Halasztó hatályú illetve részletre történő adófizetés iránti kérelem biztosítékkal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Halasztó hatályú illetve részletre történő adófizetés iránti kérelem biztosítékkal"

Átírás

1 MELLÉKLET: 16 Halasztó hatályú illetve részletre történő adófizetés iránti kérelem biztosítékkal Kitöltés előtt kötelezően olvassa el az utasítást. Az adózó adatai (Elnevezés/családi-és utónév) (Székhely/lakcím: település, utca, házszám Irányítószám, a posta megnevezése) (Adószám) (Telefonszám A meghatalmazott adatai (Elnevezés/családi-és utónév) (Székhely: település, utca, házszám) (Adószám) (Telefonszám) Kérelemre vonatkozó adatok Az adóhatóságot kérem, hogy adókötelezettségemet, melyre megfelelő biztosítékot javaslok: (jelölje be x-szel az alul felsorolt lehetőségek egyikét) o halassza el hónapos időszakra (legfeljebb 12); o engedélyezze a részletre történő fizetést havi részletben (legfeljebb 12). Amennyiben az adóhatóság nem tenne eleget fent nevezett kérelemnek, alárendelten javaslom: (jelölje be x-szel az alul felsorolt lehetőségek egyikét) o hónapos időszakra szóló halasztást (legfeljebb 12); o havi részletre történő fizetést (legfeljebb 12); o semmit a fent leírtak közül 1

2 Adókötelezettségre vonatkozó adatok Kérem az adóhatóságot, hagyja jóvá kérelmemet, éspedig az alábbi adókötelezettségekre vonatkozóan (az alul felsorolt lehetőségek közül jelöljön be x-szel egy vagy több lehetőséget): tevékenység végzésére; megszűnt tevékenység végzésére, az alábbi jogcímű adónemre (az alul felsorolt lehetőségek közül jelöljön be x-szel egy vagy több lehetőséget) o természetes személy tevékenységének megszűnése, o kitörlésre került gazdasági társaság, melynek kötelezettségéért természetes személyként vagyok felelős, és melynek elnevezése (írja be a gazdasági társaság elnevezését) és adószámát (írja be a gazdasági társaság adószámát), nem a tevékenységre vonatkoznak, és az alábbiak (írja be az adó fajtáját és összegét, melyre kérelmezi a halasztást illetve a részletre történő fizetést, valamint a jogi aktust, melyből az adókötelezettség ered és az adóhivatalt, ahol az adókötelezettség keletkezett: Az adó fajtája Az adó összege Határozat, elszámolás vagy más jogi aktus, amelyből az adókötelezettség ered Adóhivatal, melynél a kötelezettség keletkezett Adatok az adókötelezettség biztosítékáról Az adókötelezettség biztosítékaként, melyre halasztást illetve részletre történő fizetést kérelmezek: (jelölje be x-szel az alul felsorolt lehetőségek egyikét) javaslom az alábbi biztosítékot (jelölje be x-szel az alul felsorolt lehetőségek egyikét): o bankgarancia, fellebbezés nélkül az első felszólításra, melyet az a bank ad ki, melyet az adóhatóság kezesként ismer el; o biztosító garancialevele, melyet az a biztosító ad ki, melyet az adóhatóság kezesként ismer el; o körforgásban lévő certifikált csekk, amennyiben az ilyen jellegű csekk kibocsátója az a bank, melyet az adóhatóság kezesként ismer el; o avalizált váltó, amennyiben az a bank látja el kezességi nyilatkozatatal, melyet az adóhatóság kezesként ismer el; o készpénzbetét; o más biztosítékot nyújtó eszköz (tüntesse fel a biztosíték eszközét): ; engedélyezem zálogjog bejegyzését a megfelelő nyilvántartásba az alábbiakra (jelölje be x-szel az alul felsorolt lehetőségek egyikét): o ingatlanra (alul írja be az ingatlan fajtáját, a telekszámot, betétszámo, kataszteri községet és az egyes ingtalanfajta értékét): 2

3 Az ingatlan fajtája Telekszám Betétszám Kataszteri község Érték (EUR-ban) o járműre (nevezze meg a jármű fajtáját, a jármű azonosítási számát, a gyártás évét, a gyártó nevét, a jármű modelljét és típusát valamint az egyes járművek értékét): A jármű fajtája Azonosítószám (alvázszám) Gyártás éve A gyártó neve A jármű modellje és típusa Érték (EURban) o készletekre (nevezze meg a készlet fajtáját és minden egyes készlet fajtára a mennyiséget, az ingatlan telekszámát és a kataszteri községet, ahol a készletek vannak, valamint értéküket.: A készlet fajtája Mennyiség Telekszám Kataszteri község Érték (EURban) o berendezésre (nevezze meg a berendezés fajtáját, a gyártás évét, a gyártó nevét, a használat célját, a darabszámot, az ingatlan telekszámát és a kataszteri községet, ahol a berendezés van, valamint értékét: A berendezés fajtája A gyártás éve A gyártó neve Használat ának célja Darab szám Telekszám Kataszteri község Érték (EURban) o értékpapírokra (tüntesse fel a jelölést, a kibocsátót, az értékpapírok számát és összértéküket): 3

4 Jelölés Kibocsátó Darabszám Érték (EUR-ban) o más vagyoni jogokra: (tüntese fel). Az adózó kiegészítő magyarázata Mellékletek Az alul felsorolt mellékletek a kérelem szerves részei (jelölje be x-szel): megfelelő bizosítékot nyújtó eszköz (bankgarancia, garancialevél, körforgásban lévő certifikálti csekk, avalizált váltó, készpénzbetét, egyéb biztosítékot nyújtó eszköz); telekkönyvi kivonat az ingatlan tulajdonjogáról; a KDD Központi Kliring- és Letéti Társaság igazolása az értékpapírok birtoklásáról; igazolás a jármű tulajdoni jogáról; igazolás követelés meglétéről; meghatalmazás; egyéb (tüntesse fel, ha mellékletet csatol) ; nincs melléklet Hely és dátum Aláírás (és pecsét) 4

5 UTASÍTÁS NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ: HALASZTÓ HATÁLYÚ VAGY RÉSZLETRE TÖRTÉNŐ ADÓFIZETÉS IRÁNTI KÉRELEM BIZTOSÍTÉKKAL Az adózó adatai Be kell írni az adózó adatait. A meghatalmazott adatai A meghatalmazott adatait csak abban az esetben kell beírni, ha az adózó a kérelmet meghatalmazott által nyújtja be. Ebben az esetben a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást is. A kérelemre vonatkozó adatok Az adózó a kérelemben bejelöli a felsorolt lehetőségek egyikét. Adókötelezettségre vonatkozó adatok Az adózó a kérelemben bejelöli az elsődleges kérelmet, tehát azt, hogy halasztást kér-e vagy az adó részletre történő fizetését. Az adózó bejelölheti az alárendelt kérelmet is arra az esetre, ha az adóhatóság az elsődleges kérelemnek nem tenne eleget. Amennyiben az adózó csak az elsődleges kérelmet érvényesíti, ezt megfelelően bejelöli az alábbi mezőbe»semmit a fent leírtak közül«. Adókötelezettségre vonatkozó adatok Az adózó bejelöli, hogy milyen fajta adókötelezettségre kérelmezi a halasztást illetve az adó részletre történő fizetését. Amennyiben halasztást illetve az adó részletre történő fizetését jogi személy illetve társult személyekre, beelértve a külföldi jog szerint polgári jogú társaságot, mely nem rendelkezik jogi személlyel, önálló vállalkozóval vagy tevékenységét önállőan végző egyénnel, bejelöli, hogy olyan adókötelezettségekről van szó, melyek tevékenység végzésére vonatkoznak. Amennyiben a halasztást illetve az adó részletre történő fizetését olyan adóért kérelmezi, melyért természetes személyként felel, az adó pedig olyan tevékenység végzésére vonatkozik, mely már megszűnt, bejelöli, hogy olyan adókötelezettségekről van szó, melyek már megszűnt tevékenység végzésére vonatkoznak. Ebben az esetben azt is be kell jelölni, hogy olyan adóról van-e szó, mely a tevékenység megszűnését tekintve az alábbiakra vonatkozik: természetes személyre (például önálló vállakozóra vagy tevékenységét önállóan végző egyénre) vagy gazdasági társaságra; ezen a helyen kell beírni a kitörlésre kerül gazdasági társaság elnevezését és adószámát. Az üres mezőkbe kötelező beírni, hogy milyen fajta adóra kérelmezi a halasztást illetve a részletre történő fizetést. Amennyiben az adózó igényli, hogy az adóhatóság a kérelmet az összes teljesítetlen adókötelezettségre vonatkozóan bírálje el, az adó fajtájánál az alábbit kell feltüntetni:»az összes teljesítetlen kötelezettségért«. Az adóhatóság ebben az esetben az adókötelezettséget a kérelem benyújtása napján lévő helyzet alapján fogja elbírálniá, ezért nem kell feltüntetni az adó összegére vonatkozó adatot. Ellenkező esetben kötelező beírni azon adó összegét, melyre kérelmezi a haalsztást illetve a részletre történő fizetést. 5

6 Amennyiben az adózó kérelmezi, hogy az adóhatóság a halasztást illetve a részletre történő fizetést a teljes összegre hagyja jóvá, a mezőben az összeg alá feltünteti»az adó teljes összegét«az adóhatóság az adót ebben az esetben a kérelem benyújtása napján lévő helyzet alapján fogja elbírálniá, ezért nem kell feltüntetni az adó összegére vonatkozó adatokat. Adatok az adókötelezettség biztosítáka fajtájáról A halasztás illetve az adó részletre történő fizetése jóváhagyása miatt, be kell jelölni, hogy biztosítékként megfelelő biztosítási eszközt javasol-e a ZDavP cikke alapján vagy pedig engedélyezésre kerül a zálogjog bejegyzése a megfelelő nyilvántartásba. Amennyiben biztosítékként biztosítási eszközt javasol, be kell jelölni ennek fajtáját is. Tekintettel arra, hogy az adóhatóság az adózó kérelmére másfajta biztosítékot is elfogadhat, amennyiben az egyenértékűen biztosítja az adókötelezettség teljesítését illetve annak megfizetését, ezt az alábbi jelzés alatt kell megfelelően feltüntetni «más biztosítási eszköz«. Úgy kell értelmezni, hogy a biztosítási eszköz megfelelő, amennyiben teljes egészében biztosítja az adókötelezettség teljesítését illetve annak megfizetését. Amennyiben a biztosítás fajtájaként zálogjog bejegyzését javasolja, azt is be kell jelölni, hogy a zálogjogot az alul leírtak melyikére jegyezzék be: az ingatlanra: be kell írni ezen ingatlan fajtáját (például lakóepület, üzletház, mező, rét, erdő stb.), a telekszámot, betétszámot, a kataszteri község nevét és az ingatlan értékét EUR-ban kifejezve; a járműre: fel kell tüntetni a jármű típusát (például gépjármű, sínen közlekedő jármű, motorkerékpár, lakókocsi, utánfutó, a jármű azonosítási számát (alvázszám), a gyártás évét, a gyártó nevét, a jármű modelljét és típusát, valamint az egyes járművek értékét EUR-ban kifejezve; a készletekre: fel kel tüntetni a készlet fajtáját és minden egyes készlet fajtára a mennyiséget, az ingatlan telekszámát és a kataszteri községet, ahol a készletek vannak, valamint az EURban kifejezett értéket; a berendezésre: fel kell tüntetni a berendezés fajtáját, a gyártás évét, a gyártó nevét, rendeltetésének célját, a darabszámot, az ingatlan telekszámát és a kataszteri községet, ahol a berendezés van, valamint az EUR-ban kifejezett értéket: az értékpapírokra: tüntesse fel a jelölést, a kibocsátót, az értékpapírok számát és összértéküket EUR-ban kifejezve; egyéb vagyoni jogokat: fe kell tünetni a vagyoni jog fajtáját is (példul márkanév, szabadalom stb.) és más adatokat, melyek erre a jogra vonatkoznak. Vagyoni jogról van szó, amennyiben biztosított a két alapfeltétel: a vagyoni jognak átruházhatónak kell lennie, vagyoni értéke pedig pénzben kifejezhető. Az adózó kiegészítő magyarázata Be kell írni a kiegészítő tényeket, melyek fontosak a döntésnél. Mellékletek A kérelemhez kötelező csatolni a bizonyítékokat, melyek alapján az adóhatóság dönt a kérelem indokoltságáról. Az adóhatóság hivatali kötelességből eljárva csak azon tényekről szerezhet be adatokat, melyekről nyilvántartást vezetnek (pl. telekkönyvi kivonat, a KDD igazolása Központi Kliring- és Letéti Társaság az értékpapír birtoklásról, a jármű tulajdonosára vonatkozó bizonyítékok stb.). 6

ADÓBEVALLÁS VAGYON BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEMADÓ KIVETÉSÉRE

ADÓBEVALLÁS VAGYON BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEMADÓ KIVETÉSÉRE 4. MELLÉKLET ADÓBEVALLÁS VAGYON BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEMADÓ KIVETÉSÉRE 1. ADÓBEVALLÁS STÁTUSZÁNAK JELE (Csak azon adózó tölti ki, aki az előírt határidő lejárta után nyújtja be az adóbevallást,

Részletesebben

DR-04 NYOMTATVÁNY Bejelentés jogi személy adónyilvántartásba való bejegyzéséről

DR-04 NYOMTATVÁNY Bejelentés jogi személy adónyilvántartásba való bejegyzéséről 4 Melléklet DR-04 NYOMTATVÁNY Bejelentés jogi személy adónyilvántartásba való bejegyzéséről * A csillaggal jelölt mezőket kötelező kitölteni 1 * bejelentéskor az APEH (DURS) tölti ki 2 Cég illetve elnevezés*

Részletesebben

igen nem Külföldi adó (EUR-ban) Kamat (EUR-ban)

igen nem Külföldi adó (EUR-ban) Kamat (EUR-ban) MELLÉKLET 7 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ-BEVALLÁS KAMATBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEMBŐL AZ ALÁBBI IDŐSZAKRA TÓL IG (kivéve a Szlovén Köztársaságban valamint más EU-tagállamokban alapított bankoknál és takarékszövetkezetnél

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍROK ÉS MÁS RÉSZESEDÉSEK, VALAMINT BEFEKTETÉSI RÉSZVÉNYEK ÁTRUHÁZÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ NYERESÉGRE VONATKOZÓ JÖVEDELEMDÓ-BEVALLÁS

ÉRTÉKPAPÍROK ÉS MÁS RÉSZESEDÉSEK, VALAMINT BEFEKTETÉSI RÉSZVÉNYEK ÁTRUHÁZÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ NYERESÉGRE VONATKOZÓ JÖVEDELEMDÓ-BEVALLÁS MELLÉKLET 10 ÉRTÉKPAPÍROK ÉS MÁS RÉSZESEDÉSEK, VALAMINT BEFEKTETÉSI RÉSZVÉNYEK ÁTRUHÁZÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ NYERESÉGRE VONATKOZÓ JÖVEDELEMDÓ-BEVALLÁS illetve ingatlanok átruházásából származó nyereség csökkentésének

Részletesebben

FAM01 ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

FAM01 ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FAM01 ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Tisztelt Adózó! Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. (továbbiakban

Részletesebben

ELJÁRÁSI SEGÉLY JÓVÁHAGYÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRELEM ÉS VAGYONBEVALLÁS

ELJÁRÁSI SEGÉLY JÓVÁHAGYÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRELEM ÉS VAGYONBEVALLÁS ELJÁRÁSI SEGÉLY JÓVÁHAGYÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRELEM ÉS VAGYONBEVALLÁS FONTOS: Kérelmének gyors feldolgozása érdekében a jelen nyomtatványt az igazságnak megfelelően, helyesen és hiánytalanul kell kitöltenie.

Részletesebben

Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok

Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok 1. Tájékoztató 2. Adatlap (kérelem) 3. Kitöltési segédlet 4. Támogató nyilatkozat (szükség szerint)

Részletesebben

Magánnyugdíjpénztár nyilvántartásba vétele iránti ÁNYK-űrlap kitöltéséhez szükséges útmutató (PK-106)

Magánnyugdíjpénztár nyilvántartásba vétele iránti ÁNYK-űrlap kitöltéséhez szükséges útmutató (PK-106) Magánnyugdíjpénztár nyilvántartásba vétele iránti ÁNYK-űrlap kitöltéséhez szükséges útmutató (PK-106) Az eljáró bíróság és a beküldő (A lap): Jelölje meg az eljárásra illetékes bíróság nevét! Az eljárásra

Részletesebben

Nyilatkozatra/ bevallásra kötelezettek. A nyilatkozat / bevallás megtételére a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó 1

Nyilatkozatra/ bevallásra kötelezettek. A nyilatkozat / bevallás megtételére a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó 1 Kitöltési útmutató a kisadózó vállalkozás által megszerzett bevételről, a bevételi értékhatárt meghaladó összeg után fizetendő százalékos mértékű adóról 2013. évre, valamint adatszolgáltatásról [13KATA]

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ I. A bevallás jellege Az Art. többféle esetben ír elő bevallás-benyújtási kötelezettséget. A bevallási nyomtatvány

Részletesebben

14T201TSZ BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP

14T201TSZ BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP 14T201TSZ BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP az adóköteles tevékenységet folytató törzskönyvi jogi személyek részére Papíralapú benyújtás esetén két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell

Részletesebben

13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában?

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában? Útmutató a 2011. évről szóló személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás bevallásához, helyesbítéséhez, önellenőrzéséhez

Részletesebben

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában?

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában? Útmutató a 2012. évről szóló személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás bevallásához, helyesbítéséhez, önellenőrzéséhez

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (G0001-11-01jelű REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003-11-01 jelű BETÉTLAP A G0001-11-01 REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ nyomtatvány kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (G0001-11-01jelű REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003-11-01 jelű BETÉTLAP A G0001-11-01 REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ nyomtatvány kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (G0001-11-01jelű REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003-11-01 jelű BETÉTLAP A G0001-11-01 REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ nyomtatvány kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati

Részletesebben

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó...nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:...

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó...nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2010. adóévről MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti

Részletesebben

14T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

14T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 14T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

Szociális Munka Központ. Kérvényező/jogosult: családi ás utóneve I. A JOGOSULT ADATAI:

Szociális Munka Központ. Kérvényező/jogosult: családi ás utóneve I. A JOGOSULT ADATAI: MUNKA-, CSALÁDÜGYI ÉS SZOCIÁLIS MINISZTÉRIUM Az adatokat nyomtatott betűkkel írja be. Kitöltés előtt feltétlenül olvassa el a mellékelt útmutatót Szociális Munka Központ Érkezett: A SZOCIÁLIS MUNKA KÖZPONT

Részletesebben

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

BEVALLÁS. Az építményadó megállapításához (Kérjük, hogy a bevallás elkészítése előtt szíveskedjék elolvasni a kitöltési útmutatót!

BEVALLÁS. Az építményadó megállapításához (Kérjük, hogy a bevallás elkészítése előtt szíveskedjék elolvasni a kitöltési útmutatót! Almásfüzitő Község Polgármesteri Hivatala 2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7. Tel.: 34/348-251/3-as mellék BEVALLÁS Az építményadó megállapításához (Kérjük, hogy a bevallás elkészítése előtt szíveskedjék elolvasni

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 06081. számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 06081. számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 06081. számú bevalláshoz Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CLXIII. törvény

Részletesebben

Ha a sajtóterméket kiadó nyomtatott és internetes sajtóterméket is megjelentet, köteles sajtótermékeit külön-külön bejelenteni.

Ha a sajtóterméket kiadó nyomtatott és internetes sajtóterméket is megjelentet, köteles sajtótermékeit külön-külön bejelenteni. Kitöltési útmutató a Bejelentő lap (internetes újság, hírportál nyilvántartásba vételéhez) adatlaphoz A jelen kitöltési útmutató célja, hogy segítséget nyújtson a Bejelentő számára a Bejelentő lap adatlap

Részletesebben

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ Tisztelt Adózó! 14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ az elektronikus adóbevallásra, illetve az összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett, valamint

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Építményadó bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Építményadó bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz A bevallási nyomtatvány pontos kitöltése érdekében kérjük, tanulmányozza át a KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ -t, hiszen ez segítséget jelenthet a helyi adóként működő építményadó

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TULAJDONJOG-FENNTARTÁS BEJEGYZÉSÉRE / TÖRLÉSÉRE IRÁNYULÓ HITELBIZTOSÍTÉKI NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ

TÁJÉKOZTATÓ A TULAJDONJOG-FENNTARTÁS BEJEGYZÉSÉRE / TÖRLÉSÉRE IRÁNYULÓ HITELBIZTOSÍTÉKI NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ TÁJÉKOZTATÓ A TULAJDONJOG-FENNTARTÁS BEJEGYZÉSÉRE / TÖRLÉSÉRE IRÁNYULÓ HITELBIZTOSÍTÉKI NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ (Alkalmazandó: 2014. április 15-től.) A nyilatkozat kitöltése során a hitelbiztosítéki nyilvántartásról

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben