HU2002/ Wien Umland-Süd. Niederösterreich Süd Burgenland. Győr-Moson-Sopron megye. Vas megye. Zala megye

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HU2002/000-317-02. Wien Umland-Süd. Niederösterreich Süd Burgenland. Győr-Moson-Sopron megye. Vas megye. Zala megye"

Átírás

1 Phare CBC Magyarország-Ausztria 2002 program Az együttműködés és infrastruktúra fejlesztése a képzés, a szakképzés és a kutatás területén Támogatási Alap Phare CBC Ungarn-Österreich 2002 Programm Förderfonds zur Entwicklung der Zusammenarbeit und Infrastruktur auf dem Gebiet der Bildung, Ausbildung und Forschung Phare CBC Hungary-Austria 2002 Programme Development of cooperation and infrastructure in the field of education, professional education and research Grant Sheme / Wien Umland-Süd Niederösterreich Süd Burgenland Győr-Moson-Sopron megye Vas megye Zala megye

2 Készült az Európai Unió támogatásával Herausgeben mit der Förderung der Europäische Union Published with the support of the European Union Wien Umland-Süd Niederösterreich Süd Burgenland Győr-Moson-Sopron megye Vas megye Zala megye

3 Bevezető Az 1990-es évektől az Európai Unió mind nagyobb figyelmet fordít a határon átnyúló együttműködések támogatására mind a saját külső határain, mind a leendő EU-tagországok határ menti térségeiben. A határ mentiség gyakran jelent hátrányt, különösen akkor, ha a terület távol fekszik az ország centrumtérségeitől, nehezen elérhető, vagy akkor, ha a határ nehezen átjárható, és szegényesek a kétoldalú kapcsolatok. A belső EU-határrégiók fejlesztését célzó Interreg program mintájára 1995-ben, Ausztria csatlakozásakor indult el a Phare CBC Cross-Border Cooperation program Magyarországon. A program kezdetben csak az osztrák határtérséget érintette, majd fokozatosan kiterjedt a román, szlovák és szlovén határszakaszokra, végül a magyar-horvát, magyar-ukrán és magyar-szerb együttműködésre is. Az első programokat jellemző néhány nagyértékű beruházás és kisebb támogatási összegű kisprojekt alapok mellett az évek során egyre inkább igény mutatkozott a határ menti területeken több és nagyobb léptékű fejlesztésre, az ezeket lehetővé tévő, könnyebben elérhető támogatási formára. A évi Phare CBC programban már a kisprojekt alapokhoz hasonló elven működő támogatási konstrukciók indultak a magyar-osztrák, magyar-szlovén, magyar-szlovák és magyar-román határrégióban. Magyar-osztrák viszonylatban a Phare támogatásával az és évi programmal indult meg a határon átnyúló együttműködések ösztönzése. A Phare CBC Magyarország-Ausztria 2002 Program támogatási konstrukciói a képzés, szakképzés és kutatás, valamint környezetvédelmi infrastruktúra hálózatok fejlesztése területén nyújtottak támogatást, a térség igényei és szükségletei alapján jelölve meg a támogatható tevékenységek körét. A Phare CBC programok révén a határ menti együttműködés területén szerzett tapasztalat, az elsajátított gyakorlat egyben belépőt jelentett az INTERREG Közösségi Kezdeményezés pályázataiban való sikeres részvételhez, a Magyarország EU-tagállammá válásával megnyíló támogatások felhasználásához. Kiadványunk a évi magyar-osztrák Phare CBC támogatási alapjáról és eredményeiről ad képet és akár példákat új határon átnyúló fejlesztésekhez és együttműködésekhez. Galovicz Mihály programengedélyező ügyvezető 1

4 Einführung Seit den 1990-er Jahren widmet die Europäische Union eine immer größere Aufmerksamkeit der Förderung von grenzüberschreitenden Zusammenarbeiten sowohl an ihren eigenen Außengrenzen als auch in den Grenzregionen der zukünftigen EU-Mitgliedstaaten. Ein Grenzgebiet zu sein bedeutet oft einen Nachteil, besonders, wenn das betroffene Gebiet fern von den Zentralregionen des Landes liegt, schwer zu erreichen ist oder in dem Fall, wenn die Grenze schwer zu passieren ist und die zweiseitigen Beziehungen ziemlich arm sind. Nach dem Muster des zwecks Entwicklung der inneren EU-Grenzregionen ins Leben gerufenen Interreg Programms wurde 1995, zum Zeitpunkt des Beitritts von Österreich das sog. Phare CBC Cross-Border Cooperation Programm in Ungarn gestartet. Durch dieses Programm war anfangs nur die Grenzregion zu Österreich berührt, hat sich aber sukzessiv auf die Grenzgebiete bei Rumänien, der Slowakei und Slowenien, und letztendlich auch auf die ungarisch-kroatische, ungarisch-ukrainische und ungarisch-serbische Zusammenarbeit ausgedehnt. Neben den für die ersten Programme charakteristischen Grundlagen von einzelnen hochwertigen Investitionen und mit niedrigerem Förderbetrag unterstützten Kleinprojekten stieg in den Grenzgebieten im Laufe der Jahre der Anspruch auf mehr und größere Entwicklungen, und damit auf die diese ermöglichende, leichter erreichbare Beihilfe. Im Phare CBC Programm vom Jahre 2002 wurden in den ungarisch-österreichischen, ungarisch-slowenischen, ungarisch-slowakischen und ungarischrumänischen Grenzregionen bereits Förderkonstruktionen gestartet, die zu einem, den Grundlagen der Kleinprojekte ähnelnden Prinzip gestaltet wurden. In der Relation Ungarn-Österreich wurde die grenzüberschreitende Zusammenarbeit durch Förderung von Phare mit dem Programm vom Jahre 1995 und 1996 angespornt. Die Förderkonstruktionen des Programms Phare CBC Ungarn-Österreich 2002 gewährten eine Förderung auf dem Gebiet der Bildung, Ausbildung und Forschung, sowie der Entwicklung von Infrastrukturnetzen für den Umweltschutz, die den Kreis der zu fördernden Tätigkeiten aufgrund der Ansprüche und Bedürfnisse der Region bezeichnet haben. Die durch die Phare CBC Programme auf dem Gebiet der in Grenzregionen verwirklichte Zusammenarbeit gesammelten Erfahrungen und erworbene Praxis bedeuteten gleichzeitig die Eintrittskarte zur erfolgreichen Teilnahme an den Ausschreibungen der INTERREG Gemeinschaftsinitiative, sowie zur Anwendung der Fördergelder, die sich durch den Beitritt von Ungarn in die EU ergeben. Unsere Ausfertigung beschreibt den Förderfonds Phare CBC zwischen Ungarn und Österreich aus dem Jahre 2002 und dessen Ergebnisse und zeigt eventuell Beispiele für neue grenzüberschreitende Entwicklungen und Zusammenarbeiten. Mihály Galovicz Anweisungsbefugter Programmleiter 2

5 Introduction Since the 1990 s, the European Union has paid greater attention to supporting cross-border development both along its own borderland and on those of future member states. Borderland regions are often disadvantaged, especially so if they are located far from the central areas of the country, or if the border is not easily permeable and cross-border cooperation is lacking. The Phare CBC - Cross-Border Cooperation, programme was launched in Hungary in 1995 upon the accession of Austria to the European Union, and was based on the model of the INTERREG program, which aimed at the development of internal EU border regions. The programme initially covered the borderland with Austria, and it was gradually extended to the Romanian, Slovak and Slovenian border areas. Eventually, it involved Hungarian-Croatian, Hungarian-Ukrainian and Hungarian-Serbian cooperation. In addition to a few large-scale investments and the small project funds with smaller amount of funding that characterized the first programmes, as the years went by there was an increasing demand for more and larger-scale development and for more easily accessible funding forms in the border areas. In the Phare CBC 2002 programmes, the funding structures launched were similar to that of the Small Project Fund, and covered the Hungarian-Austrian, Hungarian-Slovenian, Hungarian-Slovak and Hungarian-Romanian border areas In Hungarian-Austrian relations, the promotion of cross-border cooperation started with the assistance of 1995 and 1996 Phare programmes. The funding structure of the Phare CBC Hungary-Austria 2002 Programme supported the areas of training, vocational training and research, and the development of environmental infastructure networks, identifying the range of eligible activities based on the needs of the area. The experience and practice gained in cross-border cooperation through implementing Phare CBC programmes meant an immediate entry to successful participation in the programs of the INTERREG Community Initiative and upon Hungary s accession to the absorption of EU funds. This publication gives an overview of the grant scheme and the achieved results of the Phare CBC Hungary-Austria 2002 Programme and it might serve as a source of best practices for new cross-border developments and cooperation. Mihály Galovicz Programme Authorising Officer 3

6 Phare CBC Magyarország-Ausztria 2002 Program Az évi Phare CBC programok összesen 135 millió euró támogatási kerettel segítették elő a határon átnyúló kapcsolatok fejlődését és a határ menti térségek felzárkózását. E programok jellemzően néhány nagy értékű projektből és a kisebb léptékű fejlesztéseket ösztönző támogatási formából, az ún. kisprojekt alapból épültek fel. A határon átnyúló hatás és a határ menti együttműködés minden esetben alapkövetelmény volt. A nagyprojektek többnyire egy-egy kiemelt legalább 2 millió euró Phare támogatással megvalósult beruházást foglaltak magukba. A kisprojekt alapok a határon átnyúló, helyi fejlesztések támogatását szolgálták, elősegítve a határon átnyúló integrációs folyamatokat. A és évi Phare CBC programok jellemzően a kisprojekt alapokhoz hasonló elven működő támogatási konstrukciókat tartalmaztak, ugyanakkor azokénál lényegesen magasabb elnyerhető támogatással. Az először a évi programmal induló támogatási konstrukciók a határon átnyúló együttműködés egy-egy kiemelt területére így gazdaságfejlesztésre, környezetvédelemre, humánerőforrás-fejlesztésre, turizmusra, illetve közlekedésre koncentráltak. A évi Phare CBC Támogatási Alap A határon átnyúló együttműködések elősegítésére hazánkban az első Phare CBC program a magyar-osztrák határrégióban indult. A komoly közös történelmi hagyományokkal rendelkező térségben az együttműködés meghatározó jelentőségű fejlesztésekre adott lehetőséget a környezetvédelem, a közlekedés, az infrastruktúra és az oktatás terén. A konkrét fejlesztések mellett ez egyben tanulási folyamat is volt a programokban szereplők számára, hiszen az Ausztriával, mint EU-tagállammal folyt napi munka során megismerhették és elsajátíthatták az ottani gyakorlatot. A fejlesztési ötletek és módszerek, a best practices legjobb példák átvétele új, innovatív irányt mutatott a magyarországi kezdeményezéseknek, az úttörőnek számító elemek a határrégióban és országszerte fokozatosan elterjedtek és beépültek a programokba. A évi magyar-osztrák Phare CBC Program két külön támogatási alappal egyrészt a képzési, szakképzési és kutatási együttműködést, másrészt a környezetvédelmi infrastruktúra hálózatok fejlesztését támogatta. A Együttműködés fejlesztése a szakképzés, felsőoktatás és a tudomány terén támogatási alap célja a határrégió humán erőforrásainak fejlesztése a képzés, a szakképzés és a kutatás területén történő együttműködések ösztönzésével, kiemelt hangsúlyt helyezve a képzési és kutatási intézmények és a regionális gazdaság közötti kapcsolatok erősítésére a határ mindkét oldalán. A humánerőforrás-fejlesztési program elemei: A határrégió gazdasági igényeihez illeszkedő képzési és tréningprogramok Tananyagfejlesztés szakképzési és felsőoktatási programok számára, módszertan-transzfer, a határ két oldalán párhuzamosan futó képzési programok tartalmának összehangolása, képesítések kölcsönös elismerése A gazdasági igényekhez illeszkedő határon átnyúló szakképzési és tréningprogramok megvalósítása Speciális, a munkaerő-piaci szereplők EU-csatlakozásra felkészülését elősegítő tréningprogramokhoz kapcsolódó tananyagfejlesztés, tréningprogramok megvalósítása Határon átnyúló kutatási programok Határon átnyúló együttműködési és csereprogramok a kutatás-fejlesztés terén, kutatási programok kidolgozása és megvalósítása, workshopok és szemináriumok szervezése, tanulmányok készítése, szakértőcserék, közös tananyagfejlesztés Ph.D. programok számára A programban azok a nonprofit szervezetek (egyesületek, alapítványok, közhasznú szervezetek és egyéb nonprofit szervezetek), önkormányzatok, közintézmények, megyei munkaügyi központok, kereskedelmi és iparkamarák, vállalkozásfejlesztési alapítványok, megyék és kistérségi társulások, szakképző-, felnőttoktatási intézmények, illetve felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek vehettek részt Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye területéről, amelyek legalább egy partnerrel rendelkeztek a határ túloldaláról, Burgenland, Bécs, Niederösterreich Süd és Wien Umland-Süd területéről. A évi magyar-osztrák humánerőforrás-fejlesztési program támogatási keretösszege 4 millió euró volt, ebből az európai uniós Phare támogatás 3 millió euró, a nemzeti társfinanszírozás 1 millió euró. Ezen belül a határrégió gazdasági igényeihez illeszkedő képzési és tréningprogramokra 2,8 milllió euró, határon átnyúló kutatási programokra 1,2 millió euró volt fordítható. Az egyes projektekhez elnyerhető támogatás komponensenként eltérő összeghatárokkal legalább 70 ezer és legfeljebb 500 ezer euró volt. A támogatási alapból 22 fejlesztés valósulhatott meg a határrégióban. 4

7 Phare CBC Ungarn-Österreich 2002 Programm Durch das Phare CBC Programm für den Zeitraum wurde die Entwicklung der grenzüberschreitenden Beziehungen und die Aufschließung der Grenzgebiete im Rahmen von Beihilfen i.h.v. insgesamt 135 Millionen Euro gefördert. Diese Programme bestanden aus einigen hochwertigen Projekten und den, die kleineren Entwicklungen fördernden Beihilfen, den sog. Kleinprojektfonds. Die grenzüberschreitende Auswirkung und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit war in jedem einzelnen Fall eine Grundforderung. Die Großprojekte beinhalteten meistens einzelne hervorgehobene im Rahmen des Phare-Programms durch einen Zuschuss i.h.v. mindestens 2 Millionen Euro verwirklichte Investitionen. Die Kleinprojektfonds dienten zur Unterstützung der grenzüberschreitenden, kommunalen Entwicklungen, die grenzüberschreitenden Integrationsprozesse fördern. Die Phare CBC Programme der Jahre 2002 und 2003 beinhalteten Förderkonstruktionen, die zu einem, den Grundlagen der Kleinprojekte ähnelnden Prinzip gestaltet wurden, gleichzeitig jedoch viel höhere Förderbeträge zur Verfügung stellten. Die zum ersten Mal mit dem Programm des Jahres 2002 gestarteten Förderkonstruktionen konzentrierten sich auf einzelne hervorgehobene Gebiete der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, wie Wirtschaftsentwicklung, Umweltschutz, Entwicklung von Human Resources, Tourismus, bzw. Verkehr. Phare CBC Förderfonds aus 2002 Zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeiten wurde in Ungarn das erste Phare CBC Programm min der ungarischösterreichischen Grenzregion gestartet. In dieser Region mit bedeutenden gemeinsamen historischen Traditionen ermöglichte die Zusammenarbeit Entwicklungen von bestimmender Bedeutung auf dem Gebiet des Umweltschutzes, Verkehrs, der Infrastruktur und Bildung. Neben den konkreten Entwicklungen bedeuteten diese gleichzeitig einen Lernprozess für die Beteiligten dieses Programms, denn während der mit Österreich, einem EU-Mitgliedstaat geführten täglichen Arbeit konnten sie die bewährte Praxis kennenlernen und sich aneignen. Die Übernahme der Entwicklungsideen und -methoden, der best practices der besten Beispiele zeigte eine neue, innovative Richtung für die Initiativen in Ungarn, die bahnbrechenden Elemente haben sich in der Grenzregion und landesweit verbreitet und wurden in die Programme eingebaut. Das ungarisch-österreichische Phare CBC Programm des Jahres 2002 hat durch zwei gesonderte Förderfonds einerseits die Entwicklung von Bildung, Ausbildung und Forschung, andererseits die Entwicklung der Infrastrukturnetze für den Umweltschutz gefördert. Ziel des Förderfonds Entwicklung der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Ausbildung, des Hochschulwesens und der Wissenschaft war die Entwicklung von Human Resources der Grenzregionen durch Förderung von Zusammenarbeiten auf dem Gebiet der Bildung, Ausbildung und Wissenschaft, wobei ein besonderer Akzent auf die Verstärkung der Beziehungen zwischen den Bildungs- und Forschungsinstituten und der Regionalwirtschaft auf beiden Seiten der Grenze gelegt wurde. Das Programm der Entwicklung von Human Resources besteht aus folgenden Elementen: Den Wirtschaftsansprüchen der Grenzregion angepasste Bildungs- und Trainingsprogramme Entwicklung von didaktischem Material für Ausbildungs- und Hochschulprogramme Didaktiktransfer, Abstimmung der Inhalte von auf beiden Grenzseiten parallel laufenden Bildungsprogrammen, gegenseitige Anerkennung der Diplome Verwirklichung von, den Wirtschaftsansprüchen angepassten, grenzüberschreitenden Ausbildungs- und Trainingsprogrammen Verwirklichung der Entwicklung von speziellem, didaktischem Material, Trainingsprogrammen im Zusammenhang mit, die Vorbereitung der Arbeitsmarktteilnehmer auf den EU-Beitritt fördernden Programmen Grenzüberschreitende Forschungsprogramme Grenzüberschreitende Kooperations- und Austauschprogramme auf dem Gebiet der Forschungsentwicklung, Ausarbeitung und Verwirklichung von Forschungsprogrammen, Organisierung von Workshops und Seminaren, Erstellung von Studien, Expertenaustausch, gemeinsame Entwicklung von Unterrichtsmaterial für PhD-Programme An diesem Programm konnten Organisationen ohne Erwerbszweck (Vereine, Stiftungen, gemeinnützige Organisationen und sonstige Organisationen ohne Erwerbszweck), Selbstverwaltungen, öffentliche Institute, Arbeitszentralen der Komitate, Industrie- und Handelskammer, Stiftungen für Unternehmensentwicklung, Assoziationen von Komitaten und Kleinregionen, Ausbildungsinstitute und Institute für Erwachsenenbildung, bzw. Hochschulinstitute, Forschungsinstitute aus den Komitaten Győr-Moson-Sopron, Vas und Zala teilnehmen, die mindestens einen Partner von der anderen Grenzseite, dem Gebiet von Burgenland, Wien, Niederösterreich Süd und Wien Umland-Süd hatten. Der Rahmenbetrag für die Förderung des ungarisch-österreichischen Entwicklungsprogramms für Human Resources des Jahres 2002 betrug 4 Millionen Euro, davon wurden für die Beihilfe im Rahmen des Phare-Programms der Europäischen Union 3 Millionen Euro, für die internationale Kofinanzierung 1 Million Euro zur Verfügung gestellt. In diesem Rahmen konnten für die, den Wirtschaftsansprüchen angepassten, grenzüberschreitenden Bildungs- und Trainingsprogramme 2,8 Millionen Euro, für die grenzüberschreitenden Forschungsprogramme 1,2 Millionen Euro verwendet werden. Die Beihilfen, die für die einzelnen Projekte gewonnen werden konnten, betrugen - mit unterschiedlichen Grenzsummen für jede Komponente - mindestens 70 Tausend Euro und höchstens 500 Tausend Euro. In der Grenzregion konnten aus den Förderfonds 22 Entwicklungen verwirklicht werden. 5

8 Phare CBC Hungary-Austria 2002 Programme During the period of , Phare CBC programmes facilitated the development of cross-border partnerships and the economic accession of border regions with a funding budget of 135 million Euro. These programmes included several, high-budgeted projects and funding structures facilitating smaller scale developments, the so-called Small Project Fund. In all cases, cross-border impact and cross-border cooperation was a basic requirement. The large-scale projects incorporated an accentuated investment component, and were implemented using up at least 2 million Euro Phare funding. The Small Project Fund is to stimulate and support cross-border local development promoting integration processes. The funding of the Phare CBC programmes of 2002 and 2003 is similar in structure to the Small Project Fund, although the maximum amount of funding for one project is considerably higher than in the case of the small projects. The funds launched first with the 2002 programme concentrated on certain accentuated areas of cross-border co-operation, such as economic development, environmental protection, human resource development, tourism or transport Phare CBC Grant Scheme To facilitate cross-border cooperation in Hungary, the first Phare CBC programme was launched in this borderland region. In this region of considerable common historic traditions, the cooperation allowed for significant developments in the areas of environmental protection, transport, infrastructure and education. In addition to concrete developments, this was at the same time a learning process for the programme participants, since during their day-to-day work with Austria, an EU member state, they could learn and acquire the Austrian practice. The development ideas and methods and the transfer of best practices gave an innovative direction to Hungarian initiatives, and the elements considered as pioneering gradually spread in the borderland region and all over the country, and were built into the programmes. Financed from two separate support funds, the 2002 Hungarian-Austrian Phare CBC Programme supported on the one hand training, vocational training and research cooperation, and on the other hand the development of the environmental protection infrastructure networks. The objective of the grant scheme Development of cooperation in the area of vocational training, higher education and science is the development of human resources in the borderland region by facilitating cooperation in the areas of training, vocational training and research, laying special emphasis on strengthening the relations between education and research institutions and the regional economy on both sides of the border. Elements of the human resources development programme: Vocational and training programmes adjusted to the economic demands of the borderland region Curriculum development for vocational training and higher education programmes, methodology-transfer, harmonisation of training contents provided on both sides of the border, mutual recognition of certificates Implementation of cross-border vocational training and training programmes adjusted to the economic needs Special curriculum development related to training programmes that facilitate the preparation of labour market agents to the EU accession, implementation of training programmes Cross-border research programmes Cross-border cooperation and exchange programmes in the areas of research and development, elaboration and implementation of research programmes, organisation of workshops and seminars, preparation of studies, exchange of experts, joint curriculum development for Ph.D. programmes According to the eligibility criteria of the programme, those non-profit organisations (associations, foundations, public service organisations, and other non-profit organisations), municipalities, public institutions, county labour centres, chambers of commerce and industry, enterprise development foundations, associations of counties and small regions, vocational training and adult education institutions, higher education institutions and research institutes from the area of Györ-Moson-Sopron, Vas and Zala county were eligible to participate in the programme that had at least one cooperating partner from the other side of the border from Burgenland, Vienna, Niederösterreich Süd and Wien Umland-Süd. The development budget of the 2002 Hungarian-Austrian human resource development programme was EUR 4 million, out of which EUR 3 million was Phare funding, and EUR 1 million was co-financed by the central budget. For educational and training programmes that meet the economic demands of the borderland region EUR 2.8 million were allocated, for cross-border research programmes EUR 1.2 million was assigned. Project providers were eligible for a minimum of EUR 70,000, and a maximum of EUR 500,000 funding with varying limits in case of the two components. Twenty-two developments were implemented in the border region with the support of the grant scheme. 6

9 Tananyagfejlesztés osztrák-magyar szakképzési programhoz Képzési programok Kedvezményezett: Baross Gábor Közgazdasági Szakközépiskola 9024 Győr, Bem tér Támogatás összege: euró A projekt célja A határrégiók gazdasági együttműködésének erősítése, a munkavállalási lehetőségek kiaknázása piacképes szakmai tudást és idegen nyelven történő magas szintű kommunikációs készséget igényel. A Baross Gábor Közgazdasági Szakközépiskola képzési profiljára alapozva egy kéttannyelvű gazdasági képzés elindításával a tanulók képzési szintjének emelését, munkavállalói készségeik gyakorlati oldalról történő fejlesztését tűzte ki célul. A képzés által hosszú távon is biztosítható a magasan képzett, aktuális gazdasági ismeretekkel és kiváló nyelvi tudással felvértezett, a munkapiaci kihívásokhoz alkalmazkodni tudó, elhelyezkedni és továbbtanulni is képes diákok kinevelése. A projekt tartalma A kéttannyelvű gazdasági képzéshez szükséges tananyagot magyar és osztrák szakértők állították össze. A tananyag a nyelvi ismeretek mellett szakmai elméleti ismereteket gazdasági környezet, üzemgazdaságtan, számvitel, gyakorlati ismereteket informatikai, üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra és társadalomismereteket tartalmaz. A szakképző évfolyam tananyaga ugyanakkor az egyeztetett óraterv szerint már csak közgazdasági jellegű szakmai tantárgyakat tartalmaz, melyeket a tanulóknak német nyelven kell elsajátítaniuk. A tananyagok elkészítését, továbbá későbbi prezentációját az újonnan beszerzett informatikai eszközök segítették. A projekt eredményei Az elkészült tananyag lehetőséget ad a tanulóknak szakmai ismereteik bővítéséhez, német nyelvű kommunikációs készségük erősítéséhez. A hallgatók informatikából és társadalomi ismeretekből német nyelvű érettségit, továbbá az osztrák szakmai követelményeknek megfelelő vizsgát is tehetnek, az új informatikai eszközök prezentációs készségük fejlesztését teszi lehetővé. A tananyag összeállítását, a módszertan kialakítását és a tananyag gyakorlati alkalmazásának elsajátítását a tanárok és diákok számára három alkalommal szervezett ausztriai tanulmányút, a partnerintézménynél tett látogatások, az osztrák szakértők háromszor kétnapos magyarországi látogatása, továbbá öt fő számára szervezett tanulói szakmai gyakorlat segítették. Az iskola elindította a szakképző évfolyam szakmai tananyagának OKJ szerinti megfeleltetését is. Együttműködő partnerek HAK Eisenstadt (HAK Kismarton) Az osztrák szakértők segítették a tananyag összeállítását, a német nyelvű anyagok lektorálását és az ausztriai szakmai tanulmányutak megszervezését. Datalink Informatikai Kft. A Datalink Informatikai Kft. feladata az informatikai anyag összeállítása volt. Leier Kft. Leier Kft. a tanulók számára szakmai gyakorlatot biztosított. 7

10 Entwicklung von didaktischem Material zum österreichisch-ungarischen Ausbildungsprogramm Bildungsprogramme Begünstigte: Gábor Baross Fachmittelschule für Ökonomie 9024 Győr, Bem tér Förderbetrag: EUR Ziel des Projekts Die Verstärkung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit der Grenzregionen, die Auslastung der Arbeitsmöglichkeiten beansprucht marktfähiges Fachwissen und ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten in Fremdsprachen. Die Gábor Baross Fachmittelschule für Ökonomie hat sich auf der Grundlage ihres Bildungsprofils die Steigerung des Bildungsstandes der Schüler, die Entwicklung ihrer Fähigkeiten zur Anstellung aus praktischer Sicht zum Ziel gesetzt. Durch die Ausbildung ist die Erziehung von auf hoher Stufe ausgebildeten, über aktuelle Wirtschaftskenntnisse Bescheid wissenden und Fremdsprachen ausgezeichnet beherrschenden Schülern, die sich den Erwartungen des Arbeitsmarktes anpassen, eine Arbeitsstelle finden können und zum Weiterstudium fähig sind, langfristig gesichert. Inhalt des Projekts Der zur wirtschaftlichen Ausbildung auf zwei Sprachen notwendige Lernstoff wurde von ungarischen und österreichischen Fachmännern zusammengestellt. Der Lernstoff beinhaltet neben Fremdsprachkenntnissen auch theoretische Fachkenntnisse Wirtschaftsumgebung, Betriebswirtschaftslehre, Rechnungsführung, praktische Kenntnisse Informatik, Geschäftskommunikation, Verhaltenskultur und Gesellschaftslehre. Der Lernstoff des auszubildenden Jahrgangs beinhaltet aber nach dem abgestimmten Stundenplan nur noch Berufsfächer für Ökonomie, die sich die Schüler auf Deutsch anzueignen haben. Die Erstellung und spätere Präsentation des Lernstoffs wurde durch die neu beschaffenen IT-Mittel unterstützt. Ergebnisse des Projekts Der zusammengestellte Lernstoff bietet den Schülern die Möglichkeit zur Erweiterung ihrer Fachkenntnisse und zur Stärkung ihrer Kommunikationsfähigkeit auf Deutsch. Die Schüler legen aus Informatik und Gesellschaftslehre ein deutschsprachiges Abitur ab, und können auch an einer den österreichischen Fachanforderungen entsprechenden Prüfung teilnehmen, während die neuen IT-Mittel zur Entwicklung ihrer Präsentationsfähigkeit beitragen. Die Zusammenstellung des Lernstoffs, die Gestaltung der Didaktik und die praktische Aneignung des Lernstoffs wurden durch drei, für Lehrer und Schüler organisierte Studienreisen nach Österreich, den Besuch beim Partnerinstitut, der drei zweitägigen Besuche der österreichischen Fachmänner in Ungarn, sowie durch das für fünf Schüler organisierte Praktikum gefördert. Die Schule hat auch die Gleichstellung des Fachstoffs des Ausbildungslehrgangs gemäß dem Ungarischen Ausbildungsverzeichnis in die Wege geleitet. Kooperationspartner HAK Eisenstadt Die österreichischen Fachmänner haben die Zusammenstellung des Lernstoffs, die Lektorierung des deutschsprachigen Materials und die Organisierung der Studienreisen nach Österreich unterstützt. Datalink Informatikai Kft. (Datalink Informatik GmbH.) Aufgabe der Datalink Informatikai Kft. war die Zusammenstellung des Informatikmaterials. Leier Kft. (Leier GmbH) Die Leier Kft. hat den Schülern das Praktikum gesichert. 8

11 Curriculum development for an Austrian-Hungarian vocational training programme Vocational programmes Beneficiary: Baross Gábor Vocational School of Economics 9024 Győr, Bem tér Grant sum: Euro Project objectives The strengthening of economic Cupertino between the borderland regions and the exploitation of employment opportunities require marketable professional knowledge and high-level communication skills in foreign languages. Based on its training profile, Baross Gábor Vocational School of Economics aimed at raising the training level of its students and developing their employee skills from a practical aspect by launching a bilingual economic training programme. Through this training, it is possible to train highly qualified students who in the long run, with up-to-date economic knowledge and excellent language skills, can adjust themselves to labour market challenges, are able to find a job, and participate in tertiary education. Project content The curriculum of the bilingual economic training programme was prepared by Hungarian and Austrian experts. In addition to the language skills, the curriculum contains professional theoretical information on for example economic environment, industrial organisation, accounting, and practical knowledge such as informatics, business communications, behavioural culture, and social knowledge. According to the harmonised lesson plan, the curriculum of the vocational training class contains only specialized subjects related to economic, which the students learn in German. The preparation and the presentation of the curriculum were supported by newly purchased IT equipment. Project results The prepared curriculum enables students to expand their professional knowledge, and improve their German language communications skills. The students can take their final exam in IT and social studies in German, and in addition they can also pass an examination that meets Austrian professional standards. The new IT equipment assists the development of the students presentation skills. The preparation of the curriculum, the creation of the methodology, and the acquisition of the curriculum s practical applications were facilitated for teachers and students by three study tours to Austria, visits to partner institutions, three two-day visits of Austrian experts in Hungary, and by the practical training organized for five students. The school has also launched a compliance procedure for official certification of the curriculum of the professional training programme. Cooperating partners HAK Eisenstadt The Austrian experts rendered assistance in preparing the curriculum, in supervising German language materials, and in the organisation of study tours to Austria. Datalink Informatikai Kft. (Datalink Informatics Ltd.) The task of Datalink Informatics Ltd. was to prepare the information technology material. Leier Kft. (Leier Ltd.) Leier Ltd. provided practical training for the students. 9

12 Műszaki képzés fejlesztése a határrégióban Képzési programok Kedvezményezett: Berzsenyi Dániel Főiskola 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Támogatás összege: euró A projekt célja A Nyugat-dunántúli Régióban jelentős ipari vállalkozások működnek, amelyek folyamatosan keresik a képzett műszaki szakembereket. A határrégióra vonatkozó igényfelmérések szerint azonban a gazdaság igényeihez képest szűk a műszaki szakember kínálat és képzés, különösen Vas megyében. A projekt olyan tananyag-fejlesztési és összehangolt oktatási program kidolgozását és beindítását irányozta elő, amely a műszaki felsőoktatási kínálat bővítését teremti meg tudástranszfer és határ menti együttműködés révén. A projekt tartalma Megtörtént egy műszaki főiskolai képzés akkreditációs anyagainak kidolgozása és ehhez kapcsolódóan pilot tanfolyamok megvalósítása a műszaki menedzser szakterületre. A főiskolán a műszaki menedzserképzés két speciális szakiránya indult: a Nemzetközi projektmenedzsment és az Információmenedzsment. A képzés elsősorban azoknak a korábban végzett vagy most végző középiskolások, esetleg már végzett diplomások számára nyújt lehetőséget műszaki tanulmányaik folytatására, akik a régióban, lakóhelyükhöz közel szeretnének műszaki képzésben részt venni. A képzési program nyomtatott és Internetes formában érhető el a pilot képzésben résztvevők számára. Az akkreditációs anyagok a jogszabályokban előírt hagyományos formában készültek el. A képzési program fenntarthatóságát a szak akkreditációs eljárását követően kiadott engedély birtokában szervezett képzések biztosítják. A projekt eredményei A képzés elméleti és gyakorlati modulokból állt össze, a tananyag kialakításában a tudástranszferen keresztül az osztrák partner tapasztalatait használták fel. A tananyag tesztelésére 100 fő részvételével öt kísérleti programot indítottak. A képzés jelentős mértékben támaszkodott az Internet nyújtotta lehetőségekre, az elearning előnyeire. Az újabb szakirányok beindítása a főiskola műszaki-technikai feltételeinek fejlesztését is megkövetelte: három új korszerű tanterem áll a hallgatók rendelkezésére, és 25 új számítógép és egyéb oktatási segédeszközök segítik az oktatást. Együttműködő partnerek Burgenländische Forschungsgesellschaft (Burgenlandi Kutatási Társaság) Claudius Ipari Park Vas Megyei Mérnöki Kamara A társaság a nemzetközi együttműködési hálózatokban és Burgenlandban szerzett képzési, tananyag-fejlesztési és hálózat működtetési tapasztalatainak átadásával segítette a munkát. Az osztrák szakértők részt vettek a projekt műhelymunkáiban és közreműködtek a tananyagfejlesztésben. 10

13 Entwicklung der technischen Ausbildung in der Grenzregion Bildungsprogramme Begünstigte: Dániel Berzsenyi Hochschule 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Förderbetrag: EUR Ziel des Projekts In der Region Westtransdanubien werden bedeutende Industrieunternehmen betrieben, die ständig die ausgebildeten technischen Fachmänner suchen. Gemäß der Ermessung der Ansprüche in der Grenzregion ist jedoch das Angebot an technischen Fachmännern und diesbezüglicher Ausbildung im Verhältnis zu den Wirtschaftsansprüchen dieser Region sehr knapp, besonders im Komitat Vas. Das Projekt hat die Ausarbeitung und Einleitung eines abgestimmten Ausbildungsprogramms für Lernstoffentwicklung angestrebt, welches die Erweiterung des Angebots an technischen Hochschulstudien durch Wissenstransfer und Zusammenarbeit in der Grenzregion ermöglicht. Inhalt des Projekts Die Dokumente zur Akkreditierung einer technischen Hochschulausbildung wurden ausgearbeitet und diesbezüglich pilot Lehrgänge für den Fachbereich technischer Manager verwirklicht. An der Hochschule wurden zwei spezielle Studiengänge innerhalb der Ausbildung für technische Manager gestartet: Internationales Projektmanagement und Informationsmanagement. Diese Ausbildung bietet vor allem für die früheren Absolventen oder jetzigen Abiturienten, sowie eventuell für ihre Studien bereits absolvierten Akademiker die Möglichkeit zur Fortsetzung ihrer technischen Studien, die in dieser Region, in der Nähe ihres Wohnortes an einer technischen Ausbildung teilnehmen möchten. Das Ausbildungsprogramm wird für die Teilnehmer der pilot Ausbildung gedruckt und im Internet zur Verfügung gestellt. Die Materialien zur Akkreditierung sind in, in der Rechtsnorm vorgeschriebener traditioneller Form erstellt worden. Die Nachhaltigkeit des Ausbildungsprogramms wird durch die in Besitz der nach dem Akkreditierungsverfahren erteilten Genehmigung organisierten Ausbildungen gesichert. Ergebnisse des Projekts Die Ausbildung wurde aus theoretischen und praktischen Modulen zusammengestellt, bei der Erstellung des didaktischen Materials wurden durch den Wissenstransfer die Erfahrungen des österreichischen Partners verwendet. Es wurden fünf Versuchsprogramme mit der Teilnahme von 100 Personen gestartet, in deren Rahmen der Lernstoff getestet wurde. Die Ausbildung basierte in großem Maße auf der durch das Internet gewährten Möglichkeiten, der Vorteile des E-Learning. Die Einleitung der neuen Fachrichtungen zog auch die Entwicklung der technische Bedingungen der Hochschule mit sich: drei neue moderne Klassenräume stehen den Studenten zur Verfügung und der Unterricht wird durch 25 neue Computer und sonstige Hilfsmittel unterstützt. Kooperationspartner Burgenländische Forschungsgesellschaft (Burgenlandi Kutatási Társaság) Claudius Ipari Park (Claudius Industrie Park) Vas Megyei Mérnöki Kamara (Ausbildungsschule von Komitat Vas) Die Gesellschaft hat die Arbeit durch die Übergabe ihrer in den internationalen Kooperationsnetzen und in Burgenland gesammelten Erfahrungen bezüglich Ausbildung, Lernstoffentwicklung und Netzbetreibung gefördert. Die österreichischen Fachmänner nahmen auch an den Werkstattarbeiten des Projekts teil und wirkten bei der Lernstoffentwicklung mit. 11

14 Development of technical training in the borderland region Vocational programmes Beneficiary: Berzsenyi Dániel College 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Grant sum: Euro Project objectives There are considerable industrial enterprises active in the Western-Transdanubian Region that are continually searching for well-trained technical experts. However, according to need-surveys carried out in the borderland region, the supply and training of technical experts are insufficient considering the demands of the economy, especially in Vas County. The project envisaged the elaboration and launch of a curriculum development and coordinated training programme that creates an increase in the technical higher education supply through knowledge transfer and cross-border cooperation. Project content Accreditation materials were prepared for the technical college training, and related pilot courses were organised in the technical manager area. The college introduced two special branches of study in technical manager training: International project management and Information management. This training offers a possibility for specialized technical training for graduated or graduating secondary school students, or eventually to graduates, who would like to participate in technical training in the region close to their residence. The training program will be available to the training participants in printed form and through the Internet. The accreditation materials were prepared in the traditional form as prescribed by the law. The sustainability of the training program will be ensured by the training sessions provided in possession of the licence granted following the accreditation of the subject. Project results The training consists of theoretical and practical modules; the experience of the Austrian partner was used in developing the curriculum. To test the curriculum, five experimental programmes were launched with the participation of 100 persons. The training considerably relied on possibilities offered by the Internet, and on the advantages of elearning. The launch of additional branches of study required the development of the technical facilities of the college: three modern classrooms were at the disposal of the students and 25 new computers and other teaching aids support the learning process. Cooperating partners Burgenländische Forschungsgesellschaft (Burgenland Research Company) Claudius Ipari Park (Claudius Industrial Park) Vas Megyei Mérnöki Kamara (Vas County Chamber of Engineers) The company contributed to the project by transferring experience of curriculum development and network operation gained in international cooperation networks and in Burgenland. The Austrian experts participated in the workshop activities of the project and in the curriculum development. 12

15 Az európai uniós kihívásokra történő felkészítés a vendéglátás területén Képzési programok Kedvezményezett: Danubius Hotels Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Füredi sétány 8. Támogatás összege: euró A projekt célja Az EU-csatlakozást követően a magyar vállalkozókra is vonatkoznak az EU környezetvédelmi, fogyasztóvédelmi, termékfelelősségi szabályai, a munkakörülményekre vonatkozó előírásai. A szabályok és előírások ismerete, betartása fontos részint a hatósági ellenőrzések miatt, és még inkább a versenyképesség megőrzése érdekében. A vendéglátó szakma felkészültsége ezen a téren hiányos, ennek oka elsősorban az információhiány. A vendéglátáshoz kapcsolódó iskolai oktatásban az EU-ról szóló ismeretek alig jelennek meg, ezért szükséges, hogy a tanulók és a vendéglátó szakma vállalkozásai iskolarendszeren kívüli képzésben szerezhessék meg ezeket az ismeretekhez. A határ menti térségben működő vendéglátó vállalkozások versenyképességének javítása, uniós és szakmai területen is megfelelően felkészült munkaerő biztosítása érdekében az iskola a vendéglátással kapcsolatos, a piaci igényekhez igazodó képzési programot dolgozott ki. A képzés hozzájárul a vendéglátásban dolgozók speciális szakmai kompetenciájának növekedéséhez, elhelyezkedési esélyeik javulásához. A projekt tartalma A képzési programban hazai és osztrák előadók bevonásával elméleti és gyakorlati oktatást kaptak a résztvevők, akik elsajátították az Európai Unióval kapcsolatos alapvető, valamint a vendéglátó szakmát érintő speciális ismereteket. A képzés lehetőséget adott gasztronómiai ismereteik bővítésére, a pannon konyha sajátosságainak, a határrégió borainak megismerésére. A képzési programot ausztriai szakmai tanulmányutak, számítástechnikai és irodai eszközök beszerzése egészítette ki. A képzéshez technikai és infrastrukturális hátteret a tankonyha bővítése, korszerű eszközökkel történő felszerelése teremtett. A projekt eredményei A képzési programhoz tananyag készült, amelyet akkreditáltak is. A kurzusokon 62 vendéglátóipari tanuló és 42 vállalkozó vett részt. A tíznapos ausztriai tanulmányúton a résztvevők az osztrák vendéglátás szakmai fortélyaival ismerkedhettek. A jól szervezett tanulmányutakon szerzett szakmai, kommunikációs és marketingismeretek, tapasztalatok eredményesen hasznosíthatók a működő és az induló vállalkozások-ban egyaránt. Együttműködő partnerek BFI Burgenland Osztrák részről a BFI Burgenland biztosította azt a tudást és tapasztalatot, amely nagyban segítette a projekt előkészítését és gyakorlati megvalósítását és fontos szerepet vállalt a szakmai tanulmányutak szervezésében is. Dental Pannónia Gyógyidegenforgalmi Rt. 13

16 Vorbereitung auf die Anforderungen der Europäischen Union auf dem Gebiet der Gastronomie Bildungsprogramme Begünstigte: Danubius Hotels Ausbildungsschule und Schülerheim 9400 Sopron, Füredi sétány 8. Förderbetrag: EUR Ziel des Projekts Nach dem EU-Beitritt beziehen sich die Regelungen der EU-Rechtsnormen bezüglich Umweltschutz, Verbraucherschutz, Produkthaftung, sowie die Vorschriften über die Arbeitsumstände auch auf die ungarischen Unternehmer. Das Kennen und die Einhaltung der Normen ist einerseits wegen den behördlichen Kontrollen, andererseits zwecks Bewahrung der Wettbewerbsfähigkeit wichtig. Die Gastronomie ist als Branche auf diesem Gebiet mangelhaft vorbereitet, was vor allem auf den Informationsmangel zurückzuführen ist. Der im Zusammenhang mit der Gastronomie geführte Schulunterricht enthält kaum diesbezügliche Kenntnisse über die EU, deshalb ist es notwendig, dass die Schüler und die Unternehmen der Gastronomie die dazu notwendigen Kenntnisse an einer außerschulischen Ausbildung erwerben können. Zwecks Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der in der Grenzregion betriebenen gastronomischen Unternehmen und Sicherung von sowohl bezüglich EU-Wissen als auch Fachkenntnissen angemessen vorbereiteten Arbeitskräften hat die Schule ein, sich nach den Marktanforderungen richtendes Ausbildungsprogramm bezüglich der Gastronomie ausgearbeitet. Diese Ausbildung trägt zur Steigerung der speziellen Fachkompetenz der Arbeitnehmer in der Gastronomie und der Verbesserung ihrer Arbeitschancen bei. Inhalt des Projekts Im Rahmen des Ausbildungsprogramms erhielten die Teilnehmer durch die Beteiligung von österreichischen und ungarischen Vortragenden eine theoretische und praktische Ausbildung, wodurch sie sich die grundlegenden Kenntnisse über die Europäische Union, sowie die speziellen Fachkenntnisse bezüglich der Gastronomie aneignen konnten. Diese Ausbildung bot ihnen die Möglichkeit, ihre Kenntnisse zu erweitern, die Spezialitäten der Pannon Küche und die Weine der Grenzregion kennen zu lernen. Das Ausbildungsprogramm wurde durch Studienreisen nach Österreich, sowie durch Beschaffung von PC-s und Büromaterialien ergänzt. Der technische und infrastrukturelle Hintergrund der Ausbildung wurde durch die Erweiterung der Lehrküche und deren Ausrüstung durch moderne Geräte gewahrt. Ergebnisse des Projekts Zum Ausbildungsprogramm wurde auch ein didaktisches Material erstellt, welches auch akkreditiert wurde. An den Kursen nahmen 62 Gastronomieschüler und 42 Unternehmer teil. An der zehntägigen Studienreise konnten die Teilnehmer die verschiedenen Berufskniffe der österreichischen Gastronomie kennen lernen. Die an den angemessen organisierten Studienreisen erworbenen Berufs-, Kommunikations- und Marketingkenntnisse und Erfahrungen können sowohl bei den bereits bestehenden als auch bei den neu startenden Unternehmen erfolgreich angewendet werden. Kooperationspartner BFI Burgenland Seitens der Österreicher hat die BFI Burgenland das Wissen und die Erfahrung gesichert, welche zur Vorbereitung und praktischen Verwirklichung des Projekts groß beigetragen haben. Außerdem hat sie eine wichtige Rolle bei der Organisierung der Studienreisen gespielt. Dental Pannónia Gyógyidegenforgalmi Rt. (Dental-Pannonia Heiltourismus AG) 14

17 Preparation for the challenges of the European Union in the area of catering Vocational programmes Beneficiary: Danubius Hotels Vocational School and College 9400 Sopron, Füredi sétány 8. Grant sum: Euro Project objectives After the accession, the EU directives on environmental protection, consumer protection, product liability and work conditions apply also to Hungarian entrepreneurs. The knowledge and observation of the rules and directives is important with regard to authority controls and much more in the interest of the preservation of competitiveness. The preparedness of the catering industry is insufficient in this area, what is mainly due to lack of information. Information on the EU hardly appears in catering-related education; therefore it is necessary that the students and catering enterprises can acquire such knowledge in training outside the school system. In order to improve the competitiveness of catering enterprises operating in the borderland region, and to ensure an adequately prepared labour force in EU and professional issues, the school elaborated a catering-related training programme, which meets market demands. The training strengthens the professional competence of those active in the catering industry and improves their chances to find jobs. Project content In the training programme participants received theoretical and practical training with the involvement of Hungarian and Austrian lecturers, and acquired basic knowledge on the European Union and special knowledge on the catering trade. The training offered possibilities for expanding the catering knowledge of participants, and for learning the specifics of the Hungarian cuisine and the wines of the borderland region. The training programme was complemented by study tours to Austria, and with the procurement of computer technological and office equipment. The technical and infrastructural background of the training was ensured by the expansion and equipment of the school kitchen with modern tools. Project results A curriculum was prepared for the training programme, which was also accredited. 62 catering school students and 42 entrepreneurs participated in the courses. Those who participated in the 10-day study tour in Austria were familiarized with the professional know-how of the Austrian catering trade. The professional, communication and marketing know-how acquired, and the experience gained during the well-organised study tours can successfully be applied in both operating and startup enterprises. Cooperating partners BFI Burgenland On the part of Austria, BFI Burgenland offered knowledge and experience, which considerably facilitated the preparation and practical realisation of the project, and they undertook a major role also in the organisation of professional study tours. Dental-Pannonia Gyógyidegenforgalmi Rt. (Dental- Pannonia Medicinal Tourism Plc.) 15

18 Folyóvízi életterek hidro-ökológiai működőképességének vizsgálata Kutatási programok Kedvezményezett: Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 9021 Győr, Árpád u Támogatás összege: euró A projekt célja Az Econtact projekt az Európai Unió Víz Keretirányelv szabályozásainak figyelembevételével a folyóvízi életterek működőképességének vizsgálatát, mélyebb összefüggéseinek feltárását célozta, melynek keretében a vízgazdálkodás és ökológia szakterületek művelői számára lehetőség nyílt a közös kutatásra hozzájárulva ezzel a rehabilitáció természettudományos megalapozásához. A vízgazdálkodási és ökológiai szakterületek nemzetközi szintű együttműködésének elősegítésére indult Econtact projekt a Mosoni- Dunát érinti, az ausztriai projekt pedig a bécsi Duna szakasszal és a Bécs folyóval foglalkozik. Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság a folyóval kapcsolatban álló élőhelyek ökológiai állapotjavításának lehetőségeit kívánta felmérni. A program egyben lehetőséget teremt a nemzetközi együttműködés továbbfejlesztésére, a kapcsolódó projektek megalapozására és a társadalom bevonására egyaránt. A projekt tartalma A Szigetköz és környéke fejlesztési koncepciójának fontos eleme a Duna és mellékfolyói által alakított vízi környezet. A vizekben rejlő lehetőség, illetve ezekkel adódó probléma szoros összefüggést mutat a régió gazdaságával. A folyók helyzetük és állapotuk szerint elsősorban az idegenforgalomra, víziturizmusra, a mezőgazdaságra, öntözésre, talajvízszintre, az árvízvédelmi, természetvédelmi vizes élőhelyek és ivóvízbázis-védelmi felszíni vízminőség tevékenységekre gyakorolnak hatást. E szektorokban a folyók és kapcsolódó környezetük állapotából adódó problémák komplex megoldást követelnek. Részletes kutatási program készült, ami kiterjedt a vízminőségre, az áramlás- és üledékmozgásra, a vízinövény, makrozoobenton és halbiológiai vizsgálatokra, valamint az áramlási viszonyok kapcsolatára. Az áramlástani viszonyokat 1, 2 és 3 dimenziós numerikus modellek felhasználásával elemezték a kutatók, valamint helyszíni mintavételezéseket és méréseket végeztek a Mosoni-Duna alsó, középső és felső szakaszán. Az eredményeket az osztrák partner vizsgálati eredményeivel összevetve elemezték, és szakmai fórumokon vitatták meg. A közös osztrák-magyar bejáráson a tükörprojekt FIDON kutatási program tapasztalatait is megismerhették a szakértők. A projekt eredményei A vizsgálatok eredményeként rendelkezésre állnak az ökológiai rehabilitációhoz szükséges alapadatok. A kutatók hat szakterületre vonatkozó módszertani útmutatót állítottak össze a folyóvizek ökológiai működőképességének feltárásához, valamint egy kisminta modellt is készítettek a Mosoni-Duna mosonmagyaróvári térségéről. A kutatási tapasztalatokat három nyílt nap keretében osztották meg a térség lakossággával, ahol a Mosoni-Duna rehabilitációs terveit is bemutatták. A lakossági tájékoztatást PR anyagok segítették, és kiadvány formájában megjelentették az EU Víz Keretirányelvet is. Az eredményeket a magyar-német nyelvű weblapon minden érdeklődő számára elérhetővé tették. Együttműködő partnerek Stadt Wien Magistratsabgteilung 45- Wasserbau (Bécsi Önkormányzat 45. Vízépítési Osztálya) Az együttműködés az elsődleges partner, a Bécsi Önkormányzat 45. Osztálya kezdeményezésére indult. Az osztrák fél a határ menti régióban közel párhuzamosan futó kutatások előkészítésében, a mintaterületek kiválasztásában, a tapasztalatok és eredmények cseréjében, közös feldolgozásában és az érintettek tájékoztatásában vett részt. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata A Mosoni-Duna rehabilitációjának megalapozása mindkét város érdeke, így a vizsgálat eredményei segítik az önkormányzatok vízi-környezet fejlesztési elképzeléseinek megvalósítását. Hullámvonal Kft. A gazdasági partner, mint a Mosoni-Duna komplex rehabilitációs tervének tervezője a projekt eredményeit kutatási alapadatként közvetlenül hasznosította. 16

19 Untersuchung der hydro-ökologischen Funktionsfähigkeit von Lebensräumen im Flusswasser Forschungsprogramme Begünstigte: Umvelt- und Wasseramt Nordtransdanubien 9021 Győr, Árpád u Förderbetrag: EUR Ziel des Projekts Das Projekt Econtact strebte unter Berücksichtigung der Regelungen der Rahmenrichtlinie der Europäischen Union für Wasser die Untersuchung der Funktionsfähigkeit von Lebensräumen in Flusswasser, die Aufdeckung der tieferen Zusammenhänge an, in dessen Rahmen für die Akteure der Fachleute in Wasserwirtschaft und Ökologie sich die Möglichkeit zur gemeinsamen Forschung bot, wodurch es zur Grundlegung der Rehabilitation aus naturwissenschaftlicher Sicht beigetragen wurde. Das zur Förderung einer Zusammenarbeit auf internationalem Niveau zwischen den Fachgebieten der Wasserwirtschaft und der Ökologie gestartete Projekt Econtact betrifft die Mosoner Donau, während sich das österreichische Projekt mit der Donaustrecke in Wien und dem Fluss Wien beschäftigt. Das Umwelt- und Wasseramt Nordtransdanubien wollte die Möglichkeiten einer Verbesserung des ökologischen Zustandes der mit dem Fluss im Zusammenhang stehenden Lebensräume ermessen. Gleichzeitig bietet dieses Programm die Möglichkeit zur Weiterentwicklung der internationalen Zusammenarbeit, zur Grundlegung der verbundenen Projekte und zur Einbeziehung der Gesellschaft. Inhalt des Projekts Ein wichtiges Element des Entwicklungskonzepts für die Kleine Schüttinsel und deren Umgebung ist die durch die Donau und deren Nebenflüsse herausgestaltete Wasserumwelt. Die in den Gewässern verborgenen Möglichkeiten, bzw. die daraus entstehenden Probleme stehen im engen Zusammenhang mit der Wirtschaft der Region. Die Flüsse haben aufgrund ihrer Lage und ihres Zustandes vor allem Auswirkungen auf Tätigkeiten bezüglich Fremdenverkehr, Wassertourismus, Landwirtschaft, Bewässerung, Bodenwasserstand, Hochwasserschutz, Katastrophenschutz Wasserlebensräume und Trinkwasserbasisschutz Oberlächenwasserqualität. In dieser Sektoren muss wegen den aus dem Zustand der Flüsse und ihrer verbundenen Umgebung entstammenden Problemen dringend eine komplexe Lösung gefunden werden. Es wurde ein detailliertes Forschungsprogramm erstellt, welches sich auf die Wasserqualität, Strom- und Schlammbewegung, Untersuchung von Wasserpflanzen, Makrozoobenthon und Fischbiologie, sowie die Beziehung der Strömungsverhältnisse erstreckt hat. Die Forscher haben die Strömungsverhältnisse durch Anwendung von numerischen Modellen in 1, 2 und 3 Dimensionen analysiert, sowie Proben vor Ort entnommen und Ermessungen vor Ort an der unteren, mittleren und oberen Strecke der Mosoner Donau durchgeführt haben. Die Ergebnisse wurden mit den Untersuchungsergebnissen des österreichischen Partners verglichen und analysiert und an Fachforums diskutiert. Bei der gemeinsamen Begehung der österreichischen und ungarischen Partner konnten die Fachmänner auch die Erfahrungen des Forschungsspiegelprojekts FIDON kennenlernen. Ergebnisse des Projekts Als Ergebnis der Untersuchungen stehen die zur ökologischen Rehabilitation notwendigen Grunddaten zur Verfügung. Die Forscher haben einen auf sechs Fachgebiete bezogenen didaktischen Leitfaden zur Erschließung der ökologischen Funktionsfähigkeit von Flusswassern zusammengestellt, und außerdem haben sie auch ein Kleinmustermodell über die Gegend der Mosoner Donau bei der Stadt Mosonmagyaróvár erstellt. Über die bezüglich der Forschung gesammelten Erfahrungen wurde für die Bevölkerung der Gegend im Rahmen von drei Forumstagen berichtet, wo auch die Rehabilitationspläne der Mosoner Donau dargestellt wurden. Die Informationen sind auch durch PR-Materialien der Bevölkerung mitgeteilt, und in Form einer Ausgabe wurde die Rahmenrichtlinie der EU über Wasser veröffentlicht. Die Ergebnisse wurden auf der ungarisch- und deutschsprachigen Homepage unter für alle Interessenten zur Verfügung gestellt. Kooperationspartner Stadt Wien Magistratsabgteilung 45- Wasserbau Die Zusammenarbeit ist auf Initiative des primären Partners, der Abteilung 45 der Selbstverwaltung von Wien eingeleitet worden. Der österreichische Partner nahm an der Vorbereitung der in der Grenzregion parallel laufenden Forschungen, der Auswahl der Mustergebiete, am Austausch und gemeinsamer Aufarbeitung der Erfahrungen und Ergebnisse und der Informierung der Betroffenen teil. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Selbstverwaltung der Kreisfreien Stadt Győr) Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (Selbstverwaltung der Stadt Mosonmagyaróvár) Die Rehabilitation des Mosoni-Danube ist das Interesse beide Stadte, so die Erfolge der Untersuchung helfen die Vorstellungen über Wasser-Umwelt Entwicklung den Selbstverwaltungen zu verwirklichen. Hullámvonal Kft. Der Wirtschaftspartner als Planer des komplexen Rehabilitationsplans der Mosoner Donau hat die Projektergebnisse als Forschungsgrunddaten direkt genutzt. 17

20 Examination of the hydro-ecological viability of river water biotopes Research programmes Beneficiary: Environmental Protection and Water Management Directorate of North-Transdanubia 9021 Győr, Árpád u Grant sum: Euro Project objectives By considering the Water Framework Directive of the European Union, the Econtact project aimed at the examination of the viability of river water biotopes and at exploring deeper correlations. In the framework of the project, water management and ecology experts carried out joint research contributing to the scientific foundation of rehabilitation. The Econtact project, which was launched to facilitate international cooperation in the areas of water management and ecology, concerns the Mosoni-Danube, while the Austrian project focuses on the Vienna Danube section and on the Vienna river. The Environmental Protection and Water Management Directorate wished to assess possibilities for improving the ecological condition of biotopes related to the river. At the same time, the project creates the ground for the further development of international cooperation, the establishment of related projects, and also for social involvement. Project content An important element of the development concept of the Szigetköz area and neighbourhood is the water environment created by the Danube and its tributaries. The possibilities offered by the waters, and the problems stemming from them are closely connected to the economy of the region. According to their situation and condition, rivers have an impact first of all on tourism, water tourism, agriculture, watering, ground water level, flood protection, environmental protection, on activities related to the protection of water-based biotopes, the drinking water basis and surface water quality. In these sectors problems arising from the condition of the rivers and their environment require complex solutions. A detailed research program was prepared, which covered water quality, flow and sediment movements, aquatic plants, macrozoobenton, fish biology examination, as well as flow condition relationships. The researchers analysed hydrodynamic conditions by using 1, 2 and 3 dimensional numeric models, and carried out local sample-taking and measuring on the lower, mid- and upper section of Mosoni Danube. The results were analysed in comparison with the examination results of the Austrian partner, and discussed in professional forums. On the common Austrian Hungarian site visit the experts were familiarized with the experience of the mirror project FIDON research programme. Project results As a result of the research, primary data required for ecologic rehabilitation are available now. The researchers prepared a didactic guide for the exploration of the ecological viability of the river waters concerning six special areas, and also prepared a small sample model concerning the Mosonmagyaróvár region of Mosoni Danube. The research experience was shared with the residents of the region in the frame of three open days, where also the rehabilitation plans of Mosoni-Danube were introduced. Information supply to the residents was supported by PR materials, and the EU Water Framework Directive was also published in form of a publication. The results were published at in Hungarian and German for everybody, who is interested. Cooperating partners Stadt Wien Magistratsabgteilung 45- Wasserbau (MA 45 of the City of Vienna) The cooperation started at the initiative of the primary partner, Department No. 45 of the Municipality of Vienna. The Austrian partner participated in the preparation of the research conducted nearly parallely in the borderland region, in the selection of the sample areas, in the exchange and joint processing of the experience and results, and in the supply of information to parties involved. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (City of Győr Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (City of Mosonmagyaróvár) The foundation of the rehabilitation of Mosoni-Danube is in the interest of both cities, so the examination results facilitate the implementation of the water environment development plans of the municipalities. Hullámvonal Kft. (Hullámvonal Ltd.) The economic partner, as the designer of the complex rehabilitation plan of Mosoni-Danube, directly used the results of the project as primary research data. 18

Pályázatos gépek listája

Pályázatos gépek listája Pályázatos gépek listája Projektidentifikationsnummer: GOP-2.1.1/C-2007-0071 Name des Projektes: Komplex technologische Entwicklung zusammenhängend mit einem Standortneubau bei der Euroszol GmbH

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya deputy general director Leonardo Partnerships S.O.S. project coordinator Leonardo

Részletesebben

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203)

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Oktober 2014 Kecskemét, Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Aufgaben Feladatok: Stellennummer

Részletesebben

JORDES+ REPORT - HUNGARY

JORDES+ REPORT - HUNGARY JORDES+ REPORT - HUNGARY Dr. Mihály Lados MTA RKK NYUTI, Gyor Rust 21-22 November, 2002 JORDES+ MAGYARORSZÁG PROJEKT MENEDZSMENT JORDES+ HUNGARY PROJECT MANAGEMENT Projekt vezetés MTA RKK NYUTI Dr. Lados

Részletesebben

WP2: Deliverable 2.1

WP2: Deliverable 2.1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP2: Deliverable 2.1 European benchmark study on mutual recognition Q-BICON PROJECT INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

LDV Project. Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján. We welcome - with much love - our dear guests!

LDV Project. Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján. We welcome - with much love - our dear guests! LDV Project Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján We welcome - with much love - our dear guests! Akkreditációs eljárás Magyarországon Accreditation in Hungary 1. Tankönyv

Részletesebben

Phare CBC Magyarország-Ausztria 2002 program Határon átnyúló környezetvédelmi infrastruktúra hálózatok Támogatási Alap

Phare CBC Magyarország-Ausztria 2002 program Határon átnyúló környezetvédelmi infrastruktúra hálózatok Támogatási Alap Phare CBC Magyarország-Ausztria 2002 program Határon átnyúló környezetvédelmi infrastruktúra hálózatok Támogatási Alap Phare CBC Ungarn-Österreich 2002 Programm Förderfonds für grenzüberschreitende Umweltschutzinfrastrukturnetze

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

EDUCATIONAL COOPERATION IN THE BORDER REGION

EDUCATIONAL COOPERATION IN THE BORDER REGION EDUCATIONAL COOPERATION IN THE BORDER REGION Nachhaltige Kooperation von Bildungseinrichtungen in der Grenzregion zur Förderung der sprachlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Kompetenzen der Jugendlichen

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG.

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG. MUNKASZERZŐDÉS amely egyrészről az név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. LOCALITATEA, JUDET, TARA cégjegyzékszám: NR.REG.COMERTULUI adószám: CUI bankszámlaszám: COD IBAN képviseli: _NUME REPREZENTANT

Részletesebben

Die Rückkehr von Interreg Az Interreg visszatér

Die Rückkehr von Interreg Az Interreg visszatér Die Rückkehr von Interreg Az Interreg visszatér Austria-Hungary Interreg V-A RECOM Abschlussveranstaltung Sopron, 27.11.2014 RECOM zárórendezvény 27.11.2014 RECOM Abschlusskonferenz - RECOM zárórendezvény

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

INNONET Innovációs és Technológiai Központ

INNONET Innovációs és Technológiai Központ TECHNONET Autóipari Technológia Kompetencia Központ INNONET Innovációs és Technológiai Központ Vasvári Bálint - projektmenedzser ismertető / INNONET INNONET Innovációs és Technológiai Központ Kedvezményes

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

Az Előcsatlakozási Alapok és a Közösségi Kezdeményezések rendszere. Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI

Az Előcsatlakozási Alapok és a Közösségi Kezdeményezések rendszere. Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Az Előcsatlakozási Alapok és a Közösségi Kezdeményezések rendszere Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Létrehozásuk célja Felkészítés a csatlakozás utáni időszakra Tanulási

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise

Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise Auf Grund meiner jahrzehntelangen Erfahrungen kann die Schule die Einbeziehung der Schüler und durch sie auch der Eltern

Részletesebben

A Nanotudományi Kiválósági Központok Magyar Hálózata

A Nanotudományi Kiválósági Központok Magyar Hálózata A Nanotudományi Kiválósági Központok Magyar Hálózata Hungarian Network of Excellent Centers on Nanosciences c. FP6-os projekt (2004-2007) koordinációja során szerzett tapasztalatok Dr. Kálmán Erika MTA

Részletesebben

Publikációk. Györgyi Zoltán

Publikációk. Györgyi Zoltán Publikációk Györgyi Zoltán Szerkesztések 1992 Egy ismeretlen Magyarország - Mezőgazdaság és szakképzés. Szerkesztette: Forray R. Katalin és Györgyi Zoltán. Akadémiai, 1992. 154 p. 2006 Diplomával a munkaerőpiacon.

Részletesebben

Interreg IVC tapasztalatok és a DIFASS projekt eredményei. Németh Róbert Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület

Interreg IVC tapasztalatok és a DIFASS projekt eredményei. Németh Róbert Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület Interreg IVC tapasztalatok és a DIFASS projekt eredményei Németh Róbert Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület Pannon Business Network Földrajzi helyzet Austria, Slovakia,

Részletesebben

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership III. Bajai Gabona Partnerség Előadó:Nagy László, a Bajai OKK Kft. ügyvezetője 2011. Június 16. III. Baja Grain Partnership Presenter: László Nagy, managing director of Baja Public Port Ltd. 16th June,

Részletesebben

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel, Starenweg 8a, 82140 Olching DATUM: 23.10.13 Tel.: 08142 6551752 Fax.: 08142 4628228 carsten@tonmeister-online.de Betreff: Beurteilung

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Partnervárosi együttmőködés aláírása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. június 27-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

A SYMBI projekt általános bemutatása

A SYMBI projekt általános bemutatása A SYMBI projekt általános bemutatása Kalcsú Zoltán Projektmenedzser zoltan.kalcsu@pannonnovum.hu Regionális Stakeholder Csoportülés, Győr, 2016.09.08 SYMBI proposal Industrial Symbiosis for Regional Sustainable

Részletesebben

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) www.zoolog.hu Dr. Dombos Miklós Tudományos főmunkatárs MTA ATK TAKI Innovative Real-time Monitoring and Pest control

Részletesebben

Helyi gazdaságfejlesztési projektek uniós támogatásból

Helyi gazdaságfejlesztési projektek uniós támogatásból Helyi gazdaságfejlesztési projektek uniós támogatásból Márton György területfejlesztési szakértő Logframe Tanácsadó Iroda Budapest, 2014.10.16. HGF kezdeményezések támogatási problematikája Komplex, sokrétű

Részletesebben

Prospektus GmbH. 8200 Veszprem, Tartu Str. 6. Ungarn Tel.: +36-88-422-914 Fax: +36-88-405-012 www.prospektusnyomda.hu info@prospektusnyomda.

Prospektus GmbH. 8200 Veszprem, Tartu Str. 6. Ungarn Tel.: +36-88-422-914 Fax: +36-88-405-012 www.prospektusnyomda.hu info@prospektusnyomda. LOGÓ 2 szín felhasználás PANTONE 143C PANTONE COOL Gray 11 Egy lekerekített hatszög formában a Probox P-betűje erősíti a márka nevét, megjegyezhetőségét. A forma térbeliségre utaló perspektívikus megjelenítése

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés/szervíz, oktatás 3-9. DK-kábelösszekötő dobozok 10-137 1,5-240 mm 2, IP 54-67

Tartalomjegyzék. Bevezetés/szervíz, oktatás 3-9. DK-kábelösszekötő dobozok 10-137 1,5-240 mm 2, IP 54-67 Tartalomjegyzék Bevezetés/szervíz, oktatás 3-9 -kábelösszekötő dobozok 10-137 1,5-240 mm 2, IP 54-67 -kiselosztók 138-197 63 A-ig, 3-54 osztásegység, IP 54-65 Elosztószekrények ajtóval 198-277 250 A-ig,

Részletesebben

HBONE+ projekt - campus best practices

HBONE+ projekt - campus best practices HBONE+ projekt - campus best practices 2011. Június 9. Mohácsi János NIIF Intézet A slide-ok GN3 projekt NA3T4 munkacsoportjának vezetőjétől Gunnar Bøe-től származnak a TNC2011 konferencián elhangzott

Részletesebben

InterregIVC tapasztalatok és a DIFASS projekt eredményei. Németh Róbert Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület

InterregIVC tapasztalatok és a DIFASS projekt eredményei. Németh Róbert Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület InterregIVC tapasztalatok és a DIFASS projekt eredményei Németh Róbert Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület Pannon Business Network Földrajzi helyzet Austria, Slovakia,

Részletesebben

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III P. b. b. Verlagspostamt 1030 Wien WoGZ 213U BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III 70. Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ILLYÉS GYULA FŐISKOLAI KAR 2010-2011 Részletes információ: PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar 7100 Szekszárd, Rákóczi út 1. Telefon: (74) 528-314 Fax: (74) 528-301

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ Kővári Edit

ÖNÉLETRAJZ Kővári Edit ÖNÉLETRAJZ Kővári Edit SZAKMAI TAPASZTALAT 2015 február- One Téma alapítása (kerekasztal mediátor) 2013 szeptember-december Vendégoktató, University of Derby, Üzleti Iskola és Buxton, Turizmus és Spa Menedzsment,

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.14 1 st period Szentendre Papers and articles in specialist

Részletesebben

Grenzerfahrungen. Eötvös Schüler zum Abschluss eines etwinning Projekts zu Gast in der Slowakei / eötvösös diákok projektzáró utazása Szlovákiába

Grenzerfahrungen. Eötvös Schüler zum Abschluss eines etwinning Projekts zu Gast in der Slowakei / eötvösös diákok projektzáró utazása Szlovákiába Grenzerfahrungen Eötvös Schüler zum Abschluss eines etwinning Projekts zu Gast in der Slowakei / eötvösös diákok projektzáró utazása Szlovákiába Von Studienrat Richard Guth / Guth Richard német nyelvi

Részletesebben

REGIONETaktiv CROSSING PROJEKTDARSTELLUNG A PROJEKT BEMUTATÁSA BORDERS. Partnerschaft für Wirtschaft in der Region Partnerség a régió gazdaságáért

REGIONETaktiv CROSSING PROJEKTDARSTELLUNG A PROJEKT BEMUTATÁSA BORDERS. Partnerschaft für Wirtschaft in der Region Partnerség a régió gazdaságáért Partnerschaft für Wirtschaft in der Region Partnerség a régió gazdaságáért CROSSING BORDERS Network for Business Cooperation in the Border Region AT-HU PROJEKTDARSTELLUNG A PROJEKT BEMUTATÁSA EUROPEAN

Részletesebben

An Sieben Grenzen. Seven Borders

An Sieben Grenzen. Seven Borders Héthatáron P H A R E P R O G R A M A H A T Á R M E N T I F E J L E S Z T É S E K É R T An Sieben Grenzen P h a r e P r o g r a m m f ü r d i e E n t w i c k l u n g d e r G r e n z g e b i e t e Seven

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖZOKTATÁS TERÜLETI ADATAI REGIONAL DATA OF EDUCATION 1990 2003

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖZOKTATÁS TERÜLETI ADATAI REGIONAL DATA OF EDUCATION 1990 2003 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖZOKTATÁS TERÜLETI ADATAI REGIONAL DATA OF EDUCATION 1990 2003 BUDAPEST, 2004 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2004 HUNGARIAN CENTRAL

Részletesebben

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek programjainak dilemmái

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek programjainak dilemmái A leghátrányosabb helyzetű kistérségek programjainak dilemmái Some dilemmas about the development programmes of the most depressed Hungarian micro-regions Regional development funds in Hungary are allocated

Részletesebben

Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc. Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc. www.technopolisz.hu

Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc. Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc. www.technopolisz.hu Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc www.technopolisz.hu A TECHNOPOLISZ program THE TECHNOPOLIS PROGRAMME HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS LOCAL ECONOMIC

Részletesebben

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés WHO ~ HRH Millenium Development Goals (Achieving the health related

Részletesebben

EU-funded projects of Hild József Secondary Vocational School of Construction

EU-funded projects of Hild József Secondary Vocational School of Construction EU-funded projects of Hild József Secondary Vocational School of Construction Introducing the school - founded in 1945 - one of the oldest education centers in this field of study - almost 500 students,

Részletesebben

Diákok tanárszerepben

Diákok tanárszerepben Diákok tanárszerepben Tanulás tanítása és kooperatív tanulási formák projektnap A 9. évfolyam osztályai 2014. szeptember 22-én projektnapon vettek részt. Intézményünkben a kooperatív munkaformák formák

Részletesebben

Dr. Szabó Zsolt Ph.D

Dr. Szabó Zsolt Ph.D Dr. Szabó Zsolt Ph.D Egyetemi adjunktus Email cím: szabo.zsolt@kre.hu Tudományos minősítés: 2010 állam- és jogtudomány PhD summa cum laude A disszertáció címe: A parlamenti vizsgálóbizottságok tevékenysége

Részletesebben

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications:

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications: Curriculum Vitae 1 Personal Information: Name: Anna Takács Klingné Academic Position: Sex: Female Date of birth: 20/06/1963 Address (in school with room number): H-7400 Kaposvár, Guba S. u. 40. HUNGARY

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

EGYÜTT KÖNNYEBB MI JÓT HOZHAT, HA KLASZTERBE SZERVEZŐDÜNK? Dr. Puskás János DARIÜ társelnök

EGYÜTT KÖNNYEBB MI JÓT HOZHAT, HA KLASZTERBE SZERVEZŐDÜNK? Dr. Puskás János DARIÜ társelnök EGYÜTT KÖNNYEBB MI JÓT HOZHAT, HA KLASZTERBE SZERVEZŐDÜNK? Dr. Puskás János DARIÜ társelnök Stratégiai menedzsment S W O T Quality, Level, Value 2 1 6 5 3 X 4 S W O T Time Dr. Puskás János 2 Cluster -

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola Műszaki tanár szak, Budapest (1980-1984) Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar, Budapest (1987-1991)

Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola Műszaki tanár szak, Budapest (1980-1984) Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar, Budapest (1987-1991) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ a) Felsőfokú tanulmányok Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola Műszaki tanár szak, Budapest (1980-1984) Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar, Budapest (1987-1991) Budapesti Műszaki

Részletesebben

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény A Design-Composit egy kompozitpaneleket gyártó vállalat, mely teherautó felépítményekhez, az építészet számára és design termékekhez készít paneleket. We are an innovative manufacturer of composite panels

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

R&D a perspective: What are the required abilities of a future oriented engineer?

R&D a perspective: What are the required abilities of a future oriented engineer? R&D a perspective: What are the required abilities of a future oriented engineer? K+F nézőpont: Milyen elvárásoknak kell megfelelni a jövő tervezőmérnökeinek? XVI. CLAAS Symposium Gödöllő, March 26, 2014

Részletesebben

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében A munkaerőpiac jellemzői 2010. IV. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Foglalkoztatottak száma (fő)* Vas megye Zala megye

Részletesebben

BF Projekte. Oggau am Neusiedler See Österreich

BF Projekte. Oggau am Neusiedler See Österreich BF Projekte Oggau am Neusiedler See Österreich 4 Stern Superior Hotel PANNONIA RESIDENZ mit Medical SPA AQUA PARK mit Tages SPA Einrichtung SENIORENRESIDENZ OAU Exklusives betreutes Wohnen UID: ATU64382929

Részletesebben

Strategy of Coaching Education Hungarian Handball Federation. Dr Zoltan Marczinka Director

Strategy of Coaching Education Hungarian Handball Federation. Dr Zoltan Marczinka Director Strategy of Coaching Education Hungarian Handball Federation Dr Zoltan Marczinka Director 2017 Hungarian Handball Federation International Coaching Education Centre Founded: 2001, Re-established: 2012

Részletesebben

EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány EG-Baumusterprüfbescheinigung

EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány EG-Baumusterprüfbescheinigung ROBBANÁSBIZTOS BERENDEZÉSEK VIZSGÁLÓ ÁLLOMÁSA Prüfstelle für Explosionsgeschützte Betriebsmittel 1/5 Ungarn, 1037 Budapest, Mikoviny S. u. 2-4. tel/fax: 36 1 250 1720 E-mail: bkiex@elender.hu (1) EK-TípusVizsgálati

Részletesebben

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr Enrichment of a(n existing) Curriculum by adopting TICKLE - tools Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros 12.12.2008, Győr First steps of enrichment 1. Give a short review of the main features of

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Határon átnyúló közlekedési infrastruktúra hálózatok

Határon átnyúló közlekedési infrastruktúra hálózatok Határon átnyúló közlekedési infrastruktúra hálózatok Magyarország-Ausztria Magyarország-Ausztria Phare CBC 2003 Program Verkehrsinfrastrukturnetze über die Grenze Programm Ungarn-Österreich Phare CBC 2003

Részletesebben

Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az. integrált városfejlesztésen keresztül

Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az. integrált városfejlesztésen keresztül Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az integrált városfejlesztésen keresztül Climate Change Response through integrated urban management Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

Felnőttképzés Európában

Felnőttképzés Európában Felnőttképzés Európában Nincs szükség annyi diplomásra, amennyit képeznek Helyettük szakképzett emberekre lenne kereslet Az itthon OKJ-s képzés európai hagyományában két vonal érvényesül: - dán - német

Részletesebben

55 346 02 0010 55 01 Gazdasági idegen nyelvű menedzser Ügyviteli szakügyintéző

55 346 02 0010 55 01 Gazdasági idegen nyelvű menedzser Ügyviteli szakügyintéző Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

One of the economical and political aims of the Hungarian government and the European Union (EU) is improving and supporting the micro, small and

One of the economical and political aims of the Hungarian government and the European Union (EU) is improving and supporting the micro, small and Közgazdász Fórum Forum on Economics and Business 16 (1), 21 35. 2013/1 7 The activity of chambers of commerce an international perspective ERIKA SZILÁGYINÉ DR. FÜLÖP One of the economical and political

Részletesebben

Kivonat a különleges szállítási feltételekből. Spezial jegyek Egyéni utasok részére

Kivonat a különleges szállítási feltételekből. Spezial jegyek Egyéni utasok részére For english version turn to page 2. Deutsche Version siehe Seite 3. Kivonat a különleges szállítási feltételekből Ajánlat neve: Igényjogosultság: Érvényességi terület: Érvényességi időszak: Érvénytartam:

Részletesebben

A CORONA Projekt két részből áll: 1. CORONA ( ) EU FP-7-es projekt, 2. CORONA II ( ) EU H2020-as projekt (azonosító száma: ).

A CORONA Projekt két részből áll: 1. CORONA ( ) EU FP-7-es projekt, 2. CORONA II ( ) EU H2020-as projekt (azonosító száma: ). Bevezetés A CORONA Projekt két részből áll: 1. CORONA (2011-2014) EU FP-7-es projekt, 2. CORONA II (2015-2018) EU H2020-as projekt (azonosító száma: 662125). CORONA II: o Koordinációs és támogató (CSA)

Részletesebben

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Adam Vas MD PhD Leader The beginning The National Research and Technology Office launches its initiative with the title: Support

Részletesebben

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE A Delphi Connection Systems Hungary Kft. autóipari csatlakozókat gyártó vállalat. A termelést Tatabányán 2000 januárjában indítottuk be és folyamatos fejlesztések révén jelenleg az ipari park egyik legnagyobb

Részletesebben

Training of integrity advisors in Hungary. dr. Princzinger Péter NUPS Institute of Executive Training and Continuing Education

Training of integrity advisors in Hungary. dr. Princzinger Péter NUPS Institute of Executive Training and Continuing Education Training of integrity advisors in Hungary dr. Princzinger Péter NUPS Institute of Executive Training and Continuing Education Strategic frameworks I. Magyary Program Good State Task Organization Procedure

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Éva Mihácsy National Association of Environmental and Nature Conservation Training Centres (KOKOSZ) Project assistant 15th May 2015 Gödöllő Sky-high schoolroom,

Részletesebben

Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen

Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen Idöpont: Szombat 24.10.2009 Verseny helye: Medence: Idömérés: Fedett uszoda Simmering A -1110 Wien, Simmeringer Hauptstraße/ Florian

Részletesebben

A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL. Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar. Összefoglaló

A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL. Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar. Összefoglaló A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL TEACHING EXPERIENCES OF THE IT ENGINEERING COURSE OF UNIVERSITY OF DEBRECEN Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar Összefoglaló A Debreceni

Részletesebben

AZ ÚJ TÍPUSÚ OKLEVELEK KÖTELEZŐ FORMASZÖVEGEI ÉS ANGOL

AZ ÚJ TÍPUSÚ OKLEVELEK KÖTELEZŐ FORMASZÖVEGEI ÉS ANGOL AZ ÚJ TÍPUSÚ OKLEVELEK KÖTELEZŐ FORMASZÖVEGEI ÉS ANGOL NYELVŰ VÁLTOZATAI Az oklevelek kötelező formaszövegeit a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló

Részletesebben

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market.

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. Using a questionnaire, we determined the nature and strength

Részletesebben

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting 02-03-04. November 2014 MEGHÍVÓ/ INVITATION 1 2014 November 3 (Hétfő). Gödöllő Helyszín: Szent István Egyetem: 2100 Gödöllő,

Részletesebben

BEVEZETÕ EINLEITUNG INTRODUCTION

BEVEZETÕ EINLEITUNG INTRODUCTION BEVEZETÕ EINLEITUNG INTRODUCTION 2 Az európai uniós kezdeményezésre - az INTERREG Közösségi Kezdeményezés mintájára - létrehozott Phare CBC program Ausztria csatlakozásakor az 1995. évi programmal indulhatott

Részletesebben

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász Tudományos önéletrajz 1. Név: Dr. Szente Zoltán Zsolt 2. Születési idő: 1966. március 16. 3. Állampolgárság: magyar 4. Családi állapot: nős 5. Felsőfokú végzettség: Intézmény József Attila Tudományegyetem,

Részletesebben

INNOMET - a szakmai továbbképzés támogatása

INNOMET - a szakmai továbbképzés támogatása INNOMET - a szakmai továbbképzés támogatása Dr Boór Ferenc 1, Dr. Mikó Balázs 2 1 Bevezető A Leonardo da Vinci program az Európai Bizottság 1994-ben indult együttműködési programja a szakképzés területén.

Részletesebben

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A hazai tógazdasági haltermelés a 90-es évek közepén tapasztalt mélypontról elmozdult és az utóbbi három

Részletesebben

VÁROSI KÖZLEKEDÉSMENEDZSMENT INTEGRÁLT TELEMATIKAI RENDSZERREL. Abstract

VÁROSI KÖZLEKEDÉSMENEDZSMENT INTEGRÁLT TELEMATIKAI RENDSZERREL. Abstract Csiszár Csaba Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Közlekedésüzemi Tanszék 1111 Budapest Bertalan Lajos u. 2. 618.sz. csiszar@kku.bme.hu Tel.: (1) 463-19-26 Fax: (1) 463-32-69

Részletesebben

Dr. Dezsõ Renáta Anna

Dr. Dezsõ Renáta Anna Dr. Dezsõ Renáta Anna Név Dr. Dezsõ Renáta Anna Szakképzettség közoktatási vezetõ (SZTE 2007) angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár (PTE 2003) pedagógia szakos tanár / iskolaelemzõ-iskolafejlesztõ

Részletesebben

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC A budai vár 1687. és 1696. évi helyszínrajzai Tanulmányunkban három vártérképet ismertetünk. Haüy 1687- ben készített térképét, amelyen a házak egy a térképhez tartozó francia

Részletesebben

Közvetett K+F ösztönzők

Közvetett K+F ösztönzők Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 Közvetett K+F

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS MEGVALÓSULÁSUK KÉSMÁRKI GALLI SZILVIA

TERÜLETFEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS MEGVALÓSULÁSUK KÉSMÁRKI GALLI SZILVIA TERÜLETFEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS MEGVALÓSULÁSUK KÉSMÁRKI GALLI SZILVIA ÖSSZEFOGLALÁS A kilencvenes éveket mindenekelőtt a munkanélküliség és a gazdasági megújulás elemei, elsősorban a külföldi tőkebefektetések

Részletesebben

KÉPI INFORMÁCIÓK KEZELHETŐSÉGE. Forczek Erzsébet SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet. Összefoglaló

KÉPI INFORMÁCIÓK KEZELHETŐSÉGE. Forczek Erzsébet SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet. Összefoglaló KÉPI INFORMÁCIÓK KEZELHETŐSÉGE Forczek Erzsébet SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet Összefoglaló Tanórákon és az önálló tanulás részeként is, az informatika világában a rendelkezésünkre álló óriási mennyiségű

Részletesebben

Találkozó az általános iskolákkal Október 4.

Találkozó az általános iskolákkal Október 4. Találkozó az általános iskolákkal 2012. Október 4. Témák Változások a felvételiben Német nyelvi verseny Adatok kérése Felvételi 1. Kevés információ-bizonytalanság Nem lesz tehetséggondozó felvételi, csak

Részletesebben

Elbírálás alatt álló pályázatok

Elbírálás alatt álló pályázatok Elbírálás alatt álló pályázatok 1 Cooperation projects to support transnational tourism based on European Visiting Our Mother cultural and industrial heritage 127-G-ENT- PPA-14-7722 2 Erasmus+ 3 Erasmus+

Részletesebben

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF STUDENT QUESTIONNAIRE AND TEST Daragó László, Dinyáné Szabó Marianna, Sára Zoltán, Jávor András Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Informatikai Fejlesztő

Részletesebben

Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies A MODERN TÖRTÉNELEM OKTATÁSÁNAK JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN. Dr. BERTALAN Péter

Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies A MODERN TÖRTÉNELEM OKTATÁSÁNAK JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN. Dr. BERTALAN Péter Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies A MODERN TÖRTÉNELEM OKTATÁSÁNAK JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN Dr. BERTALAN Péter Absztrakt A modern történettudomány által közvetített ismeretanyag a reális nemzeti

Részletesebben

Smart City strategy in Hungary

Smart City strategy in Hungary Smart City strategy in Hungary Dr. Kálmán Kovács Director, Federated Innovation and Knowledge Centre of Budapest University of Technology, Hungary 9th IT STAR, Warsawa, 8-9 October 2015 Topic I - National

Részletesebben

Eco-innovation in Észak- Alföld Region (focusing on energy) ENEREA Észak-Alföld Regional Energy Agency

Eco-innovation in Észak- Alföld Region (focusing on energy) ENEREA Észak-Alföld Regional Energy Agency Eco-innovation in Észak- Alföld Region (focusing on energy) ENEREA Észak-Alföld Regional Energy Agency Gábor Vámosi Managing director Establishment of our Agency Established by the support of Intelligent

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

Hírlevél Transzferár ellenőrzés. Informationsbrief Kontrolle der Transferpreise

Hírlevél Transzferár ellenőrzés. Informationsbrief Kontrolle der Transferpreise Hírlevél Transzferár ellenőrzés Az előző évekhez hasonlóan idén is a figyelem középpontjában marad a kapcsolt vállalkozások közötti transzferár-képzés, különösen a pénzügyi műveleteket illetően. A NAV

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben