Az illetményemelés elodázhatatlan 3. oldal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az illetményemelés elodázhatatlan 3. oldal"

Átírás

1 Czövek János: Az illetményemelés elodázhatatlan 3. oldal A célok nem változnak, 2013-ban is helyt kell állni! 2012-ben helytálltunk ez az elmúlt év rövid summája. Elvégeztük mindazt, amit a nemzet ránk bízott és azokkal az eszközökkel tettük mindezt, amivel rendelkeztünk ezekkel a szavakkal kezdte beszédét Hende Csaba az éves értékelõ és feladatszabó vezetõi értekezleten. A honvédelmi miniszter a köztársasági elnökre hivatkozva nyomatékosította, hogy a magyar honvédek missziós feladat-teljesítése elismerésre méltó. Azt már mi tesszük hozzá, hogy mindez nem köszön vissza az illetményekben, hiszen e sorok írójának kérdésére válaszolva a tárca vezetõje elmondta: a közszférában a 2013-as költségvetési törvény nem tartalmaz fedezetet a bérek emelésére. (Folytatás a 7. oldalon) A honvédelmi tárca bérajánlata jelenleg elfogadhatatlan! Folytatódó bértárgyalások A évi bérmegállapodással kapcsolatos szakmai egyeztetések február 1-jén tovább folytatódtak. A honvédelmi tárca képviselõi és a szakszervezetek vezetõi közötti találkozón érdemi elmozdulás nem történt, delegációnkat Czövek János elnök vezette. A szakmai egyeztetések következõ fordulója február 8-án lesz. 2. oldal Tartalom: Illetményemelés még ebben a ciklusban? 2. oldal Aktualitások a Liga Tanács elõtt 6. oldal Visszatekintõ oldal Megjöttek a katonák, itt a víz! 12. oldal Tanácsadó testületi ülés és szerzõdéskötés a Signal Biztosító Zrt. központjában 19. oldal

2 Bérek Elsõként Kedves Olvasó! Ön jelenleg az Egység újság online kiadása elsõ évfolyamának elsõ számát böngészi. Újságunk januári számában már tájékoztattam Önöket, hogy a szigorú és takarékos költségvetés miatt a nyomtatott változat pótlásaként három alkalommal februárban, áprilisban és augusztusban online kiadással jelentkezünk. Íme az elsõ. A borító egy kicsit más, mint amit az Egység címoldalán megszokhattak, de talán tetszeni fog. A tartalom alapvetõen a weblapon megjelent írásokra és a történések hátterére támaszkodik. Az elsõ online kiadás középpontjába a bérárgyaláson történteket állítottuk, elolvashatják, mi történt napról-napra, de azt is, hogy mi a Hosz vezetõinek álláspontja. Sok jó hírt ugyan nem tudtunk közölni, ám mégis kellemes idõtöltést és sok hasznos információt kívánunk mindenkinek. Márciusban újra jelentkezik az Egység újság, az online kiadás pedig áprilisban jut el újra tagjaink címeire. Újra felhívjuk figyelmüket, hogy igyekszünk elemzõ jegyzeteknek, véleményt formáló írásoknak is helyt adni. Legyen partner ebben Ön is, várjuk leveleit, közzétételre szánt gondolatait! Szita Róbert fõszerkesztõ Címünk: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/b, a borítékra kérjük írják rá: Egység szerkesztõsége Illetményemelés még ebben a ciklusban? Amit a leginkább sajnálok, hogy egyelõre nem tudtunk illetményemelést adni a katonáinknak, akik a morális mellett nagyobb anyagi elismerést is érdemelnének mondta dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter. Az MTI-nek adott évértékelõ interjúban a tárca vezetõje kijelentette: bízom benne, hogy még ebben a ciklusban lehetõségünk lesz a magyar katonák kiváló munkáját és teljesítményét ilyen módon is elismerni... Így indultunk neki tehát a 2013-as évnek. Hogy mi történt illetményemelés ügyben azóta? Az alábbiakban és a 3-5. oldalakon megjelentekbõl megtudhatják. Hende Csaba: Törekszünk az illetményemelésre Szûkszavú választ adott a honvédelmi miniszter fõszerkesztõnk azon kérdésére, mely a katonák illetményeinek fejlesztésére vonatkozott. A horvátlövõi jubileumi trianoni ünnepség utáni kérdés-feleletet szó szerint idézzük... - Miniszter úr! Ön az elmúlt év végén, az MTI-nek adott nyilatkozatában elismerte a magyar katonák 2012-es teljesítményét. Lesz-e ennek a dicséretnek tárgyiasult formája, anyagi elismerése még ebben a kormányzati ciklusban? Hende Csaba: Törekszünk rá, hogy legyen! ban vagy 2014-ben? Hende Csaba: Meglátjuk, igyekszünk minél hamarabb! A honvédelmi tárca bérajánlata jelenleg elfogadhatatlan! A HM a bértárgyalások elsõ fordulója során megfogalmazta, hogy jelenleg nincs lehetõség az illetményemelésre. Emellett az sem jó hír, hogy 200 ezer forintban állapította a parlament a béren kívüli juttatások maximális összegét. A szakszervezetünk képviseletében többször is élesen fogalmazó Czövek János elnök, Bazsik István és Szendrei Zoltán alelnökök hangsúlyozták, hogy a tárca jelenlegi ajánlata elfogadhatatlan. A január 24-i egyeztetésen Fodor Péter ezredes, a HM KPH fõigazgatója vezette a HM tárgyaló delegációját. Optimista várakozással tekintettek a bértárgyalások elé a HM égisze alá tartozó szakszervezetek. Mint a másfél órás elsõ körös egyeztetés Szita Róbert után kiderült, a történések sajnos nem bennünket igazoltak. Vezetõ tisztségviselõink mellett, a Hodosz képviseletében dr. Zsiga Imre elnök és Varga István alelnök, míg a BEOSZ részérõl Galló István alelnök vett részt az egyeztetésen. A HM részérõl dr. Bársony Krisztina ezredes asszony, Mészáros Gabriella alezredes asszony és Szécsi László õrnagy vett részt az elsõ fordulós tárgyaláson. Alapvetõen három téma köré kell csoportosítani a mai tárgyalásokat: az illetmények, a béren kívüli juttatások és a kétoldalú megállapodások kérdése mondta el az egyeztetések bevezetõjében Fodor Péter ezredes. A HM tárgyaló delegációja bejelentette: a béren kívüli juttatásokat a HM a tavalyi szinten szeretné biztosítani továbbra is. Mivel jogszabályi változás történt január 1-tõl, és a HM mozgástere szinte minimális, ezért 200 ezer forintban maximalizálták (költségvetési törvényben rögzítettek szerint) ezt a juttatást. Online A HONVÉDSZAKSZERVEZET LAPJA az EMPA tagja, megjelenik havonta. Elôfizethetô a Hosz irodáiban. Tagjainknak ingyenes! A lap az Egység 2002 Kft. kiadványa. Ügyvezetõ: Bódis Sándor ISSN Szerkesztôség: Budapest VIII., Kerepesi u. 29/b Levelezési cím: Hosz, Egység 1581 Budapest, Pf. 65 Tel.: (1) Fax: (1) Felelôs kiadó: Czövek János, a Hosz elnöke Fõszerkesztô: Szita Róbert Rovatszerkesztô: Kiséri-Nagy Ferenc (fotó) Dr. Hajós Dezsõ (tagszervezés) Lapterv, tipográfia: Kiss Csaba Nyomdai munkálatok: TRADEORG Nyomda, Fûzfôgyártelep Felelôs vezetô: Tóth Zoltán Következõ lapszámunk áprilisban jelenik meg. 2

3 f e b r u á r Az illetményemelés elodázhatatlan! Miért is szükséges és elodázhatatlan már az illetményemelés, ezt összegeztük Czövek Jánossal, szakszervezetünk elnökével. - Elnök úr! A Hjt es életbe lépése óta a katonák illetményei érdemben nem emelkedtek. Napjainkra sok kolléga teljesen eladósodott, az illetmények már nem elegendõek a napi megélhetés biztosításához... - Valóban, a katonák túlnyomó többsége a reálkeresetek, és a jogszabályi változások következtében az elmúlt tizenegy évben folyamatosan a vesztesek kenyerét volt kénytelen enni. A 2006-os évben elvették a 13. havi illetményünket is. Ugyanakkor a KSH adatai szerint, ha kis mértékben is, de folyamatosan nõttek a civil bérek. A katonáink illetményeinek reálértéke idõközben mintegy 40-45%-kal csökkent. - Lehetséges, hogy az alacsony illetmények is közrejátszottak az elvándorláshoz? - Tény, hogy az elmúlt években folyamatos szervezeti változások tizedelték a Magyar Honvédség létszámát, nem beszélve a fluktuációról. Azok a kollégák, akik 25 év szolgálati idõvel rendelkeztek, azok vagy nyugállományba vonultak, vagy találtak maguknak más, jobban fizetõ foglalkozást, s így folyamatosan távoztak a haderõbõl. A kiképzett szakemberek pótlása, a beosztások újbóli feltöltése pedig óriási energiákat és pénzforrásokat emészt fel a tárca költségvetésébõl. Egyébként a bérek egyre csökkenõ vásárló értéke miatt egyre nehezebb beosztásba helyezni a speciális beosztású szakembereket. Nagyon nehéz az informatikus, az orvos, a jogász munkakörök feltöltése. - Ön szerint milyen bérszínvonalat kell elérni a szerzõdéses legénységi állomány esetében? - Sajnos a szerzõdéses legénységi állomány egy jelentõs része már hétvégére sem utazik haza. Nincs rá pénzük, többeknek a napi élelmiszerre sem jut, így kénytelenek a jóindulatra hagyatkozva a gyors segélyként kiosztott zsíros kenyeret elfogyasztani. A 2012-ben bevonult legénységi katona fizetése mindössze nettó ezer forint. Ez elfogadhatatlan! A kormány, illetve a parlament döntése értelmében január elsejétõl emelkedtek a minimálbérek. A szakmunkás minimálbér 114 ezer forint lett. Szerintünk ezt a szintet el kell érni a szerzõdéses legénységi állomány illetményeinél is. Tudni kell, hogy jelenleg 106 ezer forint a kezdõ szerzõdéses katona bruttó bére. Ez mintegy 10%-kal alacsonyabb a fenti bérszínvonalnál. Bérek - Mi a helyzet az altisztek illetményeivel? - Még a tapasztalt, jól képzett altisztek is, akik hosszú évek óta szolgálják hazánkat, egyre többször azzal szembesülnek, hogy a fizetésükbõl nem tudják eltartani családjukat. Az altisztek esetében is a minimálbér a jellemzõ kereset, ugyanakkor õk a Magyar Honvédség igazi teherhordozói. Szerintünk nekik kellene olyan jövõt biztosítani, amellyel elismerjük hosszú távon is kiemelkedõ teljesítményüket. - A tisztek esetében az elmúlt idõszak ugyan sok pozitív változást hozott, ám az õ életük sem gondtalan... - Ez igaz, hiszen az alacsonyabb rendfokozatúak esetében megjelennek a megélhetési problémák. Ezért már õk is a civil életben keresik a jobb kereseti lehetõségeket. Érdemes megjegyezni, hogy a tisztek zömének csak azért magasabb a fizetése, mert a beosztásukhoz szükséges idegen nyelvismeretet pótlékfizetéssel ismeri el az állam. - A Magyar Honvédség esetében az a legdrágább katona, aki jól kiképzett, több missziót is megjárt, ugyanakkor az alacsonyabb fizetés miatt elhagyná a pályát, és így a pótlásáról majd gondoskodni kell. - Ez tény, valóban az a legdrágább katona, akit kiképzünk, aztán kénytelenek vagyunk elengedni. Ezért is elfogadhatatlan számunkra, hogy a civil életbõl ne a legrátermettebb fizikai és szellemi képességgel rendelkezõk jöjjenek be, hanem, akiket a munkaügyi központok már sehová sem tudnak kiajánlani. Az is elfogadhatatlan, hogy a sorozó központok azzal a kommunikációval próbálnak minél több katonát toborozni a rendszerbe, hogy majd a külszolgálat idején mennyi többletkeresetre tesznek majd szert. Ugyanakkor tudjuk, hogy külszolgálatra maximum ezer katona mehet ki évente. Emellett vannak olyan beosztású katonák is, akik külszolgálaton egyáltalán nem vehetnek részt. - Elnök úr! Összefoglalva a beszélgetést, mit követel a Honvédszakszervezet? - Az állomány megbecsüléséhez szükséges a szakszervezetek által a közszférában megfogalmazott igényeknek megfelelõen az illetmények azonnali 20%-os emelése. Ennek érdekében pedig azt követeljük, hogy a honvédelmi tárcánál azonnal kezdõdjenek meg a évi bértárgyalások. Meggyõzõdésünk, hogy a honvédelemre jellemzõ munkabéke társadalmunk fontos értéke, közös érdekünk annak megõrzése. Szita Róbert A Hosz azt kérte, hogy a bevezetéssel kapcsolatban készüljenek hatásvizsgálatok, elemzések, s a HM ezek alapján készítse el javaslatát a évi béren kívüli juttatások rendszerére. Errõl pedig minél gyorsabban kezdõdjenek meg az egyeztetések. Czövek János elnök hozzátette: az emberek mára olyan helyzetbe kerültek, hogy a megélhetés és az élelem lett a legfontosabb számukra. Azt a pénzt, amit megkapnak, azt el is költik. Az ajánlat következményeként félõ, hogy az eddigieknél is gyakoribb elvándorlás indul be. Bazsik István alelnök élesen fogalmazott, amikor kijelentette: A helyzetet nem lehet azzal legitimálni, hogy a tárca a szakszervezetektõl várja a javaslatot. Ez az ajánlat elfogadhatatlan. Kérjük, hogy a HM tegyen javaslatot a megoldásra. Addig is mindenkinek arra kell készülni, hogy ez milyen hangulatot okozhat. A HM KPH fõigazgatója válaszában elmondta, hogy a hivatal kidolgozza javaslatát, majd hozzátette, hogy arra törekednek, hogy a katona-állomány megfelelõ ellátást kapjon 2013-ban is. Az illetmények jövõbeni alakulásáról szóló napirendi téma során a HM részérõl elhangzott: A tárca költségvetési nehézségei miatt (a személyi juttatásokra nem jut több forrás, mint tavaly 115 milliárd forint) a HM büdzséjében nincs fedezet az illetmények emelésére. A munkavállalói oldalon helyet foglaló szervezetek Hosz, Hodosz, BEOSZ mindegyike aggodalmát fejezte ki az ajánlattal kapcsolatban. Kiemelték, hogy 11 éve nem volt érdemi illetményemelés, a bérek reálértéke pedig közel 40%-kal csökkent. Az OKÉT megállapodásnak megfelelõen továbbra is a 20%-os illetményemelést követelünk! Le lettünk forrázva, ezért idõt kérünk, bár lehetõleg napokon belül szeretnénk újra asztalhoz ülni javasolta Szendrei Zoltán alelnök. A HM tárgyaló delegációja nem gyõzte hangsúlyozni, hogy a honvédelmi tárca továbbra is fenn tudta tartani azt a kivételezett helyzetét, hogy nem tartozik a kafetéria körébe. A bérkompenzáció a tavalyihoz hasonlóan fog idén is megtörténni. Szita Róbert - Kiséri-Nagy Ferenc 3

4 Bérek A bértárgyalások megkezdését sürgeti szakszervezetünk A január 8-i eseményen a döntéshozók a januári érdekvédelmi ügyekrõl, az üdültetési szabályzatról, valamint a tag- és szolgáltatásszervezésrõl is tárgyaltak. Az ülést Czövek János elnök vezette. Rendhagyó módon kezdõdött az idei elsõ elnökségi ülés. Történt ugyanis, hogy az ügy fontosságára való tekintettel napirend elõtt Reményi Zsuzsánna, a Signal Biztosító Zrt. üzletági igazgatója tájékoztatott a cég életbiztosítási ajánlatáról. Az elnök rövid köszöntõje után, napirend elõtt a biztosító történetérõl, valamint a társadalmi szervezetek üzletágról tájékoztatott Reményi Zsuzsánna. Ezt követõen pedig a Signal azon ajánlatát ismertette, melyben a Honvédszakszervezet kérésére a kockázatviselés közössége miatt már a csonttöréssel járó baleset esetén járó biztosítási összeg is szerepelt. Az ajánlatról szóló egyeztetés után elsõsorban a káreseményekre és a kárrendezésekre vonatkozó kérdésekre válaszolt az igazgató asszony. Az elnökség a napirendi témák elfogadása után a Signal Biztosító Zrt. és a Hosz közötti szerzõdésrõl döntött. A szerzõdést a tervek szerint még e héten aláírja a két vezetõ. Napirend szerint elsõként a vezetõ tisztségviselõk aktuális tájékoztatója hangzott el. Czövek János bevezetõjében elmondta, hogy rendkívül nehéz év elé néz szakszervezetünk. Az elnök emlékeztetett a legutóbbi HÉF ülésen elhangzottakra, melybõl kiderült, hogy semmilyen bérmaradvány nincs, ezért az állomány 2012 végén nem kapott egyszeri elismerést. Szakszervezetünk - egyszeri kifizetésre vonatkozó - kérése mintegy 1 milliárd forintot igényelt volna, ugyanakkor mint mondta a Honvéd Kórház konszolidációjára honvédségi költségvetésbõl kifizetett 5 milliárd forintot a tárca. Ezek az anomáliák arra kényszerítenek bennünket, hogy hatékonyabb stílusban dolgozzunk, illetve érjük el céljainkat tette hozzá Czövek János. Ezt követõen a nyugállományú szakemberek rész- és idõszaki foglalkoztatásáról, majd a szakszervezet 2012-es pénzügyi elszámolásáról és a kongresszuson hozott határozatok végrehajtásáról, így a lefolytatott személyi beszélgetésekrõl is tájékoztatott az elnök. Czövek János a Liga Szakszervezetek rendkívüli kongresszusáról, a hon és rendvédelmi szövetség létrehozásáról, a tervek szerinti február i továbbképzés megszervezésérõl és az év végi eseményekrõl, köztük a cirkuszi rendezvény sikerérõl is informálta a megjelenteket. Az elnök fontosnak tartotta megfogalmazni, hogy a vezetõ tisztségviselõk minden katonai szervezethez legalább egy alkalommal szeretnének eljutni 2013-ban is. Czövek János a központi iroda ügyviteli szabályzatának és munkarendjének megváltozásáról is beszélt. A napirendi téma során Szendrei Zoltán alelnök az OKÉT december végi ülésérõl, a valós bértárgyalások megkezdésének szükségességérõl, a bérkompenzációról, majd az Euromil elnökének írt levél tartalmáról tájékoztatta a megjelent döntéshozókat. Ezt követõen az Egység 2002 Kft. és a Vodafone Zrt. közötti, majd a Katonákért Alapítvány és a Vodafone Zrt. közötti szerzõdés megvalósulásáról volt szó. Szekeres István, a kuratórium elnöke a hátralékok, kintlévõségek behajtásáról, valamint az ez évre vonatkozó szerzõdés-ajánlatról is tájékoztatta az elnökséget. A pártoló tagfelvételrõl szóló napirendi téma során Bakos Lászlót, Stokinger Andrásnét, Horváthné Szkok Henriettát, Egervári Dórát, Rokolya Tibort, Szajkó Pétert, Bödõ Viktóriát, Mics Andrást, Huszár Róbertet, Feketéné Németh Mónikát vette fel az elnökség. A következõ havi érdekvédelmi ügyekrõl szóló egyeztetés során az elnökség elõször a 2013 évi béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos tárgyalásokon képviselendõ álláspontról döntött. Bazsik István alelnök megfogalmazta: ki kell harcolnunk, ami jár, bérköveteléssel kell fellépnünk, ezért javaslom, hogy a 2012-ben már megfogalmazott 20%-os illetményfejlesztést még hangsúlyosabban követeljük. Sörös István elnökségi tag azt javasolta, hogy a tárgyalások elején kérje a Hosz, hogy a HM a korábbi évek tapasztalataival ellentétben adja meg a elosztható források mennyiségét. Lippai Csaba budapesti érdekvédelmi ügyvivõ pedig azt fogalmazta meg, hogy a tárgyalásokon a tagság véleményét korrekt, hangsúlyos módon jelezzék a vezetõ tisztségviselõk. Szendrei Zoltán alelnök pedig a 2012-es követeléseket, közöttük a 20%- os illetményfejlesztési törekvések továbbvitelét állította elõtérbe. Szijártó Zsolt, a szerzõdéses szekció vezetõje azt emelte ki, hogy a tagság érdekeit elõtérbe helyezve kell az egyeztetéseken részt venni. A téma tárgyalásának végén elhangzott: a katonáknak illetményemelésre van szükségük. Az elnökség úgy határozott, hogy a Hosz konkrét célokkal bíró, konkrét bértárgyalások megkezdését sürgeti. A döntés szerint az elnökség nyílt levelet fogalmaz meg a honvédelmi tárca irányítójának, melyben egyebek mellett azt követeli, hogy január 15-ig kezdõdjenek meg az egyeztetések. Amíg a béren kívüli juttatásokról szóló tárgyalások nem fejezõdnek be, addig a HM a évi megállapodásnak megfelelõen fizeti a juttatásokat a szerk. A Hosz üdültetési szabályzatának várható változásairól, valamint az üdültetési díjak évi aktualizálásáról Bódis Sándor tájékoztatott. Az Egység 2002 Kft. ügyvezetõje miután az alsóörsi lakókocsi, a békésszentandrási üdülõ és a hajdúszoboszlói apartmanok kihasználtságáról, üzemeltetési eredményeirõl tájékoztatott, az elnökség az üdülések megrendelésének módjáról, a lemondási díjról és a 2013-as üdülési tarifákról döntött. Az ügyvezetõ azt is elmondta, hogy ebben az évben az Egység 2002 Kft. csak a Hosz központi rendezvényeit fogja bonyolítani, az alapszervezetektõl már nem fogad be ilyen felkéréséket. A tagszervezõ és szolgáltatási tevékenységrõl szóló tájékoztató során Dr. Hajós Dezsõ kiemelte a tagszervezési munka alapkérdését, miszerint, miért éri meg manapság Hosz-tagnak lenni? Az elõadó hozzátette: a szentendrei tavalyi hat alkalommal összesen közel 700 fõ vált szakszervezeti taggá, így összesen 9700 fõs jelenleg a Hosz. Dr. Hajós Dezsõ elmondta, hogy pénzben mérhetõ módon a szolgáltatási elem adja meg a választ a miért éri meg nekem? kérdésre. Az idei feladatok között megfogalmazta a szentendrei programsorozat és a kiemelt rendezvények folytatását, valamint a Hosz szakmai jellegének erõsítésének fontosságát a taglétszám tisztek és altisztek körében (MHTT, Tiszti Kaszinó, NKE, Vk-i tanfolyam, stb.) történõ emelése érdekében. Egyebekben a DFT. Hungaria Kft. által, a Hosz tagoknak szervezett nyelvtanfolyamokról, a hoszos címek jogosultságáról egyeztettek, majd az év végi leltározás végrehajtásáról informálta a megjelenteket Lippai Csaba budapesti érdekvédelmi ügyvivõ. Az elnök az egyebekben még arra kérte az alapszervezeti vezetõket, hogy az érdekvédelmi ügyvivõkön keresztül adják meg azokat az idõpontokat, amelyek megfelelnek a Hosz vezetõ tisztségviselõi által tartandó aktuális tájékoztatókra. Legközelebb február 5-én tart ülést az elnökség. Szita Róbert - Kiséri-Nagy Ferenc 4

5 f e b r u á r Lesz-e megállapodás? A bértárgyalások megkezdése elõtt szakszervezetünk vezetõ tisztségviselõit fogadta a honvédelmi miniszter. Czövek János elnök és Bazsik István alelnök hangsúlyozta, hogy már elodázhatatlan az illetményemelés. A január 21-i találkozón, a munkáltató oldalán dr. Hende Csaba mellett dr. Szarka Gábor kabinetfõnök és Kovács Tamás humánpolitikai fõosztályvezetõ is részt vett. Szakszervezetünk vezetõ tisztségviselõi a katonákat érintõ legfontosabb kérdésekrõl tájékoztatták a minisztert. A megbeszélésen szó esett a különbözõ állománykategóriák illetményeinek jelenlegi helyzetérõl. Itt fogalmazta meg Czövek János elnök, hogy a katonák immár 11 esztendeje Bérek nem részesültek illetmény-emelésben, ezért a bérek reálértéke mintegy 40%-ot romlott. Az is elhangzott az egyeztetésen, hogy az alacsonyabb fizetési kategóriájú kollégák - a szerzõdéses legénységi állomány tagjai és az altisztek - már napi megélhetési gondokkal küzdenek, e helyzet megoldása pedig nem lehet más, mint az illetményemelés. A honvédelmi miniszter kijelentette, hogy noha õ személyesen is szükségét látja az illetményemelésnek, a tárca költségvetésében a tavalyihoz hasonlóan, idén sem szerepel forrás az illetmények emelésére. Megtudtuk, hogy a honvédelmi tárca irányítója a közeli jövõben csapatlátogatásokon vesz majd részt, melyeken személyesen is szeretne szembesülni a katonák valós gondjaival. A miniszteri találkozón elhangzottak ismeretében e sorok írójában felmerül a kérdés, hogy a január 24-én kezdõdõ bértárgyalások vajon megállapodással zárulhatnak-e? Szita Róbert - Kiséri-Nagy Ferenc Alacsony az illetményed? - Várjuk a bérpapírodat! Arra kérjük tagjainkat, hogy amennyiben szívesen hozzájárulnának az adatgyûjtéshez, úgy küldjék el bérpapírjaikat az címre vagy a 0222/61-77-es HM faxra. Minden így a név és a katonai szervezet letakarásával beérkezõ bérpapírt is megköszönünk, illetve az adatvédelmi szabályoknak megfelelõen kezelünk. Fókuszban a közszférás bérek - Az OKÉT-en történt Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ Tanács (OKÉT) szerint a kormány a közszolgálati munkavállalók nyugdíjkorhatáron túli foglalkoztatásáról szóló határozata alkotmányellenes, hátrányos megkülönböztetést tartalmaz, indokolatlan, végrehajtása pedig ilyen rövid határidõvel lehetetlen. Az OKÉT ülés másik témájában a szakszervezetek megerõsítették a 2013-as évre vonatkozó 20 százalékos bértarifa-emelési követelésüket. Szakszervezetünket Bazsik István alelnök képviselte. Az OKÉT ülésén a munkavállalókat képviselõ szakszervezetek azt követelték, hogy január 31-ig vonja vissza a kormány a közszolgálati munkavállalók nyugdíjkorhatáron túli foglalkoztatására, az így felszabaduló munkahelyek betöltésére valamint a nyugdíj és a munkabér együttfolyósítási tilalmára vonatkozó jogi rendelkezéseket. Az OKÉT ülés másik témájában a szakszervezetek megerõsítették a 2013-as évre vonatkozó 20 százalékos bértarifa-emelési követelésüket. A közszférában 2008 óta nem volt tarifarendezés, ennek következtében a kialakított bérrendszer mûködésképtelenné vált, a munkavállalók 30 százaléka az országos minimálbér alapján kapja a fizetését, nem a felépített tarifarendszer szerint. Az azóta eltelt öt évben a közszféra munkavállalóinak kézhez kapott jövedelme 25 százalékot veszített értékébõl. Az ülésen több szakszervezet vezetõje drámai hangon foglalta öszsze egyes ágazatok dolgozóinak kilátástalan helyzetét, megélhetési gondjait és az ezzel kapcsolatosan növekvõ feszültségeket. A munkavállalói oldal kezdeményezte a bérek rendezésérõl szóló tárgyalások sürgõs, a február eleji bérfizetést azonnal követõ folytatását. Fotó: Kiséri-Nagy Ferenc 5

6 Szövetségi kapcsolatok Aktualitások a Liga Tanács elõtt Tagfelvétel, a Liga Akadémia Alapítvány Alapító Okirata, a Liga Szervezeti és Mûködési Szabályzata, valamint a szakszervezeti szövetség zalaegerszegi ingatlanjainak értékesítése szerepelt a Liga Tanács január 28-i ülésének napirendjén. Az esemény lehetõséget adott arra is, hogy a résztvevõk rövidebb-hosszabb megbeszéléseket folytassanak aktuális szakszervezet-politikai kérdésekrõl. Bennünket Bazsik István alelnök és Jakubik András érdekvédelmi ügyvivõ képviselt. Szita Róbert - Kiséri-Nagy Ferenc Fiatal munkavállalók és problémáik Az egyik legkiszolgáltatottabb korosztály a munkaerõpiacon a 25 év alatti fiataloké - hangzott el a Fiatalok Ligája Küldöttgyûlésén. A január 28-i - Gaskó István Liga elnök részvételével lebonyolított - eseményen arról is szó esett, hogyan lehet a leghatékonyabbra fokozni a kapcsolattartást, a szervezeti kommunikációt és a tagtoborzást. A Honvédszakszervezet küldöttjeként Justin János veszprémi alapszervezeti vezetõ vett részt, akit Szijártó Zsolt kecskeméti alapszervezeti vezetõ, korábbi küldött kísért el az eseményre. A küldöttgyûlésen dr. Szilágyi Veronika számolt be az elõzõ fél esztendõ fiatalokat érintõ történéseirõl. A Fiatalok Ligája elnöke vezetésével ezt követõen a 2013-as programot vitatta meg a fórum. Ekkor többen is érzékeltették az általuk képviselt fiatalok problémáit. A Hosz képviseletében felszólaló Szijártó Zsolt a határozott idejû szerzõdéssel rendelkezõ szerzõdéses katonák jelenlegi helyzetérõl adott hû képet a résztvevõknek. Az ülés végén az idei költségkeret felhasználásról is döntöttek. Szita Róbert - Kiséri-Nagy Ferenc HoszTv: Fókuszban az illetmények és a béren kívüli juttatások A HoszTv idei elsõ adása a legtöbb idõt a bértárgyalásokról szóló beszámolónak szenteli. Czövek János elnök és Bazsik István alelnök elmondják, hogy mire jutottunk a HM és a szakszervezetek közötti elsõ egyeztetésen, illetve az OKÉT legutóbbi ülésén, míg Gaskó István Liga elnök a konföderáció lehetõségeirõl, a szakszervezeti szövetség támogatásáról beszél. Negyven perces összeállításunkban beszámolunk a Liga Tanács ülésérõl és a Fiatalok Ligája Küldöttgyûlésérõl is. A legfontosabb aktuális hírek között értesülhetnek a leltározási tevékenységrõl, az Egység 2002 Kft. feladatairól, a szolgáltatás- és tagszervezés sikereirõl, valamint az szja 1%-ának Katonákért Alapítvány javára történõ felajánlásáról is. Jó tévézést mindenkinek! 6

7 f e b r u á r A célok nem változnak, 2013-ban is helyt kell állni! (Folytatás a címlapról) A honvédelmi miniszter az értekezleten kiemelte: az elvégzett közvéleménykutatások szerint a megkérdezettek 3,1% értékelte elégtelenre a honvédség munkáját, a többség közepesen elégedett, illetve elégedett volt a teljesítménnyel. A tavalyi, 2012-es esztendõ egyik igen fontos megállapítása, hogy amit az ország gazdasága tud vállalni, azt minden körülmények között meg is tesszük. Megõrizzük a képességeket, lecseréljük a kifutó technikai eszközeinket mondta a honvédelmi miniszter, majd hozzátette: kemény és elkötelezett munkával tesszük majd dolgunkat 2013-ban is. A 2013-as költségvetésrõl Hende Csaba elmondta: a kormány több mint 7 milliárddal emeli a tavalyi költségvetésünket, így a kiadási fõösszeg milliárd forint lesz, ez a GDP 0,7%-ának felel meg. Ezt követõen a miniszter által csak fogaskerekeknek nevezett, modernizációs törekvésekrõl beszélt, ekkor szólt a radarháló korszerûsítésérõl, a Gripen program folytatásáról, valamint a missziós sikerekrõl is. A 2013-as esztendõ fõ feladatai között a balkáni szerepvállalás és a missziókban való rugalmas jelenlét fontosságáról beszélt. A miniszter elmondta, hogy ezekben a napokban körvonalazódnak a Mali-misszió feladatai, szerinte mintegy tíz magyar katona vesz majd részt a küldetésben. Kiemelten szólt arról is, hogy keresztül kell vinni a nemzeti helikopter-képesség megerõsítését. Hozzátette: igen tartalékos gazdálkodás szükséges, zárolni fogjuk a költségvetés egy részét, ez a háttérintézményeknél 20%-os, a csapatoknál 10%-os zárolást jelent, a részleteket pedig a tervezési körlevél tartalmazza majd. Aláhúzta: nem gyõzöm hangsúlyozni a takarékosság fontosságát, a honvédség egészének érdekét kell figyelembe venni, csak egy költségvetés létezik, a többletet semmi esetre sem szabad elkölteni, vissza kell azt adni! A törvényi háttér átalakításaként a parlament elfogadta az új Hjt.-t. Feladatszabás, bérek Elmondta azt is, hogy folytatni kell az MH által már nem használt ingatlanok visszajuttatását, a Hadik-tervet, de a HM Ei. Zrt. által elõállított világszabadalom alapján biztosítjuk egész országrészek számára a tiszta és egészséges ivóvizet. Hende Csaba kiemelte: Nincsen haderõ tartalék nélkül, jelenleg 4300 önkéntes tartalékos katona áll rendelkezésre, készen állnak a szolgálatra, de sok még a tennivaló, hiszen 2014-ig 8 ezer katonával szeretnénk rendelkezni. Valósághû kommunikációval szeretnénk tovább építeni a honvédség és a társadalom kapcsolatát. A honvédelmi kötelék új kezdeményezés, mely azokkal a civil szervezetekkel, sportegyesületekkel kíván együttmûködni, melyek elsõsorban a küzdõsportok, a rádióamatõr sportok terén nyújt majd kikapcsolódási lehetõséget a fiataloknak. Minden parancsnokot arra kérek, hogy támogassa a kezdeményezést tette hozzá. Közelednek a választások. Semmiféle pártoskodást, véleménynyilvánítást nem tûrök el. A jó ízlés mindenkit kötelez, már a nemzet minden tagjának védelmében. Szolgálatban és egyenruhában mindenki a honvédséggel kell, hogy foglalkozzon. Képes-e a honvédség nemzeti intézményként viselkedni ez a jövõ kérdése fogalmazta meg Hende Csaba. A miniszter azt is nyomatékosította, hogy 2013-ban sem jutunk el a végcélhoz, de, ha a nemzet azt érzékeli, hogy illõen szolgálunk, akkor emelkedik a honvédok becsülete. Örömét fejezte ki, hogy a köztársasági elnöknél tett látogatás kapcsán dr. Áder János olyan meleg szavakkal ecsetelte elismerését az afganisztáni miszszió meglátogatása kapcsán, ami a jövõ számára is pozitív. Összefoglalva: az idei esztendõ is nehéz lesz, munkával lesz tele, és mi ezt el is végezzük. Célunk az MH és a Magyarország teljes megújítása, célokat, de még részcélokat sem adunk fel. A cél nem változik, 2013-ban is álljunk helyt szólított fel a honvédelmi tárca irányítója. Az értekezlet végén, a köztársasági elnöki határozatok ismertetése során bejelentették, hogy Fodor Lajos közigazgatási államtitkár távozik, helyét február 1-jei hatállyal dr. Dankó István eddigi jogi helyettes államtitkár foglalta el. Sz.R.-K.N.F. A költségvetési törvény nem engedi az illetmények emelését Az évértékelõ és feladatszabó értekezlet után megint megkérdeztük a minisztert, lesz-e lehetõség 2013-ban arra, hogy megemeljék a katonák illetményeit. Miután két hete még Hende Csaba azt válaszolta, hogy törekednek és igyekeznek még ebben a kormányzati ciklusban elismerni a hivatásos és szerzõdéses állomány kiemelkedõ teljesítményét, január 31-én az alábbiakat felelte. - Miniszter Úr! Ön, de az államtitkári kinevezés alkalmával Áder János köztársasági elnök is nagyon szép szavakkal ecsetelte, hogy a magyar katonák 2012-es teljesítménye mennyire kiemelkedõ volt. Mikor lesz ennek kézzel fogható elismerése, lesz-e illetményemelés idén? - A katonák illetményeinek emelésére vonatkozó törekvésünk nem változott, erre a kormányzati ciklusra vonatkozik, az pedig 2014-ig tart. Ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy a költségvetési törvény nem teszi lehetõvé azt, hogy a közszférában 2013-ban béreket emeljünk - mondta el kérdésünkre válaszolva Hende Csaba honvédelmi miniszter. Szita Róbert - Kiséri-Nagy Ferenc 7

Kíváncsi a miniszter...

Kíváncsi a miniszter... Vargha Tamás parlamenti államtitkár: A kormány elkötelezett a közszféra illetményeinek rendezése ügyében 4-6. oldal Czövek János Hosz elnök: A katonákon csak az illetmények emelése segíthet Kíváncsi a

Részletesebben

Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal

Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal Ára: 99 Ft Tagjainknak ingyenes! 2011. február XX. évfolyam, 2. szám www.hsz.hu Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal Találkozó a honvédelmi miniszterrel.......... 3. oldal Bátran és nyíltan!...........................

Részletesebben

A kiképzés csúcsa. A teljes közszféra perelheti az államot a Kúria döntése alapján. Minden energiánkat a tagszervezésre kell fordítanunk

A kiképzés csúcsa. A teljes közszféra perelheti az államot a Kúria döntése alapján. Minden energiánkat a tagszervezésre kell fordítanunk A teljes közszféra perelheti az államot a Kúria döntése alapján Több százezer közalkalmazott és köztisztviselõ indíthat pert az állam pontosabban munkáltatója ellen a Kúria jogerõs ítélete nyomán, amely

Részletesebben

SZÉF: Honvédség nélkül?... 12. oldal Kormányváltás után 100 nappal... 14. oldal. Megmarad az önálló szolgálati törvény!.. 6-8.

SZÉF: Honvédség nélkül?... 12. oldal Kormányváltás után 100 nappal... 14. oldal. Megmarad az önálló szolgálati törvény!.. 6-8. 2010. október XIX. évfolyam, 10. szám www.hsz.hu Lemondtak az alelnökök, rendkívüli kongresszus lesz... 3. oldal SZÉF: Honvédség nélkül?................. 12. oldal Kormányváltás után 100 nappal... 14.

Részletesebben

Fókuszban az alapszabály... 5. oldal Elindult a kampány... 7. oldal Olimpia elôtt (1.): Egyenruhában Londonban?.. 10-11. oldal

Fókuszban az alapszabály... 5. oldal Elindult a kampány... 7. oldal Olimpia elôtt (1.): Egyenruhában Londonban?.. 10-11. oldal Május 21.: Magyar Honvédelem Napja! Ára: 99 Ft Tagjainknak ingyenes! 2012. május XXI. évfolyam, 5. szám www.hsz.hu shop.hsz.hu Már élni lehet az árfolyamgát lehetôségével... 14. oldal Legfrisebb hírek,

Részletesebben

A Hosz javaslatai garanciális elemekkel bôvítették a humánstratégiát... 4-5. oldal

A Hosz javaslatai garanciális elemekkel bôvítették a humánstratégiát... 4-5. oldal Ára: 99 Ft Tagjainknak ingyenes! Hivatásunk védelmében 2011. augusztus XX. évfolyam, 8. szám www.hsz.hu A Hosz javaslatai garanciális elemekkel bôvítették a humánstratégiát... 4-5. oldal Szeptember 17.:

Részletesebben

Év végi rendezvények

Év végi rendezvények Év végi rendezvények Tudosításunk a 18-19. oldalon olvasható Ára: 149 Ft Tagjainknak ingyenes! 2015. január XXI. évfolyam, 1. szám www.hsz.hu shop.hsz.hu Jelentõs illetményfejlesztés a honvédségben A következõ

Részletesebben

A munkavédelem gyakorlata

A munkavédelem gyakorlata 2008. XI. évfolyam 2. szám A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának lapja Május 1.: Konferencia és megemlékezés 8. oldal A munkavédelem gyakorlata 10. oldal Érdemes együttmûködni és összefogni

Részletesebben

XVI. évfolyam 2013. december 4. szám. Áldott Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben, egészségben gazdag boldog Új Évet kívánunk!

XVI. évfolyam 2013. december 4. szám. Áldott Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben, egészségben gazdag boldog Új Évet kívánunk! XVI. évfolyam 2013. december 4. szám Áldott Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben, egészségben gazdag boldog Új Évet kívánunk! Halottainkra emlékeztünk 2013 Tartalom Halottainkra emlékeztünk 2 Vezetők és

Részletesebben

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV 2012 BUDAPEST A FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET KIADVÁNYA Felelős kiadó Dr. Tömösváry Zsigmond nyá. dandártábornok, elnök Lektorálták Dr. Magyar István nyá. dandártábornok

Részletesebben

Aki a pénzügyek Tudósítóinktól

Aki a pénzügyek Tudósítóinktól www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 15. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM Felnövekvõ ágban a VIT Nyugdíjpénztár Megújul a VIT - új, aktív, dinamikus kommunikációs csatornákat nyitottunk

Részletesebben

SEGÉLY HELYETT ESÉLY!

SEGÉLY HELYETT ESÉLY! 2004. október VI. évfolyam 10. szám MOSZ-PVDSZ találkozó 2004 szeptember 13-án kétoldalú egyeztetést tartott a Mozdonyvezetõk Szakszervezete (MOSZ) és a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSZ). A felek

Részletesebben

Katonai emlékpark Pákozdon

Katonai emlékpark Pákozdon XIII. évfolyam 2010. október 3. szám Katonai emlékpark Pákozdon Megemlékezés Kőszegen A Kőszegi Nyugállományúak Egyesülete, immár a negyedik alkalommal tartott bajtársi találkozót a kőszegi várban. Ez

Részletesebben

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben?

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben? www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI 25 SZÖVETSÉGE 2015. JANUÁR-FEBRUÁR Az ágazati szakszervezeti szövetség éves! 21. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM A tartalomból: Megindultak az ágazati

Részletesebben

MOL Bányász Hírlap, a hiteles hírforrás!

MOL Bányász Hírlap, a hiteles hírforrás! 13. évfolyam, 140. szám, 2012. március A Rotary Fúrási Zrt. R-67-es diesel-elektromos fúróberendezése a kurdisztáni (Irak) térségben (Aqra 1-es fúráspont) Fotó: Kádár Sándor (2012. március 8.) MOL Bányász

Részletesebben

Disney. 7500 Ft-ért. Új, extra ágynemûhuzatok, pehelypaplanok, párnák érkeztek! matracok teljes választéka.

Disney. 7500 Ft-ért. Új, extra ágynemûhuzatok, pehelypaplanok, párnák érkeztek! matracok teljes választéka. Disney ágynemûhuzatok 7500 Ft-ért Új, extra ágynemûhuzatok, pehelypaplanok, párnák érkeztek! matracok teljes választéka. Fotó: Vass Szilárd 2 SAVARIA FÓRUM Október 21. péntek Jogászvíziók "Milyen lesz

Részletesebben

napig is az. Az országos érdekegyeztetés sztrájktörvény szigorítása, a 16%- os egykulcsos adó, a 98%-os viszszamenõleges

napig is az. Az országos érdekegyeztetés sztrájktörvény szigorítása, a 16%- os egykulcsos adó, a 98%-os viszszamenõleges CMYK www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 17. ÉVFOLYAM, 12. SZÁM Elfogadta az Országgyûlés az új Munka Törvénykönyvet Kormánypárti többséggel 255:98 arányban december

Részletesebben

A résztvevõk a minisztérium meghívására vettek részt az egyeztetésen, majd a délután megtartott sajtótájékoztatón elhangzottak

A résztvevõk a minisztérium meghívására vettek részt az egyeztetésen, majd a délután megtartott sajtótájékoztatón elhangzottak CMYK www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 17. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM Mi lesz veled Mt.? Az új Munka Törvénykönyve-tervezet 293. -ának mintegy fele hátrányosan érintené

Részletesebben

Polgárőr Magazin. Polgárőr Akadémia2. Csongrádi tanyaprogram. Döntött az elnökség. 2015. Február XX. évf. 2. szám

Polgárőr Magazin. Polgárőr Akadémia2. Csongrádi tanyaprogram. Döntött az elnökség. 2015. Február XX. évf. 2. szám Polgárőr Magazin 2015. Február XX. évf. 2. szám Polgárőr Akadémia2 Döntött az elnökség Csongrádi tanyaprogram Összefogás a betörések megelőzése érdekében Az Aegon Országos Kármegelőzési Program középpontjában

Részletesebben

TÁMOGASSA ADÓJA 1 SZÁZALÉKÁVAL A PRIMA PRIMISSIMA ALAPÍTVÁNYT

TÁMOGASSA ADÓJA 1 SZÁZALÉKÁVAL A PRIMA PRIMISSIMA ALAPÍTVÁNYT VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2011. JANUÁR. 16. ÉVF. 1. SZÁM TÁMOGASSA ADÓJA 1 SZÁZALÉKÁVAL A PRIMA PRIMISSIMA ALAPÍTVÁNYT A közhasznú szervezetként mûködô Prima

Részletesebben

Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXVII. évfolyam 10. szám 2015. március 19. Borongós idõben, ünnepi térzenével vette kezdetét az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 167. évfordulója alkalmából szervezett

Részletesebben

A Felderítők Társasága Egyesület Elnökségének beszámolója a megválasztása óta végzett munkáról.

A Felderítők Társasága Egyesület Elnökségének beszámolója a megválasztása óta végzett munkáról. 1 FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET A Felderítők Társasága Egyesület Elnökségének beszámolója a megválasztása óta végzett munkáról. Tisztelt Közgyűlés! Kedves Barátaim! A beszámoló összeállításánál fontos

Részletesebben

Szolidaritás a közszférával

Szolidaritás a közszférával Ne mor go lódj, moz go lódj! ALAPÍTVA 1906-ban LI. ÉVFOLYAM 2008. december IX. 9. szám 2008. december A 100éves VDSZ Ifjúsági Tagozatának idôszakos kiadványa Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új

Részletesebben

Érdekképviseleti vezetők tanácskozása az MKKSZ-nél a közigazgatásban dolgozókat fenyegető gondokról

Érdekképviseleti vezetők tanácskozása az MKKSZ-nél a közigazgatásban dolgozókat fenyegető gondokról 1 Érdekképviseleti vezetők tanácskozása az MKKSZ-nél a közigazgatásban dolgozókat fenyegető gondokról A Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete (MKKSZ), a Települési Önkormányzatok Országos

Részletesebben

Kanizsa. XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket.

Kanizsa. XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket. 2008.01.23. 15:39 Page 1 Kanizsa DÉL-Z ZALAI HETILAP XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket. Korábban rendszeresek voltak

Részletesebben

Vegyipari. A VDSZ kivette a részét. dolgozó

Vegyipari. A VDSZ kivette a részét. dolgozó Vegyipari dolgozó lapítva: 1906-ban LVIII. évfolyam 2015. március aktuális Bérmegállapodás: folyamatban Soha nem volt még ilyen nehéz béremelést kiharcolni, mint idén. VDSZ-hez tartozó cégeknél mégis viszonylag

Részletesebben

a miniszter Vendégünk volt ALAPÍTVA 1906-ban XLVIII. ÉVFOLYAM 2004. DECEMBER

a miniszter Vendégünk volt ALAPÍTVA 1906-ban XLVIII. ÉVFOLYAM 2004. DECEMBER ALAPÍTVA 1906-ban XLVIII. ÉVFOLYAM 2004. DECEMBER Vendégünk volt a miniszter Csizmár Gábor (jobbra) és Paszternák György a titkári értekezlet elôtt A VDSZ-nek az érdekképviseletben betöltött súlyát és

Részletesebben

2011. május 2-ig 1 263 598 379 forint támogatás elérésében működött közre Egyesületünk, melyet

2011. május 2-ig 1 263 598 379 forint támogatás elérésében működött közre Egyesületünk, melyet Visszaemlékezés Több mint 30 év eredményesen! Apró kavicsként görögnek emlékeim. Mintha ma lett volna. Arcok, fények, felvillanások, töredékek a közeli és távoli múltból. Már sokan nem élnek, csak emlékeink

Részletesebben

dugódíj ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT BEDUGULVA: Esélyek és és lehetőségek Mozgástér Hullámvasút

dugódíj ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT BEDUGULVA: Esélyek és és lehetőségek Mozgástér Hullámvasút Esélyek és és lehetőségek 2007 8 9. szám ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT Ára: 1090 Ft tizenhetedik évfolyam, 162. szám Mozgástér Hullámvasút 5. oldal 11. oldal Közlekedési beruházásokról döntött

Részletesebben