Baráti Kör a Művészetért Alapítvány Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos u. 4. Tel.: 06-30/ BARÁTI KÖR A MŰVÉSZETÉRT" ALAPÍTVÁNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Baráti Kör a Művészetért Alapítvány. 9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos u. 4. Tel.: 06-30/9-162-681 www.bkma.hu BARÁTI KÖR A MŰVÉSZETÉRT" ALAPÍTVÁNY"

Átírás

1 Baráti Kör a Művészetért Alapítvány 92 Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos u 4 Tel: 6-3/ wwwbkmahu BARÁTI KÖR A MŰVÉSZETÉRT" ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 21 év

2 2 A közhasznúsági jelentés tartalma: I A Közhasznú Szervezet Adatai I II Baráti Kör a Művészetért Alapítvány rövid bemutatása III Számviteli beszámoló IV Költségvetési támogatás felhasználása V Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás VI Cél szerinti juttatások kimutatása VII Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatások mértéke VIII Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke illetve összege IX A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló A Közhasznú Szervezet Adatai: Név: Baráti Kör a Művészetért Alapítvány Cím: 92 Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos utca 4 Telefon: 6-3/ Honlap: wwwbkmahu Felelős vezető: Orbán János elnök Adószám: Számlaszám: Nemzetközi számlaszám: HU Bírósági Bejegyzés Száma:Győr-Moson-Sopron Megyei PkA 63/24 Bírósági Végzés Száma: Győr-Moson-Sopron Megyei 5122 Bírósági bejegyzés dátuma, jogerőre emelkedése: 24 december 3 Közhasznúsági fokozat: Közhasznú Szervezet II A Baráti Kör a Művészetért Alapítvány bemutatása: Mosonmagyaróváron már 21 óta dolgozunk együtt, lelkes, művészetet kedvelő csapatként, kezdetben Amatőr Művészek Baráti Köre néven Művészi tevékenységünket elsősorban városi ünnepségeken, s különböző műsorokon, rendezvényeken folytattuk művészi előadások formájában Tagjaink azok a városunkban és városunk környékén élő fiatalok, illetve fiatalos felnőttek, akik szeretnék összefogni a különböző művészeti ágakban zene, tánc, színház, képzőművészet stb tevékenykedőket, melyben minden korosztály, a gyerektől a nyugdíjasig képviselteti magát

3 3 Közhasznú céljaink: - összefogni a különböző művészeti ágakban (zene, tánc, színház, képzőművészet) tevékenykedőket, - magas művészeti értékek megmutatása és továbbadása generációk között, - tehetségkutatás és gondozás a művészet különböző területein működők körében, bemutatkozás biztosítása, - rendezvények létrehozása, esetenként határainkon kívül is, - művészeti és alkotó táborok létrehozása, - amatőr művészeti csoportok működtetése, segítése - a nevelési célú fejlesztések ösztönzése, a személyiségformálás hatékonyságának segítségével (a hagyományőrzésben, intellektuális vonatkozásban, kulturális megmozdulások területé, művészeti vonatkozásban) - céltudatos, tartalmas életet élő ifjúság nevelése, távol tartásuk a veszélyforrásoktól (drog, alkohol, dohányzás, deviáns csoportokba tömörülés stb) - művészeti nevelés, oktatás, képzés, továbbképzés, - az itt felsorolt célokkal kapcsolatos anyagi kiadások, ráfordítások viselése III Számviteli beszámoló EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 21 ÉV adatok E Ft-ban A tétel megnevezése a b A Befektetett eszközök (2-4 sorok) Előző év 29 c Előző év(ek) helyesbítései d Tárgyév 21 e I KÉSZLETEK II KÖVETELÉSEK III ÉRTÉKPAPÍROK IV PÉNZESZKÖZÖK I IMMATERIÁLIS JAVAK II TÁRGYI ESZKÖZÖK III BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B Forgóeszközök (6-9 sorok) ESZKÖZÖK AKTÍVÁK ÖSSZESEN (1+5 sor) C Saját tőke (12-16 sorok) I INDULÓ TŐKE/ JEGYZETT TŐKE II TŐKEVÁLTOZÁS/ EREDMÉNY III LEKÖTÖTT TARTALÉK IV TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) V TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL D Tartalék

4 4 A tétel megnevezése a b E Céltartalékok F Kötelezettségek (2-21 sorok) I HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSOK (PASSZÍVAK) ÖSSZESEN ( sor) Előző év 29 c Előző év(ek) helyesbítései d Tárgyév 21 e Mosonmagyaróvár, 211 május 15 Orbán János kuratórium elnöke T 1715/Brsz 1 AB Nyomtatvány

5 5 EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 21 ÉV adatok E Ft-ban Sorszám a A tétel megnevezése b A Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II) I PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK ( ) 1 Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól d) társadalombiztosítótól e) egyéb f) további céllal kapott 2 Pályázati úton elnyert támogatás 3 Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4 Tagdíjból származó bevétel 5 Egyéb bevétel II PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK B Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2) 1 Pénzügyileg rendezett bevételek 2 Pénzbevételt nem jelentő bevételek C Tényleges pénzbevételek (A/I+B/I) D Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/I+A/II) E Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) 1 Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ebből: továbbutalt támogatás 2 Ráfordítást jelentő eszközváltozások 3 Ráfordítást jelentő elszámolások 4 Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások F Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) 1 Ráfordításként érvényesíthető kiadások 2 Ráfordítást jelentő eszközváltozások 3 Ráfordítást jelentő elszámolások 4 Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások Előző év 29 c 794 Előző év(ek) helyesbítései d Tárgyév 29 e Mosonmagyaróvár, 211 május 15 Orbán János a kuratórium elnöke T 1715/Brsz s AB Nyomtatvány

6 6 EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 21 ÉV adatok E Ft-ban Sorszám a A tétel megnevezése b G Tárgyévi pénzügyi eredmény (±1±2) 1 Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I-E/1-E/4) 2 Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/I-F/1-F/4) H Nem pénzben realizált eredmény (±1±2) 1 Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II-E/2-E/3) 2 Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2-F/2-F/3) I Adózás előtti eredmény (B/1-F/1)±H/2 J Fizetendő társasági adó K Tárgyévi eredmény 1 Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/I +A/II)-(E/1+E/2+E/3) 2 Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J) Előző év 29 c Előző év(ek) helyesbítései d Tárgyév 21 e TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 1 Bérköltség ebből: - megbízási díjak - tiszteletdíjak 2 Személyi jellegű egyéb kifizetések 3 Bérjárulékok B Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások C Értékcsökkenési leírás D Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások E A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) F Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege Mosonmagyaróvár, 211 május 15 Orbán János a kuratórium elnöke T 1715/Brsz w AB Nyomtatvány

7 7 IV Költségvetési támogatás felhasználása: A Baráti Kör a Művészetért Alapítvány 21 évben, költségvetési támogatásban nem részesült V A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás C Saját tőke (12-16 sorok) I INDULÓ TŐKE/ JEGYZETT TŐKE II TŐKEVÁLTOZÁS/ EREDMÉNY III LEKÖTÖTT TARTALÉK IV TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) V TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL A Baráti Kör a Művészetért Alapítvány közhasznú célokra történő pénzügyi ráfordításai a 21 évben: A Anyagbeszerzés összesen: ,- Ft 1 Anyag költség: 99583,- Ft 2 Nyomtatványok beszerzésére: 4944,- Ft 3 Reprezentációra, vendéglátásra, étkezésre: 3376,- Ft 4 Koszorúzásra: 2,- Ft B Működési és egyéb költségek összesen: ,- Ft 1 Bérleti díjak összesen: , Ft a, Terembérleti díjakra 75,- Ft b, Egyéb bérleti díjakra (fény és hangtechnikai eszközök stb) : 5297, -Ft c, Tábor bérleti díjára: ,- Ft 2 Illeték, hatósági és jogdíjakra: 285,- Ft a, Jogdíj: 2,- Ft b, Pályázati dokumentumok költségeire: 85,- Ft 3 Könyvelési díjra: 25,- Ft 4 Pályázatírásra: 24,- Ft

8 8 5 Nevezési díjak, (szakmai) belépő jegyek vásárlásra: 754,- Ft 6 Országos színjátszó szövetség tagdíjára: 6,- Ft 7 Belföldi kiküldetésre: 93622,- Ft 8 Meghívott előadók vonatjegyére: 1392,- Ft 9 Szállítási költségre: 16,- Ft 1 Előadó művész tevékenységre: 5,- Ft 11 Művészeti oktatásra: 5,- Ft 12 Táncoktatásra: 5 Ft 13 Hangfelvétel készítésre: 12,- Ft 14 Hirdetés, reklám: ,- Ft a, Honlapkészítés: 44958,- Ft b, Filmkidolgozás: 7234,- Ft c, Filmkészítés: 75,- Ft 15 Karbantartási költségekre: ,- Ft a, Iratfűzés: 875,- Ft b, Nyomdaköltség: 11,- Ft c, Szövegkönyv készítés: 45,- Ft 16 Postaköltségre 968,- Ft 17 Bankköltségre 4625,- Ft C Beruházások összesen: 313, Ft 1 Kis értékű Tárgyi eszköz beszerzés: 175,- Ft a, Zed 142 típusú digitális keverő: 75,- Ft b, Behringer EP-25 típusú erősítő: 1,- Ft 2 Nagy értékű Tárgyi eszköz beszerzés: 138,- Ft a, Zed Antari X 31 II T típusú füstgép: 138,- Ft A fentiekben felsorolt eszközök cél szerinti Mosonmagyaaróvári Polgármesteri Hivatal képviselői támogatásból kerültek megvásárlásra I Cél szerinti juttatások kimutatása Az Alapítvány 21 évben a következő támogatásokat, pénzfelhasználásokat szavazta meg a kuratóriumi üléseken: 35,- Ft összeg felhasználását engedélyezi színházi eszközök megvásárlására, valamint további 11,- Ft összeg felhasználását engedélyezi az Alapítvány műsorainak, előadásainak stb megvalósításához szükséges anyagbeszerzéseihez

9 9 18,- Ft összeg felhasználását engedélyezi az Alapítvány bérleti díjainak rendezésére, 2,- Ft összeg felhasználását engedélyezi az Alapítvány működési és egyéb költségek kiadásaira A Baráti Kör a Művészetért Alapítványhoz érkezett támogatások felhasználása Dátum Név Adomány Monocopy Bt (92 Mosonmagyaróvár, Őz utca 4) Mosonmagyaróvár Polgármesteri Hivatal 92 Mosonmagyaróvár, Fő utca 11 Werner Ervinné magánszemély (8231 Máriakálnok, Rákóci út 48) évi NCA működési támogatás APEH APEH Muráncsik László képviselői támogatás Összesen: Felhasználási cél 2113-i Isten Pénze c előadás i 8 Vödör levegő c előadás 21 évi színházi előadások 2113-i Isten Pénze c előadás i A Kölyök c előadás i A Kölyök c előadás Színpadi Produkciók (29-ben nyert 2 db Pályázat) Alapítvány 21 évi működésének i A Kölyök c előadás i A Kölyök c előadás 21 évi NCA nyertes Pályázat 1 db nagy értékű Projektor megvásárlására Adó 1 %-os felajánlások Adó 1 %-os felajánlások i Isten Pénze c előadás i Isten Pénze c előadás Színházi eszközök vásárlásának, beszerzésének

10 1 A Baráti Kör a Művészetért Alapítvány bevételes műsorai, előadásai Dátum Összesen: Név Nagy Gáspár Kulturális Központ (98 Vasvár, Bartók Béla u 4) Szivárvány Astma klub Karolina Kórház 92 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2-4 Nyári Nemzetközi Komplex Művészeti Tábor bevétele Nyári Nemzetközi Komplex Művészeti Tábor bevétele Nyári Nemzetközi Komplex Művészeti Tábor bevétele Mosonmagyaróvár Polgármesteri Hivatal 92 Mosonmagyaróvár, Fő utca 11 Reménység Autista és Autisztikus sérültekért Alapítvány (92 Mosonmagyaróvár, Szent Istváőn Király út 97) Mosonmagyaróvár Polgármesteri Hivatal 92 Mosonmagyaróvár, Fő utca 11 SINOSZ (168 Budapest, Benczur út 21 ) Hunyadi Mátyás Alapítvány 92 Mosonmagyaróvár, Dr Gyárfás J utca 3 Mosonmagyaróvár Polgármesteri Hivatal 92 Mosonmagyaróvár, Fő utca 11 Bevétel Miből 2143 Vasvár 8 Vödör levegő c előadás számlázott bevétele 2171 Semmelweis Napi műsor számlázott bevétele Nyári Nemzetközi Komplex Művészeti Tábor bevétele Nyári Nemzetközi Komplex Művészeti Tábor bevétele Nyári Nemzetközi Komplex Művészeti Tábor bevétele Semmelweis Napi műsor számlázott bevétele Nyári Nemzetközi Komplex Művészeti Tábor számlázott bevétele Védőnők Napja műsor számlázott bevétele Elfogadás Napja műsor számlázott bevétele i Isten Pénze c előadás számlázott bevétele műsor számlázott bevétele A Baráti Kör a Művészetért Alapítványnak bankkamatból: Ft bevétele volt a 21 évben II Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatások mértéke A Baráti Kör a Művészetért Alapítvány 21-es évre vonatkozóan a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Közművelődési Pályázatain összesen 24,- Ft támogatást nyert el, színházi produkciók támogatására

11 11 A Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal képviselői keretből színházi eszközök megvásárlására összesen 3 Ft összeggel támogatta Alapítványunkat, melyen színházi eszközök kerültek megvásárlásra 21-es évben Alapítványunk Ft összegű Szja 1 %-ot fogadott, melyet közhasznú céljainknak megfelelően, színházi produkciók létrehozására, valamint működési költségekre fordítottunk VIII Közhaszni szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege A Baráti Kör a Művészetért Alapítvány a 21 évben tisztségviselőinek juttatásokat, támogatást nem adott IX A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Az alapítvány a 21 évre tervezett, munkatervben meghatározott közhasznú céljait megvalósította A kuratórium, a programok lebonyolításához minden hónapban előre tervezett vagy rendkívüli kuratóriumi üléseket tartott, amelyeken folyamatosan értékelte az eltelt időszak eseményeit, megbeszélte, meghatározta, leosztotta a következő időszak teendőit, feladatait, valamint megszervezte a további programokat 21-es évben végrehajtott, megvalósított programok: Január: 1 21 január 9-én és január 16-án bemutattuk Lezsák Sándor 8 Vödör levegő című tragikomédiáját mutattuk be, a Mosonmagyaróvár Flesch Károly Kulturális Központban, telt ház előtt 2 21 január 22-én alapítványunk énekesei felléptek a Mosonmagyaróvár Móra Ferenc Általános Iskola bálján 3 21 január 22-én Vitéz Vilmos Alapítónk, a Magyar Kultúra Napja alkalmából megrendezett ünnepségen, szakmai elismerésként megkapta a Győr Moson Sopron megyei Közművelődési díjat 4 21 január 3-án bemutattuk Müller Péter Müller Péter Sziámi Tolcsvay László Isten Pénze című musical-t a Mosonmagyaróvár Flesch Károly Kulturális Központban Február: 1 21 február 6-án Alapítványunk énekesei és a dance tánckara fellépett az Ujhelyi Imre Általános Iskola báljának a megnyitó műsorán 2 21 február 2-án Mosonmagyaróvár Flesch Károly Művelődési Házban Alapítványunk énekesei, táncosai zenés verses táncos összeállítással szerepeltek a megrendezésre került Sportgálán, ahol Mosonmagyaróvár élsportolóinak adták át az elismeréseket 3 21 február 2-án Vitéz Vilmos alapítónk fotókiállítását nyitottuk meg, Máriakálnok Művelődési Házban, majd bemutattuk Lezsák Sándor 8 Vödör levegő című tragikomédiáját

12 február 21-én és február 23-án bemutattuk Pozsgai Zsolt Bradányi Iván Nagy Tibor A Kölyök című musical-t a Mosonmagyaróvár Flesch Károly Kulturális Központban Március: 1 21 március 5-én a Mosonmagyaróvár Ujhelyi Imre Általános Iskola tanárait köszöntöttük egy énekes műsorral Nőnap alkalmából 2 21 március 2-án alapítványunk dance tánckara, a korábbi években előadott Dzsungel Könyve című színdarabunkból adtak táncos részleteket, a Mosonmagyaróvár Éltes Mátyás Általános Iskola jótékonysági műsorán 3 21 március 21-én Alapítványunk fiatal énekesei, versmondói és táncosai, a Győri Kisfaludy Napok megyei döntőjén szerepeltek nagy sikerrel, ahol O Cser Zita Bilincsek című tánckoreográfiája, valamint Arany Eszter énekesünk arany fokozatot, Stummer Cintia és Freimann Gábor versmondóink ezüst fokozatot értek el 4 21 március 26-án alapítványunk dance tánckara fellépett, a néhai Szigeti Gábor tiszteletbeli elnökünk emlékére, Mosonmagyaróvár Fehér Ló Művelődési Házban megrendezett emlékműsoron 5 21 március 31-én Alapítványunk Majoroki Nyugdíjas tánccsoportja, kiválóan szerepelt a Mosonmagyaróvár Flesch Károly Művelődési Házban megrendezett Nyugdíjas Ki Mit Tud döntőjén Április: 1 21 április 8-án megnyílt Zemplenszky Nóra és Benitsch Gergely tagjaink Táncizmusok című közös festmény és fotókiállítása a Mosonmagyaróvár Huszár Gál Városi Könyvtárban, melyet egy zenés táncos prózás műsorral nyitottak meg alapítványunk tagjai 2 21 április 1-én Mosonmagyaróvár Fehér Ló Művelődési házban a Költészet napja alkalmából tartottunk egy Ünnepi Műsort 3 21 április 13-án Mosonmagyaróvár Haller János Általános, Szakképző, és Szakközépiskolában megrendezett Városi Vers és Prózamondó versenyen zsűriztünk 4 21 április 16-án Jánossomorja Tánc Világnapja alkalmából Táncfesztiválon lépett fel alapítványunk dance táncckara megrendezett 5 21 április 23-án Alapítványunk Theatrum Ad Flexum Színháza bemutatta Lezsák Sándor 8 Vödör levegő című tragikomédiáját a Jánossomorja Művelődési Házban, a Jánossomorjai Gyermekek Átmeneti Otthona céljából 6 21 április 24-én Mosonmagyaróvár Flesch Károly művelődési házban megrendezett Flesch Károly táncverseny döntőjén szerepeltek nagy sikerrel az alapítványunk dance tánckara 7 21 április 25-én Alapítványunk énekesei Jánossomorja Vadász étteremben léptek fel egy zenei összeállítással

13 április 3-án a Vasváron megrendezett Színjátszó találkozón alapítványunk Theatrum Ad Flexum Színháza bemutatta Lezsák Sándor 8 Vödör levegő című tragikomédiáját a Vasvári Művelődési Házban, ahol a színdarab Szakmai Ezüst Minősítést és Különdíjat kapott, valamint Zemplenszkyné Rujder Éva és Komka Tamás a legjobb szereplő, O Cser Zita a legjobb mellékszereplő díjakat vehette át Május: 1 21 május 7-én Kozma Edit képzőművészeti kiállítását nyitotta meg egy táncos műsorral Jánossomorján 2 21 május 8-án Budapest Táncművészeti Főiskolán tartottunk egy előadást a művészeti nevelés hatásairól érzelmi intelligencia növelésével 3 21 május 14-én Alapítványunk Theatrum Ad Flexum Színháza bemutatta a Mosonmagyaróvár Fehér Ló Művelődési házban Lezsák Sándor 8 Vödör levegő című tragikomédiát, a XX Moson Megye Színjátszó találkozó megnyitó előadásaként A Színjátszó Találkozó Szakmai Zsűrije megerősítette a színdarab korábban megszerzett Ezüst minősítését, valamint az előadás megkapta a Szenika díjat Zemplenszkyné Rujder Éva és Komka Tamás szereplők, az előadáson nyújtott szereplésükért Kiváló Színész Díj elismerést vehették át 4 21 május 15-én Alapítványunk táncosai és énekesei a Mosonmagyaróvár Ujhelyi Általános iskolában tartottak egy zenés táncos műsort a megrendezett Ujhelyi Családi Nap rendezvényen 5 21 május 19-én Alapítványunk tagjai egy vidám összeállítással léptek fel a Mosonmagyaróvár Családok Átmeneti Otthona javára, Mosonmagyaróvár Flesch Károly Művelődési Házban megrendezett jótékonysági műsoron 6 21 május 2-án Alapítványunk tagjai elkészítették a Mosonmagyaróvár Ujhelyi Imre Általános Iskola Gálaműsorát 7 21 május 29-én Alapítványunk tagjai részt vettek Mosonmagyaróváron a Duna és környezete takarításában 8 21 május 29-én Alapítványunk tagjai, a Zemplenszky Család, Mosonmagyaróváron a Képzőművészet utcájában, nagy sikerrel bemutatta kerámia művészeti alkotásait Moson 1 programsorozaton Június: 1 21 június 5-én Alapítványunk színházának dance tánckara fellépett a Győri Nemzeti Színház egyik alapító tagja által megrendezett Dance4you Táncegyesület Gálaműsorán 2 21 június 18-án Alapítványunk tagjai, a Nyugdíjas Pedagógus Nap alkalmából megrendezett, nyugdíjas pedagógusokat köszöntő műsoron léptek fel a Mosonmagyaróvár Móra Ferenc Általános Iskolában 3 21 június 26-án 18 órától, Alapítványunk tagjai Anya, lánya, unokája című műsoron léptek fel Mosonmagyaróváron a Flesch Károly Kulturális Központban

14 14 Július: 1 21 július 1-én a Mosonmagyaróvár Fehér ló Művelődési házban Semmelweis Nap alkalmából készítettünk ünnepi műsort az egészségügyi dolgozóknak, ahol átadták a kiváló egészségügyi dolgozók díjait is 2 21 július 1-én Hegyeshalomban, a Hármas határtalálkozó rendezvénysorozaton, gyermekeknek adtunk egy gitáros énekes zenés műsort, majd musical részletekkel léptünk fel 3 21 július 17-én Alapítványunk énekesei felléptek a Mosonmagyaróvár Wittmann Parkban megrendezett Fásy Mulató műsorán 4 21 július 19 július 24 között nagy sikerű Nyári Nemzetközi Komplex Művészeti Tábort tartottunk Dunaszigeten tehetséges művészetet kedvelő fiatalok részére, amelyben Erdélyből, Sepsiszentgyörgyről érkeztek diákok is részt vettek A táborlakóknak több meghívott népszerű személy előadása mellett, zenekari koncertekben, karaoke estekben, vidám sportos és egyéb vetélkedőkben, képzőművészet, színjátszás, táncoktatásban, valamint Capuera harcművészet és jelelés tanulásban, kutyabemutatóban és még sok egyéb programban lehetett részük Táborunk záró akkordjaként a résztvevők egy színházi előadás keretében, saját készítésű összprodukciót mutattak be a HOLD jegyében, Dunakiliti faluház színpadján 2 fő néző előtt 5 21 július 3-tól augusztus 1-ig Vitéz Vilmos alapító tagunk fotókiállítását lehetett megtekinteni a Mosonmagyaróvár Főherceg vendégházban Augusztus: 1 21 augusztus 7-én Vitéz Vilmos alapító tagunk fotókiállítását lehetett megtekinteni Kisbodak Falunapon 2 21 augusztus 2-án Alapítványunk tagjai, Zene az kell címen musical összeállítással léptek fel, a Flesch Károly Művelődési ház parkolójában megtartott rendezvényen Szeptember: 1 21 szeptember 9-én a Mosonmagyaróvár Polgármesteri Hivatalban Alapítványunk a Védőnők Napja alkalmából készített ünnepi műsort 2 21 szeptember 12-én a Mosonmagyaróvár Várárokban, Szigetközi Bornapok alkalmából megrendezett Vármegye hangja énekes verseny döntőjén léptek fel alapítványi énekeseink 3 21 szeptember 16-án a Mosonmagyaróvár MOFÉM Gyár 11 éves évfordulója alkalmából megszervezett ünnepségen szerepeltünk egy musical összeállítással a Mosonmagyaróvár MOFÉM gyárban 4 21 szeptember 17-én Mosonmagyaróváron hatodik alkalommal megrendezett Elfogadás Napja rendezvényen vettek részt alapítványi tagjaink, a Mosonmagyaróvár Flesch Károly Kulturális Központban, ahol az érdeklődők megismerkedhettek a sérült személyek mindennapi problémáival, velük szemben a viselkedés íratlan szabályaival, társadalomba való befogadásuk szükségességével A látogatók ezen kívül megismerkedhettek jeleléssel, beszélgethettek paralimpiai sportolókkal, valamint kipróbálhattak különféle fejlesztő játékokat, kerekes székes akadálypályát, valamint részt vehettek vakvezető kutya bemutatón is A rendezvényen számos műsort is

15 15 megtekinthettek a látogatók, ahol az Alapítványunk énekes műsora mellett, az Éltes Mátyás Nevelési - Oktatási Központ diákjainak, a Naposház fiataljainak, illetve a Roll Dance Kerekes székes Kombi Táncegyüttes műsorát tekinthették meg az érdeklődők 5 21 szeptember 17-én és szeptember 18-án Alapítványunk Theatrum Ad Flexum Színháza bemutatta Pozsgai Zsolt Bradányi Iván Nagy Tibor A Kölyök című musical-t a Mosonmagyaróvár Flesch Károly Kulturális Központban 6 21 szeptember 18-án Alapítványunk énekesei musical összeállításokkal léptek fel a Mosonmagyaróvár Városközpont Napján a Flesch Károly Művelődési ház parkolójában 7 21 szeptember 23-án Fejlesztő Konferenciát tartottunk a Mosonmagyaróvár Polgármesteri Hivatalban, ahol A művészeti nevelés hatásairól az érzelmi intelligenciára címen tartottunk előadást 8 21 szeptember 25-én és 26-án Alapítványunk Új Kamasz Színpada kicsi gyermekek részére előadta, Mészely József feldolgozásában A rátóti csikótojás népmesét, nagy siker közepette a Mosonmagyaróvár Cselley-házban Október: 1 21 október 2-án Vitéz Vilmos alapító tagunk A pillanat varázsa című fotókiállítását lehetett megtekinteni Mosonmagyaróvár Flesch Károly Művelődési Házban 2 21 október 26-án Mosonmagyaróváron a Gyásztéren, az 1956-os események emlékére megrendezett Mosonmagyaróvári Városi Ünnepi Műsort készítették el Alapítványunk tagjai November: 1 21 november 7-én Alapítványunk színházának dance tánckara, Budapesten a Sima Központban lépett fel nagy sikerrel egy Országos Haj Show rendezvényen 2 21 november 12-én a Szociális Munkások Napja alkalmából készítettünk egy ünnepi műsort a Mosonmagyaróvár Fehér Ló Művelődési Házban 3 21 november 21-én Alapítványunk Színháza, a Theatrum Ad Flexum egy jótékonysági műsor keretében bemutatta a Máriakálnok Művelődési Házban a Bébi szitter című vígjátékát telt ház előtt 4 21 november 27-én a Véradók Napja alkalmából készítettünk egy ünnepi műsort Mosonmagyaróváron December: 1 21 december 5-én és december 11-én Alapítványunk Színháza, a Theatrum Ad Flexum bemutatta Müller Péter Müller Péter Sziámi Tolcsvay László Isten Pénze című musical-t a Mosonmagyaróvár Flesch Károly Kulturális Központban 2 21 december 9-én Alapítványunk énekesei, a Mosonmagyaróvár Egészség centrumban betegek és ápolónők részére adtak egy zenés énekes műsort 3 21 december 15-én Alapítványunk tagjai, a Mosonmagyaróvár, Hunyadi Mátyás Iskola éttermében adtak egy 2 perces műsort ingyenes előadás keretében (Fellépők,

16 16 segítő: Bérci Csaba köszöntő, Major Tamás, Weisz Judit operett összeállítás, Komka Tamás vers, Freimann Gábor hangosítás) 4 21 december 17-én és december 23-án, Alapítványunk színházának dance tánckara, szerepelt a Jánossomorja színjátszó csoport, Gyufaárus kislány című Andersen mese színdarab bemutatójában A színdarab 2 2 alkalommal került bemutatásra a Jánossomorja Balassi Bálint Művelődés Házban A mese darab tánc koreográfiáját Alapítványunk készítette 5 21 december 18-án Alapítványunk tagjai, a Mosonmagyaróvár, Magyar utcán Téli Fesztivál keretében megrendezett rendezvényen adtak egy prózás énekes műsort 6 21 december 18-án Alapítványunk tagjai, Dunakiliti, Nagykarácsony Műsoron léptek fel 7 21 december 21-én Alapítványunk tagjai, a Mosonmagyaróvár, Magyaros étteremben adtak egy énekes műsort Kelt: Mosonmagyaróváron, 211 május 15 napján Orbán János a kuratórium elnöke

Baráti Kör a Művészetért Alapítvány. 9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos u. 4. Tel.: 06-30/9-162-681 www.bkma.hu

Baráti Kör a Művészetért Alapítvány. 9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos u. 4. Tel.: 06-30/9-162-681 www.bkma.hu Baráti Kör a Művészetért Alapítvány 9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos u. 4. Tel.: 06-30/9-162-681 www.bkma.hu BATRÁTI KÖR A MŰVÉSZETÉRT" ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009. év A közhasznúsági jelentés

Részletesebben

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Tartalomjegyzék I. A szervezet alapadatai... 3 II. Számviteli beszámoló... 4 III. Költségvetési támogatás felhasználása... 6 IV. Vagyon felhasználásával

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 A Remény a Leukémiás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány adatai Alapítás éve: 1999 Bírósági bejegyzés száma: Apk. 61.255/1999 Helye: Debrecen Dátum: 1999. 06. 17. Közhasznúsági

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. a Honvéd Sas-hegy Sportegyesület 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján)

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. a Honvéd Sas-hegy Sportegyesület 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján) KÖZHASZNÚ JELENTÉS a 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján) Tartalom: A. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója a. Mérleg (T. 1715/B.r.sz.

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64.

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. TARTALOM 1. Az alapítvány alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege 3. Kimutatás

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2012.év Szivárványhíd Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 9476 Zsira, Rákóczi Ferenc u. 12. címe Kelt: Zsira, 2013.01.24.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Csánkné Köves Gabriella 2011. május 20. Dági Általános Iskolásokért Alapítvány 2522 Dág, Deák Ferenc út 30. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Dág, 2011 május 20. Csánkné

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2010. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2011. május 24. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S T A R

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

2011.évi K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

2011.évi K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S PACI DOKI ALAPÍTVÁNY 2011.évi K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Csemő, 2012. február 29.. Fridrik Dóra elnök T a r t a l o m 1. A Paci-Doki Alapítvány t számviteli beszámolója 2. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010. Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány 2092 Budakeszi, Rózsa u. 3. Tel/fax: 06 23 452 110 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Az egyéb szervezet megnevezése: Budakeszi Cserkészekért Alapítvány Az egyéb szervezet címe (székhely): 2092 Budakeszi, Rózsa

Részletesebben

PÁKA ÉRTÉKEIÉRT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2009.év

PÁKA ÉRTÉKEIÉRT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2009.év 1 PÁKA ÉRTÉKEIÉRT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Páka, 2010. március 22. Bécs József Elnök 2 TARTALOM 1. A szervezet adatai 2. Közhasznú egyszerűsített beszámoló /Mérleg, Közhasznú eredménylevezetés/

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011.02.23-2011.12.31. Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 190323829199933102 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány az egyéb szervezet megnevezése 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben

Poroszlai Ákos A Kuratórium elnöke

Poroszlai Ákos A Kuratórium elnöke Köszönet az egy százalékért A BOLYAI JÁNOS HONVÉD ALAPITVÁNY ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk egy százalékával támogatták tevékenységét. A 2008. évi személyi jövedelemadó

Részletesebben

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év Székhely: 5400 Mezőtúr Petőfi tér 1. Adószám: 19223261-1-16 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

PÉCSI FLAMENCO EGYESÜLET 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

PÉCSI FLAMENCO EGYESÜLET 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE PÉCSI FLAMENCO EGYESÜLET 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1. Az Egyesület bemutatása: 1.1. Egyesület neve: Pécsi Flamenco Egyesület 1.2. Egyesület székhelye: 7625 Pécs, Babits M. u. 6. fsz. 1/A. 1.3.

Részletesebben

VIDÉKEN ÉLŐK ESÉLYEIÉRT EGYESÜLET

VIDÉKEN ÉLŐK ESÉLYEIÉRT EGYESÜLET K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 VIDÉKEN ÉLŐK ESÉLYEIÉRT EGYESÜLET székhely: 8960 Lenti, Vörösmarty Mihály u. 24/d. postacím: 8988 Kozmadombja, Jókai u.20. adószám: 18967669-1-20 közhasznúsági

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ZALAI DOMBSÁG TURIZMUSÁÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ------------------------------------------ Dr Nagy Árpád Dezsőné Elnök P:h: Kelt: Bázakerettye, 2011.01.31. TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2007. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2008. május

Részletesebben

Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület 2009. évi Közhasznúsági jelentése

Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület 2009. évi Közhasznúsági jelentése Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület 2009. évi Közhasznúsági jelentése Egyesület neve: Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület Egyesület címe: 2051 Biatorbágy, Szabadság út 3. Adószáma: 19174617-1-13 Bankszámlaszáma:

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S CINEFEST Egyesület Cím: 3525 Miskolc, Városház tér 20. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Miskolc, 2012. május 04. T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. Egyszeres könyvvitelt vezető

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18818716949952915 Cg:2914 (PK 60018/2008/2-2914) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2010 év Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év 1 8 3 2 7 7 5 7 1 0 2 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2010. év FEKETE GYÉMÁNT FÚVÓSZENEKARÉRT EGYESÜLET Egyéb szervezet megnevezése 7622 PÉCS,

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

Közhasznúsági beszámoló 2008

Közhasznúsági beszámoló 2008 Közhasznúsági beszámoló 2008 A Civil Centrum Közhasznú Alapítvány célja: Magyarországon bejegyzett non-profit szervezetek működésének erősítése, hatékonyságuk növelése, annak érdekében, hogy társadalmi

Részletesebben

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány Közhasznúsági jelentés Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány 2011. évi tevékenységéről Az adatok könyvvizsgálattalnincsenek alátámasztva! Közhasznúsági fokozat: Közhasznú Alapítvány Nyilvántartásba vételi

Részletesebben