Épületvillamosság szakág szempontjából összeállított jogszabályok és szabványok jegyzéke hó

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Épületvillamosság szakág szempontjából összeállított jogszabályok és szabványok jegyzéke 2011. 04. hó"

Átírás

1 1 Épületvillamosság szakág szempontjából összeállított jogszabályok és szabványok jegyzéke hó Tartalom: 1. Jogszabályok 2. oldal 1.1. Törvények 2. oldal 1.2. Kormányrendeletek 2. oldal 1.3. Szakminiszteri rendeletek 3. oldal 2. Szabványok 4. oldal 2.1. Üzemi szabályzat 4. oldal 2.2. Létesítési jellegű szabványok 4. oldal 2.3. Kisfeszültségű berendezések 5. oldal 2.4. Áramütés elleni védelem 12. oldal 2.5. Villámvédelem 14. oldal 2.6. Termékszabványok 15. oldal 2.7. Robbanásveszélyes terek, robbanásbiztos gyártmányok 23. oldal 2.8. Rajzjelek 28. oldal

2 2 1. Jogszabályok 1.1. Törvények évi XCIII. t. a munkavédelemről (többször módosítva) egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII.26.) MÜM rendelettel (módosítva) évi XXVIII. t. a nemzeti szabványosításról (módosította: évi CXII. t.) évi LXXVIII. t. az épített környezet alakításáról és védelméről évi CXL. t. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól évi LXXXVI. t. a villamos energiáról évi LXXVI. t. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 1.2. Kormányrendeletek - 253/1997. (XII.20.) Korm.r. az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) - 297/2005. (XII.23.) Korm. r. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról - 260/2006. (XII. 20.) Korm. r. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról - 261/2006. (XII.20.) Korm. r a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal hatósági jogköreivel összefüggő egyes rendeletek módosításáról - 225/2007. (VIII.31.) Korm. r. a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról - 226/2007. (VIII.31.) Korm. r. egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság létrehozásával kapcsolatos módosításáról - 273/2007. (X. 19.) Korm. r. a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról - 290/2007. (X. 31.) Korm. r. az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról - 190/2009. (IX. 15.) Korm. r. a főépítészi tevékenységről - 191/2009. (IX. 15.) Korm. r. az építőipari kivitelezési tevékenységről - 192/2009. (IX. 15.) Korm. r. az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről - 193/2009. (IX. 15.) Korm. r. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről

3 3-194/2009. (IX. 15.) Korm. r. az építési beruházások meg valósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről - 195/2009. (IX. 15.) Korm. r. a honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységről - 196/2009. (IX. 15.) Korm. r. az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról - 197/2009. (IX. 15.) Korm. az ingatlan adataiban bekövetkezett változások igazolásáért, egyes hatósági bizonyítványok kiállításáért, az összevont eljárásért és az integrált eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról - 320/2010. (XII. 27.) Korm. r. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról - 321/2010. (XII. 27.) Korm. r. a műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól 1.3. Szakminiszteri rendeletek - 8/1981. (XII.27.) IpM r. a Kommunális és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról (KLÉSZ) - 5/1997. (III.5.) IKIM r. egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről (módosította: az 50/1999.(IX.10.) GM r.) - 45/1997.(XII.29.) KTM r. az építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeiről (módosítva) - 46/1997 (XII.29.) KTM r. az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról (többször módosítva) - 79/1997. (XII.31.) IKIM az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelősség értékeléséről (többször módosítva) - 8/2001. (III.30.) GKM r. a villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről (MBKSz, módosítva) - 108/2001. (XII.23.) FVM r. a felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelősségének tanúsításáról - 2/2002. (I.7.) FVM r. egyes építésügyi jogszabályok módosításáról

4 4-8/2002. (II.16.) GKM r. a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról (módosítva) - 72/2003. (X.29.) GKM r. a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának kiadásáról (FAM szabályzat) (módosítva) - 122/2004. (X.15.) GKM r. a villamosmű biztonsági övezetéről - 22/2005. (XII.21.) FMM r. a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV.19.) FMM r. módosításáról - 8/2006. (II. 27.) GKM r. a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról - 62/2006. (VIII. 30.) GKM r. az elektromágneses összeférhetőségről - 9/2008. (II. 22.) ÖTM r. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról 2. Szabványok 2.1. Üzemi szabályzat MSZ EN :2005 MSZ EN :2011 Villamos berendezések üzemeltetése Villamos berendezések üzemeltetése. 2. rész: Nemzeti mellékletek 2.2. Létesítési jellegű szabványok MSZ 447:1998 MSZ 447:1998/1M:2002 MSZ 447:2009 MSZ :1982 MSZ :1982 MSZ :1983 Kisfeszültségű, közcélú elosztóhálózatra Kisfeszültségű, közcélú elosztóhálózatra csatlakozás Csatlakoztatás kisfeszültségű, közcélú elosztóhálózatra Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Villamos kezelőterek és laboratóriumok Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Színházak és hasonló kulturális létesítmények Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Közterület

5 5 MSZ :1992 MSZ 2040:1995 MSZ 13207:2000 MSZ 10900:2009 Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Helyhezkötött akkumulátorok telepítése, akkumulátorhelyiségek és -töltőállomások létesítése Egészségügyi intézmények villamos berendezéseinek létesítése 0,6/1 kv-tól 20,8/36 kv-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége Kisfeszültségű villamos berendezések időszakos (tűzvédelmi) ellenőrzése 2.3. Kisfeszültségű villamos berendezések MSZ : rész: Alkalmazási terület, tárgy és alapelvek (IEC :1992, módosítva) MSZ :2002 MSZ :1995 MSZ :1994 MSZ :2004 MSZ :1998 MSZ :1994 Nemzetközi elektrotechnikai szótár kötet: Épületek villamos berendezéseinek létesítése (IEC : A1: A2: A3:1999) Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése. Általános jellemzők elemzése Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése. A villamos berendezés hőhatása elleni védelem 4. rész: Biztonságtechnika. 43. kötet: Túláramvédelem (IEC : A1:1997, módosítva) 4. rész: Biztonságtechnika. 44. kötet: Túlfeszültségvédelem főfejezet: A kisfeszültségű villamos berendezések védelme a nagyfeszültségű rendszerek földzárlata esetén Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése. Túláramvédelem alkalmazása

6 6 MSZ :1998 MSZ :1997 MSZ :2002 MSZ :2002 MSZ :1999 MSZ :1995 MSZ :2003 MSZ :2003 V MSZ : rész: Biztonságtechnika. 48. kötet: Védelmi módok kiválasztása a külső hatások figyelembevételével főfejezet: Tűzvédelem fokozott kockázat vagy veszély esetén 5. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. 52. kötet: Kábel- és vezetékrendszerek (IEC :1993, módosítva) 5. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése főfejezet: A kábel- és vezetékrendszerek megengedett áramai (IEC :1999, módosítva) 5. rész: Villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. 53. kötet: Kapcsoló- és vezérlőkészülékek főfejezet: A leválasztókapcsolás és üzemi kapcsolás eszközei (IEC : A1:1989, módosítva) 5. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. 55. kötet: Egyéb szerkezetek főfejezet: Kisfeszültségű áramfejlesztők (IEC :1994) Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése. Biztonsági berendezések táplálása 7. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények főfejezet: Úszómedencék és egyéb medencék (IEC :1997, módosítva) 7. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények főfejezet: Uszodák és más medencék (IEC :1997, módosítva) 7. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények főfejezet: Lakókocsiparkok villamos berendezései (IEC : A1:1993, módosítva)

7 7 MSZ :2006 V MSZ :2003 MSZ :2003 V MSZ :2002 MSZ :2004 MSZ :2006 MSZ :2006 V MSZ HD :2009 MSZ HD : rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények főfejezet: Lakókocsiparkok villamos berendezései (IEC : A1:1993, módosítva) rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Kiállítások, bemutatók és standok (IEC :1998, módosítva) rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Kiállítások, bemutatók és elárusító helyek (IEC :1998, módosítva) 7. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények főfejezet: Szabadtéri világítóberendezések (IEC :1996, módosítva) 7. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények főfejezet: Padló- és mennyezetfűtési rendszerek 7. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények főfejezet: A lakókocsik és lakóautók villamos berendezései (IEC : A1:1993, módosítva) 7. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények főfejezet: A lakókocsik és lakóautók villamos berendezései (IEC : A1:1993, módosítva) 1. rész: Alapelvek, általános jellemzők elemzése, fogalommeghatározások (IEC :2005, módosítva) rész: Biztonság. Áramütés elleni védelem (IEC :2005, módosítva)

8 8 MSZ HD :2010 MSZ HD :2007 MSZ HD :2007 V MSZ HD :2011 MSZ HD :2007 MSZ HD :2007 V MSZ HD :2010 MSZ HD :2010 V MSZ HD : rész: Biztonság. Túláramvédelem (IEC :2008, módosítva évi helyesbítés) Épületek villamos berendezései rész: Biztonság. Feszültségzavarok és elektromágneses zavarok elleni védelem fejezet: Légköri vagy kapcsolási túlfeszültségek elleni védelem (IEC :2001/A1:2003, módosítva) rész: Biztonság. Feszültségzavarok és elektromágneses zavarok elleni védelem fejezet: Légköri vagy kapcsolási eredetű túlfeszültségek elleni védelem (IEC :2001/A1:2003, módosítva) rész: Biztonság. Feszültségzavarok és elektromágneses zavarok elleni védelem [IEC :2007 (444. fejezet), módosítva] rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Általános előírások (IEC :2001, módosítva) rész: Villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Általános előírások (IEC :2001, módosítva) rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Általános előírások (IEC :2005, módosítva) rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Általános előírások (IEC :2005, módosítva) rész: Villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Leválasztás, kapcsolás és vezérlés fejezet: Túlfeszültség-védelmi eszközök (IEC :2001/A1:2002 (534. fejezet), módosítva)

9 9 MSZ HD :2007 MSZ HD :2007 V MSZ HD :2010 MSZ HD :2006 MSZ HD :2006 V MSZ HD :2010 MSZ HD :2007 MSZ HD :2007 V MSZ HD :2007 MSZ HD : rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Földelőberendezések, védővezetők és védő egyenpotenciálra hozó vezetők (IEC :2002, módosítva) rész: Villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Földelőberendezések, védővezetők és védő összekötővezetők (IEC :2002, módosítva) rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Egyéb szerkezetek fejezet: Kisfeszültségű áramfejlesztők (IEC :2001/A2:2008 (551. fejezet) rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Egyéb szerkezetek fejezet: Lámpatestek és világítási berendezések (IEC :2001 (559. fejezet), módosítva) rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Egyéb szerkezetek fejezet: Lámpatestek és világítási berendezések (IEC :2001 (559. fejezet), módosítva) rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Biztonsági berendezések táplálása (IEC :2009) 6. rész: Ellenőrzés (IEC :2006, módosítva) 6. rész: Ellenőrzés (IEC :2006, módosítva) rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Helyiségek fürdőkáddal vagy zuhannyal (IEC :2006, módosítva) rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Szaunafűtő berendezést tartalmazó helyiségek és fülkék (IEC :2004)

10 10 MSZ HD :2006 V MSZ HD :2007 MSZ HD :2007 V MSZ HD :2007 MSZ HD :2007 MSZ HD :2007 V MSZ HD :2010 MSZ HD :2010 MSZ HD : rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Szaunafűtő berendezést tartalmazó szobák és fülkék (IEC :2004) rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Építési és bontási területek berendezései (IEC :2005, módosítva) rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Felvonulási területek villamos berendezései (IEC :2005, módosítva) rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Mezőgazdasági és kertészeti építmények (IEC :2006, módosítva) rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Vezetőanyagú szűk helyek (IEC :2005, módosítva) rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Vezetőanyagú szűk helyek (IEC :2005, módosítva) rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Lakókocsiparkok, kempingek és hasonló helyek villamos berendezései (IEC :2007, módosítva) rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Kishajókikötők és hasonló helyek (IEC :2009, módosítva) rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Napelemes (PV) energiaellátó rendszerek (IEC :2002)

11 11 MSZ HD :2006 MSZ HD :2006 V MSZ HD :2005 MSZ HD :2005 V MSZ HD :2010 MSZ HD :2010 MSZ HD :2010 MSZ HD : rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Törpefeszültségű világítási berendezések (IEC :1999, módosítva) rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Törpefeszültségű világítási berendezések (IEC :1999, módosítva) rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Mobil vagy szállítható egységek (IEC :2001, módosítva) rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Mobil vagy szállítható egységek (IEC :2001, módosítva) rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Mobil vagy szállítható egységek (IEC :2009, módosítva) rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Lakókocsik és lakóautók villamos berendezései (IEC :2009, módosítva) rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Kezelési vagy karbantartási folyosók (IEC :2007, módosítva) rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Vásártereken, vidámparkokban és cirkuszokban lévő létesítmények, szórakoztató berendezések és pavilonok ideiglenes villamos berendezései (IEC :2000, módosítva)

12 12 MSZ HD :2007 V rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Vásárokban, vidámparkokban és cirkuszokban lévő szerkezetek, szórakoztató eszközök és pavilonok ideiglenes villamos berendezései (IEC :2000, módosítva 2.4. Áramütés elleni védelem MSZ EN 61140:2002/A1:2007 MSZ EN 61140:2003 MSZ EN 61140:2003 V MSZ EN :2001 MSZ EN :2009 MSZ EN :2008 Áramütés elleni védelem. A villamos berendezésekre és a villamos szerkezetekre vonatkozó közös szempontok (IEC 61140:2001/A1:2004, módosítva) Áramütés elleni védelem. A villamos berendezésekre és a villamos szerkezetekre vonatkozó közös szempontok (IEC 61140:2001) Áramütés elleni védelem. A villamos berendezésekre és a villamos szerkezetekre vonatkozó közös szempontok (IEC 61140:2001) Legfeljebb 1000 V váltakozó és 1500 V egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló berendezések. 10. rész: A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló kombinált mérőberendezés (IEC :2000) Legfeljebb 1000 V váltakozó és 1500 V egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló berendezések. 11. rész: A és B típusú maradékáram-monitorok (RCM-ek) hatékonysága TT-, TN- és IT- rendszerekben (IEC :2009) Legfeljebb 1000 V váltakozó és 1500 V egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló berendezések. 12. rész: A működési jellemzők mérő- és megfigyelőeszközei (IEC :2007)

13 13 MSZ EN :2007 MSZ EN :2007 MSZ EN :2007 MSZ EN :2007 MSZ EN :2008 MSZ EN :2007 MSZ EN :2007 Legfeljebb 1000 V váltakozó és 1500 V egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló berendezések. 1. rész: Általános követelmények (IEC :2007) Legfeljebb 1000 V váltakozó és 1500 V egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló berendezések. 2. rész: Szigetelési ellenállás (IEC :2007) Legfeljebb 1000 V váltakozó és 1500 V egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló berendezések. 3. rész: Hurokimpedancia (IEC :2007) Legfeljebb 1000 V váltakozó és 1500 V egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló berendezések. 4. rész: Földelő-, védő- és potenciálkiegyenlítő vezetők ellenállása (IEC :2007) Legfeljebb 1000 V váltakozó és 1500 V egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló berendezések. 6. rész: Áram-védőkészülékek (RCD) hatékonysága TT-, TN- és IT- rendszerekben (IEC :2007) Legfeljebb 1000 V váltakozó és 1500 V egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló berendezések. 7. rész: Fázissorrend (IEC :2007) Legfeljebb 1000 V váltakozó és 1500 V egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló berendezések. 8. rész: Szigetelésfigyelő eszközök IT-rendszerekhez (IEC : májusi helyesbítés)

14 14 MSZ EN :2009 MSZ :1988 MSZ :1990 MSZ :1989 MSZ :1989 MSZ :1991 MSZ 4852:1977 Legfeljebb 1000 V váltakozó és 1500 V egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló berendezések. 9. rész: Berendezések IT-rendszerekben való szigetelésihibakereséshez (IEC :2009) Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. Általános szabályok és a védővezető állapotának vizsgálata Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. A földelési ellenállás és a fajlagos talajellenállás mérése Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. Védővezetős érintésvédelmi módok mérési módszerei Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. Feszültség-védőkapcsolás ellenőrzése Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. Védővezető nélküli érintésvédelmi módok vizsgálati módszerei Villamos berendezések szigetelési ellenállásának mérése 2.5. Villámvédelem MSZ EN :2006 MSZ EN :2006 V MSZ EN :2006 MSZ EN :2006 V MSZ EN :2006 MSZ EN :2009 Villámvédelem. 1. rész: Általános alapelvek (IEC :2006) Villámvédelem. 1. rész: Általános alapelvek (IEC :2006) Villámvédelem. 2. rész: Kockázatkezelés (IEC :2006) Villámvédelem. 2. rész: Kockázatelemzés (IEC :2006) Villámvédelem. 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC :2006, módosítva) Villámvédelem. 3. rész: Építmények fizikai károsodása és életveszély (IEC :2006, módosítva)

15 15 MSZ EN :2006 MSZ EN :2006 V MSZ :1973 MSZ :1973 MSZ :1974 Villámvédelem. 4. rész: Villamos és elektronikus rendszerek építményekben (IEC :2006) Villámvédelem. 4. rész: Villamos és elektronikus rendszerek létesítményekben (IEC :2006) Sztatikus feltöltődések. Fogalmak Sztatikus feltöltődések. Veszélyességi szintek Sztatikus feltöltődések. A védelem módjai 2.6. Termékszabványok MSZ EN :2010 MSZ EN :1999/A1:2004 MSZ EN :2000 MSZ EN :2000 V MSZ EN :2000 MSZ EN :2000 V MSZ EN :2000/A1:2006 Gépi berendezések biztonsága. Gépek villamos szerkezetei. 1. rész: Általános előírások (IEC :2005, módosítva) Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. 1. rész: Tipizált és részlegesen tipizált berendezések (IEC :1999/A1:2004) Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. 1.rész: Tipizált és részlegesen tipizált berendezések (IEC :1999) Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. 1.rész: Tipizált és részlegesen tipizált berendezések (IEC :1999) Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. 2. rész: Burkolt síncsatornás rendszerek (síncsatornák) egyedi követelményei (IEC :2000) Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. 2.rész: Síncsatornás rendszerek (síncsatornák) egyedi követelményei (IEC :2000) Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. 2. rész: Burkolt síncsatornás rendszerek (síncsatornák) egyedi követelményei (IEC :2000/A1:2005)

16 16 MSZ EN :1991/A2:2001 MSZ EN :1995 MSZ EN :2005 MSZ EN :2005 V MSZ EN :2007 MSZ EN :2007 V MSZ EN :2010 MSZ EN :2010 MSZ EN 60529:2001 MSZ EN 60529:2001 V MSZ EN :2003 MSZ EN :1999 Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. 3. rész: Szakképzetlen személyek által hozzáférhető kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések egyedi követelményei. Elosztótáblák (IEC :1990/A2:2001) Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. 3. rész: Szakképzetlen személyek által hozzáférhető kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések egyedi követelményei. Elosztótáblák Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. 4. rész: Felvonulási területek berendezéseinek (ACS-eknek) egyedi követelményei (IEC :2004) Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. 4. rész: Felvonulási helyszínek berendezéseinek egyedi követelményei (ACS) (IEC :2004) Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. 5. rész: Közcélú hálózat energiaelosztó berendezéseinek követelményei (IEC :2006) Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. 5. rész: Közcélú hálózat energiaelosztó berendezéseinek követelményei (IEC :2006) Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. 1. rész: Általános szabályok (IEC :2009, módosítva) Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. 2. rész: Teljesítmény-kapcsoló- és teljesítményvezérlőberendezések (IEC :2009) Villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettségi fokozatok (IEC 529:1989) Burkolatok által nyújtott védettségi fokozatok (IPkód)(tartalmazza az A1:2000 módosítást) (IEC 529:1989) Teljesítménytranszformátorok. 1. rész: Általános előírások (IEC :1993, módosítva) Erősáramú transzformátorok. 2. rész: Melegedés (IEC 76-2:1993, módosítva)

17 17 MSZ EN :2001 MSZ EN :2003 MSZ EN :2006 MSZ EN :2009 MSZ EN :2001 MSZ EN :2005 MSZ EN :2007 MSZ EN :2005/A1:2009 MSZ EN :2006 MSZ EN :2006 V Teljesítménytranszformátorok. 3. rész: Szigetelési szintek, villamos szilárdsági vizsgálatok és külső légközök (IEC : évi helyesbítés) Teljesítménytranszformátorok. 4. rész: A lökőfeszültség- és a kapcsolási hullámú vizsgálatok irányelvei. Teljesítménytranszformátorok és fojtótekercsek (IEC :2002) Teljesítménytranszformátorok. 5. rész: Zárlatbiztosság (IEC : 2006) Teljesítménytranszformátorok. 6. rész: Fojtótekercsek (IEC : 2007) Teljesítménytranszformátorok. 10. rész: A zajszintek meghatározása (IEC :2001) Teljesítménytranszformátorok. 11. rész: Száraztranszformátorok (IEC :2004) Teljesítménytranszformátorok. 13. rész: Önvédő, folyadéktöltésű transzformátorok (IEC :2006) Teljesítménytranszformátorok, tápegységek, indukciós tekercsek és hasonló termékek biztonsága. 1. rész: Általános követelmények és vizsgálatok (IEC :2005/A1:2009) Teljesítménytranszformátorok, tápegységek, indukciós tekercsek és hasonló termékek biztonsága. 1. rész: Általános követelmények és vizsgálatok (IEC :2005) Teljesítménytranszformátorok, tápegységek, fojtótekercsek és hasonló termékek biztonsága. 1. rész: Általános követelmények és vizsgálatok (IEC :2005)

18 18 MSZ EN :2002 MSZ EN :2010 MSZ EN :2001 MSZ EN :2010 MSZ EN :2001 MSZ EN :2007 MSZ EN :2007 V MSZ EN :2001 Teljesítménytranszformátorok, tápegységek és hasonlók biztonsága rész: Állandó feszültségű transzformátorok egyedi követelményei (IEC :2001) Legfeljebb 1100 V tápfeszültségű transzformátorok, indukciós tekercsek, tápegységek és hasonló termékek biztonsága rész: Takaréktranszformátorok és azokat tartalmazó tápegységek egyedi követelményei és vizsgálatai (IEC :2009) Teljesítménytranszformátorok, tápegységek és hasonlók biztonsága rész: Gyógyászati helyiségek ellátására használt szigetelőtranszformátorok egyedi követelményei (IEC :1999, módosítva) Legfeljebb 1100 V tápfeszültségű transzformátorok, indukciós tekercsek, tápegységek és hasonló termékek biztonsága rész: Kapcsolóüzemű tápegységek és kapcsolóüzemű tápegységek transzformátorainak egyedi követelményei és vizsgálatai (IEC :2009) Teljesítménytranszformátorok, tápegységek és hasonlók biztonsága rész: Zavarcsillapító transzformátorok egyedi követelményei (IEC :2000) Teljesítménytranszformátorok, tápegységek, indukciós tekercsek és hasonló termékek biztonsága rész: Általános használatú elválasztótranszformátorok és azokat tartalmazó tápegységek követelményei és vizsgálatai (IEC :2007) Teljesítménytranszformátorok, tápegységek, fojtótekercsek és hasonló termékek biztonsága rész: Általános használatú elválasztótranszformátorok és elválasztótranszformátorokat tartalmazó tápegységek követelményei és vizsgálatai (IEC :2007) Teljesítménytranszformátorok, tápegységek és hasonlók biztonsága rész: Kis fojtótekercsek egyedi előírásai (IEC :2000)

19 19 MSZ EN :2001 MSZ EN :2007 MSZ EN :2001 MSZ EN :2010 Teljesítménytranszformátorok, tápegységek és hasonlók biztonsága rész: Építési területek transzformátorainak egyedi előírásai (IEC :2000) Teljesítménytranszformátorok, tápegységek, fojtótekercsek és hasonló termékek biztonsága rész: Vezérlőtranszformátorok és vezérlőtranszformátorokat tartalmazó tápegységek követelményei és vizsgálatai (IEC :2007) Teljesítménytranszformátorok, tápegységek és hasonlók biztonsága rész: Gáz- és olajégők gyújtótranszformátorainak egyedi előírásai (IEC :1999) Legfeljebb 1100 V tápfeszültségű transzformátorok, indukciós tekercsek, tápegységek és hasonló termékek biztonsága rész: Szigetelőtranszformátorok és szigetelőtranszformátorokat tartalmazó tápegységek egyedi követelményei és vizsgálatai (IEC :2009) 25. MSZ EN :1998/A11:2005 Teljesítménytranszformátorok, tápegységek és hasonlók biztonsága rész: Borotvatranszformátorok és borotvatápegységek egyedi követelményei MSZ EN :2000 MSZ EN :2010 MSZ EN :2008 Teljesítménytranszformátorok, tápegységek és hasonlók biztonsága rész: Borotvatranszformátorok és borotvatápegységek egyedi követelményei (IEC :1997) Legfeljebb 1100 V tápfeszültségű transzformátorok, indukciós tekercsek, tápegységek és hasonló termékek biztonsága rész: Biztonsági szigetelőtranszformátorok és biztonsági szigetelőtranszformátorokat tartalmazó tápegységek egyedi követelményei és vizsgálatai (IEC :2009) Teljesítménytranszformátorok, tápegységek és hasonló termékek biztonsága rész: Játéktranszformátorok és -tápegységek követelményei és vizsgálatai (IEC :2007, módosítva)

20 20 MSZ EN :2000 MSZ EN :2003 MSZ EN :2008 MSZ EN :2006/A1:2010 MSZ EN :2007 MSZ EN :1999/A1:2001 MSZ EN :1999/A2:2006 MSZ EN :2000 MSZ EN :2000 V MSZ EN :2010 Teljesítménytranszformátorok, tápegységek és hasonlók biztonsága rész: Csengőtranszformátorok egyedi követelményei (IEC :1998) Teljesítménytranszformátorok, tápegységek és hasonlók biztonsága rész: Volfrámszálas izzólámpákkal ellátott, III. érintésvédelmi osztályú kézilámpák transzformátorainak egyedi előírásai (IEC :2002) 1. rész: Általános szabályok (IEC :2007) 2. rész: Megszakítók (IEC :2006/A1:2009) 2. rész: Megszakítók (IEC :2006) 3. rész: Kapcsolók, szakaszolók, szakaszolókapcsolók és biztosító-kapcsolókészülék kombinációk (IEC :1999/A1:2001) 3. rész: Kapcsolók, szakaszolók, szakaszolókapcsolók és biztosító-kapcsolókészülék kombinációk (IEC :1999/A2:2005) 3. rész: Kapcsolók, szakaszolók, szakaszolókapcsolók és biztosító-kapcsolókészülék kombinációk (IEC :1999) 3. rész: Kapcsolók, szakaszolók, szakaszolókapcsolók és biztosító-kapcsolókészülék kombinációk (IEC :1999) 3. rész: Kapcsolók, szakaszolók, szakaszolókapcsolók és biztosító-kapcsolókészülék kombinációk (IEC :2008)

- MSZ EN 50110-1:2005 Villamos berendezések üzemeltetése. - MSZ 447:1998+1M:2002 Közcélú kisfeszültségű hálózatra kapcsolás

- MSZ EN 50110-1:2005 Villamos berendezések üzemeltetése. - MSZ 447:1998+1M:2002 Közcélú kisfeszültségű hálózatra kapcsolás Az alábbiakban összefoglaltuk a fontosabb szabványokat, amelyek szükségesek lehetnek a mindennapi munkáink során. Igyekszünk minden változást naprakészen vezetni ezen az oldalon. Minden ezzel kapcsolatos

Részletesebben

2009. május 7- én módosított változat! (A lista 9 oldalt tartalmaz!) 1. Jogszabályok

2009. május 7- én módosított változat! (A lista 9 oldalt tartalmaz!) 1. Jogszabályok 1.számú melléklet 1 A MEE. SZI 0301:2006 VBSZE-hez kapcsolódó jogszabályok és mértékadó szabványok jegyzéke 2009. május 7- én módosított változat! (A lista 9 oldalt tartalmaz!) 1. Jogszabályok 1.1. Törvények

Részletesebben

Épületvillamosság. Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Gyújtószikramentes védelem "i" MSZ EN 50020:2003

Épületvillamosság. Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Gyújtószikramentes védelem i MSZ EN 50020:2003 Épületvillamosság Robbanásbiztos villamos gyártmányok. I-es alkalmazási csoport. Gyújtószikramentes rendszerek. 1. rész: Szerkezet és vizsgálatok MSZ EN 50394-1:2004* Villamos gyártmányok robbanóképes

Részletesebben

a munkavédelemről (többször módosítva) egységes szerkezetben a végrehajtásáról

a munkavédelemről (többször módosítva) egységes szerkezetben a végrehajtásáról A MEE. SZI 0301:2006 VBSZE-hez kapcsolódó jogszabályok és mértékadó szabványok jegyzéke 2009. május 7- én módosított változat! 1. Jogszabályok 1.1. Törvények - 1993. évi XCIII. t. a munkavédelemről (többször

Részletesebben

A MEE. SZI 0301:2006 VBSZE-hez kapcsolódó jogszabályok és mértékadó szabványok jegyzéke

A MEE. SZI 0301:2006 VBSZE-hez kapcsolódó jogszabályok és mértékadó szabványok jegyzéke 1.számú melléklet - 1 - A MEE. SZI 0301:2006 VBSZE-hez kapcsolódó jogszabályok és mértékadó szabványok jegyzéke *2008. március 31-én módosított változat! (*-gal jelölve a változások! A lista 9 oldalt tartalmaz!)

Részletesebben

SZABVÁNYOK. 2009-tõl hatályban lévõ szabványok jegyzéke (forrás MSZT)

SZABVÁNYOK. 2009-tõl hatályban lévõ szabványok jegyzéke (forrás MSZT) SZABVÁNYOK 2009-tõl hatályban lévõ szabványok jegyzéke (forrás MSZT) Sorszám Hivatkozási szám Szabványcím 1 MSZ 1:2002 Szabványos villamos feszültségek 2 MSZ 10900:1970 Az 1000 V-nál nem nagyobb feszültségû

Részletesebben

Erősáramú üzemi szabályzat

Erősáramú üzemi szabályzat Erősáramú üzemi szabályzat MSZ 1585:2001: erősáramú üzemi szabályzat. MSZ 1585:2009. villamos berendezések üzemeltetése. MSZ 1585:2012 villamos berendezések üzemeltetése. MSZ EN 50110-1:2005: villamos

Részletesebben

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK Érintésvédelmi, tűzvédelmi és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK Érintésvédelmi, tűzvédelmi és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK Érintésvédelmi, tűzvédelmi és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok 1. A méréseket a hatályos szabványokban és előírásokban meghatározott módon, megfelelő állapotú és az adott

Részletesebben

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA Új berendezés érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata (Használatba vétel előtti felülvizsgálat, vagy más elnevezéssel első felülvizsgálat)

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ BERENDEZÉSEK FELÜLVIZSGÁLATA

ERŐSÁRAMÚ BERENDEZÉSEK FELÜLVIZSGÁLATA ERŐSÁRAMÚ BERENDEZÉSEK FELÜLVIZSGÁLATA Ez a dokumentum, a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. részére újonnan kialakított távközlési bázisállomáson végzett, MSZ HD 60364-6:2007 szabvány szerinti, első-

Részletesebben

ÉRINTÉSVÉDELMI MINŐSÍTŐ IRAT

ÉRINTÉSVÉDELMI MINŐSÍTŐ IRAT ÉRINTÉSVÉDELMI MINŐSÍTŐ IRAT Lapszabászat DIGI bázisállomás Site ID: VE11807 8100 Várpalota, Fehérvári út 37. Kelt: Budapest, 2016. július 30. A minősítő irat, öt számozott oldalt tartalmaz. 1. oldal,

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ BERENDEZÉSEK FELÜLVIZSGÁLATA

ERŐSÁRAMÚ BERENDEZÉSEK FELÜLVIZSGÁLATA ERŐSÁRAMÚ BERENDEZÉSEK FELÜLVIZSGÁLATA Ez a dokumentum, a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. részére újonnan kialakított távközlési bázisállomáson végzett, MSZ HD 60364-6:2007 szabvány szerinti, első-

Részletesebben

Ex Fórum 2010 Konferencia. 2010 június 08. robbanásbiztonság-technika 1

Ex Fórum 2010 Konferencia. 2010 június 08. robbanásbiztonság-technika 1 1 2 Robbanásveszélyes területek az IECEx szerint (2009. október) automata tanktöltő állomások, benzinkutak olajfinomítók (Onshore vagy Offshore) olaj és gáz tartályok, fúrótornyok, tartályhajók vegyipar

Részletesebben

Villamosság biztonságtechnikája I. rész

Villamosság biztonságtechnikája I. rész Villamosság biztonságtechnikája I. rész Villamos alapfogalmak 1. Ismertesse az áramforrás és az áramkör fogalmát (áramkör rajza)! Az áramkör elemei? 2. Mi a villamos áram, feszültség és az ellenállás?

Részletesebben

4/8 Villamos vizsgálatok gyakorisága

4/8 Villamos vizsgálatok gyakorisága Az új munkavédelmi törvény 4/8 1 4/8.1 Érintésvédelmi felülvizsgálat A foglalkozáspolitikai és munkaügyi miniszter rendeletet adott ki, amelyben elrendeli az érintésvédelmi szerelői ellenőrzések és szabványossági

Részletesebben

A (12/2013. (III. 28.) NGM

A (12/2013. (III. 28.) NGM A vizsgafeladat ismertetése: A szakterületet érintő hatályos jogszabályok A szakterület érvényes és visszavont szabványai Teljesítménymérések, szigetelési ellenállás mérése Tűz- és robbanásveszélyesség

Részletesebben

BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1034/2009 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az ExVÁ Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Kft. Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás.

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2014 2015. február 2. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás Tartalom, tervezői jogosultságok A tervezés

Részletesebben

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1034/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az ExVÁ Kft. Vizsgálólaboratórium (1037 Budapest, Mikoviny Sámuel u. 2-4.) akkreditált területe

Részletesebben

Háztartási Méretű KisErőművek

Háztartási Méretű KisErőművek Pásztohy Tamás. @hensel.hu Napelemes rendszerek érintés-, villám-, és s túlfeszt lfeszültségvédelme Háztartási Méretű KisErőművek Hálózatra visszatápláló (ON-GRID) rendszerek Napelemek Inverter Elszámolási

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 MSZ EN 62305-3

Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 MSZ EN 62305-3 Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 MSZ EN 62305-3 Alapok - Az építményben és annak környezetében a fizikai károsodás és az élőlények érintési és

Részletesebben

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG 2010.7.7. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 183/1 IV (Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG A Bizottság közleménye

Részletesebben

(2006/C 168/04) (EGT vonatkozású szöveg) Az összehangolt szabvány hivatkozása és címe (és referenciadokumentum)

(2006/C 168/04) (EGT vonatkozású szöveg) Az összehangolt szabvány hivatkozása és címe (és referenciadokumentum) C 168/6 A Bizottság közleménye a robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1994. március 23-i 94/9/EK

Részletesebben

Barts J. Balázs, FRICS 2014.11.13. MIKOR VITTE UTOLJÁRA ÉPÜLETÉT SZERVIZBE?

Barts J. Balázs, FRICS 2014.11.13. MIKOR VITTE UTOLJÁRA ÉPÜLETÉT SZERVIZBE? Barts J. Balázs, FRICS 2014.11.13. MIKOR VITTE UTOLJÁRA ÉPÜLETÉT SZERVIZBE? Egy tisztességes termék esetében Hát igen De mi is a lényeg? Az építmény szervizkönyve Az építmény szervizkönyve igazolja a)

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala >>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2. SZMSZ BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Városépítési Osztály

Részletesebben

Új szabványok 2014. szeptember

Új szabványok 2014. szeptember Új szabványok 204. szeptember A kihirdetett munkabiztonságot, tűzvédelmet is érintő szabványok MAGYARUL Az idegen nyelvű szabvány magyar nyelvű változata nem egyszerűen a forrásszabvány fordítása, hanem

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Elektromos gép- és készülékszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

BIZTONSÁGI VIZSGÁLATOK GÉPEKEN, HORDOZHATÓ KÉSZÜLÉKEKEN, KAPCSOLÓSZEKRÉNYEKEN ÉS MÁS BERENDEZÉSEKEN

BIZTONSÁGI VIZSGÁLATOK GÉPEKEN, HORDOZHATÓ KÉSZÜLÉKEKEN, KAPCSOLÓSZEKRÉNYEKEN ÉS MÁS BERENDEZÉSEKEN BIZTONSÁGI VIZSGÁLATOK GÉPEKEN, HORDOZHATÓ KÉSZÜLÉKEKEN, KAPCSOLÓSZEKRÉNYEKEN ÉS MÁS BERENDEZÉSEKEN Hermann Zoltán C+D Automatika Kft. 1191. Budapest, Földvári u. 2. Tel. +36 1 2829676, 2829896 Fax.+36

Részletesebben

a NAT-6-0035/2010 számú akkreditált státuszhoz

a NAT-6-0035/2010 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-6-0035/2010 számú akkreditált státuszhoz A Magyar Elektrotechnikai Ellenõrzõ Intézet Kft. (1132 Budapest, Váci út 48/a-b.) akkreditált területe az akkreditált

Részletesebben

FELVONÓKRA ÉS MOZGÓLÉPCSŐKRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS SZABVÁNYOK

FELVONÓKRA ÉS MOZGÓLÉPCSŐKRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS SZABVÁNYOK FELVONÓKRA ÉS MOZGÓLÉPCSŐKRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS SZABVÁNYOK J O G S Z A B Á L Y O K Törvények és országgyűlési határozatok: 1. 1959. IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 2. 1991.

Részletesebben

Nemzeti Színház Szeged, Deák Ferenc u. 2. Műszaki leírás. 13/ pld. MGI 6722 Szeged, Lengyel u. 26. : (36) 62/

Nemzeti Színház Szeged, Deák Ferenc u. 2. Műszaki leírás. 13/ pld. MGI 6722 Szeged, Lengyel u. 26. : (36) 62/ 13/ pld. Nemzeti Színház Szeged, Deák Ferenc u. 2. Műszaki leírás Megbízó: Török Csongor Szeged Létesítmény: Nemzeti Színház, Szeged, Deák Ferenc u. 2. Tárgy: Elektromos műszaki leírás Hőtechnikai korszerűsítéshez

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

a NAT-1-1452/2006 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1452/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1452/2006 számú akkreditálási ügyirathoz A Magyar Elektrotechnikai Ellenõrzõ Intézet Kft. (1132 Budapest, Váci út 48/a-b vizsgálólaboratórium kategóriában

Részletesebben

FÓKUSZBAN AZ ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELEM ÉRINTÉSVÉDELEM HIBAVÉDELEM. Dr. Novothny Ferenc ( PhD) Egyetemi docens

FÓKUSZBAN AZ ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELEM ÉRINTÉSVÉDELEM HIBAVÉDELEM. Dr. Novothny Ferenc ( PhD) Egyetemi docens FÓKUSZBAN AZ ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELEM ÉRINTÉSVÉDELEM HIBAVÉDELEM Dr. Novothny Ferenc ( PhD) Egyetemi docens Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Villamosenergetikai Intézet VET 2014.05.16. EGYENPOTENCIÁLRA-HOZÁS

Részletesebben

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A tűzvédelmi felülvizsgálatról az új OTSZ tükrében

A tűzvédelmi felülvizsgálatról az új OTSZ tükrében A tűzvédelmi felülvizsgálatról az új OTSZ tükrében Változás történt a tűzveszélyességi osztályok meghatározásánál. Már nem A, B, C, D, E tűzveszélyességi osztályú helyiségeket és szabadtereket találunk,

Részletesebben

VILLÁMVÉDELMI MINŐSÍTŐ IRAT

VILLÁMVÉDELMI MINŐSÍTŐ IRAT VILLÁMVÉDELMI MINŐSÍTŐ IRAT Endre DIGI bázisállomás Site ID: BA01114 7627 Pécs, Vadász utca 11-15. Kelt: Budapest, 2016. július 29. A minősítő irat, öt számozott oldalt tartalmaz. 1. oldal, összesen: 5

Részletesebben

VILLÁMVÉDELMI MINŐSÍTŐ IRAT

VILLÁMVÉDELMI MINŐSÍTŐ IRAT VILLÁMVÉDELMI MINŐSÍTŐ IRAT Becsei DIGI bázisállomás Site ID: CS01093 6723 Szeged, Kereszttöltés utca 12. Kelt: Budapest, 2016. április 29. A minősítő irat, öt számozott oldalt tartalmaz. 1. oldal, összesen:

Részletesebben

ELŐLAP. BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM 1149 Budapest, Buzogány utca

ELŐLAP. BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM 1149 Budapest, Buzogány utca ELŐLAP 1149 Budapest, Buzogány utca 11-13. PSZK A ÉPÜLET KÁVÉZÓ BELSŐÉPÍTÉSZETI ÁTALAKÍTÁS 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. VILLAMOS KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ Készítette: Bartha Richárd Villamosmérnök,

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1452/2010 számú akkreditált státuszhoz A TÜV Rheinland InterCert Mûszaki Felügyeleti és Tanúsító Kft. Termék üzletág Termékvizsgáló

Részletesebben

8001/2005. (MK 44.) GKM KvVM IHM TNM együttes tájékoztató

8001/2005. (MK 44.) GKM KvVM IHM TNM együttes tájékoztató Ez a dokumentum a Magyar Hivatalos Közlönykiadó tulajdona 8001/2005. (MK 44.) GKM KvVM IHM TNM együttes tájékoztató az építészeti-műszaki tervezői és műszaki szakértői jogosultsági vizsga követelményrendszeréről

Részletesebben

Magyar Építész Kamara

Magyar Építész Kamara Jogszabályok Figyelem! Számos jogszabály megváltozott 2011. január 1. hatállyal. Egyes jogszabályoknál a legutolsó módosítás hatályának kezdetét zárójelben jeleztük. 1. Alapvetõ elõírások 1995. évi LIII.

Részletesebben

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről

Részletesebben

Ex Fórum 2010 Konferencia. 2010. június 8. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1

Ex Fórum 2010 Konferencia. 2010. június 8. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1 1 Zónabesorolást csak A Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes és B Tűz- és robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba sorolt területeken kell végezni? Az OTSZ 5. Melléklet II. Fejezet 2.8.-2.13. pontjai

Részletesebben

Villanyszerelő 4. 33 522 04 0001 33 02 Érintésvédelmi,erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló

Villanyszerelő 4. 33 522 04 0001 33 02 Érintésvédelmi,erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló A 10/2007 (. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: A laboratórium rendje, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás, villamos biztonságtechnika, szabványismeret

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: A laboratórium rendje, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás, villamos biztonságtechnika, szabványismeret MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV A mérés megnevezése: A laboratórium rendje, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás, villamos biztonságtechnika, szabványismeret A mérés helye: Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium 156-os

Részletesebben

SANTON. Tűzvédelmi kapcsoló Napelemes rendszerekhez. Használati útmutató

SANTON. Tűzvédelmi kapcsoló Napelemes rendszerekhez. Használati útmutató SANTON Tűzvédelmi kapcsoló Napelemes rendszerekhez Használati útmutató Típusválaszték DFS-1/DFS-14 - Motoros DC megszakító tokozásban - Telepítési útmutató DFS-1-W/DFS-14-W - Motoros DC megszakító tokozásban

Részletesebben

Biztonságtechnikai Vállalkozás Tel./Fax:364-2539

Biztonságtechnikai Vállalkozás Tel./Fax:364-2539 Biztonságtechnikai Vállalkozás Tel./Fax:364-2539 Villamos fogyasztói berendezések felülvizsgálata a 28 / 2011. (IX. 06.) B rendelettel kiadott OTSZ, az SZ HD 60364-6 és az SZ 10900 szabványok alapján.

Részletesebben

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok A Projekt Igazgatóságon alkalmazott ek és jogszabályok SOR- SZÁM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. NYILV. SZÁM MEGNEVEZÉS FELLELHETŐSÉG 1959. évi IV. törvény 1988. évi I. törvény 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

NAPELEMES ERŐMŰVEK ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELME

NAPELEMES ERŐMŰVEK ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELME NAPELEMES ERŐMŰVEK ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELME Dr. Novothny Ferenc ( PhD) Egyetemi docens Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Villamosenergetikai Intézet V. Energetikai konferencia 2010.11.25.

Részletesebben

Érintésvédelem alapfogalmak

Érintésvédelem alapfogalmak Érintésvédelem alapfogalmak Horváth Zoltán Villamos üzemmérnök T: 06 20 9 284 299, E mail: horvath.z@clh.hu Miért fontos az ÉV ellenőrzése? Munkánk során felelősek vagyunk azért, amit teszünk DE: felelősek

Részletesebben

Piacfelügyeleti program a 2013. évre. Az alkalmazandó EU jogforrás száma 2006/42/EK

Piacfelügyeleti program a 2013. évre. Az alkalmazandó EU jogforrás száma 2006/42/EK Piacfelügyeleti program a 2013. évre Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Piacfelügyeleti Osztály Az alkalmazandó hazai, A termékkategória nyomda- és papíripari gépek mezőgazdasági gépek faipari gépek

Részletesebben

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2014.10.02. Villámvédelem. Dr. Kovács Károly Dely Kornél Varga Tamás. Villámvédelem

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2014.10.02. Villámvédelem. Dr. Kovács Károly Dely Kornél Varga Tamás. Villámvédelem Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2014 Dr. Kovács Károly Dely Kornél Varga Tamás 2014. szeptember 18. 1 - A mai nap tematikája 1. Szabvány és jogszabályi környezet

Részletesebben

FELVONÓKRA ÉS MOZGÓLÉPCSŐKRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS SZABVÁNYOK

FELVONÓKRA ÉS MOZGÓLÉPCSŐKRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS SZABVÁNYOK FELVONÓKRA ÉS MOZGÓLÉPCSŐKRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS SZABVÁNYOK J O G S Z A B Á L Y O K Törvények és országgyűlési határozatok: 1. 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról

Részletesebben

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az OTSZ kiadásáról

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az OTSZ kiadásáról 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az OTSZ kiadásáról HARMADIK RÉSZ VILLAMOS ÉS VILLÁMVÉDELMI BERENDEZÉSEK XII. FEJEZET A KISFESZÜLTSÉGŰ ERŐSÁRAMÚ VILLAMOS BERENDEZÉSEK IDŐSZAKOS TŰZVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

Szolgáltatások Iparvállalatok részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások Iparvállalatok részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások Iparvállalatok részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés Megújuló

Részletesebben

Villamos és villámvédelmi berendezések

Villamos és villámvédelmi berendezések Villamos és villámvédelmi berendezések az 54/2014. (XII.5.) BM rendeletben (OTSZ) és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI 7.1: 2015.03.05.)-ben Villamos tűzvédelmi követelmények építmények tervezése és

Részletesebben

XI. Fejezet A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata

XI. Fejezet A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata 84 HARMADIK RÉSZ Villamos és villámvédelmi berendezések XI. Fejezet A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata 213. (1) E fejezet szerinti időszakos tűzvédelmi

Részletesebben

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL. Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL. Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység Vizsgafeladat megnevezése: Épületvillamossági vagy villamos berendezés szerelési feladat Gyakorlati vizsgatevékenység

Részletesebben

Villamos és nem villamos robbanásbiztonság-technika, azonosságok és eltérések a témakör megközelítésében

Villamos és nem villamos robbanásbiztonság-technika, azonosságok és eltérések a témakör megközelítésében Villamos és nem villamos robbanásbiztonság-technika, azonosságok és eltérések a témakör megközelítésében Robbanásveszélyes területek Mit tekintünk robbanásveszélyes térnek: Ipari területek, de nem kizárólagosan

Részletesebben

Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza

Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza Ügytípus Elvi építési, építési, bontási, használatbavételi, rendeltetésváltozási, fennmaradási engedélyezési, továbbá az azokkal összefüggésben keletkezett ellenõrzési és kötelezési ügyek Az ügyet intézõ

Részletesebben

1. MSZ EN ISO 12100:2011 Gépek biztonsága. A kialakítás általános elvei. Kockázatértékelés és kockázatcsökkentés (ISO 12100:2010)

1. MSZ EN ISO 12100:2011 Gépek biztonsága. A kialakítás általános elvei. Kockázatértékelés és kockázatcsökkentés (ISO 12100:2010) S Z A B V Á N Y O K Honosított európai-nemzetközi szabványok: 1. MSZ EN ISO 12100:2011 Gépek biztonsága. A kialakítás általános elvei. Kockázatértékelés és kockázatcsökkentés (ISO 12100:2010) 2. MSZ EN

Részletesebben

Villamos és villámvédelmi berendezések

Villamos és villámvédelmi berendezések Villamos és villámvédelmi berendezések az 54/2014. (XII.5.) BM rendeletben (OTSZ) és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI)-ben Villamos tűzvédelmi követelmények építmények tervezése és építése esetén 2

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Elektrosztatikai. rendelet. Dr.Szedenik Norbert BME VET

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Elektrosztatikai. rendelet. Dr.Szedenik Norbert BME VET Magyar Elektrotechnikai Egyesület Elektrosztatikai szabvány és rendelet Dr.Szedenik Norbert BME VET 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet (OTSZ) Elektrosztatika 231. (1) Az A vagy B tűzveszélyességi osztályba

Részletesebben

16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet

16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet Hatály: 2010.XII.1. - 2015.V.31. 1. oldal 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet a termékek megfelelőségének értékeléséhez kapcsolódó egyes ipari és kereskedelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Az

Részletesebben

RÉSZLETES TEMATIKA. a Rex-Elektro Kft. 1155 Budapest,Dembinszky u.1.szám alatt tartandó előadáshoz

RÉSZLETES TEMATIKA. a Rex-Elektro Kft. 1155 Budapest,Dembinszky u.1.szám alatt tartandó előadáshoz 1 RÉSZLETES TEMATIKA a Rex-Elektro Kft. 1155 Budapest,Dembinszky u.1.szám alatt tartandó előadáshoz I./VILLÁMVÉDELMI RENDSZEREK LÉTESÍTÉSE A 9/2008(II.22.) ÖTM RENDELET (OTSZ) SZERINT 1./ Jogszabályi háttér

Részletesebben

Kutatás célja HMKE Hálózati csatlakozás Hálózat Biztonság? Védelmek? Sziget üzem? Saját sziget üzem? Elszámolás (mérés, tarifa, kommunikáció)

Kutatás célja HMKE Hálózati csatlakozás Hálózat Biztonság? Védelmek? Sziget üzem? Saját sziget üzem? Elszámolás (mérés, tarifa, kommunikáció) Háztartási méretű kiserőművek csatlakoztatási problémái Dr. Dán András, témavezető és a MEE munkabizottság tagjai BME Villamos Energetika Tanszék, Magyar Elektrotechnikai Egyesület dan.andras@ vet.bme.hu;

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM

TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM 1. A Műszaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe 6226 2. Fogalom meghatározások 6226 2.1. Általános fogalom meghatározások 6226

Részletesebben

a MEE tagja Budapest, 2011

a MEE tagja Budapest, 2011 Arató Csaba a MEE tagja Budapest, 2011 Minden villamos berendezésnél, él készüléknél alapvető szempont: a BIZTONSÁG, ajóműszaki Ű MINŐSÉGŐ és a megbízható működés. Ezek megvalósítási feltételeit és követelményeit

Részletesebben

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő Villanyszerelő

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő Villanyszerelő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

ATEX EU direktíva. A robbanásvédelmi dokumentáció tartalma

ATEX EU direktíva. A robbanásvédelmi dokumentáció tartalma Koburger Márk, Zsarnovszki Attila Robbanásvédelmi dokumentáció Mit kell pontosan érteni a cím alatt? Milyen rendeletek, direktívák vonatkoznak a területre? Mely technológiák esetében kell azokat alkalmazni?

Részletesebben

Tárgy: A vizsgálat helye: Megbízó:

Tárgy: A vizsgálat helye: Megbízó: Biztonságtechnikai Vállalkozás Tel/Fax:383-2144 Tárgy: A lenti cím szerinti létesítmény villámvédelmi felülvizsgálata a 9/2008.(II.22.) ÖTM rendelettel kiadott: OTSZ 5.rész II. fejezet 18.1 szakaszában

Részletesebben

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló. Villanyszerelő. A vizsgafeladat jellemzői:

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló. Villanyszerelő. A vizsgafeladat jellemzői: A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Útvesztő, vagy logikus feladatsor?

Útvesztő, vagy logikus feladatsor? Útvesztő, vagy logikus feladatsor? Tűzvédelmi tervezés a 305/2011/EU rendelet és a 275/2013 (VIII. 16.) Korm. rendelet alapján Mészáros János Nagy Katalin Budapest, 2013. 12. 05. ELŐADÁS VÁZLAT I. rész:

Részletesebben

Nagy épület villamos betáplálása. Épületinformatika. Nagy épület villamos betáplálása. Nagy épület villamos betáplálása. Eloadás.

Nagy épület villamos betáplálása. Épületinformatika. Nagy épület villamos betáplálása. Nagy épület villamos betáplálása. Eloadás. Nagy épület villamos betáplálása Iváncsy Tamás Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségu Technika és Berendezések Csoport Nagy épület villamos betáplálása Nagy épület villamos betáplálása M Motor. Nagy

Részletesebben

A fajlagos tűzterhelési adatszolgáltatás

A fajlagos tűzterhelési adatszolgáltatás Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2015 II. Norma szerinti villámvédelem: a tervezés gyakorlati kérdései (részlet az előadásból) 2015. szeptember 8. 1 Köteles-e

Részletesebben

Emlékeztető az Érintésvédelmi Munkabizottság június 1-i üléséről

Emlékeztető az Érintésvédelmi Munkabizottság június 1-i üléséről Emlékeztető az Érintésvédelmi Munkabizottság 2016. június 1-i üléséről Az Érintésvédelmi Munkabizottság 281. ülésén dr. Novothny Ferenc vezetésével az Egyesülethez beérkezett szakmai kérdéseket tárgyalt

Részletesebben

Az MSZ 274 / OTSZ vonal

Az MSZ 274 / OTSZ vonal Az MSZ 274 / OTSZ vonal MSZ 274 2/2002. (I.23.) BM rendelet: OTSZ III. fejezet Villámvédelem 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet: OTSZ III. fejezet Villámvédelem 28/2011. (IX.6.) BM rendelet: OTSZ XIV. fejezet

Részletesebben

Robbanásveszélyes terekre vonatkozó szabványok aktuális állapota

Robbanásveszélyes terekre vonatkozó szabványok aktuális állapota Robbanásveszélyes terekre vonatkozó szabványok aktuális állapota A múlt IEC -honlap www.iec.ch Régi megközelítés IEC - szabványok Cenelec - szabványok Nemzeti - szabványok Magyarország A GKM szervezésében

Részletesebben

Új villámvédelmi szabvány nem csak az ipari építésben

Új villámvédelmi szabvány nem csak az ipari építésben Új villámvédelmi szabvány nem csak az ipari építésben Varga Tamás okl. villamosmérnök villámvédelmi szaktervező, szakértő Előadó: Varga Tamás, Kruppa Attila Mérnökiroda Kft. Tartalom Jogszabályi háttér

Részletesebben

M A G Y A R S Z A B V Á N Y MSZ 2364-460

M A G Y A R S Z A B V Á N Y MSZ 2364-460 1994.szeptember M A G Y A R S Z A B V Á N Y MSZ 2364-460 Legfeljebb 1000 V névleges feszültség ú er ósáramú villamos berendezések létesítése Leválasztás és kapcsolás Electrical installations with a nominal

Részletesebben

Villanyszerelő Érintésvédelmi, erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló

Villanyszerelő Érintésvédelmi, erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az infrastrukturális gazdálkodás körébe tartozó főbb feladatok biztonsággal kapcsolatos vetületei

Az infrastrukturális gazdálkodás körébe tartozó főbb feladatok biztonsággal kapcsolatos vetületei HM VÉDELEMGAZDASÁGI HIVATAL INFRASTRUKTURÁLIS IGAZGATÓSÁG Az infrastrukturális gazdálkodás körébe tartozó főbb feladatok biztonsággal kapcsolatos vetületei 2014. április 15. Cseppentő József mk. ezredes

Részletesebben

ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI MŰSZAKI LEÍRÁS

ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI MŰSZAKI LEÍRÁS ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI MŰSZAKI LEÍRÁS 71 M2 GALÉRIA KIALAKÍTÁS TERVE BUDAPEST KŐFARAGÓ 5.. PIVILLTERV BT Villamossági Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság Központ Budapest III, Nyár u. 17 Telefon/06-1-2409-470

Részletesebben

1. TÉTEL 2. TÉTEL 3. TÉTEL

1. TÉTEL 2. TÉTEL 3. TÉTEL 1. TÉTEL - Milyen ellenállás összetevők határozzák meg egy földön álló és a fázisvezetőt megérintő emberen átfolyó áram nagyságát? Az egyes ellenállás összetevőket hogyan lehet befolyásolni (növelni)?

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. szeptember

Jogszabályváltozások 2014. szeptember Jogszabályváltozások 2014. szeptember MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről Módosítva:2014.09.05

Részletesebben

NAPELEMES RENDSZEREK HIBAVÉDELME

NAPELEMES RENDSZEREK HIBAVÉDELME NAPELEMES RENDSZEREK HIBAVÉDELME Dr. Novothny Ferenc ( PhD) Egyetemi docens Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Villamosenergetikai Intézet MEE VÁNDORGYŰLÉS SZEGED 2011.09.15. TALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szabályozásra került a háztartási méretű kiserőmű esetében az erőmű nagysága és a csatlakozási módja.

Szabályozásra került a háztartási méretű kiserőmű esetében az erőmű nagysága és a csatlakozási módja. Szabályozásra került a háztartási méretű kiserőmű esetében az erőmű nagysága és a csatlakozási módja. A 2007. évi LXXXVI törvény (VET) alapján saját üzleti kockázatára bárki létesíthet termelői kapacitást.

Részletesebben

l i CSATLAKOZÓ-KOMBINÁCIÓK

l i CSATLAKOZÓ-KOMBINÁCIÓK r e GANZ KK Kft n ISO 9001 d s z e rb a en t l tá i d u CSATLAKOZÓKOMBINÁCIÓK A ház különlegesen erõs, ütésálló könnyen nyitható, ezáltal komfortos szerelést biztosít tömszelencén át csatlakoztatható 35

Részletesebben

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagáról 1

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagáról 1 Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagáról 1 A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő

Részletesebben

Farkas Ágnes okl. táj- és kertépítész parképítési és zöldfelület fenntartási igazságügyi szakértö 2008. március

Farkas Ágnes okl. táj- és kertépítész parképítési és zöldfelület fenntartási igazságügyi szakértö 2008. március Farkas Ágnes okl. táj- és kertépítész parképítési és zöldfelület fenntartási igazságügyi szakértö 2008. március Szabványos játszószerek halmaza = játszótér??? Játszótér = a zöldfelület játszószerekkel

Részletesebben

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések és vezérlőberendezések. Szerelési szabvány. Váltás az IEC X szabványról a X szabványra

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések és vezérlőberendezések. Szerelési szabvány. Váltás az IEC X szabványról a X szabványra Kisfeszültségű kapcsolóberendezések és vezérlőberendezések Szerelési szabvány Váltás az IEC 60439-X szabványról a 61439-X szabványra Dr. Novothny Ferenc (PhD) Egyetemi docens Óbudai Egyetem, Kandó Villamosmérnöki

Részletesebben

Katasztrófavédelmi törvény

Katasztrófavédelmi törvény 1 Tartalom Katasztrófavédelmi törvény OTSZ Zónabesorolás Robbanásvédelmi jelölés Nem villamos berendezések 2 Katasztrófavédelmi törvény 219/2011. (X. 20.) Korm. Rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos

Részletesebben

Villanyszerelő 4. 33 522 04 0001 33 02 Érintésvédelmi,erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló

Villanyszerelő 4. 33 522 04 0001 33 02 Érintésvédelmi,erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

12. TÉTEL a.) A földelési ellenállásmérésre vonatkozó szabvány. Rajzolja le a mérés alapelvét voltampermérős

12. TÉTEL a.) A földelési ellenállásmérésre vonatkozó szabvány. Rajzolja le a mérés alapelvét voltampermérős 1. TÉTEL a) Milyen követelményeket kell teljesíteni a villámvédelmi berendezés létesítésénél (tervezői anyagkiírás, kivitelezés)? b) Ismertesse az építőanyagok éghetőségi csoportjait, villámvédelmi alkalmazását!

Részletesebben

2. AZ NMH (OMMF) MŰKÖDÉSÉVEL ÉS A MUNKAVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE. Az OMMF működésével kapcsolatos fontosabb jogszabályok

2. AZ NMH (OMMF) MŰKÖDÉSÉVEL ÉS A MUNKAVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE. Az OMMF működésével kapcsolatos fontosabb jogszabályok 2. AZ NMH (OMMF) MŰKÖDÉSÉVEL ÉS A MUNKAVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE Az OMMF működésével kapcsolatos fontosabb jogszabályok 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről. 1996. évi LXXV. törvény

Részletesebben

Érintésvédelem alapfogalmak. Vaszil Norbert Villamos biztonságtechnikai felülvizsgáló Tel: 20/969-6182 Email: vaszilnorbi@freemail.

Érintésvédelem alapfogalmak. Vaszil Norbert Villamos biztonságtechnikai felülvizsgáló Tel: 20/969-6182 Email: vaszilnorbi@freemail. Érintésvédelem alapfogalmak Vaszil Norbert Villamos biztonságtechnikai felülvizsgáló Tel: 20/969-6182 Email: vaszilnorbi@freemail.hu Mi az érintésvédelem? Az érintésvédelem tulajdonképpen a villamos áramütéses

Részletesebben

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2015. I. NEGYEDÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2015. I. NEGYEDÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK Szabványok A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2015. I. NEGYEDÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB MSZ EN 13381-1:2015 Szerkezetek tűzállósághoz való hozzájárulás meghatározásnak vizsgálati módszerei. 1. rész: Vízszintes védőmembránok

Részletesebben