Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012.(VI.5.)önkormányzati rendelete az egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012.(VI.5.)önkormányzati rendelete az egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról"

Átírás

1 Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012.(VI.5.)önkormányzati rendelete az egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 51. (4) és 143. (4) bekezdéséiben kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1)bekezdésében és a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény 254. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Dunafalva község közigazgatási területén megvalósuló, e rendeletben meghatározott magatartást megvalósító természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre. (2) A rendelet hatálya nem terjed ki azon magatartási szabályok megszegésére, amelyeket magasabb szintű jogszabály bűncselekménynek, szabálysértésnek, szabályszegésnek minősít és szankcionál. 2. Tiltott, közösségellenes magatartás 2. E rendelet alkalmazásában tiltott közösségellenes magatartásnak az a társadalomra nem veszélyes, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás minősül, amely nem minősül bűncselekménynek, szabálysértésnek, ágazati jogszabályokban meghatározott szabályszegésnek és azt a Képviselő-testület e rendeletben annak nyilvánítja. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 1. Hatásköri rendelkezések 3. A Képviselő-testület a tiltott, közösségellenes magatartásokkal kapcsolatos hatósági eljárás e rendeletben meghatározott feladat- és hatásköreit a re ruházza át. 2. Eljárási rendelkezések 4. (1) A tiltott, közösségellenes magatartás miatt a hatósági eljárást hivatalból kell lefolytatni a ségi ügyintéző észlelése vagy bármely más személy jelzése alapján. (2) Tiltott valamint közösségellenes magatartás miatt helyszíni intézkedésként a helyszíni bírságot szabhat ki. (3) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban- Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 3. Jogkövetkezmények 5. (1) A tiltott, közösségellenes magatartások elkövetőivel szemben a) ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetve b) százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye, mely bírságok kiszabása ismételhető. (2) A hatóság a pénzbírság kiszabásának alkalmazását határozatban mellőzheti, amennyiben a tiltott vagy közösségellenes magatartás csekély súlyú és az elkövetővel szemben a megelőző egy évben nem került sor e rendelet szerint bírság kiszabására vagy mellőzésére. (3) A közigazgatási bírság kiszabása valamint annak mellőzése esetén is fel kell hívni a határozatban az elkövetőt, hogy a jövőben tartózkodjon hasonló cselekmények elkövetésétől, tartsa be a jogszabályokat és a közösségi együttélés szabályait, és tájékoztatni kell az ismételt elkövetés lehetséges jogkövetkezményeiről. (4) A jogkövetkezmények alkalmazása során figyelemmel kell lenni az elkövető személyi körülményeire, az elkövetett tiltott vagy közösségellenes magatartás súlyára és arra, hogy az alkalmazott jogkövetkezménytől mennyiben várható visszatartó erő. (5) A jogkövetkezmények mértékének meghatározásakor érvényesíteni kell a fokozatosság elvét. EGYES TILTOTT, KÖZÖSSÉGELLENES MAGATARTÁSOK 6. A közterületek rendjével és használatával kapcsolatosan tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki: a) közterületen lévő virágot, dísznövényt leszed, károsít, 1

2 b) a közterületet polgármesteri engedély nélkül, az engedélytől eltérően vagy díjfizetés nélkül használ, c) a közterület-használati engedély lejárta után az általa használt közterületet nem az eredetivel megegyező állapotban adja vissza. 7. A helyi környezet védelmével kapcsolatosan tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki: a) ivóvizet szolgáltató kút (köz- és magánkút) környékén olyan szennyező forrást létesít vagy tart fenn, amely a kút vizét vagy talajon keresztül a talajvizet szennyezheti, b) közkutakról locsol, járművet mos, állatot itat, c) a tulajdonában lévő vagy az általa használt ingatlant nem műveli meg, nem tartja rendben, gyomtól, gaztól nem tisztítja meg, d) szemetet felhalmoz, e) a tulajdonában lévő vagy az általa használt ingatlan előtti közterület tisztántartásáról, gyommentesítéséről nem gondoskodik, beleértve a járdán a hóeltakarítást és a síkosságmentesítést is, f) az ingatlanán keletkezett csapadékvizet más területére vezeti, g) vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépet, gépjárművet közterületen tárol. 8. A község címerével kapcsolatosan tiltott közösségellenes magatartást követ el az, aki a község címerét engedély nélkül vagy a használatra vonatkozó engedélytől eltérő módon használ. 9. A köztemetők és a temetkezés rendjével kapcsolatosan tiltott közösségellenes magatartást követ el az, aki a) a köztemetőben olyan magatartást gyakorol vagy tevékenységet folytat, amely a temetőt látogató közönség kegyeleti érzéseit sérti, b) a köztemetőbe állatot bevisz, kivéve a gazdájával együtt közlekedő vakvezető kutyát, c) a köztemető területén gépkocsival közlekedik, kivéve a temetkezési vállalatok járművei, a mozgáskorlátozottakat szállító jűrművek, építési munkával kapcsolatos járművek, d) a köztemetőben a 10 éven aluli gyermek felügyeletéről nem gondoskodik. 10. Az építészeti örökség helyi védelmével kapcsolatosan tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki: a) a helyileg védett épületet, építményt megjelölő tábla elhelyezését nem teszi lehetővé, azt a helyileg védett épületről építményről eltávolítja, b) helyileg védett épületet, építményt önkormányzati hozzájárulás nélkül elbont, átalakít. 11. A helyi közutak fenntartásával összefüggően közösségellenes magatartást követ el az, aki a közút kezelőjének előzetes hozzájárulása nélkül a közterület burkolatát megbontja, a közterület burkolata alatt vagy felett bármely létesítményt elhelyez, áthelyez, közúthoz csatlakozást létesít vagy áthelyez. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 12. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti a a) a község címeréről, zászlajáról, pecsétjéről és használatuk rendjéről szóló 8/1999.(XII.13.) önkormányzati rendelet 9. -a, b) a temetőről és a temetkezésről szóló 14/2000.(XII.11.)önkormányzati rendelet 11. -a, c) az építészeti örökség helyi védelméről szóló 14/2004.(XII.10.)önkormányzati rendelet 11. -a, d) a helyi környezet védelméről szóló 14/2002.(XII.13.)önkormányzati rendelet 16. -a, e) a közterületek használatáról szóló 9/2005.(XI.10.)önkormányzati rendelet 17. -a. (3)E rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti a rendelet 12. (2)bekezdése. Dunafalva, Magosi György polgármester Ez az önkormányzat rendelet Dunafalva községben kihírdetésre került. Dunafalva, Körjegyző Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2

3 /2012.(..)önkormányzati rendelet-tervezete az egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 51. (4) és 143. (4) bekezdéséiben kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1)bekezdésében és a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény 254. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Dunafalva község közigazgatási területén megvalósuló, e rendeletben meghatározott magatartást megvalósító természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre. (2) A rendelet hatálya nem terjed ki azon magatartási szabályok megszegésére, amelyeket magasabb szintű jogszabály bűncselekménynek, szabálysértésnek, szabályszegésnek minősít és szankcionál. 2. Tiltott, közösségellenes magatartás 2. E rendelet alkalmazásában tiltott közösségellenes magatartásnak az a társadalomra nem veszélyes, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás minősül, amely nem minősül bűncselekménynek, szabálysértésnek, ágazati jogszabályokban meghatározott szabályszegésnek és azt a Képviselő-testület e rendeletben annak nyilvánítja. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 1. Hatásköri rendelkezések 3. A Képviselő-testület a tiltott, közösségellenes magatartásokkal kapcsolatos hatósági eljárás e rendeletben meghatározott feladat- és hatásköreit a polgármesterre/re ruházza át. 2. Eljárási rendelkezések 4. (1) A tiltott, közösségellenes magatartás miatt a hatósági eljárást hivatalból kell lefolytatni a ségi ügyintéző észlelése vagy bármely más személy jelzése alapján. (2) Tiltott valamint közösségellenes magatartás miatt helyszíni intézkedésként a polgármester/ helyszíni bírságot szabhat ki. (3) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban- Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 3. Jogkövetkezmények 5. (1) A tiltott, közösségellenes magatartások elkövetőivel szemben a) ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetve b) százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye, mely bírságok kiszabása ismételhető. (2) A hatóság a pénzbírság kiszabásának alkalmazását határozatban mellőzheti, amennyiben a tiltott vagy közösségellenes magatartás csekély súlyú és az elkövetővel szemben a megelőző egy évben nem került sor e rendelet szerint bírság kiszabására vagy mellőzésére. (3) A közigazgatási bírság kiszabása valamint annak mellőzése esetén is fel kell hívni a határozatban az elkövetőt, hogy a jövőben tartózkodjon hasonló cselekmények elkövetésétől, tartsa be a jogszabályokat és a közösségi együttélés szabályait, és tájékoztatni kell az ismételt elkövetés lehetséges jogkövetkezményeiről. (4) A jogkövetkezmények alkalmazása során figyelemmel kell lenni az elkövető személyi körülményeire, az elkövetett tiltott vagy közösségellenes magatartás súlyára és arra, hogy az alkalmazott jogkövetkezménytől mennyiben várható visszatartó erő. (5) A jogkövetkezmények mértékének meghatározásakor érvényesíteni kell a fokozatosság elvét. EGYES TILTOTT, KÖZÖSSÉGELLENES MAGATARTÁSOK 6. A közterületek rendjével és használatával kapcsolatosan tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki: a) közterületen lévő virágot, dísznövényt leszed, károsít, b) a közterületet polgármesteri engedély nélkül, az engedélytől eltérően vagy díjfizetés nélkül használ, 3

4 c) a közterület-használati engedély lejárta után az általa használt közterületet nem az eredetivel megegyező állapotban adja vissza. (9/2005.(XI.10.)ÖR 17..(1) Szabálysértést követ el, és a (2) bekezdésben foglalt kivétellel forintig terjedő bírsággal sújtható az, aki a közterületet engedély, hozzájárulás nélkül igénybe veszi, aki az engedélytől eltérő módon használja, és e tevékenységével a rendelet 16. -ában meghatározott figyelmeztetés ellenére sem hagy fel. ) 7. A helyi környezet védelmével kapcsolatosan tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki: a) ivóvizet szolgáltató kút (köz- és magánkút) környékén olyan szennyező forrást létesít vagy tart fenn, amely a kút vizét vagy talajon keresztül a talajvizet szennyezheti, b) közkutakról locsol, járművet mos, állatot itat, c) a tulajdonában lévő vagy az általa használt ingatlant nem műveli meg, nem tartja rendben, gyomtól, gaztól nem tisztítja meg, d) szemetet felhalmoz, e) a tulajdonában lévő vagy az általa használt ingatlan előtti közterület tisztántartásáról, gyommentesítéséről nem gondoskodik, beleértve a járdán a hóeltakarítást és a síkosságmentesítést is, f) az ingatlanán keletkezett csapadékvizet más területére vezeti, g) vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépet, gépjárművet közterületen tárol. (14/2002.XII.13.)ÖR 16.. (1) Aki a (2) bekezdésben meghatározott magatartási szabályokat, kötelezettségeket és tilalmakat megszegi amennyiben súlyosabbnak minősülő cselekmény nem valósul meg szabálysértést követ el és ,- forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. (2) Szabálysértést követ el az és vele szemben az (1) bekezdés szerint kell eljárni, aki a) az általa használt, illetve tulajdonát képező ingatlant nem műveli meg, nem tartja rendben, gyomtól, gaztól nem tisztítja meg, b) a község közigazgatási területén szemetet, mérgező, robbanó, sugárzó, fertőzést keltő anyagot helyez el (illegális szemétlerakás), c) szemetet felhalmoz, d) a szemétgyűjtő edénybe mérgező, robbanó, folyékony vagy a szolgáltatást végző dolgozó testi épségét, egészségét vagy a gépjárművet veszélyeztető anyagot helyez el, e) a szemétgyűjtő edény és környékének tisztántartásáról (takarításáról, fertőtlenítéséről) nem gondoskodik, f) az ingatlan és az ingatlan előtti járda tisztántartásáról (hó eltakarítása, síkosság mentesítés) nem gondoskodik, g) az ingatlan előtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, vagy a csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja, h) a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlan előtti járdán, illetve mellette nőtt gazt nem írja, a kinyúló ágak és bokrok nyeséséről nem gondoskodik, i) az ingatlanán keletkezett csapadékvizet más területére vezeti, j) a járdáról letakarított havat a gyalogos, illetve járműközlekedést akadályozó módon rakja le. Havat útkereszteződésben, úttorkolatban, kapubejárat elé, tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél rakja le, k) gépkocsit tiltott helyen és módon mos, l) szennyvizet, eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot a csapadékvíz-lefolyó árokba vezet, önt, m) az idejétmúlt hirdetményt, plakátot nem távolítja el, n) építményeket, kerítéseket, élőfát bármilyen felirattal megrongál, o) közterületen az általa beszennyezett berendezési, felszerelési tárgyat nem tisztítja meg, p) a gondozott zöldterületre járművel ráhajt vagy azon parkol, q) közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket engedély nélkül elhelyez, r) vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodási szükséges gépet, gépjárművet közterületen tárol, s) alkalmi jelleggel igénybe vett közterületen és környékén keletkezett hulladékot nem gyűjti össze és elszállításáról nem gondoskodik, t) a településen levő tavakba, élő vízfolyásokba, belvízelvezető árkokba szennyvizet, trágyalevet vezet, vagy partjait szemét vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezi, u) a rothadó, bűzös szemét, hulladék elszállításáról nem gondoskodik, v) avar és kerti hulladékok nyílt téren történő égetését nem a rendeletben foglaltak szerint végzi. (1) Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999.(XII.28.)Korm. számú rendelet szabályai szerint kell eljárni azzal szemben, aki: a) települési szilárd hulladékot közterületen engedély nélkül lerak, elhelyez, illetve nem a kijelölt lerakóhelyen rak le, helyez el, b) a közterületet beszennyezi, c) hirdetés céljára szolgáló ábrázolást e célra ki nem jelölt helyen helyez el, d) út árkába, átereszébe olyan anyagot juttat, amely a lefolyást akadályozza vagy az árkot szennyezi. ) 8. A község címerével kapcsolatosan tiltott közösségellenes magatartást követ el az, aki a község címerét engedély nélkül vagy a használatra vonatkozó engedélytől eltérő módon használ. (8/1999.(XII.13.ÖR 9. Szabálysértést követ el és Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a község címerét, zászlaját, lobogóját és pecsétjét engedély nélkül használja vagy a használatra vonatkozó engedélytől eltérő módon használja, továbbá az, aki a címer, zászló, lobogó, pecsét használatát szabályozó rendelkezéseket egyéb módon megszegi vagy kijátsza. ) 4

5 9. A köztemetők és a temetkezés rendjével kapcsolatosan tiltott közösségellenes magatartást követ el az, aki a) a köztemetőben olyan magatartást gyakorol vagy tevékenységet folytat, amely a temetőt látogató közönség kegyeleti érzéseit sérti, b) a köztemetőbe állatot bevisz, kivéve a gazdájával együtt közlekedő vakvezető kutyát, c) a köztemető területén gépkocsival közlekedik, kivéve a temetkezési vállalatok járművei, a mozgáskorlátozottakat szállító jűrművek, építési munkával kapcsolatos járművek, d) a köztemetőben a 10 éven aluli gyermek felügyeletéről nem gondoskodik. (14/2000.(XII.11.)ÖR 2. (6) Tilos a temetőben minden olyan magatartás vagy tevékenység, amely a temetőt látogató közönség kegyeleti érzését sérti. (7) A temető területén csak a sírok, sírboltok és urnafülkék díszítésére szolgáló tárgyakat szabad elhelyezni, egyéb tárgyak hozamosabb időre szóló elhelyezéséhez az Önkormányzat engedélye szükséges. (8) A temetőben elhelyezett sírok, síremlékek, tárgyak tekintetében őrzési, illetve kártérítési felelősség az Önkormányzatot nem terheli. (9) A temetőben a sírokat, az azokon lévő tárgyakat, síremlékeket, bokrokat, növényeket, táblákat, egyéb tárgyakat beszennyezni vagy megrongálni a sírok, vagy sírboltok díszítésére szolgáló tárgyakat jogosulatlanul elvinni vagy eltávolítani tilos. (10) A temetőbe állatot bevinni tilos, kivéve vakvezető kutya a gazdájával együtt, külön engedély nélkül beléphet. (11) A temető területén gépkocsival közlekedni tilos. Kivéve temetkezési vállalat járművei, a mozgáskorlátozottakat szállító járművek, továbbá építési munkával, a sírok gondozásával kapcsolatos járművek. (12) A temetőben 10 éven aluli gyermek felügyelet nélkül nem tartózkodhat. ) 10. Az építészeti örökség helyi védelmével kapcsolatosan tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki: a) a helyileg védett épületet, építményt megjelölő tábla elhelyezését nem teszi lehetővé, azt a helyileg védett épületről építményről eltávolítja, b) helyileg védett épületet, építményt önkormányzati hozzájárulás nélkül elbont, átalakít. ( 14/2004.(XII.10.)ÖR 9. (1) A védelem alatt álló építményt az e célra rendszeresített Helyileg védett építészeti örökség feliratú táblával meg kell jelölni. (2) A tábla elkészítéséről és elhelyezéséről az építésügyi előadó gondoskodik. A tábla elhelyezését a tulajdonos tűrni köteles (1) A tulajdonos köteles a helyileg védett építmény vagy épület karbantartásáról, rendeltetésszerű használatáról gondoskodni és a védett érték állapotát a hatályos építési törvényben foglaltak szerint meghatározott módon és időszakonként felülvizsgálni. (2) A használat a védett értékek nem veszélyeztetheti. (3) A védett építmény vagy épület terület fenntartásának költségei a tulajdonost terhelik. (4) A védett épület, építmény nem bontható el. 11. A helyi közutak fenntartásával összefüggően közösségellenes magatartást követ el az, aki a közút kezelőjének előzetes hozzájárulása nélkül a közterület burkolatát megbontja, a közterület burkolata alatt vagy felett bármely létesítményt elhelyez, áthelyez, közúthoz csatlakozást létesít vagy áthelyez. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 12. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti a a) a község címeréről, zászlajáról, pecsétjéről és használatuk rendjéről szóló 8/1999.(XII.13.) önkormányzati rendelet 9. -a, b) a temetőről és a temetkezésről szóló 14/2000.(XII.11.)önkormányzati rendelet 11. -a, c) az építészeti örökség helyi védelméről szóló 14/2004.(XII.10.)önkormányzati rendelet 11. -a, d) a helyi környezet védelméről szóló 14/2002.(XII.13.)önkormányzati rendelet 16. -a, e) a közterületek használatáról szóló 9/2005.(XI.10.)önkormányzati rendelet 17. -a. (3)E rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti a rendelet 12. (2)bekezdése. Dunafalva, Magosi György polgármester Ez az önkormányzat rendelet Dunafalva községben kihírdetésre került. Dunafalva,

Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete

Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete az egyes tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról, valamint a szabálysértési tényállást tartalmazó

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről Pusztaszabolcs

Részletesebben

egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról

egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról [a tervezet a Képviselő-testület 2012. március 27. napján tartandó ülésén kerül megtárgyalásra] Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2012. (...) önkormányzati rendelete egyes tiltott,

Részletesebben

( módosításokkal egységes szerkezetben )

( módosításokkal egységes szerkezetben ) KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK az 1/2007. (I.24.), 13/2009. (VI.24.), 17/2009.(IX.16.) és a 24/2010.(XII.01.) rendelettel módosított 35/2004. ( VII.16. ) R E N D E L E T E A KÖZTISZTASÁGRÓL,

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 48/2013. (XI. 18.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, átfogó értékeléséről Kölked

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, átfogó értékeléséről Kölked Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, átfogó értékeléséről Kölked Készül a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény (továbbiakban Gyvt.)

Részletesebben

HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT. 12/2008/XII. 9/számú. r e n d e l e t e. a talajterhelési díj bevezetéséről

HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT. 12/2008/XII. 9/számú. r e n d e l e t e. a talajterhelési díj bevezetéséről HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 12/2008/XII. 9/számú r e n d e l e t e a talajterhelési díj bevezetéséről Hetes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete(a továbbiakban:

Részletesebben

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004.(XII.14.) rendelete

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004.(XII.14.) rendelete Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004.(XII.14.) rendelete a helyi környezet védelméről, a köztisztaságról, az állattartásról és a közterület használatáról. Keszeg Községi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 24-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 24-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 24-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: 10. - 11./2012. (V. 25.) Határozatok

Részletesebben

Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 5/2015./ V. 06./ R e n d e l e t e

Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 5/2015./ V. 06./ R e n d e l e t e KIVONAT Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: nyílt 5/2015./ V. 06./ R e n d e l e t e a közterületek tisztántartásáról Vatta Község

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS 2012. JÚLIUS 19-EI RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE. Száz Attiláné osztályvezető. E de l é n y, 2012. július 13.

ELŐTERJESZTÉS 2012. JÚLIUS 19-EI RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE. Száz Attiláné osztályvezető. E de l é n y, 2012. július 13. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚLIUS 19-EI RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 0 DB TÁRGY: A TILTOTT, KIRÍVÓAN KÖZÖSSÉGELLENES MAGATARTÁSOKRÓL SZÓLÓ

Részletesebben

I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Heresznye Község Önkormányzata 15/2011.(XII.21.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természet védelméről, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről - egységes szerkezetben - Heresznye Község

Részletesebben

Szászvár Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 17/2004./XI.12./ sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól

Szászvár Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 17/2004./XI.12./ sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól Szászvár Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 17/2004./XI.12./ sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól - módosításokkal egységes szerkezetben - Szászvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2014. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a településéi hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről

Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2014. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a településéi hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2014. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a településéi hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

1. fejezet: Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

1. fejezet: Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(IV.28.) sz. rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről Budapest

Részletesebben

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 6/2010. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 14/2005.(XII.21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. E rendelet hatálya a község közigazgatási belterületére terjed ki. 3.. 4..

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. E rendelet hatálya a község közigazgatási belterületére terjed ki. 3.. 4.. GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/1997.(XII.5.)K.sz. r e n d e l e t e - A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről- A Képviselő-testület az egyes helyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotására

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotására ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám:64 /2014 Tárgy: Döntés a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotására Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének 13/2013. (XI.17.) önkormányzati rendelete

Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének 13/2013. (XI.17.) önkormányzati rendelete Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének 13/2013. (XI.17.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és közterület használat helyi szabályairól Szátok Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kereki Község Önkormányzatának 10/2006. ( VII.18. ) számú RENDELETE A köztisztaságról

Kereki Község Önkormányzatának 10/2006. ( VII.18. ) számú RENDELETE A köztisztaságról Kereki Község Önkormányzatának 10/2006. ( VII.18. ) számú RENDELETE A köztisztaságról Kereki Község Képviselő -testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. és 16. -iban foglalt felhatalmazás,

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16.. /1/ bek. alapján Dunaegyháza

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére. 6. NAPIREND Ügyiratszám: 4/146-1/2010. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: A temetőkről és a temetkezésről szóló 16/2006. (VI. 19.) Kt. rendelet

Részletesebben

Egységes szerkezet. 18/2007. (XII.14.) rendelete

Egységes szerkezet. 18/2007. (XII.14.) rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. (XII.10.), 4/2011. (II.16.), 7/2013. (V. 02.), 4/2015. (V.04.) rendeletekkel módosított 18/2007. (XII.14.) rendelete

Részletesebben

Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2004. (III.5.) ökt. r e n d e l e t e

Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2004. (III.5.) ökt. r e n d e l e t e Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2004. (III.5.) ökt. r e n d e l e t e a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék-kezelési közszolgáltatásról. Szentkirály község Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 14/2002. (XII. 30.) RENDELETE A KÖZTISZTASÁGRÓL ÉS A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK GYŰJTÉSÉRE ÉS ELSZÁLLÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

Részletesebben

Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete

Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete (egységes szerkezetben a 14/2005.(XII.14.), 3/2010.(VI.23.), 3/2012.(V.02.)

Részletesebben

12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1

12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1 Lesenceistvánd Települési Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1 a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság

Részletesebben

Jánoshida községi Önkormányzat. 12/2014.(IX.18.) rendelete

Jánoshida községi Önkormányzat. 12/2014.(IX.18.) rendelete Jánoshida községi Önkormányzat 12/2014.(IX.18.) rendelete A közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jánoshida község Önkormányzatának

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12 /200. (V. 1.) RENDELETE A HELYI KÖRNYEZET VÉDELMÉRŐL Egységes szerkezetbe foglalva: 2013. április 26. A 2013. május -től hatályos szöveg Gyöngyöstarján Község

Részletesebben

Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789

Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789 Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789 a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság

Részletesebben