Informatika. A gépeket előállítják, használjuk, majd eldobjuk. Mindhárom tevékenységnek vannak környezeti vonatkozásai.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Informatika. A gépeket előállítják, használjuk, majd eldobjuk. Mindhárom tevékenységnek vannak környezeti vonatkozásai."

Átírás

1 Csabai Dolores Informatika Eredetileg számítástechnika tantárgyként indult, s a célja az volt, hogy megismertesse a tanulókkal az elektronikus információszerzés és kezelés eszközeit és módszereit. A számítástechnikai jellegű témák kibővítése (pl. a könyvtárhasználattal) azt a célt szolgálta, hogy a tanulók ne csak a számítástechnikai eszközök használatát sajátítsák el, hanem tudjanak használni egyéb információforrásokat, legyenek képesek az információk kritikus szelekciójára és feldolgozására, sőt, maguk is tudjanak információt létrehozni. Az informatika tárgya tehát a jelek, jelrendszerek, információk halmaza, vagyis a virtuális környezetünk. Első ránézésre nem nyilvánvaló, hogy milyen kapcsolatba lehet hozni ezt a tantárgyat a környezeti neveléssel, holott annak legalább két aspektusa világosan megragadható: egyrészt az információk megszerzéséhez használt eszközöknek vannak környezeti hatásai (ebbe beletartozik az egészségvédelem is); másrészt a környezeti nevelés minden mozzanatában van információáramlás, vagyis megtaníthatjuk, hogyan szerezhetünk és dolgozhatunk fel olyan információkat, amelyek hozzájárulnak a környezeti tudatosság növeléséhez. A NAT informatikára vonatkozó általános fejlesztési követelményei közül az alábbiak kapcsolhatók közvetlenül a környezeti neveléshez: 1. A tanuló ismerje meg és tartsa be a számítógépes munka szabályait, különös tekintettel a balesetek megelőzésére és az ergonómiai szempontokra. 2. Ismerje meg az informatika társadalmi szerepét, a programok használatának jogi és etikai alapjait. 3. Legyen tudatában az öncélú és túlzott informatikai eszközhasználat egészségkárosító, személyiségromboló hatásának (pl. számítógép-függőség). Alsó tagozaton nem ajánlják a tantárgy önálló megjelenését (még az informatika tanárok sem). Ebben az életkorban az alapkészségek kialakítása a legfontosabb, és az, hogy a tanuló a környezetével harmonikus kapcsolatot építsen ki. Ugyanakkor a számítógép oktatási segédeszközként való használata már ebben az életkorban is kívánatos többek között éppen a környezeti nevelés érdekében. A számítógép fizikai összetevőinek környezeti vonatkozásai A gépeket előállítják, használjuk, majd eldobjuk. Mindhárom tevékenységnek vannak környezeti vonatkozásai. 1. A számítógép részeinek és tartozékainak ipari előállítása terheli a környezetet. Tárgyaljuk meg, milyen anyagokból készülnek a számítógép egyes alkatrészei (fémek, műanyagok, félvezetők: szilícium, germánium stb.), és milyen ipari módszerek szükségesek az előállításukhoz (a bányászattól a gépiparig és vegyiparig). Mely eszközök számítanak fogyóeszköznek az alkatrészek közül (pl. tintapatron, floppy- és CD-lemezek)? Hogyan alakul a számítógépek ára? Mekkora hányad lehet ebből a nyersanyag? Mit fizetünk meg ebben az árban (az innovációt, vagy a nyersanyagot)? Környezeti szempontból milyen előnyei vannak a számítógép modulos rendszerének? 2. a) Használat közben a gép áramot fogyaszt. Járjunk utána, mennyit, és ez mennyibe kerül óránként! Lehet-e alvó üzemmódba állítani a gépet? Mennyi energiát takarítunk így

2 meg? Mikor járunk el takarékosabban: ha 10 perc szünetre a gépet is kikapcsoljuk, vagy csak a monitort? b) Hasonlítsuk össze a különböző típusú nyomtatókat (lézer, tintasugaras)! Milyen patront lehet újratölteni? Melyik a környezetkímélőbb megoldás? c) Hogyan bánjunk az eszközökkel, hogy hosszabb legyen az élettartamuk? 3. Milyen élettartamúak ezek az eszközök? Mi lesz a sorsuk, ha kiszolgáltak? Mennyire lenne jogos és szükséges ezek szelektív begyűjtése? Becsüljük meg a keletkező hulladék mennyiségét (Magyarországon)! Megoldható lenne-e az újrahasznosításuk? Mennyire terhelik ezek az anyagok a környezetet? Személy szerint tehetünk-e valamit ez ügyben? Mi a helyzet az elavult, de még működő gépekkel? Mi legyen a sorsuk? A számítógép, mint a környezeti terhelés csökkentésének eszköze Tárgyaljuk meg, milyen előnyei vannak a számítógép alkalmazásának a papíralapú irodával, könyvekkel szemben. Valóban érvényesülnek-e a gyakorlatban ezek az előnyök? Egy jó néhány évvel ezelőtt megjelent cikk ( Nem bírja a papír ) szerzője azt taglalta, hogy a világot az információrobbanás miatt csak az elektronikus alapú információhordozók menthetik meg. A számítógép-bumm -tól azt várták, hogy kevesebb papír fog fogyni, hiszen az információk elektronikus tárolásával elkerülhető a papír alkalmazása. Ám nem így történt. Úgy tűnik, az emberek még mindig a nyomtatott papír világában élnek. Milyen technikák járulhatnak hozzá, hogy valóban kíméljük környezetünket? Mit tehetünk személy szerint? (A papír mindkét oldalát használjuk nyomtatáshoz; gondoljuk meg, szükséges-e a nyomtatás; ellenőrizzük a nyomtatandó anyagot a monitoron, hogy csökkentsük a selejt számát; csak indokolt esetben használjunk színes nyomtatót.) Az informatikai eszközök használatának egészségügyi vonatkozásai Az első témánk, az elektromos áram, és annak hatásai az emberi szervezetre. Azon túl, hogy a tanuló nem nyúl egy működő gép belsejébe, tudnia kell, hogy minden elektromos árammal működő eszköz körül elektromágneses tér található, amely nem tesz jót az élő szervezeteknek. Még komolyabb problémát jelenthet a monitorok és a mobiltelefonok sugárzása. Keressünk adatokat régi és újabb típusú monitorok sugárzására, élettani hatásukra vonatkozóan! Fogalmazzunk meg egészségügyi ajánlásokat! (Milyen távol üljünk a monitortól; naponta maximum mennyi ideig üljünk előtte; ne használjuk nyakra-főre a mobilt.) Keressünk adatokat a monitorok szemkárosító hatásáról, az ártalmak kivédésének lehetőségéről is (védőszemüvegek). Ugyanez vonatkozik a TV-re mint információforrásra; beszéljük meg tévézési szokásainkat, annak testi-lelki romboló hatású lehetőségét is. A nyomtatók témáját újra elővesszük, és összehasonlítjuk a lézeres és tintasugaras nyomtatókat. Beszéljük meg, mit tudunk a lézernyomtató (és a fénymásolók) működése közben keletkező ózonról! Hol helyezkedik el az ózonréteg, milyen hatása van a felső légkörben és milyen az alsó légrétegekben? (A részleteket ld. a Kémia fejezetben!) Hogyan kerülhetjük el az ózon károsító hatását nyomtatás közben? A fentiek mellett beszéljük meg, hogy milyen az egészséges, ergonómiai szempontoknak megfelelő számítógépes munkakörnyezet; milyen a helyes test- és kéztartás; milyen gyakran kell szünetet tartani számítógépes munka közben.

3 A számítógép, mint a környezeti nevelés eszköze A hardverek tárgyalása után rátérünk a tantárgy másik fő témakör-csoportjára: megvizsgáljuk, milyen környezeti nevelési lehetőségek adódnak a számítógépes programok (operációs rendszerek, kommunikáció, dokumentumkészítés, adatkezelés) használatának oktatása során. A munka két szakaszra bontható: egy passzív, befogadó szakaszban a tanulók lexikális ismeretekhez jutnak, megismerik a különböző programokat, megtanulják azok kezelését. A második szakaszban kreatív munka folyik: a tanulók maguk állítanak elő adatokat, információkat, ezeket feldolgozzák. Az első szakaszban jól használhatunk a környezeti neveléssel összekapcsolva néhány, CDn megjelent oktatóprogramot, valamint weblapokat. Ezeket bemutatva a tanulók megtanulják a programok, webfelületek rutinszerű használatát, miközben a környezeti nevelés szempontjából hasznos információkhoz jutnak. A megjelent anyagok közül a következő programok, illetve honlapok feldolgozását különösen ajánljuk: Zöld útipakk Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ A CD egy oktatócsomag része, mely egy tanári kézikönyvet, egy videokazettát, környezetvédelmi társasjátékot, és diákoknak szóló feladatlapokat tartalmaz. Az oktatócsomag nemzetközi együttműködés eredményeként jött létre, a magyar általános iskolákban ingyen, tanártovábbképzéssel egybekötve terjesztik. Az oktatóprogramnak első pillantásra is jól átlátható; könnyen kezelhető navigáló rendszere van. Illusztrációi és egész megjelenése igényes. Tartalmilag is a teljességre törekszik, minden fontosabb téma feldolgozásra kerül, amely kapcsolatba hozható a környezeti neveléssel: környezeti elemek; veszélyek; emberi tevékenységek; globális kihívások; értékek, Földünk jövője. Az egyes altémákat választva további fejezetekhez jutunk. Minden altémához további menüpontok kapcsolódnak: egy feleletválasztós tesztsor; dilemmák: interaktív együtttöprengés; videoklipek: rövid, szórakoztató filmek; óratervek. Az óratervek pdf formátumban is megtalálhatók a lemezen, így a programtól függetlenül használhatók. Mi lesz a szeméttel? Hulladék Munkaszövetség A navigálás így az átláthatóság nehézségeitől eltekintve egy igen kellemes és tartalmas oktatóprogram. Az anyag felépítését képekkel illusztrált fastruktúrán tanulmányozhatjuk, és egy kattintással a kiválasztott helyre kerülünk. Az igen terjedelmes anyag fő témái: a szemét keletkezése, fajtái; a hulladékkezelés hagyományos módjai és problémái; a szelektív hulladékgyűjtés; újrahasznosítás, hulladékkezelés. A rengeteg gyakorlati, az életvitellel kapcsolatos információ és javaslat a környezeti tudatosság növelésén keresztül a viselkedésváltozást is motiválja: a játékok során begyakorolt vásárlási, hulladékkezelési szokásokat talán az életben is alkalmazni fogják a tanulók. A legtöbb oldalon gyerekstílusú grafikák és egyszerű eszközökkel megvalósított animációk teszik vonzóvá az anyagot. Magas szintű interaktivitást biztosítanak a jól tagolt szövegek, a játékok, valamint a komolyabb tudást megcélzó tesztsorok. Összességében igen tartalmas, stílusában gyerekközeli, változatos eszközökkel felépített CD-ről van szó, amely mind az általános, mind a középiskolás tanulók számára érthető és feldolgozható. Zöld Ödön a Földgömbön a Pécsi Tudományegyetem Műszaki Karának Pedagógiai Tanszékén összeállított programot a Profi-Média forgalmazza Zöld Ödön és Beton Egon bejárják a Földet térben és időben, így bekukkanthatunk a különböző korokban élő emberek életmódjába, különös tekintettel arra, hogy hogyan hat az emberi civilizáció a környezetre. A program olyan helyekre és szituációkra koncentrál, ahol az ember és a környezete kapcsolatában valami érdekes és tanulságos történik. A látottakat a két,

4 szögesen ellentétes beállítottságú főszereplő megtárgyalja: érvek és ellenérvek hangzanak el, sőt minden helyszínen a lakosokkal is beszélgetnek. Az egyes helyszíneken interaktív játékokat is találunk. Az utazgatásokat egy külön menüpontban olyan információk egészítik ki, amelyek írott formában, tudományosabb igénnyel mutatják be a kiválasztott témát. A program tele van animációval. A feldolgozott témák: A Termékeny Félhold (ie ); Egyiptom (i.e. 3. évezred); Görög városállamok (i.e. 5. század); A Római Birodalom, Pannónia (3. század); Vikingek (10. század); Franciaország (15. század); Tenochtitlan (16. század); Anglia (18. század); Európa (1914); Hirosima (1945.); Napjaink. Pusztuló világunk Mikrosuli A program célja a környezetszennyezési problémák átfogó és tömör bemutatása. Hasznos tananyag-kiegészítő az általános iskola felső tagozatán, elsősorban a 7-8. osztályokban kémia, biológia, környezetvédelem, fizikaórákon, valamint a középiskolában fizika, kémia és biológiaórákon. A program egyébként bármilyen, e témában tartott előadás hasznos kisegítő anyaga lehet. A feldolgozott témák: a legfőbb környezetkárosító hatások átfogó ismertetése, bemutatása; a pillangó effektus, az élőlények károsodásai, nukleáris szennyezés, talajszennyezés, vízszennyezés, légszennyezés. A természet enciklopédiája Panem Kiadó A rendkívül igényes program segítségével könnyedén és gyorsan ismerkedhetünk meg a világ valamennyi résztvevőjével: állatokkal, növényekkel, mikroorganizmusokkal. Ezen kívül olyan összetettebb problémákat is megvizsgálhatunk, mint a földi éghajlatok kialakulása vagy a környezetvédelmi kérdések. A CD átfogóan és mélyrehatóan tárgyalja az élővilággal kapcsolatos valamennyi témát. Az egyes témakörök és összefüggések megértését 50 video, 74 animáció, több mint 3 órányi hanganyag és 900 fotó segíti. Magyar nyelvű honlapok: Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programiroda aktualitások, hírek hazánkból és a világból jó kiindulópont honlapok és témák kereséséhez Független Ökológiai Központ Alapítvány Hulladék Munkaszövetség a Zöld Pók Hálózat azzal a céllal jött létre, hogy segítse a kapcsolattartást a hazai társadalmi szervezetek között, valamint a társadalmi szervezetek és az adott téma (környezetvédelem, béke, emberi jogok stb.) egyéb hazai és nemzetközi szereplői között. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület Egy konkrét eset leírása A számítógép segítségével a környezeti nevelés idő és költség szempontjából igen hatékony lehet, ám nem helyettesítheti a természeti környezetben megszerezhető tapasztalatokat. Akkor járunk el helyesen, ha a két lehetőséget ötvözzük. Ezt tette a bajai III. Béla Gimnázium tanárokból és diákokból álló csapata is, amikor Komplex Környezetvédelmi Projektjét összeállította. Ez a munka azért jó példa, mert egyrészt lefedi az összes évfolyamot, amelyen informatikaoktatás folyik (6-12. évfolyam), másrészt egy sikeres, befejezett projektről van szó, amelyet akár folytatni is lehetne. A projektnek két alapvető célja volt: 1. a helyi, természeti és épített környezeti értékek és problémák felismerése (esetleg megóvás, orvoslás); 2. a megszerzett információk hatékony kezelésének megtanulása és alkalmazása modern informatikai eszközök segítségével.

5 Vizsgálódásuk területe a Baja város szívében elhelyezkedő Petőfi-sziget volt. Az önkéntes alapon szervezett tanulócsoport (12-25 fő) egy tanárnő vezetésével több terepbejáráson is részt vett, amelyek azt a célt szolgálták, hogy a terület környezeti állapotáról részletes képet nyerjenek. A vegetáció évszakonkénti változása mellett a szezonális emberi jelenlétet is figyelték. Az eredményt az iskola honlapján elhelyezett térképeken ábrázolták. A terepbejárások során videokamerát használtak. Ezekből a felvételekből a jó képeket digitalizálták és szintén elhelyezték a honlapon. További segítséget jelentett, hogy sikerült a évvel ezelőtti állapotokról elég részletes térképekhez hozzájutniuk, ami eredményes összehasonlításokat tett lehetővé. A térképek egyszerű összevetése is jelzi, hogy az egyik legkomolyabb veszély a sziget szempontjából a beépítés. A fő cél pedig csakis az lehet, hogy a még ép zöldterületeket megóvják elpusztításuktól. A jelenlegi állapotok kiértékeléséhez légifotók útján (melyet a polgármesteri hivataltól kértek) szintén komoly segítséget kaptak. Az épített környezet állapotának feltérképezését kisebb csoportokra osztva végezték. A kiválasztott területen Baja belvárosában videofilmeken, és azoknak a felhasználásával digitalizált képeken rögzítették a városrész arculatát. A felvételek kettős célt szolgáltak: egyrészt, hogy megőrizzék digitalizált formában a város mai kinézetét. Másrészt, ezeknek a felvételeknek, képeknek az elemzésével kívánták felfedezni, és megmutatni azokat a negatív vagy pozitív példákat, amelyekre a közeljövőben különösen érdemes lesz odafigyelni. Sok olyan objektumot találtak a városrészben, amelyek eltüntetésre vagy átalakításra érettek, de olyan építményeket is megörökítettek, amelyek megóvását különösen fontos lenne. A fentieken túl felmérték a kiválasztott területeken a zöldterületek nagyságát, a szennyező forrásokat, és a közlekedésnek a belvárosra gyakorolt károsító hatásait. Elemezték azt is, hogy a modern idők hogyan alakítják át a belváros életét. A városrész régi és új arculatának összevetéséhez könyvtári kutatás eredményeként hasznos anyagokra bukkantak, például egy régi képeslap-gyűjteményre. Ez lehetővé tette, hogy a ma is létező koros épületek kinézetét és funkcióját összehasonlítsák eredeti formájukkal. Az adatfeldolgozás folyamatosan, tanárok és diákok szoros együttműködésében zajlott. A gyűjtött, szöveges és grafikus anyagot digitalizálták. Meg kellett tanulniuk a szövegfelismerő szoftverek működtetését, a szkennerek gyakorlati felhasználását, és az egyéb kiegészítő eszközökkel való munkát (pl. digitalizáló tábla). Néhány diáknak meg kellett tanulnia a videodigitalizálás mesterségét is. Az adatok jellegének ismeretében kidolgozták azokat a jelkulcsokat, amelyeket a projekt eredményeit bemutató térképeken és a terepi munka során használatos térképeken alkalmaznak tanulóink. A gyűjtött adatokból felépítették az adatbázisokat, és folyamatosan készítettek digitális formában is térképeket, tehát a grafikus és térképes szoftverekhez is érteniük kellett. Az elkészült anyagokat folyamatosan elhelyezték az iskola honlapján. A projekt mindamellett, hogy értékes tartalmat hozott létre igen eredményes volt abban a tekintetben is, hogy a benne részt vevő tanulók hasznos, alkalmazható tudásra tettek szert. Irodalom: Monroe Cappaert: Számítógép a környezeti nevelésben: multimédia és hálózati tanulás. KN Szer-Tár Műhelyszervezési Kézikönyvek. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, 1998.

6 Valkó László: Fenntartható/környezetbarát fogyasztás tanári kézikönyv (Nemzeti Szakképzési Intézet) Nyiratiné Németh Ibolya: Módszertani kézikönyv (nemcsak környezeti nevelőknek) Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, 2004.

Összefoglaló és ajánlás az Árpád Tiszk projeket keretében lebonyolított virtuális kompetenciaversenyekről. Digitális kompetencia versenyek

Összefoglaló és ajánlás az Árpád Tiszk projeket keretében lebonyolított virtuális kompetenciaversenyekről. Digitális kompetencia versenyek Digitális kompetencia versenyek (TÁMOP2.2.307/22F20080033) A globális világ és a tanulás A XXI. század világa nyitott és bonyolult rendszer lett, amelyben a globalizálódás mellett megjelennek a több pólusú,

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI TANTERV a 6. évfolyam számára. Előszó

INFORMATIKA HELYI TANTERV a 6. évfolyam számára. Előszó INFORMATIKA HELYI TANTERV a 6. évfolyam számára Előszó A MOZAIK Kiadó informatika tankönyvcsaládja tartalmában és megjelenésében 16 éve igyekszik nemcsak követni, hanem élen is járni a hazai informatika

Részletesebben

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ Témavezető: Turcsányiné Szabó Márta egyetemi docens ELTE Informatikai Kar, Média- és Oktatásinformatikai

Részletesebben

INFORMATIKA MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc

INFORMATIKA MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 INFORMATIKA 5-8. évfolyam Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED,

Részletesebben

INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA

INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA Készítette CSÜLLÖGNÉ BOGYÓ KATALIN könyvtári informatika szakos hallgató Szakértő DR. KOKAS KÁROLY

Részletesebben

Informatika Célok, feladatok:

Informatika Célok, feladatok: Informatika Célok, feladatok: Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VII. SPECIÁLIS TANTÁRGYI TANTERVEK 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek kiadásának és jogállásának

Részletesebben

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS DIGITÁLIS TANANYAGGAL. Szerkesztette: Ildikó Pšenáková és Mező Ferenc

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS DIGITÁLIS TANANYAGGAL. Szerkesztette: Ildikó Pšenáková és Mező Ferenc KÉPESSÉGFEJLESZTÉS DIGITÁLIS TANANYAGGAL Szerkesztette: Ildikó Pšenáková és Mező Ferenc 2010 1 2 KÉPESSÉGFEJLESZTÉS DIGITÁLIS TANANYAGGAL Szerkesztette: Ildikó Pšenáková és Mező Ferenc 2010 A könyv kiadását

Részletesebben

HELYI TANTERVI AJÁNLÁS Az általános iskola informatika orientáltságú osztály 5 8. évfolyama számára (1+2+2+2 órás változat) Bevezető

HELYI TANTERVI AJÁNLÁS Az általános iskola informatika orientáltságú osztály 5 8. évfolyama számára (1+2+2+2 órás változat) Bevezető HELYI TANTERVI AJÁNLÁS Az általános iskola informatika orientáltságú osztály 5 8. évfolyama számára (1+2+2+2 órás változat) Óraterv a kerettantervhez 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika

Részletesebben

HELYI TANTERV Informatika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára (heti 1 órás változat) Bevezető

HELYI TANTERV Informatika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára (heti 1 órás változat) Bevezető HELYI TANTERV Informatika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára (heti 1 órás változat) Óraterv a kerettantervekhez 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika 1 1 1 1 Bevezető Az informatika

Részletesebben

A világháló publikációs kihívásai

A világháló publikációs kihívásai Tóbiás Nóra A világháló publikációs kihívásai szakdolgozat 2010 Témavezető: Dr. Tóth Etelka Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...5 2. Témameghatározás és anyaggyűjtés...5 3. A kommunikáció fogalma és válfajai...6

Részletesebben

INFORMATIKA Emelt óraszám

INFORMATIKA Emelt óraszám INFORMATIKA Emelt óraszám Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata

Részletesebben

Página Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Horváth Dániel Varga Attila Vőcsei Katalin...

Página Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Horváth Dániel Varga Attila Vőcsei Katalin... 1 de 8 2011. március 01., kedd, Albin Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Kulcsszó:: - Alapértelmezett színséma. A Ö k j l l ü 1051 Budapest, Dorottya u. 8. Keresés Tel.: (+36-1) 235-7200 Fax: (+36-1) 235-7202

Részletesebben

Környezeti nevelési program

Környezeti nevelési program 10 b.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Környezeti nevelési program OM azonosító: 031202 1. A KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM ALAPJAI A bölcs ember törvénye az: a természet

Részletesebben

INFORMATIKA. 5-8. évfolyam. Célok és feladatok

INFORMATIKA. 5-8. évfolyam. Célok és feladatok INFORMATIKA 5-8. évfolyam Célok és feladatok A történelem során minden társadalomban lényeges szerep jutott bizonyos információs folyamatoknak, például a társadalom önszervezéséhez és irányításához elengedhetetlen

Részletesebben

Légy természetes! VáltozásSegítõ Szolgálat

Légy természetes! VáltozásSegítõ Szolgálat Levélcím: 6701 Szeged Pf. 913.; E-mail: eletharmonia@gmail.com; Tel.: 70/558-6704; 70/315-9793 Honlap: www.eletharmonia.hu Tartalom: Miért lehet fontos programunk az Ön számára? Mi a projekt célja? Kikre

Részletesebben

KÖRNYEZETI OKTATÁSI, NEVELÉSI MÓDSZEREK A FELSÔOKTATÁSBAN

KÖRNYEZETI OKTATÁSI, NEVELÉSI MÓDSZEREK A FELSÔOKTATÁSBAN KÖRNYEZETI OKTATÁSI, NEVELÉSI MÓDSZEREK A FELSÔOKTATÁSBAN KÖRNYEZETI NEVELÉSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS PROGRAMIRODA KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉS A FELHÍVÁSÁRA BEÉRKEZETT PÁLYAMUNKÁK

Részletesebben

INFORMATIKA. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok

INFORMATIKA. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok INFORMATIKA 7 12. évfolyam Célok és feladatok Az információs és kommunikációs kultúrát minden gyermek számára hozzáférhetővé kell tenni. Az informatikai nevelésnek meg kell mutatnia, hogy a természetes

Részletesebben

SALY ERIKA: NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI TAPASZTALATOK ÖSSZEFOGLALÓJA

SALY ERIKA: NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI TAPASZTALATOK ÖSSZEFOGLALÓJA 1 SALY ERIKA: NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI TAPASZTALATOK ÖSSZEFOGLALÓJA A KÖRNYEZETI NEVELÉS HELYZETE KÜLFÖLDÖN Az OECD 1 országok 2003-as dublini munkaértekezletén megállapították, hogy az

Részletesebben

Segédlet. az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez

Segédlet. az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez Segédlet az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez Kiadó: Szerkesztette: Oktatási Minisztérium Czippán Katalin, Mathias Anna, KFPT Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programigazgatóság;

Részletesebben

Választás, felelősség, tevékenység

Választás, felelősség, tevékenység Growing Interest in the Development of Teaching Science GRI D Net work Növekvő érdeklődés a természettudományos oktatás fejlesztése iránt Választás, felelősség, tevékenység Önálló munka a természettudományok

Részletesebben

segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez

segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 2 Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Czippán Katalin,

Részletesebben

IKT - MOZAIK Kézikönyv pedagógusoknak a számítógép tanórai alkalmazásához

IKT - MOZAIK Kézikönyv pedagógusoknak a számítógép tanórai alkalmazásához IKT - MOZAIK Kézikönyv pedagógusoknak a számítógép tanórai alkalmazásához Kézikönyv pedagógusoknak a számítógép tanórai alkalmazásához Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Budapest, 2010 A kiadvány a TÁMOP

Részletesebben

A környezeti nevelés lehetőségei egy általános iskolában

A környezeti nevelés lehetőségei egy általános iskolában Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet A környezeti nevelés lehetőségei egy általános iskolában Kertész Ágnes 2010. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 2 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...

Részletesebben

Az iskola környezetnevelési programja

Az iskola környezetnevelési programja Az iskola környezetnevelési programja Az iskola környezeti nevelési programjának a meghatározása a szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztésével és azok összehangolásával történik. A

Részletesebben

A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján

A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján 2009. március Készítette

Részletesebben

ZANZA.TV ÚTMUTATÓ ÉS MÓDSZERTANI SEGÉDLET PEDAGÓGUSOKNAK

ZANZA.TV ÚTMUTATÓ ÉS MÓDSZERTANI SEGÉDLET PEDAGÓGUSOKNAK ZANZA.TV ÚTMUTATÓ ÉS MÓDSZERTANI SEGÉDLET PEDAGÓGUSOKNAK TARTALOM Mi a zanza.tv?...5 Kié a zanza.tv?...5 Mi található a zanzán?...5 Miért ilyen a zanza.tv?...6 Esélyegyenlőség...8 Regisztráció nélküli

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI TANTERV

INFORMATIKA HELYI TANTERV INFORMATIKA HELYI TANTERV 3 4. évfolyam Célok és Helyi tanterv A digitális írástudás a 21. század nélkülözhetetlen elvárása, amelynek megalapozását, a digitális kompetencia fejlesztését minél fiatalabb

Részletesebben

Helyi tanterv Informatika 11 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat

Helyi tanterv Informatika 11 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat INFORMATIKA Alapelvek, célok Mindennapi életünkben megnőtt az információ társadalmi szerepe, és felértékelődött az információszerzés képessége. Az informatikai eszközök alkotó használata és az informatikai

Részletesebben

Ökoiskolai útmutató. Vendéglátás, idegenforgalom szakmacsoport

Ökoiskolai útmutató. Vendéglátás, idegenforgalom szakmacsoport Ökoiskolai útmutató Vendéglátás, idegenforgalom szakmacsoport Ökoiskolai útmutató Vendéglátás, idegenforgalom szakmacsoport Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet 2009 A kötet elkészítését az Oktatási és

Részletesebben