A 40 ÉVES MEZŐTÚRI MÉRNÖKKÉPZÉS JELENE 2

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 40 ÉVES MEZŐTÚRI MÉRNÖKKÉPZÉS JELENE 2"

Átírás

1 Oláh Béla 1 Szolnoki Tudományos Közlemények XVI. Szolnok, 2012 A 40 ÉVES MEZŐTÚRI MÉRNÖKKÉPZÉS JELENE 2 A mezőtúri főiskolai karon tradíció volt, hogy tevékenységét, működését, egy-egy időszak fontosabb eseményeit írásos anyag formájában bemutatja. A mostani előadás megjelenéséhez rangos évforduló köthető, hiszen a es év a mezőtúri felsőfokú szakember kibocsátás 50., a főiskolai, illetve BSc szintű oktatás 40. éve. A legutóbbi évkönyv elkészítése óta 10 év telt el. Ez idő alatt a Mezőtúron működő felsőoktatás életében jelentős változások következtek be évtől a mezőtúri képzőhely a Szolnoki Főiskola részeként működik. Az integráció a Tessedik Sámuel Főiskolához képest kézenfekvő és előnyös megoldást jelentett [19] az ország uniós csatlakozása nyomán kialakult régiószerkezetek, valamint a forrásokhoz való könnyebb hozzáférés szempontjából. A felsőoktatási intézmény számára lehetővé vált, hogy az a saját maga által megfogalmazott elvárásoknak is eleget téve az Észak-alföldi régió egyik szakmai és kulturális központja legyen, segítve annak gazdasági fejlődését. THE PRESENT STATE OF THE 40-YEAR ENGINEERING TRAINING IN MEZŐTÚR It has become a tradition at the Mezőtúr college faculty to present the activities and operations of a particular period in a written report. The publication of the present paper is connected to an outstanding event, since in the academic year of 2012, Mezőtúr celebrates the 50th anniversary of higher education and the 40th anniversary of BSc courses taught there. 10 years have passed since the publication of the last college yearbook. During this time, significant changes have occurred in the organisational structure of the institution of higher education in Mezőtúr. Since 2006, the Mezőtúr training site has been functioning as a part of Szolnok College. The integration, which offers practical and beneficial solutions [19] from the point of easier access to the regional structures and funds in view of the country s accession to the European Union, has made it possible for the college while satisfying its own goals that has been set to become one of the professional and cultural centres of the North Alföld Region and fulfil its role in fostering its economic development. BEVEZETÉS A Kar 2002-ben jelentetett meg utoljára évkönyvet [1], amelyet a felsőfokú képzés 40 éves, a mérnökképzés 30 éves évfordulója okán jubileumi kiadványként bocsátott útjára az akkori főigazgató, Dr. Vermes Pál főiskolai tanár ben a Szolnoki Főiskola a mezőtúri felsőoktatás fél évszázadát köszöntötte egy emlékkönyv kiadásával, Dr. Túróczi Imre főiskolai tanár, rektor köszöntőjével [2]. A szintén Dr. Vermes Pál főiskolai tanár, korábbi főigazgató által szerkesztett kötet az 1960-tól (a két éves felsőfokú technikumi képzés kezdetétől) eltelt időszak feldolgozására törekedett, így az az időszaki évkönyvektől eltérő műfajt jelent. A mostani összeállítás (ami a korábbi évkönyvek szerkezetét igyekszik követni a konferencia tartalmi és formai követelményeit is messzemenőkig szem előtt tartva) a 2002 óta történt eseményeket dolgozza fel, és ily módon tíz évet kíván felölelni. Olyan tíz évet, amely időszakban számos változás ment végbe az intézmény tevékenységében és működési feltételeiben. Tíz évvel 1 főiskolai tanársegéd, Szolnoki Főiskola, 2 Lektorálta: Dr. Vermes Pál PhD, főiskolai tanár, Szolnoki Főiskola, 122

2 ezelőtt történetének legnagyobb hallgatói létszámával, önálló karként működött az iskola, amelynek neve azóta többször változott. Egy évtizede még a Tessedik Sámuel Főiskola Mezőgazdasági Főiskolai Kara volt január 1-jétől a Szolnoki Főiskolával történt önkéntes integráció következtében a kar neve Szolnoki Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Fakultás lett [4]. A korábbi mezőgazdasági gépészmérnöki, agrármérnöki, illetve tájgazdálkodási mérnöki szakok az ún. Bologna-folyamat eredményeképpen mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök (2005-től), mezőgazdasági mérnök (2005-től), valamint gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök (2006-tól) szakokká alakultak át. (Az intézmény jövője szempontjából fontos, talán meghatározó momentum volt, hogy a kar által alapított Tájgazdálkodási mérnök szakot az agrár képzési ág szakjai között az Agrár Bologna Bizottság nem ismerte el, csak jogutód szakként folytatódhatott a képzés a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök szakon, amelynek népszerűsége a hallgatók körében nagyságrendileg alulmaradt a hagyományos tájgazdálkodási mérnökéhez képest.) 2004-től műszaki menedzser szakon is folyik alapképzés (2006-tól BSc). Utóbbival a kar a műszaki képzési területen is képzőhellyé vált. Az alapképzési szakokhoz kapcsolódva az intézmény elindult oktatáspolitikai és munkaerő-piaci igényekre reagálva a felsőfokú szakképzés (FSZ) és az élethosszig tartó tanulás jegyében a szakirányú továbbképzés területén is ben négy felsőfokú szakképzési szak indítási jogosultságát szerezte meg: agrárkereskedelmi menedzserasszisztens, gépipari mérnökasszisztens, logisztikai műszaki menedzserasszisztens és mezőgazdasági menedzserasszisztens (ezek közül az elsőn már óta folyik érdemi képzés), melyeket 2008-ban újabb két szak (hulladékgazdálkodási technológus, műszaki informatikai mérnökasszisztens) követett. A szakirányú továbbképzési szakok kínálatát is évről-évre bővítette a fakultás, 2006-ban kilenc szakmérnöki szakra rendelkezett szakindítási engedéllyel, ezek közül kettő (minőségügyi, logisztikai és szállítmányozási menedzser) óta folyamatosan indult. A felsőoktatási reformok alapján a bolognai előírásoknak megfelelően elkészültek az új alap (BSc) szakok tantervei, melyek a későbbiekben is rendszeres fejlesztésen estek át ban a tantervek módosítása révén az FSZ és az alapképzés lett szinkronizálva, 2009 nyarán pedig a különböző BSc szakok harmonizálása (a közös tantárgyak miatt az oktatás racionalizálása) történt meg a fakultáson. Még ugyanebben az évben az új OKJ-hoz igazodva a felsőfokú szakképzés terén is megtörtént a tantervek, képzési programok, tematikák áttekintése, aktualizálása ben egy nagyszabású tananyagfejlesztésre, tartalmi átalakításra került sor az alapszakokon, a képzéseket gazdaságosabbá, illetve még jobban gyakorlatorientálttá téve ban a fakultás a jogelőd kar révén részese volt a Tessedik Sámuel Főiskolára kiterjedő második körös intézményi akkreditációnak. A Magyar Akkreditációs Bizottság mind a fakultást, mind az oktatott szakokat minőségi szempontból megfelelőnek találta és realitásként jelentkező javaslatként fogalmazta meg a kari státusz visszaszerzésének kezdeményezését [12]. Ezt a javaslatot sajnos a mezőtúri szervezet már nem realizálhatta ban az intézmény egy újabb akkreditációs, ún. minőségvizsgálati eljáráson is átesett, mely szintén a minőségi szempontok szerinti értékelést helyezte előtérbe [6]. A MAB újabb nyolc évre, 2016-ig akkreditálta a főiskolát tavaszán a MAB párhuzamos program-akkreditációs eljárásban értékelte a Szolnoki Főiskola agrár képzési területen, három alapszakon folyó képzéseit. A MAB plénuma decemberben az intézetre alapvetően pozitív határozatot hozott. 123

3 Jelentős lépést tett az intézmény a főiskola segítségével a minőségirányítási rendszer kialakításának irányába is, ami a MAB akkreditációkat is segítette. A 2006 szeptemberében lezajlott audit eredményeképpen megtörtént az ISO 9001:2000 rendszer kiterjesztése a fakultásra ban újabb 3 évre újította meg az ÉMI-TÜV Süd nemzetközi tanúsító szervezet a minőségirányítási rendszer tanúsítványát ben az Integrált Minőség- és Környezetirányítási rendszert tanúsították a Szolnoki Főiskolán, amely az ISO 9001:2008 Minőségirányítási Rendszer (MIR) és az ISO 14001:2005 Környezetirányítási Rendszer (KIR) szabvány alapján épül fel. Az ország demográfiai helyzetében bekövetkezett kedvezőtlen folyamatok hatása nem kerülte el a főiskolát sem. A felvételi rendszer jelentős változása is előnytelenül érintette a kisebb és vidéki intézményeket. Évről-évre csökkenő tendenciát mutat a szakokra jelentkezők száma, és ezzel párhuzamosan a felvételt nyert hallgatók száma is visszaesett (országosan is megfigyelhető trend volt, hogy az agrár képzési területen visszaszorultak a jelentkezések). A hallgatói létszámcsökkenésből adódóan a fakultás hiánya 2008 évtől az előző évekhez viszonyítva nagymértékben növekedett. Ennek következtében a fakultási szintű üzemeltetés a mezőtúri alma materben a költségtakarékos működtetés (2006-ban a korábbiakhoz képest kevesebb számú öt tanszék létrehozása összevonással, átszervezéssel, a vezetők számának csökkentése, illetve 2008-ban és 2009-ben létszámleépítés végrehajtása) ellenére is gyakorlatilag finanszírozhatatlanná vált, ezért a főiskola a két telephelyen működő fakultási rendszerről a 2009/2010-es tanévben áttért az intézeteken alapuló szervezeti modellre [7]. Az intézetek nagyrészt meghatározott szakmai területeken működtek, s az oda kapcsolódó szakokat is gondozták. Az intézeteken belüli tanszékek szakmai csoportok, nem pedig gazdálkodó egységek voltak. A mezőtúri oktatási szervezeti egységek különböző intézetek alá tartoztak: a Vidékfejlesztési és Tájgazdálkodási Tanszék a Gazdaságfejlesztési Intézetbe (megbízott intézetvezető Hekliné Dr. Herbály Katalin, főiskolai tanár), a Mezőgazdasági Tanszék és a Gépészeti Tanszék az Agrárgazdálkodási Intézetbe (mb. intézetvezető Dr. Krizsán József, főiskolai docens, rektorhelyettes), az Alapozó és Műszaki Tanszékből kivált Műszaki Tanszék az Üzleti és Műszaki Innovációs Intézetbe [10]. A Gazdaságtani Tanszék megszűnt és oktatói két másik szolnoki szakmai tanszékhez kerültek szintén ez utóbbi intézeten belül. Nagy erőfeszítések ellenére sem sikerült azonban az évek során felhalmozódott gazdálkodási gondokat kiváltó okokat csökkenteni vagy megszüntetni. Veszteséges tevékenysége már-már kockáztatta a képzőhely folyamatos napi működését, ezért a mezőtúri képzés 2010 nyarán költségmegtakarítási és működésracionalizálási célból a szolnoki telephelyre költözött [8]. A szakjain tanuló hallgatók elméleti képzése szeptembertől szintén itt kezdődött meg (már 2009 őszén két alapszak műszaki menedzser, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök, valamint négy Szolnokra is meghirdetett és indított felsőfokú szakképzési szak első évfolyamos hallgatói is a tiszaligeti Campusban teljesítették az első szemesztert), csak bizonyos gyakorlati képzések (amelyek laboratóriumi és egyéb tárgyi feltételei ezt indokolták) folytak még egy évig Mezőtúron. A gyakorlati oktatás többi része együttműködési megállapodás alapján szolnoki szakközépiskolai laborháttérrel történik. Miután 2010 szeptembere (a mezőtúri felsőoktatás megszüntetése) óta két alapszakon (mezőgazdasági mérnök, továbbá gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök) sem indult első évfolyam nappali tagozaton annak ellenére sem, hogy a mezőtúri képzési helyszínhez viszonyítva Szolnokon (infrastruktúra szempontjából) kedvezőbb körülmények között folyik az okta- 124

4 tás, illetve 2012-ben már csak egyedül a műszaki menedzser szakra vettek fel jelentkezőket, így mára sajnos nagyon kis hallgatói létszámmal működő, kevés hallgatót kibocsátó intézetté vált. Ennek következtében a személyi állomány is eltávozás, nyugdíjba vonulás, prémium éves programban való részvétel, stb. miatt jelentősen meggyengült október 1 óta a kezdeti ötből már csak három jelentősen átalakított intézet működik a főiskolán [11]. A még meglévő két összevont tanszék (Agrár- és Vidékfejlesztési Tanszék, Műszaki és Gépészeti Tanszék) alkotja a Műszaki és Agrárgazdálkodási Intézetet (intézetvezető Dr. Herbály Katalin, főiskolai tanár), mintegy jogutódjaként a volt mezőtúri tanszékeknek. Műszaki és Gépészeti Tanszék AZ INTÉZET SZERVEZETI EGYSÉGEI A jelenlegi Műszaki és Gépészeti Tanszék többszöri összevonás és szervezeti átalakítás után jött létre október 1-jén a Műszaki Tanszék, valamint a Gépészeti Tanszék egyesítésével. A tanszék két alapszakért felelős (műszaki menedzser BSc szak, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök BSc szak). Ezen kívül a tanszéki oktatók a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc, valamint a mezőgazdasági mérnök BSc szakos hallgatók képzésében, továbbá felsőfokú szakképzéseken, illetve szakirányú továbbképzéseken résztvevő hallgatók oktatását is végzik. Az elmélyült elméleti diszciplínákon túl a gyakorlatorientált ismeretek megszerzéséhez is hozzásegíti hallgatóit a tanszék annak érdekében, hogy a munkaerőpiacra piacképes diplomával léphessenek ki. A tanszék az oktatási tevékenység végzése mellett nagy jelentőséget tulajdonít a kutatási tevékenységnek. Oktatói számos kutatási témát művelnek. A Műszaki Tanszék rövid története A Mezőgazdasági Gépek Üzemfenntartása Tanszék (belső átszervezések során január 1. és július 31. között Üzemfenntartási és Ökonómiai Tanszék keretén belül működött) neve január 1-jétől Karbantartás Tanszékre változott. A tanszék vezetését 1988-tól 2006-ig Dr. Vermes Pál főiskolai tanár látta el, aki évekig főigazgató-helyettes és főigazgató, majd január 1-től, a Szolnoki Főiskolával történt integrációs megállapodás után, december 31-ig általános rektorhelyettes is volt [13] január 25-től a Műszaki Alapozó Tárgyak Tanszék és a Mezőgazdasági Erőgépek Tanszék egy részének összevonásával jött létre a Mezőgépészeti Szakmai Alapozó Tárgyak Tanszék, melynek vezetője 1994-ig Dr. Horváth József főiskolai docens lett. A tanszék között Dr. Nagy János, majd február 14-ig Dr. Bíró István főiskolai tanár (aki december 31- ig oktatási rektorhelyettes, majd január 1-től április 15-ig fakultásigazgató is volt) vezetésével működött. A tanszék 1998-ban vette fel a Matematika és Informatika Tanszék nevet nov. 1-jével a Karbantartás Tanszék összevonásra került a Matematika és Informatika Tanszékkel. Az új tanszék neve Alapozó és Műszaki Tanszék február 15-től a tanszék vezetését Dr. Szűcs Sándor főiskolai tanár, az addigi tanszékvezető-helyettes vette át, aki egy rövid megszakítástól eltekintve szeptember 30-ig vezette a tanszéket, melynek neve január 1-től Műszaki Tanszékre változott. 125

5 A Gépészeti Tanszék rövid története Szolnoki Tudományos Közlemények XVI. Az 1987/88-as tanévtől a Mezőgazdasági Erőgépek Tanszék és a Mezőgazdasági Munkagépek Tanszék egyesülésével jött létre a Növénytermesztési Gépek Szerkezete és Üzemeltetése Tanszék [3]. A tanszék vezetője július 1-ig Dr. Sinóros-Szabó Botond főiskolai tanár volt, majd a tanszék vezetését ezt követően Dr. Gulyás László (2001-től a főiskola oktatási rektorhelyettese) látta el 2005 végéig. E tanszék elnevezése 1998-ban változott meg, s lett Géptani Tanszék tól Dr. Dávidházy Gábor főiskolai tanár vette át a tanszék vezetését. Az Üzemtechnika Tanszék szeptember 1-jén alakult Üzemgépészeti Tanszék néven tól Állattartási Gépek Szerkezete és Üzemeltetése, majd január 1-jével Üzemtechnika név alatt végezte tevékenységét. A tanszékalapító tanszékvezető Dr. Vigh Pál főiskolai tanár, igazgató volt között Dr. Patkós István, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, a főiskola igazgatója (majd főigazgatója) volt a tanszék vezetője között Dr. Mityók András főiskolai docens, 1997-től Dr. Erényi Albert főiskolai tanár vezette a tanszéket haláláig február 1-től ismét Dr. Mityók András főiskolai tanár kapott megbízást a tanszék vezetésére, s látta el e feladatot október 31-ig. A Szolnoki Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Fakultásán végrehajtott tanszéki integrációk eredményeként a Fakultás Géptani és Üzemtechnika Tanszékének egyesülésével november 1-jén jött létre a Gépészeti Tanszék január 1-től az új tanszék (addig megbízott) vezetője Dr. Dávidházy Gábor főiskolai tanár lett, aki december 15-ig, nyugdíjba vonulásáig töltötte be ezt a tisztet. A tanszék vezetését január 1-től ideiglenesen, majd május 1-től már kinevezettként Dr. Farkas Ferenc főiskolai tanár (aki 2009-ben megbízott fakultásigazgatóhelyettes is volt) vette át, és a Műszaki Tanszék, illetve Gépészeti Tanszék egyesítése után január 31-ig irányította a jelenlegi tanszéket. Majd február 1-jétől újra Dr. Szűcs Sándor főiskolai tanár kapott bizalmat a Műszaki és Gépészeti Tanszék vezetésére. A tanszék jelenlegi személyi állománya Kinevezett oktatók Név: DR. SZŰCS SÁNDOR (1948) Munkakör, beosztás: főiskolai tanár (2006-) tanszékvezető (2011-) Végzettség: okl. gépészmérnök (BME, 1971) okl. közl. mat. és számítástechnikai szakmérnök (BME, 1976) Fokozat: egyetemi doktor (GATE, 1985) doktor (Ph.D.) (GATE, 2004) (műszaki tudomány) gyártástechnológia, minőségirányítási rendszerek Név: DR. DÁVIDHÁZY GÁBOR (1948) Munkakör, beosztás: főiskolai tanár (1999-) Végzettség: okl. mg. gépészmérnök (GATE, 1972) Fokozat: egyetemi doktor (GATE, 1982) doktor (Ph.D.) (GATE, 1998) (műszaki tudomány) mezőgazdasági munkagépek, gépüzemeltetés, itatóberendezések Név: DR. GULYÁS LÁSZLÓ (1952) Munkakör, beosztás: főisk. tanár (-2005, ), tud. főmunkatárs ( ) Végzettség: okl. mg. gépészmérnök (GATE, 1976) okl. energiagazdálkodási szakmérnök (GATE, 1982) 126

6 Fokozat: egyetemi doktor (GATE, 1985) doktor (Ph.D.) (DATE, 1999) (agrártudomány) mg. erőgépek, termékfeldolgozás, szárítás Név: DR. VERMES PÁL (1942) Munkakör, beosztás: főiskolai tanár (1999-) Végzettség: okl. gépészmérnök (BME, 1966) okl. gépipari gazdasági mérnök (BME, 1976) Fokozat: egyetemi doktor (GATE, 1986) doktor (Ph.D.) (GATE, 1998) (műszaki tudomány) karbantartás-szervezés, gépek vevőszolgálata Név: PROF. DR. HABIL ALBERT SÁNDOR (1943) Munkakör, beosztás: tudományos főmunkatárs (2010-) Végzettség: okl. gépészmérnök (Kassai Műszaki Egyetem, 1966) Fokozat: doktor (Ph.D.) (Pozsonyi Műszaki Egyetem, 1989) neveléstudományok kandidátusa (C.Sc.) (1990) habilitált egyetemi docens (Szlovák Műszaki Egyetem, 1997) gépelemek, minőségbiztosítás, gépészettan oktatásának módszertana Név: DR. CZIFRA GYÖRGY (1960) Munkakör, beosztás: főiskolai docens (2012-) Végzettség: okl. gépészmérnök (Brünni Műszaki Egyetem, 1984) Fokozat: hajóépítőmérnök (Pozsonyi Műszaki Egyetem, 1990) doktor (Ph.D.) (SZME, 2008) (gépészeti technológiák, anyagtudomány) géptan, gyártástechnológia, informatika Név: FEKETE ISTVÁN (1956) Munkakör, beosztás: főiskolai docens (2006-) Végzettség: okl. gépészmérnök (BME, 1981) gépelemek, géptervezés, épületgépészet, energiagazdálkodás Név: LIBOR JÓZSEF (1962) Munkakör, beosztás: főiskolai docens (2006-) Végzettség: okl. gépészmérnök (Nehézipari Műszaki Egyetem, 1985) okl. mérnöktanár (BME, 1992) okl. közoktatásvezető (BME, 1999) forgácsolástechnológia, CNC-technológia Név: ORSZÁG LÁSZLÓ (1958) Munkakör, beosztás: főiskolai adjunktus (1988-) Végzettség: okl. mg. gépészmérnök (GATE, 1988) mg. vállalkozások tervezése, logisztika, management Név: OLÁH BÉLA (1979) Munkakör, beosztás: főiskolai tanársegéd (2010-), főiskolai adjunktus ( ) Végzettség: okl. gépészmérnök (ME, 2002) logisztika Név: VAS FERENC (1954) Munkakör, beosztás: mestertanár (2008-) KIR vezető (2011-) Végzettség: okl. mg. gépészmérnök (GATE, 1978) okl. agrár-gépész gazdasági szakmérnök (GATE, 1986) diagnosztika, környezetvédelem 127

7 Tanszéki adminisztrátor Szolnoki Tudományos Közlemények XVI. Név: BIRÓ GIZELLA (1954) Munkakör, beosztás: tanszéki ügyintéző (2011-) Végzettség: vegyészüzemmérnök (Veszprém, 1976) középfokú menedzser (1994) A tanszéki oktatómunkában részt vesz Név: KLAJBAN KÁROLY (1960) Munkakör, beosztás: tűz és munkavédelmi főelőadó (2010-) Végzettség: mg. gépészmérnök (DATE MGFK, 1981) felsőfokú energetikus (NIM, 1987) állattartás gépei, épületgépészet A tanszék koordinálja a Gépüzemfenntartó (felelős: Dr. Szűcs Sándor főiskolai tanár), a Járműgépész (felelős: Dr. Gulyás László főiskolai tanár) és a Gépgyártó (felelős: Dr. Szűcs Sándor főiskolai tanár) szakirányok, illetve a Műszaki logisztika specializáció oktatásával járó feladatokat. A műszaki menedzser, valamint a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök szak szakfelelősi feladatait is e tanszék oktatói, Dr. Szűcs Sándor és Dr. Gulyás László főiskolai tanárok látják el. Az előbbi szak gyakorlatfelelősi teendőit szintén Dr. Szűcs Sándor végzi, míg az utóbbi szak hallgatói a hetesi gyakorlat, a nyári gyakorlat és a féléves öszszefüggő gyakorlat (gyakorlatfelelős: Oláh Béla főiskolai tanársegéd) szervezésében vesznek részt. A felsőfokú szakképzési (FSZ) szakok szakfelelőse Libor József főiskolai docens. A tanszék gondozza a szakirányú továbbképzési szakok közül az alternatív energetikai szakmérnök (szakfelelős: Dr. Gulyás László főiskolai tanár), az épületgépészeti szakmérnök (szakfelelős: Fekete István főiskolai docens) és a hulladékgazdálkodási szakmérnök képzéseket. A tanszéki oktatók jelentős részvételével működik a május 5-én alakult DAB Műszaki Szakbizottság Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Agrár-műszaki Tagozata (elnök: Dr. Szűcs Sándor, titkár: Oláh Béla), ami a tudományos szakmai közéletben végzett tevékenység egyik legnagyobb sikere. Az előző évkönyv megjelenése óta a jogelőd tanszékekről eltávozott oktatók Matematika és Informatika Tanszék Dr. Bíró István Ph.D. főiskolai tanár (2009) Csapó László főiskolai adjunktus (2006) Deák László főiskolai adjunktus (2008) Fülepné Györfi Magdolna főiskolai adjunktus (2006) Ácsné Török Katalin mestertanár (2010) Andrássy István főiskolai tanársegéd (2009) Szendrei István főiskolai tanársegéd (2008) Horváth Enikő főiskolai tanársegéd (2008) Géptani Tanszék Prof. Dr. habil Patay István C.Sc. egyetemi tanár (2004) Dr. Farkas Ferenc Ph.D. főiskolai tanár (2011) Balogh Jenő műszaki tanár (2005) Fülep István mérnöktanár (2011) Gábor Gyula szakoktató (2006) Keresztes Zsigmond szakoktató (2006) 128

8 Maczkó Lajos szakoktató (2007) Megyeri József tanszéki mérnök (2003) Karbantartás Tanszék Dr. Györki János főiskolai adjunktus (2006) Bencsik Antal szakoktató (2006) Szolnoki Tudományos Közlemények XVI. Üzemtechnika Tanszék Dr. Mityók András Ph.D. főiskolai tanár (2007) Dr. Győrfi György főiskolai docens (2007) Dr. Kerepeszki István főiskolai docens (2006) Rácz Csaba műszaki oktató (2008) Agrár- és Vidékfejlesztési Tanszék A október 1. óta működő integrált Agrár- és Vidékfejlesztési Tanszék (vezető: Dr. Herbály Katalin, főiskolai tanár) a Mezőgazdasági Tanszék, valamint a Vidékfejlesztési és Tájgazdálkodási Tanszék összevonásával jött létre [14]. A Műszaki és Agrárgazdálkodási Intézethez tartozó Agrár- és Vidékfejlesztési Tanszék a mezőgazdasági mérnöki, illetve a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök alapképzési szakok 2010-ben átalakított és az intézményi szenátus által elfogadott tantervének megfelelően az agrár és tájgazdálkodás területen folyó oktatómunkát koordinálja. A tanszék oktatói e két szak hallgatóinak oktatásán kívül részt vesznek a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök BSc, illetve a műszaki menedzser BSc szakos hallgatók képzésében, továbbá a felsőfokú szakképzéseken, valamint szakirányú továbbképzéseken résztvevők oktatásában. A tanszék az elméleti ismereteken túl a gyakorlati ismeretek megszerzéséhez is igyekszik hozzásegíteni hallgatóit, ennek érdekében egyes tantárgyak keretében tanulmányutakat, üzemlátogatásokat szerveznek. A főiskola a Közép-Kelet Európai Vidékfejlesztő Központ egyik alapító tagja. E szervezet lehetőséget kínál a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök szak oktatóinak és hallgatóinak a bekapcsolódásra nemzetközi vidékfejlesztési projektekbe. Az intézmény tagja a Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos Egyesületnek, valamint az Agrár és Falusi Ifjúsági Körök Jász-Nagykun-Szolnok megyei Egyesületének, amely szervezetek keretein belül több hallgató vesz részt külföldi szakmai tanulmányúton. A jogelőd tanszékek rövid története A főiskolai szintű mezőgazdasági mérnökképzés évi bevezetésekor a mezőgazdasági szak képzését az 1986-ban megszűnt Mezőgazdasági Tanszék vállalta fel (tanszékvezetőnek Dr. Lengyel Lajos egyetemi docenst nevezték ki, aki 1997-ig látta el ezt a feladatot). Az Országos Akkreditációs Bizottság 1994-es értékelésében leírt ajánlások, valamint a működő és tervezett alapképzési szakok igényeit figyelembe véve január 1-jétől a Mezőgazdasági Tanszékből három új tanszék létesült. A Növénytermesztési Tanszék (vezetője 2003-ig Dr. Nagy Jenő főiskolai tanár, utóda 2006-ig Lévai Kálmán főiskolai adjunktus lett), az Állattenyésztési Tanszék Dr. Nagy Imre főiskolai tanár (akit 2003-tól előbb Dr. Tóth István, majd 2005-től Dr. Csorbai Attila követett) és a Tájgazdálkodási Tanszék Dr. Tóth Albert vezetésével. Ez utóbbi tanszék 2000 szeptemberétől a tájgazdálkodási mérnök szakos hallgatók szaktanszéke volt, amely szakon a Bologna folyamat következtében 2008-ban végzett az utolsó évfolyam. Ugyanakkor 2006-tól párhuzamosan beindult a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc képzés. 129

9 A Mezőgazdasági Tanszék (tanszékvezető: Dr. Jakab Péter főiskolai docens) november 1-jén létesült a Növénytermesztési Tanszék és az Állattenyésztési Tanszék újbóli egyesítésével. A Vidékfejlesztési és Tájgazdálkodási Tanszék szintén 2006-ban alakult a korábbi Tájgazdálkodási Tanszék kollektívájából (Dr. Kalmárné Dr. Vass Eszter főiskolai tanár irányításával, aki 2003-tól a jogelőd tanszéken is betöltötte e tisztséget). A névváltozásokat az integráció, és a mezőgazdasági mérnök, illetve a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök (BSc) szakok elindítása indokolta től Hekliné Dr. Herbály Katalin vette át az utóbbi tanszék vezetését és végzi a 2010-es összevonások után a mai napig is. A tanszék jelenlegi személyi állománya Kinevezett oktatók Név: DR. HERBÁLY KATALIN (1957) Munkakör, beosztás: főiskolai tanár (2006-) intézetvezető (2010-) tanszékvezető (2009-) Végzettség: mg. gépész üzemmérnök (DATE MGFK, 1980) okl. mg. gépészmérnök orosz-magyar szakfordító (GATE, 1984) Fokozat: okl. mérnök-közgazdász (BKE, 1990) doktor (Ph.D.) (BKÁE, 2002) (agrár-közgazdasági tudomány) közgazdaságtan, vidékfejlesztés Név: DR. DENCSŐ ISTVÁN (1954) Munkakör, beosztás: főiskolai docens (2012-), f. adjunktus ( ), f. tanársegéd ( ) Végzettség: okl. agrármérnök (DATE, 1978) biotechnológus szakmérnök (BME, 1987) Fokozat: mg. tudomány kandidátusa (C.Sc.) (GATE, 1992) kertészet, genetika, növénytermesztés Név: BAZSÁNÉ DR. SZABÓ MARIANNE (1965) Munkakör, beosztás: főiskolai docens (2010-) Végzettség: okl. biológus, biológiatanár (Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1989) Fokozat: intézetvezetői okl szakpedagógus (BME, 2012) doktor (Ph.D.) (DE és Universite Rennes, 1998) (biológia tudomány) tájvédelem, tájökológia, vízi ökológia, sejtbiológia Név: DR. BAKOS BÉLÁNÉ (1954) Munkakör, beosztás: mestertanár (2010-) Végzettség: okl. vállalatgazdasági agrármérnök (GATE, 1993) okl. mg. mérlegképes könyvelő (GATE, 1993) Tanszéki adminisztrátor mg. környezetgazdálkodási szakmérnök (DATE MVVK, 1996) biológia, ökológia Név: HEGEDŰSNÉ SZABÓ ERZSÉBET (1964) Munkakör, beosztás: tanszéki adminisztrátor (1998-) Végzettség: közgazdasági szakközépiskola (1983) A tanszék koordinálja a Környezetvédelmi- és tájgazdálkodási szakirány (felelős: Dr. Herbály Katalin főiskolai tanár), valamint a Gazdálkodó specializáció (felelős: Dr. Dencső István főiskolai docens) oktatásával járó feladatokat. A mezőgazdasági mérnök, illetve a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök szak szakfelelősi feladatait is e tanszék oktatói Dr. Dencső 130

10 István főiskolai docens és Dr. Herbály Katalin főiskolai tanár látják el. A mezőgazdasági mérnök szak gyakorlatfelelősi teendőit Dr. Dencső István főiskolai docens végzi, míg a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök szakét Dr. Bakos Béláné mestertanár intézi. A tanszék felel a szakirányú továbbképzési szakok közül a vadgazdálkodási szakmérnök és a vízgazdálkodási szakmérnök (szakfelelős: Bazsáné Dr. Szabó Marianne főiskolai docens) képzésekért. Az oktatás mellett kiemelt jelentősége van a kutatási tevékenységnek. A tanszék oktatói igen sokféle kutatási témában vesznek részt. A tanszéki dolgozók jelentős közreműködésével alakult meg az MTA DAB JNSZ Megyei Szakbizottságának a Jászkunság és Középalföldi kutatások munkabizottsága (társelnök: Dr. Tóth Albert, titkár: Dr. Herbály Katalin) 2011 tavaszán. Az oktatási profil bővülése mellett az alábbi témákkal tágult az új tanszék kutatási profilja: hátrányos helyzetű kistérségek felzárkózás esélyeinek vizsgálata, megújuló energiaforrások hasznosításának lehetőségei adott kistérségben, a mezőgazdaságra alapozott kistérségi programok vizsgálata, tájsebek és felszámolásuk lehetőségei, falusi turizmus vonzáskörének fejlesztési lehetőségei, bányatavak rekultivációjának lehetőségei, mezőgazdasági, élelmiszeripari hulladékok újrahasznosítási lehetőségei, a magyar mezőgazdasági termékek piacra jutási lehetőségei az Európai Unió tagországaiban, a turizmus kiemelten a falusi, az agro- és ökoturizmus kapcsolata a mezőgazdasági termeléssel, a tájadottságra alapozott idegenforgalmi, vidékfejlesztési lehetőségek kihasználása. Dr. Jakabné Nagy Piroska gazdasági tanár jelenleg GYES-en van. Az előző évkönyv megjelenése óta a jogelőd tanszékekről eltávozott oktatók Növénytermesztési Tanszék Prof. Dr. habil Nagy Jenő Ph.D. főiskolai tanár (2005) Dr. Patay Istvánné főiskolai adjunktus (2002) Lévai Kálmán főiskolai adjunktus (2007) Dr. Bakos Béla mestertanár (2009) (elhunyt) Paszternák Ferenc gazdasági tanár (2007) M. Nagy Imre szakoktató (2007) Állattenyésztési Tanszék Dr. Nagy Imre főiskolai tanár (2004) Dr. Tóth István főiskolai docens (2005) Dr. Ducza Lajos főiskolai docens (2004) Veresné Szarka Margit tanszéki mérnök (2006) Tájgazdálkodási Tanszék Dr. Kalmárné Dr. Vass Eszter Ph.D. főiskolai tanár (2009) Szabó Emese gazdasági tanár (2012) 131

11 Az utóbbi évek intézethez köthető pályázatos K+F+I témái Pályázat címe, szerződés száma Támogató Támogatás összesen (Ft) Szervezeti egység(ek), témavezető Kezdés ideje A növényvédőszer kijuttatás csökkentésének alkalmazástechnológiai lehetőségei Kutató-Fejlesztő Osztály, Tájgazdálkodási OTKA T OTKA Tanszék Dr. Kalmár Imre Mikrobiológiai technológiák fejlesztése környezeti szennyezések csökkentésére és felszámolására NKFP3A/037/2004 Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutató-Fejlesztő Osztály, Tájgazdálkodási Tsz / Dr. Kalmár Imre Kutatáshasznosítási Iroda Növényi alapú biohajtóanyagok előállítási feltételeinek kidolgozása és környezetvédelmi célú felhasználásának megszervezése (különös tekintettel a növényolajokra) NKFP-4-63/2004 Kutatás-fejlesztési Pályázati és Géptani Tanszék Kutatáshasznosítási Iroda Dr. Farkas Ferenc Mikrobiológiai technológiák fejlesztése környezeti szennyezések csökkentésére és felszámolására NKFP3A/037/2004 OM 00360/2004 RO-24/2005 TéT OMFB-00762/2006 Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda Vibrációs magtisztítás Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Román-magyar TéT Kutató-Fejlesztő Osztály Dr. Kalmár Imre Alapozó és Műszaki Tanszék Dr. Bíró István Befejezés ideje Biomasszára alapozott, komplex, kapcsolt hő- és villamosenergia előállítási technológia Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutató-Fejlesztő Osztály, Vidékfejlesztési és Tájgazdálkodási NKFP /2005 Kutatáshasznosítási Iroda OM-00040/2007 Jedlik Ányos program Tanszék Dr. Kalmár Imre Mobil energiafű- és gabonaszalma aprítógép prototípus kifejlesztése a mezőgazdasági biomassza energetikai hasznosíthatósága érdekében BAROSS OMFB-01103/2006 Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda Baross Gábor program Kutató-Fejlesztő Osztály Dr. Kalmár Imre Nemzedékek kutatóúton A Szolnoki Főiskola Mezőgazdasági Fakultása és a civil szervezetek együttműködése az Északalföld jövőjéért Kutató-Fejlesztő Osztály, Vidékfejlesztési és Tájgazdálkodási Tsz ROP /1.- Nemzeti Fejlesztési Ügynökség /36 Dr. Krizsán József Piacbővítő, hozzáadott érték növelő termékfejlesztés új, mezőgazdasági termék-feldolgozási technológia kidolgozásával, helyi hasznosításával EA_KUTF_05- BIOAPR07 AVOP /6.07 Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda Baross Gábor program Kutató-Fejlesztő Osztály, Vidékfejlesztési és Tájgazdálkodási Tanszék Dr. Kalmár Imre Kecske- és juhállomány növelésének lehetőségei az ősgyepek védelmében Kutató-Fejlesztő Osztály, Állattenyésztési Tanszék Dr. Krizsán FVM/MVH AVOP LEADER+ pályázat József Környezeti nevelési program a Szolnoki Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Fakultás partner-középiskolái számára KEOP-6.1.0/A Környezetvédelmi és Vízügyi Dr. Futó Zoltán Minisztérium Fejlesztési Ig. A Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész évi központi kerete terhére a felsőoktatási intézményekben a gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztését szolgáló beruházás támogatása I. KT-FO Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet Alapozó és Műszaki Tanszék Dr. Szűcs Sándor A Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész évi központi kerete terhére a felsőoktatási intézményekben a gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztését szolgáló beruházás támogatása Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet tési és Tájgazdálkodási Gépészeti Tanszék, Vidékfejlesz- KT-FO II Tsz. 132

12 Pályázat címe, szerződés száma Támogató Támogatás összesen (Ft) Szervezeti egység(ek), témavezető Kezdés ideje Ország László A Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész évi decentralizált kerete terhére a szakképzés fejlesztését szolgáló eszközbeszerzés támogatása Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet DT-EA/3/026/ Gépészeti Tanszék Oláh Béla Növényvédőszer megtakarítást lehetővé tevő permetezőgép fejlesztése és prototípus előállítás EA_KFI-07-permetez OMFB-01043/2009 Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Baross Gábor program Kutató-Fejlesztő Osztály, Vidékfejlesztési és Tájgazdálkodási Tsz Dr. Kalmár Imre Nagy Valéria Befejezés ideje Mobil bioreaktor és mérőrendszer kifejlesztése helyszíni biogáz előállítási technológiai kísérletekhez Kutató-Fejlesztő Osztály, Vidékfejlesztési és Tájgazdálkodási Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Baross Gábor EA_KFI_07-bioreakt OMFB-00931/2009 Tanszék Dr. Kalmár Imre Szabó program Emese Túravezető képzés Jász-Nagykun-Szolnok megyében NA HU /NA/2008-3/ÖP-1 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Környezetvédelmi alap (Norvég Alap) Agrárgazdálkodási Intézet, Pályázati Iroda Pongráczné Dr. Barancsi Ágnes Biogáz előállítása villamos energia, melegvíz és fűtés céljára 314 Agrárgazdálkodási Intézet, Pályázati Iroda Dr. Krizsán József Norvég Alap Környezettudatos oktatás és szemléletformálás a szolnoki kistérség gyermekei és diákjai számára, a táborok szervezésével, a kerékpáros közlekedés, és a túrázás feltételrendszerének javításával Szolnok Megyei Jogú Város Agrárgazdálkodási Intézet, Pályázati Iroda Dr. Krizsán József NA Önkormányzata Környezetvédelmi alap (Norvég Alap) Az intézet professor emeritusai Név: DR. PATKÓS ISTVÁN (1932) Munkakör, beosztás: professor emeritus (1997-) Végzettség: okl. mg. gépészmérnök (GATE, 1957) Fokozat: egyetemi doktor (GATE, 1972) mg. tudomány kandidátusa (C.Sc.) (GATE, 1972) állattartás technológiai és műszaki fejlesztése Név: DR. HABIL LENGYEL LAJOS (1937) Munkakör, beosztás: professor emeritus (2007-) Végzettség: okl. agrármérnök (Mg. Akadémia, 1960) okl. öntözőgazdálkodási szakmérnök (GATE, 1966) Fokozat: egyetemi doktor (GATE, 1967) mg. tudomány kandidátusa (C.Sc.) (1973) habilitált doktor (GATE, 1997) (közgazdaságtudományok) agrárökonómia Név: DR. TÓTH ALBERT (1941) Munkakör, beosztás: professor emeritus (2011-) Végzettség: biológia-földrajz szakos középiskolai tanár (KLTE, 1964) Fokozat: egyetemi doktor (KLTE, 1983) biológiai tudományok kandidátusa (C.Sc.) (MTA, 1997) ökológia, táj- és természetvédelem 133

13 Tangazdaság Szolnoki Tudományos Közlemények XVI. A tangazdaság a Peresi-Holtág a Kárpát-medence harmadik legnagyobb holtág rendszerének Sárkányfoki-zugában található. A 46-os útról érhető el: elhagyva Mezőtúrt (Budapest felől érkezve) jobbra, dél felé az aszfaltos mellékútra letérve. A főiskola peresi tangazdasága növénytermesztési és állattenyésztési tevékenységével a gyakorlatorientált agrár és műszaki oktatás és kutatás megvalósításában játszik szerepet [20]. 162 ha szántó művelési ágú földterületen ökológiai szántóföldi növénytermesztés, 13 ha gyep művelési ágú földterületen ökológiai gyepgazdálkodás, 4 hektáron erdőgazdálkodás folyik. Emellett permanensen több mint száz egyedből álló magyar merinó fajtájú, törzskönyvezett anyajuh állománnyal törzstenyésztést folytatnak, valamint 8 db Furioso - North Star (vagy ismertebb nevén mezőhegyesi félvér) fajtájú törzskönyvezett kancaállománnyal szintén törzstenyésztés, mint mezőgazdasági termelő tevékenység folyik. Szervezett keretek között rendszeresen vesznek részt hallgatók a napi folyamatokban (ahol az ökológiai szántóföldi növénytermesztés legkorszerűbb műveleteit is gyakorolhatják), gyakorlati bázisként funkcionál a hetesi és nyári szakmai gyakorlatok, továbbá a képzési profilhoz kapcsolódó kutatások számára. A tangazdaságban hetesi gyakorlatok rendje szigorúan szabályozott, az előírt összes műveletet valamennyi (gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök, mezőgazdasági mérnök, illetve mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök szakos) hallgatónak gyakorolnia kell. Az utóbbi két év jelentős hallgatói létszámcsökkenése miatt oktatási és kutatási funkciója csökkent, a termelési funkció került előtérbe, ami önmagában az erőforrás-felhasználás optimalizálása után jövedelmező tevékenység. A rendelkezésre álló erő- és munkagép állomány korszerű. A speciális tevékenység a főiskola szervezetébe integrált, gazdálkodási szempontból a Gazdasági és Műszaki Igazgatóság, oktatási-kutatási szempontból a Műszaki és Agrárgazdálkodási Intézet felügyelete alá tartozik. Szervezési kérdésekben a tangazdaság vezetője önállóan dönt. A tangazdaság jelenlegi személyi állománya Név: TAR MIHÁLY (1955) Munkakör, beosztás: ügyvivő-szakértő, tangazdaság koordinátora (1996-) Végzettség: okl. mg. gépészüzemmérnök (DATE MGFK, 1977) okl. mg. energiagazdálkodási szakmérnök (DATE MGFK, 1984) Általános adatok Növénytermesztési ágazat SZABÓNÉ MARGITAI ÁGNES adminisztrátor FEJES ANTALNÉ gondnok SZILÁGYI ZOLTÁN állatgondozó KEREKES ISTVÁN mg. gépkezelő FEJES VIKTOR mg. gépkezelő KISS ATTILA mg. gépkezelő Szakterületek: vetés, tápanyagellátás, talajművelés, növényvédelem (gyomirtás, kórokozók, kártevők elleni védelem engedélyezett minimális szerhasználattal, mechanikai gyomirtás, integrált növényvédelem), öntözés, betakarítás [16]. A terület (összesen 188,5 ha) megoszlása művelési ágak szerint: 134

14 162 ha szántóföld (99 ha Peres holtág területe körül, 63 ha Vízközi kert rész területén); 13 ha gyep, legelő; 4 ha erdő; 9,5 ha ugar (Peres holtág területe körül). Talajtípus: réti öntés talaj. Vetés szerkezet: 59 ha bio tönköly búza (élelmiszer alapanyag és állati takarmányozás); 31 ha bio napraforgó (élelmiszer alapanyag és állati takarmányozás); 31 ha bio kukorica (élelmiszer alapanyag és állati takarmányozás); 28 ha lucerna (állati takarmányozás); 13 ha zab (állati takarmányozás). A tönkölybúza, napraforgó, kukorica területek ellenőrzését a svájci BIO SUISSE ökológiai, minősítő szervezet végzi. Állattenyésztési ágazat Szakterületek: állatbírálat (az intézmény tagja a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetségének, valamint a Furioso - North Star Lótenyésztő Országos Egyesületének) Juhtartás (magyar merinó) 108 államilag támogatott anyajuh; 34 1 éves kor feletti jerke; 2 tenyészkos. Tartás: mélyalmos. Lótartás (Furioso - North Star). 8 tenyészkanca; 2 két éves mén csikó; 1 herélt mén (fogatos); 1 tenyészmén (államilag kihelyezett fedező mén, a tangazdaság Mezőtúr fedező állomása). Tartás: boksz, csikónevelő mélyalmos. AZ INTÉZETEN KÍVÜLI EGYKORI MEZŐTÚRI OKTATÁSI EGYSÉGEK Gazdaságtani Tanszék január 1-jétől a Gazdaságtani Tanszék megszűnt és oktatói két másik szolnoki szakmai tanszékhez kerültek. Ozsváth Márta, Méhesné Berek Szilvia és Dr. Vizdák Károly egyetemi tanár a Közgazdasági-Pénzügyi Tanszékre (melynek neve október 1-el Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszékre változott), Szűcs Róbert Sándor pedig a Kereskedelmi és Marketing Tanszékre, mely egységek az Üzleti és Műszaki Innovációs Intézet (2010 őszétől Üzleti- és gazdaságfejlesztési Intézet) részei. Az egykori kinevezett oktatók közül napjainkra már csak egy maradt hírmondónak. 135

15 Kinevezett oktató Szolnoki Tudományos Közlemények XVI. Név: DR. SZŰCS RÓBERT SÁNDOR (1981) Munkakör, beosztás: főisk. adjunktus (2011-), f. tanársegéd ( ), gyakornok ( ) Végzettség: okl. közgazdász (Szegedi Tudományegyetem, 2006) közgazdász (Szolnoki Főiskola, 2004) Fokozat: gazdálkodásszervező (KIT, 2004) doktor (Ph.D.) (DE, 2011) (gazdálkodás- és szervezéstudományok) marketing, táplálkozásmarketing Méhesné Berek Szilvia főiskolai tanársegéd jelenleg GYES-en van. Idegennyelvi Lektorátus január 1-től a fakultás Idegennyelvi Lektorátusa egy 2008-as szenátusi döntés értelmében létrehozott Integrált Idegen nyelvi Intézetbe olvadt be. Az intézet 2010 óta az Alapozó Intézet részeként, mint Idegen Nyelvi Tanszék működik. Az egykori mezőtúri kollektívából mára csak ketten maradtak. Kinevezett oktató Név: WEIGERT ZOLTÁN (1966) Munkakör, beosztás: nyelvtanár (1993-) Végzettség: angol szakos középiskolai tanár (JGYTF, 1996; JPTE, 2002) angol nyelv Tanszéki ügyintéző Név: VÁRI LÁSZLÓNÉ (Tóth Mária) (1954) Munkakör, beosztás: ügyviteli munkatárs (1997-) Végzettség: szakközépiskolai érettségi (Dózsa György SZKI, 1986) gép- és gyorsíró angol középfok A tip. nyelvvizsga (2001) nyelvvizsga-szervezés, adminisztráció Az előző évkönyv megjelenése óta a jogelőd tanszékekről eltávozott oktatók Gazdaságtani Tanszék Prof. Dr. habil Vizdák Károly egyetemi tanár (2012) Dr. Lakatos Vilmos C.Sc főiskolai docens (2004) Dr. Király János főiskolai docens (2005) Kis Zoltán főiskolai tanársegéd (2004) Idegennyelvi Lektorátus Bélley Ferencné nyelvtanár (2010) Kunné Szabó Gabriella nyelvtanár (2010) Fasola Adeola nyelvtanár (2010) Gál Sándorné nyelvtanár (2012) Egyéb egységek jelenlegi mezőtúri kötődésű dolgozói Klajbanné Székely Magdolna főelőadó, központvezetőhelyettes Tanulmányi és Oktatászervezési Központ Juhász Margit tanulmányi előadó Tanulmányi és Oktatászervezési Központ Hegedűs Sándor mechanikai műszerész Informatikai Központ 136

16 Varga László számítás-technikus Informatikai Központ Gedei Péterné könyvtáros Könyvtár és Távoktatási Központ Takácsné Bán Erzsébet könyvtáros Könyvtár és Távoktatási Központ Juhász Lászlóné számviteli főelőadó Gazdasági- és Műszaki Igazgatóság Csollák Lajosné gazdasági előadó Gazdasági- és Műszaki Igazgatóság Legezáné Arany Éva ügyintéző Hallgatói Szolgáltatások Központja Gedei Vera koordinátor Hallgatói Szolgáltatások Központja Ország Lászlóné adminisztrátor Rektori Hivatal Az előző évkönyv megjelenése óta a jogelőd egységekről eltávozott vezetők, oktatók Testnevelési Csoport Szabó Gábor testnevelő tanár (2007) Kutató-Fejlesztő Osztály Dr. Krizsán József főiskolai docens (2010) Chif Imre szakoktató (2006) Kötél Antal szakoktató (2012) Szaktanácsadási Osztály Dr. habil Kalmár Imre Ph.D. főiskolai tanár (2010) Vásárhelyi Lajos műszaki oktató (2011) Továbbképzési Osztály Sipos-Józsa Gábor ügyintéző szakértő (2012) Gazdasági Igazgatóság F. Kiss Lajos gazdasági főigazgató helyettes (2009) Főigazgatói Hivatal Botyánszki Mihályné hivatalvezető (2006) Tanulmányi és Oktatástechnikai Osztály Bélley Ferenc osztályvezető (2010) Kollégium Dr. Horváth József főiskolai docens, kollégiumigazgató (2005) Sánta Mihály kollégiumi vezető (2010) A szerző fontosnak tartja megemlíteni azokat az oktatókat is, akik csak 2002 után létesítettek munkaviszonyt, de az már napjainkra különböző okokból megszűnt (zárójelben a munkaviszony kezdete-megszűnése). Dr. Seregi János C.Sc egyetemi tanár ( ) Dr. Futó Zoltán Ph.D. főiskolai docens ( ) Dr. Jakab Péter Ph.D. főiskolai docens ( ) Dr. Csorbai Attila Ph.D. főiskolai docens ( ) (Pongráczné) Dr. Barancsi Ágnes Ph.D. főiskolai docens ( ) Dr. Nagy Valéria Ph.D. főiskolai adjunktus ( ) Dr. Felkai Beáta Olga Ph.D. főiskolai adjunktus ( ) Ozsváth Márta gazdasági oktató ( ) 137

17 AZ INTÉZET ÁLTAL GONDOZOTT SZAKOK Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök szak A képzés célja olyan mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnökök képzése, akik természettudományi, műszaki, gazdasági és humán ismereteik birtokában képesek a gépészeti, műszaki és technológiai berendezések fejlesztési részfeladatainak megoldására, a termelés, gépüzemeltetés irányítási feladatainak végrehajtására, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához [18]. Szakirányok: Járműgépész szakirány, Gépgyártó szakirány, Gépüzemfenntartó szakirány, Műszaki logisztika specializáció. A diplomát szerzett hallgatók képesek, illetve alkalmasak a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékfeldolgozó gépek üzemeltetésére és telepítésére; összetett tervezési munkákban mérnöki közreműködésre; termelési folyamatok előkészítésére, irányítására; műszaki, informatikai, mezőgazdasági és vezetési ismeretek birtokában vállalkozások irányítására; számítógépes hálózatok, egyszerű programok alkalmazására, bővítésére; környezetbarát termelőrendszerek működtetésére, telepítésére; üzemi munka szervezésére, irányítására; szakismeretek átadására, szaktanácsadásra. Mezőgazdasági mérnök szak Olyan mezőgazdasági mérnökök képzése a cél, akik megszerzett természettudományi, műszaki, mezőgazdasági és gazdasági ismereteik birtokában a mezőgazdasági termelés, feldolgozás és gazdálkodás területén általános jártassággal rendelkeznek, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban (MSc.) történő folytatásához. Szakirányok: Környezetvédelmi- és tájgazdálkodási szakirány, Gazdálkodó specializáció A szakot mindazoknak ajánlja az intézmény, akik szeretnének különböző méretű és jellegű mezőgazdasági vállalkozások területén termelői, vezetői, irányítói és szervezési feladatokat ellátni. Szívesen foglalkoznának szakigazgatási feladatok ellátásával, vagy éppen a mezőgazdasági termékek feldolgozásával, kereskedelmével. Megszerzett tudásuk alapján szeretnének a mezőgazdasághoz kapcsolódó gazdasági folyamatok elemzése terén munkálkodni. Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök szak A képzés célja olyan gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a vidéki térségek fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok ellátására, a mezőgazdasági termeléssel, feldolgozással, kereskedelemmel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési és irányítási tevékenységek koordinálására. Az elsajátított ökonómia, menedzsment, regionális és térségi ismereteik birtokában, valamint szakigazgatási feladatok, az agrártermelés sajátosságai és az agrárgazdaság kapcsolatrendszerének ismeretében, ökológiai szemléletük alapján képesek a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelő szakmai munka végzésére. Szakirányok: Környezetvédelmi- és tájgazdálkodási szakirány, Gazdálkodó specializáció. Ez a képzési forma ajánlott mindazoknak, akik EU-s előírásoknak megfelelő piacképes tudást kívánnak szerezni a vidékfejlesztés területén, szeretnének többet tudni a vidéki térségek problémáiról és azok megoldási lehetőségeiről. Végzettségük alapján képesek lesznek feltárni a vidéki térségek problémáit, meghatározni a fejlesztési lehetőségeket, és kidolgozni a fejlesztéshez szükséges dokumentumokat. Tudásuk alapján képesek lesznek kisvállalkozások irányítására, 138

18 közreműködhetnek a tájhasznosítási, öko- és integrált termesztési stratégiák kidolgozásában. Műszaki menedzser szak A műszaki ismeretek hasznosítása a terméktervezésben, gyártásban, üzemeltetésben alkotó munkát jelent. Szakmai szempontból különleges kihívást jelent, hogy a mérnöki alkotások ne csak tervek maradjanak, hanem komplex (műszaki, szervezési, gazdasági) kezelésmóddal ésszerűen, elfogadható ráfordításokkal és megfelelő időpontra meg is valósuljanak. Ez utóbbiban is járatosnak kell lennie a műszaki menedzser szakon végzettnek, így munkája kézzelfogható eredményekkel jár. Megfelelő természettudományi, műszaki tudományi, gazdálkodási és szervezéstudományi ismeretekkel rendelkeznek a termékek és szolgáltatások anyagi, informatikai, pénzügyi és humán folyamatai integrált megoldásához, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban (MSc.) történő folytatásához. Szakirányok: Gépgyártó szakirány, Gépüzemfenntartó szakirány, Műszaki logisztika specializáció. A szak tanterve, a tantárgyi struktúra és az egyes tantárgyak tantárgyi programjai úgy vannak öszszeállítva, hogy a szakon tanuló hallgatók megismerhessék és elsajátíthassák a termelési, szolgáltató folyamatok reál, humán, illetve gazdasági és társadalmi összefüggéseit, a szervezetek működési elveit, a szervezetekben a műszaki, gazdasági és menedzsment jellegű tevékenységeket, azok összefüggéseit, a termelő és szolgáltató vállalkozások alapításához és menedzseléséhez szükséges ismereteket, a kapcsolódó tudományok (pl. szociológia, pszichológia, jog) továbbá a műszaki és menedzsment tudományok határterületeinek elveit és eredményeit, a környezetvédelem, munkavédelem, minőségügy, iparjogvédelem, valamint a fogyasztóvédelem követelményeit. Mezőgazdasági mérnök, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök szak szakirányai Környezetvédelmi és tájgazdálkodási szakirány A vidéknek ha nagyobb távlatból nézzük nem csupán élelmiszer-termeléssel kell foglalkoznia, hanem emellett tekintettel kell lenni a természet-ember viszony harmonikussá tételére morálisan, felelősséggel, a vidék valós értékeinek megismerésére, amelyeket bölcsen, távlatos felelősséggel szabad kiaknázni és fejleszteni kell. A szakirány olyan gyakorlati szakemberek képzését célozza, akik megfelelő szakismerettel, komplex látásmóddal rendelkeznek és felelősségteljesen, körültekintően avatkoznak be az élő rendszerekbe és dolgoznak a vidék felemelkedéséért. A végzett hallgatók képesek lesznek a környezetvédelem, fenntartható fejlődés, tájgazdálkodás gyakorlati problémáit megfogalmazni, és a megoldás útján elindulni, képessé válva a környezetkímélő termelés és gazdálkodás megvalósítására, valamint ismereteik, környezetgazdálkodással foglalkozó munkaterületeken való alkalmazására. A Környezetvédelmi és tájgazdálkodási szakirány tantárgyai: Alternatív energiaforrások; Ökológia; Tájökológia, tájhasznosítás; Tájrendezés és tájvédelem; Természeti erőforrások védelme I.-II.; Környezetvédelmi vizsgálatok; Környezetvédelmi vizsgálatok elemzése. Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek: önkormányzatoknál, magánvállalkozásoknál, térségi területfejlesztési irodáknál, szaktanácsadással és pályázatírással foglalkozó irodáknál, ipari és mezőgazdasági üzemeknél különböző lehetőségek állnak végzett mérnökeink rendelkezésére az elhelyezkedésben. 139

19 Gazdálkodó specializáció Szolnoki Tudományos Közlemények XVI. Az agrárszakemberek képzése során alapvető cél a mezőgazdasági termelés, feldolgozás és gazdálkodás szaktudományaiban való általános jártassággal való rendelkezés. A hallgatók elsajátítják a termelési technológiák szakmai fogásait, felkészültségük alapján képesek az önálló gazdálkodásra, a vállalkozások vezetésére, piacképes termékek előállítására, feldolgozására, forgalmazására, a gazdálkodási folyamatok elemzésére, szaktanácsadási szolgáltatások végzésére. Tevékenységükben azonban szükség van egy-egy szűkebb szakterület elmélyültebb ismeretére is. A gazdálkodó szakirány a mezőgazdasági termelésben a legújabb termelési irányzatok elsajátításával nemcsak a technológiák mélyebb ismeretét, hanem azok legmodernebb változatainak szakszerű összekapcsolását is lehetővé teszi. Megismertet olyan technológiákkal, amelyekkel az alapképzés során nincs lehetőség részletesen foglalkozni. Megismerik a hallgatók a 4, 5. és 6. félév során az alternatív növények termesztését, az ökológiai gazdálkodást, a gyógynövénytermesztést, továbbá a kisebb beruházás igényű állatok tenyésztését. Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek: Önkormányzatoknál, magánvállalkozásoknál, térségi területfejlesztési irodáknál, szaktanácsadással és pályázatírással foglalkozó irodáknál, ipari és mezőgazdasági üzemeknél különböző lehetőségek állnak végzett mérnökeink rendelkezésére az elhelyezkedésben. Műszaki menedzser, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök szakirányok Gépgyártó szakirány A gépgyártó szakirány célja, olyan ismeretek nyújtása, amelyek birtokában a végzett kellő gyakorlati jártasság megszerzése után képesek a gépgyártás, ezen belül az alkatrészgyártás és a hegesztett szerkezet gyártás technológiai, szervezési és minőségirányítási feladatait irányítani és gépészmérnök, illetve hegesztő szakmérnök irányításával tervezni. Az alapszak szakmai tantárgyaira alapozottan (Folyamatszervezés, Termelés és technológia-váltás menedzsment I-II, Műszaki fejlesztés és iparjog, stb.) vállalati szinten képesek a folyamatok rendszer szemléletű irányítására. A Gépgyártó specializáció tantárgyai: Anyagismeret és gyártástechnológia III.; CNC gépek programozása; Gyártástechnológiai mérések; Gyártástervezés; Számítógépes tervezés és gyártás; Szerszámgépek; Hegesztett szerkezetek gyártása. Gépüzemfenntartó szakirány A Gépüzemfenntartó szakirány célja, olyan ismeretek nyújtása, amelyek alkalmassá teszik a végzett műszaki menedzsereket és mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnököket a termelés és a szolgáltatás legkülönbözőbb területein alkalmazott műszaki berendezések, gépek műszaki állapotának felmérésére, megbízható működésükhöz szükséges karbantartási, javítási technológiák megválasztására, fenntartási rendszerek szervezésére, azok működésének műszaki gazdasági értékelésére. A Gépüzemfenntartó szakirány tantárgyai: Tribológia; Felújítástechnológiák; Műszaki diagnosztika; Karbantartás szervezése és ökonómiája; Gépjavítás; Rezgésdiagnosztika. Járműgépész szakirány A Járműgépész szakirány célja az alapszak tantárgyaira alapozottan olyan speciális ismeretek nyújtása, melyek alkalmassá teszik őket közúti járművek üzemeltetésével, fenntartásával, kapcsolatos 140

20 vezető feladatok ellátására, üzemeltetési, karbantartási folyamatok irányítására, műszaki gazdasági értékelésére. Ismerik a járművek forgalomba helyezésével, üzemben tartásával, átalakításával, forgalomból való kivonásukkal, stb. kapcsolatos alapvető rendelkezéseket, jogszabályokat. A Járműgépész szakirány tantárgyai: Gépjárműdiagnosztika; Gépjármű elektronika; Gépjármű fenntartás; Gépjármű motorok; Gépjármű szerkezetek I.-II.; Gépjármű üzemeltetés; Kenéstechnika. Műszaki logisztika specializáció A specializáció célja a gazdasági élet különböző területein mérnöki felkészültséget igénylő, logisztikai tervezési, szervezési, irányítási, ellenőrzési feladatok ellátására alkalmas rendszerszemléletű, átfogó gondolkodásmódú szakemberek képzése, akik biztosítják a zavartalan, hatékony anyag-, energia-, érték-, információ- és humán erőforrás-áramlást az integrált ellátási lánc mentén. A Műszaki logisztika specializáció tantárgyai: Logisztikai menedzsment; Csomagolás és tárolás logisztikája; Logisztikai informatika; Szállítási logisztika; Szolgáltatások logisztikája; Logisztikai folyamatok tervezése; Nemzetközi (áru)fuvarozás és szállítmányozás; Vállalati logisztika. Felsőfokú (felsőoktatási) szakképzés A felsőfokú szakképzési szakokon olyan szakemberek képzése történik, akik megfelelő elméleti tudás birtokában képesek a gyakorlati feladatok magas színvonalú ellátására, és a napi kihívásoknak megfelelően a munkaerőpiac elvárásainak is megfelelnek. Nyitott, kreatív személyiségek, akik tudásuk folyamatos fejlesztését szem előtt tartva a főiskola megfelelő alapképzésén is folytathatják tanulmányaikat. A felsőfokú szakképzés a magyar szakképzés egyik legsajátosabb formája, amelyet az intézmény nappali és levelező tagozatos formában is kínál. A négy féléves képzés egyes tantárgyai később a főiskolai képzésben beszámításra kerülnek. Jelenleg öt akkreditált felsőfokú szakképzés található az intézet palettáján. Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens Képzés célja: a szakon végzett szakember nem csak az állattenyésztés és növénytermesztés területén szerez jártasságot, hanem igénybe véve a modern kommunikáció-technikai eszközöket képes mind hazai, mind nemzetközi kereskedelmi ügyletek folytatására, illetve ezen ügyletekben való hatékony részvételre. A végzettek elhelyezkedhetnek mezőgazdasági termelést folytató gazdaságokban, vállalkozásokban, valamint termeltető- és értékesítő szövetkezetekben is. A képzés azoknak a fiataloknak ajánlott, akiket a mezőgazdasági termelés mellett a megtermelt termékek értékesítése, az azzal járó pénzügyi és egyéb ügyek intézése érdekel. A végzettség kellő biztonságot nyújt az elhelyezkedésre vonatkozóan, hiszen napjainkban egyre nagyobb kihívást jelent a megtermelt mezőgazdasági termékek minél kedvezőbb áron való értékesítése, melyhez szakemberekre van szükség. Gépipari mérnökasszisztens Képzés célja: a végzett gépipari mérnökasszisztens olyan szakember, aki elsősorban a gépek üzemeltetése és karbantartása területén van otthon, ezen felül képes a műszaki fejlesztés és a 141

Gál Ferenc Főiskola Mezőtúr

Gál Ferenc Főiskola Mezőtúr Gál Ferenc Főiskola Mezőtúr INNOVATÍV, EGYHÁZI FENNTARTÁSÚ, MULTIFUNKCIONÁLIS MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI FELSŐOKTATÁSI KAR LÉTESÍTÉSÉNEK KONCEPCIÓJA ÉS KOMPLEX TANULMÁNYTERVE A projekt a Magyar

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2012/2013. tanév INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Onethné Szántó Ágnes Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 200

Részletesebben

Prof. Dr. Magda Sándor. rektor, az MTA doktora

Prof. Dr. Magda Sándor. rektor, az MTA doktora REKTORI KÖSZÖNTÔ Prof. Dr. Magda Sándor rektor, az MTA doktora A Károly Róbert Fôiskolát 2011 októberében újabb öt évre akkreditálták, amely azt jelenti, hogy az intézmény mögött stabil szellemi háttér

Részletesebben

Beszámoló. Műszaki és Gépészeti Tanszék. 2011/2012. tanév

Beszámoló. Műszaki és Gépészeti Tanszék. 2011/2012. tanév Beszámoló Műszaki és Gépészeti Tanszék 2011/2012. tanév 1 1. A tanszék helyzete, szerepe, küldetése, feladatai A tanszék az agrár képzési területhez tartozó Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Gépészmérnök

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés)

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR 2007/10/XI/3.sz. MAB határozat 2007. december 7. 1 NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA. 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

A SZOLNOKI FŐISKOLA. 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE A SZOLNOKI FŐISKOLA 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE I. BEVEZETÉS A Szolnoki Főiskola 2008-ban is két fakultással folytatta működését. Üzleti Fakultás (Szolnok), valamint

Részletesebben

2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE 2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE PIR törzsszám: 38588 Honlap címe: www.szolf.hu Tartalomjegyzék 1. Feladatkör, tevékenység 4 1.1. Az intézmény neve: Szolnoki Főiskola

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0011. "Pannon modell" 2.1.2. Oktatási stratégia Kaposvári Egyetem

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0011. Pannon modell 2.1.2. Oktatási stratégia Kaposvári Egyetem "Pannon modell" Kaposvári Egyetem Készítették: Bencéné Dr. Fekete Andrea, Ph.D. Dr. Bokor Árpád, Ph.D. Dr. Csonka Arnold, Ph.D. Dr. Kovács Zoltán, Ph.D. Simonné Dr. Pallos Piroska, Ph.D. Tartalomjegyzék

Részletesebben

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10.

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10. INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2014/15 (Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2015. július 10. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

Egyházi fenntartású agrár- vidékfejlesztési felsőoktatás megvalósításának mintaprogramja

Egyházi fenntartású agrár- vidékfejlesztési felsőoktatás megvalósításának mintaprogramja Egyházi fenntartású agrár- vidékfejlesztési felsőoktatás megvalósításának mintaprogramja 2014. A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének értékelése és javaslata alapján, az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

2 GÉPIPARI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR. Köszöntő... 3. Képzések Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar... 6

2 GÉPIPARI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR. Köszöntő... 3. Képzések Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar... 6 KECSKEMÉTI FŐISKOLA Tartalom Köszöntő... 3 Ne keress tovább!... 5 Képzések Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar... 6 Kertészeti Főiskolai Kar... 38 Tanítóképző Főiskolai Kar... 55 Jól használható

Részletesebben

ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET KUTATÓI NAP 2009. TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK A GYAKORLATBAN 2009. TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK A GYAKORLATBAN

ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET KUTATÓI NAP 2009. TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK A GYAKORLATBAN 2009. TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK A GYAKORLATBAN ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK A GYAKORLATBAN 2009. KUTATÓI NAP TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK A GYAKORLATBAN 2009. 0 N YÍRADONY- GÚTHPUSZTA 2009. Megjelent az Alföldi Erdőkért Egyesület gondozásában

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN 00-bme-jav-korr.qxd 2010.02.03. 16:14 Page 1 INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN Szemelvények kiemelt témakörökben Szerkesztette: Hrubos Ildikó Török Imre Műegyetemi Kiadó, 2009 00-bme-jav-korr.qxd

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ Az alapképzés, felsőfokú szakképzés nappali és levelező tagozatos hallgatói részére 2011/2012-es tanévre Zalaegerszeg 2011 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: 80 / 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: 80 / 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 TÁJÉKOZTATÓ FÜZET 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 1037 Budapest III. ker. Bécsi út 324. (1) 450 24 20 zöld szám: 80 / 911 688 1055 Budapest V. ker. Falk Miksa utca 1. (1) 789 85 78 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem ERDŐMÉRNÖKI KAR Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógia (K3) Program

Nyugat-magyarországi Egyetem ERDŐMÉRNÖKI KAR Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógia (K3) Program Nyugat-magyarországi Egyetem ERDŐMÉRNÖKI KAR Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógia (K3) Program Doktori (PhD) értekezés Vízminőség-védelem gyakorlati oktatási metodika fejlesztése

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2013/2014 (Harmadik akkreditációs értékelés) DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2014/8/IX/1. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2014. szeptember 26. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2014 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2013-as kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

Magyar. felsõoktatási intézmények

Magyar. felsõoktatási intézmények Magyar felsõoktatási intézmények 2008 Bevezetõ Kedves Olvasó! Kérem, fogadja szívélyes üdvözletemet a Magyar Rektori Konferencia nevében! Szervezetünk a felsõoktatási intézmények képviseletére, érdekeinek

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT!

KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT! KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT! Az államilag elismert 2006. szeptember 25. óta közhasznú szervezetként működő, immár másfél évtizedes múltra visszatekintő Általános Vállalkozási Főiskola 1996 szeptemberében indította

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: (80) 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: (80) 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 TÁJÉKOZTATÓ FÜZET www.edutus.hu 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 felvi@edutus.hu 1114 Budapest XI. kerület, Villányi út 11 13. (1) 450 24 20 zöld szám: (80) 911 688 1055 Budapest V. kerület,

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Gödöllő

SZENT ISTVÁN EGYETEM Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Gödöllő SZENT ISTVÁN EGYETEM Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Gödöllő TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ a vadgazda mérnöki alapszakon és mesterszakon 2011/2012. tanév 2011. szeptember Holnapunknak minden kulcsa két

Részletesebben

FELSŐOKTATÁS- MENEDZSMENT. Szerkesztette: Drótos György Kováts Gergely

FELSŐOKTATÁS- MENEDZSMENT. Szerkesztette: Drótos György Kováts Gergely FELSŐOKTATÁS- MENEDZSMENT Szerkesztette: Drótos György Kováts Gergely Aula, 2009 A könyv az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával jelent meg. Szerkesztette: DRÓTOS GYÖRGY és KOVÁTS GERGELY

Részletesebben

2012. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

2012. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2012. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA Budapest, 2013. április TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló... 4 I. Általános indoklás (feladatkör, tevékenység bemutatása)... 5

Részletesebben

A felsőoktatást célzó programok értékelése

A felsőoktatást célzó programok értékelése A felsőoktatást célzó programok értékelése Esettanulmányok értékelési zárójelentés II. kötet 2013. február 28. Készítette: Mike Károly [HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő Magyari Donát [HÉTFA 7. LOT] Remete

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája. Tartalom

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája. Tartalom A felnőttoktatás faladatai A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája VII. évfolyam 3. szám 2006. december Tartalom KOLTAI DÉNES: A felnőttoktatás feladatai

Részletesebben

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja Új, európai úton a diplomához A magyar felsőoktatás modernizációja 1 Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári Éva

Részletesebben

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc)

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) ALAPSZAK (BSc) INDÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRELEM JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) Készült a Széchenyi István Egyetem Szenátusa 2010. augusztus 30-i ülésén elfogadott előterjesztés alapján Győr 2010 szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. A JOGELŐDÖK INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEINEK ÉRTÉKELÉSE... 6 3. HELYZETELEMZÉS...

TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. A JOGELŐDÖK INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEINEK ÉRTÉKELÉSE... 6 3. HELYZETELEMZÉS... TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. A JOGELŐDÖK INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEINEK ÉRTÉKELÉSE... 6 3. HELYZETELEMZÉS... 10 3.1. Helyzetértékelés... 10 3.1.1. A társadalmi és gazdasági környezet

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM , Szakiskola és Kollégium 8360 Keszthely, Gagarin u. 2-4., Pf.: 57. Telefon: 83/311-596, 510-559, 510-607, fax: 83/312-084 E-mail: suli@kmszk.sulinet.hu Internet: www.kmszk.sulinet.hu INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben