ALAPKÉPZÉS. ELTE Kar: Bölcsészettudományi Kar

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPKÉPZÉS. ELTE Kar: Bölcsészettudományi Kar"

Átírás

1 Az egyetemi, főiskolai szintű képzések tekintetében megállapítható, hogy a mai felsőoktatási kínálatban a alapképzésben és mesterképzésben is indítanak a múzeumi munkához köthető képzéseket. Alapképzésben (BA) két intézményben az ELTE BTK történelem BA szakán és a Miskolci Egyetem BTK Történelem BA szakán választható muzeológia szakirány. A belépés feltétele: egyetemi felvétel a történelem alapszakra, majd a második félév után jegyek és elbeszélgetés alapján. A képzési struktúra alapján az látszik, hogy a tantárgyak alapvetően és szinte kizárólag szakmai (muzeológiai, művelődéstörténeti jellegű órakínálattal, valamint szakmuzeológiai bevezető alapismeretekkel vértezik fel a hallgatókat, így a szakirány által hirdetett küldetés, amely szerint az új kihívásoknak megfelelő és a muzeológia új irányzataiban is elmélyülő múzeumi szakemberek képzése a cél, a képzési struktúrából egyáltalán nem olvasható ki. Erős kérdésként merül fel, hogy azok akik ezen szakirány elvégzése után nem folytatják a MA azonos irányú képzését, azokkal mit kezd a szakma. Mesterképzésben (MA) már szélesebb a kínálat, de kifejezett muzeológiai képzés egyetlen intézményben, az ELTE-n folyik, történeti muzeológia mesterszakon. A képzés alapozó és törzsanyaga itt már szélesebb spektrumot ölel fel, a konkrét muzeológiai munka ellátására alkalmas a képzés, bár a szakmai gyakorlat szinte csak betekintést enged egy-egy múzeum működésébe. A képzési célok között olvasható, hogy a képzés elvégzése után a kollégák alkalmasak lesznek országos, megyei, vagy kisebb szak- és más múzeumok, gyűjtemények, kiállítóhelyek ( ) vezetői feladatainak ellátására. Ennek a képességnek a megszerzése a képzési struktúrából nem olvasható ki, szinte kizárt, hogy a mai követelményeknek megfelelő vezetővé váljon valaki ezen képzés elvégzése után. A képzés törzsanyaga intézménytörténetre, művelődéstörténetre és alapvetően anyagismeretre koncentrál, a szerteágazó múzeumi munkához csak részleges ismeretekkel járul hozzá. Mesterképzésként megszerezhető másik szak a design- és művészetmenedzser szak, amelyet Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen és a Budapesti Kommunikációs Főiskolán lehet tanulni. A szak önköltséges képzésben igen borsos, ezer Ft/féléves díj ellenében látogatható. A szak alapvetően a vállalkozói szféra igényei felől közelíti a témát, és elsősorban a vállalkozások versenyképességének fokozása érdekében nyújt lehetőséget a mai dizájn- és művészeti trendek megismerésére. A szak tematikájából kiolvasható, hogy az elvégzője vélhetően valóban alkalmas lesz szervezetek, vállalkozások irányítására is. Mesterképzésként megszerezhető harmadik szak a kulturális örökség tanulmányok, amelyet a Pécsi Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetemen és az Eszterházy Károly Főiskolán lehet tanulni. kulturális örökség védelmére, értékeinek megmutatására és menedzselésére vonatkozó munkafolyamatokat ALAPKÉPZÉS ELTE Kar: Bölcsészettudományi Kar

2 Képzés neve: Történelem szak BA, muzeológia szakirány Képz. szint: alapképzés Teljes költség Miskolci Egyetem Kar: Bölcsészettudományi Kar Képzés neve: Történelem szak BA, muzeológia szakirány Képz. szint: alapképzés Teljes költség A szakirányt a 3. félévtől választhatják a hallgatók. A BA-akkreditációban az ELTE mellett egyedül a Miskolci Egyetem történelem szakán akkreditálták a Muzeológi Szakirányt. A képzés célja: az új kihívásoknak megfelelő és a muzeológia új irányzataiban is elmélyülő múzeumi szakemberek képzése, illetve, előkészítés az MA-képzésre. Tematika ELTE: Általános forrástan Informatikai alapismeretek Magyarország művelődés- és kultúrtörténete proszeminárium Magyarország művelődés- és kultúrtörténete proszeminárium Bevezetés az iparművészet történetébe Bevezetés a technika történetébe Múzeumtörténet A műgyűjtés és a nagy múzeumok története Általános és történeti muzeológiai ismeretek Általános és történeti muzeológiai ismeretek Bevezetés az orvostörténeti és természettudományi muzeológiába Bevezetés az agrármuzeológiába Bevezetés a műszaki és a közlekedéstörténeti muzeológiába Bevezetés az irodalmi és a színháztörténeti muzeológiába Felnőttnevelés élethosszig tartó tanulás Múzeumi közművelődés, múzeumpedagógia Etika múzeumi etika Múzeumi gyakorlat Tematika ME: I. Általános muzeológiai ismeretek Magyarország művelődés- és kultúrtörténete I. Bevezetés az anyagi kultúra néprajzába és az agrármuzeológiába A műgyűjtés és a múzeumok története I. Bevezetés a régészeti muzeológiába

3 Informatika: adatbázisok és digitalizálás II. III. IV. Segédtudományok - forrástan Bevezetés az irodalom- és színháztörténeti muzeológiába Múzeumi gyakorlat I. Múzeumi gyakorlat II. Magyarország művelődés- és kultúrtörténete II. A műgyűjtés és a múzeumok története II. Műtárgyvédelem Bevezetés a természettudományos muzeológiába Vizuális látványrögzítés Közművelődés - múzeumpedagógia Bevezetés a művészettörténetbe Bevezetés a technikatörténetbe és a műszaki, közlekedéstörténeti muzeológiába Bevezetés a történeti muzeológiába MESTERKÉPZÉSEK Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Képzés neve: történeti muzeológia Munkarend.: Nappali Fin. forma: Önköltséges Önköltség (félév): Ft A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik országos, megyei, vagy kisebb szak- és más múzeumok, gyűjtemények, kiállítóhelyek tudományos munkatársai vagy vezetői feladatainak ellátására, továbbá szakáguk elméletének és módszertanának saját kutatásaik segítségével történő továbbfejlesztésére alkalmasak. Megszerzett általános és szakmuzeológiai ismereteik birtokában képesek a gyűjteménygyarapítás, nyilvántartás, megőrzés, a tudományos feldolgozás, publikálás, illetve a bemutatás és a közművelődési hasznosítás teljes körű és önálló végzésére, valamint ezen tevékenységek összehangolására, irányítására. A média, illetve a kulturális igazgatás területén is alkalmazhatóak. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Alapozó ismeretek: Intézménytörténet I. (Közép- és koraújkori intézménytörténet) Intézménytörténet II. (Az új- és jelenkor intézményei) Újkori forrástan és segédtudományok A történelem tárgyi emlékei Magyarország történeti földrajza a XVIII XX. sz.-ban

4 Szakmai törzsanyag I.: Magyarország művelődés-, kultúr- és technikatörténete I. (A XVIII. századtól a kiegyezésig) Magyarország művelődés-, kultúr- és technikatörténete II. (A dualizmus korában) Magyarország művelődés-, kultúr- és technikatörténete III. ( ) Magyarország művelődés-, kultúr- és technikatörténete IV. (1945 után) Múzeumi menedzsment, múzeumi marketing Kultúrpolitikai koncepciók, közművelődés és múzeumügy a XX. században A kiállításrendezés elmélete, módszertana I. (A kiállításrendezés, mint projektmenedzsment) A kiállításrendezés elmélete és módszertana II. (A kiállításrendezés a gyakorlatban) Szakmuzeológiai anyag-, eszköz- és technológiai ismeretek I. (papír, fénykép) Szakmuzeológiai anyag-, eszköz- és technológiai ismeretek II. (textil, kerámia) Szakmuzeológiai anyag-, eszköz- és technológiai ismeretek III. (fa-bútor, fémek-gépek) Szakmuzeológiai forrásismeretek I. (numizmatika, militaria) Szakmuzeológiai forrásismeretek II. (audiovizuális források) Szakmai anyag II.: A számítógépes múzeumi nyilvántartás alapjai Az európai, illetve a nemzeti örökség védelme és a múzeumok A helytörténeti kutatás problémái Látogatóbarát múzeum A múzeumi ismeretközlés lehetőségei Múzeumi szakmai gyakorlat I. (választott helyi, kis muzeális intézményben) Múzeumi szakmai gyakorlat II. (választott országos múzeumban) Diplomamunka Szakzáróvizsga Budapesti Kommunikációs Főiskola Képzés neve: design- és művészetmenedzser félév Képzési idő (félév): 2 Irányszám: Teljes költség: levelező: Ft/félév; nappali: Ft/félév Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Képzés neve design- és művészetmenedzsment Munkarend.: Nappali Fin. forma: Önköltséges Önköltség (félév): Ft A képzés célja: A design ma már nélkülözhetetlen feltétele a vállalkozások versenyképességének mind idehaza, mind külföldön. Termékstruktúrájuk kialakítása, piaci menedzselésük, nemzetközi kapcsolataik kiépítése ezért olyan szakembereket igényel, akik tájékozottak a kortárs design- és művészeti szcéna trendjeiben, emellett felkészültek e

5 gazdasági szervezetek egyszemélyes irányítására, vagy alkalmasak egy menedzsercsapat tagjaként végzendő feladatok ellátására. Erre a szintetizáló tevékenységre, a vállalkozások szellemi-gazdasági működtetésére, intézményi hálózatuk, illetve jellegzetességeik ismeretére készítünk fel. A szak egyik legfontosabb jellemzője a befogadói nyitottság és az interdiszciplinaritás. Főbb tantárgyak: Vállalkozási ismeretek; Kisvállalkozások pénzügyei; Szerzői jog; Kulturális menedzsment; Piackutatás; Design- és művészetstratégiák; Digitális marketing; 21. századi művészet; 21. századi design; Mai műkereskedelem; Kurátori ismeretek; Szerkesztői ismeretek Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar Képzés neve: kulturális örökség tanulmányok Fin. forma: Állami ösztöndíjas, önköltséges Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar Képzés neve: kulturális örökség tanulmányok Fin. forma: Állami ösztöndíjas Önköltség (félév): támogatott Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Képzés neve: kulturális örökség tanulmányok Fin. forma: Állami ösztöndíjas, önköltséges Önköltség (félév): támogatott A képzés célja olyan szakembereket képzése, akik megszerzett művelődéstörténeti és művelődéselméleti ismereteik birtokában képesek a kulturális örökség gazdasági, mentalitásbeli, környezeti és információs rendszerének történeti értelmezésére. Ismerik a kulturális örökség védelmére, értékeinek megmutatására és menedzselésére vonatkozó munkafolyamatokat. A végzettek alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására. Pécsi Tudományegyetem Kar: Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar

6 Képzés neve: kulturális mediáció mesterszak Teljes költség: Ft/félév A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett nevelés- és kultúratudományi, pszichológiai, társadalomtudományi ismereteik birtokában képesek a szociokulturális társadalmi folyamatok elemzésére, a szükségletek felmérésére, elemzésére, a megjelent igények megjelenítésére, a kultúra tartalma, a kultúra alkotói és a különböző társadalmi csoportok közötti mediálásra, professzionális kultúraközvetítésre. A végzettek alkalmasak a különböző településeken, hazai és nemzetközi közösségekben a kulturális igények alapján a művelődési lehetőségek fejlesztésére, kulturális projektek tervezési, szervezési, üzemeltetési és ellenőrzési feladatainak ellátására. Megfelelő ismeretekkel és képességekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához. A szak leírásából: a szociokulturális társadalmi folyamatok elemzésére, a szükségletek felmérésére, elemzésére, a megjelent igények megjelenítésére, a kultúra tartalma, a kultúra alkotói és a különböző társadalmi csoportok közötti mediálásra, professzionális kultúraközvetítésre. A végzettek alkalmasak a különböző településeken, hazai és nemzetközi közösségekben a kulturális igények alapján a művelődési lehetőségek fejlesztésére, kulturális projektek tervezési, szervezési, üzemeltetési és ellenőrzési feladatainak ellátására. Megfelelő ismeretekkel és képességekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához. Képzési modulok, tantárgycsoportok, tantárgyak Alapozó ismeretkörök: kulturális mediáció interdiszciplináris (a filozófiai, antropológiai, társadalomelméleti, kultúraelméleti, pedagógiai, pszichológiai, szociológiai, szociálpszichológiai, etikai, továbbá közgazdaságtani, politológiai és jogi) alapozó ismeretei, valamint bevezetés a kultúrakutatás empirikus gyakorlatába. Szakmai törzsanyag, kötelező ismeretkörök: a fenntartható fejlődés, a környezetkultúra és életminőség értelmezési kerete; a tudományos, technológiai és infokommunikációs kultúraközvetítés; a kulturális örökség interpretációja; a társadalmi tér különböző szintjein (lokális, regionális, nemzeti, globális) történő kulturális feltételrendszer kulturális ellátás tervezése, kulturális fejlesztés; a modern és kortárs művészeti kultúra, a művészeti mediáció; a kulturális mediáció módszertana. Szakmai törzsanyag, (kötelezően) választható ismeretkörök, differenciált szakmai ismeretek: a későmodern társadalmak kulturális kihívásai, az európai és nemzetközi dimenziók a kulturális mediációban, a kulturális szervezetek és interkulturális projektek menedzsmentje, a mediátori kompetenciák fejlesztése, a kulturális mediáció célcsoportjai, a kultúrakutatás elmélete, empirikus módszerei.

7 Magyar Képzőművészeti Egyetem Képzés neve: kortárs művészetelméleti és kurátori ismeretek Munkarend.: Nappali Fin. forma: Állami ösztöndíjas id=22&oldal=2&fej=s A képzés célja olyan művészeti szakemberek képzése, akik művészetelméleti ismereteik, kommunikációs, írás- és elemző készségük birtokában alkotó módon képesek a magyar és a nemzetközi kortárs művészet területén jelentős kulturális-művészeti értékkel, társadalmi fontossággal bíró komplex projekteket, kutatásokat, kiállításokat, eseményeket elindítani, ezek koncepcióját kidolgozni, kommunikálni és képviselni, továbbá a kortárs művészeti gyakorlatról, valamint a hozzá kapcsolódó kritikai és elméleti diskurzusról szakmailag önálló és releváns kutatásokat végezni; a kortárs művészet gyakorlatát a tudományos kutatás és a kritika eszközeivel elemezni, közvetíteni, valamint együttműködni a hazai kiállítási és művészeti intézményrendszerrel, művészekkel, szakértőkkel és a művészeti terület egyéb szereplőivel. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásához. SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK Kodolányi János Főiskola Képzés neve: múzeumi mediáció és menedzsment Képz. szint: szakirányú továbbképzés Képzési idő (félév): 2 Teljes költség: Ft/félév Alapozó ismeretek: muzeológia, múzeumantropológia, művészetpszichológia, múzeumi mediáció. Szakmai törzsanyag: (melyből a múzeumlátogatások és a kötelező gyakorlat minimum 10 kredit): múzeum és iskola, múzeum és turizmus, múzeummenedzsment és -marketing, múzeumi mediáció, múzeumpedagógia módszertan, andragógia és múzeum, kiállításszervezés (rendezvényszervezés, múzeumlátogatások. Pécsi Tudományegyetem Kar: Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar Képzés neve: múzeumi kultúraközvetítés Képzési szint: Szakirányú továbbképzés Képzési idő (félév): 2 Irányszám: 15-40

8 Teljes költség: Ft/félév Képzési mátrix: Szakirányú továbbképzés (SZ), Levelező, Költségtérítéses Képzés célja: A múzeumok egyre fontosabb szerepet töltenek be az egész életen át tartó tanulás rendszerében, jelentőségük folyamatosan növekedik a formális, nonformális, és az informális tanulás területén egyaránt. A múzeumokban őrzött tudásanyag és kulturális örökség életkori sajátosságoknak, illetve a különböző célcsoportok specifikumainak megfelelő közvetítése magasan kvalifikált, széleskörű módszertani ismeretekkel és kompetenciákkal rendelkező, felkészült szakembereket kíván.a képzés célja olyan szakemberek képzése, akik elméleti és módszertani ismereteik birtokában képesek múzeumi programok önálló kidolgozására, lebonyolítására, népszerűsítésére, valamint a múzeumokban őrzött tudásanyag papíralapú és digitális kiadványok formájában való közvetítésére. A kulturális örökséggel és a közgyűjteményekkel kapcsolatos elméleti ismeretek (intézményrendszer, jogi szabályozás, stb.) közvetítése mellett a képzés különös hangsúlyt helyez a múzeumi kultúraközvetítés gyakorlatára, a változatos módszertani kultúra kialakítására, valamint a múzeumpedagógiai, illetve múzeumandragógiai kiadvány- és tananyagkészítéssel kapcsolatos kompetenciák fejlesztésére. Edutus Főiskola (ex Modern Üzleti Tudományok Főiskolája) Képzés neve: Kulturális menedzser Képzési idő (félév): 2 félév Képzési szint: Szakirányú továbbképzés Teljes költség: ,- Ft /félév A képzés leírása: Kulturális szakembereknek kínálunk olyan kultúra-gazdaságtani, vállalkozási, marketing, vezetési és szervezési ismereteket TUDÁST, amely kiválóan hasznosítható a kultúra értékeinek közvetítése, a kulturális alkotások, programok és intézmények menedzselése terén; a kulturális vezetés gazdaságilag és jogilag megalapozott döntéseinek meghozatala azaz a MUNKA során. A képzésben résztvevők felkészítést kapnak arra is, hogy a kulturális igényeket a kulturális javak előállítói felé közvetítsék. A képzés egyedi jellegét adja: a kizárólag erre a kurzusra készített 16 hazai és külföldi esettanulmány, amelyek feldolgozása kivételes alkalmat teremt az ismeretek gyakorlati alkalmazásának elsajátítására, azok modellezésére a két szemeszter alatt megszervezett saját kulturális vagy médiaprojekt, amelyet a résztvevők fokozatosan valósítanak meg tanulmányaik keretében az a lehetőség, hogy a résztvevők a kulturális és médiaszektor legnevesebb előadóitól és gyakorlati szakembereitől tanulhatnak, akik a képzés indulása előtt közös hollandmagyar tanári felkészítő kurzusokon vettek részt. A képzés oktatói:

9 Dr. Baán László - Szépművészeti Múzeum főigazgatója Baross Szabolcs vezető tanácsadó Buzás Kálmán főtanácsos Dr. Deés Szilvia Edutus főiskola, főiskolai docens Dr. Deme Péter - Nemzeti Örökségvédelmi Hivatal társadalmi kapcsolatok igazgatója Herczeg Tamás - Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztiválszervező Nonprofit Kft. igazgató Dr. Kandikó József főiskolai tanár, Magyar Marketing Szövetség alapító elnöke Dr. Kovács András Edutus Főiskola, tanszékvezető, főiskolai docens Dr. Koncz Gábor egyetemi magántanár Kővágó Zoltán - projekttervezési- és menedzser tanácsadó Dr. Sárkány Péter Edutus Főiskola, gazdasági mestertanár Dr. Seres Zsuzsanna szociológus Dr. Szabó György Trafó volt igazgatója Dr. Szennyessy Judit - Edutus Főiskola, főiskolai tanár Tóth Éva Edutus Főiskola, tanársegéd Zimányi Zsófia Rózsavölgyi Szalon művészeti vezetője Pécsi Tudományegyetem Kar: Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar Képzés neve: kulturális projektmenedzser Képzési szint: Szakirányú továbbképzés Képzési idő (félév): 2 Irányszám: Teljes költség: Ft/félév Képzés célja: A szakirányú továbbképzés elsődleges célja, hogy a résztvevők a továbbképzés során fejleszthessék képességeiket a következő területeken: alapnövelés, szponzoráció, kulturális marketing, sajtónyilvánosság, kommunikáció, kulturális lobbi és információs technológiák használata. A résztvevők kompetenciáinak fejlesztése, illetve a multi- és interdiszciplináris eljárástechnikák közvetítése biztosítják, hogy a kulturális projekttevékenységek eredményesebbek és színvonalasabbak legyenek. g_id=1582 Károly Róbert Főiskola Képzés neve: természeti és kulturális örökség menedzser Képz. szint: Szakirányú továbbképzés Fin. forma: önköltséges

10 Önköltség (félév): Ft eg_id=7137 Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Képzés neve: kultúramenedzsment (Levelező) Munkarend: Levelező Képz. szint: Szakirányú továbbképzés neve Fin. forma: Költségtérítéses Költségtérítés (félév): Ft Képzési idő (félév): 2 Irányszám: 11<20 Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Képzés neve: múzeumi menedzsment (Levelező) Képz. szint: Szakirányú továbbképzés neve Munkarend: Levelező Fin. forma: Költségtérítéses Költségtérítés (félév): Ft Képzési idő (félév): 2 Irányszám: 11<20 kaposvári egyetem Kaposvári Egyetem Képzés neve: műveszetmenedzsment Képz. szint: Szakirányú továbbképzés neve Fin. forma: költségtérítés: Ft/félév Képzési idő (félév): 3 Képzési rend: Művészeti intézményrendszer I. Művészeti intézményrendszer II. Kultúraelmélet és -történet Speciális marketing ismeretek Igazgatási ismeretek Kulturális és szerzői jogi ismeretek Gazdasági alapismeretek és üzleti tervezés Projektmenedzsment és pályázati ismeretek

11 Vállalkozásfinanszírozás Szociológia Kommunikációs tréning PR a művészetben Művészetfilozófia Művészetpszichológia Művészeti civil szervezetek és egyesületek működésének elmélete és gyakorlata Tárgyalástechnika, protokoll Művészettörténet Esztétika Műkritika Kortárs művészet Vizuális és mediális kommunikáció Vizuális PR és arculattervezés Kurátori tevékenység és kiállítás-menedzsment Alkotótelep-, workshop- és symposionmenedzsment Színházmenedzsment Művészeti rendezvények - művészeti turizmus* Karriermenedzsment Szervezési-vezetési technikák Kulturális publicisztika és médiakommunikáció Művészetterápia Nemzeti sajátosságok a protokollban Gyermek- és ifjúsági programszervezés Műkereskedelem Színházak - színpadok - színészképzés* Múzeumok - galériák - kiállítóhelyek* Műelemzés és művészetközvetítés szakmai idegen nyelven*** Szakspecifikus idegen nyelvi kommunikáció*** Szakmai gyakorlat I. Szakmai gyakorlat II. Szakmai gyakorlat III. id=216&oldal=2&fej=s Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Képzés neve: múzeumpedagógiai szaktanácsadó Képz. szint: Szakirányú továbbképzés 1 Fin. forma: költségtérítés: Ft/félév 1 Szakirányú továbbképzés: felsőfokú végzettségre és szakképzettségre épülő olyan újabb végzettséget nem adó képzés, amely speciális szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevél kiadásával zárul. A szakirányú továbbképzésben legalább hatvan kreditet kell, és legfeljebb százhúsz kreditet lehet megszerezni. A képzési idő legalább két, legfeljebb négy félév.

12 A szakirányú továbbképzés célja: A képzés tartalma jól illeszkedik a közoktatásban a Nemzeti Alaptanterv, a kerettanterv valamint a helyi tantervek célkitűzéseihez. A múzeumpedagógia egyik legfontosabb feladata, a magyar kulturális örökség közkinccsé tétele, a különböző korosztályú gyermekek múzeumlátogató, a művészeteket értő és befogadó felnőttekké nevelése. A múzeumi foglalkozások nem helyettesíthetik az iskolai tanítási órákat, de a tanulók a múzeumban hasznosíthatják az iskolában tanultakat, az iskolai órán pedig alkalmazhatják a múzeumi tapasztalatokat. Tekintettel az élethosszig tartó tanulás lehetőségeinek biztosítására is, a képzés célja olyan képzőművészeti, történettudományi, természettudományi, művelődéstörténeti és pedagógiai/andragógiai ismeretek átadása, melynek birtokában a végzett szakemberek képesek lesznek múzeumi keretek között tanórákat, szakköröket, felnőttek csoportjainak, családoknak fakultatív foglalkozásokat tartani. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Képzés neve: múzeumpedagógia szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő Képz. szint: Szakirányú továbbképzés neve Fin. forma: költségtérítés: Ft/félév Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Képzés neve: múzeumpedagógia tanítására felkészítő Képz. szint: Szakirányú továbbképzés neve Fin. forma: költségtérítés: Ft/félév

KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TÁMOP 4.2.3-08/1-2009-001 Science without borders Tudás határok nélkül. Tudásdisszemináció a Nyugat-magyarországi Egyetemen A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

BPK. Benedek Elek Pedagógiai Kar. Mezőgazdasági szakoktató. Csecsemő és kisgyermeknevelő. Költségtérítés (irány) összege: 85.000.

BPK. Benedek Elek Pedagógiai Kar. Mezőgazdasági szakoktató. Csecsemő és kisgyermeknevelő. Költségtérítés (irány) összege: 85.000. BPK Benedek Elek Pedagógiai Kar Alapképzési szak: Mesterképzési szak: Csecsemő és kisgyermeknevelő Mezőgazdasági szakoktató Műszaki szakoktató Óvodapedagógus Szociálpedagógia Társadalmi tanulmányok Üzleti

Részletesebben

Felsőoktatási Tájékoztató

Felsőoktatási Tájékoztató Debreceni Református Hittudományi Egyetem Károli Gáspár Református Egyetem Pápai Református Teológiai Akadémia Sárospataki Református Teológiai Akadémia Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató

Részletesebben

100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken

100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken 1 100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken http://bkf.hu/tovabb Tartalomjegyzék Impresszum Felelős kiadó: Dr. Kiss Pál István CSc., vezérigazgató, Budapesti Kommunikációs és Üzleti

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT!

KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT! KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT! Az államilag elismert 2006. szeptember 25. óta közhasznú szervezetként működő, immár másfél évtizedes múltra visszatekintő Általános Vállalkozási Főiskola 1996 szeptemberében indította

Részletesebben

képzések diplomásoknak

képzések diplomásoknak képzések diplomásoknak 2012 tartalomjegyzék Rektori köszöntő Miért pont a BKF? Szolgáltatások Mesterképzések Kommunikáció és médiatudomány Turizmus-menedzsment Vezetés és szervezés Belsőépítész környezettervező

Részletesebben

100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken

100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken 1 Tartalomjegyzék 100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken http://bkf.hu/tovabb Impresszum Felelős kiadó: Dr. Kiss Pál István CSc., vezérigazgató, Budapesti Kommunikációs és Üzleti

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre MA/MSC KÉPZÉSEK 1 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre MA/MSC KÉPZÉSEK

Részletesebben

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelõje, az

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelõje, az Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelõje, az Egyetemi Élet, a Debreceni Egyetem lapja A Debreceni Egyetem megbízásából kiadja a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. Felelős

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2011/2012-es tanévre A DIPLOMÁVAL RENDELKEZŐK RÉSZÉRE. mester-, és szakirányú továbbképzések (nappali és levelező tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2011/2012-es tanévre A DIPLOMÁVAL RENDELKEZŐK RÉSZÉRE. mester-, és szakirányú továbbképzések (nappali és levelező tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre A DIPLOMÁVAL RENDELKEZŐK RÉSZÉRE mester-, és szakirányú továbbképzések (nappali és levelező tagozat) Budapest, 2010. november Budapesti Gazdasági Főiskola REKTORI

Részletesebben

Pedagógiai szakértő, tanulmányi felügyelő Szakmabemutató információs mappa

Pedagógiai szakértő, tanulmányi felügyelő Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: TÓTH ANNA, KÖZÉPISKOLAI TANÁR, PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Vivát bölcsész! Dr. Illésné dr. Kovács Mária a Bölcsészettudományi Kar dékánja

Vivát bölcsész! Dr. Illésné dr. Kovács Mária a Bölcsészettudományi Kar dékánja ÚJ UTAKON ÚJ UTakOn KÖSZÖNTŐ köszöntő A Miskolci Egyetem több évtizedes sikeres múltra tekint vissza a műszaki tudományok terén. Társadalmi igény mutatkozott arra, hogy a többi tudományterület is megjelenjék

Részletesebben

Szakirányú továbbképzési tájékoztató. A Károli Gáspár Református Egyetem és a Református Pedagógiai Intézet közös kiadványa

Szakirányú továbbképzési tájékoztató. A Károli Gáspár Református Egyetem és a Református Pedagógiai Intézet közös kiadványa Szakirányú továbbképzési tájékoztató A Károli Gáspár Református Egyetem és a Református Pedagógiai Intézet közös kiadványa REKTORI KÖSZÖNTŐ 1 Kedves Leendő Hallgatónk! A Károli Gáspár Református Egyetem

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEINKRŐL

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEINKRŐL NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEINKRŐL Az Egészségturisztikai szakközgazdász és szakidegenvezető szak... 2 Az Egészségügyi menedzsment

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: 80 / 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: 80 / 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 TÁJÉKOZTATÓ FÜZET 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 1037 Budapest III. ker. Bécsi út 324. (1) 450 24 20 zöld szám: 80 / 911 688 1055 Budapest V. ker. Falk Miksa utca 1. (1) 789 85 78 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Felvételi tájékoztató kiadvány 2012. KRE.hu

Felvételi tájékoztató kiadvány 2012. KRE.hu Felvételi tájékoztató kiadvány 2012 KRE.hu A 2012-es HVG Diploma különszám kari összesített rangsorában, a bölcsészképzési területen a KRE-BTK ezüstérmes, a jogi és igazgatási képzési területen a KRE-ÁJK

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: (80) 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: (80) 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 TÁJÉKOZTATÓ FÜZET www.edutus.hu 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 felvi@edutus.hu 1114 Budapest XI. kerület, Villányi út 11 13. (1) 450 24 20 zöld szám: (80) 911 688 1055 Budapest V. kerület,

Részletesebben

www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola képzési tájékoztató BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet

www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola képzési tájékoztató BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Cím: 1148. Budapest Nagy Lajos király u. 1-9. Őrs vezér tere mellett www.bkf.hu BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet Cím: 1148. Budapest Nagy Lajos

Részletesebben

Múzeumandragógiai a gyakorlatban

Múzeumandragógiai a gyakorlatban Múzeumandragógiai a gyakorlatban Szerkesztette: Juhász Erika, Szabó József Lektor: Márkus Edina, Szabó Irma Debreceni Egyetem TEK BTK NI Andragógia Tanszék DEBRECEN 2013 2 MÚZEUMANDRAGÓGIA A GYAKORLATBAN

Részletesebben

Együttműködési lehetőségek a Rippl-Rónai Múzeum és a Kaposvári Egyetem PFK Felnőttképzési Tanszéke között

Együttműködési lehetőségek a Rippl-Rónai Múzeum és a Kaposvári Egyetem PFK Felnőttképzési Tanszéke között Együttműködési lehetőségek a Rippl-Rónai Múzeum és a Kaposvári Egyetem PFK Felnőttképzési Tanszéke között Múzeum és felsőoktatás Az oktatás a felsőoktatásban ok és ok (gyakorlati órák) keretében általában

Részletesebben

Filozófus, Politológus Szakmabemutató információs mappa

Filozófus, Politológus Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: DR. KEMÉNY CSABA, NYUGDÍJAS FILOZÓFUS,

Részletesebben

2 Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar. sze-győr képzések

2 Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar. sze-győr képzések 2 Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar sze-győr képzések Az egyetemről A Széchenyi István Egyetem az alkalmazható tudás egyeteme, amelyet a legdinamikusabban fejlődő hazai felsőoktatási intézmények között

Részletesebben

Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési

Részletesebben

Magyar. felsõoktatási intézmények

Magyar. felsõoktatási intézmények Magyar felsõoktatási intézmények 2008 Bevezetõ Kedves Olvasó! Kérem, fogadja szívélyes üdvözletemet a Magyar Rektori Konferencia nevében! Szervezetünk a felsõoktatási intézmények képviseletére, érdekeinek

Részletesebben

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok Bevezetés Mielőtt a tehetséggondozásra felkészítő pedagógusképzés

Részletesebben

Zsigmond Király Fôiskola

Zsigmond Király Fôiskola FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK: Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzés Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés Nemzetközi gazdálkodási felsőoktatási

Részletesebben

A magyar felsőoktatás modernizációja

A magyar felsőoktatás modernizációja A magyar felsőoktatás modernizációja 1. A Bolognai Folyamat 1.1. A Bolognai Folyamat és Európa Az oktatás iránt megnövekedett a társadalmi igény, megváltoztak a gazdaság, a munkaadók elvárásai is: a tudás

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0011. "Pannon modell" 2.1.2. Oktatási stratégia Kaposvári Egyetem

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0011. Pannon modell 2.1.2. Oktatási stratégia Kaposvári Egyetem "Pannon modell" Kaposvári Egyetem Készítették: Bencéné Dr. Fekete Andrea, Ph.D. Dr. Bokor Árpád, Ph.D. Dr. Csonka Arnold, Ph.D. Dr. Kovács Zoltán, Ph.D. Simonné Dr. Pallos Piroska, Ph.D. Tartalomjegyzék

Részletesebben

2 GÉPIPARI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR. Köszöntő... 3. Képzések Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar... 6

2 GÉPIPARI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR. Köszöntő... 3. Képzések Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar... 6 KECSKEMÉTI FŐISKOLA Tartalom Köszöntő... 3 Ne keress tovább!... 5 Képzések Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar... 6 Kertészeti Főiskolai Kar... 38 Tanítóképző Főiskolai Kar... 55 Jól használható

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú

Részletesebben