BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, ÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, ÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7."

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, ÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VI /2005. Előadó: Kiss Kornél Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf Telefax: (66) Telefon: (66) Előkészítő: Városüzemeltetési Iroda NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! Tárgy: Tájékoztató a Hulladékkezelő-mű II. ütem kivitelezésének tervezéséről Tisztelt Közgyűlés! Tájékoztatjuk a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Hulladékkezelő-mű üzemeltetésére december 20-án kötött szerződés I. 6. pontja alapján a Békéscsabai Hulladékkezelő-mű II. ütem kivitelezése az üzemeltetést ellátó TAPPE Kft. feladata. A TAPPE Kft. megkezdte az ezzel kapcsolatos feladatok ellátását. Kiválasztásra került a tervező cég, folyamatban van a tervezéshez szükséges laboratóriumi és hatásvizsgálatok elvégzése. A vizsgálatok elvégzése után készülnek el az érintett hatóságokhoz benyújtásra kerülő résztervek. Az engedélyező hatóságokhoz benyújtásra kerülő tervek alapján a hatósági engedélyek beszerzése várhatóan október 31-ig megtörténik. A hatósági engedélyek beszerzése után kiválasztásra kerül a kivitelező cég és megkezdődik a kivitelezés. Az előzetesen tervezett időpontok alapján biztosítottnak látszik a II. ütem kivitelezése az I. ütem betöltésének időpontjáig. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a tájékoztatót szíveskedjen elfogadni. HATÁROZATI JAVASLAT: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hulladékkezelő-mű II. ütem kivitelezésének tervezésével kapcsolatos tájékoztatót elfogadja.

2 2 Határidő: azonnal Békéscsaba, július 14. Tóth Károly a bizottság elnöke Ellenjegyzés: Jogi: Pénzügyi:..

3 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, ÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VI /2005. Előadó: Kiss Kornél Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf Telefax: (66) Telefon: (66) Előkészítő: Városüzemeltetési Iroda NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! Tárgy: Fúrási iszap elhelyezése a Kétegyházi úti hulladéklerakón Tisztelt Közgyűlés! A Zöld Vonal 2000 Környezetvédelmi Tanácsadó Bt. megkereste Hivatalunkat a MOL Rt. által csanádapácai fúráspontokon kitermelt fúrási iszap elhelyezésének engedélyezésére a Békéscsaba, Kétegyházi úti hulladéklerakón. A Bt. az iszap összetételének vizsgálata után a Körös-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőségtől állásfoglalást kért, mely szerint a hulladék nem minősül veszélyes hulladéknak, ezért a Felügyelőség az anyag elhelyezését környezetvédelmi szempontból nem kifogásolta. Az előzetes egyeztetések szerint a kérelmező Kft. vállalja az iszap olyan feltételekkel történő elhelyezését, hogy az elhelyezés előtt a már meglévő rekultivációs tervben meghatározott rétegrendet is kialakítja és erre kerül felső takarórétegnek az iszap. A kitermelt hulladék mennyisége alapján végzett számítások szerint mintegy 2000 m 2 -es terület rekultivációjára van ilyen módon lehetőség. Mivel a hulladék-elhelyezés engedélyezésének fejében ezen munkát a Kft. saját költéségén elvégzi, Hivatalunk rekultivációs költségei ilyen mértékben csökkennek. Az iszap elhelyezéshez és az érintett terület rekultivációs munkáinak elvégzéséhez a Tisztelt Közgyűlés tulajdonosi hozzájárulása szükséges. Valamint külön megállapodásban kell szabályozni az iszap beszállítás, elhelyezés és az elvégzendő rekultivációs munkák feltételeit. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és egyetértés esetén a határozatot meghozni szíveskedjen. A határozat végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Városüzemeltetési Iroda HATÁROZATI JAVASLAT: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zöld Vonal 2000 Környezetvédelmi Tanácsadó Bt. kérelme alapján a MOL Rt. által csanádapácai fúráspontokon kitermelt fúrási iszap elhelyezését a Kétegyházi úti hulladéklerakón engedélyezi azzal a feltétellel, hogy az elhelyezéssel együtt az érintett területen a kérelmező saját költségén köteles elvégezni a meglévő rekultivációs kiviteli terv szerinti rétegrend kialakítását.

4 2 A rekultivációs munkák elvégzésére az ezzel kapcsolatos kötelezettségek teljes körű részletezésével és a munkák elvégzési határidejének meghatározásával külön megállapodást kell kötni. A közgyűlés felhatalmazza Baji Lajos alpolgármestert a megállapodás megkötésére. Határidő: azonnal Békéscsaba, július 14. Tóth Károly a bizottság elnöke Ellenjegyzés: Jogi: Pénzügyi:..

5 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, ÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VI /2005. Előadó: Moldovánné Mell.: bizottsági állásfoglalás Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf Telefax: (66) Telefon: (66) Előkészítő: Városüzemeltetési Iroda Véleményezte: Pénzügyi és Költségvetlési Bizottság NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: Közutak, hidak üzemeltetési keret megemelése Tisztelt Közgyűlés! Kérem, hogy az út-híd RÖ 405 keret évi előirányzatának módosítását megtárgyalni szíveskedjenek, a keret megemelésre az alábbi okok miatt van szükség: - a 2000 évi pályázati kiíráshoz képest növekmények lettek több területen a város fejlesztéséből adódóan (3 db új jelzőlámpás csomópont telepítése, útburkolati jelek mennyiségének megnövekedése, zárkertek belterületbe csatolásával megnövekedett fenntartandó földút mennyiség, utak üzemeltetésénél megnövekedett úttartozékok karbantartása). Ezek a kereten belül a szerződéssel lekötött pénz összegek megnövekedését vonták maguk után. Eddig ez a növekmény a keret nem lekötött részéből lett fedezve től az iroda részére vásárolt személygépkocsi törlesztő részletét a keret nem lekötött részéből kell fedezni - ugyanakkor a nem lekötött részből finanszírozandó az iparvágány bérleti, és karbantartási díja, az iroda személygépkocsijának üzemanyag díja, a fenntartási feladatok műszaki ellenőrzésének díja, továbbá az utóbbi években megnövekedett az utak üzemeltetési és a belterületi földutak pótmunkája is - az Iroda által a külterületi földutak fenntartására kért összeget (6,8 M Ft) sem szakbizottság, sem a közgyűlés nem hagyta jóvá. A szükséges fenntartások fedezetét szintén a keret nem lekötött részéből kellene biztosítani, ami nem elegendő sem a jogszabály szerinti, sem a szakmai véleményünk, sem a lakossági igények szerint elvégzendő karbantartásra - Esetenként szükséges a feladatok ellátása során szaktervező bevonása szakvélemények, tanulmányok, költségvetések készítésére. (Idén ilyen felmérést kívánunk végeztetni a burkolt utak állapotára vonatkozóan, mivel lejár a burkolat fenntartásra szerződött vállalkozóval kötött szerződés.) Valamint az év közben jelentkező, előre nem betervezhető kiadások fedezésére szükséges lenne egy nem nevesített pénz tartalék létrehozása A felsorolt okok miatt az út-híd keret 11 M Ft-tal való megemelése indokolt. A 11 M Ft következőkből tevődik össze:

6 - 8,5 M Ft a fenntartási növekményekből adódóan - 2,5 M Ft a külterületi földutak fenntartására A közlekedési feladatok biztonságos ellátásához a Bizottság egyhangúan támogatja az út-híd keret jelzett összeggel történő megemelését, az általános tartalék forrás helyről. Kérem a T. Közgyűlést, hogy a keret megemelését megszavazni szíveskedjen. Határozati javaslat: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a közlekedési feladatok biztonságos ellátása érdekében 11 M Ft-ot biztosít a közutak, hidak üzemeltetési RÖ 405 részben önálló keret előirányzatának megemelésére az általános tartalék költségvetési forráshelyről. Határidő: azonnal Békéscsaba, július 14. Tóth Károly a bizottság elnöke Ellenjegyzés: Jogi: Pénzügyi:..

7 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:vi /2005 Előadó: Moldovánné Mell.: 5 db Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf Telefax: (66) Telefon: (66) NYILVÁNOS ülés napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel Tárgy: Helyi autóbusz menetrend módosítás, helyi járat bevezetése Fényes városrészen Előkészítő: Városüzemeltetési Iroda Véleményező: Városfejlesztési-, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság Tisztelt Közgyűlés! Mellékelten a T. Közgyűlés elé terjesztem a Körös Volán Rt. helyi autóbusz menetrend módosítási javaslatát. A Körös Volán Rt. levelének 1. pontjában foglaltakkal a Bizottság egyet ért. A Városfejlesztési-, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság az 1-es, 2-es járatok régi menetrend szerinti visszaállítását szeptemberben a Volánnal történő egyeztetés után a decemberi menetrend módosítással kívánja bevezetni. Az 5-ös járat az elkerülő út okozta forgalmi átrendeződés miatt esetlegesen szükséges módosítását szintén a szeptemberi egyeztetésen kell megtárgyalni. Az 1. számú melléklet menetrend szerinti Fényes városrészen a helyi autóbusz járat bevezetését a Bizottság támogatja. A Fényes városrész helyi autóbusz járatokkal történő ellátásának elfogadása esetén a 3. sz. mellékeltben foglalt járatok megszűnnének. A menetrend módosítás szeptember 1.-től lépne életbe. Kérem a mellékelt levél, és menetrend módosítási javaslat áttanulmányozása után a határozati javaslatban foglaltakat megszavazni szíveskedjenek. HATÁROZATI JAVASLAT: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a mellékelt közszolgáltatási szerződés módosítást július 31.-ig a Körös Volán Autóbuszközlekedési Rt.-vel megköti. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a szerződés megkötésére felhatalmazza Pap János polgármestert.

8 Felelős: Pap János polgármester Határidő: azonnal 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli, hogy szeptember 30.- ig az 1-es, 2-es, 5-ös járatok decemberben történő módosítása miatt a Városfejlesztési-, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság egyeztető tárgyalást folytasson le a Körös Volán Rt.-vel. Határidő: szeptember Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 4822 Békéscsaba Fényes helyközi autóbuszvonalon közlekedő járatok Fényesre való beközlekedésének megszűntése ellen kifogást nem emel. Határidő: azonnal Békéscsaba, július 8. Ellenjegyzések: Pap János polgármester Jogi:. Pénzügyi:.

9 2. SZÁMÚ KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS Amely létrejön egyrészről a KÖRÖS VOLÁN Autóbuszközlekedési Rt Békéscsaba, Szarvasi út 103. szám /cégszám: , pénzforgalmi jelzőszám: Raiffeisen Bank Rt , adószám: , képviseletében: Szarvas Péter vezérigazgató/ Továbbiakban: Szolgáltató Másrészről Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba Szent István tér 7. szám /adószám: , pénzforgalmi jelzőszám: OTP Bank Rt , képviseletében: Pap János polgármester/ továbbiakban: Megrendelő között az alulírott helyen és napon a következők szerint: A felek megállapodnak abban, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási határain belül menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés végzése tárgyban Békéscsabán december 20.-án aláírt közszolgáltatói szerződés (Szerződés szám: Vig:283/2004.) az alábbiak szerint változik: 1. Az 1. sz. mellékletének helyébe szeptember 01.-től a melléklet szerinti menetrend lép. 2. Az eredeti szerződés módosítással nem érintett részei változatlanul maradnak. 3. Jelen szerződés módosítás az eredeti szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A szerződő felek a szerződés módosításában foglaltakat elolvasták, értelmezték és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag a mai napon írják alá. Békéscsaba, július.. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Pap János polgármester. Körös Volán Rt. Szarvas Péter vezérigazgató Ellenjegyzem:.. Dr. Kurucz Ferenc jegyző

10 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf Telefax: (66) Telefon: (66) Iktsz: VI /2005. Melléklet: - Baráth Etele úr, európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter levele, - 705/2004. (XII. 16.) közgy. határozat, - Támogatási szerződés tervezet Tárgy: Szennyvízkezelési project Előkészítő: Project Végrehajtó Egység (PIU) Véleményező Bizottság: Pénzügyi- és Költségvetési Bizottság NYÍLVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tisztelt Közgyűlés! Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztító telepének és szennyvízcsatorna hálózatának fejlesztése című Kohéziós Alap projekt csatornahálózat rekonstrukció, fejlesztés előkészítésének támogatására vonatkozóan a Nemzeti Fejlesztési Hivatalhoz benyújtott pályázat nyomán Baráth Etele úr, európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter levelében az alábbiakról adott tájékoztatást: A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium útján benyújtott projektjavaslat a Fejlesztéspolitikai Kabinet április 21-i ülésén született döntése alapján előkészítési támogatásban részesül. A Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának - és csatornázásának fejlesztése c., EU társfinanszírozásra számot tartó projekt előkészítésének támogatására - a korábban előirányzott, összesen ,- e Ft összegű ( ,- e Ft támogatás ,- e Ft önerő, 25 %) előkészítési összeg helyett - a költségvetési előirányzat terhére ,- e Ft vissza nem térítendő - támogatás került jóváhagyásra, amely még kiegészül 25 % önrésszel. (A tárca nélküli miniszter úr hivatkozott levele mellékelve.) Az előirányzat felhasználhatóságának egyik legfontosabb előfeltétele a mellékletként csatolt szerződés tervezet szerinti Támogatási Szerződés megkötése. A hivatkozott szerződés létrejöttének ugyanakkor előfeltétele egyebek között a 25 % mértékű önrész, azaz ,- e Ft biztosítása, tekintettel arra, hogy a Nemzeti Fejlesztési Hivatal által folyósítandó támogatás aránya legfeljebb 75 % lehet. Összességében tehát,

11 2 Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvízcsatorna hálózatának rekonstrukciója, fejlesztése előkészítésére (kiviteli-, vízjogi-, létesítési-, engedélyezési tervek elkészíttetése, valamint a terveztetést, engedélyeztetést megelőző, azokhoz kapcsolódó feladatok elvégzésére) - a szükséges önerő biztosításával ,- e Ft használható fel. A közgyűlés a 705/2004.(XII. 16.) közgy. sz. (mellékletként csatolt) határozatával a szennyvízcsatorna hálózat fejlesztés előkészítésére önrészként bruttó ,- e Ft pénzügyi fedezetet biztosított, mely összeget a évi költségvetésben szerepeltet. A Fejlesztéspolitikai Kabinet döntése szerinti, ,- e Ft költségvetési keretösszeghez szükséges 25 % mértékű, összesen ,- e Ft összegű önerő a hivatkozott közgy. határozattal megállapított (50,696,- e Ft) összegen felül, ,- e Ft biztosításával áll rendelkezésre, eleget téve ezzel az előkészítésre vonatkozó Támogatási Szerződés létrejötte egyik legfőbb előfeltételének. A Város a tervezési munkák költségei fedezéséhez az önkormányzatok EU-s, valamint hazai fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása keretében pályázatot nyújt be, melyet külön előterjesztés tartalmaz. Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására. A végrehajtásban közreműködő egység: Projekt Előkészítő Csoport (PIU) Határozati javaslat: I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése c., EU társfinanszírozásra számot tartó projekt előkészítésének támogatására elnyert, ,- e Ft összegű, 25% önrésszel kiegészülő pályázathoz szükséges 25 % mértékű önerőt, ,- e Ftot az önkormányzati költségvetésből biztosítja. II. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az önerő biztosítása érdekében pályázatot nyújt be Az önkormányzatok EU-s, valamint hazai fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása érdekében. Határidő: folyamatos, illetve augusztus 31. Békéscsaba, június 27. Baji Lajos alpolgármester Ellenjegyzés: Jogi:... Pénzügyi:..

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VI. 887/20J3. Előadó: Fábián Imréné Mell.: l db Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VIII. /2005. Előadó: Csernus István Mell.: 1 pld. terv Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:iv. 534-412010. Előadó:dr. Mell.: 5 db Pribojszki Szabina Postacím: 5601 Pf II2. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66)

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Szakmai Program és Helyi Tanterv jóváhagyása. 2. Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) kérelme.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére Tárgy: A helyi autóbusz-közlekedés ellátására közszolgáltatási szerződés megkötése Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14 Döntéshozatal

Részletesebben

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről Ó z d, 2013. október 30. Előterjesztő: Polgármester Előkészítette: PH. Településfejl.

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság 1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VEJL/238-2/2014. Ügyintéző

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr.

Részletesebben

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése.

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése. BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 25- i nyilvános ülésén, a Balatonrendesi Polgármesteri

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGfEJ JOGÚ VAROS PDLGÁRMESTERÉTÖL. Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGfEJ JOGÚ VAROS PDLGÁRMESTERÉTÖL. Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGfEJ JOGÚ VAROS PDLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. Ikt. sz. : VJJJ. 30-/-2312013. Előadó: Tarné Siuber Éva Mell. : l db Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 NYILVANOS

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 203/2012.(X.24.) 204/2012.(X.24.) 205/2012.(X.24.)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők és jegyzőkönyvvezető megválasztása a Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás. Bevezető

2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás. Bevezető 2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Bevezető Társulás elnökeként volt szerencsém az elmúlt időszakban közelebbről megismerni több mint száz település közszolgáltatási

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA Ügyiratszám: 2904-173/2008.X. Ügyintéző: Pató István/F.I. NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-545 Fax:

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK 1) Rétsági Rendőrkapitányság beszámolója A./2013. (III.22.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rétsági Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről,

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. július 30. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. július 30. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 222/2014.(VII.30.) Kt. határozat Tárgy: 2014. július 30-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252 E-mail:vagvolgyi@bekescsaba.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 15-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat EU-forrásokból megvalósított beruházásairól, a lefolytatott ellenőrzésekről,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. január 24-i rendkívüli ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. január 24-i rendkívüli ülésére 326-1/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. január 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hitelfelvétel, önerő biztosítása az Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 188. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2010. január 18-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri

Részletesebben