CSABAGYÖNGYE Környezetvédelmi Érdekvédelmi Egyesület 2081 Piliscsaba Kilátó u. 9. adószám:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSABAGYÖNGYE Környezetvédelmi Érdekvédelmi Egyesület 2081 Piliscsaba Kilátó u. 9. adószám: 18709292-113"

Átírás

1 CSABAGYÖNGYE Környezetvédelmi Érdekvédelmi Egyesület 2081 Piliscsaba Kilátó u. 9. adószám: Postacím: 2081 Piliscsaba Pf pilis.csabagyongye-online.hu Kérdések és vélemények a Piliscsaba Helyi Építési Szabályzata án tartandó egyeztető tárgyalásához: Vélemények: 1. Javaslom, hogy a Szabályzat minden oldala legyen ellátva dátummal, hogy pontosan lehessen követni a változásokat és tudjuk miről beszélünk. (Így kerüljön Bizottság elé, de előtte mi is kapjuk meg) Az oldalak dátumozásra kerülnek. 2. Javaslom, hogy addig ne kerüljön bizottság elé az anyag, ameddig ugyanúgy dátummal ellátva nincs pontos térkép, amely egy-az-egyben lefedi a tárgyalt anyagot. (Mi is kapjuk meg) Nem tervezői feladat. 3. Hiba a 20. oldalon a táblázat megjegyzésében L betűjel, míg a táblázatban K jel van. A hiba javításra került. 4. Hiba a 23. oldalon a táblázat megjegyzéséből hiányzik *** magyarázata. Megszüntetésre került oldalon a Reklámok, hirdetések lehelyezése helyett elhelyezése szó lenne indokolt. A lehelyezés szó helyett az elhelyezés szó került javításra. 6. Véleményem szerint szintén a 27. oldalon lévő 25.& 8-10 bekezdései nem ide valók. Az észrevételt elfogadjuk. A 25. -t 25.A követi. Így a 25. (8), (9) és (10) bekezdései önálló paragrafusba kerülnek (1)-es, (2)-es, (3)-as bekezdéssel.

2 7. Javaslom, hogy a 34. & Fogalom meghatározások kerüljön az anyag elejére külön szóba (oda való) A fogalommagyarázat a rendelet végén is szerepelhet, nem javasolt módosítani. Kérdések: 8. Megtörtént-e a Szállás III tekintetében a beruházóval a megállapodás? (ha nem, akkor addig bizottság elé se kerüljön az anyag) Nem tervezői hatáskör. 9. A Szállás III. mellékelt térképén azt vettem észre, hogy a négylakásos házak körbe veszik a kétlakásosakat. Úgy hallottam, hogy egy tömbben lesznek. Ez így nem lesz csúnya? A négylakásos épületek elhelyezése az önkormányzat Képviselő-testületének 161/2007. (VII. 02.) határozata alapján történt. 10. Mi a helyzet a MOL nagynyomású gázvezetékének nyomvonalával, amely már véglegesedett? Gondolom legalább a térképeken már szerepelnie kellene és a HÉSZ-t, illetve a TSZT-t már ennek megfelelően kellene módosítani (tájvédelem-természetvédelem, tájrehabilitáció-rekultiváció) Ábrázolásra kerül, az övezeti tervlapon tájékoztató elemként fog szerepelni. 11. A 34. oldalon lévő 3. számú melléklet számomra értelmezhetetlen. (Biztos bennem van a hiba). Milyen törvény, rendelet írja ezt elő és mit jelent a +,- 5%? Az Országos területrendezésről Tervről szóló évi XXVI. törvényben és a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló évi LXIV. törvényben megjelent országos ökológiai hálózat övezetét a területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény 23/A -ban előírt pontosítási kötelezettség figyelembevételével kell az övezeti tervben ábrázolni. Az említett 23/A (2) c) pontja kimondja, hogy a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és megyei övezetek által érintett területeket az érdekelt államigazgatási szervek állásfoglalása alapján kell lehatárolni oly módon, hogy a kiemelt térségi és megyei övezetek területének a település közigazgatási területére eső része legfeljebb +/- 5%-kal változhat. A fenti törvények alapján került sor a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséggel történő egyeztetésre, amelynek során a Felügyelőség és a Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság álláspontja szerint pontosításra került az ökológiai hálózat övezete. Ennek megfelelően kerül lehatárolásra az Övezeti terven, mint tájékoztató elem, illetve a HÉSZ mellékletében is ennek megfelelő hrsz.-os lista szerepel. A 3. sz. melléklet megnevezését pontosítjuk. Az új megnevezés: Ökológiai hálózat övezete által érintett helyrajzi számok (A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. tv. 23/A (2) c) pontjának felhatalmazása alapján a BART ökológiai hálózat övezetének pontosított területe)

3 12. Több helyen lehet látni a KIALAKULT megjegyzést (pl. 16., 20. oldalak). Ez mit jelent és miért nincs a fogalom meghatározások közé felvéve? A kialakult megjelölés egy vegyes paraméterekkel beépült területre, illetve tömbre vonatkozó kategória, mely megléte esetén az építési engedélyeztetés és tervezés során az illeszkedést alátámasztó dokumentációt is ki kell dolgozni, illetve vizsgálni. 13. SZANKCIÓK itt, vagy egyéb rendeletekben??? Ha itt kell lennie, akkor hiányzik, ha egyéb rendeletekben, akkor meg kell csinálni azok módosítását és a mai helyzethez való aktualizálását is. A szankciókról egyéb, magasabb rendű jogszabályok intézkednek. Budapest, szeptember 05. Szabóné Homa Anna Garay Andorné TT /01 TT /06 dr. Nagy Katalin Niedetzky Andre K /05 K /02 Pető Zoltán Fleck Györgyné TRk-T VZ-T

4 Benyák Éva Műszaki Iroda Vezetője Polgármesteri Hivatal Piliscsaba Tárgy: Piliscsaba HÉSZ, Övezeti Terv, Szabályozási Tervek felülvizsgálatával kapcsolatos egyeztető tárgyalás Tisztelt Irodavezető Asszony! Piliscsaba Helyi Építési Szabályzata és övezeti terve tárgyában összehívott egyeztető tárgyaláshoz az alábbi észrevételeket tesszük: Az eljárással kapcsolatos észrevételeink: 1. A településre vonatkozó szabályozási terv megalkotási eljárásával kapcsolatban elfogadhatatlannak tartjuk, hogy Kasza Péter polgármester és Hajnóczi Péter főépítész semmilyen érdemi választ nem adott a tárgyban nekik írt leveleinkre (lásd: 1. és 2. sz. melléklet) Nem tervezői feladat. 2. Jelezzük, hogy a jelen egyezetési eljárást csak akkor tartjuk elfogadhatónak, ha bizonyosságot kapunk arról, hogy az érintett szakhatóságok is tudomással bírnak és hozzájárulásukat adták a 84 telekre tervezett 4 lakásos beépítésről, valamint a Fényes ligetre tervezett 72 lakásos társasház telepíthetősége érdekében a hatóságok által már korábban véleményezett beépíthetőség 400 m 2 -ről 500 m 2 -re történt növekedésről. Az egyeztető tárgyalás meghívójához csatolva szerepelt a 4 lakásos beépítésről szóló javaslat, tehát minden érintett ismerhette. A javaslatot ellenző vélemény nem született. A korábbi egyeztetési dokumentációban is 500 m 2 szerepelt, amelyekre észrevétel nem érkezett. 3. Eljárásjogilag továbbá kifogásoljuk, hogy a képviselő-testület semmilyen hatástanulmányt nem készített és nem tett közzé, amelyben az igen intenzív lakosságszám növekedés infrastrukturális kiszolgálási hátterét vizsgálja, ennek hiányában pedig kétséges bármilyen lakosságszám növekedés kivitelezhetősége a már faluban lakók ellátási színvonalának csökkenése nélkül. Nem előírt munkarész, egyébként a településfejlesztési koncepcióhoz tartozhatna.

5 A Helyi Építési Szabályzat, övezeti terv szövegéhez kapcsolódó észrevételeink: 1. A Rendelet hatálya 1. (2) bekezdéséhez: A 2/1. számú melléklet Szállás II. ütem szabályozási tervlapot említ, ugyanakkor a 4 lakásos beépítést lehetővé tevő a 161/2007. határozat a Szállás III-ról szól, továbbá később az anyagban sok helyütt Magdolna-völgy meghatározás szerepel. Kérjük egyértelműen pontosítani, hogy mely terület értendő a Szállás I., II. és III. alatt, és kérjük ezek egyértelmű pontosított átvezetését a szövegben és a rajzi részeken és jelmagyarázatokon is. Javasoljuk a Magdolna-völgy kifejezést mellőzni az egész szövegben, mert a határozatokban minden esetben Szállás szerepel. Egyértelműen pontosításra kerül, a Magdolna-völgy elnevezése megszüntetésre kerül. 2. Az 1 (6) bekezdésének szövegét kérjük módosítani, mert a helyi természeti értékek védelméről a 2/2007. (II. 20.) számú rendeletével már döntött a Testület. A helyi védettséget élvező értékek listája nem teljes (összesen 20 ilyen érték kapott helyi védelmet). Összevetettük a két listát. A HÉSz 4. sz. függeléke ennek megfelelően két listát fog tartalmazni. Az egyik a Helyi településkép védelmére javasolt értékek, a másik Helyi természeti védelemre kijelölt értékek lesz. Ez utóbbi azokat az értékeket tartalmazza, amelyek védelméről már a külön önkormányzati rendelet rendelkezik. 3. A 4. (1) bekezdésében a laza beépítésű, kertvárosias lakóterület betűjeleit javasoljuk úgy megállapítani, hogy a Szállás III. területén fekvő, négylakásos társasházi beépítést lehetővé tevő kategória külön betűjellel szerepeljen (pl. Lke-2/b, mert ilyen, korábban létezett, jel nincs a listán), továbbá az Lke-2/th2-nél ne Magdolna-völgy, hanem Szállás (I., vagy II., amelyik a megfelelő) szerepeljen. A javaslatot elfogadjuk, az Lke-2/b jelű övezet jelölést alkalmazzuk. 4. A megküldött anyagban bemutatott tömbszerű 4 lakásos beépítési módot, a közbezárt családi házakkal, szakmailag elhibázottnak tartjuk a katlan-jelleg miatt, és ez a beépítési módozat nem zárja ki a későbbi 4 lakásos beépítési mód lehetőségét sem az illeszkedési célszerűségekre hivatkozva. Tehát nem értünk egyet sem a 4 lakásos beépítési mód zavart keltő betűjelével, sem pedig az építési terület kialakításának módjával. Az övezeti terv készítése során a 161/2007. (VII. 02.) Kt. határozat került figyelembevételre. 5. A 4. (2) bekezdés c) pontjában a Kök (vasútterület) esetében a vasútállomás területére nincs beépítési besorolás meghatározva, javasoljuk Lke-1/a vagy Vka besorolást feltüntetni a később beépítési anomáliák megelőzése érdekében. A TSZT-ben beépítésre nem szánt terület a vasút területe, így az övezetét nem változtathatjuk meg, és a terület az OTÉK előírásának megfelelően 5%-os beépítettségű lehet.

6 6. A 6. (4) bekezdésében szerepel a szélkerék építése, mint engedélyköteles tevékenység. Kérjük a szélkerék építésének lehetőségét törölni az egész anyagból. Belterületen igen zavaró, külterületen pedig szélkerekek ipari méretű felhasználásának mértékéről és helyszíneiről országos szinten már döntés született, újak pedig nem hozhatók létre. A 6. (4) bek. a javaslatnak megfelelően törlésre kerül. Az egyes övezetekben az elhelyezhető melléképítmények közül a talajon álló, legfeljebb 6 m, az építményen elhelyezve 3 m magas szélkerék elhelyezésének lehetőségét törüljük a szabályozásból. 7. A 7. (1) bekezdését kérjük kiegészíteni ily módon A kisvárosias, kertvárosias és hagyományos falusias lakóterületeken A bekezdés kiegészül és helyesen így szól: A kisvárosias, kertvárosias és hagyományos falusias lakóterületek. 8. A 10. (3) bekezdésében az Lke-2/a* jel helyett, kérjük az Lke-2/b jelet alkalmazni (amennyiben az lesz a jele a 4 lakásos társasházas beépítettségű területnek, lásd fentebb 3. pont) A javaslatot elfogadjuk, az Lke-2/b jelű övezet jelölést alkalmazzuk. 9. A 11. (1) bekezdésére is a fentiek vonatkoznak (Lk3-2/a* helyett pl. Lke/2b) A javaslatot elfogadjuk, az Lke-2/b jelű övezet jelölést alkalmazzuk. 10. A 31. (1) bekezdésének első mondatait így kérjük módosítani: A település területét érintő Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve ökológiai hálózat és a Budai Tájvédelmi Körzet határától számított 50 m-es sáv az országosan védett terület védőövezete. Nem javasoljuk módosítani az előírást. A BART ökológiai hálózat határától szükségtelen az 50 m védőövezetet lehatárolni, hiszen az ökológiai hálózat területébe a védett, a védelemre javasolt területek mellett azok védőövezete és az ökológia folyosók területe együttesen bele tartozik. 11. A 4. számú függelékben a helyi természeti védelemre javasolt kifejezést kijelölt -re kérjük változtatni. A felsorolás pedig hiányos (lásd fentebb 2. pont) Lásd a 2. kérdésre adott választ.

7 12. A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve ökológiai hálózatról szóló 3. számú mellékletben nem szerepel a 1602, 080/13 és a 086/3 helyrajzi szám, noha ezen ingatlanok egy része is az ökológiai hálózatba tartozik. Kérjük a hiányosság korrigálását. A 080/13 hrsz (volt Béri Balogh Ádám laktanya környezete) valóban kimaradt, a hibát javítjuk. A 1602 hrsz.-ot a BART szerinti lehatárolás nem érintette, ezért ez itt sem szerepel a lehatárolásban. Továbbra sem javasoljuk ezt. A 086/3 hrsz.-ot csak minimálisan érintette a BART szerinti lehatárolás, ezért itt éltünk a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. tv. 23/A (2) c) pontjának felhatalmazásával (a legfeljebb 5% erejéig történő módosítással), és pontosítottuk a területet úgy, hogy a lehatárolás nem érinti az adott hrsz.-ot. Budapest, szeptember 05. Szabóné Homa Anna Garay Andorné TT /01 TT /06 dr. Nagy Katalin Niedetzky Andre K /05 K /02 Pető Zoltán Fleck Györgyné TRk-T VZ-T

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

Jóváhagyási dokumentáció

Jóváhagyási dokumentáció Véleményezési dokumentumok és tervezői válaszok Komárom város településrendezési eszközeinek 4/B. sz. módosításával kapcsolatban Írta Szerkesztette: Németh Iván TT/É1 08-0067 OetU Kft. Dokumentum fájlneve:

Részletesebben

Balatonvilágos Helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása Véleményezési szakasz során tett észrevételek és válaszok

Balatonvilágos Helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása Véleményezési szakasz során tett észrevételek és válaszok Balatonvilágos Helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása Véleményezési szakasz során tett észrevételek és válaszok válasz 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. 9. melléklet szerinti résztvevő államigazgatási

Részletesebben

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Véleményezésre elkészített terv 2015. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. augusztus 30-án megtartott üléséről. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA

HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KÖRÚT 29. TELEFON: (36-1) 413-0959 FAX: (36-1) 413-0958 www.vatikft.hu HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: Zirc város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 6/2005 (IV.5.) rendelet folyamatban

Részletesebben

Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése

Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése 2 Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

2008. évi L. törvény indokolása. Általános indokolás

2008. évi L. törvény indokolása. Általános indokolás 2008. évi L. törvény indokolása az országos területrendezési tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról Általános indokolás Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (a

Részletesebben

az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának, módosító javaslatának véleményezésére

az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának, módosító javaslatának véleményezésére Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke Készítette: Terület- és Vidékfejlesztési Osztály E L Ő T E R J E S Z T É S az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának,

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U NYÍRSÉGTERV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fax: (42) 421-303 Mobil: (06-30) 307-7371 E-mail: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu Web:

Részletesebben

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó NÓGRÁD 0104/50 HRSZ, 0208/1, 2 HRSZ ÉS 097/17 HRSZ TERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA (TSZT/M1 ÉS TSZT/M2 ÉS SZT/M1 ÉS SZT/M2) 2 0 1 4. M Á J U S H Ó Z. É. M Ű H E L Y V

Részletesebben

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS VÁROS TEAMPANNON KFT., 2013 Alsóörs településrendezési terve - módosítás Helyzetelemzés ALSÓÖRS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest, 2015. július

TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest, 2015. július TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2015. július Projektszám: 2-08-556 Törökbálint Város településszerkezeti tervét Törökbálint Város Önkormányzatának

Részletesebben

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készült Pest Megye Önkormányzata megbízásából PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE JAVASLATTEVŐ TERVFÁZIS EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET ELFOGADÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 1085 Budapest Kőfaragó u. 9. Tel:

Részletesebben

A településfejlesztés és a településrendezés változásai

A településfejlesztés és a településrendezés változásai A településfejlesztés és a településrendezés változásai dr. Hajnóczi Péter főosztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály Az Építési törvény változásai az új önkormányzati

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA. Egyeztetési terv Alátámasztó munkarészek

SÁRVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA. Egyeztetési terv Alátámasztó munkarészek SÁRVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Egyeztetési terv Alátámasztó munkarészek Településtervezés: Fülöp Péter TT/1É 01-0940 Nyári Balázs Örökségvédelem: Fülöp Péter É/1 01-0940 Tájtervezés,

Részletesebben

Környezeti Management és Jog Egyesület 2014 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS - TELEPÜLÉSRENDEZÉS. Jogi útmutató civil szervezetek számára

Környezeti Management és Jog Egyesület 2014 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS - TELEPÜLÉSRENDEZÉS. Jogi útmutató civil szervezetek számára Környezeti Management és Jog Egyesület 2014 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS - TELEPÜLÉSRENDEZÉS Jogi útmutató civil szervezetek számára Településfejlesztés, településrendezés - Jogi útmutató civil szervezetek számára

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Csömör Nagyközség MO útgyűrű 65. km szelvényében komplex pihenőhely kialakításához szükséges településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat

Részletesebben

A Budai Tájvédelmi Körzet védett területeinek beépítésének szándéka Nagykovácsiban

A Budai Tájvédelmi Körzet védett területeinek beépítésének szándéka Nagykovácsiban A Budai Tájvédelmi Körzet védett területeinek beépítésének szándéka Nagykovácsiban Összefoglalás: A Budai Tájvédelmi Körzet (TK) szívében található, a Budakeszi Vadasparkkal északról határos, egyedülálló

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1. SZÁMÚ FŐÚT KÖZIGAZGATÁSI HATÁR ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA I. KÖTET 2013. AUGUSZTUS MEGBÍZÓ:

Részletesebben

MEDGYESBODZÁS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

MEDGYESBODZÁS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MEDGYESBODZÁS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 59/2006. (VII.31.) sz. Kt. határozattal elfogadott Szerkezeti terv és 9/2006. (VII.31.) sz. Önk. rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

KOSSUTH TÉR REKONSTRUKCIÓ IV. KÖTET: B-LVSZ MÓDOSÍTÁS. Budapest V. kerület, Belváros- Lipótváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzata

KOSSUTH TÉR REKONSTRUKCIÓ IV. KÖTET: B-LVSZ MÓDOSÍTÁS. Budapest V. kerület, Belváros- Lipótváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzata KOSSUTH TÉR REKONSTRUKCIÓ BUDAPEST V. KERÜLET, KOSSUTH TÉR ÉS KÖRNYÉKE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA IV. KÖTET: B-LVSZ Budapest V. kerület, Belváros- Lipótváros Kerületi Városrendezési és Építési

Részletesebben

Project1 2009. 05. 13. 15:06 Page 1

Project1 2009. 05. 13. 15:06 Page 1 Project1 2009. 05. 13. 15:06 Page 1 Project1 2009. 05. 13. 15:07 Page 1 2-23_168.qxp 2009. 05. 13. 14:59 Page 3 4. Média, sajtó Egy adott ügy befolyásolásában igen fontos szerepe van a helyi, regionális

Részletesebben

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Kerepes nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 14/19-12/2011 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben