Univerzális szabályozó. Kezelési leírás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Univerzális szabályozó. Kezelési leírás"

Átírás

1 Univerzális szabályozó Kezelési leírás

2 Olvassa el a kezelési utasítást mielõtt a mûszert üzembe helyezné, tartsa a egy mindenki számára elérhetõ helyen. Kérjük segítsen nekünk ezt e kezelési utasítást jobbá tenni. Az Ön(ök) észrevételeiért hálásak vagyunk. Minden szükséges beállítás és beavatkozás a mûszerbelsõben a kezelési utasításban le van írva. Ha az üzembe helyezés során mégis nehézségekbe ütközne, kérjük, hogy a mûszeren ne végezzen semmilyen meg nem engedett mûveletet. Ezzel veszélyezteti a garanciáját. Kérjük vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi képviselettel vagy az anyacéggel. A mûszerbelsõ, szerelési egység vagy építõelem visszaküldése esetén a DIN EN "Védelem az építõelemek elektrosztatikus veszélyeztetettsége ellen" szabvány a mérvadó. Használja az erre kialakított ESD - csomagolásokat a szállításnál. Felhívjuk a figyelmét, hogy az ESD által okozott sérülés esetén semmilyen felelõsséget nem vállalunk. ESD = elektrosztatikus töltés. 1

3 Tartalom 1.1 Leírás A kezelési útmutató felépítése Jelmagyarázat Figyelmeztetõ jelek Útmutató jelek Ábrázolásmód Típusmagyarázat Tartozékok A szerelés helye és a környezeti feltételek Beépítés Az elõlap tisztítása A dimenziós tábla felragasztása Beüzemelés Bekötési rajz Földelés Üzemmódok és állapotok A kezelés alapelve A szintek letiltása és a kód lekérése Alapjel állítás Kézi üzemmód Önoptimalizálás Csatornaváltás Áttekintés Alapjelek Szabályozási paraméterek Önoptimalizálás Kézi üzemmód Automatikus csatornaváltás Csatornaváltás Áttekintés Paramétercsoport Áttekintés (szabályozóspecifikus) Szabályozó Határérték kapcsolók Bemenetek Kimenetek Külsõ relépanel Különleges funkciók Áttekintõ Kijelzõ Bináris funkciók Kaszkádszabályozó Vevõspecifikus utánkalibrálás Time-out Egységjel Hálózati frekvencia Illesztõ Áttekintés Önoptimalizálás Automata / kézi üzemmód váltás Alapjel-, mértérték- és paraméterátkapcsolás Egyéb funkciók Optimalizálás ZIEGLER és NICHOLS módszerrel Önoptimalizálás Fuzzy-paraméter Az optimalizálás ellenõrzése ER8 külsõ relépanel RS 422 / RS 485-ös illesztõ Matematikai és logikai modul Matematikai függvény Logikai formula Setup program C-szint-szabályozás C-szint-meghatározás Folyamatvezérlés C-szint-sík Útmutatás Szabályozó alapjel függõ paramétercsoport átkapcsolással Kaszkádszabályozás Kaszkád-szabályozó Különbségszabályozó Arányszabályozó Páratartalom szabályozás Folytonos szabályozó belsõ helyzetbeállítóval motoros végrehajtó szervekhez Szabályozó additív zavarkompenzációval

4 Tartalom 16.9 Szabályozó multiplikatív zavarkompenzációval Szabályozó határérték kapcsolóval és szövegkijelzéssel Szabályozó fûtõáram felügyeléssel Szabályozó rámpafunkcióval Szabályozó matematikai modullal C-szint-szabályozó Mûszaki adatok Határérték kapcsoló funkciók Hibajelzések és kijelzés prioritások normálkijelzés esetén Jelkészlet a mátrix kijelzõhöz

5 1 Bevezetés 1.1 Leírás A JUMO DICON 1000 univerzális, szabadon programozható egy- ill. kétcsatornás kompaktszabályozó különbözõ fizikai jellemzõk szabályozására. A készülék mûködtethetõ 2 pont-, 3 pontszabályozóként, 3 pont-léptetõ, folyamatos szabályozóként valamint beépített pozícionálóval rendelkezõ szabályozóként is. A szabályozó szoftvere tartalmaz többek között rámpafunkciót, paraméter csoport átkapcsolást, önoptimalizálást, Fuzzy- Logikát és határérték kapcsolókat. Az általánosan használt távadók linearizálását tudja; vevõspecifikus táblázat a setup-programmal létrehozható. Típuskiegészítésként matematikai és logikai modul kérhetõ. Soros illesztõn keresztül a készülék hálózatba köthetõ. A kimenetek száma egy külsõ relépanel által 8 relékimenettel megnövelhetõ. 7

6 1 Bevezetés 8

7 1 Bevezetés 1.3 A kezelési útmutató felépítése A kezelési útmutató egyes információs blokkokat tartalmazó egységekre (fejezetekre) oszlik, amelyek úgy vannak felépítve, hogy a felhasználó lépésrõl lépésre, pontról pontra tudja végigkövetni azokat. Lépés Fejezet Cél 1 1 NÉHÉNY SZÓ A KEZELÉSI UTASÍTÁSRÓL 2 2 A KÉSZÜLÉK TÍPUSÁNAK BEAZONOSÍTÁSA Dokumentációk, különösképpen e kezelési utasítás felépítésének a megismerése! Az alkalmazott jelek és megjelenítési módok megismerése! Annak felismerése, hogy a típustáblákon szereplõ adatok melyik kivitelû készüléket takarják! 3 3 SZERELÉS A készülék a beépítés helyén uralkodó környezeti feltételek figyelembevételével, helyesen kerüljön beépítésre! 4 4 ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS A készülék a beüzemelési utasítások figyelembevételével biztonságosan legyen csatlakoztatva! 5 5 ELÕKÉSZÜLETEK A kezelõi elemek és az elõlap kijelzõinek megismerése! A kezelés alapelvének megértése! Betekintést nyerni az üzemmódokba, állapotokba, az egyes szintekbe és menükbe! A következõ fejezetek megértésének ez a legalapvetõbb feltétele! 6 6 KEZELÉS Minden az üzemeltetéshez szükséges beállítás és kezelés biztonságos ismerete! A különbözõ üzemmódok aktiválási módjának megismerése! 7 7 KEZELÕI SZINT A szabályozási értékek kijelzésének és megváltoztatásának ismerete! 9

8 1 Bevezetés 8 8 PARAMÉTEREZÉSI SÍK Az 1. és 2. szabályozó paramétereinek megállapítása! 9 9 KONFIGURÁCIÓS SÍK C1 10 KONFIGURÁCIÓS SÍK C2 11 KONFIGURÁCIÓS SÍK C3 A szabályozási paraméterek megállapítása! A rendszerparaméterek megállapítása! Annak megismerése, hogy milyen hardver- és szoftverjellegû típuskiegészítõk állnak rendelkezésre! DIGITÁLIS BEMENETEK A digitális bemenetek funkcióinak megismerése! OPTIMALIZÁLÁS A szabályozót az önoptimalizálás segítségével a szabályozási szakaszhoz kell igazítani! A fuzzy-paraméterek funkcióinak és azok beállításának megismerése! Az optimalizálási eredmények ellenõrzése! RÁMPAFUNKCIÓ Rámpafunkciók megismerése! TÍPUSKIEGÉSZÍTÕK ÉS TARTOZÉKOK A típuskiegészítõk és a tartozékok megismerése! KONFIGURÁCIÓS PÉLDÁK A különbözõ szabályozási módok és azok konfigurálásának megismerése! AZ ALKOTÓELEMEK UTÁNSZERELÉSE Az alkotóelemek biztonságos beépítése és kiszerelése! FÜGGELÉK Mûszaki adatok Határérték kapcsoló funkciók Hibajelzések és kijelzési prioritások A szövegben elõforduló jelek Újraindulás hálózat-kimaradás esetén 10

9 1 Bevezetés 1.4 Jelmagyarázat Figyelmeztetõ jelek A Vigyázat és Figyelem jelek ebben a kézikönyvben a következõ esetekben fordulnak elõ: Vigyázat Ezt a jelet abban az esetben láthatjuk, ha az utasítások pontatlan betartása, vagy be nem tartása személyi sérüléshez vezethet. Figyelem Ez a jel azt jelenti, hogy az utasítások pontatlan betartása, vagy be nem tartása a mûszer és az adatok sérüléséhez vezethet. Figyelem! Ezt a jelet akkor látjuk, amikor óvintézkedésekre van szükség az elektrosztatikus kisülésekre érzékeny alkotóelemek kezelésekor Útmutató jelek Útmutatás Ez a jel abban az esetben látható, ha Önnek valamire különösen oda kell figyelnie. abc 1 Utalás Ez a jel egy másik kézikönyvben, fejezetben, vagy részben található további információkra mutat. Lábjegyzet A lábjegyzet megjegyzés, amely egy bizonyos szöveghez tartozik. A lábjegyzetek két részre oszlanak: Azonosító a szövegben és a lábjegyzetszövegben: szövegközi jegyzet és lábjegyzet. A szövegközi jegyzetet egymás után következõ álló számok jelölik. A lábjegyzetszöveg (2 betûnagysággal kisebb az alapszövegnél) az oldal alján található és egy szám áll elõtte. Kezelési útmutatás Ez a jel azt mutatja, hogy végre hajtandó tevékenység következik. Az egyes munkafázisok ezzel a csillaggal lesznek jelölve, pl.: tápfeszültséget kikapcsolni csatlakozódugót a modulról lehúzni 11

10 1 Bevezetés Ábrázolásmód Gombok A gombok a kezelési útmutatásban bekeretezve láthatók. Ezek lehetnek szimbólumok vagy szövegek. A többfunkciós gombok esetén a gombnak mindig az a jelentése lesz feltüntetve, amelyik éppen az aktuális Mátrixkijelzõ A szürke háttér a mátrixkijelzõt jelzi, amely paraméterértékeket, szövegeket, jelentéseket és utasításokat tartalmaz a kezelési folyamathoz. ❶ Hely A vonal egy olyan helyet jelöl, ahol egy érték van megadva. Helyzet Itt a rajzokhoz és a fogalmakhoz találunk magyarázatot. Return / ENTER A Return gomb a PC-n egy bevitt adat jóváhagyására szolgál Nyomjuk meg a készüléken az ENTER gombot 12

11 2 A készülék típusának beazonosítása 2.1 Típusmagyarázat A típustáblát a készülék házára ráragasztva találjuk. A típusmagyarázat tartalmaz minden gyári beállítást, mint pl. a szabályozási funkciót, a mérési bemeneteket és a típus-kiegészítõket. A ❻ alatt szereplõ típus-kiegészítõk egymás után, egymástól vesszõvel elválasztva kerülnek felsorolásra. A tápfeszültségnek meg kell egyeznie a típustáblán szereplõ feszültséggel V V mv V (C-szint-szabályozónál) 073 ❶ Szabályozó típus.. Leírás 2 pont-szabályozó (bontó funkcióval) (a relé x > w esetén elenged), szabályozási struktúra konfigurálható 10 2 pont-szabályozó (záró funkcióval) (a relé x < w esetén elenged), szabályozási struktúra konfigurálható 20 3 pont-szabályozó, szabályozási struktúra konfigurálható 30 3 pont-lépés-szabályozó, szabályozási struktúra konfigurálható 40 Folytonos szabályozó, szabályozási struktúra és kimeneti jel konfigurálható 50 Folytonos szabályozó integrált pozicionálóval motorszabályozó egység számára 80 ❷ 1. bemenet, érzékelõ típus... Ellenállás-hõmérõ Pt100 háromvezetékes kapcsolásban 001 NiCr-CuNi E 038 Cu-CuNi T 039 Fe-CuNi J 041 Fe-CuNi L 042 Ni-CrNi K 043 Pt10Rh-Pt S 044 Pt13Rh-Pt R 045 Pt30Rh-Pt6Rh B 046 NiCrSi-NiSi N 048 Lineáris távadóbemenetek ma ma 053 ❸ 1. kimenet, kimenõjel. Relék 1 13

12 2 A készülék típusának beazonosítása Szilárdtest relék 1 A 2 Logikai modul 0/24 V 3 Analóg kimenet ma ma ma V V V 9 A 2. kimenet szabványosan mindig egy relékimenet. ❹ Kezelési leírás. Német 1 Angol 2 Francia 3 14

13 2 A készülék típusának beazonosítása ❺ Tápfeszültség.. AC Hz V 01 UC 0/ Hz V (UC AC/DC) 22 ❻ Hardver-típuskiegészítõk.. Típuskiegészítõ nélkül 00 Analóg bemenetek kimenet 3 4. kimenet 4 Relék 1 Szilárdtest relék 1 A 2 Logikai modul 0/24 V 3 Állandó kimenet ma ma ma V V V 9 Interfész RS 422 galvanikus leválasztással 52 Interfész RS 485 galvanikus leválasztással 53 A készülék az Underwriter Laboratories Inc. meghatározásait teljesíti 61 C-szint-szabályozó (csak gyári beállítás konfigurálható) Tartozékok ER8 külsõ relépanel 8 relével Tápfeszültség AC V Eladási cikkszám: 70/ Tápfeszültség UC V Eladási cikkszám: 70/ fejezet PC-interfész TTL-/RS232-átalakítóval Eladási cikkszám: 70/ fejezet Setup-program a konfiguráláshoz és paraméterezéshez (3,5 floppy) 15.4 fejezet ❼Szoftver típus-kiegészítõk.. Második programszabályozó 02 Matematikai és logikai modul (beleértve a differenciát, arányt és a páratartalmat) 03 15

14 3 Szerelés 3.1 A szerelés helye és a környezeti feltételek A felszerelés helyének rázkódásmentesnek kell lennie. Az elektromágneses mezõket, amelyet okozhat, pl. motor, transzformátor stb., lehetõleg kerüljük. A beépítés helyén a környezeti hõmérséklet C között, a relatív páratartalom pedig max. 75 % legyen. meghúzzuk azokat. 3.2 Beépítés * A készülékkel együtt szállított típustáblát tegyük fel a szabályzó oldalára. * A szabályozót a kapcsolótáblába elölrõl helyezzük be az erre a célra kialakított nyílásba. * A rögzítõ elemeket a kapcsolótábla hátsó része felõl, a ház oldalán lévõ lyukakba helyezzük. A rögzítõ elemek lapos része kerüljön a ház oldalához. * A rögzítõ elemeket a kapcsolótábla hátlapjával szembe helyezzük és egy csavarhúzóval 16

15 3 Szerelés 3.5 Az elõlap tisztítása Az elõlapot szokványos mosó-, öblítõ- és tisztítószerrel tartsuk tisztán. Mellõzzük a szerves oldószerek (pl. spiritusz, mosóbenzin, P1, xylol stb.) használatát és nagynyomású tisztítót se alkalmazzunk! 3.6 A dimenziós tábla felragasztása Minden készülékhez jár egy felragasztható címkékbõl összeállított gyûjtemény. * Húzzuk le a dimenziós címkét a fóliáról és ragasszuk a nyomtatott C jelre. 17

16 3 Szerelés 18

17 4 Elektromos csatlakozás 4.1. Beüzemelés A vezeték anyagának kiválasztásánál, a készülék beüzemelésnél és elektromos csatlakozásánál egyaránt a VDE 010 szabvány 1000 V alatti névleges feszültséggel rendelkezõ erõsáramú berendezések létesítésének feltételei -ben szereplõ elõírásokat, ill. a mindenkori hazai elõírásokat kell figyelembe venni. A készülék belsejében csak a leírásban szereplõ munkákat szabad végrehajtani és akárcsak az elektromos csatlakozásnál, csak szakember végezheti azokat. Ha a munka során olyan részeket érinthetünk meg, amelyben feszültség van, a készülék mindkét csatlakozópólusát le kell kapcsolni a hálózatról. Egy áramhatároló ellenállás rövidzárlat esetén megszakítja az áramkört. A tápfeszültség külsõ biztosítéka nem lépheti túl az 1 A-es értéket. Ahhoz, hogy a terhelõkörben történõ külsõ rövidzárlat esetén a kimeneti relék pogácsáinak összehegedését megakadályozzuk, a relé által kapcsolható maximális áramnak megfelelõ biztosítékot kell alkalmazni. Az elektromágneses tûrõképesség megfelel a mûszaki adatok között felsorolt szabványoknak és elõírásoknak fejezet A bemeneti-, kimeneti- és tápvezetékeket egymástól különválasztva, ne pedig egymással párhuzamosan helyezzük el. Az érzékelõ- és az interfészvezetékeket összesodorva és leárnyékolva vezessük ki. Ne vezessük ezeket áram alatt lévõ alkatrészek vagy vezetékek közelében. A leárnyékolást a készüléken egyoldalúan a TE jelû csatlakozónál földeljük le. A készüléket a TE jelû csatlakozónál a védõvezetékkel földeljük le. Ennek a vezetéknek ugyanakkora legyen az átmérõje, mint a tápvezetékeknek. A földelõvezetékeket csillagformában vezessük a közös földelési ponthoz, amely a tápfeszültség védõvezetékével összeköttetésben áll. A földelõvezetékeket ne vezessük el egyik készüléktõl egy másikhoz. 4.4 fejezet A készülék hálózati csatlakozókapcsaihoz ne csatlakoztassunk további fogyasztókat. A készülék nem alkalmas robbanásveszélyes helyeken való beüzemelésre. A hibás beüzemelésen kívül a szabályozón hibásan beállított értékek is (alapjel, a paraméterezési és konfigurációs szint adatai, a készülék belsején eszközölt változtatások) zavart vagy károsodást okozhatnak a készülék további mûködésében. Ezért mindig, a szabályozó típusától függõen, biztonsági berendezéseknek, pl. túlnyomásszelepeknek vagy hõfokkorlátozóknak rendelkezésre kell állnia és azok beállítását csak szakember végezheti. Kérjük az ezzel kapcsolatos biztonsági elõírások betartását. Mivel egy adaptációs ciklussal (önoptimalizálással) nem lehet az összes elképzelhetõ szabályozási szakaszt ellenõrizni, elméletileg elõfordulhat instabil paraméterezés is. Ezért az elért mértérték stabilitását ellenõrizni kell. A szabályozó mérõbemeneteinek feszültsége, szemben a TE-vel, max. 30 V AC vagy 50 V DC lehet. 19

18 4 Elektromos csatlakozás 20

19 4 Elektromos csatlakozás 4.3 Bekötési rajz A csavarkapcsok csatlakozásai a hátlapon Az elektromos bekötést csak szakember végezheti. A meglévõ feszültségzavarok levezetéséhez a szabályozó TE csatlakozóját kössük össze a berendezés TE csatlakozójával. Amennyiben nem áll rendelkezésre TE csatlakozó, úgy a hálózat PE csatlakozóját alkalmazzuk Kimenetek Relék 1 Szilárdtest relék 2 Digitális kimenetek Analóg kimenetek Csatlakozt atás Relék, szilárdtest Relék vagy digitális Kimenetek, ill. analóg kimenetek Külsõ relépanel ER (Ö) nyitó 142 (P) közös 143 (S) záró (Ö) nyitó 242 (P) közös 243 (S) záró (Ö) nyitó 342 (P) közös 343 (S) záró (Ö) nyitó 442 (P) közös 443 (S) záró 97 RxD/TxD (+) 98 RxD/TxD (-) 99 GND Interfész RS422 RxD 91 RxD (+) 92 RxD (-) TxD 93 TxD (+) 94 TxD (-) GND 90 GND Interfész RS485 RxD/ TxD 93 RxD/TxD(+) 94 RxD/TxD(-) GND 90 GND 1. Kontaktus védelem: 22nF/56 Ω a közös pólus és a záróérintkezõ között Kommunikáció a külsõ relépanelekkel adatfogadás (Receive Data) adatküldés (Transmit Data) adatküldés és -fogadás (Receive/Transmit Data)

20 4 Elektromos csatlakozás 2. Varisztoros védelem: 300V 22

21 4 Elektromos csatlakozás Kimenet Bekötés Feszültségforrás a V / 45 ma tápfeszültség kétvezetékes 96- mérõ-átalakítóhoz Tápfeszültség a TE védõföld L+ típustábla alapján L1 fázis L- (UC AC/DC) N nulla vezeték AC Analóg bemenetek bemenet bemenet bemenet bemenet Hõelem Ellenállás-hõmérõ háromvezetékes csatlakozásban Ellenállás-hõmérõ Kétvezetékes csatlakozásban Árambemenet Feszültségbemenet Ellenállás-távadó Digitális bemenetek 1. digitális bemenet digitális bemenet digitális bemenet digitális bemenet digitális bemenet Potenciálmentes kontaktussal vagy 0/24 V kapcsoló feszültséggel vezérelve (külön kérésre) R kiegyenlítés =R vezeték DC.11 véghelyzet1 (A).12 csúszka (S).13 véghelyzet2 (E) 23

22 4 Elektromos csatlakozás 4.4 Földelés A meglévõ feszültségzavarok levezetéséhez a szabályozó TE csatlakozóját kössük össze a berendezés TE csatlakozójával. Amennyiben nem áll rendelkezésre TE csatlakozó, úgy a hálózat PE csatlakozóját alkalmazzuk. 24

23 5 Elõkészületek 5.1 Kijelzõk és nyomógombok az elõlapon Kijelzõk ❶ Konfigurálható kijelzõ, 13 mm magas, piros (gyári beállítás szerint mért érték) ❷ Konfigurálható kijelzõ, 10 mm magas, zöld (gyári beállítás szerint alapjel) ❸, ❹ Konfigurálható pontmátrix-kijelzõ, zöld (gyári beállítás szerint végrehajtó jel / decimális érték) ❺ Csatorna kijelzése, 7 mm magas, piros Akkor világít, ha a 2. szabályozó aktív Állapotkijelzõk ❻ Világít, ha a kapcsoló kimenetek aktívak Világít, ha a rámpa aktív Világít, ha a kézi üzemmód az aktív Nyomógombok ❼ Programozás EXIT/ kézi ENTER Számjegyváltás Növelés Csökkentés 25

24 5 Elõkészületek 5.2 Üzemmódok és állapotok Üzemmódok / állapotok Megjegyzések Normálkijelzés Kimeneti állapot Kezelés, paraméterezés, A felhasználó a menü szintjén eszközölhet beállításokat. konfigurálás Rámpafunkció A állapotjelzõ ég 14. fejezet Kézi üzemmód A állapotjelzõ ég Önoptimalizálás Kezdeti állapot Automatikus csatornaváltás Mérési tartomány túllépése / érzékelõ eltörése 6.2, 7.5. fejezetek Jelentés: 6.3, 7.4, 13.2 fejezetek A tápfeszültség rácsatlakoztatása után egy rövid ideig minden kijelzõ világít. A ❷ kijelzõ villog. 7.6 fejezet A kimenetek egy definiált állapotot vesznek fel. 9.5, 18.3 fejezetek 26

25 5 Elõkészületek 5.3 A kezelés alapelve Azért, hogy a kezelés lehetséges módozatainak sokfélesége áttekinthetõ legyen, a paraméterek és a funkciók különbözõ szintekhez vannak hozzárendelve: Normálkijelzés Kimeneti állapot Alapjel Itt lehet az aktuális alapjelet megadni. Kezelési sík Ezen a síkon lehet a mértértékeket megjeleníteni, paramétereket beállítani, valamint a funkciókat és üzemmódokat aktiválni: - alapjelek - folyamatjel - önoptimalizálás (start / megszakítás) - kézi üzemmód (be / ki) - automatikus csatornaváltás - csatornaváltás (1. szabályozó / 2. szabályozó) Ennek a szintnek a paraméterei tartalmazzák az olyan hardver- és szoftverjellegû típuskiegészítõket, amelyek a szabályozó felszerelésének felelnek meg: - hardver és szoftver kiegészítõk (verzió, matematikai, logikai modul ) Ezen a szinten nem adhatók meg adatok. Automatikusan változik, amikor a szabályozót hardverrel vagy szoftverrel szereljük fel, vagy újjal cseréljük ki a korábbit. Service-mód 1 Csak a szerviz-személyzet számára hozzáférhetõ. 1. kóddal védve Paraméterezési sík 1 Ennek a szintnek a paramétereivel igazítjuk a szabályozót a szabályozott szakaszhoz. Tartalmazza: - szabályozó paramétereket (Xp1, Xsh ) Összesen négy-négy paraméter áll a két szabályozó rendelkezésére. Konfigurációs sík C1 (szabályozóspecifikus) 1 Ez a szint a szabályozónak a szabályozási feladathoz való igazítására szolgál. Tartalmazza: - szabályozóspecifikus adatokat (szabályozó mód, be-, és kimenetek, határérték kapcsolók ) Konfigurációs sík C2 (rendszerspecifikus) 1 Ez a szint szintén a szabályozónak a szabályozási feladathoz való igazítására szolgál. Tartalmazza: - rendszerspecifikus adatokat (kijelzések, illesztõk ) Konfigurációs sík C3 (típus-kiegészítõk) 27

26 5 Elõkészületek 28

27 5 Elõkészületek A kezelõi szinttõl kezdõdõen minden szint menükre van felosztva, melyek száma különbözõ lehet. Így egyfajta hierarchikus szerkezet jön létre. Amennyiben egy meghatározott paramétert meg kell változtatni, a menüpontok segítségével végigfutunk a szinteken és menükön, s végül elérkezünk a kiválasztáshoz (funkció kiválasztása) vagy az érték megadásához. A kezelõ eligazításához a szabályozón egy mátrixkijelzõ található, amely alfanumerikus jelek megjelenítését teszi lehetõvé. Ez a felhasználó segítségére szolgál, mivel a kezelés során szöveges formában kap jelzéseket és utasításokat. A szinteket és a menüket alkotó menüpontok a szabályozó programozásakor a mátrixkijelzõn szövegként jelennek meg. A funkciólistából történõ funkció-kiválasztás és az adatok megadása egyaránt szöveges. A kezelõi és a paraméterezési szinten történõ gyári beállításokról, akárcsak a konfigurációs szintekrõl a 7., 8., 9., és 10. fejezetekben olvashatunk. 29

28 5 Elõkészületek A kezelõi leírás elején, a függelékben található egy egyszerûsített kezelõi vázlat A nyomógombok funkcióinak áttekintése címmel. A nyomógombok funkcióinál elõforduló kivételek külön említésre kerülnek. Time-Out-funkció Ha a szabályozó a kezelés, paraméterezés vagy konfigurálás módban üzemel, akkor a Time-Out-funkció aktív (kivétel: programszerkesztõ). Ha kb. 30 másodpercig egy gombot sem mûködtetünk, akkor a szabályozó automatikusan visszatér a normál kijelzéshez. Ha ez az idõ nem elegendõ számunkra, megváltoztathatjuk a C 2 konfigurációs szinten fejezet 30

29 5 Elõkészületek Kiválasztás Ha egy funkciót választunk ki, a kiválasztás egy listáról történik. A funkciók a lapozás során a mátrixkijelzõn jelennek meg, pl. * funkció kiválasztása a és a gombbal (a mátrixkijelzõ villog!) * az gombbal hagyjuk jóvá Érték megadása A mátrixkijelzõn egy menüponthoz egy értéket rendelünk hozzá. * Válasszuk ki a gombbal a helyiértéket (a kiválasztott digit villog!) * Változtassuk meg az értéket vagy toljuk el a tizedespontot a és a gombbal. Az elõjelet jobbról a negyedik tizedes helyén változtathatjuk (-/-1) * az gombbal hagyjuk jóvá - Nem megengedett érték megadásakor a mátrixkijelzõ a minimálisan vagy maximálisan megengedhetõ értéket mutatja. A kijelzõ villog. * Ismételjük meg az értékmegadást. - Ha az érték a kiválasztott tizedespont miatt nem jeleníthetõ meg, számok helyett különleges jelek láthatók. * Toljuk arrébb a tizedespontot - Egy érték max. négy számjegybõl áll. (tizedesvesszõ elõtti számok + tizedesvesszõ utáni számok) 31

30 5 Elõkészületek 5.4 A szintek letiltása és a kód lekérése A paraméterezési és a C1, C2 konfigurációs síkok, valamint a felhasználó-specifikus utánkalibrálás négyjegyû számkóddal védett. Ha ezek közül a szintek, ill. menük közül választunk, akkor a készülék kéri a kódszám beütését. Gyári kódok Paraméterezési szint 0001 C1 konfigurációs szint 0002 C2 konfigurációs szint 0003 Felhasználó-specifikus utánkalibrálás 0004 A kódok megváltoztatása csak a beállító programmal lehetséges. A paraméterezési és a C1, C2 konfigurációs szinteket egy digitális bemeneten keresztül lehet letiltani. Ezeken a szinteken a letiltás után a nyomógombokkal való hozzáférés már nem lehetséges. 10.3, 12.4 fejezetek 32

31 6 Kezelés 6.1 Alapjel állítás Az aktuális alapjelet az alapjel-síkon lehet beállítani. az alapjel értékhatárai korlátozhatók (alapjelhatárok) 9.7 fejezet Az alapjel-síkba váltás gombbal Az aktuális alapjel megváltoztatása a, és gombokkal. Megerõsítés gombbal. Az új alapjel most aktív. Vissza a normálkijelzéshez gombbal. 33

32 6 Kezelés 6.2 Kézi üzemmód A szabályozási kör kézi üzemmódba való áttéréssel felnyitható és a végrehajtójel kézzel állítható. Kezelés gombokkal Kézi üzemmódba váltás gombbal Végrehajtójel értékének megváltoztatása a, és gombokkal. Megerõsítés gombbal. Az új végrehajtójel most aktív. Vissza a normálkijelzéshez gombbal. A szabályozási kör most ismét zárt és a végrehajtójelet a szabályozó adja. Kezelés a menüpont segítségével KEZELÉSI SÍK: kézi üzemmód, 7.5 fejezet Kiválasztás: Kezelési sík elhagyása gombbal Végrehajtójel értékének megváltoztatása a, és gombokkal. Megerõsítés gombbal. Az új végrehajtójel most aktív. Kézi üzemmód megszüntetése kiválasztással: Különleges eset: hárompont-szabályozó és folytonos szabályozó integrált állásos szabályozóval Állító motor vezérlése (jobbra-balra-futás) a és gombokkal 34

33 6 Kezelés 6.3 Önoptimalizálás A szabályozási paramétereknek a szabályozási szakaszhoz való igazításához indítsuk el az önoptimalizálást. Nyomógombokkal való kezelés A és gombokkal indítsunk (a két gombot egyszerre nyomjuk meg!) Az önoptimalizálás a szabályozott szakasz idõállandójának kb. 10-szereséig tart. Megszakítás a gombbal Indítás menübõl KEZELÉSI SÍK: önoptimalizálás, 7.4 fejezet * Az önoptimalizálás indítása a menüpont kiválasztása által * Az önoptimalizálás megszakítása a menüpont kiválasztása által 7.4, 12.1, 13.2 fejezetek 35

34 6 Kezelés 6.4 Csatornaváltás Csak akkor tehetjük meg, ha a 2. szabályozó aktív (a csatorna kijelzõje világít). A szabályozási paraméterek (a konfigurációnak megfelelõen) az elõlap kijelzõin láthatók. A két szabályozó paramétereinek kijelzése között váltogathatunk. Nyomógombokkal való kezelés * Az 1. és 2. szabályozó közti váltást az gombbal érhetjük el Kezelés a menüpont segítségével KEZELÕI SZINT: Csatornaváltás, 7.7 fejezet A nyomógombokkal való kezelés (alapjel megváltoztatása, az önoptimalizálás indítása, kézi üzemmód) arra a szabályozóra vonatkozik, amelynek a paraméterei láthatók a kijelzõn. 36

35 6 Kezelés 37

36 7 Kezelési sík 7.1 Áttekintés Alapjelek Szabályozási paraméterek Kézi üzemmód Önoptimalizálás 1. alapjel 1. szabályozó 2. alapjel 1. szabályozó 3. alapjel 1. szabályozó 4. alapjel 1. szabályozó 1. alapjel 2. szabályozó 2. alapjel 2. szabályozó 3. alapjel 2. szabályozó 4. alapjel 2. szabályozó 1. analóg bemenet 2. analóg bemenet 3. analóg bemenet 4. analóg bemenet 1. matematikai modul 2. matematikai modul 1. szabályozó végrehajtó jel 2. szabályozó végrehajtó jel kézi üzemmód 1. szabályozó kézi üzemmód 2. szabályozó önoptimalizálás; 1. szabályozó önoptimalizálás; 2. szabályozó Automatikus csatornaváltás Csatornaváltás 1. szabályozó 2. szabályozó 38

37 7 Kezelési sík 7.2 Alapjelek Kezelési sík alapjelek ❶ szabályozási paraméterek önoptimalizálá s kézi üzemmód automatikus csatornaváltás csatornaváltás 1. alapjel 1. szabályozó 2. alapjel 1. szabályozó 3. alapjel 1. szabályozó 4. alapjel 1. szabályozó 1. alapjel 2. szabályozó 2. alapjel 2. szabályozó 3. alapjel 2. szabályozó 4. alapjel 2. szabályozó ❷ Érték* Értéktartomány: gyári beállítás: 0 39

38 7 Kezelési sík Alapjelek Nr. Fogalom Kijelzés Megjegyzések ❶ Alapjelek SOLLWERTE Mindkét szabályozó esetén 4-4 alapjel megadása lehetséges. A digitális bemeneteken keresztül lehet az alapjeleket átkapcsolni. C2 konfigurációs szint: digitális funkciók... alapjelátkapcsolás 1./2. szabályozó 10.3 fejezet 12.3 fejezet ❷ 1. alapjel 2. szabályozó SOLLW1 R1-40

39 7 Kezelési sík 7.3 Szabályozási paraméterek Kezelési sík alapjelek szabályozási paraméterek ❶ önoptimalizálá s kézi üzemmód automatikus csatornaváltás csatornaváltás 1. analóg bemenet 2. analóg bemenet 3. analóg bemenet 4. analóg bemenet ❷ 1. matematikai modul 2. matematikai modul ❸ 1. szabályozó szabályozási érték 2. szabályozó szabályozási érték értékkijelzés értékkijelzés értékkijelzés 41

40 7 Kezelési sík Szabályozási paraméterek Nr. Fogalom Kijelzés Megjegyzések ❶ Szabályozási paraméterek PROZESSGRÖSSEN A mátrixkijelzõn különbözõ szabályozási paraméterek láthatók. ❷ 1. analóg bemenet MESSWERT 1 A kiválasztott analóg bemenet (1...4) mért értéke ❸ 1. matematikai modul MATHE 1 Egy matematikai mûvelet eredménye. A képleteket a beállító programban lehet megadni. C1 konfigurációs szint 9.7, 15.3, fejezet ❹ 1. szabályozó szabályozási érték STELLGR. R1 Szabályozási érték %-ban 42

41 7 Kezelési sík 7.4 Önoptimalizálás Kezelési sík alapjelek szabályozási paraméterek önoptimalizál ás ❶ kézi üzemmód automatikus csatornaváltás csatornaváltás Jelmagyaráza t * = érték megadása = gyári beállítás Önoptimalizálás 1. szabályozó Önoptimalizálás 2. szabályozó ❷ Önoptimalizálás ki ❸ Önoptimalizálás be ❹ Önoptimalizálás ki ❸ Önoptimalizálás be ❹ 43

42 7 Kezelési sík Önoptimalizálás Nr. Fogalom Kijelzés Megjegyzések ❶ Önoptimalizálás SELBSTOPT: 13.2 fejezet ❷ Önoptimalizálás; SELBSTOPT. R1-1. szabályozó ❸ Önoptimalizálás ki SELBSTOPT. R1 AUS - ❹ Önoptimalizálás be SELBSTOPT. R1 EIN - 44

43 7 Kezelési sík 7.5 Kézi üzemmód Kezelési sík alapjelek szabályozási paraméterek önoptimalizálá s kézi üzemmód ❶ automatikus csatornaváltás csatornaváltás Jelmagyaráza t * = érték megadása = gyári beállítás kézi üzemmód 1. szabályozó kézi üzemmód 2. szabályozó ❷ kézi üzemmód ki ❸ kézi üzemmód be ❹ kézi üzemmód ki ❸ kézi üzemmód be ❹ 45

44 7 Kezelési sík Kézi üzemmód Nr. Fogalom Kijelzés Megjegyzések ❶ kézi üzemmód HANDBETRIEB R1-1. szabályozó ❷ kézi üzemmód ki HANDBETR.R1 AUS - ❸ kézi üzemmód be HANDBETR.R1 EIN - 46

Getriebebau NORD. NORDAC trio SK 300E Frekvenciaváltó SK 300E-550-340-B... SK 300E-151-340-B SK 300E-221-340-B... SK 300E-401-340-B BU 0300 HU

Getriebebau NORD. NORDAC trio SK 300E Frekvenciaváltó SK 300E-550-340-B... SK 300E-151-340-B SK 300E-221-340-B... SK 300E-401-340-B BU 0300 HU KEZELÉSI ÚTMUTATÓ NORDAC trio SK 300E Frekvenciaváltó SK 300E-550-340-B... SK 300E-151-340-B SK 300E-221-340-B... SK 300E-401-340-B Mat. Nr. 607 3017 BU 0300 HU Állapot: 2003 június Getriebebau NORD GmbH

Részletesebben

H - I - J. frekvenciaváltó programozási kézikönyv. Érvényes: 2006. októbertôl

H - I - J. frekvenciaváltó programozási kézikönyv. Érvényes: 2006. októbertôl H - I - J frekvenciaváltó programozási kézikönyv Érvényes: 2006. októbertôl P TARTALOM FREKVENCIAVÁLTÓK PROGAMOZÁSA... 4 Soros vonali kommunikáció... 4 A soros vonali kábel hossza... 4 Programozó terminál

Részletesebben

HygroMatik Működési leírás Vezérlések. Basic DS Comfort DS Comfort Plus DS

HygroMatik Működési leírás Vezérlések. Basic DS Comfort DS Comfort Plus DS HygroMatik Működési leírás Vezérlések Basic DS Comfort DS Comfort Plus DS 1 1. Bevezetés 5. 1.1 Nyomdai megjelölések 5 1.2 Dokumentáció 5 1.3 Rendeltetésszerű használat 6 2 Biztonsági utasítások 7 2.1

Részletesebben

Typ 702050/0... Typ 702050/1... Typ 702050/2... JUMO itron 04 B. Mikroprocesszoros kompakt szabályozó. B 70.2050.0 Kezelési utasítás 01.

Typ 702050/0... Typ 702050/1... Typ 702050/2... JUMO itron 04 B. Mikroprocesszoros kompakt szabályozó. B 70.2050.0 Kezelési utasítás 01. Typ 702050/0..... Typ 702050/1..... Typ 702050/2..... JUMO itron 04 B Mikroprocesszoros kompakt szabályozó B 70.2050.0 Kezelési utasítás 01.05 Olvassa el ezt a kezelési utasítást a műszer beüzemelése előtt!

Részletesebben

Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E. Beépítési és üzemeltetési utasítás. 2 113 588-Ed.01/ 2012-04-Wilo

Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E. Beépítési és üzemeltetési utasítás. 2 113 588-Ed.01/ 2012-04-Wilo Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 113 588-Ed.01/ 2012-04-Wilo AUX L H IN2 GND IN1 GND +24V Ext. off MP 10V/20mA DDG IF-modul SSM SBM AUX

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv ACS 400 frekvenciaváltók 2,2 kw - 37 kw

Felhasználói Kézikönyv ACS 400 frekvenciaváltók 2,2 kw - 37 kw Felhasználói Kézikönyv ACS 400 frekvenciaváltók 2,2 kw - 37 kw ACS 400 frekvenciaváltó Felhasználói kézikönyv 3AFY 64036947 R0125 HU Érvényes: 1998.09.15-től copyright ABB Kft. 1999 Biztonságtechnikai

Részletesebben

Üzemeltetési útmutató 2FC4 2FC4...-1ST

Üzemeltetési útmutató 2FC4 2FC4...-1ST Kiadás 08.013 610.0060.77.000 Eredeti üzemeltetési utasítások Angol Üzemeltetési útmutató FC4 FC4...-1ST Tartalomjegyzék 1 Szerkezeti méretek áttekintése... 4 Az utasításról... 5.1 Az iratok megőrzése...

Részletesebben

Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600

Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600 Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600 Kezelési útmutató A német eredeti változat fordítása Kezelési útmutató szerelők és üzemeltetők számára Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600 Tartalomjegyzék 1 Általános

Részletesebben

METRAHIT 27. METRA HIT 27M: Digitális multiméter és milliohm mérőműszer METRA HIT 27I: Digitális multiméter, milliohm és megaohm mérőműszer

METRAHIT 27. METRA HIT 27M: Digitális multiméter és milliohm mérőműszer METRA HIT 27I: Digitális multiméter, milliohm és megaohm mérőműszer Használati útmutató METRAHIT27 METRA HIT 27M: Digitális multiméter és milliohm mérőműszer METRA HIT 27I: Digitális multiméter, milliohm és megaohm mérőműszer 3-349-207-52 8/12.11 3 4 5 6 1 (LCD) kijelzõ

Részletesebben

frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw

frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw F frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw V202 szoftververziótól P Alapítva: 1984 TARTALOMJEGYZÉK A KÉSZÜLÉKEK RENDELTETÉSE... 4 MŰKÖDÉSI LEÍRÁS... 4 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT... 5 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK... 6

Részletesebben

GR100. Több csatornás univerzális adatgyűjtő. Kezelési Útmutató. Ver. 1.0

GR100. Több csatornás univerzális adatgyűjtő. Kezelési Útmutató. Ver. 1.0 GR100 Több csatornás univerzális adatgyűjtő Kezelési Útmutató Ver. 1.0 1 Tartalomjegyzék A telepítés előtt 1.1 Doboz tartalmának ellenőrzése 4. oldal 1.2 Biztonsági előírások 4. oldal 2.1 Telepítés helye

Részletesebben

A német eredeti változat fordítása. Kezelési útmutató

A német eredeti változat fordítása. Kezelési útmutató Powador 30.0 TL3 M/XL 33.0 TL3 M/XL 36.0 TL3 M/XL 39.0 TL3 M/XL 40.0 TL3 M/XL 48.0 TL3 Park 60.0 TL3 M/XL 72.0 TL3 Park Kezelési útmutató A német eredeti változat fordítása Kezelési útmutató Tartalom

Részletesebben

DULCOMETER DMT Vezetőképesség mérési adat

DULCOMETER DMT Vezetőképesség mérési adat Szerelési és üzemeltetési utasítás DULCOMETER DMT Vezetőképesség mérési adat A1300 Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat! Ne dobja el! A telepítési- vagy kezelési hibák következtében

Részletesebben

Technische Alternative elektronische Steuerungsgerätegesellschaft mbh. A-3872 Amaliendorf, Langestr. 124, Fax 02862 53635/7

Technische Alternative elektronische Steuerungsgerätegesellschaft mbh. A-3872 Amaliendorf, Langestr. 124, Fax 02862 53635/7 Technische Alternative elektronische Steuerungsgerätegesellschaft mbh. A-3872 Amaliendorf, Langestr. 124, Fax 02862 53635/7 ESR21 3.1 Verzió EGYKÖRÖS SZOLÁRVEZÉRLŐ Az ESR21-R, vagy ESR21-D a szerelés és

Részletesebben

Beépítési útmutató. ECL Comfort 210 / 310, alkalmazás A266. 1.0 Tartalomjegyzék

Beépítési útmutató. ECL Comfort 210 / 310, alkalmazás A266. 1.0 Tartalomjegyzék Beépítési útmutató ECL Comfort 210 / 310, alkalmazás A266 1.0 Tartalomjegyzék 1.0 Tartalomjegyzék... 1 1.1 Fontos biztonsági és termékinformációk....................... 2 2.0 Beépítés... 5 2.1 Mielőtt

Részletesebben

OMRON I905-HU2-02. Felhasználói kézikönyv VARISPEED J7AZ. Általános célú kompakt frekvenciaváltó

OMRON I905-HU2-02. Felhasználói kézikönyv VARISPEED J7AZ. Általános célú kompakt frekvenciaváltó I905-HU2-02 OMRON Felhasználói kézikönyv VARISPEED J7AZ Általános célú kompakt frekvenciaváltó Tartalomjegyzék Általános bemutatás...................................................... 4 Mûszaki adatok,

Részletesebben

MSI100 Inverter MasterDrive

MSI100 Inverter MasterDrive MSI100 Inverter MasterDrive MSI 100 inverter MasterDrive 2 Tartalom Tartalom 3 1 Biztonsági óvintézkedések 5 1.1 Biztonság meghatározása 5 1.2 Figyelmeztető jelzések 5 1.3 Biztonsági útmutatás 5 2 Termékáttekintés

Részletesebben

FW 200. Időjárás-vezérelt szabályozó Solárszabályzással. BUS-képes Heatronic 3-as fűtőkészülékekhez. Üzembe helyezési és kezelési utasítás

FW 200. Időjárás-vezérelt szabályozó Solárszabályzással. BUS-képes Heatronic 3-as fűtőkészülékekhez. Üzembe helyezési és kezelési utasítás 6 720 612 481-00.1R Időjárás-vezérelt szabályozó Solárszabályzással FW 200 US-képes Heatronic 3-as fűtőkészülékekhez Üzembe helyezési és kezelési utasítás HU 2 A kezelõelemek és szimbólumok áttekintése

Részletesebben

AddressiFire TM 255 / DS9400M Címezhető Tűzjelző Központ Telepítői Kézikönyv

AddressiFire TM 255 / DS9400M Címezhető Tűzjelző Központ Telepítői Kézikönyv AddressiFire TM 255 / DS9400M Címezhető Tűzjelző Központ Telepítői Kézikönyv Copyright 2001 Detection Systems, Inc. 08/01 AddressiFire 255 DS9400M(V2.03) Telepítői Kézikönyv Tartalomjegyzék 1.0 Figyelmeztetések...6

Részletesebben

UNIFLOW-100. Többfunkciós hozamszámítómű (Multifunction Flow Computer) Zárt, nyomás alatt álló csővezetékekben áramló közegek mennyiségének mérésére

UNIFLOW-100. Többfunkciós hozamszámítómű (Multifunction Flow Computer) Zárt, nyomás alatt álló csővezetékekben áramló közegek mennyiségének mérésére UNIFLOW-100 Többfunkciós hozamszámítómű (Multifunction Flow Computer) Zárt, nyomás alatt álló csővezetékekben áramló közegek mennyiségének mérésére Műszerkönyv Process Control Kft. H -1091 Budapest Haller

Részletesebben

Altivar 12 Frekvenciaváltók aszinkronmotorokhoz

Altivar 12 Frekvenciaváltók aszinkronmotorokhoz 2354235 11/2008 Altivar 12 Frekvenciaváltók aszinkronmotorokhoz Telepítési és programozási kézikönyv Tartalomjegyzék Telepítés Fontos tájékoztatás...4 Mielőtt elkezdené...5 A dokumentáció felépítése...7

Részletesebben

Hálózatra tápláló napelemes inverterek HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ EHE-N1K5TL EHE-N2KTL EHE-N3KTL EHE-N4KTL EHE-N4K6TL

Hálózatra tápláló napelemes inverterek HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ EHE-N1K5TL EHE-N2KTL EHE-N3KTL EHE-N4KTL EHE-N4K6TL Hálózatra tápláló napelemes inverterek HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ A szerzői jog az Anhui EHE Energy Tech. Ltd. cégé. EHE-N1K5TL EHE-N2KTL EHE-N3KTL EHE-N4KTL EHE-N4K6TL Ez a dokumentáció védett és

Részletesebben

LRR 1-50 LRR 1-51. GESTRA Steam Systems. Kezelési utasítás 819294-00. Magyar. LRR 1-50 vezetőképesség szabályozó LRR 1-51 vezetőképesség szabályozó

LRR 1-50 LRR 1-51. GESTRA Steam Systems. Kezelési utasítás 819294-00. Magyar. LRR 1-50 vezetőképesség szabályozó LRR 1-51 vezetőképesség szabályozó GESTRA GESTRA Steam Systems LRR 1-50 LRR 1-51 HU Magyar Kezelési utasítás 819294-00 LRR 1-50 vezetőképesség szabályozó LRR 1-51 vezetőképesség szabályozó Tartalomjegyzék Fontos tudnivalók Oldal Rendeltetésszerű

Részletesebben

SZABADON PROGRAMOZHATÓ UNIVERZÁLIS VEZÉRLÉS

SZABADON PROGRAMOZHATÓ UNIVERZÁLIS VEZÉRLÉS BETronic SZABADON PROGRAMOZHATÓ UNIVERZÁLIS VEZÉRLÉS T T A BETronic készülék, funkciómodulokon keresztül rendelkezik a lehetõséggel, hogy gyakorlatilag szabadon programozhatóan, a fûtési tér menedzsment

Részletesebben

Fronius IG-TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 4.6 / 5.0

Fronius IG-TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 4.6 / 5.0 / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Fronius IG-TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 4.6 / 5.0 HU Kezelési útmutató Hálózati inverter 4,046,0074,HU 005-6050 0 Igen tisztelt olvasó HU Bevezetés

Részletesebben

AUTOMATION. Felhasználói kézikönyv UM HU ILC 150 GSM/GPRS. Cikkszám: Az ILC 150 GSM/GPRS típusú Inline vezérlő telepítése és üzemeltetése

AUTOMATION. Felhasználói kézikönyv UM HU ILC 150 GSM/GPRS. Cikkszám: Az ILC 150 GSM/GPRS típusú Inline vezérlő telepítése és üzemeltetése AUTOMATION Felhasználói kézikönyv UM HU ILC 50 GSM/GPRS Cikkszám: Az ILC 50 GSM/GPRS típusú Inline vezérlő telepítése és üzemeltetése AUTOMATION Felhasználói kézikönyv Az ILC 50 GSM/GPRS típusú Inline

Részletesebben

E5CN/E5CN-U (48 x 48 mm)

E5CN/E5CN-U (48 x 48 mm) Általános célú digitális hőmérsékletszabályozó E5N/E5N-U (48 x 48 mm) Új 48 x 48 mm-es általános célú hőmérsékletszabályozó továbbfejlesztett funkciókkal és teljesítménnyel. Továbbfejlesztett kijelzési

Részletesebben

Hungary. Multifunkciós digitális termosztát H U TER-9

Hungary. Multifunkciós digitális termosztát H U TER-9 Hungary Multifunkciós digitális termosztát TER-9 H U Tartalom Figyelmeztetés... 3 Jellemzők... 4 Technikai adatok... 5 Az eszköz részei... 6 Szimbólumok, Bekötés, TC, TZ típusú hőérzékelők... 8 Üzemmódok

Részletesebben

GST100 intelligens tűzjelző központ Telepítési és felhasználói kézikönyv

GST100 intelligens tűzjelző központ Telepítési és felhasználói kézikönyv GST100 intelligens tűzjelző központ 2.02 kiadás, 2006. május TARTALOMJEGYZÉK 1. fejezet A központ rövid bemutatása... 6 2. fejezet Műszaki specifikáció... 7 2.1 Üzemi feszültség...7 2.2 Akkumulátorok...7

Részletesebben

ACS800. Programozói kézikönyv ACS800 Standard alkalmazás program 7.x

ACS800. Programozói kézikönyv ACS800 Standard alkalmazás program 7.x ACS800 Programozói kézikönyv ACS800 Standard alkalmazás program 7.x ACS800 Standard alkalmazás program 7.x Programozói kézikönyv 3AFE 64527592 REV B HU ÉRVÉNYES: 10.03.2002 2002 ABB Kft. Minden jog fenntartva.

Részletesebben