HU2002/ Wien Umland-Süd. Niederösterreich Süd Burgenland. Győr-Moson-Sopron megye. Vas megye. Zala megye

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HU2002/000-317-02. Wien Umland-Süd. Niederösterreich Süd Burgenland. Győr-Moson-Sopron megye. Vas megye. Zala megye"

Átírás

1 Phare CBC Magyarország-Ausztria 2002 program Az együttműködés és infrastruktúra fejlesztése a képzés, a szakképzés és a kutatás területén Támogatási Alap Phare CBC Ungarn-Österreich 2002 Programm Förderfonds zur Entwicklung der Zusammenarbeit und Infrastruktur auf dem Gebiet der Bildung, Ausbildung und Forschung Phare CBC Hungary-Austria 2002 Programme Development of cooperation and infrastructure in the field of education, professional education and research Grant Sheme / Wien Umland-Süd Niederösterreich Süd Burgenland Győr-Moson-Sopron megye Vas megye Zala megye

2 Készült az Európai Unió támogatásával Herausgeben mit der Förderung der Europäische Union Published with the support of the European Union Wien Umland-Süd Niederösterreich Süd Burgenland Győr-Moson-Sopron megye Vas megye Zala megye

3 Bevezető Az 1990-es évektől az Európai Unió mind nagyobb figyelmet fordít a határon átnyúló együttműködések támogatására mind a saját külső határain, mind a leendő EU-tagországok határ menti térségeiben. A határ mentiség gyakran jelent hátrányt, különösen akkor, ha a terület távol fekszik az ország centrumtérségeitől, nehezen elérhető, vagy akkor, ha a határ nehezen átjárható, és szegényesek a kétoldalú kapcsolatok. A belső EU-határrégiók fejlesztését célzó Interreg program mintájára 1995-ben, Ausztria csatlakozásakor indult el a Phare CBC Cross-Border Cooperation program Magyarországon. A program kezdetben csak az osztrák határtérséget érintette, majd fokozatosan kiterjedt a román, szlovák és szlovén határszakaszokra, végül a magyar-horvát, magyar-ukrán és magyar-szerb együttműködésre is. Az első programokat jellemző néhány nagyértékű beruházás és kisebb támogatási összegű kisprojekt alapok mellett az évek során egyre inkább igény mutatkozott a határ menti területeken több és nagyobb léptékű fejlesztésre, az ezeket lehetővé tévő, könnyebben elérhető támogatási formára. A évi Phare CBC programban már a kisprojekt alapokhoz hasonló elven működő támogatási konstrukciók indultak a magyar-osztrák, magyar-szlovén, magyar-szlovák és magyar-román határrégióban. Magyar-osztrák viszonylatban a Phare támogatásával az és évi programmal indult meg a határon átnyúló együttműködések ösztönzése. A Phare CBC Magyarország-Ausztria 2002 Program támogatási konstrukciói a képzés, szakképzés és kutatás, valamint környezetvédelmi infrastruktúra hálózatok fejlesztése területén nyújtottak támogatást, a térség igényei és szükségletei alapján jelölve meg a támogatható tevékenységek körét. A Phare CBC programok révén a határ menti együttműködés területén szerzett tapasztalat, az elsajátított gyakorlat egyben belépőt jelentett az INTERREG Közösségi Kezdeményezés pályázataiban való sikeres részvételhez, a Magyarország EU-tagállammá válásával megnyíló támogatások felhasználásához. Kiadványunk a évi magyar-osztrák Phare CBC támogatási alapjáról és eredményeiről ad képet és akár példákat új határon átnyúló fejlesztésekhez és együttműködésekhez. Galovicz Mihály programengedélyező ügyvezető 1

4 Einführung Seit den 1990-er Jahren widmet die Europäische Union eine immer größere Aufmerksamkeit der Förderung von grenzüberschreitenden Zusammenarbeiten sowohl an ihren eigenen Außengrenzen als auch in den Grenzregionen der zukünftigen EU-Mitgliedstaaten. Ein Grenzgebiet zu sein bedeutet oft einen Nachteil, besonders, wenn das betroffene Gebiet fern von den Zentralregionen des Landes liegt, schwer zu erreichen ist oder in dem Fall, wenn die Grenze schwer zu passieren ist und die zweiseitigen Beziehungen ziemlich arm sind. Nach dem Muster des zwecks Entwicklung der inneren EU-Grenzregionen ins Leben gerufenen Interreg Programms wurde 1995, zum Zeitpunkt des Beitritts von Österreich das sog. Phare CBC Cross-Border Cooperation Programm in Ungarn gestartet. Durch dieses Programm war anfangs nur die Grenzregion zu Österreich berührt, hat sich aber sukzessiv auf die Grenzgebiete bei Rumänien, der Slowakei und Slowenien, und letztendlich auch auf die ungarisch-kroatische, ungarisch-ukrainische und ungarisch-serbische Zusammenarbeit ausgedehnt. Neben den für die ersten Programme charakteristischen Grundlagen von einzelnen hochwertigen Investitionen und mit niedrigerem Förderbetrag unterstützten Kleinprojekten stieg in den Grenzgebieten im Laufe der Jahre der Anspruch auf mehr und größere Entwicklungen, und damit auf die diese ermöglichende, leichter erreichbare Beihilfe. Im Phare CBC Programm vom Jahre 2002 wurden in den ungarisch-österreichischen, ungarisch-slowenischen, ungarisch-slowakischen und ungarischrumänischen Grenzregionen bereits Förderkonstruktionen gestartet, die zu einem, den Grundlagen der Kleinprojekte ähnelnden Prinzip gestaltet wurden. In der Relation Ungarn-Österreich wurde die grenzüberschreitende Zusammenarbeit durch Förderung von Phare mit dem Programm vom Jahre 1995 und 1996 angespornt. Die Förderkonstruktionen des Programms Phare CBC Ungarn-Österreich 2002 gewährten eine Förderung auf dem Gebiet der Bildung, Ausbildung und Forschung, sowie der Entwicklung von Infrastrukturnetzen für den Umweltschutz, die den Kreis der zu fördernden Tätigkeiten aufgrund der Ansprüche und Bedürfnisse der Region bezeichnet haben. Die durch die Phare CBC Programme auf dem Gebiet der in Grenzregionen verwirklichte Zusammenarbeit gesammelten Erfahrungen und erworbene Praxis bedeuteten gleichzeitig die Eintrittskarte zur erfolgreichen Teilnahme an den Ausschreibungen der INTERREG Gemeinschaftsinitiative, sowie zur Anwendung der Fördergelder, die sich durch den Beitritt von Ungarn in die EU ergeben. Unsere Ausfertigung beschreibt den Förderfonds Phare CBC zwischen Ungarn und Österreich aus dem Jahre 2002 und dessen Ergebnisse und zeigt eventuell Beispiele für neue grenzüberschreitende Entwicklungen und Zusammenarbeiten. Mihály Galovicz Anweisungsbefugter Programmleiter 2

5 Introduction Since the 1990 s, the European Union has paid greater attention to supporting cross-border development both along its own borderland and on those of future member states. Borderland regions are often disadvantaged, especially so if they are located far from the central areas of the country, or if the border is not easily permeable and cross-border cooperation is lacking. The Phare CBC - Cross-Border Cooperation, programme was launched in Hungary in 1995 upon the accession of Austria to the European Union, and was based on the model of the INTERREG program, which aimed at the development of internal EU border regions. The programme initially covered the borderland with Austria, and it was gradually extended to the Romanian, Slovak and Slovenian border areas. Eventually, it involved Hungarian-Croatian, Hungarian-Ukrainian and Hungarian-Serbian cooperation. In addition to a few large-scale investments and the small project funds with smaller amount of funding that characterized the first programmes, as the years went by there was an increasing demand for more and larger-scale development and for more easily accessible funding forms in the border areas. In the Phare CBC 2002 programmes, the funding structures launched were similar to that of the Small Project Fund, and covered the Hungarian-Austrian, Hungarian-Slovenian, Hungarian-Slovak and Hungarian-Romanian border areas In Hungarian-Austrian relations, the promotion of cross-border cooperation started with the assistance of 1995 and 1996 Phare programmes. The funding structure of the Phare CBC Hungary-Austria 2002 Programme supported the areas of training, vocational training and research, and the development of environmental infastructure networks, identifying the range of eligible activities based on the needs of the area. The experience and practice gained in cross-border cooperation through implementing Phare CBC programmes meant an immediate entry to successful participation in the programs of the INTERREG Community Initiative and upon Hungary s accession to the absorption of EU funds. This publication gives an overview of the grant scheme and the achieved results of the Phare CBC Hungary-Austria 2002 Programme and it might serve as a source of best practices for new cross-border developments and cooperation. Mihály Galovicz Programme Authorising Officer 3

6 Phare CBC Magyarország-Ausztria 2002 Program Az évi Phare CBC programok összesen 135 millió euró támogatási kerettel segítették elő a határon átnyúló kapcsolatok fejlődését és a határ menti térségek felzárkózását. E programok jellemzően néhány nagy értékű projektből és a kisebb léptékű fejlesztéseket ösztönző támogatási formából, az ún. kisprojekt alapból épültek fel. A határon átnyúló hatás és a határ menti együttműködés minden esetben alapkövetelmény volt. A nagyprojektek többnyire egy-egy kiemelt legalább 2 millió euró Phare támogatással megvalósult beruházást foglaltak magukba. A kisprojekt alapok a határon átnyúló, helyi fejlesztések támogatását szolgálták, elősegítve a határon átnyúló integrációs folyamatokat. A és évi Phare CBC programok jellemzően a kisprojekt alapokhoz hasonló elven működő támogatási konstrukciókat tartalmaztak, ugyanakkor azokénál lényegesen magasabb elnyerhető támogatással. Az először a évi programmal induló támogatási konstrukciók a határon átnyúló együttműködés egy-egy kiemelt területére így gazdaságfejlesztésre, környezetvédelemre, humánerőforrás-fejlesztésre, turizmusra, illetve közlekedésre koncentráltak. A évi Phare CBC Támogatási Alap A határon átnyúló együttműködések elősegítésére hazánkban az első Phare CBC program a magyar-osztrák határrégióban indult. A komoly közös történelmi hagyományokkal rendelkező térségben az együttműködés meghatározó jelentőségű fejlesztésekre adott lehetőséget a környezetvédelem, a közlekedés, az infrastruktúra és az oktatás terén. A konkrét fejlesztések mellett ez egyben tanulási folyamat is volt a programokban szereplők számára, hiszen az Ausztriával, mint EU-tagállammal folyt napi munka során megismerhették és elsajátíthatták az ottani gyakorlatot. A fejlesztési ötletek és módszerek, a best practices legjobb példák átvétele új, innovatív irányt mutatott a magyarországi kezdeményezéseknek, az úttörőnek számító elemek a határrégióban és országszerte fokozatosan elterjedtek és beépültek a programokba. A évi magyar-osztrák Phare CBC Program két külön támogatási alappal egyrészt a képzési, szakképzési és kutatási együttműködést, másrészt a környezetvédelmi infrastruktúra hálózatok fejlesztését támogatta. A Együttműködés fejlesztése a szakképzés, felsőoktatás és a tudomány terén támogatási alap célja a határrégió humán erőforrásainak fejlesztése a képzés, a szakképzés és a kutatás területén történő együttműködések ösztönzésével, kiemelt hangsúlyt helyezve a képzési és kutatási intézmények és a regionális gazdaság közötti kapcsolatok erősítésére a határ mindkét oldalán. A humánerőforrás-fejlesztési program elemei: A határrégió gazdasági igényeihez illeszkedő képzési és tréningprogramok Tananyagfejlesztés szakképzési és felsőoktatási programok számára, módszertan-transzfer, a határ két oldalán párhuzamosan futó képzési programok tartalmának összehangolása, képesítések kölcsönös elismerése A gazdasági igényekhez illeszkedő határon átnyúló szakképzési és tréningprogramok megvalósítása Speciális, a munkaerő-piaci szereplők EU-csatlakozásra felkészülését elősegítő tréningprogramokhoz kapcsolódó tananyagfejlesztés, tréningprogramok megvalósítása Határon átnyúló kutatási programok Határon átnyúló együttműködési és csereprogramok a kutatás-fejlesztés terén, kutatási programok kidolgozása és megvalósítása, workshopok és szemináriumok szervezése, tanulmányok készítése, szakértőcserék, közös tananyagfejlesztés Ph.D. programok számára A programban azok a nonprofit szervezetek (egyesületek, alapítványok, közhasznú szervezetek és egyéb nonprofit szervezetek), önkormányzatok, közintézmények, megyei munkaügyi központok, kereskedelmi és iparkamarák, vállalkozásfejlesztési alapítványok, megyék és kistérségi társulások, szakképző-, felnőttoktatási intézmények, illetve felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek vehettek részt Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye területéről, amelyek legalább egy partnerrel rendelkeztek a határ túloldaláról, Burgenland, Bécs, Niederösterreich Süd és Wien Umland-Süd területéről. A évi magyar-osztrák humánerőforrás-fejlesztési program támogatási keretösszege 4 millió euró volt, ebből az európai uniós Phare támogatás 3 millió euró, a nemzeti társfinanszírozás 1 millió euró. Ezen belül a határrégió gazdasági igényeihez illeszkedő képzési és tréningprogramokra 2,8 milllió euró, határon átnyúló kutatási programokra 1,2 millió euró volt fordítható. Az egyes projektekhez elnyerhető támogatás komponensenként eltérő összeghatárokkal legalább 70 ezer és legfeljebb 500 ezer euró volt. A támogatási alapból 22 fejlesztés valósulhatott meg a határrégióban. 4

7 Phare CBC Ungarn-Österreich 2002 Programm Durch das Phare CBC Programm für den Zeitraum wurde die Entwicklung der grenzüberschreitenden Beziehungen und die Aufschließung der Grenzgebiete im Rahmen von Beihilfen i.h.v. insgesamt 135 Millionen Euro gefördert. Diese Programme bestanden aus einigen hochwertigen Projekten und den, die kleineren Entwicklungen fördernden Beihilfen, den sog. Kleinprojektfonds. Die grenzüberschreitende Auswirkung und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit war in jedem einzelnen Fall eine Grundforderung. Die Großprojekte beinhalteten meistens einzelne hervorgehobene im Rahmen des Phare-Programms durch einen Zuschuss i.h.v. mindestens 2 Millionen Euro verwirklichte Investitionen. Die Kleinprojektfonds dienten zur Unterstützung der grenzüberschreitenden, kommunalen Entwicklungen, die grenzüberschreitenden Integrationsprozesse fördern. Die Phare CBC Programme der Jahre 2002 und 2003 beinhalteten Förderkonstruktionen, die zu einem, den Grundlagen der Kleinprojekte ähnelnden Prinzip gestaltet wurden, gleichzeitig jedoch viel höhere Förderbeträge zur Verfügung stellten. Die zum ersten Mal mit dem Programm des Jahres 2002 gestarteten Förderkonstruktionen konzentrierten sich auf einzelne hervorgehobene Gebiete der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, wie Wirtschaftsentwicklung, Umweltschutz, Entwicklung von Human Resources, Tourismus, bzw. Verkehr. Phare CBC Förderfonds aus 2002 Zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeiten wurde in Ungarn das erste Phare CBC Programm min der ungarischösterreichischen Grenzregion gestartet. In dieser Region mit bedeutenden gemeinsamen historischen Traditionen ermöglichte die Zusammenarbeit Entwicklungen von bestimmender Bedeutung auf dem Gebiet des Umweltschutzes, Verkehrs, der Infrastruktur und Bildung. Neben den konkreten Entwicklungen bedeuteten diese gleichzeitig einen Lernprozess für die Beteiligten dieses Programms, denn während der mit Österreich, einem EU-Mitgliedstaat geführten täglichen Arbeit konnten sie die bewährte Praxis kennenlernen und sich aneignen. Die Übernahme der Entwicklungsideen und -methoden, der best practices der besten Beispiele zeigte eine neue, innovative Richtung für die Initiativen in Ungarn, die bahnbrechenden Elemente haben sich in der Grenzregion und landesweit verbreitet und wurden in die Programme eingebaut. Das ungarisch-österreichische Phare CBC Programm des Jahres 2002 hat durch zwei gesonderte Förderfonds einerseits die Entwicklung von Bildung, Ausbildung und Forschung, andererseits die Entwicklung der Infrastrukturnetze für den Umweltschutz gefördert. Ziel des Förderfonds Entwicklung der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Ausbildung, des Hochschulwesens und der Wissenschaft war die Entwicklung von Human Resources der Grenzregionen durch Förderung von Zusammenarbeiten auf dem Gebiet der Bildung, Ausbildung und Wissenschaft, wobei ein besonderer Akzent auf die Verstärkung der Beziehungen zwischen den Bildungs- und Forschungsinstituten und der Regionalwirtschaft auf beiden Seiten der Grenze gelegt wurde. Das Programm der Entwicklung von Human Resources besteht aus folgenden Elementen: Den Wirtschaftsansprüchen der Grenzregion angepasste Bildungs- und Trainingsprogramme Entwicklung von didaktischem Material für Ausbildungs- und Hochschulprogramme Didaktiktransfer, Abstimmung der Inhalte von auf beiden Grenzseiten parallel laufenden Bildungsprogrammen, gegenseitige Anerkennung der Diplome Verwirklichung von, den Wirtschaftsansprüchen angepassten, grenzüberschreitenden Ausbildungs- und Trainingsprogrammen Verwirklichung der Entwicklung von speziellem, didaktischem Material, Trainingsprogrammen im Zusammenhang mit, die Vorbereitung der Arbeitsmarktteilnehmer auf den EU-Beitritt fördernden Programmen Grenzüberschreitende Forschungsprogramme Grenzüberschreitende Kooperations- und Austauschprogramme auf dem Gebiet der Forschungsentwicklung, Ausarbeitung und Verwirklichung von Forschungsprogrammen, Organisierung von Workshops und Seminaren, Erstellung von Studien, Expertenaustausch, gemeinsame Entwicklung von Unterrichtsmaterial für PhD-Programme An diesem Programm konnten Organisationen ohne Erwerbszweck (Vereine, Stiftungen, gemeinnützige Organisationen und sonstige Organisationen ohne Erwerbszweck), Selbstverwaltungen, öffentliche Institute, Arbeitszentralen der Komitate, Industrie- und Handelskammer, Stiftungen für Unternehmensentwicklung, Assoziationen von Komitaten und Kleinregionen, Ausbildungsinstitute und Institute für Erwachsenenbildung, bzw. Hochschulinstitute, Forschungsinstitute aus den Komitaten Győr-Moson-Sopron, Vas und Zala teilnehmen, die mindestens einen Partner von der anderen Grenzseite, dem Gebiet von Burgenland, Wien, Niederösterreich Süd und Wien Umland-Süd hatten. Der Rahmenbetrag für die Förderung des ungarisch-österreichischen Entwicklungsprogramms für Human Resources des Jahres 2002 betrug 4 Millionen Euro, davon wurden für die Beihilfe im Rahmen des Phare-Programms der Europäischen Union 3 Millionen Euro, für die internationale Kofinanzierung 1 Million Euro zur Verfügung gestellt. In diesem Rahmen konnten für die, den Wirtschaftsansprüchen angepassten, grenzüberschreitenden Bildungs- und Trainingsprogramme 2,8 Millionen Euro, für die grenzüberschreitenden Forschungsprogramme 1,2 Millionen Euro verwendet werden. Die Beihilfen, die für die einzelnen Projekte gewonnen werden konnten, betrugen - mit unterschiedlichen Grenzsummen für jede Komponente - mindestens 70 Tausend Euro und höchstens 500 Tausend Euro. In der Grenzregion konnten aus den Förderfonds 22 Entwicklungen verwirklicht werden. 5

8 Phare CBC Hungary-Austria 2002 Programme During the period of , Phare CBC programmes facilitated the development of cross-border partnerships and the economic accession of border regions with a funding budget of 135 million Euro. These programmes included several, high-budgeted projects and funding structures facilitating smaller scale developments, the so-called Small Project Fund. In all cases, cross-border impact and cross-border cooperation was a basic requirement. The large-scale projects incorporated an accentuated investment component, and were implemented using up at least 2 million Euro Phare funding. The Small Project Fund is to stimulate and support cross-border local development promoting integration processes. The funding of the Phare CBC programmes of 2002 and 2003 is similar in structure to the Small Project Fund, although the maximum amount of funding for one project is considerably higher than in the case of the small projects. The funds launched first with the 2002 programme concentrated on certain accentuated areas of cross-border co-operation, such as economic development, environmental protection, human resource development, tourism or transport Phare CBC Grant Scheme To facilitate cross-border cooperation in Hungary, the first Phare CBC programme was launched in this borderland region. In this region of considerable common historic traditions, the cooperation allowed for significant developments in the areas of environmental protection, transport, infrastructure and education. In addition to concrete developments, this was at the same time a learning process for the programme participants, since during their day-to-day work with Austria, an EU member state, they could learn and acquire the Austrian practice. The development ideas and methods and the transfer of best practices gave an innovative direction to Hungarian initiatives, and the elements considered as pioneering gradually spread in the borderland region and all over the country, and were built into the programmes. Financed from two separate support funds, the 2002 Hungarian-Austrian Phare CBC Programme supported on the one hand training, vocational training and research cooperation, and on the other hand the development of the environmental protection infrastructure networks. The objective of the grant scheme Development of cooperation in the area of vocational training, higher education and science is the development of human resources in the borderland region by facilitating cooperation in the areas of training, vocational training and research, laying special emphasis on strengthening the relations between education and research institutions and the regional economy on both sides of the border. Elements of the human resources development programme: Vocational and training programmes adjusted to the economic demands of the borderland region Curriculum development for vocational training and higher education programmes, methodology-transfer, harmonisation of training contents provided on both sides of the border, mutual recognition of certificates Implementation of cross-border vocational training and training programmes adjusted to the economic needs Special curriculum development related to training programmes that facilitate the preparation of labour market agents to the EU accession, implementation of training programmes Cross-border research programmes Cross-border cooperation and exchange programmes in the areas of research and development, elaboration and implementation of research programmes, organisation of workshops and seminars, preparation of studies, exchange of experts, joint curriculum development for Ph.D. programmes According to the eligibility criteria of the programme, those non-profit organisations (associations, foundations, public service organisations, and other non-profit organisations), municipalities, public institutions, county labour centres, chambers of commerce and industry, enterprise development foundations, associations of counties and small regions, vocational training and adult education institutions, higher education institutions and research institutes from the area of Györ-Moson-Sopron, Vas and Zala county were eligible to participate in the programme that had at least one cooperating partner from the other side of the border from Burgenland, Vienna, Niederösterreich Süd and Wien Umland-Süd. The development budget of the 2002 Hungarian-Austrian human resource development programme was EUR 4 million, out of which EUR 3 million was Phare funding, and EUR 1 million was co-financed by the central budget. For educational and training programmes that meet the economic demands of the borderland region EUR 2.8 million were allocated, for cross-border research programmes EUR 1.2 million was assigned. Project providers were eligible for a minimum of EUR 70,000, and a maximum of EUR 500,000 funding with varying limits in case of the two components. Twenty-two developments were implemented in the border region with the support of the grant scheme. 6

9 Tananyagfejlesztés osztrák-magyar szakképzési programhoz Képzési programok Kedvezményezett: Baross Gábor Közgazdasági Szakközépiskola 9024 Győr, Bem tér Támogatás összege: euró A projekt célja A határrégiók gazdasági együttműködésének erősítése, a munkavállalási lehetőségek kiaknázása piacképes szakmai tudást és idegen nyelven történő magas szintű kommunikációs készséget igényel. A Baross Gábor Közgazdasági Szakközépiskola képzési profiljára alapozva egy kéttannyelvű gazdasági képzés elindításával a tanulók képzési szintjének emelését, munkavállalói készségeik gyakorlati oldalról történő fejlesztését tűzte ki célul. A képzés által hosszú távon is biztosítható a magasan képzett, aktuális gazdasági ismeretekkel és kiváló nyelvi tudással felvértezett, a munkapiaci kihívásokhoz alkalmazkodni tudó, elhelyezkedni és továbbtanulni is képes diákok kinevelése. A projekt tartalma A kéttannyelvű gazdasági képzéshez szükséges tananyagot magyar és osztrák szakértők állították össze. A tananyag a nyelvi ismeretek mellett szakmai elméleti ismereteket gazdasági környezet, üzemgazdaságtan, számvitel, gyakorlati ismereteket informatikai, üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra és társadalomismereteket tartalmaz. A szakképző évfolyam tananyaga ugyanakkor az egyeztetett óraterv szerint már csak közgazdasági jellegű szakmai tantárgyakat tartalmaz, melyeket a tanulóknak német nyelven kell elsajátítaniuk. A tananyagok elkészítését, továbbá későbbi prezentációját az újonnan beszerzett informatikai eszközök segítették. A projekt eredményei Az elkészült tananyag lehetőséget ad a tanulóknak szakmai ismereteik bővítéséhez, német nyelvű kommunikációs készségük erősítéséhez. A hallgatók informatikából és társadalomi ismeretekből német nyelvű érettségit, továbbá az osztrák szakmai követelményeknek megfelelő vizsgát is tehetnek, az új informatikai eszközök prezentációs készségük fejlesztését teszi lehetővé. A tananyag összeállítását, a módszertan kialakítását és a tananyag gyakorlati alkalmazásának elsajátítását a tanárok és diákok számára három alkalommal szervezett ausztriai tanulmányút, a partnerintézménynél tett látogatások, az osztrák szakértők háromszor kétnapos magyarországi látogatása, továbbá öt fő számára szervezett tanulói szakmai gyakorlat segítették. Az iskola elindította a szakképző évfolyam szakmai tananyagának OKJ szerinti megfeleltetését is. Együttműködő partnerek HAK Eisenstadt (HAK Kismarton) Az osztrák szakértők segítették a tananyag összeállítását, a német nyelvű anyagok lektorálását és az ausztriai szakmai tanulmányutak megszervezését. Datalink Informatikai Kft. A Datalink Informatikai Kft. feladata az informatikai anyag összeállítása volt. Leier Kft. Leier Kft. a tanulók számára szakmai gyakorlatot biztosított. 7

10 Entwicklung von didaktischem Material zum österreichisch-ungarischen Ausbildungsprogramm Bildungsprogramme Begünstigte: Gábor Baross Fachmittelschule für Ökonomie 9024 Győr, Bem tér Förderbetrag: EUR Ziel des Projekts Die Verstärkung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit der Grenzregionen, die Auslastung der Arbeitsmöglichkeiten beansprucht marktfähiges Fachwissen und ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten in Fremdsprachen. Die Gábor Baross Fachmittelschule für Ökonomie hat sich auf der Grundlage ihres Bildungsprofils die Steigerung des Bildungsstandes der Schüler, die Entwicklung ihrer Fähigkeiten zur Anstellung aus praktischer Sicht zum Ziel gesetzt. Durch die Ausbildung ist die Erziehung von auf hoher Stufe ausgebildeten, über aktuelle Wirtschaftskenntnisse Bescheid wissenden und Fremdsprachen ausgezeichnet beherrschenden Schülern, die sich den Erwartungen des Arbeitsmarktes anpassen, eine Arbeitsstelle finden können und zum Weiterstudium fähig sind, langfristig gesichert. Inhalt des Projekts Der zur wirtschaftlichen Ausbildung auf zwei Sprachen notwendige Lernstoff wurde von ungarischen und österreichischen Fachmännern zusammengestellt. Der Lernstoff beinhaltet neben Fremdsprachkenntnissen auch theoretische Fachkenntnisse Wirtschaftsumgebung, Betriebswirtschaftslehre, Rechnungsführung, praktische Kenntnisse Informatik, Geschäftskommunikation, Verhaltenskultur und Gesellschaftslehre. Der Lernstoff des auszubildenden Jahrgangs beinhaltet aber nach dem abgestimmten Stundenplan nur noch Berufsfächer für Ökonomie, die sich die Schüler auf Deutsch anzueignen haben. Die Erstellung und spätere Präsentation des Lernstoffs wurde durch die neu beschaffenen IT-Mittel unterstützt. Ergebnisse des Projekts Der zusammengestellte Lernstoff bietet den Schülern die Möglichkeit zur Erweiterung ihrer Fachkenntnisse und zur Stärkung ihrer Kommunikationsfähigkeit auf Deutsch. Die Schüler legen aus Informatik und Gesellschaftslehre ein deutschsprachiges Abitur ab, und können auch an einer den österreichischen Fachanforderungen entsprechenden Prüfung teilnehmen, während die neuen IT-Mittel zur Entwicklung ihrer Präsentationsfähigkeit beitragen. Die Zusammenstellung des Lernstoffs, die Gestaltung der Didaktik und die praktische Aneignung des Lernstoffs wurden durch drei, für Lehrer und Schüler organisierte Studienreisen nach Österreich, den Besuch beim Partnerinstitut, der drei zweitägigen Besuche der österreichischen Fachmänner in Ungarn, sowie durch das für fünf Schüler organisierte Praktikum gefördert. Die Schule hat auch die Gleichstellung des Fachstoffs des Ausbildungslehrgangs gemäß dem Ungarischen Ausbildungsverzeichnis in die Wege geleitet. Kooperationspartner HAK Eisenstadt Die österreichischen Fachmänner haben die Zusammenstellung des Lernstoffs, die Lektorierung des deutschsprachigen Materials und die Organisierung der Studienreisen nach Österreich unterstützt. Datalink Informatikai Kft. (Datalink Informatik GmbH.) Aufgabe der Datalink Informatikai Kft. war die Zusammenstellung des Informatikmaterials. Leier Kft. (Leier GmbH) Die Leier Kft. hat den Schülern das Praktikum gesichert. 8

11 Curriculum development for an Austrian-Hungarian vocational training programme Vocational programmes Beneficiary: Baross Gábor Vocational School of Economics 9024 Győr, Bem tér Grant sum: Euro Project objectives The strengthening of economic Cupertino between the borderland regions and the exploitation of employment opportunities require marketable professional knowledge and high-level communication skills in foreign languages. Based on its training profile, Baross Gábor Vocational School of Economics aimed at raising the training level of its students and developing their employee skills from a practical aspect by launching a bilingual economic training programme. Through this training, it is possible to train highly qualified students who in the long run, with up-to-date economic knowledge and excellent language skills, can adjust themselves to labour market challenges, are able to find a job, and participate in tertiary education. Project content The curriculum of the bilingual economic training programme was prepared by Hungarian and Austrian experts. In addition to the language skills, the curriculum contains professional theoretical information on for example economic environment, industrial organisation, accounting, and practical knowledge such as informatics, business communications, behavioural culture, and social knowledge. According to the harmonised lesson plan, the curriculum of the vocational training class contains only specialized subjects related to economic, which the students learn in German. The preparation and the presentation of the curriculum were supported by newly purchased IT equipment. Project results The prepared curriculum enables students to expand their professional knowledge, and improve their German language communications skills. The students can take their final exam in IT and social studies in German, and in addition they can also pass an examination that meets Austrian professional standards. The new IT equipment assists the development of the students presentation skills. The preparation of the curriculum, the creation of the methodology, and the acquisition of the curriculum s practical applications were facilitated for teachers and students by three study tours to Austria, visits to partner institutions, three two-day visits of Austrian experts in Hungary, and by the practical training organized for five students. The school has also launched a compliance procedure for official certification of the curriculum of the professional training programme. Cooperating partners HAK Eisenstadt The Austrian experts rendered assistance in preparing the curriculum, in supervising German language materials, and in the organisation of study tours to Austria. Datalink Informatikai Kft. (Datalink Informatics Ltd.) The task of Datalink Informatics Ltd. was to prepare the information technology material. Leier Kft. (Leier Ltd.) Leier Ltd. provided practical training for the students. 9

12 Műszaki képzés fejlesztése a határrégióban Képzési programok Kedvezményezett: Berzsenyi Dániel Főiskola 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Támogatás összege: euró A projekt célja A Nyugat-dunántúli Régióban jelentős ipari vállalkozások működnek, amelyek folyamatosan keresik a képzett műszaki szakembereket. A határrégióra vonatkozó igényfelmérések szerint azonban a gazdaság igényeihez képest szűk a műszaki szakember kínálat és képzés, különösen Vas megyében. A projekt olyan tananyag-fejlesztési és összehangolt oktatási program kidolgozását és beindítását irányozta elő, amely a műszaki felsőoktatási kínálat bővítését teremti meg tudástranszfer és határ menti együttműködés révén. A projekt tartalma Megtörtént egy műszaki főiskolai képzés akkreditációs anyagainak kidolgozása és ehhez kapcsolódóan pilot tanfolyamok megvalósítása a műszaki menedzser szakterületre. A főiskolán a műszaki menedzserképzés két speciális szakiránya indult: a Nemzetközi projektmenedzsment és az Információmenedzsment. A képzés elsősorban azoknak a korábban végzett vagy most végző középiskolások, esetleg már végzett diplomások számára nyújt lehetőséget műszaki tanulmányaik folytatására, akik a régióban, lakóhelyükhöz közel szeretnének műszaki képzésben részt venni. A képzési program nyomtatott és Internetes formában érhető el a pilot képzésben résztvevők számára. Az akkreditációs anyagok a jogszabályokban előírt hagyományos formában készültek el. A képzési program fenntarthatóságát a szak akkreditációs eljárását követően kiadott engedély birtokában szervezett képzések biztosítják. A projekt eredményei A képzés elméleti és gyakorlati modulokból állt össze, a tananyag kialakításában a tudástranszferen keresztül az osztrák partner tapasztalatait használták fel. A tananyag tesztelésére 100 fő részvételével öt kísérleti programot indítottak. A képzés jelentős mértékben támaszkodott az Internet nyújtotta lehetőségekre, az elearning előnyeire. Az újabb szakirányok beindítása a főiskola műszaki-technikai feltételeinek fejlesztését is megkövetelte: három új korszerű tanterem áll a hallgatók rendelkezésére, és 25 új számítógép és egyéb oktatási segédeszközök segítik az oktatást. Együttműködő partnerek Burgenländische Forschungsgesellschaft (Burgenlandi Kutatási Társaság) Claudius Ipari Park Vas Megyei Mérnöki Kamara A társaság a nemzetközi együttműködési hálózatokban és Burgenlandban szerzett képzési, tananyag-fejlesztési és hálózat működtetési tapasztalatainak átadásával segítette a munkát. Az osztrák szakértők részt vettek a projekt műhelymunkáiban és közreműködtek a tananyagfejlesztésben. 10

13 Entwicklung der technischen Ausbildung in der Grenzregion Bildungsprogramme Begünstigte: Dániel Berzsenyi Hochschule 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Förderbetrag: EUR Ziel des Projekts In der Region Westtransdanubien werden bedeutende Industrieunternehmen betrieben, die ständig die ausgebildeten technischen Fachmänner suchen. Gemäß der Ermessung der Ansprüche in der Grenzregion ist jedoch das Angebot an technischen Fachmännern und diesbezüglicher Ausbildung im Verhältnis zu den Wirtschaftsansprüchen dieser Region sehr knapp, besonders im Komitat Vas. Das Projekt hat die Ausarbeitung und Einleitung eines abgestimmten Ausbildungsprogramms für Lernstoffentwicklung angestrebt, welches die Erweiterung des Angebots an technischen Hochschulstudien durch Wissenstransfer und Zusammenarbeit in der Grenzregion ermöglicht. Inhalt des Projekts Die Dokumente zur Akkreditierung einer technischen Hochschulausbildung wurden ausgearbeitet und diesbezüglich pilot Lehrgänge für den Fachbereich technischer Manager verwirklicht. An der Hochschule wurden zwei spezielle Studiengänge innerhalb der Ausbildung für technische Manager gestartet: Internationales Projektmanagement und Informationsmanagement. Diese Ausbildung bietet vor allem für die früheren Absolventen oder jetzigen Abiturienten, sowie eventuell für ihre Studien bereits absolvierten Akademiker die Möglichkeit zur Fortsetzung ihrer technischen Studien, die in dieser Region, in der Nähe ihres Wohnortes an einer technischen Ausbildung teilnehmen möchten. Das Ausbildungsprogramm wird für die Teilnehmer der pilot Ausbildung gedruckt und im Internet zur Verfügung gestellt. Die Materialien zur Akkreditierung sind in, in der Rechtsnorm vorgeschriebener traditioneller Form erstellt worden. Die Nachhaltigkeit des Ausbildungsprogramms wird durch die in Besitz der nach dem Akkreditierungsverfahren erteilten Genehmigung organisierten Ausbildungen gesichert. Ergebnisse des Projekts Die Ausbildung wurde aus theoretischen und praktischen Modulen zusammengestellt, bei der Erstellung des didaktischen Materials wurden durch den Wissenstransfer die Erfahrungen des österreichischen Partners verwendet. Es wurden fünf Versuchsprogramme mit der Teilnahme von 100 Personen gestartet, in deren Rahmen der Lernstoff getestet wurde. Die Ausbildung basierte in großem Maße auf der durch das Internet gewährten Möglichkeiten, der Vorteile des E-Learning. Die Einleitung der neuen Fachrichtungen zog auch die Entwicklung der technische Bedingungen der Hochschule mit sich: drei neue moderne Klassenräume stehen den Studenten zur Verfügung und der Unterricht wird durch 25 neue Computer und sonstige Hilfsmittel unterstützt. Kooperationspartner Burgenländische Forschungsgesellschaft (Burgenlandi Kutatási Társaság) Claudius Ipari Park (Claudius Industrie Park) Vas Megyei Mérnöki Kamara (Ausbildungsschule von Komitat Vas) Die Gesellschaft hat die Arbeit durch die Übergabe ihrer in den internationalen Kooperationsnetzen und in Burgenland gesammelten Erfahrungen bezüglich Ausbildung, Lernstoffentwicklung und Netzbetreibung gefördert. Die österreichischen Fachmänner nahmen auch an den Werkstattarbeiten des Projekts teil und wirkten bei der Lernstoffentwicklung mit. 11

14 Development of technical training in the borderland region Vocational programmes Beneficiary: Berzsenyi Dániel College 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Grant sum: Euro Project objectives There are considerable industrial enterprises active in the Western-Transdanubian Region that are continually searching for well-trained technical experts. However, according to need-surveys carried out in the borderland region, the supply and training of technical experts are insufficient considering the demands of the economy, especially in Vas County. The project envisaged the elaboration and launch of a curriculum development and coordinated training programme that creates an increase in the technical higher education supply through knowledge transfer and cross-border cooperation. Project content Accreditation materials were prepared for the technical college training, and related pilot courses were organised in the technical manager area. The college introduced two special branches of study in technical manager training: International project management and Information management. This training offers a possibility for specialized technical training for graduated or graduating secondary school students, or eventually to graduates, who would like to participate in technical training in the region close to their residence. The training program will be available to the training participants in printed form and through the Internet. The accreditation materials were prepared in the traditional form as prescribed by the law. The sustainability of the training program will be ensured by the training sessions provided in possession of the licence granted following the accreditation of the subject. Project results The training consists of theoretical and practical modules; the experience of the Austrian partner was used in developing the curriculum. To test the curriculum, five experimental programmes were launched with the participation of 100 persons. The training considerably relied on possibilities offered by the Internet, and on the advantages of elearning. The launch of additional branches of study required the development of the technical facilities of the college: three modern classrooms were at the disposal of the students and 25 new computers and other teaching aids support the learning process. Cooperating partners Burgenländische Forschungsgesellschaft (Burgenland Research Company) Claudius Ipari Park (Claudius Industrial Park) Vas Megyei Mérnöki Kamara (Vas County Chamber of Engineers) The company contributed to the project by transferring experience of curriculum development and network operation gained in international cooperation networks and in Burgenland. The Austrian experts participated in the workshop activities of the project and in the curriculum development. 12

15 Az európai uniós kihívásokra történő felkészítés a vendéglátás területén Képzési programok Kedvezményezett: Danubius Hotels Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Füredi sétány 8. Támogatás összege: euró A projekt célja Az EU-csatlakozást követően a magyar vállalkozókra is vonatkoznak az EU környezetvédelmi, fogyasztóvédelmi, termékfelelősségi szabályai, a munkakörülményekre vonatkozó előírásai. A szabályok és előírások ismerete, betartása fontos részint a hatósági ellenőrzések miatt, és még inkább a versenyképesség megőrzése érdekében. A vendéglátó szakma felkészültsége ezen a téren hiányos, ennek oka elsősorban az információhiány. A vendéglátáshoz kapcsolódó iskolai oktatásban az EU-ról szóló ismeretek alig jelennek meg, ezért szükséges, hogy a tanulók és a vendéglátó szakma vállalkozásai iskolarendszeren kívüli képzésben szerezhessék meg ezeket az ismeretekhez. A határ menti térségben működő vendéglátó vállalkozások versenyképességének javítása, uniós és szakmai területen is megfelelően felkészült munkaerő biztosítása érdekében az iskola a vendéglátással kapcsolatos, a piaci igényekhez igazodó képzési programot dolgozott ki. A képzés hozzájárul a vendéglátásban dolgozók speciális szakmai kompetenciájának növekedéséhez, elhelyezkedési esélyeik javulásához. A projekt tartalma A képzési programban hazai és osztrák előadók bevonásával elméleti és gyakorlati oktatást kaptak a résztvevők, akik elsajátították az Európai Unióval kapcsolatos alapvető, valamint a vendéglátó szakmát érintő speciális ismereteket. A képzés lehetőséget adott gasztronómiai ismereteik bővítésére, a pannon konyha sajátosságainak, a határrégió borainak megismerésére. A képzési programot ausztriai szakmai tanulmányutak, számítástechnikai és irodai eszközök beszerzése egészítette ki. A képzéshez technikai és infrastrukturális hátteret a tankonyha bővítése, korszerű eszközökkel történő felszerelése teremtett. A projekt eredményei A képzési programhoz tananyag készült, amelyet akkreditáltak is. A kurzusokon 62 vendéglátóipari tanuló és 42 vállalkozó vett részt. A tíznapos ausztriai tanulmányúton a résztvevők az osztrák vendéglátás szakmai fortélyaival ismerkedhettek. A jól szervezett tanulmányutakon szerzett szakmai, kommunikációs és marketingismeretek, tapasztalatok eredményesen hasznosíthatók a működő és az induló vállalkozások-ban egyaránt. Együttműködő partnerek BFI Burgenland Osztrák részről a BFI Burgenland biztosította azt a tudást és tapasztalatot, amely nagyban segítette a projekt előkészítését és gyakorlati megvalósítását és fontos szerepet vállalt a szakmai tanulmányutak szervezésében is. Dental Pannónia Gyógyidegenforgalmi Rt. 13

16 Vorbereitung auf die Anforderungen der Europäischen Union auf dem Gebiet der Gastronomie Bildungsprogramme Begünstigte: Danubius Hotels Ausbildungsschule und Schülerheim 9400 Sopron, Füredi sétány 8. Förderbetrag: EUR Ziel des Projekts Nach dem EU-Beitritt beziehen sich die Regelungen der EU-Rechtsnormen bezüglich Umweltschutz, Verbraucherschutz, Produkthaftung, sowie die Vorschriften über die Arbeitsumstände auch auf die ungarischen Unternehmer. Das Kennen und die Einhaltung der Normen ist einerseits wegen den behördlichen Kontrollen, andererseits zwecks Bewahrung der Wettbewerbsfähigkeit wichtig. Die Gastronomie ist als Branche auf diesem Gebiet mangelhaft vorbereitet, was vor allem auf den Informationsmangel zurückzuführen ist. Der im Zusammenhang mit der Gastronomie geführte Schulunterricht enthält kaum diesbezügliche Kenntnisse über die EU, deshalb ist es notwendig, dass die Schüler und die Unternehmen der Gastronomie die dazu notwendigen Kenntnisse an einer außerschulischen Ausbildung erwerben können. Zwecks Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der in der Grenzregion betriebenen gastronomischen Unternehmen und Sicherung von sowohl bezüglich EU-Wissen als auch Fachkenntnissen angemessen vorbereiteten Arbeitskräften hat die Schule ein, sich nach den Marktanforderungen richtendes Ausbildungsprogramm bezüglich der Gastronomie ausgearbeitet. Diese Ausbildung trägt zur Steigerung der speziellen Fachkompetenz der Arbeitnehmer in der Gastronomie und der Verbesserung ihrer Arbeitschancen bei. Inhalt des Projekts Im Rahmen des Ausbildungsprogramms erhielten die Teilnehmer durch die Beteiligung von österreichischen und ungarischen Vortragenden eine theoretische und praktische Ausbildung, wodurch sie sich die grundlegenden Kenntnisse über die Europäische Union, sowie die speziellen Fachkenntnisse bezüglich der Gastronomie aneignen konnten. Diese Ausbildung bot ihnen die Möglichkeit, ihre Kenntnisse zu erweitern, die Spezialitäten der Pannon Küche und die Weine der Grenzregion kennen zu lernen. Das Ausbildungsprogramm wurde durch Studienreisen nach Österreich, sowie durch Beschaffung von PC-s und Büromaterialien ergänzt. Der technische und infrastrukturelle Hintergrund der Ausbildung wurde durch die Erweiterung der Lehrküche und deren Ausrüstung durch moderne Geräte gewahrt. Ergebnisse des Projekts Zum Ausbildungsprogramm wurde auch ein didaktisches Material erstellt, welches auch akkreditiert wurde. An den Kursen nahmen 62 Gastronomieschüler und 42 Unternehmer teil. An der zehntägigen Studienreise konnten die Teilnehmer die verschiedenen Berufskniffe der österreichischen Gastronomie kennen lernen. Die an den angemessen organisierten Studienreisen erworbenen Berufs-, Kommunikations- und Marketingkenntnisse und Erfahrungen können sowohl bei den bereits bestehenden als auch bei den neu startenden Unternehmen erfolgreich angewendet werden. Kooperationspartner BFI Burgenland Seitens der Österreicher hat die BFI Burgenland das Wissen und die Erfahrung gesichert, welche zur Vorbereitung und praktischen Verwirklichung des Projekts groß beigetragen haben. Außerdem hat sie eine wichtige Rolle bei der Organisierung der Studienreisen gespielt. Dental Pannónia Gyógyidegenforgalmi Rt. (Dental-Pannonia Heiltourismus AG) 14

17 Preparation for the challenges of the European Union in the area of catering Vocational programmes Beneficiary: Danubius Hotels Vocational School and College 9400 Sopron, Füredi sétány 8. Grant sum: Euro Project objectives After the accession, the EU directives on environmental protection, consumer protection, product liability and work conditions apply also to Hungarian entrepreneurs. The knowledge and observation of the rules and directives is important with regard to authority controls and much more in the interest of the preservation of competitiveness. The preparedness of the catering industry is insufficient in this area, what is mainly due to lack of information. Information on the EU hardly appears in catering-related education; therefore it is necessary that the students and catering enterprises can acquire such knowledge in training outside the school system. In order to improve the competitiveness of catering enterprises operating in the borderland region, and to ensure an adequately prepared labour force in EU and professional issues, the school elaborated a catering-related training programme, which meets market demands. The training strengthens the professional competence of those active in the catering industry and improves their chances to find jobs. Project content In the training programme participants received theoretical and practical training with the involvement of Hungarian and Austrian lecturers, and acquired basic knowledge on the European Union and special knowledge on the catering trade. The training offered possibilities for expanding the catering knowledge of participants, and for learning the specifics of the Hungarian cuisine and the wines of the borderland region. The training programme was complemented by study tours to Austria, and with the procurement of computer technological and office equipment. The technical and infrastructural background of the training was ensured by the expansion and equipment of the school kitchen with modern tools. Project results A curriculum was prepared for the training programme, which was also accredited. 62 catering school students and 42 entrepreneurs participated in the courses. Those who participated in the 10-day study tour in Austria were familiarized with the professional know-how of the Austrian catering trade. The professional, communication and marketing know-how acquired, and the experience gained during the well-organised study tours can successfully be applied in both operating and startup enterprises. Cooperating partners BFI Burgenland On the part of Austria, BFI Burgenland offered knowledge and experience, which considerably facilitated the preparation and practical realisation of the project, and they undertook a major role also in the organisation of professional study tours. Dental-Pannonia Gyógyidegenforgalmi Rt. (Dental- Pannonia Medicinal Tourism Plc.) 15

18 Folyóvízi életterek hidro-ökológiai működőképességének vizsgálata Kutatási programok Kedvezményezett: Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 9021 Győr, Árpád u Támogatás összege: euró A projekt célja Az Econtact projekt az Európai Unió Víz Keretirányelv szabályozásainak figyelembevételével a folyóvízi életterek működőképességének vizsgálatát, mélyebb összefüggéseinek feltárását célozta, melynek keretében a vízgazdálkodás és ökológia szakterületek művelői számára lehetőség nyílt a közös kutatásra hozzájárulva ezzel a rehabilitáció természettudományos megalapozásához. A vízgazdálkodási és ökológiai szakterületek nemzetközi szintű együttműködésének elősegítésére indult Econtact projekt a Mosoni- Dunát érinti, az ausztriai projekt pedig a bécsi Duna szakasszal és a Bécs folyóval foglalkozik. Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság a folyóval kapcsolatban álló élőhelyek ökológiai állapotjavításának lehetőségeit kívánta felmérni. A program egyben lehetőséget teremt a nemzetközi együttműködés továbbfejlesztésére, a kapcsolódó projektek megalapozására és a társadalom bevonására egyaránt. A projekt tartalma A Szigetköz és környéke fejlesztési koncepciójának fontos eleme a Duna és mellékfolyói által alakított vízi környezet. A vizekben rejlő lehetőség, illetve ezekkel adódó probléma szoros összefüggést mutat a régió gazdaságával. A folyók helyzetük és állapotuk szerint elsősorban az idegenforgalomra, víziturizmusra, a mezőgazdaságra, öntözésre, talajvízszintre, az árvízvédelmi, természetvédelmi vizes élőhelyek és ivóvízbázis-védelmi felszíni vízminőség tevékenységekre gyakorolnak hatást. E szektorokban a folyók és kapcsolódó környezetük állapotából adódó problémák komplex megoldást követelnek. Részletes kutatási program készült, ami kiterjedt a vízminőségre, az áramlás- és üledékmozgásra, a vízinövény, makrozoobenton és halbiológiai vizsgálatokra, valamint az áramlási viszonyok kapcsolatára. Az áramlástani viszonyokat 1, 2 és 3 dimenziós numerikus modellek felhasználásával elemezték a kutatók, valamint helyszíni mintavételezéseket és méréseket végeztek a Mosoni-Duna alsó, középső és felső szakaszán. Az eredményeket az osztrák partner vizsgálati eredményeivel összevetve elemezték, és szakmai fórumokon vitatták meg. A közös osztrák-magyar bejáráson a tükörprojekt FIDON kutatási program tapasztalatait is megismerhették a szakértők. A projekt eredményei A vizsgálatok eredményeként rendelkezésre állnak az ökológiai rehabilitációhoz szükséges alapadatok. A kutatók hat szakterületre vonatkozó módszertani útmutatót állítottak össze a folyóvizek ökológiai működőképességének feltárásához, valamint egy kisminta modellt is készítettek a Mosoni-Duna mosonmagyaróvári térségéről. A kutatási tapasztalatokat három nyílt nap keretében osztották meg a térség lakossággával, ahol a Mosoni-Duna rehabilitációs terveit is bemutatták. A lakossági tájékoztatást PR anyagok segítették, és kiadvány formájában megjelentették az EU Víz Keretirányelvet is. Az eredményeket a magyar-német nyelvű weblapon minden érdeklődő számára elérhetővé tették. Együttműködő partnerek Stadt Wien Magistratsabgteilung 45- Wasserbau (Bécsi Önkormányzat 45. Vízépítési Osztálya) Az együttműködés az elsődleges partner, a Bécsi Önkormányzat 45. Osztálya kezdeményezésére indult. Az osztrák fél a határ menti régióban közel párhuzamosan futó kutatások előkészítésében, a mintaterületek kiválasztásában, a tapasztalatok és eredmények cseréjében, közös feldolgozásában és az érintettek tájékoztatásában vett részt. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata A Mosoni-Duna rehabilitációjának megalapozása mindkét város érdeke, így a vizsgálat eredményei segítik az önkormányzatok vízi-környezet fejlesztési elképzeléseinek megvalósítását. Hullámvonal Kft. A gazdasági partner, mint a Mosoni-Duna komplex rehabilitációs tervének tervezője a projekt eredményeit kutatási alapadatként közvetlenül hasznosította. 16

19 Untersuchung der hydro-ökologischen Funktionsfähigkeit von Lebensräumen im Flusswasser Forschungsprogramme Begünstigte: Umvelt- und Wasseramt Nordtransdanubien 9021 Győr, Árpád u Förderbetrag: EUR Ziel des Projekts Das Projekt Econtact strebte unter Berücksichtigung der Regelungen der Rahmenrichtlinie der Europäischen Union für Wasser die Untersuchung der Funktionsfähigkeit von Lebensräumen in Flusswasser, die Aufdeckung der tieferen Zusammenhänge an, in dessen Rahmen für die Akteure der Fachleute in Wasserwirtschaft und Ökologie sich die Möglichkeit zur gemeinsamen Forschung bot, wodurch es zur Grundlegung der Rehabilitation aus naturwissenschaftlicher Sicht beigetragen wurde. Das zur Förderung einer Zusammenarbeit auf internationalem Niveau zwischen den Fachgebieten der Wasserwirtschaft und der Ökologie gestartete Projekt Econtact betrifft die Mosoner Donau, während sich das österreichische Projekt mit der Donaustrecke in Wien und dem Fluss Wien beschäftigt. Das Umwelt- und Wasseramt Nordtransdanubien wollte die Möglichkeiten einer Verbesserung des ökologischen Zustandes der mit dem Fluss im Zusammenhang stehenden Lebensräume ermessen. Gleichzeitig bietet dieses Programm die Möglichkeit zur Weiterentwicklung der internationalen Zusammenarbeit, zur Grundlegung der verbundenen Projekte und zur Einbeziehung der Gesellschaft. Inhalt des Projekts Ein wichtiges Element des Entwicklungskonzepts für die Kleine Schüttinsel und deren Umgebung ist die durch die Donau und deren Nebenflüsse herausgestaltete Wasserumwelt. Die in den Gewässern verborgenen Möglichkeiten, bzw. die daraus entstehenden Probleme stehen im engen Zusammenhang mit der Wirtschaft der Region. Die Flüsse haben aufgrund ihrer Lage und ihres Zustandes vor allem Auswirkungen auf Tätigkeiten bezüglich Fremdenverkehr, Wassertourismus, Landwirtschaft, Bewässerung, Bodenwasserstand, Hochwasserschutz, Katastrophenschutz Wasserlebensräume und Trinkwasserbasisschutz Oberlächenwasserqualität. In dieser Sektoren muss wegen den aus dem Zustand der Flüsse und ihrer verbundenen Umgebung entstammenden Problemen dringend eine komplexe Lösung gefunden werden. Es wurde ein detailliertes Forschungsprogramm erstellt, welches sich auf die Wasserqualität, Strom- und Schlammbewegung, Untersuchung von Wasserpflanzen, Makrozoobenthon und Fischbiologie, sowie die Beziehung der Strömungsverhältnisse erstreckt hat. Die Forscher haben die Strömungsverhältnisse durch Anwendung von numerischen Modellen in 1, 2 und 3 Dimensionen analysiert, sowie Proben vor Ort entnommen und Ermessungen vor Ort an der unteren, mittleren und oberen Strecke der Mosoner Donau durchgeführt haben. Die Ergebnisse wurden mit den Untersuchungsergebnissen des österreichischen Partners verglichen und analysiert und an Fachforums diskutiert. Bei der gemeinsamen Begehung der österreichischen und ungarischen Partner konnten die Fachmänner auch die Erfahrungen des Forschungsspiegelprojekts FIDON kennenlernen. Ergebnisse des Projekts Als Ergebnis der Untersuchungen stehen die zur ökologischen Rehabilitation notwendigen Grunddaten zur Verfügung. Die Forscher haben einen auf sechs Fachgebiete bezogenen didaktischen Leitfaden zur Erschließung der ökologischen Funktionsfähigkeit von Flusswassern zusammengestellt, und außerdem haben sie auch ein Kleinmustermodell über die Gegend der Mosoner Donau bei der Stadt Mosonmagyaróvár erstellt. Über die bezüglich der Forschung gesammelten Erfahrungen wurde für die Bevölkerung der Gegend im Rahmen von drei Forumstagen berichtet, wo auch die Rehabilitationspläne der Mosoner Donau dargestellt wurden. Die Informationen sind auch durch PR-Materialien der Bevölkerung mitgeteilt, und in Form einer Ausgabe wurde die Rahmenrichtlinie der EU über Wasser veröffentlicht. Die Ergebnisse wurden auf der ungarisch- und deutschsprachigen Homepage unter für alle Interessenten zur Verfügung gestellt. Kooperationspartner Stadt Wien Magistratsabgteilung 45- Wasserbau Die Zusammenarbeit ist auf Initiative des primären Partners, der Abteilung 45 der Selbstverwaltung von Wien eingeleitet worden. Der österreichische Partner nahm an der Vorbereitung der in der Grenzregion parallel laufenden Forschungen, der Auswahl der Mustergebiete, am Austausch und gemeinsamer Aufarbeitung der Erfahrungen und Ergebnisse und der Informierung der Betroffenen teil. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Selbstverwaltung der Kreisfreien Stadt Győr) Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (Selbstverwaltung der Stadt Mosonmagyaróvár) Die Rehabilitation des Mosoni-Danube ist das Interesse beide Stadte, so die Erfolge der Untersuchung helfen die Vorstellungen über Wasser-Umwelt Entwicklung den Selbstverwaltungen zu verwirklichen. Hullámvonal Kft. Der Wirtschaftspartner als Planer des komplexen Rehabilitationsplans der Mosoner Donau hat die Projektergebnisse als Forschungsgrunddaten direkt genutzt. 17

20 Examination of the hydro-ecological viability of river water biotopes Research programmes Beneficiary: Environmental Protection and Water Management Directorate of North-Transdanubia 9021 Győr, Árpád u Grant sum: Euro Project objectives By considering the Water Framework Directive of the European Union, the Econtact project aimed at the examination of the viability of river water biotopes and at exploring deeper correlations. In the framework of the project, water management and ecology experts carried out joint research contributing to the scientific foundation of rehabilitation. The Econtact project, which was launched to facilitate international cooperation in the areas of water management and ecology, concerns the Mosoni-Danube, while the Austrian project focuses on the Vienna Danube section and on the Vienna river. The Environmental Protection and Water Management Directorate wished to assess possibilities for improving the ecological condition of biotopes related to the river. At the same time, the project creates the ground for the further development of international cooperation, the establishment of related projects, and also for social involvement. Project content An important element of the development concept of the Szigetköz area and neighbourhood is the water environment created by the Danube and its tributaries. The possibilities offered by the waters, and the problems stemming from them are closely connected to the economy of the region. According to their situation and condition, rivers have an impact first of all on tourism, water tourism, agriculture, watering, ground water level, flood protection, environmental protection, on activities related to the protection of water-based biotopes, the drinking water basis and surface water quality. In these sectors problems arising from the condition of the rivers and their environment require complex solutions. A detailed research program was prepared, which covered water quality, flow and sediment movements, aquatic plants, macrozoobenton, fish biology examination, as well as flow condition relationships. The researchers analysed hydrodynamic conditions by using 1, 2 and 3 dimensional numeric models, and carried out local sample-taking and measuring on the lower, mid- and upper section of Mosoni Danube. The results were analysed in comparison with the examination results of the Austrian partner, and discussed in professional forums. On the common Austrian Hungarian site visit the experts were familiarized with the experience of the mirror project FIDON research programme. Project results As a result of the research, primary data required for ecologic rehabilitation are available now. The researchers prepared a didactic guide for the exploration of the ecological viability of the river waters concerning six special areas, and also prepared a small sample model concerning the Mosonmagyaróvár region of Mosoni Danube. The research experience was shared with the residents of the region in the frame of three open days, where also the rehabilitation plans of Mosoni-Danube were introduced. Information supply to the residents was supported by PR materials, and the EU Water Framework Directive was also published in form of a publication. The results were published at in Hungarian and German for everybody, who is interested. Cooperating partners Stadt Wien Magistratsabgteilung 45- Wasserbau (MA 45 of the City of Vienna) The cooperation started at the initiative of the primary partner, Department No. 45 of the Municipality of Vienna. The Austrian partner participated in the preparation of the research conducted nearly parallely in the borderland region, in the selection of the sample areas, in the exchange and joint processing of the experience and results, and in the supply of information to parties involved. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (City of Győr Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (City of Mosonmagyaróvár) The foundation of the rehabilitation of Mosoni-Danube is in the interest of both cities, so the examination results facilitate the implementation of the water environment development plans of the municipalities. Hullámvonal Kft. (Hullámvonal Ltd.) The economic partner, as the designer of the complex rehabilitation plan of Mosoni-Danube, directly used the results of the project as primary research data. 18

Közép-Magyarország. Észak-Magyarország

Közép-Magyarország. Észak-Magyarország Dél-Dunántúl Közép-Magyarország Dél-Alföld HUNGARY Bólyi Ipari Park Dunaföldvári Ipari Park Keleti Ipari Park Videoton MBKE Ipari Park Marcali Ipari Park Nagyatádi Ipari Park Paksi Ipari Park Pécsi Ipari

Részletesebben

IMPRESSZUM. szerkesztő: KOVÁCS ESZTER kiadványszerkesztő: VILIMI KATA

IMPRESSZUM. szerkesztő: KOVÁCS ESZTER kiadványszerkesztő: VILIMI KATA ( 1 ) IMPRESSZUM szerkesztő: KOVÁCS ESZTER kiadványszerkesztő: VILIMI KATA kiadja: a TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY a kiadásért felel: TORDAI PÉTER megbízott igazgató nyomdai kivitelezés: INNOVARIANT NYOMDAIPARI

Részletesebben

the eit ict labs budapest associate Partner Group az eit ict labs Magyar nemzeti társult csomópont

the eit ict labs budapest associate Partner Group az eit ict labs Magyar nemzeti társult csomópont e d u c a t i o n - r e s e a r c h - b u s i n e s s o k t a t á s - k u t a t á s - ü z l e t the eit ict labs budapest associate Partner Group az eit ict labs Magyar nemzeti társult csomópont eit ict

Részletesebben

Comenius Régió 2012 2014 Gyál Oberbayern-Ost. Hírlevél. Téma: Berufsorientierung. www (wer wählt wie)? egész életen át tartó tanulás program

Comenius Régió 2012 2014 Gyál Oberbayern-Ost. Hírlevél. Téma: Berufsorientierung. www (wer wählt wie)? egész életen át tartó tanulás program Comenius Régió 2012 2014 Gyál Oberbayern-Ost 2013 Hírlevél Infobrief Téma: Berufsorientierung www (wer wählt wie)? Ki Hogyan Választ? egész életen át tartó tanulás program Comenius Régió 2012 2014 Téma:

Részletesebben

HUNGARY 20 years participation in EUREKA

HUNGARY 20 years participation in EUREKA HUNGARY 20 years participation in EUREKA Tartalom EUREKA: KIHÍVÁSOK ÉS VÁLASZOK...4 AZ EUREKA-RÓL DIÓHÉJBAN...6 AZ EUREKA PROJEKTEK...10 ERDŐ SÁNDOR (EUREKA HLG ELNÖK) A MAGYAR ELNÖKSÉGRŐL...16 A MAGYAR

Részletesebben

Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development. konferencia. Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas. 2006. június 29.

Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development. konferencia. Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas. 2006. június 29. Határmenti Vidékfejlesztési Tanácsadó Központ Centrul Transfrontalier de Competenţă în Domeniul Dezvoltării Rurale Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development konferencia A partnerség szerepe

Részletesebben

PÉCS A BEFOGADÓ VÁROS

PÉCS A BEFOGADÓ VÁROS PÉCS küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen stratégiai koncepció 2014-2020 Készítette: DDRFÜ Nonprofit Kft. 2013 1 PÉCS küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen stratégiai

Részletesebben

Képzés és Gyakorlat. Training & Practice. VIII. Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia

Képzés és Gyakorlat. Training & Practice. VIII. Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia Képzés és Gyakorlat Training & Practice VIII. Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia HUMÁN TUDOMÁNYOK TALÁLKOZÁSA INTERDISZCIPLINARITÁS A PEDAGÓGIÁBAN ABSZTRAKTKÖTET Sopron, 2014. november 27. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK Előszó Rendhagyó számot tart a kezében az olvasó: olyan dolgozatok olvashatóak itt összegyűjtött és szerkesztett formában, melyeket az UNESO CONFINTEA VI (6. Felnőttoktatási Világtalálkozó) budapesti 2008.

Részletesebben

ZALA MEGYE GAZDASÁGI TUDOMÁNYOS INNOVÁCIÓS DÖNTÉSTÁMOGATÓ HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSÁRA IRÁNYULÓ KONCEPCIÓJÁNAK (ACTIVITY 4)

ZALA MEGYE GAZDASÁGI TUDOMÁNYOS INNOVÁCIÓS DÖNTÉSTÁMOGATÓ HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSÁRA IRÁNYULÓ KONCEPCIÓJÁNAK (ACTIVITY 4) ZALA MEGYE GAZDASÁGI TUDOMÁNYOS INNOVÁCIÓS DÖNTÉSTÁMOGATÓ HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSÁRA IRÁNYULÓ KONCEPCIÓJÁNAK (ACTIVITY 4) kidolgozásában való szakmai részvétel Zárótanulmány Készítette: SATURNUS-M Bt. Balatoni

Részletesebben

A Gyõ ri Nem zet kö zi Ipa ri Park Kft. ki ad vá nya XV. évfolyam 1. szám 2015. március www.ipgyor.hu. Parkpress. Gyôr, a régió, az ország sikereihez.

A Gyõ ri Nem zet kö zi Ipa ri Park Kft. ki ad vá nya XV. évfolyam 1. szám 2015. március www.ipgyor.hu. Parkpress. Gyôr, a régió, az ország sikereihez. A Gyõ ri Nem zet kö zi Ipa ri Park Kft. ki ad vá nya XV. évfolyam 1. szám 2015. március www.ipgyor.hu Parkpress 2015 1 Mobilis: Segítség a pályaválasztásban 3 3 Logisztikai központ, második üzem 6 Fa-Do:

Részletesebben

European Danube Region Strategy

European Danube Region Strategy Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat Regional and spatial development review különszám / special edition 2009 / 1. Európai Duna Régió Stratégia Duna: múlt-jelen-jövô / Danube: Past-Present-Future

Részletesebben

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA 2003 IN THE FINISHING STRAIGHT HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION The recommendations of the Hungarian EU Enlargement Business Council CÉLEGYENESBEN MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA A Magyar EU Bôvítési

Részletesebben

Külgazdasági lehetőségek Nógrád megyében External Sector possibilities in the county of Nógrád

Külgazdasági lehetőségek Nógrád megyében External Sector possibilities in the county of Nógrád Külgazdasági lehetőségek Nógrád megyében External Sector possibilities in the county of Nógrád A kiadvány megjelenését a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatta. This

Részletesebben

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk.

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk. Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2010 az Elnök üzenete Az Eni történetének és kultúrájának mindig meghatározó részét képezte a fenntarthatóság. Ez a hajtóereje a folyamatos haladásnak,

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! bevezetô Editorial Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! Egy rövid szünet után bővített kiadással jelentkezik a Biohulladék Magazin legújabb száma, amelyet szeretettel ajánlok szíves figyelmükbe.

Részletesebben

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése.

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése. 2012 LIVING IN EUROPE The Annual Report of the Hungarian European Business Council EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 14 Years H E B C R E P O R T 2 0 1 2 Hungarian European

Részletesebben

Dear Reader! Budapest, 23 November 2009

Dear Reader! Budapest, 23 November 2009 Dear Reader! This booklet wishes to present one of the most significant equal opportunity program financed by EU funds. The objective of the Civil society organizations and the implementation of the anti-discrimination

Részletesebben

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3 Contents Foreword by John Nichols, British Ambassador.......................................................... 2 Foreword by István Varga, Chairman of BCCH..........................................................

Részletesebben

Konferencia-kiadvány Konference Materials

Konferencia-kiadvány Konference Materials Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola Konfliktus és társadalmi innováció a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2010. november 5-7., Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

Françoise Lauritzen Az UNHCR magyarországi képviselõje. Françoise Lauritzen Representative of UNHCR in Hungary

Françoise Lauritzen Az UNHCR magyarországi képviselõje. Françoise Lauritzen Representative of UNHCR in Hungary Eloszó ó Françoise Lauritzen Az UNHCR magyarországi képviselõje Örömömre szolgál, hogy figyelmükbe ajánlhatom a Ki kicsoda a magyarországi menekültügyben címû kiadvány harmadik, átdolgozott kiadását. E

Részletesebben

A VIV csoport. Die VIV gruppe. The VIV group. minôség, megbízhatóság, megújulás

A VIV csoport. Die VIV gruppe. The VIV group. minôség, megbízhatóság, megújulás A VIV csoport A VIV Csoport fôvállalkozási, generál kivitelezési, tervezési, gyártási, kivitelezési és karbantartási tevékenységet folytat Magyarországon és az Európai Unió országaiban az ipar, energetika,

Részletesebben

TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat

TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei VI. évfolyam 3 4. szám (No. 16 17.) SZEGED 2014 TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat

Részletesebben

X. évfolyam 2. szám www.strategiaifuzetek.hu. Észak-magyarországi intézeti igazgató

X. évfolyam 2. szám www.strategiaifuzetek.hu. Észak-magyarországi intézeti igazgató Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek a regionális kutatások periodikus kiadványa, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Megjelenik félévenként az Észak-magyarországi Regionális

Részletesebben

az Európai Felnőttképzési Társaság

az Európai Felnőttképzési Társaság Európai Felnőttképzési Társaság A mindenirányú tanuláshoz és annak hozzáférhetőségéhez való jogot mindenki számára garantálni kell Az Európai Felnőttképzési Társaság (European Association for Education

Részletesebben

Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20.

Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20. Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20. Felelõs vezetõ: Várlaki Imre, ügyvezetõ igazgató Fotó/Photo:

Részletesebben

Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő. Der Nationale Öffentliche Hafen Győr-Gönyű. Győr-Gönyű National Public Harbour

Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő. Der Nationale Öffentliche Hafen Győr-Gönyű. Győr-Gönyű National Public Harbour Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő Der Nationale Öffentliche Hafen Győr-Gönyű Győr-Gönyű National Public Harbour Tartalomjegyzék Igazgatói köszöntő A kikötő bemutatása A KIOP projektben megvalósult

Részletesebben

Bevált megoldások a gyakorlatban. Best practices guide

Bevált megoldások a gyakorlatban. Best practices guide Bevált megoldások a gyakorlatban RECO régiók együttműködése az idősödő népesség egészségének és életminőségének javítása céljából Best practices guide RECO regions in collaboration to improve health and

Részletesebben

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése 2005 PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business Council ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business

Részletesebben

Kedves Olvasó! Dear Reader! Central European Rural Youth Centre CERYC

Kedves Olvasó! Dear Reader! Central European Rural Youth Centre CERYC Central European Rural Youth Centre CERYC Kedves Olvasó! A 2010. március 11-13. között megrendezett Legjobb Gyakorlatok Workshop központi témája a fiatal gazdák szerepe a vidékfejlesztési programok megvalósításában;

Részletesebben