A 40 ÉVES MEZŐTÚRI MÉRNÖKKÉPZÉS JELENE 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 40 ÉVES MEZŐTÚRI MÉRNÖKKÉPZÉS JELENE 2"

Átírás

1 Oláh Béla 1 Szolnoki Tudományos Közlemények XVI. Szolnok, 2012 A 40 ÉVES MEZŐTÚRI MÉRNÖKKÉPZÉS JELENE 2 A mezőtúri főiskolai karon tradíció volt, hogy tevékenységét, működését, egy-egy időszak fontosabb eseményeit írásos anyag formájában bemutatja. A mostani előadás megjelenéséhez rangos évforduló köthető, hiszen a es év a mezőtúri felsőfokú szakember kibocsátás 50., a főiskolai, illetve BSc szintű oktatás 40. éve. A legutóbbi évkönyv elkészítése óta 10 év telt el. Ez idő alatt a Mezőtúron működő felsőoktatás életében jelentős változások következtek be évtől a mezőtúri képzőhely a Szolnoki Főiskola részeként működik. Az integráció a Tessedik Sámuel Főiskolához képest kézenfekvő és előnyös megoldást jelentett [19] az ország uniós csatlakozása nyomán kialakult régiószerkezetek, valamint a forrásokhoz való könnyebb hozzáférés szempontjából. A felsőoktatási intézmény számára lehetővé vált, hogy az a saját maga által megfogalmazott elvárásoknak is eleget téve az Észak-alföldi régió egyik szakmai és kulturális központja legyen, segítve annak gazdasági fejlődését. THE PRESENT STATE OF THE 40-YEAR ENGINEERING TRAINING IN MEZŐTÚR It has become a tradition at the Mezőtúr college faculty to present the activities and operations of a particular period in a written report. The publication of the present paper is connected to an outstanding event, since in the academic year of 2012, Mezőtúr celebrates the 50th anniversary of higher education and the 40th anniversary of BSc courses taught there. 10 years have passed since the publication of the last college yearbook. During this time, significant changes have occurred in the organisational structure of the institution of higher education in Mezőtúr. Since 2006, the Mezőtúr training site has been functioning as a part of Szolnok College. The integration, which offers practical and beneficial solutions [19] from the point of easier access to the regional structures and funds in view of the country s accession to the European Union, has made it possible for the college while satisfying its own goals that has been set to become one of the professional and cultural centres of the North Alföld Region and fulfil its role in fostering its economic development. BEVEZETÉS A Kar 2002-ben jelentetett meg utoljára évkönyvet [1], amelyet a felsőfokú képzés 40 éves, a mérnökképzés 30 éves évfordulója okán jubileumi kiadványként bocsátott útjára az akkori főigazgató, Dr. Vermes Pál főiskolai tanár ben a Szolnoki Főiskola a mezőtúri felsőoktatás fél évszázadát köszöntötte egy emlékkönyv kiadásával, Dr. Túróczi Imre főiskolai tanár, rektor köszöntőjével [2]. A szintén Dr. Vermes Pál főiskolai tanár, korábbi főigazgató által szerkesztett kötet az 1960-tól (a két éves felsőfokú technikumi képzés kezdetétől) eltelt időszak feldolgozására törekedett, így az az időszaki évkönyvektől eltérő műfajt jelent. A mostani összeállítás (ami a korábbi évkönyvek szerkezetét igyekszik követni a konferencia tartalmi és formai követelményeit is messzemenőkig szem előtt tartva) a 2002 óta történt eseményeket dolgozza fel, és ily módon tíz évet kíván felölelni. Olyan tíz évet, amely időszakban számos változás ment végbe az intézmény tevékenységében és működési feltételeiben. Tíz évvel 1 főiskolai tanársegéd, Szolnoki Főiskola, 2 Lektorálta: Dr. Vermes Pál PhD, főiskolai tanár, Szolnoki Főiskola, 122

2 ezelőtt történetének legnagyobb hallgatói létszámával, önálló karként működött az iskola, amelynek neve azóta többször változott. Egy évtizede még a Tessedik Sámuel Főiskola Mezőgazdasági Főiskolai Kara volt január 1-jétől a Szolnoki Főiskolával történt önkéntes integráció következtében a kar neve Szolnoki Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Fakultás lett [4]. A korábbi mezőgazdasági gépészmérnöki, agrármérnöki, illetve tájgazdálkodási mérnöki szakok az ún. Bologna-folyamat eredményeképpen mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök (2005-től), mezőgazdasági mérnök (2005-től), valamint gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök (2006-tól) szakokká alakultak át. (Az intézmény jövője szempontjából fontos, talán meghatározó momentum volt, hogy a kar által alapított Tájgazdálkodási mérnök szakot az agrár képzési ág szakjai között az Agrár Bologna Bizottság nem ismerte el, csak jogutód szakként folytatódhatott a képzés a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök szakon, amelynek népszerűsége a hallgatók körében nagyságrendileg alulmaradt a hagyományos tájgazdálkodási mérnökéhez képest.) 2004-től műszaki menedzser szakon is folyik alapképzés (2006-tól BSc). Utóbbival a kar a műszaki képzési területen is képzőhellyé vált. Az alapképzési szakokhoz kapcsolódva az intézmény elindult oktatáspolitikai és munkaerő-piaci igényekre reagálva a felsőfokú szakképzés (FSZ) és az élethosszig tartó tanulás jegyében a szakirányú továbbképzés területén is ben négy felsőfokú szakképzési szak indítási jogosultságát szerezte meg: agrárkereskedelmi menedzserasszisztens, gépipari mérnökasszisztens, logisztikai műszaki menedzserasszisztens és mezőgazdasági menedzserasszisztens (ezek közül az elsőn már óta folyik érdemi képzés), melyeket 2008-ban újabb két szak (hulladékgazdálkodási technológus, műszaki informatikai mérnökasszisztens) követett. A szakirányú továbbképzési szakok kínálatát is évről-évre bővítette a fakultás, 2006-ban kilenc szakmérnöki szakra rendelkezett szakindítási engedéllyel, ezek közül kettő (minőségügyi, logisztikai és szállítmányozási menedzser) óta folyamatosan indult. A felsőoktatási reformok alapján a bolognai előírásoknak megfelelően elkészültek az új alap (BSc) szakok tantervei, melyek a későbbiekben is rendszeres fejlesztésen estek át ban a tantervek módosítása révén az FSZ és az alapképzés lett szinkronizálva, 2009 nyarán pedig a különböző BSc szakok harmonizálása (a közös tantárgyak miatt az oktatás racionalizálása) történt meg a fakultáson. Még ugyanebben az évben az új OKJ-hoz igazodva a felsőfokú szakképzés terén is megtörtént a tantervek, képzési programok, tematikák áttekintése, aktualizálása ben egy nagyszabású tananyagfejlesztésre, tartalmi átalakításra került sor az alapszakokon, a képzéseket gazdaságosabbá, illetve még jobban gyakorlatorientálttá téve ban a fakultás a jogelőd kar révén részese volt a Tessedik Sámuel Főiskolára kiterjedő második körös intézményi akkreditációnak. A Magyar Akkreditációs Bizottság mind a fakultást, mind az oktatott szakokat minőségi szempontból megfelelőnek találta és realitásként jelentkező javaslatként fogalmazta meg a kari státusz visszaszerzésének kezdeményezését [12]. Ezt a javaslatot sajnos a mezőtúri szervezet már nem realizálhatta ban az intézmény egy újabb akkreditációs, ún. minőségvizsgálati eljáráson is átesett, mely szintén a minőségi szempontok szerinti értékelést helyezte előtérbe [6]. A MAB újabb nyolc évre, 2016-ig akkreditálta a főiskolát tavaszán a MAB párhuzamos program-akkreditációs eljárásban értékelte a Szolnoki Főiskola agrár képzési területen, három alapszakon folyó képzéseit. A MAB plénuma decemberben az intézetre alapvetően pozitív határozatot hozott. 123

3 Jelentős lépést tett az intézmény a főiskola segítségével a minőségirányítási rendszer kialakításának irányába is, ami a MAB akkreditációkat is segítette. A 2006 szeptemberében lezajlott audit eredményeképpen megtörtént az ISO 9001:2000 rendszer kiterjesztése a fakultásra ban újabb 3 évre újította meg az ÉMI-TÜV Süd nemzetközi tanúsító szervezet a minőségirányítási rendszer tanúsítványát ben az Integrált Minőség- és Környezetirányítási rendszert tanúsították a Szolnoki Főiskolán, amely az ISO 9001:2008 Minőségirányítási Rendszer (MIR) és az ISO 14001:2005 Környezetirányítási Rendszer (KIR) szabvány alapján épül fel. Az ország demográfiai helyzetében bekövetkezett kedvezőtlen folyamatok hatása nem kerülte el a főiskolát sem. A felvételi rendszer jelentős változása is előnytelenül érintette a kisebb és vidéki intézményeket. Évről-évre csökkenő tendenciát mutat a szakokra jelentkezők száma, és ezzel párhuzamosan a felvételt nyert hallgatók száma is visszaesett (országosan is megfigyelhető trend volt, hogy az agrár képzési területen visszaszorultak a jelentkezések). A hallgatói létszámcsökkenésből adódóan a fakultás hiánya 2008 évtől az előző évekhez viszonyítva nagymértékben növekedett. Ennek következtében a fakultási szintű üzemeltetés a mezőtúri alma materben a költségtakarékos működtetés (2006-ban a korábbiakhoz képest kevesebb számú öt tanszék létrehozása összevonással, átszervezéssel, a vezetők számának csökkentése, illetve 2008-ban és 2009-ben létszámleépítés végrehajtása) ellenére is gyakorlatilag finanszírozhatatlanná vált, ezért a főiskola a két telephelyen működő fakultási rendszerről a 2009/2010-es tanévben áttért az intézeteken alapuló szervezeti modellre [7]. Az intézetek nagyrészt meghatározott szakmai területeken működtek, s az oda kapcsolódó szakokat is gondozták. Az intézeteken belüli tanszékek szakmai csoportok, nem pedig gazdálkodó egységek voltak. A mezőtúri oktatási szervezeti egységek különböző intézetek alá tartoztak: a Vidékfejlesztési és Tájgazdálkodási Tanszék a Gazdaságfejlesztési Intézetbe (megbízott intézetvezető Hekliné Dr. Herbály Katalin, főiskolai tanár), a Mezőgazdasági Tanszék és a Gépészeti Tanszék az Agrárgazdálkodási Intézetbe (mb. intézetvezető Dr. Krizsán József, főiskolai docens, rektorhelyettes), az Alapozó és Műszaki Tanszékből kivált Műszaki Tanszék az Üzleti és Műszaki Innovációs Intézetbe [10]. A Gazdaságtani Tanszék megszűnt és oktatói két másik szolnoki szakmai tanszékhez kerültek szintén ez utóbbi intézeten belül. Nagy erőfeszítések ellenére sem sikerült azonban az évek során felhalmozódott gazdálkodási gondokat kiváltó okokat csökkenteni vagy megszüntetni. Veszteséges tevékenysége már-már kockáztatta a képzőhely folyamatos napi működését, ezért a mezőtúri képzés 2010 nyarán költségmegtakarítási és működésracionalizálási célból a szolnoki telephelyre költözött [8]. A szakjain tanuló hallgatók elméleti képzése szeptembertől szintén itt kezdődött meg (már 2009 őszén két alapszak műszaki menedzser, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök, valamint négy Szolnokra is meghirdetett és indított felsőfokú szakképzési szak első évfolyamos hallgatói is a tiszaligeti Campusban teljesítették az első szemesztert), csak bizonyos gyakorlati képzések (amelyek laboratóriumi és egyéb tárgyi feltételei ezt indokolták) folytak még egy évig Mezőtúron. A gyakorlati oktatás többi része együttműködési megállapodás alapján szolnoki szakközépiskolai laborháttérrel történik. Miután 2010 szeptembere (a mezőtúri felsőoktatás megszüntetése) óta két alapszakon (mezőgazdasági mérnök, továbbá gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök) sem indult első évfolyam nappali tagozaton annak ellenére sem, hogy a mezőtúri képzési helyszínhez viszonyítva Szolnokon (infrastruktúra szempontjából) kedvezőbb körülmények között folyik az okta- 124

4 tás, illetve 2012-ben már csak egyedül a műszaki menedzser szakra vettek fel jelentkezőket, így mára sajnos nagyon kis hallgatói létszámmal működő, kevés hallgatót kibocsátó intézetté vált. Ennek következtében a személyi állomány is eltávozás, nyugdíjba vonulás, prémium éves programban való részvétel, stb. miatt jelentősen meggyengült október 1 óta a kezdeti ötből már csak három jelentősen átalakított intézet működik a főiskolán [11]. A még meglévő két összevont tanszék (Agrár- és Vidékfejlesztési Tanszék, Műszaki és Gépészeti Tanszék) alkotja a Műszaki és Agrárgazdálkodási Intézetet (intézetvezető Dr. Herbály Katalin, főiskolai tanár), mintegy jogutódjaként a volt mezőtúri tanszékeknek. Műszaki és Gépészeti Tanszék AZ INTÉZET SZERVEZETI EGYSÉGEI A jelenlegi Műszaki és Gépészeti Tanszék többszöri összevonás és szervezeti átalakítás után jött létre október 1-jén a Műszaki Tanszék, valamint a Gépészeti Tanszék egyesítésével. A tanszék két alapszakért felelős (műszaki menedzser BSc szak, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök BSc szak). Ezen kívül a tanszéki oktatók a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc, valamint a mezőgazdasági mérnök BSc szakos hallgatók képzésében, továbbá felsőfokú szakképzéseken, illetve szakirányú továbbképzéseken résztvevő hallgatók oktatását is végzik. Az elmélyült elméleti diszciplínákon túl a gyakorlatorientált ismeretek megszerzéséhez is hozzásegíti hallgatóit a tanszék annak érdekében, hogy a munkaerőpiacra piacképes diplomával léphessenek ki. A tanszék az oktatási tevékenység végzése mellett nagy jelentőséget tulajdonít a kutatási tevékenységnek. Oktatói számos kutatási témát művelnek. A Műszaki Tanszék rövid története A Mezőgazdasági Gépek Üzemfenntartása Tanszék (belső átszervezések során január 1. és július 31. között Üzemfenntartási és Ökonómiai Tanszék keretén belül működött) neve január 1-jétől Karbantartás Tanszékre változott. A tanszék vezetését 1988-tól 2006-ig Dr. Vermes Pál főiskolai tanár látta el, aki évekig főigazgató-helyettes és főigazgató, majd január 1-től, a Szolnoki Főiskolával történt integrációs megállapodás után, december 31-ig általános rektorhelyettes is volt [13] január 25-től a Műszaki Alapozó Tárgyak Tanszék és a Mezőgazdasági Erőgépek Tanszék egy részének összevonásával jött létre a Mezőgépészeti Szakmai Alapozó Tárgyak Tanszék, melynek vezetője 1994-ig Dr. Horváth József főiskolai docens lett. A tanszék között Dr. Nagy János, majd február 14-ig Dr. Bíró István főiskolai tanár (aki december 31- ig oktatási rektorhelyettes, majd január 1-től április 15-ig fakultásigazgató is volt) vezetésével működött. A tanszék 1998-ban vette fel a Matematika és Informatika Tanszék nevet nov. 1-jével a Karbantartás Tanszék összevonásra került a Matematika és Informatika Tanszékkel. Az új tanszék neve Alapozó és Műszaki Tanszék február 15-től a tanszék vezetését Dr. Szűcs Sándor főiskolai tanár, az addigi tanszékvezető-helyettes vette át, aki egy rövid megszakítástól eltekintve szeptember 30-ig vezette a tanszéket, melynek neve január 1-től Műszaki Tanszékre változott. 125

5 A Gépészeti Tanszék rövid története Szolnoki Tudományos Közlemények XVI. Az 1987/88-as tanévtől a Mezőgazdasági Erőgépek Tanszék és a Mezőgazdasági Munkagépek Tanszék egyesülésével jött létre a Növénytermesztési Gépek Szerkezete és Üzemeltetése Tanszék [3]. A tanszék vezetője július 1-ig Dr. Sinóros-Szabó Botond főiskolai tanár volt, majd a tanszék vezetését ezt követően Dr. Gulyás László (2001-től a főiskola oktatási rektorhelyettese) látta el 2005 végéig. E tanszék elnevezése 1998-ban változott meg, s lett Géptani Tanszék tól Dr. Dávidházy Gábor főiskolai tanár vette át a tanszék vezetését. Az Üzemtechnika Tanszék szeptember 1-jén alakult Üzemgépészeti Tanszék néven tól Állattartási Gépek Szerkezete és Üzemeltetése, majd január 1-jével Üzemtechnika név alatt végezte tevékenységét. A tanszékalapító tanszékvezető Dr. Vigh Pál főiskolai tanár, igazgató volt között Dr. Patkós István, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, a főiskola igazgatója (majd főigazgatója) volt a tanszék vezetője között Dr. Mityók András főiskolai docens, 1997-től Dr. Erényi Albert főiskolai tanár vezette a tanszéket haláláig február 1-től ismét Dr. Mityók András főiskolai tanár kapott megbízást a tanszék vezetésére, s látta el e feladatot október 31-ig. A Szolnoki Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Fakultásán végrehajtott tanszéki integrációk eredményeként a Fakultás Géptani és Üzemtechnika Tanszékének egyesülésével november 1-jén jött létre a Gépészeti Tanszék január 1-től az új tanszék (addig megbízott) vezetője Dr. Dávidházy Gábor főiskolai tanár lett, aki december 15-ig, nyugdíjba vonulásáig töltötte be ezt a tisztet. A tanszék vezetését január 1-től ideiglenesen, majd május 1-től már kinevezettként Dr. Farkas Ferenc főiskolai tanár (aki 2009-ben megbízott fakultásigazgatóhelyettes is volt) vette át, és a Műszaki Tanszék, illetve Gépészeti Tanszék egyesítése után január 31-ig irányította a jelenlegi tanszéket. Majd február 1-jétől újra Dr. Szűcs Sándor főiskolai tanár kapott bizalmat a Műszaki és Gépészeti Tanszék vezetésére. A tanszék jelenlegi személyi állománya Kinevezett oktatók Név: DR. SZŰCS SÁNDOR (1948) Munkakör, beosztás: főiskolai tanár (2006-) tanszékvezető (2011-) Végzettség: okl. gépészmérnök (BME, 1971) okl. közl. mat. és számítástechnikai szakmérnök (BME, 1976) Fokozat: egyetemi doktor (GATE, 1985) doktor (Ph.D.) (GATE, 2004) (műszaki tudomány) gyártástechnológia, minőségirányítási rendszerek Név: DR. DÁVIDHÁZY GÁBOR (1948) Munkakör, beosztás: főiskolai tanár (1999-) Végzettség: okl. mg. gépészmérnök (GATE, 1972) Fokozat: egyetemi doktor (GATE, 1982) doktor (Ph.D.) (GATE, 1998) (műszaki tudomány) mezőgazdasági munkagépek, gépüzemeltetés, itatóberendezések Név: DR. GULYÁS LÁSZLÓ (1952) Munkakör, beosztás: főisk. tanár (-2005, ), tud. főmunkatárs ( ) Végzettség: okl. mg. gépészmérnök (GATE, 1976) okl. energiagazdálkodási szakmérnök (GATE, 1982) 126

6 Fokozat: egyetemi doktor (GATE, 1985) doktor (Ph.D.) (DATE, 1999) (agrártudomány) mg. erőgépek, termékfeldolgozás, szárítás Név: DR. VERMES PÁL (1942) Munkakör, beosztás: főiskolai tanár (1999-) Végzettség: okl. gépészmérnök (BME, 1966) okl. gépipari gazdasági mérnök (BME, 1976) Fokozat: egyetemi doktor (GATE, 1986) doktor (Ph.D.) (GATE, 1998) (műszaki tudomány) karbantartás-szervezés, gépek vevőszolgálata Név: PROF. DR. HABIL ALBERT SÁNDOR (1943) Munkakör, beosztás: tudományos főmunkatárs (2010-) Végzettség: okl. gépészmérnök (Kassai Műszaki Egyetem, 1966) Fokozat: doktor (Ph.D.) (Pozsonyi Műszaki Egyetem, 1989) neveléstudományok kandidátusa (C.Sc.) (1990) habilitált egyetemi docens (Szlovák Műszaki Egyetem, 1997) gépelemek, minőségbiztosítás, gépészettan oktatásának módszertana Név: DR. CZIFRA GYÖRGY (1960) Munkakör, beosztás: főiskolai docens (2012-) Végzettség: okl. gépészmérnök (Brünni Műszaki Egyetem, 1984) Fokozat: hajóépítőmérnök (Pozsonyi Műszaki Egyetem, 1990) doktor (Ph.D.) (SZME, 2008) (gépészeti technológiák, anyagtudomány) géptan, gyártástechnológia, informatika Név: FEKETE ISTVÁN (1956) Munkakör, beosztás: főiskolai docens (2006-) Végzettség: okl. gépészmérnök (BME, 1981) gépelemek, géptervezés, épületgépészet, energiagazdálkodás Név: LIBOR JÓZSEF (1962) Munkakör, beosztás: főiskolai docens (2006-) Végzettség: okl. gépészmérnök (Nehézipari Műszaki Egyetem, 1985) okl. mérnöktanár (BME, 1992) okl. közoktatásvezető (BME, 1999) forgácsolástechnológia, CNC-technológia Név: ORSZÁG LÁSZLÓ (1958) Munkakör, beosztás: főiskolai adjunktus (1988-) Végzettség: okl. mg. gépészmérnök (GATE, 1988) mg. vállalkozások tervezése, logisztika, management Név: OLÁH BÉLA (1979) Munkakör, beosztás: főiskolai tanársegéd (2010-), főiskolai adjunktus ( ) Végzettség: okl. gépészmérnök (ME, 2002) logisztika Név: VAS FERENC (1954) Munkakör, beosztás: mestertanár (2008-) KIR vezető (2011-) Végzettség: okl. mg. gépészmérnök (GATE, 1978) okl. agrár-gépész gazdasági szakmérnök (GATE, 1986) diagnosztika, környezetvédelem 127

7 Tanszéki adminisztrátor Szolnoki Tudományos Közlemények XVI. Név: BIRÓ GIZELLA (1954) Munkakör, beosztás: tanszéki ügyintéző (2011-) Végzettség: vegyészüzemmérnök (Veszprém, 1976) középfokú menedzser (1994) A tanszéki oktatómunkában részt vesz Név: KLAJBAN KÁROLY (1960) Munkakör, beosztás: tűz és munkavédelmi főelőadó (2010-) Végzettség: mg. gépészmérnök (DATE MGFK, 1981) felsőfokú energetikus (NIM, 1987) állattartás gépei, épületgépészet A tanszék koordinálja a Gépüzemfenntartó (felelős: Dr. Szűcs Sándor főiskolai tanár), a Járműgépész (felelős: Dr. Gulyás László főiskolai tanár) és a Gépgyártó (felelős: Dr. Szűcs Sándor főiskolai tanár) szakirányok, illetve a Műszaki logisztika specializáció oktatásával járó feladatokat. A műszaki menedzser, valamint a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök szak szakfelelősi feladatait is e tanszék oktatói, Dr. Szűcs Sándor és Dr. Gulyás László főiskolai tanárok látják el. Az előbbi szak gyakorlatfelelősi teendőit szintén Dr. Szűcs Sándor végzi, míg az utóbbi szak hallgatói a hetesi gyakorlat, a nyári gyakorlat és a féléves öszszefüggő gyakorlat (gyakorlatfelelős: Oláh Béla főiskolai tanársegéd) szervezésében vesznek részt. A felsőfokú szakképzési (FSZ) szakok szakfelelőse Libor József főiskolai docens. A tanszék gondozza a szakirányú továbbképzési szakok közül az alternatív energetikai szakmérnök (szakfelelős: Dr. Gulyás László főiskolai tanár), az épületgépészeti szakmérnök (szakfelelős: Fekete István főiskolai docens) és a hulladékgazdálkodási szakmérnök képzéseket. A tanszéki oktatók jelentős részvételével működik a május 5-én alakult DAB Műszaki Szakbizottság Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Agrár-műszaki Tagozata (elnök: Dr. Szűcs Sándor, titkár: Oláh Béla), ami a tudományos szakmai közéletben végzett tevékenység egyik legnagyobb sikere. Az előző évkönyv megjelenése óta a jogelőd tanszékekről eltávozott oktatók Matematika és Informatika Tanszék Dr. Bíró István Ph.D. főiskolai tanár (2009) Csapó László főiskolai adjunktus (2006) Deák László főiskolai adjunktus (2008) Fülepné Györfi Magdolna főiskolai adjunktus (2006) Ácsné Török Katalin mestertanár (2010) Andrássy István főiskolai tanársegéd (2009) Szendrei István főiskolai tanársegéd (2008) Horváth Enikő főiskolai tanársegéd (2008) Géptani Tanszék Prof. Dr. habil Patay István C.Sc. egyetemi tanár (2004) Dr. Farkas Ferenc Ph.D. főiskolai tanár (2011) Balogh Jenő műszaki tanár (2005) Fülep István mérnöktanár (2011) Gábor Gyula szakoktató (2006) Keresztes Zsigmond szakoktató (2006) 128

8 Maczkó Lajos szakoktató (2007) Megyeri József tanszéki mérnök (2003) Karbantartás Tanszék Dr. Györki János főiskolai adjunktus (2006) Bencsik Antal szakoktató (2006) Szolnoki Tudományos Közlemények XVI. Üzemtechnika Tanszék Dr. Mityók András Ph.D. főiskolai tanár (2007) Dr. Győrfi György főiskolai docens (2007) Dr. Kerepeszki István főiskolai docens (2006) Rácz Csaba műszaki oktató (2008) Agrár- és Vidékfejlesztési Tanszék A október 1. óta működő integrált Agrár- és Vidékfejlesztési Tanszék (vezető: Dr. Herbály Katalin, főiskolai tanár) a Mezőgazdasági Tanszék, valamint a Vidékfejlesztési és Tájgazdálkodási Tanszék összevonásával jött létre [14]. A Műszaki és Agrárgazdálkodási Intézethez tartozó Agrár- és Vidékfejlesztési Tanszék a mezőgazdasági mérnöki, illetve a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök alapképzési szakok 2010-ben átalakított és az intézményi szenátus által elfogadott tantervének megfelelően az agrár és tájgazdálkodás területen folyó oktatómunkát koordinálja. A tanszék oktatói e két szak hallgatóinak oktatásán kívül részt vesznek a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök BSc, illetve a műszaki menedzser BSc szakos hallgatók képzésében, továbbá a felsőfokú szakképzéseken, valamint szakirányú továbbképzéseken résztvevők oktatásában. A tanszék az elméleti ismereteken túl a gyakorlati ismeretek megszerzéséhez is igyekszik hozzásegíteni hallgatóit, ennek érdekében egyes tantárgyak keretében tanulmányutakat, üzemlátogatásokat szerveznek. A főiskola a Közép-Kelet Európai Vidékfejlesztő Központ egyik alapító tagja. E szervezet lehetőséget kínál a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök szak oktatóinak és hallgatóinak a bekapcsolódásra nemzetközi vidékfejlesztési projektekbe. Az intézmény tagja a Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos Egyesületnek, valamint az Agrár és Falusi Ifjúsági Körök Jász-Nagykun-Szolnok megyei Egyesületének, amely szervezetek keretein belül több hallgató vesz részt külföldi szakmai tanulmányúton. A jogelőd tanszékek rövid története A főiskolai szintű mezőgazdasági mérnökképzés évi bevezetésekor a mezőgazdasági szak képzését az 1986-ban megszűnt Mezőgazdasági Tanszék vállalta fel (tanszékvezetőnek Dr. Lengyel Lajos egyetemi docenst nevezték ki, aki 1997-ig látta el ezt a feladatot). Az Országos Akkreditációs Bizottság 1994-es értékelésében leírt ajánlások, valamint a működő és tervezett alapképzési szakok igényeit figyelembe véve január 1-jétől a Mezőgazdasági Tanszékből három új tanszék létesült. A Növénytermesztési Tanszék (vezetője 2003-ig Dr. Nagy Jenő főiskolai tanár, utóda 2006-ig Lévai Kálmán főiskolai adjunktus lett), az Állattenyésztési Tanszék Dr. Nagy Imre főiskolai tanár (akit 2003-tól előbb Dr. Tóth István, majd 2005-től Dr. Csorbai Attila követett) és a Tájgazdálkodási Tanszék Dr. Tóth Albert vezetésével. Ez utóbbi tanszék 2000 szeptemberétől a tájgazdálkodási mérnök szakos hallgatók szaktanszéke volt, amely szakon a Bologna folyamat következtében 2008-ban végzett az utolsó évfolyam. Ugyanakkor 2006-tól párhuzamosan beindult a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc képzés. 129

9 A Mezőgazdasági Tanszék (tanszékvezető: Dr. Jakab Péter főiskolai docens) november 1-jén létesült a Növénytermesztési Tanszék és az Állattenyésztési Tanszék újbóli egyesítésével. A Vidékfejlesztési és Tájgazdálkodási Tanszék szintén 2006-ban alakult a korábbi Tájgazdálkodási Tanszék kollektívájából (Dr. Kalmárné Dr. Vass Eszter főiskolai tanár irányításával, aki 2003-tól a jogelőd tanszéken is betöltötte e tisztséget). A névváltozásokat az integráció, és a mezőgazdasági mérnök, illetve a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök (BSc) szakok elindítása indokolta től Hekliné Dr. Herbály Katalin vette át az utóbbi tanszék vezetését és végzi a 2010-es összevonások után a mai napig is. A tanszék jelenlegi személyi állománya Kinevezett oktatók Név: DR. HERBÁLY KATALIN (1957) Munkakör, beosztás: főiskolai tanár (2006-) intézetvezető (2010-) tanszékvezető (2009-) Végzettség: mg. gépész üzemmérnök (DATE MGFK, 1980) okl. mg. gépészmérnök orosz-magyar szakfordító (GATE, 1984) Fokozat: okl. mérnök-közgazdász (BKE, 1990) doktor (Ph.D.) (BKÁE, 2002) (agrár-közgazdasági tudomány) közgazdaságtan, vidékfejlesztés Név: DR. DENCSŐ ISTVÁN (1954) Munkakör, beosztás: főiskolai docens (2012-), f. adjunktus ( ), f. tanársegéd ( ) Végzettség: okl. agrármérnök (DATE, 1978) biotechnológus szakmérnök (BME, 1987) Fokozat: mg. tudomány kandidátusa (C.Sc.) (GATE, 1992) kertészet, genetika, növénytermesztés Név: BAZSÁNÉ DR. SZABÓ MARIANNE (1965) Munkakör, beosztás: főiskolai docens (2010-) Végzettség: okl. biológus, biológiatanár (Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1989) Fokozat: intézetvezetői okl szakpedagógus (BME, 2012) doktor (Ph.D.) (DE és Universite Rennes, 1998) (biológia tudomány) tájvédelem, tájökológia, vízi ökológia, sejtbiológia Név: DR. BAKOS BÉLÁNÉ (1954) Munkakör, beosztás: mestertanár (2010-) Végzettség: okl. vállalatgazdasági agrármérnök (GATE, 1993) okl. mg. mérlegképes könyvelő (GATE, 1993) Tanszéki adminisztrátor mg. környezetgazdálkodási szakmérnök (DATE MVVK, 1996) biológia, ökológia Név: HEGEDŰSNÉ SZABÓ ERZSÉBET (1964) Munkakör, beosztás: tanszéki adminisztrátor (1998-) Végzettség: közgazdasági szakközépiskola (1983) A tanszék koordinálja a Környezetvédelmi- és tájgazdálkodási szakirány (felelős: Dr. Herbály Katalin főiskolai tanár), valamint a Gazdálkodó specializáció (felelős: Dr. Dencső István főiskolai docens) oktatásával járó feladatokat. A mezőgazdasági mérnök, illetve a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök szak szakfelelősi feladatait is e tanszék oktatói Dr. Dencső 130

10 István főiskolai docens és Dr. Herbály Katalin főiskolai tanár látják el. A mezőgazdasági mérnök szak gyakorlatfelelősi teendőit Dr. Dencső István főiskolai docens végzi, míg a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök szakét Dr. Bakos Béláné mestertanár intézi. A tanszék felel a szakirányú továbbképzési szakok közül a vadgazdálkodási szakmérnök és a vízgazdálkodási szakmérnök (szakfelelős: Bazsáné Dr. Szabó Marianne főiskolai docens) képzésekért. Az oktatás mellett kiemelt jelentősége van a kutatási tevékenységnek. A tanszék oktatói igen sokféle kutatási témában vesznek részt. A tanszéki dolgozók jelentős közreműködésével alakult meg az MTA DAB JNSZ Megyei Szakbizottságának a Jászkunság és Középalföldi kutatások munkabizottsága (társelnök: Dr. Tóth Albert, titkár: Dr. Herbály Katalin) 2011 tavaszán. Az oktatási profil bővülése mellett az alábbi témákkal tágult az új tanszék kutatási profilja: hátrányos helyzetű kistérségek felzárkózás esélyeinek vizsgálata, megújuló energiaforrások hasznosításának lehetőségei adott kistérségben, a mezőgazdaságra alapozott kistérségi programok vizsgálata, tájsebek és felszámolásuk lehetőségei, falusi turizmus vonzáskörének fejlesztési lehetőségei, bányatavak rekultivációjának lehetőségei, mezőgazdasági, élelmiszeripari hulladékok újrahasznosítási lehetőségei, a magyar mezőgazdasági termékek piacra jutási lehetőségei az Európai Unió tagországaiban, a turizmus kiemelten a falusi, az agro- és ökoturizmus kapcsolata a mezőgazdasági termeléssel, a tájadottságra alapozott idegenforgalmi, vidékfejlesztési lehetőségek kihasználása. Dr. Jakabné Nagy Piroska gazdasági tanár jelenleg GYES-en van. Az előző évkönyv megjelenése óta a jogelőd tanszékekről eltávozott oktatók Növénytermesztési Tanszék Prof. Dr. habil Nagy Jenő Ph.D. főiskolai tanár (2005) Dr. Patay Istvánné főiskolai adjunktus (2002) Lévai Kálmán főiskolai adjunktus (2007) Dr. Bakos Béla mestertanár (2009) (elhunyt) Paszternák Ferenc gazdasági tanár (2007) M. Nagy Imre szakoktató (2007) Állattenyésztési Tanszék Dr. Nagy Imre főiskolai tanár (2004) Dr. Tóth István főiskolai docens (2005) Dr. Ducza Lajos főiskolai docens (2004) Veresné Szarka Margit tanszéki mérnök (2006) Tájgazdálkodási Tanszék Dr. Kalmárné Dr. Vass Eszter Ph.D. főiskolai tanár (2009) Szabó Emese gazdasági tanár (2012) 131

11 Az utóbbi évek intézethez köthető pályázatos K+F+I témái Pályázat címe, szerződés száma Támogató Támogatás összesen (Ft) Szervezeti egység(ek), témavezető Kezdés ideje A növényvédőszer kijuttatás csökkentésének alkalmazástechnológiai lehetőségei Kutató-Fejlesztő Osztály, Tájgazdálkodási OTKA T OTKA Tanszék Dr. Kalmár Imre Mikrobiológiai technológiák fejlesztése környezeti szennyezések csökkentésére és felszámolására NKFP3A/037/2004 Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutató-Fejlesztő Osztály, Tájgazdálkodási Tsz / Dr. Kalmár Imre Kutatáshasznosítási Iroda Növényi alapú biohajtóanyagok előállítási feltételeinek kidolgozása és környezetvédelmi célú felhasználásának megszervezése (különös tekintettel a növényolajokra) NKFP-4-63/2004 Kutatás-fejlesztési Pályázati és Géptani Tanszék Kutatáshasznosítási Iroda Dr. Farkas Ferenc Mikrobiológiai technológiák fejlesztése környezeti szennyezések csökkentésére és felszámolására NKFP3A/037/2004 OM 00360/2004 RO-24/2005 TéT OMFB-00762/2006 Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda Vibrációs magtisztítás Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Román-magyar TéT Kutató-Fejlesztő Osztály Dr. Kalmár Imre Alapozó és Műszaki Tanszék Dr. Bíró István Befejezés ideje Biomasszára alapozott, komplex, kapcsolt hő- és villamosenergia előállítási technológia Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutató-Fejlesztő Osztály, Vidékfejlesztési és Tájgazdálkodási NKFP /2005 Kutatáshasznosítási Iroda OM-00040/2007 Jedlik Ányos program Tanszék Dr. Kalmár Imre Mobil energiafű- és gabonaszalma aprítógép prototípus kifejlesztése a mezőgazdasági biomassza energetikai hasznosíthatósága érdekében BAROSS OMFB-01103/2006 Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda Baross Gábor program Kutató-Fejlesztő Osztály Dr. Kalmár Imre Nemzedékek kutatóúton A Szolnoki Főiskola Mezőgazdasági Fakultása és a civil szervezetek együttműködése az Északalföld jövőjéért Kutató-Fejlesztő Osztály, Vidékfejlesztési és Tájgazdálkodási Tsz ROP /1.- Nemzeti Fejlesztési Ügynökség /36 Dr. Krizsán József Piacbővítő, hozzáadott érték növelő termékfejlesztés új, mezőgazdasági termék-feldolgozási technológia kidolgozásával, helyi hasznosításával EA_KUTF_05- BIOAPR07 AVOP /6.07 Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda Baross Gábor program Kutató-Fejlesztő Osztály, Vidékfejlesztési és Tájgazdálkodási Tanszék Dr. Kalmár Imre Kecske- és juhállomány növelésének lehetőségei az ősgyepek védelmében Kutató-Fejlesztő Osztály, Állattenyésztési Tanszék Dr. Krizsán FVM/MVH AVOP LEADER+ pályázat József Környezeti nevelési program a Szolnoki Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Fakultás partner-középiskolái számára KEOP-6.1.0/A Környezetvédelmi és Vízügyi Dr. Futó Zoltán Minisztérium Fejlesztési Ig. A Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész évi központi kerete terhére a felsőoktatási intézményekben a gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztését szolgáló beruházás támogatása I. KT-FO Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet Alapozó és Műszaki Tanszék Dr. Szűcs Sándor A Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész évi központi kerete terhére a felsőoktatási intézményekben a gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztését szolgáló beruházás támogatása Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet tési és Tájgazdálkodási Gépészeti Tanszék, Vidékfejlesz- KT-FO II Tsz. 132

12 Pályázat címe, szerződés száma Támogató Támogatás összesen (Ft) Szervezeti egység(ek), témavezető Kezdés ideje Ország László A Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész évi decentralizált kerete terhére a szakképzés fejlesztését szolgáló eszközbeszerzés támogatása Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet DT-EA/3/026/ Gépészeti Tanszék Oláh Béla Növényvédőszer megtakarítást lehetővé tevő permetezőgép fejlesztése és prototípus előállítás EA_KFI-07-permetez OMFB-01043/2009 Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Baross Gábor program Kutató-Fejlesztő Osztály, Vidékfejlesztési és Tájgazdálkodási Tsz Dr. Kalmár Imre Nagy Valéria Befejezés ideje Mobil bioreaktor és mérőrendszer kifejlesztése helyszíni biogáz előállítási technológiai kísérletekhez Kutató-Fejlesztő Osztály, Vidékfejlesztési és Tájgazdálkodási Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Baross Gábor EA_KFI_07-bioreakt OMFB-00931/2009 Tanszék Dr. Kalmár Imre Szabó program Emese Túravezető képzés Jász-Nagykun-Szolnok megyében NA HU /NA/2008-3/ÖP-1 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Környezetvédelmi alap (Norvég Alap) Agrárgazdálkodási Intézet, Pályázati Iroda Pongráczné Dr. Barancsi Ágnes Biogáz előállítása villamos energia, melegvíz és fűtés céljára 314 Agrárgazdálkodási Intézet, Pályázati Iroda Dr. Krizsán József Norvég Alap Környezettudatos oktatás és szemléletformálás a szolnoki kistérség gyermekei és diákjai számára, a táborok szervezésével, a kerékpáros közlekedés, és a túrázás feltételrendszerének javításával Szolnok Megyei Jogú Város Agrárgazdálkodási Intézet, Pályázati Iroda Dr. Krizsán József NA Önkormányzata Környezetvédelmi alap (Norvég Alap) Az intézet professor emeritusai Név: DR. PATKÓS ISTVÁN (1932) Munkakör, beosztás: professor emeritus (1997-) Végzettség: okl. mg. gépészmérnök (GATE, 1957) Fokozat: egyetemi doktor (GATE, 1972) mg. tudomány kandidátusa (C.Sc.) (GATE, 1972) állattartás technológiai és műszaki fejlesztése Név: DR. HABIL LENGYEL LAJOS (1937) Munkakör, beosztás: professor emeritus (2007-) Végzettség: okl. agrármérnök (Mg. Akadémia, 1960) okl. öntözőgazdálkodási szakmérnök (GATE, 1966) Fokozat: egyetemi doktor (GATE, 1967) mg. tudomány kandidátusa (C.Sc.) (1973) habilitált doktor (GATE, 1997) (közgazdaságtudományok) agrárökonómia Név: DR. TÓTH ALBERT (1941) Munkakör, beosztás: professor emeritus (2011-) Végzettség: biológia-földrajz szakos középiskolai tanár (KLTE, 1964) Fokozat: egyetemi doktor (KLTE, 1983) biológiai tudományok kandidátusa (C.Sc.) (MTA, 1997) ökológia, táj- és természetvédelem 133

13 Tangazdaság Szolnoki Tudományos Közlemények XVI. A tangazdaság a Peresi-Holtág a Kárpát-medence harmadik legnagyobb holtág rendszerének Sárkányfoki-zugában található. A 46-os útról érhető el: elhagyva Mezőtúrt (Budapest felől érkezve) jobbra, dél felé az aszfaltos mellékútra letérve. A főiskola peresi tangazdasága növénytermesztési és állattenyésztési tevékenységével a gyakorlatorientált agrár és műszaki oktatás és kutatás megvalósításában játszik szerepet [20]. 162 ha szántó művelési ágú földterületen ökológiai szántóföldi növénytermesztés, 13 ha gyep művelési ágú földterületen ökológiai gyepgazdálkodás, 4 hektáron erdőgazdálkodás folyik. Emellett permanensen több mint száz egyedből álló magyar merinó fajtájú, törzskönyvezett anyajuh állománnyal törzstenyésztést folytatnak, valamint 8 db Furioso - North Star (vagy ismertebb nevén mezőhegyesi félvér) fajtájú törzskönyvezett kancaállománnyal szintén törzstenyésztés, mint mezőgazdasági termelő tevékenység folyik. Szervezett keretek között rendszeresen vesznek részt hallgatók a napi folyamatokban (ahol az ökológiai szántóföldi növénytermesztés legkorszerűbb műveleteit is gyakorolhatják), gyakorlati bázisként funkcionál a hetesi és nyári szakmai gyakorlatok, továbbá a képzési profilhoz kapcsolódó kutatások számára. A tangazdaságban hetesi gyakorlatok rendje szigorúan szabályozott, az előírt összes műveletet valamennyi (gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök, mezőgazdasági mérnök, illetve mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök szakos) hallgatónak gyakorolnia kell. Az utóbbi két év jelentős hallgatói létszámcsökkenése miatt oktatási és kutatási funkciója csökkent, a termelési funkció került előtérbe, ami önmagában az erőforrás-felhasználás optimalizálása után jövedelmező tevékenység. A rendelkezésre álló erő- és munkagép állomány korszerű. A speciális tevékenység a főiskola szervezetébe integrált, gazdálkodási szempontból a Gazdasági és Műszaki Igazgatóság, oktatási-kutatási szempontból a Műszaki és Agrárgazdálkodási Intézet felügyelete alá tartozik. Szervezési kérdésekben a tangazdaság vezetője önállóan dönt. A tangazdaság jelenlegi személyi állománya Név: TAR MIHÁLY (1955) Munkakör, beosztás: ügyvivő-szakértő, tangazdaság koordinátora (1996-) Végzettség: okl. mg. gépészüzemmérnök (DATE MGFK, 1977) okl. mg. energiagazdálkodási szakmérnök (DATE MGFK, 1984) Általános adatok Növénytermesztési ágazat SZABÓNÉ MARGITAI ÁGNES adminisztrátor FEJES ANTALNÉ gondnok SZILÁGYI ZOLTÁN állatgondozó KEREKES ISTVÁN mg. gépkezelő FEJES VIKTOR mg. gépkezelő KISS ATTILA mg. gépkezelő Szakterületek: vetés, tápanyagellátás, talajművelés, növényvédelem (gyomirtás, kórokozók, kártevők elleni védelem engedélyezett minimális szerhasználattal, mechanikai gyomirtás, integrált növényvédelem), öntözés, betakarítás [16]. A terület (összesen 188,5 ha) megoszlása művelési ágak szerint: 134

14 162 ha szántóföld (99 ha Peres holtág területe körül, 63 ha Vízközi kert rész területén); 13 ha gyep, legelő; 4 ha erdő; 9,5 ha ugar (Peres holtág területe körül). Talajtípus: réti öntés talaj. Vetés szerkezet: 59 ha bio tönköly búza (élelmiszer alapanyag és állati takarmányozás); 31 ha bio napraforgó (élelmiszer alapanyag és állati takarmányozás); 31 ha bio kukorica (élelmiszer alapanyag és állati takarmányozás); 28 ha lucerna (állati takarmányozás); 13 ha zab (állati takarmányozás). A tönkölybúza, napraforgó, kukorica területek ellenőrzését a svájci BIO SUISSE ökológiai, minősítő szervezet végzi. Állattenyésztési ágazat Szakterületek: állatbírálat (az intézmény tagja a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetségének, valamint a Furioso - North Star Lótenyésztő Országos Egyesületének) Juhtartás (magyar merinó) 108 államilag támogatott anyajuh; 34 1 éves kor feletti jerke; 2 tenyészkos. Tartás: mélyalmos. Lótartás (Furioso - North Star). 8 tenyészkanca; 2 két éves mén csikó; 1 herélt mén (fogatos); 1 tenyészmén (államilag kihelyezett fedező mén, a tangazdaság Mezőtúr fedező állomása). Tartás: boksz, csikónevelő mélyalmos. AZ INTÉZETEN KÍVÜLI EGYKORI MEZŐTÚRI OKTATÁSI EGYSÉGEK Gazdaságtani Tanszék január 1-jétől a Gazdaságtani Tanszék megszűnt és oktatói két másik szolnoki szakmai tanszékhez kerültek. Ozsváth Márta, Méhesné Berek Szilvia és Dr. Vizdák Károly egyetemi tanár a Közgazdasági-Pénzügyi Tanszékre (melynek neve október 1-el Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszékre változott), Szűcs Róbert Sándor pedig a Kereskedelmi és Marketing Tanszékre, mely egységek az Üzleti és Műszaki Innovációs Intézet (2010 őszétől Üzleti- és gazdaságfejlesztési Intézet) részei. Az egykori kinevezett oktatók közül napjainkra már csak egy maradt hírmondónak. 135

15 Kinevezett oktató Szolnoki Tudományos Közlemények XVI. Név: DR. SZŰCS RÓBERT SÁNDOR (1981) Munkakör, beosztás: főisk. adjunktus (2011-), f. tanársegéd ( ), gyakornok ( ) Végzettség: okl. közgazdász (Szegedi Tudományegyetem, 2006) közgazdász (Szolnoki Főiskola, 2004) Fokozat: gazdálkodásszervező (KIT, 2004) doktor (Ph.D.) (DE, 2011) (gazdálkodás- és szervezéstudományok) marketing, táplálkozásmarketing Méhesné Berek Szilvia főiskolai tanársegéd jelenleg GYES-en van. Idegennyelvi Lektorátus január 1-től a fakultás Idegennyelvi Lektorátusa egy 2008-as szenátusi döntés értelmében létrehozott Integrált Idegen nyelvi Intézetbe olvadt be. Az intézet 2010 óta az Alapozó Intézet részeként, mint Idegen Nyelvi Tanszék működik. Az egykori mezőtúri kollektívából mára csak ketten maradtak. Kinevezett oktató Név: WEIGERT ZOLTÁN (1966) Munkakör, beosztás: nyelvtanár (1993-) Végzettség: angol szakos középiskolai tanár (JGYTF, 1996; JPTE, 2002) angol nyelv Tanszéki ügyintéző Név: VÁRI LÁSZLÓNÉ (Tóth Mária) (1954) Munkakör, beosztás: ügyviteli munkatárs (1997-) Végzettség: szakközépiskolai érettségi (Dózsa György SZKI, 1986) gép- és gyorsíró angol középfok A tip. nyelvvizsga (2001) nyelvvizsga-szervezés, adminisztráció Az előző évkönyv megjelenése óta a jogelőd tanszékekről eltávozott oktatók Gazdaságtani Tanszék Prof. Dr. habil Vizdák Károly egyetemi tanár (2012) Dr. Lakatos Vilmos C.Sc főiskolai docens (2004) Dr. Király János főiskolai docens (2005) Kis Zoltán főiskolai tanársegéd (2004) Idegennyelvi Lektorátus Bélley Ferencné nyelvtanár (2010) Kunné Szabó Gabriella nyelvtanár (2010) Fasola Adeola nyelvtanár (2010) Gál Sándorné nyelvtanár (2012) Egyéb egységek jelenlegi mezőtúri kötődésű dolgozói Klajbanné Székely Magdolna főelőadó, központvezetőhelyettes Tanulmányi és Oktatászervezési Központ Juhász Margit tanulmányi előadó Tanulmányi és Oktatászervezési Központ Hegedűs Sándor mechanikai műszerész Informatikai Központ 136

16 Varga László számítás-technikus Informatikai Központ Gedei Péterné könyvtáros Könyvtár és Távoktatási Központ Takácsné Bán Erzsébet könyvtáros Könyvtár és Távoktatási Központ Juhász Lászlóné számviteli főelőadó Gazdasági- és Műszaki Igazgatóság Csollák Lajosné gazdasági előadó Gazdasági- és Műszaki Igazgatóság Legezáné Arany Éva ügyintéző Hallgatói Szolgáltatások Központja Gedei Vera koordinátor Hallgatói Szolgáltatások Központja Ország Lászlóné adminisztrátor Rektori Hivatal Az előző évkönyv megjelenése óta a jogelőd egységekről eltávozott vezetők, oktatók Testnevelési Csoport Szabó Gábor testnevelő tanár (2007) Kutató-Fejlesztő Osztály Dr. Krizsán József főiskolai docens (2010) Chif Imre szakoktató (2006) Kötél Antal szakoktató (2012) Szaktanácsadási Osztály Dr. habil Kalmár Imre Ph.D. főiskolai tanár (2010) Vásárhelyi Lajos műszaki oktató (2011) Továbbképzési Osztály Sipos-Józsa Gábor ügyintéző szakértő (2012) Gazdasági Igazgatóság F. Kiss Lajos gazdasági főigazgató helyettes (2009) Főigazgatói Hivatal Botyánszki Mihályné hivatalvezető (2006) Tanulmányi és Oktatástechnikai Osztály Bélley Ferenc osztályvezető (2010) Kollégium Dr. Horváth József főiskolai docens, kollégiumigazgató (2005) Sánta Mihály kollégiumi vezető (2010) A szerző fontosnak tartja megemlíteni azokat az oktatókat is, akik csak 2002 után létesítettek munkaviszonyt, de az már napjainkra különböző okokból megszűnt (zárójelben a munkaviszony kezdete-megszűnése). Dr. Seregi János C.Sc egyetemi tanár ( ) Dr. Futó Zoltán Ph.D. főiskolai docens ( ) Dr. Jakab Péter Ph.D. főiskolai docens ( ) Dr. Csorbai Attila Ph.D. főiskolai docens ( ) (Pongráczné) Dr. Barancsi Ágnes Ph.D. főiskolai docens ( ) Dr. Nagy Valéria Ph.D. főiskolai adjunktus ( ) Dr. Felkai Beáta Olga Ph.D. főiskolai adjunktus ( ) Ozsváth Márta gazdasági oktató ( ) 137

17 AZ INTÉZET ÁLTAL GONDOZOTT SZAKOK Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök szak A képzés célja olyan mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnökök képzése, akik természettudományi, műszaki, gazdasági és humán ismereteik birtokában képesek a gépészeti, műszaki és technológiai berendezések fejlesztési részfeladatainak megoldására, a termelés, gépüzemeltetés irányítási feladatainak végrehajtására, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához [18]. Szakirányok: Járműgépész szakirány, Gépgyártó szakirány, Gépüzemfenntartó szakirány, Műszaki logisztika specializáció. A diplomát szerzett hallgatók képesek, illetve alkalmasak a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékfeldolgozó gépek üzemeltetésére és telepítésére; összetett tervezési munkákban mérnöki közreműködésre; termelési folyamatok előkészítésére, irányítására; műszaki, informatikai, mezőgazdasági és vezetési ismeretek birtokában vállalkozások irányítására; számítógépes hálózatok, egyszerű programok alkalmazására, bővítésére; környezetbarát termelőrendszerek működtetésére, telepítésére; üzemi munka szervezésére, irányítására; szakismeretek átadására, szaktanácsadásra. Mezőgazdasági mérnök szak Olyan mezőgazdasági mérnökök képzése a cél, akik megszerzett természettudományi, műszaki, mezőgazdasági és gazdasági ismereteik birtokában a mezőgazdasági termelés, feldolgozás és gazdálkodás területén általános jártassággal rendelkeznek, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban (MSc.) történő folytatásához. Szakirányok: Környezetvédelmi- és tájgazdálkodási szakirány, Gazdálkodó specializáció A szakot mindazoknak ajánlja az intézmény, akik szeretnének különböző méretű és jellegű mezőgazdasági vállalkozások területén termelői, vezetői, irányítói és szervezési feladatokat ellátni. Szívesen foglalkoznának szakigazgatási feladatok ellátásával, vagy éppen a mezőgazdasági termékek feldolgozásával, kereskedelmével. Megszerzett tudásuk alapján szeretnének a mezőgazdasághoz kapcsolódó gazdasági folyamatok elemzése terén munkálkodni. Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök szak A képzés célja olyan gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a vidéki térségek fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok ellátására, a mezőgazdasági termeléssel, feldolgozással, kereskedelemmel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési és irányítási tevékenységek koordinálására. Az elsajátított ökonómia, menedzsment, regionális és térségi ismereteik birtokában, valamint szakigazgatási feladatok, az agrártermelés sajátosságai és az agrárgazdaság kapcsolatrendszerének ismeretében, ökológiai szemléletük alapján képesek a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelő szakmai munka végzésére. Szakirányok: Környezetvédelmi- és tájgazdálkodási szakirány, Gazdálkodó specializáció. Ez a képzési forma ajánlott mindazoknak, akik EU-s előírásoknak megfelelő piacképes tudást kívánnak szerezni a vidékfejlesztés területén, szeretnének többet tudni a vidéki térségek problémáiról és azok megoldási lehetőségeiről. Végzettségük alapján képesek lesznek feltárni a vidéki térségek problémáit, meghatározni a fejlesztési lehetőségeket, és kidolgozni a fejlesztéshez szükséges dokumentumokat. Tudásuk alapján képesek lesznek kisvállalkozások irányítására, 138

18 közreműködhetnek a tájhasznosítási, öko- és integrált termesztési stratégiák kidolgozásában. Műszaki menedzser szak A műszaki ismeretek hasznosítása a terméktervezésben, gyártásban, üzemeltetésben alkotó munkát jelent. Szakmai szempontból különleges kihívást jelent, hogy a mérnöki alkotások ne csak tervek maradjanak, hanem komplex (műszaki, szervezési, gazdasági) kezelésmóddal ésszerűen, elfogadható ráfordításokkal és megfelelő időpontra meg is valósuljanak. Ez utóbbiban is járatosnak kell lennie a műszaki menedzser szakon végzettnek, így munkája kézzelfogható eredményekkel jár. Megfelelő természettudományi, műszaki tudományi, gazdálkodási és szervezéstudományi ismeretekkel rendelkeznek a termékek és szolgáltatások anyagi, informatikai, pénzügyi és humán folyamatai integrált megoldásához, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban (MSc.) történő folytatásához. Szakirányok: Gépgyártó szakirány, Gépüzemfenntartó szakirány, Műszaki logisztika specializáció. A szak tanterve, a tantárgyi struktúra és az egyes tantárgyak tantárgyi programjai úgy vannak öszszeállítva, hogy a szakon tanuló hallgatók megismerhessék és elsajátíthassák a termelési, szolgáltató folyamatok reál, humán, illetve gazdasági és társadalmi összefüggéseit, a szervezetek működési elveit, a szervezetekben a műszaki, gazdasági és menedzsment jellegű tevékenységeket, azok összefüggéseit, a termelő és szolgáltató vállalkozások alapításához és menedzseléséhez szükséges ismereteket, a kapcsolódó tudományok (pl. szociológia, pszichológia, jog) továbbá a műszaki és menedzsment tudományok határterületeinek elveit és eredményeit, a környezetvédelem, munkavédelem, minőségügy, iparjogvédelem, valamint a fogyasztóvédelem követelményeit. Mezőgazdasági mérnök, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök szak szakirányai Környezetvédelmi és tájgazdálkodási szakirány A vidéknek ha nagyobb távlatból nézzük nem csupán élelmiszer-termeléssel kell foglalkoznia, hanem emellett tekintettel kell lenni a természet-ember viszony harmonikussá tételére morálisan, felelősséggel, a vidék valós értékeinek megismerésére, amelyeket bölcsen, távlatos felelősséggel szabad kiaknázni és fejleszteni kell. A szakirány olyan gyakorlati szakemberek képzését célozza, akik megfelelő szakismerettel, komplex látásmóddal rendelkeznek és felelősségteljesen, körültekintően avatkoznak be az élő rendszerekbe és dolgoznak a vidék felemelkedéséért. A végzett hallgatók képesek lesznek a környezetvédelem, fenntartható fejlődés, tájgazdálkodás gyakorlati problémáit megfogalmazni, és a megoldás útján elindulni, képessé válva a környezetkímélő termelés és gazdálkodás megvalósítására, valamint ismereteik, környezetgazdálkodással foglalkozó munkaterületeken való alkalmazására. A Környezetvédelmi és tájgazdálkodási szakirány tantárgyai: Alternatív energiaforrások; Ökológia; Tájökológia, tájhasznosítás; Tájrendezés és tájvédelem; Természeti erőforrások védelme I.-II.; Környezetvédelmi vizsgálatok; Környezetvédelmi vizsgálatok elemzése. Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek: önkormányzatoknál, magánvállalkozásoknál, térségi területfejlesztési irodáknál, szaktanácsadással és pályázatírással foglalkozó irodáknál, ipari és mezőgazdasági üzemeknél különböző lehetőségek állnak végzett mérnökeink rendelkezésére az elhelyezkedésben. 139

19 Gazdálkodó specializáció Szolnoki Tudományos Közlemények XVI. Az agrárszakemberek képzése során alapvető cél a mezőgazdasági termelés, feldolgozás és gazdálkodás szaktudományaiban való általános jártassággal való rendelkezés. A hallgatók elsajátítják a termelési technológiák szakmai fogásait, felkészültségük alapján képesek az önálló gazdálkodásra, a vállalkozások vezetésére, piacképes termékek előállítására, feldolgozására, forgalmazására, a gazdálkodási folyamatok elemzésére, szaktanácsadási szolgáltatások végzésére. Tevékenységükben azonban szükség van egy-egy szűkebb szakterület elmélyültebb ismeretére is. A gazdálkodó szakirány a mezőgazdasági termelésben a legújabb termelési irányzatok elsajátításával nemcsak a technológiák mélyebb ismeretét, hanem azok legmodernebb változatainak szakszerű összekapcsolását is lehetővé teszi. Megismertet olyan technológiákkal, amelyekkel az alapképzés során nincs lehetőség részletesen foglalkozni. Megismerik a hallgatók a 4, 5. és 6. félév során az alternatív növények termesztését, az ökológiai gazdálkodást, a gyógynövénytermesztést, továbbá a kisebb beruházás igényű állatok tenyésztését. Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek: Önkormányzatoknál, magánvállalkozásoknál, térségi területfejlesztési irodáknál, szaktanácsadással és pályázatírással foglalkozó irodáknál, ipari és mezőgazdasági üzemeknél különböző lehetőségek állnak végzett mérnökeink rendelkezésére az elhelyezkedésben. Műszaki menedzser, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök szakirányok Gépgyártó szakirány A gépgyártó szakirány célja, olyan ismeretek nyújtása, amelyek birtokában a végzett kellő gyakorlati jártasság megszerzése után képesek a gépgyártás, ezen belül az alkatrészgyártás és a hegesztett szerkezet gyártás technológiai, szervezési és minőségirányítási feladatait irányítani és gépészmérnök, illetve hegesztő szakmérnök irányításával tervezni. Az alapszak szakmai tantárgyaira alapozottan (Folyamatszervezés, Termelés és technológia-váltás menedzsment I-II, Műszaki fejlesztés és iparjog, stb.) vállalati szinten képesek a folyamatok rendszer szemléletű irányítására. A Gépgyártó specializáció tantárgyai: Anyagismeret és gyártástechnológia III.; CNC gépek programozása; Gyártástechnológiai mérések; Gyártástervezés; Számítógépes tervezés és gyártás; Szerszámgépek; Hegesztett szerkezetek gyártása. Gépüzemfenntartó szakirány A Gépüzemfenntartó szakirány célja, olyan ismeretek nyújtása, amelyek alkalmassá teszik a végzett műszaki menedzsereket és mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnököket a termelés és a szolgáltatás legkülönbözőbb területein alkalmazott műszaki berendezések, gépek műszaki állapotának felmérésére, megbízható működésükhöz szükséges karbantartási, javítási technológiák megválasztására, fenntartási rendszerek szervezésére, azok működésének műszaki gazdasági értékelésére. A Gépüzemfenntartó szakirány tantárgyai: Tribológia; Felújítástechnológiák; Műszaki diagnosztika; Karbantartás szervezése és ökonómiája; Gépjavítás; Rezgésdiagnosztika. Járműgépész szakirány A Járműgépész szakirány célja az alapszak tantárgyaira alapozottan olyan speciális ismeretek nyújtása, melyek alkalmassá teszik őket közúti járművek üzemeltetésével, fenntartásával, kapcsolatos 140

20 vezető feladatok ellátására, üzemeltetési, karbantartási folyamatok irányítására, műszaki gazdasági értékelésére. Ismerik a járművek forgalomba helyezésével, üzemben tartásával, átalakításával, forgalomból való kivonásukkal, stb. kapcsolatos alapvető rendelkezéseket, jogszabályokat. A Járműgépész szakirány tantárgyai: Gépjárműdiagnosztika; Gépjármű elektronika; Gépjármű fenntartás; Gépjármű motorok; Gépjármű szerkezetek I.-II.; Gépjármű üzemeltetés; Kenéstechnika. Műszaki logisztika specializáció A specializáció célja a gazdasági élet különböző területein mérnöki felkészültséget igénylő, logisztikai tervezési, szervezési, irányítási, ellenőrzési feladatok ellátására alkalmas rendszerszemléletű, átfogó gondolkodásmódú szakemberek képzése, akik biztosítják a zavartalan, hatékony anyag-, energia-, érték-, információ- és humán erőforrás-áramlást az integrált ellátási lánc mentén. A Műszaki logisztika specializáció tantárgyai: Logisztikai menedzsment; Csomagolás és tárolás logisztikája; Logisztikai informatika; Szállítási logisztika; Szolgáltatások logisztikája; Logisztikai folyamatok tervezése; Nemzetközi (áru)fuvarozás és szállítmányozás; Vállalati logisztika. Felsőfokú (felsőoktatási) szakképzés A felsőfokú szakképzési szakokon olyan szakemberek képzése történik, akik megfelelő elméleti tudás birtokában képesek a gyakorlati feladatok magas színvonalú ellátására, és a napi kihívásoknak megfelelően a munkaerőpiac elvárásainak is megfelelnek. Nyitott, kreatív személyiségek, akik tudásuk folyamatos fejlesztését szem előtt tartva a főiskola megfelelő alapképzésén is folytathatják tanulmányaikat. A felsőfokú szakképzés a magyar szakképzés egyik legsajátosabb formája, amelyet az intézmény nappali és levelező tagozatos formában is kínál. A négy féléves képzés egyes tantárgyai később a főiskolai képzésben beszámításra kerülnek. Jelenleg öt akkreditált felsőfokú szakképzés található az intézet palettáján. Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens Képzés célja: a szakon végzett szakember nem csak az állattenyésztés és növénytermesztés területén szerez jártasságot, hanem igénybe véve a modern kommunikáció-technikai eszközöket képes mind hazai, mind nemzetközi kereskedelmi ügyletek folytatására, illetve ezen ügyletekben való hatékony részvételre. A végzettek elhelyezkedhetnek mezőgazdasági termelést folytató gazdaságokban, vállalkozásokban, valamint termeltető- és értékesítő szövetkezetekben is. A képzés azoknak a fiataloknak ajánlott, akiket a mezőgazdasági termelés mellett a megtermelt termékek értékesítése, az azzal járó pénzügyi és egyéb ügyek intézése érdekel. A végzettség kellő biztonságot nyújt az elhelyezkedésre vonatkozóan, hiszen napjainkban egyre nagyobb kihívást jelent a megtermelt mezőgazdasági termékek minél kedvezőbb áron való értékesítése, melyhez szakemberekre van szükség. Gépipari mérnökasszisztens Képzés célja: a végzett gépipari mérnökasszisztens olyan szakember, aki elsősorban a gépek üzemeltetése és karbantartása területén van otthon, ezen felül képes a műszaki fejlesztés és a 141

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Agrár és Vidékfejlesztési Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki 2. Az alapképzési

Részletesebben

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak A képzés célja olyan gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési

Részletesebben

GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint:

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki 2. Az alapképzési szakon

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (KGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (KGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (KGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: környezetgazdálkodási agrármérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (NYF MMK) AGRÁR ÉS AGRÁRMŰSZAKI JELLEGŰ KÉPZÉSEINEK BEMUTATÁSA NYÍREGYHÁZA 2013

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (NYF MMK) AGRÁR ÉS AGRÁRMŰSZAKI JELLEGŰ KÉPZÉSEINEK BEMUTATÁSA NYÍREGYHÁZA 2013 A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (NYF MMK) AGRÁR ÉS AGRÁRMŰSZAKI JELLEGŰ KÉPZÉSEINEK BEMUTATÁSA NYÍREGYHÁZA 2013 NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (Nyíregyháza, Kótaji

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mechatronikai mérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2011/2012. tanévtől. felmenő rendszerben MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (BSC.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2011/2012. tanévtől. felmenő rendszerben MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (BSC. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2011/2012. tanévtől felmenő rendszerben MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (BSC.) LEVELEZŐ TAGOZAT Szakirányok GAZDÁLKODÓ SZAKIRÁNY KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT Szakirányok Gépgyártó szakirány Üzemfenntartó szakirány Mezőtúr, 2010. június

Részletesebben

NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA 2014. szeptember 08. - 10.

NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA 2014. szeptember 08. - 10. SZOLNOKI FŐISKOLA Oktatási és tudományos rektorhelyettes NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) Ikt.szám: SZF/2962/2014. Üi.: Bakos Róbertné INFORMÁCIÓS NAPOK

Részletesebben

GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK ( BSc.)

GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK ( BSc.) NYÍREGYH REGYHÁZI FŐISKOLAF MŰSZAKI ÉS S MEZŐGAZDAS GAZDASÁGI GI FŐISKOLAI KAR Alapszakjaink (2009): 1. KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI SZAK ( BSc.) 2. MEZŐGAZDASÁGI és ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK ( BSc.) 3.

Részletesebben

GÓLYA HÉT - NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés)

GÓLYA HÉT - NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) SZOLNOKI FŐISKOLA Oktatási és tudományos rektorhelyettes GÓLYA HÉT - NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) Ikt.szám: SZF/ /2015. Ügyintéző:

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK A Debreceni Egyetem képzési programja 2007 GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: o Agrárgazdasági o Regionális és vidékfejlesztési Képzési terület, képzési ág: Agrár

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben. Műszaki menedzser alapképzési szak (BSc) NAPPALI TAGOZAT

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben. Műszaki menedzser alapképzési szak (BSc) NAPPALI TAGOZAT SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben Műszaki menedzser alapképzési szak (BSc) NAPPALI TAGOZAT Specializációk Gépgyártó Gépüzemfenntartó Szolnok A képzési

Részletesebben

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság Oktatási területeink Informatika Agrárgazdaság Szak- és közigazgatás Üzleti közgazdaság Vidékfejlesztés Felvételt nyert hallgatók száma Államilag finanszírozott hallgatók száma Költségtérítéses hallgatók

Részletesebben

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E Szervezeti és Működési Rend 11. melléklete: Üzleti Tudományok Intézete működési rendje 2012. Beosztás Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K S z a b á l y z a t Oldal: 2/8. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta oktatási

Részletesebben

A Kar rövid bemutatása

A Kar rövid bemutatása A Kar rövid bemutatása Széchenyi István Egyetem (SZE-GYŐR) Műszaki Tudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Állam és jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális Intézet Zeneművészeti Intézet A Műszaki Tudományi

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Felsőfokú szakképzés OKJ 55 345 02 0010 55 01 Érettségi utáni 2 éves (4 félév) szakképzés, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, nappali tagozaton.

Részletesebben

INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA

INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA Szolnoki Főiskola Szolnok Ikt.szám: SZF/4840/2012. Üi.: Takács Katalin NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden FSZ képzés) INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA 2012. szeptember 10. és 11. Az Információs

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T Szervezeti és Működési Rend 10. melléklete: Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézet működési rendje 2012. Beosztás T U R I Z M U S, S z a b á l y z a t Oldal: 2/7. Készítette Ellenőrizte

Részletesebben

A Kompetencia Tanács Működési Szabályzata

A Kompetencia Tanács Működési Szabályzata A Kompetencia Tanács Működési Szabályzata mely elfogadásra került 2011. január 26-án a Kompetencia Tanács alakuló ülésén, az alapító tagok egyhangú szavazata által, azzal a feltétellel, hogy az érvényes

Részletesebben

Az 1950-es évektől 2005-ig

Az 1950-es évektől 2005-ig Dr. Bihari Péter Az 1950-es évektől 2005-ig Gépészmérnök képzés keretein belül Gépgyártástechnológia szak (nincs ágazat) Mezőgazdasági gépész szak (nincs ágazat) Vegyipari gépész szak (2 ágazat) Textiltechnológia

Részletesebben

ALUMNI HÍRLEVÉL. Bevezető. További információk: Impresszum. Különszám - Keresztféléves képzések 2012. Szolnoki Főiskola 1. Kedves Olvasó!

ALUMNI HÍRLEVÉL. Bevezető. További információk: Impresszum. Különszám - Keresztféléves képzések 2012. Szolnoki Főiskola 1. Kedves Olvasó! Kedves Olvasó! Bevezető Az Alumni hírlevél különszámával jelentkezünk. Jelenlegi hírlevelünk célja, hogy értesítést és információt adjunk a Szolnoki Főiskola keresztféléves képzéseiről. Képzési kínálatunkban

Részletesebben

A Vállalati információs nap a felsőfokú duális képzésről 2015

A Vállalati információs nap a felsőfokú duális képzésről 2015 A Vállalati információs nap a felsőfokú duális képzésről 2015 Agrár szakbizottság Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid Budapest, 2015. november 10. Alapképzésben az alábbi képzési szakok közül választhat a hallgató

Részletesebben

Föld, víz, levegő, élettér

Föld, víz, levegő, élettér DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR KÖRNYEZET- ÉS VEGYÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK A környezetmérnöki MSc szak bemutatkozása Föld, víz, levegő, élettér DE DEBRECENI EGYETEM 15 Kar MK MŰSZAKI KAR A RÉGIÓ MŰSZAKI KÉPZŐHELYE

Részletesebben

Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc szak

Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc szak Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc szak A képzés célja olyan szakigazgatási agrármérnökök képzése, akik az elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában képesek a termeléssel, szolgáltatással

Részletesebben

Gépészmérnök alapszak (BSc)

Gépészmérnök alapszak (BSc) Gépészmérnök alapszak (BSc) Érdekelnek a gépészeti problémák és a számítógépes tervezés? Szeretnél többet tudni arról, hogyan járulhatsz hozzá a gépészeti problémák megoldásához? Szívesen alakítanád az

Részletesebben

AZ IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS ÓRATERVE

AZ IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS ÓRATERVE AZ IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS ÓRATERVE 1. A képzés óraterve Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tanulmányi ideje négy félév. Az idegenvezetőhostess szakirányon ez a hallgatóktól összességében

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

DUÁLIS KÉPZÉS A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KARÁN. Dr. Horváth Zsuzsanna 2015. április 14.

DUÁLIS KÉPZÉS A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KARÁN. Dr. Horváth Zsuzsanna 2015. április 14. DUÁLIS KÉPZÉS A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KARÁN Dr. Horváth Zsuzsanna 2015. április 14. AZ SZTE MÉRNÖKI KARÁNAK BEMUTATÁSA 1962-2007-ig Élelmiszeripari Főiskola 2007. Január 1. Mérnöki Kar 21 előadó

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTŐ ÉS NÖVÉNYVÉDŐ TECHNOLÓGUS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Műszaki és Gépészeti Tanszék

NÖVÉNYTERMESZTŐ ÉS NÖVÉNYVÉDŐ TECHNOLÓGUS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Műszaki és Gépészeti Tanszék NÖVÉNYTERMESZTŐ ÉS NÖVÉNYVÉDŐ TECHNOLÓGUS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Műszaki és Gépészeti Tanszék Választhatóság Ssz. NÖVÉNYTERMESZTŐ ÉS NÖNÉNYVÉDŐ TECHNOLÓGUS FELSŐFOKÚ

Részletesebben

DUÁLIS KÉPZÉS(EK) INDÍTÁSA AZ SZTE MÉRNÖKI KARÁN

DUÁLIS KÉPZÉS(EK) INDÍTÁSA AZ SZTE MÉRNÖKI KARÁN TÁMOP-4.1.1.F-14/1/Konv-2015-0006 DUÁLIS KÉPZÉS(EK) INDÍTÁSA AZ SZTE MÉRNÖKI KARÁN Dr. Bíró István ELŐZMÉNYEK A Mérnöki Kar 2014 decemberében pályázatot nyújtott be a fenntartóhoz duális képzés indítására

Részletesebben

DR. WACHTLER ISTVÁN. Egyetemi tanár / professor emeritus

DR. WACHTLER ISTVÁN. Egyetemi tanár / professor emeritus SZEMÉLYI ADATOK DR. WACHTLER ISTVÁN Magyarország, 3200 Gyöngyös, Virág u 38/1 +36-37-312 916 Wachtler.istvan@uni-eszterhazy.hu Neme Férfi Születési dátum 1945.12.05. Állampolgárság Magyar POZÍCIÓ / BEOSZTÁS

Részletesebben

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet Egyetemek a határ menti együttműködésben Nemzetközi projektzáró konferencia Győr, 2006. szeptember 26.

Részletesebben

Kalmárné Vass Eszter. Főiskolai tanár. Önéletrajz Adja meg utónevét és vezetéknevét SZEMÉLYI ADATOK

Kalmárné Vass Eszter. Főiskolai tanár. Önéletrajz Adja meg utónevét és vezetéknevét SZEMÉLYI ADATOK Kalmárné Vass Eszter SZEMÉLYI ADATOK Kutatói azonosító (amennyiben releváns): 10013977 Publikációk száma összesen 180, MTMT-ben 76 Neme nő Állampolgárság magyar SZAKMAI TAPASZTALAT 2016-2013-2015 A szakmai

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: környezetgazdálkodási agrármérnök felsőoktatási szakképzés (Agricultural

Részletesebben

SZF. Intézmény elérhetősége:

SZF. Intézmény elérhetősége: SZF Intézmény elérhetősége: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Telefon: (56) 510-300 Fax: (56) 340-106 E-mail: tanhiv@szolf.hu Honlap: http://www.szolf.hu AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK

Részletesebben

ajánlott féléve Tantágy neve Előfeltétel kódja tanszék/i

ajánlott féléve Tantágy neve Előfeltétel kódja tanszék/i Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Gépészmérnöki alapszak "A" típusú tantárgyak Gépüzemeltetési szakirány mintatanterve 2009. szeptember 01. Matematika I. AMB1101 2 2 K 4 MI Dr. Blahota István - Mechanika

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK E U R O P A S S MUNKAHELYEK

SZEMÉLYES ADATOK E U R O P A S S MUNKAHELYEK E U R O P A S S S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z, S Z A K M A I R E F E R E N C I A SZEMÉLYES ADATOK Vezetéknév / Utónév) DR. BARANCSI ÁGNES Cím(ek) 5400 Mezőtúr, Túrkevei út 23/1. Magyarország Telefon(ok)

Részletesebben

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu ÓBUDAI EGYETEM Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása Alba Regia Egyetemi Központ Székesfehérvár Akkor.. és Most KANDÓ 1971 Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ 2013 Alba Regia Egyetemi Központ

Részletesebben

Szent István Egyetem Növénytermesztési Intézet. Növénytermesztı mérnök BSc

Szent István Egyetem Növénytermesztési Intézet. Növénytermesztı mérnök BSc Szent István Egyetem Növénytermesztési Intézet Növénytermesztı mérnök BSc A növénytermesztés célterületei humán táplálkozás állat Növény A növénytermesztés célterületei humán táplálkozás állat Növény ipari

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

1. A mesterképzési szak megnevezése: takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki

1. A mesterképzési szak megnevezése: takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki 1. A mesterképzési szak megnevezése: takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. A költségvetési szerv a) azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási száma: 597649000 - megnevezése:

Részletesebben

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Az iskola szakmaszerkezeti felépítése: A Szakképesítés (képzési program) Jelentkezés időtartama Ssz. kimenetelének határmegnevezése hónap

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: Szakigazgatási, Informatikai Képzési terület, képzési ág: Agrár képzési terület; Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus agrármérnöki

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása

A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása Dr. Bacsa-Bán Anetta 2014. 02.

Részletesebben

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor.

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor. A Gazdaságtudományi Kar története A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara 1987 szeptemberében nyitotta meg kapuit hallgatói előtt. A következő sorokban a Kar eltelt csaknem 20 évének eseményei, tényei,

Részletesebben

Dr. Mészáros Attila. 51. Szitásdomb u. 9021 Győr Telefonszám(ok) (36-96) 503-497 Mobil: (36-30) 413-0447 Fax(ok)

Dr. Mészáros Attila. 51. Szitásdomb u. 9021 Győr Telefonszám(ok) (36-96) 503-497 Mobil: (36-30) 413-0447 Fax(ok) Szakmai önéletrajz Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) 51. Szitásdomb u. 9021 Győr Telefonszám(ok) (36-96) 503-497 Mobil: (36-30) 413-0447 Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Gépgyártástechnológiai. Járműgépész. Tantárgyfelelős. tanszék/int. Matematika I. AMB1101 2 2 K 4 MI Dr. Blahota István - X

Gépgyártástechnológiai. Járműgépész. Tantárgyfelelős. tanszék/int. Matematika I. AMB1101 2 2 K 4 MI Dr. Blahota István - X Gépészmérnöki alapszak Gépgyártástechnológiai Járműgépész szakirányok mintatanterve 2009. szeptember 01. "A" típusú tantárgyak Matematika I. AMB1101 2 2 K 4 MI Dr. Blahota István - X Mechanika I. AMB1102

Részletesebben

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Féléves óraszám. AM1 18 Kollokvium 4 - MÉGM, MM. AM1 18 Kollokvium 5 - MM. AM1 5 Kollokvium 2 - Dr. Miskolczi Ildikó

Féléves óraszám. AM1 18 Kollokvium 4 - MÉGM, MM. AM1 18 Kollokvium 5 - MM. AM1 5 Kollokvium 2 - Dr. Miskolczi Ildikó SZOLNOKI FŐISKOLA Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök (BSc), Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök (BSc) és Műszaki menedzser (BSc) szakos Levelező tagozatos I. évfolyamos hallgatók (Szolnok)

Részletesebben

Név Munkakör Végzettség Végzettség szintje. Német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár és közművelődési előadó.

Név Munkakör Végzettség Végzettség szintje. Német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár és közművelődési előadó. Név Munkakör Végzettség Végzettség szintje 1 Kovács Márta idegennyelv- Német nyelv és irodalom szakos és közművelődési előadó 2 Czinege Enikő szakmai Környezetmérnök 3 Csidei Péter Magyar nyelv és irodalomtörténelem

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév Beosztás Végzettség Szakképzettségek Tantárgy 1. középiskolai tanár 2. középiskolai

Részletesebben

KÉPZÉSFEJLESZTÉS ALPROJEKT

KÉPZÉSFEJLESZTÉS ALPROJEKT TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 Szeged. 2015. június 23 KÉPZÉSFEJLESZTÉS ALPROJEKT Homoki-Nagy Mária Varga Zsuzsanna PROJEKT ELEMEK 1. Oktatási együttműködés a mérnökiinformatika, a pedagógusképzés és

Részletesebben

UNIREGIO Zárókonferencia. Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben

UNIREGIO Zárókonferencia. Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet UNIREGIO Zárókonferencia Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben Reisinger Adrienn tudományos segédmunkatárs, PhD

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

- Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások

- Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások - Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások - Gazdasági idegen nyelvű menedzser adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások - Gépipari mérnökasszisztens adatlap

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. Az alapképzési szak megnevezése: Műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET Kreditelismeréssel beszámítható alapképzési

Részletesebben

ÉLELMISZERMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (ÉMB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

ÉLELMISZERMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (ÉMB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI ÉLELMISZERMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (ÉMB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: élelmiszermérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dávid Lóránt Dénes Családi név: Dr. Dávid Keresztnév: Lóránt Dénes Tud. fokozat: PhD (földtudományok) Születési hely: Heves Születési idő: 1968. március 06. Állampolgárság: magyar

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI. MESTER (MSc) SZAK

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI. MESTER (MSc) SZAK BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI MESTER (MSc) SZAK Budapest 2012 A felsőoktatási intézmény neve, címe: BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN HR oktatás Magyarországon napjainkban és a jövıbeli lehetıségek KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN Dr. habil Szabó Lajos tanszékvezetı egyetemi docens stratégiai és fejlesztési dékánhelyettes PANNON

Részletesebben

Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék

Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék A tanszék munkatársai Dr. Radics László Tanszékvezető Egyetemi tanár Ökológiai gazdálkodás Agro-ökológiai gyomszabályozás Dr. Szalai Zita Egyetemi

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar. Pirolízis Technológiai Kutatóközpont bemutatása

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar. Pirolízis Technológiai Kutatóközpont bemutatása Pirolízis szakmai konferencia Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Pirolízis Technológiai Kutatóközpont bemutatása Dr. Puskás János, dékán 2013. szeptember 26. TÁMOP Nemzetközi

Részletesebben

- Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások

- Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások - Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások - Gazdasági idegen nyelvű menedzser adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások - Gépipari mérnökasszisztens adatlap

Részletesebben

1/2009. (III. 17.) határozat

1/2009. (III. 17.) határozat 1/2009. (III. 17.) határozat A Szenátus jóváhagyja a Banki szakügyintéző (OKJ 55 343 01 0010 55 01) felsőfokú szakképzés intézményi képzési programját, és ezen felsőfokú szakképzés indítását. 2/2009. (III.

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR A A tanulás s az, amely mővel, m a munka az, amely gazdagít. t. Keleti KárolyK (1833-1892) 1892) Amit kínálunk. Amirıl szó lesz. Az infrastruktúra

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 249/2003. (X. 1.) számú h a t á r o z a t a a 2003/2004-es tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

Tájékoztató a Magyar Akkreditációs Bizottság második intézményi akkreditációs értékelésről

Tájékoztató a Magyar Akkreditációs Bizottság második intézményi akkreditációs értékelésről Iktatószám: BMF-RH-2080/05 Tájékoztató a Magyar Akkreditációs Bizottság második intézményi akkreditációs értékelésről A Budapesti Műszaki Főiskola tevékenysége második akkreditációs kör keretében kerül

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához a 2015-16. tanévben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához a 2015-16. tanévben A ok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához a 2015-16. tanévben beosztás végzettsége munkakör mely szakra képesített (minden végzettség, amellyel elláthat

Részletesebben

A március 8-i szenátusi ülésén hozott Határozatok

A március 8-i szenátusi ülésén hozott Határozatok A 2006. március 8-i ülésén hozott SZE 243/1/2006.(III.8.) határozat: Rektori bejelentés megerősítése 1. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 154. (1) bekezdése értelmében az FT szenátusként

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN 2014. május 15. 2 A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A Debreceni Egyetem Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 Készült: a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar 2009. évi Szervezeti önértékelése alapján, valamint a kari fejlesztési stratégia, a módosított

Részletesebben

A tudomány és a hulladékkezelés kapcsolata

A tudomány és a hulladékkezelés kapcsolata MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A tudomány és a hulladékkezelés kapcsolata Dr. Gyuricza Csaba, dékán XVI. Hulladékhasznosítási Konferencia Gyula, 2014. szeptember 18-19. Témakörök SZIE

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOK 2012. Vízgazdálkodási szakmérnök szakirányú továbbképzési szak A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: vízgazdálkodási

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Audit Trail

Szolnoki Főiskola Audit Trail Oktatási szervezeti egységek / Tanszékek feladatellátása / Szakok, szakirányok indítása 1.1.1.1. - Szakindítást megelőző tevékenységek Akkreditációs és képzésfejlesztési Szenátus Rektor [K] Intézményfejlesztési

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Mesterszak Teljes kreditértékkel beszámítható alapképzési szak Kreditelismeréssel beszámítható

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

Oktatói önéletrajz. Dr. Barta József. Karrier. egyetemi docens. Élelmiszertudományi Kar Konzervtechnológiai Tanszék. Felsőfokú végzettségek:

Oktatói önéletrajz. Dr. Barta József. Karrier. egyetemi docens. Élelmiszertudományi Kar Konzervtechnológiai Tanszék. Felsőfokú végzettségek: Dr. Barta József egyetemi docens Élelmiszertudományi Kar Konzervtechnológiai Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1966-1971 Gödöllői Agrártudományi Egyetem, mezőgazdasági gépészmérnök Tudományos fokozatok,

Részletesebben

KÖRNYEZETMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK

KÖRNYEZETMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÖRNYEZETMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 1. A mesterképzési szak megnevezése: környezetmérnöki (Environmental Engineering) 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar

Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Az Egyetem oktatási egységei Műszaki Tudományi Kar (az egyetem hallgatóinak 2/3-a) Gazdaságtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Önéletrajz Személyes információk: Név: Munkahely: Beosztás: E-mail: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Főiskolai docens revesz.laszlo@ektf.hu Tudományos fokozat: PhD.

Részletesebben

Hegesztő üzemi technológus

Hegesztő üzemi technológus pedig Békéscsabán (PPM) található. Az OROS Divízió tevékenysége mezőgazdasági és építőipari gépgyártásra terjed ki. Elsősorban hazai, nyugat és kelet-európai, valamint észak-amerikai piacokat szolgál ki.

Részletesebben

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2011. január 19., szerda AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Pest megyén és Budapesten

Részletesebben