Biztonsági jelentés OLAJIPARI KARBANTARTÓ FEJLESZTŐ ÉS TERVEZŐ KFT. VASÚTI ÜZEM JURA IPARI PARK, ALGYŐ BIZTONSÁGI JELENTÉS. -Nyilvános változat -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biztonsági jelentés OLAJIPARI KARBANTARTÓ FEJLESZTŐ ÉS TERVEZŐ KFT. VASÚTI ÜZEM JURA IPARI PARK, ALGYŐ BIZTONSÁGI JELENTÉS. -Nyilvános változat -"

Átírás

1 OLAJIPARI KARBANTARTÓ FEJLESZTŐ ÉS TERVEZŐ KFT. VASÚTI ÜZEM JURA IPARI PARK, ALGYŐ BIZTONSÁGI JELENTÉS -Nyilvános változat - Készült: az AGEL-CBI Kft.által a hatósághoz beadott alapján. ALGYŐ JÚNIUS Ormay Tamás Ügyvezető igazgató

2 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK A SÚLYOS BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS CÉLKITŰZÉSEK A) Szervezet és személyzet B) A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyek azonosítása és értékelése C) Üzemvezetés D) A változások kezelése E) Védelmi tervezés F) Belső audit és vezetőségi átvizsgálás A VESZÉLYES IPARI KÖRNYEZET BEMUTATÁSA Az ipari környezet A veszélyes üzem érintett környezetének területrendezési elemei Más üzemeltetők veszélyes tevékenysége A természeti környezetre vonatkozó legfontosabb információk A természeti környezet veszélyeztetettsége A VESZÉLYES IPARI ÜZEM BEMUTATÁSA A veszélyes ipari üzemekre vonatkozó információk Helyszínrajz A veszélyes anyagok A veszélyes ipari üzem azonosítása A veszélyes tevékenységre vonatkozó legfontosabb infomációk INFRASTRUKTÚRA A) Külső elektromos és más energiaforrások B) Külső vízellátás C) Folyékony és szilárd anyagokkal történő ellátás D) Belső energiatermelés E) Belső elektromos hálózat F) Tartalék elektromos áramellátás G) Tűzoltóvíz hálózat H.) A melegvíz és más folyadék hálózatok I.) A híradó rendszerek J) Sűrített levegő ellátó rendszerek K) Munkavédelem L) Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás M) Vezetési pontok és a kimenekítéshez kapcsolódó létesítménye N) Elsősegélynyújtó és mentő szervezetek O) A biztonsági szolgálat P) Környezetvédelmi szolgálat Q) Az üzemi műszaki biztonsági szolgálat P) A katasztrófavédelmi szervezet S) Javító és karbantartó tevékenység T)A laboratóriumi hálózat U) A szennyvíz hálózatok V) Az üzemi monitoring hálózatok W) A tűzjelző és robbanási töménységet érzékelő rendszerek X) A beléptető rendszer és az idegen behatolás elleni védelem TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A normál üzemeltetéstől eltérő műveletek A LEGSÚLYOSABB BALESETI LEHETŐSÉGEK BEMUTATÁSA A VESZÉLYEZTETÉS ÉRTÉKELÉSE A súlyos baleset lehetőségének azonosítása Következmény analízis A frekvenciák meghatározása a vasútüzem lehetséges csúcseseményeire Kockázatok meghatározása ESZKÖZ RENDSZER... 63

3 1.8.A Veszélyhelyzeti vezetési létesítmények B A vezetőállomány veszélyhelyzeti értesítésének eszközrendszere C Az Üzemi dolgozók veszélyhelyzeti riasztásának eszközrendszere D A veszélyhelyzeti híradás eszközei és rendszere E A távérzékelő rendszerek F A helyzetértékelést és a döntések előkészítését segítő informatikai rendszerek G A riasztást, a védekezést és a következmények csökkentését végző végrehajtó szervezetek H. Rendszeresített egyéni védőeszközök J. A védekezésbe bevonható (nem közvetlen erre a célra létrehozott) belső és külső erők és eszközök BIZONSÁGI IRÁNYÍTÁSI RENDSZER... 67

4 1.1 A SÚLYOS BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS CÉLKITŰZÉSEK Az OKFT Kft. biztonsági politikájának elve A biztonsági politika célja a biztonság megőrzése, illetve javítása a megrendelők, a szolgáltatást igénybevevők és az alkalmazottak érdekében. A súlyos balesetek megelőzésére a hiányosságok feltárása, eljárások kidolgozása azok kiküszöbölésére, a kockázatok csökkentésére Az eljárások megvalósítása, a kitűzött célok nyomon követése annak érdekében, hogy a vasútüzemi szolgáltatást a biztonságosabb működés irányába fejlessze. Az O.K.F.T. Kft. Vasútüzem biztonsági politikája A biztonsági politika céljai: elsődleges cél a baleset megelőzés, a közlekedés biztonsági szint javítása, a biztonságot veszélyeztető események megelőzése. a biztonsági kockázat csökkentése az áruszállítási technológia, a vasúti közlekedés, járműüzemeltetés, illetve egyéb vasúti szolgáltatások biztonságos lebonyolításához szükséges feltételek biztosítása, illetve azok folyamatos javítása a biztonságért való felelősség pontos szabályozása, a vezetők és alkalmazottak biztonsági felelősségének fokozása, a biztonsági kultúra növelése, A biztonsági politika tartalma: valamennyi munkavállalónk személyes felelősségnek tekinti a biztonság megvalósítását a vasúti pálya és a vasúti járművek közlekedésbiztonsági állapotának biztosításával kapcsolatos feltételek javítását elsődleges szempontnak tartjuk a munkavállalók szaktudásának, elhivatottságának folyamatos növelése, melynek megvalósítása érdekében figyelembe vételre kerülnek a munkavállalók javaslatai is a MÁV Zrt.- vel, MÁV Cargo Zrt.-vel és más vasútvállalatokkal való együttműködés színvonalának fokozása, a biztonsági szint növelése érdekében a Kft. Biztonságirányítási Rendszert (BIR) működtet, melynek működését az Ügyvezető igazgató és a Műszaki vezető felügyeli. a Kft. vasútbiztonsági felelőssége kiterjed az alvállalkozókra is, azok tevékenységét biztonsági szempontból felügyeli, a megfogalmazott biztonsági célok eléréséhez szükséges tennivalókat biztonsági programban szerepeltetjük, és azok végrehajtását rendszeresen értékeljük, a Kft. vezetése valamennyi alkalmazottjával megismerteti a biztonsági politikáját. Algyő, június 30.. Ormay Tamás

5 1.1.A) SZERVEZET ÉS SZEMÉLYZET A vasútüzem vezető felett a munkáltatói jogokat a Szolgáltató ügyvezető igazgatója gyakorolja. A kiszolgáló vasútüzemi személyzet felett a munkáltatói jogokat szintén a Szolgáltató ügyvezető igazgatója gyakorolja, a közvetlen felügyeletet a vasútüzem vezetője látja el. Az OKFT Kft. szervezeti rendje, a súlyos balesetek megelőzésével és a súlyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos üzemen belüli feladatok, hatáskörök lehatárolása. A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉST BIZTOSÍTÓ ÁLTALÁNOS-, ÉS VÉSZHELYZETI FELADATOK, HATÁSKÖRÖK A hatósághoz beadott változatában az egyes munkakörökre az alábbi szempontok szerint került részletesen bemutatásra. Beosztás Ügyvezető igazgató Vasútüzem vezető Műszakvezető Tolatásvezető Mozdonyvezető Kocsirendező Intézkedési jogosultság normál üzemmód esetén Intézkedési jogosultság havária, esetleges katasztrófa esetén 1. táblázat: A biztonságos üzemeltetést biztosító általános-, és vészhelyzeti feladatok, hatáskörök Riasztásért felelős

6 Értesítési rend TŰZESET, SÚLYOS MUNKABALESET, VESZÉLYES ANYAG SZABADDÁ VÁLT, KATASZTRÓFA HELYZET Az eseményt észlelő munkavállaló zárt láncú tolatórádión keresztül jelent Vasútüzem műszakvezető 70/ MENTŐK 104 TŰZOLTÓK FER Létesítményi Tsg: Hiv. Önkorm. Tsg 104 Vasútüzem vezető OKFT Kft Ügyvezető ig AGE. Gázdiszpécser : MÁV Zrt Algyő és MÁV Főirányító RENDŐRSÉG 107 Algyő Önkormányzat Szakhatóságok: ÁNTSz: Alsó-TiszaVidéki Környezetvéd. Felü Gáztermék Töltő FLÜ Diszpécser RKM telephely Szomszédos veszélyeztetett létesítmények: A JURA Park vállalkozóit bemutató külön táblázatban ábra: Értesítési rend katasztrófa helyzetben

7 1.1.B) A VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SÚLYOS BALESETI VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE Az OKFT Kft.-ben lehetséges katasztrófák forrásai a következők lehetnek: A társaságon belüli katasztrófák: tűz- és / robbanás a vágányokon álló vagonok esetében, veszélyes kémiai anyagok tárolásánál bekövetkező nagymennyiségű kiáramlás, kiömlés, Természeti katasztrófák: árvíz, vihar, földrengés A szomszédos társaságoknál bekövetkezett üzemzavar, katasztrófa során bekövetkező események, amelyek a munkavállalókat és az álló vagonokat veszélyeztethetik. Tevékenységek: Minden tevékenységet eljárásokkal, munkautasításokkal a technológiai, műveleti, karbantartási illetve egyéb belső utasításokkal szabályoznak, amely tartalmazzák az egészségvédelmi és biztonsági tényezők figyelésének folyamatát is. A munkaeszközöket és munkahelyeket rendszeresen átvizsgálják és karbantartják. Áruk, szolgáltatások vásárlása és külső források alkalmazása Mind a beszállítókat, mind az OKFT Kft. területén tevékenységet folytató alvállalkozókat tájékoztatják a betartandó munkahelyi, egészségvédelmi és biztonsági követelményekről, a rendszer működtetésével kapcsolatos elvárásokról, hogy azokat figyelembe vegyék és betartsák teljesítéseik során. Előnyben részesítik azokat, aki vállalják az elvárásainknak megfelelő működést és elfogadják a munkahelyi egészségvédelmi- és biztonságpolitikát. Veszélyes feladatok A veszélyes feladatokat azonosítják, a munkamódszerek előzetesen meghatározásra és jóváhagyásra kerülnek, a veszélyes feladatokat végző személyeket előzetesen kiképezik, és munkaengedélyezési eljárások alapján foglakoztatják. Az alkalmazandó módszerek, feladatok, felelősségi- és hatáskörök, valamint a dokumentum részleteit az Munkavédelmi kockázatfelmérés dokumentumai tartalmazzák. Veszélyes anyagok Veszélyes anyagok készleteit nyilvántartják, intézkednek a biztonságos tárolásáról és a hozzáférhetőség ellenőrzéséről, gondoskodnak az anyagok biztonságával kapcsolatos adatokról és egyéb ezekre vonatkozó információról, valamint ezek hozzáférhetőségéről. A biztonság fenntartása Az üzem és a berendezések biztonságának fenntartása érdekében gondoskodnak az üzemek és berendezések ellenőrzéséről és karbantartásáról, az egyéni védőeszközök használatának és állapotának az ellenőrzéséről és karbantartásáról, a hozzáférések korlátozásának ellenőrzéséről, a védelmi rendszerek felügyeletéről és vizsgálatáról.

8 Vészhelyzeti felkészültség és reagálás Vészhelyzetnek tekinthető az OKFT Kft. területén folytatott tevékenység során bekövetkezett olyan eseményt, amelynek hatása meghatározott határértéket meghalad, a normális üzemeltetési feltételektől eltér, megszüntetése rendkívül beavatkozást igényel. A potenciális vészhelyzetek azonosítása a veszélytényezők azonosítása során történik, melyekre és a vészhelyzetek kezelésére utasítások, tervek (Belső Védelmi Terv, Veszélyhelyzeti Alapterv és Tűzriadó terv) kerültek kidolgozásra, ezek tartalmazzák a vészhelyzetek leírását és az ilyenkor teendők részletezését. A vészhelyzeti berendezések biztosítása alkalmazási gyakorlata Az OKFT Kft. gondoskodik e szabályozások teszteléséről, begyakoroltatásáról, melyet rendszeres időközönként a Biztonságtechnikai vezető szervez meg. A gyakorlatok elvégzését dokumentálják, eredményét kiértékelik, és szükség esetén helyesbítő tevékenységeket végeznek. A reaktív monitoring A balesetek, tűzesetek, üzemzavarok, majdnem balesetek, események kivizsgálása, bejelentése, kivizsgálása szabályozott körülmények között történik, amelyek tanulságait, tapasztalatait a megelőző intézkedések kidolgozásához figyelembe vesszük. (Lásd: MVSz III. fejezet 3.4, 3.5 és VIII. fejezete)

9 1.1.C) ÜZEMVEZETÉS Ügyvezető Igazgató Ormay Tamás Vasútüzem vezető Szélpál Géza Vasútüzem műszakvezetők 5 fő Tolatásvezetők 4 fő Mozdonyvezetők 5 fő Kocsirendezők* 8 fő Tolatásvezetői vizsgával is rendelkeznek 2. ábra: Szervezeti ábra

10 1.1.D) A VÁLTOZÁSOK KEZELÉSE Az egészségvédelmi és munkabiztonsági változtatásokat, helyesbítő tevékenységet az ügyvezető igazgató és szakterületén a vasútüzem vezető is kezdeményezheti. Az egészségvédelmi és munkabiztonsági programmal kapcsolatban bárki javaslatot tehet, amelyet feljegyzés formájában a közvetlen felettesén keresztül megküld az ügyvezető igazgatónak, aki gondoskodik a javaslat elbírálásáról. Amennyiben szükséges az egészségvédelmi és munkabiztonsági munkaprogram pontban leírtak miatti módosítása, az ügyvezető igazgató gondoskodik módosított lapok elosztásáról. Döntés a tevékenység indításáról Döntéshozatal előtt a Kft. ügyvezetője bármikor kikérheti az érintett területek más szakembereinek, vezetőinek véleményét. A helyesbítő tevékenység indításáról hozandó döntés előkészítése során figyelembe kell venni annak költségvonzatait, az egészségre és biztonságra gyakorolt hatásait, valamint, hogy mennyiben szolgálja az egészségvédelmem és biztonság irányítás rendszerének fejlesztését. A tevékenység végrehajtása Az egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerrel kapcsolatos eltérések okainak kiküszöbölésére indított tevékenység dokumentumának a következő elemeket kell tartalmaznia: az eltérés pontos megfogalmazását az eltérés okának elemzését a helyesbítő intézkedések pontos meghatározását, a bevezetés határidejét, felelősét, a helyesbítés végrehajtásáig fenntartott szabályozó, felügyelő tevékenység módját, felelősét, az intézkedés végrehajtásának és hatásosságának ellenőrzési módját, elfogadási kritériumát, felelősét és határidejét. A helyesbítő tevékenység indításának jóváhagyása után az ügyvezető kötelessége késedelem nélkül megkezdeni a tevékenységgel kapcsolatos intézkedéseket, a kijelölt felelősökkel megismertetni a feladatot. Megelőző tevékenység Az egészségvédelem és biztonságirányítás rendszer információ elemzésének célja, hogy a lehetséges eltérések bekövetkezésének megelőzésére alkalmas intézkedések kerüljenek meghatározásra és bevezetésre. 1.1.E) VÉDELMI TERVEZÉS Veszélyelhárítási alapterv A havária terv az OKFT Kft minden munkavállalójára (a vészhelyzetben bármilyen okból a Kft. területén tartózkodó személyekre), továbbá a területen működő jogi személyiségű vállalkozásokra kiterjed. Vészhelyzet esetén az eljárási utasítások meghatározzák a magatartási szabályokat és mindazon feladatokat, amelyek megtételével a normál üzemmenet fenntartható vagy visszaállítható.

11 Riasztási terv A veszélyelhárítás eredményességét döntően befolyásolja a pontos, szakszerű és gyors riasztás, hogy vészhelyzet észlelése után a legrövidebb időn belül az illetékesek és a hatékony beavatkozást biztosító szakemberek és technikák a helyszínen rendelkezésre álljanak. Az üzemvész-elhárítás során elsődleges a veszély észlelése. Minden munkavállaló kötelessége az általa észlelt veszélyre az illetékesek (közvetlen munkahelyi vezető, vagy annak felettese) figyelmét késedelem nélkül felhívni. A veszélyhelyzet jelentése A veszélyhelyzet felmérését követően az azt észlelőnek és/vagy érintettnek az Értesítési rend szerint haladéktalanul jelenteni kell: a rendkívüli esemény helyét, a vészhelyzet során előállott körülményeket, az esemény jellegét, (tűz, robbanás, gázömlés stb.) sérülés, romosodás mértékét, a veszélyeztetett személyek számát, várható további következményeket, javasolt intézkedéseket, illetve a kért segítséget. Minden balesetet, üzemzavart és tűzesetet a Munkavédelmi Szabályzat VIII. fejezete, a Tűzvédelmi Szabályzat 7., 8., 20. pontja illetve a BIR 12., 13. és 14 pontja szerint jelenteni kell. Az üzemvész-elhárítási tevékenység irányítása Az elhárítási tevékenység egyszemélyi felelős vezetője eltérő utasítás hiányában mindig a helyszínen tartózkodó és az elhárítási tevékenységbe bekapcsolódott, legmagasabb beosztású vezető (a továbbiakban mentésvezető, vagy mentésirányító). Az elhárítási tevékenység irányítását a rendeletileg hatáskörükbe utalt esetekben átvehetik, illetve automatikusan átveszik a helyszínre érkező: FER Létesítményi Tűzoltóság, Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, polgári védelmi egységek parancsnokai, Szakterületek vonatkozásában az egészségügyi szervek, mint az Országos Mentőszolgálat, ÁNTSZ illetékes vezetői, Lakott területek veszélyeztetése esetén az illetékes polgármester Mentésirányító központok Operatív vezetési pont az OKFT Kft. Vasútüzem épület műszakvezetői irodája Mentésirányító bizottság (mentési törzs) A mentésirányító feladatát közvetlen beosztottai és az elhárításba bekapcsolódott személyek, egységek, illetve szervezetek segítségével látja el. Az elhárításba bekapcsolódott vállalati egységek vezetői (vagy intézkedési joggal felruházott képviselői) tartózkodási helyüktől függetlenül, automatikusan, bizottságot alkotnak. Az így létrejött bizottságot a mentésvezető irányítja. A mentésben résztvevők jogai és kötelességei: A mentésben résztvevők munkavállalók a mentésvezetőtől, illetve feletteseiktől kapott utasításokat fegyelmezetten; az adott körülmények között tőlük elvárható szakmai színvonalon, a személyi biztonság figyelembevételével kötelesek végrehajtani.

12 A mentésben résztvevő személyek kötelesek használni a feladat ellátásához alkalmas védőfelszereléseket. A mentésben résztvevő személyek kötelesek az általuk észlelt rendellenességekről vagy a csak általuk ismert veszélyekről a mentés irányítóit tájékoztatni. A mentés szakfeladatai Általános szabály: A mentési feladatokat irányító vezetők szakterületük kérdéseiben önállóan, saját felelősségükre döntenek. Biztonságtechnikai feladatok: a tűzoltósággal való együttműködés szervezése a munkavédelmi és tűzvédelmi védőfelszerelések rendelkezésre bocsátása a szakterületi hatáskörbe tartozó biztonságtechnikai mérések elvégzése, mérésen alapuló veszélyellenőrzés megszervezése a bekövetkezett balesetek kivizsgálásának megkezdése, illetve megszervezése az elhárítási, helyreállítási munkák biztonságtechnikai ellenőrzése, az újraindulás feltételeinek véleményezése. A biztonságtechnikai feladatok végrehajtásának irányítója az ügyvető, vagy megbízottja. Sérültek szállítása Társaság területén bekövetkező havária esetén a sérültek ellátására - elsősegélynyújtását követően a mentők riasztása. (104 telefonszámon ). Tömeges sérülések esetén a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság bevonásával sürgősségi sérültszállítás lehetőségeként riasztani kell az OMSZ Légi Mentőszolgálatát. Gépészeti elhárítási, karbantartási feladatok megsérült berendezések, készülékek, épületek ideiglenes statikai biztosítása, közreműködés romosodott környezetben bezárt személyek (sérültek) feltárásában és kimentésében, a társasági egységek ivó- és ipari víz, stb. ellátásának biztosítása, az OKFT Kft. egységei belső víz-, gáz és szükség szerint egyéb energia felhasználásának szabályozása (korlátozása), az energiaellátó vezetéken (hálózaton) szükséges kiszakaszolások végrehajtása, javításának megszervezése, a Tűzivíz rendszer vízigényt kielégítő kapacitású üzemeltetése, tartalék tűzi víz kivételi helyek előkészítése, szükség esetén vízszivattyúk provizórikus telepítése, csatorna elzárások, csatornaszem lefedésének megszervezése, A gépészeti feladatok irányítója az ügyvezető. Amennyiben a feladatok meghaladják az üzem lehetőségeit, külső erők bevonására kerülnek Villamos energia ellátási feladatok a mentésirányító által igényelt munkák soron kívüli elvégzése, a mentés érdekében szükségessé váló feszültségmentesítések megszervezése, ideiglenes villamos betáplálások kiépítése és üzemeltetése igény szerint, ideiglenes térvilágítási rendszer kiépítése és üzemeltetése igény szerint,

13 Irányítástechnikai feladatok az üzem vészhelyzet által nem érintett vagonok mentése, az üzem vészhelyzettel és mentéssel kapcsolatos adatrögzítésben való közreműködés, Környezetvédelmi feladatok A környezetbe kikerült veszélyes anyag, valamint azok égése során keletkezett füsgázok/égéstermékek szennyezik a környezetet. Szakember szükség esetén a szakhatóság - bevonásával kell tervezni és szervezni: a talaj-, a felszíni és a felszín alatti vizek védelmét a levegőszennyezés elleni védelmet Dokumentációs feladatok: mentési munkálatokba bevont, illetve mentési feladatra berendelt személyek nyilvántartásának megszervezése, út, vasút, víz, csatorna, villamos hálózati tervek rendelkezésre bocsátása, technológiai, gépészeti, építészeti, valamint villamos műszeres tervek rendelkezésre állásának megszervezése. Szükség esetén provizóriumok azonnali megtervezésének biztosítása, stb Ellátási feladatok: a mentésben étkezésének megszervezése az időjárástól függően a meleg itallal való ellátás megszervezése védőfelszerelésekkel való ellátásának megszervezése pihenésről és alvásról való gondoskodás stb 1.1.F) BELSŐ AUDIT ÉS VEZETŐSÉGI ÁTVIZSGÁLÁS A belső szabályzatokban rögzített ellenőrzési módszerek elsődleges célja, hogy összevesse a meglévő helyzetet a normatív követelményekkel ezen belül az ellenőrzések a rendszerre, a folyamatokra és az állapotokra terjednek ki. Aktív monitoring Az aktív monitoring körébe tartozik a műszakvezetők, napi munkahelyi ellenőrzési kötelezettsége, amely a szabályzatokban, a munkautasításokban, illetve a munkaköri leírásokban kerültek rögzítésre. Az aktív monitoring körébe tartózóan a Társaság elvégeztette és szükség szerint folyamatosan végzi a munkahelyi kockázatok értékelését, amelyet a törvényben meghatározottak szerint határidőre teljesített.

14 1.2 A VESZÉLYES IPARI KÖRNYEZET BEMUTATÁSA AZ IPARI KÖRNYEZET A terület teljesen közművesített a MOL Nyrt. saját belső rendszeréről. Földrajzi fekvése kedvező. Közvetlen közúti, vasúti, összeköttetéssel rendelkezik a szomszédos megyei jogú városok Szeged, illetve Hódmezővásárhely felé. Szeged irányából vízi és légi elérhetősége is biztosított. Az ipari park és technológiai központ a 47. számú országos főútvonalon közelíthető meg Szeged felől négysávos úton. Algyő külterületét átszeli az M43-as jelű, az M5-ös autópályát Nagylakkal összekötő tervezett gyorsforgalmi út nyomvonala. Algyő a nagy forgalmú (Szeged-Békéscsaba) vasútvonal mellett fekszik, korszerű vasútállomással rendelkezik, ehhez kapcsolódik a MOL Nyrt. tartályos vagontöltője. Vasúti iparvágány köti össze a Szeged-Békéscsaba vasútvonallal. Fontos tiszai átkelőhely, a vasúti híd 1870-ben épült, mellette 1974-ben adták át az új közúti hidat. Az Algyőhöz legközelebbi repülőtér Szegeden található, mely regionális jelentőségűvé válhat. Algyőn jelenleg ideiglenes kikötő működik. A Tisza Gabonakereskedő és Kikötőüzemek Kft. Kisnyomású gázellátó rendszeren keresztül a Szolgáltató szolgáltatja a gázt. A gáz minősége megegyezik az országos vezetékbe továbbított gáz minőségével. Az áramellátás a MOL Nyrt. 120/6/20 kv-os hálózatáról a szociális épület kazánház felőli oldalánál lévő 6 kv-on megtáplált alállomásról, 380 V-on történik. A megtáplálás földalatti kábelen történik. Az egész terület csatornázott. A Kiszolgáló Ipartelep csatornahálózata elválasztó rendszerű. A csatornák végpontja a víztorony melletti szennyvízátemelő MOBA akna, ahonnan az összegyűlt szennyvizet az Algyő melletti biológiai eleveniszapos tisztítóba nyomják. Az ipari szennyvíz kibocsátási és kezelési lehetőség megoldott az ipari park és technológiai központ területén. A kiszolgáló ipartelepet a föld alá fektetett műanyag-kp-vezeték látja el ivó- és szociális vízzel. A vezeték a MOL kb. ivóvíz rendszeréhez csatlakozik, amelyet minden más ivóvíz hálózattól függetlenül a MOL üzemeltet. Az ivóvíz forrása a Kiszolgáló ipartelepen lévő víztorony melletti 2 db, valamint az olajmezőn létesített, jelenleg tartalékban lévő, még üzemképes 2 db vízkút. A felszíni vizek nyíltszelvényű árokban kerülnek elvezetésre. A területnek külön felszíni- és csapadékvíz gyűjtő- és elvezető rendszere épült. Az ipari park és technológiai központ területén lévő épületek önálló központi fűtéssel ellátottak. Az ipari park és technológiai központ rendelkezik digitális központtal, ahonnan lehetőség van a MOL belső hálózatához, vagy fővonalhoz csatlakozni. Az épületek optikai kábelhálózattal rendelkeznek. Az A szociális épület tetején található egy lézeres adatátviteli egység. A hagyományos rendszerű réz eres törzskábel külső végpont kezelésére alkalmas. A szolgáltató a PanTel Technocom Kft. és az Invitel Zrt.

15 1.2.2 A VESZÉLYES ÜZEM ÉRINTETT KÖRNYEZETÉNEK TERÜLETRENDEZÉSI ELEMEI A) A LAKOTT TERÜLET JELLEMZÉSE Az OKFT Kft. környéke lakott terület.. Az üzemtől 800 m távolságra találhatók a legközelebbi lakóépületek. Az Algyői Önkormányzat Szabadidő Központ távolsága mintegy 1333 méter. A település az üzemtől Észak-Északkeleti irányba, míg a Szabadidő Központ az üzemtől keletre található. A település területe: 7577 ha (70,3 km 2 ), lakosainak 5421 fő, nem sűrűn lakott jól áttekinthető sík területen fekvő község. Középpontja illetve közintézményei légvonalban is több mint 1500 m-re esnek az üzemtől. Algyő Csongrád megye délkeleti részén, belterületével a Tisza jobb partján helyezkedik el. Alapvetően helyzetét a Tisza közelsége, Szeged Megyei Jogú Várostól való 10 km-es, Hódmezővásárhelytől pedig 15 km-es távolsága determinálja. Területén halad át a 47-es országos főútvonal, és ezzel majdnem egyező tengelyű Szeged-Békéscsaba irányában fekvő vasútvonal. Ebből adódóan egy közúti híd és egy vasúti híd biztosítja a Tiszán az átjutást. Algyő egész területével szerves része a Duna-Tisza közötti hátságnak, geodéziailag legmagasabb pontja a vasútállomás épülete, ami 72,5 méterre van az Adriai tenger szintje felett. Algyő külterülete délen Szegeddel, északon Hódmezővásárhellyel, nyugaton Sándorfalvával, keleten Maroslelével határos B) A LAKOSSÁG ÁLTAL LEGINKÁBB LÁTOGATOTT LÉTESÍTMÉNYEK A községnek jelenleg nincsen jól körülhatárolható központja, jelentősebb létesítményei a templom, iskola, Faluház, Sportcentrum, melyek mind egymáshoz viszonylag közel, méter átmérőjű körön belül találhatók. Lakások száma: 1903 db Szabadidőközpont Közvetlenül a Tisza mellet található, 4 hektáros, parkosított területen. Az épületekben 2-4 ágyas szobák várják a vendégeket (40 fő). A 24 fős oktatóteremben is rendelkezésre áll a képzéshez, egy 484 m ²-es terem szolgál a nagyobb rendezvények lebonyolítására. A létesítmény alkalmas nyári gyermektáborok helyszínéül is. A park területén felállítható 150 személyes sátor nagyobb rendezvényekhez igénybe vehető. Egyesített Szociális Intézmény, Egészségház. Algyő Község Önkormányzat Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. Idősek Napközi Otthona. Az algyői Idősek Napközi Otthona 11 főnek biztosít szállást. További két szakfeladat ellátásának ad otthont az intézmény.: A nappali ellátást jelenleg 38 fő veszi igénybe, a szociális étkeztetést 37 fő. Az intézmény folyamatosan nyitva tart, vezetővel együtt 8 főt foglalkoztat. Szivárvány Óvoda Kastélykert u. 17. Csoportos óvoda 210 fő gyermekkel. Alsó és felső tagozatú általános iskola 369 tanulóval, 31 pedagógussal, 1 szabadidő szervezővel és 10 technikai dolgozóval. ( Algyő, Kastélykert u. 59).

16 1.2.2.C) KÜLÖNLEGES ÉRTÉKEK, NEVEZETESSÉGEK Szent Anna templom A ma is álló templom - a barokk sisak kivételével - középkori eredetű. Nyugati oldalán nyomott, csúcsíves ajtó töri át egyszerű téglakerettel, két déli sarkához egy-egy háromszakaszos diagonális támpillér támaszkodik. Építésének idejét csak tág időhatárok között, a XIV. század és a XV. század vége közötti időszakra tudjuk meghatározni. A templom falán emléktábla jelzi a világháborúk elesetteinek nevét. Süli András ház Süli András a magyar naiv művészet kiemelkedő alakja volt, Algyőn utcát neveztek el róla, s a házon emléktáblát helyeztek el. Megkapta az Algyő Első Díszpolgára kitüntető címet. A község képviselőtestülete hamvait hazahozatta, és október 1-jétől hazai földben, a temetőben elhelyezett díszsírban talált nyugodalmat. Kligl Sándor, Gondoskodás című szobra Az Egészségház előtt. Hősi halottak emlékműve Az algyői temető bejáratának közelében állították föl 1999-ben, Algyő napján D) ÉRINTETT KÖZMŰVEK Az üzemtől keleti irányban mintegy 1880 méter húzódik a Tisza folyó tengelytávolságban, árvízvédelmi gát távolsága 1770 méter. Az üzem területétől északkeleti irányban mintegy 267 méter távolságra húzódik a 47-s számú főközlekedési út, jelentős forgalommal. Nyugati irányba mintegy 70 méter távolságra húzódik a Szeged-Békéscsaba vasúti vonal, jelentős forgalommal. Az üzemtől dél-keleti irányban 2930 méter távolságra található a Szegedi Vízmű Kft. Szennyvíztisztító telepe. Az üzemtől dél-nyugati irányban 1870 méter távolságra található a MOL Nyrt. termálkútja és annak vezetékhálózata. Az üzemtől északi irányban mintegy 2000 méter távolságra, a Tisza vonalát keresztezve, húzódik a Szeged-Hódmezővásárhely nagynyomású földgáz távvezeték.

17 1.2.2.E) AZ IPARI ÜZEM KÖRNYEZETÉBEN MŰKÖDŐ SZERVEZETEK Az OKFT a Jura Ipari Park területén található meg. Az ipari park és technológiai központban jelenleg működő cégek ezer szállal kötődnek az olajiparhoz. Profiljukat tekintve szénhidrogén ipari vertikumként vagy az üzemelést kiszolgálóként kapcsolódnak egymáshoz. Az Algyő Park Kft., mint üzemeltető mellett az alábbi vállalkozások működnek jelenleg az ipari park és technológiai központban: Név 1 A-10 Környezetvédelmi Zrt. 2 ATYS-co Kft. 3 Baliosz-Trans Kft. 4 Baltrans Árufuvarozási Kft. 5 Bauforg Kft. 6 Benelux-Gastro Kft. 7 Best of Rekreáció Kft. Horváth István ügyvezető 8 COOP BAU S.R.L. Magyaro.-i Fióktelepe 9 Csőszerlabor Anyagvizsgáló és Szolgáltató Kft. (Alfy Planéta) 10 Diász Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató. Kft.. 11 Drill-Car Kft. 12 Dr. Kasza és Fia Kft. (üzemorvos) 13 EBKSZ Kft ( Szabó Sándor) 14 Energia Kazánjavító Kft. 15 Frissbeton Kft. 16 Ganz Motor Kft. részleges felmondás nov. 10.-vel 17 Gáztrans Hungária Kft. 18 Geotextil Kft. 19 GLB Alkatrészgyártó és Szerelőipari Vállalkozási Kft. 20 Hajdú Mobil-Trans Hajdú László Egyéni Vállalkozó 21 Halas-Tech Kft. 22 Halliburton Germany Hungarian Branch 23 INVITEL TECHNOCOM Kft. 24 Jaf Holz Ungarn Kereskedelmi Kft. 25 "JÓLÉT" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 26 Kerám-Trade Kft. 27 Klasschem Kft.

18 Név 28 MAG-Agrex Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 29 MB Vagyonkezelő Kft. 30 Metkon Ds Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 31 Mérker 2007 Zrt. 32 Mobilgas Kft. 33 MOL Nyrt. Logisztika Algyői Bázistelep 34 MOL Nyrt. Logisztika Vasúti-, közúti terméktöltő 35 Multicom Hungary Ker. és Szolg. Bt. 36 Nanobakt Kft. 37 OKFT Kft. 38 Páder Zsolt egyéni vállalkozó 39 PANNON GSM Távközlési Rt. 40 Piki Festő-Mázoló Kft. 41 Rotary Fúrási Zrt. 42 Schenker Kft. 43 Sinkovill Bt. 44 Tejtranszport Kft. 45 Tempo Egészségpénztár Kft. 46 Total Hungaria Kft. (széf) 47 Urbán Mihály teherfuvarozó 48 Útvasút Kft. 49 Vámos Cukrász Kft. 50 West Bridge Kft. 2. táblázat: A Jura Iparipark területén található vállalkozások MÁS ÜZEMELTETŐK VESZÉLYES TEVÉKENYSÉGE A térségben üzemelő létesítmények közül az alábbiak lehetnek hatással az üzemre. 1. MOL Nyrt. Logisztika Gáztermék tárolás Atmoszférikus PB tároló. A tároló biztosítja a PB fogyasztásában jelentkező csúcsigények kielégítését, egyben a feldolgozó üzemek éves szinten történő egyenletes kiterhelését. 2. PRÍMAGÁZ Hungária Zrt Propán-bután töltő és tároló üzeme. : Gázátvétel gáztárolás, Tankautós szállítás kiszolgálása,

19 Palacktöltés, palackos szállítás kiszolgálása, Gázpalack biztonságtechnikai felülvizsgálata, palackjavítás 3. MOL Nyrt Algyői Gázüzem. : Az Algyő térségében termelt és a kőolajtól leválasztott olajkísérő gázok, ill. átfordult segédgázok előkészítése. A feldolgozás technológiai egységeiben cseppfolyós szénhidrogén céltermékeket állítanak elő.. 4. MOL Nyrt TKD Logisztika PBTT Töltő-lefejtő Algyő. : Az Algyői Gázüzemében előállított, a Gáztermék tárolás E-10 tartályparkban bekevert cseppfolyós szénhidrogén termékek vasúti-, közúti szállítótartályos és konténeres kiszerelése. Megrendelési igények szerinti tiszta gáztermékek előállítása. 5. MOL Nyrt. Logisztika Gázterméktárolás E-10 tartálypark, Az Algyői Gázüzem termékeinek (propán, i-bután, n-bután, pb-keverék, i-pentán, n- pentán) fogadása. és tárolása. Megfelelő összetételű PB keverék előállítása Külső nyersanyag fogadása: beadása az üzembe feldolgozásra, a feldolgozott termékek fogadása A tárolt termékek szivattyús kiszállítása a PBTT Töltő-lefejtő, a PRIMAGÁZ algyői palackozója és az Atmoszférikus PB-tároló felé. 6. MOL Nyrt. TÁSZ Raktár- és Készletmenedzsment, (RKM) SCHENKER Kft.: Nem veszélyes, normál kereskedelmi áru tárolása, raktározása. A MOL Nyrt.-vel kötött szolgáltatói szerződés alapján a Tartályparknál és a Szivattyúszíneknél áttöltési feladatok végzése 7. Az MB Kőolajkutató Zrt savlefejtője A telephelyen tárolt veszélyes anyagok mennyisége a 18/2006. (I. 26.). K. r. 1. sz. mell. 2. táblázat alapján történő besorolás szerint számolva - nem éri el az alsó küszöbértéket. 8. MOL Nyrt. Logisztika Bázistelep. Termékek kereskedelmi célú tárolása, töltési és lefejtési feladatainak ellátása közúton és vasúton.. Az anyagok tárolótartályokban vannak tárolva, forgalmazásuk közúti tartálykocsikkal biztosított A TERMÉSZETI KÖRNYEZETRE VONATKOZÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK A) METEOROLÓGIAI JELLEMZŐK A meteorológiai adatok Algyő térségére a szegedi meteorológiai állomásról származnak, 7 éves időszakra vonatkoznak ( között). Az alábbi adatokat tartalmazzák: Hónap I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ÉV % táblázat: Átlagos havi és éves relatív nedvesség [%] között - Szeged Hónap I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ÉV m/s 3,1 3,4 3,6 3,6 3,0 2,7 2,9 2,4 2,6 2,8 3,2 2,9 3,0 4. táblázat: Átlagos havi és évi szélsebesség [m.s -1 ] között Szeged

20 Irány I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ÉV É 3,4 3,2 3,8 3,1 3,1 2,7 2,8 2,6 2,8 2,2 2,9 2,7 2,9 ÉK 3,1 3,3 3,8 3,4 3,2 2,3 2,9 2,5 2,8 2,2 2,7 2,7 2,9 K 1,9 2,1 2,5 2,6 2,3 2,0 1,9 2,0 2,1 2,0 2,0 2,4 2,2 DK 3,2 3,5 3,5 3,8 3,1 2,4 2,6 2,6 2,7 3,1 3,5 3,5 3,2 D 2,9 3,0 3,5 3,7 3,1 2,3 2,6 2,3 2,7 3,4 3,6 3,0 3,1 DNY 2,5 3,1 3,6 3,4 2,5 2,3 2,5 2,4 2,6 3,1 2,6 2,6 2,8 Ny 3,2 3,3 3,6 3,4 2,9 2,5 2,9 2,4 2,5 2,6 2,7 2,9 2,9 ÉNy 4,2 4,5 4,6 4,5 4,0 3,8 3,7 2,9 3,2 3,6 4,1 3,5 3,9 5. táblázat: Átlagos havi illetve évi szélsebesség az adott irányban [m.s -1 ] között - Szeged B) GEOLÓGIAI ÉS HIDROLÓGIAI JELLEMZŐK A terület a Tisza folyó medréhez tartozik, hordalékos, feltöltött talajjal, melynek felső részét az agyagos kötött réteg borítja. Mértékadó talajvíz -0,6 és -1,10 között található. Az üzem területének terepszintje: 79,9és 80,1mBf A TERMÉSZETI KÖRNYEZET VESZÉLYEZTETETTSÉGE Az üzem telepítési körülményei súlyos balesetből adódó környezetre vonatkozó veszélyezettség szempontjából jónak mondható, hiszen Létfontosságú közműveket nem érint, Környezetében szántóföldi mezőgazdasági művelés történik, Az uralkodó szélirány nem a település irányába mutat, A legnagyobb kockázatot ami nem elhanyagolható a település viszonylagos közelsége jelenti. A súlyos balesetek környezetre gyakorolt hatását a rendszer integritásának megszűnését követő gázkiáramlás határozza meg. Mivel a kiáramlott gáz a kezdeti kétfázisú felhőből kiesőzni nem képes, továbbá az így keletkező homogén gázfázis a talajban akkumulálódni nem képes, a vízben nem oldódik, így az élő vizeket nem szennyezi és nem mérgező, A tüzek káros hatásai: 1. Hőtranszport (Hővezetés, konvekció, sugárzás) 2. Az égés során keletkező veszélyes anyagok: CO, CO 2, NO x, SO 2 A robbanás káros hatásai: túlnyomás, vákuum

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

b) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetben, üzemzavarban

b) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetben, üzemzavarban Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset, üzemzavar Mesics Zoltán tű. alezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály Seveso Szakértői Csoport 2012. II. félévi értekezlete Inárcs, 2012. november 8-9.

Részletesebben

Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő. 1.dia

Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő. 1.dia 1.dia Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő 2.dia 3.dia 4.dia 2012. április 1-jén létrejött a korábban önkormányzatiként működő hivatásos tűzoltóságokat is magába integráló egységes katasztrófavédelmi

Részletesebben

A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása

A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása A katasztrófavédel tervezés rendszerét, feladatait, formai és tartal követelményeit a polgári védel tervezés rendszeréről szóló 20/1998. (IV.

Részletesebben

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe A, Szekszárd-Bóly-Pécs üzemeltetésére alakult külföldi tulajdonú ALAGÚT TECHNIKUS Az üzemmérnökségen és az autópályán található alagutakban telepített biztonságtechnikai és forgalomszabályozási rendszer,

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és.

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga BME Közgazdaságtudományi Kar: TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉS szakirányt választott IV. éves hallgatók MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA szaktárgya keretében, a: TERÜLETI ENERGIAGAZDÁLKODÁS és ENERGIAELLÁTÁS és HÍRKÖZLÉS

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. követelmények I. A munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot úgy kell megválasztani, hogy az sem a munkavállalók,

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos 1 Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? DUNAALMÁS IDEIGLENES LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes

Részletesebben

BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség

BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség KOSSA GYÖRGY tű. ezredes Önkéntes Tűzoltó Egyesületek országos értekezlete BM OKF, 2012.01.14. -1- Ipari katasztrófák nemzetközi kitekintés 1976. július 10.

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE 2012.10.02. Mentés megszervezésének szabályozása. Jogszabályok, normatív intézkedések. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben)

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben) Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(I.23.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Módosította:

Részletesebben

Forgalom, avagy a Forgalmi üzemirányítás

Forgalom, avagy a Forgalmi üzemirányítás Forgalom, avagy a Forgalmi üzemirányítás Vasúti Erősáramú konferencia (Siófok, 2015. 11.17.) Béres Barna osztályvezető Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság Forgalmi Üzemirányítási Osztály 1 1. sok könyv

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája dolgozói és tanulói tűzvédelmi

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika kft.

Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika kft. Kompresszor állomások telepítésének feltételei, hatósági előírások és beruházási adatok. Gázüzemű gépjárművek műszaki kialakítása és az utólagos átalakítás módja Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika

Részletesebben

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés a kereskedelmi egységekben Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény: a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség

Részletesebben

Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás

Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás A beépített tűzjelző berendezések létesítésének aktuális kérdései 2 Az üzemeltetés buktatói Személyi feltételek Környezeti feltételek Műszaki feltételek Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás Téves

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

Szegedi HTP esetszámai: 1031

Szegedi HTP esetszámai: 1031 1. számú melléklet Tűzoltósági szakterület 2016. évi tevékenysége műszaki mentés; 465 Szegedi HTP esetszámai: 1031 ; tűzeset; 566 1. a) diagram: Szegedi HTP esetszámai 1. b) diagram: Szegedi HTP beavatkozás

Részletesebben

Telepengedély kiadására irányuló kérelem a többször módosított ( 80 / 1999 (VI.11.) Korm. rendelet alapján )

Telepengedély kiadására irányuló kérelem a többször módosított ( 80 / 1999 (VI.11.) Korm. rendelet alapján ) Telepengedély kiadására irányuló kérelem a többször módosított ( 80 / 1999 (VI.11.) Korm. rendelet alapján ) 1. A kérelmező adatai 1.1. Jogállása: 1.Jogi személy (Kft. Rt. Kht. stb.) 2. Jogi személyiséggel

Részletesebben

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Munkavédelmi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről A munkavédelmi tevékenységet és munkavédelmi szaktevékenységet átalány díjas szerződés alapján - PAD-KÁR Kft. részéről

Részletesebben

Fröccsöntőgép-kezelő Műanyag-feldolgozó

Fröccsöntőgép-kezelő Műanyag-feldolgozó A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

Fábián János 2013. október 07. kirendeltségvezető

Fábián János 2013. október 07. kirendeltségvezető Tájékoztató az elosztói engedélyes szerepéről a földgáz csatlakozó vezetékek és berendezések üzemzavar elhárításáról, javításáról és időszakos műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról Fábián János 2013 október

Részletesebben

2011. 234/2011. (XI.10)

2011. 234/2011. (XI.10) Jogszabályi háttér A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény a Kat. végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI.10) Korm. Rendelet V. fejezet

Részletesebben

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás ellátásának rendje

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás ellátásának rendje Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről Füzesgyarmat

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Informatikai Védelmi Szabályzata

Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Informatikai Védelmi Szabályzata Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Informatikai Védelmi Szabályzata Pécs 2005 1. Tartalomjegyzék 1. TARTALOMJEGYZÉK... 2 2. BEVEZETÉS... 3 2.1. AZ Informatikai Védelmi Szabályzat célja... 3 2.2.

Részletesebben

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött az ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG valamint a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között. 2007. Budapest A katasztrófák elleni védekezés

Részletesebben

Jogszabályi változások, A katasztrófavédelem jövője. Bérczi László tűzoltó ezredes Főfelügyelő, BM OKF Tűzoltósági Főfelügyelőség

Jogszabályi változások, A katasztrófavédelem jövője. Bérczi László tűzoltó ezredes Főfelügyelő, BM OKF Tűzoltósági Főfelügyelőség Jogszabályi változások, A katasztrófavédelem jövője Bérczi László tűzoltó ezredes Főfelügyelő, BM OKF Tűzoltósági Főfelügyelőség A Kat. törvénycsomag Szervezeti változások A tervezet értelmében a hivatásos

Részletesebben

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI Dr. Koch Mária az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi Bizottsága munkaadói oldalának tagja, a MUFOSZ Munkabiztonsági és Foglalkozásegészségügyi Szövetség elnöke,

Részletesebben

Jogszabályok alkalmazása. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Jogszabályok alkalmazása. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Jogszabályok alkalmazása Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés a kereskedelmi egységekben Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény: a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség

Részletesebben

3140-10. Általános műszaki és munkavédelemi feladatok. Szóbeli

3140-10. Általános műszaki és munkavédelemi feladatok. Szóbeli 3140-10 Általános műszaki és munkavédelemi feladatok Szóbeli 10. november 1. Ön egy cég alkalmazásában áll. A munkavédelmi törvény egyértelműen meghatározza a munkáltató és a munkavállaló munkavédelemmel

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat Kunmadarai Repülőtér területére Mentők 104 Tűzoltóság 105 Rendőrség 107 Értesítési telefonszám 06 30 7037616 2013 Kunmadarasi Repülőtér 042 hrsz. Tűzvédelmi Szabályzata Rendkívüli

Részletesebben

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Katasztrófavédelem Tűzvédelem Polgári védelem Iparbiztonság Katasztrófavédelem szervezeti felépítése Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

CÉGFELMÉRŐ ADATLAP. A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve:

CÉGFELMÉRŐ ADATLAP. A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve: CÉGFELMÉRŐ ADATLAP A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve: A cég székhelye: Részleg (ha van) megnevezése: A részleg címe: Cégvezető

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Egyházasrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Egyházasrádóc

Részletesebben

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását.

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. 1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. A katasztrófa kritikus esemény, események hatásának olyan következménye,

Részletesebben

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület. Laczkó Levente tű. százados Iparbiztonsági Szakértői napok 2012. november 8-9. -1- -2- Előadás tartalma: 1. Településrendezési tervezés jogi szabályozása

Részletesebben

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Bognár r Balázs PhD tű. őrnagy, osztályvezető Biztonság az, amivé tesszük! /Prof.

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Minden társadalomban különleges

Részletesebben

BIZTONSÁGI JELENTÉS ÚJUDVARI TÖLT

BIZTONSÁGI JELENTÉS ÚJUDVARI TÖLT BIZTONSÁGI JELENTÉS ÚJUDVARI TÖLTŐÜZEM TOTAL HUNGARIA Kft. 2005.11.15 4. számú revízió Ujudvar-TOTAL HUNGARIA Kft. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 3 1. ÖSSZEFOGLALÁS... 9 2.1 SÚLYOS BALESET MEGELŐZÉSÉVEL

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! És hogy mikor lép hatályba, az (5) bekezdés vonatkozik rá:

Tisztelt Partnerünk! És hogy mikor lép hatályba, az (5) bekezdés vonatkozik rá: Tisztelt Partnerünk! A biztonság mindannyiunk számára fontos paraméter. A költséghatékony, ugyanakkor hatékony biztonság mindannyiunk érdeke. A következőkben összefoglaljuk Önnek / Önöknek azokat a törvényi

Részletesebben

Raktározásra vonatkozó szabályozás tervezettel kapcsolatos OKF elképzelések

Raktározásra vonatkozó szabályozás tervezettel kapcsolatos OKF elképzelések ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELF FELÜGYELŐSÉG Veszélyes Száll llítmányok FőosztF osztály Raktározásra vonatkozó szabályozás tervezettel kapcsolatos OKF elképzelések Jakab Gábor tű. alezredes főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Műanyag-feldolgozó Műanyag-feldolgozó

Műanyag-feldolgozó Műanyag-feldolgozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Országos Tűzvédelmi Konferencia Visegrád, 2011. szeptember 16. 2011. szeptember 16. Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő 1 Tűzveszélyességi osztályba sorolás:

Részletesebben

A logisztikai szakterületet érintő anyagi jogszabály-változások

A logisztikai szakterületet érintő anyagi jogszabály-változások A logisztikai szakterületet érintő anyagi jogszabály-változások Dr. habil Vass Gyula tű. ezredes igazgató Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet 2017. MAVESZ Konferencia Veszélyes anyagokkal

Részletesebben

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Új felállás a MAVIR diagnosztika területén VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Állapotfelmérés, -ismeret 1 Célja: Karbantartási, felújítási, rekonstrukciós döntések megalapozása, Üzem

Részletesebben

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15.

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Dr. Vass Gyula tű. ezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály vezetője 1) Veszélyes üzemek hatósági felügyelet alatt tartása 2) Katasztrófavédelem

Részletesebben

Abroncsgyártó Gumiipari technológus

Abroncsgyártó Gumiipari technológus A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére A közútkezelői hatáskörök átruházásáról A 2012. évi XCIII. Törvény megszüntette a jegyző közútkezelői hatáskörét

Részletesebben

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése Miskolc Déli Ipari Park elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as autópálya

Részletesebben

Telepengedély kiadására irányuló kérelem a ( 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján ) Copyright CIVILSOFT Bt

Telepengedély kiadására irányuló kérelem a ( 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján ) Copyright CIVILSOFT Bt Telepengedély kiadására irányuló kérelem a ( 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján ) Copyright CIVILSOFT Bt.1999-2003. Beadvány tárgya: Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról Az 57/2013. (II. 27.)

Részletesebben

Vasútbiztonsági Tanúsítvány

Vasútbiztonsági Tanúsítvány Vasútbiztonsági Tanúsítvány 1 Tartalom Tanúsítvány, Engedély, és ECM tanúsítvány Vasútbiztonsági Tanúsítvány szükségessége Vasútbiztonsági Tanúsítvány tartalma Vasútbiztonsági Rendszer Út a biztonsági

Részletesebben

Törvényi szabályozás célja. Munkaviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek

Törvényi szabályozás célja. Munkaviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek 4.2.4. Táblázat / 1. Érintett vegyi 1. 1992. évi XXII. törvény a munka törvénykönyvéről 2. 199. évi XCIII. törvény a munkavédelemről. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

Pásztó Város Polgármestere Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) * ; * /13 Fax: (06-32)

Pásztó Város Polgármestere Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) * ; * /13 Fax: (06-32) Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Szám: 1-98/2016. A rendelet megalkotása minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (IV.24.) számú rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI 20. Egy szabadban megtartott, főzőversennyel egybekötött rendezvényükön az egyik csapat ásványvizes műanyagpalackban tárolta a folyékony mosogatószert, amiből az egyik csapattag véletlenül ivott. A hirtelen

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzata SOPRON 2003 1. Az Egyetemi

Részletesebben

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipari tevékenységekre vonatkozó követelményeket, szervezett munkavégzés esetén alapvetően a 4/2002.

Részletesebben

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT : Előterjesztette Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre

Részletesebben

A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA

A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA DR. HORVÁT FERENC főiskolai tanár 1. BEVEZETÉS KözOP-2.5.0-09-11-2011-0008 sz. projekt: Vasúti műszaki

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (a módosításokkal

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

4. FUVARLEVÉL KEZELÉS

4. FUVARLEVÉL KEZELÉS - 1 - OKJ 52 841 04 Vasútüzemvitel-ellátó elágazás OKJ 52 841 04 0010 52 02 Vasúti árufuvarozási pénztáros Tananyag és heti óraszámok (elmélet + elméletigényes gyakorlat + gyakorlat Sz. TANTÁRGYAK Tananyagegység

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA:

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? ALGYŐ NAGYKÖZSÉG LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA A TESTNEVELÉSI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 47/2015. sz. határozatával BUDAPEST 2015. 1 Tartalom Preambulum... 3 A Szabályzat célja, hatálya... 4 A

Részletesebben

TŰZRIADÓ TERVE: 2010.

TŰZRIADÓ TERVE: 2010. 2. sz. melléklet 4030 DEBRECEN Budai É.u.8/A. sz. 4030 D e b r e c e n, Híd u. 4.- 6. sz. TANMŰHELYÉNEK TŰZRIADÓ TERVE: 2010. Érvényes: 2010. szeptember 10.-től. 4030 D E B R E C E N, Budai É. u. 8/a.

Részletesebben

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék A VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM ÜGYINTÉZŐK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes I. Katonai Hatósági Konferencia ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Iktatószám: GKM/4330/ /2007 A földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges képesítésről és ról szóló 12/2004. (II. 13.)

Részletesebben

Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus. Tanácsadó, majd szakértő: mérnöki és matematikai módszerek alkalmazása a környezetvédelemben

Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus. Tanácsadó, majd szakértő: mérnöki és matematikai módszerek alkalmazása a környezetvédelemben SEVESO szabályozás Kit, mit, hogy és miért érint? SEVESO és ATEX: az irányelvek kockázat alapú megközelítése Bemutatkozás Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus Szakirány: alkalmazott statisztika,

Részletesebben

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság Hatósági ellenőrzés szabálytalanság legkisebb legnagyobb 1. előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 100 000 1 000 000 2. szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási 200 000 3 000 000 tevékenységben

Részletesebben

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0110-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 0110-11/2

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes A közfoglalkoztatottak körében előforduló balesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és minősítése" ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály

Részletesebben

Egyéb műanyagtermék gyártó Műanyag-feldolgozó

Egyéb műanyagtermék gyártó Műanyag-feldolgozó A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! 2016.01.01-2016.02.14. között 2016.02.15-től Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi

Részletesebben

TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS

TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS Balatonföldvár 2013. március 21. Lengyelfi László 6. 54. Tűzveszélyességi osztály: veszélyességi övezetek, helyiségek, helyiségcsoportok (tűzszakaszok), épületek, műtárgyak,

Részletesebben

TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016.

TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016. TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 22. (1) Az általános és középiskolákban, a szakképző iskolákban, valamint

Részletesebben

Darukötöző Építményszerkezet-szerelő Targoncavezető Építő- és anyagmozgató gép kezelője 2/42

Darukötöző Építményszerkezet-szerelő Targoncavezető Építő- és anyagmozgató gép kezelője 2/42 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon

Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Gyenge László tű. őrnagy megyei polgári védelmi főfelügyelő 2014.03.27. 11/2013. számú BM OKF főigazgatói utasítás

Részletesebben

A 10/2007. (II. 27.) 1/2006. (II. 17.) OM

A 10/2007. (II. 27.) 1/2006. (II. 17.) OM A 10/2007. (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelem helyzete hazánkban. Az NMH MMI tevékenysége a szabályozásban és a célellenőrzések megszervezésében, figyelembe véve az e területen bekövetkezendő változásokra. MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ TELEPÜLÉSI ÁLLATI MELLÉKTERMÉK GYŰJTŐHELY MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4244 ÚJFEHÉRTÓ KÜLTERÜLET 0551/85 HRSZ.

ÚJFEHÉRTÓ TELEPÜLÉSI ÁLLATI MELLÉKTERMÉK GYŰJTŐHELY MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4244 ÚJFEHÉRTÓ KÜLTERÜLET 0551/85 HRSZ. ÚJFEHÉRTÓ TELEPÜLÉSI ÁLLATI MELLÉKTERMÉK GYŰJTŐHELY MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4244 ÚJFEHÉRTÓ KÜLTERÜLET 0551/85 HRSZ. Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem emberi fogyasztásra szánt állati

Részletesebben

A veszélyes áruk szállítása és a közlekedésbiztonság

A veszélyes áruk szállítása és a közlekedésbiztonság A veszélyes áruk szállítása és a közlekedésbiztonság 2012. 09. 25. Kossa György tű. dandártábornok országos iparbiztonsági főfelügyelő -1- Magyarország szolgálatában a biztonságért Biztonság az, amivé

Részletesebben

Tűzriadó terv. Készítette: Szekuriti Blogger Elérhetőség: szekuriti@gmail.com http://szekuriti.blog.hu 2010.01.03.

Tűzriadó terv. Készítette: Szekuriti Blogger Elérhetőség: szekuriti@gmail.com http://szekuriti.blog.hu 2010.01.03. Szekuriti Blog Központi Épület 1010 Budapest, Hamis cím tér 1. Iktatószám: 12/1a3/2010 Tűzriadó terv Készítette: Szekuriti Blogger Elérhetőség: szekuriti@gmail.com http://szekuriti.blog.hu 2010.01.03.

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben