Biztonsági jelentés OLAJIPARI KARBANTARTÓ FEJLESZTŐ ÉS TERVEZŐ KFT. VASÚTI ÜZEM JURA IPARI PARK, ALGYŐ BIZTONSÁGI JELENTÉS. -Nyilvános változat -

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biztonsági jelentés OLAJIPARI KARBANTARTÓ FEJLESZTŐ ÉS TERVEZŐ KFT. VASÚTI ÜZEM JURA IPARI PARK, ALGYŐ BIZTONSÁGI JELENTÉS. -Nyilvános változat -"

Átírás

1 OLAJIPARI KARBANTARTÓ FEJLESZTŐ ÉS TERVEZŐ KFT. VASÚTI ÜZEM JURA IPARI PARK, ALGYŐ BIZTONSÁGI JELENTÉS -Nyilvános változat - Készült: az AGEL-CBI Kft.által a hatósághoz beadott alapján. ALGYŐ JÚNIUS Ormay Tamás Ügyvezető igazgató

2 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK A SÚLYOS BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS CÉLKITŰZÉSEK A) Szervezet és személyzet B) A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyek azonosítása és értékelése C) Üzemvezetés D) A változások kezelése E) Védelmi tervezés F) Belső audit és vezetőségi átvizsgálás A VESZÉLYES IPARI KÖRNYEZET BEMUTATÁSA Az ipari környezet A veszélyes üzem érintett környezetének területrendezési elemei Más üzemeltetők veszélyes tevékenysége A természeti környezetre vonatkozó legfontosabb információk A természeti környezet veszélyeztetettsége A VESZÉLYES IPARI ÜZEM BEMUTATÁSA A veszélyes ipari üzemekre vonatkozó információk Helyszínrajz A veszélyes anyagok A veszélyes ipari üzem azonosítása A veszélyes tevékenységre vonatkozó legfontosabb infomációk INFRASTRUKTÚRA A) Külső elektromos és más energiaforrások B) Külső vízellátás C) Folyékony és szilárd anyagokkal történő ellátás D) Belső energiatermelés E) Belső elektromos hálózat F) Tartalék elektromos áramellátás G) Tűzoltóvíz hálózat H.) A melegvíz és más folyadék hálózatok I.) A híradó rendszerek J) Sűrített levegő ellátó rendszerek K) Munkavédelem L) Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás M) Vezetési pontok és a kimenekítéshez kapcsolódó létesítménye N) Elsősegélynyújtó és mentő szervezetek O) A biztonsági szolgálat P) Környezetvédelmi szolgálat Q) Az üzemi műszaki biztonsági szolgálat P) A katasztrófavédelmi szervezet S) Javító és karbantartó tevékenység T)A laboratóriumi hálózat U) A szennyvíz hálózatok V) Az üzemi monitoring hálózatok W) A tűzjelző és robbanási töménységet érzékelő rendszerek X) A beléptető rendszer és az idegen behatolás elleni védelem TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A normál üzemeltetéstől eltérő műveletek A LEGSÚLYOSABB BALESETI LEHETŐSÉGEK BEMUTATÁSA A VESZÉLYEZTETÉS ÉRTÉKELÉSE A súlyos baleset lehetőségének azonosítása Következmény analízis A frekvenciák meghatározása a vasútüzem lehetséges csúcseseményeire Kockázatok meghatározása ESZKÖZ RENDSZER... 63

3 1.8.A Veszélyhelyzeti vezetési létesítmények B A vezetőállomány veszélyhelyzeti értesítésének eszközrendszere C Az Üzemi dolgozók veszélyhelyzeti riasztásának eszközrendszere D A veszélyhelyzeti híradás eszközei és rendszere E A távérzékelő rendszerek F A helyzetértékelést és a döntések előkészítését segítő informatikai rendszerek G A riasztást, a védekezést és a következmények csökkentését végző végrehajtó szervezetek H. Rendszeresített egyéni védőeszközök J. A védekezésbe bevonható (nem közvetlen erre a célra létrehozott) belső és külső erők és eszközök BIZONSÁGI IRÁNYÍTÁSI RENDSZER... 67

4 1.1 A SÚLYOS BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS CÉLKITŰZÉSEK Az OKFT Kft. biztonsági politikájának elve A biztonsági politika célja a biztonság megőrzése, illetve javítása a megrendelők, a szolgáltatást igénybevevők és az alkalmazottak érdekében. A súlyos balesetek megelőzésére a hiányosságok feltárása, eljárások kidolgozása azok kiküszöbölésére, a kockázatok csökkentésére Az eljárások megvalósítása, a kitűzött célok nyomon követése annak érdekében, hogy a vasútüzemi szolgáltatást a biztonságosabb működés irányába fejlessze. Az O.K.F.T. Kft. Vasútüzem biztonsági politikája A biztonsági politika céljai: elsődleges cél a baleset megelőzés, a közlekedés biztonsági szint javítása, a biztonságot veszélyeztető események megelőzése. a biztonsági kockázat csökkentése az áruszállítási technológia, a vasúti közlekedés, járműüzemeltetés, illetve egyéb vasúti szolgáltatások biztonságos lebonyolításához szükséges feltételek biztosítása, illetve azok folyamatos javítása a biztonságért való felelősség pontos szabályozása, a vezetők és alkalmazottak biztonsági felelősségének fokozása, a biztonsági kultúra növelése, A biztonsági politika tartalma: valamennyi munkavállalónk személyes felelősségnek tekinti a biztonság megvalósítását a vasúti pálya és a vasúti járművek közlekedésbiztonsági állapotának biztosításával kapcsolatos feltételek javítását elsődleges szempontnak tartjuk a munkavállalók szaktudásának, elhivatottságának folyamatos növelése, melynek megvalósítása érdekében figyelembe vételre kerülnek a munkavállalók javaslatai is a MÁV Zrt.- vel, MÁV Cargo Zrt.-vel és más vasútvállalatokkal való együttműködés színvonalának fokozása, a biztonsági szint növelése érdekében a Kft. Biztonságirányítási Rendszert (BIR) működtet, melynek működését az Ügyvezető igazgató és a Műszaki vezető felügyeli. a Kft. vasútbiztonsági felelőssége kiterjed az alvállalkozókra is, azok tevékenységét biztonsági szempontból felügyeli, a megfogalmazott biztonsági célok eléréséhez szükséges tennivalókat biztonsági programban szerepeltetjük, és azok végrehajtását rendszeresen értékeljük, a Kft. vezetése valamennyi alkalmazottjával megismerteti a biztonsági politikáját. Algyő, június 30.. Ormay Tamás

5 1.1.A) SZERVEZET ÉS SZEMÉLYZET A vasútüzem vezető felett a munkáltatói jogokat a Szolgáltató ügyvezető igazgatója gyakorolja. A kiszolgáló vasútüzemi személyzet felett a munkáltatói jogokat szintén a Szolgáltató ügyvezető igazgatója gyakorolja, a közvetlen felügyeletet a vasútüzem vezetője látja el. Az OKFT Kft. szervezeti rendje, a súlyos balesetek megelőzésével és a súlyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos üzemen belüli feladatok, hatáskörök lehatárolása. A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉST BIZTOSÍTÓ ÁLTALÁNOS-, ÉS VÉSZHELYZETI FELADATOK, HATÁSKÖRÖK A hatósághoz beadott változatában az egyes munkakörökre az alábbi szempontok szerint került részletesen bemutatásra. Beosztás Ügyvezető igazgató Vasútüzem vezető Műszakvezető Tolatásvezető Mozdonyvezető Kocsirendező Intézkedési jogosultság normál üzemmód esetén Intézkedési jogosultság havária, esetleges katasztrófa esetén 1. táblázat: A biztonságos üzemeltetést biztosító általános-, és vészhelyzeti feladatok, hatáskörök Riasztásért felelős

6 Értesítési rend TŰZESET, SÚLYOS MUNKABALESET, VESZÉLYES ANYAG SZABADDÁ VÁLT, KATASZTRÓFA HELYZET Az eseményt észlelő munkavállaló zárt láncú tolatórádión keresztül jelent Vasútüzem műszakvezető 70/ MENTŐK 104 TŰZOLTÓK FER Létesítményi Tsg: Hiv. Önkorm. Tsg 104 Vasútüzem vezető OKFT Kft Ügyvezető ig AGE. Gázdiszpécser : MÁV Zrt Algyő és MÁV Főirányító RENDŐRSÉG 107 Algyő Önkormányzat Szakhatóságok: ÁNTSz: Alsó-TiszaVidéki Környezetvéd. Felü Gáztermék Töltő FLÜ Diszpécser RKM telephely Szomszédos veszélyeztetett létesítmények: A JURA Park vállalkozóit bemutató külön táblázatban ábra: Értesítési rend katasztrófa helyzetben

7 1.1.B) A VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SÚLYOS BALESETI VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE Az OKFT Kft.-ben lehetséges katasztrófák forrásai a következők lehetnek: A társaságon belüli katasztrófák: tűz- és / robbanás a vágányokon álló vagonok esetében, veszélyes kémiai anyagok tárolásánál bekövetkező nagymennyiségű kiáramlás, kiömlés, Természeti katasztrófák: árvíz, vihar, földrengés A szomszédos társaságoknál bekövetkezett üzemzavar, katasztrófa során bekövetkező események, amelyek a munkavállalókat és az álló vagonokat veszélyeztethetik. Tevékenységek: Minden tevékenységet eljárásokkal, munkautasításokkal a technológiai, műveleti, karbantartási illetve egyéb belső utasításokkal szabályoznak, amely tartalmazzák az egészségvédelmi és biztonsági tényezők figyelésének folyamatát is. A munkaeszközöket és munkahelyeket rendszeresen átvizsgálják és karbantartják. Áruk, szolgáltatások vásárlása és külső források alkalmazása Mind a beszállítókat, mind az OKFT Kft. területén tevékenységet folytató alvállalkozókat tájékoztatják a betartandó munkahelyi, egészségvédelmi és biztonsági követelményekről, a rendszer működtetésével kapcsolatos elvárásokról, hogy azokat figyelembe vegyék és betartsák teljesítéseik során. Előnyben részesítik azokat, aki vállalják az elvárásainknak megfelelő működést és elfogadják a munkahelyi egészségvédelmi- és biztonságpolitikát. Veszélyes feladatok A veszélyes feladatokat azonosítják, a munkamódszerek előzetesen meghatározásra és jóváhagyásra kerülnek, a veszélyes feladatokat végző személyeket előzetesen kiképezik, és munkaengedélyezési eljárások alapján foglakoztatják. Az alkalmazandó módszerek, feladatok, felelősségi- és hatáskörök, valamint a dokumentum részleteit az Munkavédelmi kockázatfelmérés dokumentumai tartalmazzák. Veszélyes anyagok Veszélyes anyagok készleteit nyilvántartják, intézkednek a biztonságos tárolásáról és a hozzáférhetőség ellenőrzéséről, gondoskodnak az anyagok biztonságával kapcsolatos adatokról és egyéb ezekre vonatkozó információról, valamint ezek hozzáférhetőségéről. A biztonság fenntartása Az üzem és a berendezések biztonságának fenntartása érdekében gondoskodnak az üzemek és berendezések ellenőrzéséről és karbantartásáról, az egyéni védőeszközök használatának és állapotának az ellenőrzéséről és karbantartásáról, a hozzáférések korlátozásának ellenőrzéséről, a védelmi rendszerek felügyeletéről és vizsgálatáról.

8 Vészhelyzeti felkészültség és reagálás Vészhelyzetnek tekinthető az OKFT Kft. területén folytatott tevékenység során bekövetkezett olyan eseményt, amelynek hatása meghatározott határértéket meghalad, a normális üzemeltetési feltételektől eltér, megszüntetése rendkívül beavatkozást igényel. A potenciális vészhelyzetek azonosítása a veszélytényezők azonosítása során történik, melyekre és a vészhelyzetek kezelésére utasítások, tervek (Belső Védelmi Terv, Veszélyhelyzeti Alapterv és Tűzriadó terv) kerültek kidolgozásra, ezek tartalmazzák a vészhelyzetek leírását és az ilyenkor teendők részletezését. A vészhelyzeti berendezések biztosítása alkalmazási gyakorlata Az OKFT Kft. gondoskodik e szabályozások teszteléséről, begyakoroltatásáról, melyet rendszeres időközönként a Biztonságtechnikai vezető szervez meg. A gyakorlatok elvégzését dokumentálják, eredményét kiértékelik, és szükség esetén helyesbítő tevékenységeket végeznek. A reaktív monitoring A balesetek, tűzesetek, üzemzavarok, majdnem balesetek, események kivizsgálása, bejelentése, kivizsgálása szabályozott körülmények között történik, amelyek tanulságait, tapasztalatait a megelőző intézkedések kidolgozásához figyelembe vesszük. (Lásd: MVSz III. fejezet 3.4, 3.5 és VIII. fejezete)

9 1.1.C) ÜZEMVEZETÉS Ügyvezető Igazgató Ormay Tamás Vasútüzem vezető Szélpál Géza Vasútüzem műszakvezetők 5 fő Tolatásvezetők 4 fő Mozdonyvezetők 5 fő Kocsirendezők* 8 fő Tolatásvezetői vizsgával is rendelkeznek 2. ábra: Szervezeti ábra

10 1.1.D) A VÁLTOZÁSOK KEZELÉSE Az egészségvédelmi és munkabiztonsági változtatásokat, helyesbítő tevékenységet az ügyvezető igazgató és szakterületén a vasútüzem vezető is kezdeményezheti. Az egészségvédelmi és munkabiztonsági programmal kapcsolatban bárki javaslatot tehet, amelyet feljegyzés formájában a közvetlen felettesén keresztül megküld az ügyvezető igazgatónak, aki gondoskodik a javaslat elbírálásáról. Amennyiben szükséges az egészségvédelmi és munkabiztonsági munkaprogram pontban leírtak miatti módosítása, az ügyvezető igazgató gondoskodik módosított lapok elosztásáról. Döntés a tevékenység indításáról Döntéshozatal előtt a Kft. ügyvezetője bármikor kikérheti az érintett területek más szakembereinek, vezetőinek véleményét. A helyesbítő tevékenység indításáról hozandó döntés előkészítése során figyelembe kell venni annak költségvonzatait, az egészségre és biztonságra gyakorolt hatásait, valamint, hogy mennyiben szolgálja az egészségvédelmem és biztonság irányítás rendszerének fejlesztését. A tevékenység végrehajtása Az egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerrel kapcsolatos eltérések okainak kiküszöbölésére indított tevékenység dokumentumának a következő elemeket kell tartalmaznia: az eltérés pontos megfogalmazását az eltérés okának elemzését a helyesbítő intézkedések pontos meghatározását, a bevezetés határidejét, felelősét, a helyesbítés végrehajtásáig fenntartott szabályozó, felügyelő tevékenység módját, felelősét, az intézkedés végrehajtásának és hatásosságának ellenőrzési módját, elfogadási kritériumát, felelősét és határidejét. A helyesbítő tevékenység indításának jóváhagyása után az ügyvezető kötelessége késedelem nélkül megkezdeni a tevékenységgel kapcsolatos intézkedéseket, a kijelölt felelősökkel megismertetni a feladatot. Megelőző tevékenység Az egészségvédelem és biztonságirányítás rendszer információ elemzésének célja, hogy a lehetséges eltérések bekövetkezésének megelőzésére alkalmas intézkedések kerüljenek meghatározásra és bevezetésre. 1.1.E) VÉDELMI TERVEZÉS Veszélyelhárítási alapterv A havária terv az OKFT Kft minden munkavállalójára (a vészhelyzetben bármilyen okból a Kft. területén tartózkodó személyekre), továbbá a területen működő jogi személyiségű vállalkozásokra kiterjed. Vészhelyzet esetén az eljárási utasítások meghatározzák a magatartási szabályokat és mindazon feladatokat, amelyek megtételével a normál üzemmenet fenntartható vagy visszaállítható.

11 Riasztási terv A veszélyelhárítás eredményességét döntően befolyásolja a pontos, szakszerű és gyors riasztás, hogy vészhelyzet észlelése után a legrövidebb időn belül az illetékesek és a hatékony beavatkozást biztosító szakemberek és technikák a helyszínen rendelkezésre álljanak. Az üzemvész-elhárítás során elsődleges a veszély észlelése. Minden munkavállaló kötelessége az általa észlelt veszélyre az illetékesek (közvetlen munkahelyi vezető, vagy annak felettese) figyelmét késedelem nélkül felhívni. A veszélyhelyzet jelentése A veszélyhelyzet felmérését követően az azt észlelőnek és/vagy érintettnek az Értesítési rend szerint haladéktalanul jelenteni kell: a rendkívüli esemény helyét, a vészhelyzet során előállott körülményeket, az esemény jellegét, (tűz, robbanás, gázömlés stb.) sérülés, romosodás mértékét, a veszélyeztetett személyek számát, várható további következményeket, javasolt intézkedéseket, illetve a kért segítséget. Minden balesetet, üzemzavart és tűzesetet a Munkavédelmi Szabályzat VIII. fejezete, a Tűzvédelmi Szabályzat 7., 8., 20. pontja illetve a BIR 12., 13. és 14 pontja szerint jelenteni kell. Az üzemvész-elhárítási tevékenység irányítása Az elhárítási tevékenység egyszemélyi felelős vezetője eltérő utasítás hiányában mindig a helyszínen tartózkodó és az elhárítási tevékenységbe bekapcsolódott, legmagasabb beosztású vezető (a továbbiakban mentésvezető, vagy mentésirányító). Az elhárítási tevékenység irányítását a rendeletileg hatáskörükbe utalt esetekben átvehetik, illetve automatikusan átveszik a helyszínre érkező: FER Létesítményi Tűzoltóság, Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, polgári védelmi egységek parancsnokai, Szakterületek vonatkozásában az egészségügyi szervek, mint az Országos Mentőszolgálat, ÁNTSZ illetékes vezetői, Lakott területek veszélyeztetése esetén az illetékes polgármester Mentésirányító központok Operatív vezetési pont az OKFT Kft. Vasútüzem épület műszakvezetői irodája Mentésirányító bizottság (mentési törzs) A mentésirányító feladatát közvetlen beosztottai és az elhárításba bekapcsolódott személyek, egységek, illetve szervezetek segítségével látja el. Az elhárításba bekapcsolódott vállalati egységek vezetői (vagy intézkedési joggal felruházott képviselői) tartózkodási helyüktől függetlenül, automatikusan, bizottságot alkotnak. Az így létrejött bizottságot a mentésvezető irányítja. A mentésben résztvevők jogai és kötelességei: A mentésben résztvevők munkavállalók a mentésvezetőtől, illetve feletteseiktől kapott utasításokat fegyelmezetten; az adott körülmények között tőlük elvárható szakmai színvonalon, a személyi biztonság figyelembevételével kötelesek végrehajtani.

12 A mentésben résztvevő személyek kötelesek használni a feladat ellátásához alkalmas védőfelszereléseket. A mentésben résztvevő személyek kötelesek az általuk észlelt rendellenességekről vagy a csak általuk ismert veszélyekről a mentés irányítóit tájékoztatni. A mentés szakfeladatai Általános szabály: A mentési feladatokat irányító vezetők szakterületük kérdéseiben önállóan, saját felelősségükre döntenek. Biztonságtechnikai feladatok: a tűzoltósággal való együttműködés szervezése a munkavédelmi és tűzvédelmi védőfelszerelések rendelkezésre bocsátása a szakterületi hatáskörbe tartozó biztonságtechnikai mérések elvégzése, mérésen alapuló veszélyellenőrzés megszervezése a bekövetkezett balesetek kivizsgálásának megkezdése, illetve megszervezése az elhárítási, helyreállítási munkák biztonságtechnikai ellenőrzése, az újraindulás feltételeinek véleményezése. A biztonságtechnikai feladatok végrehajtásának irányítója az ügyvető, vagy megbízottja. Sérültek szállítása Társaság területén bekövetkező havária esetén a sérültek ellátására - elsősegélynyújtását követően a mentők riasztása. (104 telefonszámon ). Tömeges sérülések esetén a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság bevonásával sürgősségi sérültszállítás lehetőségeként riasztani kell az OMSZ Légi Mentőszolgálatát. Gépészeti elhárítási, karbantartási feladatok megsérült berendezések, készülékek, épületek ideiglenes statikai biztosítása, közreműködés romosodott környezetben bezárt személyek (sérültek) feltárásában és kimentésében, a társasági egységek ivó- és ipari víz, stb. ellátásának biztosítása, az OKFT Kft. egységei belső víz-, gáz és szükség szerint egyéb energia felhasználásának szabályozása (korlátozása), az energiaellátó vezetéken (hálózaton) szükséges kiszakaszolások végrehajtása, javításának megszervezése, a Tűzivíz rendszer vízigényt kielégítő kapacitású üzemeltetése, tartalék tűzi víz kivételi helyek előkészítése, szükség esetén vízszivattyúk provizórikus telepítése, csatorna elzárások, csatornaszem lefedésének megszervezése, A gépészeti feladatok irányítója az ügyvezető. Amennyiben a feladatok meghaladják az üzem lehetőségeit, külső erők bevonására kerülnek Villamos energia ellátási feladatok a mentésirányító által igényelt munkák soron kívüli elvégzése, a mentés érdekében szükségessé váló feszültségmentesítések megszervezése, ideiglenes villamos betáplálások kiépítése és üzemeltetése igény szerint, ideiglenes térvilágítási rendszer kiépítése és üzemeltetése igény szerint,

13 Irányítástechnikai feladatok az üzem vészhelyzet által nem érintett vagonok mentése, az üzem vészhelyzettel és mentéssel kapcsolatos adatrögzítésben való közreműködés, Környezetvédelmi feladatok A környezetbe kikerült veszélyes anyag, valamint azok égése során keletkezett füsgázok/égéstermékek szennyezik a környezetet. Szakember szükség esetén a szakhatóság - bevonásával kell tervezni és szervezni: a talaj-, a felszíni és a felszín alatti vizek védelmét a levegőszennyezés elleni védelmet Dokumentációs feladatok: mentési munkálatokba bevont, illetve mentési feladatra berendelt személyek nyilvántartásának megszervezése, út, vasút, víz, csatorna, villamos hálózati tervek rendelkezésre bocsátása, technológiai, gépészeti, építészeti, valamint villamos műszeres tervek rendelkezésre állásának megszervezése. Szükség esetén provizóriumok azonnali megtervezésének biztosítása, stb Ellátási feladatok: a mentésben étkezésének megszervezése az időjárástól függően a meleg itallal való ellátás megszervezése védőfelszerelésekkel való ellátásának megszervezése pihenésről és alvásról való gondoskodás stb 1.1.F) BELSŐ AUDIT ÉS VEZETŐSÉGI ÁTVIZSGÁLÁS A belső szabályzatokban rögzített ellenőrzési módszerek elsődleges célja, hogy összevesse a meglévő helyzetet a normatív követelményekkel ezen belül az ellenőrzések a rendszerre, a folyamatokra és az állapotokra terjednek ki. Aktív monitoring Az aktív monitoring körébe tartozik a műszakvezetők, napi munkahelyi ellenőrzési kötelezettsége, amely a szabályzatokban, a munkautasításokban, illetve a munkaköri leírásokban kerültek rögzítésre. Az aktív monitoring körébe tartózóan a Társaság elvégeztette és szükség szerint folyamatosan végzi a munkahelyi kockázatok értékelését, amelyet a törvényben meghatározottak szerint határidőre teljesített.

14 1.2 A VESZÉLYES IPARI KÖRNYEZET BEMUTATÁSA AZ IPARI KÖRNYEZET A terület teljesen közművesített a MOL Nyrt. saját belső rendszeréről. Földrajzi fekvése kedvező. Közvetlen közúti, vasúti, összeköttetéssel rendelkezik a szomszédos megyei jogú városok Szeged, illetve Hódmezővásárhely felé. Szeged irányából vízi és légi elérhetősége is biztosított. Az ipari park és technológiai központ a 47. számú országos főútvonalon közelíthető meg Szeged felől négysávos úton. Algyő külterületét átszeli az M43-as jelű, az M5-ös autópályát Nagylakkal összekötő tervezett gyorsforgalmi út nyomvonala. Algyő a nagy forgalmú (Szeged-Békéscsaba) vasútvonal mellett fekszik, korszerű vasútállomással rendelkezik, ehhez kapcsolódik a MOL Nyrt. tartályos vagontöltője. Vasúti iparvágány köti össze a Szeged-Békéscsaba vasútvonallal. Fontos tiszai átkelőhely, a vasúti híd 1870-ben épült, mellette 1974-ben adták át az új közúti hidat. Az Algyőhöz legközelebbi repülőtér Szegeden található, mely regionális jelentőségűvé válhat. Algyőn jelenleg ideiglenes kikötő működik. A Tisza Gabonakereskedő és Kikötőüzemek Kft. Kisnyomású gázellátó rendszeren keresztül a Szolgáltató szolgáltatja a gázt. A gáz minősége megegyezik az országos vezetékbe továbbított gáz minőségével. Az áramellátás a MOL Nyrt. 120/6/20 kv-os hálózatáról a szociális épület kazánház felőli oldalánál lévő 6 kv-on megtáplált alállomásról, 380 V-on történik. A megtáplálás földalatti kábelen történik. Az egész terület csatornázott. A Kiszolgáló Ipartelep csatornahálózata elválasztó rendszerű. A csatornák végpontja a víztorony melletti szennyvízátemelő MOBA akna, ahonnan az összegyűlt szennyvizet az Algyő melletti biológiai eleveniszapos tisztítóba nyomják. Az ipari szennyvíz kibocsátási és kezelési lehetőség megoldott az ipari park és technológiai központ területén. A kiszolgáló ipartelepet a föld alá fektetett műanyag-kp-vezeték látja el ivó- és szociális vízzel. A vezeték a MOL kb. ivóvíz rendszeréhez csatlakozik, amelyet minden más ivóvíz hálózattól függetlenül a MOL üzemeltet. Az ivóvíz forrása a Kiszolgáló ipartelepen lévő víztorony melletti 2 db, valamint az olajmezőn létesített, jelenleg tartalékban lévő, még üzemképes 2 db vízkút. A felszíni vizek nyíltszelvényű árokban kerülnek elvezetésre. A területnek külön felszíni- és csapadékvíz gyűjtő- és elvezető rendszere épült. Az ipari park és technológiai központ területén lévő épületek önálló központi fűtéssel ellátottak. Az ipari park és technológiai központ rendelkezik digitális központtal, ahonnan lehetőség van a MOL belső hálózatához, vagy fővonalhoz csatlakozni. Az épületek optikai kábelhálózattal rendelkeznek. Az A szociális épület tetején található egy lézeres adatátviteli egység. A hagyományos rendszerű réz eres törzskábel külső végpont kezelésére alkalmas. A szolgáltató a PanTel Technocom Kft. és az Invitel Zrt.

15 1.2.2 A VESZÉLYES ÜZEM ÉRINTETT KÖRNYEZETÉNEK TERÜLETRENDEZÉSI ELEMEI A) A LAKOTT TERÜLET JELLEMZÉSE Az OKFT Kft. környéke lakott terület.. Az üzemtől 800 m távolságra találhatók a legközelebbi lakóépületek. Az Algyői Önkormányzat Szabadidő Központ távolsága mintegy 1333 méter. A település az üzemtől Észak-Északkeleti irányba, míg a Szabadidő Központ az üzemtől keletre található. A település területe: 7577 ha (70,3 km 2 ), lakosainak 5421 fő, nem sűrűn lakott jól áttekinthető sík területen fekvő község. Középpontja illetve közintézményei légvonalban is több mint 1500 m-re esnek az üzemtől. Algyő Csongrád megye délkeleti részén, belterületével a Tisza jobb partján helyezkedik el. Alapvetően helyzetét a Tisza közelsége, Szeged Megyei Jogú Várostól való 10 km-es, Hódmezővásárhelytől pedig 15 km-es távolsága determinálja. Területén halad át a 47-es országos főútvonal, és ezzel majdnem egyező tengelyű Szeged-Békéscsaba irányában fekvő vasútvonal. Ebből adódóan egy közúti híd és egy vasúti híd biztosítja a Tiszán az átjutást. Algyő egész területével szerves része a Duna-Tisza közötti hátságnak, geodéziailag legmagasabb pontja a vasútállomás épülete, ami 72,5 méterre van az Adriai tenger szintje felett. Algyő külterülete délen Szegeddel, északon Hódmezővásárhellyel, nyugaton Sándorfalvával, keleten Maroslelével határos B) A LAKOSSÁG ÁLTAL LEGINKÁBB LÁTOGATOTT LÉTESÍTMÉNYEK A községnek jelenleg nincsen jól körülhatárolható központja, jelentősebb létesítményei a templom, iskola, Faluház, Sportcentrum, melyek mind egymáshoz viszonylag közel, méter átmérőjű körön belül találhatók. Lakások száma: 1903 db Szabadidőközpont Közvetlenül a Tisza mellet található, 4 hektáros, parkosított területen. Az épületekben 2-4 ágyas szobák várják a vendégeket (40 fő). A 24 fős oktatóteremben is rendelkezésre áll a képzéshez, egy 484 m ²-es terem szolgál a nagyobb rendezvények lebonyolítására. A létesítmény alkalmas nyári gyermektáborok helyszínéül is. A park területén felállítható 150 személyes sátor nagyobb rendezvényekhez igénybe vehető. Egyesített Szociális Intézmény, Egészségház. Algyő Község Önkormányzat Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. Idősek Napközi Otthona. Az algyői Idősek Napközi Otthona 11 főnek biztosít szállást. További két szakfeladat ellátásának ad otthont az intézmény.: A nappali ellátást jelenleg 38 fő veszi igénybe, a szociális étkeztetést 37 fő. Az intézmény folyamatosan nyitva tart, vezetővel együtt 8 főt foglalkoztat. Szivárvány Óvoda Kastélykert u. 17. Csoportos óvoda 210 fő gyermekkel. Alsó és felső tagozatú általános iskola 369 tanulóval, 31 pedagógussal, 1 szabadidő szervezővel és 10 technikai dolgozóval. ( Algyő, Kastélykert u. 59).

16 1.2.2.C) KÜLÖNLEGES ÉRTÉKEK, NEVEZETESSÉGEK Szent Anna templom A ma is álló templom - a barokk sisak kivételével - középkori eredetű. Nyugati oldalán nyomott, csúcsíves ajtó töri át egyszerű téglakerettel, két déli sarkához egy-egy háromszakaszos diagonális támpillér támaszkodik. Építésének idejét csak tág időhatárok között, a XIV. század és a XV. század vége közötti időszakra tudjuk meghatározni. A templom falán emléktábla jelzi a világháborúk elesetteinek nevét. Süli András ház Süli András a magyar naiv művészet kiemelkedő alakja volt, Algyőn utcát neveztek el róla, s a házon emléktáblát helyeztek el. Megkapta az Algyő Első Díszpolgára kitüntető címet. A község képviselőtestülete hamvait hazahozatta, és október 1-jétől hazai földben, a temetőben elhelyezett díszsírban talált nyugodalmat. Kligl Sándor, Gondoskodás című szobra Az Egészségház előtt. Hősi halottak emlékműve Az algyői temető bejáratának közelében állították föl 1999-ben, Algyő napján D) ÉRINTETT KÖZMŰVEK Az üzemtől keleti irányban mintegy 1880 méter húzódik a Tisza folyó tengelytávolságban, árvízvédelmi gát távolsága 1770 méter. Az üzem területétől északkeleti irányban mintegy 267 méter távolságra húzódik a 47-s számú főközlekedési út, jelentős forgalommal. Nyugati irányba mintegy 70 méter távolságra húzódik a Szeged-Békéscsaba vasúti vonal, jelentős forgalommal. Az üzemtől dél-keleti irányban 2930 méter távolságra található a Szegedi Vízmű Kft. Szennyvíztisztító telepe. Az üzemtől dél-nyugati irányban 1870 méter távolságra található a MOL Nyrt. termálkútja és annak vezetékhálózata. Az üzemtől északi irányban mintegy 2000 méter távolságra, a Tisza vonalát keresztezve, húzódik a Szeged-Hódmezővásárhely nagynyomású földgáz távvezeték.

17 1.2.2.E) AZ IPARI ÜZEM KÖRNYEZETÉBEN MŰKÖDŐ SZERVEZETEK Az OKFT a Jura Ipari Park területén található meg. Az ipari park és technológiai központban jelenleg működő cégek ezer szállal kötődnek az olajiparhoz. Profiljukat tekintve szénhidrogén ipari vertikumként vagy az üzemelést kiszolgálóként kapcsolódnak egymáshoz. Az Algyő Park Kft., mint üzemeltető mellett az alábbi vállalkozások működnek jelenleg az ipari park és technológiai központban: Név 1 A-10 Környezetvédelmi Zrt. 2 ATYS-co Kft. 3 Baliosz-Trans Kft. 4 Baltrans Árufuvarozási Kft. 5 Bauforg Kft. 6 Benelux-Gastro Kft. 7 Best of Rekreáció Kft. Horváth István ügyvezető 8 COOP BAU S.R.L. Magyaro.-i Fióktelepe 9 Csőszerlabor Anyagvizsgáló és Szolgáltató Kft. (Alfy Planéta) 10 Diász Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató. Kft.. 11 Drill-Car Kft. 12 Dr. Kasza és Fia Kft. (üzemorvos) 13 EBKSZ Kft ( Szabó Sándor) 14 Energia Kazánjavító Kft. 15 Frissbeton Kft. 16 Ganz Motor Kft. részleges felmondás nov. 10.-vel 17 Gáztrans Hungária Kft. 18 Geotextil Kft. 19 GLB Alkatrészgyártó és Szerelőipari Vállalkozási Kft. 20 Hajdú Mobil-Trans Hajdú László Egyéni Vállalkozó 21 Halas-Tech Kft. 22 Halliburton Germany Hungarian Branch 23 INVITEL TECHNOCOM Kft. 24 Jaf Holz Ungarn Kereskedelmi Kft. 25 "JÓLÉT" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 26 Kerám-Trade Kft. 27 Klasschem Kft.

18 Név 28 MAG-Agrex Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 29 MB Vagyonkezelő Kft. 30 Metkon Ds Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 31 Mérker 2007 Zrt. 32 Mobilgas Kft. 33 MOL Nyrt. Logisztika Algyői Bázistelep 34 MOL Nyrt. Logisztika Vasúti-, közúti terméktöltő 35 Multicom Hungary Ker. és Szolg. Bt. 36 Nanobakt Kft. 37 OKFT Kft. 38 Páder Zsolt egyéni vállalkozó 39 PANNON GSM Távközlési Rt. 40 Piki Festő-Mázoló Kft. 41 Rotary Fúrási Zrt. 42 Schenker Kft. 43 Sinkovill Bt. 44 Tejtranszport Kft. 45 Tempo Egészségpénztár Kft. 46 Total Hungaria Kft. (széf) 47 Urbán Mihály teherfuvarozó 48 Útvasút Kft. 49 Vámos Cukrász Kft. 50 West Bridge Kft. 2. táblázat: A Jura Iparipark területén található vállalkozások MÁS ÜZEMELTETŐK VESZÉLYES TEVÉKENYSÉGE A térségben üzemelő létesítmények közül az alábbiak lehetnek hatással az üzemre. 1. MOL Nyrt. Logisztika Gáztermék tárolás Atmoszférikus PB tároló. A tároló biztosítja a PB fogyasztásában jelentkező csúcsigények kielégítését, egyben a feldolgozó üzemek éves szinten történő egyenletes kiterhelését. 2. PRÍMAGÁZ Hungária Zrt Propán-bután töltő és tároló üzeme. : Gázátvétel gáztárolás, Tankautós szállítás kiszolgálása,

19 Palacktöltés, palackos szállítás kiszolgálása, Gázpalack biztonságtechnikai felülvizsgálata, palackjavítás 3. MOL Nyrt Algyői Gázüzem. : Az Algyő térségében termelt és a kőolajtól leválasztott olajkísérő gázok, ill. átfordult segédgázok előkészítése. A feldolgozás technológiai egységeiben cseppfolyós szénhidrogén céltermékeket állítanak elő.. 4. MOL Nyrt TKD Logisztika PBTT Töltő-lefejtő Algyő. : Az Algyői Gázüzemében előállított, a Gáztermék tárolás E-10 tartályparkban bekevert cseppfolyós szénhidrogén termékek vasúti-, közúti szállítótartályos és konténeres kiszerelése. Megrendelési igények szerinti tiszta gáztermékek előállítása. 5. MOL Nyrt. Logisztika Gázterméktárolás E-10 tartálypark, Az Algyői Gázüzem termékeinek (propán, i-bután, n-bután, pb-keverék, i-pentán, n- pentán) fogadása. és tárolása. Megfelelő összetételű PB keverék előállítása Külső nyersanyag fogadása: beadása az üzembe feldolgozásra, a feldolgozott termékek fogadása A tárolt termékek szivattyús kiszállítása a PBTT Töltő-lefejtő, a PRIMAGÁZ algyői palackozója és az Atmoszférikus PB-tároló felé. 6. MOL Nyrt. TÁSZ Raktár- és Készletmenedzsment, (RKM) SCHENKER Kft.: Nem veszélyes, normál kereskedelmi áru tárolása, raktározása. A MOL Nyrt.-vel kötött szolgáltatói szerződés alapján a Tartályparknál és a Szivattyúszíneknél áttöltési feladatok végzése 7. Az MB Kőolajkutató Zrt savlefejtője A telephelyen tárolt veszélyes anyagok mennyisége a 18/2006. (I. 26.). K. r. 1. sz. mell. 2. táblázat alapján történő besorolás szerint számolva - nem éri el az alsó küszöbértéket. 8. MOL Nyrt. Logisztika Bázistelep. Termékek kereskedelmi célú tárolása, töltési és lefejtési feladatainak ellátása közúton és vasúton.. Az anyagok tárolótartályokban vannak tárolva, forgalmazásuk közúti tartálykocsikkal biztosított A TERMÉSZETI KÖRNYEZETRE VONATKOZÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK A) METEOROLÓGIAI JELLEMZŐK A meteorológiai adatok Algyő térségére a szegedi meteorológiai állomásról származnak, 7 éves időszakra vonatkoznak ( között). Az alábbi adatokat tartalmazzák: Hónap I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ÉV % táblázat: Átlagos havi és éves relatív nedvesség [%] között - Szeged Hónap I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ÉV m/s 3,1 3,4 3,6 3,6 3,0 2,7 2,9 2,4 2,6 2,8 3,2 2,9 3,0 4. táblázat: Átlagos havi és évi szélsebesség [m.s -1 ] között Szeged

20 Irány I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ÉV É 3,4 3,2 3,8 3,1 3,1 2,7 2,8 2,6 2,8 2,2 2,9 2,7 2,9 ÉK 3,1 3,3 3,8 3,4 3,2 2,3 2,9 2,5 2,8 2,2 2,7 2,7 2,9 K 1,9 2,1 2,5 2,6 2,3 2,0 1,9 2,0 2,1 2,0 2,0 2,4 2,2 DK 3,2 3,5 3,5 3,8 3,1 2,4 2,6 2,6 2,7 3,1 3,5 3,5 3,2 D 2,9 3,0 3,5 3,7 3,1 2,3 2,6 2,3 2,7 3,4 3,6 3,0 3,1 DNY 2,5 3,1 3,6 3,4 2,5 2,3 2,5 2,4 2,6 3,1 2,6 2,6 2,8 Ny 3,2 3,3 3,6 3,4 2,9 2,5 2,9 2,4 2,5 2,6 2,7 2,9 2,9 ÉNy 4,2 4,5 4,6 4,5 4,0 3,8 3,7 2,9 3,2 3,6 4,1 3,5 3,9 5. táblázat: Átlagos havi illetve évi szélsebesség az adott irányban [m.s -1 ] között - Szeged B) GEOLÓGIAI ÉS HIDROLÓGIAI JELLEMZŐK A terület a Tisza folyó medréhez tartozik, hordalékos, feltöltött talajjal, melynek felső részét az agyagos kötött réteg borítja. Mértékadó talajvíz -0,6 és -1,10 között található. Az üzem területének terepszintje: 79,9és 80,1mBf A TERMÉSZETI KÖRNYEZET VESZÉLYEZTETETTSÉGE Az üzem telepítési körülményei súlyos balesetből adódó környezetre vonatkozó veszélyezettség szempontjából jónak mondható, hiszen Létfontosságú közműveket nem érint, Környezetében szántóföldi mezőgazdasági művelés történik, Az uralkodó szélirány nem a település irányába mutat, A legnagyobb kockázatot ami nem elhanyagolható a település viszonylagos közelsége jelenti. A súlyos balesetek környezetre gyakorolt hatását a rendszer integritásának megszűnését követő gázkiáramlás határozza meg. Mivel a kiáramlott gáz a kezdeti kétfázisú felhőből kiesőzni nem képes, továbbá az így keletkező homogén gázfázis a talajban akkumulálódni nem képes, a vízben nem oldódik, így az élő vizeket nem szennyezi és nem mérgező, A tüzek káros hatásai: 1. Hőtranszport (Hővezetés, konvekció, sugárzás) 2. Az égés során keletkező veszélyes anyagok: CO, CO 2, NO x, SO 2 A robbanás káros hatásai: túlnyomás, vákuum

BIZTONSÁGI JELENTÉS TISZAÚJVÁROS 2011. MÁJUS

BIZTONSÁGI JELENTÉS TISZAÚJVÁROS 2011. MÁJUS AES-TISZA ERŐMŰ KFT. BIZTONSÁGI JELENTÉS TISZAÚJVÁROS 2011. MÁJUS 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 2 1.1 A SÚLYOS BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS CÉLKITŰZÉSEK... 4 1.1.A) Szervezet és személyzet...

Részletesebben

BIZTONSÁGI JELENTÉS ALGYŐ PÉBÉTÖLTŐÜZEM NYÍLVÁNOS VERZIÓ. 4. számú revízió

BIZTONSÁGI JELENTÉS ALGYŐ PÉBÉTÖLTŐÜZEM NYÍLVÁNOS VERZIÓ. 4. számú revízió BIZTONSÁGI JELENTÉS ALGYŐ PÉBÉTÖLTŐÜZEM NYÍLVÁNOS VERZIÓ 4. számú revízió Készítette: Tóth János üzemvezető Jelentés elkészítésében szakértőként közreműködött: AGEL-CBI Számítástechnikai Kft. Budapest,

Részletesebben

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT.

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. NYILVANOS FELSŐZSOLCA Készítette KITE zrt. megbízásából az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2013. NOVEMBER VERZIÓ 1.0 Megrendelő: KITE zrt. FELSŐZSOLCAI TELEP

Részletesebben

LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Miskolci Telephely BIZTONSÁGI ELEMZÉS

LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Miskolci Telephely BIZTONSÁGI ELEMZÉS LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Miskolci Telephely 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet szerinti BIZTONSÁGI ELEMZÉS Nyilvános változat Miskolc, 2012. szeptember 23. 1 LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Miskolci Telephely

Részletesebben

BIZTONSÁGI JELENTÉS OPAL

BIZTONSÁGI JELENTÉS OPAL BIZTONSÁGI JELENTÉS OPAL Tartálypark ZRt. TELEPHELY Tiszaújváros NYILVÁNOS VÁLTOZAT 2014. Tartalomjegyzék: 1. Bevezetés, általános adatok... 4 2. A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem környezetének bemutatása...

Részletesebben

RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS

RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS Készítette a RUAG Ammotec Magyarországi ZRt megbízásából. az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2013. JÚNIUS 30. VERZIÓ 3.0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1)

Részletesebben

BIZTONSÁGI JELENTÉS KLORID Zrt. NYILVÁNOS VÁLTOZAT 2011. Tartalomjegyzék: 1 Bevezetés... 4 2 A Telephely környezetének bemutatása... 5 2.1 A Telephely elhelyezkedése, megközelíthetősége... 5 2.2 Lakott

Részletesebben

ALISCA AGRÁRHÁZ Kft. BIZTONSÁGI ELEMZÉS

ALISCA AGRÁRHÁZ Kft. BIZTONSÁGI ELEMZÉS BIZTONSÁGI ELEMZÉS KESELYŐSI ÚT 120. ALATTI TELEP NYÍLVÁNOS VÁLTOZAT Készítette az ALISCA AGRÁRHÁZ Kft megbízásából. a HVESZ KFT. BUDAPEST 2012. JÚLIUS 31. VERZIÓ 1.0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

J Ó V Á H A G Y O M! 2014. év...hónap...-n. E G Y E T É R T E K! 2014. év...hónap...-n. Melléklet Budapest IX. kerület Veszélyelhárítási alaptervéhez

J Ó V Á H A G Y O M! 2014. év...hónap...-n. E G Y E T É R T E K! 2014. év...hónap...-n. Melléklet Budapest IX. kerület Veszélyelhárítási alaptervéhez Melléklet Budapest IX. kerület Veszélyelhárítási alaptervéhez J Ó V Á H A G Y O M! 2014. év...hónap...-n.. Varga Ferenc tű. dandártábornok Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató E G Y E T É R

Részletesebben

Részletes elemzéssel vizsgált legsúlyosabb baleseti lehet ségek bemutatása...46 Következményelemzés...72

Részletes elemzéssel vizsgált legsúlyosabb baleseti lehet ségek bemutatása...46 Következményelemzés...72 TARTALOMJEGYZÉK 0. El zmények... 7 1. Súlyos balesetek megel zése... 9 1.1 Szervezet és személyzet...9 1.2 Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyek azonosítása és értékelése... 10 1.3

Részletesebben

Biztonsági jelentés Tiszamenti Vegyiművek Rt. Szolnok

Biztonsági jelentés Tiszamenti Vegyiművek Rt. Szolnok 1 Biztonsági jelentés Tiszamenti Vegyiművek Rt. Szolnok 1. A Tiszamenti Vegyiművek Rt. bemutatása A Tiszamenti Vegyiművek Részvénytársaság jogelődjét, a Tiszamenti Vegyiműveket (TVM) 1951-ben alapították.

Részletesebben

BIZTONSÁGI JELENTÉS NYILVÁNOS VÁLTOZAT OPAL ZRT. VÁMOSGYÖRKI TELEPHELY. 2014. december

BIZTONSÁGI JELENTÉS NYILVÁNOS VÁLTOZAT OPAL ZRT. VÁMOSGYÖRKI TELEPHELY. 2014. december BIZTONSÁGI JELENTÉS NYILVÁNOS VÁLTOZAT OPAL ZRT. VÁMOSGYÖRKI TELEPHELY 2014. december Tartalomjegyzék: 1. Bevezetés... 3 2. Általános adatok... 4 3. A veszélyes ipari üzem környezetének bemutatása... 5

Részletesebben

BIZTONSÁGI ELEMZÉS A TEVA GYÓGYSZERGYÁR ZRT. DEBRECENI TELEPÉN

BIZTONSÁGI ELEMZÉS A TEVA GYÓGYSZERGYÁR ZRT. DEBRECENI TELEPÉN A TEVA GYÓGYSZERGYÁR ZRT. DEBRECENI TELEPÉN Nyilvános verzió Debrecen, 2010. október 5. Tartalomjegyzék 1. A TEVA Zrt. alapadatai... 5 1.1. A debreceni telephely azonosító adatai... 5 2. A veszélyes üzem

Részletesebben

KITE MEZİGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS, HÓDMEZİVÁSÁRHELY

KITE MEZİGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS, HÓDMEZİVÁSÁRHELY KITE MEZİGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS, HÓDMEZİVÁSÁRHELY NYILVÁNOS VÁLTOZAT Készítette KITE Zrt. megbízásából. az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2012. DECEMBER 15. VERZIÓ 1.0 Megrendelı:

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló többször módosított 1996. évi XXXI. törvény 19. /1/bekezdés, valamint a 33/1999. (IX. 24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 26. szám 127. évfolyam 2012. november 23. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Utasítások Oldal 55/2012. (XI. 23. MÁV Ért. 26.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének

Részletesebben

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről Az Országgyűlés az Alkotmányból, a nemzetközi

Részletesebben

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete 2. RÉSZ A TŰZOLTÓSÁG SZERVEZETI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. november Szerkesztő: Duruc József 2.1. A tűzoltóság szervei, a

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996.

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. március 1-jétől TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: A MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA 1.1. Területi hatálya 1.2. Személyi hatálya 1.3.

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-5600 Békéscsaba Kazinczy utca 9. Telefon: 06/66 549-470 Fax: 06/66 441-628 Email cím: bekes.titkarsag@katved.gov.hu Szám:1199-2/2011. 2. számú példány

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR BUDAPEST, VIII. SZENTKIRÁLYI U. 26. - 28. - 30. 2011. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. XXXI. törvény

Részletesebben

Munka- és Tűzvédelmi feladatok a tankerületekben."

Munka- és Tűzvédelmi feladatok a tankerületekben. Munka- és Tűzvédelmi feladatok a tankerületekben." Készítette: Danyádi Ferenc En Saf Bt. 1 2013.02.20. Tisztelt résztvevők! A téma láttán, ilyenkor az alábbi kérdések vetődhetnek fel. Miről is lesz szó?

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklete) Elfogadva: 009. 04.07., hatályba lép: 01.05. Utolsó módosítás 015.

Részletesebben

CARGO-PARTNER KFT. BIZTONSÁGI JELENTÉS

CARGO-PARTNER KFT. BIZTONSÁGI JELENTÉS CARGO-PARTNER KFT. GYÁL, PROLOGIS PARK DC5. és DC8. ÉP. BIZTONSÁGI JELENTÉS 2013. A BIZTONSÁGI JELENTÉS NYILVÁNOS VÁLTOZATA! - 2 - Tartalomjegyzék: 1 Általános adatok... 6 2 A veszélyes anyagokkal foglalkozó

Részletesebben

1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról?

1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról? 1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról? a. Alaptörvény b. 2011. évi CXXVIII. törvény c. 2011. évi CXIII. törvény 2. Mely rendelet szabályozza a

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 33/2006. (IV. 27.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2006 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 33/2006. (IV. 27.) számú h a t á r o z a t a az Egyetem Tűzvédelmi Szabályzatának

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben