Baráti Kör a Művészetért Alapítvány Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos u. 4. Tel.: 06-30/ BARÁTI KÖR A MŰVÉSZETÉRT" ALAPÍTVÁNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Baráti Kör a Művészetért Alapítvány. 9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos u. 4. Tel.: 06-30/9-162-681 www.bkma.hu BARÁTI KÖR A MŰVÉSZETÉRT" ALAPÍTVÁNY"

Átírás

1 Baráti Kör a Művészetért Alapítvány 92 Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos u 4 Tel: 6-3/ wwwbkmahu BARÁTI KÖR A MŰVÉSZETÉRT" ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 21 év

2 2 A közhasznúsági jelentés tartalma: I A Közhasznú Szervezet Adatai I II Baráti Kör a Művészetért Alapítvány rövid bemutatása III Számviteli beszámoló IV Költségvetési támogatás felhasználása V Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás VI Cél szerinti juttatások kimutatása VII Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatások mértéke VIII Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke illetve összege IX A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló A Közhasznú Szervezet Adatai: Név: Baráti Kör a Művészetért Alapítvány Cím: 92 Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos utca 4 Telefon: 6-3/ Honlap: wwwbkmahu Felelős vezető: Orbán János elnök Adószám: Számlaszám: Nemzetközi számlaszám: HU Bírósági Bejegyzés Száma:Győr-Moson-Sopron Megyei PkA 63/24 Bírósági Végzés Száma: Győr-Moson-Sopron Megyei 5122 Bírósági bejegyzés dátuma, jogerőre emelkedése: 24 december 3 Közhasznúsági fokozat: Közhasznú Szervezet II A Baráti Kör a Művészetért Alapítvány bemutatása: Mosonmagyaróváron már 21 óta dolgozunk együtt, lelkes, művészetet kedvelő csapatként, kezdetben Amatőr Művészek Baráti Köre néven Művészi tevékenységünket elsősorban városi ünnepségeken, s különböző műsorokon, rendezvényeken folytattuk művészi előadások formájában Tagjaink azok a városunkban és városunk környékén élő fiatalok, illetve fiatalos felnőttek, akik szeretnék összefogni a különböző művészeti ágakban zene, tánc, színház, képzőművészet stb tevékenykedőket, melyben minden korosztály, a gyerektől a nyugdíjasig képviselteti magát

3 3 Közhasznú céljaink: - összefogni a különböző művészeti ágakban (zene, tánc, színház, képzőművészet) tevékenykedőket, - magas művészeti értékek megmutatása és továbbadása generációk között, - tehetségkutatás és gondozás a művészet különböző területein működők körében, bemutatkozás biztosítása, - rendezvények létrehozása, esetenként határainkon kívül is, - művészeti és alkotó táborok létrehozása, - amatőr művészeti csoportok működtetése, segítése - a nevelési célú fejlesztések ösztönzése, a személyiségformálás hatékonyságának segítségével (a hagyományőrzésben, intellektuális vonatkozásban, kulturális megmozdulások területé, művészeti vonatkozásban) - céltudatos, tartalmas életet élő ifjúság nevelése, távol tartásuk a veszélyforrásoktól (drog, alkohol, dohányzás, deviáns csoportokba tömörülés stb) - művészeti nevelés, oktatás, képzés, továbbképzés, - az itt felsorolt célokkal kapcsolatos anyagi kiadások, ráfordítások viselése III Számviteli beszámoló EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 21 ÉV adatok E Ft-ban A tétel megnevezése a b A Befektetett eszközök (2-4 sorok) Előző év 29 c Előző év(ek) helyesbítései d Tárgyév 21 e I KÉSZLETEK II KÖVETELÉSEK III ÉRTÉKPAPÍROK IV PÉNZESZKÖZÖK I IMMATERIÁLIS JAVAK II TÁRGYI ESZKÖZÖK III BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B Forgóeszközök (6-9 sorok) ESZKÖZÖK AKTÍVÁK ÖSSZESEN (1+5 sor) C Saját tőke (12-16 sorok) I INDULÓ TŐKE/ JEGYZETT TŐKE II TŐKEVÁLTOZÁS/ EREDMÉNY III LEKÖTÖTT TARTALÉK IV TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) V TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL D Tartalék

4 4 A tétel megnevezése a b E Céltartalékok F Kötelezettségek (2-21 sorok) I HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSOK (PASSZÍVAK) ÖSSZESEN ( sor) Előző év 29 c Előző év(ek) helyesbítései d Tárgyév 21 e Mosonmagyaróvár, 211 május 15 Orbán János kuratórium elnöke T 1715/Brsz 1 AB Nyomtatvány

5 5 EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 21 ÉV adatok E Ft-ban Sorszám a A tétel megnevezése b A Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II) I PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK ( ) 1 Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól d) társadalombiztosítótól e) egyéb f) további céllal kapott 2 Pályázati úton elnyert támogatás 3 Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4 Tagdíjból származó bevétel 5 Egyéb bevétel II PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK B Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2) 1 Pénzügyileg rendezett bevételek 2 Pénzbevételt nem jelentő bevételek C Tényleges pénzbevételek (A/I+B/I) D Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/I+A/II) E Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) 1 Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ebből: továbbutalt támogatás 2 Ráfordítást jelentő eszközváltozások 3 Ráfordítást jelentő elszámolások 4 Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások F Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) 1 Ráfordításként érvényesíthető kiadások 2 Ráfordítást jelentő eszközváltozások 3 Ráfordítást jelentő elszámolások 4 Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások Előző év 29 c 794 Előző év(ek) helyesbítései d Tárgyév 29 e Mosonmagyaróvár, 211 május 15 Orbán János a kuratórium elnöke T 1715/Brsz s AB Nyomtatvány

6 6 EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 21 ÉV adatok E Ft-ban Sorszám a A tétel megnevezése b G Tárgyévi pénzügyi eredmény (±1±2) 1 Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I-E/1-E/4) 2 Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/I-F/1-F/4) H Nem pénzben realizált eredmény (±1±2) 1 Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II-E/2-E/3) 2 Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2-F/2-F/3) I Adózás előtti eredmény (B/1-F/1)±H/2 J Fizetendő társasági adó K Tárgyévi eredmény 1 Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/I +A/II)-(E/1+E/2+E/3) 2 Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J) Előző év 29 c Előző év(ek) helyesbítései d Tárgyév 21 e TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 1 Bérköltség ebből: - megbízási díjak - tiszteletdíjak 2 Személyi jellegű egyéb kifizetések 3 Bérjárulékok B Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások C Értékcsökkenési leírás D Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások E A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) F Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege Mosonmagyaróvár, 211 május 15 Orbán János a kuratórium elnöke T 1715/Brsz w AB Nyomtatvány

7 7 IV Költségvetési támogatás felhasználása: A Baráti Kör a Művészetért Alapítvány 21 évben, költségvetési támogatásban nem részesült V A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás C Saját tőke (12-16 sorok) I INDULÓ TŐKE/ JEGYZETT TŐKE II TŐKEVÁLTOZÁS/ EREDMÉNY III LEKÖTÖTT TARTALÉK IV TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) V TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL A Baráti Kör a Művészetért Alapítvány közhasznú célokra történő pénzügyi ráfordításai a 21 évben: A Anyagbeszerzés összesen: ,- Ft 1 Anyag költség: 99583,- Ft 2 Nyomtatványok beszerzésére: 4944,- Ft 3 Reprezentációra, vendéglátásra, étkezésre: 3376,- Ft 4 Koszorúzásra: 2,- Ft B Működési és egyéb költségek összesen: ,- Ft 1 Bérleti díjak összesen: , Ft a, Terembérleti díjakra 75,- Ft b, Egyéb bérleti díjakra (fény és hangtechnikai eszközök stb) : 5297, -Ft c, Tábor bérleti díjára: ,- Ft 2 Illeték, hatósági és jogdíjakra: 285,- Ft a, Jogdíj: 2,- Ft b, Pályázati dokumentumok költségeire: 85,- Ft 3 Könyvelési díjra: 25,- Ft 4 Pályázatírásra: 24,- Ft

8 8 5 Nevezési díjak, (szakmai) belépő jegyek vásárlásra: 754,- Ft 6 Országos színjátszó szövetség tagdíjára: 6,- Ft 7 Belföldi kiküldetésre: 93622,- Ft 8 Meghívott előadók vonatjegyére: 1392,- Ft 9 Szállítási költségre: 16,- Ft 1 Előadó művész tevékenységre: 5,- Ft 11 Művészeti oktatásra: 5,- Ft 12 Táncoktatásra: 5 Ft 13 Hangfelvétel készítésre: 12,- Ft 14 Hirdetés, reklám: ,- Ft a, Honlapkészítés: 44958,- Ft b, Filmkidolgozás: 7234,- Ft c, Filmkészítés: 75,- Ft 15 Karbantartási költségekre: ,- Ft a, Iratfűzés: 875,- Ft b, Nyomdaköltség: 11,- Ft c, Szövegkönyv készítés: 45,- Ft 16 Postaköltségre 968,- Ft 17 Bankköltségre 4625,- Ft C Beruházások összesen: 313, Ft 1 Kis értékű Tárgyi eszköz beszerzés: 175,- Ft a, Zed 142 típusú digitális keverő: 75,- Ft b, Behringer EP-25 típusú erősítő: 1,- Ft 2 Nagy értékű Tárgyi eszköz beszerzés: 138,- Ft a, Zed Antari X 31 II T típusú füstgép: 138,- Ft A fentiekben felsorolt eszközök cél szerinti Mosonmagyaaróvári Polgármesteri Hivatal képviselői támogatásból kerültek megvásárlásra I Cél szerinti juttatások kimutatása Az Alapítvány 21 évben a következő támogatásokat, pénzfelhasználásokat szavazta meg a kuratóriumi üléseken: 35,- Ft összeg felhasználását engedélyezi színházi eszközök megvásárlására, valamint további 11,- Ft összeg felhasználását engedélyezi az Alapítvány műsorainak, előadásainak stb megvalósításához szükséges anyagbeszerzéseihez

9 9 18,- Ft összeg felhasználását engedélyezi az Alapítvány bérleti díjainak rendezésére, 2,- Ft összeg felhasználását engedélyezi az Alapítvány működési és egyéb költségek kiadásaira A Baráti Kör a Művészetért Alapítványhoz érkezett támogatások felhasználása Dátum Név Adomány Monocopy Bt (92 Mosonmagyaróvár, Őz utca 4) Mosonmagyaróvár Polgármesteri Hivatal 92 Mosonmagyaróvár, Fő utca 11 Werner Ervinné magánszemély (8231 Máriakálnok, Rákóci út 48) évi NCA működési támogatás APEH APEH Muráncsik László képviselői támogatás Összesen: Felhasználási cél 2113-i Isten Pénze c előadás i 8 Vödör levegő c előadás 21 évi színházi előadások 2113-i Isten Pénze c előadás i A Kölyök c előadás i A Kölyök c előadás Színpadi Produkciók (29-ben nyert 2 db Pályázat) Alapítvány 21 évi működésének i A Kölyök c előadás i A Kölyök c előadás 21 évi NCA nyertes Pályázat 1 db nagy értékű Projektor megvásárlására Adó 1 %-os felajánlások Adó 1 %-os felajánlások i Isten Pénze c előadás i Isten Pénze c előadás Színházi eszközök vásárlásának, beszerzésének

10 1 A Baráti Kör a Művészetért Alapítvány bevételes műsorai, előadásai Dátum Összesen: Név Nagy Gáspár Kulturális Központ (98 Vasvár, Bartók Béla u 4) Szivárvány Astma klub Karolina Kórház 92 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2-4 Nyári Nemzetközi Komplex Művészeti Tábor bevétele Nyári Nemzetközi Komplex Művészeti Tábor bevétele Nyári Nemzetközi Komplex Művészeti Tábor bevétele Mosonmagyaróvár Polgármesteri Hivatal 92 Mosonmagyaróvár, Fő utca 11 Reménység Autista és Autisztikus sérültekért Alapítvány (92 Mosonmagyaróvár, Szent Istváőn Király út 97) Mosonmagyaróvár Polgármesteri Hivatal 92 Mosonmagyaróvár, Fő utca 11 SINOSZ (168 Budapest, Benczur út 21 ) Hunyadi Mátyás Alapítvány 92 Mosonmagyaróvár, Dr Gyárfás J utca 3 Mosonmagyaróvár Polgármesteri Hivatal 92 Mosonmagyaróvár, Fő utca 11 Bevétel Miből 2143 Vasvár 8 Vödör levegő c előadás számlázott bevétele 2171 Semmelweis Napi műsor számlázott bevétele Nyári Nemzetközi Komplex Művészeti Tábor bevétele Nyári Nemzetközi Komplex Művészeti Tábor bevétele Nyári Nemzetközi Komplex Művészeti Tábor bevétele Semmelweis Napi műsor számlázott bevétele Nyári Nemzetközi Komplex Művészeti Tábor számlázott bevétele Védőnők Napja műsor számlázott bevétele Elfogadás Napja műsor számlázott bevétele i Isten Pénze c előadás számlázott bevétele műsor számlázott bevétele A Baráti Kör a Művészetért Alapítványnak bankkamatból: Ft bevétele volt a 21 évben II Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatások mértéke A Baráti Kör a Művészetért Alapítvány 21-es évre vonatkozóan a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Közművelődési Pályázatain összesen 24,- Ft támogatást nyert el, színházi produkciók támogatására

11 11 A Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal képviselői keretből színházi eszközök megvásárlására összesen 3 Ft összeggel támogatta Alapítványunkat, melyen színházi eszközök kerültek megvásárlásra 21-es évben Alapítványunk Ft összegű Szja 1 %-ot fogadott, melyet közhasznú céljainknak megfelelően, színházi produkciók létrehozására, valamint működési költségekre fordítottunk VIII Közhaszni szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege A Baráti Kör a Művészetért Alapítvány a 21 évben tisztségviselőinek juttatásokat, támogatást nem adott IX A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Az alapítvány a 21 évre tervezett, munkatervben meghatározott közhasznú céljait megvalósította A kuratórium, a programok lebonyolításához minden hónapban előre tervezett vagy rendkívüli kuratóriumi üléseket tartott, amelyeken folyamatosan értékelte az eltelt időszak eseményeit, megbeszélte, meghatározta, leosztotta a következő időszak teendőit, feladatait, valamint megszervezte a további programokat 21-es évben végrehajtott, megvalósított programok: Január: 1 21 január 9-én és január 16-án bemutattuk Lezsák Sándor 8 Vödör levegő című tragikomédiáját mutattuk be, a Mosonmagyaróvár Flesch Károly Kulturális Központban, telt ház előtt 2 21 január 22-én alapítványunk énekesei felléptek a Mosonmagyaróvár Móra Ferenc Általános Iskola bálján 3 21 január 22-én Vitéz Vilmos Alapítónk, a Magyar Kultúra Napja alkalmából megrendezett ünnepségen, szakmai elismerésként megkapta a Győr Moson Sopron megyei Közművelődési díjat 4 21 január 3-án bemutattuk Müller Péter Müller Péter Sziámi Tolcsvay László Isten Pénze című musical-t a Mosonmagyaróvár Flesch Károly Kulturális Központban Február: 1 21 február 6-án Alapítványunk énekesei és a dance tánckara fellépett az Ujhelyi Imre Általános Iskola báljának a megnyitó műsorán 2 21 február 2-án Mosonmagyaróvár Flesch Károly Művelődési Házban Alapítványunk énekesei, táncosai zenés verses táncos összeállítással szerepeltek a megrendezésre került Sportgálán, ahol Mosonmagyaróvár élsportolóinak adták át az elismeréseket 3 21 február 2-án Vitéz Vilmos alapítónk fotókiállítását nyitottuk meg, Máriakálnok Művelődési Házban, majd bemutattuk Lezsák Sándor 8 Vödör levegő című tragikomédiáját

12 február 21-én és február 23-án bemutattuk Pozsgai Zsolt Bradányi Iván Nagy Tibor A Kölyök című musical-t a Mosonmagyaróvár Flesch Károly Kulturális Központban Március: 1 21 március 5-én a Mosonmagyaróvár Ujhelyi Imre Általános Iskola tanárait köszöntöttük egy énekes műsorral Nőnap alkalmából 2 21 március 2-án alapítványunk dance tánckara, a korábbi években előadott Dzsungel Könyve című színdarabunkból adtak táncos részleteket, a Mosonmagyaróvár Éltes Mátyás Általános Iskola jótékonysági műsorán 3 21 március 21-én Alapítványunk fiatal énekesei, versmondói és táncosai, a Győri Kisfaludy Napok megyei döntőjén szerepeltek nagy sikerrel, ahol O Cser Zita Bilincsek című tánckoreográfiája, valamint Arany Eszter énekesünk arany fokozatot, Stummer Cintia és Freimann Gábor versmondóink ezüst fokozatot értek el 4 21 március 26-án alapítványunk dance tánckara fellépett, a néhai Szigeti Gábor tiszteletbeli elnökünk emlékére, Mosonmagyaróvár Fehér Ló Művelődési Házban megrendezett emlékműsoron 5 21 március 31-én Alapítványunk Majoroki Nyugdíjas tánccsoportja, kiválóan szerepelt a Mosonmagyaróvár Flesch Károly Művelődési Házban megrendezett Nyugdíjas Ki Mit Tud döntőjén Április: 1 21 április 8-án megnyílt Zemplenszky Nóra és Benitsch Gergely tagjaink Táncizmusok című közös festmény és fotókiállítása a Mosonmagyaróvár Huszár Gál Városi Könyvtárban, melyet egy zenés táncos prózás műsorral nyitottak meg alapítványunk tagjai 2 21 április 1-én Mosonmagyaróvár Fehér Ló Művelődési házban a Költészet napja alkalmából tartottunk egy Ünnepi Műsort 3 21 április 13-án Mosonmagyaróvár Haller János Általános, Szakképző, és Szakközépiskolában megrendezett Városi Vers és Prózamondó versenyen zsűriztünk 4 21 április 16-án Jánossomorja Tánc Világnapja alkalmából Táncfesztiválon lépett fel alapítványunk dance táncckara megrendezett 5 21 április 23-án Alapítványunk Theatrum Ad Flexum Színháza bemutatta Lezsák Sándor 8 Vödör levegő című tragikomédiáját a Jánossomorja Művelődési Házban, a Jánossomorjai Gyermekek Átmeneti Otthona céljából 6 21 április 24-én Mosonmagyaróvár Flesch Károly művelődési házban megrendezett Flesch Károly táncverseny döntőjén szerepeltek nagy sikerrel az alapítványunk dance tánckara 7 21 április 25-én Alapítványunk énekesei Jánossomorja Vadász étteremben léptek fel egy zenei összeállítással

13 április 3-án a Vasváron megrendezett Színjátszó találkozón alapítványunk Theatrum Ad Flexum Színháza bemutatta Lezsák Sándor 8 Vödör levegő című tragikomédiáját a Vasvári Művelődési Házban, ahol a színdarab Szakmai Ezüst Minősítést és Különdíjat kapott, valamint Zemplenszkyné Rujder Éva és Komka Tamás a legjobb szereplő, O Cser Zita a legjobb mellékszereplő díjakat vehette át Május: 1 21 május 7-én Kozma Edit képzőművészeti kiállítását nyitotta meg egy táncos műsorral Jánossomorján 2 21 május 8-án Budapest Táncművészeti Főiskolán tartottunk egy előadást a művészeti nevelés hatásairól érzelmi intelligencia növelésével 3 21 május 14-én Alapítványunk Theatrum Ad Flexum Színháza bemutatta a Mosonmagyaróvár Fehér Ló Művelődési házban Lezsák Sándor 8 Vödör levegő című tragikomédiát, a XX Moson Megye Színjátszó találkozó megnyitó előadásaként A Színjátszó Találkozó Szakmai Zsűrije megerősítette a színdarab korábban megszerzett Ezüst minősítését, valamint az előadás megkapta a Szenika díjat Zemplenszkyné Rujder Éva és Komka Tamás szereplők, az előadáson nyújtott szereplésükért Kiváló Színész Díj elismerést vehették át 4 21 május 15-én Alapítványunk táncosai és énekesei a Mosonmagyaróvár Ujhelyi Általános iskolában tartottak egy zenés táncos műsort a megrendezett Ujhelyi Családi Nap rendezvényen 5 21 május 19-én Alapítványunk tagjai egy vidám összeállítással léptek fel a Mosonmagyaróvár Családok Átmeneti Otthona javára, Mosonmagyaróvár Flesch Károly Művelődési Házban megrendezett jótékonysági műsoron 6 21 május 2-án Alapítványunk tagjai elkészítették a Mosonmagyaróvár Ujhelyi Imre Általános Iskola Gálaműsorát 7 21 május 29-én Alapítványunk tagjai részt vettek Mosonmagyaróváron a Duna és környezete takarításában 8 21 május 29-én Alapítványunk tagjai, a Zemplenszky Család, Mosonmagyaróváron a Képzőművészet utcájában, nagy sikerrel bemutatta kerámia művészeti alkotásait Moson 1 programsorozaton Június: 1 21 június 5-én Alapítványunk színházának dance tánckara fellépett a Győri Nemzeti Színház egyik alapító tagja által megrendezett Dance4you Táncegyesület Gálaműsorán 2 21 június 18-án Alapítványunk tagjai, a Nyugdíjas Pedagógus Nap alkalmából megrendezett, nyugdíjas pedagógusokat köszöntő műsoron léptek fel a Mosonmagyaróvár Móra Ferenc Általános Iskolában 3 21 június 26-án 18 órától, Alapítványunk tagjai Anya, lánya, unokája című műsoron léptek fel Mosonmagyaróváron a Flesch Károly Kulturális Központban

14 14 Július: 1 21 július 1-én a Mosonmagyaróvár Fehér ló Művelődési házban Semmelweis Nap alkalmából készítettünk ünnepi műsort az egészségügyi dolgozóknak, ahol átadták a kiváló egészségügyi dolgozók díjait is 2 21 július 1-én Hegyeshalomban, a Hármas határtalálkozó rendezvénysorozaton, gyermekeknek adtunk egy gitáros énekes zenés műsort, majd musical részletekkel léptünk fel 3 21 július 17-én Alapítványunk énekesei felléptek a Mosonmagyaróvár Wittmann Parkban megrendezett Fásy Mulató műsorán 4 21 július 19 július 24 között nagy sikerű Nyári Nemzetközi Komplex Művészeti Tábort tartottunk Dunaszigeten tehetséges művészetet kedvelő fiatalok részére, amelyben Erdélyből, Sepsiszentgyörgyről érkeztek diákok is részt vettek A táborlakóknak több meghívott népszerű személy előadása mellett, zenekari koncertekben, karaoke estekben, vidám sportos és egyéb vetélkedőkben, képzőművészet, színjátszás, táncoktatásban, valamint Capuera harcművészet és jelelés tanulásban, kutyabemutatóban és még sok egyéb programban lehetett részük Táborunk záró akkordjaként a résztvevők egy színházi előadás keretében, saját készítésű összprodukciót mutattak be a HOLD jegyében, Dunakiliti faluház színpadján 2 fő néző előtt 5 21 július 3-tól augusztus 1-ig Vitéz Vilmos alapító tagunk fotókiállítását lehetett megtekinteni a Mosonmagyaróvár Főherceg vendégházban Augusztus: 1 21 augusztus 7-én Vitéz Vilmos alapító tagunk fotókiállítását lehetett megtekinteni Kisbodak Falunapon 2 21 augusztus 2-án Alapítványunk tagjai, Zene az kell címen musical összeállítással léptek fel, a Flesch Károly Művelődési ház parkolójában megtartott rendezvényen Szeptember: 1 21 szeptember 9-én a Mosonmagyaróvár Polgármesteri Hivatalban Alapítványunk a Védőnők Napja alkalmából készített ünnepi műsort 2 21 szeptember 12-én a Mosonmagyaróvár Várárokban, Szigetközi Bornapok alkalmából megrendezett Vármegye hangja énekes verseny döntőjén léptek fel alapítványi énekeseink 3 21 szeptember 16-án a Mosonmagyaróvár MOFÉM Gyár 11 éves évfordulója alkalmából megszervezett ünnepségen szerepeltünk egy musical összeállítással a Mosonmagyaróvár MOFÉM gyárban 4 21 szeptember 17-én Mosonmagyaróváron hatodik alkalommal megrendezett Elfogadás Napja rendezvényen vettek részt alapítványi tagjaink, a Mosonmagyaróvár Flesch Károly Kulturális Központban, ahol az érdeklődők megismerkedhettek a sérült személyek mindennapi problémáival, velük szemben a viselkedés íratlan szabályaival, társadalomba való befogadásuk szükségességével A látogatók ezen kívül megismerkedhettek jeleléssel, beszélgethettek paralimpiai sportolókkal, valamint kipróbálhattak különféle fejlesztő játékokat, kerekes székes akadálypályát, valamint részt vehettek vakvezető kutya bemutatón is A rendezvényen számos műsort is

15 15 megtekinthettek a látogatók, ahol az Alapítványunk énekes műsora mellett, az Éltes Mátyás Nevelési - Oktatási Központ diákjainak, a Naposház fiataljainak, illetve a Roll Dance Kerekes székes Kombi Táncegyüttes műsorát tekinthették meg az érdeklődők 5 21 szeptember 17-én és szeptember 18-án Alapítványunk Theatrum Ad Flexum Színháza bemutatta Pozsgai Zsolt Bradányi Iván Nagy Tibor A Kölyök című musical-t a Mosonmagyaróvár Flesch Károly Kulturális Központban 6 21 szeptember 18-án Alapítványunk énekesei musical összeállításokkal léptek fel a Mosonmagyaróvár Városközpont Napján a Flesch Károly Művelődési ház parkolójában 7 21 szeptember 23-án Fejlesztő Konferenciát tartottunk a Mosonmagyaróvár Polgármesteri Hivatalban, ahol A művészeti nevelés hatásairól az érzelmi intelligenciára címen tartottunk előadást 8 21 szeptember 25-én és 26-án Alapítványunk Új Kamasz Színpada kicsi gyermekek részére előadta, Mészely József feldolgozásában A rátóti csikótojás népmesét, nagy siker közepette a Mosonmagyaróvár Cselley-házban Október: 1 21 október 2-án Vitéz Vilmos alapító tagunk A pillanat varázsa című fotókiállítását lehetett megtekinteni Mosonmagyaróvár Flesch Károly Művelődési Házban 2 21 október 26-án Mosonmagyaróváron a Gyásztéren, az 1956-os események emlékére megrendezett Mosonmagyaróvári Városi Ünnepi Műsort készítették el Alapítványunk tagjai November: 1 21 november 7-én Alapítványunk színházának dance tánckara, Budapesten a Sima Központban lépett fel nagy sikerrel egy Országos Haj Show rendezvényen 2 21 november 12-én a Szociális Munkások Napja alkalmából készítettünk egy ünnepi műsort a Mosonmagyaróvár Fehér Ló Művelődési Házban 3 21 november 21-én Alapítványunk Színháza, a Theatrum Ad Flexum egy jótékonysági műsor keretében bemutatta a Máriakálnok Művelődési Házban a Bébi szitter című vígjátékát telt ház előtt 4 21 november 27-én a Véradók Napja alkalmából készítettünk egy ünnepi műsort Mosonmagyaróváron December: 1 21 december 5-én és december 11-én Alapítványunk Színháza, a Theatrum Ad Flexum bemutatta Müller Péter Müller Péter Sziámi Tolcsvay László Isten Pénze című musical-t a Mosonmagyaróvár Flesch Károly Kulturális Központban 2 21 december 9-én Alapítványunk énekesei, a Mosonmagyaróvár Egészség centrumban betegek és ápolónők részére adtak egy zenés énekes műsort 3 21 december 15-én Alapítványunk tagjai, a Mosonmagyaróvár, Hunyadi Mátyás Iskola éttermében adtak egy 2 perces műsort ingyenes előadás keretében (Fellépők,

16 16 segítő: Bérci Csaba köszöntő, Major Tamás, Weisz Judit operett összeállítás, Komka Tamás vers, Freimann Gábor hangosítás) 4 21 december 17-én és december 23-án, Alapítványunk színházának dance tánckara, szerepelt a Jánossomorja színjátszó csoport, Gyufaárus kislány című Andersen mese színdarab bemutatójában A színdarab 2 2 alkalommal került bemutatásra a Jánossomorja Balassi Bálint Művelődés Házban A mese darab tánc koreográfiáját Alapítványunk készítette 5 21 december 18-án Alapítványunk tagjai, a Mosonmagyaróvár, Magyar utcán Téli Fesztivál keretében megrendezett rendezvényen adtak egy prózás énekes műsort 6 21 december 18-án Alapítványunk tagjai, Dunakiliti, Nagykarácsony Műsoron léptek fel 7 21 december 21-én Alapítványunk tagjai, a Mosonmagyaróvár, Magyaros étteremben adtak egy énekes műsort Kelt: Mosonmagyaróváron, 211 május 15 napján Orbán János a kuratórium elnöke

BATRÁTI KÖR A MŰVÉSZETÉRT ALAPÍTVÁNY

BATRÁTI KÖR A MŰVÉSZETÉRT ALAPÍTVÁNY BATRÁTI KÖR A MŰVÉSZETÉRT ALAPÍTVÁNY 9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos u. 4. Adószám: 18981850-1-08 Számlaszám: Halászi Takarékszövetkezet 58600252-11127044 BATRÁTI KÖR A MŰVÉSZETÉRT" ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI

Részletesebben

ALAPÍTVÁNY 9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos u. 4. Adószám: 18981850-1-08 Számlaszám: Duna Takarékszövetkezet 58600252-11127044 ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTVÁNY 9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos u. 4. Adószám: 18981850-1-08 Számlaszám: Duna Takarékszövetkezet 58600252-11127044 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTVÁNY 9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos u. 4. Adószám: 18981850-1-08 Számlaszám: Duna Takarékszövetkezet 58600252-11127044 " ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2008. év A közhasznúsági jelentés

Részletesebben

Baráti Kör a Művészetért Alapítvány. 9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos u. 4. Tel.: 06-30/9-162-681 www.bkma.hu

Baráti Kör a Művészetért Alapítvány. 9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos u. 4. Tel.: 06-30/9-162-681 www.bkma.hu Baráti Kör a Művészetért Alapítvány 9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos u. 4. Tel.: 06-30/9-162-681 www.bkma.hu BATRÁTI KÖR A MŰVÉSZETÉRT" ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009. év A közhasznúsági jelentés

Részletesebben

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 18329394995692 statisztikai számjel ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 26 Székhely: 7838 Vajszló Rákóczi u 1 Adószám: 183293-1-2 Statisztikai számjel: 183293-9499-569-2

Részletesebben

Baráti Kör a Művészetért Alapítvány 9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos u. 4. Tel.: 06-30/9-162-681 www.bkma.hu BATRÁTI KÖR A MŰVÉSZETÉRT" ALAPÍTVÁNY

Baráti Kör a Művészetért Alapítvány 9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos u. 4. Tel.: 06-30/9-162-681 www.bkma.hu BATRÁTI KÖR A MŰVÉSZETÉRT ALAPÍTVÁNY Baráti Kör a Művészetért Alapítvány 9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos u. 4. Tel.: 06-30/9-162-681 www.bkma.hu BATRÁTI KÖR A MŰVÉSZETÉRT" ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2011. év A közhasznúsági jelentés

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány 1116 Budapest, Fehérvári út 144. Adószám: 19650218-1-43 Budapest, 2011. március 05. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített

Részletesebben

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Székhely: 1173. BUDAPEST, Pesti út 31 Adószám: 18195998-1-42 Közhasznúsági fokozat: közhasznú alapítvány Tartalom 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2012.év Szivárványhíd Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 9476 Zsira, Rákóczi Ferenc u. 12. címe Kelt: Zsira, 2013.01.24.

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI SZÍVALAPÍTVÁNY

MAGYAR NEMZETI SZÍVALAPÍTVÁNY K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 MAGYAR NEMZETI SZÍVALAPÍTVÁNY székhely: 1146 Budapest, Cházár András u. 19. adószám: 18049471-2-42 közhasznúsági fokozat: kiemelkedően közhasznú szervezet

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány 5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 15. Adószám: 18829723-1-16 Jászalsószentgyörgy, 2011. május 31. a) Számviteli beszámoló 18829723949956916

Részletesebben

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Tartalomjegyzék I. A szervezet alapadatai... 3 II. Számviteli beszámoló... 4 III. Költségvetési támogatás felhasználása... 6 IV. Vagyon felhasználásával

Részletesebben

Űaráti Kör a M vészetért Alapítvány. 9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos u. 4. Tel.: 06-30/9-162-681 www.bkma.hu

Űaráti Kör a M vészetért Alapítvány. 9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos u. 4. Tel.: 06-30/9-162-681 www.bkma.hu Űaráti Kör a M vészetért Alapítvány 9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos u. 4. Tel.: 06-30/9-162-681 www.bkma.hu ŰATRÁTI KÖR A M VÉSZETÉRT" ALAPÍTVÁNY BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE 2012. év 2

Részletesebben

Bevételek alakulása: Kiadások alakulása:

Bevételek alakulása: Kiadások alakulása: Alapítvány a Dányi Iskolásokért 2118 Dány, Szent Imre tér 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. év I. ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA: Az alapítvány neve: ALAPÍTVÁNY A DÁNYI ISKOLÁSOKÉRT Székhelye: 2118 Dány, Szent Imre

Részletesebben

PRIZMA KOLLEKTÍVA KORTÁRS ÖSSZMŰVÉSZETI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

PRIZMA KOLLEKTÍVA KORTÁRS ÖSSZMŰVÉSZETI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 1821323-9499-529-1 PRIZMA KOLLEKTÍVA KORTÁRS ÖSSZMŰVÉSZETI KÖZHASZNÚ 164 Budapest, Vörösmarty utca 59. 3/24. KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA 21. JANUÁR 1. - 21. DECEMBER 31. 21 Kelt:

Részletesebben

Öreglak Tanulóifjúságáért Alapítvány 8697 Öreglak, Nagy J. u. 12. /fax: 85-330-255, e-mail: oreglak@t-online.hu

Öreglak Tanulóifjúságáért Alapítvány 8697 Öreglak, Nagy J. u. 12. /fax: 85-330-255, e-mail: oreglak@t-online.hu SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Adószám: 18771929-1-14 A szervezet megnevezése: Öreglak Tanuló Ifjúságáért Alapítvány A szervezet címe: EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK,

Részletesebben

HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évi 1 Tartalom 1. Számviteli beszámoló - egyéb szervezetek közhasznú

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 190323829199933102 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány az egyéb szervezet megnevezése 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben

Ajkai Kistérségért Közalapítvány 8400 Ajka, Szabadság tér évi Közhasznúsági jelentése

Ajkai Kistérségért Közalapítvány 8400 Ajka, Szabadság tér évi Közhasznúsági jelentése Ajkai Kistérségért Közalapítvány 8400 Ajka, Szabadság tér 12. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Ajka, 2013. 01. 31. Kerekes Bálint elnök Az Ajkai Kistérségért Közalapítvány Közhasznúsági jelentése a 2012-es

Részletesebben

tata.etata.hu

tata.etata.hu KÖZHASZ Ú JELE TÉS a Tartalom: 2004. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján) A. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója a. Mérleg (T. 1715/B.r.sz.

Részletesebben

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány 2092 Budakeszi, Rózsa u. 3.

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány 2092 Budakeszi, Rózsa u. 3. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Az egyéb szervezet megnevezése: Budakeszi Cserkészekért Alapítvány Az egyéb szervezet címe (székhely): Adószám: 18693805-1-13 Közhasznúsági fokozat: közhasznú Közhasznúsági

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 1 9 2 5 5 5 7-1 - 1 9 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 211. év MOZGÁSSÉRÜLTEK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE egyéb szervezet megnevezése 82 VESZRPÉM BUDAPEST

Részletesebben

Tiszazug Egészségügyért Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉV

Tiszazug Egészségügyért Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉV Tiszazug Egészségügyért Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉV Kelt: Kunszentmárton, 2011. március 8. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2007. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2008. május

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. Magyar Sürgösségi Orvostani Társasság Közhasznú Egyesület

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. Magyar Sürgösségi Orvostani Társasság Közhasznú Egyesület A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Magyar Sürgösségi Orvostani Társasság egyéb szervezet megnevezése 4400 Nyíregyháza, Szent István u.68. címe Keltezés:

Részletesebben

PRIZMA KOLLEKTÍVA KORTÁRS ÖSSZMŰVÉSZETI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

PRIZMA KOLLEKTÍVA KORTÁRS ÖSSZMŰVÉSZETI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 1821323-9499-529-1 PRIZMA KOLLEKTÍVA KORTÁRS ÖSSZMŰVÉSZETI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 164 Budapest, Vörösmarty utca 59. 3/24. KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA 211. JANUÁR 1. - 211. DECEMBER

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben

Tánc Baráti Kör a Művészetért Alapítvány. 9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos u. 4. Tel.: 06-30/9-162-681 www.bkma.hu

Tánc Baráti Kör a Művészetért Alapítvány. 9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos u. 4. Tel.: 06-30/9-162-681 www.bkma.hu Tánc Baráti Kör a Művészetért Alapítvány 9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos u. 4. Tel.: 06-30/9-162-681 www.bkma.hu BATRÁTI KÖR A MŰVÉSZETÉRT" ALAPÍTVÁNY BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE 2014.

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Nagykanizsa, 2012. május T a r t a l o m 1. A Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület számviteli beszámolója 2. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2010 évi. Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány. Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2010 évi. Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány. Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évi Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6 Adószáma: 19061175-1-04 Közhasznúsági fokozat: Közhasznú alapítvány 1./ Számviteli

Részletesebben

PÁKA ÉRTÉKEIÉRT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2011.év

PÁKA ÉRTÉKEIÉRT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2011.év 1 PÁKA ÉRTÉKEIÉRT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.év Páka, 2012. május 22. Bécs József Elnök 2 TARTALOM 1. A szervezet adatai 2. Közhasznú egyszerűsített beszámoló /Mérleg, Közhasznú eredménylevezetés/

Részletesebben

Trampolin Sportegyesület. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS év

Trampolin Sportegyesület. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS év Trampolin Sportegyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Veszprém, 2012. március 27. aláírás I. Számviteli beszámoló Trampolin Sportegyesület közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege adatok E Ft-ban A tétel

Részletesebben

MAGYAROCK DALSZÍNHÁZ SZÍNHÁZI EGYESÜLET KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET 1. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA

MAGYAROCK DALSZÍNHÁZ SZÍNHÁZI EGYESÜLET KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET 1. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA Közhasznú egyéb szervezet neve: MAGYAROCK DALSZÍNHÁZ SZÍNHÁZI EGYESÜLET Címe: 2900 KOMÁROM, Mártírok útja 8/A 3/1 Adószáma: 18614189-1-11 KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET 1. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA

Részletesebben

PÁKA ÉRTÉKEIÉRT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2010.év

PÁKA ÉRTÉKEIÉRT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2010.év 1 PÁKA ÉRTÉKEIÉRT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Páka, 2011. május 18. Bécs József Elnök 2 TARTALOM 1. A szervezet adatai 2. Közhasznú egyszerűsített beszámoló /Mérleg, Közhasznú eredménylevezetés/

Részletesebben

VÁCI WALDORF ALAPÍTVÁNY K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E Elfogadta a Kuratórium május 29-i ülésén.

VÁCI WALDORF ALAPÍTVÁNY K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E Elfogadta a Kuratórium május 29-i ülésén. VÁCI WALDORF ALAPÍTVÁNY K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2006. Elfogadta a Kuratórium 2007. május 29-i ülésén. Kelt Vácott, 2007. május 25. napján T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II.

Részletesebben

Alapítvány a Dányi Iskolásokért 2118 Dány, Szent Imre tér 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS év

Alapítvány a Dányi Iskolásokért 2118 Dány, Szent Imre tér 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS év Alapítvány a Dányi Iskolásokért 2118 Dány, Szent Imre tér 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. év I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA: Az alapítvány neve: ALAPÍTVÁNY A DÁNYI ISKOLÁSOKÉRT Székhelye: 2118 Dány, Szent

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS (TERVEZET) Környezeti Tanácsadók Egyesülete 2008

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS (TERVEZET) Környezeti Tanácsadók Egyesülete 2008 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS (TERVEZET) Környezeti Tanácsadók Egyesülete 2008 1. Számviteli beszámoló A Mérleg és az Eredménylevezetés mellékelve. 2. A költségvetési támogatás felhasználása Az egyesület ilyen

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Zöld Liliom Alapítvány Székhely: 1114 Budapest, Villányi út 27. Adószám: 18696664-1-43 Közhasznúsági fokozat: közhasznú Közhasznúsági végzés: 2002.08.15. Budapest, 2012. május 22. Készítette: A kuratórium

Részletesebben

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64.

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. TARTALOM 1. Az alapítvány alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege 3. Kimutatás

Részletesebben

Űaráti Kör a M vészetért Alapítvány. 9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos u. 4. Tel.: 06-30/9-162-681 www.bkma.hu

Űaráti Kör a M vészetért Alapítvány. 9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos u. 4. Tel.: 06-30/9-162-681 www.bkma.hu Űaráti Kör a M vészetért Alapítvány 9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos u. 4. Tel.: 06-30/9-162-681 www.bkma.hu ŰATRÁTI KÖR A M VÉSZETÉRT" ALAPÍTVÁNY BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE 2013. év 2

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. a Honvéd Sas-hegy Sportegyesület 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján)

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. a Honvéd Sas-hegy Sportegyesület 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján) KÖZHASZNÚ JELENTÉS a 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján) Tartalom: A. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója a. Mérleg (T. 1715/B.r.sz.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Év: 2009 Székhely:Kiskunfélegyháza Kapcsolattartó: Mészáros Gyuláné Közhasznúsági jelentés szövege: Darvas Iskola Diákjaiért Oktatási Alapítvány 2009. évi közhasznúsági jelentése

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2003. évről

Közhasznúsági jelentés 2003. évről Közhasznúsági jelentés 2003. évről LENA Leányvári Nagycsaládosok Egyesülete 2518. Leányvár, Kálvária utca 69. Adószám: 18613425-1-11 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági bejegyzés száma:

Részletesebben

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 66/b a.sz.: 18132283-1-41 2012. évi közhasznúsági jelentése Hudecz András a Kuratórium elnöke 2013. május 18. A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

SANDAN KARATE KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET. 2220 Vecsés Hunyadi u. 13. Adószám: 18701335-1-13. Cégjegyzékszám: TE 3777. Ksh: 450135

SANDAN KARATE KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET. 2220 Vecsés Hunyadi u. 13. Adószám: 18701335-1-13. Cégjegyzékszám: TE 3777. Ksh: 450135 SANDAN KARATE KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET 2220 Vecsés Hunyadi u. 13. Adószám: 18701335-1-13 Cégjegyzékszám: TE 3777 Ksh: 450135 2011. évi Közhasznúsági jelentése Vecsés, 2012. május 23. Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 0 1 1 év. Vízililiom Egyesület egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 0 1 1 év. Vízililiom Egyesület egyéb szervezet megnevezése A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója egyéb szervezet megnevezése 1039 Budapest, Budakalász u.1. címe Keltezés: Budapest, 2012. március 31. Szucskieviczné

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 RÁKOSKERESZTÚRI REFORMÁTUS TEMPLOMÉPÍTÉSI ALAPÍTVÁNY Székhely: 1172. BUDAPEST, Ferihegyi út 21. Adószám: 18065200-1-42 Közhasznúsági fokozat: közhasznú alapítvány Tartalom 1.

Részletesebben

MAGYAROCK DALSZÍNHÁZ SZÍNHÁZI EGYESÜLET KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET 1. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA

MAGYAROCK DALSZÍNHÁZ SZÍNHÁZI EGYESÜLET KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET 1. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA Közhasznú egyéb szervezet neve: MAGYAROCK DALSZÍNHÁZ SZÍNHÁZI EGYESÜLET Címe: 2900 KOMÁROM, Mártírok útja 8/A 3/1 Adószáma: 18614189-1-11 KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET 1. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. Budapest, 2011.03.31.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. Budapest, 2011.03.31. 2010.ÉVRŐL Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. Budapest, 2011.03.31. I. Alapítvány adatai Alapítás éve: 1992.02.04 Bírósági bejegyzés száma: 9.Pk.67193/91. Helye: Fővárosi Bíróság Közhasznúsági

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év 1 8 3 2 7 7 5 7 1 0 2 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2010. év FEKETE GYÉMÁNT FÚVÓSZENEKARÉRT EGYESÜLET Egyéb szervezet megnevezése 7622 PÉCS,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉV EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉV EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉV EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Székhely: 7827 Beremend, Szabadság tér 1. Alapítás éve: 2006. Bejegyzés sorszáma:1562 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet.

Részletesebben

Mérleg év ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 0 0 I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B.

Mérleg év ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 0 0 I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. NÉV Kíra Völgységi Kutyamentő Egyesület CÍM 7150 Bonyhád, István u. 18. 18142165-9499-529-17 Fordulónap: 2010.12.31. Megnevezés Előző évi Előző év(ek) helyesbítése Tárgyév A. Befektetett eszközök 0 0 I.

Részletesebben

KRÚDY ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64.

KRÚDY ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KRÚDY ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. TARTALOM 1. Az alapítvány alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege 3. Kimutatás a kapott

Részletesebben

DNS TERMÉSZETKÖZPONTÚ EGYESÜLET 1132. Budapest, Visegrádi utca 8. 2009. évi Közhasznúsági jelentése. Budapest, 2010. február 4.

DNS TERMÉSZETKÖZPONTÚ EGYESÜLET 1132. Budapest, Visegrádi utca 8. 2009. évi Közhasznúsági jelentése. Budapest, 2010. február 4. DNS TERMÉSZETKÖZPONTÚ EGYESÜLET 1132. Budapest, Visegrádi utca 8. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. február 4. elnök KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS DNS TERMÉSZETKÖZPONTÚ EGYESÜLET 2009. 1. Számviteli

Részletesebben

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év Székhely: 5400 Mezőtúr Petőfi tér 1. Adószám: 19223261-1-16 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés TORNATEREMÉRT Kiemelten Közhasznú alapítvány Kuratóriumának 1/2014. (14.03.11.) sz. határozata:(kivonat a jegyzőkönyvből): A Kuratórium elfogadta a 2013. évi TORNATEREMÉRT alapítvány

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 RÁKOSKERESZTÚRI REFORMÁTUS TEMPLOMÉPÍTÉSI ALAPÍTVÁNY Székhely: 1172. BUDAPEST, Ferihegyi út 21. Adószám: 18065200-1-42 Közhasznúsági fokozat: közhasznú alapítvány Tartalom 1.

Részletesebben

Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2009.

Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2009. Egyesület címe: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 97. 3/7 Egyesület adószáma: 18474660-1-06 Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület közhasznú egyszerűsített beszámolója

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 051 0 3 262

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 051 0 3 262 " ÉRTED!- ÉRTED?" ALAPÍTVÁNY ESZKÖZÖK (aktívák) Mérleg 2010. Év Előző év Előző év(ek) módosításai A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 280 0 280 I. Immateriális javak 0 0 0 II. Tárgyi eszközök 280 0 280 III. Befektetett

Részletesebben

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64.

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. TARTALOM 1. Az alapítvány alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege 3. Kimutatás

Részletesebben

Keltezés: 2009.április 06... az egyéb szervezet vezetője

Keltezés: 2009.április 06... az egyéb szervezet vezetője Egyéb szervezet neve 19032382-91999-331-02 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2010. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2011. május 24. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S T A R

Részletesebben

Biblia Centrum Alapítvány

Biblia Centrum Alapítvány H-227 DÖMÖS, Kossuth L. u. 173. Tel: +36 (33) 482 316 www.bibliacentrum.org info@bibliacentrum.org Bankszámlaszám: 1171134-247515 A B I B L I A C E N T R U M A L A P Í T V Á N Y A D Ó S Z Á M A : 1 9 7

Részletesebben

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány 2092 Budakeszi, Rózsa u. 3. Tel/fax: 06 23 452 110 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Az egyéb szervezet megnevezése: Budakeszi Cserkészekért Alapítvány Az egyéb szervezet címe (székhely): 2092 Budakeszi, Rózsa

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

Magyar Ayurveda Gyógyászati Alapítvány 1055 Budapest, Balaton utca 22. VI./3. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Magyar Ayurveda Gyógyászati Alapítvány 1055 Budapest, Balaton utca 22. VI./3. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Magyar Ayurveda Gyógyászati Alapítvány 1055 Budapest, Balaton utca 22. VI./3. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2013. április 30. elnök 1 BEVEZETŐ RÉSZ Az Magyar Ayurveda Gyógyászati Alapítvány

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Honvédség és Társadalom Baráti Kör Közhasznú Egyesület. 9200.Mosonmagyaróvár,Dr. Gyárfás u.3. 2011.évi Közhasznúsági jelentése

Hunyadi Mátyás Honvédség és Társadalom Baráti Kör Közhasznú Egyesület. 9200.Mosonmagyaróvár,Dr. Gyárfás u.3. 2011.évi Közhasznúsági jelentése Hunyadi Mátyás Honvédség és Társadalom Baráti Kör Közhasznú Egyesület 9200.Mosonmagyaróvár,Dr. Gyárfás u.3. 2011.évi Közhasznúsági jelentése Mosonmagyaróvár,2012. Május 30. Gede Zoltán elnök 1 8 9 7 4

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám egyszerűsített beszámolója A szervezet megnevezése: ARANY-BÁNYA Alapítvány A szervezet címe: 1105 Budapest, Bánya utca 32. egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése

Részletesebben

ŐCSÉNYI REPÜLŐKLUB SE K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

ŐCSÉNYI REPÜLŐKLUB SE K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S ŐCSÉNYI REPÜLŐKLUB SE K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2010 TARTALOM 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Cél

Részletesebben

Adószám:

Adószám: Közhasznúsági jelentés 2011 Egry József Általános Iskola TOLNAI ALAPÍTVÁNY Adószám: 18953305-1-20 8360. Keszthely, Vásár tér 10. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési

Részletesebben

Rotary Klub Tabán Közhasznú Alapítvány. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Rotary Klub Tabán Közhasznú Alapítvány. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Részei: I. Normál egyszerűsített éves beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás II. Szakmai beszámoló Budapest, 2012. Május 18. 1 Statisztikai számjel: 18264148-9499-569-01

Részletesebben

2009. évi Közhasznú Jelentés

2009. évi Közhasznú Jelentés Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklet 190594289 9499 529 04 Jóga a Mindennapi Életben Egyesület 5600 Békéscsaba Mester u.45 2009. évi Közhasznú Jelentés Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény

Részletesebben

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója Magyar Coach Egyesület Budapest 1147 Benkő u. 23. Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója A beszámolási időszak kezdete: 2014. január 1. A mérleg fordulónapja: 2014. december 31. Keltezés:

Részletesebben

Közhasznú társadalmi szervezet közhasznúsági jelentése év

Közhasznú társadalmi szervezet közhasznúsági jelentése év Közhasznú társadalmi szervezet közhasznúsági jelentése Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség 4027 Debrecen Füredi út 76. I. Közhasznú beszámoló - Eredménylevezetés - Mérleg II. Kimutatás a vagyon felhasználásáról

Részletesebben

SANDAN KARATE KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET. 2220 Vecsés Hunyadi u. 13. Adószám: 18701335-1-13. Cégjegyzékszám: TE 3777. Ksh: 450135

SANDAN KARATE KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET. 2220 Vecsés Hunyadi u. 13. Adószám: 18701335-1-13. Cégjegyzékszám: TE 3777. Ksh: 450135 SANDAN KARATE KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET 2220 Vecsés Hunyadi u. 13. Adószám: 18701335-1-13 Cégjegyzékszám: TE 3777 Ksh: 450135 2010. évi Közhasznúsági jelentése Vecsés, 2011. május 23. Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. Közhasznúsági jelentés 2008. LENA Leányvári Nagycsaládosok Egyesülete 2518. Leányvár, Kálvária utca 69. Adószám: 18613425-1-11 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági bejegyzés száma:

Részletesebben

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 181899 9499 29 1 Az Új Magyar Zene Egyesülete 167 Budapest, Podmaniczky u. 31. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 0 0 8 év. Vízililiom Egyesület egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 0 0 8 év. Vízililiom Egyesület egyéb szervezet megnevezése 1 8 1 1 9 3 2 3 9 4 9 9 5 2 9 1 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 8 év egyéb szervezet megnevezése 139.Budapest, Budakalász utca 1. X. 91. címe Keltezés:_Budapest,

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 Tartalomjegyzék I. A szervezet alapadatai... 3 II. Számviteli beszámoló... 4 III. Költségvetési támogatás felhasználása... 7 IV. Vagyon felhasználásával

Részletesebben

Academia Humana Alapítvány 1112 Budapest, Brassó út 26/A.

Academia Humana Alapítvány 1112 Budapest, Brassó út 26/A. Academia Humana Alapítvány 1112 Budapest, Brassó út 26/A. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. május 30. Kiss Sándor Kuratóriumi elnök Áttekintő adatok Az Academia Humana Wagner Nándor Művész

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MURASZEMENYE KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 8872 MURASZEMENYE, BÉKE U. 2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli

Részletesebben

7200 Dombóvár Kölcsey F. u. l-3. Tisztelt Cím!

7200 Dombóvár Kölcsey F. u. l-3. Tisztelt Cím! Gárdonyi Géza Alapítvány 7200 Dombóvár Kölcsey F. u. l-3. Nevelők Háza Egyesület P é c s Adószám: 19231622-1-17 Tisztelt Cím! Kérem, szíveskedjenek megjelentetni a Gárdonyi Géza Alapítvány alábbi hirdetését:

Részletesebben

A. Számviteli törvény szerinti beszámoló

A. Számviteli törvény szerinti beszámoló A. Számviteli törvény szerinti beszámoló MAGYAR TERÁPIÁS és SEGÍTŐKUTYÁS SZÖVETSÉG EGYESÜLET EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE Mérleg ezer Ft-ban

Részletesebben

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány Közhasznúsági jelentés Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány 2011. évi tevékenységéről Az adatok könyvvizsgálattalnincsenek alátámasztva! Közhasznúsági fokozat: Közhasznú Alapítvány Nyilvántartásba vételi

Részletesebben

Magyar Ökogazdálkodók Szövetsége

Magyar Ökogazdálkodók Szövetsége Magyar Ökogazdálkodók Szövetsége 2009. ÉVI MÉRLEGBESZÁMOLÓ ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Magyar Ökogazdálkodók Szövetsége 2009. évi M É R L E G A. Befektetett eszközök 573 I. Immateriális javak - II. Tárgyi eszközök

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

Ajkai Kistérségért Közalapítvány 8400 Ajka, Szabadság tér évi Közhasznúsági jelentése

Ajkai Kistérségért Közalapítvány 8400 Ajka, Szabadság tér évi Közhasznúsági jelentése Ajkai Kistérségért Közalapítvány 8400 Ajka, Szabadság tér 12. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Ajka, 2011. 01. 31. Kerekes Bálint elnök Az Ajkai Kistérségért Közalapítvány Közhasznúsági jelentése a 2010-es

Részletesebben

Gyermekbirodalom Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2010

Gyermekbirodalom Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2010 Pénzügyi beszámoló Gyermekbirodalom Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2010 A tervezett programokat 2010ben is megvalósítottuk. Az alapítvány működése során az alapító okiratban meghatározott feladatokra

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Családfesztivál Kulturális Művelődési és Közösségi Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Tímár János Elnök P.H. Kelt: Zalaegerszeg, 2012. április 10. Készítette: Németné Horváth Mónika könyvelő TARTALOM

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szociális Háló Egyesület 7960 Sellye Batthyány u. 4. Közhasznúsági fokozat: Kiemelten közhasznú Közhasznúsági végzés: Pk. 60.163/1995/22 2008.év Tartalom: I. Közhasznú beszámoló

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

Közhasznúsági beszámoló 2008

Közhasznúsági beszámoló 2008 Közhasznúsági beszámoló 2008 A Civil Centrum Közhasznú Alapítvány célja: Magyarországon bejegyzett non-profit szervezetek működésének erősítése, hatékonyságuk növelése, annak érdekében, hogy társadalmi

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentés

2010. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint 18028049-1-13 i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint, 2011. május 10. képviselő 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A szervezet ben gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Megnevezés Oldalszám 1. Közhasznú jelentés 1.1 Számviteli beszámoló adatai 2 1.2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 2 1.3. Kimutatás

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. SZERETETBEN ÉS EGYSÉGBEN KATOLIKUS ALAPÍTVÁNY, SZEGED Székhely: 6724 Szeged, Rigó u. 16/a Adószám: 18464427-2-06 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. évi

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. évi TARTALMA: 1. Számviteli beszámoló I/A Mérleg I/B Közhasznú eredmény-kimutatás és tájékoztató adatok 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 3. Kimutatás

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A JÁSZBERÉNYI BARÁTOK TEMPLOMA KÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTVÁNYA az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló

Részletesebben