Nyilatkozatok. az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. által elektronikusan rögzített és aláírt biztosításokhoz.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyilatkozatok. az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. által elektronikusan rögzített és aláírt biztosításokhoz."

Átírás

1 Nyilatkozatok az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. által elektronikusan rögzített és aláírt biztosításokhoz. Alulírott szerződő és biztosított igazolom, és aláírásommal hitelesítem, hogy az elektronikus ajánlatban a személyes adatok és a különleges személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatkozatban, valamint az AEGON Csoport adatkezelési nyilatkozatban rögzített - akaratomnak megfelelő - válaszokat, nyilatkozatokat én tettem azt követően, hogy az azokra vonatkozó, az elektronikus ajánlatban szerepelő tájékoztatót elolvastam és megértettem. Kijelentem, hogy a függő biztosításközvetítő főbb adatairól szóló tájékoztatást megkaptam, a tájékoztatás adatai az elektronikus ajánlatban rögzítésre kerültek, a biztosítás szerződési feltételeit és ügyfél-tájékoztatóját az ajánlat megtétele előtt megismertem, az abban foglaltakat tudomásul vettem. Hozzájároluk ahhoz, hogy a biztosító a rendelkezésemre bocsátott számítástechnikai eszközön aláírt ajánlatom, illetve nyilatkozataim másolatát, valamint a már megismert Szerződési feltételeket és tájékoztatókat a 06/30/ mobil számra küldött PIN-kód segítségével, a címre küldött linken keresztül tegye elérhetővé számomra. Dátum: Szerződő - Biztosított1 aláírása

2 Társasház És Lakásszövetkezet Komplex Biztosítás Ajánlata az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. részére BIZTOSÍTÓ Szerződésazonosító: Díjkezelési rendszer: Változáskód: Stock: Jutalékjogosult kódja: (*állományfenntartó) A biztosító tölti ki!) (100%)* ELŐZMÉNY Ajánlat típus: Átdolgozás Hivatkozott szerződésazonosító: SZERZŐDŐ Szerződő neve: ADATAI Címe: Levelezési neve: Levelezési címe: Perbál Egyetértés Ltp. Társasház 2074 PERBÁL Egyetértés lakótelep 25/A FSZ/25 Perbál Egyetértés Ltp. Társasház Telefon: Mobil telefon: cím: 06/26/ /30/ BIZTOSÍTOTT Biztosított neve: ADATAI KOCKÁZAT- Kockázatviselés helye: VISELÉS HELYE További kockázatviselési helyek: Perbál Egyetértés Ltp. Társasház 2074 PERBÁL Egyetértés lakótelep 25/A FSZ/25 nincsenek DÍJFIZETÉS Díjfizetés gyakorisága: Díjfizetés módja: Díjfizetés kezdete: Éves Banki egyedi utalás Ügyfél számlaszáma: Biztosító számlaszáma: ÉPÜLET ADATAI Épülettípus: Földszint és egy emeletes (A) Tetőzet típusa: Magastető (E) Építés éve: 1978 Lakottság jellege: Állandóan lakott (L) 1. Lakások száma: 60 db 3. Lakások alapterülete: m 2 2. Vállalkozási célú helyiségek száma: db 4. Vállalkozási célú épületrészek alapterülete: 0 m 2 Albetétek száma (1+2): 60 db 5. Melléképületek alapterülete: 0 m 2 A díjkalkuláció a biztosító által az épületre javasolt egységár felett készült. Vagyoncsoport Terület Egységár Biztosítási összeg (eft) Lakóépület m² 205 eft/m² Melléképület m² 0 eft/m² Alap Bet. lop. Vízkár Üveg Kieg. üveg Éves díj (Ft) Épületek összesen X X X X Bővített felelősségbizt Különleges üveg részletezése Kedvezmények Pótdíjak Épületbiztosítás alapdíja Felület m² BÖ (eft) Korengedmény 0% Kockázati 0% Kirakat Kockázati 0% Tetőbeázás 5% Kopolit Kerti növényzet 0% Üvegtégla Épület módosító tényező 5% Üvegtető Összes Módosított épületbiztosítási díj Összes díj Pótdíjak Kedvezmények Módosító tényező -32% Lakatlansági 0% Üzleti 20% Bruttó éves díj Környezeti 0% Volumen 6% Nettó éves díj Díjfiz.gyak 6% Gyakoriság szerinti díj A SZERZŐDŐ NYILATKOZATA Ajánlatommal egyidejűleg Ft-ot befizetek, de tudomásul veszem, hogy az első díjrészlet befizetése és az ajánlat átadása nem jelenti a szerződés létrejöttét. Kijelentem, hogy a jelen ajánlaton felsorolt vagyontárgyakra más biztosítónál biztosítási szerződés nem áll fenn. Hozzájárulok ahhoz, hogy a szerződéssel kapcsolatos adatokat a biztosító nyilvántartsa és kezelje. Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat aláírása előtt a szerződés feltételeit, valamint a minimális mechanikai védelmi szint előírásait megismertem, az ajánlat aláírásával egyidejűleg átvettem annak egy példányát, melynek megőrzését vállalom. Az ajánlat átvétele nem jelenti annak a biztosító részéről való elfogadását. Kelt: Perbál, TLK-A-0803 TÁRSASHÁZ ÉS LAKÁSSZÖVETKEZET KOMPLEX BIZTOSÍTÁS AJÁNLATA AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Az csoport tagja

3 Társasház És Lakásszövetkezet Komplex Biztosítás Ajánlata az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. részére szerződő A biztosítás közvetítőjének 1 aláírása A biztosítás közvetítőjének 2 aláírása A biztosítás közvetítőjének 1 kódja: % Kockázati szakértő: Kódja: Javaslom Nem javaslom Rögzítő: NAGY GABRIELLA Javaslat: Igen Dátum: Érkezési bélyegző helye: TLK-A-0803 TÁRSASHÁZ ÉS LAKÁSSZÖVETKEZET KOMPLEX BIZTOSÍTÁS AJÁNLATA AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Az csoport tagja

4 A 06 TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYILATKOZAT az adatkezelésről AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Telefonos Ügyfélszolgálat: 06/ Budapest, Üllői út 1. Honlap: TÁJÉKOZTATÁS 1. Az adatkezelés alapja, célja és időtartama A biztosító az ügyfél adatait vagy törvény rendelkezése, vagy az érintett önkéntes felhatalmazása alapján kezelheti, illetve adhatja át Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény, továbbá a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló évi LX. törvény (továbbiakban Bit.) felhatalmazása alapján a Bit pontjában megjelölt ügyfél személyes és különleges adatait a biztosítási szerződés megkötése, módosítása, nyilvántartása, állományban tartása, a biztosítási szerződésből származó követelések megítélése, a biztosító szolgáltatása céljából a szerződés hatálya alatt, illetve mindaddig kezelheti, ameddig a biztosítási szerződéssel összefüggésben igény érvényesíthető A biztosítót a tudomására jutott és az ügyfelei személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, valamint biztosítási szerződéseire vonatkozó adatok (biztosítási titok) tekintetében időbeli korlátozás nélküli titoktartási kötelezettség terheli. A biztosítási titoknak minősülő adatot a biztosító harmadik fél részére csak akkor adhatja át, ha arra törvény felhatalmazza, vagy az érintett fél az adat átadáshoz hozzájárul Törölni kell minden olyan adatot, amellyel kapcsolatban az adatkezelési cél megszűnt, vagy nincs törvényi vagy ügyfél általi felhatalmazás Az adatszolgáltatás önkéntes, de a biztosítási szerződés megkötéséhez szükséges adatok tekintetében feltétele a szerződés létrejöttének, ezért ilyen esetben az adatszolgáltatás megtagadása kizárja a biztosítási szerződés létrejöttét. A biztosító egyéb, nem a biztosítási szerződés megkötését célzó adatkérését az ügyfél szabad belátása szerint teljesítheti Törvényi felhatalmazás hiányában az adatok az ügyfél előzetes, önkéntes felhatalmazása alapján kezelhetők, adhatók át, vonhatók össze A létre nem jött szerződéssel kapcsolatos személyes adatok addig kezelhetők, ameddig a szerződés meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető Reklám elektronikus kommunikációs eszköz útján csak az érintett előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása mellett közölhető Aláírásommal felhatalmazom a biztosítót, hogy a szerződésem rögzítéséhez szükséges adatokat a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalától beszerezze (gépjárműfelelősség-biztosítás esetén). 2. Az érintett jogai és érvényesítésük Az érintettet tájékoztatni kell, illetve tájékoztatást kérhet, hogy adatait milyen forrásból szerezték, személyes adatai kezeléséről, annak céljáról, jogalapjáról, módjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatait, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével ingyenes és korlátozásmentes törlését. Az érintett jogai megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz és bírósághoz fordulhat. 3. Tiltakozási jog Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést jogszabály rendelte el; b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. HOZZÁJÁRULÁS A biztonságos és az Ön igényei szerinti kapcsolatfelvétel, illetve adatfeldolgozás és nyilvántartás érdekében kérjük, jelölje hozzájárulását X-szel az alábbi pontok mellett található négyzetben. 4. Az ügyfél a fenti tájékoztatás alapján az alábbi nyilatkozatot teszi a biztosító tevékenysége szempontjából lényeges adatkezelési célok ismeretében Hozzájárulok, hogy az AEGON Magyarország cégcsoport, valamint az AEGON N.V. nemzetközi cégcsoportja részére adataimat kockázatelemzési,marketing, valamint ügyfélkiszolgálás színvonalának emelése és a közös ügyfélkiszolgálás céljából visszavonó nyilatkozatomig történő adatkezelésre átadja Hozzájárulok ahhoz, hogy az AEGON Magyarország cégcsoport, valamint az AEGON N.V. nemzetközi cégcsoportja részemre visszavonó nyilatkozatomig elektronikus (telefonhívás, sms, mms, , fax) reklámcélú üzeneteket, elektronikus hirdetéseket, elektronikus leveleket küldjön, hívásokat indítson Hozzájárulok ahhoz, hogy a 4.1. pontban megjelölt célból kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott automatizált adatfeldolgozássalszemélyes jellemzőim értékelésére visszavonó nyilatkozatomig sor kerülhessen Hozzájárulok hogy a biztosító az általa kezelt biztosítási titoknak minősülő adataimat a vele szerződésben álló biztosítási ügynökeinek a biztosítási szerződésemmel, illetve új biztosítási termékekkel összefüggésben szóban, postai levél vagy elektronikus eszköz útján történő informálásom érdekében visszavonó nyilatkozatomig, de legkésőbb a biztosítási szerződésemmel összefüggő igény érvényesíthetőségéig átadja Jelen nyilatkozatommal hozzájárulok ahhoz, hogy egészségi állapotomra vonatkozó, a biztosítási szerződés megkötésével, módosításával, állományban tartásával, a biztosítási szerződésből származó követelések megítélésével közvetlenül összefüggő, azokhoz elengedhetetlenül szükséges adatokat a biztosító beszerezze és nyilvántartsa, és ebben a körben felhasználja, illetve a biztosítókról és biztosítási tevékenységről szóló évi LX. törvény 157. (1) és (6) (7) bekezdésében, valamint a 159. (1) bekezdésében meghatározott egyéb célok körében az arra jogosultak számára továbbítsa. Egyúttal felmentem az ezen adatokat jogszabályi felhatalmazás alapján nyilvántartó személyeket és szervezeteket a titoktartási kötelezettségük alól. A biztosító az egészségi állapottal közvetlenül összefüggő, általa kezelt adatokat a biztosítási jogviszony fennállásának idején, valamint azon időtartam alatt kezelheti, ameddig a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető. A négyzet üresen hagyásával Ön nem járul hozzá az adott ponthoz. Szerződő Bizt. 1 X X X X X X X X X X Kelt: Perbál Dátum: Szerződő Biztosított 1 aláírása A Szerződő / Biztosított a jelen nyilatkozatot csak személyesen jogosult megtenni. A meghatalmazott útján tett nyilatkozat érvénytelen! Érvényes: július 1-jétől ALT A06 A AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Az csoport tagja

5 A-09 NYILATKOZAT a biztosítóra és a szerződésre vonatkozó tájékoztatók átvételéről AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt Budapest, Üllői út 1. Információs vonal: 06/ Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozattal egyidejűleg aláírt X X X X X X X X X AEGON Társasház és Lakásszövetkezet Komplex Biztosítás termékre vonatkozó biztosítási ajánlatom aláírása előtt átvettem és megismertem az alábbi szabályzatokat és egyéb dokumenumokat: Társasház és Lakásszövetkezet Komplex Biztosítás általános feltételek, a vagyonbiztosítás különös feltételei Kiegészítő alap-felelősségbiztosítás feltételei Kiegészítő bővített-felelősségbiztosítás feltételei Kiegészítő komplex felelősségbiztosítás feltételei A 06 Tájékoztatás és nyilatkozat az adatkezelésről Tájékoztató a biztosítás közvetítőjéről Kiegészítő balesetbiztosítás feltételei Lakásdoktor szolgáltatás feltételei melyek az évi LX. Biztosítási törvényben előírtak szerint tájékoztatást adnak a biztosító főbb adataira és a biztosítási szerződés jellemzőire vonatkozóan. Kelt: X Szerződő aláírása TLK-A AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Az csoport tagja

6 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK...5 I. Szerzôdô, Biztosított...5 II. A szerzôdés létrtejötte...6 III. A szerzôdés idôbeni hatálya...7 IV. A biztosítás területi hatálya...7 V. A biztosítási összeg, a biztosítási díj...8 VI. Az értékkövetés...9 VII. Biztosítási díj, díjfizetés...11 VIII. A felek speciális kötelezettségei Közlési és változás-bejelentési kötelezettség Kármegelôzési, kárenyhítési kötelezettség Kárbejelentési kötelezettség A biztosító tájékoztatási kötelezettsége Szolgáltatási kötelezettség...13 IX. A biztosító mentesülése...14 X. Egyéb rendelkezések...14 A VAGYONBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI...19 I. A biztosított vagyontárgyak Épületek, építmények Háztartási ingóságok Értéktárgyak Közös tulajdonú ingóságok...21 II. Biztosítási események...22 A) A Vagyonbiztosítás alapbiztosítási eseményei Tûz Robbanás Villámcsapás Vihar Felhôszakadás Árvíz Hónyomás Jégverés Földrengés Földcsuszamlás Kô- és földomlás Ismeretlen építmény, ismeretlen üreg beomlása Idegen jármû ütközése Idegen tárgyak rádôlése...26 TLK SZ (B5) 1

7 B) Külön díj ellenében biztosítható biztosítási események Betöréses lopás és rablás Vízkár Üvegtörés Tetô- és panelhézag beázás Kaputelefon rongálás Kerti növényzet biztosítás Személyfelvonó biztosítás Garázsban tárolt személygépkocsik biztosítása...31 III. A biztosító szolgáltatása A vízkárok rendezésének speciális követelményei A szolgáltatásra jogosultak köre A biztosító szolgáltatásának felsô határa Költségtérítések A térítési összeg meghatározásának alapelvei...35 KIEGÉSZÍTÔ FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI...37 I. Biztosítottak...37 II. Biztosítási események...37 III. A biztosító szolgáltatása...38 IV. Egyéb rendelkezések...38 KIEGÉSZÍTÔ BÔVÍTETT-FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI...39 I. Biztosítottak...39 II. Biztosítási események...39 III. A biztosító szolgáltatása...40 IV. Egyéb rendelkezések...40 KIEGÉSZÍTÔ KOMPLEX-FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI...43 I. Biztosítottak...43 II. Biztosítási összeg...43 III. Biztosítási események...43 IV. A biztosító szolgáltatása...45 V. Egyéb rendelkezések...45 KIEGÉSZÍTÔ BALESETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI...47 I. Értelemzô rendelkezések...47 II. Szolgáltatási igény bejelentése...48 III. Biztosítási események, a biztosító szolgáltatása...48 IV. A biztosító mentesülése és kockázatkizárása...51 AEGON LAKÁSDOKTOR ASSISTANCE SZOLGÁLTATÁS...53 I. Biztosítottak...53 II. A szolgáltatások...53 III. A szolgáltatás díja...55 KIEGÉSZÍTÔ FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS A TÁRSASHÁZ VAGY LAKÁSSZÖVETKEZET KEZELÉSÉVEL, ÜZEMELTETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN OKOZOTT KÁROKRA...57 TÁRSASHÁZ ÉS LAKÁSSZÖVETKEZET KOMPLEX BIZTOSÍTÁS FÜGGELÉK

8 Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Társasház és Lakásszövetkezet komplex Biztosítása A Társasház és Lakásszövetkezet Komplex Biztosítás (továbbiakban TLK) a jelen Általános és Különös feltételek szerint jön létre az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító), valamint a feltételekben meghatározott szerzôdô (biztosított) között. Ennek alapján a biztosító a feltételekben meghatározott biztosítási esemény bekövetkezésétôl függôen, az ugyancsak itt meghatározott biztosítási szolgáltatásra, a szerzôdô pedig a biztosítási díj fizetésére kötelezi magát. 3

9

10 Általános feltételek A jelen feltételek kerülnek alkalmazásra minden olyan esetben, amikor a szerzôdô és a biztosító között TLK jön létre, de csak annyiban nyernek alkalmazást, amennyiben a biztosítás Különös Feltételei, valamint az ajánlat és a kötvény ettôl eltérôen nem rendelkeznek. I. SZERZÔDÔ, BIZTOSÍTOTT 1. A Társasház és Lakásszövetkezet Komplex Biztosítás szerzôdést az kötheti meg (továbbiakban: szerzôdô), aki a vagyontárgy megóvásában érdekelt, vagy aki a biztosítást ilyen társasház vagy lakásszövetkezet javára köti. 2. Szerzôdô Az a gazdálkodó szervezet (Ptk c) pont), társasház-közösség, vagy lakásszövetkezet, az elôbbiek közös képviseletét ellátó szervezet, amely a biztosítási ajánlatot megtette és a szerzôdés létrejötte esetén a díjfizetést teljesíti. A biztosító jognyilatkozatainak címzettje a szerzôdô, továbbá a szerzôdô jogosult és köteles a biztosítással kapcsolatos nyilatkozatok megtételére, valamint a biztosítottak (társasházi tulajdonostársak, szövetkezeti tagok, stb.) tájékoztatására a szerzôdés tartalmával kapcsolatban. 3. E feltételek alapján biztosítottak lehetnek: 3.1. Épületek, építmények vonatkozásában: a kötvényen feltüntetett társasház, a társasház tulajdonostársai, maximum tulajdoni hányaduk arányában, a kötvényen feltüntetett lakásszövetkezet, valamint a lakásszövetkezeti tagok, maximum a szövetkezeti tulajdoni egységük arányában Ingóságok vonatkozásában biztosítottak lehetnek: A társasház, illetve szövetkezet közös tulajdonú ingóságaira vonatkozóan a társasház, a lakásszövetkezet. 5

11 A tulajdonostársak, bérlôk magántulajdonú ingóságaira vonatkozóan a lakástulajdonos, amennyiben a lakásban nem a tulajdonos lakik, úgy a bérlô és a bennlakóval közös háztartásban élô hozzátartozók. II. A SZERZÔDÉS LÉTREJÖTTE 1. A szerzôdô a biztosítási szerzôdés létrejöttét írásbeli ajánlattal kezdeményezi. A biztosító jogosult az ajánlatot, az ajánlattétel idôpontjától számított 15 napos határidôn belül elbírálni. Amennyiben az ajánlatot a szerzôdô megbízásából eljáró alkusz vette át, úgy a biztosító elbírálási határideje a kötvénykiállításra jogosult egységhez való beérkezéstôl számít. A biztosítási szerzôdés létrejön, ha a biztosító az ajánlatot e 15 napos határidôn belül elfogadja. A szerzôdés akkor is létrejön, ha a szerzôdô ajánlatára a biztosító 15 napon belül nem nyilatkozik. Ebben az esetben a szerzôdés az ajánlat megtételének napjára visszamenô hatállyal jön létre, az ajánlattal egyezô tartalommal. 2. Ha a biztosító az ajánlatot a fentiekben meghatározott határidôn belül visszautasítja, az ezen idôszak alatt bekövetkezett károkért helytállni nem tartozik. A biztosítási ajánlat aláírásakor fizetett elsô biztosítási díjat az ajánlat visszautasítása esetén a döntést követô 15 napon belül a biztosító kamatmentesen visszafizeti. A díj esetleges határidôn túli visszafizetése a biztosító kockázatvállalását nem befolyásolja. A biztosító jogosult a fenti határidôn belül módosítási javaslatot tenni, amennyiben a lényeges módosításról külön is tájékoztatja a szerzôdôt, úgy a biztosítás a módosított kötvény szerint lesz érvényes. 3. A biztosító a létrejött szerzôdésrôl a szerzôdônek kötvényt állít ki. 4. Az ajánlat esetleges elutasítását a biztosító nem köteles indokolni. 5. Ha a biztosító csak a szerzôdéskötés után szerez tudomást a szerzôdést érintô lényeges körülményekrôl, továbbá, ha a szerzôdésben meghatározott lényeges körülmények változását közlik vele, 15 napon belül írásban javaslatot tehet a szerzôdés módosítására illetôleg, ha a kockázatot a szabályzat értelmében nem vállalhatja a szerzôdést a 30. napra írásban felmondhatja. 6. A biztosító kockázatviselése Az ajánlat átadását követô nap 0 órájakor, vagy díjhalasztásban történô megállapodás esetén, az elsô díj beérkezését megelôzô idôpontban, az ajánlat aláírását követô nap 0 órájakor, az elsô díjnak a biztosító pénztárába vagy számlájára történô beérkezését követô nap 0 órájakor, 6

12 ha az elsô biztosítási díjat a szerzôdô a biztosító képviselôjének fizeti, azt a biztosító legkésôbb a fizetéstôl számított negyedik napon a számlájára beérkezettnek tekinti, vagy az ajánlaton a biztosítottak érdekében feltüntetett, az elsô díj beérkezésénél késôbbi idôpontban (halasztott kockázatviselés), kezdôdik, feltéve, hogy a biztosítási szerzôdés létrejött, vagy utóbb létrejön. III. A SZERZÔDÉS IDÔBENI HATÁLYA 1. A biztosítás határozatlan idôtartamra jön létre. A tartamon belül a biztosítási idôszak egy év. A biztosítás technikai kezdete az ajánlat aláírását követô hó elseje, a biztosítási évforduló pedig a díjfizetés kezdeteként megjelölt hónap elsô napja. A biztosítási év utolsó napja az évfordulót megelôzô nap. 2. Ha a szerzôdô vagy a biztosító a biztosítási szerzôdést a biztosítási idôszak végét legalább 30 nappal megelôzôen írásban felmondja, úgy az a biztosítási idôszak (év) utolsó napjának 24. órájakor megszûnik. IV. A BIZTOSÍTÁS TERÜLETI HATÁLYA A biztosító kockázatviselésének helye Magyarország, az országon belül: Épületek esetében: az ajánlaton, illetve a kötvényen kockázatviselési helyként feltüntetett cím, cím hiányában a helyrajzi szám szerint feltüntetett telek, Ingóságok esetében: az ajánlaton, illetve a kötvényen kockázatviselési helyként feltüntetett cím, cím hiányában a helyrajzi szám szerint feltüntetett telek, hatósági kiköltöztetés esetén az a hely, ahová a biztosítottnak azért kell ideiglenesen távoznia, mert lakása biztosítási esemény közvetlen következményeként lakhatatlanná vált, a magántulajdonú háztartási ingóságok, a biztosított lakására számított biztosítási összegének 5%-áig Magyarország egész területe, a biztosított által magával vitt ingóságok tekintetében. Nem fedezi a biztosítás azonban a biztosított tulajdonában, tartós bérletében vagy kizárólagos használatában lévô, nem biztosított ingatlanokban, ingatlanrészekben elhelyezett tárgyakat, kivéve, ha ezekre a szerzôdô (biztosított) önálló biztosítást nem köthetett volna. 7

13 Nem téríti meg a biztosító a biztosított Értéktárgyak -ban (Vagyonbiztosítási feltételek, I.3. pont) keletkezett károkat, ha azokat nem állandó lakás céljára szolgáló helyiségekben (pl. pince, padlás, melléképület, társasházi-, szövetkezeti közös használatban lévô helyiség, nyaraló, hétvégi ház), vagy a szabadban tartották. V. A BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG, A BIZTOSÍTÁSI DÍJ 1. A biztosítási összeget a feltételek vonatkozó fejezetei alapján a szerzôdô határozza meg. Önállóan határozandó meg és kezelendô minden, az ajánlaton külön soron, saját biztosítási összeggel feltüntetett vagyoncsoport és azon belüli vagyonkategória, ezek össze nem vonhatók, sem a szolgáltatások, sem az esetleges alul- vagy túlbiztosítás vizsgálata esetén. 2. A biztosítási összeg meghatározásának alapja a biztosítani kívánt vagyontárgy szerzôdés kötéskori újjáépítési, illetve az új állapotban való beszerzésének értéke. 3. A szerzôdés, a szerzôdô felek által meghatározott hasznos alapterület egy négyzetméterére vetített egységárral jön létre az Épületek (Különös Feltételek I/1. pont), Háztartási ingóságok vagyoncsoportok esetében. 4. Az egyes albetétekre jutó maximális biztosítási összeget a négyzetméter egységár és az adott albetét hasznos alapterületének szorzata adja, az alábbiak szerint. Az egyéni tulajdont képezô épületrészek (albetétek, lakások, melléképületek), biztosítási összegének és egyben a biztosító által fizethetô térítés maximumát, az adott albetét, lakás, melléképület hasznos alapterületének és az érintett vagyoncsoport kötvényben meghatározott négyzetméter egységárának szorzata adja. Az egyéni tulajdont képezô Háztartási ingóságok biztosítási összegének és egyben a biztosító által fizethetô térítés maximumát, az adott lakás hasznos alapterületének és az érintett vagyoncsoport kötvényben meghatározott négyzetméter irányár szorzata adja (a vállalkozási célú épületrészek, a melléképületek, pl. garázsok itt nem veendôk figyelembe). 5. Az Épületek és a Háztartási ingóságok vagyoncsoportokban keletkezett károk az aránylagos térítés alkalmazása nélkül kerülnek kifizetésre, maximum a biztosítási összeg erejéig, kivéve, ha a biztosított épület hasznos alapterülete a káresemény bekövetkeztekor nagyobb, az ajánlaton feltüntetett, illetve a kötvényben szereplô alapterületnél. A biztosító, a javasolt biztosítási összeget a biztosított épület hasznos alapterületére vetítve adja meg. Amennyiben a tényleges hasznos alapterület 8

14 a káresemény bekövetkeztekor nagyobb az ajánlaton feltüntetett alapterületnél, úgy a biztosító a biztosított és a tényleges hasznos alapterület arányában nyújt térítést az alábbiak szerint: A hasznos alapterület meghatározása: Az épületek esetében: a biztosított épületben lévô albetétek, valamint a tulajdonostársak kizárólagos használatban lévô helyiségek alapterületének összege. A Háztartási ingóságok esetében: a biztosított épületben lévô lakáscélú, illetve felhasználású albetétek alapterületének összege. 6. Az Értéktárgyak vagyoncsoportban, a felek lakásonként egységes, abszolút számban (fix összegben) határozzák meg a biztosítási összeget. A biztosító alulbiztosítottságot nem vizsgál, ezen vagyoncsoport kárai az aránylagos térítés alkalmazása nélkül kerülnek kifizetésre, maximum a biztosítási összeg erejéig. 7. A Közös tulajdonú ingóságok vagyoncsoport esetében a biztosító alulbiztosítottságot nem vizsgál, ezen vagyoncsoport kárai az aránylagos térítés alkalmazása nélkül kerülnek kifizetésre, maximum a biztosítási összeg erejéig. 8. A biztosító, a biztosítási összeg rögzítésénél és a díj megállapításánál a matematikai kerekítés szabályait alkalmazva, az alábbiak szerint jár el: az egyes vagyoncsoportokra vonatkozó biztosítási összegeket, a felelôsségbiztosítási limitet egész ezer forintokban, az éves biztosítási díjat egész forintokban határozza meg. 9. A vagyonbiztosítási szerzôdés biztosítási összegeinek módosítását a szerzôdô a biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor kezdeményezheti. Az ilyen nyilatkozat biztosítási ajánlatnak minôsül, és a biztosító új ajánlatként bírálja el az Általános Feltételek II.1. pontja szerint. VI. AZ ÉRTÉKKÖVETÉS A biztosítási összeg az a biztosítási ajánlaton meghatározott összeg, amely a biztosítási esemény bekövetkeztekor a biztosító szolgáltatásának (térítésének) felsô határa, és egyben a biztosítási díj megállapításának alapja is. 1. A biztosítási szolgáltatások reálértékének megôrzése érdekében a biztosító minden évben automatikusan végrehajtja a biztosítási szolgáltatások és a teljes biztosítási díj értékkövetô módosítását (indexálását). 9

15 2. Az index mértéke a Központi Statisztikai Hivatal által az indexálás alkalmazását megelôzô naptári évre vonatkozóan közzétett, 1 éves idôszakra vonatkozó fogyasztói árindex, amelytôl a biztosító 5 százalékponttal eltérhet. Az így meghatározott index alkalmazására legelôször a szerzôdés létrejöttét követô biztosítási évfordulóval kerülhet sor, majd évente a biztosítási évforduló napjának hatályával. 3. Az értékkövetéssel módosított biztosítási összeget az elôzô biztosítási idôszakra vonatkozó biztosítási összeg és a biztosító által megállapított index szorzata adja. A biztosítási összeg változását a biztosítási díj arányosan követi. Ugyancsak arányosan változnak a kerekítés szabályainak megfelelôen a biztosítás egyéb elemei is. 4. A biztosító által megállapított index mértékérôl, a biztosítási összeg értékkövetô módosításáról, a díj változásáról a biztosító legkésôbb 60 nappal a biztosítási év vége elôtt írásban értesíti a szerzôdôt. 5. A biztosítás indexálásával egyidejûleg a biztosító a biztosítási díjtételek, illetve díjmódosító tényezôk kockázati vagy egyéb okból való megváltoztatását is kezdeményezheti, különösen akkor, ha a szerzôdés fennállása alatt összesen befizetett díj 100%-át meghaladó összesített kárkifizetés történt. A biztosítási díjtétel-változásról a biztosító a biztosítási idôszak végét legalább 60 nappal megelôzôen az indexálásról való értesítéssel egyidejûleg, külön figyelemfelhívás mellett írásban értesíti a szerzôdôt. 6. A biztosítási szerzôdés az adott idôszakra a biztosító által az indexálás alkalmával közölt biztosítási összeggel, díjjal vagy díjtétellel érvényes, a szerzôdônek azonban joga van arra, hogy az Általános Feltételek III. pontja alapján a szerzôdést az évfordulóra felmondja. Amennyiben a szerzôdô a díjváltozásra vonatkozó szerzôdésmódosítást írásban nem utasítja vissza, úgy azt a biztosító elfogadottnak tekinti. Az alapbiztosítás felmondása a szerzôdés egészének megszûnését eredményezi. Az alapbiztosítás (Vagyonbiztosítási szabályzat II.A.) érvényben hagyása mellett, az egyéb biztosításokat (különdíjas-, pótdíjas, kiegészítô biztosítások) mindkét fél, a szerzôdés évfordulója elôtt minimum 30 nappal írásban felmondhatja. A szerzôdés ebben az esetben a felmondott különdíjas-, pótdíjas vagy kiegészítô biztosítási szolgáltatás nélkül marad hatályban. A szerzôdô részérôl történt, a szerzôdés egyes elemeire vonatkozó felmondás biztosítási ajánlatnak minôsül, és a biztosító új ajánlatként bírálja el az Általános Feltételek II.1. pontja szerint. 10

16 VII. BIZTOSÍTÁSI DÍJ, DÍJFIZETÉS 1. Jelen biztosítás éves díjú, az éves díj megfizetésének gyakorisága (havi, negyedéves, féléves, éves) az ajánlaton kerül meghatározásra. 2. A szerzôdô köteles a kötvényen meghatározott díjat az ugyanott meghatározott gyakorisággal, az elôre egyeztetett díjfizetési módon, legkésôbb az esedékesség idôpontjában megfizetni. A biztosítás elsô díja a biztosítási ajánlat aláírásakor esedékes. A továbbiakban a folytatólagos biztosítási díj mindig elôre, vagyis annak a hónapnak, illetve idôszaknak az elsô napján esedékes, amelyre a díj vonatkozik. 3. A díjfizetés elmaradása a biztosítás megszûnését vonja maga után. Díjfizetés hiányában a biztosítás az elsô elmaradt érvényes díj esedékességétôl számított 3 hónap elteltével megszûnik, ha addig a hátralékos díjat bármely okból nem fizették meg. 4. Amennyiben a biztosító biztosítási díjjal nem fedezett kockázatviselésének ideje alatt bekövetkezett biztosítási eseményekre nyújt térítést, a biztosítási idôszakra járó és meg nem fizetett érvényes díja(ka) az esedékes biztosítási szolgáltatás, illetve a térítés összegébôl levonhatja. Az esemény bekövetkezése esetén a biztosító a teljes biztosítási évre járó díj megfizetését követelheti. Az elmaradt díj, kárból történô levonása, a biztosítás ismételt érvénybe helyezését nem eredményezi. 5. A szerzôdés megszûnését követô 3 hónapon belül a felek a szerzôdést közös megállapodással az eredeti tartalommal újra érvénybe helyezhetik (reaktiválás). Az újra érvénybe helyezés és a díj utólagos megfizetése révén sem terjed ki a biztosító kockázatviselése arra az idôszakra, mely a szerzôdés megszûnése és az újra érvénybe helyezés idôpontja között telt el. A feleknek az újra érvénybe helyezés lehetôségében, illetve annak idôpontjában meg kell állapodniuk. A szerzôdô újra érvénybe helyezésre vonatkozó kérelmére, az ajánlat elbírálására vonatkozó szabályok érvényesek. VIII. A FELEK SPECIÁLIS KÖTELEZETTSÉGEI 1. Közlési és változás-bejelentési kötelezettség 1.1. A szerzôdô illetve megbízottja saját felelôsségére köteles gondoskodni, illetve beszerezni az általa képviselt társasház, lakásszövetkezet lakóközösségének felhatalmazását a szerzôdés megkötésére, figyelembe véve az erre vonatkozó aktuális jogszabályokat. 11

17 1.2. A szerzôdô és a biztosított a szerzôdéskötéskor köteles a biztosítóval a valóságnak megfelelôen, hiánytalanul közölni a biztosítás elvállalása szempontjából lényeges minden olyan körülményt, amelyeket ismert vagy ismernie kellett, és amelyekre a biztosító írásban kérdést tett fel A szerzôdô köteles tájékoztatni a biztosított(ak)at a biztosítási szerzôdés tartalmáról, illetve minden, a biztosítási szerzôdéssel kapcsolatos változásról Az adatok valóságtartalmáért a szerzôdô és a biztosított is felelôs. A közölt adatok ellenôrzését a biztosító részére lehetôvé kell tenni. A biztosító ellenôrzési lehetôsége a szerzôdôt és biztosítottat a közlési kötelezettség alól nem mentesíti. 1.5 A szerzôdônek, biztosítottnak a túlbiztosítási tilalomra tekintettel 15 napon belül írásban be kell jelentenie a biztosítónak, ha olyan biztosítási eseményekre és vagyontárgyakra szóló új biztosítási szerzôdése jött létre, amelyekre a jelen biztosítási szerzôdés alapján a biztosító kockázatviselése kiterjed. 1.6 A szerzôdô (biztosított) köteles a biztosítás elvállalása szempontjából lényeges körülmények változását a biztosítónak 15 napon belül, írásban bejelenteni. Lényegesnek tekinthetô mindaz a körülmény, amelyre a biztosított ingatlan, illetve az abban elhelyezett ingóságok vonatkozásában a biztosítási kötvényben adat szerepel. 1.7 A közlésre, illetôleg a változás bejelentésére irányuló kötelezettség megsértése esetében a biztosító térítési kötelezettsége nem áll be, kivéve, ha bizonyítják, hogy az elhallgatott vagy be nem jelentett körülményt a biztosító a szerzôdéskötéskor ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkeztében. 2. Kármegelôzési, kárenyhítési kötelezettség A szerzôdô (biztosított) köteles különösen: az épületeit az építésügyi szabványoknak, szabályoknak megfelelôen építtetni és karbantartani, ingó és ingatlan vagyonának kezelése során az elvárhatóságnak megfelelôen, gondosan eljárni, a biztosító által a biztosítási feltételekben és mellékleteiben meghatározott biztonsági elôírásokat betartani, a biztosított vagyontárgyakat magába foglaló helyiségeket bármilyen rövid idejû távozás esetén a védettségi szintnek megfelelôen (Különös Feltételek II/B/1. pont), szakszerûen bezárni, 12

18 a kár bekövetkezte esetén a kár mértékének csökkentése érdekében szükséges, ésszerû intézkedéseket haladéktalanul megtenni. 3. Kárbejelentési kötelezettség A szerzôdônek (biztosítottnak) a biztosítási eseményt a tudomásra jutástól számított 2 munkanapon belül be kell jelentenie a biztosítónak. Lehetôvé kell tenni a biztosító számára a kárbejelentés tartalmának ellenôrzését. A tûzesetet és a robbanást a tûzrendészeti hatóságnak, a betöréses lopást a rendôrségnek is be kell jelenteni. A biztosított a kár bejelentésétôl számított 5 napig a károsodott vagyontárgy állapotán csak a kárenyhítéshez szükséges mértékben változtathat. A biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll be, ha a megengedettnél nagyobb mértékû változtatás következtében szolgáltatási kötelezettségének elbírálhatósága, illetve a károsodás mértékének megállapítása szempontjából lényeges körülmények tisztázása lehetetlenné vált, külön kiemelve, a biztosított erkély-, függôfolyosó- vagy lépcsôházi korlátüvegek, sérült üvegtéglák, kopolitüvegek, üvegtetôk, valamint közös tulajdonú épületrészek üvegezésében bekövetkezett kár, valamint vízkár (pl. csôtörés) esetét amikor biztosított csak a helyszíni kárfelmérést követôen kezdheti meg a helyreállítást. 4. A biztosító tájékoztatási kötelezettsége A biztosító köteles a szerzôdôt tájékoztatni: a szerzôdés adatairól, a bejelentett károk rendezésérôl, a díjrendezettségrôl, a kárkifizetésekrôl, illetve ezek akadályáról. 5. Szolgáltatási kötelezettség A biztosító az elbíráláshoz szükséges összes irat kézhezvételétôl számított 15 napon belül teljesíti szolgáltatásait. A biztosító késedelmes szolgáltatás esetén a Polgári Törvénykönyvben meghatározott késedelmi kamat megfizetésére köteles. Az elbíráláshoz a biztosító által kért iratokat az ezzel kapcsolatos esetleges költségek viselésével a kárigény érvényesítôjének kell beszereznie. Amennyiben a szerzôdés 2 havi díjhátralékkal rendelkezik, az elmaradt díjak befizetéséig a biztosító visszatarthatja a kárkifizetéseket. A biztosítási esemény bekövetkezésének, a szerzôdésben (szabályzatban, feltételekben) megjelölt károk és költségek igazolására felsorolt okiratokon kívül a biztosító szolgáltatása teljesítésének esedékességét egyéb okirat benyújtásától függôvé nem teheti, továbbá nem követelheti, illetve 13

19 a teljesítendô szolgáltatás mértékének meghatározásához szükséges, a biztosítási szolgáltatás teljesítésének esedékességét a bejelentett káresemény tekintetében indult büntetô- vagy szabálysértési eljárás jogerôs befejezéséhez nem kötheti. A biztosítottnak minden esetben joga van azonban olyan további bizonyítékok felmutatására, amelyeket a bizonyítás általános szabályai szerint követelésének érvényesítéséhez szükségesnek lát. IX. A BIZTOSÍTÓ MENTESÜLÉSE 1. Mentesül a biztosító szolgáltatási kötelezettsége alól, amennyiben bizonyítja, hogy: a szerzôdô (biztosított) bejelentési kötelezettségének (Általános Feltételek IX/3. pont) idôben nem tett eleget, és emiatt a káresemény elbírálása szempontjából lényeges körülmények kideríthetetlenekké váltak, a biztosított, illetôleg a szerzôdô, vagy a velük közös háztartásban élô hozzátartozójuk, a biztosítottnak, vagy a szerzôdônek a vagyontárgy kezelésével megbízott alkalmazottja, megbízottja, tagja vagy szerve jogellenes, szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartása okozta a kárt, vagy az elôbbiek kármegelôzési kötelezettségüknek szándékos, vagy súlyosan gondatlan elmulasztásából, vagy azzal összefüggésben keletkezett, illetve az elôbbiek kárenyhítési kötelezettségüknek nem tettek eleget. 2. Nem téríti meg a biztosító a biztosítási események által közvetlenül kiváltott azon károkat, amelyek az épület avultságával, karbantartásának elmulasztásával vagy az építési szabályok be nem tartásával okozati összefüggésben következtek be. 3. Amennyiben a kár bekövetkezésében az elôzô bekezdésben foglaltakon túl a biztosítási eseményen kívül más károsító esemény vagy tényezô is közrehatott, a biztosító a kárt csak olyan mértékben téríti meg, amilyen mértékben az a biztosítási eseménnyel okozati összefüggésben áll. X. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 1. A biztosítási szerzôdésbôl eredô igények a biztosítási esemény bekövetkeztétôl számított két év alatt évülnek el. 14

20 2. A Biztosítás valamennyi feltételének, ajánlatának, esetleges adatközlôinek fogalmai a hétköznapi szóhasználatnak megfelelô tartalommal kerülnek alkalmazásra, kivéve azokat, amelyek speciális tartalmát az Általános vagy Különös Feltételek külön meghatározzák. 3. A szerzôdô/biztosított a szerzôdés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a biztosító a szerzôdés körében adatait kezelje, és a évi LX. törvény (továbbiakban Bit) ai alapján azokat jogszerûen harmadik személynek átadja A biztosító a személyes adatokat a szerzôdés részét képezô, a szerzôdô és a biztosított aláírásával elfogadott és jelen szerzôdés részét képezô Tájékoztatás és nyilatkozat az adatkezelésrôl okirat figyelembevételével kezeli Biztosítási titok minden olyan államtitoknak nem minôsülô, a biztosító rendelkezésére álló adat, amely az egyes ügyfeleknek személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval kötött szerzôdéseire vonatkozik. Az ügyfél egészségi állapotával összefüggô adatokat a biztosító a törvényben meghatározott célokból, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérôl szóló évi XLVII. törvény rendelkezései szerint, kizárólag az érintett írásbeli hozzájárulásával kezelheti, a hozzájárulást a biztosító az ajánlat aláírásával egyidejûleg szerzi be. A biztosító ügyfeleinek azon üzleti titkait jogosult kezelni, amelyek a biztosítási szerzôdéssel, létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggnek. Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerzôdés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a biztosítási szerzôdésbôl származó követelések megítéléséhez szükséges, vagy az e törvény által meghatározott egyéb cél lehet. Az elôzô bekezdésben meghatározott céltól eltérô célból végzett adatkezelést a biztosító csak az ügyfél elôzetes hozzájárulásával végezhet, a hozzájárulást a biztosító az ajánlat aláírásával egyidejûleg szerzi be. A hozzájárulás megtagadása miatt az ügyfelet nem érheti hátrány és annak megadása esetén részére nem nyújtható elôny. A biztosítási titok tekintetében, idôbeli korlátozás nélkül ha törvény másként nem rendelkezik titoktartási kötelezettség terheli a biztosító tulajdonosait, vezetôit, alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz a biztosítóval kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak A biztosító ügyfelei biztosítási titkát csak a törvény illetve az ügyfél hozzájárulása esetén adhatja át. A törvény alapján a titoktartási kötelezettség nem áll fenn: a) a feladatkörében eljáró Felügyelettel, b) a folyamatban lévô büntetôeljárás keretében eljáró nyomozó hatósággal és ügyészséggel, 15

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Otthon IV. Biztosítás

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Otthon IV. Biztosítás Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Otthon IV. Biztosítás Az Otthon IV. Biztosítás a jelen Általános és Különös feltételek szerint jön létre az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (továbbiakban:

Részletesebben

Családi Biztosítás. Általános feltételek

Családi Biztosítás. Általános feltételek Családi Biztosítás A Családi Biztosítás a jelen Általános és Különös feltételek szerint jön létre az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító), valamint bármely magánszemély,

Részletesebben

2. Biztosított A vagyonbiztosítás és a kiegészítô biztosítás(ok) Különös feltételeiben kerül meghatározásra.

2. Biztosított A vagyonbiztosítás és a kiegészítô biztosítás(ok) Különös feltételeiben kerül meghatározásra. Családi Biztosítás A Családi Biztosítás a jelen Általános és Különös feltételek szerint jön létre az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító), valamint bármely magánszemély,

Részletesebben

AEGON Lakás és Szabadidô Biztosítás Tartalomjegyzék

AEGON Lakás és Szabadidô Biztosítás Tartalomjegyzék AEGON Lakás és Szabadidô Biztosítás Tartalomjegyzék AEGON LAKÁS ÉS SZABADIDÔ BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK... 2 I. Szerzôdô, Biztosított... 2 II. A szerzôdés létrejötte... 2 III. A kockázatviselés kezdete...

Részletesebben

AEGON Lakás és Szabadidô Biztosítás Plusz Tartalomjegyzék

AEGON Lakás és Szabadidô Biztosítás Plusz Tartalomjegyzék AEGON Lakás és Szabadidô Biztosítás Plusz Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK... 2 I. Szerzôdô, Biztosított... 2 II. A szerzôdés létrejötte... 2 III. A kockázatviselés kezdete... 2 IV. A biztosítási szerzôdés

Részletesebben

Aegon Lakás és Szabadidő Biztosítás Plusz Tartalomjegyzék

Aegon Lakás és Szabadidő Biztosítás Plusz Tartalomjegyzék Aegon Lakás és Szabadidő Biztosítás Plusz Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK... 2 I. Szerzôdô, Biztosított... 2 II. A szerzôdés létrejötte... 2 III. A kockázatviselés kezdete... 3 IV. A biztosítási szerzôdés

Részletesebben

Aegon Lakás és Szabadidő Biztosítás Plusz Tartalomjegyzék

Aegon Lakás és Szabadidő Biztosítás Plusz Tartalomjegyzék Aegon Lakás és Szabadidő Biztosítás Plusz Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK... 2 I. Szerzôdô, Biztosított... 2 II. A szerzôdés létrejötte... 2 III. A kockázatviselés kezdete... 3 IV. A biztosítási szerzôdés

Részletesebben

UNION-Kandalló otthonbiztosítás Általános Biztosítási Feltételek

UNION-Kandalló otthonbiztosítás Általános Biztosítási Feltételek UNION-Kandalló otthonbiztosítás Általános Biztosítási Feltételek I. Jelen szabályzatban foglalt feltételek eltérő szerződési kikötések hiányában az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (továbbiakban:

Részletesebben

Aegon Magyarország Biztosító Zrt. Aegon Praktika Társasház és Lakásszövetkezet Biztosítás Tartalomjegyzék

Aegon Magyarország Biztosító Zrt. Aegon Praktika Társasház és Lakásszövetkezet Biztosítás Tartalomjegyzék Aegon Magyarország Biztosító Zrt. Aegon Praktika Társasház és Lakásszövetkezet Biztosítás Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK I. Biztosító, Szerzôdô, Biztosított 3 II. A biztosítási szerzôdés létrejötte

Részletesebben

Aegon Lakás és Szabadidő Biztosítás Plusz Tartalomjegyzék

Aegon Lakás és Szabadidő Biztosítás Plusz Tartalomjegyzék Aegon Lakás és Szabadidő Biztosítás Plusz Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK... 2 I. Szerzôdô, Biztosított... 2 II. A szerzôdés létrejötte... 2 III. A kockázatviselés kezdete... 3 IV. A biztosítási szerzôdés

Részletesebben

ATLASZ ÉDES OTTHON LAKÁSBIZTOSÍTÁS

ATLASZ ÉDES OTTHON LAKÁSBIZTOSÍTÁS ATLASZ ÉDES OTTHON LAKÁSBIZTOSÍTÁS (MJK: AEOLB 001-2010) MJK: AEOLB 001-2010 Érvényes: 2010. június 1-től 1/34 ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 1.) A jelen feltételek alapján a QBE Insurance (Europe) Limited

Részletesebben

Feltétel. Otthon és környezet. Lakásbiztosítás. Érvényes: 2011. szeptember 1-jétôl

Feltétel. Otthon és környezet. Lakásbiztosítás. Érvényes: 2011. szeptember 1-jétôl Feltétel Otthon és környezet Lakásbiztosítás Érvényes: 2011. szeptember 1-jétôl Otthon és környezet lakásbiztosítás feltételek Tartalomjegyzék A) Ügyféltájékoztató 2 B) Otthon és környezet lakásbiztosítás

Részletesebben

EASY I. ÁLTALÁNOS HÁZTARTÁS-BIZTOSÍTÁS. KöZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET A NONPROFIT BIZTOSÍTÓ. Hatályos: 2010. október 1-jétôl

EASY I. ÁLTALÁNOS HÁZTARTÁS-BIZTOSÍTÁS. KöZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET A NONPROFIT BIZTOSÍTÓ. Hatályos: 2010. október 1-jétôl EASY I. ÁLTALÁNOS HÁZTARTÁS-BIZTOSÍTÁS KöZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET A l a p í t v a : 1 9 9 6 A NONPROFIT BIZTOSÍTÓ Hatályos: 2010. október 1-jétôl EASY I. Ügyféltájékoztató Ügyféltájékoztató Tisztelt

Részletesebben

B. KIEGÉSZÍTÔ LAKÁSDOKTOR SZOLGÁLTATÁS...11 8. A lakásdoktor szolgáltatás... 11

B. KIEGÉSZÍTÔ LAKÁSDOKTOR SZOLGÁLTATÁS...11 8. A lakásdoktor szolgáltatás... 11 TARTALOMJEGYZÉK A. AZ ALAPBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI... 3 1. Biztosítási események fogalmai...3 2. Kizárások...3 3. Biztosított vagyontárgyak...5 4. Nem biztosítható vagyontárgyak...6 5. Biztosítottak...6

Részletesebben

Feltétel. Otthon és környezet Techno. Lakásbiztosítás. Érvényes: 2013. szeptember 1-jétől

Feltétel. Otthon és környezet Techno. Lakásbiztosítás. Érvényes: 2013. szeptember 1-jétől Feltétel MABISZ Termékvázlat alapján Lakásbiztosítási Standard Otthon és környezet Techno Lakásbiztosítás Érvényes: 2013. szeptember 1-jétől Otthon és környezet Techno lakásbiztosítás feltételek Tartalomjegyzék

Részletesebben

Genertel casco biztosítási ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel casco biztosítási ügyféltájékoztató és feltételek Genertel casco biztosítási ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL BIZTOSÍTÓ ZRT. ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA 3. oldal GENERTEL ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (GÁVF) 6. oldal GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

Ház-tartás 2012 feltételek

Ház-tartás 2012 feltételek Ház-tartás 2012 feltételek A MÓDOZAT AZ ALÁBBI KOCKÁZATOKRA NYÚJT BIZTOSÍTÁSI FEDEZETET BIZTOSÍTÁSI FEDEZETEK FEDEZETI KÖRÖK KÁRTÉRÍTÉSI LIMITEI ALAPFEDEZET BŐVÍTETT FEDEZET TŰZKÁR BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG BIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

ATLASZ LAKÁSBIZTOSÍTÁS

ATLASZ LAKÁSBIZTOSÍTÁS ATLASZ BG LAKÁSBIZTOSÍTÁS (MJK: ABGLB 001-2014) MJK: APLB 001-2014 Érvényes: 2014.március15.-től 1/31 ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 1.) A biztosítási megállapodás 1.1 A jelen feltételek alapján a QBE

Részletesebben

Otthona védelméért. Otthon és környezet Lakásbiztosítás ajánlat

Otthona védelméért. Otthon és környezet Lakásbiztosítás ajánlat Otthona védelméért Otthon és környezet Lakásbiztosítás ajánlat Nyilatkozat UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Viharjelzô regisztrációs

Részletesebben

ATLASZ ÉDES OTTHON LAKÁSBIZTOSÍTÁS

ATLASZ ÉDES OTTHON LAKÁSBIZTOSÍTÁS ATLASZ ÉDES OTTHON LAKÁSBIZTOSÍTÁS MJK: AEOLB 001-2014 MJK: AEOLB 001-2014 Érvényes: 2014. március 15-től 1/33 ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 1.)A biztosítási megállapodás 1.1 A jelen feltételek alapján

Részletesebben

A) Ügyféltájékoztató 2. B) Otthon & nyugalom III. lakásbiztosítás általános feltétel 3. C) Otthon & nyugalom III. lakásbiztosítás különös feltétel 6

A) Ügyféltájékoztató 2. B) Otthon & nyugalom III. lakásbiztosítás általános feltétel 3. C) Otthon & nyugalom III. lakásbiztosítás különös feltétel 6 Otthon & nyugalom III. lakásbiztosítás feltételek Tartalomjegyzék A) Ügyféltájékoztató 2 B) Otthon & nyugalom III. lakásbiztosítás általános feltétel 3 C) Otthon & nyugalom III. lakásbiztosítás különös

Részletesebben

AEGON POOL FLOTTA CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT

AEGON POOL FLOTTA CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. AEGON POOL FLOTTA CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT Érvényes: 2014 január 1-től Aegon Pool Flotta Casco biztosítás szabályzat Tartalomjegyzék POOL FLOTTA CASCO BIZTOSÍTÁS

Részletesebben

Ajánlat. Otthon & nyugalom III. Lakásbiztosítás. Érvényes 2008. február 15-tôl

Ajánlat. Otthon & nyugalom III. Lakásbiztosítás. Érvényes 2008. február 15-tôl Ajánlat Otthon & nyugalom III. Lakásbiztosítás Érvényes 2008. február 15-tôl UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 76 78. Tel.: 2386-000, Fax: 2386-060 Otthon & nyugalom III. lakásbiztosítás

Részletesebben

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. AEGON MOTOR CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. AEGON MOTOR CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. AEGON MOTOR CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT Aegon Motor Casco biztosítás szabályzat Tartalomjegyzék 1. AEGON MOTOR CASCO SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI... 5 1.1.

Részletesebben

EASY I. ÁLTALÁNOS HÁZTARTÁS-BIZTOSÍTÁS

EASY I. ÁLTALÁNOS HÁZTARTÁS-BIZTOSÍTÁS EASY I. ÁLTALÁNOS HÁZTARTÁS-BIZTOSÍTÁS Hatályos: 2014. március 15-tôl Tartalomjegyzék 1. EASY I. biztosítás Ügyféltájékoztató... 3 Preambulum... 8 Általános feltételek... 9 Különös feltételek... 19 Függelék

Részletesebben

Vízi jármű biztosítási feltételek (Hajócasco)

Vízi jármű biztosítási feltételek (Hajócasco) Vízi jármű biztosítási feltételek (Hajócasco) Hatályos: 2010. november 1-jétől Nysz.: 14514 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója... 3 Általános vagyonbiztosítási feltételek

Részletesebben

K&H lakásbiztosítás ügyfél-tájékoztató

K&H lakásbiztosítás ügyfél-tájékoztató tartalom ügyféltájékoztató 3 szerződési feltételek 7 1. általános feltételek 7 1.1. szerződő, biztosított 7 1.2. a szerződés létrejötte 7 1.3. a biztosítási szerződés hatálybalépése, a kockázatviselés

Részletesebben

All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék

All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék All-in gépjárműbiztosítások szabályzat Általános feltételek 1. A biztosítási szerzôdés alanyai...5 2. A szerzôdés létrejötte...5 3. A kockázatviselés kezdete,

Részletesebben

ATLASZ ÉDES OTTHON LAKÁSBIZTOSÍTÁS

ATLASZ ÉDES OTTHON LAKÁSBIZTOSÍTÁS ATLASZ ÉDES OTTHON LAKÁSBIZTOSÍTÁS MJK: AEOLB 001-2015 MJK: AEOLB 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/41 ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 1.)A biztosítási megállapodás 1.1 A jelen feltételek alapján

Részletesebben

Feltétel. Komfort & nyugalom lakóépület-biztosítás. Érvényes: 2006. október 1-jétôl

Feltétel. Komfort & nyugalom lakóépület-biztosítás. Érvényes: 2006. október 1-jétôl Feltétel Komfort & nyugalom lakóépület-biztosítás Érvényes: 2006. október 1-jétôl Komfort & nyugalom lakóépület-biztosítás általános feltételei Az alábbi általános feltételek alapján az UNIQA Biztosító

Részletesebben