2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK"

Átírás

1 2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK oldal

2 2.szám 3. I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI (2003.március 6-iki Közgyűlés) Rendelet száma 4/2003. (III.10.) sz. rendelet 5/2003. (III.10.) sz. rendelet 6/2003. (III.10) sz. rendelet 7/2003. (III.10) sz. rendelet 8/2003. (III.10) sz. rendelet 9/2003. (III.10) sz. rendelet 10/2003. (III.10) sz. rendelet 11/2003. (III.10) sz. rendelet Tárgya az Önkormányzat évi költségvetésének a módosításáról az Önkormányzat évi költségvetésének a megállapításáról Külön kiadványban jelenik meg! a települési képviselők, a tanácsnokok, a közgyűlési bizottságok tagjai tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről szóló 2/1995. (II.1.) sz. rendelet módosításáról a Választókerületi Alapról Miskolc város Közlekedési Rt. hatósági árformába tartozó viteldíjainak megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről szóló 79/1995. (XII.28.) sz. rendelet módosításáról a szociális ellátásokról és a lakbértámogatás helyi szabályairól szóló 15/1996. (IV.1.) sz. rendelet módosításáról a vásárokról és piacokról szóló 46/1997.(IX.8.) sz. rendelet módosításáról a történelmi Avas területére elrendelt változtatási tilalomról

3 2.szám 4. II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI (2003. március 6-iki Közgyűlés) Határozat száma Tárgya Zárt ülésen hozott határozatok: II-30/23.202/2003. sz. határozat II-31/23.203/2003. sz. határozat II-32/ /2003. sz. határozat II-33/ /2003. sz. határozat II-34/ /2003.sz. határozat Miskolci Nemzeti Színház igazgatójának megbízása Fellebbezések elbírálása közterület-használati ügyekben Fellebbezések elbírálása állattartási ügyben Fellebbezések elbírálása egyedi szociális hatósági ügyekben Dr.Kovács László önkormányzati képviselő összeférhetetlenségi ügye

4 2.szám 5. Nyilvános ülésen hozott határozatok: II-35/ /2003.sz. határozat II-36/23.180/2003.sz. határozat II-37/23.181/2003.sz. határozat II-38/ /2003.sz. határozat II-39/ /2003.sz. határozat II-40/23.188/2003.sz. határozat II-41/23.189/2003.sz. határozat II-42/23.190/2003.sz. határozat II-43/23.191/2003.sz. határozat II-44/23.192/2003.sz. határozat Polgármesteri beszámoló Vagyonpolitikai irányelvek évi költségvetés végrehajtásával ill. a gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása évi élelmezési nyersanyagköltség megállapítása A történelmi Avas területére megállapított változtatási tilalom közzététele MIK.Rt évi ingatlangazdálkodási terve Koncepció az MVK. Rt. járműrekonstrukciójának folyatatására Csabai kapu 8. sz. alatti ingatlan értékesítése Miskolci Városgazda Kht. gazdasági és technikai helyzetének felülvizsgálata Miskolc Regionális Hulladékgazdálkodási programra megítélt címzett támogatás átcsoportosítása

5 2.szám 6. II-45/23.193/2003.sz. határozat II-46/23.194/2003.sz. határozat II-47/23.195/2003.sz. határozat II-48/23.196/2003.sz. határozat II-49/23.197/2003.sz. határozat II-50/23.198/2003.sz. határozat II-51/23.199/2003.sz. határozat II-52/23.200/2003.sz. határozat II-53/23.201/2003.sz. határozat II-54/23.207/2003.sz. határozat II-55/23.213/2003.sz. határozat Miskolc város csatlakozása a Sajó-Hernád és Bükkvidéki Terület- és Településfejlesztési Társuláshoz Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat támogatása Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat támogatása Óvodai nevelési programok felülvizsgálata Egyeztető Bizottság tagjainak megválasztása Tapolcai és Hejőcsabai Rendőrőrsöknek az Avasi Rendőrőrssel történő összevonása Beszámoló a Drogambulancia évi munkájáról Beszámoló a Helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységéről Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Roma Közösségi és Információs Központ létrehozásához saját forrás biztosítása a Phareprogram HU pályázatára Pályázat benyújtása a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium közmunkaprogram megvalósításának évi támogatására

6 2.szám március 27-iki rendkívüli Közgyűlés: III-56/23.257/2003.sz. határozat III-57/23.258/2003.sz. határozat III-58/23.259/2003.sz. határozat 2003.évi egészségügyi gépműszer beszerzésre vonatkozó céltámogatási pályázat benyújtása Egészségügyi intézmények adósságkönnyítési programjában résztvevő Semmelweis Kórház és Diósgyőri Kórház végleges intézkedési és likviditási tervének elfogadása Kórházak önkormányzattal szembeni tartozásainak rendezése

7 2.szám 8. III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK GAZDASÁGI BIZOTTSÁG Határozat száma 6/2003.sz. határozat Tárgya Koncepció az MVK Rt. járműrekonstrukciójának folytatására 7/2003.sz. határozat 8/2003.sz. határozat 9/2003.sz. határozat Miskolc II.ker 46683/9 hrsz-ú ingatlan teljesmértékű és a II.ker hrsz-ú ingatlan részbeni értékesítése Miskolc, Őrs u sz. társasház közös tulajdonban lévő tetőfelület értékesítése Miskolc, Szinyei M.P. 15. sz. társasház közös tulajdonban lévő tetőfelület értékesítése

8 2.szám 9. EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG 1/2003.sz. határozat 2/2003.sz. határozat 3/2003.sz. határozat 4/2003.sz. határozat 5/2003.sz. határozat 6/2003.sz. határozat 30.számú felnőtt háziorvosi körzet működtetési jogának átadása dr.melcherné Dr.Kázár Ágnes részére. 7.számú általános iskolás fogorvosi körzet működtetési jogának átadása Dr.Maros Tamás részére 6.számú általános iskolás fogorvosi körzet működtetési jogának átadása Dr.Szederkényi Zsuzsa részére 4.számú általános iskolás fogorvosi körzet működtetési jogának átadása Dr.Zsebik Annamária részére 3.számú óvodás-bölcsődés fogorvosi körzet működtetési jogának átadása Dr.Zsellér Dénes részére 29.számú felnőtt fogorvosi körzet működtetési jogának átadása dr.nagy Dominik fogszakorvos részére

9 2.szám 10. I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2003. (III.10.) sz. rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése a "helyi önkormányzatok és szerveik... feladat- és hatásköréről" szóló módosított évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d.) pontjában foglaltak alapján az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2002. (III. 11.) sz. önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) módosítására a következő rendeletet alkotja: 1. A R. 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés az Önkormányzat évi költségvetésének a.) bevételi főösszegét ezer Ft-ban b.) kiadási főösszegét ezer Ft-ban ebből az adósságszolgálat összegét ezer Ft-ban c.) hiányát ezer Ft-ban állapítja meg. A R. 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete, a R. 4. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép A R. 2. (1) - (9) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A személyi jellegű kiadások előirányzata ezer Ft (2) A munkaadókat terhelő járulékok (TB, munkaadói járulék, eü. hozzájárulás) előirányzata ezer Ft (3) A dologi jellegű kiadások előirányzata ezer Ft (4) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata ezer Ft (5) Pénzeszközátadás, támogatások (speciális célú támogatások) előirányzata ezer Ft (6) A felújítások előirányzata ezer Ft

10 2.szám 11. (7) A beruházások előirányzata ezer Ft (8) A költségvetés általános tartaléka ezer Ft (9) Az adósságszolgálat tárgyévi előirányzata ezer Ft 4. A költségvetési rendelet egyéb mellékletei a fentiek szerint módosulnak. 5. Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Miskolc, március 6. dr. S z á d e c z k i Zoltán sk. K á l i Sándor sk. c. főjegyző polgármester

11 2.szám 12. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.10.)sz. rendelete a települési képviselők, a tanácsnokok, a közgyűlési bizottságok tagjai tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről szóló 2/1995. (II.1.) sz. rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az évi LXV. törvény 20. -ában, illetve az évi LXIV törvény 14.. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint rendelkezik. 1. A települési képviselők, a tanácsnokok, a közgyűlési bizottságok tagjai tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről szóló 2/1995. (II.1.) sz. rendelet (a továbbiakban ÖR.) 1.. (1) (3) bekezdései helyébe az alábbi bekezdések lépnek. (1) A települési képviselők havi tiszteletdíja Ft (alapdíj) (2) A bizottsági tagságot is betöltő képviselők az alapdíjon felül havi Ft, a nem képviselő bizottsági tag összesen havi Ft tiszteletdíjra jogosult. (3) A tanácsnok és a bizottsági elnök tiszteletdíja az alapdíjon felül Ft. (4) Az ad-hoc bizottság(ok) tagjai a köztisztviselő jogállású tagok kivételével Ft/hó összegű tiszteletdíjban részesülnek. 2. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit január 1. napjától kell alkalmazni. Miskolc, március 6. Dr. Szádeczki Zoltán sk. K á l i Sándor sk. c. főjegyző polgármester

12 2.szám 13. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2003.(III.10.)sz. rendelete a Választókerületi Alapról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet célja Az önkormányzati rendelet célja, hogy a Választókerületi Alap kezelésének, felhasználásának pénzügyi szabályozásával segítséget nyújtson a közérdekű, a lakossági igényekhez igazodó kisebb feladatok megvalósításához. 2. Az Alap forrásai (1) Az önkormányzat éves költségvetésében erre a célra előirányzott összeg (2) Az Alap előző évi maradványa (3) Az egyes választókerületekben élő lakosság által - meghatározott közérdekű célra teljesített esetleges önkéntes befizetések Ez a pénzügyi konstrukció nem egyszeri, hanem folyamatos jelleggel működik a mindenkori éves pénzügyi lehetőségekhez igazodóan. 3. Az Alap kezelése (1) A Választókerületi Alap egységes pénzösszeg, melynek felosztása az egyes választókerületek között egyenlő arányban történik. (2) Az Alapot a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Ellenőrzési Osztálya választókerületenként elkülönítetten kezeli és tartja nyilván. Az analitikus nyilvántartást úgy kell kialakítani, hogy abból az egyes választókerületek pénzügyi lehetőségei megállapíthatók legyenek.

13 2.szám 14. (3) Az előző évi maradvány(ok) a következő évre átvihetők, felhasználhatók. 4. Az Alap felhasználása (1) Az Alap kizárólag városüzemeltetési és fejlesztési célokra (beleértve az önerős közművek támogatását is), valamint önkormányzati intézmények támogatására használható fel. (2) Az Alap egyesületi, alapítványi támogatása és magánszemélyek támogatására nem fordítható. (3) A felhasználásra vonatkozóan javaslatot tehet: a.) b.) c.) a választókerületben működő önkormányzati intézmények vezetői a választókerületben működő civil szervezetek vezetői részönkormányzatok (4) A javaslatot a jegyzőhöz írásban kell benyújtani, aki azt a pénzügyi fedezet és a rendelet szerinti célnak való megfelelés alapján engedélyezi a területileg illetékes képviselő ellenjegyzését követően.. a.) b.) városüzemeltetési és fejlesztési cél esetén továbbítja a Hivatal Városüzemeltetési és Beruházási Osztályára a munkálatok koordinálása érdekében az intézményi támogatások kifizetése iránt a Hivatal Pénzügyi és Ellenőrzési Osztálya útján intézkedik. (5) Olyan fejlesztési célok, melyek fenntartási vagy karbantartási igényt támasztanak, csak akkor engedélyezhetők, ha azok további fedezete biztosított. (6) Ha a kezdeményezés valamilyen okból nem valósítható meg, a jegyző 8 napon belül írásban értesíti a képviselőt.

14 2.szám Az Alap nyilvánossága A Választókerületi Alap felhasználásáról az önkormányzat éves gazdálkodásáról szóló beszámoló keretében tájékoztatást kell adni, melyet a Hivatal Pénzügyi és Ellenőrzési Osztálya készít. 6. Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Egyidejűleg a 8/1999.(III.9.) sz. önkormányzati rendelet a Képviselői Alapról hatályát veszti. (2) Az Alap nagyságát (mértékét) évenként a költségvetési rendelet tartalmazza. Miskolc, március 6. Dr.Szádeczki Zoltán sk. címzetes főjegyző Káli Sándor sk. polgármester

15 2.szám 16. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2003. (III.10.) sz. rendelete a Miskolc Város Közlekedési Rt. hatósági árformába tartozó viteldíjainak megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről szóló 79/1995. (XII.28.) sz. rendelet módosításáról A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv (1) bekezdése és az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. tv. 7. -ban foglalt felhatalmazás alapján Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a következő önkormányzati rendeletet alkotja: 1. A 79/1995. (XII.28.) rendelet (továbbiakban rendelet) 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 2. A rendelet 1. (2), (3), (5) bekezdései kiegészülnek a következők szerint: (2) Az előreváltott és a járművön váltott vonaljegy érvényes az autóbusz vagy villamosvonal teljes hosszán két végállomás között egy utazásra, átszállás nélkül. A vonaljegyet az utazás megkezdésekor a jegykezelő készülékkel érvényesíteni kell a járműre történő felszállás alkalmával. A tömbben vásárolható gyűjtőjegy csak a borítóval együtt érvényes. (3) A hétvégi családi jegy a megjelölt hétvégén szombat 0 órától vasárnap 24 óráig, a napijegy a feltüntetett naptári nap 0 órájától annak 24 órájáig érvényes. A hétvégi családi jegy igénybevételére annak érvényességi ideje alatt egy vagy két felnőtt legfeljebb három tizennégy éven aluli gyermekkel együtt jogosult. A 6 éven felüli gyermekek esetében utazáskor az érvényes magyar diákigazolványt is fel kell mutatni. (5) A 14 napos turista jegy a feltüntetett nap 0 órájától az azt követő tizenharmadik nap 24 órájáig érvényes. A jegy névre szóló, az utazás megkezdése előtt a tulajdonosnak rá kell írnia nevét a szelvényre.

16 2.szám A rendelet 1. (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és kiegészül a (13) bekezdéssel: (12) Miskolci családok hétvégi helyi közlekedésének kedvezményes igénybevételéhez a családnak a kedvezményt nyújtó MVK Rt. központi telephelyén ki kell váltania egy Miskolci családok hétvégi kedvezményére jogosító jegyet (továbbiakban jogosító jegy). A kiváltáskor megtörténik a jogosultság elbírálása, a család regisztrációja a jegyen feltüntetésre kerülnek az együtt utazók személyei adatai és befizetésre kerül a szolgáltatás igénybevételének alapdíja. Ez a jogosító jegy a kiváltás évében érvényes. A kedvezményt csak miskolci állandó lakással rendelkező családok vehetik igénybe, maximálisan két felnőtt (szülő, illetve törvényes képviselő) és a családba tartozó 14 éven aluli gyerekek (örökbe fogadott és nevelt gyermek is). A családi jogviszonyt eltérő állandó lakcím estén hitelt érdemlő okirattal kell igazolni. Az utazás igénybevételéhez a jegypénztárakban a jogosító jegy felmutatásával Miskolci családok hétvégi kedvezményes jegy vásárolható, amelyen a pénztáros feltünteti a jogosító jegy sorszámát, és bejelöli a kedvezményes utazás naptári napjait. A kedvezményes hétvégi családi jegy a megjelölt szombat reggel 0 órától, vasárnap 24 óráig érvényes, a 7-es járaton csak Felsőzsolca elágazásig használható fel. Az utazást csak a jogosító jegyen feltüntetett személyek együttesen vehetik igénybe, jegyellenőrzéskor az utazó személyek személyazonosságát igazolniuk kell. A családon belül más összetételű utazók esetén lehetőség van újabb jogosító jegy kiváltására. (13) A január 1-től forgalomba hozott 90 Ft-os menetjegyek április 30-ig utazásra korlátozás nélkül felhasználhatók. Ezt követően december 31-ig érték kiegészítéssel az MVK Rt. jegypénztárainál becserélhetők. 4. Ez a rendelet április 1. napján lép hatályba. M i s k o l c, március 6. Dr.Szádeczki Zoltán sk. címzetes főjegyző K á l i Sándor sk. polgármester

17 2.szám sz. melléklet a 8/2003. (III.10.) sz. önkormányzati rendelethez A Miskolc Városi Közlekedési Rt. menetrend szerinti autóbusz és villamos járatain, illetve a Felsőzsolcára közlekedő 7-es autóbusz vonalán fizetendő díjak 1.) Autóbusz- és villamos vonalak teljes hosszán érvényes jegyek: a.) egy utazásra érvényes vonaljegy elővételben b.) egy utazásra érvényes vonaljegy járművön váltva c.) gyűjtőjegy 10 db-os 96 Ft 125 Ft 920 Ft 2.) Autóbusz és villamos vonalakra érvényes jegyek Felsőzsolca elágazásig: a.) 1 naptári napra érvényes napijegy b.) 5 egymást követő napra érvényes turistajegy c.) 14 egymást követő napra érvényes turistajegy d.) hétvégi családi jegy e.) miskolci családok hétvégi kedvezményére jogosító jegy: f.) miskolci családok hétvégi kedvezményes jegye (miskolci családok hétvégi kedvezményére jogosító jegyével együtt érvényes) 490 Ft Ft Ft Ft Ft 100 Ft 3.) Villamos vonalakra érvényes bérletek a.) tanuló-nyugdíjas arcképes összvonalas havibérlet b.) általános arcképes összvonalas bérlet egész hónapra 428 Ft Ft

18 2.szám ) Autóbusz vonalakra érvényes bérletek Felsőzsolca elágazás megállóig a.) tanuló-nyugdíjas arcképes összvonalas havibérlet b.) egyvonalas általános arcképes bérlet egész hónapra c.) összvonalas ált. arcképes bérlet egész hónapra 924 Ft Ft Ft 5.) Autóbusz + villamos vonalakra érvényes kombinált bérletek Felsőzsolca elágazás megállóig a.) tanuló-nyugdíjas arcképes összvonalas havibérlet b.) általános arcképes összvonalas bérlet egész hónapra c.) arcképnélküli általános összvonalas havibérlet d.) általános arcképes összvonalas éves bérlet e.) arcképnélküli általános összvonalas éves bérlet Ft Ft Ft Ft Ft 6.) A Felsőzsolcára közlekedő 7-es autóbusz vonalon érvényes bérletek: a.) 7/2 szakaszon érvényes arcképes tanuló-nyugdíjas havibérlet Felsőzsolca elágazás - Felsőzsolca végállomás között b.) 7/2 szakaszon érvényes arcképes általános havibérlet Felsőzsolca elágazás - Felsőzsolca végállomás között c.) 7-es vonal teljes hosszán érvényes tanuló-nyugdíjas arcképes havibérlet d.) 7-es vonal teljes hosszán érvényes arcképes általános havibérlet 346 Ft Ft 500 Ft Ft

19 2.szám 20. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2003.(III.10.) számú rendelete a szociális ellátásokról és a lakbértámogatás helyi szabályairól szóló 15/1996. (IV.1.) számú rendelet módosításáról 1. A R. 3., 4. számú melléklete helyébe e rendelet 1.,2. számú melléklete lép. 2. Ez a rendelet április 1. napján lép hatályba. Miskolc, március 6. Dr. Szádeczki Zoltán sk. címzetes főjegyző Káli Sándor sk. polgármester

20 2.szám sz. melléklet Az Iránytű Avasi Szociális Szolgálat és a Területi Gondozószolgálat intézményi térítési díjának mértéke Étkeztetését és házi segítségnyújtásért Jövedelem Ft/hó Ebéd Ft/nap Háromszori étkezés Ft/nap Gondozási óradíj Ft/óra Élelem kiszállítás Ft/nap Időskorúak Gondozóházában Havonta Az egy hónapot el nem érő igénybevétel esetén napi Ft 630.-Ft

21 2.szám sz. melléklet Az Őszi Napsugár Otthon és telephelyei intézményi térítési díja: Az Ő szi Napsugár Otthonban, Aranykor Otthonban, Férfiak Otthonában és Idő sek Házában Havonta Az egy hónapot el nem érő igénybevétel esetén napi Ft Ft. Az Ezüsthíd Otthonban Havonta Az egy hónapot el nem érő igénybevétel esetén napi Ft Ft Az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonában Normál étkező esetén naponta Diétás étkező esetén naponta 424.-Ft 487.-Ft A Fogyatékos Személyek Gondozóházában Havonta Az egy hónapot el nem érő igénybevétel esetén napi Ft Ft

22 2.szám 23. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 10/2003.(III.10.) sz. rendelete a vásárokról és piacokról szóló 46/1997. (IX. 8.) sz. önkormányzati rendelet módosítására Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésben biztosított felhatalmazás alapján Miskolc Megyei Jogú Város parkolási rendjéről az alábbi rendeletet alkotja. 1. A 46/1997. (IX. 8.) sz. önkormányzati rendelet 1/a, 1/b, 1/c mellékletei helyébe jelen rendelet 1/a, 1/b,1/c mellékletei lépnek. 2. Ez a rendelet április 1. napján lép hatályba. Miskolc, március 6. Dr. Szádeczki Zoltán sk. címzetes főjegyző Káli Sándor sk. polgármester

23 2.szám 24. A Búza téri piac és vásárcsarnok díjtételei 1/a. sz. melléklet Megnevezés Helypénz Ft-ban (ÁFÁ-val ) A. Élelmiszer piac helypénzdíjai I. Árusítás esetén napi díj 1. Sátorból (az elfoglalt terület minden megkezdett m 2 -e után) 130,- 2. Ömlesztett áru esetén (az elfoglalt terület minden megkezdett m 2 -e után) 70,- 3. Zsákok, batyuk, hordók, kosarak, tejeskannák, vödrök, dobozok darabonként 30,- 4. Rekeszek (10 cm magasságig) darabonként 40,- 5. GEV láda, műanyag láda, darabonként 80,- 6. Állatok darabonkénti helypénze a.) hízott liba, kacsa pulyka 30,- b.) sovány liba, kacsa, pulyka, tyúk, 20,- szárnyas vad, nyúl c.) előnevelt liba, kacsa, süldőnyúl 20,- d.) kisliba, kiskacsa, kisnyúl, galamb, csirke 10,- e,) napos csibe 5,- f.) tojás 10 darabonként 5,- A 6. pont díjtételei alá eső áruknál gépjárműről, pótkocsiról, egyéb járműről történő árusítás esetén az üres járművekre megállapított díjtétel is felszámítandó.

24 2.szám 25. B. Helyhasználati díjak (havi) 1. A vásárcsarnokban telephellyel rendelkező kereskedők kitelepülése esetén a piacokon elhelyezett 2 m 2 -es árusító asztalok használatárért (napi helypénzdíj megfizetése mellett) 5.300,- 2. Állandó jellegű árusító asztal biztosítása termelők részére fedett 2.700,- (napi helypénzdíj megfizetése mellett) nyitott 2.100,- 3. Az üzemeltető területén elhelyezett saját tulajdonú épület, építmény helyhasználatáért minden megkezdett m 2 után 1.600,- Vendéglátóipari tevékenység esetén 3.500,- C. Bérleti díjak 1. Üzemeltető által bérbeadott üzlethelyiségek m 2 -enkénti havi bérleti díja a bérbeadó és bérbevevő közös megállapodása alapján vendéglátó üzletben minimum 1.900,- 2. Raktározás havonta és m 2 -enként minimum épületben 750,- pincében 370,- D. Szolgáltatási díjak Szemétszállítás, takarítás, közhasználatú vízvétel és térvilágítás m 2 -enként, havonta 640,- E. Parkolási díjak vásárlók részére 1. Tehergépkocsi, autóbusz (pótkocsi) 370,-/nap 2. Személygépkocsi, mikrobusz (10 főig) utánfutó 3. Személygépkocsi utánfutóval, vagy lakókocsival 90,-/nap 160,-/nap 4. Motorkerékpár 50,-/nap

25 2.szám 26. F. Parkolási díjak árusítást végzők részére Üres járművek parkolása (helyhasználata) csak a kijelölt helyen vagy parkoló területén: 1. Személygépkocsi 160,-/nap- 2. Tehergépkocsi 420,-/nap- 3. Személygépkocsi 1.700,-/hó- 4. Tehergépkocsi 4.500,-/hó Eszközhasználat 1. Mérlegkölcsönzés a.) 1 db mérleg súlyokkal 160,- (1 db 1 kg-os, 1 db 0,5 kg-os súly) b,) minden további súly darabonként 20,- 2. Hangosbemondó igénybevétele 90,- (piaci célú bemondás esetén) A/1. Helyi alkalmi vásár esetén a Búza téri piac területén a Zsarnai vásártér díjtételei kerülnek alkalmazásra. A fenti bérleti, szolgáltatási és eszközhasználati díjak 25 % ÁFÁ-t tartalmaznak.

26 2.szám 27. 1/b. sz. melléklet A vasgyári piac és vásárcsarnok díjtételei Megnevezés ÁFÁ-val növelt díjtétel (Ft-ban) I. Árusítás esetén napi díj A. Élelmiszer piac helypénzdíjai 1. Sátorból (az elfoglalt terület minden megkezdett m 2 -e után) 80,- 2. Ömlesztett áru esetén (az elfoglalt terület minden megkezdett m 2 -e után) 70,- 3. Zsákok, batyuk, hordók, kosarak, tejeskannák, vödrök, dobozok darabonként 40,- 4. Rekeszek (10 cm-ig) darabonként 40,- 5. GEV láda, műanyag láda, darabonként 60,- 6. Állatok darabonkénti helypénze a) hízott liba, kacsa pulyka 30,- b) sovány liba, kacsa, pulyka, tyúk, 20,- szárnyas vad, nyúl c) előnevelt liba, kacsa, süldőnyúl 15,- d) kisliba, kiskacsa, kisnyúl, galamb, csirke 10,- e) napos csibe 2,- F) tojás 10 darabonként 2,- A 6. pont díjtételei alá eső áruknál gépjárműről, pótkocsiról, egyéb járműről történő árusítás esetén az üres járművekre megállapított díjtétel is felszámítandó.

27 2.szám 28. B. Helyhasználati díjak (havi) 1 A vásárcsarnokban telephellyel rendelkező kereskedők kitelepülése esetén a piacokon elhelyezett 2 m 2 -es árusító asztalok használatárért (napi helypénzdíj megfizetése mellett) 2.650,- 2 Állandó jellegű árusító asztal biztosítása termelők részére havonta fedett 1.100,- (napi helypénzdíj megfizetése mellett) nyitott 950,- 3 Az üzemeltető területén elhelyezett saját tulajdonú épület, építmény helyhasználata minden megkezdett m 2 után havonta 550,- Vendéglátóipari tevékenység esetén 1.100,- C. Bérleti díjak 1. Üzemeltető által bérbeadott üzlethelyiségek m 2 -enkénti havi bérleti díja a bérbeadó és bérbevevő közös megállapodása alapján minimum 700,- 2. Raktározás havonta és m 2 -enként minimum 210,- D-Szolgáltatási díjak Szemétszállítás, takarítás, közhasználatú vízvétel és térvilágítás m 2 -enként, havonta 630,- E. Parkolási díjak vásárlók részére 1. Tehergépkocsi, autóbusz (pótkocsi) 160,- 2. Személygépkocsi, mikrobusz (10 főig) utánfutó 50,- 3. Személygépkocsi utánfutóval, vagy lakókocsival 100,- 4. Lófogatú kocsi 50,- 5. Motorkerékpár 30,-

28 2.szám 29. F. Parkolási díjak árusítást végzők részére Üres járművek parkolása (helyhasználata) esetén: 1. Személygépkocsi 90,-/nap 2. Tehergépkocsi 310,-/nap 3. Személygépkocsi 1.270,-/nap 4. Utánfutó 320,-/nap 5. Tehergépkocsi 3.100,-/nap 1. Mérlegkölcsönzés G. Eszközhasználat a) 1 db mérleg súlyokkal 100,- (1 db 1 kg-os, 1 db 0,5 kg-os súly) b) minden további súly darabonként 20,- 2. Hangosbemondó igénybevétele 70,- (piaci célú bemondás esetén) A/1. Helyi alkalmi vásár esetén a Vasgyári piac területén (a IV. utcai parkolóban) a Zsarnai vásártér díjtételei kerülnek alkalmazásra. A fenti bérleti, szolgáltatási és eszközhasználati díjak 25 % ÁFÁ-t tartalmaznak.

29 2.szám 30. 1/c. sz. melléklet Zsarnai vásártér díjtételei Megnevezés ÁFÁ-val növelt díjtétel (Ft-ban) A. Állatvásár 1. Ló, szarvasmarha (darabonként) 320,- 2. Csikó, borjú, szamár, öszvér, sertés (darabonként) 210,- 3. Süldő, juh, kecske, (darabonként) 190,- 4. Választási malac, bárány, gida (darabonként) 130,- A fenti díjtétel alá eső áruknál gépjárműről, pótkocsiról, egyéb járműről történő árusítás esetén az üres járművekre megállapított díjtétel is felszámítandó. B. Autóvásár 1. Személygépkocsi és 5 fő férőhely alatti mikrobusz 800,- 2. Motorkerékpár (oldalkocsis) 170,- 3. Motorkerékpár 160,- 4. Tehergépkocsi 3 tonnáig 750,- 5. Tehergépkocsi 3 tonnán felül 800,- 6. Kerékpár 50,- 7. Lakókocsi, utánfutó, pótkocsi 320,- 8. Mikrobusz (5 fő férőhely felett) 800,- 9. Autóbusz 800,-

30 2.szám 31. C. Iparcikk és használtcikk vásár I. Sátorban és lakókocsiban történő árusítás esetén 1. Vendéglátó üzletkörben tevékenykedők lakókocsi, pavilon m 2 -enként havonta 2.000,- 2. Iparcikk, ruházati üzletkörben tevékenykedők m 2 -enként 160,- II. Padokon, állványokon történő árusítás 1. Kőasztalon az elfoglalt terület minden megkezdett m 2 -e után 180,- (szerződéses bérleti jogviszony esetén) 2. Kőasztalon az elfoglalt terület minden megkezdett m 2 -e után 260,- III. Járműről történő értékesítés 1. Tehergépkocsi 3 tonnáig 1.400,- 2. Tehergépkocsi 3 tonnán felül 2.100,- 3. Mindenféle pótkocsi 850,- 4. Személygépkocsi 850,- 5. Személygépkocsi utánfutóval 1.400,- IV. Parkolási díjak vásárlók részére 1. Tehergépkocsi 380,- 2. Autóbusz 1.300,- 3. Személygépkocsi 130,- 4. Személygépkocsival utánfutóval, vagy Lakókocsival (mikrobusz) 270,- 5. Lófogatú kocsi 60,- 6. Motorkerékpár 30,-

31 2.szám 32. V. Parkolási díjak árusítást végzők részére Üres járművek parkolása (helyhasználata esetén): 1. Személygépkocsi 130,-/nap 2. Tehergépkocsi 420,-/nap 3. Személygépkocsi 2.600,-/hó 4. Tehergépkocsi 3.100,-/hó VI. Kőasztalok havi bérleti díja (méterenként) 1.350,- (napi helypénzdíj megfizetése mellett) VII. Sarki első 3 kőasztalra méterenként (minimum) 1.650,- (napi helypénzdíj megfizetése mellett) VIII. Sátorból történő árusítás havi bérleti díja (m 2 -enként) 660,- (napi helypénzdíj megfizetése mellett) D. Szolgáltatási díjak Szemétszállítás, takarítás, közhasználatú vízvétel és térvilágítási díj m2-enként havonta 480,- E. Eszközhasználat 1. Piacok, vásárok területén hídmérlegen történő egyszeri mérlegelés 100,- 2. Tizedes-mérlegen 50,- 3. Hangosbemondó igénybevétele (esetenként) 350,- A fenti bérleti, szolgáltatási és eszközhasználati díjak 25 % ÁFÁ-t tartalmaznak.

32 2.szám 33. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2003. (III.10.)sz. rendelete a történelmi Avas területére elrendelt változtatási tilalomról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdésében és 21. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az építés helyi rendjének biztosítása érdekében az alábbi rendeletet alkotja. 1. (1) Miskolc történelmi Avas a rendelet (2) pontja és melléklete szerint lehatárolt - környezetére a Közgyűlés a területre vonatkozó Szabályozási Terv elkészültéig és közgyűlési elfogadásáig változtatási tilalmat rendel el. (2) A változtatási tilalom a Mindszent tér - Papszer u. - Kálvin János u. - Toronyalja u. - Avasalja u. - Csalogány u. - Hideg sor - Ruzsin szőlő u. - Avastető - Kálvária - Görgey Artúr utcák által határolt területre terjed ki. (3) A változtatási tilalommal terhelt területen az építéshatósági ügyeket a hatályos jogszabályok szerint kell elbírálni. 2. (1) E rendelet a kihirdetés napjától hatályos. (2) A rendelet előírásait a hatályba lépése napjáig elsőfokú építésügyi hatósági határozattal el nem bírált, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Miskolc, március 6. Dr. Szádeczki Zoltán sk. címzetes főjegyző Káli Sándor sk. polgármester

33 2.szám 34. II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI Zárt ülésen hozott határozatok: II-30/23.202/2003. sz. H A T Á R O Z A T: Tárgy: Miskolci Nemzeti Színház igazgatójának megbízása Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolci Nemzeti Színház igazgatói feladatainak ellátásával Halasi Imré-t bízza meg április 1-jétől március 31-ig terjedő határozott időre. Alapilletményét Ft-ban állapítja meg, magasabb vezetői pótléka a módosított évi XXXIII.tv. (Kjt.) figyelembevételével Ft, illetménykiegészítése: Ft. Fedor Vilmos alpolgármester Közreműködik: Polgármesteri Kabinet Határidő: március 31.

ÖNÁLLÓ KÉPVISELŐI INDÍTVÁNY a. Miskolc Megyei Jogú Város 7/2003 (III.10.) számú a Választókerületi Alapról szóló önkormányzati rendelet módosítására

ÖNÁLLÓ KÉPVISELŐI INDÍTVÁNY a. Miskolc Megyei Jogú Város 7/2003 (III.10.) számú a Választókerületi Alapról szóló önkormányzati rendelet módosítására JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG ELNÖKE Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése ÖNÁLLÓ KÉPVISELŐI INDÍTVÁNY a Miskolc Megyei Jogú Város 7/2003 (III.10.) számú a Választókerületi Alapról szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 9-28. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 29-68. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

1. - hoz. A piactér tekintetében a helyrajzi-számok összevonásából adódóan szükséges módosítani és pontosítani a korábbi meghatározást. 2.

1. - hoz. A piactér tekintetében a helyrajzi-számok összevonásából adódóan szükséges módosítani és pontosítani a korábbi meghatározást. 2. Városi Önkormányzat Jegyzőjétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Abokom Nonprofit Kft.

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 50/2009. (XII. 23.) számú rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 50/2009. (XII. 23.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 50/2009. (XII. 23.) számú rendelete a közösségi közlekedési szolgáltatások ellátásának alapvető feltételeiről szóló, módosított 45/2008. (XII. 22.) számú rendelet

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 23. számú napirend J A V A S L A T EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2006. II. negyedévi feladattervére A Tisztségviselők

Részletesebben

E lő t e r j e s z t é s. Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről

E lő t e r j e s z t é s. Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről E lő t e r j e s z t é s Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről Tisztelt Képviselő-testület! A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 1. (1) bekezdése

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjának és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapítására

Javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjának és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapítására Javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjának és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009.(IX.14.) 8/2009.(XII.08.) rendeletekkel módosított 1/2009.(III.02.) rendelete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-4/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Eplény község közép- és hosszú

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 2. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. FEBRUÁR 12. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETE ZMJVK 6/2013. (II.12.) ÖR. a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(II.10.)

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

A költségvetés főbb adatai

A költségvetés főbb adatai 3/2008. /II.25../ sz. KT. RENDELET Monostorpályi Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Monostorpályi Község Önkormányzati Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. I. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította:

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. I. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Miskolc Megye Jogú Város K ö z g y ű l é s e KJ:16.058/2007. JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. I. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE Összeállította: Gombos Gáborné Közig. és Jogi Főosztály

Részletesebben

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. I. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította:

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. I. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Miskolc Megye Jogú Város K ö z g y ű l é s e KJ:16.058/2007. JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. I. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE Összeállította: Gombos Gáborné Közig. és Jogi Főosztály

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP-ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 1. BEVEZETÉS A folyamatosan változó társadalmi-gazdasági környezet, az átalakulások korszakát élő közszolgáltatások, a közigazgatási

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-ei rendes ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-ei rendes ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 6/2010. ( III.18. ) rendelete AbádszalókVáros Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának, mellékleteinek és szöveges indoklásának meghatározásáról

Részletesebben

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről K I V O N A T Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2013. (VI.17.) Kt. számú határozata

Részletesebben

Bevezető rendelkezések

Bevezető rendelkezések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének többször módosított 46/2007. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete a lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának részletes szabályairól Zalaegerszeg

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól Nyergesújfalu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 24-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 24-i rendes ülésére 7. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek

Részletesebben

I. A rendelet hatálya. II. A költségvetés bevételei és kiadásai [1]

I. A rendelet hatálya. II. A költségvetés bevételei és kiadásai [1] Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közgyűlésének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés

Részletesebben

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására Készítette: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató Előterjesztő: Az előterjesztés

Részletesebben

Változó kedvezmények és díjtételek

Változó kedvezmények és díjtételek Változó kedvezmények és díjtételek 2007. május 1-jén lépett hatályba a közforgalmú személyszállítási kedvezményekről szóló 85/2007 (IV 25.) sz. Kormány rendelet, mely mind a helyi, mind a helyközi közlekedésben

Részletesebben

Nyíradony Város Képviselő-testületének 3/2016 (II.15.) számú rendelete Nyíradony Város Önkormányzata évi költségvetéséről

Nyíradony Város Képviselő-testületének 3/2016 (II.15.) számú rendelete Nyíradony Város Önkormányzata évi költségvetéséről Nyíradony Város Képviselő-testületének 3/2016 (II.15.) számú rendelete Nyíradony Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Nyíradony Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2013. (XII.20. ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2013. (XII.20. ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 7. számú előterjesztés a Képviselő-testület 2013.12.19.-i ülésére MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. oldal 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és az ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról (Egységes

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E. A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E. A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

a Berekfürdő Község Önkormányzatának évi költségvetésének megállapításáról

a Berekfürdő Község Önkormányzatának évi költségvetésének megállapításáról Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2007. (13.), 3/2007. (IV.12.), 8/2007. (VI.04.) és 12/2007. (IX.25.) sz. rendelettel módosított 10/2008. (IV.29.) sz. Önkorm. rendelete a Berekfürdő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. augusztus 9-i ülésére

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi munkatervére Január A napirendi pont címe: Bóbita Óvoda Intézmény vezetői pályázat elbírálása A napirendi pont

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselőtestület a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv elfogadásáról

E L Ő T E R J E S Z T É S közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv elfogadásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv elfogadásáról A 2012. november 29-i testületi ülésen fogadta

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről

Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz számú napirend a Képviselő testület 2014. október 29-i ülésén Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő testület! Ezúton

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 20/2015.(VIII.17.) önkormányzati

Részletesebben

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jásd Község Önkormányzata képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 12. napján tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 12. napján tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 12. napján tartandó rendkívüli ülésére Tárgy: Az általános iskolai és óvoda részére történő közétkeztetési

Részletesebben

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2/2004. (I.28.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. a 2003.évi többször módosított költségvetési és végrehajtási rendelet módosításáról

2/2004. (I.28.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. a 2003.évi többször módosított költségvetési és végrehajtási rendelet módosításáról 2/2004. (I.28.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet a 2003.évi többször módosított költségvetési és végrehajtási rendelet módosításáról A Józsefvárosi Önkormányzat képviselő -testülete (továbbiakban

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 13. számú napirendi pont Tárgy: Közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv Előterjesztő és

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Jászszentandrás Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

HÉHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 2/2011. (II.15.) Ör. az Önkormányzat 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

HÉHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 2/2011. (II.15.) Ör. az Önkormányzat 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL HÉHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2011. (II.15.) Ör. az Önkormányzat 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL HÉHALOM Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben