3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiája. Piliscsaba Város Önkormányzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiája. Piliscsaba Város Önkormányzata"

Átírás

1 3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiája Piliscsaba Város Önkormányzata

2 Ügyfél Cím Alcím Piliscsaba Város Önkormányzata 3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiája Piliscsaba Város Önkormányzata Dátum Verziószám v2.0 MultiContact Consulting Kft. Nyilvántartja Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 1115 Budapest, Bartók Béla út Cégjegyzékszám: T: E: F: W: JOGI FIGYELMEZTETÉS Jelen dokumentum a MultiContact Consulting Kft. szellemi terméke. Jelen dokumentumot és annak egyes részeit a megrendelővel kötött egyedi szerződésben foglalt jogosultságok kivételével nem lehet sem részben, sem egészben másolni, fénymásolni, újra előállítani, módosítani, átdolgozni, lefordítani vagy lerövidíteni bármilyen felhasználás céljából a MultiContact Consulting Kft. előzetes írásos hozzájárulása nélkül. A MultiContact Consulting Kft. a szerzői jogokhoz fűződő minden vagyoni jogot harmadik személyek vonatkozásában fenntart. A dokumentumban foglaltak jogtalan felhasználása esetén a MultiContact Consulting Kft. jogosult a szerzői jog megsértése miatti jogszabályi következmények alkalmazását kezdeményezni. A dokumentum tartalma egyben üzleti titkot is képez. Amennyiben a hatályos jogszabály vagy a megrendelővel kötött szerződés másképp nem rendelkezik, vagy jelen dokumentum közbeszerzési eljárásban ajánlatként kerül benyújtásra, jelen dokumentum címzettje a dokumentumban foglaltakat köteles bizalmasan kezelni, azt harmadik fél tudomására nem hozhatja MultiContact Consulting Kft. Minden jog fenntartva.

3 Tartalomjegyzék 1 Vezetői összefoglaló Alkalmazott módszertanunk Helyzetelemzés Az Önkormányzat rövid- és középtávú költségvetési helyzetének bemutatása Szervezet Feladatok Folyamatok Programok Az Önkormányzat stratégiáiban foglalt költségcsökkentő, hatékonyságnövelő célkitűzéseinek bemutatása Benyújtott pályázatok Jövőbeli pályázati lehetőségek A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiája A költségcsökkentési és hatékonyságnövelési stratégia monitoring rendszere Mellékletek Felhasznált irodalom Ábrák jegyzéke Táblázatok jegyzéke... 50

4 1 Vezetői összefoglaló Piliscsaba Város Önkormányzata ÁROP-3.A azonosítószámú, Pro Publico Bono pályázatában többek között vállalta, hogy stratégiát készít az önkormányzat költségcsökkentési, hatékonyságnövelési lehetőségeiről három időtávon. A költségcsökkentési és hatékonyságnövelési részstratégia akcióinak meghatározása 3 időtávban történik, rövid (1 év), közép (2-3 év) és hosszú (4-5 év) távon. Az egyes lehetséges akciókat 4 szempontból, a Szervezet, a Feladatok, a Folyamatok és a Programok vonatkozásában vizsgáljuk. A helyzetelemzés során megvizsgáltuk Piliscsaba Város Önkormányzatnak rövid- és középtávú költségvetési helyzetét, a gazdasági társaságai működését, továbbá áttekintettünk szervezetét és az önkormányzat feladatellátásnak szervezeti felépítését, megvizsgáltuk a feladatokat és folyamatokat valamint az önkormányzat gazdasági programját, stratégiáit és az önkormányzatok részére hosszabb távon elérhető tervezett forrásokat, amiket költségcsökkentésre vagy hatékonyságnövelésre használhatnak fel. A helyzetelemzés alapján stratégiai akciókat fogalmaztunk meg. A rövid, közép- és hosszú távú részstratégiát jelen dokumentum mutatja be. Az önkormányzat vállalta azt is, hogy a rövid távú stratégiai akciókat a projekt során bevezeti. A projekt utolsó 3 hónapja kizárólag a kidolgozott intézkedések megvalósítására irányulhat. Az önkormányzat többletvállalásként vállalta, hogy a projekt végén a bevezetett rövidtávú javaslatokról és a végrehajtott intézkedésekről összefoglaló beszámolót készít. A fentiek megvalósítása érdekében jelen dokumentum tartalmazza a kialakított monitoring rendszert és a monitoring mutatószámait, annak érdekében, hogy a rövid távú intézkedések mérhetők legyenek. Piliscsaba Város Önkormányzatának rövid-; közép-; és hosszú távú költségcsökkentési és hatékonyságnövelési stratégiáját a 4. fejezet tartalmazza, a mérendő intézkedéseket pedig az 5. fejezet mutatja be. 1

5 2 Alkalmazott módszertanunk Az önkormányzati gazdálkodás, a helyi társadalmi igényeknek való megfelelés is feltételezi a jövőképet, a kiszámíthatóságot, a korlátozott erőforrások célzott felhasználását. Ezeknek az igényeknek az önkormányzat leginkább akkor tud megfelelni, ha rendelkezik stratégiával és az önkormányzati döntéshozatalban is erősödik a stratégiai szemléletmód. A stratégia olyan eszköz, amellyel az önkormányzat a küldetését, adottságait, meglévő és jövőbeni erőforrásait figyelembe véve, hosszabb időtávra alakítja ki viszonyát a lakossághoz, helyi vállalkozásokhoz. A stratégia részét képező költségcsökkentési és hatékonyságnövelési részstratégia tovább bontható cselekvési tervre, akciókra. A stratégia bemutatja a monitoring mechanizmusokat is. Igények, elvárások, jelenlegi helyzet feltárása 1. ábra: Alkalmazott módszertan Megvizsgáljuk és elemezzük a projekthez kapcsolódó külső és belső szabályozási környezetet, a projektekhez kapcsolódó dokumentumot. Interjúk segítségével pontosítjuk a felsővezetői elvárásokat és a jelenlegi működést. Vezetői megkérdezés keretében összegyűjtjük és pontosítjuk a projekttel kapcsolatos célkitűzéseket és vezetői elvárásokat. Költségcsökkentési és hatékonyságnövelési lehetőségek azonosítása, stratégiai akciók meghatározása A költségcsökkentési és hatékonyságnövelési részstratégia akcióinak meghatározása 3 időtávban történik, rövid (1 év), közép (2-3 év) és hosszú (4-5 év) távon. Az egyes lehetséges akciókat 4 szempontból, a Szervezet, a Feladatok, a Folyamatok és a Programok vonatkozásában vizsgáljuk. Szervezet: e szegmens kapcsán, felső szinten áttekintjük az önkormányzat szervezetét, beleértve a Hivatal, az intézmények és önkormányzati gazdasági társaságok szervezetét és 2

6 meghatározzuk azokat a költségcsökkentési és hatékonyságnövelési akciókat, melyeket az önkormányzat célul tűz ki a részstratégia időtávjában. Feladat: e szegmens kapcsán, felső szinten áttekintjük az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államtól átvett feladatait és meghatározzuk azokat a költségcsökkentési és hatékonyságnövelési akciókat, melyeket az önkormányzat célul tűz ki a részstratégia időtávjában. Folyamatok: e szegmens kapcsán, felső szinten áttekintjük az önkormányzat irányítási, szakmai és támogató folyamatcsoportjait és meghatározzuk azokat a költségcsökkentési és hatékonyságnövelési akciókat, melyeket az önkormányzat célul tűz ki a részstratégia időtávjában. Programok: e szegmens kapcsán, felső szinten áttekintjük az önkormányzat Gazdasági Programjában foglalt és még nem teljesített költségcsökkentést, hatékonyságnövelést eredményező akcióit, a folyamatban lévő, költségcsökkentést, hatékonyságnövelést eredményező pályázatokat, továbbá az önkormányzatok és intézményeik számára várható támogatásokat a as programozási időszakban, melyek költségcsökkentést, hatékonyságnövelést eredményezhetnek. A részstratégia egyes akcióit az alábbi ábra szerint foglaltuk össze. 5 Hosszú táv ( ) 3 Közép táv ( ) 1 Rövid táv (2014) Szervezet Feladat Folyamat Program 2. ábra: Költségcsökkentési és hatékonyságnövelési akciók meghatározása 3

7 Monitoring, mérés, értékelés A monitoring a stratégia megvalósulásának folyamatos nyomon követése, a kapott eredmények értelmezése és adott időszakonkénti dokumentálása, valamint a jövőbeli tervezéshez vagy a jelenlegi beavatkozások korrigálásához szükséges döntések előkészítése. A monitoring folyamatos tevékenység, melynek célja annak figyelemmel kísérése, hogy a stratégia megvalósítása megfelelő ütemben történik-e. Ennek megfigyeléséhez olyan mutatószám-rendszert alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy folyamatosan tájékoztassa az Önkormányzatot az előrehaladásról. A monitoring tevékenység alapvető célja tehát annak vizsgálata, hogy az egyes lépések, akciók megvalósítása megfelelt-e az eredeti célkitűzéseknek. A monitoring feladata a végrehajtás során jelentkező problémák és végrehajtási kockázatok feltárása, a szükséges vezetői szintű beavatkozások előkészítése, megoldási alternatívák megfogalmazása és döntésre való előterjesztése által. A monitoring négy, egymástól jól elkülöníthető része a nyomon követés, a mért eredmények elemzése, a jövőbeli beavatkozási döntések előkészítése és a stratégiai célkitűzések szükség szerinti finomhangolása. Nyomon követés Stratégiai célkitűzések szükség szerinti finomhangolása Rendszeresen mért eredmények elemzése Jövőbeli beavatkozási döntések előkészítése 3. ábra: Monitoring folyamat lépései A monitoring rendszerrel szemben támasztott követelmények: relevancia: monitoring során a valóban szükséges információk kerüljenek összegyűjtésre; szavatosság: az információk begyűjtése, rendszerezése és közreadása ne legyen túl hosszú folyamat; egyértelműség: a monitoring rendszer megfelelően legyen strukturálva, a szereplők számára azonos legyen az értelmezési keret; gyors elérés: az összegyűjtött információk elérési ideje minél kisebb legyen; formalizáltság: a mérés során lehetőleg egységes szerkezetű és logikájú dokumentumok és munkafelületek használata; arányosság: a szükségesnél ne okozzon nagyobb leterhelést a résztvevők számára; 4

8 jogosultság: a mérés során nyert információk a releváns jogosultsági szint szerint kerüljenek bemutatásra, döntés előkészítésre és döntésre; fejleszthetőség: a rendszer elemei úgy kerüljenek kialakításra, hogy továbbfejlesztése ne legyen túl bonyolult és költséges. A monitoring két, egymástól jól elkülöníthető szintje a stratégiai- és az operatív szint. A stratégiai szintű monitoring célja a magas szintű célok teljesülésének vizsgálata, elsősorban a felsővezetők számára szolgáltat aggregált információt a felső szintű célok vagy beavatkozások megvalósulásáról. A monitoring elsősorban a jövőbeli beavatkozási döntések előkészítéséhez járul hozzá. E tekintetben a monitoring az értékelés első lépcsője. Jellemző módon éves gyakorisággal történik. Az operatív szintű monitoring célja a feladatok és részfeladatok időközi megvalósulásának vizsgálata, elsősorban az operatív vezetés számára szolgáltat széleskörű, elemi információt a beavatkozások megvalósulásáról. Az operatív monitoring az azonnali, operatív jellegű beavatkozásokhoz járul hozzá. Jellemzően havi gyakorisággal történik a beszámolás. Az alábbi táblázat összefoglalóan mutatja a monitoring két szintjének főbb jellemzőit. Stratégiai szint Operatív szint Cél Felsőszintű célok teljesülésének Feladatok és részfeladatok vizsgálata megvalósulásának vizsgálata Célcsoport Felsővezetés Operatív vezetés Kimenet Felsővezetői döntés előkészítés Azonnali, operatív jellegű beavatkozások indítása Időköz Éves Havi Mutatószám Hatás és eredmény mutatószámok Aggregáltság Aggregált Elemi Indikátorok 1. táblázat: A monitoring két szintjének jellemzői A stratégia eredményeinek vagy hatásainak mérésére szolgáló mutatószámok. A teljesülés mérhetővé tétele, a végrehajtás nyomon követésére és értékelésére szolgáló mutatószámok kidolgozása kiemelkedő jelentőségű, az értékelés alapvetően egy átfogó mutatószámrendszerre épül. A mutatószámok alábbi típusait különböztetjük meg: Input mutató: egy adott akció megvalósításához szükséges erőforrások (pl. költségvetési kiadás nagysága, felhasznált papír mennyisége) nagyságát veszi számításba. Az input mutató előnye, hogy könnyen meghatározható, hátránya, hogy egyáltalán nem eredménycentrikus; Output mutató: abban az esetben célszerű alkalmazni, ha az eredmény, vagy hatás nem vagy túlzott erőforrás ráfordítás árán határozható csak meg; Eredménymutató: egy adott akció érintettjeire gyakorolt közvetlen és általában azonnali hatásokról ad információt; Hatásmutató: egy akció közvetett, általában közép- és hosszútávon mérhető, társadalmi, gazdasági és/vagy környezeti következményeinek mérésére szolgál. 5

9 Kulcsmutatószám: azok a mutatószámok, melyek kiemelt szerepet töltenek be a stratégiai monitoringban, az Önkormányzat hatáskörébe tartozó feladatok eredményeinek/hatásainak értékelésében. Kulcsmutató-számként javasolt elsődlegesen eredménymutatókat és/vagy hatásmutatókat azonosítani. A mérést segítő indikátorok kialakítása során az úgynevezett SMART kritériumokat tartjuk szem előtt. Measurable - Mérhető Achievable - Elérhető Realistic - Reális Specific - Konkrét SMART Time-based - Időhöz kötött 4. ábra: SMART kritériumok Specific Konkrétak a mennyiség, minőség tekintetében; Measurable Objektív módon mérhetőek; Achievable Teljesíthetőek, rendelkezésre állnak; Realistic Reálisak, relevánsak; Time-based Időalapúak, időhöz kötöttek. A fentieken túl a mutatószámrendszerrel szemben támasztott követelmények: a mutató kiválasztásánál gondosan kell mérlegelni, hogy valóban van-e összefüggés a mérni kívánt céllal; az egyes mutatók kedvező tényértéke a cél felé való elmozdulást jelenti-e; a mutató értékének alakulására az önkormányzatnak befolyással kell rendelkeznie; a mutatószámok kiválasztása során fontos szempont a teljesítményértékelésbe való beépíthetőség a mutatószámok kialakítása során szem előtt kell tartani, hogy a stratégiai monitoring költség-haszon megközelítése alapján nem túlzott költség-e az adott intézkedés mérhetővé tétele A mutatószámrendszer kialakítása során a tervezési fázisban rögzíteni kell a mutatószámok kiinduló értékét. Emellett meghatározásra kerül a célérték is, az adott stratégiai cél alapján számszerűsített elvárások értéke. A monitoring mérföldköveinél mért érték a tényérték. A célértékek és tényértékek különbsége jelzi, hogy az adott folyamattal szemben támasztott követelmény, cél mennyiben teljesült. 6

10 Monitoring folyamat A monitoring rendszer megtervezésének első lépése annak meghatározása, hogy melyek lesznek azok a kulcselemek, amelyeket ellenőrizni szeretnénk. Az egyes tevékenységeket, határidőket és indikátorokat a stratégiában rögzítjük. Második lépésben meg kell határozni, hogyan biztosítjuk a szükséges információkat, azaz hogyan kell az adatokat összegyűjteni. Az adatgyűjtést Piliscsaba Város Polgármesteri Hivatala végzi. A monitoring tevékenység harmadik lépése az adatgyűjtés befejezését követően a jelentés elkészítése. A jelentés alapvető célja a stratégia megvalósulásának és a tervezett célok közötti eltérések vizsgálata. E vizsgálatok keretében, amennyiben az elért eredmények és célok között az eltérés a megengedhetőnél nagyobb, elemezni kell az okokat, és javaslatokat kell adni a szükséges módosításokra. Értékelés A stratégia megvalósulásának meghatározott időpontokban elvégzett részletes elemzése, amelynek célja az akciók teljesítésének nyomon követése, az eredmények vizsgálata. Ezen túlmenően az értékelés célja a stratégia egészének rendszeres átgondolása, és ennek alapján a szükséges finomhangolások kidolgozása. Monitoring szervezet A monitoring résztvevőit meg lehet határozni név, pozíció, szervezeti egység vagy intézmény szintjén. A stratégiai monitoring résztvevőinek tekintjük azon személyeket, köztisztviselőket, szervezeti egységeket és intézményeket, melyek a monitoring célcsoportjának tekinthetők (felsővezetők); felelősek a monitoring végrehajtásáért; felelősek egy stratégiai részterületért vagy beavatkozásért; adatszolgáltatási kötelezettségük van a monitoring végrehajtásával kapcsolatban. A monitoring végrehajtásáért felelős szervezeti egység/személy készíti el a monitoring jelentést, aminek alapján a felsővezetés dönt a stratégia finomhangolásáról. 7

11 3 Helyzetelemzés Jelen tanulmányban az Önkormányzat által a Magyary Program egyes beavatkozási területein vállalt feladatok közül (sötétszürke) a 3. feladat megvalósítása érdekében készített Költségcsökkentési, hatékonyságnövelési stratégiát mutatjuk be. 5. ábra: A feladat elhelyezkedése a Magyary Program beavatkozási területein vállalt tevékenységek között Jelen tanulmányban a költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiáját mutatjuk be, a legnagyobb potenciállal rendelkező opciók meghatározására akciótervet készítettünk. Az Önkormányzat vállalta, hogy az akciótervben megfogalmazott intézkedéseket végrehajtja és erről beszámolót is készít. A rövidtávú opciók bevezetésének mérését a monitoring rendszeren keresztül végezzük. 8

12 3.1 Az Önkormányzat rövid- és középtávú költségvetési helyzetének bemutatása Piliscsaba Város Önkormányzata költségvetési bevételei az elmúlt években nagyjából egyenletes szinten mozogtak, nagyobb kiugrás nem volt tapasztalható, a kiadások viszont jelentős mértékben csökkentek. A költségvetési egyenlege 2013-ban pozitív volt, akárcsak az ezt megelőző évben. Az Önkormányzat a kötelező feladatok finanszírozását biztosítja, az önként vállalt feladatokat lehetőségeihez mérten teljesíti. Az Önkormányzat 2014-re tervezett bevétele és kiadása ezer forint. 6. ábra: Piliscsaba Város Önkormányzata költségvetési főösszegeinek alakulása Az Önkormányzat az elmúlt évek során jelentősen csökkentette hosszú távú hiteleinek állományát (ugyanakkor kötvénykibocsátásból 2011 és 2012 évben volt nagyobb kötelezettsége, melyet szintén folyamatosan csökkent). Emellett viszont rövid lejáratú hitelállománya folyamatosan nő. 7. ábra: Piliscsaba Város Önkormányzata hitelállománya 9

13 Az állandó lakosságszám január 1-jén fő volt. A város működését kedvezőtlenül érintette jelentős adósságállománya, de az állam adósságátvállalás keretében a város több mint 270 millió forintnyi tartozását az állam két ütemben átvette. 8. ábra: Piliscsaba Város Önkormányzatának egy állandó lakosra jutó mutatói Az önkormányzati kiadásokon belül jelentős különbség mutatkozott a működési és a felhalmozási célú kiadások között. A működési célú kiadások szintje jelentősen nem változott, a felhalmozási kiadások viszont jelentősen csökkentek, melyben a felújítási és beruházási kiadások csökkenése is szerepet játszott. 9. ábra: Piliscsaba Város Önkormányzatának kiadás szerkezete 10

14 A fentiekből is látszik, hogy az Önkormányzat a költségcsökkentés területén a lehetőségeihez mérten megfelelő erőfeszítéseket tesz. Jelenleg a hatékonyság növelésre kell és lehet fókuszálni. Piliscsaba Város Önkormányzata a helyi adók körében a helyi iparűzési adót, az építményadót, a telekadót és a talajterhelési díjat veti ki. A helyi adók mértékét évben nem módosította. Az alábbi táblázat a helyi adóbevételek összetételét mutatja. Megnevezés Helyi adók Iparűzési adó Építményadó Vállalkozók komm. adója Magánszem. komm. adója Telekadó Talajterhelési díj Pótlék, bírság Egyéb adóbevétel Helyi adók összesen: Átengedett adók Gépjárműadó Termőföld bérbeadás Átengedett adók összesen: Adóbevételek összesen: táblázat: Piliscsaba Város Önkormányzata helyi adóbevételek alakulása Az alábbi ábra a helyi adóbevételeket mutatja a zárszámadási rendeletek alapján. A gazdasági társaságok működése 10. ábra: Piliscsaba Város Önkormányzata helyi adóbevételek alakulása Piliscsaba Város Önkormányzata nem rendelkezik gazdasági társaságokban tulajdonrésszel. 11

15 3.2 Szervezet Piliscsaba Város Polgármesteri Hivatala Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) rendelkezéseinek megfelelően Piliscsaba Város Polgármesteri Hivatalt működtet. A hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Piliscsaba Város vonatkozásában. A Polgármesteri Hivatal feladatai: 1) A képviselő-testület, bizottságok és tisztségviselők munkájával kapcsolatban a döntések előkészítése, azok végrehajtásának szervezése; 2) Részt vesz az önkormányzat intézményeivel kapcsolatos irányítási, ellenőrzési feladatok ellátásban; 3) Az önkormányzat pénzügyi, igazgatási feladatainak koordinálása, elvégzése, operatív gazdasági feladatok ellátása; 4) A központi és a helyi szabályozásban megállapított adók beszedésével kapcsolatos feladatok ellátása; 5) Közreműködik az önkormányzati vagyon működtetésében, hasznosításában; 6) A képviselő-testület, a polgármester és a jegyző jogszabályban meghatározott államigazgatási feladatainak előkészítése, végrehajtásuk szervezése; 7) Ellátja a településfejlesztéssel és rendezéssel kapcsolatos előkészítő és végrehajtási feladatokat; 8) Ellátja az önkormányzati intézmények működtetési feladatait. Piliscsaba Város Polgármesteri Hivatala a hivatal 2014-es Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a polgármester irányításával, a jegyző vezetésével működik. Az Önkormányzat működésével, valamint a közigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat látja el. A Polgármesteri Hivatal foglalkoztatotti létszáma (a hatályos évi költségvetési rendelet alapján) jelenleg 20 fő. Az Igazgatási osztályon 8 fő, az Adó- és gazdasági osztályon 9 fő dolgozik. A Polgármesteri Hivatal vezetője a jegyző. Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény szerint január 1-jén működő hivatali struktúrának megfelelően. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Az elismert hivatali létszám, a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege. A számított alaplétszám az alábbi képlet alapján határozható meg: SZAL=c+(ÖL-a)/(b-a)*(d-c), két tizedesjegyre kerekítve, ami alapján az elismert létszám 23 fő. A Polgármesteri Hivatal szervezetét az alábbi ábra mutatja: 12

16 11. ábra: Piliscsabai Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése A fentiekből megállapítható, hogy a Piliscsabai Polgármesteri Hivatal vonatkozásában létszámcsökkentés nem indokolt. A költségcsökkentés erőforrás felhasználás csökkentésével nem biztosítható, így a hatékonyságnövelés lehetőségeinek feltárása vezethet csak eredményre. Intézmények, társaságok Az önkormányzat feladatellátásnak szervezeti felépítését az alábbi ábra mutatja: 12. ábra: Piliscsaba Város Önkormányzata szervezeti felépítése 13

17 További költségcsökkentési intézkedések szervezeti szinten nem javasoltak, inkább a hatékonyságnövelésre szükséges a hangsúlyt helyezni. A Hivatal esetében a folyamatos jogszabályváltozások miatt feltétlenül szükséges a szakmai továbbképzések biztosítása. A dolgozók munkavégzésének hatékonyság-maximalizálásához rendszeres képzések javasoltak, ennek megalapozása érdekében pontosan fel kell mérni a képességeket. A Hivatal dolgozóinak napi munkájához szükséges szoftverek készség szintű kezelésének elsajátítása érdekében javasolt rendszere szövegszerkesztői és táblázatkezelői képzések megtartása. Az Önkormányzat feladatainak egy részét kiszervezi a hatékony és takarékos működés érdekében. Ezek a kiszervezett feladatok jelenleg az alábbiak: Sorszám Szerződő fél Szolgáltatás tárgya 1. Blue Planet Informatikai Kft. 2. Delta Services Kft. 3. Delta Services Kft. Piliscsaba Önkormányzati Hivatal számítógépeinek és szoftvereinek felügyelete, az Önkormányzat számítógépes rendszerének üzemeltetése, fejlesztése és karbantartása. Rendkívüli esetekben a hiba elhárításának megkezdése annak bejelentésétől számított 24 órán belül. Távfelügyelet biztosítása napi 24 órában. A bérbe adott eszközök 1 a bérbeadó tulajdonát képezik. A bérbeadó gondoskodik az eszközök beüzemeléséről valamint a szükséges szoftverek telepítéséről az önkormányzat munkaállomásaira. A szervízszolgáltatást a bérbeadó biztosítja térítésmentesen. A számlázás a számlalóállás alapján történik. A bérbe adott eszköz 2 a bérbeadó tulajdonát képezik. A bérbeadó gondoskodik az eszközök beüzemeléséről valamint a szükséges szoftverek telepítéséről az önkormányzat munkaállomásaira. A szervízszolgáltatást a bérbeadó biztosítja térítésmentesen. A számlázás a számlalóállás alapján történik. Szerződés típusa, hatálya Megbízási szerződés november 29-től határozatlan időre Bérleti és üzemeltetési szerződés szeptember 25-től 12 hónapra meghosszabbítva Bérleti és üzemeltetési szerződés augusztus 28-tól 36 hónapra Szolgáltatás díja Havi Ft + ÁFA A szerződésben foglaltaktól eltérő munkavégzés esetében munkavégzés esetében Ft + ÁFA Ft + ÁFA illetve Ft + ÁFA havi bérleti díj és a bérleti díjba foglalt nyomtatási mennyiséget meghaladó oldalszámok nyomtatási ára, amely 2,20 Ft + ÁFA illetve 2,50 Ft + ÁFA Ft + ÁFA havi bérleti díj és a bérleti díjba foglalt nyomtatási mennyiséget meghaladó oldalszámok nyomtatási ára, amely 2,40 Ft + ÁFA illetve 16 Ft + ÁFA 1 1 db Canon IRC3580i és 1 db Canon IR2018i 2 1 db Canon IRAC2225i 14

18 4. B-Angel BT Hivatal épületének 24 órás távfelügyelete betörésjelző és támadásjelző elektronikus eszközök segítségével. 5. Első-Lépés 2007 Kft. 6. Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda Piliscsaba Önkormányzatának tulajdonában levő vagyontárgyak ingatlanvagyonkataszteri adatbázisának karbantartása és a statisztika elkészítése a vonatkozó jogszabályok szerint Teljeskörű jogi tanácsadás és jogi képviselet nyújtása az Önkormányzat számára. Megbízási szerződés július 6-tól határozatlan időre Megbízási szerződés január 1-től határozatlan időre Megbízási szerződés december 14-től határozatlan időre 3. táblázat: Piliscsaba Város Önkormányzatának jelenleg kiszervezett feladatai Ft + ÁFA havidíj és Ft + ÁFA kiszállási díj az Önkormányzat munkatársai miatt fellépő téves riasztások esetében Ft + ÁFA éves alapdíj, Ft + ÁFA éves statisztikai jelentési díj. Az újonnan bekerülő ingatlanok rögzítési díja Ft + ÁFA, míg az esetenkénti helyszíni munkavégzésé Ft + ÁFA óránként Ft + ÁFA havidíj Javasoljuk az Önkormányzat és a társaságok között közfeladatok ellátására létrejött szerződések SLA szemlélet szerinti (az angol Service Level Agreement kifejezés rövidítése szolgáltatási szint megállapodás) átalakítását, amely rögzíti a szolgáltatás alapelveit (szolgáltatási időszakokat, alapvető szabályokat), a szolgáltatás részletes tárgyát, terjedelmét, színvonalát, minőségét, a teljesítendő feladatokat, elvárt határidőket, kommunikációs utakat, eszkalációs rendet, szolgáltatás díjazását, fizetési feltételeit, világosan definiálja és mérhetővé teszi a szolgáltatásokat, valamint egyértelműen, mindkét fél számára érthető módon megfogalmazza azok tartalmát, felülvizsgálatát és módosítását. A társaságok jelenleg ellátják a szerződésben vállalt feladatait, de mindenképpen szükséges vizsgálni a költségcsökkentési és hatékonyságnövelési kérdéseket. A jelen időszak egyik kiemelkedő eredménye, hogy az önkormányzat tartozásai rendeződnek. Az elkövetkező években szigorú költségvetés tervezési módszertant kell kialakítani arra vonatkozóan, hogy a költségek és a rendelkezésre álló források összhangban legyenek egymással, az adósságállomány ne növekedjen újra a működést veszélyeztető mértékűre. Azonosító Akció Időtáv SZ/1-01 SZ/1-02 Táblázatkezelő szoftver használatához kapcsolódó képzés a Hivatal dolgozói számára A hivatali dolgozók rendszeres képességfelmérése, képzési tervek aktualizálási rendszerének kialakítása SZ/1-03 Az Önkormányzat kiszervezett feladataihoz kapcsolódó szerződéseinek átalakítása SLA szemléletben

19 3.3 Feladatok Az önkormányzatok a működésük során kötelező és önként vállalt feladatokat látnak el. Az önkormányzati feladatok áttekintését az alábbi ábra mutatja be: Önkormányzati feladatcsoportok Kötelező feladatok Településfejlesztés, településrendezés Környezet-egészségügy Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások Településüzemeltetés Óvodai ellátás Lakás- és helyiséggazdálkodás Közterületek, közintézmény elnevezése Kulturális szolgáltatás Hajléktalanná vált személyek ellátása és rehabilitációja Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások Nemzetiségi ügyek Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás Honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában Távhőszolgáltatás Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok Helyi közösségi közlekedés biztosítása Víziközmű-szolgáltatás Kistermelők, őstermelők értékesítési lehetőségeinek biztosítása Hulladékgazdálkodás Sport, ifjúsági ügyek Önként vállalt feladatok Államtól átvett feladatok Megosztott feladatok (közösen ellátott) 13. ábra: Önkormányzati feladatok áttekintése A kötelező feladatokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény határozza meg. A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 1. településfejlesztés, településrendezés; 2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); 3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; 4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás); 6. óvodai ellátás; 7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadóművészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; 16

20 8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 9. lakás- és helyiséggazdálkodás; 10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; 11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 15. sport, ifjúsági ügyek; 16. nemzetiségi ügyek; 17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 18. helyi közösségi közlekedés biztosítása; 19. hulladékgazdálkodás; 20. távhőszolgáltatás; 21. víziközmű-szolgáltatás E feladatok ellátását az állam feladatfinanszírozási rendszerben támogatja. Piliscsaba Város Önkormányzata a kötelező feladatait ellátja, azonban a feladatok ellátását részben saját költségvetéséből támogatja (forrás: évi költségvetési terv). Kötelező feladat megnevezése Hatáskör jogosultja Feladatellátás módja Költsége (Ft/év) Állami normatíva összege (Ft/év) Képviselőtestületi kiegészítés (Ft/év) Településfejlesztés, településrendezés Helyi építészeti-műszaki Képviselőtestület tervtanács működtetése Településfejlesztési Képviselőtestület Intézmény koncepció, integrált településfejlesztési stratégia készítése, egyeztetési eljárása Helyi építési szabályozás Képviselőtestület Hivatal Reklámok, reklámberendezések engedélyezése Polgármester Hivatal 17

21 Kötelező feladat megnevezése Hatáskör jogosultja Feladatellátás módja Költsége (Ft/év) Állami normatíva összege (Ft/év) Képviselőtestületi kiegészítés (Ft/év) Településüzemeltetés Helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása útépítési és közművesítési hozzájárulás Köztemetők kialakítása és fenntartása Kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása zöldterület-használat engedélyezése Képviselőtestület Intézmény Képviselőtestület Intézmény Képviselőtestület Hivatal Képviselőtestület Feladatátadási megállapodás Képviselőtestület Intézmény Polgármester Intézmény Közvilágítás Képviselőtestület Feladatátadási megállapodás Közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások Környezet-egészségügy Képviselőtestület Képviselőtestület Feladatátadási megállapodás Köztisztaság, a települési Képviselőtestület Intézmény környezet tisztaságának biztosítása hulladékkezelési közszolgáltatási Képviselőtestület Feladatátadási megállapodás díjkedvezmény nyújtása Rovar- és rágcsálóirtás Képviselőtestület Feladatátadási megállapodás Óvodai ellátás Képviselőtestület Intézmény Kulturális szolgáltatás Képviselőtestület Intézmény Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások Lakás- és helyiséggazdálkodás A területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása Képviselőtestület Intézmény Képviselőtestület Hivatal Képviselőtestület Intézmény 18

22 Kötelező feladat megnevezése Hatáskör jogosultja Feladatellátás módja Költsége (Ft/év) Állami normatíva összege (Ft/év) Képviselőtestületi kiegészítés (Ft/év) Helyi környezet- és Képviselőtestület Intézmény természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás Honvédelem, polgári Képviselőtestület Hivatal védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás Helyi adóval, Képviselőtestület Hivatal gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok Adó és értékbizonyítvány, Jegyző Hivatal vagyoni bizonyítvány kiállítása Kistermelők, őstermelők Hivatal számára jogszabályban meghatározott termékeik értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is Sport, ifjúsági ügyek Képviselőtestület Feladatátadási megállapodás Közreműködés a település Képviselőtestület Feladatátadási közbiz-tonságának megállapodás biztosításában Mezőőri szolgálat Képviselőtestület Hivatal Hulladékgazdálkodás Képviselőtestület Feladatátadási megállapodás Igazgatási feladatok Képviselőtestület Hivatal Egyéb feladatok Képviselőtestület Hivatal Kitüntetések, díjak adományozása Testvérvárosi és egyéb nemzetközi kapcsolatok Önkormányzati rendezvények, ünnepségek tartása Önkormányzati működést támogató folyamatok A Képviselő-testület és a bizottságok tevékenysegével kapcsolatos feladatok Településgazdálkodás Belső ellenőrzés Szerződéskötés, szerződés nyilvántartás Beszerzések, közbeszerzések Jegyző Polgármester Polgármester Hivatal Feladatátadási megállapodás Hivatal

23 Kötelező feladat megnevezése Hatáskör jogosultja Feladatellátás módja Költsége (Ft/év) Állami normatíva összege (Ft/év) Képviselőtestületi kiegészítés (Ft/év) Iktatással, ügyiratkezeléssel, leltározással, sejtezéssel kapcsolatos feladatok Informatikai és honlap üzemeltetési feladatok táblázat: A kötelező feladok ellátásának finanszírozása Piliscsaba Város Önkormányzatánál Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges. Piliscsaba Város Önkormányzatának önként vállalt feladatait az alábbi ábra mutatja (forrás: évi költségvetési terv). Önként vállalt feladat megnevezése Költsége (Ft/év) Képviselőtestületi kiegészítés (Ft/év) Balesetveszélyes csomópont átépítése Szennyvíz pályázat Műfüves pálya építése Rét utca felújítása Hauck Ált.Isk. nyílászárók cseréje Klotildligeti óvoda felújítása Összesen Önkormányzati finanszírozás % 58,9% 5. táblázat: Az önként vállalt feladok ellátásának finanszírozása Piliscsaba Város Önkormányzatánál Az önként vállalt feladatok körébe első sorban pályázati projektek keretében megvalósított fejlesztések, tevékenységek tartoznak. Érdemes megvizsgálni, hogy a következő hét éves pályázati ciklusban milyen ütemben és mértékben célszerű további pályázati forrásokat bevonni, hogy a es állami adósság konszolidáció után a város gazdálkodása hosszú távon is fenntartható maradjon. A helyi önkormányzat a törvényben meghatározott esetekben - az állammal kötött külön megállapodás alapján elláthat állami feladatokat is. Az ilyen jellegű döntések előtt szintén fontos végig gondolni a hosszú távú fenntarthatóság és finanszírozhatóság biztosításának módjait. Az alábbi feladatok felvételét javasoljuk a rövid-; közép-; hússzú távú stratégiába: Azonosító Akció Időtáv FE/1-01 FE/1-02 Az önkormányzati kötelező feladatokat át kell tekinteni, megvizsgálni a feladatellátás minőségi és mennyiségi mutatóit, az állampolgári igényeket és ahhoz mértem beállítani a feladatellátás költségeit. Pályázati források bevonásának ütemezésére belső tervezési módszertan kialakítása

24 3.4 Folyamatok Az önkormányzatok esetében három fő folyamatcsoportot különböztethetünk meg, az irányítási folyamatokat, a szakmai folyamatokat és a támogató folyamatokat. A fő folyamatcsoportokon belüli folyamatcsoportokat és folyamatokat az alábbi ábra szemlélteti: A Polgármesteri Hivatal főfolyamai Stratégiai irányítás Vezetés Irányítási folyamatok Szabályozás Minőségirányítás Belső kontroll rendszer működtetése Szakmai folyamatok Önkormányzati feladatokkal kapcsolatos döntések előkészítése, végrehajtása Jegyzői hatáskörben maradó feladatokkal kapcsolatos döntések előkészítése, végrehajtása Gazdálkodási-; Pénzügy;- Számvitel-; Kontrolling folyamatok Beszerzések, beruházások és fejlesztések Peres ügyek és jogi feladatok Projektmenedzsment Szolgáltatás Igények Ingatlan és vagyongazdálkodás Üzemeltetés Belső ellenőrzés Támogató folyamatok HR Informatikai támogatás Fizikai és IT biztonság Ügyiratkezelés Kommunikáció Rendezvényszervezés, nemzetközi kapcsolatok Adatszolgáltatások teljesítése Kockázatkezelés Minőségügyi feladatok, ügyfélelégedettség mérés 14. ábra: A Polgármesteri Hivatal főfolyamatainak áttekintése Piliscsaba Város Önkormányzata nem vett részt a korábbi, ÁROP-1.A.2 szervezetfejlesztési projektben, így annak kapcsán nem volt lehetősége áttekinteni folyamatait. 21

25 Jelen szervezetfejlesztési projekt keretében az alábbi folyamatok kerülnek felülvizsgálatra: A helyi adók behajtása; Hivatalon belüli belső információáramlás Szerződéskötés, megkötött szerződések nyilvántartása. A folyamatok részletes felülvizsgálatát és a hatékonyságuk érdekében megfogalmazott javaslatokat külön dokumentum ( A helyi adók behajtása; Hivatalon belüli belső információáramlás és Szerződéskötés, megkötött szerződések nyilvántartása folyamatok felülvizsgálata ) tartalmazza ben az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló évi L. törvény alapján el kell végezni az elektronikus információs rendszerek biztonsági osztályba sorolását, célszerű ennek kapcsán az IT biztonsággal kapcsolatos folyamatokat is azonosítani. A középtávon tervezett önkormányzati ASP-hez történő csatlakozás igényelni fogja az érintett rendszerekkel kapcsolatos folyamatok átalakítását (Gazdálkodási szakrendszer - gazdálkodási tevékenységének támogatása, Helyi adó szakrendszer- az önkormányzatok hatáskörébe tartozó központi- és helyi adók, az adók módjára behajtandó köztartozások, díjak, valamint pótlékok, bírságok, továbbá az államigazgatási eljárási illeték nyilvántartása, elszámolása, kezelése, az adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos ügyek elektronikus úton történő intézése, Ingatlanvagyonkataszter szakrendszer - az önkormányzatitulajdonban lévő ingatlanok helyrajzi számon alapuló egységes szerkezetben történő egyedi nyilvántartása, Ipari és kereskedelmi szakrendszer - az önkormányzati hatáskörbe utalt ipari és kereskedelmi igazgatási ügyek ügyintézésének teljes körű támogatása, működési engedélyek, telepengedély, szálláshelyek nyilvántartása, társasház és ingatlan kezelők nyilvántartása, rendezvény engedélyek nyilvántartása, Iratkezelő szakrendszer, Önkormányzati portál szakrendszer). E folyamatok átalakításához szakértői segítség vehető igénybe a pályázat során, amit a jelenlegi ismeretek alapján célszerű igénybe venni. Hosszútávon célszerű áttekinteni a kontrollkörnyezet egyes folyamatait (ellenőrzés, kockázatkezelés, szabályozottság). Azonosító Akció Időtáv FO/1-01 FO/1-02 FO/1-03 A évi L. törvény alapján el kell végezni az elektronikus információs rendszerek biztonsági osztályba sorolását, ezzel egyidőben az IT biztonsággal kapcsolatos folyamatokat is azonosítani kell, a külső szolgáltatóval együttműködve. Az önkormányzati ASP-hez történő csatlakozás igényelni fogja az érintett rendszerekkel kapcsolatos folyamatok átalakítását, az ehhez nyújtott szakértői tevékenységet a pályázat során igénybe kell venni. Hosszútávon át kell tekinteni a kontrollkörnyezet egyes folyamatait (ellenőrzés, kockázatkezelés, szabályozottság)

26 3.5 Programok Az Önkormányzat stratégiáiban foglalt költségcsökkentő, hatékonyságnövelő célkitűzéseinek bemutatása Integrált településfejlesztési stratégia Piliscsaba Város Önkormányzata Integrált településfejlesztési stratégiát készített, melynek véleményezési verziója elején került fel a település honlapjára. Piliscsaba Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptemberében elhatározta, hogy megújítja településrendezési eszközeit decemberében sikerrel zárt az Értékgyűjtő Akció Partnerségi Programot, márciusában elfogadásra került a Településfejlesztési Koncepció, novemberben pedig a fél éven át futó Gondolatpiac Partnerségi Programot is lezárult. A Gondolatpiac zárórendezvényét követően megvalósult háttérmunka eredményeként készült el a Településfejlesztési Stratégia társadalmi véleményezési anyaga, melyet Kolossa József DLA főépítész és szakmai csapata jegyez. A stratégiában megfogalmazott lépések közül azokat emeltük ki a lenti táblázatban, amelyek megvalósítása költségcsökkentést és/vagy hatékonyságnövelést eredményez(het) az Önkormányzat számára. Alprogram Stratégiai Javasolt Stratégiai lépés megnevezése lépés száma megvalósítási idő Érdekérvényesítés P-VÉD-01/ 2 térségi programok előkészítése Érdekérvényesítés P-VÉD-01/ 6 pályázatfigyelés 2014 Érdekérvényesítés P-VÉD-01/ 7 adóhátralékok behajtásának intenzitásnövelése Érdekérvényesítés P-VÉD-01/ 8 a szabálysértések hivatali kezelésének és birság-behajtási hatékonyságának javítása Vállalkozásbarát P-FEJL-06/ 1 kistérségi gazdasági elemző tanulmány és település program gazdaságfejlesztési stratégia Vállalkozásbarát P-FEJL-06/ 2 térségi zöldhulladék kezelés település program Vállalkozásbarát P-FEJL-06/ 5 helyi adókörnyezet vonzóvá alakítása település program Vállalkozásbarát P-FEJL-06/ 6 nagy sebességű internetelérés kiépítése település program Vállalkozásbarát P-FEJL-06/ 7 turisztikai desztinációk szolgáltatásait kiegészítő település program helyi szolgáltatások Vállalkozásbarát P-FEJL-06/ 8 mezőgazdasági területek fejlesztése (AP település program gazdaságok) Vállalkozásbarát P-FEJL-06/ 9 Ipari területek infrastruktúrája település program Vállalkozásbarát P-FEJL-06/ 10 Szerkezeti Terv felülvizsgálat település program Vállalkozásbarát P-FEJL-06/ 12 Piliscsaba Startup Program település program Hulladékkezelés P-FEJL-16/ 1 szelektív hulladékgyűjtés Hulladékkezelés P-FEJL-16/ 3 városüzemeltető cég létrehozása táblázat: Piliscsaba Integrált városfejlesztési stratégiájában foglalt, Önkormányzatot érintő költségcsökkentő és/vagy hatékonyságnövelő stratégiai lépések 23

27 Piliscsaba Város Önkormányzata rendkívül átfogó, sok területre kiterjedő, lakossági igényekre épülő és szakmailag megalapozott program megalkotásán dolgozik. A programok között nem szerepel, de a központi fejlesztési irányvonalakhoz igazodva érdemes a város e-közigazgatását folyamatosan fejleszteni, melyhez előre láthatólag európai uniós források is rendelkezésre állnak majd a as időszakban. Emellett szintén fontos terület az alternatív és megújuló energiarendszerek kialakítása/tovább fejlesztése az önkormányzati fenntartású intézményekben. Ehhez a területhez szintén várható uniós támogatás a jelenlegi programozási időszak során. A fentiek alapján a Programok témakörben költségcsökkentés és hatékonyságnövelési részstratégiába az alábbi akciók felvételét javasoljuk: Azonosító Akció Időtáv P/1-01 Pályázatfigyelés 2014 P/1-02 e-közigazgatás kiépítése P/1-03 Alternatív és megújuló energiarendszerek kialakításának nyomon követése az önkormányzati intézményekben Benyújtott pályázatok Pályázati azonosító KMOP "A piliscsabai Napsugár Óvoda Klotildligeti Tagóvoda felújítása, korszerűsítése és bővítése" ÁROP-3.A Pro publico Bono KEOP-1.2.0/B/ Piliscsaba szennyvíztisztításának kapacitásbővítése Saját erő (Ft) Összes költség Készültségi (Ft) szint % % n.a % A fenti táblázat Piliscsaba Város Önkormányzata még nem 100%-os készültségi szintű, folyamatban lévő pályázatait mutatja be. Az összesen 3 futó pályázat összesen csaknem 874 millió forintos teljes költségéből az önkormányzati saját erő is jelentős, így a pályázatok folyamatos, összehangolt menedzsmentje az önkormányzati költséggazdálkodás szempontjából is kiemelt jelentőségű. A költségcsökkentés és hatékonyságnövelési részstratégiába az alábbi akciók felvételét javasoljuk: Azonosító Akció Időtáv P/2-01 Piliscsaba szennyvíztisztításának kapacitásbővítése pályázat folyamatos nyomon követése P/2-02 Pályázati projektmenedzsment feladatok összehangolásának módszertani kidolgozása

28 3.5.3 Jövőbeli pályázati lehetőségek Önkormányzatok és intézményeik számára várható támogatások a as programozási időszakban Az Európai Unió tagállamai számára elérhető fejlesztési források lehívása hét éves ciklusokban történik a következő, 2020-ig tartó programozási időszak kezdete, amikor is az országok benyújtják fejlesztési koncepcióikat, illetve az azokra épülő operatív programjaikat, amelyek az EU jóváhagyása után alapjai lesznek az egész időszak pályázati kiírásainak. Magyarország az operatív programok v3.0 verzióit 2013 októberében készítette el, ezek jelenleg társadalmi egyeztetés alatt állnak. Közben január 1-től az EU-s források elosztására és felhasználására létrehozott hazai intézményrendszer teljesen átalakult, az eddigi, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által összefogott központosított rendszer decentralizálttá vált, az operatív programok tervezése és megvalósítása minisztériumi hatáskörbe került. A körülményekre való tekintettel az operatív programok végleges változatai első félévében készülhetnek el, majd a brüsszeli jóváhagyást követően a konkrét pályázati kiírások legkorábban második felében jelenhetnek meg. Az eddig ismertté vált tervezési dokumentumok alapján a következő operatív programok kerülhetnek elfogadásra, a as időszakra: Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP); Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP); Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP); Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP); Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP); Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP); Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP); Vidékfejlesztési Program(VP); Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP). A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program még kezdeti stádiumban van, így ehhez kapcsolódó finanszírozási keret sem került megállapításra, ezért ezzel jelenleg nem kalkulálhatunk. A Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) tekintetében hivatalos konzultációra bocsátott tervezet nem jelent meg, így ennek részletei egyelőre nem ismertek. Az operatív program tervezéséről Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) államtitkára tartott sajtótájékoztatót március 11-én, ahol viszont csak a várhatóan rendelkezésre álló keret került kihirdetésre. Valamennyi tervezés alatt álló operatív program tekintetében igaz az, hogy a forintban kifejezett indikatív forráskeretek folyamatosan változnak, függően az éppen aktuális árfolyamtól. Az operatív programokon keresztül várhatóan 8940,6 milliárd forint kerül szétosztásra, az alábbiak szerint: 25

29 15. ábra: A as időszak forráselosztása 16. ábra:a as időszak operatív programjainakrészaránya Az operatív programok önkormányzatokat érintő prioritásai a következő táblázatban láthatók. 26

30 17. ábra: A programozási időszak önkormányzatokat érintő operatív programjai és prioritásai, az OP-k v3.0 tervezete alapján, január 27

31 A táblázatban szereplő prioritások mindegyike tartalmaz egy vagy több olyan intézkedést, amelyre az önkormányzatok vagy azok valamelyik intézménye pályázhat. A VEKOP keretében kiírásra kerülő pályázatokon kizárólag a Közép-magyarországi Régió területén működő önkormányzatok juthatnak majd forráshoz. Az önkormányzatok és intézményeik számára pályázható tevékenységek csupán egy része eredményez költségcsökkentést és/vagy hatékonyságnövekedést, az ezeket tartalmazó prioritásokat a táblázatban eltérő színnel jelöltük. A 2014 elején rendelkezésre álló információk alapján valamennyi operatív programon belül vannak olyan tervezett intézkedések, melyek elősegíthetik az önkormányzati hatékonyságnövekedését. Az ismert adatok alapján operatív programonként és prioritásonként kerülnek ismertetésre az érintett intézkedések. Piliscsaba Város Önkormányzata a Közép-magyarországi régióhoz tartozik, így a regionális operatív programok kiírásai közül az erre a területre szánt fejlesztésekre pályázhat majd. Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) 1. prioritás: infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén 2. A befogadó társadalmi célokat szolgáló intézmények és szolgáltatások fejlesztése, bentlakásos intézmények kiváltása, új kapacitások létesítése Fejlesztendő a nemzeti és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, valamint rehabilitációs célú és általában a társadalmi befogadást erősítő infrastruktúra, valamint a bentlakásos intézmények kiváltása. A társadalmi befogadást erősítő infrastruktúra terén kizárólag a szolgáltatásokhoz történő hozzáférést támogató általános jellegű fejlesztések valósíthatók meg. Területi kihatás: konvergencia régiók Beavatkozások célcsoportja: az egészségügy tekintetében a teljes magyar lakosság, a szociális ágazat tekintetében a hátrányos helyzetű, megváltozott munkaképességű és fogyatékos személyek, valamint a mentális egészség szempontjából veszélyeztetett személyek. Lehetséges kedvezményezettek: közfinanszírozott egészségügyi és szociális szolgáltatók, betegszervezetek, egyéb, az egészségmegőrzésben és az azzal igazoltan összefüggő fizikai aktivitásban és a szociális szolgáltatásokban érintett civil szervezetek, önkormányzatok és intézményeik, állami intézmények, nem állami szereplők, civil szervezetek, egyházi szervezetek, közösségi és kulturális intézmények. 3. prioritás: befogadó társadalom 15. A minőségi feladatellátást támogató eszközök és alkalmazások fejlesztése, illetve korai intervenció megerősítése Az intézkedés átfogó célja, hogy a szervezeti működés oldaláról javítsa a közszolgáltatások minőségét. Kizárólag a rendszerszintű vagy az egy szervezeten túlmutató fejlesztéseket tartalmazza, melyek elsődleges célja a szervezeti működés javítása. A szakmai programokhoz 28

32 kapcsolódó, kiegészítő jellegű szervezetfejlesztési lépéseket az egyéb intézkedésekből megvalósuló beavatkozások foglalják magukba. 1. alintézkedés: szervezeti működést támogató eszközök Kizárólag olyan szervezetműködtetési eszközök bevezetése támogatható, melyek hosszabb távon mind szervezetileg, mind pénzügyileg fenntarthatók. Főszabály szerint új intézmény felállítása nem támogatható. Ez alól kivétel, ha eddig ellátatlan közfeladat ellátását szolgálja, vagy ha középtávon működtetési oldalról bizonyíthatóan hatékonyabb új szervezet létrehozása, mint meglévő szervezet átalakítása. 2. alintézkedés: koragyermekkori intervenció rendszerszintű fejlesztése A koragyermekkori intervenció kizárólag egységes szemléletben fejleszthető. A komplex fejlesztés a várandósságon keresztül az iskoláskor előtti gyerekek és családjaik hatékonyabb, magasabb színvonalú ellátását, a szükségletekhez igazodó szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítását szolgálja. Az intézkedésben lehetőség van a beavatkozásokat megalapozó kutatások, tudományos elemzések elvégzésére, módszertani fejlesztésre, valamint a kapcsolódó képzések kidolgozására és lebonyolítására. Területi kihatás: konvergencia régiók, de az országos léptékű programok esetén a Középmagyarországi Régió is. Beavatkozások célcsoportja: a közszolgáltatást és közösségi szolgáltatást nyújtó intézmények munkatársai és a szolgáltatások igénybevevői. Lehetséges kedvezményezettek: állami szervek, költségvetési szervek, önkormányzatok, önkormányzati intézmények, civil és egyházi szervezetek, felsőoktatási egészségügyi intézmények, klinikák. 16. Az intézményekben, szolgáltatások területén dolgozó humán erőforrás fejlesztése, életpályájának javítása, képzési rendszerek fejlesztése, dolgozói mobilitás Az intézkedés célja a közszolgáltatásokban dolgozó emberi erőforrás minőségének javítása és a közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása. Az intézkedés horizontális jelleggel kiterjed az összes, a jelen prioritási tengelyben érintett államháztartáson belüli és az államháztartáson kívüli nonprofit szervezetben foglalkoztatottakra. Mindegyik területen az alább nevesített tevékenységek kerülnek megvalósításra az adott terület igényeihez igazodó arányban. 1. alintézkedés: képzési rendszerek fejlesztése és továbbképzések tartása Cél az alap- és szakellátás, illetve az egyéb közszolgáltatási módok ismeretanyagának aktualizálása, továbbfejlesztése, elterjesztése, valamint az egyes szakmák továbbképzési rendszerének korszerűsítése. 2. alintézkedés: életpályák átalakítása A hiányszakmák kialakulásának okai több esetben magukra az adott szakmában alkalmazott életpályák hiányosságaira is visszavezethetők. Cél tehát e hiányosságok feltárása, az igények és lehetőségek tényszerű egymásra vetítése, majd az alapján változtatási javaslatok kidolgozása. 29

33 3. alintézkedés: az ellátások humán kapacitásának mennyiségi fejlesztése a hiányszakmákban és a hozzáférhetőség javítása érdekében Cél olyan programok indítása, aminek eredményeként nő a közszolgáltatásokban jelentkező hiányszakmákban és az elmaradott térségekben a különböző közszolgáltatásokban dolgozók száma a minőségi szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés érdekében. Területi kihatás: konvergencia régiók, de az országos programok esetén a Középmagyarországi Régió is Beavatkozások célcsoportja: a közszolgáltatást és közösségi szolgáltatást nyújtó intézmények munkatársai Lehetséges kedvezményezettek: állami szervek, önkormányzatok, önkormányzati intézmények, civil szervezetek, egyházi szervezetek, költségvetési szervek 4. prioritás: infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében 18. A gyarapodó tudástőke célját segítő szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Az intézkedés célja az oktatási rendszert átfogó fejlesztések infrastrukturális megalapozása, támogatása a közneveléstől a felsőoktatásig bezárólag, beleértve a nem formális és informális tanulási terek oktatási-képzési infrastruktúrával, eszközökkel való felszerelését. A fejlesztéseket igényfelmérés alapozza meg, ami az intézmények infrastrukturális ellátottságának és állapotának a számba vételére terjed ki, s a kapacitások és azok minőségi színvonalának felmérését eredményezi. Az intézkedés tartalmazza a nem formális és informális tanulási alkalmak, képzések, programok és szolgáltatások lebonyolításhoz szükséges eszközök beszerzését és infrastrukturális fejlesztését. Az intézkedés keretében sor kerül a közgyűjteményi és közművelődési intézmények, egyházi és civil szervezetek célirányos infrastrukturális fejlesztésére és eszközök fejlesztésére, amely alkalmassá teszi őket az ott őrzött tudásvagyon mindenki számára elérhetővé tételére. Területi kihatás: konvergencia régiók Beavatkozások célcsoportja: a köznevelési és felsőoktatási intézményekben tanulók és dolgozók Lehetséges kedvezményezettek: köznevelési intézmények és fenntartóik, felsőoktatási intézmények és fenntartóik, nonprofit szervezet államháztartáson belül, nonprofit szervezet államháztartáson belül, civil és egyházi szervezetek, sportegyesületek, költségvetési intézmények, köztestületi intézmények, kulturális intézmények, felsőoktatási intézmények fenntartói és alapító formától függetlenül 5. prioritás: Jó Állam 24. Rugalmas, jó reagáló képességű közigazgatás kialakítása A rugalmas jó reagálóképességű közigazgatás kialakítása szorosan összefügg egyrészt a közbizalom kérdéskörével, hiszen egy válaszképes a problémákat megoldani tudó 30

34 közigazgatás nyerheti el az állampolgárok bizalmát, olyan módon, hogy közben fenntartja a közigazgatás számára célt tételező politikum bizalmát a magyar közigazgatás szakmai képessége és elhivatottsága iránt. Másrészt a Magyary Program által folyamatosan láttatni kell az előrehaladási útvonalat azzal a kiemelt jelentőséggel, hogy válságban sokszor kell új utakat vágni, és az új utakon a rugalmas alkalmazkodóképesség szükséges. Harmadrészt, a szervezeti kultúra és hatékonyság fejlesztésével az erőforrások optimális elosztására törekszik, valamint feszített időszakokban nem hagyja, hogy a fogyatkozó erőforrások (például egy kimerült szervezetben) hátráltassák a működést, és megfelelően alkalmazza azokat a technikákat, melyek hozzásegítik a kritikus szakaszokon átlendüléshez. 1. alintézkedés: A közigazgatási szervezetrendszer működési hatékonyságának növelése Az alintézkedés célja a belső hatékonyság működésének javítása, amely magába foglalja a szerv teljesítménye mérésének lehetővé tételét, a működőképes belső folyamatok elősegítését, a szervezeti tudás hatékony kiaknázását, valamint a folyamatosan változó környezethez alkalmazkodni tudó, önfejlesztő szervezeti kultúra kialakítását. 2. alintézkedés: Hatósági eljárások, élethelyzetek ésszerűsítése Az intézkedés keretében az ügyfeleket és a közigazgatás szervezeteit egyaránt terhelő, a belső és külső folyamatokat jelentős mértékben bonyolító mechanizmusok felszámolása, a belső eljárások, folyamatok egyszerűsítése, a járási (fővárosi kerületi) hivatalok, fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a kormányablakok feladat- és hatáskörének racionalizálása és élethelyzetek fejlesztése történik. Ezzel összefügg az előző alintézkedés, melynek keretében a közigazgatási intézmények működési folyamataikat felülvizsgálják, optimalizálják, és különböző folyamatmenedzsment eszközök alkalmazásával automatizálják. Szükséges az egyes hatósági eljárások, valamint az eljárásjogi keretszabályozás racionalizálása, egyszerűsítése, az ügyfelek jogainak, helyzetének, valamint a hatóság eljárása hatékonyabbá tételének érdekében. 5. alintézkedés: Kormányzati feladatellátás színvonalának növelése Az átláthatóság és az elszámoltathatóság erősítése, mely segíti a politikai döntéshozatalt. Mindezek mellett egy új államháztartási költségvetés tervezési és végrehajtási, mérési rendszer (feladatalapú költségvetési rendszer) alapjainak lefektetése. Területi kihatás: konvergencia régiók, de az országos programok esetében a Középmagyarországi Régió is Beavatkozások célcsoportja: állampolgárok Lehetséges kedvezményezettek: központi költségvetési szervek, önkormányzatok, felsőoktatási intézmények 25. A közigazgatás személyi állományának fejlesztése A közigazgatás személyi állomány-fejlesztésének célja, hogy elősegítse a hatékony állami feladat végrehajtás humán feltételeinek megteremtését, a hosszútávú és kiszámítható életpályák megteremtésével stabilizálja a közigazgatás (egyes esetekben a rendészet és a honvédelem) személyi állományát, egyúttal vonzóvá tegye e hivatásokat, a minőségi munkavégzés feltételrendszerének javításával hozzájáruljon gazdasági versenyképességünk 31

35 növeléséhez, illetve szabályozási alapot biztosítson a vonatkozó jogállási törvények kodifikációs munkálataihoz. 1. alintézkedés: Az emberi erőforrás-gazdálkodás egyes funkcióinak továbbfejlesztése Az alintézkedés keretében megtörténik a feladatarányos személyzeti működés kialakítása, az ehhez szükséges felmérések, stratégiai döntések, jogalkotást támogató koncepciók, jogszabályok, módszertani és eljárásrendi támogatások elkészítése, az emberi erőforrásgazdálkodás egyes funkcióinak továbbfejlesztése a stratégiai szemlélet és a hosszabbtávú, egymásra épülő fejlesztések a szabályozási struktúra megfelelő alakításával a közszolgálati életpályák kiteljesedésének támogatásával. Mindezek mellett sor kerül a közigazgatásra orientált személyügyi tervezés kialakításával a közszféra munkaerő-piaci versenyben betöltött helyzetének erősítésére. 2. alintézkedés: Közszolgálati szolgáltatásfejlesztés A Magyar Kormánytisztviselői Kar és a Magyar Rendvédelmi Kar közös értékalapú egységes hivatásrend létrehozását, valamint a közigazgatás működése iránti állampolgári bizalom megerősítését elősegítő szolgáltató tevékenységének további szélesítése és fejlesztése, különös tekintettel a hivatás gyakorlásával összefüggő érdekképviseletre, a kormánytisztviselők és a rendvédelmi hivatásos állomány anyagi helyzetét és hivatásgyakorlásának feltételeit közvetlenül befolyásoló jogszabályok megalkotásával összefüggő konzultációra, etikai eljárás lefolytatására, díj alapítására, szakmai konferenciák szervezésére, valamint jóléti, szociális és egyéb kedvezményes szolgáltatások nyújtására. 3. alintézkedés: Közszolgálati utánpótlás és kapcsolódó fejlesztések Cél egy olyan karrier-menedzselési rendszer kialakítása, amelyben az erőforrás-tervezési, személyzetfejlesztési és ösztönzési módszerek együttesen, egymással koherens kapcsolatban állva kerülnek alkalmazásra. Ezek együttesen biztosítják, hogy a rendszer hosszabb távon biztosítani tudja a vezetői munkakörökre és a kulcspozíciókra az alkalmas, minden tekintetben megfelelő munkaerő utánpótlását. Területi kihatás: konvergencia régiók, de az országos programok esetében a Középmagyarországi Régió is Beavatkozások célcsoportja: közszolgálati tisztviselők, rendvédelmi kar Lehetséges kedvezményezettek: költségvetési szervek, önkormányzatok, felsőoktatási intézmények 26. Közigazgatási szolgáltatások fejlesztése, az állam szolgáltató jellegének erősítése Új szemléletű fejlesztésekre van szükség, melyek a kínálati oldalon megteremtik a hatékony szolgáltatások lehetőségét. E fejlesztések eredményének hasznosulásához ugyanakkor nélkülözhetetlen, hogy a szolgáltatások nyújtásában közreműködő közszolgálati tisztviselők is felkészülten és motiváltan vegyenek részt az új szemléletű e-közigazgatás kialakításában. A fejlesztések során különös figyelmet kell fordítani azoknak a horizontális alkotóelemeknek a következetes alkalmazására, amelyek a szolgáltatások interoperabilitását, átjárhatóságát biztosítják. 32

36 1. alintézkedés: közigazgatási informatikai rendszerek együttműködésre való képességének erősítése Az intézkedés célja, hogy a közösségi értékeknek, alapelveknek megfelelően fejleszthessük tovább a magyar közigazgatás magánszemélyeknek, vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatásait. 2. alintézkedés: közigazgatási dolgozók digitális írástudásának, informatikával kapcsolatos munkakörnyezetének fejlesztése Területi kihatás: konvergencia régiók, de az országos programok esetében a Középmagyarországi Régió is Beavatkozások célcsoportja: közszolgálati tisztviselők, rendvédelmi kar a képzések esetében, vállalkozói lakossági ügyfelek az interoperabilitás vonatkozásában Lehetséges kedvezményezettek: költségvetési szervek, önkormányzatok Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 3. prioritás: infokommunikációs fejlesztések 3. intézkedés: Elektronikus közigazgatás és állami informatikai fejlesztések Önkormányzati informatikai fejlesztések Az intézkedés célja az önkormányzati szféra belső és külső folyamatainak informatizálása, az intézmények működési hatékonyságának javítása IKT által, az önkormányzati elektronikus szolgáltatások körének, színvonalának és minőségének emelése, az állami központi önkormányzati informatikai szolgáltatások (kiemelten a megvalósuló Önkormányzati ASP központ) bővítése, kiterjesztése. Ezekhez kapcsolódva szükséges az önkormányzati infokommunikációs eszközellátottság javítása, megújítása. A beavatkozásban tervezett akciók, programok: - az Önkormányzati ASP központ alkalmazási portfóliójának bővítése; - új központi elektronikus szolgáltatások indítása az önkormányzatoknak; - önkormányzati ASP központhoz való csatlakozás támogatása; - önkormányzatok IKT eszközfejlesztései. Intelligens városok fejlesztése Az intelligens, vagy élhetőbb város olyan települést takar, amely a rendelkezésre álló technológiai, elsősorban információs és kommunikációs lehetőségeket innovatív módon használja fel, és elősegíti egy jobb, diverzifikáltabb és fenntarthatóbb városi környezet kialakítását. Az intézkedés keretében Integrált területi beruházási ( integrated territorial investment ITI) eszközök is alkalmazásra kerülnek. Főbb célcsoportok (egyebek mellett): e-szolgáltatások bevezetése és ágazati intézményrendszerek folyamatainak informatizálása esetén központi közigazgatási szervek, kormányzati intézmények, önkormányzatok, vállalkozások, állampolgárok; 33

37 önkormányzati informatikai fejlesztések esetén önkormányzatok, vállalkozások, állampolgárok; köznevelési- és felsőoktatási, illetve kutatási célú infokommunikációs infrastruktúra, szolgáltatások és tartalom fejlesztése esetén alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézmények, kutatóintézetek, központi oktatási intézmények, állampolgárok; intelligens városok fejlesztése esetén közigazgatási intézmények, közszolgáltatók, vállalkozások, állampolgárok. 5. Természeti és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül 1. intézkedés: Kulturális és természeti örökségek turisztikai hasznosítása Nemzeti kulturális örökség megőrzése és turisztikai attrakcióként való hasznosítása Az intézkedés célja a nemzeti örökségvonzerők megőrzése és fejlesztése. Ezen típusú fejlesztések esetén is elvárt, hogy a megvalósítandó projekt kapcsolódjon a környezetéhez, tehát más turisztikai attrakciókkal, szolgáltatásokkal, kapcsolódó intézményekkel együttműködjön a megvalósítás és a fenntartási időszak során. Természeti értékek megőrzése és turisztikai attrakcióként való hasznosítása Az intézkedés célja hazánkban meghatározó adottságokkal rendelkező természeti örökségi értékek megőrzése és látogathatóvá tétele komplex kínálat fejlesztése révén, továbbá ezek nemzeti és nemzetközi hálózatokhoz kapcsolása, (új) hálózati rendszerbe szervezése. Gyógydesztinációk és kapcsolódó szolgáltatások integrált fejlesztése Az intézkedés kiemelt célja az egészségturizmus egy szegmensének, mint a hazai turisztikai kínálat kiemelt termékének fókuszált fejlesztése. Ennek keretében megvalósul a Magyarország természeti örökségét képező természetes gyógytényezők helyszíneinek fejlesztése annak érdekében, hogy nemzetközi szinten is elfogadott gyógyhelyekké, gyógydesztinációkká váljanak. Főbb célcsoportok: kül- és belföldi turisták, a fejlesztéssel érintett területek lakossága, gazdasági és civil szervezetei Specifikus célterületek: jogszabály valamint egyedi kormány illetve miniszteri döntés szerinti védett kulturális és természeti terület, valamint gyógyhely, gyógytérség lehatárolás Kedvezményezettek típusai: költségvetési szervek, költségvetési szervek intézményei, gazdasági társaságok, non-profit szervezetek, egyházak. 2. intézkedés: A Balaton adottságainak turisztikai célú hasznosítása A Balaton komplex fejlesztésének csak egy eleme a turizmus fejlesztése, a szezon meghosszabbítására alkalmas kínálat kialakítása, amelyet a tó körül egységes, balatoni fejlesztési program keretében kell megvalósítani. A turizmuson túli komplex fejlesztések eszközét jelentheti egy, a térség minden településére kiterjedő ITI, amely a különböző prioritások rendelkezésre álló forrásait területi szempontok mentén koncentrálja. 34

38 Főbb célcsoportok: kül- és belföldi turisták, a fejlesztéssel érintett területek lakossága, gazdasági és civil szervezetei Specifikus célterületek: jogszabály szerinti terület lehatárolás (BKÜ) Kedvezményezettek típusai: költségvetési szervek, költségvetési szervek intézményei, gazdasági társaságok, non-profit szervezetek, egyházak. Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 6. prioritás: Fenntartható városi közlekedésfejlesztések 1. Kötöttpályás városi közlekedésfejlesztések, különösen meglévő hálózati elemek korszerűsítésével. A kötöttpályás városi közlekedés korszerűsítése kiterjed a kidolgozott projektcsatorna feltételeknek megfelelő villamos, HÉV, metró, trolibusz, tram-train projektekre, beleértve a kötöttpályás járműbeszerzést is, illetve az esetlegesen kapcsolódó tudat- és szemléletformáló tevékenységeket. 2. Intermodalitás és társadalmi tudatosság javítása, különösen az igényvezérelt közlekedés fejlesztésével, az e-jegyrendszer területén tapasztalható elmaradás felszámolásával, a különböző utastájékoztató és nyomonkövető rendszerek összekapcsolásával (pl. interfacek), személyforgalmi behajtási díjrendszer kiépítésével, és a társadalmi tudatosság növelését és szemléletformálást célzó intézkedések a közösségi és nem-motorizált (pl. kerékpározáshoz kapcsolódó kampányok, car-sharing) közlekedési módok előnyeiről. Ez a specifikus cél támogatja azon intermodális személyszállítási csomópontokat is, ahol a beruházási ráfordítás legalább 50%-a kapcsolódik a kötöttpályás létesítményhez, illetve kiterjedne a közlekedésbiztonsági fejlesztésekre is. Az intézkedés keretében pénzügyileg fenntartható városi kötöttpályás fejlesztések, személyszállítási intermodális csomópontok és kapcsolódó kötöttpályás járműbeszerzések valósulnának meg. A lehetséges kedvezményezettek például a helyi közösségi közlekedést ellátó cégek, illetve a prioritás tartalmazná a KözOP 5. prioritás szakaszolt projektjeit is. Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 1. prioritás: A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás 4. Térségi vízszétosztás fejlesztése A felszíni vizek egyenlőtlen területi és időbeni eloszlása párosulva az igények ettől jelentősen eltérő megjelenésével hangsúlyozottan kiemeli a vízkészletekkel való tervszerű gazdálkodás fontosságát. A specifikus cél elérése érdekében olyan módon kívánjuk fejleszteni a térségi vízszétosztó rendszereket, hogy a fejlesztések során kiemelt hangsúlyt kapjon az ésszerű, költséghatékony vízvisszatartás és csapadékvíz-gazdálkodás feltételeinek megteremtése. A felszíni vizek tekintetében az ökológiailag szükséges vízhozam mederben hagyása mellett 35

39 a fejlesztések arra irányulnak, hogy az ipar mellett a mezőgazdasági vízfelhasználás lehetősége is növekedjen. Főbb célcsoportok: vízhiányos térségek lakossága, az érintett térség gazdasági szervezetei, közintézményei Specifikus célterületek: az akciók országos hatóköre miatt nem kerültek lehatárolásra Kedvezményezettek típusai: vízügyi igazgatási szervek, vízgazdálkodási társulatok, önkormányzatok 7. Dombvidéki vízgazdálkodás fejlesztése, tározók építése A tervezett fejlesztések új tározók megépítését és meglévő tározók rekonstrukcióját célozzák, amelyek alkalmasak az árvízcsúcsok csökkentésére és ezáltal kedvezően befolyásolják a települések belvíz és csapadékvíz elvezetését. A fejlesztések több célúak, a helyi igényektől és adottságoktól függően: a csapadékvíz helyben tartása, a felszíni vízlevezetés, vízlefolyás lassítása, a dombvidéki patakok vízhozamának egyenletesebbé tétele a hasznosítási lehetőségekkel, öntözési igények kielégítése, halászati, nádtermelési hasznosítás megteremtése. Az elvezető rendszerek korlátozott befogadóképessége miatt a településeken is nő az árvizek kialakulásának kockázata. A települési csapadékvizek okszerű kezelése magában foglalja az elvezető rendszerek felülvizsgálatát és fejlesztését. A belterületi gyűjtőrendszereket illeszteni kell a területi csapadékvíz-elvezető művekhez. Főbb célcsoportok: az árvizek által veszélyeztetett térségek lakossága, az érintett térség gazdasági szervezetei, közintézményei, helyi közösségei Specifikus célterületek: az akciók országos hatóköre miatt nem kerültek lehatárolásra Kedvezményezettek típusai: vízügyi igazgatási szervek, önkormányzatok Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Piliscsaba vonatkozásában nem releváns, mivel nem konvergencia régióban helyezkedik el 1. Prioritás: Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében 6. intézkedés: A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, családi napközik stb.), valamint óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése Az intézkedés kiemelt célja a napközbeni kisgyermekellátás, különösen a bölcsődék és családi napközik kapacitásának és infrastruktúrájának fejlesztése. Az intézkedés célja új beruházásokkal, bővítésekkel biztosítani a szolgáltatást azokon a településeken, ahol nincs bölcsőde, vagy kevés a bölcsődei férőhely. Fontos cél továbbá a meglévő férőhelyek korszerűsítése is. 36

40 Az óvodák infrastrukturális fejlesztése, valamint az eszközbeszerzés részeként támogatható: energiatakarékos és korszerű óvodai intézmények kialakítása, meglévő intézmények akadálymentes felújítása, bővítése, modernizációja, többfunkcióssá és energiatakarékossá tétele; a kapacitások fejlesztése érdekében új intézményegység létrehozásához kapcsolódó új épület/épületrész építése; új tornaterem, tornaszoba építése, az intézmények udvarának akadálymentes felújítása, balesetmentesítése, sportudvar kialakítása, fejlesztése. Főbb célcsoportok: Az egyes közszolgáltatási (szociális és gyermekjóléti alapellátás és óvodai ellátás) funkciók igénybevételével érintett lakosság. Specifikus célterületek: A specifikus célterület a tervezés későbbi fázisában kerül azonosításra. Kedvezményezettek típusai: A fenntartó települési önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, illetve ezek társulásai; a szociális és gyermekjóléti intézmények, nonprofit szervezetek, egyházak, civil szervezetek, napközbeni ellátást nyújtó intézmények. 4. Prioritás: A társadalmi befogadás erősítése és a közösségi szolgáltatások helyi szintű fejlesztése 1. intézkedés: Egészségügyi alapellátás és önkormányzati járóbetegellátás infrastrukturális fejlesztése Az intézkedés lehetőséget nyújt egyrészt a helyi önkormányzatok egyes főbb alapellátási szolgálatainak helyet adó épületeinek, másrészt a járóbeteg-intézmények épületeinek korszerűsítésére infrastruktúra-fejlesztés és eszközbeszerzés által. Cél a szolgáltatások színvonalának és a munkafeltételek minőségének javítása korszerű infrastruktúrafejlesztéssel és eszközbeszerzéssel, figyelembe véve a környezettudatos gondolkodásmódot, a környezetbarát technológiák és anyagok alkalmazását, a megújuló energiaforrások használatát. Támogatandó tevékenységek: meglévő orvosi rendelők infrastruktúra fejlesztése, akadálymentesítése; eddig más célra használt ingatlan orvosi rendelővé/egészségházzá vagy központosított alap-ellátási ügyeletté való kialakítása, indokolt esetben új építése; meglévő járóbeteg-szakrendelő bővítése, átépítése, felújítása a jogszabályi és a szakmai minimum feltételeknek megfelelően, és az akadálymentesítés szempontjainak figyelembevételével; szakmai felszereltség korszerűsítése a minimumfeltételeknek megfelelően; emelt szintű definitív ellátás végzéséhez szükséges gépek-eszközök fejlesztése. Főbb célcsoportok: Az egyes egészségügyi közszolgáltatási funkciók igénybevételével érintett lakosság. 37

41 Specifikus célterületek: A specifikus célterület a tervezés későbbi fázisában kerül azonosításra. Kedvezményezettek típusai: helyi önkormányzatok, önkormányzati fejlesztési társulások, többcélú kistérségi társulások, helyi önkormányzatok és önkormányzati társulások által létrehozott non-profit gazdasági társaságok. 2. intézkedés: A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Az önkormányzatok teljes körűen kötelesek a gyermekjóléti szolgáltatást és a gyermekek napközbeni ellátását, ezen túl az étkeztetést és házi segítségnyújtást, valamint az egyéb szociális szolgáltatásokhoz, különösen a családsegítéshez való hozzáférést biztosítani. A jogszabályok településnagysághoz kötötten írják elő a többi ellátási forma biztosítását. Az intézkedés a kirekesztődés mérséklése érdekében támogatja a települési és kistérségi szintű szolgáltatások kialakítását, az időskorúakról, szenvedélybetegekről, és hajléktalan emberekről gondoskodó szociális nappali ellátásokat és egyéb szociális alapellátásokhoz kapcsolódó szolgáltatások infrastruktúrális feltételeinek fejlesztését. Főbb célcsoportok: az egyes szociális közszolgáltatási funkciók igénybevételével érintett lakosság. Specifikus célterületek: A specifikus célterület a tervezés későbbi fázisában kerül azonosításra. Kedvezményezettek típusai: A fenntartó települési önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, illetve ezek társulásai; a szociális intézmények, nonprofit szervezetek, egyházak, civil szervezetek, napközbeni ellátást nyújtó intézmények. 3. intézkedés: Térségi és helyi közszolgáltatási és közigazgatási infrastruktúra-fejlesztés Helyi önkormányzati döntés esetén, indokolt esetben a TOP-ból támogatott fejlesztési csomagok részét képezhetik a központi közigazgatás területi infrastrukturális fejlesztései (amennyiben egyértelműen hozzájárul a társadalmi befogadás céljához). Támogatandó továbbá a meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények akadálymentesítése, családbarát funkciók kialakítása. Főbb célcsoportok: a közszolgáltatásokat igénybe vevő lakosság. Specifikus célterületek: A specifikus célterület a tervezés későbbi fázisában kerül azonosításra. Kedvezményezettek típusai: települési és megyei önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, illetve ezek társulásai; közigazgatási intézmények. Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 1. Prioritástengely: Településfejlesztés 1. intézkedés: Integrált településfejlesztési akciók a Közép-magyarországi régióban Az integrált településfejlesztési akciók célja, a beruházással érintett területrészek társadalmi, gazdasági valamint infrastrukturális megújulása, annak érdekében, hogy be tudjanak 38

42 kapcsolódni adott település vérkeringésébe, illetve egy városközpont esetében az, hogy hatékonyan tudják ellátni a város központi feladatait. Pest megye településeinek környezet- és közterületfejlesztése Az intézkedés keretében lehetőség nyílik a pest megyei települések település(al)központjainak megújítására, a gazdasági, közszféra, kulturális, és városi funkciók megerősítésével. Ezeket egészítheti ki a zöldfelületek fejlesztése, a rekreációs és a szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas terek kialakítása, valamint a fenntartható városi mobilitás fejlesztése. Budapest infrastrukturális városfejlesztési programja Budapest városfejlesztési célrendszere, öt, eltérő adottságokkal rendelkező, differenciált fejlesztést igénylő zónát (belső, átmeneti, elővárosi, hegyvidéki és Duna menti) határozott meg. Az intézkedés célja, e zónák sajátosságaihoz igazodó integrált városfejlesztési beavatkozások megvalósítása. Főbb célcsoportok: Az integrált településfejlesztésben érintett kerületi, fővárosi és települési önkormányzatok, az akcióterületen élő lakosság valamint az ott működő vállalkozások, civil szervezetek. Speciális célterületek: A KMR térségben található, vonzerejüket vesztett, elhanyagolt kerületi alközpontok, funkcióhiányos területek. Kedvezményezettek típusainak meghatározása: kerületi, fővárosi és települési önkormányzatok, kis- és középvállalkozások, civil szervezetek, kulturális intézmények, valamint az általuk alkotott vegyes összetételű konzorciumok. 2. intézkedés: Szociális városrehabilitáció A szociális célú városrehabilitáció alapvető célja a KMR területén található társadalmilag és fizikailag is leromlott, szegregálódó városrészeken élő lakosság életminőségének javítása, és a terület további leromlásának megakadályozása új gazdasági, kulturális, közszféra és közösségi funkciók kialakításával, illetve a meglévő funkciók erősítésével. Az intézkedés szervesen kapcsolódik a korábbi programozási időszakokban elindított, hasonló célú programokhoz. Főbb célcsoportok: A szociális városrehabilitációban érintett kerületi, fővárosi és települési önkormányzatok, az akcióterületen élő lakosság valamint az ott működő vállalatok, civil szervezetek. Speciális célterületek: A KMR térségben található, szociális hátrányokkal küzdő elmaradott településrészek, kerületrészek. Kedvezményezettek típusainak meghatározása: kerületi, fővárosi és települési önkormányzatok, kis- és középvállalkozások, az akciókban érintett lakóközösségek, civil szervezetek, kulturális intézmények, valamint az általuk alkotott vegyes összetételű konzorciumok. 3. intézkedés: Elsőként lakhatás program Az Elsőként lakhatás program egy országos kiemelt program az elsőként lakhatás típusú gondozás hazai lehetőségeinek, eredményeinek feltérképezésére. Az utcán élő és ellátást 39

43 igénybevevő célcsoport első lépésként önálló lakhatásba kerül, ahol egy multidiszciplináris szakértői csoport veszi fel vele a kapcsolatot, és kezdi el a rehabilitációt. A programban szociális munkások vesznek részt, akik segítenek a lakhatás megtartásában és az ügyfél egyéb szociális és egészségügyi problémáinak megoldásában. A korábbi segítő szolgáltatásokhoz képest a legjelentősebb különbség az, hogy a szociális munkás nem egy hajléktalanszállón, hanem a célcsoport tagjainak saját otthonában segít. A program legfőbb célja, hogy gyakorlati tapasztalatok alapján lehessen meghatározni, hogy a modell Magyarországon tude eredményesen működni, illetve hogy milyen specialitásokat kell figyelembe venni a módszer esetleges elterjesztése során. Főbb célcsoportok: a KMR területén élő, a közterületeket életvitelszerű tartózkodásra használó magánszemélyek. Speciális célterületek: A tervezett beavatkozások KMR területén valósulnak meg. Kedvezményezettek típusainak meghatározása: a hajléktalanellátó-rendszer intézményei, a programban résztvevő magánszemélyek, KMR területén működő kerületi, fővárosi, települési önkormányzatok. 4. intézkedés: Közösségi bérházprogram kialakítása Az intézkedés egy olyan kísérleti programot tartalmaz, ami egy speciális bérház és közösség kialakítását célozza. A lakások egy részét segítségre szoruló társadalmi csoportok (volt hajléktalan, állami gondozásban lévő, fogyatékkal élő emberek, pszichiátriai kezelés alatt álló betegek, stb.) tagjai bérelhetik, míg a lakások másik része olyanok számára lesz fenntartva, akik ilyen jellegű problémával nem küzdenek. A program egyik legfontosabb eleme a lakók közötti szolidaritás kialakítása, a közösség megtartó és segítő erejének a kiaknázása. Ehhez szükséges többek között az is, hogy az épületben kialakításra kerüljenek olyan közösségi terek, amelyek találkozás lehetőségét biztosítják a lakóközösség tagjai számára. A kísérleti projektek végeztével, a konklúziók levonása után olyan szakmai ajánlás kialakítása szükséges, amely a későbbiekben a hasonló jellegű fejlesztések kivitelezéséhez nyújt segítséget. Főbb célcsoportok: segítségre szoruló, állami gondozásban lévő, hátrányos helyzetű, megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő, valamint a mentális egészség szempontjából veszélyeztetett magánszemélyek. Speciális célterületek: A tervezett beavatkozások KMR területén valósulnak meg. Kedvezményezettek típusainak meghatározása: KMR területén működő kerületi, települési és fővárosi önkormányzatok, valamint ezek intézményei, civil szervezetek, és a programban résztvevő magánszemélyek. 4. Prioritástengely: Közszolgáltatások infrastrukturális hátterének energia-hatékonysági célú fejlesztései, illetve a szolgáltatások minőségének javítása 1. intézkedés: Gyermekek napközbeni ellátását nyújtó intézmények (bölcsődék, családi napközik) infrastrukturális hátterének energiahatékonysági célú fejlesztései illetve a szolgáltatások minőségének javítása 40

44 Cél, hogy a gyermekek napközbeni ellátásának intézményrendszerét, annak infrastrukturális környezetét korszerűbbé tegyük annak érdekében, hogy a fenntartó intézmény fenntartási költségei csökkenjenek, a kisgyermekek a lehető legjobb infrastrukturális körülmények között részesüljenek ellátásban, ezáltal ösztönözve a szülők hajlandóságát az intézményi ellátás igénybevételére. Célunk, hogy a szakmai követelmények betartásához elsősorban olyan fejlesztésekkel járuljunk hozzá, amelyek az intézményi működést energiafelhasználás szempontjából teszik hatékonyabbá, másodsorban valós igényekre alapozottan támogatjuk az intézmények kapacitásbővítését is. Főbb célcsoportok: gyermekek napközbeni ellátását nyújtó intézmények ellátási körzetében élő lakosság. Specifikus célterületek: a Közép-magyarországi régió teljes területe. Kedvezményezettek típusai: gyermekek napközbeni ellátását nyújtó intézményt fenntartó intézmények. 2. intézkedés: Szociális szolgáltatást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése Az intézkedés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény IV. fejezetében szabályozott szociális szolgáltatásokat nyújtó intézmények infrastrukturális hátterének nagyobb részt energetikai szempontú megújítását célzó fejlesztéseket támogatja, kisebb részben - kiegészítő jelleggel és valós igényekre alapozottan - támogathatók a szolgáltatás minőségének emelését szolgáló infrastrukturális fejlesztések és eszközbeszerzések. Főbb célcsoportok: szociális szolgáltatást nyújtó intézmény ellátási körzetében élő rászoruló lakosság. Specifikus célterületek: a Közép-magyarországi régió teljes területe. Kedvezményezettek típusai: szociális szolgáltatást nyújtó intézményt fenntartó intézmények. 4. Intézkedés: Helyi önkormányzat kötelező feladatait ellátó intézményrendszer infrastrukturális fejlesztései A közszolgáltatások minőségének javítása nagymértékben meghatározza a régió települései által kínált életminőséget. A helyi önkormányzati közfeladatokat ellátó intézmények energiahatékonysági célú fejlesztései jelentik az intézkedés fő területét. Jelen intézkedés azoknak az önkormányzati fenntartású intézményeknek a nagyobb részben energetikai szempontú fejlesztéseit támogatja, amely intézményekben valamilyen formában ügyfélfogadás zajlik, vagy a közösség számára nyitva álló épületrészekkel rendelkezik (pl. múzeum, könyvtár), kizárólag az ügyfelek által igénybevett, általuk látogatott épületrészekre vonatkozóan. Főbb célcsoportok: Az egyes közigazgatási és közszolgáltatási funkciók igénybevételével érintett lakosság. Specifikus célterületek: a Közép-magyarországi régió teljes területe. Kedvezményezettek típusai: az egészségügyi szolgáltatót fenntartó intézmény. 41

45 5. intézkedés: Energia és környezeti hatékonysági beruházások és megújuló energia alkalmazásának elősegítése Országos és regionális szinten is fontos törekvés a környezeti és energetikai fejlesztésekben rejlő gazdasági növekedést elősegítő lehetőségek kiaknázása. Ennek keretében kiemelt jelentősége van a megújuló és alacsony CO2-intenzitású villamosenergia-termelés növelésének és az önkormányzati tulajdonú lakóépületek energiahatékonyság-fejlesztésének. Önkormányzati tulajdonú lakóépületek energetikai korszerűsítése Önkormányzati tulajdonú lakóépületek megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Főbb célcsoport: KMR lakossága; közösségi, vállalati energiafogyasztók, fogyasztók Specifikus célterület: a Közép-magyarországi régió teljes területe. Kedvezményezettek típusai: Fővárosi önkormányzat, kerületi önkormányzatok, KMR térségben található önkormányzatok. 6. Intézkedés: Közlekedési infrastruktúra energiahatékonysági célú fejlesztései A VEKOP jelen prioritásában megvalósítani kívánt közlekedésfejlesztési tervek összhangban állnak az IKOP közlekedésfejlesztési céljaival, egymást erősítik, kiegészítik. Közúti elérhetőség javítása A fejlesztési célterületek közé tartoznak a régión belüli közlekedési kapcsolatok erősítése, a településeket összekötő közutak fejlesztése, a haránt-irányú és elkerülő közlekedési kapcsolatok és a hidak fejlesztése. Cél a leromlott állapotú önkormányzati tulajdonú belterületi utak, a települési belterületi földutak állandó burkolattal való ellátása, a meglévő állandó burkolatú utak felújítása és a kiegészítő infrastruktúra létesítése, a települési közlekedési infrastruktúra elvárt színvonalúra történő fejlesztése, a helyi közutak kiépítettségének növelése. Regionális kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése A regionális kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése terén szükséges a régióban helyi, helyközi, hivatásforgalmi, turisztikai és egyéb célú kerékpárutak építése és felújítása, a régió kerékpáros közlekedési infrastruktúrájának bővítése, a műszakilag és forgalomtechnikailag nem megfelelő kerékpárutak, balesetveszélyes gócpontok korrekciója. Közösségi közlekedés fejlesztése A közösségi közlekedés fejlesztése terén kiemelt jelentőséggel bír a környezetbarát közlekedési módok (pl. elektromos városi közlekedés) elterjesztése, a közösségi közlekedés előnyben részesítését szolgáló beruházások (buszfordulók és- megállók létesítése, fejlesztése), kistérségi, települési kapcsolatok javítását célzó, új közösségi közlekedési viszonylatok kialakítása, a P+R parkolók és csomópontok fejlesztése (ott, ahol a fejlesztések kevesebb mint 50%-a kapcsolódik kötött pályás közlekedéshez). Főbb célcsoportok: Közösségi közlekedésben résztvevő lakosság, közúti közlekedésben résztvevők köre, kerékpárhasználók, a fejlesztésekkel érintett területek lakossága a környezetterhelés csökkenése révén. Speciális célterületek: Közép-magyarországi régió 42

46 Kedvezményezettek típusai: Települési önkormányzatok, állami vagy önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok, közlekedési közszolgáltatást végző gazdasági társaságok, civil szervezetek. 7. intézkedés: Az alap- és középfokú oktatást nyújtó intézmények valamint az óvodai ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése Támogatandó az iskolák (alapfokú, középfokú intézmények), kollégiumok épületének energetikai célú felújításai, a kapacitásuk bővítése, a tanórán kívüli, a lakóhelyi társadalmi közösség számára felkínált tevékenységek helyszíneinek építése, felújítása, bővítése, (például tornaterem, klubhelyiség-könyvtár, színházterem, konyha, étkező, informatikai szoba, internet), és az intézmények udvarának felújítása, a nevelés-oktatás tartalmi fejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzése és az akadálymentesítés. Kiemelten támogatandó az informatikai berendezések, eszközök beszerzése, valamint az egyéb oktatási, művelődési funkcióval bíró intézmények (pl. könyvtárak) eszköz- és infrastrukturális fejlesztése. Főbb célcsoportok: alap- és középfokú oktatást nyújtó intézmények szolgáltatási körzetében élő lakosság száma Specifikus célterületek: a Közép-magyarországi régió teljes területe Kedvezményezettek típusai: alap- és középfokú oktatást nyújtó intézmények fenntartói VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 6. prioritás: A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben 6.1. Többfunkciós közösségi szolgáltató terek létrehozása és működtetése A helyi közösség egészét szolgáló többfunkciós közösségi szolgáltató terek létrehozása, kialakítása, lehetőség szerint meglévő épületekben. Jelenleg működő Integrált Közösségi Szolgáltató Terek (IKSZT) továbbfejlesztése, működtetésének finanszírozása. EMVA forrásból biztosítható az épület felújítás, a szükséges eszközök beszerzése, az infrastruktúra fejlesztése; a létrejövő többfunkciós tér működtetéséhez az emberi erőforrás finanszírozását (bérjellegű költségek) más forrásból szükséges biztosítani; ez utóbbi elengedhetetlen feltétel az intézkedés megvalósításában. Helyi önkéntes munka feltételeinek kialakítása (önkéntesek fogadása). Intézkedés célcsoportja: Települési önkormányzatok, civil szervezetek 6.2. Települési infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése Intézkedés előzetesen tervezett tartalma (egyebek mellett): Közbiztonság javítását szolgáló fejlesztések, eszközbeszerzések. Alapvetően két féle támogatás merül fel: meglévő szolgáltatáshoz kapcsolódva beruházások támogatása (pl. eszközbeszerzés mezőőrök számára), illetve új térfigyelő kamera- és mozgásérzékelőrendszer kiépítésének támogatása. 43

47 Önkormányzati kezelésű belterületi utak, valamint külterületi mezőgazdasági utak fenntartását szolgáló fejlesztések támogatása. Útkarbantartáshoz szükséges gépek, eszközök beszerzése. Egyéb kisléptékű települési infrastruktúrafejlesztés (világítás, csatorna stb.) Közétkeztetési szolgáltatás fejlesztése helyi kapacitásbővítéssel (közkonyhák felújítása, főzőkonyhákká történő átalakítása, eszközbeszerzések támogatása). Intézkedés célcsoportja: Települési önkormányzatok, civil szervezetek, illetve javasolt a társadalmi vállalkozások előnyben részesítése, ahol releváns. A költségcsökkentés és hatékonyságnövelési részstratégiába az alábbi akciók felvételét javasoljuk: Azonosító Akció Időtáv P/3-01 P/3-02 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 3. prioritás: infokommunikációs fejlesztések 3. intézkedés: Elektronikus közigazgatás és állami informatikai fejlesztések önkormányzati informatikai fejlesztések és Intelligens városok fejlesztése pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése Vidékfejlesztési Program - Települési infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése pályázati lehetőségek (Közterületek felújítása településbiztonsági szempontból, kerékpárút kiépítése, külterületek szilárd burkolattal történő ellátása, település úthálózat fejlesztése, ipari park bővítése) P/3-03 VEKOP programok - Gyermekek napközbeni ellátását nyújtó intézmények, szociális és oktatási intézmények infrastrukturális hátterének energiahatékonysági célú fejlesztései illetve a szolgáltatások minőségének javítása P/3-04 Operatív Programok végleges változatának és pályázati lehetőségeknek nyomon követése

48 4 A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiája 18. ábra: Piliscsaba Város Önkormányzatának rövid-; közép-; és hosszú távú költségcsökkentési stratégiája 45

49 5 A költségcsökkentési és hatékonyságnövelési stratégia monitoring rendszere Az ÁROP-3.A pályázat előírásai szerint a kidolgozott hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának folyamatos, a projekt teljes időtartamát átívelő nyomon követése, szakértői támogatás biztosítása Piliscsaba Város Önkormányzatának a pályázatban vállalt kötelező feladata. A havi monitoring jelentéseket az Önkormányzat Jegyzője által kijelölt ügyintéző adatszolgáltatását követően a tanácsadó készíti el és terjeszti elő a Jegyző részére jóváhagyásra. A szükséges pontosítást és jóváhagyást követően a monitoring folyamat ismétlődik a projekt során a következő jelentésig (havonta). A monitoring rendszert az alábbi ábra mutatja be: 19. ábra: Monitoring rendszer bemutatása A monitoring dokumentációs rendjét két alapvető dokumentumra építjük: Adatlap mely a konkrét méréshez szolgál támogatásul az adatgyűjtési időszak alatt szolgáltatott adatok bemutatására és konszolidálására. Havi mérési jelentés az adott időszak monitoring jelentése a monitoring adatlapokon szolgáltatott adatok elemzését követően készül el a jelentés. 46

50 Az adatszolgáltatás teljesítésének módja Az adatgyűjtés és továbbítás elektronikus úton történik a Jegyző által kijelölt ügyintéző részéről a vállalkozó felé. A vállalkozó az elemzéseket követően az elkészített havi monitorig jelentést jóváhagyásra megküldi a Jegyzőnek elektronikus formában. A jóváhagyott dokumentum papír alapon aláírásra kerül a Jegyző részéről, amely így megküldhető a kijelölt szakértő részére. A zárójelentés dokumentuma a teljes időszakot felölelő jelentéseket és a jóváhagyott összegező jelentést tartalmazza. A keletkező dokumentumok a vizsgálati időszak végén átadásra kerülnek a hivatal részére. A projekt végén a bevezetett rövidtávú hatékonyságnövelési javaslatokról és a végrehajtott intézkedésekről összefoglaló tanulmány készül. A rövid távú intézkedések monitoringjának biztosítása érdekében az alábbi táblázatban bemutatjuk a monitoring feladatokat és a hozzájuk rendelt mérőszámokat: 47

51 Sor sz Szervezetfejlesztési terület megnevezése Költségcsökkentési, hatékonyságnövelési stratégia kidolgozása, alkalmazása Költségcsökkentési, hatékonyságnövelési stratégia kidolgozása, alkalmazása Költségcsökkentési, hatékonyságnövelési stratégia kidolgozása, alkalmazása Költségcsökkentési, hatékonyságnövelési stratégia kidolgozása, alkalmazása Feladat megnevezése SZ/1-01 Táblázatkezelő szoftver használatához kapcsolódó képzés a Hivatal dolgozói számára P/1-01 Pályázatfigyelés Indikátor Kiinduló érték Tananyag, jelenléti ív 0 1 Összefoglaló az adott hónapban az Önkormányzat által pályázható kiírásokról Negyedéves tájékoztató a pályázat készültségi fokáról P/2-01 Piliscsaba szennyvíztisztításának kapacitásbővítése pályázat folyamatos nyomon követése P/3-04 Operatív Programok végleges változatának és pályázati lehetőségeknek nyomon követése 7. táblázat: Rövid távú intézkedések monitoringja Összefoglaló a végleges OP-król Mérésért felelős Közös Önkormányzati Hivatal kijelölt ügyintézője Közös Önkormányzati Hivatal kijelölt ügyintézője Közös Önkormányzati Hivatal kijelölt ügyintézője Közös Önkormányzati Hivatal kijelölt ügyintézője Mérési gyakoriság havonta havonta Célérték negyedévente havonta 48

52 6 Mellékletek 6.1 Felhasznált irodalom Piliscsaba Város Önkormányzatának Integrált Városfejlesztési Programja;

53 6.2 Ábrák jegyzéke 1. ábra: Alkalmazott módszertan ábra: Költségcsökkentési és hatékonyságnövelési akciók meghatározása ábra: Monitoring folyamat lépései ábra: SMART kritériumok ábra: A feladat elhelyezkedése a Magyary Program beavatkozási területein vállalt tevékenységek között ábra: Piliscsaba Város Önkormányzata költségvetési főösszegeinek alakulása ábra: Piliscsaba Város Önkormányzata hitelállománya ábra: Piliscsaba Város Önkormányzatának egy állandó lakosra jutó mutatói ábra: Piliscsaba Város Önkormányzatának kiadás szerkezete ábra: Piliscsaba Város Önkormányzata helyi adóbevételek alakulása ábra: Piliscsabai Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése ábra: Piliscsaba Város Önkormányzata szervezeti felépítése ábra: Önkormányzati feladatok áttekintése ábra: A Polgármesteri Hivatal főfolyamatainak áttekintése ábra: A as időszak forráselosztása ábra:a as időszak operatív programjainakrészaránya ábra: A programozási időszak önkormányzatokat érintő operatív programjai és prioritásai, az OP-k v3.0 tervezete alapján, január ábra: Piliscsaba Város Önkormányzatának rövid-; közép-; és hosszú távú költségcsökkentési stratégiája ábra: Monitoring rendszer bemutatása Táblázatok jegyzéke 1. táblázat: A monitoring két szintjének jellemzői táblázat: Piliscsaba Város Önkormányzata helyi adóbevételek alakulása táblázat: Piliscsaba Város Önkormányzatának jelenleg kiszervezett feladatai táblázat: A kötelező feladok ellátásának finanszírozása Piliscsaba Város Önkormányzatánál táblázat: Az önként vállalt feladok ellátásának finanszírozása Piliscsaba Város Önkormányzatánál táblázat: Piliscsaba Integrált városfejlesztési stratégiájában foglalt, Önkormányzatot érintő költségcsökkentő és/vagy hatékonyságnövelő stratégiai lépések táblázat: Rövid távú intézkedések monitoringja... 48

54 MultiContact Consulting Kft. Nyilvántartja Fővárosi Törvényszék, mint cégbíróság 1115 Budapest, Bartók Béla út Cégjegyzékszám: T: F: W:www.multicontact.eu

Jelentés a rövidtávú költségcsökkentési és hatékonyságnövelési opciók bevezetéséről

Jelentés a rövidtávú költségcsökkentési és hatékonyságnövelési opciók bevezetéséről Jelentés a rövidtávú költségcsökkentési és opciók bevezetéséről Megbízó Cím Piliscsaba Város Önkormányzata Jelentés a rövidtávú költségcsökkentési és opciók bevezetéséről Változat v1.0 MultiContact Consulting

Részletesebben

3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiája. Piliscsaba Város Önkormányzata

3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiája. Piliscsaba Város Önkormányzata 3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiája Piliscsaba Város Önkormányzata Ügyfél Cím Alcím Piliscsaba Város Önkormányzata 3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés

Részletesebben

Monitoring rendszer kialakítása ÁROP szervezetfejlesztési projekt keretében - Kerekegyháza

Monitoring rendszer kialakítása ÁROP szervezetfejlesztési projekt keretében - Kerekegyháza Monitoring rendszer kialakítása ÁROP szervezetfejlesztési projekt keretében - Kerekegyháza Kerekegyháza Város önkormányzati szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.5-23-23-00 Monitoring jelentés Ügyfél Cím Alcím

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiája. Kiskunhalas Város Önkormányzata

3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiája. Kiskunhalas Város Önkormányzata 3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiája Kiskunhalas Város Önkormányzata Ügyfél Cím Alcím Kiskunhalas Város Önkormányzata 3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(III.26.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiája. Kerekegyháza Város Önkormányzata

3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiája. Kerekegyháza Város Önkormányzata 3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiája Város Önkormányzata Ügyfél Cím Alcím Város Önkormányzata 3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és

Részletesebben

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Kulturális-közművelődési intézményeknek

Részletesebben

3. számú napirendi pont a Képviselő-testület február 9-i ülésén

3. számú napirendi pont a Képviselő-testület február 9-i ülésén 3. számú napirendi pont a Képviselő-testület 2015. február 9-i ülésén 2016. évi költségvetés tervezetének benyújtása és a költségvetési rendelet főösszegeinek elfogadása Az Országgyűlés elfogadta Magyarország

Részletesebben

1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.(XII.2.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020. Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu

EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020. Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 3 Az Operatív Programok szerkezete 4 Egészségügyi-szociális intézményeknek

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA

FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 3 Az Operatív Programok szerkezete 4 Felsőoktatási pályázatok az egyes Operatív Programokban

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

A magyarországi önkormányzati rendszer áttekintése a helyi önkormányzatok szerepe és felelőssége. Dr. Zongor Gábor

A magyarországi önkormányzati rendszer áttekintése a helyi önkormányzatok szerepe és felelőssége. Dr. Zongor Gábor A magyarországi önkormányzati rendszer áttekintése a helyi önkormányzatok szerepe és felelőssége Budapesti Gazdasági Főiskola 2013. Március 6. Dr. Zongor Gábor TÖOSZ főtitkár I. A magyar helyzet 1990-2012

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ Ülés időpontja: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére Előterjesztés tárgya: Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának részvételére az ÁROP-3.A.2-2013 kódszámú, Szervezetfejlesztés

Részletesebben

NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK LEHETŐSÉGTÁRA

NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK LEHETŐSÉGTÁRA NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Nonprofit gazdasági társaságoknak szóló

Részletesebben

A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2013. január 24, 29. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: Petrovics László polgármester Ellenjegyző:

A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2013. január 24, 29. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: Petrovics László polgármester Ellenjegyző: ELŐTERJESZTÉS 6. (GVB 3.) Nagymaros Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelete alapján A napirendet tárgyaló ülés dátuma:

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Közigazgatási szféra

Közigazgatási szféra Regionális gazdaságtan Járások szerepe a területi (regionális) gazdaságtanban Urbánné Malomsoki Mónika SZIE GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet 2016/2017. tanév őszi félév Urbanne.monika@gtk.szie.hu

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A.2-2013-2013-0015 A projekt háttere, célja Mi keltette életre a projektet? Nagykáta Polgármesteri hivatalának működésében

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 259/2011.(XII.22.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a megelőlegezési likvid hitel felvételre vonatkozó előterjesztést. A likviditásának biztosítása érdekében

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

Dél-Dunántúli Operatív Program végrehajtásának eredményei és tapasztalatai

Dél-Dunántúli Operatív Program végrehajtásának eredményei és tapasztalatai Dél-Dunántúli Operatív Program végrehajtásának eredményei és tapasztalatai Erdőért-2006 konferencia Siklós, 2014. január 9. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nkft. Dr. Sitányi László ügyvezető

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Dr. Dancsó József Magyar Államkincstár TARTALOM Az Operatív Programok, és a Területi és Településfejlesztési

Részletesebben

E lő t e r j e s z t é s. Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről

E lő t e r j e s z t é s. Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről E lő t e r j e s z t é s Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről Tisztelt Képviselő-testület! A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 1. (1) bekezdése

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

KUTATÓHELYEK LEHETŐSÉGTÁRA

KUTATÓHELYEK LEHETŐSÉGTÁRA KUTATÓHELYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Kutatóhelyeknek szóló pályázatok az egyes Operatív Programokban

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI

PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI TEMATIKA Projekt indokoltsága; Vállalt feladatok; Feladatok végrehajtásának rövid bemutatása; Elért eredmények; Tapasztalatok összegzése. PROJEKT INDOKOLTSÁGA

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

2015. május 14-i rendkívüli ülésére

2015. május 14-i rendkívüli ülésére 7. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Keret-megállapodásos közbeszerzési eljárás lefolytatásának

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Érdekképviseleti szervezeteknek

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Opera3v Programok Szakmai Konzultáció Székesfehérvár 2013. december 4. A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Informatikai vállalkozásoknak szóló pályázatok

Részletesebben

KÖFOP A SZÉCHENYI PROGRAMIRODA NONPROFIT KFT. SZEREPE ÉS FELADATAI

KÖFOP A SZÉCHENYI PROGRAMIRODA NONPROFIT KFT. SZEREPE ÉS FELADATAI KÖFOP-3.3.3-15-2016-00001 A SZÉCHENYI PROGRAMIRODA NONPROFIT KFT. SZEREPE ÉS FELADATAI ELŐZMÉNYEK 2011-ben létrejött a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. a Promei Nonprofit Kft. jogutódjaként a Nemzeti

Részletesebben

I. A helyi közszolgáltatási feladatrendszer átalakulása

I. A helyi közszolgáltatási feladatrendszer átalakulása KÉRDŐÍV (MUNKAVÁLTOZAT) (A TELEPÜLÉS JEGYZŐJE TÖLTI KI.) ÁROP 1.1.22 2012 2012 001 Helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása c. projekt I. A helyi közszolgáltatási feladatrendszer

Részletesebben

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A megyei önkormányzat feladatai

Részletesebben

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens 1. Projektötlet, előkészítés 2. Megvalósítás Támogatás 3. Fenntartás Helyzetelemzés: igények, szükségletek, megoldandó probléma feltárása Célstruktúra:

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Rodekné Hederics Erika pályázati csoportvezető Nagykanizsa, 2015. 07. 07. Önkormányzati reform Magyarország helyi

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 4/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 4/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZEREPE AZ OPERATÍV PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁBAN

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZEREPE AZ OPERATÍV PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁBAN A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZEREPE AZ OPERATÍV PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁBAN 2014-20 FORRÁSOK MEGOSZLÁSA AZ EGYES OP-K KÖZÖTT TOP: Terület-és településfejlesztési mrd Ft VEKOP: Versenyképes Közép- Magyarországi

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 Ikt.sz.:5996/2012. Tárgy : Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

Előterjesztés 5/a. melléklete

Előterjesztés 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai és I. félévi teljesítése kiemelt feladatonként Előterjesztés 5/a. melléklete 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE TARTALOM Az Operatív Program Jogszabályok Uniós intézményrendszer Közreműködő Szervezet feladatai TERÜLET-

Részletesebben

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK FORRÁSELOSZTÁSA Operatív program Költségvetési juttatás (EUR) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 7 684 204 174 Terület-

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ

TÁJÉKOZTATÓ SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP ORSZÁGOS KITERJESZTÉSE KAPCSÁN A CSATLAKOZTATÁSI KONSTRUKCIÓRÓL 2016. SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ Önkormányzati ASP 1.0 Az Önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére Ikt.szám: 5048-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére Tárgy: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2013. évre Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 A Károly Róbert Főiskola kutatási eredményeinek hasznosítása a gyakorlatban konferencia 2014. július 1. Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 Domján Róbert osztályvezető Területfejlesztési

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi célok

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

Közép-Magyarországi Operatív Program eredményei és tapasztalatai Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. Varga Tamás ügyvezető igazgató

Közép-Magyarországi Operatív Program eredményei és tapasztalatai Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. Varga Tamás ügyvezető igazgató Közép-Magyarországi Operatív Program eredményei és tapasztalatai Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. Varga Tamás ügyvezető igazgató Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Részletesebben

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOT ELŐÍRÓ ELLÁTANDÓ FELADAT FELADAT JOGSZABÁLY EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS Háziorvosi ellátás, házi gyermekorvosi ellátás

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16.

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok VEKOP, GINOP Támogatás intenzitás Változások Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok: Partnerségi

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése /2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott Fenntartható integrált

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése 30/2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

Miskolc 4.0 az OKOS város. Kiss Gábor alpolgármester Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. november 24.

Miskolc 4.0 az OKOS város. Kiss Gábor alpolgármester Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. november 24. Miskolc 4.0 az OKOS város Kiss Gábor alpolgármester Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. november 24. Miskolc a fenntartható fejlődés útján Greennovációs Nagydíj: Környezetbarát energia a JÖVŐÉRT!

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére Tárgy: A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című (ÁROP-1.A.2.) pályázat benyújtása Az

Részletesebben

TERVEZET. Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

TERVEZET. Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/563-12/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2016. december 16-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete 2017.

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2014. (XII.15.) KT.

Részletesebben

Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban

Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban Gecse Gergely, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Budapest, 2014. október 29. Nemzeti Közlekedési Napok 2014, Siófok

Részletesebben

Ágazati és intézményi szinten meglévő nemzetközi jó gyakorlatok bemutatása Új-Zéland

Ágazati és intézményi szinten meglévő nemzetközi jó gyakorlatok bemutatása Új-Zéland Ágazati és intézményi szinten meglévő nemzetközi jó gyakorlatok bemutatása Új-Zéland Stratégiai menedzsment a felsőoktatásban Dr. Drótos György egyetemi docens, tanszékvezető Minőségfejlesztés a felsőoktatásban

Részletesebben

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020 Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020 Gecse Gergely Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Közlekedési Infrastruktúra Főosztály 2013. november 14. Integrált Közlekedésfejlesztés

Részletesebben

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 13. számú napirendi pont Tárgy: Közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv Előterjesztő és

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

ÁROP -1.A SZERVEZETFEJLESZTÉS KONVERGENCIA RÉGIÓBAN LEVŐ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ

ÁROP -1.A SZERVEZETFEJLESZTÉS KONVERGENCIA RÉGIÓBAN LEVŐ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ ÁROP -1.A.5-2013 SZERVEZETFEJLESZTÉS KONVERGENCIA RÉGIÓBAN LEVŐ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS TEMATIKA A Projekt célja; Vállalt feladatok; Feladatok

Részletesebben