A 27/2009 (XII.3.) SzMM rendelet hatálya alá eső segítő kutyák képesítési követelményei, viselkedési és állategészségügyi standardjai.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 27/2009 (XII.3.) SzMM rendelet hatálya alá eső segítő kutyák képesítési követelményei, viselkedési és állategészségügyi standardjai."

Átírás

1 A 27/2009 (XII.3.) SzMM rendelet hatálya alá eső segítő kutyák képesítési követelményei, viselkedési és állategészségügyi standardjai. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános megjegyzések 4 2. A segítő kutyák vizsgakövetelményeinek alapelvei 4 3. A vizsgán való részvétel egyéb általános követelményei 5 A. A vakvezető kutyák vizsgaszabályzata 7 1. A vizsga lebonyolításával kapcsolatos alapvető követelmények 2. A vizsgán való megfelelés általános követelményei 3. A vizsgafeladatok 3.1. Megbízhatósági teszt nyilvános helyen az alapengedelmesség ellenőrző feladatai látó vezetővel különféle helyzetekben 3.2. A Megbízhatósági teszt értékelése 3.3. Vakvezető kutyával közlekedő személy közlekedésbiztonsági vizsgája 3.4. A Közlekedésbiztonsági vizsga értékelése 3.5. A vizsga összesített értékelése B. A mozgássérült-segítő kutyák vizsgaszabályzata A vizsgán való megfelelés általános követelményei 2. Vizsgafeladatok 2.1. Megbízhatósági teszt nyilvános helyen alapengedelmesség és közlekedés-biztonság ellenőrző feladatai 2.2. Speciális mozgássérült-segítő feladatok 3. A vizsga értékelése C, Siketek és nagyothallók számára kiképzett jelző kutyák vizsgaszabályzata A vizsgán való megfelelés általános követelményei 2. A vizsgafeladatok

2 2.1. Megbízhatósági teszt nyilvános helyen alapengedelmesség és közlekedésbiztonság ellenőrző feladatai 2.2. Speciális halló-kutya feladatok 3. Az egyes feladatok végrehajtása és értékelése D. A rohamszerűen jelentkező állapotokban szenvedők számára segítséget nyújtó kutyák vizsgaszabályzata A vizsgán való megfelelés általános követelményei 2. A vizsgafeladatok 2.1. Megbízhatósági teszt nyilvános helyen alapengedelmesség és közlekedésbiztonság ellenőrző feladatai 2.2. Speciális rohamjelző-segítő feladatok 3. Az egyes feladatok végrehajtása és értékelése E. A személyi segítő kutyák vizsgaszabályzata A vizsgán való megfelelés általános követelményei 2. Az értékelés általános szempontjai 3. A temperamentum vizsgálat 4. A temperamentum vizsgálat (első részvizsga) értékelése 5. A személyi segítő kutyák második részvizsgája: a közlekedésbiztonságot ellenőrző vizsgafeladatok 6. A közlekedésbiztonságot ellenőrző vizsga értékelése 7. A vizsga összesített értékelése F. A terápiás kutyák vizsgaszabályzata A vizsgán való megfelelés általános követelményei 2. Az értékelés általános szempontjai 3. Vizsgafeladatok I: A temperamentum vizsgálat 4. A temperamentum vizsgálat (első részvizsga) értékelése 5. A terápiás kutyák második részvizsgája: Viselkedés valós terápiás helyzetben 5.1 A vizsgán való részvétel feltételei

3 5.2. A vizsga általános szabályai 5.3. Az értékelés általános szempontjai 5.4. Vizsgafeladatok 5.5. Az értékelés szempontjai az egyes feladattípusoknál 5.6. A Viselkedés valós terápiás helyzetben összesített értékelése G, A segítő kutyák kiképzését, átadását, viselkedését érintő standardok és a kutyákkal szemben támasztott állategészségügyi szabályok A segítő kutyák kiképzésével és klienshez történő átadásával kapcsolatos általános elvárások 2. A segítő kutyáért jelentkezőket megillető bánásmóddal kapcsolatos elvárások 3. A segítő kutyák közterületen való megjelenésével és viselkedésével kapcsolatos elvárások 4. A segítő kutyákkal szemben alkalmazandó állatvédelmi, állat-etikai normák, és a kutyákkal szemben támasztott állategészségügyi elvárások H, A segítő kutyákkal szemben támasztott állategészségügyi követelmények A terápiás kutyák állategészségügyi ellátása 2. A vakvezető- mozgássérült-segítő- halló- és egyéb jelző kutyák állategészségügyi ellátása

4 1. Általános megjegyzések a.) A különböző segítő funkciókat betöltő segítő kutyákkal szemben támasztott vizsga- és egészségügyi követelmények, a vizsga során tesztelt képességek és elsajátított ismeretek valamint az ezekhez kapcsolódó vizsgafeladatok nyilvánosak, azokat a MATESZ hivatalos honlapján közzéteszi, és a vizsgára jelentkezők figyelmét erre a tényre felhívja. b.) A vizsgakövetelmények felülvizsgálatára és tartalmi módosításokra kétévente kerülhet sor. A segítő kutyák alkalmazásáról szóló 27/2009 (XII.03.) SzMM rendelet (a továbbiakban Rendelet) mellékleteként hatályba lépő vizsgakövetelményeket a MATESZ által felkért szakemberek a hatálybalépéstől számított két év elteltével felülvizsgálják, és amennyiben szükségesnek mutatkozik annak módosítására javaslatot tesznek. 2. A segítő kutyák vizsgakövetelményeinek alapelvei A vizsga során két alapvető szempontból kell vizsgálni a kutya viselkedését: a.) Nyilvános helyeken való viselkedés Idegen emberekkel, kutyákkal való kiegyensúlyozott viselkedés. A kutya láthatóan mindig a gazda kontrollja alatt van. A kutya nem mutat a gazda által kontrollálhatatlan félelmet váratlan helyzetekben, furcsa tárgyak vagy zajok hatására sem. A kutya nem mutat semmilyen formában sem szociális, sem fizikai ingerekre agressziót b.) Speciális tréning A kutya megbízhatóan végrehajtja a speciális tréning során elsajátított feladatokat a kiképző segítsége és jelenléte nélkül is. Ez a kitétel nem érvényes a látogatói programokban részt vevő terápiás kutyák esetére, ahol a kiképző (felvezető) jelenléte megengedett, sőt szükséges.

5 3. A vizsgán való részvétel egyéb általános követelményei a.) Vizsgára csak érvényes kötelező oltásokkal és parazitamentesítéssel rendelkező, a jelen dokumentum H fejezetében megfogalmazott állategészségügyi szabályok betartásával felkészített, megfelelően ápolt, egészséges kutya bocsátható. A vizsgára bocsátott kutyán alkalmazott kezelések és vizsgálatok meglétéről a kiképző szervezet képviselője vagy a kezelő állatorvos - a rendelkezésére bocsátott vizsgálati eredmények alapján nyilatkozik, és azt aláírásával és pecsétjével igazolja. b.) A kutya tiszta és ápolt állapotban kell, hogy megjelenjen a vizsgán. c.) A kutyán vizsga közben nem lehet fojtó vagy szöges nyakörv. d.) A vizsgán nem vehet részt (nem lehet a kutya látótávolságán belül) a kutya nevelője és kiképzője. Ez a kitétel nem vonatkozik a látogatói programokban részt vevő terápiás kutyákra. e.) Amennyiben a segítő kutya gazdája állapotából adódóan képtelen a vizsgán való önálló részvételre (pl. a vizsga helyszínére való érkezéskor nem tud önállóan kiszállni az autóból), úgy a vizsga közben jogosult igénybe venni valamely családtagjának vagy gondozójának segítségét. Az ilyen személy által nyújtott segítség azonban csak a legszükségesebb esetekre korlátozódhat. A külső személy által nyújtott vizsga közbeni segítség mértékéről és formájáról a kiképző szervezet előzetesen tájékoztatja a vizsgabizottságot. f.) A vizsga helyszínét a vizsgabizottság elnöke jelöli ki a segítő kutyát kiképző szervezet képviselőjével való előzetes egyeztetés után. A vizsga helyszínére vonatkozó általános követelmény, hogy a vizsgát a segítő kutya gazdájának otthoni környezetében és/vagy olyan nyilvános helyen kell lebonyolítani, ahol az ingerkörnyezet kellően gazdag és változatos ahhoz, hogy a kutya különböző készségeit fel lehessen mérni, és ahol az egyes vizsgafeladatok releváns módon, de a környezet (járókelők, vásárlók stb.) indokolatlan mértékű zavarása nélkül végrehajthatók.

6 g.) A vizsgákat videofelvétellel kell dokumentálni, a felvételeket a kiképző szervezetnek vagy a vizsgabizonyítványt kiállító szervezetnek archiválnia kell, és egészen addig meg kell őrizni, amíg a kutya segítő kutyaként dolgozik.

7 A. A vakvezető kutyák vizsgaszabályzata 1. A vizsga lebonyolításával kapcsolatos alapvető követelmények A vizsgáztatás során különös figyelemmel kell viseltetni a vizsgázó személy (továbbiakban Vizsgázó) egyéni képességére és lehetőségeire. A vizsgáztató testület összetételét, a vizsga helyszínének megállapítását és a vizsga lebonyolítását illetően a segítő kutyákra általánosan érvényes vizsgaeljárásrend szerint kell eljárni. A vizsga során az egyes feladatelemek megoldása, pl. az objektumok lokalizálása, vagy az átkelések időpontjának meghatározása különböző technikák alkalmazásával történhet, melyek megválasztása a Vizsgázó személy belátására van bízva. A vizsga értékelése kizárólag a Vizsgázó által vezetett kutya megbízható engedelmességének és a Vizsgázó vakvezető kutyájával történő önálló közlekedésre való alkalmasságának megítélését tartalmazza, miközben következetesen kerülni kell a Vizsgázó fogyatékos személy teljesítményének iskolás szemléletű értékelését. A Megbízhatósági teszt, valamint a Közlekedésbiztonsági vizsga értékelését a Vizsgáztató (testület tagjai) külön-külön végzi(k) el az előre nyomtatott értékelőlapok felhasználásával. 2. A vizsgán való megfelelés általános követelményei A Vizsgázónak bizonyítania kell, hogy a vakvezető kutyával közlekedők számára garantált jogokkal élve nem okoz mások számára indokolatlan kellemetlenséget, vagy veszélyt, valamint hogy kutyájával hatékonyan és biztonságosan képes közlekedni. 3. A vizsgafeladatok. A vizsga két részből áll: Látó vezetővel való közlekedés során teljesítendő megbízhatósági tesztből, melyek során a kutya és gazdája kontrollált módon szembesül bizonyos ingerekkel ( gyakorlatok), valamint a Vizsgázó lakó- illetve munkakörnyezetében önállóan végrehajtandó vakvezető kutyás közlekedési feladatból, vagyis a tulajdonképpeni közlekedésbiztonsági vizsgából (7.2.2).

8 3.1. Megbízhatósági teszt nyilvános helyen az alapengedelmesség ellenőrző feladatai látó vezetővel különféle helyzetekben A feladatok végrehajtására a Vizsgáztató (testület) döntése alapján bármely alkalmas helyszínen sor kerülhet. Célszerű a tesztet egy bevásárló központban és annak környékén lebonyolítani, de más alkalmas helyszínt is ki lehet jelölni. Sem a teszt helyszíne, sem a feladatok sorrendje a Vizsgázó számára előzetesen nem ismert. A feladatok sorrendje a helyszín adottságainak függvényében a vizsga során kerül meghatározásra. A megbízhatósági teszt alatt a Vizsgázót látó vezető technikával szakszerűen vezetik, ügyelve arra, hogy a vizsga során a tájékozódását a szükséges mértékig megőrizhesse. A Vizsgázó feladata, hogy kutyáját pórázon vezetve az instrukcióknak megfelelően vegyen részt az életszerű feladatok végrehajtásában. A Vizsgázót a vizsga során a Vizsgázó által előzetesen megjelölt személy (pl. családtag) vezetheti. Alternatív megoldásként választhatja a Vizsgázó, hogy a feladatok egy részének végrehajtása során kutyájával a látó vezetőt hámban követi, vagy a látó vezető szóbeli instrukciói alapján közlekedik. A szerinti feladatot azonban értelemszerűen pórázon vezetett kutyával kell megoldania Helyszín: Kis- vagy közepes forgalmú utcán A feladat célja: Pórázon vezetés A feladat leírása: a kutya laza pórázon kövesse gazdáját Az értékelés szempontjai: a kutya pórázon láb mellett legfeljebb enyhe húzással kísérjen Helyszín: Kis- vagy közepes forgalmú utcán A feladat célja: Testhelyzetek (ültetés, fektetés, állítás) kontrollálhatóságának ellenőrzése A feladat leírása: Séta közben a Vizsgáztató utasítására a Vizsgázó megáll. A Vizsgázó a kutyáját ülteti, fekteti, ülteti, majd állítja. Újra elindulnak, majd rövidesen megismétlik a gyakorlatsort. Az értékelés szempontjai: Hiba, ha a kutyát csak nehézkesen lehet rábírni a gyakorlat végrehajtására, a gyakorlat elégtelen, ha a kutya a testhelyzeteket egyáltalán nem veszi fel.

9 Helyszín: Kutya helyben maradására alkalmas terület, pl. egy bolt bejárata A feladat célja: Helyben maradás A feladat leírása: A Vizsgázó a kutyát egy kijelölt helyre pórázon kiköti, majd a maradási parancs kiadása után annak látókörén kívülre távozik. A kutyának nyugodtan kell viselkednie, a Vizsgázót helyben maradva kell megvárnia (össz. idő: 3 perc). Az értékelés szempontjai: A gyakorlat megfelelő, ha a kutya nyugodtan megvárja a Vizsgázó visszatérését. Testhelyzet-változtatás nem hiba. Hiba, ha a kutya elmozdul a helyéről, de a pórázát nem feszíti meg, súlyos hiba ha, csahol. A gyakorlat elégtelen, ha a pórázt rángatja, s nyilvánvalóan igyekszik megszabadulni tőle Helyszín: Park A feladat célja: szabadon sétáltathatóság és behívhatóság ellenőrzése A feladat leírása: a Vizsgázó a kutyát egy, a Vizsgáztató által alkalmasnak ítélt helyen szabadon engedi, látó vezetőjével tovább sétál kb. 3 percig, majd a Vizsgaelnök utasítására kutyáját behívja, és pórázra veszi. Az értékelés szempontjai: a kutyának legfeljebb a 3. vezényszót követően a Vizsgázóhoz kell sietni Helyszín: Utcán, séta közben A feladat célja: Idegen kutyák iránti közömbösség tesztelése A feladat leírása: A Vizsgázó séta közben kerítés mögött ugató, támadó kutyák mellett vezeti el a kutyát. Az értékelés szempontjai: A kutyának közömbösen kell viselkednie, nem támadhat, és nem félhet. Domináns póz felvétele (farok-emelés, szőrborzolás) ill. enyhe elkerülő magatartás megengedett, ha az útirányt és a menetütemet nem befolyásolja.

10 Helyszín: Nagy forgalmú utcán, séta közben A feladat célja: Ismerős emberrel szembeni reakció A feladat leírása: A Vizsgázó séta közben találkozik szemből jövő ismerőssel, megállnak beszélgetni. Az értékelés szempontjai: A kutyának fegyelmezetten, kontrollálhatóan kell viselkednie, nem örülhet túl hevesen, nem ugrálhat fel az érkezőre Helyszín: Tömegközlekedési jármű (busz, villamos) A feladat célja: Viselkedés járművön A feladat leírása: A Vizsgázót és kutyáját a látó vezető egy nagy forgalmú tömegközlekedési jármű megállójához vezeti, majd együtt felszállnak a járműre. Egy megállónyi utazás után leszállnak. Az értékelés szempontjai: A kutya viselkedése megfelelő, ha készségesen felszáll a járműre, menet közben nyugodtan viselkedik. Nem megfelelő, ha nem mer felszállni vagy leszállni, menekülni igyekszik, utazás közben nyugtalan. A kutya viselkedése a járműre való várakozás közben (nagy járműforgalmú utcán) is nyugodt, kiegyensúlyozott legyen Helyszín: Bevásárlóközpontban, parkolóházban vagy más alkalmas helyen A feladat célja: Viselkedés zárt térben, magasban, lépcsőházban A feladat leírása: A Vizsgázó kutyájával és látó vezetőjével liftbe száll, majd néhány emeletet utaznak. A liftből kiszállva jó kilátással rendelkező körfolyosón vagy teraszon sétálnak, ahol meg lehet győződni arról, hogy a kutya nem tériszonyos. Az utat visszafelé a lépcsőn teszik meg. Az értékelés szempontjai: A kutya megfelelően viselkedik, ha a fenti helyeken otthonosan mozog. Bármilyen indokolatlan félelmi reakció, ellenszegülés súlyos hiba. A gazdát a veszélyforrásoktól távol tartani igyekvő magatartás nem hiba. A szobatisztaság megsértése nem megfelelt minősítést von maga után.

11 Helyszín: Bevásárlóközpont, áruház A feladat célja: Viselkedés áruházban A feladat leírása: A Vizsgázó kutyáját maga mellett tartva látó vezetőjével bevásárol Az értékelés szempontjai: A kutya megfelelően viselkedik, ha az áruházban otthonosan mozog. Bármilyen félelmi reakció, ellenszegülés súlyos hiba. A szobatisztaság megsértése nem megfelelt minősítést von maga után Helyszín: Gyorsétterem Feladat célja: Talált élelem megtagadása, étteremben való kulturált viselkedés Feladat leírása: A Vizsgázó kutyáját maga mellett tartva látó vezetőjével bemegy a gyorsétterembe a pulthoz, kérnek valamit, majd asztalhoz ülnek és fogyasztanak. Rövid ott tartózkodás után az étteremből távoznak. Miközben kifelé haladnak, a földre előre elhelyezett 2-3 élelemdarab között kell elhaladniuk. Az értékelés szempontjai: A kutya nem keresgélhet a földön, semmilyen talált élelmet nem szabad felvennie, és az asztalra nem szaglászhat föl. Az asztalnál nyugodtan meg kell várnia a távozásra felszólító parancsot. A szobatisztaság megsértése nem megfelelt minősítést von maga után A Megbízhatósági teszt értékelése A Megbízhatósági teszt értékelésekor az egyes feladatokra a megadott szempontok mérlegelése alapján megfelelt vagy nem felelt meg minősítés adható (a vizsga befejeztével a Vizsgáztató testület tagjai egyeztetik vizsgalapjaikat és közös mérlegelés után hoznak döntést a Megbízhatósági teszt eredményességéről). I. A teszt EREDMÉNYES, ha minden feladatra a vizsgáztató(k többsége) megfelelt minősítést adott, és a feladatok legalább 70%-a esetében egyetlen vizsgáztató sem adott nem megfelelt értékelést.

12 II. A Vizsgáztató testületnek mérlegelési lehetősége van a tekintetben, hogy összbenyomása alapján eredményesnek minősíti-e a tesztet amennyiben - minden feladatra a vizsgáztatók többsége megfelelt minősítést adott, de a feladatok több mint 30%-a esetében legalább egy vizsgáztató nem megfelelt értékelést adott vagy - egy feladat esetén a vizsgáztatók többsége nem megfelelt minősítést adott, és a feladatok kevesebb, mint 50%-a esetében fordult elő hogy legalább egy vizsgáztató nem megfelelt minősítést adott. III. A vizsgáztató testület EREDMÉNYTELEN-nek nyilvánítja a tesztet amennyiben - egy feladat esetén a vizsgáztatók többsége nem megfelelt minősítést adott, és a feladatok legalább 50%-a esetében fordult elő hogy legalább egy vizsgáztató nem megfelelt minősítést adott vagy - két, vagy több feladat esetében a nem megfelelt minősítések vannak többségben Vakvezető kutyával közlekedő személy közlekedésbiztonsági vizsgája Helyszín: utcán, ismerős útvonalon A feladat célja: Önálló közlekedés utcai forgalomban A feladat leírása: A Vizsgázó instruktorával közösen legalább 3 útvonaltervet állít össze előre a Vizsgázó lakó- és munkakörnyezetében, melyek megfelelőségét a Vizsgáztató (testület) ellenőrzi. Ezek közül kell egyet kisorsolni a Vizsgázó számára. A Vizsgázó kutyájával az útvonalat önállóan teljesíti, a Vizsgáztatótól (Vizsgáztató testülettől) közlekedés közben nem kérhet, és nem kaphat további instrukciót. Az útvonalnak kb. negyven perc hosszúságúnak kell lennie, és alkalmasnak kell lennie arra, hogy teljesítése alapján értékelni lehessen a Vizsgázó kutyájával történő önálló közlekedésre való alkalmasságát. A vizsgaútvonalnak tartalmaznia kell az alábbi közlekedési elemekből legalább 15-öt:

13 1, a jármű megállójának megtalálása, jelzése 2, a járműre szállás, elhelyezkedés 3, az utazás tűrése 4, a leszállás módja 5, járda fellépő jelzése 6, járda vége lelépő jelzése 7, keresztező út jelzése 8, úttesten való átkelés 9, felfelé lépcső jelzése 10, felfelé lépcsőn közlekedés 11, lefelé lépcső jelzése 12, szűkületen való áthaladás 13, távtartás oldalakadályoktól 14, alacsony akadályok leküzdése 15, magas akadály jelzése 16, akadály kerülése 17, mozgó járművekkel szembeni viselkedés 18, emberek közötti viselkedés, kikerülésük 19, zebra megtalálása 20, ajtó megtalálása, jelzése (be- és kifelé is) 21, ajtón áthaladás 22, irányító parancsok általános elfogadása 23, a kutya általános magatartása, magabiztossága 24, váratlan helyzetek megoldása Amennyiben úgy adódik, bármely más (a kontrollált helyzetekben korábban már értékelt) szempont újra értékelésre kerülhet (pl. kerítés mögött ugató kutyák felé való reakció). Meg kell szakítani a vizsgát, ha a feladat végrehajtása során a Vizsgázó olyan helyzetbe kerül, amely a Vizsgázó, a kutya, vagy harmadik személy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyez-

14 teti, és VESZÉLYHELYZET OKOZÁSA miatt ilyenkor a teljes vizsgát eredménytelennek kell nyilvánítani, függetlenül attól, hogy a Vizsgázó kutyájával más feladatokban hogyan teljesített. Közvetlen és súlyos veszélyhelyzet okozását kell feltételezni, ha a körülmények, (pl. egy vészfékező autó, kitámadó kutya) ezt nyilvánvalóvá teszik, vagy a Vizsgáztató a közlekedésbiztonsági vizsga során a Vizsgázó közlekedésébe beavatkozik. Utóbbi esetben a Vizsgáztató testület dönt a vizsga megszakításáról. Nincs helye a vizsga megszakításának, ha a Vizsgáztató olyan veszélyforrásra hívja fel a Vizsgázó figyelmét, amelyről vakvezető kutyával közlekedő látássérültként egyébként nem szerezhetne tudomást (pl. tiltó tábla). (Az értelmezéshez: a) Nem jelent veszélyhelyzetet, ha Vizsgázó és kutyája úgy old meg egy feladatot, hogy ahhoz olyan külső segítséget vesz igénybe, amelyet a hétköznapokban máskor is megtehetne, így például elveszített tájékozódása visszaszerzése érdekében szóbeli tájékoztatást kér egy járókelőtől. b) Közvetlen, de nem súlyos a veszélyeztetés, ha pl. a járdán lévő botló akadályt a kutya nem jól jelzi, emiatt a gazda megbotlik, de az esetnek nincs komolyabb következménye. Kisebb botlások a látássérültek életében sajnos mindennaposak, és egyenetlen úton pl. a kutya szinte esélytelen minden járdahibát jelezni. c) Súlyos, de nem közvetlen a veszélyeztetés, ha teljesen forgalommentes útra, illetve a KRESZ szerinti elsőbbség birtokában lép le a Vizsgázó és kutyája előzetes megállás nélkül. Ilyen utóbbi eset lehet például, ha nagy forgalmú átkelőhelyen zöld lámpánál a tömeggel együtt sodródnak. Szintén súlyos hiba, ha a kutya vezetés közben gazdáját saját céljai szerint eltéríti, pl. egy másik kutyához vezet. d) Súlyos és közvetlen a veszélyeztetés, ha a Vizsgázó és kutyája forgalmas útra megállás nélkül lelép, a forgalomba belegyalogol, vagy a kutya vezetés közben valakit megtámad, stb. Az a), b) és c) minősítésű esetek bekövetkezését a Vizsgáztató feljegyzi és értékelésében ismerteti, de a vizsga Vizsgáztató általi megszakításának csak akkor van helye, ha a d) szerinti súlyos és közvetlen veszélyeztetést megállapította, VAGY a Vizsgáztató (testület) a Vizsgázó hibájából fenyegető baleset megelőzése érdekében a Vizsgázó közlekedésébe beavatkozott.)

15 A Közlekedésbiztonsági vizsga értékelése A Közlekedésbiztonsági vizsga során a Vizsgáztató(k) ellenőrzik, hogy az útvonalon a Vizsgázó a kiértékeléshez szükséges számú közlekedési elemmel (legalább 15) valóban találkozotte. Ha ez nem teljesül, akkor a vizsga nem értékelhető. A Közlekedésbiztonsági vizsga során akkor kap a Vizsgázó MEGFELELT minősítést, ha kutyájával VESZÉLYHELYZET OKOZÁSA nélkül 90 percen belül célhoz ért. Egyebekben a közlekedésbiztonsági vizsga értékelése NEM MEGFELELT - VESZÉLYHELYZET OKOZÁSA MIATT vagy NEM MEGFELELT - ELTÉVEDÉS MIATT 3.5. A vizsga összesített értékelése A vizsga összesített értékelését a Megbízhatósági teszt és a Közlekedésbiztonsági vizsga eredményei alapján kell megállapítani. Amennyiben a Megbízhatósági teszt EREDMÉNYES és a Közlekedésbiztonsági vizsga értékelése MEGFELELT, úgy a Vizsgázó kutyájával a sikeresen teljesített vizsga végén ÖNÁLLÓ KÖZLEKEDÉSRE ALKALMAS minősítést kap. Egyebekben a Vizsgázó kutyájával ÖNÁLLÓ KÖZLEKEDÉSRE JELENLEG NEM ALKALMAS.

16 B. A mozgássérült-segítő kutyák vizsgaszabályzata 1. A vizsgán való megfelelés általános követelményei a) A párosnak bizonyítania kell, hogy a kutya kiegyensúlyozott és bármilyen környezetben képes együttműködni a gazdájával úgy, hogy közben nyilvános helyeken konfliktusmentesen tud alkalmazkodni a többi ember igényeihez is. b) Függetlenül attól, hogy a kutya a későbbiek során várhatóan fogja-e a kérdéses feladatokat végezni, minden vizsgázó kutyának számot kell adnia bizonyos alapvető MS feladatokban való jártasságáról, tehát például akkor is kell villanyt kapcsolnia a vizsgán, ha a gazda lakásában a kapcsolók túl magasan vannak ahhoz, hogy elérje őket. c) Az adott gazda speciális igényeihez igazított, és a vizsga helyszínén nem végezhető segítő feladatok végrehajtásának ellenőrzésére a gazda otthonában vagy a kiképzőközpontban kerülhet sor, a hivatalos vizsga keretein kívül. Ez a kiképző szervezet felelőssége. d) A vizsgafeladatok közben jutalomfalat nem lehet a gazda kezében, vagy a kutya számára látható helyen, de minden feladat elvégzése után jutalmazható a kutya. e) Több utasítás adása csak az alapengedelmességi gyakorlatoknál hiba, viszont nem kívánatos az intenzív (kényelmetlen) testjelek használata, sem pedig a hangos, kemény vezényszavak alkalmazása. 2. Vizsgafeladatok A vizsgafeladatokat a vizsgázónak az a vizsgabizottság utasításai alapján, a bizottság által meghatározott körülmények között és az általa meghatározott sorrendben kell végrehajtania. A soron követ-

17 kező feladatot a bizottság a vizsga során nevezi meg, a sorrendről a vizsgázónak előzetes információja nincsen Megbízhatósági teszt nyilvános helyen alapengedelmesség és közlekedés-biztonság ellenőrző feladatai Helyszín: parkoló Feladat célja: Közlekedési eszközből való biztonságos ki-be szállás a kutyával Feladat leírása: A vizsga helyszínére érkező gazda és kutyája kiszáll az őt szállító járműből, illetve távozáskor beszállnak a járműbe. A gazda határozza meg, hogy a kutya a kocsiban vár, míg ő kiszáll és közlekedésre alkalmas állapotba hozza magát (pl. elhelyezkedik a kerekesszékben) vagy pedig fordítva történik, és a kutya száll ki elsőként. Az értékelés szempontjai: A kutya türelmesen (ülve vagy fekve) vár, míg a gazda elkészül a ki-be szállással. Mindig látszania kell annak, hogy a gazda kontrollálja a kutya akcióit. A kutya nem ugorhat ki-be utasítás nélkül, nem szaglászhat, bóklászhat a kocsi mellett, és nem próbálhat beszállni idegen autókba Helyszín: Kutya sétáltatására, piszkoltatására alkalmat terület (pl. park, kutyafuttató) Feladat célja: Piszkoltatás, behívás nagyobb távolságról (szabad játékból), idegen kutyával való találkozás Feladat leírása: A gazda pórázon vezetve a kutyát megközelíti a piszkoltatásra alkalmas területet, piszkoltat, majd a hámot-pórázt eltávolítva szabadon engedi a kutyát. Felszólításra behívja és közlekedésre alkalmas állapotba hozza az állatot (hám, póráz feltevése). Az értékelés szempontjai: A kutya a gazda kérésére, pórázon kell, hogy elvégezze a dolgát. Csak a gazda engedélyére mehet játszani (nem a póráz levételekor magától), hívásra azonnal visszajön (több hívójel megengedett). Kérésre bebújik a nyakörvbe, hámba. Idegen kutyákkal közömbös, barátságos, de legalábbis kontrollálható a viselkedése.

18 Helyszín: A vizsga helyszínéül szolgáló terület (pl. bevásárlóközpont) Feladat célja: Épület megközelítése, forgóajtón, vízlevezető rácson való áthaladás, liftezés A feladat leírása: A vizsgabizottsággal előre egyeztetett útvonalon haladva megközelítik az épületet, és azon belül az előre meghatározott helyre mennek. Az értékelés szempontjai: A kutya nyugodtan kell, hogy haladjon a gazda oldalán és nem mutathat félelmet a bejáratnál vagy a liftezés során sem. A kisebb rácsot átugorhatja, de csak ha így nem rántja meg a gazdát. A liftajtóban a gazda irányítását követve előre megy, vagy hátra marad, ha a póráz nem elég hosszú, az akciót szabadon is jól kontrollálható módon hajtja végre. A liftben a lehető legpraktikusabban helyezkedik, hogy ne legyen útban. Több vezényszó adása nem hiba Helyszín: A vizsga helyszínéül szolgáló terület (pl. bevásárlóközpont) Feladat célja: Idegen emberek üdvözlése A feladat leírása: A vizsga során a kutyát spontán megközelítő járókelők, vagy ilyenek hiányában a vizsgáztatók által felkért idegen személyek (lehetőség szerint gyerek is) a vizsgázóhoz lépnek és megpróbálnak a kutyával kontaktust teremteni. Az értékelés szempontjai: A kutyát simogatni vágyó felnőttek (illetve gyerek) nem vonhatják el a kutya figyelmét a gazdáról, de a gazda engedélyével megsimogathatják a kutyát, ha az megfelelő módon üdvözli őket. Az üdvözlés mindig ülő helyzetből indul, majd adhat pacsit a kutya, vagy a hátára fordulva a hasát mutathatja a simogató felé. (A nagyon lendületes pacsit adó (szinte rúgó) kutyák sokszor kalimpálnak hanyatt fordulás közben is, ezért az ő esetükben történhet például meghajlással az üdvözlés.) A kutya nem hagyhatja ott a gazdát az idegenek kedvéért, és nem fogadhat el élelmet tőlük. A gazda nemcsak a kutyát, hanem szükség esetén az idegent is instruálhatja Helyszín: A vizsga helyszínéül szolgáló terület (pl. bevásárlóközpont) Feladat célja: Helyben maradás behívással

19 A feladat leírása: A gazda egy kijelölt helyen ültetésben hagyja a kutyát, majd a pórázát ledobva kb. 10 méterre eltávolodik. Kb. 5 másodperc várakozás után magához hívja a kutyát, s amikor az odaér, felvéteti vele a pórázát. Még jobb, ha a kutya előbb megfogja a pórázt, és úgy megy a gazdához. Az értékelés szempontjai: A kutya által felvett testhelyzetnek nincs nagy jelentősége, csak annak, hogy a kutya figyelje a gazdát, meddig kell várnia, míg utána mehet. A pórázfelvétel vezényszóra történik, még jobb, ha a kutya magától feladja a pórázt Helyszín: Zsúfolt hely, figyelemelvonó ingerekkel. Feladat célja: Ültetés különböző helyzetekben A feladat leírása: Legalább két különböző alkalommal, például büfépult mellett, illetve amikor egy idegen meg akarja simogatni a kutyát, a gazda utasítására a kutya leül. Az értékelés szempontjai: Jó, ha a kutya az első szóra leül, de fontosabb követelmény, hogy ne kelljen hangosan, keményen kiadni a vezényszót Helyszín: Zsúfolt hely, figyelemelvonó ingerekkel. Feladat célja: Fektetés különböző helyzetekben A feladat leírása: Legalább három különböző alkalommal a gazda lefekteti a kutyát. A szituációk különbözők: (I) vendéglőben (illetve más arra alkalmas helyen) étkezéskor az asztal alatt, (II) nagy, zajos rakodó kocsi elhaladásakor, (III) tömegben, miközben egy idegen (az egyik vizsgáztató) természetes mozdulattal átlépi a fekvő kutyát. A fektetés végén a gazda vezényszóval ülteti/állítja fel a kutyát, és csak akkor indul el, amikor a kutya már nem fekszik. Az értékelés szempontjai: A kutya az utasítást végrehajtja, és nyugodtan fekszik az átlépés alatt is. A gazda legalább egyszer sikeresen felülteti/állítja a kutyát vezényszóval Helyszín: A vizsga helyszínéül szolgáló terület (pl. bevásárlóközpont) Feladat célja: Idegen személy általi kontrollálhatóság

20 A feladat leírása: Egy idegen (az egyik vizsgáztató) megfogja a kutya pórázát, és egy rövid időre (kb. 30 mp.) a gazda eltávozva kikerül a kutya látóköréből. Az értékelés szempontjai: A kutyának nyugodtan kell várnia, ülhet, állhat vagy fekhet is, de nem rángathatja a pórázt, és nem vokalizálhat hangosan. Jó, ha a gazda felé vagy a pórázt tartó személyre orientál, nem kívánatos viselkedés a szaglászás, bóklászás, toporgás Helyszín: Étterem, kávézó illetve más étkezésre alkalmas hely A feladat célja: Élelem-megtagadás A feladat leírása: A kutya nyugodtan fekszik az asztal alatt, úgy hogy a környezetét ne zavarja. Az egyik vizsgáztató a kutya közelében leejt egy falatot a földre. A falat lent marad több percig. (Végül ki kell dobni, a kutya nem kaphatja meg.) Az értékelés szempontjai: A gazda rászólhat a kutyára, de nem használhatja a pórázt és nem érhet a kutyához Helyszín: A vizsga helyszínéül szolgáló terület (pl. bevásárlóközpont) valamely védett, kevéssé forgalmas pontja. A feladat célja: Helyben maradás idegen helyen a gazda távollétében. A feladat leírása: A gazda egy fal melletti védett helyen (pl. a mosdó bejárati ajtajánál lefekteti a kutyát, és eltávozik (bemegy a mosdóba), Majd 3-5 perc elteltével kijön és folytatják a sétát. A vizsgabizottság tagjai végig a kutya közelében maradnak. Az értékelés szempontjai: A kutya nyugodtan fekszik, nem állhat fel vagy mehet arrébb, csak ha valamilyen külső körülmény erre kényszeríti (például arra tolnak egy bevásárlókocsit, ami elütné, ha nem menne arrébb). Akkor sem állhat fel, ha barátságosan hívogatják. (Erről azért lehetőleg le kell beszélni az arra járókat.) A gazda visszatértekor a kutya kontrollált módon mutathatja ki örömét, majd rövid idő elteltével továbbhaladásra kész állapotba hozzák magukat (póráz feladása, beigazodás).

A vakvezető kutyák vizsgaszabályzata

A vakvezető kutyák vizsgaszabályzata A vakvezető kutyák vizsgaszabályzata 1. A vizsga lebonyolításával kapcsolatos alapvető követelmények A vizsgáztatás során különös figyelemmel kell viseltetni a vizsgázó személy (továbbiakban Vizsgá-zó)

Részletesebben

Obedience Hungary Team Sportegyesület Obedience Kezdő osztály verseny és vizsgaszabályzata

Obedience Hungary Team Sportegyesület Obedience Kezdő osztály verseny és vizsgaszabályzata Obedience Hungary Team Sportegyesület Obedience Kezdő osztály verseny és vizsgaszabályzata Az obedience kiképzés a kutyának egy együttműködő és kontrollált viselkedést tanít. Hangsúlyt kell fektetni a

Részletesebben

Vizsgaszabályzat. Jelen vizsgarendszer kidolgozásában közremûködtek: K3 Kinológia Egyesület. K99 Egyesület

Vizsgaszabályzat. Jelen vizsgarendszer kidolgozásában közremûködtek: K3 Kinológia Egyesület. K99 Egyesület Vizsgaszabályzat 2010 Jelen vizsgarendszer kidolgozásában közremûködtek: K3 Kinológia Egyesület K99 Egyesület A vizsgarendszer összeállításában felhasználásra került az FCI IPO szabályzata. A K99 címû

Részletesebben

Illés Anett. AI módszer a kutyás terápiában

Illés Anett. AI módszer a kutyás terápiában Illés Anett AI módszer a kutyás terápiában Vannak gyermekek, akiket a zene és hangok világa bűvöl el és abban találják meg nyugalmukat. Vannak, akik zsírkrétával, filccel és festékkel fejezik ki önmagukat.

Részletesebben

NEMZETKÖZI MENTŐKUTYA VIZSGASZABÁLYZAT /IPO-R/

NEMZETKÖZI MENTŐKUTYA VIZSGASZABÁLYZAT /IPO-R/ NEMZETKÖZI MENTŐKUTYA VIZSGASZABÁLYZAT /IPO-R/ Érvényes 2000, január 1-től. A vizsga felépítése Vizsgafokozatok A Nemzetközi Mentőkutya-Vizsgaszabályzat (IPO-R) a következő osztályokat foglalja magában:

Részletesebben

AGILITY TANÍTÁS ALAPJAI /a pozitív felvezetés/

AGILITY TANÍTÁS ALAPJAI /a pozitív felvezetés/ AGILITY TANÍTÁS ALAPJAI /a pozitív felvezetés/ Ezt az agility oktató anyagot azoknak ajánljuk, akik vagy saját maguk képzik a kiskutyájukat erre a gyönyörű és szórakoztató sportra, vagy kezdő kutyások

Részletesebben

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI Zrt. A BKV Zrt. által üzemeltetett helyi közforgalmú autóbusz közlekedés forgalmi utasítása

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI Zrt. A BKV Zrt. által üzemeltetett helyi közforgalmú autóbusz közlekedés forgalmi utasítása BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI Zrt. A BKV Zrt. által üzemeltetett helyi közforgalmú autóbusz közlekedés forgalmi utasítása Jóváhagyta: Vezérigazgató Kelt: Budapest, 2015. Kiadja: Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola. Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND

A Dózsa György Általános Iskola. Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND A Dózsa György Általános Iskola és Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND 1 Tartalomjegyzék A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA ADATAI... 3 SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLAI EGYSÉG ADATAI...

Részletesebben

MEOE ORSZÁGOS AGÁRVERSENY- ÉS COURSING SZABÁLYZAT

MEOE ORSZÁGOS AGÁRVERSENY- ÉS COURSING SZABÁLYZAT MAGYAR EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE (MEOE) mint a Fédération Cynologique Internationale (FCI) tagja MEOE ORSZÁGOS AGÁRVERSENY- ÉS COURSING SZABÁLYZAT Érvényes: 2009.02.18. 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

AZ MNASZ SPORTBÍRÓK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÓDEXE 2012

AZ MNASZ SPORTBÍRÓK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÓDEXE 2012 2012.08.29. AZ MNASZ SPORTBÍRÓK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÓDEXE 2012 I. Meghatározások Ezen kódex az MNASZ alapszabálya alapján létrehozott Sportbírói Kollégium működésére vonatkozik. A kódex az FIA sportszabályai

Részletesebben

Tájékoztató kiadvány turisztikai szolgáltatásokat nyújtó személyeknek és szervezeteknek

Tájékoztató kiadvány turisztikai szolgáltatásokat nyújtó személyeknek és szervezeteknek VGYKE_Kiadvány:VGYKE_Kiadvány 2009.07.02. 13:01 Page 1 Tájékoztató kiadvány turisztikai szolgáltatásokat nyújtó személyeknek és szervezeteknek (fotó: Pető Zsuzsa, Művészetek Palotája) Kiadja a Vakok és

Részletesebben

Napközbeni ellátás családi napközi

Napközbeni ellátás családi napközi 1/38 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér Napközbeni ellátás családi napközi Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító számú A szociális szolgáltatások

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

PEDAGÓGUSOK TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda 4600 Kisvárda, Flórián tér 3. PEDAGÓGUSOK TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Minőségi kör Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

Gyáli Tátika Óvoda Házirend 2013. Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142

Gyáli Tátika Óvoda Házirend 2013. Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142 Tátika Óvoda 2360. Gyál, Klapka Gy. u. 5. Tel./Fax: 06-29 340 175 Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142 E-mail: tatika@monornet.hu Honlap: www.tatikaovoda.hu OM azonosító: 032

Részletesebben

Minden alkalommal vegyük ki a gyújtáskapcsoló-kulcsot, használjuk az indításgátlót még akkor is, ha csak rövid időre akarunk bemenni, pl. egy boltba.

Minden alkalommal vegyük ki a gyújtáskapcsoló-kulcsot, használjuk az indításgátlót még akkor is, ha csak rövid időre akarunk bemenni, pl. egy boltba. Önmagunk és egymás biztonságáért, valamint lakókörnyezetünk védelméért XI. Járművek biztonsága Minden gépjármű-tulajdonosnak célszerű felmérnie a gépjárművek biztonságának kockázati tényezőit, fajtáit,

Részletesebben

Módszertani foglalkozások hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó testnevelők és pedagógusok számára

Módszertani foglalkozások hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó testnevelők és pedagógusok számára Módszertani foglalkozások hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó testnevelők és pedagógusok számára Szeged, 2014. Összeállította Dr. Bóka Ferenc Dinya Eszter A szerkesztésben közreműködött Alattyányi

Részletesebben

A MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG JELENTÉSE A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI BÜNTETÉS- VÉGREHAJTÁSI INTÉZET FIATALKORÚAK VÉGREHAJTÁSÁT VÉGZŐ OBJEKTUMÁBAN 2013. JÚNIUS 3-4-ÉN TETT LÁTOGATÁSRÓL* A jelentés elkészítését

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola. helyi vizsgáinak szabályzata. 9 13. évfolyam. (kiegészítve az 2/14. szakképző évfolyammal)

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola. helyi vizsgáinak szabályzata. 9 13. évfolyam. (kiegészítve az 2/14. szakképző évfolyammal) A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola helyi vizsgáinak szabályzata 9 13. évfolyam (kiegészítve az 2/14. szakképző évfolyammal) A vizsgaszabályzat jogi kerete az 2011. évi CC. törvény a nemzeti köznevelésről,

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 3. Szárnyalás. Játékgyűjtemény pedagógusoknak. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009.

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 3. Szárnyalás. Játékgyűjtemény pedagógusoknak. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 3. Szárnyalás Játékgyűjtemény pedagógusoknak Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. A Dobbantó program a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND 2014 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 Küldetésnyilatkozat... 4 Jogszabályi háttér... 5 A házirend hatálya... 5 A házirend

Részletesebben

AZ INTER TRAVEL KFT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ INTER TRAVEL KFT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA AZ INTER TRAVEL KFT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA HELYI MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA hatályos: 2013.0626. napjától Az Üzletszabályzatot

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 1 A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KER. RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KER. RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT Kapcsolattartási Ügyelet Szakmai Protokoll Készült a Magyar Kapcsolatügyeleti Mediátorok Országos Szakmai Szövetségének 2007- ben elfogadott szakmai protokollja alapján a helyi sajátosságok figyelembevételével

Részletesebben

Kiadó: Mozgássérültek Budapesti Egyesülete 1136 Budapest, Hegedüs Gyula u. 43. Felelôs szerkesztô: Földesi Erzsébet

Kiadó: Mozgássérültek Budapesti Egyesülete 1136 Budapest, Hegedüs Gyula u. 43. Felelôs szerkesztô: Földesi Erzsébet Fogyatékos EMBEREK az egészségügyben Kiadó: Mozgássérültek Budapesti Egyesülete 1136 Budapest, Hegedüs Gyula u. 43. Felelôs szerkesztô: Földesi Erzsébet A kiadvány készítôi: Csató Zsuzsanna Dr. Hegedûs

Részletesebben

HÁZIREND. (Módosított kivonat 2013. szeptember 01-től) Kedves Szülők!

HÁZIREND. (Módosított kivonat 2013. szeptember 01-től) Kedves Szülők! HÁZIREND (Módosított kivonat 2013. szeptember 01-től) Kedves Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Aprók Háza Óvodánkban. Az elkövetkező években közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekük

Részletesebben

Az intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit tartalmazza.

Az intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit tartalmazza. VIZSGASZABÁLYZAT Az intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit tartalmazza. 1. A vizsgaszabályzat jogi kerete: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 Intézmény OM - azonosítója: 037277 HÁZIREND Készítette: Keszi Gyuláné intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Kedves Szülők!

H Á Z I R E N D. Kedves Szülők! H Á Z I R E N D Kedves Szülők! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyerekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására! I. Bevezető A házirend

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. A B kategóriás járművezető-képző tanfolyamok számára

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. A B kategóriás járművezető-képző tanfolyamok számára NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A B kategóriás járművezető-képző tanfolyamok számára 2012 A Nemzeti Közlekedési Hatóságról (továbbiakban: NKH) szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm.

Részletesebben

Az autósiskolák alapításának és működtetésének jogi környezete

Az autósiskolák alapításának és működtetésének jogi környezete dr. Lacsny Márton: Az autósiskolák alapításának és működtetésének jogi környezete lektorálta: dr. Mezey Róbert Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. A jogi környezet általában... 3 3. Közjogi és magánjogi környezet

Részletesebben