Épületvillamosság szakág szempontjából összeállított jogszabályok és szabványok jegyzéke hó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Épületvillamosság szakág szempontjából összeállított jogszabályok és szabványok jegyzéke 2011. 04. hó"

Átírás

1 1 Épületvillamosság szakág szempontjából összeállított jogszabályok és szabványok jegyzéke hó Tartalom: 1. Jogszabályok 2. oldal 1.1. Törvények 2. oldal 1.2. Kormányrendeletek 2. oldal 1.3. Szakminiszteri rendeletek 3. oldal 2. Szabványok 4. oldal 2.1. Üzemi szabályzat 4. oldal 2.2. Létesítési jellegű szabványok 4. oldal 2.3. Kisfeszültségű berendezések 5. oldal 2.4. Áramütés elleni védelem 12. oldal 2.5. Villámvédelem 14. oldal 2.6. Termékszabványok 15. oldal 2.7. Robbanásveszélyes terek, robbanásbiztos gyártmányok 23. oldal 2.8. Rajzjelek 28. oldal

2 2 1. Jogszabályok 1.1. Törvények évi XCIII. t. a munkavédelemről (többször módosítva) egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII.26.) MÜM rendelettel (módosítva) évi XXVIII. t. a nemzeti szabványosításról (módosította: évi CXII. t.) évi LXXVIII. t. az épített környezet alakításáról és védelméről évi CXL. t. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól évi LXXXVI. t. a villamos energiáról évi LXXVI. t. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 1.2. Kormányrendeletek - 253/1997. (XII.20.) Korm.r. az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) - 297/2005. (XII.23.) Korm. r. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról - 260/2006. (XII. 20.) Korm. r. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról - 261/2006. (XII.20.) Korm. r a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal hatósági jogköreivel összefüggő egyes rendeletek módosításáról - 225/2007. (VIII.31.) Korm. r. a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról - 226/2007. (VIII.31.) Korm. r. egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság létrehozásával kapcsolatos módosításáról - 273/2007. (X. 19.) Korm. r. a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról - 290/2007. (X. 31.) Korm. r. az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról - 190/2009. (IX. 15.) Korm. r. a főépítészi tevékenységről - 191/2009. (IX. 15.) Korm. r. az építőipari kivitelezési tevékenységről - 192/2009. (IX. 15.) Korm. r. az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről - 193/2009. (IX. 15.) Korm. r. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről

3 3-194/2009. (IX. 15.) Korm. r. az építési beruházások meg valósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről - 195/2009. (IX. 15.) Korm. r. a honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységről - 196/2009. (IX. 15.) Korm. r. az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról - 197/2009. (IX. 15.) Korm. az ingatlan adataiban bekövetkezett változások igazolásáért, egyes hatósági bizonyítványok kiállításáért, az összevont eljárásért és az integrált eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról - 320/2010. (XII. 27.) Korm. r. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról - 321/2010. (XII. 27.) Korm. r. a műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól 1.3. Szakminiszteri rendeletek - 8/1981. (XII.27.) IpM r. a Kommunális és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról (KLÉSZ) - 5/1997. (III.5.) IKIM r. egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről (módosította: az 50/1999.(IX.10.) GM r.) - 45/1997.(XII.29.) KTM r. az építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeiről (módosítva) - 46/1997 (XII.29.) KTM r. az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról (többször módosítva) - 79/1997. (XII.31.) IKIM az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelősség értékeléséről (többször módosítva) - 8/2001. (III.30.) GKM r. a villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről (MBKSz, módosítva) - 108/2001. (XII.23.) FVM r. a felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelősségének tanúsításáról - 2/2002. (I.7.) FVM r. egyes építésügyi jogszabályok módosításáról

4 4-8/2002. (II.16.) GKM r. a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról (módosítva) - 72/2003. (X.29.) GKM r. a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának kiadásáról (FAM szabályzat) (módosítva) - 122/2004. (X.15.) GKM r. a villamosmű biztonsági övezetéről - 22/2005. (XII.21.) FMM r. a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV.19.) FMM r. módosításáról - 8/2006. (II. 27.) GKM r. a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról - 62/2006. (VIII. 30.) GKM r. az elektromágneses összeférhetőségről - 9/2008. (II. 22.) ÖTM r. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról 2. Szabványok 2.1. Üzemi szabályzat MSZ EN :2005 MSZ EN :2011 Villamos berendezések üzemeltetése Villamos berendezések üzemeltetése. 2. rész: Nemzeti mellékletek 2.2. Létesítési jellegű szabványok MSZ 447:1998 MSZ 447:1998/1M:2002 MSZ 447:2009 MSZ :1982 MSZ :1982 MSZ :1983 Kisfeszültségű, közcélú elosztóhálózatra Kisfeszültségű, közcélú elosztóhálózatra csatlakozás Csatlakoztatás kisfeszültségű, közcélú elosztóhálózatra Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Villamos kezelőterek és laboratóriumok Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Színházak és hasonló kulturális létesítmények Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Közterület

5 5 MSZ :1992 MSZ 2040:1995 MSZ 13207:2000 MSZ 10900:2009 Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Helyhezkötött akkumulátorok telepítése, akkumulátorhelyiségek és -töltőállomások létesítése Egészségügyi intézmények villamos berendezéseinek létesítése 0,6/1 kv-tól 20,8/36 kv-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége Kisfeszültségű villamos berendezések időszakos (tűzvédelmi) ellenőrzése 2.3. Kisfeszültségű villamos berendezések MSZ : rész: Alkalmazási terület, tárgy és alapelvek (IEC :1992, módosítva) MSZ :2002 MSZ :1995 MSZ :1994 MSZ :2004 MSZ :1998 MSZ :1994 Nemzetközi elektrotechnikai szótár kötet: Épületek villamos berendezéseinek létesítése (IEC : A1: A2: A3:1999) Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése. Általános jellemzők elemzése Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése. A villamos berendezés hőhatása elleni védelem 4. rész: Biztonságtechnika. 43. kötet: Túláramvédelem (IEC : A1:1997, módosítva) 4. rész: Biztonságtechnika. 44. kötet: Túlfeszültségvédelem főfejezet: A kisfeszültségű villamos berendezések védelme a nagyfeszültségű rendszerek földzárlata esetén Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése. Túláramvédelem alkalmazása

6 6 MSZ :1998 MSZ :1997 MSZ :2002 MSZ :2002 MSZ :1999 MSZ :1995 MSZ :2003 MSZ :2003 V MSZ : rész: Biztonságtechnika. 48. kötet: Védelmi módok kiválasztása a külső hatások figyelembevételével főfejezet: Tűzvédelem fokozott kockázat vagy veszély esetén 5. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. 52. kötet: Kábel- és vezetékrendszerek (IEC :1993, módosítva) 5. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése főfejezet: A kábel- és vezetékrendszerek megengedett áramai (IEC :1999, módosítva) 5. rész: Villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. 53. kötet: Kapcsoló- és vezérlőkészülékek főfejezet: A leválasztókapcsolás és üzemi kapcsolás eszközei (IEC : A1:1989, módosítva) 5. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. 55. kötet: Egyéb szerkezetek főfejezet: Kisfeszültségű áramfejlesztők (IEC :1994) Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése. Biztonsági berendezések táplálása 7. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények főfejezet: Úszómedencék és egyéb medencék (IEC :1997, módosítva) 7. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények főfejezet: Uszodák és más medencék (IEC :1997, módosítva) 7. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények főfejezet: Lakókocsiparkok villamos berendezései (IEC : A1:1993, módosítva)

7 7 MSZ :2006 V MSZ :2003 MSZ :2003 V MSZ :2002 MSZ :2004 MSZ :2006 MSZ :2006 V MSZ HD :2009 MSZ HD : rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények főfejezet: Lakókocsiparkok villamos berendezései (IEC : A1:1993, módosítva) rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Kiállítások, bemutatók és standok (IEC :1998, módosítva) rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Kiállítások, bemutatók és elárusító helyek (IEC :1998, módosítva) 7. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények főfejezet: Szabadtéri világítóberendezések (IEC :1996, módosítva) 7. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények főfejezet: Padló- és mennyezetfűtési rendszerek 7. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények főfejezet: A lakókocsik és lakóautók villamos berendezései (IEC : A1:1993, módosítva) 7. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények főfejezet: A lakókocsik és lakóautók villamos berendezései (IEC : A1:1993, módosítva) 1. rész: Alapelvek, általános jellemzők elemzése, fogalommeghatározások (IEC :2005, módosítva) rész: Biztonság. Áramütés elleni védelem (IEC :2005, módosítva)

8 8 MSZ HD :2010 MSZ HD :2007 MSZ HD :2007 V MSZ HD :2011 MSZ HD :2007 MSZ HD :2007 V MSZ HD :2010 MSZ HD :2010 V MSZ HD : rész: Biztonság. Túláramvédelem (IEC :2008, módosítva évi helyesbítés) Épületek villamos berendezései rész: Biztonság. Feszültségzavarok és elektromágneses zavarok elleni védelem fejezet: Légköri vagy kapcsolási túlfeszültségek elleni védelem (IEC :2001/A1:2003, módosítva) rész: Biztonság. Feszültségzavarok és elektromágneses zavarok elleni védelem fejezet: Légköri vagy kapcsolási eredetű túlfeszültségek elleni védelem (IEC :2001/A1:2003, módosítva) rész: Biztonság. Feszültségzavarok és elektromágneses zavarok elleni védelem [IEC :2007 (444. fejezet), módosítva] rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Általános előírások (IEC :2001, módosítva) rész: Villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Általános előírások (IEC :2001, módosítva) rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Általános előírások (IEC :2005, módosítva) rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Általános előírások (IEC :2005, módosítva) rész: Villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Leválasztás, kapcsolás és vezérlés fejezet: Túlfeszültség-védelmi eszközök (IEC :2001/A1:2002 (534. fejezet), módosítva)

9 9 MSZ HD :2007 MSZ HD :2007 V MSZ HD :2010 MSZ HD :2006 MSZ HD :2006 V MSZ HD :2010 MSZ HD :2007 MSZ HD :2007 V MSZ HD :2007 MSZ HD : rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Földelőberendezések, védővezetők és védő egyenpotenciálra hozó vezetők (IEC :2002, módosítva) rész: Villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Földelőberendezések, védővezetők és védő összekötővezetők (IEC :2002, módosítva) rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Egyéb szerkezetek fejezet: Kisfeszültségű áramfejlesztők (IEC :2001/A2:2008 (551. fejezet) rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Egyéb szerkezetek fejezet: Lámpatestek és világítási berendezések (IEC :2001 (559. fejezet), módosítva) rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Egyéb szerkezetek fejezet: Lámpatestek és világítási berendezések (IEC :2001 (559. fejezet), módosítva) rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Biztonsági berendezések táplálása (IEC :2009) 6. rész: Ellenőrzés (IEC :2006, módosítva) 6. rész: Ellenőrzés (IEC :2006, módosítva) rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Helyiségek fürdőkáddal vagy zuhannyal (IEC :2006, módosítva) rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Szaunafűtő berendezést tartalmazó helyiségek és fülkék (IEC :2004)

10 10 MSZ HD :2006 V MSZ HD :2007 MSZ HD :2007 V MSZ HD :2007 MSZ HD :2007 MSZ HD :2007 V MSZ HD :2010 MSZ HD :2010 MSZ HD : rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Szaunafűtő berendezést tartalmazó szobák és fülkék (IEC :2004) rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Építési és bontási területek berendezései (IEC :2005, módosítva) rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Felvonulási területek villamos berendezései (IEC :2005, módosítva) rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Mezőgazdasági és kertészeti építmények (IEC :2006, módosítva) rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Vezetőanyagú szűk helyek (IEC :2005, módosítva) rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Vezetőanyagú szűk helyek (IEC :2005, módosítva) rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Lakókocsiparkok, kempingek és hasonló helyek villamos berendezései (IEC :2007, módosítva) rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Kishajókikötők és hasonló helyek (IEC :2009, módosítva) rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Napelemes (PV) energiaellátó rendszerek (IEC :2002)

11 11 MSZ HD :2006 MSZ HD :2006 V MSZ HD :2005 MSZ HD :2005 V MSZ HD :2010 MSZ HD :2010 MSZ HD :2010 MSZ HD : rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Törpefeszültségű világítási berendezések (IEC :1999, módosítva) rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Törpefeszültségű világítási berendezések (IEC :1999, módosítva) rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Mobil vagy szállítható egységek (IEC :2001, módosítva) rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Mobil vagy szállítható egységek (IEC :2001, módosítva) rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Mobil vagy szállítható egységek (IEC :2009, módosítva) rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Lakókocsik és lakóautók villamos berendezései (IEC :2009, módosítva) rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Kezelési vagy karbantartási folyosók (IEC :2007, módosítva) rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Vásártereken, vidámparkokban és cirkuszokban lévő létesítmények, szórakoztató berendezések és pavilonok ideiglenes villamos berendezései (IEC :2000, módosítva)

12 12 MSZ HD :2007 V rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Vásárokban, vidámparkokban és cirkuszokban lévő szerkezetek, szórakoztató eszközök és pavilonok ideiglenes villamos berendezései (IEC :2000, módosítva 2.4. Áramütés elleni védelem MSZ EN 61140:2002/A1:2007 MSZ EN 61140:2003 MSZ EN 61140:2003 V MSZ EN :2001 MSZ EN :2009 MSZ EN :2008 Áramütés elleni védelem. A villamos berendezésekre és a villamos szerkezetekre vonatkozó közös szempontok (IEC 61140:2001/A1:2004, módosítva) Áramütés elleni védelem. A villamos berendezésekre és a villamos szerkezetekre vonatkozó közös szempontok (IEC 61140:2001) Áramütés elleni védelem. A villamos berendezésekre és a villamos szerkezetekre vonatkozó közös szempontok (IEC 61140:2001) Legfeljebb 1000 V váltakozó és 1500 V egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló berendezések. 10. rész: A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló kombinált mérőberendezés (IEC :2000) Legfeljebb 1000 V váltakozó és 1500 V egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló berendezések. 11. rész: A és B típusú maradékáram-monitorok (RCM-ek) hatékonysága TT-, TN- és IT- rendszerekben (IEC :2009) Legfeljebb 1000 V váltakozó és 1500 V egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló berendezések. 12. rész: A működési jellemzők mérő- és megfigyelőeszközei (IEC :2007)

13 13 MSZ EN :2007 MSZ EN :2007 MSZ EN :2007 MSZ EN :2007 MSZ EN :2008 MSZ EN :2007 MSZ EN :2007 Legfeljebb 1000 V váltakozó és 1500 V egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló berendezések. 1. rész: Általános követelmények (IEC :2007) Legfeljebb 1000 V váltakozó és 1500 V egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló berendezések. 2. rész: Szigetelési ellenállás (IEC :2007) Legfeljebb 1000 V váltakozó és 1500 V egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló berendezések. 3. rész: Hurokimpedancia (IEC :2007) Legfeljebb 1000 V váltakozó és 1500 V egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló berendezések. 4. rész: Földelő-, védő- és potenciálkiegyenlítő vezetők ellenállása (IEC :2007) Legfeljebb 1000 V váltakozó és 1500 V egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló berendezések. 6. rész: Áram-védőkészülékek (RCD) hatékonysága TT-, TN- és IT- rendszerekben (IEC :2007) Legfeljebb 1000 V váltakozó és 1500 V egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló berendezések. 7. rész: Fázissorrend (IEC :2007) Legfeljebb 1000 V váltakozó és 1500 V egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló berendezések. 8. rész: Szigetelésfigyelő eszközök IT-rendszerekhez (IEC : májusi helyesbítés)

14 14 MSZ EN :2009 MSZ :1988 MSZ :1990 MSZ :1989 MSZ :1989 MSZ :1991 MSZ 4852:1977 Legfeljebb 1000 V váltakozó és 1500 V egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló berendezések. 9. rész: Berendezések IT-rendszerekben való szigetelésihibakereséshez (IEC :2009) Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. Általános szabályok és a védővezető állapotának vizsgálata Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. A földelési ellenállás és a fajlagos talajellenállás mérése Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. Védővezetős érintésvédelmi módok mérési módszerei Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. Feszültség-védőkapcsolás ellenőrzése Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. Védővezető nélküli érintésvédelmi módok vizsgálati módszerei Villamos berendezések szigetelési ellenállásának mérése 2.5. Villámvédelem MSZ EN :2006 MSZ EN :2006 V MSZ EN :2006 MSZ EN :2006 V MSZ EN :2006 MSZ EN :2009 Villámvédelem. 1. rész: Általános alapelvek (IEC :2006) Villámvédelem. 1. rész: Általános alapelvek (IEC :2006) Villámvédelem. 2. rész: Kockázatkezelés (IEC :2006) Villámvédelem. 2. rész: Kockázatelemzés (IEC :2006) Villámvédelem. 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC :2006, módosítva) Villámvédelem. 3. rész: Építmények fizikai károsodása és életveszély (IEC :2006, módosítva)

15 15 MSZ EN :2006 MSZ EN :2006 V MSZ :1973 MSZ :1973 MSZ :1974 Villámvédelem. 4. rész: Villamos és elektronikus rendszerek építményekben (IEC :2006) Villámvédelem. 4. rész: Villamos és elektronikus rendszerek létesítményekben (IEC :2006) Sztatikus feltöltődések. Fogalmak Sztatikus feltöltődések. Veszélyességi szintek Sztatikus feltöltődések. A védelem módjai 2.6. Termékszabványok MSZ EN :2010 MSZ EN :1999/A1:2004 MSZ EN :2000 MSZ EN :2000 V MSZ EN :2000 MSZ EN :2000 V MSZ EN :2000/A1:2006 Gépi berendezések biztonsága. Gépek villamos szerkezetei. 1. rész: Általános előírások (IEC :2005, módosítva) Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. 1. rész: Tipizált és részlegesen tipizált berendezések (IEC :1999/A1:2004) Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. 1.rész: Tipizált és részlegesen tipizált berendezések (IEC :1999) Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. 1.rész: Tipizált és részlegesen tipizált berendezések (IEC :1999) Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. 2. rész: Burkolt síncsatornás rendszerek (síncsatornák) egyedi követelményei (IEC :2000) Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. 2.rész: Síncsatornás rendszerek (síncsatornák) egyedi követelményei (IEC :2000) Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. 2. rész: Burkolt síncsatornás rendszerek (síncsatornák) egyedi követelményei (IEC :2000/A1:2005)

16 16 MSZ EN :1991/A2:2001 MSZ EN :1995 MSZ EN :2005 MSZ EN :2005 V MSZ EN :2007 MSZ EN :2007 V MSZ EN :2010 MSZ EN :2010 MSZ EN 60529:2001 MSZ EN 60529:2001 V MSZ EN :2003 MSZ EN :1999 Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. 3. rész: Szakképzetlen személyek által hozzáférhető kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések egyedi követelményei. Elosztótáblák (IEC :1990/A2:2001) Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. 3. rész: Szakképzetlen személyek által hozzáférhető kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések egyedi követelményei. Elosztótáblák Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. 4. rész: Felvonulási területek berendezéseinek (ACS-eknek) egyedi követelményei (IEC :2004) Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. 4. rész: Felvonulási helyszínek berendezéseinek egyedi követelményei (ACS) (IEC :2004) Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. 5. rész: Közcélú hálózat energiaelosztó berendezéseinek követelményei (IEC :2006) Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. 5. rész: Közcélú hálózat energiaelosztó berendezéseinek követelményei (IEC :2006) Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. 1. rész: Általános szabályok (IEC :2009, módosítva) Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. 2. rész: Teljesítmény-kapcsoló- és teljesítményvezérlőberendezések (IEC :2009) Villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettségi fokozatok (IEC 529:1989) Burkolatok által nyújtott védettségi fokozatok (IPkód)(tartalmazza az A1:2000 módosítást) (IEC 529:1989) Teljesítménytranszformátorok. 1. rész: Általános előírások (IEC :1993, módosítva) Erősáramú transzformátorok. 2. rész: Melegedés (IEC 76-2:1993, módosítva)

17 17 MSZ EN :2001 MSZ EN :2003 MSZ EN :2006 MSZ EN :2009 MSZ EN :2001 MSZ EN :2005 MSZ EN :2007 MSZ EN :2005/A1:2009 MSZ EN :2006 MSZ EN :2006 V Teljesítménytranszformátorok. 3. rész: Szigetelési szintek, villamos szilárdsági vizsgálatok és külső légközök (IEC : évi helyesbítés) Teljesítménytranszformátorok. 4. rész: A lökőfeszültség- és a kapcsolási hullámú vizsgálatok irányelvei. Teljesítménytranszformátorok és fojtótekercsek (IEC :2002) Teljesítménytranszformátorok. 5. rész: Zárlatbiztosság (IEC : 2006) Teljesítménytranszformátorok. 6. rész: Fojtótekercsek (IEC : 2007) Teljesítménytranszformátorok. 10. rész: A zajszintek meghatározása (IEC :2001) Teljesítménytranszformátorok. 11. rész: Száraztranszformátorok (IEC :2004) Teljesítménytranszformátorok. 13. rész: Önvédő, folyadéktöltésű transzformátorok (IEC :2006) Teljesítménytranszformátorok, tápegységek, indukciós tekercsek és hasonló termékek biztonsága. 1. rész: Általános követelmények és vizsgálatok (IEC :2005/A1:2009) Teljesítménytranszformátorok, tápegységek, indukciós tekercsek és hasonló termékek biztonsága. 1. rész: Általános követelmények és vizsgálatok (IEC :2005) Teljesítménytranszformátorok, tápegységek, fojtótekercsek és hasonló termékek biztonsága. 1. rész: Általános követelmények és vizsgálatok (IEC :2005)

18 18 MSZ EN :2002 MSZ EN :2010 MSZ EN :2001 MSZ EN :2010 MSZ EN :2001 MSZ EN :2007 MSZ EN :2007 V MSZ EN :2001 Teljesítménytranszformátorok, tápegységek és hasonlók biztonsága rész: Állandó feszültségű transzformátorok egyedi követelményei (IEC :2001) Legfeljebb 1100 V tápfeszültségű transzformátorok, indukciós tekercsek, tápegységek és hasonló termékek biztonsága rész: Takaréktranszformátorok és azokat tartalmazó tápegységek egyedi követelményei és vizsgálatai (IEC :2009) Teljesítménytranszformátorok, tápegységek és hasonlók biztonsága rész: Gyógyászati helyiségek ellátására használt szigetelőtranszformátorok egyedi követelményei (IEC :1999, módosítva) Legfeljebb 1100 V tápfeszültségű transzformátorok, indukciós tekercsek, tápegységek és hasonló termékek biztonsága rész: Kapcsolóüzemű tápegységek és kapcsolóüzemű tápegységek transzformátorainak egyedi követelményei és vizsgálatai (IEC :2009) Teljesítménytranszformátorok, tápegységek és hasonlók biztonsága rész: Zavarcsillapító transzformátorok egyedi követelményei (IEC :2000) Teljesítménytranszformátorok, tápegységek, indukciós tekercsek és hasonló termékek biztonsága rész: Általános használatú elválasztótranszformátorok és azokat tartalmazó tápegységek követelményei és vizsgálatai (IEC :2007) Teljesítménytranszformátorok, tápegységek, fojtótekercsek és hasonló termékek biztonsága rész: Általános használatú elválasztótranszformátorok és elválasztótranszformátorokat tartalmazó tápegységek követelményei és vizsgálatai (IEC :2007) Teljesítménytranszformátorok, tápegységek és hasonlók biztonsága rész: Kis fojtótekercsek egyedi előírásai (IEC :2000)

19 19 MSZ EN :2001 MSZ EN :2007 MSZ EN :2001 MSZ EN :2010 Teljesítménytranszformátorok, tápegységek és hasonlók biztonsága rész: Építési területek transzformátorainak egyedi előírásai (IEC :2000) Teljesítménytranszformátorok, tápegységek, fojtótekercsek és hasonló termékek biztonsága rész: Vezérlőtranszformátorok és vezérlőtranszformátorokat tartalmazó tápegységek követelményei és vizsgálatai (IEC :2007) Teljesítménytranszformátorok, tápegységek és hasonlók biztonsága rész: Gáz- és olajégők gyújtótranszformátorainak egyedi előírásai (IEC :1999) Legfeljebb 1100 V tápfeszültségű transzformátorok, indukciós tekercsek, tápegységek és hasonló termékek biztonsága rész: Szigetelőtranszformátorok és szigetelőtranszformátorokat tartalmazó tápegységek egyedi követelményei és vizsgálatai (IEC :2009) 25. MSZ EN :1998/A11:2005 Teljesítménytranszformátorok, tápegységek és hasonlók biztonsága rész: Borotvatranszformátorok és borotvatápegységek egyedi követelményei MSZ EN :2000 MSZ EN :2010 MSZ EN :2008 Teljesítménytranszformátorok, tápegységek és hasonlók biztonsága rész: Borotvatranszformátorok és borotvatápegységek egyedi követelményei (IEC :1997) Legfeljebb 1100 V tápfeszültségű transzformátorok, indukciós tekercsek, tápegységek és hasonló termékek biztonsága rész: Biztonsági szigetelőtranszformátorok és biztonsági szigetelőtranszformátorokat tartalmazó tápegységek egyedi követelményei és vizsgálatai (IEC :2009) Teljesítménytranszformátorok, tápegységek és hasonló termékek biztonsága rész: Játéktranszformátorok és -tápegységek követelményei és vizsgálatai (IEC :2007, módosítva)

20 20 MSZ EN :2000 MSZ EN :2003 MSZ EN :2008 MSZ EN :2006/A1:2010 MSZ EN :2007 MSZ EN :1999/A1:2001 MSZ EN :1999/A2:2006 MSZ EN :2000 MSZ EN :2000 V MSZ EN :2010 Teljesítménytranszformátorok, tápegységek és hasonlók biztonsága rész: Csengőtranszformátorok egyedi követelményei (IEC :1998) Teljesítménytranszformátorok, tápegységek és hasonlók biztonsága rész: Volfrámszálas izzólámpákkal ellátott, III. érintésvédelmi osztályú kézilámpák transzformátorainak egyedi előírásai (IEC :2002) 1. rész: Általános szabályok (IEC :2007) 2. rész: Megszakítók (IEC :2006/A1:2009) 2. rész: Megszakítók (IEC :2006) 3. rész: Kapcsolók, szakaszolók, szakaszolókapcsolók és biztosító-kapcsolókészülék kombinációk (IEC :1999/A1:2001) 3. rész: Kapcsolók, szakaszolók, szakaszolókapcsolók és biztosító-kapcsolókészülék kombinációk (IEC :1999/A2:2005) 3. rész: Kapcsolók, szakaszolók, szakaszolókapcsolók és biztosító-kapcsolókészülék kombinációk (IEC :1999) 3. rész: Kapcsolók, szakaszolók, szakaszolókapcsolók és biztosító-kapcsolókészülék kombinációk (IEC :1999) 3. rész: Kapcsolók, szakaszolók, szakaszolókapcsolók és biztosító-kapcsolókészülék kombinációk (IEC :2008)

SZABVÁNYOK. 2009-tõl hatályban lévõ szabványok jegyzéke (forrás MSZT)

SZABVÁNYOK. 2009-tõl hatályban lévõ szabványok jegyzéke (forrás MSZT) SZABVÁNYOK 2009-tõl hatályban lévõ szabványok jegyzéke (forrás MSZT) Sorszám Hivatkozási szám Szabványcím 1 MSZ 1:2002 Szabványos villamos feszültségek 2 MSZ 10900:1970 Az 1000 V-nál nem nagyobb feszültségû

Részletesebben

BERNECKER & REINER PLC ALAPÚ RTU BEÉPÍTÉSE. Beltéri műszerszekrény átalakításával, grafikus kijelzővel

BERNECKER & REINER PLC ALAPÚ RTU BEÉPÍTÉSE. Beltéri műszerszekrény átalakításával, grafikus kijelzővel BERNECKER & REINER PLC ALAPÚ RTU BEÉPÍTÉSE Beltéri műszerszekrény átalakításával, grafikus kijelzővel Gellénháza, Kápolnásnyék,Vecsés, Kecskemét, Hajdúszoboszló, Miskolc TD körzetek objektumain Kiviteli

Részletesebben

9700 Szombathely Erdei Iskola utca hrsz.: 0903/1

9700 Szombathely Erdei Iskola utca hrsz.: 0903/1 DEMBINSZKY ÚT SZOMBATHEKY ERDEI VA-0119 bázisállomás 9700 Szombathely Erdei Iskola utca hrsz.: 0903/1 Telenor állomás energiaellátás és villámvédelem kiviteli tervdokumentációja 2013. június 6. 1. verzió

Részletesebben

34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 2012-2013-as tanévtől szakképzést kezdő évfolyamra 34 522 04 VILLANYSZERELŐ szakképesítés szakmai programja 3 szakképző évfolyam esetén 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013.

Részletesebben

Szakmai irányelv MEE.SZI 0401-1:2005. Javítás utáni vizsgálatok

Szakmai irányelv MEE.SZI 0401-1:2005. Javítás utáni vizsgálatok Szakmai irányelv Javítás utáni vizsgálatok 1. rész: Háztartási és hasonló jellegű villamos gépek és készülékek javítás és módosítás utáni vizsgálatai Tartalomjegyzék Magyar Elektrotechnikai Egyesület Budapest

Részletesebben

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagáról. Általános rész

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagáról. Általános rész A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagáról A tűzoltóságok és a Magyar Honvédség tűzvédelmi szerveinek együttműködési rendjéről, valamint egyes tűzvédelmi

Részletesebben

ATEX EU direktíva. A robbanásvédelmi dokumentáció tartalma

ATEX EU direktíva. A robbanásvédelmi dokumentáció tartalma Koburger Márk, Zsarnovszki Attila Robbanásvédelmi dokumentáció Mit kell pontosan érteni a cím alatt? Milyen rendeletek, direktívák vonatkoznak a területre? Mely technológiák esetében kell azokat alkalmazni?

Részletesebben

Jogszabály- és szabványváltozások - 2015. március

Jogszabály- és szabványváltozások - 2015. március Jogszabály- és szabványváltozások - 2015. március JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK, Figyelemfelhívások A jogszabályváltozások közül az alábbi emelhető ki: 9/2015. (III. 25.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros. A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 33 522 04 1000 00 00 HELYI PROGRAMJA

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros. A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 33 522 04 1000 00 00 HELYI PROGRAMJA Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 33 522 04 1000 00 00 HELYI PROGRAMJA Készült a Nemzetgazdasági Minisztérium 17723-42/2011. közleményben

Részletesebben

GÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI M

GÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI M 1 GÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI MŰSZAKIBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA (2008. évi kiadás) Lezárva: 2008. december 3. 1. FEJEZET A SZABÁLYZAT ALKALMAZÁSI TERÜLETE

Részletesebben

AJÁNLOTT TERVEZÉSI SZERZŐDÉS MINTA ÉPÜLETVILLAMOS TERVEZÉSI SZERZŐDÉSEKHEZ

AJÁNLOTT TERVEZÉSI SZERZŐDÉS MINTA ÉPÜLETVILLAMOS TERVEZÉSI SZERZŐDÉSEKHEZ 1 AJÁNLOTT TERVEZÉSI SZERZŐDÉS MINTA ÉPÜLETVILLAMOS TERVEZÉSI SZERZŐDÉSEKHEZ Az alábbi ajánlott szerződésminta segítséget kíván nyújtani az épületvillamos szakági tervezőknek, hogy munkájukat jogilag megalapozottan,

Részletesebben

A robbanásbiztonság alapelvei

A robbanásbiztonság alapelvei A robbanásbiztonság alapelvei A brosúra összeállítása az aktuális szabványok és előírások figyelembevételével történt, a hivatkozott szabványok magyar címeit csak a kiadás időpontjáig magyar fordítással

Részletesebben

A társaság működését érintő - külső és belső készítésű változásköteles - dokumentumok

A társaság működését érintő - külső és belső készítésű változásköteles - dokumentumok A társaság működését érintő - külső és belső készítésű változásköteles - dokumentumok jegyzéke I. Külső dokumentumok I.1. Országos hatáskörű jogszabályok, engedélyek és szabványok I.1.1. A társaság működésére

Részletesebben

Műszaki Biztonsági Szabályzat. 1. A Műszaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe

Műszaki Biztonsági Szabályzat. 1. A Műszaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe 1 Műszaki Biztonsági Szabályzat 1. A Műszaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések Műszaki Biztonsági Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat)

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve

VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító száma: 33 522

Részletesebben

VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Villanyszerelő

Részletesebben

Új szabványok 2014. szeptember

Új szabványok 2014. szeptember Új szabványok 204. szeptember A kihirdetett munkabiztonságot, tűzvédelmet is érintő szabványok MAGYARUL Az idegen nyelvű szabvány magyar nyelvű változata nem egyszerűen a forrásszabvány fordítása, hanem

Részletesebben

Főbb változások a 28/2011. (IX. 6.) és az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet között:

Főbb változások a 28/2011. (IX. 6.) és az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet között: Tisztelt Kolléganő vagy Kolléga! Az új, eddig 5.0 munkanévként hivatkozott, Országos Tűzvédelmi Szabályzat (röviden: OTSZ) megjelenése alapvető strukturális és tartalmi változtatásokat hozott. Elsősorban

Részletesebben

MG.technikus. MODUL: 2206-06 Környezet-, tűz- és munkavédelem KIDOLGOZOTT TÉTELSOR

MG.technikus. MODUL: 2206-06 Környezet-, tűz- és munkavédelem KIDOLGOZOTT TÉTELSOR MG.technikus MODUL: 2206-06 Környezet-, tűz- és munkavédelem KIDOLGOZOTT TÉTELSOR 1 1. Ismertesse a munkavédelem fogalmát, feladatát a tevékenység szabályozóit, felügyeleti szerveit! I. A MUNKAVÉDELEM

Részletesebben

Munkavédelmi jogszabályok és fogalmak gyűjteménye. Munkavédelmi jogszabályok

Munkavédelmi jogszabályok és fogalmak gyűjteménye. Munkavédelmi jogszabályok PTE Munkavédelmi Szabályzat 2. számú melléklete Munkavédelmi jogszabályok és fogalmak gyűjteménye Munkavédelmi jogszabályok Munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság, foglalkozás-egészségügy

Részletesebben

Szakmai továbbképzés

Szakmai továbbképzés Szakmai továbbképzés Éghető gázok, gőzök, ködök, éghető és robbanóképes porok, valamint nem éghető, de robbanóképes porok által okozott veszélyek ipari technológiákban Szakmai továbbképzés (3. kiadás)

Részletesebben

MSZ 2040 Egészségügyi intézmények villamos berendezéseinek létesítése helyett MSZ HD 60364-7-710 Gyógyászati helyek

MSZ 2040 Egészségügyi intézmények villamos berendezéseinek létesítése helyett MSZ HD 60364-7-710 Gyógyászati helyek Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2014 MSZ 2040 Egészségügyi intézmények villamos berendezéseinek létesítése helyett MSZ HD 60364-7-710 Gyógyászati helyek Dr.

Részletesebben

Barts J. Balázs, FRICS 2014.11.13. MIKOR VITTE UTOLJÁRA ÉPÜLETÉT SZERVIZBE?

Barts J. Balázs, FRICS 2014.11.13. MIKOR VITTE UTOLJÁRA ÉPÜLETÉT SZERVIZBE? Barts J. Balázs, FRICS 2014.11.13. MIKOR VITTE UTOLJÁRA ÉPÜLETÉT SZERVIZBE? Egy tisztességes termék esetében Hát igen De mi is a lényeg? Az építmény szervizkönyve Az építmény szervizkönyve igazolja a)

Részletesebben

Általános tájékoztató a műszaki-biztonsági ellenőrzésről

Általános tájékoztató a műszaki-biztonsági ellenőrzésről A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 89 (3) bekezdése szerint: Az elkészült gázszerelést a földgázelosztó vagy megbízottja az üzembe helyezés előtt köteles - az egyetemes szolgáltatásra jogosult

Részletesebben

Általános műszaki információk

Általános műszaki információk Általános műszaki információk II Tartalomjegyzék Villamos kifejezések és szabványok......................................................... H2. oldal Kaszkádolás..................................................................................

Részletesebben

Villamos berendezések üzembe helyezés előtti első felülvizsgálata

Villamos berendezések üzembe helyezés előtti első felülvizsgálata Villamos berendezések üzembe helyezés előtti első felülvizsgálata Az OTSZ 3. rész XII. fejezete foglalkozik a villamos berendezések ellenőrzésével, s szó szerint a 28/2011. (IX.6.) BM rendelet (OTSZ) nem

Részletesebben