartását írta elő. A képviselő-testület nem járult hozzá a Kultúrház hangosító berendezéseinek használatához. A döntésről az érintettek tájékoztatása megtörtént, aki visszajelzett, hogy fenntartja igénybevételi szándékát. A 15/2012.(I.23.) számú határozatával a képviselő-testület elfogadta egy enyingi szülő felajánlását, hogy térítésmentesen ellátja a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Mészöly Géza Általános Iskola Tagiskolába, valamint a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Balatonvilágos Napközi-otthonos Óvoda Tagóvoda intézményeibe járó gyermekek szállítását végző Márió Cargo Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. buszjáratán a kísérői feladatokat. Értesülésem szerint a szülő nem teljesíti a vállalását. A 22/2012.(I.23.), és 23/2012.(I.23.) számú határozataival a képviselő-testület a Turisztikai Alapról szóló 25/2003.(XII.23.) rendelete 1 (2) b.) pontjában meghatározott célra állapított meg támogatást két vállalkozó részére. A támogatási szerződés aláírása, az összeg pénzügyi teljesítése mindkét esetben megtörtént. A 32/2012.(I.23.) számú határozatával a képviselő-testület a Balatonvilágos, Gagarin ltp. 6. szám alatti 301/8 hrsz-ú ingatlan területéből, 1125 m 2 nagyságú területrész értékesítéséről döntött dr. Mezőfi Miklós részére. Az ingatlan vételárát Ft +Áfa, összesen Ft összegben határozta meg, melyből a régészeti feltárási kötelezettség miatt bruttó Ft árengedményt, a közmű hiánya miatt bruttó Ft árengedményt adott. Továbbá Ft +Áfa, összesen Ft kedvezményt biztosított. A kijelölt vevő által befizetendő -kedvezménnyel csökkentett- vételár Ft +Áfa, összesen Ft, mely összeg 50%-a ( Ft) az adásvételi előszerződés aláírásakor, a fennmaradó 50% ( Ft) az adásvételi szerződés aláírásakor fizetendő. Az adásvételi előszerződés elkészítésre került, és a másik fél részéről véleményezés alatt áll. A 34/2012.(I.23.) számú határozatával a képviselő-testület Pap Zoltánné részére Ft összegű visszatérítendő kamatmentes kölcsönt biztosított 10 hónapos visszafizetési kötelezettség mellett. A határozat végrehajthatósága február 15-e után válik ismertté. Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző: Magánemberként tudom, hogy indul a képzés, és igénybe kívánja venni a kamatmentes kölcsön támogatást a tanítónő. Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozza alábbi határozatát: 79/2012.(II.27.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a döntés nyilvántartásban történő szerepeltetésére. Felelős: Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző Határidő: március 10. 4

5 1. napirend: évi költségvetés II. fordulós tárgyalása, rendeletalkotás Fekete Barnabás polgármester: A képviselő-testület a évi költségvetés I. fordulós tárgyalása, további egyeztetés, valamint a képviselő-testület januári döntéseinek megfelelően a évi költségvetés tervezetében változtatások történtek. Megbontásra került a költségvetés igazgatási tevékenység, önkormányzati tevékenység és intézmények költségvetése részekre. Önkormányzati igazgatásról a polgármester és a képviselők illetménye illetve dologi kiadás egy része átkerült az önkormányzat tevékenységi körébe a új szakfeladatra. Közvilágítás: készletbeszerzés 60 e Ft+ÁFA. Város és községgazdálkodás: beépítésre került a rendezési terv III sz. módosítása, mely bevétel és kiadásnövekedést eredményezett, valamint a strand kialakítására az ötletpályázat a dologi kiadások közé került átcsoportosításra. Oktatási intézmények finanszírozása: beépítésre került az óvoda költségvetésébe a jubileumi jutalom, rehabilitációs hozzájárulás, iskolatej, az iskola költségvetésébe pedig a szállítási tevékenység többletkiadása. Tanyagondnoki szolgálat: gépjármű beszerzése bruttó értéken szerepel. Bevételként az önkormányzat elszámolásai szakfeladaton (841901) szerepel a régi tanyagondnoki autó értékesítése (1.200 e Ft). Háziorvosi alapellátás: bevételként és kiadásként is szerepel a háziorvos részére visszafizetett illetve átadott pénzeszköz. A kiadás csökkenése számszaki hiba eredménye. Közfoglalkoztatás bevétele: megemelésre került a Probió Zrt 2011 évi elszámolásából visszautalt bevétel összegével. Fentiek alapján a tartalék az összesítő kimutatás szerint: e Ft. Kérdezem a jegyző asszonyt, hogy a költségvetéssel kapcsolatban van-e kiegészítése? Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző: A jogszabályváltozásokból eredően lényeges módosulás van az Államháztartásról szóló törvény, illetve a végrehajtási Kormányrendelet terén. Ennek egyik eleme, hogy az ezévi költségvetési rendelet megalkotását megelőzően határozatba kell foglalni az adott költségvetési évet követő három évre vonatkozó saját bevételeket és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket. Erre vonatkozóan írásba foglaltuk a határozati javaslatot. Fekete Barnabás polgármester: Kérdezem a pénzügyi csoportvezető asszonyt, van-e kiegészítése az írásos előterjesztéshez? Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: Köszönöm, van. A rendelet tervezet egy paragrafussal kiegészül, mert bele kell foglalni az intézmények finanszírozásának összegét. Tekintettel arra, hogy van egy Önkormányzatunk, polgármesteri hivatalunk, településüzemeltetési intézményünk, és közétkeztetési intézményünk. Az önkormányzat a pénzügyi kassza, és akinek nincs elegendő bevétele, finanszírozásból működik. A rendelet tervezet a 6. -sal kiegészül, és ennek megfelelően a sorszámozás eggyel változik. A könyvvizsgáló asszony az ülésen nem tud részt venni, mert beteg, ezért elnézést kér. A jelentését elküldte, melyben megemlíti, hogy a BAHART tőkeemelésére évre forrást és előirányzatot kell biztosítani. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete ben beállította a tőkeemelés összegét, de mivel a többi önkormányzatnak nem volt pénze, ezért a BAHART elhalasztotta a tőkeemelést évben szintén halasztási kérelem van, mely nem teszi szükségessé, hogy beletegyük a költségvetési rendeletbe ennek az összegét, mely 6,4 millió Ft Balatonvilágos esetében. 5

6 Fekete Barnabás polgármester: A BAHART részvény tulajdonosok felhatalmazták dr. Bóka István urat a Balatoni Fejlesztési Tanács Elnökeként, és dr. Balázs Árpád urat a Balatoni Szövetség Elnökeként, hogy kezdeményezzenek tárgyalásokat, hogy ezek a részvények ingyenesen kerüljenek önkormányzati tulajdonba. A tárgyalások folynak. Konkrét tájékoztatást még nem tudnak adni. Kovács Béla képviselő: A mai ülésen van több olyan előterjesztés, ami költségvetést érint, ezért indítványozom, hogy először azokat tárgyaljuk meg, és utána a költségvetést. Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző: Én azt javasolnám, hogy mindenképpen azt a verziót támogassa a képviselő-testület, hogy a jelenleg előterjesztett rendelet tervezetről dönt. Ugyanis az a kihirdetést köveően lép hatályba. Van olyan előterjesztés, és határozat, ahol (akár iskola, akár más intézmény) az intézményvezetőnek a szükséges intézkedést meg kell hoznia, és a költségvetési rendelet miután hatályba lép, azt követően a negyedévi teljesítések alapján át kell a testületi döntések, és központi jogszabályváltozásból eredő módosításokat vezetni. Azt javaslom, hogy ezt a tendenciát kövesse a testület. Fekete Barnabás polgármester: Először úgy is a saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek évekre várható összegéről szóló határozatot kell meghozni. Kérdésem, hogy a 3222 e Ft hitel/kölcsön esetében melyikről beszélünk? Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: A bérlakás hitele. Fekete Barnabás polgármester: A szennyvízcsatorna? Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: A szennyvízcsatorna beruházás hiteltörlesztése az idei évben befejeződik. Fekete Barnabás polgármester: A bérlakás mikor fejeződik be? Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: novemberében. Molnár János képviselő: Az autó benne van a kölcsönben? Viszt Attila képviselő: Készpénzért vettük a tanyagondnoki szolgálat autóját. Kovács Béla képviselő: A csatornát nem kell szerepeltetni? Pártl Zoltánné: Nem. Tekintettel arra, hogy 2013-ban már nem lesz. A 2012-es adatok tájékoztató jellegűek, és csak azért írtam oda, hogy tudjátok, hogy mi szerepel az idei költségvetésben. Fekete Barnabás polgármester: A helyi adóba a gépjárműadó, és az iparűzési adó benne van? 6

7 Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: A gépjárműadó nincs, mert az nem önkormányzati bevétel, de az iparűzési adó benne van február 22-én jött meg (tájékoztatásként a Somogy Megyei Kormányhivataltól), hogy ezt a határozatot a költségvetési rendeletet megelőzően meg kell hozni. Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek a saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek évekre várható összegét az előterjesztés szerint meghatározni. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozza alábbi határozatát: 80/2012.(II.27.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29. (3) bekezdése alapján a saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek évekre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg: Adatok ezer Ft-ban Megnevezés 2013.év év 2015.év SAJÁT BEVÉTELEK Helyi adó Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítése Bírság, pótlék, díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek összesen: ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK ÉS AZ AZOKBÓL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK Hitel, kölcsön Értékpapír Váltó 7

8 Pénzügyi lízing Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege Felelős: polgármester Határidő: folyamatos Fekete Barnabás polgármester: A költségvetési rendelet tervezettel kapcsolatban kérdés, kiegészítés? Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: Viszt képviselő úr kérdezte a háziorvosi szolgálaton a bevételt. A 668 e Ft, amit a háziorvos visszafizet, ez az előző évben nyújtott különdíj összege. Ugyanez az összeg kiadásként is szerepel, mivel a képviselő-testület úgy döntött, hogy ezt az összeget visszaadja, hogy azt a háziorvos a szolgálat működtetésére fordíthassa. Következő kérdés a Nádfedeles Vendégház bevételével kapcsolatban, hogy miért 1,5 millió Ft lett beállítva az 1,7 millió Ft bérleti díj helyett. Ez azért történt, mert a költségvetés tárgyalásakor úgy döntött a képviselő-testület, hogy tekintettel arra, hogy egész évben úgysem adjuk ki, ezért állítottam be az 1,5 millió Ft-ot. A 8-as számú melléklet fejlesztés részén elírtam a szöveget, a könyvtárba számítógép kerül beszerzésre, és nem projektor. De ez már javítva lett. Molnár János képviselő: Szeretném megkérdezni, hogy szó volt a könyvtárban dolgozó személy esetleges 4 órás foglalkoztatásáról. Történt-e ebben előrelépés, meg lett-e vizsgálva a lehetőség? Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: Ki fogom dolgozni. Meg kell vizsgálni, hogy pénzügyileg hogyan jönnénk ki a 4 órában történő foglalkoztatással. Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző: Lenne egy javaslatom, hogy első körben ne a pénzügyi csoportvezető asszony dolgozza ki, hanem a könyvtártól hosszú évek után kérjünk valami írásos anyagot. Had tudjuk, hogy milyen a látogatottság, hány kölcsönző van? Jóval ezelőtt azt tapasztaltuk, hogy nagyon kevesen látogatják. Próbáljuk propagálni. A számítógép sem saját forrásból megy, hanem a kistérségen keresztül a mozgókönyvtári ellátás kapcsán az átengedett pénzeszköz 80%-át kapjuk vissza, és abból vásároljuk. Azt gondolom, hogy nem annak kellene mindenképpen célnak lenni, hogy 4 órában foglalkoztassuk, hanem hogy a látogatottságnak, és igénybevételnek megfelelő időtartamú legyen a nyitva tartás. Molnár János képviselő: Ha minden nap nyitva lenne a könyvtár, akkor biztos a látogatottság is nőne. Főleg mivel internetezési lehetőség is van a könyvtárban. 8

9 Fekete Barnabás polgármester: Egyéb javaslat? Kovács Béla képviselő: Visszavonom javaslatomat, hogy először a napirendeket tárgyaljuk meg, és utána fogadjuk el a költségvetési rendeletet. Molnár János képviselő: Szó volt arról, hogy mindenképpen célszerű lenne megcsináltatni az iskolában az alsós illemhelyeket. A megbeszélésen úgy beszéltük meg, hogy önerőből megpróbáljuk ezt megoldani. Kérdésem, hogy erre a Településüzemeltetési Intézmény kapotte plusz költséget? Fekete Barnabás polgármester: Egyenlőre nem, mert még azt sem tudni, hogy mennyibe kerül. Amikor ez kiderül, beszélünk róla. Viszt Attila képviselő: Kértem két helyről ajánlatot, majd odaadom. Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek az önkormányzat évi költségvetését ezer Ft bevételi főösszeggel, ezer Ft kiadási főösszeggel, és ezer Ft tartalék összeggel megállapítani. Az előterjesztésben szereplő rendelet tervezetet az alábbi 6. -sal kiegészíteni 6. (1) Balatonvilágos Község Önkormányzat képviselő-testülete, a Közétkeztetési Intézmény működési pénzmaradványát 586 e Ft-ban határozza meg. (2) Balatonvilágos Község Önkormányzat képviselő-testülete az intézmények finanszírozását a.) Polgármesteri Hivatal e Ft, b.) Településüzemeltetési Intézmény e Ft összegben hagyja jóvá. Ezzel egyidejűleg módosulnak a sorszámozások. Egyben javasolom a képviselő-testületnek a fentieknek megfelelően az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett megalkotja 1/2012.(III.13.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat évi költségvetéséről. Megalkotott rendelet a jegyzőkönyv melléklete. Fekete Barnabás polgármester: A Mészöly Géza Általános Iskola Tagiskola vezetője kérésének megfelelően javasolom a képviselő-testületnek, hogy először az iskolát érintő kérdéseket tárgyaljuk. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslattal egyhangúlag egyetért. 9

10 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Mészöly Géza Általános Iskola Tagiskolát érintő előterjesztések tárgyalása Első osztályosok beíratási időpontjainak jóváhagyása Fekete Barnabás polgármester: A tagintézmény-vezető asszony az eső osztályosok beíratási időpontjainak jóváhagyását kéri. Javasolom a képviselő-testületnek a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Mészöly Géza Általános Iskola Tagiskolában a 2012/2013-as tanévre az első osztályosok beíratási időpontjainak jóváhagyását az alábbiak szerint: március 26-án 7,30-tól 16 óráig, március 27-én 15,30-tól 17 óráig, március 28-án 7,30-tól 15 óráig. Pótbeíratás: április 23-án 7,30-tól 15 óráig. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozza alábbi határozatát. 81/2012. (II.27.) számú határozata Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Mészöly Géza Általános Iskola Tagiskolában a 2012/2013-as tanévre az első osztályosok beíratási időpontjait az alábbiak szerint: március 26-án 7,30-tól 16 óráig, március 27-én 15,30-tól 17 óráig, március 28-án 7,30-tól 15 óráig. Pótbeíratás: április 23-án 7,30-tól 15 óráig. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntésről szóló határozat érintetteknek történő megküldésére. Felelős: Fekete Barnabás polgármester Határidő: március 10. Koloti Béla alpolgármester úr 16,45 órakor megérkezett a testületi ülésre. A tagintézmény-vezető kötelező óraszámával, a tantárgyfelosztással, és az SNI-s tanulók ellátásával kapcsolatos tájékoztatás tárgyalása Fekete Barnabás polgármester: A tagintézmény-vezető kötelező óraszámával, a tantárgyfelosztással, és az SNI-s tanulók ellátásával kapcsolatos tájékoztatás tárgyalását javasolom elnapolni. Úgy tartanám célszerűnek, hogy február 29-én 18 órakor lesz Balatonkenesén egy együttes képviselő-testületi ülés, és az ott elhangzottak ismeretében döntsünk erről az előterjesztésről. Kérem, aki a javaslattal egyetért, jelezze. 10

11 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirend elnapolásával egyhangúlag egyetért. 2. napirend: Nyári programok, rendezvények tárgyalása Fekete Barnabás polgármester: A nyári programokkal, rendezvényekkel kapcsolatban továbbra is fenntartom azt a véleményemet, hogy ezeknek a megszervezésével a civil szervezeteket bízzuk meg. Továbbá szerintem a Tourinform Iroda munkatársát is be kellene vonni a rendezvények megszervezésével. Ehhez a szükséges technikai feltétel rendelkezésre áll az irodában. A civil szervezetek az elmúlt évben is olyan jó rendezvényeket szerveztek, ami vetekedett a Falunap rendezvénnyel. Itt mondok ezért köszönetet, és kérném, hogy a továbbiakban is működjünk együtt. A véleményem, hogy ezért nem lenne célszerű egy embert foglalkoztatni. Azt szeretném elérni, hogy akár a Tourinform Iroda bevonásával, a civil szervezetek vállalják fel a szokásos rendezvények megszervezését, lebonyolítását. Ami segítség, kiegészítés kell, azt természetesen a képviselő-testület biztosítja. Viszt Attila képviselő: Meg kellene kérdezni a civil szervezeteket, hogy egyáltalán vállalnáke. Molnár János képviselő: Ha így dönt a testület, akkor javasolom, hogy az összes civil szervezet vezetőjét össze kellene hívni, és konkrétan megbeszélni, hogy melyik szervezet, melyik rendezvény megszervezését, lebonyolítását vállalná, és milyen segítséget kérne hozzá. A Fehér-partok Turisztikai Egyesület Elnöke is jártas ilyen rendezvények megszervezésében, őt is meg kellene hívni erre az egyeztetésre. Nem az iroda vezetőjét, hanem az egyesület elnökét. Kovács Béla képviselő: Jónak tartom az ötletet, de csak körültekintően, a számviteli szabályok szigorú betartásával lehet az önkormányzat pénzével gazdálkodni. Itt több millió forintról van szó, és nem támogatásról. Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző: Ezzel nekem az a problémám, hogy aminek mindenki a gazdája, annak tulajdonképpen senki sem a gazdája. Nem szabad egy civil szervezetre össz települési szinten a rendezvények szervezését, lebonyolítását rázúdítani. Amit javasolok: Ma február 27-e van, a Falunap időpontja július második hétvégéje, és mostanra már összeállított programtervnek, aláírt, vagy legalább is egyeztetett szerződésekkel kellene rendelkezni. Ez így nem jó, aggályos, hogy ez hogyan sül el! Záros határidőn belül intézkedni kell. Azt gondolom, hogy a szezonnyitó megszervezésére (június) a Nők Egyesületét fel kell kérni, ezt előző években is ők csinálták. Kérni kell egy forgatókönyvet, amiből kiderül, hogy mennyi lenne az össz kiadás, és ahhoz mennyit tudna a képviselőtestület biztosítani. Ezzel ezt a rendezvény rendben lenne. A többi rendezvényre vonatkozóan kellene a szervezetek vezetőit összehívni, és megbeszélni, hogy mennyiben tudnak részt venni, és összeállna egy úgynevezett állandó stáb. Jegyzőként nem fogok, és nem is tudok felelősséget vállalni, ahol nem a polgármester úr vállalja a kötelezettséget, és nem látom a szerződést, azért nem kívánok fegyelmi felelősséggel tartozni. Mindenről kész vagyok felelni, amiről tudok, és van rálátásom, és meg tudom az esetleges jogszabálysértő dolgokat akadályozni. 11

12 Nem szeretném, ha a testület átadna pénzeszközt úgy, hogy mi felelünk polgármester úrral, és nem látunk semmit. Azt szeretném, ha ebben a stábban a hivatal részéről minimum hárman benne lennénk. Azt kérném, ha az elképzelést elmondanák, megmondanák, hogy mit szeretnének. A szerződésből adunk egy mintát. Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző: Azt gondolom, hogy ebben a hivatalnak a részvétele nem mellőzhető. Mindenben partner vagyok, ami törvényes. Azt gondolom, hogy akkor járna el helyesen a testület, ha a civil szervezetek vezetőivel egy héten belül találkozna, egyeztetne. A Tourinform Iroda vezető eddigi munkájával nem volt bajom. Az ő feladata most helyettesítéssel lesz megoldva. A Turisztikai Egyesület felé a bizalmam nem a legnagyobb, azt is elmondom, hogy miért. Nem a legszerencsésebb, hogy pl. önkormányzati területen, amit ingyenesen megkapott, nem hivatalosan közterület-használati díjat szed. Erre pár éve volt példa, úgy hallottam. A pénzt nem látjuk, azt felhasználja. Kifejezetten azt kérném, hogy a Turisztikai Egyesület önmagában ne járjon el. Fekete Barnabás polgármester: Ez konkrét dolog, vagy pletyka? Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző: Konkrét dolog, el is mondtam az ülésen. Azt gondolom, hogy ebben a testület ne vegyen részt. Fekete Barnabás polgármester: A megbeszélés időpontjául március 12-ét, hétfő 18 órát javasolom. Dr. Nagy Miklósné helyi lakos, felelős szerkesztő szót kér. Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek, hogy adjuk meg a szót dr. Nagy Miklósné helyi lakos, felelős szerkesztő asszonynak. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül, egyhangúlag megadja a szó dr. Nagy Miklósné helyi lakos, felelős szerkesztő asszonynak. Dr. Nagy Miklósné helyi lakos, felelős szerkesztő: Egyetértek azzal, amit a jegyző asszony mondott. Községünk egy nagyon szép falu a Balaton parton. Rengeteg rendezvényt lehetne csinálni. Sok olyat is, amelyhez nem is kell pénz. Éveken keresztül mi rendeztük meg a községben a Falunapot, ahova meghívtunk önkénteseket az önkormányzattól, iskolától, faluból, 6-8 személyt, akit érdekelt a dolog. Ezért nem kellett senkinek fizetni. Igaz, hogy már januárban, februárban eldőlt, hogy milyen éves rendezvény legyen, és arra le is foglaltuk a műsort adó embereket. Azt javasolnám, hogy ahhoz, hogy itt igényes rendezvények legyenek, és azok flottul menjenek, az időpontok is pontosan jelenjenek meg, létre kellene hozni egy bizottságot önkéntesekből, vagy felkért személyekből, és a civil szervezetek vezetőit, hogy dolgozzák ki, hogy március 1-től december 31-ig milyen rendezvények legyenek. Milyen programokat lehetne a községben szervezni, illetve, hogy mire van pénz, mire nincs, mire áldozunk, mire tudunk esetleg támogatókat szerezni. Milyen rendezvény illik a faluhoz? Szabad-e olyan rendezvényt szervezni, ami előző évben nem sikerült? Ezt mind tisztázni lehetne a polgármester úr által javasolt megbeszélésen. Azt javasolnám, ha már a faluban nem lehet akár társadalmi megbízatásban rendezvényszervező pénz hiányában, akkor hozzunk létre egy bizottságot, hogy tudni 12

13 lehessen, hogy kihez lehet fordulni, kitől lehet kérni bármit a rendezvényekkel, programokkal kapcsolatban. Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek, hogy Balatonvilágos község évi rendezvények szervezésével kapcsolatban hívjunk össze egy megbeszélést. A megbeszélésre hívjuk meg a civil szervezetek vezetőit azzal, hogy elképzeléseikkel, javaslataikkal segítsék elő a rendezvények sikeres megszervezését. A megbeszélés időpontja: március 12. hétfő, 18 óra. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozza alábbi határozatát: 82/2012.(II.27.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Balatonvilágos község évi rendezvények szervezésével kapcsolatban megbeszélés tart március 12-én hétfőn 18 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megbeszélésre hívja meg a civil szervezetek vezetőit azzal, hogy elképzeléseikkel, javaslataikkal segítsék elő a rendezvények sikeres megszervezését. Felelős: Fekete Barnabás polgármester Határidő: haladéktalanul 3. napirend: Rendeletalkotás Építményadó rendelet Fekete Barnabás polgármester: Az építményadóról szóló rendelet módosításával kapcsolatban az Aligai Fürdőegyesület észrevételt, javaslatot tett az adókedvezményre vonatkozóan, hogy az éves adó összegéből 85%-os kedvezmény illesse meg a lakásnak nem minősülő, üdülésre, pihenésre, alkalmas épületben állandó lakosként bejelentkezetteket is. Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző: Nem tudom, hogy a Fürdőegyesület eddig mit tapasztalt a kedvezményekkel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy akkor járunk el helyesen, ha a mindenki számára hozzáférhető közhiteles ingatlan-nyilvántartási adatokat vesszük figyelembe, és az ingatlan művelési ágaként bejegyzett lakóház, vagy hétvégi ház szerint járunk el. Eddig sem adtunk hétvégi házakba bejelentkezett lakosokra kedvezményt. Ezután sem javasolnám. Korábban két adónem volt, a nyaraló után idegenforgalmi adót fizettek. Ez a múlt évtől megváltozott, mindenki építményadót fizet. Azt gondolom, hogy nem járnánk el helyesen, eddig sem volt cél, hogy fiktív bejelentkezettek legyenek. A lakóház funkciónak megfelelő, és állandó lakhatás feltételeire alkalmas ingatlan esetében javasolnám az előterjesztett rendelet tervezetben foglaltaknak megfelelően a kedvezményt adni. Itt semmiféle diszkriminációt nem érzek. Ami nyaraló az nyaraló, ami lakóház, az lakóház. Azt gondolom, hogy elindítanánk egy lavinát. Arról nem is beszélve, hogy most már tendencia, 13

14 egyre többen leírják, hogy alig vannak itt a nyaralóban, és nem akarnak szemétszállítási díjat fizetni. Nem szeretnék azzal a lehetőséggel élni, hogy ha bejelentkeznek, és adókedvezményt biztosítunk, viszont éves szemétszállítási díjat fizettessünk. Ugyanakkor megfigyelhető, hogy az az elterjedt gyakorlat, hogy január 1-jét megelőzően bejelentkeznek, és január végén kijelentkeznek az ingatlanból. Normatív támogatást kapunk, de ez nem adna valós képet. A testület dönthet másként, de én adóhatóságként nem tartom ezt a kérést indokoltnak. Kovács Béla képviselő: Én pont fordítva gondolom. Tavaly amikor szóba került, hogy hol húzzák meg az önálló hivatal fenntarthatóságát is szóba került, miért nem lehetne most is bejelentkeztetni. Azt én sem támogatnám, hogy olyan állandó lakosok legyenek fiktív bejelentve, akiknek csak a neve szerepel, hanem az, aki ételvitelszerűen itt él. Ez korábban is javasoltam, amikor a jegyző asszony azt mondta, hogy nem lehet megfogni, körülírni, hogy mit jelent. Úgy tűnik, hogy ezt most már magasabb jogszabályok is alkalmazzák. Én belevenném a rendeletbe, ha a többiek egyetértenek vele, hogy mindegy, hogy milyen épületbe bejelentkezett, és itt is lakik, akkor megkapja ezt a kedvezményt. Viszt Attila képviselő: Ki fogja ezt ellenőrizni? 2000 ingatlanról beszélünk! Kovács Béla képviselő: Nem hiszem el, ha van egy bizonyos fordulónap, és eléri a létszámhatárt, hogy az életbe soha nem lehet többet önálló hivatala. Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző: Amikor egy helyi rendeletben azt mondjuk, hogy életvitelszerűen, akkor rögtön meg kell fogalmazni, hogy mit értünk az alatt. Te mit értenél az alatt? Szerintem akkor lennénk tárgyilagosak, ha évi 12 hónapból legalább 10 hónapot itt tartózkodik. Vélhetően akkor már ilyen nem is lesz. Megkérdezném, hogy tulajdonképpen mi a célunk? Le akarjuk az előbb elfogadott helyi adóbevételt húzni éves költségvetési rendelet címén? Azt gondolom, hogy az ez évi normatíva, amit ilyen, olyan címen támogatásként kapunk, olyan állandó lakosra vonatkozik, aki már január 1-jén itt van. Mi ne járuljunk ahhoz hozzá, hogy a lakóingatlannak nem megfelelő épületbe állandó lakóként bejelentkezzenek. Valamint népesség-nyilvántartási szempontból is aggályosnak tartom. Azon túl a költségvetési rendeletünkben a bevételként előirányzott adóbevétel előirányzata jelentősen csökkenhetne a jövő évtől. Ez nem cél. Az önálló hivatal fenntartásával kapcsolatosan azt gondolom, hogy nem szabad mindenképpen erőltetni. Ha megismerjük a járási hivatal által ellátandó feladat és hatásköröket július 1-től várhatóan, ha nem indokolt helyben, hogy legyen önálló hivatal, akkor nem kell. Ha a testület úgy dönt, én végre fogom hajtani, de ha kimondjuk, hogy életvitelszerűen itt élő, akkor azt meg kell fogalmazni, nekem pedig ellenőriznem kell. Jelenleg azt látom, hogy bármennyire az a cél, hogy csökkentsék a hivatal feladatait, jelenleg csak nőnek a feladataink. A jövő évben bevezetendő jogszabályok miatt már az idei évben azért kellett intézményenként külön adószámot, számlaszámot létrehozni, külön költségvetést készíteni. Amit eddig egyszer lekönyveltünk, azt most négyszer könyveljük, és egyre több az elektronikus adatszolgáltatás. Kettő emberrel van kevesebb a három évvel ezelőtti létszámhoz viszonyítva. Közhasznú foglalkoztatott az ügyfélszolgálaton hol van, hol nincs, tehát az életvitelszerűséget nincs kivel ellenőríztetni. Ezek a negatívumok. Várom a pozitív oldalt. Kovács Béla képviselő: Azt el tudom fogadni, hogy ez bevétel kiesést okoz. Ezt végig kell gondolni. De az életvitelszerűt nem tudom elfogadni. A rendelet tervezetben szerepel, hogy életvitelszerű, és sehol nem látom kibontva. A 7. -ban sem magyaráztuk, ha itt lehet, akkor 14

15 máshol is lehet. Nekem van egy nagyon rövid magyarázatom: akinél télen a járda a hótól el van takarítva, az életvitelszerűen ott él. Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző: A 7. szakasz nálam 12 hónap, és lakóház. Molnár János képviselő: Ötletnek nem rossz, de erről most semmiképp nem tudunk dönteni. Érdemes lenne tanulmányt készíteni, hogy a bejelentkezett lakos helyben maradó SzJA-ja meghaladja-e azt az összeget, amit elveszítünk az ingatlanadóval. Akkor lehetne dönteni róla, hogy érdemes vagy sem. Lehet, hogy hosszabb távon több lenne a bevételünk. Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: 2013-ban a évi bevallott SzJA után lesz támogatás. Azt sem lehet megmondani előre, hogy hány százalékot ad majd a Kormány vissza. Fekete Barnabás polgármester: Az építményadó tervezettel kapcsolatban módosító javaslat? Kovács Béla képviselő: Nincs módosító indítványom, egy véleményem volt. Fekete Barnabás polgármester: Az Aligai Fürdőegyesületnek van egy javaslata az Építményadóról szóló rendelet 5. -ának módosítására, hogy az adókedvezményre a nem lakás céljára szolgáló (üdülő) épületbe állandó lakosként bejelentett személyek után az üdülőtulajdonost is illesse meg az adókedvezmény. Ezzel ki ért egyet? Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző: Ügyrendi javaslatom van. A Szervezeti és Működési Szabályzat szerint módosító indítványt a képviselők, vagy polgármester úr tehet. Valaki magáévá tudja-e tenni az Aligai Fürdőegyesület indítványát? Fekete Barnabás polgármester: Magamévá teszem az indítványt, bár nem értek vele egyet. Kérem, aki egyet ért az építményadóról szóló rendelet tervezet 5. -ának módosításával az alábbiak szerint: A 4. (1) és (2) bekezdés szerinti éves adó összegéből a magánszemély adózót 85%-os kedvezmény illeti meg az adóév január 1-jei állapotnak megfelelően a lakóházában, lakásában, társasházában, társasház részében, továbbá a lakásnak nem minősülő, üdülésre, pihenésre, alkalmas épületében állandó lakosként bejelentkezettekre jutó lakóterület nagysága után 2 fő esetén m2-ig, további 2 fő esetén m2-ig, ezt követően 30 m2-ig, egyedülálló adóalany esetén 100 m2-ig." kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 0 igen, 6 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a javaslatot nem támogatja. Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek az írásos előterjesztésnek megfelelően az építményadóról szóló rendelet tervezet jóváhagyását, és a rendelet megalkotását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett megalkotja 2/2012.(III.13.) önkormányzati rendeletét az építményadóról. Megalkotott rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 15

16 Telekadóról szóló rendelet Fekete Barnabás polgármester: Kérem a telekadó rendelet tervezettel kapcsolatban tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. Amennyiben nincs, javasolom a képviselő-testületnek az előterjesztésnek megfelelően a telekadóról szóló rendelet megalkotását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül megalkotja 3/2012.(III.13.) önkormányzati rendeletét a telekadóról. Megalkotott rendelet a jegyzőkönyv melléklete. Iparűzési adóról szóló rendelet Fekete Barnabás polgármester: Kérem, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat az iparűzési adóról szóló rendelet tervezettel kapcsolatban. Kovács Béla képviselő: Általánosságban kérdezem, hogy a jogszabályok változása miatt vált szükségessé a rendeletek módosítása, rendeletalkotás? Fekete Barnabás polgármester: Igen. Javasolom a képviselő-testületnek az iparűzési adóról szóló rendelet megalkotását az előterjesztésnek megfelelően. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül megalkotja 4/2012.(III.13.) önkormányzati rendeletét az iparűzési adóról. Megalkotott rendelet a jegyzőkönyv melléklete. Kommunális adóról szóló rendelet Fekete Barnabás polgármester: A kommunális adó rendelet tervezettel kapcsolatban kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, javasolom a képviselő-testületnek az előterjesztésnek megfelelően a kommunális adóról szóló rendelet megalkotását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül megalkotja 5/2012.(III.13.) önkormányzati rendeletét a kommunális adóról. Megalkotott rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 16

17 Talajterhelési díjról, és a környezetvédelmi alapról szóló rendelet Fekete Barnabás polgármester: Kérem észrevételeik megtételét a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló rendelet tervezet vonatkozásában. Kovács Béla képviselő: Olyan gondom van, hogy indul a rendelet tervezet a környezetvédelmi alap bevételeivel, de nem mondjuk el, hogy mi az. Országosan is volt erről szó. Ez a mi bevételünkről szól? Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző: Ez országosan használt fogalom, ami ebből az öt jogcímből álló bevétel. Kovács Béla képviselő: A központi költségvetésbe befolyt összeg x%-át adják át nekünk? Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző: Ez helyileg keletkező bevétel. Nem tudok mást mondani, mint ami le is van írva, hogy a környezetvédelmi alap bevételei: a.) a települési önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege, b.) a területi környezetvédelmi hatóság által az önkormányzat területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének 30 %-a, c.) a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része, d.) az önkormányzati bevételek környezetvédelmi célokra elkülönített összege, e.) egyéb bevételek. Kovács Béla képviselő: Ha valaki önállóan csak ezt a rendeletet megnézi, akkor nem tudja, hogy ez a környezetvédelmi alap, és hogy ki hozta létre. Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző: De tudja, le van írva, hogy az önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege, a területi környezetvédelmi hatóság által az itteni területen kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének 30 %-a, a környezetterhelési díjak, amit külön törvényben meghatározott résszel ide telepít, az általunk ilyen célokra elkülönített összeg, és az egyéb bevétel. Központi jogszabály alapján a helyi önkormányzatot megillető környezetvédelmi alap bevételről van szó. Kovács Béla képviselő: Most elmondtad szóban, hogy mi ez. Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző: Ugyanazt mondtam el, ami a rendelet tervezetbe le van írva! Fekete Barnabás polgármester: Egyéb kérdés? Amennyiben nincs, javasolom az előterjesztésnek megfelelően a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló rendelet megalkotását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül megalkotja 6/2012.(III.13.) önkormányzati rendeletét a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról. Megalkotott rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 17

18 Közétkeztetési Intézményben igénybe vett étkezésért fizetendő térítési díjakról szóló 7/2008.(III.05.) önkormányzati rendelet módosítása Fekete Barnabás polgármester: Kérdezem a jegyző asszonyt, van-e kiegészítése az étkezési térítési díjról szóló rendelet tervezethez. Szombathyné dr. Kézi Aranka: Igen, van. A térítési díjak felülvizsgálatára, rendeletalkotásra minden év február 28-ig van lehetőség. A múlt heti tanyagondnoki szolgálat és szociális ellátás szakmai ellenőrzése alkalmával észrevételt tettek a szociális étkezési térítési díjra vonatkozóan. Ezért szóban teszünk előterjesztést arra, hogy a szociális étkezés térítési díját csökkenteni kell az egy főre esedékes állami támogatás összegével. Ezáltal a 675 Ft/adag térítési díjat 220 Ft-tal kell csökkenteni. Ezáltal a legmagasabb térítési díj 455 Ft lehet. Nálunk eddig kb. 15 éve megállapított, jövedelem alapú térítési díj van. Arra tennénk javaslatot, hogy a testület úgy foglaljon állást, hogy a mindenki által egységesen fizetendő térítési díj összege 455 Ft/adag, melyből amennyiben az adott személy esetében az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 40 ezer Ft-ot, abban az esetben egyedi kérelem alapján, méltányosságból 50% kedvezményt nyújtanánk. Én azt tudom bevállalni, hogy összegyűjtjük az érintetteknél a jövedelemigazolásokat, nyugdíjszelvényeket, és amire hatályba lép a rendelet, akkor már annak megfelelően állapítjuk meg a térítési díjak összegét. Fekete Barnabás polgármester: Pénzügyi csoportvezető asszonyt kérdezem, hogy van-e egyéb kiegészítése? Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: Az étkezési térítési díjról szóló rendelet 2. (4) bekezdését kérem oly módon módosítani, hogy a szociális étkeztetésben részesülők térítési díja az 1. számú mellékletben szereplő nyersanyag norma + a rezsiköltség +Áfa állami támogatás. Ennek megfelelően módosulna az 1. melléklet 6. pontja: A szociális étkezést igénybe vevők ebéd térítési díja: 305 Ft nyersanyagnorma+225 Ft rezsiköltség+145 Ft Áfa 220 Ft állami támogatás= 455 Ft térítési díj. Továbbá a 4. -ban foglaltakat oly módon kérem módosítani, hogy a szociális étkeztetésre jogosultat, amennyiben az egy főre eső jövedelmük nem éri el a Ft-ot, a rendelet 1. melléklet 6. pontjában meghatározott ebéd térítési díjból 50% kedvezmény illeti meg. Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző: Pontosítanék. Azt javasolnánk, hogy a rendeletben a jövedelem alapján adható kedvezményre vonatkozó részt helyezze hatályon kívül a testület, és ezzel egyidejűleg kerüljön be egy olyan szabályozás, hogy a szociális étkezést igénybevevőknek a térítési díjból, egyedi kérelemre, méltányosságból 50%-os támogatás nyújtható -akár egyedülélő, akár családban élő-, ahol az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a Ft-ot. Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: Jelenleg 10 fő van a 31 főből, aki a 455 Ft-nál kevesebbet fizet térítési díjat. Kovács Béla képviselő: A külső étkezőre ez nem vonatkozik, ezért nincs bevétel kiesés? 18

19 Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: Ez csak a szociális étkezőkre vonatkozik, hogy a térítési díjat úgy kell megállapítani, hogy az állami támogatás összegét le kell vonni a díjból. Szabó István képviselő: Miért több a rezsi költség a külső étkezőnek? Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző: A rendelet lehetőséget ad arra, hogy nem a tényleges költséget, hanem a rezsi 116%-át számoljuk. Élünk ezzel a lehetőséggel, hogy minél inkább rentábilis legyen a konyha. Fekete Barnabás polgármester: Egyéb kérdés? Amennyiben nincs, javasolom a képviselő-testületnek az előterjesztésben szereplő rendelet tervezet módosítását az alábbiakra: 1. A rendelet 2. (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2. (4) A szociális étkeztetésben részesülők térítési díja az 1. számú mellékletben szereplő nyersanyag norma + a rezsiköltség +Áfa állami támogatás. 2. A rendelet 4. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. A szociális étkeztetésre jogosultat, amennyiben az egy főre eső jövedelme nem éri el a Ft-ot, a rendelet 1. melléklet 6. pontjában meghatározott ebéd térítési díjból, 50% kedvezmény illeti meg. 3. A rendelet térítési díjakra vonatkozó 1 melléklete helyébe az alábbi melléklet lép: 1 melléklet a 7/2012.(III. 13.) önkormányzati rendelethez. Balatonvilágos Község Önkormányzat Közétkeztetési Intézményében az étkeztetést igénybe vevők által fizetendő díjak évenként, legkésőbb február 28. napjáig kerülnek megállapításra. A január 1-jei nyersanyag normák, és a évi rezsiköltségek figyelembevételével a térítési díjak, eladási árak az alábbiak szerint alakulnak: 1. Napközi otthonos gyermekek háromszori étkezés térítési díja: Nyersanyag norma Rezsi Térítési díj Eladási ár 1/a éves korcsoport: Tízórai 59 Ft 43 Ft 75 Ft 130 Ft, Ebéd 227 Ft 225 Ft 290 Ft 575 Ft, Uzsonna 59 Ft 43 Ft 75 Ft 130 Ft. Összesen: 345 Ft 311 Ft 440 Ft 835 Ft. 1/b éves korcsoport: Tízórai 72 Ft 43 Ft 90 Ft 145 Ft, Ebéd 257 Ft 225 Ft 330 Ft 615 Ft, Uzsonna 72 Ft 43 Ft 90 Ft 145 Ft. Összesen: 401 Ft 311 Ft 510 Ft 905 Ft. 19

20 2. Óvodás gyermekek háromszori étkezés térítési díja: 291 Ft 311 Ft 370 Ft 765 Ft 3. Bölcsődés gyermekek négyszeri étkezés térítési díja: 291 Ft 311 Ft 370 Ft 765 Ft 4. A napközi otthonban a tanulók által igénybevett ebéd térítési díja: 4.a éves korcsoport 227 Ft 225 Ft 290 Ft 575 Ft 4/b éves korcsoport 257 Ft 225 Ft 330 Ft 615 Ft 5. Tízórai, vagy uzsonna térítési díja: Gyermek: 72 Ft 43 Ft 90 Ft 145 Ft Felnőtt: 90 Ft 45 Ft 175 Ft 6. A szociális étkezést igénybe vevők ebéd térítési díja: 305 Ft +225 Ft+Áfa= 675 Ft 220 Ft= 455 Ft 7. Munkahelyi vendéglátás ebéd térítési díja: 305 Ft 225 Ft 675 Ft 8. A 60-év feletti, nem szociális étkező, életvitelszerűen itt tartózkodó állandó lakos, ebéd térítési díja: 305 Ft 225 Ft 675 Ft 9. Külső étkezők ebéd térítési díja: 305 Ft 260 Ft 720 Ft 10. Nyári szabad kapacitás kihasználása érdekében (tábor) az étkezést igénybevevők térítési díja: Reggeli 125 Ft 128 Ft 320 Ft, Ebéd 385 Ft 399 Ft 995 Ft, Vacsora 315 Ft 323 Ft 815 Ft. Összesen: 825 Ft 850 Ft 2130 Ft. 11. A különleges táplálkozási igényű lisztérzékeny- gyermekek által igénybevett ebéd térítési díja: Nyersanyag norma Rezsi Térítési díj Eladási ár 11/a.) 3-6 éves korcsoport 256 Ft 225 Ft 325 Ft 610 Ft, 11/b.) 7-10 éves korcsoport 300 Ft 225 Ft 380 Ft 670 Ft, 11/c.) éves korcsoport 350 Ft 225 Ft 445 Ft 730 Ft. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 20

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-ei rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-ei rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-ei rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: -Tanyagondnoki Szolgálati feladatokat ellátó gépjármű beszerzésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület ezt a javaslatot egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadta.

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület ezt a javaslatot egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadta. JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. január 30-án az önkormányzat tanácskozó termében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján Kovács

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 50/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-i ülésére Tárgy: Javaslat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Melléklet: 2 db ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. január 31-i ülésére

Melléklet: 2 db ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. január 31-i ülésére Iktatószám: 3/8-1/1/2014. Tárgy: Középtávú tervezés, az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek és a saját bevételek alakulása a következő három évben Melléklet:

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Óvoda zárva tartása tavaszi a szünetben - Autóbusz menetrend módosítása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tárgy: Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben Készítette: Vadászi Tibor,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi Bizottság! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. /A -a az alábbiakról rendelkezik:

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi Bizottság! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. /A -a az alábbiakról rendelkezik: A R N Ó T KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3713. Arnót, Petőfi u. 120. Tel: + 36 46/ 500-740 fax: + 36 46/500-749 e-mail: arnot@arnot.hu Ikt. szám: /2014.. Előterjesztés a Pénzügyi Bizottság 2014.

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KOZMADOMBJA község Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-án (szerda) 8.30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KOZMADOMBJA község Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-án (szerda) 8.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KOZMADOMBJA község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 13-án (szerda) 8.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Virágh Enikő polgármester Bertalan Gyula

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tárgy: Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben Készítette: Pappné Czilli Orsolya,

Részletesebben

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőszölnök Község Önkormányzata 2016. február 11-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Felsőszölnök Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésnek módosítására.

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 21-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 21-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 21-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: Tájékoztatás a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről Lejárt

Részletesebben

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése 19. melléklet Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése Ezer Ft-ban Megnevezés 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2020. év után Összesen Hitel törlesztés Kötvénybeváltás kiadásai.. felújítás..

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről JEGYZŐKÖNYV 1 Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 16-ai üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.március

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Orfalu Községi Önkormányzat 2016. február 12-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Orfalu Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésnek módosítására. Tisztelt

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/016. (II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 016. évi költségvetéséről Módosítva a 9/016.(XI.3.) önkormányzati rendelettel. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:./2015. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.21.) önkormányzati

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 12-i ülése 8. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 12-i ülése 8. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 8. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. július 16. Határozat:

Részletesebben

1. sz. melléklet az 2/2012. (II.14.) rendelethez Gölle Községi Önkormányzat 2012. évi címrendje. kötelező feladat. Igazgatás. Város- és községgazdálk.

1. sz. melléklet az 2/2012. (II.14.) rendelethez Gölle Községi Önkormányzat 2012. évi címrendje. kötelező feladat. Igazgatás. Város- és községgazdálk. 1. sz. melléklet Gölle Községi Önkormányzat 212. évi címrendje 1. 2. 3. CÍM Községi Önkormányzat és a költségvetésében szereplő kiadások Göllei Napköziotthonos Óvoda Roma Nemzetiségi Önkormányzat Gölle

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről 170/2/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről Rendeletek: 2/2014.(II.28.) önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA E L N Ö K É T Ő L Szám: 7/4-18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készül: a Pénzügyi Bizottság 2011. november 23-án 10 óra 05 perckor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 1-én megtartott soron következő üléséről. Jelen vannak: Pap József alpolgármester dr. Árva-Lóky Zsófia képviselő

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Tárgy: Javaslat Kazincbarcika Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

Tárgy: Javaslat Kazincbarcika Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Feledi Jánosné osztályvezető Tárgy: Javaslat Kazincbarcika Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kétvölgy Községi Önkormányzat február 9.-én tartandó képviselő-testületi ülésére.

E L Ő T E R J E S Z T É S Kétvölgy Községi Önkormányzat február 9.-én tartandó képviselő-testületi ülésére. E L Ő T E R J E S Z T É S Kétvölgy Községi Önkormányzat 2016. február 9.-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Kétvölgy Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésnek módosítására. Tisztelt

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására

Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására Előterjesztő:Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2015. február

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására

Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására Előterjesztő:Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2013. február

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület február 13-án órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület február 13-án órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről CSEHBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8445 Csehbánya, Fő u. 39., Tel./fax: (88) 241-9 e-mail: csehbanya@invitel.hu, web: www.csehbanya.hu Szám: 5/213. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csehbánya

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkezés szolgáltatási önköltségének megállapítására és térítési díjának felülvizsgálatára.

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkezés szolgáltatási önköltségének megállapítására és térítési díjának felülvizsgálatára. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. MÁRCIUS 24-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 780-5/2016. Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB IV. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi tervezett mérlege. Módosítás I. Módosított I. Kiadások

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi tervezett mérlege. Módosítás I. Módosított I. Kiadások Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 215. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 215 Módosítás I. Módosított I. Kiadások Eredeti előirányzat 215 adatok eft-ban Módosítás I.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének március 03-án tartott nyílt- képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének március 03-án tartott nyílt- képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. március 03-án tartott nyílt- képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Molnár Zoltán polgármester Juhász Imre alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. április 23.-án (csütörtökön) 17 órakor Beleg Község Önkormányzata hivatali helyiségében megtartott nyilvános

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 17-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 17-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 17-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Fehér-partok Turisztikai Egyesület beszámolója - Tájékoztatás a két

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. október 31-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 4.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. könyve c. határozatok:41/2013. (IV. 4.) számú határozat d. rendeletek:

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07. napján (csütörtök)

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. november 18. napján 15. 00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. november 18. napján 15. 00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. november 18. napján 15. 00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: -, d./ határozata:

Részletesebben

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2013. évi 20. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjának és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapítására

Javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjának és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapítására Javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjának és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

5 / 2. n a p i r e n d i p o n t

5 / 2. n a p i r e n d i p o n t 5 / 2. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 26-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat

Részletesebben

Alsószölnök Község Önkormányzata február 15-én tartandó képviselő-testületi ülésére.

Alsószölnök Község Önkormányzata február 15-én tartandó képviselő-testületi ülésére. E L Ő T E R J E S Z T É S Alsószölnök Község Önkormányzata 2016. február 15-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Alsószölnök Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésnek módosítására.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Készült: Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2011.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Jegyző könyv Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. május 29- én 16 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. A Képviselőtestületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 3. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 3. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 3. napján megtartott -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 12/2016.(III.03.) Önkormányzati határozat 13/2016.(III.03.)

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről Rendeletek: 10/2014. (XII. 23.) sz. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 17:00 órai kezdettel Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen - megtartott Képviselő-testületi

Részletesebben

I.mérleg Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás évi tervezett mérlege

I.mérleg Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás évi tervezett mérlege I.mérleg Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 217. évi tervezett mérlege Bevételek Eredeti előirányzat 217 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 217

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 127/2011.(VII.29.) 128/2011.(VII.29.) 129/2011.(VII.29.) 130/2011.(VII.29.)

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: - Császár László körjegyző - Leitnerné, Nagy Judit pü-i ügyintéző,

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: - Császár László körjegyző - Leitnerné, Nagy Judit pü-i ügyintéző, Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képviselő-testülete 8943 Bocfölde, Ady u. 15. Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete 8944

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg: 1/2015. (I. 22.) Kt. határozat

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg: 1/2015. (I. 22.) Kt. határozat JEGYZŐKÖNYV Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-én, 13:00 órai kezdettel megtartott, Képviselő-testületi üléséről a Gamási Önkormányzat tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Alapfokú Művészetoktatási Intézményi Társulásból való kilépés tárgyalása

Részletesebben

1. számú melléklet a.../2015 (...) önkormányzati rendelethez. Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. számú melléklet a.../2015 (...) önkormányzati rendelethez. Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint 1. számú melléklet a.../201 (......) önkormányzati rendelethez Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint 1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 Rovat megnevezése

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére 359/2011.(XI.10.)Kt.sz. 2012. évi költségvetési koncepció Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2012. február 23-i ülésére Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő- testülete

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben