2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK"

Átírás

1 2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK oldal

2 2.szám 3. I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI (2003.március 6-iki Közgyűlés) Rendelet száma 4/2003. (III.10.) sz. rendelet 5/2003. (III.10.) sz. rendelet 6/2003. (III.10) sz. rendelet 7/2003. (III.10) sz. rendelet 8/2003. (III.10) sz. rendelet 9/2003. (III.10) sz. rendelet 10/2003. (III.10) sz. rendelet 11/2003. (III.10) sz. rendelet Tárgya az Önkormányzat évi költségvetésének a módosításáról az Önkormányzat évi költségvetésének a megállapításáról Külön kiadványban jelenik meg! a települési képviselők, a tanácsnokok, a közgyűlési bizottságok tagjai tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről szóló 2/1995. (II.1.) sz. rendelet módosításáról a Választókerületi Alapról Miskolc város Közlekedési Rt. hatósági árformába tartozó viteldíjainak megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről szóló 79/1995. (XII.28.) sz. rendelet módosításáról a szociális ellátásokról és a lakbértámogatás helyi szabályairól szóló 15/1996. (IV.1.) sz. rendelet módosításáról a vásárokról és piacokról szóló 46/1997.(IX.8.) sz. rendelet módosításáról a történelmi Avas területére elrendelt változtatási tilalomról

3 2.szám 4. II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI (2003. március 6-iki Közgyűlés) Határozat száma Tárgya Zárt ülésen hozott határozatok: II-30/23.202/2003. sz. határozat II-31/23.203/2003. sz. határozat II-32/ /2003. sz. határozat II-33/ /2003. sz. határozat II-34/ /2003.sz. határozat Miskolci Nemzeti Színház igazgatójának megbízása Fellebbezések elbírálása közterület-használati ügyekben Fellebbezések elbírálása állattartási ügyben Fellebbezések elbírálása egyedi szociális hatósági ügyekben Dr.Kovács László önkormányzati képviselő összeférhetetlenségi ügye

4 2.szám 5. Nyilvános ülésen hozott határozatok: II-35/ /2003.sz. határozat II-36/23.180/2003.sz. határozat II-37/23.181/2003.sz. határozat II-38/ /2003.sz. határozat II-39/ /2003.sz. határozat II-40/23.188/2003.sz. határozat II-41/23.189/2003.sz. határozat II-42/23.190/2003.sz. határozat II-43/23.191/2003.sz. határozat II-44/23.192/2003.sz. határozat Polgármesteri beszámoló Vagyonpolitikai irányelvek évi költségvetés végrehajtásával ill. a gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása évi élelmezési nyersanyagköltség megállapítása A történelmi Avas területére megállapított változtatási tilalom közzététele MIK.Rt évi ingatlangazdálkodási terve Koncepció az MVK. Rt. járműrekonstrukciójának folyatatására Csabai kapu 8. sz. alatti ingatlan értékesítése Miskolci Városgazda Kht. gazdasági és technikai helyzetének felülvizsgálata Miskolc Regionális Hulladékgazdálkodási programra megítélt címzett támogatás átcsoportosítása

5 2.szám 6. II-45/23.193/2003.sz. határozat II-46/23.194/2003.sz. határozat II-47/23.195/2003.sz. határozat II-48/23.196/2003.sz. határozat II-49/23.197/2003.sz. határozat II-50/23.198/2003.sz. határozat II-51/23.199/2003.sz. határozat II-52/23.200/2003.sz. határozat II-53/23.201/2003.sz. határozat II-54/23.207/2003.sz. határozat II-55/23.213/2003.sz. határozat Miskolc város csatlakozása a Sajó-Hernád és Bükkvidéki Terület- és Településfejlesztési Társuláshoz Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat támogatása Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat támogatása Óvodai nevelési programok felülvizsgálata Egyeztető Bizottság tagjainak megválasztása Tapolcai és Hejőcsabai Rendőrőrsöknek az Avasi Rendőrőrssel történő összevonása Beszámoló a Drogambulancia évi munkájáról Beszámoló a Helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységéről Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Roma Közösségi és Információs Központ létrehozásához saját forrás biztosítása a Phareprogram HU pályázatára Pályázat benyújtása a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium közmunkaprogram megvalósításának évi támogatására

6 2.szám március 27-iki rendkívüli Közgyűlés: III-56/23.257/2003.sz. határozat III-57/23.258/2003.sz. határozat III-58/23.259/2003.sz. határozat 2003.évi egészségügyi gépműszer beszerzésre vonatkozó céltámogatási pályázat benyújtása Egészségügyi intézmények adósságkönnyítési programjában résztvevő Semmelweis Kórház és Diósgyőri Kórház végleges intézkedési és likviditási tervének elfogadása Kórházak önkormányzattal szembeni tartozásainak rendezése

7 2.szám 8. III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK GAZDASÁGI BIZOTTSÁG Határozat száma 6/2003.sz. határozat Tárgya Koncepció az MVK Rt. járműrekonstrukciójának folytatására 7/2003.sz. határozat 8/2003.sz. határozat 9/2003.sz. határozat Miskolc II.ker 46683/9 hrsz-ú ingatlan teljesmértékű és a II.ker hrsz-ú ingatlan részbeni értékesítése Miskolc, Őrs u sz. társasház közös tulajdonban lévő tetőfelület értékesítése Miskolc, Szinyei M.P. 15. sz. társasház közös tulajdonban lévő tetőfelület értékesítése

8 2.szám 9. EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG 1/2003.sz. határozat 2/2003.sz. határozat 3/2003.sz. határozat 4/2003.sz. határozat 5/2003.sz. határozat 6/2003.sz. határozat 30.számú felnőtt háziorvosi körzet működtetési jogának átadása dr.melcherné Dr.Kázár Ágnes részére. 7.számú általános iskolás fogorvosi körzet működtetési jogának átadása Dr.Maros Tamás részére 6.számú általános iskolás fogorvosi körzet működtetési jogának átadása Dr.Szederkényi Zsuzsa részére 4.számú általános iskolás fogorvosi körzet működtetési jogának átadása Dr.Zsebik Annamária részére 3.számú óvodás-bölcsődés fogorvosi körzet működtetési jogának átadása Dr.Zsellér Dénes részére 29.számú felnőtt fogorvosi körzet működtetési jogának átadása dr.nagy Dominik fogszakorvos részére

9 2.szám 10. I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2003. (III.10.) sz. rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése a "helyi önkormányzatok és szerveik... feladat- és hatásköréről" szóló módosított évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d.) pontjában foglaltak alapján az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2002. (III. 11.) sz. önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) módosítására a következő rendeletet alkotja: 1. A R. 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés az Önkormányzat évi költségvetésének a.) bevételi főösszegét ezer Ft-ban b.) kiadási főösszegét ezer Ft-ban ebből az adósságszolgálat összegét ezer Ft-ban c.) hiányát ezer Ft-ban állapítja meg. A R. 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete, a R. 4. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép A R. 2. (1) - (9) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A személyi jellegű kiadások előirányzata ezer Ft (2) A munkaadókat terhelő járulékok (TB, munkaadói járulék, eü. hozzájárulás) előirányzata ezer Ft (3) A dologi jellegű kiadások előirányzata ezer Ft (4) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata ezer Ft (5) Pénzeszközátadás, támogatások (speciális célú támogatások) előirányzata ezer Ft (6) A felújítások előirányzata ezer Ft

10 2.szám 11. (7) A beruházások előirányzata ezer Ft (8) A költségvetés általános tartaléka ezer Ft (9) Az adósságszolgálat tárgyévi előirányzata ezer Ft 4. A költségvetési rendelet egyéb mellékletei a fentiek szerint módosulnak. 5. Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Miskolc, március 6. dr. S z á d e c z k i Zoltán sk. K á l i Sándor sk. c. főjegyző polgármester

11 2.szám 12. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.10.)sz. rendelete a települési képviselők, a tanácsnokok, a közgyűlési bizottságok tagjai tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről szóló 2/1995. (II.1.) sz. rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az évi LXV. törvény 20. -ában, illetve az évi LXIV törvény 14.. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint rendelkezik. 1. A települési képviselők, a tanácsnokok, a közgyűlési bizottságok tagjai tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről szóló 2/1995. (II.1.) sz. rendelet (a továbbiakban ÖR.) 1.. (1) (3) bekezdései helyébe az alábbi bekezdések lépnek. (1) A települési képviselők havi tiszteletdíja Ft (alapdíj) (2) A bizottsági tagságot is betöltő képviselők az alapdíjon felül havi Ft, a nem képviselő bizottsági tag összesen havi Ft tiszteletdíjra jogosult. (3) A tanácsnok és a bizottsági elnök tiszteletdíja az alapdíjon felül Ft. (4) Az ad-hoc bizottság(ok) tagjai a köztisztviselő jogállású tagok kivételével Ft/hó összegű tiszteletdíjban részesülnek. 2. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit január 1. napjától kell alkalmazni. Miskolc, március 6. Dr. Szádeczki Zoltán sk. K á l i Sándor sk. c. főjegyző polgármester

12 2.szám 13. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2003.(III.10.)sz. rendelete a Választókerületi Alapról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet célja Az önkormányzati rendelet célja, hogy a Választókerületi Alap kezelésének, felhasználásának pénzügyi szabályozásával segítséget nyújtson a közérdekű, a lakossági igényekhez igazodó kisebb feladatok megvalósításához. 2. Az Alap forrásai (1) Az önkormányzat éves költségvetésében erre a célra előirányzott összeg (2) Az Alap előző évi maradványa (3) Az egyes választókerületekben élő lakosság által - meghatározott közérdekű célra teljesített esetleges önkéntes befizetések Ez a pénzügyi konstrukció nem egyszeri, hanem folyamatos jelleggel működik a mindenkori éves pénzügyi lehetőségekhez igazodóan. 3. Az Alap kezelése (1) A Választókerületi Alap egységes pénzösszeg, melynek felosztása az egyes választókerületek között egyenlő arányban történik. (2) Az Alapot a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Ellenőrzési Osztálya választókerületenként elkülönítetten kezeli és tartja nyilván. Az analitikus nyilvántartást úgy kell kialakítani, hogy abból az egyes választókerületek pénzügyi lehetőségei megállapíthatók legyenek.

13 2.szám 14. (3) Az előző évi maradvány(ok) a következő évre átvihetők, felhasználhatók. 4. Az Alap felhasználása (1) Az Alap kizárólag városüzemeltetési és fejlesztési célokra (beleértve az önerős közművek támogatását is), valamint önkormányzati intézmények támogatására használható fel. (2) Az Alap egyesületi, alapítványi támogatása és magánszemélyek támogatására nem fordítható. (3) A felhasználásra vonatkozóan javaslatot tehet: a.) b.) c.) a választókerületben működő önkormányzati intézmények vezetői a választókerületben működő civil szervezetek vezetői részönkormányzatok (4) A javaslatot a jegyzőhöz írásban kell benyújtani, aki azt a pénzügyi fedezet és a rendelet szerinti célnak való megfelelés alapján engedélyezi a területileg illetékes képviselő ellenjegyzését követően.. a.) b.) városüzemeltetési és fejlesztési cél esetén továbbítja a Hivatal Városüzemeltetési és Beruházási Osztályára a munkálatok koordinálása érdekében az intézményi támogatások kifizetése iránt a Hivatal Pénzügyi és Ellenőrzési Osztálya útján intézkedik. (5) Olyan fejlesztési célok, melyek fenntartási vagy karbantartási igényt támasztanak, csak akkor engedélyezhetők, ha azok további fedezete biztosított. (6) Ha a kezdeményezés valamilyen okból nem valósítható meg, a jegyző 8 napon belül írásban értesíti a képviselőt.

14 2.szám Az Alap nyilvánossága A Választókerületi Alap felhasználásáról az önkormányzat éves gazdálkodásáról szóló beszámoló keretében tájékoztatást kell adni, melyet a Hivatal Pénzügyi és Ellenőrzési Osztálya készít. 6. Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Egyidejűleg a 8/1999.(III.9.) sz. önkormányzati rendelet a Képviselői Alapról hatályát veszti. (2) Az Alap nagyságát (mértékét) évenként a költségvetési rendelet tartalmazza. Miskolc, március 6. Dr.Szádeczki Zoltán sk. címzetes főjegyző Káli Sándor sk. polgármester

15 2.szám 16. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2003. (III.10.) sz. rendelete a Miskolc Város Közlekedési Rt. hatósági árformába tartozó viteldíjainak megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről szóló 79/1995. (XII.28.) sz. rendelet módosításáról A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv (1) bekezdése és az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. tv. 7. -ban foglalt felhatalmazás alapján Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a következő önkormányzati rendeletet alkotja: 1. A 79/1995. (XII.28.) rendelet (továbbiakban rendelet) 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 2. A rendelet 1. (2), (3), (5) bekezdései kiegészülnek a következők szerint: (2) Az előreváltott és a járművön váltott vonaljegy érvényes az autóbusz vagy villamosvonal teljes hosszán két végállomás között egy utazásra, átszállás nélkül. A vonaljegyet az utazás megkezdésekor a jegykezelő készülékkel érvényesíteni kell a járműre történő felszállás alkalmával. A tömbben vásárolható gyűjtőjegy csak a borítóval együtt érvényes. (3) A hétvégi családi jegy a megjelölt hétvégén szombat 0 órától vasárnap 24 óráig, a napijegy a feltüntetett naptári nap 0 órájától annak 24 órájáig érvényes. A hétvégi családi jegy igénybevételére annak érvényességi ideje alatt egy vagy két felnőtt legfeljebb három tizennégy éven aluli gyermekkel együtt jogosult. A 6 éven felüli gyermekek esetében utazáskor az érvényes magyar diákigazolványt is fel kell mutatni. (5) A 14 napos turista jegy a feltüntetett nap 0 órájától az azt követő tizenharmadik nap 24 órájáig érvényes. A jegy névre szóló, az utazás megkezdése előtt a tulajdonosnak rá kell írnia nevét a szelvényre.

16 2.szám A rendelet 1. (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és kiegészül a (13) bekezdéssel: (12) Miskolci családok hétvégi helyi közlekedésének kedvezményes igénybevételéhez a családnak a kedvezményt nyújtó MVK Rt. központi telephelyén ki kell váltania egy Miskolci családok hétvégi kedvezményére jogosító jegyet (továbbiakban jogosító jegy). A kiváltáskor megtörténik a jogosultság elbírálása, a család regisztrációja a jegyen feltüntetésre kerülnek az együtt utazók személyei adatai és befizetésre kerül a szolgáltatás igénybevételének alapdíja. Ez a jogosító jegy a kiváltás évében érvényes. A kedvezményt csak miskolci állandó lakással rendelkező családok vehetik igénybe, maximálisan két felnőtt (szülő, illetve törvényes képviselő) és a családba tartozó 14 éven aluli gyerekek (örökbe fogadott és nevelt gyermek is). A családi jogviszonyt eltérő állandó lakcím estén hitelt érdemlő okirattal kell igazolni. Az utazás igénybevételéhez a jegypénztárakban a jogosító jegy felmutatásával Miskolci családok hétvégi kedvezményes jegy vásárolható, amelyen a pénztáros feltünteti a jogosító jegy sorszámát, és bejelöli a kedvezményes utazás naptári napjait. A kedvezményes hétvégi családi jegy a megjelölt szombat reggel 0 órától, vasárnap 24 óráig érvényes, a 7-es járaton csak Felsőzsolca elágazásig használható fel. Az utazást csak a jogosító jegyen feltüntetett személyek együttesen vehetik igénybe, jegyellenőrzéskor az utazó személyek személyazonosságát igazolniuk kell. A családon belül más összetételű utazók esetén lehetőség van újabb jogosító jegy kiváltására. (13) A január 1-től forgalomba hozott 90 Ft-os menetjegyek április 30-ig utazásra korlátozás nélkül felhasználhatók. Ezt követően december 31-ig érték kiegészítéssel az MVK Rt. jegypénztárainál becserélhetők. 4. Ez a rendelet április 1. napján lép hatályba. M i s k o l c, március 6. Dr.Szádeczki Zoltán sk. címzetes főjegyző K á l i Sándor sk. polgármester

17 2.szám sz. melléklet a 8/2003. (III.10.) sz. önkormányzati rendelethez A Miskolc Városi Közlekedési Rt. menetrend szerinti autóbusz és villamos járatain, illetve a Felsőzsolcára közlekedő 7-es autóbusz vonalán fizetendő díjak 1.) Autóbusz- és villamos vonalak teljes hosszán érvényes jegyek: a.) egy utazásra érvényes vonaljegy elővételben b.) egy utazásra érvényes vonaljegy járművön váltva c.) gyűjtőjegy 10 db-os 96 Ft 125 Ft 920 Ft 2.) Autóbusz és villamos vonalakra érvényes jegyek Felsőzsolca elágazásig: a.) 1 naptári napra érvényes napijegy b.) 5 egymást követő napra érvényes turistajegy c.) 14 egymást követő napra érvényes turistajegy d.) hétvégi családi jegy e.) miskolci családok hétvégi kedvezményére jogosító jegy: f.) miskolci családok hétvégi kedvezményes jegye (miskolci családok hétvégi kedvezményére jogosító jegyével együtt érvényes) 490 Ft Ft Ft Ft Ft 100 Ft 3.) Villamos vonalakra érvényes bérletek a.) tanuló-nyugdíjas arcképes összvonalas havibérlet b.) általános arcképes összvonalas bérlet egész hónapra 428 Ft Ft

18 2.szám ) Autóbusz vonalakra érvényes bérletek Felsőzsolca elágazás megállóig a.) tanuló-nyugdíjas arcképes összvonalas havibérlet b.) egyvonalas általános arcképes bérlet egész hónapra c.) összvonalas ált. arcképes bérlet egész hónapra 924 Ft Ft Ft 5.) Autóbusz + villamos vonalakra érvényes kombinált bérletek Felsőzsolca elágazás megállóig a.) tanuló-nyugdíjas arcképes összvonalas havibérlet b.) általános arcképes összvonalas bérlet egész hónapra c.) arcképnélküli általános összvonalas havibérlet d.) általános arcképes összvonalas éves bérlet e.) arcképnélküli általános összvonalas éves bérlet Ft Ft Ft Ft Ft 6.) A Felsőzsolcára közlekedő 7-es autóbusz vonalon érvényes bérletek: a.) 7/2 szakaszon érvényes arcképes tanuló-nyugdíjas havibérlet Felsőzsolca elágazás - Felsőzsolca végállomás között b.) 7/2 szakaszon érvényes arcképes általános havibérlet Felsőzsolca elágazás - Felsőzsolca végállomás között c.) 7-es vonal teljes hosszán érvényes tanuló-nyugdíjas arcképes havibérlet d.) 7-es vonal teljes hosszán érvényes arcképes általános havibérlet 346 Ft Ft 500 Ft Ft

19 2.szám 20. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2003.(III.10.) számú rendelete a szociális ellátásokról és a lakbértámogatás helyi szabályairól szóló 15/1996. (IV.1.) számú rendelet módosításáról 1. A R. 3., 4. számú melléklete helyébe e rendelet 1.,2. számú melléklete lép. 2. Ez a rendelet április 1. napján lép hatályba. Miskolc, március 6. Dr. Szádeczki Zoltán sk. címzetes főjegyző Káli Sándor sk. polgármester

20 2.szám sz. melléklet Az Iránytű Avasi Szociális Szolgálat és a Területi Gondozószolgálat intézményi térítési díjának mértéke Étkeztetését és házi segítségnyújtásért Jövedelem Ft/hó Ebéd Ft/nap Háromszori étkezés Ft/nap Gondozási óradíj Ft/óra Élelem kiszállítás Ft/nap Időskorúak Gondozóházában Havonta Az egy hónapot el nem érő igénybevétel esetén napi Ft 630.-Ft

21 2.szám sz. melléklet Az Őszi Napsugár Otthon és telephelyei intézményi térítési díja: Az Ő szi Napsugár Otthonban, Aranykor Otthonban, Férfiak Otthonában és Idő sek Házában Havonta Az egy hónapot el nem érő igénybevétel esetén napi Ft Ft. Az Ezüsthíd Otthonban Havonta Az egy hónapot el nem érő igénybevétel esetén napi Ft Ft Az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonában Normál étkező esetén naponta Diétás étkező esetén naponta 424.-Ft 487.-Ft A Fogyatékos Személyek Gondozóházában Havonta Az egy hónapot el nem érő igénybevétel esetén napi Ft Ft

22 2.szám 23. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 10/2003.(III.10.) sz. rendelete a vásárokról és piacokról szóló 46/1997. (IX. 8.) sz. önkormányzati rendelet módosítására Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésben biztosított felhatalmazás alapján Miskolc Megyei Jogú Város parkolási rendjéről az alábbi rendeletet alkotja. 1. A 46/1997. (IX. 8.) sz. önkormányzati rendelet 1/a, 1/b, 1/c mellékletei helyébe jelen rendelet 1/a, 1/b,1/c mellékletei lépnek. 2. Ez a rendelet április 1. napján lép hatályba. Miskolc, március 6. Dr. Szádeczki Zoltán sk. címzetes főjegyző Káli Sándor sk. polgármester

23 2.szám 24. A Búza téri piac és vásárcsarnok díjtételei 1/a. sz. melléklet Megnevezés Helypénz Ft-ban (ÁFÁ-val ) A. Élelmiszer piac helypénzdíjai I. Árusítás esetén napi díj 1. Sátorból (az elfoglalt terület minden megkezdett m 2 -e után) 130,- 2. Ömlesztett áru esetén (az elfoglalt terület minden megkezdett m 2 -e után) 70,- 3. Zsákok, batyuk, hordók, kosarak, tejeskannák, vödrök, dobozok darabonként 30,- 4. Rekeszek (10 cm magasságig) darabonként 40,- 5. GEV láda, műanyag láda, darabonként 80,- 6. Állatok darabonkénti helypénze a.) hízott liba, kacsa pulyka 30,- b.) sovány liba, kacsa, pulyka, tyúk, 20,- szárnyas vad, nyúl c.) előnevelt liba, kacsa, süldőnyúl 20,- d.) kisliba, kiskacsa, kisnyúl, galamb, csirke 10,- e,) napos csibe 5,- f.) tojás 10 darabonként 5,- A 6. pont díjtételei alá eső áruknál gépjárműről, pótkocsiról, egyéb járműről történő árusítás esetén az üres járművekre megállapított díjtétel is felszámítandó.

24 2.szám 25. B. Helyhasználati díjak (havi) 1. A vásárcsarnokban telephellyel rendelkező kereskedők kitelepülése esetén a piacokon elhelyezett 2 m 2 -es árusító asztalok használatárért (napi helypénzdíj megfizetése mellett) 5.300,- 2. Állandó jellegű árusító asztal biztosítása termelők részére fedett 2.700,- (napi helypénzdíj megfizetése mellett) nyitott 2.100,- 3. Az üzemeltető területén elhelyezett saját tulajdonú épület, építmény helyhasználatáért minden megkezdett m 2 után 1.600,- Vendéglátóipari tevékenység esetén 3.500,- C. Bérleti díjak 1. Üzemeltető által bérbeadott üzlethelyiségek m 2 -enkénti havi bérleti díja a bérbeadó és bérbevevő közös megállapodása alapján vendéglátó üzletben minimum 1.900,- 2. Raktározás havonta és m 2 -enként minimum épületben 750,- pincében 370,- D. Szolgáltatási díjak Szemétszállítás, takarítás, közhasználatú vízvétel és térvilágítás m 2 -enként, havonta 640,- E. Parkolási díjak vásárlók részére 1. Tehergépkocsi, autóbusz (pótkocsi) 370,-/nap 2. Személygépkocsi, mikrobusz (10 főig) utánfutó 3. Személygépkocsi utánfutóval, vagy lakókocsival 90,-/nap 160,-/nap 4. Motorkerékpár 50,-/nap

25 2.szám 26. F. Parkolási díjak árusítást végzők részére Üres járművek parkolása (helyhasználata) csak a kijelölt helyen vagy parkoló területén: 1. Személygépkocsi 160,-/nap- 2. Tehergépkocsi 420,-/nap- 3. Személygépkocsi 1.700,-/hó- 4. Tehergépkocsi 4.500,-/hó Eszközhasználat 1. Mérlegkölcsönzés a.) 1 db mérleg súlyokkal 160,- (1 db 1 kg-os, 1 db 0,5 kg-os súly) b,) minden további súly darabonként 20,- 2. Hangosbemondó igénybevétele 90,- (piaci célú bemondás esetén) A/1. Helyi alkalmi vásár esetén a Búza téri piac területén a Zsarnai vásártér díjtételei kerülnek alkalmazásra. A fenti bérleti, szolgáltatási és eszközhasználati díjak 25 % ÁFÁ-t tartalmaznak.

26 2.szám 27. 1/b. sz. melléklet A vasgyári piac és vásárcsarnok díjtételei Megnevezés ÁFÁ-val növelt díjtétel (Ft-ban) I. Árusítás esetén napi díj A. Élelmiszer piac helypénzdíjai 1. Sátorból (az elfoglalt terület minden megkezdett m 2 -e után) 80,- 2. Ömlesztett áru esetén (az elfoglalt terület minden megkezdett m 2 -e után) 70,- 3. Zsákok, batyuk, hordók, kosarak, tejeskannák, vödrök, dobozok darabonként 40,- 4. Rekeszek (10 cm-ig) darabonként 40,- 5. GEV láda, műanyag láda, darabonként 60,- 6. Állatok darabonkénti helypénze a) hízott liba, kacsa pulyka 30,- b) sovány liba, kacsa, pulyka, tyúk, 20,- szárnyas vad, nyúl c) előnevelt liba, kacsa, süldőnyúl 15,- d) kisliba, kiskacsa, kisnyúl, galamb, csirke 10,- e) napos csibe 2,- F) tojás 10 darabonként 2,- A 6. pont díjtételei alá eső áruknál gépjárműről, pótkocsiról, egyéb járműről történő árusítás esetén az üres járművekre megállapított díjtétel is felszámítandó.

27 2.szám 28. B. Helyhasználati díjak (havi) 1 A vásárcsarnokban telephellyel rendelkező kereskedők kitelepülése esetén a piacokon elhelyezett 2 m 2 -es árusító asztalok használatárért (napi helypénzdíj megfizetése mellett) 2.650,- 2 Állandó jellegű árusító asztal biztosítása termelők részére havonta fedett 1.100,- (napi helypénzdíj megfizetése mellett) nyitott 950,- 3 Az üzemeltető területén elhelyezett saját tulajdonú épület, építmény helyhasználata minden megkezdett m 2 után havonta 550,- Vendéglátóipari tevékenység esetén 1.100,- C. Bérleti díjak 1. Üzemeltető által bérbeadott üzlethelyiségek m 2 -enkénti havi bérleti díja a bérbeadó és bérbevevő közös megállapodása alapján minimum 700,- 2. Raktározás havonta és m 2 -enként minimum 210,- D-Szolgáltatási díjak Szemétszállítás, takarítás, közhasználatú vízvétel és térvilágítás m 2 -enként, havonta 630,- E. Parkolási díjak vásárlók részére 1. Tehergépkocsi, autóbusz (pótkocsi) 160,- 2. Személygépkocsi, mikrobusz (10 főig) utánfutó 50,- 3. Személygépkocsi utánfutóval, vagy lakókocsival 100,- 4. Lófogatú kocsi 50,- 5. Motorkerékpár 30,-

28 2.szám 29. F. Parkolási díjak árusítást végzők részére Üres járművek parkolása (helyhasználata) esetén: 1. Személygépkocsi 90,-/nap 2. Tehergépkocsi 310,-/nap 3. Személygépkocsi 1.270,-/nap 4. Utánfutó 320,-/nap 5. Tehergépkocsi 3.100,-/nap 1. Mérlegkölcsönzés G. Eszközhasználat a) 1 db mérleg súlyokkal 100,- (1 db 1 kg-os, 1 db 0,5 kg-os súly) b) minden további súly darabonként 20,- 2. Hangosbemondó igénybevétele 70,- (piaci célú bemondás esetén) A/1. Helyi alkalmi vásár esetén a Vasgyári piac területén (a IV. utcai parkolóban) a Zsarnai vásártér díjtételei kerülnek alkalmazásra. A fenti bérleti, szolgáltatási és eszközhasználati díjak 25 % ÁFÁ-t tartalmaznak.

29 2.szám 30. 1/c. sz. melléklet Zsarnai vásártér díjtételei Megnevezés ÁFÁ-val növelt díjtétel (Ft-ban) A. Állatvásár 1. Ló, szarvasmarha (darabonként) 320,- 2. Csikó, borjú, szamár, öszvér, sertés (darabonként) 210,- 3. Süldő, juh, kecske, (darabonként) 190,- 4. Választási malac, bárány, gida (darabonként) 130,- A fenti díjtétel alá eső áruknál gépjárműről, pótkocsiról, egyéb járműről történő árusítás esetén az üres járművekre megállapított díjtétel is felszámítandó. B. Autóvásár 1. Személygépkocsi és 5 fő férőhely alatti mikrobusz 800,- 2. Motorkerékpár (oldalkocsis) 170,- 3. Motorkerékpár 160,- 4. Tehergépkocsi 3 tonnáig 750,- 5. Tehergépkocsi 3 tonnán felül 800,- 6. Kerékpár 50,- 7. Lakókocsi, utánfutó, pótkocsi 320,- 8. Mikrobusz (5 fő férőhely felett) 800,- 9. Autóbusz 800,-

30 2.szám 31. C. Iparcikk és használtcikk vásár I. Sátorban és lakókocsiban történő árusítás esetén 1. Vendéglátó üzletkörben tevékenykedők lakókocsi, pavilon m 2 -enként havonta 2.000,- 2. Iparcikk, ruházati üzletkörben tevékenykedők m 2 -enként 160,- II. Padokon, állványokon történő árusítás 1. Kőasztalon az elfoglalt terület minden megkezdett m 2 -e után 180,- (szerződéses bérleti jogviszony esetén) 2. Kőasztalon az elfoglalt terület minden megkezdett m 2 -e után 260,- III. Járműről történő értékesítés 1. Tehergépkocsi 3 tonnáig 1.400,- 2. Tehergépkocsi 3 tonnán felül 2.100,- 3. Mindenféle pótkocsi 850,- 4. Személygépkocsi 850,- 5. Személygépkocsi utánfutóval 1.400,- IV. Parkolási díjak vásárlók részére 1. Tehergépkocsi 380,- 2. Autóbusz 1.300,- 3. Személygépkocsi 130,- 4. Személygépkocsival utánfutóval, vagy Lakókocsival (mikrobusz) 270,- 5. Lófogatú kocsi 60,- 6. Motorkerékpár 30,-

31 2.szám 32. V. Parkolási díjak árusítást végzők részére Üres járművek parkolása (helyhasználata esetén): 1. Személygépkocsi 130,-/nap 2. Tehergépkocsi 420,-/nap 3. Személygépkocsi 2.600,-/hó 4. Tehergépkocsi 3.100,-/hó VI. Kőasztalok havi bérleti díja (méterenként) 1.350,- (napi helypénzdíj megfizetése mellett) VII. Sarki első 3 kőasztalra méterenként (minimum) 1.650,- (napi helypénzdíj megfizetése mellett) VIII. Sátorból történő árusítás havi bérleti díja (m 2 -enként) 660,- (napi helypénzdíj megfizetése mellett) D. Szolgáltatási díjak Szemétszállítás, takarítás, közhasználatú vízvétel és térvilágítási díj m2-enként havonta 480,- E. Eszközhasználat 1. Piacok, vásárok területén hídmérlegen történő egyszeri mérlegelés 100,- 2. Tizedes-mérlegen 50,- 3. Hangosbemondó igénybevétele (esetenként) 350,- A fenti bérleti, szolgáltatási és eszközhasználati díjak 25 % ÁFÁ-t tartalmaznak.

32 2.szám 33. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2003. (III.10.)sz. rendelete a történelmi Avas területére elrendelt változtatási tilalomról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdésében és 21. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az építés helyi rendjének biztosítása érdekében az alábbi rendeletet alkotja. 1. (1) Miskolc történelmi Avas a rendelet (2) pontja és melléklete szerint lehatárolt - környezetére a Közgyűlés a területre vonatkozó Szabályozási Terv elkészültéig és közgyűlési elfogadásáig változtatási tilalmat rendel el. (2) A változtatási tilalom a Mindszent tér - Papszer u. - Kálvin János u. - Toronyalja u. - Avasalja u. - Csalogány u. - Hideg sor - Ruzsin szőlő u. - Avastető - Kálvária - Görgey Artúr utcák által határolt területre terjed ki. (3) A változtatási tilalommal terhelt területen az építéshatósági ügyeket a hatályos jogszabályok szerint kell elbírálni. 2. (1) E rendelet a kihirdetés napjától hatályos. (2) A rendelet előírásait a hatályba lépése napjáig elsőfokú építésügyi hatósági határozattal el nem bírált, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Miskolc, március 6. Dr. Szádeczki Zoltán sk. címzetes főjegyző Káli Sándor sk. polgármester

33 2.szám 34. II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI Zárt ülésen hozott határozatok: II-30/23.202/2003. sz. H A T Á R O Z A T: Tárgy: Miskolci Nemzeti Színház igazgatójának megbízása Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolci Nemzeti Színház igazgatói feladatainak ellátásával Halasi Imré-t bízza meg április 1-jétől március 31-ig terjedő határozott időre. Alapilletményét Ft-ban állapítja meg, magasabb vezetői pótléka a módosított évi XXXIII.tv. (Kjt.) figyelembevételével Ft, illetménykiegészítése: Ft. Fedor Vilmos alpolgármester Közreműködik: Polgármesteri Kabinet Határidő: március 31.

7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 13-69. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 70-119. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 41 / 2005. (02.10.) bizottsági tag és bizottsági szakértők személycseréjéről 4 42 / 2005. (02.10.) a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő

Részletesebben

a 2015. évi költségvetéséről

a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők és jegyzőkönyvvezető megválasztása a Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2013. JÚLIUS-AUGUSZTUS-SZEPTEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI....

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2005. február 25. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 5/2005. (II. 25.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2 HATÁROZAT 12/2005. (II. 17.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXI. ÉVFOLYAM 9.sz. 2011. NOVEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXI. ÉVFOLYAM 9.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 8-16. oldal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2009. február 20-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2009. február 20-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2009. február 20-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Barcza Gábor, Boldog István, Bóta Mizsei Ilona, Búsi Lajos, Dobos László, Fejér Andor,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok:

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok: JEGYZŐKÖNYV Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. év február hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: 1/2014.(11.05.) Z\ 2/2014.(11.05.) Z1 3/2014.(11.05.) A15 4/2014.(11.05.)

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XX. ÉVFOLYAM 4.szám 2 XX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. SZEPTEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XX. ÉVFOLYAM 4.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300

Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300 Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300 02-19846-3/2003. Előterjesztés Szentes Város Önkormányzatának 2004. évi KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL

Részletesebben

~+"?oín OFX 1.,...»»»"««"» «

~+?oín OFX 1.,...»»»««» « Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése ~+"?oín OFX 1 Budapest,.,...»»»"««"» «Tárgy: Javaslat az Önkormányzat

Részletesebben

2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám. TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal

2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám. TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal 9/2008. (II.27.) rendelet az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről......18. oldal 10/2008.

Részletesebben

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén.

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén. 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/37/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

09 00 Ünnepi szentmise a Római Katolikus Templomban. 10 00 A megemlékezés virágainak elhelyezése az 1848-as emlékmûnél (Kossuth L.

09 00 Ünnepi szentmise a Római Katolikus Templomban. 10 00 A megemlékezés virágainak elhelyezése az 1848-as emlékmûnél (Kossuth L. 2007. MÁRCIUS 10. www.cegledbercel.hu C E G L É D B E R C E L K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A T i s z t e l e t t e l m e g h í v j u k Ceglédbercel község lakosságát az 1848-49-es

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 36/2003. (IX.9.)

Részletesebben

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet:

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet: Taktaharkány Nagyközség Polgármesterétől Készítette: Dr. Gadnai Mária jegyző és Petróné Vízkeleti Ágota Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 2013. év 1/2013.(I.11.) 2/2013.(I.11.) 3/2013.(I.11.) 4/2013.(I.11.) 5/2013.(I.18.) 6/2013.(I.31.) 7/2013.(I.31.) 8/2013.(I.31.) 9/2013.(I.31.) 10/2013.(I.31.) 11/2013.(I.31.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése JEGYZŐKÖNYV Száma:./2014 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. március 5.-én 17,30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1

XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1 XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 5.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

Tartalom. 2012. Február 29.

Tartalom. 2012. Február 29. Érdi II. évfolyam. 3. szám 2012. Február 29. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata nemzetgazdasági szempontból

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-28/2011 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben