Oxford Exam Excellence

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Oxford Exam Excellence"

Átírás

1 Oxford Exam Excellence 1 Family life (Család) Stages in life (Életszakaszok) adolescence serdülőkor, adoleszcencia adolescent serdülő ifjú, kamasz adult felnőtt adulthood felnőttkor, felnőttség age group korcsoport at the age of (eighteen) -kor(á)ban baby baba, csecsemő be born születik birth születés child gyerek kid (informal) srác childhood gyermekkor death halál die meghal elderly (person) idős (személy) generation generáció grow up felnőni grown-up (informal) felnőtt marriage házasság middle age középkorú middle-aged (person) középkorú OAP (BrE) (Old Age Pensioner) időskori nyugdíjas old age időskor pensioner nyugdíjas teenager tinédzser, kamasz, éves toddler totyogó/tipegő v. járni tanuló kisgyerek youth fiatal People in your life Emberek az életünkben acuaintance ismerős adopted örökbe fogadott, adoptált adoption örökbefogadás, adoptálás aunt nagynéni best friend legjobb barát boyfriend fiúbarát brother báty, öccs children (pl) gyerekek close friend közeli barát couple pár cousin unoktestvér dad (informal) papa, apa daddy (informal) papi, apuci daughter lánya vkinek daughter -in-law meny(e) divorced elvált ex-husband volt férj ex-wife volt feleség family member családtag father atya father -in-law após fiancé vőlegény, jegyes fiancée menyasszony, jegyes foster child(ren) fogadott gyermek foster parents nevelőszülők girlfriend barátnő grandchildren (pl) unokák granddad (informal) nagypapa grandfather nagyapa grandma (informal) nagyi grandmother nagymama grandpa (informal) nagypapi grandparents (pl) nagyszülők granny (informal) nagyi halfbrother féltestvér (férfi) half sister féltestvér (nő) husband férj husband-to-be jövendőbeli férj in-laws (pl) a házastárs/férj/feleség családja/hozzátartozói mother édesanya mother -in-law anyós mum (AmE mom) (informal) mama, mami mummy (informal) mamika nephew unokaöccs, unokafivér niece unokahúg nuclear family kiscsalád (szülők és gyerek(ek) an only child egyszem gyerek, egyke parents (pl) szülők partner partner, társ relative rokon, atyafi sister nővér sister -in-law sógornő son vknek a fia son-in-law vknek a veje spouse (formal) házastárs, hitves stepdaughter mostohaleánya vknek stepfather mostohaapa stepmother mostohaanya stepson mostohafia vknek triplets hármasikrek twins ikrek uncle nagybácsi wife-to-be jövendőbeli feleség Relationships (Rokonság, kapcsolatok) be married (to sb) házas (vkivel) be expecting (a child) gyereket vár be pregnant terhes be a role model példakép be single egyedülálló break up (with sb) szakít vkivel circle of friends barátok köre fall out (with sb) összevész vkival generation gap generációs probléma get divorced elválni get engaged eljegyezni get married (to sb) megházasodni get on well (with sb) jól kijön vkivel go out (with sb) jár vkvel have an argument/a disagreement/a row /with sb/ nézeteltérés, vita, veszekedés have a child gyereke van make up (with sb) helyreállítja a jó viszonyt vkvel, kibékül married couple házaspár (close/distant) relation közeli/távoli rokonság relationship rokoni kapcsolat/kötelék marry (sb) megházasodik (start a/have a/end a) relationship (with sb) kacsolatot kezdeni, befejezni, kapcsolatban lenni run away (from home) elszökik (otthonról) set an example példát ad/mutat split up (with sb) szakít (valakivel) start a family családot alapítani Family history Családtörténet ancestors (pl) ősök, elődök descendants (pl) leszármazottak, utódok family history családtörténet family tree családfa forebears (pl) elődök, ősök genealogist leszármazáskutató, genealógus genealogy leszármazás, genealógia origins eredet, származás trace back visszamegy vmnek v. visszavezet vmt az eredetéig Daily routine Napirend babysit kisgyermekre felügyel/vigyáz bring up (children) felnevel (gyereket) brush (one s) teeth fogat tisztít (domestic/household) chores házimunka clean kitisztít clear up kitisztít, rendbe hoz commute ingázni (munkába/iskolába) do housework házimunkát végezni do (csinálni) do the cooking főzni the dusting port törölni the ironing vasalni the shopping bevásárolni the washing mosni the washing-up mosogatni get dressed felöltözni get undressed levetkőzni get ready (for bed/school) készülni ágyba / iskolába get up felkelni go (menni ) go to bed (early/late) ágyba (korán/későn) to school iskolába to the office irodába to work dolgozni go out kimegy have (segédige cselekvésekhez.) have a meal étkezni breakfast reggelizni lunch ebédelni tea teázni dinner vacsorázni supper vacsorázni have (AmE take) a bath fürödni have (AmE take) a shower zuhanyozni have a rest pihenni lie down lefeküdni lie in befeküdni, look after (children) gondoskodni a

2 gyerekekről, (törődni) (make/prepare) meals ételt készíteni (have a/take a) nap szunyókálni provide (for the family) gondoskodik a család eltartásáról/szükségleteiről put on (clothes) magára ölt raise (children) felnevel (gyereket) run the home vezeti a háztartást set off elindul, útrakel, felkerekedik share the chores (with sb) megosztani a házimunkát stay up late későig fennmaradni take (the children to school/the dog for a walk) elvinni a gyerekeket iskolába, kutyát sétálni take care (of children) gondoskodni a gyerekekről, (törődni) take turns (to do housework) felváltva végezni (a házimunkát) travel (to school/to work) utazni (iskolába, munkába) vacuum porszívó(zni) wake up felébredni walk (to school/to work) gyalog menni (iskolába/munkába) Special days Különleges napok anniversary évforduló best man násznagy, vőlegény tanúja birthday cake születésnapi torta bonfire örömtűz Bonfire Night (BrE) október 5. Guy Fawkes emlékest, aki fel akarta robbantani a parlamentet bouquet virágcsokor bride menyasszony bridesmaid koszorúslány candle gyertya (Christmas/birthday) card karácsonyi/ szülinapi üdvözlőlap celebrate (a birthday) ünnepelni (have a) celebration ünneplés ceremony szertartás christening megkeresztelés, keresztelő Christmas Karácsony Christmas Eve Karácsonyest Church templom (egyház) decorate (the Christmas tree) díszíteni a karácsonyfát dress up/dress up as felöltözik (vminek) Easter Húsvét enjoy (oneself) jól érzi magát family gathering családi összejövetel festival ünnep get-together összejövetel (öszejönni) (bride)groom vőlegény Halloween mindenszentek előestéje have a good time jól érzi magát have fun szórakozik honeymoon nászút light (a candle/sparklers/a bonfire) gyújtani gyertyát /csillagszórót /örömtüzet) look forward to már nagyon vár vmt maid of honour nyoszolyólány US National Holiday nemzeti ünnep New Year s Day újév napja New Year s Eve szilveszter (give get) presents adni/kapni ajándékot registry office anyakönyvi hivatal sparklers csillagszóró Thanksgiving (AmE) hálaadás wedding esküvő wedding reception lakodalom (bride s/bridegroom s) witness menyasszony/vőlegény tanúja 2 People and society Emberek és társadalom Personal information (Személyes információ) age életkor citizen polgár citizenship állampolgárság date of birth születési dátum female (formal) nő gender (formal) (nyelvtani) nem job állás occupation (formal) foglalkozás male (formal) férfi (formális) man, (pl) men férfi(ak) nationality nemzetiség people (pl) emberek person személy place of birth születési hely profession foglalkozás, hivatás sex (formal) nem (formális) woman/(pl) women asszony(ok) Marital status (Házassági állapot) divorced elvált marital status családi állapot married házas separated különvált single egyedülálló unmarried nőtlen, hajadon widow özvegy (asszony) widower özvegy (ember) Describing people (Emberek leírása) appearance megjelenés attractive vonzó beautiful gyönyörű, nagyon szép good-looking jó kinézésű (férfi) elegant elegáns handsome jóképű (férfi) pretty csinos scruffy ápolatlan, rossz külsejű ugly csúnya age életkor adolescent kamasz, fiatal elderly idős in (his/her) early twenties huszas évei elején in (his/her) late forties negyvenes évei végén in (his/her) mid-thirties harmincas évei közepén middle-aged középkorú young fiatal, ifjú height magasság average height átlagos magasságú medium height középmagas short alacsony build testalkat, termet athletic atletikus, sportos chubby kövérkés, tömzsi, dundi chunky (informal) robosztus, alacsony és tagbaszakadt fat kövér fit jó egészségi állapotban van have a good figure jó alakja van obese elhízott, hájas overweight túlsúlyú (have a) paunch pocak plump kövérkés, duci, gömbölyded skinny (informal) sovány, szikár slim karcsú, sudár, nyúlánk stocky zömök, köpcös, tömzsi thin vékony, sovány well-built jó alakú/felépítésű hair haj bald kopasz, kopár blonde (AmE blond) szőke nő fair világos (bőr, hajszín) dark sötét árnyalatú dyed festett fine karcsú, elegáns, kellemes ginger vörösesszőke hajú ember fringe homlokba fésült haj, frufru have a hair cut hajat vágat highlights (pl) kiemel long hosszú medium-length középhosszú natural természetes parting elválasztás, választék red vörös plaits (pl) varkocs, copf pony-tail lófarokfrizura short rövid shoulder-length vállig érő (haj) spiky tüskés (haj) straight egyenes szálú haj thick dús/sűrű haj thin ritka, gyér wavy hullámos white fehér/ősz hajú ember face arc beard szakáll birthmark anyajegy black /white fekete, fehér bushy eyebrows bozontos szemöldök cheekbones orca, pofa clean-shaven borotvált képű (clear /good/healthy) complexion arcszín, arcbőr dark (skin/complexion) sötét distinguishing features (formal) megkülönböztető jegyek facial features arcvonások fair (skin/complexion) világos freckles szeplős goatee kecskeszakáll moustache bajusz pointed/flat/snub) nose hegyes/lapos/ pisze orr pale (skin/complexion) sápadt, halvány scar forradás, sbehely sideburns oldalszakáll tanned (skin/complexion) napbarnított tattoo tetoválás

3 wear glasses/spectacles szemüveges wrinkles ráncok Body (Test) body parts testrészek arm kar back hát bottom fenék breast mell, kebel calf lábikra cheek orca, pofa chest mellkas chin lógó toka, áll, ear fül elbow könyök eye szem eyebrow szemöldök eyelash szempilla finger ujj (kézen) fingernail köröm (kézen) fist ököl foot (pl feet) láb(ak) forehead homlok hand kéz head fej heel sarok hip csípő jaw állkapocs knee térd leg láb lips (pl) ajkak lower back derék midriff rekeszizom mouth száj nose orr palm (of hand) tenyér shoulder váll skin bőr stomach gyomor, has thigh comb throat torok thumb hüvelykujj toe lábujj tongue nyelv tooth (pl teeth) fog tummy (informal) gyomor, has trunk törzs waist derék wrist csukló inside the body belső szervek artery artéria backbone hátgerinc, gerincoszlop bone csont collar bone - kulccsont flesh hús heart szív kidney vese liver máj lung tüdő muscle izom nerve ideg nervous system idegrendszer rib borda shoulder blade lapockacsont skeleton csontváz spine gerincoszlop, hátgerinc tendon ín vein vivőér, véna Describing personality (Személyiség leírása) adventurous kalandos, vakmerő aggressive agresszív ambition érvényesülési vágy/törekvés ambitious becsvágyó, ambiciózus amusing szórakoztató, mulatságos arrogant fennhéjázó, arrogáns bad-tempered zsörtölődő, összeférhetetlen biased részrehajló, nem tárgyilagos boastful dicsekvő, hencegő boring unalmas, fárasztó bossy (informal) parancsolgató brave bátor bright gyors eszű/felfogású broad-minded felvilágosult/liberális gondolkozású, megértő calm nyugodt, higgadt candid nyílt, őszinte carefree gondtalan careless gondatlan, figyelmetlen characteristics (pl) jellegzetességek, jellemző vonások/tulajdonságok charming bájos, elragadó, elbűvölő chatterbox (informal) fecsegő /szószátyár/ pletykás ember chatty beszédes, fecsegő cheerful vidám, jókedvű clever ügyes conceited öntelt, beképzelt cruel kegyetlen, könyörtelen dependable megbízható, bizalomgerjesztő determined határozott, céltudatos dishonest becstelen, tisztességtelen disloyal hűtlen, áruló, álnok dull lassú/lusta észjárású, tunya easy-going alkalmazkodó, nemtörődöm egoist önző/önös/haszonleső ember, egoista excitable ingerlékeny, könnyen indulatba hozható extrovert extrovertált, kifelé forduló ember fair tisztességes, korrekt frank őszinte, egyenes, becsületes friendly barátságos, szívélyes funny mulatságos, komikus generous nagylelkű, bőkezű gentle finom, udvarias, nyájas good-natured - jó természetű, jólelkű gullible könnyen becsapható hard-working szorgalmas, dolgos helpful segíteni kész, szolgálatkész honest becsületes, tisztességes hypocritical álszent, képmutató idle (formal) dologtalan, henye ill-mannered neveletlen, modortalan immature éretlen impartial pártatlan, nem részrehajló impatient türelmetlen impolite udvariatlan, neveletlen independent önálló, független insecure bizonytalan, nem megbízható intelligent intelligens intolerant nem tűr ellenkezést irresponsible felelőtlen,meggondolatlan irritable ingerlékeny, hirtelen haragú judgemental kritikus just igazságos, pártatlan kind jóindulatú, jóságos, kedves lazy lusta, semmittevő lively élénk, energikus, lendületes loyal lojális, hűséges, állhatatos make an impression nagy benyomást tesz/kelt mature érett mean zsugori, szűkmarkú messy rendetlen modest szerény, mértékletes narrow-minded szűk látókörű, kicsinyes nasty gonosz, rossz természetű, undok nice kedves, szeretetreméltó obedient kötelességtudó, szófogadó open nyílt, nyitott outgoing társaságkedvelő, extrovertált personality személyiség pleasant kellemes polite udvarias, előzékeny quiet nyugodt, csendes reasonable ésszerű, gondolkodó rebellious ellenszegülő, engedetlen relaxed laza, mérsékelt reliable megbízható, szavahihető reserved zárkózott, tartózkodó responsible felelősségteljes rude goromba, nyers, tapintatlan ruthless szívtelen, könyörtelen self-assured magabiztos self-centred egocentrikus, egoista self-confident magabiztos self-conscious öntudatos, nagyképű selfish önző selfless önzetlen, önfeláldozó sense of humour humorérzék sensible érzékeny short-tempered hirtelen haragú, indulatos shy bátortalan, félénk sociable barátkozó, társaságkedvelő strict szigorú strong-willed határozott, erős akaratú stubborn makacs, csökönyös, önfejű sweet bájos, aranyos sympathetic megértő, rokonszenves tactful tapintatos, diszkrét tactless tapintatlan, indiszkrét talkative beszédes, bőbeszédű temperament temperamentum tidy rendszerető, gondos, rendes tolerant - toleráns trait magatartás, egyéni sajátosság trustworthy megbízható, tisztességes two-faced kétarcú unfriendly barátságtalan unpleasant kellemetlen, visszatetsző unreasonable ésszerűtlen, oktalan unreliable megbízhatatlan, állhatatlan unscrupulous lelkiismeretlen, gátlástalan unselfish önzetlen, nagylelkű vain beképzelt, büszke, hiú vague bizonytalan, határozatlan take after (one s father /mother / grandfa-

4 ther) hasonlít vkhez Things you wear (Viseletek) accessories öltözék kiegészítő részei anklet bokaperec anorak anorák bag táska belt öv blouse blúz boots cipő boxer shorts (pl) boxer alsó bra (brassiėre) melltartó bracelet karperec briefcase aktatáska button gomb cap sapka cardigan kardigán casual (clothes) alkalmi change (clothes) váltani (ruhát) checked (shirt) / kockás (elegant/smart) clothes (pl) elegáns coat kabát collar gallér corduroy kordbársony cotton pamut-, gyapotcuff kézelő, mandzsetta denim (text.) denim, durva szövésű pamutvászon dress ruha (női) dressing gown házikabát, köntös fashionable divatos, elegáns flat (shoes) lapos (cipő) formal (clothes) ünnepélyes, formális (ruházat) get dressed felöltözik get undressed levetkőzik glasses (pl) szemüveg gloves (pl) kesztyű handbag (AmE purse) kézitáska, retikül high heels (pl) magas sarkú (cipő) jacket zakó, női kosztümkabát jeans (pl) farmernadrág jewellery divatékszer jumper szvetter, pulóver kilt skót szoknya (férfi) knickers (pl) (AmE pl panties) bugyi leather kikészített bőr linen lenvászon, vászonnemű mackintosh (informal: mack) esőkabát necklace nyakék, nyaklánc nightdress (informal nightie) hálóing out of fashion divatjamúlt, ósdi outfit ruházat overcoat felöltő, felsőkabát pants (pl) (AmE pl underpants) alsónadrág, gatya, (hosszúnadrág US) patterned mintás plain dísztelen, sima, egyszerű pocket zseb polo-neck (AmE turtleneck) garbónyak pullover pulóver purse pénztárca put on (clothes) felvenni pyjamas (pl) pizsama raincoat esőkabát sandals szandál scarf sál shirt ing shoe cipő shorts rövidnadrág shrink összehúzódik, összezsugorodik silk selyemből való/készült size méret, nagyság sleeve ingujj, kabátujj sleeveless ujjatlan slippers (pl) papucs smart casual (clothes) elegáns alkalmi sock zokni spotted pettyes, foltos stockings (pl) harisnya (női) striped (shirt) csíkos stripes (pl) csík suede antilopbőr v. utánzata suit (komplett) öltöny sweater szvetter sweatshirt garbóing, melegítőfelső swimming costume úszódressz (női) swimming trunks (pl) úszónadrág (férfi) swimsuit fürdőruha take off (clothes) levesz tartan tartan, skótmintás gyapjúszövet tie nyakkendő tights (pl) harisnyanadrág tracksuit tréningruha, melegítő trainers (pl) (AmE pl sneakers) sportcipő trousers (pl) (US pants) hosszúnadrág T-shirt tréning trikó, póló umbrella esernyő underwear alsóruházat, fehérnemű V-neck V-nyakú vest mellény waistcoat (AmE vest) mellény wear (sth) visel(et) wool gyapjú woollen gyapjú zip (AmE zipper) húzózár/ villámzár/ cipzár back-to-front eleje van hátul (fordítva) inside-out kifordítva, belsejével kifelé Feelings and emotions (Érzések és érzelmek) admire (meg)csodál adore imád, rajong (vkért, vmiért) afraid (of) fél (vktől, vmitől) amazed elképedt, meghökkent angry (with sb) dühös, mérges anxious (about) nyugtalan, gondterhelt astonished elképedt, megdöbbent bad mood rosszkedv be attracted (to sb) vkhez vonzódik be enthusiastic (about sth) lelkesült, buzgó be fond of (sb) szeret/kedvel vkt/vmt be keen on (sth) rajong/lelkesedik vmért bewildered zavarba hoz, elképeszt bitter keserű, kesernyés bored unott calm nyugodt, higgadt calm down lecsillapodik can t stand nem bírja elviselni concerned (with) nyugtalan, aggódik delighted el van ragadtatva vmtől depressed levert, lehangolt despise semmibe vesz, megvet detest utál, irtózik vmtől disappointed csalódott, kiábrándult dislike nem szeret vkt, idegenkedik vmtől embarrassed zavarba hozott/jött emotional emocionális excited izgatott, izgalmi állapotban levő exhausted kimerült, elcsigázott fall in love (with) szerelmes lesz fed up (with sth) torkig van vmvel feel down frightened rémült, ijedt frustrated csalódott, reményvesztett gloomy rosszkedvű, lehangolt good mood jó hangulat happy boldog, megelégedett hate utál, irtózik, gyűlöl hide one s emotions elrejti az érzelmeit hostile ellenséges, barátságtalan idolise bálványozásig szeret, imád insensitive érzéketlen, közönyös like szeret, kedvel loathe utál, undorodik, irtózik lonely magányos, egyedülálló look down on (sb) lenéz look up to (sb) felnéz lose one s temper kijön a sodrából /béketűrésből, dühbe gurul love szeret melancholic melankolikus mind one s own business törődik a maga dolgával miserable boldogtalan, szerencsétlen moody szeszélyes, mogorva moved megrendült, meghatott on top of the world (informal) végtelenül boldog over the moon (informal) elragadtatott, végtelenül boldog overwhelmed elhalmozott reluctant kelletlen, vonakodó respect (verb) tisztel respect (noun) tisztelet restless nyugtalan scared riadt, megrémült sensitive érzékeny, kényes sentimental szentimentális surprised meglepett, meghökkent terrified (of sth) riadt, megijesztett thrilled (with sth) borzongó, izgatott tired fáradt, kimerült touched meghatott, megindult weary fáradt, kimerült, elcsigázott worried gondterhelt, aggódó Countries (Országok) abroad külföldön, külföldre anarchy anarchia border határ boundary határ, mezsgye citizen polgár citizenship állampolgárság country ország dictator diktátor dictatorship diktatúra domestic otthoni, házi, hazai emigrate emigrál, kivándorol

5 emigration emigráció, kivándorlás empire birodalom, impérium exile száműzetés, számkivetés foreign külföldi, idegen, külországi foreigner külföldi, idegen frontier határ home country (szülő)haza homeland szülőföld, anyaország immigration bevándorlás immigration policy bevándorlás politika independence függetlenség, independent független indigenous bennszülött, őshonos inhabitant lakos internal belső kingdom királyság local helyi monarchy monarchia nation nép, nezet national nemzeti national anthem nemzeti himnusz national flag nemzeti zászló nationality nemzetiség overpopulated túlnépesedett overpopulation túlnépesedés political asylum politikai menedékjog (densely/ thickly/heavily/sparsely/) populated (sűrűn/ erősen/ ritkán) népesedett population népesség province tartomány, provincia refugee (politikai) menekült emigrant kivándorló region régió, kerület regional regionális, területi republic köztársaság, republika royal family királyi család royalty királyság state állam the people a nép Politics (Politika) act (of parliament) törvény ambassador nagykövet activist aktivista agitator agitátor anarchist anarchista bill (of parliament) törvény cabinet minister miniszter (a szűkebb kabinet tagja) chamber (of parliament) kamara (parlamenti) city council városi tanács city hall városháza civil servant köztisztviselő communist komunista Congress Kongresszus Congressman/Congresswoman (USA) a parlament tagja USA Conservative (BrE also Tory) konzervatív (Brit) constituency választókerület constitution alkotmány debate vita, tanácskozás democracy demokrácia democrat demokrata democratic demokratikus demonstrate tüntetésen részt vesz demonstration (informal demo) tüntetés, demonstráció diplomat diplomata election választás embassy nagykövetség general election országos választás govern kormányoz government (AmE administration) kormányzat head of state államfő House of Commons (UK) alsóház House of Lords (UK) lordok háza House of Representatives (USA) képviselőház, (parlament) introduce a law felterjeszt törvényjavaslatot king király law törvény left-wing baloldali legislate törvényeket hoz/alkot legislation törvényhozás/alkotás liberal liberális local election helyi választás local government törvényhatósági önkormányzat Mayor polgármester Ministry (of Defence/Finance/ Foreign Affairs/Home Affairs) Minisztérium (védelmi/ pénzügy/ külügy/belügy) MP (BrE Member of Parliament) parlamenti képviselő party member párttag policy (on sth) politika political leader politikai vezető political party politikai párt political system politikai rendszer politician politikus politics politika President elnök Prime Minister (PM) miniszterelnök queen királynő radical radikális referendum népszavazás, referendum reform reform Representative (USA) képviselő republican republikánus resign lemond, leköszön resignation lemondás, leköszönés right-wing jobboldali rule (verb) ural(kodik) secretary (of state) államtitkár (miniszter Senate (USA) szenátus, Kongresszus Senator (USA) szenátor (in) session ülés(szak) (parlamenti) Shadow Cabinet (UK) árnyékkormány sitting ülés socialist szocialista Speaker (of the Parliament) a képviselőház elnöke (Kongresszus) takeover átveszi a hatalmat term időszak, terminus the Cabinet kabinet, kormány the intelligence service hírszerző szolgálat the secret service titkosszolgálat town councillor városi tanácsnok vote szavaz(ás) Economy (Gazdaság) bank account banki (folyó)számla black market fekete piac budget állami költségvetés business üzlet change váltás (pénzé), változás coin érme, fémpénz commerce kereskedelem crash (pénzügyi) összeomlás currency valuta, pénznem debt adósság devaluation (of currency) leértékelés economic (growth/decline) gazdasági (növekedés/csökkenés) (growing/declining) economy (növekedő/csökkenő) gazdaság exchange rate átváltási árfolyam finance pénzügy, államháztartás free-market economy szabadpiaci gazdaság fund pénzalap, tőke gross national product (GNP) nemzeti összetermék income bevétel, jövedelem industry ipar inflation pénzromlás, infláció invest beruház, befektet investment beruházás, befektetés, (bank)note bankjegy payment fizetség, fizetés rate of inflation inflációs arány recession gazdasági visszaesés/pangás save megtakarít(ás) spend költ, elkölt tax adó trade deficit kereskedelmi deficit workforce munkaerő 3 Shops and service Boltok és szolgáltatások Food (Élelmiszer) meat hús bacon szalonna beef marhahús chicken csirke(-hús) cold cuts felvágottak game vadhús gammon sonka, sódar ham sonka lamb bárány(-hús) (fatty/lean) meat (kövér/sovány) hús meatball fasírt mince (minced meat) vagdalt hús mutton birkahús pork sertéshús poultry baromfi(-hús) red meat vörös hús salami szalámi sausage kolbász (well done/medium/rare) steak (jól/ közepesen/enyhén átsült) marhapecsenye turkey pulyka veal borjúhús venison vadhús white meat fehér hús fish hal

6 carp ponty catfish harcsa, törpe harcsa cod közönséges tőkehal fillet filé fish and chips sülthal sültkrumplival haddock foltos tőkehal herring hering lobster homár mackerel makréla mussels (pl) éti kagyló oyster osztriga pike csuka perch sügér prawn fűrészes garnéla rák salmon lazac sardine szardínia seafood tengeri hal/rák (mint étel) scampi nagy garnéla rák shellfish rákfélék trout pisztráng tuna tonhal dairy products tejtermékek butter vaj (mature/mild) cheese (érett/ könnyű) sajt cheese spread krémsajt cottage cheese tejföl, túró cream tejszín cream cheese tejszínes/krém-sajt grated cheese reszelt sajt ice cream fagylalt margarine margarin (full/semi-skimmed/skimmed) milk lefölözött tej milk shake tej koktél yogurt joghurt bread kenyér (white/brown/wholemeal/rye) bread fehér/barna/ korpás/rozs) kenyér croissant francia croisant loaf (pl loaves) of bread cipó roll zsemle pasta száraztészta pitta bread lapos kenyér, pita sliced (bread/loaf) /- szeletelt toast pirítós kenyér sweet food édességek birthday cake születésnapi torta biscuits (AmE cookies) sütik brownie kis csokoládés kalács cake torta, kalács cheesecake túrótorta (single/double/whipping) cream tejszín (apple) crumble (almás) pite dessert (BrE pudding) édesség ice cream fagyi mincemeat (BrE) húspástétom, vagdalthús (apple) pie (almás) pite whipped cream tejszínhab have a sweet tooth édesszájú things added to food adalékok ketchup paradicsomszósz, kecsup mayonnaise majonéz mustard mustar oil olaj paprika paprika parsley petrezselyem (black) pepper (fekete) bors salad dressing saláta dresszing (öntet) salt só spices (pl) fűszerek sugar cukor tomato sauce paradicsom mártás vinegar ecet fruits gyümölcs apple alma apricot sárgabarack banana banán blackberry szeder blueberry fekete áfonya (sweet/sour) cherry cseresznye/meggy coconut kókusz(-dió) (black/red) currant (fekete/piros) ribizli gooseberry egres, pöszméte grape szőlő grapefruit grapefruit, citrancs kiwi kiwi lemon citrom lime lime, zöld citrom mango mango melon dinnye orange narancs peach őszibarack pear körte pineapple ananász plum szilva raspberry málna strawberry földieper water melon görögdinnye vegetables zöldségek asparagus spárga, csirág aubergine (AmE eggplant) padlizsán, tojásgyümölcs avocado avokádo (green) beans (pl) (zöld) bab broccoli brokkoli cabbage káposzta carrot répa cauliflower karfiol celery zeller courgette (AmE zucchini) cukkini cucumber uborka garlic fokhagyma leek póréhagyma lettuce saláta mushroom gomba onion vöröshagyma parsnip paszternák pepper paprika potato burgonya, krumpli radish retek rice rizs sweetcorn kukorica tomato paradicsom turnip tarlórépa, fehérrépa Quantities (Mennyiségek) bag (of flour) zsák (liszt) bottle (of juice/milk) üveg (dzsúsz/tej) box (of chocolates) doboz can (of lemonade/cola) doboz (limonádé / kóla) carrier bag szatyor/papírzacskó carton (of juice/milk) karton (dzsúsz/tej) jar (of jam/honey) tégely (dzsem/méz) loaf of bread cipó (kenyér) packet (of biscuits/crisps/cereal) csomag tin of (sardines) konzerv (sardinia) tub of (margarine) tégely (margarin) (3) kilos (of potatoes) (3) kiló (200) grams (of cheese) (200) gramm (sajt) (half a) litre (of milk) (fél) liter (tej) Meals (Étkezések) be full teli van, jóllakott be hungry éhes clear the table leszedi/letakarítja az asztalt course fogás (étkezésnél) eat out vendéglőbe megy ebédelni /vacsorázni, nem otthon étkezik helping adag, porció lay the table asztalt megteríteni meal étkezés packed lunch becsomagolt (hideg) ebéd picnic piknik, szabadban rendezett étkezéssel egybekötött mulatság snack falatka, kóstoló tea tea, uzsonna working lunch munka ebéd Restaurants (Éttermek) types of restaurants étteremfajtátk buffet car büfékocsi, étkezőkocsi canteen kantin, étkezde, menza café kávézó, (étterem) cafeteria kantin, kávéház, önkiszolgáló étkezde fast food restaurant gyorsétterem pub kocsma self-service restaurant önkiszolgáló étkezde snack bar kisebb étterem, meleg étellel take-away elvitelre főző étkezde in a restaurant étteremben beverage (formal) alkoholmentes ital bill számla book a table (AmE reserve a table/make a reservation) asztalt foglalni main course főfogás menu étlap order (sth) rendelni (vmit) self-service önkiszolgáló service felszolgálás service charge felszolgálási díj starter előétel table service asztalhoz felszolgálás tip (formal pl gratuities) borravaló waiter pincér waitress pincérnő wine list borlap Shopping (Bevásárlás) types of shops bolt típusok baker s pékség book shop könyvesbolt butcher s hentes (üzlet) chain store üzletlánc (boltja) chemist s drogéria, gyógyszertár clothes shop ruházati bolt

7 delicatessen (informal deli) édesség department store áruház designer shop egyedi ruhák boltja, (butik) DIY store (Do It Yourself) barkácsáruház fishmonger s halbolt furniture shop bútorbolt greengrocer s zöldséges grocer s fűszer-csemege bolt newsagent s újságos off-licence palackozott italok boltja shoe shop cipőbolt stationer s papír (-írószer) bolt supermarket szupermarket going shopping bevásárolni (menni) bargain alkalmi vétel broken törött, üzemképtelen browse csak nézelődik/böngészik buy in the sale kiárusításon vásárolni cash készpénz changing room próbafülke check out pénztár customer vásárló, ügyfél discount árleszállítás exchange (sth for sth) csere /vmit vmire/ fit (verb) jól áll (ruha vkinek) fitting room próbafülke free (of charge) ingyenes, térítésmentes get money back visszakapja a pénzét get a refund visszatérítést (kártalanítást) kap go shopping bevásárolni (menni) have (sth) in stock van készleten look for (sth) keresni vmit match egymáshoz illés out of stock elfogyott, kifogyott pay (cash/by credit card/by cheque) fizetni reduced csökkentett (árú/értékű) return (goods to the shop) visszavinni (árut a boltba) sale kiárusítás shop assistant bolti eladó size (I m a size 12./It s the right size.) méret (12es a méretem/ez a jó méret.) special offer különleges ajánlat suit alkalmas, megfelelő, passzol supermarket trolley bevásárlókocsi till bolti pénztár too (small/tight/loose) túlságosan (kicsi/szoros/bő, tág/ try on (clothes) felpróbálni (ruhát) work dolgozni, munka Advertising (Reklám) advertise reklámozni advert(isement) (informal ad) reklám billboard hirdetőtábla, plakáthely brochure reklám brossúra (advertising/marketing) campaign reklám hadjárat/kampány (radio/tv) commercial reklám (rádióban /televízióban) hoarding falragasztábla, reklámtábla leaflet szórólap, prospektus market research piackutatás place/put an advertisement (in a magazine/a newspaper)- reklámot, hirdetést elhelyezni, feladni poster plakát publicity hírverés, reklámozás slogan szlogen, jelmondat Banking and insurance (Bankok és biztosítás) (bank) account (bank) számla account holder számlabirtokos apply (for a loan) folyamodni (kölcsönért ATM (Automated Teller Machine) bankomat cash machine bankomat, pénzkiadógép cheque book csekkfüzet current account folyószámla credit card holder hitelkártya tulajdonos debit card fizetési kártya grant (a loan) engedélyez (hitelt) insurance biztosítás insured biztosított invest (in stock /shares/bonds) befektet /invesztál (tőzsdei papírokba/részvényekbe/kötvényekbe) investment portfolio befeketési értékpapírok loan kölcsön money transfer pénzátutalás mortgage jelzálog pay interest kamatot fizet pay off (debt/a loan) kiegyenlít (adósságot/hitelt) (insurance) premium biztosítási díj savings account takarékbetétszámla stock broker tőzsdeügynök, alkusz stock market investor értékpapírpiaci (tőzsdei) befektető withdraw money felvesz/kivesz pénzösszeget (bankból) 4 Home (Otthon) Types of housing (Lakás típusok) bedsitter (informal bedsit) garzonlakás (bedroom + sitting room) block of flats (AmE apartment block) nagy bérház(tömb) bungalow pince nélküli verandás földszintes villa/nyárilak cottage villa, kúria, vidéki ház detached house különálló ház ( kertes ház ) farmhouse tanya flat (AmE apartment) lakás penthouse manzárdlakás (drága) semi-detached house (AmE duplex) ikerház skyscraper felhőkarcoló terraced house (AmE town house) sorház tower block toronyház Size and condition (Méret és állapot) cramped szűk (fully) equipped teljesen felszerelt (fully) furnished teljesen bebútorozott in (good/bad) condition jó/rossz állapotban part-furnished részben bebútorozott roomy tágas run-down lerobbant, lepuszult spacious tágas tiny kicsi, pici unfurnished bútorozatlan well maintained jól-karbantartott with all modern conveniences (informal mod cons) modern kényelmi eszközökkel felszeretl Location (Helyek) capital (city) főváros city nagyváros (eredetileg egyházi székhely, katedrálissal) countryside táj, vidék (the) country vidék county grófság district kerület, körzet farmland mezőgazdasági terület hamlet falucska home town szülőváros industrial zone ipari zóna (körzet) inhabitant lakos in the country vidéken (next-door) neighbour szomszéd neighbour hood szomszédság old town óváros outskirts periféria, külváros(ok) provincial vidéki(es) remote távoli (holiday) resort üdülő/nyaralóhely rural vidéki, falusi(as) slums túlzsúfolt, egészségtelen nagyvárosi szegénynegyed suburbs (pl) peremváros, előváros town város urban városi village falu In the house (A házban) attic padlásszoba, manzárd balcony balkon basement alagsor, szuterén cellar pince chimney kémény downstairs földszint drain pipe lefolyócső, szennyvízcsatorna drive kocsifeljáró fence kerítés floor padló flower bed virágágyás garage garázs (front/back) garden elő/hátsó kert gate kapu (bejáró) lawn gyep, pázsit letter box postaláda loft padlás(tér), padlásszoba roof tető staircase lépcsőház stairs lépcső(k) upstairs (az) emelet(en) wall fal (front/back) yard (AmE) első/hátsó udvar

8 Euipment/decoration (Felszerelés/dekoráció) blind napellenző, ablakzsalu, roletta carpet szőnyeg ceiling mennyezet, plafon central heating központi fűtés curtain függöny floor padló lamp lámpa light bulb villanykörte net curtain hálófüggöny radiator radiátor window sill ablakpárkány bathroom fürdőszoba bath(tub) fürdőkád laundry basket ruháskosár mirror tükör plughole kifolyónyílás, lefolyólyuk razor borotva (electric) shaver villanyborotva soap szappan shampoo sampon shaver point csatlakozó (konnektor) villanyborotvához shower zuhany sponge szivacs, spongya tap vízcsap tiles (pl) csempe, burkolólap, tetőcserép toilet wc, toalet toothbrush fogkefe towel rail törülközőtartó washbasin mosdókagyló bedroom hálószoba bed ágy bedside table éjjeliszekrény blanket takaró book shelf könyvespolc chair szék chest of drawers fiókos szekrény, komód dressing table fésülködőasztal duvet párna, vánkos lamp lámpa pillow vánkos, párna rug pokróc, kis szőnyeg sheet lepedő, könnyű takaró wardrobe ruhaszekrény sitting-room/living-room nappali szoba armchair karosszék, fotel book case könyvszekrény CD/DVD player /- CD/ DVD lejátszó chair szék coffee table alacsony (teázó/kávézó) asztalka cushion párna, vánkos fireplace kandalló furniture bútor(zat) rug pokróc, kis szőnyeg settee pamlag, heverő, dívány sofa (AmE couch) kanapé, dívány stereo stereo készülék, HiFi torony television set televízió készülék VCR (video cassette recorder) videoelvevő wallpaper tapéta kitchen konyha cooker tűzhely cupboard pohárszék, kredenc dishwasher mosogatógép draining board szárítóállvány freezer fagyasztógép fridge hűtőszekrény kitchen table konyhaasztal microwave (oven) mikrohullámú sütő oven sütő refrigerator hűtőszekrény running water folyóvíz sink konyhai mosogató washing machine mosógép hall hall, előszoba back door hátsó ajtó coat hook kabát akasztó door bell ajtócsngő door mat lábtörlő front door bejárati ajtó Looking after a house (A ház karbantartása) broom seprű change a lightbulb villanykörtét cserélni decorate fest, tapétáz (lakást) DIY (do-it-yourself) csináld magad do housework házimunkát végezni do up (a house, room) (informal) rendbe tesz, kitakarít dustpan szemétlapát fix kijavít, helyrehoz, rendbe hoz install beszerel, felszerel leak hézag, (el)szivárgás maintenance karbantartás, gondozás mend kijavít, rendbe hoz mop (the floor) feltöröl, felmos paint fest, lefest, kifest put (sth) in behelyez, betesz redecorate újra fest/mázol és kárpitoz/tapétáz repair megjavít, rendbe hoz tile tetőcserép, csempe, burkolólap vacuum cleaner porszívó Leaving and returning to your house (Eltávozás és hazaérkezés) (be) at home otthon (lenni) be in itthon van commute (to work, school) bejár, ingázik feel homesick honvágya van get home hazajutni, hazamenni go home hazamenni go out elmenni otthonról, kimozdulni lock (up) lezár/bezár (a házát) move house (ki/el)költözködik move in beköltöz(köd)ik move out kiköltöz(köd)ik stay in otthon marad Renting and buying/selling a home (Lakás eladása/vétele, bérlése) accommodation szállás, férőhely (electricity/gas/telephone/utility) bill (elektromos/gáz/telefon/ közüzemi) számla council tax (UK) ingatlanadó estate agent (AmE realtor) ingatlanügynök flatmate (AmE roommate) lakótárs, szobatárs for sale eladó (pl ingatlan) furnished bútorozott (szoba/lakás) inclusive magában foglal, beleszámított interest rate kamat százalék landlady háztulajdonosnő landlord háztulajdonos let (a flat/a house) (AmE rent out) kiadni (lakást/házat) lodger albérlő lodgings szállás, elszállásolás pay the rent fizetni a bért p.c.m. (per calendar month) naptári hónaponként p.m. (per month) havonta p.w. (per week) hetente property (AmE real estate) ingatlan rent bér (lakbér) share (a room, flat) megoszt (szobát, lakást) show (sb) round the house körülvezet (vkt) és (mindent) megmutogat sign (a lease/a contract) aláír (haszonbérletet/ szerződést) take out a mortgage jelzálogszerződést köt tenant bérlő, lakó to let (AmE to rent) bérbead unfurnished bútorozatlan viewing megtekintés, szemrevétel 5 Nature (Természet) Weather (Időjárás) general impression általános benyomás awful rettenetes, szörnyű beautiful nagyon szép boiling (informal) forró chilly hideg, jeges clear sky tiszta égbolt close közel cloudy felhős cold hideg drought szárazság, aszály dry spell rövid száraz időszak dull borús, felhős fine derült, tiszta, kellemes fog köd foggy ködös gorgeous nagyszerű, remek heat hő heatwave hőhullám horrible borzalmas, rettenetes hot forró humid nedves, párás humidity nedvesség, páratartalom lovely nagyszerű, remek mist köd misty ködös, borús nice kellemes overcast felhős (égbolt) scorching perzselő, rekkenő sunny napos terrible szörnyű, rettenetes

9 warm meleg rainy/wet esős, nedves be soaked átázott dew harmat drizzle szitálás, szemerkélés flood árvíz hail jégeső hailstone jég(eső)szem lightning villám(lás) puddle pocsolya pour down ömlik az eső (heavy/light) rain eső raindrop esőcsepp rainfall csapadék(mennyiség), felhőszakadás rainy esős shower zivatar, záporeső showery záporesős, zivataros (nap) soaking wet bőrig ázott/ázva, csuromvizes(en) storm vihar thunder mennydörgés, égzengés wet vizes, nedves windy szeles blow fúj, széllökés breeze szellő gale viharos szél gale-force wind viharos szél hurricane hurrikán still csendes tornado tornádó windy szeles snowy havas avalanche lavina blizzard hóvihar, hófúvás freeze fagy(ás) freezing jeges, jéghideg (szél) freezing cold (informal) dermesztő hideg frost fagy frosty fagyos ice jég icy jeges melt (meg)olvad(ás) sleet havas eső, dara slippery csúszós, síkos thaw olvadás, enyhe/enyhébb idő weather forecast időjárásjelentés above zero nulla fok felett below zero nulla fok alatt changeable változékony clear up kiderül, kitisztul (idő) degrees (Centigrade=Celsius/ Fahrenheit) fok (Celzius/Fahrenheit) (warm/cold weather) front (meleg/ hideg) front meteorology meteorológia meteorologist meteorológus pressure nyomás temperature hőmérséklet thermometer hőmérő unsettled változékony (időjárás) weather forecast időjárásjelentés weather map meteorológiai térkép weather report időjárásjelentés climate éghajlat autumn (AmE fall) ősz climate éghajlat harsh (climate) kemény (éghajlat) hot forró warm meleg cold hideg cool hűvös dry száraz wet nedves Indian summer vénasszonyok nyara mild enyhe, lanyha moderate climate mérsékelt éghajlat season évszak spring tavasz summer nyár winter tél autumn ősz Plants (Növények) branch ág, gally bush bokor fertiliser trágya flower virág fruit gyümölcs fungus (pl fungi) gomba(féle) garden kert grass fű greenhouse melegház, üvegház grow plants növényt termeszteni leaf (pl leaves) levél moss moha, mocsár, ingovány pesticide féregirtó/rovarirtó/baktériumirtó szer petal (virág)szirom pot plant cserepes növény prune (verb) nyes, megmetsz (fát stb.) root gyökér seed mag soil talaj, termőtalaj sow bevet (földet) stem szár (virágé, levélé, gyümölcsé) thorn tüske, tövis tree (élő) fa trunk (fa)törzs, rönk, tuskó vegetable zöldség(féle), növényi (eredetű) water (the plants) (verb) megöntözni weed dudva, gyom weedkiller (vegyszeres) gyomirtó szer wildlife vadon élő állatok világa Animals (Állatok) bird madár breed faj, tenyészt carnivore húsevő (állat, növény) domestic animal háziállat extinct kihalt, már nem létező extinction kihalás, kipusztulás farm animal mezőgazdasági haszonállat feed on táplál, etet fish hal herbivore növényevő (állat) herd csorda insect rovar, bogár mammal emlős(állat) predator ragadozó, predátor prey zsákmány, préda reptile csúszómászó species (singular) faj Pets (Háziállatok) bark (verb) ugat bat denevér bowl kisebb talpas gömbölyű tál cage kalitka canary kanári cat flap csapóajtó (macskának) claw karom coat kabát, bunda collar gallér (cat/dog/fish) food (macska/kutya/hal) eledel fur szőrme, prém goldfish aranyhal guinea pig tengeri malac hamster hörcsög house-trained szobatiszta keep (a pet) tartani (állatot) kennel kutyaól, kutyaház kitten kismacska lead vezető, póráz leash póráz look after gondoskodni muzzle szájkosár paw mancs pedigree (le)származás, leszármazási táblázat pet shop kisálatbolt puppy kölyökkutya purr dorombolás rabbit nyúl rat patkány snake kígyó stroke (verb) üt(és), csap(ás) turtle teknősbéka vet (veterinary surgeon) állatorvos wag (a tail) csóválás (fejé, faroké) whine nyüszít, vinnyog Environment (Környezet) environmental damage környezetkárosítás acid rain savas eső (bush/forest) fire /- (bozót/erdő) tűz become extinct kihal (faj stb.) burn rubbish hulladék égetés car exhaust fumes kipufogógázok carbon dioxide széndioxid deforestation erdőirtás destroy elpusztít, tönkretesz die out kihal, kipusztul (faj, család, szokás) drought szárazság, aszály earthquake földrengés eco-friendly ökológiailag nem káros environmentally friendly környezetbarát flood árvíz, áradás global warming globális felmelegedés greenhouse effect üvegházhatás holes in the ozone layer lyuk az ózónrétegben landfill feltöltés lead ólom leak (el)szivárgás natural disaster természeti katasztrófa natural habitat- természetes élőhely oil spill - olajömlés

10 ozone hole ózonlyuk pesticides féregirtó/ rovarirtó/ baktériumirtó szer polluted szennyezett pollution szennyeződés smog füstköd, szmog green living környezetkímélő életmód alternative (sources of energy) alternatív (energiaforrások) biodegradable biológiailag lebontható disposable egyszeri felhasználásra szánt energy-saving energiatakrékos organic szerves, organikus organic fertilisers - szervestrágya ozone-friendly ózon-barát recycle újra feldolgoz recycled újra feldolgozott recycling visszakeringtetés, újra feldolgozás returnable visszaadható, visszaváltható reuse (verb) újbóli felhasználás selective recycling szelektív újra feldolgozás solar (energy/power) szolár (energia) solar panel szolár panel, napkollektor sort rubbish szemét válogatás unleaded petrol ólommentes benzin water power vízi energia wind power szél energia wind turbine szélturbina 6 School (Iskola) Types of schools (Iskola típusok) boarding internátus, bentlakásos iskola co-educational (informal co-ed) koedukált/iskola college (angliai) felsőoktatási intézmény comprehensive általános középiskola elementary alapfokú grammar school gimnázium independent önálló, független mixed vegyes (koedukációs iskola) primary általános iskola (alsó tagozata) private magánpublic school előkelő zártkörű középiskola (GBr), állami/községi nyilvános iskola (USA) secondary school (AmE high school) közép iskola single-sex csak fiú/lány iskola state school (AmE public school) állami/községi nyilvános iskola technical műszaki iskola, technikum university (tudomány)egyetem vocational szakképző iskola People in a school (Emberek az iskolában) classmate osztálytárs (personal) tutor konzulens, magántanító college student diák (egyetem/főiskola) deputy head (master) (AmE assistant principal) igazgatóhelyettes examiner vizsgáztató headmaster (AmE principal) igazgató lecturer előadó (aki előadást tart) pupil iskolás gyerek schoolboy iskolásfiú schoolgirl iskoláslány schoolmate iskolatárs student diák, egyetemista/főiskolás teacher tanár teaching staff tantestület university student egyetemi/főiskolai hallgató School building (Iskolaépületek) blackboard tábla board pen táblaíró toll (whiteboard-hoz) board rubber tábla törlő canteen étkezde chalk kréta classroom tanterem computer lab számítógépterem desk iskolapad gym (gymnasium) tornaterem hall hall, előcsarnok headmaster s office iskolaigazgatói iroda IT/ICT unit/suite laboratory (informal lab) laboratórium language lab nyelvi labor library könyvtár locker öltözőszekrény office iroda, tanulmányi osztály playground játszótér science lab term. tud. laboratórium sports field sportpálya staffroom tanári szoba whiteboard - fehér tábla (amire filctollal lehet írni) Going to/leaving/finishing school (Iskolába járás, iskola elhagyása) absence hiányzás attend (school/classes/a course) eljár vhova (iskolába/órára/tanfolyamra) attendance járás iskolába, előadásra stb.) be absent hiányzik, nincs jelen, mulaszt be excluded (from school) kizárt be expelled (from school) kizárni (iskolából) be present jelen lenni drop out (from a course/from school) lemorzsolódás expulsion kicsapás, kizárás (iskolából) get/obtain (meg)szerez, elnyer a certificate bizonyítvány, igazolás a degree egyetemi fokozat/rang a diploma diploma get into university egyetemre bejut go to school iskolába jár/megy graduate (from a university) végez (egyetemen, főiskolán) leave school leérettségizik play truant lóg az iskolából register napló school leaver végzett/végzős növendék skip classes osztályt ugrik, meglóg óráról truancy iskolakerülés, lógás Studying at school (Iskolai tanulás) be at a class/lesson órán van be in class órán van copybook iskolai füzet coursebook tankönyv exercise-book iskolai füzet deadline határidőm terminus do csinál, végez an exercise gyakorlatot a task feladatot an activity tevékenységet one s best minden tőle telhetőt elkövet hogy... project work feladaton dolgozik homework házi feladatot extra lessons különórát folder iratgyűjtő, dosszié (do/get/give/set/hand in) homeworkházifeladatot (csinál/kap/ad/kijelöl /bead) learn (sth/about sth) megtud (vmit vmiről) learn by heart kívülről megtanul make csinál mistakes hibá(ka)t vét notes jegyzeteket a presentation prezentációt, bemutatást progress haladást marks jelzések memorise kívülről/könyv nélkül megtanul notebook jegyzetfüzet participate -részt vesz, közreműködik report bizonyítvány school trip iskolai kirándulás set books kötelező olvasmányok solve a problem megold problémát study hard keményen/szorgalmasan tanul take a break szünetet tart take part részt vesz (vhol, vmiben) textbook tankönyv workbook iskolai füzet School year (Tanítási év) break szünet (summer /winter /Christmas/Easter) break (nyári/téli/karácsonyi/húsvéti) szünet class osztály free period (AmE) lyukasóra holidays (AmE vacation) szünidő lesson (AmE period) (tanítási) óra lunch break ebédszünet recess (AmE) szünet semester (AmE) szemeszter, félév term szemeszter, félév timetable (AmE schedule) órarend the bell goes at (3 o clock) (ki)csengetnek (3 órakor) school breaks up on (14 July) az iskola véget ér (július 14-én) Examinations (Vizsgák) assess megállapít, értékel assessment értékelés cheat (in an exam) csalás (vizsgán) (exam results) come out kiadják (a vizsga ereményeket)

11 do (an exam) megcsinálni (a vizsgát) do (well/badly) in an exam jól/rosszul szerepelni a vizsgán entrance exam felvételi vizsga evaluate (ki)értékel exam(ination) vizsga, vizsgáztatás exam paper vizsga dolgozat fail megbukik (vizsgán) give a test (be)ad tesztet get the results (of a test/exam) megkapja az eredményt (teszt/vizsga) grade jegy, osztályzat mark (AmE grade) (verb) osztályozni mark (noun) jegy, osztályzat mock exam próbavizsga pass átmenni (vizsgán) prepare for (fel)készülni vmire re-sit (an exam) újra letenni a vizsgát retake (an exam) újra letenni a vizsgát revise (for an exam) ismételni (vizsgára) school-leaving exam záróvizsga score pontszám, ponteredmény sit (an exam) letenni a vizsgát study (for a test/exam) tanulni (vizsgára) take (an exam) letenni a vizsgát School subjects (Tantárgyak) Art művészet Biology biológia Business Studies üzleti tanulmányok Chemistry kémia Computer Studies (IT, Information Technology) információtechnika compulsory kötelező curriculum tanmenet exta-curricular activities tanórán kívüli tevékenységek foreign languages idegen nyelvek Geography földrajz Grammar (Linguistics) nyelvtan, grammatika Humanities humán tárgyak History történelem Literature irodalom, literatúra Mathematics (Maths) matematika Music zene optional szabadon választható Physical Education (PE) testnevelés Physics fizika Religious (and Moral) Education vallás (és erkölcsi) nevelés Sciences természettudományi tárgyak Teachers and students (Tanárok és diákok) active aktív ambitious ambiciózus attentive figyelmes, készséges conscientious lelkiismeretes co-operative együttműködő creative kreatív fair tisztességes, korrekt, becsületes gifted tehetséges hard-working szorgalmas impatient türelmetlen lazy lusta, tunya motivated motivovált motivating motiváló passive passzív patient türelmes professional professzionális punctual pontos sloppy hanyag, felületes systematic rendszeres, szisztematikus talented tehetséges unfair tisztességtelen, méltánytalan 7 Work (Munka) Types of work (Munkafajták) blue-collar worker kézi (fizikai) munka career karier, életpálya duty kötelesség employ (sb) alkalmazni employee alkalmazott employer alkalmazó, munkaadó employment alkalmazás freelancer szabadúszó full-time job teljes munkaidős állás hard work nehéz/kemény munka job állás manual work kézi (fizikai) munka occupation foglalkozás, elfoglaltság odd jobs furcsa állások part-time job részidős munka permanent job állandó munka physical work fizikai munka profession foglalkozás, hivatás professional (noun) professzionális, hivatásos self-employed önálló, maszek skilled work szakmunka temporary job ideiglenes munka unskilled work szakképzettséget nem igénylő munka well-paid job jól fizetett munka white-collar worker szellemi dolgozó work munka work for (sb) vknél dolgozik work freelance szabadúszóként dolgozik work from home otthon végzi a munkát At work (Munkában) assist segít, segédkezik in charge (of sth/sb) vmnek felügyeletével/intézésével/irányításával megbízva benefits előny, jótétemény be on call készültségben van be responsible (for sth/sb) felelős bonus fizetésen felüli jutalom, prémium busy elfoglalt, serény clock off (informal) távozáskor bélyegez/blokkol clock on (informal) bélyegzőóránál munkakezdésnél bélyegez/blokkol concentrate (on sth) összpontosít deadline határidő do a job munkát végezni, állást betölteni earn one s living (as) keresi a kenyerét (mint ) earnings (pl) jövedelem, kereset fee illetmény, díjazás fill in (for sb) helyettesít (valakit) get a pay rise/a raise fizetésemelést kap get promoted előléptetik give (sb) a hand segít (vkinek) income jövedelem, bevétel make a loss veszteséget csinál make a profit hasznot csinál manage kezel, bánik vmvel management vezetés, gazdálkodás maternity leave szülési szabadság off duty szolgálaton kívül duty szolgálat (work /do) overtime túlórázni overworked agyondolgozza/ agyonhajszolja magát pay fizet payment fizetség pay rise fizetésemelés perks (pl) mellékjövedelem raise (noun) emel(és) run (a company) működtet, vezet (vállalatot) salary fizetés slow down munkalassítás stand in (for sb) támogat vkt, vmit take things easy nem erőlteti meg magát take over (fr om sb) átvesz, átvállal teamwork csapatmunka wages bér work long hours sokáig v. késő estig dolgozik Not working (Munka nélkül) be/ made redundant létszámfölötti be on the dole (informal) munkanélkülisegélyt kap dismiss (formal) elbocsát, elküld fire (sb) (informal) elbocsát, kirúg give (sb) the sack (informal) elbocsát, kirúg give up (AmE quit) work otthagyja / felmondja állását go on strike sztrájkol, munkát beszüntet jobless munkanélküli job seeker (BrE) álláskereső knock off (informal) abbahagyja / szünetelteti a munkát let (sb) go (informal) elbocsát, kirúg make (sb) redundant elbocsát (vkit) on holiday szabadságon out of work munka nélkül pension nyugdíj pensioner nyugdíjas receive (state) benefits (állami) jutattást kap resign lemond, leköszön retire nyugdíjba megy retirement - nyugdíj(azás) sabbatical tudományos alkotószabadság sack (sb) (informal) kirúg sick leave betegszabadság, táppénz take a day off szabadnap take time off szabadságot kivenni take a leave szabadságot kivenni unemployed munkanélküli (high/low) unemployment munkanél-

12 küliség unemployment benefit (UB) munkanélküli segély Looking for a job (Álláskeresés) applicant pályázó, folyamodó, jelölt application form jelentkezési űrlap / ív apply for a job állásért folyamodik CV (curriculum vitae) önéletrajz enclose (a CV) mellékel experience tapasztalat, gyakorlat fill in (a form) kitölt (űrlapot) Human Resources (HR) emberi erőforrás interview (noun) interjú inter view (verb) meginterjúvol vkt job advert(isement) álláshirdetés job application állásra jelentkezés job centre munkaközvetítő look for (a job) állást keresni personnel személyzet, személyi állomány position (társadalmi) állás/rang post állás, funkció ualifications kvalifikáció, képesítés recruitment toborzás, verbuválás references hivatkozás, ajánlás starting salary kezdő fizetés vacancy üres (szabad) álláshely working conditions munkafeltételek People at work (Emberek munkában) assistant segítő, segéd boss főnök colleague kolléga employee alkalmazott, munkavállaló employer alkalmazó, mnkaadó line manager termelési vezető manager ügyvezető, igazgató staff személyzet, alkalmazottállomány team csapat worker (e.g. in a factory) munkás, dolgozó Jobs (Állások) academic tudományos accountant könyvelő actor színész actress színésznő artist művész au pair, babysitter gyermekre vigyázó személy barber borbély barrister (AmE attorney) angol ügyvéd (bíróság előtti felszólalási joggal) beautician kozmetikus businessman üzletember businesswoman üzletasszony car mechanic autószerelő carpenter ács cashier pénztáros chef férfi főszakács, konyhafőnök chemist gyógyszerész, vegyész computer programmer elektronikus számítógép programozó conductor karmester consultant tanácsadó, konzultáns cook szakács dentist fogorvos (film) director filmrendező doctor orvos dressmaker varrónő, női szabó (bus/lorry/taxi/ame cab) driver (autóbusz /teherautó /taxi) vezető driving instructor gépjárművezetői gyakorlati oktató economist közgazdász electrician villanyszerelő engineer mérnök estate agent ingatlanügynök executive vállalatvezető, ügyvezető factory worker gyári munkás farmer gazdálkodó firefighter tűzoltó flight attendant légi utaskísérő hair dresser fodrász housewife háziasszony interior decorator lakberendező interpreter tolmács jour nalist újságíró lawyer jogász, ügyvéd lecturer előadó, adjunktus, docens librarian könyvtáros manager menedzser, intéző miner bányász musician zenész nurse nővér, ápolónő (portrait) painter festő (portréfestő) pensioner nyugdíjas pharmacist gyógyszerész photographer fotográfus, fényképész pilot pilóta plumber víz- és gázvezetékszerelő police officer rendőr politician politikus postman postás postwoman postásnő psychologist - pszichológus receptionist fogadóportás (szállodában) road sweeper utcaseprő sales representative eladási ügynök scientist tudós sculptor szobrász secretary titkár(nő) security guard biztonsági őr shop assistant bolti eladó shopkeeper boltos social szociális munkás solicitor jogtanácsos, angol ügyvéd (magasabb bíróság előtti felszólalási jog nélkül) stock broker alkusz surgeon sebész tailor szabó teacher tanár ticket inspector kalauz, (jegy)ellenőr translator fordító travel agent utazási ügynök TV presenter moderátor, televíziós műsorvezető vet (veterinary surgeon/doctor) állatorvos 8 Health (Egészség) Healthy/unhealthy lifestyle (Egészséges/egészségtelen életmód) athletic atlétika avoid (stress) elkerülni (stress) be a fitness fanatic/freak fanatikus couch potato lusta ember cut down (on fatty food) csökkent do (regular) exercise testedzést végez fast food gyorsétel fatty food zsíros étel(ek) follow (a sensible diet) követ (tudatos étrendet) get enough sleep eleget alszik give up (smoking) abbahagy go jogging kocogni jár gym tornaterem junk food egészségtelen (büfé) ételek keep fit fitten tart(ja magát) look fit jól néz ki, egészségesnek látszik lose weight fogy, veszít a súlyából low-calorie food alacsony kalória tartalmú étel low-fat food alacsony zsírtartalmú étel (be) out of shape elformátlanodni overweight túlsúlyos put on weight súlyt felszedni ready meal készétel reduce stress csökkenteni a stress sedentary lifestyle ülő (mozgásszegény) életmód slob (informal) trehány/kétbalkezes alak stay fit egészségesnek maradni stay in shape formában maradni takeaways étel elvitelre take up (sport/exercise) elkezdeni (sportot/testmozgást) TV dinners vacsora a televízió előtt work out gyúr (konditeremben) Food and health (Étel és egészség) additives adalékok (high/low in) calories magas/ alacsony kalóriában carbohydrates szénhidrátok fat zsír, kövér fatty food zsíros étel fibre rostanyag health food egészséges étel/étrend healthy food egészséges étel/étrend junk food egészségtelen (büfé) ételek organic food bio élelmiszer preservatives konzerváló/tartósító szerek protein protein (fehérje) Diet (Étrend) (be/go on a) diet diétázik high (in carbohydrates) magas (a szénhidráttalma) lose weight fogyni, súlyt veszíteni low-calorie diet alacsony kalória tartalmú étrend/diéta low-fat diet alacsony zsírtartalmú étrend / diéta put on weight súlyt felszedni

13 rich (in protein) gazdag (proteinban) slimming diet fogyókúra vegan vegetariánus vegetarian vegetariánus weight loss programme testsúly csökkentő program Health problems (Egészségi problémák) accident baleset, véletlen(ség) addicted (to drugs/alcohol) függő (drog/alkohol) addiction függőség allergic (to cats) allergiás (macskákra) allergy allergia, túlérzékenység appendicitis vakbélgyulladás backache hátfájás bedridden állandó ágyban fekvésre kényszerült blister hólyag, pattanás (high/low) blood pressure (magas/ alacsony) vérnyomás broken (arm) törött (kar) cancer rák casualty sérülés, sebesülés (have a) cold megfázni cough köhögés diabetic diabetikus, cukorbajos (physically/mentally) disabled testi/ szellemi fogyatékkal élő earache fülfájás fatality halálos kimenetelű/végű baleset/szerencsétlenség feel (a bit) off-colour (informal) nem érzi jól magát feel (a bit) under the weather (informal) nem érzi jól magát feel a bit poorly gyenge/rossz egészségi állapotban van feel dizzy szédül feel drowsy álmos feel sick émelygése/hányingere van feel terrible rettenetesen érzi magát fever láz feverish lázas flu meghűlés/nátha/influenza food poisoning ételmérgezés headache fejfájás heart attack szívroham, infarktus hurt sebesülés, sérülés (critically/seriously/terminally) ill (kritikus/komoly/halálosan) beteg illness betegség ill with betegségben szenved injured sérült injury sérülés insomnia álmatlanság (do) not feel very well nem jól érzi magát (take an) overdose túl nagy adagot vesz be pain (in the legs/back) fájdalom pneumonia tüdőgyulladás (be) prone to sg hajlamos vmre rash (bőr)kiütés runny nose folyik az orra sneeze tüsszentés (have a) sore throat fáj a torka sprained (ankle/wrist) rándulás, ficam (a bee) sting fullánk, csípés stomach-ache gyomorfájás stroke gutaütés, sztrók suffer (from illness) szenved (betegségben) swollen (tonsils/wrist) feldagadt (mandula/csukló) (a high) temperature (magas) hőmérséklet toothache fogfájás twisted ankle kificamított boka twist (one s) ankle kificamítja a bokáját upset stomach felfordult gyomor vomit hányás, hányadék wound (noun) seb(hely) wounded (meg)sebesült Treatment (Kezelés) (feel) as good as new (informal) be better jobban lenni be examined kivizsgálni (medical/dental) check-up orvosi/ fogorvosi kivizsgálás chemist s gyógyszertár cough medicine köhögés elleni gyógyszer cure gyógyítás, kezelés drug orvosság, drog get better javul get a prescription receptet kap get over (the operation) letud/elintéz vmt go to bed ágyba menni go to hospital kórházba megy go to the doctor orvoshoz megy have a scan kivizsgálják röntgennel /ultrahanggal have tests vizsgálatokon megy át have an injection injekciót kap make an appointment (to see the doctor) időpontot kap az orvostól make a (good/fast) recovery a beteg szépen/gyorsan gyógyul medicine gyógyszer, medicína (have an) operation megoperálják painkiller fájdalocsillapító pharmacy gyógyszertár pills tabletta sleeping pill altató stimulant élénkítő szer (have) surgery sebészet, műtéti beavatkozás recover (from) visszanyeri egészségét tablet tabletta take (one s) blood pressure vérnyomást mérni treat kezelni (have an) X-ray röntgen(ezni) Healthcare (Egészségügy) A E (BrE Accident and Emergency) (AmE ER, Emergency Room) baleseti sürgősségi osztály casualty kórházi baleseti osztály chemist s gyógyszertár consultant tanácsadó dentist fogorvos doctor orvos G P (BrE General Practitioner) általános orvos healthcare centre orvosi rendelőintézet health clinic orvosi rendelőintézet hospital kórház (take) medical leave egészségügyi szabaság nurse nővér, ápolónő patient páciens private medicine magánorvosi ellátás public healthcare közegészségügy specialist specialista surgeon sebész surgery műtő ward kórterem Alternative medicine (Alternatív gyógyászat) acupuncture akupunktúra acupuncturist akupunkturista aromatherapy aromaterápia aromatherapist aromaterapeuta faith healing gyógyítás imádkozással/ szuggesztióval faith healer imádkozással / szuggesztióval gyógyító ember herbal medicine füvekkel / füvekből készített orvosság herbalist gyógynövényes homeopathy homeopátia homeopath homeopata osteopathy osteopatia, csontbetegség osteopath osteopata, csontkovács reflexology reflexológia reflexologist reflexológus 9 Sport (Sport) Sports and sportspeople (Sportok és sportolók) archer íjász athlete atléta athletics (singular) atletika baseball baseball basketball kosárlabda boxer ökölvívó, boxoló boxing ökölvívás, box cross-country skiing sífutás discus diszkosz diver búvár diving búvárkodás downhill skiing sílesiklás fencer vívó fencing vívás football (AmE soccer) labdarúgás golf golf golfer golfozó gymnast tornász gymnastics torna hammer throw(ing) kalapácsvetés handball kézilbda hockey hoki, jégkorong hurdle gát, akadály (futóversenyen) indoor sports (pl) beltéri sportok javelin gerely (long/high/triple) jump (távol /magas

14 /hármas) ugrás marathon maraton marathon runner maratoni futó pole vault rúdugrás pole vaulter rúdugró race verseny roller blades (pl) görkorcsolya roller blading görkorcsolyázás roller skating görkorcsolyázás run futás runner futás shot putter súlylökő shot put(ting) súlylökés skateboard gördeszka skateboarding gördeszkázás skater korcsolyázó (figure/speed) skating (mű/gyors) korcsolyázás ski jump síugrás ski jumper síugró skier síző sprint sprint, rövidtávfutás sprinter sprinter, rövidtávfutó sumo wrestling szumo birkózás swimmer úszó swimming úszás table tennis asztali tenisz tennis tenisz volleyball röplabda water polo vízilabda/póló water sports (pl) vízisportok weightlifter súlyemelő weightlifting súlyemelés windsurfer szörfös, széldeszkázó windsurfing szörf, széldeszkázás wrestle birkózás wrestling birkózás people, places, things, events amateur amatőr bat ütő champion bajnok championship bajnokság coach edző, tréner competition verseny (tennis, suash, badminton) court (tenisz, falabda, tollaslabda) pálya doping dopping draw döntetlenül végződik drug test drog teszt fan szurkoló, drukker field pálya, mező game játék, játszma goal gól goalkeeper kapus gym (gymnasium) tornaterem ice skates (pl) korcsolya net háló Olympic games olympiai játékok (football/rugby/hockey) pitch (futball/rögby, hoki) pálya practice (noun) gyakorlás, tréning practise (verb) gyakorolni professional hivatásos racket (tenisz)ütő referee játékvezető, bíró (ice/skating) rink korcsolyapálya score pontszám, gólszám (futballban) ski slope lejtő, lesiklópálya spectator néző (a helyszínen) sports equipment sportfelszerelés sports facilities (pl) sport felszerelés stadium stadion (hockey) stick hokibot supporter szurkoló team sport csapatsport tournament verseny, viadal track (verseny)pálya track suit melegítő, tréningruha train edz, gyakorlatozik turn professional hivatásossá válik umpire játékvezető, bíró workout edzés, tréning doing a sport sportolni do csinálni... aerobics aerobik high/long jump magas/távol ugrás judo dzsúdó go (+-ing) megy riding lovaglás skiing síelés swimming úszás lose (a game/a match) veszíteni (játszmát/ meccset) play játszik bridge bridzs football futball, labdarúgás tennis tenisz (set/break /euqal a) record rekord score a goal gólt lő a point pont throw dobni the discus diszkosz the javelin gerely the hammer kalapács win (a game/a match) nyerni (játszmát/ meccset) 10 Free time and culture (Szabadidő és kultúra) Art (Művészet) art festival művészeti fesztivál art gallery művészeti galéria art studio művészeti studió, ateliér artist művész back ground háttér canvas vászon, kanavász design terv draw (in pen/pencil/charcoal) rajzolni (toll/ceruza/szén) drawing rajz exhibit (verb) kiállítani exhibition kiállítani frame keret, ráma graphics (singular) grafika landscape tájkép masterpiece mestermű oil painting olajfestmény outline vázlat, körvonalrajz paint festeni painter festő painting festény perspective perspektíva photo(graph) fotográfia photographer fotográfus photography fotográfia (a) piece of art műalkotás portrait portré sculpt (ki)faragott sculptor szobrász sculpture szobor, szobrászat sketch vázlat, skicc still life csendélet take (photographs/photos/pictures) fényképezni, fotografálni water colour vízfestmény, akvarell (a) work of art műalkotás Literature, theatre and film (Irodalom, színház és film) action adventure akció kalandfilm action (film/movie) akció (film) film adaptation adaptáció animation animáció audience közönség, publikum bestseller bestseller (Best Seller: amerikai regény, ami elkelt legalább 1 millió példányban) block buster kasszasiker box office kassza cartoon rajzfilm cast szereposztás, szereplők (main) character főszereplő cinema mozi comedy komédia conflict (noun) konfliktus critic kritikus detective story detektív tröténet direct rendezni director rendező disaster movie katasztrófafilm documentary dokumentumfilm drama dráma dub (verb) szinkronizál (filmet) dubbing szinkronizálás (filmé) feature film játékfilm fiction kitalált történet, fikció act/play/star /feature in a) film (AmE movie) filmben szerepelni film based on (a book /a true story) könyvön/igaz történeten alapuló film flop kudarc, fiaskó horror horror interval (in a play) szünet (színműben) literary irodalmi literary criticism irodalom kritika love story szerelmi történet leading role főszerep musical zenés darab non-fiction tény-irodalom novel regény novelist regényíró performer előadó performance előadás play színdarab playwright drámíró plot cselekmény poem vers poet költő poetry költészet protagonist főszereplő resolution megoldás review kritika, recenzió

15 reviewer kritikus romantic comedy romantikus komédia sci-fi (science fiction) film tudományos -fantasztikus film screenplay (film) technikai forgatókönyv sequel folytatás (film) set (noun) helyszín, díszlet, (be) set (in the 16th century) játszódik ( helyszínen) short story novella show (szórakoztató) bemutató soundtrack hangsáv (hangosfilmen) special effects (pl) speciális effektusok spectator néző (a helyszínen) stage színpad, pódium stuntman kaszkadőr subtitles feliratok (filmben) supporting (role/actor/character) mellék (szerep/színész/karakter) theme téma thriller izgalmas olvasmány/regény/film western western (film), (kovbojfilm) Press, radio and television (Sajtó, rádió és televízió) (classified) advert(isement) (informal ad) hirdetés, reklám article cikkk the box (informal) televízió, tévé broadcast sugároz(ni) broadsheet nagyformátumú újság cable TV kábel televízió (animated) cartoon animációs film cartoon strip tréfás rajzsorozat (újságban) circulation terjesztés (sajtóterméké) column hasáb, rovat columnist rovatvezető (újságé) comic strip tréfás rajzsorozat (újságban) copy példány(szám) daily paper napilap (evening/special) edition (esti/külön) kiadás editor szerkesztő, redaktor editorial vezércikk, szerkesztő(ség)i kommentár episode epizód, rész glossy (magazine) fényes(lapra nyomott) magazin, divatos szórakoztató folyóirat interview beszélgetés (yesterday s/may 2006) issue kiadás (2006 május) journalist újságíró letter to the editor olvasói levél (a szerkesztőnek) live broadcast élő közvetítés local press helyi sajtó magazine - magazin, szórakoztató folyóirat monthly (magazine) havilap national press országos lap newsagent( s) újságárus, trafik newspaper (informal paper) újság obituary nekrológ periodical periodika, magazin presenter műsorvezető, moderátor press cutting újságkivágás quarterly (magazine/periodical) időszaki lap quiz kvíz reality TV (show) valóságshow remote (control) táv(kapcsoló) report tudósítás, riport reporter tudósító, riporter satellite TV satellit televízió screen képernyő serial sorozat-, szériaseries sorozat-, szériashow business (informal showbiz) szórakoztatóipar sitcom (formal situation comedy) helyzet komédia soap (opera) filmsorozat, szappanopera subscribe (to) előfizetni subscriber előfizető tabloid bulvár(lap) talk show talkshow, beszélgető műsor talk-show host műsorvezető, moderátor television/telly/tv televízió TV channel televíziós csatorna/állomás TV studio televízió stúdió viewer néző (TV, film) weekly (magazine) heti (lap/magazin) Music and dance (Zene és tánc) album album ballet balett band zenekar beat (noun) ütés, ütem, ritmus, taktus blues blues, kesergő CD (compact disc) CD (the) charts (pl) slágerlista choreography koreográfia classical (music/ballet) klasszikus zene/balett compose komponál composer komponista, zeneszerző concert koncert concert hall koncertterem conduct vezényel conductor dirigens, karmester contemporary (music/dance) kortárs dance tánc, táncol folk nép(i) group csoport, együttes (a number one/a smash) hit óriási siker jazz dzsezz (A new orleans-i Jasmine nevű olcsó parfüm neve után) lyrics (singular) dalszöveg musical zenés darab opera opera orchestra zenekar (a musical) piece (zenés) darab pop pop rap rap RB (rhythm and blues) rhythm and blues (rockandroll és blues) reggae reggae record (noun) hanglemez release (a single/an album) kiadni (single/album) rhythm ritmus rock rock sing ének(el) singer énekes songwriter dalszerző Leisure time (Pihenőidő) ask (sb) out kihív(at), elhív entertainment szórakoz(tat)ás free time szabadidő go (swimming/dancing/to the cinema/to a concert) menni (úszni/táncolni/moziba/koncertre) go out (with friends) elmenni (barátokkal) (have/take up a) hobby kedvtelés listen (to music/to the radio) (zenét/ rádiót) hallgatni outdoors (adv) szabadtéri (have/throw/go to a) party bulit rendezni pass time időtöltés play (cards/chess/tennis/ basketball/the piano/the drums) játszani play (video/computer /board) games read (books/magazines/comics) spend time időt tölteni take up (swimming/bowling/a hobby) elkezdeni watch (TV/a video) (televíziót/videót) nézni 11 Travel (Utazás) Means of transport (Közlekedési eszközök) aeroplane (AmE air-plane) repülőgép aircraft repülőgép bicycle (informal bike) bicikli, kerékpár boat hajó, csónak bus autóbusz car személyautó coach (BrE) autóbusz double-decker (bus) emeletes autóbusz ferry komp liner (menetrend szerint közlekedő) óceánjáró lorry (AmE truck) teherautó, kamion minibus minibusz motor bike, motor cycle motorkerékpár on foot gyalog taxi (AmE cab) taxi train vonat (the London) tube (informal) (londoni) metro underground (AmE subway) földalatti, metro van teherauto yacht yacht Travelling (Utazás) (travel) across (America) (utazni) keresztül (Amerikán) (travel) around the world föld körül arrive (in/at) megérkezni ask the way útbaigazítást kérni be on (one s) way úton lenni break the journey megszakítani az utazást business trip üzleti út

16 (go/travel) by air repülővel (menni /utazni) (go/travel) by rail vonattal (menni /utazni (go/travel) by sea tengeren (menni /utazni catch (up with) utolér vkt cover a distance távolságot/utat megtesz/befut/bejár (on a) cruise tengeri körutat tesz depart (formal) elutazás, indul(ás) drive vezet, autózik fill up (with petrol) feltölteni, tankolni find (one s) way odatalál vhova (take/catch a) flight repülőre száll get a lift (informal) stoppol, autón elviszik get lost eltéved give (sb) a lift (informal) az autóján elvisz vkt vhova go/travel (by train/by plane/by boat/by car /on foot) menni/utazni go on (a journey/a tour /a trip) menni have a (good/safe) trip/journey jó utat head for megy/tart vhová hitch-hike autóstoppal utazás hitch-hiker stoppos hitch-hiking autóstop leave (for) elmegy/eltávozik make for vhová megy/tart/igyekszik meet (sb at the station/airport) találkozik miss (a train/plane/flight) lekési motorway autópálya pull up megáll (autó) reach (one s) destination célba ér ride utazni ride (a bike/a motor bike/a horse/a camel) kerékpározik/lovagol/ tevegel (main/minor) road (fő/mellék)út route útvonal run out of petrol kifogy az üzemanyaga see (sb) off kikísér, és elbúcsúzik tőle set off elindul, útnak indul set out (for) elindul, útnak indul show (sb) the way megmutatja vknek hogy merre menjen speed up gyorsít(ás) stop over útját rövid időre megszakítja (get) stuck in traffic dugóba kerül take a shortcut átvág, rövidít (úton) tour utazás, társasutazás traffic forgalom (be in a) traffic jam forgalmi akadály/ torlódás /zavar/dugó travel utazás, utazik voyage tengeri utazás, hajóút walk séta, gyaloglás Travelling abroad (Utazás külföldre) (be/go/travel) abroad külföldön, külföldre airport tax repülőtéri illeték cross the border átmenni a határon customs (pl) vám customs officer vámtiszt, vámos duty-free vámmentes exchange office pénzváltó expired (passport) lejárt (útlevél) foreign currency valuta green card (US) zöldkártya immigration officer bevándorlási hatóság tisztviselője invalid (passport) érvénytelen (útlevél) passport control útlevélvizsgálat permanent visa állandó vízum renew (a passport) megújít (útlevél) resident állandó lakos security check biztonsági ellenőrzés tourist visa turista vízum valid (passport) érvényes (útlevél) visa vízum At the airport/railway/ coach station (Repülőtéren, vasút- és buszállomáson) airline légiforgalmi társaság arrival (meg)érkezés board a plane repülőgépre szállni boarding card beszállókártya book (a ticket/a seat) jegyet venni business class első osztály (repülőn) cabin crew személyzet (a gépen) change (trains) átszállni charter flight bérelt/külön repülőjárat check in (verb) bejelentkezés (a gépre) check-in desk jegy- és poggyászkezelő pult (train) compartment kupé (vonaton) departure elindulás departure lounge indulási váróterem economy class turista osztály excess baggage charge túlsúlydíj fast train gyorsvonat fare viteldíj gate kapu (repülőtéren) get on/off (the train/the bus) fel/leszállni hand luggage kézipoggyász land föld(et érni), landolni left-luggage office poggyászmegőrző luggage (AmE baggage) poggyász luggage trolley poggyásztargonca passenger utas passenger train személyvonat railway platform vágány, platform reserve (a ticket/a seat) foglalni runway kifutópálya scheduled flight menetrend szerinti járat sleeper (carriage/car) vasúti hálókocsi suitcase útibőrönd, koffer take off felszállás terminal terminál through train közvetlen vonat ticket jegy plane/train ticket repülő/vasúti jegy monthly ticket havijegy, bérlet single (AmE one-way) egyszeri utazásra szóló jegy period ticket meghatározott időre szóló jegy return ticket menettérti jegy season ticket bérletjegy, idényjegy ticket office (vasúti) jegypénztár timetable menetrend At a hotel (Hotelben) accommodation szállás BB (bed and breakfast) szoba reggelivel (full/half) board (egész/fél) panzió book a room szobát foglalni booked up teltház chambermaid szobalány, szobaasszony check in/out ki/bejelentkezni en-suite fürdőszobás szoba fully booked teltház guest house vendégház, penzió include (breakfast) tartalmaz (reggelit) live entertainment élő szórakoztató műsor lounge szalón make a reservation lefoglal reception recepció, szállodaporta receptionist szállodaportás, recepciós reserve a room szobát foglal (single/double/twin/family) room egyágyas/ kétágyas /családi szoba stay at/in a hotel hotelben lakni suite apartman (hotelben) three-star hotel háromcsillagos hotel vacancy szabad hely a hotelben youth hostel ifjúsági szálló Going on holiday (Nyaralás) be on a holiday üdülni, nyaralni buy souvenirs szuvenírt vásárolni camp kempingezni, táborozni campsite kemping, tábor caravan lakókocsi, karaván go (back packing/walking/hiking/ cycling/camping) menni /hátizsákkal túrázni/ gyalogolni/túrázni/ biciklizni/ táborozni go on holiday üdülni, nyaralni menni have a holiday üdülni, nyaralni holiday resort üdülőhely holidaymaker nyaraló (személy) individual holiday egyénileg szervezett nyaralás package holiday utazási iroda által szervezett utazás (egy csomagban szállás, étkezés utazás, stb.) put up (a tent) felver/fellállít (sátrat) (high/mid/low) season fő/közép/utó/elő szezon self-catering holiday önellátó nyaralás (do/go) sightseeing városnézés take a holiday szabadságra/nyaralni megy tent sátor tourist turista travel agency utazási iroda travel agent utazási ügynök visit tourist attractions turistalátványosságot megnéz 12 Science and technology (Tudomány és technika) Technology in our lives (Technika az életünkben) aerial antenna appliance berendezés, készülék

17 battery akkumulátor, elem button gomb cable kábel charge tölteni (akkumulátort) charger akkutöltő connection kapcsolat, csatlakozás digital (watch) digitális (óra) do away with megszüntet, kiküszöböl electronic elektronikus engine gép, szerkezet gadget szerkentyű, fortélyos szerkezet get a prize díjat kapni headphones fejhallgató headset fejhallgató lens (singular) lencse (optikai) link kapcsolat, kötelék manual kézi, manuális mobile phone mobil telefon motor motor plug dugasz, (elektr) csatlakozódugasz socket foglalat (elektr) strap szíj, heveder, pánt technology technológia, technika test tube kémcső VCR (video cassette recorder videomagnetofon wire huzal/vezeték, drót Sciences and scientists (Tudományok és tudósok) archaeologist archeológus, régész archaeology archeológia area of research kutatási terület biologist biológus biology biológia chemist kémikus, vegyész chemistry kémia computer science informatika conduct (research) vezet (kutatást) development (ki)fejlesztés discover felfedez, felkutat, rájön discoverer felfedező (make a) discovery felfedezést tesz engineer mérnök engineering gépészet, technika (carry out/conduct/do/perform an) experiment elvégez, vezet (kísérletet) (chemical/mathematical/scientific) formula (kémiai/ matematikai/tudományos) képlet geneticist genetikus genetics genetika geologist geológus geology geológia invent feltalál invention találmány inventor feltaláló investigate tanulmányoz, megvizsgál linguist nyelvész linguistics nyelvészet mathematician matematikus mathematics matematika patent (an invention) (találmányi) szabadalom physicist fizikus physics fizika political science politológia psychologist pszichológus psychology pszichológia (carry out/do/conduct/undertake) research elvégez, vezet (kutatást) researcher kutató research institute kutatóintézet research laboratory kutatólaboratórium scientific tudományos scientific theory tudományos elmélet (teória) scientist tudós social sciences szociológia sociologist sociológus sociology szociológia specialisation specializáció specialise (in sth) specializálódik (vmiben) statistical data statisztikai adat statistics statisztika study tudományág, stúdium survey vizsgálat, felmérés Computers (Számítógépek) application alkalmazás, program CD-reader CD-olvasó CD-ROM CD CD-writer CD-író (double-)click (kettős)klik, kattintás computer program számítógép program computer programmer programozó configure konfigurál, összeállít configuration konfiguráció, összeállítás crash összeomlik (program) customise személyre szab data adat database adatbázis desktop (computer) asztali számítógép download (a file/data) letölt file-t/adatot file irattár, gyűjtő floppy disk flopi (diszk) lemez harddisk merevlemez hardware hardware install installálni IT (information technology) informatika, információ technológia key billenytű keyboard billenytűzet, klaviatúra laptop (computer) laptop memory memória menu menü monitor képernyő, monitor mouse egér open (a program) megnyit (programot) PC (personal computer) személyi számítógép portable hordozható print(er) nyomtat(ó) RAM (Random Access Memory)- RAM (véletlen elérésű memória) ROM (Read-Only Memory) ROM (csak olvasható memória) run (a program) futtatni (programot) scanner szkenner (lapolvasó) setup összeállított számítógép software szoftver, program surf (the Internet/the net/the web/the World Wide Web) szörfölni az interneten toolbar eszköz panel be out of order nem működik be playing up (informal) bolondot csinál vkből break down elromlik go dead (informal) lefagy (a számítógép) out of order nem működik stop working leáll Space (Űrkutatás) alien idegen astronaut asztronauta, űrhajós comet üstökös, kométa countdown visszaszámol(ás) extraterrestrial földönkívüli launch kilövés, vízrebocsátás launch pad kilövőhely, indítóállás meteor meteor meteorite meteorit orbit keringési pálya outer space világűr, kozmosz rocket rakéta satellite mesterséges hold, szatelit shooting star hulló csillag, meteor space űr, kozmosz space shuttle űrkomp space station űrállomás space travel űrutazás spacecraft űrhajó spaceship űrhajó spacesuit űrruha, szkafander the universe világűr, kozmosz UFO (unidentified flying object) UFO (nemazonosított repülő objektum) voyage nagy tengeri/űr utazás There is no rule which says when to use make and when to use do, but if you look at the expressions above you should be able to complete these guidelines with one word or the other: We often use do to talk about work. We often use make to talk about constructing or creating something. make a discovery / a promise / certain / damage / an attempt / a plan / an excuse / an experiment / a choice / a suggestion / progress / notes / an effort do harm / better / their best MAKE a mistake hibát vét a phone call telefonál an excuse kifogásokkal áll elő a suggestion javaslatot tesz arrangements elrendez, megszervez valamit an impression benyomást tesz valakire profit nyereséget termel an effort erőfeszítést tesz an appointment megbeszélni egy találkozót the bed megágyazni a complaint panaszt tenni

18 a decision döntést hozni an exception kivételt tenni an excuse magyarázkodni friends barátságot kötni fun of someone megtréfálni, kifigurázni valakit noise hangot adni, zajt adni an offer ajánlatot tenni plans tervezgetni progress fejlődni a promise ígéretet tenni a suggestion ajánlani javaslatot tenni an offer ajánlatot tenni peace / war békét kötni / háborúzni money / a profit pénzt keresni an effort / attempt- erőfeszítést tenni a dress ruház készíteni amends jóvátenni believe elhitetni a choice választani a comment kommentálni a deal alkut kötni difference megváltoztat vmit enquiry nyomozni a fool of yourself bolondot csinál magából a fortune meggazdagodni a fuss hűhót csapni a journey elutazni a mess rendetleséget csinálni a move elindul a point elvi kérdést csinál vmiből a remark megjegyez vmit a sound hangot ad ki a speech beszédet tartani time időt szakít vmire a visit meglátogat the bed beágyazni oneself at home otthon érzi magát love szeretkezni an announcement kihirdet, bejelent the laundry mosni the washing mosni the washing up elmosogatni one s job elvégezni egy munkát This vocabulary contains 3000 words approx. Compiled by Pete István DO the homework házi feladatot csinál the housework házimunkát végez the cooking főz some work munkát végez your hair/ teeth megcsináltatja a haját/ a fogát your best a lehető legjobban kihozni magadból crosswords keresztrejtvényt fejteni damage kárt okozni exercise tornázni, feladatot elvégezni the ironing vasalni somebody a favour szívességet tesz valakinek business üzletel, üzletet köt harm kárt okoz good jót tesz neki, javára válik homework leckét írni the dishes elmosogatni good jót tenni km/h km/h-val menni your duty megteszi a kötelességét a deed cselekedni penance vezekelni right / wrong jót tenni / rosszat tenni enough eleget tenni

www.royalnyelviskola.hu 00-36-96-550-550 Öltözködés

www.royalnyelviskola.hu 00-36-96-550-550 Öltözködés Hungarian aktatáska alsónemű alsószoknya anorák ápolatlan átmeneti kabát átöltözik bársony bélés blézer blúz bő bőr bőrcipő boxeralsó bugyi cicanadrág cipő csíkos csipke csizma csokornyakkendő dzseki egyberuha

Részletesebben

Tanmenetjavaslat heti 1 óra. Köszönés Bemutatkozás. Ismerkedés. Utasítások. Érdeklődés. Számok Számlálás. Születésnap. Óra, 11, 12.

Tanmenetjavaslat heti 1 óra. Köszönés Bemutatkozás. Ismerkedés. Utasítások. Érdeklődés. Számok Számlálás. Születésnap. Óra, 11, 12. Tanmenetjavaslat heti 1 óra ÓRA TÉMÁK LECKÉK TARTALMAK SZAVAK, NYELVTANI ELEMEK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 1 HELLO 1.1 Good morning 1.2 What

Részletesebben

Roland Kiadó. Keresse a Roland Kiadót a Facebookon is! facebook.com/rolandkiado o

Roland Kiadó. Keresse a Roland Kiadót a Facebookon is! facebook.com/rolandkiado   o Képes Szótár Roland Roland Kiadó Keresse a Roland Kiadót a Facebookon is! facebook.com/rolandkiado e-mail: o ffice@roland-toys.eu A magyar nyelvű kiadás tekintetében minden jog fenntartva a Roland Kiadó

Részletesebben

INGYENES - NYOMTATHATÓ Szótanuló kártyák + hanganyag. A leggyakoribb 100 szó CLOTHING ÖLTÖZKÖDÉS

INGYENES - NYOMTATHATÓ Szótanuló kártyák + hanganyag. A leggyakoribb 100 szó CLOTHING ÖLTÖZKÖDÉS 5perc Szalai Nóra Angol magazin INGYENES - NYOMTATHATÓ Szótanuló kártyák + hanganyag A leggyakoribb 100 szó CLOTHING ÖLTÖZKÖDÉS A szótanuló kártyákhoz tartozó hanganyagot a www.5percangol.hu oldalon a

Részletesebben

BEMELEGÍTÉS. Lecke (Kezdő 2. / 1.) MELLÉKNEVEK. Olyan mellékneveket választottunk, amelyeket a hétköznapokban remekül lehet alkalmazni.

BEMELEGÍTÉS. Lecke (Kezdő 2. / 1.) MELLÉKNEVEK. Olyan mellékneveket választottunk, amelyeket a hétköznapokban remekül lehet alkalmazni. BEMELEGÍTÉS Lecke (Kezdő 2. / 1.) MELLÉKNEVEK Olyan mellékneveket választottunk, amelyeket a hétköznapokban remekül lehet alkalmazni. Nézd át alaposan a listát! friendly fine kind great new old dry wet

Részletesebben

Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics

Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics Az angol B2 prezentáció során a vizsgázó egy rövid összefoglalást ad vizsgázópárja részére a félkészülés alatt kapott témából. A konkrét feladat

Részletesebben

Countable and uncountable nouns Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek. Project 2 Unit 4 1-6. Get to top 1 5/a-b-c

Countable and uncountable nouns Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek. Project 2 Unit 4 1-6. Get to top 1 5/a-b-c Countable and uncountable nouns Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek Project 2 Unit 4 1-6. Get to top 1 5/a-b-c 1. A megszámlálható főnevek állhatnak egyes és többes számban. an apple egy alma

Részletesebben

Túlélő angol kezdőknek 11. lecke Időjárás (Fordítás- megoldás)

Túlélő angol kezdőknek 11. lecke Időjárás (Fordítás- megoldás) Túlélő angol kezdőknek 11. lecke Időjárás (Fordítás- megoldás) 1. There will be fog. Köd lesz. 2. There will be some rain. Lesz egy kis eső. 3. Will there be any snow? Lesz hó? 4. It won t be sunny. Nem

Részletesebben

Karácsonyi Büfévacsora 2010. december 24. Festive buffet dinner 24th December 2010. HUF 8000 (személyenként / per person)

Karácsonyi Büfévacsora 2010. december 24. Festive buffet dinner 24th December 2010. HUF 8000 (személyenként / per person) Karácsonyi Büfévacsora 2010. december 24. Festive buffet dinner 24th December 2010 Hideg el ételek / Cold Starters HUF 8000 (személyenként / per person) Füstölt halízelít wasabi habbal Assorted Smoked

Részletesebben

LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK

LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK Lecke (Kezdő 2. / 2.) ADVERBS OF TIME IDŐHATÁROZÓK Ezek olyan fajta időhatározók, amelyekkel azt tudod kommunikálni, hogy milyen sűrűn vagy milyen rendszerességgel csinálsz, vagy

Részletesebben

EGY KIS ZŰRZAVAR. Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME?

EGY KIS ZŰRZAVAR. Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME? EGY KIS ZŰRZAVAR Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME? Igen hasznos adatot fogunk bemelegítésként letisztázni. Tapasztalataink alapján ez a témakör csak elméletben van meg, meglepően

Részletesebben

Szókapcsolat-tanuló társasjáték. Make, do, have, take, get, say, tell, talk

Szókapcsolat-tanuló társasjáték. Make, do, have, take, get, say, tell, talk Szókapcsolat-tanuló társasjáték Make, do, have, take, get, say, tell, talk A házi feladatot vajon DO-val vagy MAKE-kel csinálod? Hogy leszel vizes? Vagy egy becsapós: melyik igével zuhanyozol? De vannak

Részletesebben

Angol Társalgó - Bemutatkozás INTRODUCTION -BEMUTATKOZÁS

Angol Társalgó - Bemutatkozás INTRODUCTION -BEMUTATKOZÁS INTRODUCTION -BEMUTATKOZÁS Hello! My name is... Hello, a nevem... Nice to meet you. My name is... Örülök, hogy találkoztunk. A nevem... Pleased to me you. My name is... Örülök, hogy találkoztunk. A nevem...

Részletesebben

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17 2011. december Tartalom Előszó.2 Starter exercises. 3 Exercises for kids.. 9 Our comic....17 1 Előszó Kedves angolul tanulók! A 2010/2011- es tanévben elkezdett újságunkat szeretnénk továbbra is szerkeszteni

Részletesebben

Tartalom. Bevezetô 7. Ismerkedô beszélgetések. Képek témák. Képek összehasonlítása 1 5. 10 19

Tartalom. Bevezetô 7. Ismerkedô beszélgetések. Képek témák. Képek összehasonlítása 1 5. 10 19 Tartalom Bevezetô 7 audio CD 1 Ismerkedô beszélgetések 1 5. 10 19 audio CD 2 Képek témák Family Család Home and Housing Otthon és lakás Holidays Ünnepek Daily Routine Napirend Work Munka Travelling Utazás

Részletesebben

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif. ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2011/2012-ES TANÉV Tantárgy: Angol nyelv Osztály: 13.A Szint: közép Budapest, 2011. december 1 1. Personal data When and where were you born? What are your interests or hobbies? Have

Részletesebben

SCHOOL. kindergarten/ nursery (school) secondary school/ high school secondary grammar school. academic/ school year. graduating students ceremony

SCHOOL. kindergarten/ nursery (school) secondary school/ high school secondary grammar school. academic/ school year. graduating students ceremony SCHOOL EDUCATION SYSTEM kindergarten/ nursery (school) primary/ elementary school secondary school/ high school secondary grammar school vocational school state school private school boarding school college

Részletesebben

EGY ALANY NÉLKÜLI ANGOL NYELVTANI SZERKEZET

EGY ALANY NÉLKÜLI ANGOL NYELVTANI SZERKEZET EGY ALANY NÉLKÜLI ANGOL NYELVTANI SZERKEZET Lecke (Kezdő 2. / 5.) FELSZÓLÍTÁS! Az eddigi tanulmányaink alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy minden mondatban és példában használtunk alanyt. Ez

Részletesebben

Angol szószedet magyar kiejtéssel az alapoktól. (első változat) Készítette és a szavakat összegyűjtötte: Horváth Balázs Zsigmond

Angol szószedet magyar kiejtéssel az alapoktól. (első változat) Készítette és a szavakat összegyűjtötte: Horváth Balázs Zsigmond Angol szószedet magyar kiejtéssel az alapoktól (első változat) Készítette és a szavakat összegyűjtötte: Horváth Balázs Zsigmond Kiegészítette, ellenőrizte és javította: Bihary Roland Publio Kiadó 2014

Részletesebben

- Marinírozott korianderes fogas filé - marinated fillet of pike perch with coriander Koriander marinierter Zanderfilet

- Marinírozott korianderes fogas filé - marinated fillet of pike perch with coriander Koriander marinierter Zanderfilet Karácsonyi rendezvényes menü ajánlatok Menu offers for Christmas party Svédasztalos büfé Buffet - Marinírozott korianderes fogas filé - marinated fillet of pike perch with coriander Koriander marinierter

Részletesebben

SZÓRA FEL WORD UP. type internet E-mail mouse screen MUSIC. CD player ipod stereo radio. mobiltelefon szavak COMMERCIAL.

SZÓRA FEL WORD UP. type internet E-mail mouse screen MUSIC. CD player ipod stereo radio. mobiltelefon szavak COMMERCIAL. Friends and Peer Pressure Jr. High-TX_Layout 1 5/22/12 9:12 AM Page 16 14 I. RÉSZ BARÁTOK 16 Friends & Peer Pressure SZÓRA FEL WORD UP TITOK FAMILY CSALÁD COMPUTER SZÁMÍTÓGÉP JEANS FARMER SECRET whisper

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten 82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten BEGINNER Egy kis nyelvtan mindenkinek kell! Sok tanuló azért akad el, akár már az elején, mert az angol nyelvtan összeakad a magyar nyelvtannal. Na nem feltétlen a különbségeket

Részletesebben

Csoportosítsd a szövegben található szavakat! / Group the words according to the text.

Csoportosítsd a szövegben található szavakat! / Group the words according to the text. A. V. A házunk Hol van a ház? A Petőfi utcában. Hány óra (van)? Öt óra (van). Hol vannak a gyerekek? A szobában. B. Zsuzsa: A Petőfi utcában van a házunk. A házban négy szoba van. Egy nappali, egy hálószoba

Részletesebben

A MUTATÓNÉVMÁSOK. A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban

A MUTATÓNÉVMÁSOK. A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban A MUTATÓNÉVMÁSOK ez this /ðɪs/ az that /ðæt/ ezek these /ði:z/ azok those /ðəʊz / A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban a) az ALANY szerepét - Ilyenkor (a már említett

Részletesebben

SZÓKINCSBŐVÍTÉS. Lecke (Kezdő 4. / 2.) MELLÉKNEVEK

SZÓKINCSBŐVÍTÉS. Lecke (Kezdő 4. / 2.) MELLÉKNEVEK SZÓKINCSBŐVÍTÉS Lecke (Kezdő 4. / 2.) MELLÉKNEVEK Ebben a leckében az a cél, hogy bővítsük egy kicsit a szókincsünket. Mellékneveket fogunk tanulni, amelyeket remekül fogsz tudna majd használni. Íme a

Részletesebben

TANMENETJAVASLATOK. Javasolt időelosztás

TANMENETJAVASLATOK. Javasolt időelosztás 20 TANMENETJAVASLATOK Javasolt időelosztás Órakeret: Heti 1 óra, évi 37 óra Heti 2 óra, évi 74 óra Heti 3 óra, évi 111 óra Szempontok és tanácsok a tanmenet felépítéséhez Egy oldal általában egy óra anyagát

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25. Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25. Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25 Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose A year later Beauty s father gets an important letter. He calls his six children and says, Listen to this letter: Your ship is

Részletesebben

(I do my daily shopping) elintézem a napi bevásárlásomat

(I do my daily shopping) elintézem a napi bevásárlásomat Shopping Vásárlás to buy to go shopping to do the shopping venni bevásárolni menni vásárolni to do somebody's daily shopping elintézni a napi bevásárlást (I do my daily shopping) elintézem a napi bevásárlásomat

Részletesebben

Olvasd el a példákat figyelmesen!

Olvasd el a példákat figyelmesen! SZÓFAJOK KOMBINÁCIÓJA Lecke (Kezdő 3. / 4.) MELLÉKNÉV + FŐNÉVI IGENÉV Egy nagyon fontos és praktikus szerkezetet fogunk megtanulni. Mégpedig azt, hogy hogyan tudunk összekötni mellékneveket igékkel. Ezt

Részletesebben

3. FELADATSOR BEVEZETŐ BESZÉLGETÉS Task 1. (Társalgás) 7. FREE TIME ACTIVITIES,

3. FELADATSOR BEVEZETŐ BESZÉLGETÉS Task 1. (Társalgás) 7. FREE TIME ACTIVITIES, 1. FELADATSOR Family reliationship Common illnesses, flu 2. FELADATSOR Role of technology 3. FELADATSOR Theatre 9. SCIENCE AND COMPUTER TECHNOLOGY INTERNET 4. FELADATSOR 8. TRAVEL AND TOURISM Our home

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes

Részletesebben

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24. Beauty and the Beast. A szépség és a szörnyeteg 1. rész

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24. Beauty and the Beast. A szépség és a szörnyeteg 1. rész HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24 Beauty and the Beast A szépség és a szörnyeteg 1. rész A rich man lives in a big city near the sea. He has got three daughters and three sons. One daughter is called Beauty

Részletesebben

2016/2017. Tanév I. Vizsgaidőszak Melinda angol A2 érettségiző csoport

2016/2017. Tanév I. Vizsgaidőszak Melinda angol A2 érettségiző csoport Általános ismertető: 2016/2017. Tanév I. Vizsgaidőszak Melinda angol A2 érettségiző csoport Tanár: Lázár Melinda Órák: Heti 2x2 óra Kedd 11.00.-.12.30, Csütörtök 11.00-12.30. Vizsgaleírás: A vizsga írásbeli

Részletesebben

6. évfolyam Angol nyelv

6. évfolyam Angol nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2016. május 18. 6. évfolyam ngol nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben csak a füzetben kell dolgoznod.

Részletesebben

Megyei Angol csapatverseny 2015/16. MOVERS - 3. forduló

Megyei Angol csapatverseny 2015/16. MOVERS - 3. forduló MOVERS - 3. forduló Beküldő csapat tagjai:.. Beküldési határidő: 2016. január 29. Beküldési cím: Erzsébethelyi Általános Iskola, Baloghné Aradszki Gyöngyi 5600 Békéscsaba, Rózsa u. 21-23. 1. Look at the

Részletesebben

Hideg előételek Starters

Hideg előételek Starters ÉTLAP MENU Hideg előételek Starters Rukkolás madársaláta rostonsült kacsamell csíkokkal szárnyas máj falatokkal Bird salad with ruccola and duck breast stripes 1.790.- Mozzarella paradicsommal balzsamecettel

Részletesebben

Az English for You éveseknek készült és körülbelül 53 óra alatt elvégezhető az anyag átlagos haladást feltételezve.

Az English for You éveseknek készült és körülbelül 53 óra alatt elvégezhető az anyag átlagos haladást feltételezve. NT-56473 Sebők Judit: English for You 2 Tanmenetjavaslat Az English for You 2 8-9 éveseknek készült és körülbelül 53 óra alatt elvégezhető az anyag átlagos haladást feltételezve. A készségfejlesztéshez,

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Bevándorlás Tanulás. Tanulás - Egyetem. Beiratkozás. Jelentkezés képzésre. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa.

Bevándorlás Tanulás. Tanulás - Egyetem. Beiratkozás. Jelentkezés képzésre. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa. - Egyetem Szeretnék beiratkozni egyetemre. Beiratkozás Szeretnék jelentkezni képzésre. Jelentkezés képzésre alapképzés mesterképzés PhD nappali tagozatos részidős online Szeretnék az egyetemen tanulni.

Részletesebben

Dátum: 2014.11.05. Dátum: 2014.11.06.

Dátum: 2014.11.05. Dátum: 2014.11.06. Munkaidő-beosztás: 5 Óra 8:00-14:00 1. Az elvégzett munkafolyamat (ok) megnevezése: Darabolás, pucolás. 2. Az elkészített termékek megnevezése: Tészta saláta 3. A felhasznált nyersanyagok és fűszerek:

Részletesebben

AZ ANGOLOK KEDVENC TÉMÁJA

AZ ANGOLOK KEDVENC TÉMÁJA AZ ANGOLOK KEDVENC TÉMÁJA Lecke (Kezdő 2. / 4.) WEATHER - IDŐJÁRÁS Ha gyorsan be akarsz vágódni, vagy nincs miről beszélgetni, de mégis el kell ütni az időt valamivel, akkor jobban tesszük, ha ezt a témát

Részletesebben

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. A feladatsor három részből áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Érdeklődés, hogy adódhatnak-e költségek, ha pénzt vesz fel egy bizonyos országban

Érdeklődés, hogy adódhatnak-e költségek, ha pénzt vesz fel egy bizonyos országban - Általános Fel tudok venni pénzt külön díjak fizetése nélkül? Érdeklődés, hogy adódhatnak-e költségek, ha pénzt vesz fel egy bizonyos országban Mennyi a költsége annak, ha nem a saját bankom automatáját

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

www.onlineangol.com Na de ennyire részletesen nem fogok belemenni, lássuk a lényeget, és ha kérdésed van, akkor majd tedd fel külön, négyszemközt.

www.onlineangol.com Na de ennyire részletesen nem fogok belemenni, lássuk a lényeget, és ha kérdésed van, akkor majd tedd fel külön, négyszemközt. 24. FELADATLAP COUNTABLE, UNCOUNTABLE 1. FELADAT Sok gondot szokott okozni tanulóimnak a megszámlálhatatlan illetve megszámlálható főnevek nyelvtana. Van, aki teljesen elfogadja, megérti, aztán ott a másik

Részletesebben

THERE IS / ARE SZERKEZET A létezés vagy a létező dolog hangsúlyozására szolgáló nyelvtani szerkezet

THERE IS / ARE SZERKEZET A létezés vagy a létező dolog hangsúlyozására szolgáló nyelvtani szerkezet THERE IS / ARE SZERKEZET A létezés vagy a létező dolog hangsúlyozására szolgáló nyelvtani szerkezet A leírt angol mondatban többnyire az ige után álló mondatrész a leghangsúlyosabb. Ezért, mivel a kötött

Részletesebben

Heti étlap. Vanilla cream cake, Salad bowl, Fruit, Juice, Roasted salmon, Couscuos, Fruit, Juice, Pasta, Broccoli cream soup with chicken, Beef stew

Heti étlap. Vanilla cream cake, Salad bowl, Fruit, Juice, Roasted salmon, Couscuos, Fruit, Juice, Pasta, Broccoli cream soup with chicken, Beef stew 01. - 30. 01 (Kcal / Kj) Vanilla cream cake, Salad bowl, Fruit, Juice, Roasted salmon, Couscuos, Sweet corn 1 211,31/5 087,50 1 211,31/5 087,50 Fehérje(g) 49,13 Fehérje Zsír Zsír(g) 41,15 49,13 41,15 T.Zsírsav(g)

Részletesebben

R E G G E L I / B R E A K F A S T

R E G G E L I / B R E A K F A S T R E G G E L I / B R E A K F A S T G Y Ü M Ö L C S Ö S M Ü Z L I T Á L / M U E S L I P L A T T E R W I T H F R U I T S F R I S S I D ÉNYGYÜM Ö LCS, M Ü Z LI, N A TÚR J O G HU R T / FRES H F R U I TS, M

Részletesebben

A, Á. bank (-ok, -ot, -om) ad vkinek vmit * ágy (-ak, -at, -am) give somebody something. ajtó (-k, -t, -m) baba (- k, - t, - m)

A, Á. bank (-ok, -ot, -om) ad vkinek vmit * ágy (-ak, -at, -am) give somebody something. ajtó (-k, -t, -m) baba (- k, - t, - m) a / az a kezedben a polcon ablak (-ok, -ot, -om) ad vkinek vmit * ágy (-ak, -at, -am) ajándék (-ok, -ot, -om) ajándékoz vkinek vmit ajtó (-k, -t, -m) akaszt vhova alacsony alak (-ok, -ot, -om) áll vhol

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 154 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 154 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

BIRTOKLÁST KIFEJEZŐ VAN (HAVE GOT) (valakinek VAN valamije)

BIRTOKLÁST KIFEJEZŐ VAN (HAVE GOT) (valakinek VAN valamije) FELÉPÍTÉSE BIRTOKLÁST KIFEJEZŐ VAN (HAVE GOT) (valakinek VAN valamije) akinek van vmije + HAVE (="van ) GOT + amije van (a birtokos) (E/3. sz: HAS GOT) (a birtok) pl. Marknak van egy számítógépe. Mark

Részletesebben

MENU. Meleg szendvicsek. Hot sandwiches

MENU. Meleg szendvicsek. Hot sandwiches MENU Meleg szendvicsek Hot sandwiches Csirkés Big Chicken nagy bagett (kifli), csirkemell, paradicsomszósz (saját recept a la Lámpás ), sajt (Trappista) Large baguette (croissant), Chicken, Tomato sauce

Részletesebben

EnergiaOtthon. Energy Home. Coal-burning. Széntüzelésű. Elektromos

EnergiaOtthon. Energy Home. Coal-burning. Széntüzelésű. Elektromos 1. Activity feladatlap card 1 Energy Energiaforrások sources Name Név: Match Párosítsd the a things bal oldalon on the levő left dolgokat to an energy azokkal source a jobb on oldali the right energiaforrásokkal,

Részletesebben

Kedves Vendégünk! Üdvözöljük éttermünkben, jó étvágyat kívánunk!

Kedves Vendégünk! Üdvözöljük éttermünkben, jó étvágyat kívánunk! Kedves Vendégünk! Üdvözöljük éttermünkben, jó étvágyat kívánunk! Pane Vino ahol az étel öröm Nemzetközi konyha International kitchen Előételek/Starters Fehérboros camembert fahéjas almaraguval White wine

Részletesebben

Túlélő angol kezdőknek

Túlélő angol kezdőknek Túlélő angol kezdőknek 10. lecke Ruhák (Fordítás - Megoldás) 1. a. We are writing letters. Leveleket írunk. (most) b. We write letters. (every day) Leveleket szoktunk írni. 2. a. I am wearing a blue T-shirt.

Részletesebben

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas KN-CP50 MANUAL (p. ) Digital compass ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass MODE D EMPLOI (p. 7) Boussole numérique GEBRUIKSAANWIJZING (p. 0) Digitaal kompas MANUALE (p. ) Bussola digitale MANUAL DE USO (p.

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday)

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) SZÁLLÁS / ACCOMODDATION on a Hotel Gellért*** szálloda 2 ágyas szobáiban, vagy 2x2 ágyas hostel

Részletesebben

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Mi a marketing? Piacelemzés A piacelemzés beazonosítja a piacot ahhoz, hogy pozicionálni tudják a saját üzletüket, ahhoz, hogy részesedjenek

Részletesebben

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 9. osztály Könyv + Munkafüzet: Real Life Elementary (zöld) Leckék: Unit 1-8 A létige kifejezése (Starter Unit) Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató

Részletesebben

HUNGARIAN WORD QUIZZES - 2nd year 1st semester Beszélek magyarul? I.

HUNGARIAN WORD QUIZZES - 2nd year 1st semester Beszélek magyarul? I. HUNGARIAN WORD QUIZZES - 2nd year 1st semester Beszélek magyarul? I. WORD QUIZ 1 2. fejezet 1. Mi a panasza? What s your complaint? 2. Mi a neve? / Hogy hívják? What s your name? 3. Mikor született? When

Részletesebben

1 About me. Questions. 1. What s your name? What s your Christian name? What s your surname? 2. Where do you come from? 3. What nationality are you?

1 About me. Questions. 1. What s your name? What s your Christian name? What s your surname? 2. Where do you come from? 3. What nationality are you? 1 About me Questions 1. What s your name? What s your Christian name? What s your surname? 2. Where do you come from? 3. What nationality are you? 4. Where do you live? 5. Which part of the country do

Részletesebben

Élelmiszerek fruktóz tartalma betűrendes útmutató

Élelmiszerek fruktóz tartalma betűrendes útmutató Élelmiszerek fruktóz tartalma betűrendes útmutató Az értékek g/100g élelmiszerre vannak megadva, vagyis hány g fruktózt, glukózt, szorbitot és szacharózt tartalmaz 100g élelmiszer. Ha a glükóznak a fruktózhoz

Részletesebben

Koleszárné Szegvári Zsuzsa: English for You 1 tanmenet 56350/1 NT-56350/1 ENGLISH FOR YOU 1 TANMENETJAVASLAT

Koleszárné Szegvári Zsuzsa: English for You 1 tanmenet 56350/1 NT-56350/1 ENGLISH FOR YOU 1 TANMENETJAVASLAT NT- ENGLISH FOR YOU 1 TANMENETJAVASLAT 1. ABOUT THE U.K. 1. ÓRA Országismeret: Anglia és az Egyesült Királyság fogalma. Ismerkedés az államformával, az ország autójelzésével és zászlajával. Képek a királyi

Részletesebben

Idegen nyelv angol 9. évfolyam

Idegen nyelv angol 9. évfolyam Idegen nyelv angol 9. évfolyam 9/1. Bemutatkozás, mások bemutatása (létige jelen idejű alakja: am/is/are; birtokos s használata. Személyes névmások, birtokos melléknév. A/an névelő.) 9/2. Az angol abc,

Részletesebben

Nyelvi felvételi vizsga Angol nyelvből

Nyelvi felvételi vizsga Angol nyelvből Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Károlyi Mihály Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Nyelvi felvételi vizsga Angol nyelvből 2006. február 24. 14 óra Kérjük, minden oldalra

Részletesebben

A CÉLHATÁROZÓI MELLÉKMONDAT

A CÉLHATÁROZÓI MELLÉKMONDAT Mi a célhatározói mellékmondat? A CÉLHATÁROZÓI MELLÉKMONDAT A célhatározói mellékmondat a mi célból? / miért? (WHY?) kérdésre válaszol (azaz meghatározza az adott cselekvés célját). pl. Táncoltam, hogy

Részletesebben

XXI. KICK-BOX VILÁGKUPA

XXI. KICK-BOX VILÁGKUPA XXI. KICK-BOX VILÁGKUPA Szeged, 2015. május 21-24. Összes pénzdíj: 12.700 EUR! A VERSENY RENDEZŐJE: Magyar Kick-box Szakszövetség Tigers Kick-box Szabadidő és Sportegyesület Szeged HELYSZÍN: Szeged, Városi

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Megjegyzések: Hét. Pármunka

Megjegyzések: Hét. Pármunka Megjegyzések: 1) A Challenges 1 tankönyvet a Közös Európai Referenciakeret deskriptorai és kompetenciái alapján fejlesztették ki, ezért az Oktatási koncepció és programtanterv a 12-19 éves tanulók idegen

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD EXTRA BEÉGETŐS MONDATOK - HOGY NE ÉGJ BE : -)

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD EXTRA BEÉGETŐS MONDATOK - HOGY NE ÉGJ BE : -) EXTRA BEÉGETŐS MONDATOK - HOGY NE ÉGJ BE : -) Égesd be a mondatokat az agyadba! Ez a legjobb módja annak, hogy megragadjanak egyben a mondatok és amikor beszélned kell, akkor már csak át kell húznod más

Részletesebben

Set menü kisebb csoportoknak ( 3 fogás / csoport, 6-15 fő)

Set menü kisebb csoportoknak ( 3 fogás / csoport, 6-15 fő) Set menü kisebb csoportoknak ( 3 fogás / csoport, 6-15 fő) / Set menu for small groups (3-4 dishes per group, 6 to 15 pax) / Sirloin with herbs and horseradish sauce with grilled root vegetables Engadini

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

ELJÖTT AZ IDŐ... Lecke (Középhaladó 2. / 4.) IT S ABOUT TIME

ELJÖTT AZ IDŐ... Lecke (Középhaladó 2. / 4.) IT S ABOUT TIME ELJÖTT AZ IDŐ... Lecke (Középhaladó 2. / 4.) IT S ABOUT TIME A lazításnak egy kicsit vége. Ez a nyelvtani szerkezet hasonlatos az előzőhöz, de van benne egy figyelemreméltó csavar. Ahogyan azt majd a példákban

Részletesebben

JELZŐI MELLÉKMONDATOK általános tudnivalók (Relative Clauses)

JELZŐI MELLÉKMONDATOK általános tudnivalók (Relative Clauses) JELZŐI MELLÉKMONDATOK általános tudnivalók (Relative Clauses) A jelzői mellékmondat szerepe A jelzői mellékmondat az alárendelő mellékmondatok egyik típusa. Szerepe, hogy a főmondatban említett egyik főnév

Részletesebben

7. fejezet. Édes otthon / Sweet home. Fodor Marianna / Rozman Katalin: Beszélek magyarul?! 1.

7. fejezet. Édes otthon / Sweet home. Fodor Marianna / Rozman Katalin: Beszélek magyarul?! 1. 7. fejezet Édes otthon / Sweet home lakhelyek szobák és bútorok berendezések a lakásban névutók (előtt, mellett, mögött, között...) lakáshirdetések párbeszéd tulajdonos és albérlő között álomház places

Részletesebben

mother, grandmother, daughter, granddaughter, wife, sister, aunt, niece cousin father, grandfather, son, grandson, husband, brother, uncle, nephew

mother, grandmother, daughter, granddaughter, wife, sister, aunt, niece cousin father, grandfather, son, grandson, husband, brother, uncle, nephew mother, grandmother, daughter, granddaughter, wife, sister, aunt, niece cousin father, grandfather, son, grandson, husband, brother, uncle, nephew We add s after a name or a noun to show possession( s

Részletesebben

JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER Minden hónapra egy angolos kihívás! Az idei naptárral minden egyes hónapban egy angolos kihívás elé állítalak Titeket!

Részletesebben

Az tanácsadás kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy

Az tanácsadás kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy (Giving Advice) (kéne, kellene) Néha a felszólítás túl erős ahhoz, hogy valakit valamilyen cselekvés elvégzésére buzdítsunk. Ezért inkább tanácsot adunk. SEGÉDIGÉKKEL Az tanácsadás kifejezésére a következő

Részletesebben

MEDHUFUSHI ISLAND RESORT 4,5 csillagos 1.000m x 200m, zátony: 600-

MEDHUFUSHI ISLAND RESORT 4,5 csillagos 1.000m x 200m, zátony: 600- MEDHUFUSHI ISLAND RESORT 4,5 csillagos 1.000m x 200m, zátony: 600-700 m, 45 perc hidroplánnal, http://www.maldiv-szigetek.info/hotelek/medhufushi.pdf A szigeten 4 étterem, a főétteremben BÜFÉ- SVÉDASZTALOS

Részletesebben

LUNCH OFFER EBÉD AJÁNLAT 12:00-18:00

LUNCH OFFER EBÉD AJÁNLAT 12:00-18:00 LUNCH OFFER EBÉD AJÁNLAT 12:00-18:00 SHISH TAOUK WITH HUMMUS, MOUTABEL, TABBOULEH Fűszeres csirkefalatok rizzsel és fokhagymaszósszal, humusszal, tahinis padlizsánkrémmel, petrezselyemsalátával 3200 HUF

Részletesebben

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően.

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. TANMENETJAVASLATOK Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. a) változat (heti 3 óra) Egy leckére átlagosan 3 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni.

Részletesebben

CONTINENTAL BREAKFAST 6.200,- KONTINENTÁLIS REGGELI BUDDHA-BAR HOTEL BREAKFAST 7.500,- BUDDHA-BAR HOTEL REGGELI

CONTINENTAL BREAKFAST 6.200,- KONTINENTÁLIS REGGELI BUDDHA-BAR HOTEL BREAKFAST 7.500,- BUDDHA-BAR HOTEL REGGELI CONTINENTAL BREAKFAST 6.200,- Freshly Brewed Coffee, Decaffeinated Coffee or Selection of Teas Choice of Orange, Grapefruit or Juice of the Day Bread and Bakery Basket Selection of Yoghurts, Cereals, Fruits

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

VIII. A cukrászdában. A. Kéred ezt a tortát? Igen, kérem. Mit kérsz? Egy teát kérek. Milyet kérsz? Zöldteát kérek.

VIII. A cukrászdában. A. Kéred ezt a tortát? Igen, kérem. Mit kérsz? Egy teát kérek. Milyet kérsz? Zöldteát kérek. VIII. A cukrászdában A. Kéred ezt a tortát? Igen, kérem. Mit kérsz? Egy teát kérek. Milyet kérsz? Zöldteát kérek. B. Pincér: Tessék parancsolni! Zsuzsa: Kérek egy szelet tortát. Pincér: Csokisat vagy gesztenyéset

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

1st year 1st semester (Hogy s mint? I.) List for vocabulary tests

1st year 1st semester (Hogy s mint? I.) List for vocabulary tests 1st year 1st semester (Hogy s mint? I.) List for vocabulary tests Test 1 1 ki? Who? 2 mi? What? 3 hány? how many? 4 milyen? what like? 5 aláírás signature 6 de but 7 mert because 8 emelet floor 9 foglalkozás

Részletesebben

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ Lecke (Középhaladó 1. / 5.) MÉG TÖBBET A HAVE IGÉRŐL Igaz volt az előző leckére, igaz erre is. Részletes és átfogó. Kemény meló lesz ez is, de a kemény meló jellemző a profikra.

Részletesebben

BIRTOKOS JELŐI (NEM ÖNÁLLÓ) BIRTOKOS NÉVMÁS vagy: a személyes névmás birtokos jelzői alakja (Possessive Case of Personal Pronouns)

BIRTOKOS JELŐI (NEM ÖNÁLLÓ) BIRTOKOS NÉVMÁS vagy: a személyes névmás birtokos jelzői alakja (Possessive Case of Personal Pronouns) BIRTOKOS JELŐI (NEM ÖNÁLLÓ) BIRTOKOS NÉVMÁS vagy: a személyes névmás birtokos jelzői alakja (Possessive Case of Personal Pronouns) A személyes névmás a legtöbbször a mondat alanya. pl. Én okos vagyok.

Részletesebben

apple bacon banana beans beef beer bitter boil bread breakfast burn butter cabbage cake candy carrot cheese cherry chicken cocoa coconut

apple bacon banana beans beef beer bitter boil bread breakfast burn butter cabbage cake candy carrot cheese cherry chicken cocoa coconut apple bacon banana beans beef beer bitter boil bread breakfast burn butter cabbage cake candy carrot cheese cherry chicken cocoa coconut coffee cook corn / maze cornflakes cottage cheese / curd cucumber

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyőjtemény

Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyőjtemény Király Mónika Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyőjtemény Alapfok 3. Szóbeli nyelvvizsgára készülıknek Kedves Nyelvtanuló! Az Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyűjtemény sorozatban az Alapfok 3 című angol

Részletesebben

1x1 Fordítóiroda 1x1 Translations

1x1 Fordítóiroda 1x1 Translations To the Office of Immigration and Nationality Budapest Application for the Proof of Nationality I request for the establishment of the existence of my Hungarian nationality. I need / do not need a certificate

Részletesebben

NÉZZÜK, HOGY KI MILYEN?

NÉZZÜK, HOGY KI MILYEN? NÉZZÜK, HOGY KI MILYEN? Lecke (Kezdő 1. / 5.) MELLÉKNEVEK Eddig egyszerű főnevekkel foglalkoztunk. Eljött az ideje, hogy a figyelmünket egy kicsit másra helyezzük; egyszerű melléknevekre. Ezeket a szavakat

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them.

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them. Mérleg Your checklist Az alábbiakban a MagyarOK 1. tankönyv témáinak listáját találja. A mondatok mellett a kapcsolódó oldalak és gyakorlatok számát is megadtuk, hogy megkönnyítsük az ismétlést. This document

Részletesebben