A 27/2009 (XII.3.) SzMM rendelet hatálya alá eső segítő kutyák képesítési követelményei, viselkedési és állategészségügyi standardjai.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 27/2009 (XII.3.) SzMM rendelet hatálya alá eső segítő kutyák képesítési követelményei, viselkedési és állategészségügyi standardjai."

Átírás

1 A 27/2009 (XII.3.) SzMM rendelet hatálya alá eső segítő kutyák képesítési követelményei, viselkedési és állategészségügyi standardjai. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános megjegyzések 4 2. A segítő kutyák vizsgakövetelményeinek alapelvei 4 3. A vizsgán való részvétel egyéb általános követelményei 5 A. A vakvezető kutyák vizsgaszabályzata 7 1. A vizsga lebonyolításával kapcsolatos alapvető követelmények 2. A vizsgán való megfelelés általános követelményei 3. A vizsgafeladatok 3.1. Megbízhatósági teszt nyilvános helyen az alapengedelmesség ellenőrző feladatai látó vezetővel különféle helyzetekben 3.2. A Megbízhatósági teszt értékelése 3.3. Vakvezető kutyával közlekedő személy közlekedésbiztonsági vizsgája 3.4. A Közlekedésbiztonsági vizsga értékelése 3.5. A vizsga összesített értékelése B. A mozgássérült-segítő kutyák vizsgaszabályzata A vizsgán való megfelelés általános követelményei 2. Vizsgafeladatok 2.1. Megbízhatósági teszt nyilvános helyen alapengedelmesség és közlekedés-biztonság ellenőrző feladatai 2.2. Speciális mozgássérült-segítő feladatok 3. A vizsga értékelése C, Siketek és nagyothallók számára kiképzett jelző kutyák vizsgaszabályzata A vizsgán való megfelelés általános követelményei 2. A vizsgafeladatok

2 2.1. Megbízhatósági teszt nyilvános helyen alapengedelmesség és közlekedésbiztonság ellenőrző feladatai 2.2. Speciális halló-kutya feladatok 3. Az egyes feladatok végrehajtása és értékelése D. A rohamszerűen jelentkező állapotokban szenvedők számára segítséget nyújtó kutyák vizsgaszabályzata A vizsgán való megfelelés általános követelményei 2. A vizsgafeladatok 2.1. Megbízhatósági teszt nyilvános helyen alapengedelmesség és közlekedésbiztonság ellenőrző feladatai 2.2. Speciális rohamjelző-segítő feladatok 3. Az egyes feladatok végrehajtása és értékelése E. A személyi segítő kutyák vizsgaszabályzata A vizsgán való megfelelés általános követelményei 2. Az értékelés általános szempontjai 3. A temperamentum vizsgálat 4. A temperamentum vizsgálat (első részvizsga) értékelése 5. A személyi segítő kutyák második részvizsgája: a közlekedésbiztonságot ellenőrző vizsgafeladatok 6. A közlekedésbiztonságot ellenőrző vizsga értékelése 7. A vizsga összesített értékelése F. A terápiás kutyák vizsgaszabályzata A vizsgán való megfelelés általános követelményei 2. Az értékelés általános szempontjai 3. Vizsgafeladatok I: A temperamentum vizsgálat 4. A temperamentum vizsgálat (első részvizsga) értékelése 5. A terápiás kutyák második részvizsgája: Viselkedés valós terápiás helyzetben 5.1 A vizsgán való részvétel feltételei

3 5.2. A vizsga általános szabályai 5.3. Az értékelés általános szempontjai 5.4. Vizsgafeladatok 5.5. Az értékelés szempontjai az egyes feladattípusoknál 5.6. A Viselkedés valós terápiás helyzetben összesített értékelése G, A segítő kutyák kiképzését, átadását, viselkedését érintő standardok és a kutyákkal szemben támasztott állategészségügyi szabályok A segítő kutyák kiképzésével és klienshez történő átadásával kapcsolatos általános elvárások 2. A segítő kutyáért jelentkezőket megillető bánásmóddal kapcsolatos elvárások 3. A segítő kutyák közterületen való megjelenésével és viselkedésével kapcsolatos elvárások 4. A segítő kutyákkal szemben alkalmazandó állatvédelmi, állat-etikai normák, és a kutyákkal szemben támasztott állategészségügyi elvárások H, A segítő kutyákkal szemben támasztott állategészségügyi követelmények A terápiás kutyák állategészségügyi ellátása 2. A vakvezető- mozgássérült-segítő- halló- és egyéb jelző kutyák állategészségügyi ellátása

4 1. Általános megjegyzések a.) A különböző segítő funkciókat betöltő segítő kutyákkal szemben támasztott vizsga- és egészségügyi követelmények, a vizsga során tesztelt képességek és elsajátított ismeretek valamint az ezekhez kapcsolódó vizsgafeladatok nyilvánosak, azokat a MATESZ hivatalos honlapján közzéteszi, és a vizsgára jelentkezők figyelmét erre a tényre felhívja. b.) A vizsgakövetelmények felülvizsgálatára és tartalmi módosításokra kétévente kerülhet sor. A segítő kutyák alkalmazásáról szóló 27/2009 (XII.03.) SzMM rendelet (a továbbiakban Rendelet) mellékleteként hatályba lépő vizsgakövetelményeket a MATESZ által felkért szakemberek a hatálybalépéstől számított két év elteltével felülvizsgálják, és amennyiben szükségesnek mutatkozik annak módosítására javaslatot tesznek. 2. A segítő kutyák vizsgakövetelményeinek alapelvei A vizsga során két alapvető szempontból kell vizsgálni a kutya viselkedését: a.) Nyilvános helyeken való viselkedés Idegen emberekkel, kutyákkal való kiegyensúlyozott viselkedés. A kutya láthatóan mindig a gazda kontrollja alatt van. A kutya nem mutat a gazda által kontrollálhatatlan félelmet váratlan helyzetekben, furcsa tárgyak vagy zajok hatására sem. A kutya nem mutat semmilyen formában sem szociális, sem fizikai ingerekre agressziót b.) Speciális tréning A kutya megbízhatóan végrehajtja a speciális tréning során elsajátított feladatokat a kiképző segítsége és jelenléte nélkül is. Ez a kitétel nem érvényes a látogatói programokban részt vevő terápiás kutyák esetére, ahol a kiképző (felvezető) jelenléte megengedett, sőt szükséges.

5 3. A vizsgán való részvétel egyéb általános követelményei a.) Vizsgára csak érvényes kötelező oltásokkal és parazitamentesítéssel rendelkező, a jelen dokumentum H fejezetében megfogalmazott állategészségügyi szabályok betartásával felkészített, megfelelően ápolt, egészséges kutya bocsátható. A vizsgára bocsátott kutyán alkalmazott kezelések és vizsgálatok meglétéről a kiképző szervezet képviselője vagy a kezelő állatorvos - a rendelkezésére bocsátott vizsgálati eredmények alapján nyilatkozik, és azt aláírásával és pecsétjével igazolja. b.) A kutya tiszta és ápolt állapotban kell, hogy megjelenjen a vizsgán. c.) A kutyán vizsga közben nem lehet fojtó vagy szöges nyakörv. d.) A vizsgán nem vehet részt (nem lehet a kutya látótávolságán belül) a kutya nevelője és kiképzője. Ez a kitétel nem vonatkozik a látogatói programokban részt vevő terápiás kutyákra. e.) Amennyiben a segítő kutya gazdája állapotából adódóan képtelen a vizsgán való önálló részvételre (pl. a vizsga helyszínére való érkezéskor nem tud önállóan kiszállni az autóból), úgy a vizsga közben jogosult igénybe venni valamely családtagjának vagy gondozójának segítségét. Az ilyen személy által nyújtott segítség azonban csak a legszükségesebb esetekre korlátozódhat. A külső személy által nyújtott vizsga közbeni segítség mértékéről és formájáról a kiképző szervezet előzetesen tájékoztatja a vizsgabizottságot. f.) A vizsga helyszínét a vizsgabizottság elnöke jelöli ki a segítő kutyát kiképző szervezet képviselőjével való előzetes egyeztetés után. A vizsga helyszínére vonatkozó általános követelmény, hogy a vizsgát a segítő kutya gazdájának otthoni környezetében és/vagy olyan nyilvános helyen kell lebonyolítani, ahol az ingerkörnyezet kellően gazdag és változatos ahhoz, hogy a kutya különböző készségeit fel lehessen mérni, és ahol az egyes vizsgafeladatok releváns módon, de a környezet (járókelők, vásárlók stb.) indokolatlan mértékű zavarása nélkül végrehajthatók.

6 g.) A vizsgákat videofelvétellel kell dokumentálni, a felvételeket a kiképző szervezetnek vagy a vizsgabizonyítványt kiállító szervezetnek archiválnia kell, és egészen addig meg kell őrizni, amíg a kutya segítő kutyaként dolgozik.

7 A. A vakvezető kutyák vizsgaszabályzata 1. A vizsga lebonyolításával kapcsolatos alapvető követelmények A vizsgáztatás során különös figyelemmel kell viseltetni a vizsgázó személy (továbbiakban Vizsgázó) egyéni képességére és lehetőségeire. A vizsgáztató testület összetételét, a vizsga helyszínének megállapítását és a vizsga lebonyolítását illetően a segítő kutyákra általánosan érvényes vizsgaeljárásrend szerint kell eljárni. A vizsga során az egyes feladatelemek megoldása, pl. az objektumok lokalizálása, vagy az átkelések időpontjának meghatározása különböző technikák alkalmazásával történhet, melyek megválasztása a Vizsgázó személy belátására van bízva. A vizsga értékelése kizárólag a Vizsgázó által vezetett kutya megbízható engedelmességének és a Vizsgázó vakvezető kutyájával történő önálló közlekedésre való alkalmasságának megítélését tartalmazza, miközben következetesen kerülni kell a Vizsgázó fogyatékos személy teljesítményének iskolás szemléletű értékelését. A Megbízhatósági teszt, valamint a Közlekedésbiztonsági vizsga értékelését a Vizsgáztató (testület tagjai) külön-külön végzi(k) el az előre nyomtatott értékelőlapok felhasználásával. 2. A vizsgán való megfelelés általános követelményei A Vizsgázónak bizonyítania kell, hogy a vakvezető kutyával közlekedők számára garantált jogokkal élve nem okoz mások számára indokolatlan kellemetlenséget, vagy veszélyt, valamint hogy kutyájával hatékonyan és biztonságosan képes közlekedni. 3. A vizsgafeladatok. A vizsga két részből áll: Látó vezetővel való közlekedés során teljesítendő megbízhatósági tesztből, melyek során a kutya és gazdája kontrollált módon szembesül bizonyos ingerekkel ( gyakorlatok), valamint a Vizsgázó lakó- illetve munkakörnyezetében önállóan végrehajtandó vakvezető kutyás közlekedési feladatból, vagyis a tulajdonképpeni közlekedésbiztonsági vizsgából (7.2.2).

8 3.1. Megbízhatósági teszt nyilvános helyen az alapengedelmesség ellenőrző feladatai látó vezetővel különféle helyzetekben A feladatok végrehajtására a Vizsgáztató (testület) döntése alapján bármely alkalmas helyszínen sor kerülhet. Célszerű a tesztet egy bevásárló központban és annak környékén lebonyolítani, de más alkalmas helyszínt is ki lehet jelölni. Sem a teszt helyszíne, sem a feladatok sorrendje a Vizsgázó számára előzetesen nem ismert. A feladatok sorrendje a helyszín adottságainak függvényében a vizsga során kerül meghatározásra. A megbízhatósági teszt alatt a Vizsgázót látó vezető technikával szakszerűen vezetik, ügyelve arra, hogy a vizsga során a tájékozódását a szükséges mértékig megőrizhesse. A Vizsgázó feladata, hogy kutyáját pórázon vezetve az instrukcióknak megfelelően vegyen részt az életszerű feladatok végrehajtásában. A Vizsgázót a vizsga során a Vizsgázó által előzetesen megjelölt személy (pl. családtag) vezetheti. Alternatív megoldásként választhatja a Vizsgázó, hogy a feladatok egy részének végrehajtása során kutyájával a látó vezetőt hámban követi, vagy a látó vezető szóbeli instrukciói alapján közlekedik. A szerinti feladatot azonban értelemszerűen pórázon vezetett kutyával kell megoldania Helyszín: Kis- vagy közepes forgalmú utcán A feladat célja: Pórázon vezetés A feladat leírása: a kutya laza pórázon kövesse gazdáját Az értékelés szempontjai: a kutya pórázon láb mellett legfeljebb enyhe húzással kísérjen Helyszín: Kis- vagy közepes forgalmú utcán A feladat célja: Testhelyzetek (ültetés, fektetés, állítás) kontrollálhatóságának ellenőrzése A feladat leírása: Séta közben a Vizsgáztató utasítására a Vizsgázó megáll. A Vizsgázó a kutyáját ülteti, fekteti, ülteti, majd állítja. Újra elindulnak, majd rövidesen megismétlik a gyakorlatsort. Az értékelés szempontjai: Hiba, ha a kutyát csak nehézkesen lehet rábírni a gyakorlat végrehajtására, a gyakorlat elégtelen, ha a kutya a testhelyzeteket egyáltalán nem veszi fel.

9 Helyszín: Kutya helyben maradására alkalmas terület, pl. egy bolt bejárata A feladat célja: Helyben maradás A feladat leírása: A Vizsgázó a kutyát egy kijelölt helyre pórázon kiköti, majd a maradási parancs kiadása után annak látókörén kívülre távozik. A kutyának nyugodtan kell viselkednie, a Vizsgázót helyben maradva kell megvárnia (össz. idő: 3 perc). Az értékelés szempontjai: A gyakorlat megfelelő, ha a kutya nyugodtan megvárja a Vizsgázó visszatérését. Testhelyzet-változtatás nem hiba. Hiba, ha a kutya elmozdul a helyéről, de a pórázát nem feszíti meg, súlyos hiba ha, csahol. A gyakorlat elégtelen, ha a pórázt rángatja, s nyilvánvalóan igyekszik megszabadulni tőle Helyszín: Park A feladat célja: szabadon sétáltathatóság és behívhatóság ellenőrzése A feladat leírása: a Vizsgázó a kutyát egy, a Vizsgáztató által alkalmasnak ítélt helyen szabadon engedi, látó vezetőjével tovább sétál kb. 3 percig, majd a Vizsgaelnök utasítására kutyáját behívja, és pórázra veszi. Az értékelés szempontjai: a kutyának legfeljebb a 3. vezényszót követően a Vizsgázóhoz kell sietni Helyszín: Utcán, séta közben A feladat célja: Idegen kutyák iránti közömbösség tesztelése A feladat leírása: A Vizsgázó séta közben kerítés mögött ugató, támadó kutyák mellett vezeti el a kutyát. Az értékelés szempontjai: A kutyának közömbösen kell viselkednie, nem támadhat, és nem félhet. Domináns póz felvétele (farok-emelés, szőrborzolás) ill. enyhe elkerülő magatartás megengedett, ha az útirányt és a menetütemet nem befolyásolja.

10 Helyszín: Nagy forgalmú utcán, séta közben A feladat célja: Ismerős emberrel szembeni reakció A feladat leírása: A Vizsgázó séta közben találkozik szemből jövő ismerőssel, megállnak beszélgetni. Az értékelés szempontjai: A kutyának fegyelmezetten, kontrollálhatóan kell viselkednie, nem örülhet túl hevesen, nem ugrálhat fel az érkezőre Helyszín: Tömegközlekedési jármű (busz, villamos) A feladat célja: Viselkedés járművön A feladat leírása: A Vizsgázót és kutyáját a látó vezető egy nagy forgalmú tömegközlekedési jármű megállójához vezeti, majd együtt felszállnak a járműre. Egy megállónyi utazás után leszállnak. Az értékelés szempontjai: A kutya viselkedése megfelelő, ha készségesen felszáll a járműre, menet közben nyugodtan viselkedik. Nem megfelelő, ha nem mer felszállni vagy leszállni, menekülni igyekszik, utazás közben nyugtalan. A kutya viselkedése a járműre való várakozás közben (nagy járműforgalmú utcán) is nyugodt, kiegyensúlyozott legyen Helyszín: Bevásárlóközpontban, parkolóházban vagy más alkalmas helyen A feladat célja: Viselkedés zárt térben, magasban, lépcsőházban A feladat leírása: A Vizsgázó kutyájával és látó vezetőjével liftbe száll, majd néhány emeletet utaznak. A liftből kiszállva jó kilátással rendelkező körfolyosón vagy teraszon sétálnak, ahol meg lehet győződni arról, hogy a kutya nem tériszonyos. Az utat visszafelé a lépcsőn teszik meg. Az értékelés szempontjai: A kutya megfelelően viselkedik, ha a fenti helyeken otthonosan mozog. Bármilyen indokolatlan félelmi reakció, ellenszegülés súlyos hiba. A gazdát a veszélyforrásoktól távol tartani igyekvő magatartás nem hiba. A szobatisztaság megsértése nem megfelelt minősítést von maga után.

11 Helyszín: Bevásárlóközpont, áruház A feladat célja: Viselkedés áruházban A feladat leírása: A Vizsgázó kutyáját maga mellett tartva látó vezetőjével bevásárol Az értékelés szempontjai: A kutya megfelelően viselkedik, ha az áruházban otthonosan mozog. Bármilyen félelmi reakció, ellenszegülés súlyos hiba. A szobatisztaság megsértése nem megfelelt minősítést von maga után Helyszín: Gyorsétterem Feladat célja: Talált élelem megtagadása, étteremben való kulturált viselkedés Feladat leírása: A Vizsgázó kutyáját maga mellett tartva látó vezetőjével bemegy a gyorsétterembe a pulthoz, kérnek valamit, majd asztalhoz ülnek és fogyasztanak. Rövid ott tartózkodás után az étteremből távoznak. Miközben kifelé haladnak, a földre előre elhelyezett 2-3 élelemdarab között kell elhaladniuk. Az értékelés szempontjai: A kutya nem keresgélhet a földön, semmilyen talált élelmet nem szabad felvennie, és az asztalra nem szaglászhat föl. Az asztalnál nyugodtan meg kell várnia a távozásra felszólító parancsot. A szobatisztaság megsértése nem megfelelt minősítést von maga után A Megbízhatósági teszt értékelése A Megbízhatósági teszt értékelésekor az egyes feladatokra a megadott szempontok mérlegelése alapján megfelelt vagy nem felelt meg minősítés adható (a vizsga befejeztével a Vizsgáztató testület tagjai egyeztetik vizsgalapjaikat és közös mérlegelés után hoznak döntést a Megbízhatósági teszt eredményességéről). I. A teszt EREDMÉNYES, ha minden feladatra a vizsgáztató(k többsége) megfelelt minősítést adott, és a feladatok legalább 70%-a esetében egyetlen vizsgáztató sem adott nem megfelelt értékelést.

12 II. A Vizsgáztató testületnek mérlegelési lehetősége van a tekintetben, hogy összbenyomása alapján eredményesnek minősíti-e a tesztet amennyiben - minden feladatra a vizsgáztatók többsége megfelelt minősítést adott, de a feladatok több mint 30%-a esetében legalább egy vizsgáztató nem megfelelt értékelést adott vagy - egy feladat esetén a vizsgáztatók többsége nem megfelelt minősítést adott, és a feladatok kevesebb, mint 50%-a esetében fordult elő hogy legalább egy vizsgáztató nem megfelelt minősítést adott. III. A vizsgáztató testület EREDMÉNYTELEN-nek nyilvánítja a tesztet amennyiben - egy feladat esetén a vizsgáztatók többsége nem megfelelt minősítést adott, és a feladatok legalább 50%-a esetében fordult elő hogy legalább egy vizsgáztató nem megfelelt minősítést adott vagy - két, vagy több feladat esetében a nem megfelelt minősítések vannak többségben Vakvezető kutyával közlekedő személy közlekedésbiztonsági vizsgája Helyszín: utcán, ismerős útvonalon A feladat célja: Önálló közlekedés utcai forgalomban A feladat leírása: A Vizsgázó instruktorával közösen legalább 3 útvonaltervet állít össze előre a Vizsgázó lakó- és munkakörnyezetében, melyek megfelelőségét a Vizsgáztató (testület) ellenőrzi. Ezek közül kell egyet kisorsolni a Vizsgázó számára. A Vizsgázó kutyájával az útvonalat önállóan teljesíti, a Vizsgáztatótól (Vizsgáztató testülettől) közlekedés közben nem kérhet, és nem kaphat további instrukciót. Az útvonalnak kb. negyven perc hosszúságúnak kell lennie, és alkalmasnak kell lennie arra, hogy teljesítése alapján értékelni lehessen a Vizsgázó kutyájával történő önálló közlekedésre való alkalmasságát. A vizsgaútvonalnak tartalmaznia kell az alábbi közlekedési elemekből legalább 15-öt:

13 1, a jármű megállójának megtalálása, jelzése 2, a járműre szállás, elhelyezkedés 3, az utazás tűrése 4, a leszállás módja 5, járda fellépő jelzése 6, járda vége lelépő jelzése 7, keresztező út jelzése 8, úttesten való átkelés 9, felfelé lépcső jelzése 10, felfelé lépcsőn közlekedés 11, lefelé lépcső jelzése 12, szűkületen való áthaladás 13, távtartás oldalakadályoktól 14, alacsony akadályok leküzdése 15, magas akadály jelzése 16, akadály kerülése 17, mozgó járművekkel szembeni viselkedés 18, emberek közötti viselkedés, kikerülésük 19, zebra megtalálása 20, ajtó megtalálása, jelzése (be- és kifelé is) 21, ajtón áthaladás 22, irányító parancsok általános elfogadása 23, a kutya általános magatartása, magabiztossága 24, váratlan helyzetek megoldása Amennyiben úgy adódik, bármely más (a kontrollált helyzetekben korábban már értékelt) szempont újra értékelésre kerülhet (pl. kerítés mögött ugató kutyák felé való reakció). Meg kell szakítani a vizsgát, ha a feladat végrehajtása során a Vizsgázó olyan helyzetbe kerül, amely a Vizsgázó, a kutya, vagy harmadik személy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyez-

14 teti, és VESZÉLYHELYZET OKOZÁSA miatt ilyenkor a teljes vizsgát eredménytelennek kell nyilvánítani, függetlenül attól, hogy a Vizsgázó kutyájával más feladatokban hogyan teljesített. Közvetlen és súlyos veszélyhelyzet okozását kell feltételezni, ha a körülmények, (pl. egy vészfékező autó, kitámadó kutya) ezt nyilvánvalóvá teszik, vagy a Vizsgáztató a közlekedésbiztonsági vizsga során a Vizsgázó közlekedésébe beavatkozik. Utóbbi esetben a Vizsgáztató testület dönt a vizsga megszakításáról. Nincs helye a vizsga megszakításának, ha a Vizsgáztató olyan veszélyforrásra hívja fel a Vizsgázó figyelmét, amelyről vakvezető kutyával közlekedő látássérültként egyébként nem szerezhetne tudomást (pl. tiltó tábla). (Az értelmezéshez: a) Nem jelent veszélyhelyzetet, ha Vizsgázó és kutyája úgy old meg egy feladatot, hogy ahhoz olyan külső segítséget vesz igénybe, amelyet a hétköznapokban máskor is megtehetne, így például elveszített tájékozódása visszaszerzése érdekében szóbeli tájékoztatást kér egy járókelőtől. b) Közvetlen, de nem súlyos a veszélyeztetés, ha pl. a járdán lévő botló akadályt a kutya nem jól jelzi, emiatt a gazda megbotlik, de az esetnek nincs komolyabb következménye. Kisebb botlások a látássérültek életében sajnos mindennaposak, és egyenetlen úton pl. a kutya szinte esélytelen minden járdahibát jelezni. c) Súlyos, de nem közvetlen a veszélyeztetés, ha teljesen forgalommentes útra, illetve a KRESZ szerinti elsőbbség birtokában lép le a Vizsgázó és kutyája előzetes megállás nélkül. Ilyen utóbbi eset lehet például, ha nagy forgalmú átkelőhelyen zöld lámpánál a tömeggel együtt sodródnak. Szintén súlyos hiba, ha a kutya vezetés közben gazdáját saját céljai szerint eltéríti, pl. egy másik kutyához vezet. d) Súlyos és közvetlen a veszélyeztetés, ha a Vizsgázó és kutyája forgalmas útra megállás nélkül lelép, a forgalomba belegyalogol, vagy a kutya vezetés közben valakit megtámad, stb. Az a), b) és c) minősítésű esetek bekövetkezését a Vizsgáztató feljegyzi és értékelésében ismerteti, de a vizsga Vizsgáztató általi megszakításának csak akkor van helye, ha a d) szerinti súlyos és közvetlen veszélyeztetést megállapította, VAGY a Vizsgáztató (testület) a Vizsgázó hibájából fenyegető baleset megelőzése érdekében a Vizsgázó közlekedésébe beavatkozott.)

15 A Közlekedésbiztonsági vizsga értékelése A Közlekedésbiztonsági vizsga során a Vizsgáztató(k) ellenőrzik, hogy az útvonalon a Vizsgázó a kiértékeléshez szükséges számú közlekedési elemmel (legalább 15) valóban találkozotte. Ha ez nem teljesül, akkor a vizsga nem értékelhető. A Közlekedésbiztonsági vizsga során akkor kap a Vizsgázó MEGFELELT minősítést, ha kutyájával VESZÉLYHELYZET OKOZÁSA nélkül 90 percen belül célhoz ért. Egyebekben a közlekedésbiztonsági vizsga értékelése NEM MEGFELELT - VESZÉLYHELYZET OKOZÁSA MIATT vagy NEM MEGFELELT - ELTÉVEDÉS MIATT 3.5. A vizsga összesített értékelése A vizsga összesített értékelését a Megbízhatósági teszt és a Közlekedésbiztonsági vizsga eredményei alapján kell megállapítani. Amennyiben a Megbízhatósági teszt EREDMÉNYES és a Közlekedésbiztonsági vizsga értékelése MEGFELELT, úgy a Vizsgázó kutyájával a sikeresen teljesített vizsga végén ÖNÁLLÓ KÖZLEKEDÉSRE ALKALMAS minősítést kap. Egyebekben a Vizsgázó kutyájával ÖNÁLLÓ KÖZLEKEDÉSRE JELENLEG NEM ALKALMAS.

16 B. A mozgássérült-segítő kutyák vizsgaszabályzata 1. A vizsgán való megfelelés általános követelményei a) A párosnak bizonyítania kell, hogy a kutya kiegyensúlyozott és bármilyen környezetben képes együttműködni a gazdájával úgy, hogy közben nyilvános helyeken konfliktusmentesen tud alkalmazkodni a többi ember igényeihez is. b) Függetlenül attól, hogy a kutya a későbbiek során várhatóan fogja-e a kérdéses feladatokat végezni, minden vizsgázó kutyának számot kell adnia bizonyos alapvető MS feladatokban való jártasságáról, tehát például akkor is kell villanyt kapcsolnia a vizsgán, ha a gazda lakásában a kapcsolók túl magasan vannak ahhoz, hogy elérje őket. c) Az adott gazda speciális igényeihez igazított, és a vizsga helyszínén nem végezhető segítő feladatok végrehajtásának ellenőrzésére a gazda otthonában vagy a kiképzőközpontban kerülhet sor, a hivatalos vizsga keretein kívül. Ez a kiképző szervezet felelőssége. d) A vizsgafeladatok közben jutalomfalat nem lehet a gazda kezében, vagy a kutya számára látható helyen, de minden feladat elvégzése után jutalmazható a kutya. e) Több utasítás adása csak az alapengedelmességi gyakorlatoknál hiba, viszont nem kívánatos az intenzív (kényelmetlen) testjelek használata, sem pedig a hangos, kemény vezényszavak alkalmazása. 2. Vizsgafeladatok A vizsgafeladatokat a vizsgázónak az a vizsgabizottság utasításai alapján, a bizottság által meghatározott körülmények között és az általa meghatározott sorrendben kell végrehajtania. A soron követ-

17 kező feladatot a bizottság a vizsga során nevezi meg, a sorrendről a vizsgázónak előzetes információja nincsen Megbízhatósági teszt nyilvános helyen alapengedelmesség és közlekedés-biztonság ellenőrző feladatai Helyszín: parkoló Feladat célja: Közlekedési eszközből való biztonságos ki-be szállás a kutyával Feladat leírása: A vizsga helyszínére érkező gazda és kutyája kiszáll az őt szállító járműből, illetve távozáskor beszállnak a járműbe. A gazda határozza meg, hogy a kutya a kocsiban vár, míg ő kiszáll és közlekedésre alkalmas állapotba hozza magát (pl. elhelyezkedik a kerekesszékben) vagy pedig fordítva történik, és a kutya száll ki elsőként. Az értékelés szempontjai: A kutya türelmesen (ülve vagy fekve) vár, míg a gazda elkészül a ki-be szállással. Mindig látszania kell annak, hogy a gazda kontrollálja a kutya akcióit. A kutya nem ugorhat ki-be utasítás nélkül, nem szaglászhat, bóklászhat a kocsi mellett, és nem próbálhat beszállni idegen autókba Helyszín: Kutya sétáltatására, piszkoltatására alkalmat terület (pl. park, kutyafuttató) Feladat célja: Piszkoltatás, behívás nagyobb távolságról (szabad játékból), idegen kutyával való találkozás Feladat leírása: A gazda pórázon vezetve a kutyát megközelíti a piszkoltatásra alkalmas területet, piszkoltat, majd a hámot-pórázt eltávolítva szabadon engedi a kutyát. Felszólításra behívja és közlekedésre alkalmas állapotba hozza az állatot (hám, póráz feltevése). Az értékelés szempontjai: A kutya a gazda kérésére, pórázon kell, hogy elvégezze a dolgát. Csak a gazda engedélyére mehet játszani (nem a póráz levételekor magától), hívásra azonnal visszajön (több hívójel megengedett). Kérésre bebújik a nyakörvbe, hámba. Idegen kutyákkal közömbös, barátságos, de legalábbis kontrollálható a viselkedése.

18 Helyszín: A vizsga helyszínéül szolgáló terület (pl. bevásárlóközpont) Feladat célja: Épület megközelítése, forgóajtón, vízlevezető rácson való áthaladás, liftezés A feladat leírása: A vizsgabizottsággal előre egyeztetett útvonalon haladva megközelítik az épületet, és azon belül az előre meghatározott helyre mennek. Az értékelés szempontjai: A kutya nyugodtan kell, hogy haladjon a gazda oldalán és nem mutathat félelmet a bejáratnál vagy a liftezés során sem. A kisebb rácsot átugorhatja, de csak ha így nem rántja meg a gazdát. A liftajtóban a gazda irányítását követve előre megy, vagy hátra marad, ha a póráz nem elég hosszú, az akciót szabadon is jól kontrollálható módon hajtja végre. A liftben a lehető legpraktikusabban helyezkedik, hogy ne legyen útban. Több vezényszó adása nem hiba Helyszín: A vizsga helyszínéül szolgáló terület (pl. bevásárlóközpont) Feladat célja: Idegen emberek üdvözlése A feladat leírása: A vizsga során a kutyát spontán megközelítő járókelők, vagy ilyenek hiányában a vizsgáztatók által felkért idegen személyek (lehetőség szerint gyerek is) a vizsgázóhoz lépnek és megpróbálnak a kutyával kontaktust teremteni. Az értékelés szempontjai: A kutyát simogatni vágyó felnőttek (illetve gyerek) nem vonhatják el a kutya figyelmét a gazdáról, de a gazda engedélyével megsimogathatják a kutyát, ha az megfelelő módon üdvözli őket. Az üdvözlés mindig ülő helyzetből indul, majd adhat pacsit a kutya, vagy a hátára fordulva a hasát mutathatja a simogató felé. (A nagyon lendületes pacsit adó (szinte rúgó) kutyák sokszor kalimpálnak hanyatt fordulás közben is, ezért az ő esetükben történhet például meghajlással az üdvözlés.) A kutya nem hagyhatja ott a gazdát az idegenek kedvéért, és nem fogadhat el élelmet tőlük. A gazda nemcsak a kutyát, hanem szükség esetén az idegent is instruálhatja Helyszín: A vizsga helyszínéül szolgáló terület (pl. bevásárlóközpont) Feladat célja: Helyben maradás behívással

19 A feladat leírása: A gazda egy kijelölt helyen ültetésben hagyja a kutyát, majd a pórázát ledobva kb. 10 méterre eltávolodik. Kb. 5 másodperc várakozás után magához hívja a kutyát, s amikor az odaér, felvéteti vele a pórázát. Még jobb, ha a kutya előbb megfogja a pórázt, és úgy megy a gazdához. Az értékelés szempontjai: A kutya által felvett testhelyzetnek nincs nagy jelentősége, csak annak, hogy a kutya figyelje a gazdát, meddig kell várnia, míg utána mehet. A pórázfelvétel vezényszóra történik, még jobb, ha a kutya magától feladja a pórázt Helyszín: Zsúfolt hely, figyelemelvonó ingerekkel. Feladat célja: Ültetés különböző helyzetekben A feladat leírása: Legalább két különböző alkalommal, például büfépult mellett, illetve amikor egy idegen meg akarja simogatni a kutyát, a gazda utasítására a kutya leül. Az értékelés szempontjai: Jó, ha a kutya az első szóra leül, de fontosabb követelmény, hogy ne kelljen hangosan, keményen kiadni a vezényszót Helyszín: Zsúfolt hely, figyelemelvonó ingerekkel. Feladat célja: Fektetés különböző helyzetekben A feladat leírása: Legalább három különböző alkalommal a gazda lefekteti a kutyát. A szituációk különbözők: (I) vendéglőben (illetve más arra alkalmas helyen) étkezéskor az asztal alatt, (II) nagy, zajos rakodó kocsi elhaladásakor, (III) tömegben, miközben egy idegen (az egyik vizsgáztató) természetes mozdulattal átlépi a fekvő kutyát. A fektetés végén a gazda vezényszóval ülteti/állítja fel a kutyát, és csak akkor indul el, amikor a kutya már nem fekszik. Az értékelés szempontjai: A kutya az utasítást végrehajtja, és nyugodtan fekszik az átlépés alatt is. A gazda legalább egyszer sikeresen felülteti/állítja a kutyát vezényszóval Helyszín: A vizsga helyszínéül szolgáló terület (pl. bevásárlóközpont) Feladat célja: Idegen személy általi kontrollálhatóság

20 A feladat leírása: Egy idegen (az egyik vizsgáztató) megfogja a kutya pórázát, és egy rövid időre (kb. 30 mp.) a gazda eltávozva kikerül a kutya látóköréből. Az értékelés szempontjai: A kutyának nyugodtan kell várnia, ülhet, állhat vagy fekhet is, de nem rángathatja a pórázt, és nem vokalizálhat hangosan. Jó, ha a gazda felé vagy a pórázt tartó személyre orientál, nem kívánatos viselkedés a szaglászás, bóklászás, toporgás Helyszín: Étterem, kávézó illetve más étkezésre alkalmas hely A feladat célja: Élelem-megtagadás A feladat leírása: A kutya nyugodtan fekszik az asztal alatt, úgy hogy a környezetét ne zavarja. Az egyik vizsgáztató a kutya közelében leejt egy falatot a földre. A falat lent marad több percig. (Végül ki kell dobni, a kutya nem kaphatja meg.) Az értékelés szempontjai: A gazda rászólhat a kutyára, de nem használhatja a pórázt és nem érhet a kutyához Helyszín: A vizsga helyszínéül szolgáló terület (pl. bevásárlóközpont) valamely védett, kevéssé forgalmas pontja. A feladat célja: Helyben maradás idegen helyen a gazda távollétében. A feladat leírása: A gazda egy fal melletti védett helyen (pl. a mosdó bejárati ajtajánál lefekteti a kutyát, és eltávozik (bemegy a mosdóba), Majd 3-5 perc elteltével kijön és folytatják a sétát. A vizsgabizottság tagjai végig a kutya közelében maradnak. Az értékelés szempontjai: A kutya nyugodtan fekszik, nem állhat fel vagy mehet arrébb, csak ha valamilyen külső körülmény erre kényszeríti (például arra tolnak egy bevásárlókocsit, ami elütné, ha nem menne arrébb). Akkor sem állhat fel, ha barátságosan hívogatják. (Erről azért lehetőleg le kell beszélni az arra járókat.) A gazda visszatértekor a kutya kontrollált módon mutathatja ki örömét, majd rövid idő elteltével továbbhaladásra kész állapotba hozzák magukat (póráz feladása, beigazodás).

Siketek és nagyothallók számára kiképzett jelző kutyák vizsgaszabályzata

Siketek és nagyothallók számára kiképzett jelző kutyák vizsgaszabályzata Siketek és nagyothallók számára kiképzett jelző kutyák vizsgaszabályzata 1. A vizsgán való megfelelés általános követelményei a.) A párosnak bizonyítania kell, hogy a kutya kiegyensúlyozott és bármilyen

Részletesebben

A vakvezető kutyák vizsgaszabályzata

A vakvezető kutyák vizsgaszabályzata A vakvezető kutyák vizsgaszabályzata 1. A vizsga lebonyolításával kapcsolatos alapvető követelmények A vizsgáztatás során különös figyelemmel kell viseltetni a vizsgázó személy (továbbiakban Vizsgá-zó)

Részletesebben

Siketek és nagyothallók számára kiképzett jelző kutyák vizsgaszabályzata

Siketek és nagyothallók számára kiképzett jelző kutyák vizsgaszabályzata Siketek és nagyothallók számára kiképzett jelző kutyák vizsgaszabályzata 1. A vizsgán való megfelelés általános követelményei a.) A párosnak bizonyítania kell, hogy a kutya kiegyensúlyozott és bármilyen

Részletesebben

A személyi segítő kutyák vizsgaszabályzata

A személyi segítő kutyák vizsgaszabályzata A személyi segítő kutyák vizsgaszabályzata 1. A vizsgán való megfelelés általános követelményei a) A párosnak bizonyítania kell, hogy a kutya kiegyensúlyozott és bármilyen környezetben képes együttműködni

Részletesebben

A mozgássérült-segítő kutyák vizsgaszabályzata

A mozgássérült-segítő kutyák vizsgaszabályzata A mozgássérült-segítő kutyák vizsgaszabályzata 1. A vizsgán való megfelelés általános követelményei a) A párosnak bizonyítania kell, hogy a kutya kiegyensúlyozott és bármilyen környezetben képes együttműködni

Részletesebben

A vakvezető kutyák vizsgaszabályzata

A vakvezető kutyák vizsgaszabályzata A vakvezető kutyák vizsgaszabályzata 1. A vizsga lebonyolításával kapcsolatos alapvető követelmények A vizsgáztatás során különös figyelemmel kell viseltetni a vizsgázó személy (továbbiakban Vizsgázó)

Részletesebben

Segítőkutyák vizsgafeladatai Rohamjelző Személyi segítő Terápiás Vakvezető

Segítőkutyák vizsgafeladatai Rohamjelző Személyi segítő Terápiás Vakvezető Hallássérülteket segítő Mozgássérültsegítő Segítőkutyák vizsgafeladatai Rohamjelző Személyi segítő Terápiás Vakvezető 1. vizsgán való megfelelés követelményei - - - z értékelés szempontjai vizsga 1. helyen

Részletesebben

A mozgássérült-segítő kutyák vizsgaszabályzata

A mozgássérült-segítő kutyák vizsgaszabályzata A mozgássérült-segítő kutyák vizsgaszabályzata 1. A vizsgán való megfelelés általános követelményei a) A párosnak bizonyítania kell, hogy a kutya kiegyensúlyozott és bármilyen környezetben képes együttműködni

Részletesebben

A 27/2009 (XII.3.) SzMM rendelet hatálya alá eső segítő kutyák képesítési követelményei, viselkedési és állategészségügyi standardjai.

A 27/2009 (XII.3.) SzMM rendelet hatálya alá eső segítő kutyák képesítési követelményei, viselkedési és állategészségügyi standardjai. www.matesze.hu A 27/2009 (XII.3.) SzMM rendelet hatálya alá eső segítő kutyák képesítési követelményei, viselkedési és állategészségügyi standardjai. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános megjegyzések 4 2. A segítő

Részletesebben

A rohamszerűen jelentkező állapotokban szenvedők számára segítséget nyújtó kutyák vizsgaszabályzata

A rohamszerűen jelentkező állapotokban szenvedők számára segítséget nyújtó kutyák vizsgaszabályzata A rohamszerűen jelentkező állapotokban szenvedők számára segítséget nyújtó kutyák vizsgaszabályzata 1. A vizsgán való megfelelés általános követelményei a.) A párosnak bizonyítania kell, hogy a kutya kiegyensúlyozott

Részletesebben

Terápiás kutyák verseny szabályzata

Terápiás kutyák verseny szabályzata Terápiás kutyák verseny szabályzata A terápiás kutyák igen sokrétű feladat megoldására kiképzett és folyamatosan tanuló, és emellett dolgozó ebek. A sokféle tevékenységük közül ezen versenyen két legfontosabb

Részletesebben

1. Alapelvek a közlekedésben

1. Alapelvek a közlekedésben 1. Alapelvek a közlekedésben 1. Mit jelent a közlekedésben a bizalmi elv? a) Számíthat arra, hogy a KRESZ minden helyzetben és helyen pontosan szabályozza a közlekedésben részt vevők jogait és kötelességeit.

Részletesebben

ScH I. - VK I. vizsga Nyomkövetés. A nyomkövetés elõkészítése

ScH I. - VK I. vizsga Nyomkövetés. A nyomkövetés elõkészítése ScH I. - VK I. vizsga Nyomkövetés A nyomkövetés elõkészítése 1. Pórázon lévõ kutyával a kutyavezetõ jelentkezik a bírónál. 2. A tetoválási szám leolvasása és a vizsgapapírokkal való összevetése. 3. Lazán

Részletesebben

Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben. Mentálisan akadálymentes közlekedés

Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben. Mentálisan akadálymentes közlekedés Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben Mentálisan akadálymentes közlekedés A gyógypedagógiai vizsgálatok, megfigyelések célja Az ügyfél megismerése (meglévő képességek, készségek;

Részletesebben

VERSENY BEVEZETŐ SZINT

VERSENY BEVEZETŐ SZINT MEOESZ MAGYAR PÁSZTORKUTYÁK MUNKAVERSENYE Startszám: VERSENY BEVEZETŐ SZINT B ágazat (8 HÓNAPOS KORTÓL) BÍRÁLATI LAP A kutyavezető önként elfogadja a teljesítménybíró, ill. a rendező utasításait, valamint

Részletesebben

Vizsgaszabályzat. Jelen vizsgarendszer kidolgozásában közremûködtek: K3 Kinológia Egyesület. K99 Egyesület

Vizsgaszabályzat. Jelen vizsgarendszer kidolgozásában közremûködtek: K3 Kinológia Egyesület. K99 Egyesület Vizsgaszabályzat 2010 Jelen vizsgarendszer kidolgozásában közremûködtek: K3 Kinológia Egyesület K99 Egyesület A vizsgarendszer összeállításában felhasználásra került az FCI IPO szabályzata. A K99 címû

Részletesebben

A terápiás kutyák vizsgaszabályzata

A terápiás kutyák vizsgaszabályzata A terápiás kutyák vizsgaszabályzata 1. A vizsgán való megfelelés általános követelményei A párosnak a vizsgán azt kell bizonyítania, hogy mindketten kiegyensúlyozottak, és bármilyen környezetben képesek

Részletesebben

Az engedelmes vizsga a MEOE Elnöksége által, 2007-ben elfogadott, jelenleg érvényben lévő szabályzat.

Az engedelmes vizsga a MEOE Elnöksége által, 2007-ben elfogadott, jelenleg érvényben lévő szabályzat. engedelmes vizsga e Az engedelmes vizsga a MEOE Elnöksége által, 2007-ben elfogadott, jelenleg érvényben lévő szabályzat. Bevezetés A kutyaiskolákat sokan keresik fel azzal, hogy szeretnék, ha a családi

Részletesebben

A terápiás kutyák vizsgaszabályzata

A terápiás kutyák vizsgaszabályzata A terápiás kutyák vizsgaszabályzata 1. A vizsgán való megfelelés általános követelményei A párosnak a vizsgán azt kell bizonyítania, hogy mindketten kiegyensúlyozottak, és bármilyen környezetben képesek

Részletesebben

MANTRAILINGES KUTYÁK ALKALMASSÁGI ÉS MINŐSÍTŐ TELJESÍTMÉNYBÍRÁLATI RENDJE A KATEGÓRIA 1. SZINT

MANTRAILINGES KUTYÁK ALKALMASSÁGI ÉS MINŐSÍTŐ TELJESÍTMÉNYBÍRÁLATI RENDJE A KATEGÓRIA 1. SZINT MANTRAILINGES KUTYÁK ALKALMASSÁGI ÉS MINŐSÍTŐ TELJESÍTMÉNYBÍRÁLATI RENDJE A KATEGÓRIA 1. SZINT v1.0-161025 2 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 KIEMELT CÉLOK... 3 ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK... 3 A VIZSGARENDSZER

Részletesebben

B kategóriás vizsgázók (fő)

B kategóriás vizsgázók (fő) Az Európai Uniós projektek gyakorlati hasznosítása a hazai gépjárművezető képzés fejlesztésben Ipolyi-Keller Imre Budapest, 2010. február 12. 1 A Module Close To projekt Történnek balesetek, de nem velem.

Részletesebben

ISM S É M T É LŐ TL Ő KÉ K R É D R É D S É E S K

ISM S É M T É LŐ TL Ő KÉ K R É D R É D S É E S K ISMÉTLŐ KÉRDÉSEK Fényjelző készülékek 1 lencsés? 2 lencsés? 3 lencsés? Gyalogos fényjelző készülék? Mi a különbség a nyíl alakú zöld és a tele zöld fény között? Rendőri jelzések Fő jelzés? Kiegészítő karjelzés?

Részletesebben

A vizsgaszervezés eljárásrendje

A vizsgaszervezés eljárásrendje A vizsgaszervezés eljárásrendje A VIZSGA SZERVEZÉSÉNEK LÉPÉSEI (Vakvezető, mozgássérült-segítő, személyi segítő, illetve jelző kutyák, valamint terápiás kutyák temperamentum vizsgája) Teendők Megjegyzés

Részletesebben

Kezdő íjászok kézikönyve. Fehér. Nyíl

Kezdő íjászok kézikönyve. Fehér. Nyíl Fehér Nyíl 1 A FITA FEHÉR NYÍL MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ISMERETANYAG TALÁLATOK ÉRTÉKELÉSE Lőtávolság: 10 méter Minimális elérendő pontszám: 115 pont MOZGÁSTECHNIKA - A lövési folyamat végrehajtása a következők

Részletesebben

LEGFONTOSABB KÖZÚTI JELZÉSEK Útvonaltípus jelző táblák

LEGFONTOSABB KÖZÚTI JELZÉSEK Útvonaltípus jelző táblák LEGFONTOSABB KÖZÚTI JELZÉSEK Útvonaltípus jelző táblák Autópálya Autópálya Autópálya. kilométerre...km...km...km Autóút Autóút. Kilométerre Autóút Autóút. Kilométerre Elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák

Részletesebben

VIZSGASZABÁLYZAT. az értékpapír-ügyintéző vizsgához, a határidős piaci vizsgához és az opciós piaci vizsgához

VIZSGASZABÁLYZAT. az értékpapír-ügyintéző vizsgához, a határidős piaci vizsgához és az opciós piaci vizsgához VIZSGASZABÁLYZAT az értékpapír-ügyintéző vizsgához, a határidős piaci vizsgához és az opciós piaci vizsgához Bevezető A Közép-európai Brókerképző és Értékpapír-piaci Ismeretterjesztő Alapítvány az egységes

Részletesebben

Rendőri karjelzések, fényjelző készülékek

Rendőri karjelzések, fényjelző készülékek Rendőri karjelzések, fényjelző készülékek 1. Ön a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsit vezeti. Haladhat-e egyenesen tovább az útkereszteződésben ennél a jelzésnél? 2. Ön a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsit

Részletesebben

Engedelmes vizsga E/1. Vizsgaszabályzat (rövidített változat) 2010. 1/1. Pórázon követés (30 pont) 1/2. Ültetés eltávolodással (25 pont)

Engedelmes vizsga E/1. Vizsgaszabályzat (rövidített változat) 2010. 1/1. Pórázon követés (30 pont) 1/2. Ültetés eltávolodással (25 pont) Engedelmes vizsga E/1 1/1. Pórázon követés (30 pont) 30-35 normál lépés 5-10 normál lépés 5-10 futólépés 5-10 lassú lépés 5-10 normál lépés 90 fokos jobbra át 15 normál lépés 90 fokos jobbra át 15 normál

Részletesebben

MANTRAILINGES KUTYÁK ALKALMASSÁGI ÉS MINŐSÍTŐ TELJESÍTMÉNYBÍRÁLATI RENDJE

MANTRAILINGES KUTYÁK ALKALMASSÁGI ÉS MINŐSÍTŐ TELJESÍTMÉNYBÍRÁLATI RENDJE MANTRAILINGES KUTYÁK ALKALMASSÁGI ÉS MINŐSÍTŐ TELJESÍTMÉNYBÍRÁLATI RENDJE B KATEGÓRIA - Bevethetőségi vizsga v1.0-161025 2 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 KIEMELT CÉLOK... 3 ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK...

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A. A képzési program

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A. A képzési program KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A Megnevezése A képzési program OKJ azonosító 32 720 01 Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója Engedély megszerzését követően a nyilvántartásba-vételi szám A képzési program

Részletesebben

A TITKOS ÜGYKEZELŐI KÉPZÉSI PROGRAM KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A TITKOS ÜGYKEZELŐI KÉPZÉSI PROGRAM KÖVETELMÉNYRENDSZERE A TITKOS ÜGYKEZELŐI KÉPZÉSI PROGRAM KÖVETELMÉNYRENDSZERE A Nemzeti Biztonsági Felügyelet együttműködve a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény valamint

Részletesebben

TestLine - vizsisktesztje-02 Minta feladatsor

TestLine - vizsisktesztje-02 Minta feladatsor Hányadikként hajthat át a 1. kereszteződésen a jelű autó? (1 2:55 Normál helyes válasz) E Elsőként. Másodikként. Harmadikként. Negyedikként. Nem hajt át, mert Tanulóvezető. Ebben a forgalmi helyzetben

Részletesebben

Hol és hogyan közlekedhetünk kerékpárral és segédmotoros kerékpárral:

Hol és hogyan közlekedhetünk kerékpárral és segédmotoros kerékpárral: Hol és hogyan közlekedhetünk kerékpárral és segédmotoros kerékpárral: (a hatályos KRESZ KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól 54. ) (1) Kerékpárral a kerékpárúton, a kerékpársávon vagy

Részletesebben

17. Tájékoztatást adó jelzőtáblák

17. Tájékoztatást adó jelzőtáblák 17. Tájékoztatást adó jelzőtáblák (1) A tájékoztatást adó jelzőtáblák a következők: a) 113 Kijelölt gyalogos-átkelőhely (103. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úttestet a táblánál útburkolati jellel kijelölt

Részletesebben

FOGLALKOZÁS TERVEZET

FOGLALKOZÁS TERVEZET FOGLALKOZÁS TERVEZET Dyslexia- prevenciós, dyscalculiaprevenciós foglalkozás kutyával Foglalkozás vezető: Jéckel Ildikó logopédus, gyógypedagógus Terápiát segítő állatfelvezető: Töttősiné Törő Anita gyógypedagógus,

Részletesebben

Módosult a KRESZ: nagyobb védelem a gyermekeknek! (ORFK)

Módosult a KRESZ: nagyobb védelem a gyermekeknek! (ORFK) Módosult a KRESZ: nagyobb védelem a gyermekeknek! (ORFK) 2013. május 1-jei hatállyal módosult a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet, azaz a KRESZ. A változásokat

Részletesebben

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 1 Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a

Részletesebben

HÁZIREND. Töreki András igazgató. Szolnok, 2013. február 22.

HÁZIREND. Töreki András igazgató. Szolnok, 2013. február 22. HÁZIREND Töreki András igazgató Szolnok, 2013. február 22. 2 Tartalomjegyzék I. Az oktatási törvényben biztosított tanulói jogok gyakorlásának módja... 3. I.1. Egyes tanulói jogok gyakorlásának kezdő időpontja...

Részletesebben

TERELÉSI KÉPESSÉG VIZSGA MEOESZ-TKV

TERELÉSI KÉPESSÉG VIZSGA MEOESZ-TKV Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége 1194 Budapest, XIX. kerület, Hofherr Albert u. 38-40. Tel : +36-1-208-23-07 Fax : +36-1-208-23-06, email : info@kennelclub.hu TERELÉSI KÉPESSÉG VIZSGA

Részletesebben

27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet. a segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól

27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet. a segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól 2009. december 16-án hatályos változat. 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet a segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük

Részletesebben

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 HÁZIREND Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A Házirend célja, feladata... 4 1.2. A Házirend

Részletesebben

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Hatályba lépés időpontja: 2015.december 4. Tartalom 1. Bevezetés... 4 1.1. A házirend

Részletesebben

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a nagyközség belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről (a módosításokkal

Részletesebben

II. A VIZSGA LEÍRÁSA

II. A VIZSGA LEÍRÁSA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc Definíció, illetve tétel kimondása I. II. Egy téma összefüggő kifejtése Definíció közvetlen alkalmazása I. II. 45 perc 135 perc megadott

Részletesebben

Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány. 4087 Hajdúdorog Nánási út 4. HEVES MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI Hivatal "C" Épület

Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány. 4087 Hajdúdorog Nánási út 4. HEVES MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI Hivatal C Épület Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány 4087 Hajdúdorog Nánási út 4 HEVES MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI Hivatal "C" Épület Cím: 3300 Eger, Kossuth lajos U. 9 Hangos térkép Bejárat és az udvar 1 / 6 A főbejárat

Részletesebben

A közutakon alkalmazott kerékpáros átvezetések a forgalomtechnikus szemével. Mocsári Tibor főmérnök

A közutakon alkalmazott kerékpáros átvezetések a forgalomtechnikus szemével. Mocsári Tibor főmérnök A közutakon alkalmazott kerékpáros átvezetések a forgalomtechnikus szemével Mocsári Tibor főmérnök 2010. szeptember Kerékpáros Vasúti ájárók Közlekedésbiztonsági forgalombiztonsága Nap - NKH - KKK, szakmai

Részletesebben

2. Középfokú Kísérőkutya Vizsga - BH 2.

2. Középfokú Kísérőkutya Vizsga - BH 2. FCI minősítést nem adó vizsga, csak Magyarországon teljesíthető és érvényes! 2. Középfokú Kísérőkutya Vizsga - BH 2. 1. gyakorlat: Pórázon vezetés 20 pont 2. gyakorlat: Szabadonkövetés 20 pont 3. gyakorlat:menet

Részletesebben

1.2.A Házirend tárgyi hatálya az Orientációs Napok elnevezésű rendezvényre terjed ki.

1.2.A Házirend tárgyi hatálya az Orientációs Napok elnevezésű rendezvényre terjed ki. HÁZIREND A kari Orientációs Napok célja, hogy lehetőséget teremtsen a Karra felvételt nyert, személyek (továbbiakban: gólyák) számára, hogy a tanév megkezdése előtt megismerkedjenek az egyetemi és kari

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok... 3 2. Az intézmény működésének rendje:... 4 2.1 Általános szabályok:...

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség Szakmai alapkövetelmények vizsga szabályzat

Magyar Úszó Szövetség Szakmai alapkövetelmények vizsga szabályzat Magyar Úszó Szövetség Szakmai alapkövetelmények vizsga szabályzat 2011. augusztus A Magyar Úszó Szövetség () versenyrendszeréhez tartozó szakmai alapkövetelmény vizsga szabályzata 1. A vizsga célja: a)

Részletesebben

Az alább olvasható leírással szeretnénk segíteni az új irodánkba történő eljutást.

Az alább olvasható leírással szeretnénk segíteni az új irodánkba történő eljutást. Kedves Ügyfeleink, Látogatóink! Az alább olvasható leírással szeretnénk segíteni az új irodánkba történő eljutást. Alapítványunk irodáját a belváros, ill. Újpalota felől a következő buszjáratokkal lehet

Részletesebben

A KRESZ mozgáskorlátozottakra vonatkozó rendelkezései

A KRESZ mozgáskorlátozottakra vonatkozó rendelkezései A KRESZ mozgáskorlátozottakra vonatkozó rendelkezései A mozgáskorlátozottak külön engedélye és jelzése 51/A. A 13. (1) bekezdésének g/1. és i/1. pontjában, a 14. (13) bekezdésében, a 17. (1) bekezdésének

Részletesebben

27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet. a segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól

27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet. a segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet a segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI.

Részletesebben

16. Veszélyt jelző táblák

16. Veszélyt jelző táblák 16. Veszélyt jelző táblák (1) A veszélyt jelző táblák: a) Veszélyes útkanyarulat balra (64. ábra), Veszélyes útkanyarulat jobbra (65. ábra); 64. ábra 65. ábra b) Egymás utáni veszélyes útkanyarulatok ;

Részletesebben

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród HÁZIRENDJE Készítette: Kozma Andrea igazgató Hatályba lépés időpontja: 2008.szeptember 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

SCVP Szolgálati Utasítás és az ISZU közötti eltérések TESZT kérdések. Mozdonyvezetők részére

SCVP Szolgálati Utasítás és az ISZU közötti eltérések TESZT kérdések. Mozdonyvezetők részére SCVP Szolgálati Utasítás és az ISZU közötti eltérések TESZT kérdések Mozdonyvezetők részére Milyen esetben kell alkalmazni a Sajátcélú Vasúti Pályahálózatok Szolgálati Utasításának vonatkozó előírásait?

Részletesebben

Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakképző Iskola Portájára beosztott személy feladatai

Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakképző Iskola Portájára beosztott személy feladatai PORTAREND Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakképző Iskola Portájára beosztott személy feladatai Tiszaújváros 2014. Tartalomjegyzék oldal 1. Szabályozás háttere.3 2. Hatálya....3 3. Szabályozás célja, hatálya,

Részletesebben

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyéb szabálysértések

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyéb szabálysértések A pontrendszer hatálya alá tartozó egyéb szabálysértések Járművezetés az eltiltás tartama alatt [a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 15/A. (1) bek.] Az elsőbbség és az előzés szabályainak

Részletesebben

13. Utasítást adó jelzőtáblák

13. Utasítást adó jelzőtáblák 13. Utasítást adó jelzőtáblák (1) 47 Az utasítást adó jelzőtáblák: a) 48 Kötelező haladási irány (17 19. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útkereszteződésben a táblán lévő nyíl (nyilak) által jelzett irányban

Részletesebben

Közúti jelzőtáblák Az útvonal típusát jelző táblák

Közúti jelzőtáblák Az útvonal típusát jelző táblák Közúti jelzőtáblák Az útvonal típusát jelző táblák Autópálya Autópálya Autóút Autóút Főútvonal Főútvonal Elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák Elsőbbségadás kötelező Állj! Elsőbbségadás kötelező A szembejövő

Részletesebben

Országos pályahálózat személy, -és/vagy áruszállítás és tolatást végző járművezető KTI-VVK 2013. február 20.

Országos pályahálózat személy, -és/vagy áruszállítás és tolatást végző járművezető KTI-VVK 2013. február 20. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Országos pályahálózat személy, -és/vagy áruszállítás és tolatást végző járművezető KTI-VVK 2013. február 20.

Részletesebben

ŐSZI TENYÉSZVIZSGA VIZSLAFAJTÁK RÉSZÉRE (ŐTV)

ŐSZI TENYÉSZVIZSGA VIZSLAFAJTÁK RÉSZÉRE (ŐTV) I. Általános rendelkezések: ŐSZI TENYÉSZVIZSGA VIZSLAFAJTÁK RÉSZÉRE (ŐTV) 1. A vizsga célja: megállapítani a fiatal vizsla természetes, örökletes adottságait különös képen a vadászatra való rátermettségre,

Részletesebben

Jogszabály alapján kötelező dokumentumok

Jogszabály alapján kötelező dokumentumok DOKUMENTÁCIÓ 2012 Jogszabály alapján kötelező dokumentumok Egészségi állapotra vonatkozó igazolás 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklet I. rész Jövedelemnyilatkozat 9/1999. (XI. 24.) SzCsM

Részletesebben

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (...) rendelete a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

IV. Országos Rendészeti Tanulmányi Verseny Szabályzata 2007/2008-as tanév

IV. Országos Rendészeti Tanulmányi Verseny Szabályzata 2007/2008-as tanév IV. Országos Rendészeti Tanulmányi Verseny Szabályzata 2007/2008-as tanév VERSENY KATEGÓRIA: EGYÉNI A verseny célja: a belügyi rendészeti tantárgyat tanulók közül a tehetségek kiválasztása és motiválása

Részletesebben

Földváry Károly Általános Iskola Házirend. Bevezetés

Földváry Károly Általános Iskola Házirend. Bevezetés Földváry Károly Általános Iskola Házirend A házirend tartalma: Bevezetés 1. Általános rendelkezések 2. A gyermekek jogai az iskolában. 3. A gyermekek kötelességei az iskolában. 4. A tanulói jutalmazás

Részletesebben

KRESZ Táblák 1. E táblával jelölt úton haladva elsõbbséget fogsz kapni a betorkolló útról érkezõ jármûvek vezetõitõl.

KRESZ Táblák 1. E táblával jelölt úton haladva elsõbbséget fogsz kapni a betorkolló útról érkezõ jármûvek vezetõitõl. Útvonaltípust jelzõ táblák KRESZ Táblák 1. Elsõbbséged van a betorkolló útról, illetve autóúton a keresztezõ útról érkezõkkel szemben. A táblával jelzett helyen nem kell számítanod sem kerékpárosokra,

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2015. HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Házirend. Pedagógiai Program

Házirend. Pedagógiai Program Házirend Pedagógiai Program 2016 Tartalomjegyzék I. A házirenddel kapcsolatos alapelvek 3 1.1. A Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola házirendjének célja 3 1.2. A házirend hatálya 3 1.3. A házirend

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák

Tanulmányok alatti vizsgák Tanulmányok alatti vizsgák A vizsgaszabályzat célja. Általános szabályok A vizsgaszabályzat célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI

Részletesebben

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND amely a Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 2008. A házirend célja és feladata 1. A

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny, 2004/2005-ös tanév INFORMATIKA, II. (programozói) kategória második fordulójának javítási útmutatója

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny, 2004/2005-ös tanév INFORMATIKA, II. (programozói) kategória második fordulójának javítási útmutatója Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny, 2004/2005-ös tanév INFORMATIKA, II. (programozói) kategória második fordulójának javítási útmutatója Kérjük a tisztelt kollégákat, hogy az egységes értékelés érdekében

Részletesebben

FORGALMI UTASÍTÁSA. Jóváhagyta: Aba Botond vezérigazgató, életbe léptette a 9/VU/1999. sz. utasításával. Érvényes: 1999.

FORGALMI UTASÍTÁSA. Jóváhagyta: Aba Botond vezérigazgató, életbe léptette a 9/VU/1999. sz. utasításával. Érvényes: 1999. BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZRT. A BUDAPESTI HELYI KÖZFORGALMÚ AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS FORGALMI UTASÍTÁSA Jóváhagyta: Aba Botond vezérigazgató, életbe léptette a 9/VU/1999. sz. utasításával Érvényes: 1999. október

Részletesebben

A TÜV Rheinland InterCert Kft. Akadémia. Vizsgaszabályzat

A TÜV Rheinland InterCert Kft. Akadémia. Vizsgaszabályzat A TÜV Rheinland InterCert Kft. Akadémia Vizsgaszabályzat TÜV Rheinland InterCert Kft. Akadémia üzleti terület Cím: 1132 Budapest, Váci út 48 / A - B. Telefon: 461-1240 Fax: 461-1199. E-mail: akademia@hu.tuv.com

Részletesebben

MATEMATIKA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

MATEMATIKA II. A VIZSGA LEÍRÁSA MATEMATIKA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc Egy téma összefüggő II. I. II. kifejtése megadott 135 perc szempontok szerint I. 45 perc Definíció, ill. tétel kimondása

Részletesebben

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje 2015-2016-os tanév Készítette: Donka Péter igazgató Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1. A házirendről...

Részletesebben

Tartós fájdalomcsillapítás központi oktatási programja

Tartós fájdalomcsillapítás központi oktatási programja 200. Tartós fájdalomcsillapítás központi oktatási programja az alap, közép, emeltszintű, valamint felsőfokú egészségügyi szakképesítéssel, egészségügyi főiskolai végzettséggel vagy felsőoktatási intézményben

Részletesebben

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és Veszprém, 2013. április 17. Gradvolt Szilveszter r. őrnagy Pécs VBB. Titkára I. Pécs Városi Baleset megelőzési Bizottság bemutatása Aközlekedésről szóló 1988. évi I. tv. a közlekedési propaganda tevékenységet

Részletesebben

Könyvtári szolgáltatás fogyatékkal élőknek

Könyvtári szolgáltatás fogyatékkal élőknek Könyvtári szolgáltatás fogyatékkal élőknek Vona-Gődér Krisztina tájékoztató könyvtáros goderkriszti@vfmk.hu "A fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a mindenkit megillető

Részletesebben

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék PROGRAMTERV Ismeretanyag Módszerek Eszközök 1. Bevezetés, tervismertetés, foglalkozások célja STOP Közlekedj okosan! 1-3. rész Átkelés az úttesten 2. A gyalogos közlekedéssel összefüggő legfontosabb rendőri

Részletesebben

18. Útburkolati jelek

18. Útburkolati jelek 18. Útburkolati jelek (1) Az útburkolati jelek: a) úttest szélét jelző vonal: hosszirányú folytonos az útkereszteződésnél szaggatott vonal; b) 146 terelővonal: hosszirányú egy vagy [olyan útszakaszon,

Részletesebben

A K99 vizsgarendszer bemutatása

A K99 vizsgarendszer bemutatása A K99 vizsgarendszer bemutatása A korábbi időkhöz képest a harmadik évezred jelentősen más, új kutyatartási kultúrát honosított meg. Az ember bevitte a kutyát a családjába, lényegesen nagyobb figyelmet

Részletesebben

Költségvetési szervek ellenőrzése. II. Előadás. Ellenőrzések a közigazgatásban

Költségvetési szervek ellenőrzése. II. Előadás. Ellenőrzések a közigazgatásban Költségvetési szervek ellenőrzése II. Előadás Ellenőrzések a közigazgatásban Ellenőrzések a közigazgatásban 1. Államháztartási kontrollok 2. Az Állami Számvevőszék 3. Könyvvizsgálók a közszférában 4. Hatósági,

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015. szeptember.. Dr. Túrós András

Részletesebben

PetSafe Ultrakönnyű ugatásgátló nyakörv

PetSafe Ultrakönnyű ugatásgátló nyakörv PetSafe Ultrakönnyű ugatásgátló nyakörv Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót használat előtt. PUSB-150-19 Köszönjük, hogy Ön a PetSafe -et választotta, amely az eladási listán az 1. helyet képviseli

Részletesebben

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz A képzések lényeges eleme az értékelés, hiszen ez alapján kap visszajelzést a résztvevő és az intézmény is a képzés hatékonyságáról.

Részletesebben

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1 MARGARÉTA ÓVODA OM-azonosító: 034617 Székhely 1162 Budapest, Péterke u. 10-12. / : 409 16 39 : margaretaovoda16@gmail.com Telephely 1162 Budapest, Monoki u. 58. / : 409 28 26 Ikt. sz.: 553/58/2015. A MARGARÉTA

Részletesebben

A K99 vizsgarendszer bemutatása

A K99 vizsgarendszer bemutatása A K99 vizsgarendszer bemutatása A korábbi időkhöz képest a harmadik évezred jelentősen más, új kutyatartási kultúrát honosított meg. Az ember bevitte a kutyát a családjába, lényegesen nagyobb figyelmet

Részletesebben

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Eljárás száma:bkv Zrt. V-55/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

A MÁV NOSZTALGIA Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

A MÁV NOSZTALGIA Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A MÁV NOSZTALGIA Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalom BEVEZETÉS... 3 RÖVIDÍTÉSEK, FOGALMAK... 4 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ALKALMAZÁSA... 6 1.1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 6 1.2. DÍJ ELLENÉBEN

Részletesebben

Házirend. Kedves Vendégeink! Szeretettel köszöntjük Önöket vendégházunkban, Nádudvaron. Kérjük olvassák el az alábbi sorokat.

Házirend. Kedves Vendégeink! Szeretettel köszöntjük Önöket vendégházunkban, Nádudvaron. Kérjük olvassák el az alábbi sorokat. Házirend Kedves Vendégeink! Szeretettel köszöntjük Önöket vendégházunkban, Nádudvaron. Kérjük olvassák el az alábbi sorokat. Pihenésük kellemessé tétele és az Önök után érkező vendégek megtisztelése érdekében

Részletesebben

AZ FIVB 2014.ÉVI KONGRESSZUSA ÁLTAL ELFOGADOTT SZABÁLYMÓDOSÍTÁSOK KIVONATA

AZ FIVB 2014.ÉVI KONGRESSZUSA ÁLTAL ELFOGADOTT SZABÁLYMÓDOSÍTÁSOK KIVONATA AZ FIVB 2014.ÉVI KONGRESSZUSA ÁLTAL ELFOGADOTT SZABÁLYMÓDOSÍTÁSOK KIVONATA Szabálypont Szabálykönyv 2013-16 Szabálykönyv 2015-16 1.1. MÉRETEI A játékpálya négyszög alakú 18x9 m-es terület, melyet egy legalább

Részletesebben

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS VIZSGÁZTATÁS

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS VIZSGÁZTATÁS VIZSGATÁJÉKOZTATÓ az elsősegélynyújtás vizsgáról Változat azonosítószáma: 130206 1. oldal, összesen: 8 Tartalomjegyzék 1. A vizsga tananyaga... 3 2. Vizsgára jelentkezés... 3 3. Vizsga helye és időpontja...

Részletesebben

Házirend. Általános Iskola Olasz

Házirend. Általános Iskola Olasz Házirend Általános Iskola Olasz 2013 Tartalomjegyzék 1., A házirend kiterjedése 2., Az iskolai házirend tartalma 3., A térítési díjra vonatkozó rendelkezések 4., A gyermek, a tanuló távolmaradásának engedélyezési

Részletesebben

A 320. sorszámú Médiaművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 320. sorszámú Médiaművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 320. sorszámú Médiaművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító

Részletesebben

Magyar Mentőkutyás Vizsga

Magyar Mentőkutyás Vizsga Magyar Mentőkutyás Vizsga Általános leírás A vizsga célja, hogy más országokhoz hasonlóan nemzeti szinten is felmérje és minősítse a személykereső munkára képzett keresőkutya állományt. A minősítés évi

Részletesebben

Függelék. Gyáli Liliom Óvoda 2360 Gyál, Liliom u. 13-15. Gyakornoki szabályzat

Függelék. Gyáli Liliom Óvoda 2360 Gyál, Liliom u. 13-15. Gyakornoki szabályzat Függelék 2360 Gyál, Liliom u. 13-15. Gyakornoki szabályzat 1. számú Gyakornoki nyilvántartás Gyakornok neve, születési helye és ideje Munkakör Értékelés Óvodapedagógus Gyakornoki idő Szakmai vezető neve,

Részletesebben