Bognár László, Kadocsa László *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bognár László, Kadocsa László *"

Átírás

1 Bognár László, Kadocsa László * Álom és valóság (A Dunaújvárosi Fõiskola 2007 elején) A szerzõk áttekintést nyújtanak a Dunaújvárosi Fõiskola jelenérõl, a befejezett és tervezett fejlesztésekrõl, az intézmény küldetésérõl. A tanulmány a küldetésben rögzítettek valóra váltásához választott stratégiát is bemutatja, a minõségfejlesztés és a finanszírozás kérdéskörének elemzésével együtt. The authors provide a review about the present of College of Dunaújváros, the completed and planned developments, the mission of institution. The study presents also the chosen strategy for realization of the goals stated in mission, together with the analysis of quality development and financing matters. 1. ábra: A fõiskola fõépülete Helyzetkép A Dunaújvárosban zajló társadalmi és gazdasági változások okai infrastrukturális beruházások (M6-os autópálya, új Duna-híd), az ipari szférában végbe menõ jelentõs változások (Dunaferr privatiációja, Hankook Tire beruházása) és az Európai Uniós csatlakozás hatásai. Kiváló logisztikai adottságai miatt remek alapot szolgáltatnak a színvonalas mûszaki felsõoktatás, regionális tudásközpont, ipari park, inkubációs központ és a technológiai transzferközpont mûködtetéséhez. A dunaújvárosi kistérség rendelkezik a fejlõdéshez a szükséges munkaerõbázissal, a képzést és a folyamatos tanulást biztosító felsõfokú és a kompetenciaközpontú felnõtt továbbképzést lehetõvé tevõ humáninfrastruktúrával. Intézmény bemutatása A Dunaújvárosi Fõiskola (DF) (1. ábra) önállóvá válása (2000) óta egyre inkább meghatározó szerepet játszik a térség felsõfokú képzésében. Jelenleg a hallgatói létszám mintegy ötezer fõ (2. ábra). 2. ábra: Df hallgatói létszám Az utóbbi évtizedben hétszeresére emelkedett hallgatói létszám igazolja, hogy az alapismeretekre épülõ speciális területek oktatása mellett a gyakorlati szemléletû oktatás egyaránt keresett a hallgatók és a munkaerõpiac körében óta a jogelõd intézményekben tradicionálisan a kohó- és gépészmérnöki szakokra épülõ, mûszaki szakoktató és mérnöktanár-képzés, majd az informatika oktatásával, a kilencvenes évek elejétõl az anyagmérnöki, közgazdasági és mûszaki menedzser, 2003-tól pedig a kommunikáció és mûvelõdésszervezõ, kommunikáció és médiatudomány fõiskolai alapképzési szakokkal rendelkezik az intézmény. A Dunaújvárosi Fõiskola vonzáskörzete nem egyezik meg a statisztikai régiós és kistérségi lehatárolással (3. ábra). A fõiskolai hallgatók lakóhelyét és a vállalati kapcsolatokat figyelembe véve a vonzáskörzet kiterjed (Interregionális helyzetébõl adódóan) a Közép-Dunántúli Régióra; a Közép-Magyarországi Régióra; az Észak-Magyarországi Régióra; a Dél-Dunántúli Régióra, illetve; a Dél-Alföldi Régióra, illetve ezen régiók jelentõs területére. A kisrégió felsõoktatási központjában a hallgatók nappali és levelezõ tagozaton, fõiskolai alapképzésben hét egyszakos, valamint három szakpárban felvehetõ képzés, ezen belül negyvenöt szakirány, illetve specializáció közül választhatnak. Szinte valamennyi szakon lehetõség van az alapképzés utáni szakirányú továbbképzésre, a második diploma megszerzésére is. A munkáltatók szakemberigényeinek megfelelõen 11-féle kétéves felsõfokú szakképzés a legkülönbö- * Dr. Bognár László rektor, Dunaújvárosi Fõiskola Dr. Kadocsa László tudományos rektorhelyettes, Dunaújvárosi Fõiskola DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2007/1. 37

2 3. ábra: A DF elsõ évfolyamos hallgatóinka kistérségi megoszlása az állandó lakcím alapján lakosra vetítve 4. ábra: Hallgatók a parkban 5. ábra: A fekújított kollégiumok zõbb területeken nyújt lehetõséget felsõfokú szakismeretek megszerzésére. A fõiskolára érkezõ valamennyi elsõéves hallgató kollégiumi elhelyezést kap a Kerpely Antal Fõiskolai Kollégiumban (4. ábra). A diákotthon 1971-ben kapta meg a kollégiumi minõsítést ben a magyar tudománytörténet kiemelkedõ selmecbányai professzorának, Kerpely Antalnak nevét vette fel. A kollégiumhoz tartozik a Fõiskolai Étterem, ahol a hallgatók kedvezményesen étkezhetnek. A város sporthagyományainak megfelelõen a kollégium is nagy hangsúlyt fektet az egészséges életmód támogatására. A felújított Dózsa György út 33-as, 35-ös, 37-es kollégiumok korszerûen és igényesen berendezett lakóegységeinek valamennyi szobájában internet-hozzáférési lehetõség biztosított. A magyar állami felsõoktatási intézmények közül 2003 tavasza óta elsõként rendelkezik európai és nemzetközi elvárásoknak is megfelelõ (MSZ EN ISO 9001:2000) minõségirányítási tanúsítvánnyal tól elõkészítõ évvel elindult a külföldi hallgatók számára szervezett, angol nyelvû alapképzés. Folyamatban van PPP-konstrukcióban, illetve a HEFOP támogatásával a fõiskolai város, campus kiépítése, a nagyszabású fejlesztés elsõ üteme 2006 szeptemberében valósult meg. A Dunaújvárosi Fõiskola a HEFOP-ból nyert támogatás segítségével 2004 és 2006 között jelentõs infrastrukturális fejlesztést hajtott végre. A projekt keretében olyan tanuló és oktató, valamint közösségi terek kialakítására került sor, melyek fejlett informatikai hálózatukkal, a kialakított modern, információ-alapú tanulási módszerekkel együttesen támogatják a célcsoport hatékonyabb, korszerûbb oktatását és képzését egy intelligens épületen belül. 38 DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2007/1.

3 6. ábra: A Dunaújvárosi Fõiskola fejlesztései A beruházások és fejlesztések hozzájárultak: az intézmény regionális és interregionális szellemi központ szerepkörének megvalósításához, más oktatási intézményekkel, tudományos kutató-fejlesztõ intézményekkel, non-profit szervezetekkel és vállalkozásokkal kialakított kapcsolatok mûködtetéséhez, korszerû, infrastrukturális háttéren alapuló oktatás és képzés kialakításához, a hallgatók munkaerõ-piaci potenciáljának erõsítéséhez a versenyképes, gyakorlatorientált képzéseken keresztül, tanulásirányítási módszerek korszerûsítéséhez. Konkrét eredmények: A Közép-dunántúli Régió virtuális szellemi élete c. nyertes HEFOP-projekt (közösen a Veszprémi Egyetemmel és a Nyugat-Magyarországi Egyetemmel) biztosította az új fõiskolai könyvtár létrehozását, és az informatikai infrastruktúra fejlesztését. A Dunaújvárosi Fõiskola 2002-ben megvásárolta az egykori fonoda épületét, mellyel a további fejlesztésekhez kívánta a lehetõséget megteremteni. Az épület teljes rekonstrukciója három ütemben valósult meg, mintegy 8000 m 2 -es területen. A HEFOP pályázat tárgya a 2. ütemben megvalósuló könyvtár, és a hozzá kapcsolódó tanulmányi és multifunkcionális közösségi terek kialakítása volt. A kutatómunka színvonalának emelkedésére utal, hogy 2006-ban egyike volt azon felsõoktatási intézménynek, melyek támogatást nyertek a Regionális Egyetemi Tudásközpont (RET) kialakítására. Küldetés A Dunaújvárosi Fõiskola célja, hogy hagyományait, értékeit megõrizve, a kihívások által megújulva a képzési profiljába tartozó tudományokban hazánk, illetve a közép-kelet-európai térség egyik vezetõ felsõoktatási intézménye legyen. Vallja, hogy a hallgató a fõiskola legnagyobb értéke, a kibocsátott mérnökök, közgazdászok és mérnöktanárok, menedzserek, kommunikációs szakemberek jelentik védjegyét. Az oktatás tartalmának kialakításában a fõiskola egyensúlyra törekszik. A cél szakmai hozzáértéssel bíró önkifejezõ és kapcsolatteremtõ készséggel rendelkezõ, kritikus, nyitott gondolkodású hallgató formálása. DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2007/1. 39

4 A Fõiskola feladatának tekinti, hogy szellemi, oktatási és innovációs centrumként szolgálja és generálja a város, valamint a régió igényeit. Törekszik arra, hogy széleskörû hazai, valamint nemzetközi oktatási és kutatási kapcsolatokat tartson fenn. Fel kívánja használni speciális adottságait, hogy a több mint 250 éves magyar mérnökképzés tradicionális szellemiségét folytassa. A piaci igényeknek megfelelve, a gyakorlati szakemberképzés változatos formáit vezeti be a felsõfokú szakképzési, a távoktatási, a posztgraduális és az idegen nyelvû szakképzési területeken. A Dunaújvárosi Fõiskola 2006-ban benyújtotta fejlesztési stratégiáját az Új Magyarország Fejlesztési Terv központi támogatásaira. A stratégia pozitív visszhangra talált, így a jövõben a fõiskola fejlesztéseire (6. ábra) további EU-s és hazai források is rendelkezésre állnak majd. Az Nemzeti Fejlesztési Terv második üteméhez kapcsolódó stratégia az alábbi elemeket tartalmazza: Stratégiai célok: Regionális szellemi centrum, tudásközpont szerepkör bõvítése, illetve kialakítása Képzés fejlesztése K+F és innováció fejlesztése Nyitottság, széleskörû hazai és nemzetközi kapcsolatok Szervezetfejlesztés Stratégiák Képzési stratégia, a képzés átszervezése: Felsõfokú szakképzés fejlesztése, szélesítése BA, BSc képzési struktúra minõségi megújítása, stabilizálása MA és MSc, PhD. képzések indítása Távoktatás, e-elarning Külföldi hallgatók angol nyelvû oktatása K+F és innovációs stratégia Dunaújvárosi Regionális Anyagtudományi és Technológiai Tudásközpont (DURATT) továbbfejlesztése Program Mechatronikai Tudásközpont kialakítása Egyéb, a régió társintézményeihez kapcsolódó Szervezetfejlesztési stratégia: Humángazdálkodás fejlesztése Szervezetfejlesztés Külsõ kapcsolatrendszer fejlesztése Az elmúlt év egyik legnagyobb sikereként könyvelhetõ el, hogy fõiskolánkban a következõ tanévtõl egyetemi képzés indulhat. Sikeresen akkreditáltuk a mérnök tanár mester (MA) szakot, az anyagmérnöki, a gépészmérnöki és a mérnökinformatikus szakirányokon, illetve angol nyelvû szakirányban. Szintén benyújtottuk a MAB-hoz (Magyar Akkreditációs Bizottság) a Kohómérnöki mester (MSc) szakot, és reményeink szerint a következõ tanévtõl ezzel is bõvülhet a képzési profilunk a mesterképzés (a hagyományos értelemben vett egyetemi képzés) területén. A mesterképzések, valamint a tudásközpontok kutatási infrastruktúrájának bázisán doktori (PhD) programok kidolgozását kezdtük el, együttmûködve társegyetemekkel és kutatóintézetekkel. Doktori programok megvalósítására az anyagtudományág és mérnökpedagógia területén teremthetõk meg a feltételek egy -két éven belül. Mindezek és a meglévõ képzéseink minõségének folyamatos fejlesztése együttesen jelenthetik a ma még álomkategóriába tartozó egyetemi cím elérését, a Dunaújvárosi Egyetem megteremtését. Fõ kérdések az átalakuló felsõoktatás kapcsán: irányítás, minõség, finanszírozás, kutatás és fejlesztés, nemzetközivé válás. Kiindulási alap: parlamenti demokráciával és piacgazdasággal bíró államban nincs olyan legitimációs bázis, mely alapján megtagadható volna a továbbtanulás lehetõsége a jelentkezõtõl (OM). A felsõoktatás fokozódó üzletivé válása hátrányosan érinti az oktatás minõségét, mindezért a minõség biztosítására képzett és elkötelezett oktatókat kell vonzani és megtartani, emellett a munka és az alkalmazási feltételeket javítani kell. A hatékonyság a kollegiális irányítási szerkezetre, a dolgozók és a hallgatók megfelelõ képviseletére épülõ informált döntéshozataltól várható. A szervezeti átalakulás iránya tehát az igazgatási felõl a piaci felé, a nemzeti felõl a nemzetközi felé mutat. A demográfiai változások hosszabb távú tendenciája már változatlan hallgatói létszámok mellett is beszûkülõ merítési bázist jelent a felsõoktatás számára, ami az átlagos színvonal csökkenését, és az egyetemi végzettségûek létszámfölöslegét eredményezi a különbözõ szintû képzések változatlan arányai mellett. Fontos célkitûzés a régió, változó szakember-igényeihez igazítani a képzés kínálatát. A szakok, és képzési szintek közötti átjárhatóság, az egyéni igények rugalmasabb kielégítése az egységes kreditrendszer bevezetését igényli. A hallgatók igénylik az elsajátított tudás begyakorlásának lehetõségeit a rövidebb ciklusú, több gyakorlati elemet magába foglaló képzéseket. Országosan növekszik az igény a színvonalas felnõttképzés, életen át tartó tanulás iránt. A Dunaújvárosi Fõiskola céljai, irányítása és fenntarthatósága Tudomásul véve a társadalomnak azt a jogát, hogy beleszól a felsõoktatási folyamatokba a társadalom és a felsõoktatás összekapcsolódása ténykérdés. Az intézmények globális versenye, a liberalizáció, az oktatás és a kutatás szétválása, a verseny a hallgatókért; a nemzetközi munkamegosztás, szakosodás; a rangsorok szerepe kikényszerítette az irányítási folyamatok újragondolását. Az erõsödõ globális jelleg miatt az intézményeknek így a Dunaújvárosi Fõiskolának tudomásul kell vennie a magasan képzettek mobilitását. A felsõoktatásnak kiterjedt társadalmi felelõsségei vannak, melyek betöltéséhez egyensúlyokat kell kialakítani a finanszírozásban (az adófizetõk és a hallgatók között), az irányításban (az autonómia és az elszámoltathatóság között) a globalizáció és a helyi igények között. 40 DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2007/1.

5 A fõiskola humánpolitikája a XXI. század küszöbén: Az új intézményi humánpolitika pillérei: a humán erõforrások tudatos tervezése, az oktatói és kutatói gárda, a menedzsment és a mûködtetõ munkatársak kiválasztása, a munkakörök tervezése, az ember és munkakör összhangjának biztosítása, a munkatársak képességeinek és tudásának tervszerû fejlesztése, a tehetségfejlesztés, az életpálya menedzselés, a versenyképes jövedelmek biztosítása, a teljesítmény menedzsment mûködtetése az egyéni és a szervezeti eredményesség és fejlõdés érdekében. A stratégiai tervezés alapja, hogy a fejlesztési programok a fõiskolai irányítás minden szintjén világosan fogalmazódjanak meg. Végrehajtásuk az információ és kommunikáció legkülönfélébb eszközeit felhasználva az intézmény valamennyi munkatársának bevonásával történjék. A megvalósítás során a minõségi célok, feladatok és stratégiák egymásra épülésének szabatos megfogalmazása és azok elfogadtatása szükséges a fõiskola oktatóival, kutatóival és hallgatóival. Minõségfejlesztés, minõségirányítás Ma minden állam arra törekszik, hogy minél nagyobb számban kerüljenek be diákok a felsõoktatásba, csökkenõ intézményi költségek mellett. A kérdés az, hogy ilyen feltételek esetén az így keletkezõ minõségi rés áthidalható-e? Ennek köszönhetõen az oktatás/kutatás minõség kulcskérdéssé vált a felsõoktatásban. A három metodológiai megközelítése a minõségnek: a felsõoktatási akkreditáció, amelyben a felsõoktatási társadalom önértékelése dominál; az állam a teljesítménymutatók rendszerét favorizálja; míg a piaci megítélés, a vásárló (hallgatók, munkáltatók, szakmai szervezetek, az állam) központú megközelítés felel meg leginkább a minõség kritériumának. Ebben a folyamatban a fõ szereplõk: a hallgatók, az oktatók (fõiskolák, egyetemek), az állam, a munkaadók, szakmai testületek. A piaci viszonyok kialakulása az oktatásban, a tömegoktatás egyértelmûen megköveteli egy korszerû és hatékony minõségbiztosítási rendszer intézményi bevezetését is. A felsõoktatás nemzetközi jellege a verseny kényszerítõ erejét és összemérhetõséget biztosít, amelyek hozzájárulnak a minõség javulásához. A fõ érdekelteknek (köztük a hallgatóknak, családjuknak és a kormányzatnak) jobb ismeretekkel kell rendelkezniük a képzés minõségérõl és költségérõl ahhoz, hogy döntéseket hozhassanak. A hallgatóknak kulcsszerepet kell játszaniuk a képzés minõségének és relevanciájának értékelésében. Vitán felüli, hogy a felsõoktatásnak a gazdasági és társadalmi igényekre kell válaszolnia, és hogy a végzettek készségei meg kell feleljenek (egyebek mellett) a munka világának. A kutatásnak az innovációs igényekre kell irányulnia és a szélesebb társadalom problémáira kell válaszolnia. Ez megfelelõ politikát kíván a tudás- és technológia-transzfer érdekében, valamint olyan kutatás-finanszírozási rendszert, amely ezekhez az eredményekhez kapcsolódik. Az oktatás minõsége lényegében a képzési követelményeknek és a társadalmi elvárásoknak való megfelelést jelenti, melyet megfogalmaz a Dunaújvárosi Fõiskola küldetésnyilatkozata, jövõképe és minõségpolitikai nyilatkozata. A XXI. század magyarországi felsõoktatása piaci típusúvá válik és az új környezetben a felsõoktatás szereplõi között verseny alakul ki, amely megköveteli a minõség szerepének növelését. A finanszírozás A felsõoktatás alapvetõ jellemzõi közé tartozik a dologi, mûködési költségek folyamatos reálérték csökkenése. A meglévõ források jobb hasznosítása mellett a ráfordítások növelése szükséges. A reformok által új forrásokat kell találni. A finanszírozás átalakítására kínálkozó lehetõségek: forrásszerzési lehetõség (innovációs járulék), gyakorlatorientált lehetõségek a hallgatóknak (TDK, diplomamunka, PhD.), elhelyezkedési lehetõségek javulása, vbõvülõ fõiskolai szolgáltatás, kutatók, oktatók gyakorlati tapasztalata nõ, aktualizált, gyakorlat közeli tananyag, igények felmérési lehetõségének javulása (képzési, kutatási), nemzeti verseny a kutatási forrásokért. A Dunaújvárosi Fõiskola hozzájárulása a kutatáshoz és innovációhoz a globális tudásgazdaságban Fõ célkitûzéseink közé tartozik: kiválósági központok, kutatási cégek alapításával, szolgáltatások bõvítésével erõsíteni a tudomány és az ipar kapcsolatát. Az új Felsõoktatási Törvény, valamint a kutatási normatíva szerepének jelentõs növekedése az intézményeket a kutatási tevékenység eredményességének fokozására készteti. A Dunaújvárosi Fõiskola kutatás-fejlesztési stratégiája a képzési profilnak megfelelõen, elsõsorban a gyakorlati feladatok megoldása felé irányul. A K+F stratégia elemei: Dunaújvárosi Regionális Anyagtudományi és Technológiai Tudásközpont (DURATT) továbbfejlesztése; Mechatronikai Tudásközpont kialakítása; Logisztikai Kompetencia Központ kialakítása. A kutatási megbízások különösen a kohászati, a gépészeti és a környezetvédelmi területeken jelentkeznek. A tudományos kutatások területén olyan mûhelyeket kell teremteni, amelyek élenjárók lehetnek saját szakterületükön. A DF számára kiemelten fontos az intézmény kutatási potenciáljának megerõsödése, a tényleges városkörnyéki tudásközpont kialakulása az intézmény által képviselt legtöbb tudományterületen Kritikus feladatok: A kutatási tevékenység koordinációja, prioritások megfogalmazása. A kutatási tevékenység ösztönzési rendszerének és feltételeinek megteremtése. Olyan kutatási projektek létrehozása, amely a gazdaságban hasznosuló termékben ölt testet. A kutatási(oktatási) infrastruktúra (laboratóriumok, ICT, könyvtár) fejlesztésének gyorsítása, és összhangba hozása a várható kutatási szükségletekkel. DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2007/1. 41

6 7. ábra A K+F stratégia részelemei Dunaújvárosi Regionális Anyagtudományi és Technológiai Tudásközponttal (DURATT) közremûködõ partnerek: Dunaferr Zrt., Paksi Atomerõmû Zrt., ALCOA Köfém Kft., Hungarian Bus Kft., Hankook Tire Ltd., Zrt. MOMERT Zrt. A projekt célja egy Regionális Tudásközpont létrehozása a Közép-Dunántúli régióban, a Dunaújvárosi Fõiskola, mint befogadó intézmény irányításával annak érdekében, hogy a régióban kiemelkedõ kutatás-fejlesztési tevékenységet folytató tudományos és technológiai innovációs központ jöjjön létre (7. ábra). A projekt a régió gazdasági társaságainak konkrét technológia-fejlesztési, üzemviteli és termelés-kihelyezési problémáit kívánja kezelni. A megvalósuló kutatás-fejlesztési és oktatási program által a Tudásközpont Dunaújváros a tudásalapú gazdaságfejlesztés egyik nélkülözhetetlen innovációs bázisa lesz. Az ipari cégek együttmûködésükkel fejlesztési forrásokat takarítanak meg, új fejlesztéseknek teremtenek pótlólagos forrásokat, melyek felhasználásával új munkahelyeket hozhatnak létre. A projekt megfelelõ módon illeszkedik a Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiájához, melyben az alábbi célkitûzések fogalmazódnak meg: K+F kutatóegységek létrehozása regionális szinten, az innováció regionális finanszírozási rendszerének kiépítése, induló technológiaés tudásintenzív mikrovállalkozások, valamint spin-off vállalkozások innovációs feladatainak támogatása. A tervezett laboratóriumi potenciál regionálisan, országosan, és tágabb európai környezetben is egyedülálló generációs szintet és hatékonyságot realizál. Prioritások: A DURATT mûködésének közvetlen célja olyan, a régió fejlesztési elképzeléseihez igazodó, komplex alkalmazásorientált anyagtudományi K+F projektek megvalósítása, amelyek: középpontjában a magas színvonalú tudományos alap- és alkalmazott kutatás áll; hozzájárulnak a munkahelyteremtéshez egyrészt a fiatal kutatóknak nyújtott álláslehetõségek biztosításával, valamint a vállalkozások alapításának segítésével; felgyorsítják a kommunikációt a tudományos szféra és az üzleti szféra között, segítve a K+F eredmények gazdasági hasznosítását; szellemi erõforrások koncentrálásával lehetõséget teremtenek a szakemberbázis kritikus tömegének kialakításához, valamint tudásintenzív vállalatokat vonzanak a térségbe; 42 DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2007/1.

7 támogatják a kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységét, valamint ösztönzik a tudás- és technológia intenzív start-up és spin-off vállalkozások indítását; színvonalas, gyakorlat-orientált oktatási tevékenység által hozzájárulnak a képzési színvonal emeléséhez, valamint az oktatási anyagok bõvítéséhez, aktualizálásához. A Dunaújvárosi Fõiskolán mûködõ tudásközpontoknak egyre jelentõsebb mértékben kell hozzájárulnia a régió tudásalapú gazdaságának INNOVÁCIÓ vezérelt modelljének megvalósításához. Valódi igények alapján valódi kutatásokra van szükség, amely versenyképes tudást biztosít a kutatók (oktatók) és hallgatók számára, és versenyképes termékeket, szolgáltatásokat az ipari partnerek számára. A DURATT alprogramjai Anyagtudományi alprogram: Kopás- és károsodás, szerkezeti és felületi integritás, valamint élettartam engineering kutatás, továbbá alkalmazástechnikai és -technológiai mûszaki-tudományos vizsgálatok. Termikus-mechanikus szimulációs (fizikai és matematikai modellezést realizáló), laboratórium és szakértõi kometencia telepítése és rendszerbe állítása, fém-, ötvözet- és kompozitkutatás, továbbá alkalmazástechnikai és -technológiai vizsgálat. Ultrafinom és nanoszemcsés acélok elõállítási lehetõségeinek vizsgálata, valamint a szemcseméret és a mechanikai tulajdonságok közötti kapcsolat meghatározása. Polimer és kompozit alapanyagú termékek technológiák fejlesztése. Technológia- és Tudástranszfer alprogram Mechatronikai Tudásközponttal közremûködõ partnerek: Dunaferr Zrt., Alcoa Köfém Kft., Paksi Atomerõmû Zrt., Honeywell Magyarország Kft., MOMERT Zrt., Festo Didactic Kft, SOTE Anatómiai Intézet, KOKI, Baleseti Sebészeti Klinika, Szent Pantaleon Kórház. A mechatronika a klasszikus mérnöki területek (gépész-, villamos-, informatikai tudományok), a rendszerelmélet és a számítástechnika szinergikus kölcsönhatásaként kialakult metaszintû ismeretek összessége. A megfogalmazott igények kielégítése csak abban az esetben járható, ha a szakképzett munkaerõhöz jól felszerelt laboratórium is tartozik, amellyel a külföldi tulajdonban lévõ cégek fejlesztési célkitûzései részben, vagy teljes mértékben a régióban valósulnak meg. Az igényelt kutatóközpont három terület igényeit hivatott kielégíteni, melyek a következõk: A Mechatronikai Tudásközpont alprojektjei: korszerû mozgásszabályozások laboratóriuma, környezetbarát intelligens épület kutatása és kifejlesztése, biomechatronikai kutatás, laboratórium. Régiókat Átívelõ Logisztikai Kompetencia Központtal közremûködõ partnerek: Dunaferr Zrt., Meiser Ferroste Kft., Euromix NK Kft. A logisztika a gazdálkodástudomány egyik leggyorsabban fejlõdõ szakterülete. A XXI. század globalizált gazdaságában a fenntartható versenyelõnyöknek csak egy része származik a technológiából, mely sokszor könnyen másolható, vagy éppen mindenki által közismert. A Régiókat Átívelõ Logisztikai Kompetencia Központ létrehozásának alapvetõ célja, hogy összegyûjtse és a fõiskola vonzáskörébe tartozó vállalatok, illetve saját hallgatói rendelkezésére bocsássa a legkorszerûbb logisztikai ismereteket tartalmazó tudásanyagot. A központ a vállalatok számára a szakmai információk eljuttatatása mellett, az alkalmazáshoz nyújtandó segítséget, illetve a konkrét alkalmazás megvalósításában való részvételt jelenti. A fõiskola hallgatói számára a legkorszerûbb elméleti és gyakorlati logisztikai ismeretek tantervbe integrálását jelenti. Logisztikai alprojektek: makrologisztikai rendszerek tervezése, mikrologisztikai rendszerek kutatása, intenzifikálása, dunaújvárosi közforgalmi kikötõ és logisztikai szolgáltató központ, logisztikai rendszerek operációkutatása, oktatási-képzési program. Oktatásfejlesztési kompetencia központ Moduláris szerkezetû, kredit alapú kompetencia és tanulásközpontú képzési programok, e-learninges tanulási anyagok fejlesztése, illetve Oktatásfejlesztési laboratórium továbbfejlesztése a Kodolányi János Fõiskolával eggyüttmûködve. Info-kommunikációs Technológiai Központ Kép- és hangfelismerés, beszédfeldolgozás, szolgáltatás automatizálás, valamint médiakommunikáció biztonságtechnikájával kapcsolatos K+F tevékenység, illetve Médiatechnológiai és kommunikációs labor kialakítása (a Pannon Egyetemmel együttmûködve). Idegennyelvi, szaknyelvi kompetencia központ Szaknyelvi (mûszaki, informatikai stb.) oktató, vizsgáztató, fordító és tolmács képzõ tevékenység, illetve Szaknyelvi oktató és fejlesztõ laboratórium kialakítása (a Kodolányi János Fõiskolával együttmûködve). Környezetvédelmi és energiaracionalizálási kompetencia központ Környzetbarát ipari technológiák és energiaracionalizálási eljárások fejlesztése, illetve Környezetvédelmi laboratórium és Energiaracionalizálási labor továbbfejlesztése (a Pannon Egyetemmel együttmûködve). Nemzetközivé válás A fõiskolai változások fõ hajtóereje a tudományágakat információs technológiával támogató hálózatok összekapcsolása. A fõiskola elvárásai szerint a felsõoktatás iránti igény tovább nõ, a külföldi hallgatók arányával összhangban. Ez a tendencia javítólag hat a minõségre. DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2007/1. 43

8 Mobilitás támogatása A külföldi felsõoktatási intézményekkel fennálló széleskörû kapcsolatrendszerünk hatékonyságának jelentõs növelését kívánjuk elérni a közötti években. Célunk az, hogy a kapcsolataink jobb kihasználása segítse elõ az egységesülõ Európai Felsõoktatási és Kutatási Térségbe való beilleszkedésünket, a nemzetközivé válás folyamatát. Ennek lényeges pontja a hallgatói és oktatói mobilitás. A mobilitási célú nemzetközi együttmûködések alapjául az elkövetkezõ években is leginkább az uniós programok szolgálhatnak (Erasmus, Tempus, Leonardo, Grundvig, Ceepus stb.), amelyekben való egyre bõvülõ részvételünk indokolt és lehetséges. A DF 2004-ben létrehozta a Nemzetközi Kapcsolatok és Pályázati Irodáját (NKPI), ahol az Erasmus-kapcsolattartó szervezi a döntõen e program keretében sorra kerülõ hallgatói és oktatói mobilitásokat. Az alábbiakban röviden ismertetjük ennek gyakorlatát a hallgatói mobilitások esetében. Az Erasmus mobilitási programban, azon hallgatóink vehetnek részt akik mintatanterv szerinti aktuális kreditjeiknek legalább 60%-át teljesítették (évente átlagos hallgató). Célcsoportunk túlnyomórészt harmad- illetve negyedéves nappali tagozatos hallgatókból áll. A hazai hallgatói létszám várható csökkenése miatt a DF kilépett a nemzetközi oktatási piacokra, és 2005-ben megkezdte angol nyelvû képzéseinek szervezését. Elsõ ütemben két területen hirdetett meg alapképzést: Mûszaki Menedzser BSc (Engineering Business Management BSc), és Mûszaki Informatikus BSc (Computer Engineer BSc) szakokon. Az idén 26 fõ kínai hallgató, 20 fõ ukrán hallgató, 1 fõ malajziai hallgató, 1 fõ kameruni hallgató, 1 fõ bangladesi hallgató és 1 fõ magyar hallgató jelentkezett a képzésre, akik a felkészítõ félév hallgatóiként tanulnak a DF-en. Célkitûzéseink 2010-ig Az elsõ angol nyelvû BSc képzés elindítása 2007 szeptemberében. Ezt követõen a jelentkezett hallgatói létszám függvényében, minden félévben BSc szintû képzés indítása a DF-en. Piacképes angol nyelvû képzési portfólió kialakítása. Alkalmas, magas minõsítésû, nagy gyakorlattal rendelkezõ, és lehetõleg fõállású oktatói gárda kialakítása. Emellett, a képzés színesítése és színvonalának emelése érdekében, elsõsorban külföldi vendégoktatók, óraadó oktatók és szakemberek fogadása. Az angol nyelvû képzés hallgatói létszámának növelése, a képzés fenntarthatósága és profitábilissá tétele érdekében (átlagosan fõ/félév). Az angol nyelvû képzési portfólió szélesítése: további alapszakok meghirdetése angol nyelven (pl. Gazdálkodási és Menedzsment BA), illetve felkészülés a tervezett mesterszakok angol nyelvû oktatására. Nemzetközi kapcsolataink szélesítése és hatékony mûködtetése. Kapcsolatok kiépítése a város, a megye és a régió nemzetközi tevékenységeket koordináló szervezeti egységeivel, a nagykövetségekkel és egyéb képviseletekkel. A külföldi hallgatók beilleszkedésének segítése, melyben elsõsorban a NIK, a HÖK, a kollégium és a diákhagyományokat ápoló, illetve az angol nyelvet jól beszélõ hallgatók aktív részvételére számítunk. Intenzív belsõ PR tevékenységgel az angol nyelvû képzés és a nemzetközi kapcsolatok fontosságának és prioritásának tudatosítása az intézmény dolgozói körében. 44 DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2007/1.

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet Egyetemek a határ menti együttműködésben Nemzetközi projektzáró konferencia Győr, 2006. szeptember 26.

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

statisztikai módszerekkel

statisztikai módszerekkel Statisztikai világnap 2010. október 20. Az oktatási kiválóság g mérése m statisztikai módszerekkel Sándorné dr. Kriszt Éva rektor A mérésrm sről l elméleti leti megközel zelítésben A A mérés m s fogalma,

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C Prof. Dr. Varga Mihály Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C DUÁLIS KÉPZÉS A MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSBAN szakmai fórum Felsőoktatási Centrum Zalaegerszeg,

Részletesebben

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Informatikai vállalkozásoknak szóló pályázatok

Részletesebben

A Kar rövid bemutatása

A Kar rövid bemutatása A Kar rövid bemutatása Széchenyi István Egyetem (SZE-GYŐR) Műszaki Tudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Állam és jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális Intézet Zeneművészeti Intézet A Műszaki Tudományi

Részletesebben

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30.

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30. Speciális vízgazdálkodási szakmérnök képzés üzleti hasznosítási lehetőségei 2014. Május 30. Tevékenysége: közhasznú nonprofit tevékenység Főtevékenysége: 8559 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása

A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása Dr. Bacsa-Bán Anetta 2014. 02.

Részletesebben

SZE-GYŐR Rólunk. A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak. Campus területe: 101.724 m 2. Képzési területek:

SZE-GYŐR Rólunk. A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak. Campus területe: 101.724 m 2. Képzési területek: SZE-GYŐR Rólunk A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak Campus területe: 101.724 m 2 Képzési területek: műszaki, informatikai, jogi, igazgatási, gazdasági, pedagógiai egészségügyi, szociális, zeneművészeti

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 33. www.uni-pen.hu

Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 33. www.uni-pen.hu Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 33. www.uni-pen.hu Pannon Egyetem 5 Kar: Gazdaságtudományi, Georgikon, MFTK, Mérnöki, Műszaki Informatikai Közel 100 szak Kiemelkedő eredmények,

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu ÓBUDAI EGYETEM Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása Alba Regia Egyetemi Központ Székesfehérvár Akkor.. és Most KANDÓ 1971 Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ 2013 Alba Regia Egyetemi Központ

Részletesebben

AZ OFI KIEMELT PROGRAMJÁNAK ELŐZMÉNYEI A CALDERONI ADATBÁZIS. Topár Gábor szakmai projektvezető TÁMOP

AZ OFI KIEMELT PROGRAMJÁNAK ELŐZMÉNYEI A CALDERONI ADATBÁZIS. Topár Gábor szakmai projektvezető TÁMOP AZ OFI KIEMELT PROGRAMJÁNAK ELŐZMÉNYEI A CALDERONI ADATBÁZIS Topár Gábor szakmai projektvezető TÁMOP 4.1.4. Miért FEMIP? Minőségfejlesztés a felsőoktatásban program = FEMIP a program korábbi munkacíme:

Részletesebben

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban 2014-2020 Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Budapest, 2014. március 26. Tartalom 1. Jövőkép 2. Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI . 2007. A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI a mőszaki képzés átalakulásának fıbb jellemzıi Dr. Palásti-Kovács Béla, BMF-BGK dékán mőszaki felsıoktatási szakértı, Oktatási és Kulturális Minisztérium

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21.

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. 2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Biomatika Intézet Neumann János Informatikai Kar Óbudai Egyetem. Dr. Kozlovszky Miklós egyetemi docens, intézetigazgató, OE NIK

Biomatika Intézet Neumann János Informatikai Kar Óbudai Egyetem. Dr. Kozlovszky Miklós egyetemi docens, intézetigazgató, OE NIK Biomatika Intézet Neumann János Informatikai Kar Óbudai Egyetem Dr. Kozlovszky Miklós egyetemi docens, intézetigazgató, OE NIK Bevezetés Látványos fejlődés robotika, orvosi informatika területeken Korábban

Részletesebben

VAS MEGYE TOP 100 konferencia Nyugat-Pannon Növekedési Zóna Program

VAS MEGYE TOP 100 konferencia Nyugat-Pannon Növekedési Zóna Program VAS MEGYE TOP 100 konferencia Nyugat-Pannon Növekedési Zóna Program Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató,nypjmk Budapest, 2014. november 20. Fejlődési alapok Növekedési tengelyek Verseny-előnyök Hatások

Részletesebben

A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN

A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN Pitó Enikő, KFI igazgató SZTE KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓBAN REGIONÁLIS SZINTEN -FÓKUSZBAN

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar

Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Az Egyetem oktatási egységei Műszaki Tudományi Kar (az egyetem hallgatóinak 2/3-a) Gazdaságtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

KÉPZÉSFEJLESZTÉS ALPROJEKT

KÉPZÉSFEJLESZTÉS ALPROJEKT TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 Szeged. 2015. június 23 KÉPZÉSFEJLESZTÉS ALPROJEKT Homoki-Nagy Mária Varga Zsuzsanna PROJEKT ELEMEK 1. Oktatási együttműködés a mérnökiinformatika, a pedagógusképzés és

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Jánosy Orsolya irodavezető Nemzetközi Iroda, Rektori-Kancellári Kabinet

Debreceni Egyetem. Jánosy Orsolya irodavezető Nemzetközi Iroda, Rektori-Kancellári Kabinet Debreceni Egyetem Jánosy Orsolya irodavezető Nemzetközi Iroda, Rektori-Kancellári Kabinet Nemzetköziesítési audit a Debreceni Egyetemen 2016. november 09. Nemzetköziesítés a Debreceni Egyetemen - a Debreceni

Részletesebben

Felsőoktatási menedzsment

Felsőoktatási menedzsment Felsőoktatási menedzsment különös tekintettel a gazdasági felsőoktatásra Sándorné dr. Kriszt Éva rektor emerita, intézetvezető főiskolai tanár MellearN Szakmai Szeminárium, Budapest, 2016. december 7.

Részletesebben

DUÁLIS KÉPZÉS NYÍLT NAP. POGÁTSNIK MONIKA szeptember 30.

DUÁLIS KÉPZÉS NYÍLT NAP. POGÁTSNIK MONIKA szeptember 30. DUÁLIS KÉPZÉS NYÍLT NAP POGÁTSNIK MONIKA 2016. szeptember 30. ÓBUDAI EGYETEM Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Alba Regia Műszaki Kar Székesfehérvár

Részletesebben

A bajai főiskola jövőképe

A bajai főiskola jövőképe A régió felsőoktatásának jelene és jövője konferencia A bajai főiskola jövőképe Melicz Zoltán Eötvös József Főiskola, Baja A bajai főiskola Két karú intézmény Neveléstudományi Kar (1870-ben alapított,

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig Dr. Csopaki Gyula elnök 2009. május 27. Európai Minőségügyi Szervezet 1. K+F+I pozíciónk Európában EU27 - Egyesített innovációs

Részletesebben

KUTATÓHELYEK LEHETŐSÉGTÁRA

KUTATÓHELYEK LEHETŐSÉGTÁRA KUTATÓHELYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Kutatóhelyeknek szóló pályázatok az egyes Operatív Programokban

Részletesebben

A HORIZONT 2020 dióhéjban

A HORIZONT 2020 dióhéjban Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu) projekt TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013 A HORIZONT 2020 dióhéjban Hálózatépítő stratégiai együttműködés kialakítását megalapozó konferencia

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

Föld, víz, levegő, élettér

Föld, víz, levegő, élettér DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR KÖRNYEZET- ÉS VEGYÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK A környezetmérnöki MSc szak bemutatkozása Föld, víz, levegő, élettér DE DEBRECENI EGYETEM 15 Kar MK MŰSZAKI KAR A RÉGIÓ MŰSZAKI KÉPZŐHELYE

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN HR oktatás Magyarországon napjainkban és a jövıbeli lehetıségek KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN Dr. habil Szabó Lajos tanszékvezetı egyetemi docens stratégiai és fejlesztési dékánhelyettes PANNON

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar

Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar NyME Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Márkus Béla mb@geo.info.hu GEO 00 GEO 00 Főiskolai szintű képzés Földmérő szak Mérő szakirány Térinformatika szakirány Földrendező szak Ingatlan-nyilvántartási

Részletesebben

A minőség prioritása az új felsőoktatási törvényben

A minőség prioritása az új felsőoktatási törvényben A minőség prioritása az új felsőoktatási törvényben Dr. Mang Béla felsőoktatási helyettes államtitkár Szeged, 2005. február 25. 2 Történeti áttekintés I.! 1993. évi LXXX. Törvény! Akadémiai autonómia!

Részletesebben

A jövő innovatív mobilitását megalapozó 3 pillér (kutatás, felsőoktatás, üzlet) együttműködése, a sikeres integrálás feltételei

A jövő innovatív mobilitását megalapozó 3 pillér (kutatás, felsőoktatás, üzlet) együttműködése, a sikeres integrálás feltételei A jövő innovatív mobilitását megalapozó 3 pillér (kutatás, felsőoktatás, üzlet) együttműködése, a sikeres integrálás feltételei Dr. Bokor Zoltán MTA KTB közgyűlési képviselő 1 Tartalom Célok Az együttműködés

Részletesebben

Felsőoktatás-politikai célok és elvárások. Veszprém, 2010.

Felsőoktatás-politikai célok és elvárások. Veszprém, 2010. Felsőoktatás-politikai célok és elvárások Veszprém, 2010. Fejlesztés irányai az utóbbi években Kihívások globális, de különösen Európát érintő változások társadalmi váltást követő hazai átalakulások Dokumentumok

Részletesebben

A BME VIK FMD pályázatának specifikumai

A BME VIK FMD pályázatának specifikumai A BME VIK FMD pályázatának specifikumai Vajta László dékán, Henk Tamás FMD megbízott FMD átadás 2011. október 26. BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Tartalom Adottságok: 1. Profil és hallgatóság 2.

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR A A tanulás s az, amely mővel, m a munka az, amely gazdagít. t. Keleti KárolyK (1833-1892) 1892) Amit kínálunk. Amirıl szó lesz. Az infrastruktúra

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Egyetem-város-ipar együttműködések a Széchenyi István Egyetem példáján

Egyetem-város-ipar együttműködések a Széchenyi István Egyetem példáján Egyetem-város-ipar együttműködések a Széchenyi István Egyetem példáján TÖMBÖLY TEODÓRA MRTT XII. VÁNDORGYŰLÉSE 2014. NOVEMBER 28. Előadás felépítése Általános nemzetközi kitekintés, környezet, tendenciák,

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.09.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

A Szabadkai Közgazdasági Kar válaszai a felsőoktatás kihívásaira a XXI. században

A Szabadkai Közgazdasági Kar válaszai a felsőoktatás kihívásaira a XXI. században Prof. dr. Đerđi Petkovič, PhD (Petkovics Györgyi) A Szabadkai Közgazdasági Kar válaszai a felsőoktatás kihívásaira a XXI. században A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai

Részletesebben

Duális felsőoktatási képzés a modell és tapasztalatok Dr. Ailer Piroska

Duális felsőoktatási képzés a modell és tapasztalatok Dr. Ailer Piroska Duális felsőoktatási képzés a modell és tapasztalatok Dr. Ailer Piroska 2015. március 17. Duális képzés kecskeméti modellje definíció 1. A duális felsőoktatás a felsőoktatási intézmények és az érintett

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar

Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Óbudai Egyetem Óbudai Egyetem 130 éves múlt Hat+1 kara, három telephelye, 17 épülete, öt kollégiuma van Három doktori iskola, K+F Innovációs Központ Alapképzés, Mesterképzés, Felsőoktatási Szakképzés Továbbtanulási

Részletesebben

Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt Működőképesség fejlesztése Versenyképességének fejlesztése Képzés Szolgáltatás Szervezet Alprojekt neve Alprojekt vezető Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

Fenntarthatóság a statisztikában, statisztika a fenntarthatóságban

Fenntarthatóság a statisztikában, statisztika a fenntarthatóságban Fenntarthatóság a statisztikában, statisztika a fenntarthatóságban A felsőoktatás teljesítményének fenntartható mérhetősége Sándorné Kriszt Éva MTÜ, FENNTARTHATÓSÁG ÉS MAGYARORSZÁG 2025-BEN Az MTA IX.

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA I. PILLÉR: FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-LEARNING KÉPZÉS II.

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (NYF MMK) AGRÁR ÉS AGRÁRMŰSZAKI JELLEGŰ KÉPZÉSEINEK BEMUTATÁSA NYÍREGYHÁZA 2013

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (NYF MMK) AGRÁR ÉS AGRÁRMŰSZAKI JELLEGŰ KÉPZÉSEINEK BEMUTATÁSA NYÍREGYHÁZA 2013 A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (NYF MMK) AGRÁR ÉS AGRÁRMŰSZAKI JELLEGŰ KÉPZÉSEINEK BEMUTATÁSA NYÍREGYHÁZA 2013 NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (Nyíregyháza, Kótaji

Részletesebben

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) évre szóló éves fejlesztési kerete

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) évre szóló éves fejlesztési kerete A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete Vállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás azonosító jele neve VEKOP-1.2.1-15 Mikro-,

Részletesebben

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE!

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! 1. prioritás: Kis- és versenyképességének javítása 1 GINOP-1.1.1 2 GINOP-1.1.2 3 GINOP-1.2.1 4 GINOP-1.2.2

Részletesebben

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19.

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19. Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető 2016. március 19. 21-22 % A digitális gazdaság a bruttó hazai termék (a továbbiakban: GDP) 21-22%-kát adja. Stabil

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

Minőségfejlesztési kézikönyv

Minőségfejlesztési kézikönyv Minőségfejlesztési kézikönyv Kézikönyv a felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési feladataihoz Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A felsőoktatás minőségfejlesztési helyzete

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. számú napirendi pont 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Szent István Egyetemmel történő stratégiai együttműködési

Részletesebben

Oklevél kiadásához szükséges nyelvvizsgák táblázata a DF szakjainál

Oklevél kiadásához szükséges nyelvvizsgák táblázata a DF szakjainál Dunaújvárosi Főiskola Oklevél kiadásához szükséges nyelvvizsgák táblázata a DF szakjainál A Képzési és Kimeneti Követelmények ján összeállítva Tartalom Anyagmérnöki... 2 Anyagmérnöki... 2 Európai unió...

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

Prof. Dr. Palotás Árpád Bence Projektvezető. 2. disszeminációs konferencia május 17.

Prof. Dr. Palotás Árpád Bence Projektvezető. 2. disszeminációs konferencia május 17. Prof. Dr. Palotás Árpád Bence Projektvezető 2. disszeminációs konferencia 2012. május 17. 1 Célkitűzés Átfogó cél: regionális tudáscentrum (koncepció) kiépítése 2013-ra. Jövőkép: nemzetközileg versenyképes

Részletesebben

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102184.263634 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények által benyújtott alapképzési- és szakirányú továbbképzési szakok létesítésére/indítására vonatkozó kérelem.

A felsőoktatási intézmények által benyújtott alapképzési- és szakirányú továbbképzési szakok létesítésére/indítására vonatkozó kérelem. Adatlap 1. a kérelmező intézmény neve, címe: BMF 2. a szak megnevezése: üzleti tanácsadás 3. a képzés szintje: szakirányú továbbképzés 4. a szak indításának tervezett oktatási formái: levelező tagozat

Részletesebben

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

Felsőoktatási fejlesztések és azok keretfeltételei, Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform

Felsőoktatási fejlesztések és azok keretfeltételei, Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform Felsőoktatási fejlesztések és azok keretfeltételei, 2016-2020 Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform 2016.05.04 Fonyó Attila Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság Felsőoktatási Kutatás-fejlesztési

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc)

Mérnök informatikus (BSc) Mérnök informatikus (BSc) Az informatika dinamikusan fejlődő, a mindennapokat szorosan átszövő tudomány. Ha érdekel milyen módon lehet informatika rendszereket tervezni, üzemeltetni, szakunkon elsajátíthatod

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Miért érdemes továbbtanulni? Mert a felsőfokú végzettséggel rendelkezők magasabb jövedelmet érhetnek el, több munkalehetőség közül választhatnak,

Részletesebben

Miskolc 4.0 az OKOS város. Kiss Gábor alpolgármester Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. november 24.

Miskolc 4.0 az OKOS város. Kiss Gábor alpolgármester Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. november 24. Miskolc 4.0 az OKOS város Kiss Gábor alpolgármester Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. november 24. Miskolc a fenntartható fejlődés útján Greennovációs Nagydíj: Környezetbarát energia a JÖVŐÉRT!

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Érdekképviseleti szervezeteknek

Részletesebben

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University A katasztrófavédelmi oktatás komplex rendszere a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen Dr. Hornyacsek Júlia

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Megújult módszerekkel az innovációért

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Megújult módszerekkel az innovációért Megújult módszerekkel az innovációért ELTE Innovációs nap 2012 Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. Slezsák István Ügyvezető igazgatóhelyettes (istvan.slezsak@bayzoltan.hu) Budapest 2012.02.23. A Bay Zoltán

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Mi is érdekel? Hol tanuljak tovább? Milyenek a bejutási esélyeim? Milyen szakmával tudok jól elhelyezkedni vagy továbbtanulni? 2 Biztos

Részletesebben

A KRE Intézményfejlesztési Tervének ütemezése 2008-2012. 2008. év

A KRE Intézményfejlesztési Tervének ütemezése 2008-2012. 2008. év 12. sz. melléklet A KRE Intézményfejlesztési Tervének ütemezése 2008-2012. 2008. év Felelős: rektorhelyettes, dékánok, intézet- és tanszékvezetők Felelős: oktatási rektorhelyettes, dékánok, intézet- és

Részletesebben

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Tudománypolitikai kihívások a 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Dr. Kardon Béla Főosztályvezető Tudománypolitikai Főosztály Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság A kormányzati K+F+I

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

. Minoségpolitika, stratégia és minoségügyi eljárások. Programok indítása, követése és rendszeres belso értékelése. A hallgatók értékelése.

. Minoségpolitika, stratégia és minoségügyi eljárások. Programok indítása, követése és rendszeres belso értékelése. A hallgatók értékelése. . A SZOLNOKI FOISKOLA 2008. ÉVI MINOSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 1. A SZOLNOKIFOISKOLAMINOSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK2008. ÉVIFEJLESZTÉSI IRÁNYAI A Szolnoki Foiskola minoségfejlesztési tervének feladata, hogy

Részletesebben

Felsőoktatási együttműködés a vízügyi ágazatért

Felsőoktatási együttműködés a vízügyi ágazatért Felsőoktatási együttműködés a Felsőoktatási együttműködés a Dr. Kristóf János Projekt megvalósulása: 2013.04.15-2015.04.14. Főkedvezményezett : Pannon Egyetem Kedvezményezettek: Eötvös József Főiskola

Részletesebben

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság Oktatási területeink Informatika Agrárgazdaság Szak- és közigazgatás Üzleti közgazdaság Vidékfejlesztés Felvételt nyert hallgatók száma Államilag finanszírozott hallgatók száma Költségtérítéses hallgatók

Részletesebben

Dr. Mészáros Attila. 51. Szitásdomb u. 9021 Győr Telefonszám(ok) (36-96) 503-497 Mobil: (36-30) 413-0447 Fax(ok)

Dr. Mészáros Attila. 51. Szitásdomb u. 9021 Győr Telefonszám(ok) (36-96) 503-497 Mobil: (36-30) 413-0447 Fax(ok) Szakmai önéletrajz Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) 51. Szitásdomb u. 9021 Győr Telefonszám(ok) (36-96) 503-497 Mobil: (36-30) 413-0447 Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság

Részletesebben

A felsőoktatásban folyó többciklusú képzés első tapasztalatai

A felsőoktatásban folyó többciklusú képzés első tapasztalatai A felsőoktatásban folyó többciklusú képzés első tapasztalatai BOLOGNA JELENTÉS - 2008 ÖSSZEGZÉS - KIHÍVÁSOK Palásti Kovács Béla Oktatás létszámváltozások Nappali diák, hallgató létszám 1990-2003 250 000

Részletesebben