A mérnökképzés története

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A mérnökképzés története"

Átírás

1 A mérnökképzés története A bajai műszaki képzések története közel 50 éves múltra tekint vissza. A történeti fejlődés során a szervezeti keretek folyamatosan változtak, azonban a műszaki képzések vizes orientáltsága tradicionálisnak tekinthető. A képzési struktúra a 2000-es évek elején egészült ki a közgazdaságtudományi képzésekkel. A továbbiakban Intézet címszó alatt a vízgazdálkodási felsőfokú szakemberképzés céljára évben, 12/1962. (V.5.) kormányhatározattal létrehozott intézmény értendő. A későbbi többszöri szervezeti átalakulással, név- és oktatási profilváltoztatással és bővítéssel, azonban a jelenlegi tágabb szervezeti keretben is megmaradt önálló arculattal szeptemberben levelező tagozatos képzés indult a bajai székhelyű Felsőfokú Vízgazdálkodási Technikumban az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakembereinek közreműködésével. Az alapítók és a képzést megalapozó vízügyi és politikai vezetők között említhető többek között Dégen Imre OVF főigazgató, az első megbízott igazgató Vukováry Attila, dr. Kertai Ede, dr. Wisnovszky Iván és dr. Ortutay Gyula akadémikus, országgyűlési képviselő. Egy évvel később, szeptemberében indult el a képzés Baján, nappali és levelező tagozaton, általános és mezőgazdasági vízgazdálkodási valamint vízellátási és csatornázási szakon. A bajai székhely mellett további levelező konzultációs központok működtek Budapesten és Szolnokon. Ekkor került sor a tanszéki szervezeti rend kialakítására, az új igazgató és vezető oktatók kinevezésére. Párhuzamosan megkezdődtek a Kamarás Duna- (Sugovica)-parti oktatási épületének építési munkálatai. A képzés népszerűségének köszönhetően szeptemberben új első évfolyam indult Siófokon a bajai szűkös elhelyezési lehetőségek miatt ben került sor az első szaktechnikusi oklevelek átadására, 9 fő az általános és mezőgazdasági vízgazdálkodási, 12 fő pedig a vízellátási és csatornázási szakon szerzett képesítést. Valamint ekkor történt meg az új oktatási épület használatba vétele. A képzések iránti élénk érdeklődés miatt 1968-ban megkezdődött az új diákotthon építése. A folyamatos fejlesztési törekvések eredményeképpen 1969-ben született döntés a Duna-parti (Érsekcsanád) vízmérő telep és a Sugovica-parti víz- és szennyvíztechnológiai kísérleti és bemutató telep (félüzemi vízmű) beruházások elindításáról.

2 A vezetői és oktatói törzsgárda ekkor: Czédli György első kinevezett igazgató, Czédliné Király Mária, Kováts Béla és Halász Péter oktatási egységvezetők, és dr. Babós Károly, dr. Babós Károlyné, Balázs Ferenc, Bánáti Attiláné, dr. Bándy Iván, Búzási Mátyás, Dániel József, dr. Faludi Gábor, Garai István, Gál Vilmos, Gergely József, Kiss-Dala István, Knézy Péter, Kovács László, Kováts Béláné, dr. Kubatov János, Oláh Miklós, dr. Orbán Vera, Péter Gyula, Rajkay Vilmos, Sütő Károly, Török László, Tuzson Tihamér, Vályi Péter és dr. Váry Béla oktatók ben jelentős átszervezésre került sor. Az 1033/70. sz. kormányrendelettel a Felsőfokú technikum az 1970/71 tanévtől a BME Vízgazdálkodási Főiskolai Kara lett. Nappali tagozaton a képzési idő 6 félév, a levelező tagozaton 8 félév lett és új képzési forma jelent meg a műszaki oktató szak. E szakon a képzési idő a levelező képzésben 4 félévben került meghatározásra. Továbbá a korábban végzett 450 fő szaktechnikus számára egy féléves kiegészítő képzés indult, így a hallgatók többsége üzemmérnöki oklevelet szerzett. A főiskolai Karon új, kibővített tanterv alapján a korábbi, bevált két szakon folyt az üzemmérnök képzés. Az Intézet tízéves működése alkalmából június 2-án szakmai-tudományos emlékülés szerveződött, melynek írott anyaga Tíz éve indult a felsőfokú vízügyi szakemberképzés Baján címmel a VÍZDOK kiadásában jelent meg 1973-ban. A törekvések az oktatás színvonalának erősítését, a tárgyi, anyagi feltételek javítását és a tudományos kutató tevékenység, annak elméleti és gyakorlati erősítését hangsúlyozták. Ennek értelmében került sor új, tudományos kutatásban kiemelkedő vezető oktató és két fő pályakezdő, speciális végzettségű oktató alkalmazására ra készült el az új, Sugovica-parti 130 fős diákotthon. Ezzel lehetővé vált az oktatási főépület harmadik emeletének oktatási célokra történő berendezése. Itt új könyvtári és tanszéki helyiségeket, valamint tantermeket és bővítéssel vízkémiavízbiológia laboratóriumot alakítottak ki ben az Intézet felélesztette az 1968-ban elindított Vízgazdálkodási Nyári Egyetem szakmai-tudományos rendezvénysorozatot, amit az Országos Vízügyi Hivatal (OVH), a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) és az Alsódunavölgyi Vízügyi Igazgatóság támogatott. A Főiskolai Kar létezésének időszakában több intézetfejlesztési terv készült, azonban azok csak a tervezés fázisáig jutottak el. Csupán a saját erőből kivitelezett aszfalt burkolatú, világítással ellátott kézilabda-méretű sportpálya készült el 1977-ben a diákotthon és az oktatási főépület közötti területen. A hallgatóság örömére 1977-ben megnyílt a TRIÁSZ ifjúsági klub a városháza alagsorában, melynek kialakításában a város két felsőfokú oktatási intézményének hallgatói és a városi tanács fiatal dolgozói vettek részt. A félüzemi vízmű építése az eredeti elhatározáshoz képest csökkentett tartalommal az időszak elején megkezdődött, de 1977-re megfeneklett. A Vízellátási és Csatornázási Tanszék oktatói vállalták az áttervezést és a megvalósításban közreműködést a befejezésig.

3 A Minisztertanács 1978-ban hatálytalanította a korábbi szervezeti formáról szóló rendelkezést és án intézkedett az új szervezeti rendről, a pécsi Pollack Mihály Műszaki Főiskola bajai Vízgazdálkodási Intézetének megalakításáról január 1-i hatállyal. A tanulmányi rend változatlan maradt, a műszaki oktatók képzése 1980-tól a pécsi intézmény-központba került. A belső szervezeti rend jelentősen megváltozott, a tanszékek megszűntek és helyükön munkacsoportok alakultak. A tanulmányi igazgatás a pécsi nagyobb szakmai egység szervezetébe került. A szervezeti változást tanterv korszerűsítés követte. Nagyszabású tervek készültek az intézet fejlesztésére, aminek motorja az intézmény ambiciózus főigazgatójajuhász Jenő volt. Korai halálával a tervek háttérbe kerültek első félévében elkészült az m 3 /d névleges kapacitású félüzemi vízmű beruházása. Az OVH, a beruházás gazdája a létesítményt az Intézetnek átadta, a Művelődési Minisztérium pedig ténylegesen vállalta a 12 fős létszámbővítés és az üzemeltetés költségét. A Víztechnológiai Telep névre módosított, oktatási-kutatási feladatot ellátó, részleges gazdálkodási önállóságú belső szervezeti egységet március 30-án dr. Varga Miklós az OVH elnökhelyettese adta át október 1-3. között a vízgazdálkodási üzemmérnökképzés 20 éves évfordulóján rangos szakmai tanácskozásra került sor. A tanácskozás anyaga két kötetben jelent meg 1983-ban. A hallgatóság többéves erőfeszítése eredményeként a diákotthon kollégiumi státuszt nyert és a Beszédes József vízépítő mérnök nevét vette fel ben a Vízellátás-csatornázás Munkacsoport az OVH megbízásából elkészítette az ipari hidrotechnológus képzés tervezetét és a középfokú képzés tananyagának jelentős részét. A Munkacsoport vezetője és az intézet több oktatója a kihelyezett képzésbe is bekapcsolódott ig, a következő belső szervezeti átalakulásig az Intézet hazai szakmai kapcsolatai szélesedtek: a Dunántúli Regionális Vízművel támogatási szerződést kötött, a cég az Intézetnek zászlót adományozott. A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság támogatásával létrejött a Magyaregregyi Vízmérő Telep. A VITUKI Vízminőségvédelmi Intézetével, a Mélyépítési Tervező Vállalat Irodájával és több regionális vízművel kutatási együttműködés alakult ki. Az Intézet felújította korábbi kapcsolatát a Magdeburgi Főiskolával; kétoldalú nyári hallgatói szakmai gyakorlatok voltak több évben. A pécsi anyaintézmény kapcsolatán keresztül az intézet kapcsolatot alakított ki a Wroclawi Műszaki Egyetem Környezetmérnöki Intézetével és a Zágrábi Egyetem Eszéki Főiskolai Karával ben nemzetközi részvételű tudományos konferenciával ünnepelte az Intézet 25 éves jubileumát. A konferencia kiadványa három kötetben jelent meg, továbbá az Intézet történetét bemutató kiadvány is készült, ami tartalmazza a végzett hallgatók és az oktatói-vezetői kar névsorát is.

4 1987-től a belső szervezeti rendbe visszatért a hagyományos oktatási szervezeti egység a Tanszék. A három nagyobb létszámú, a szakmai képzésért felelős egység a Területi Vízgazdálkodási Tanszék, a Települési Vízgazdálkodási Tanszék és az Építési és Gazdasági Tanszék. A kisebb létszámú egységek, amelyeknek a pécsi Intézmény központban létezett szervezeti egysége, szakmacsoportokként működtek tovább ben indult az Intézetben a szakmérnök-képzés Vízépítési szakon. Ezt követte egy évvel később a Vízellátás-víztisztítás és a Csatornázás-szennyvízkezelés, majd 1990-ben a BME-vel közösen indított Vízrajzi és a Vízrendezési szakos szakmérnökképzés. Az 1991/92-es tanévtől országos koncepcióváltás következtében a képzés építőmérnöki szakon folyt tovább: vízellátás-csatornázás, vízi- és környezetgazdálkodási informatika, vízi környezeti és vízrendezés-vízhasznosítás szakirányokon, új felmenő rendszerű tanterv bevezetésével. Új tanszéki szervezeti rend alakult. (Vízrendezés-vízhasznosítás Tanszék, Vízellátás-csatornázás Tanszék, Vízépítési és Gazdasági Tanszék, Matematika és Számítástechnika Tanszék, Környezettechnológia Tanszék és Nyelvi Tanszék). Az átszervezés előzményeként a Víztechnológiai telep szervezeti rendszere és részleges gazdálkodási önállósága megszűnt, majd oktatási alegységként a Vízellátás-csatornázás Tanszék szervezetébe integrálódott. Az oktatási intézmények integrációs törekvésének eredményeként július 1- től a Pollack Mihály Műszaki Főiskola a Janus Pannonius Tudományegyetem Főiskolai Kara, az Intézet pedig a Kar Vízgazdálkodási Tagozata lett. Az intézet tovább növelte szakmérnök-képzési kínálatát, 1994-ben Környezeti menedzser szakon indult képzés szeptemberében ünnepelte 25 éves évfordulóját a Pollack Mihály Műszaki Főiskola, mely alkalomból négynapos tudományos konferenciát rendezett, ahol az Intézet is képviseltette magát. Az 1995/96-as tanévtől megkezdődött nappali tagozaton 6, levelező tagozaton 8 oktatási félévvel a környezetmérnök-képzés július 1-én következett be az intézmény harmadik átszervezése. A Tagozat kivált a Pécsi Egyetemből és egyesült a 125 éves múlttal rendelkező Eötvös József Tanítóképző Főiskolával és Eötvös József Főiskola néven közös szervezeti keretek között kezdte meg működését. Az új főiskola Műszaki Fakultása az 1962-ben alapított Felsőfokú Vízgazdálkodási Technikum jogutódja. Az új szervezeti rendben a Műszaki Fakultáson a korábbi Nyelvi Tanszék megszűnt, a többi tanszék változatlanul működött tovább, a gazdasági szervezet karcsúsodott, a tanulmányi szervezet lényegében változatlanul működött tovább, mindkét utóbbi szervezetnél a kapcsolattartás az intézmény központtal egyszerűbbé vált.

5 1997-ben újra beindult a levelező tagozatos képzés. Ugyanebben az évben rendes akkreditációs eljárás keretében értékelték az alapszakokon folyó oktató munkát és a képzés személyi és tárgyi feltételeit. A Látogató Bizottság jelentése mindkét szak esetében a képzés erősségei között emelte ki az oktatás gyakorlatias jellegét és a Fakultás szakmai kötődését a végzett hallgatók felvevő piacát jelentő ágazatokhoz. Az Intézet folyamatosan részt vesz az 1997-től évente megrendezett, a Magyar Tudomány napjához kötődő tudományos konferencián, amelynek anyagai a évtől Kutatások az Eötvös József Főiskolán c. kiadványban jelennek meg. A Víz Világnapja alkalmából rendszeresen rendezvények kerülnek megszervezésre ban zárult a nagy oktatásfejlesztési projekt eredményeként 31 oktatási segédlet készült, alapot nyújtva jegyzet illetve tankönyv készítésére. Tárgyi fejlesztés eredményeként 1997-ben gyakorlati termek, informatikai szaktanterem került kialakításra, majd 1999-ben az oktatási főépületből a kémiai laboratórium átköltözött a víztechnológiai telepen kialakított új laboratóriumba. Ugyanitt biológiai-biotechnológiai laboratórium létesült a korábbi klórozó épületben. Jelentős informatikai fejlesztésekre is sor került, a hálózati lefedettség teljes körűvé vált. A 2001-ben elfogadott jogszabály lehetővé tette a főiskolai szakképzés támogatását a gazdálkodó szervek részéről. Ennek alapján számos szerződéskötésre került sor, melynek eredményeként jelentős oktatástechnikai és laboratóriumi műszer- és eszközfejlesztésre került sor. Ebben az évben kerül sor a 25 férőhelyes Széchenyi utcai kollégium felújítás utáni átadására. Jelentős változás volt továbbá a kreditrendszerű oktatás bevezetése ben tovább folytatódott a képzési struktúra bővítése. A Gazdaságelméleti és Vállalat-gazdaságtani Tanszék a mai Gazdaságtudományi Intézet elődje 2002-ben kezdte meg első képzését vállalkozásszervező szakon nappali, majd egy évvel később a levelező tagozaton is. A szak, illetve az azt gondozó tanszék ekkor még közvetlen főigazgatói felügyelettel működött, nem tartozott egyik fakultáshoz sem. Valamint a BME Mérnöktovábbképző Intézetével közös szervezésű vízügyi építési műszaki ellenőri tanfolyam indult. A Fakultáson természetvédelmi oktatóbázis került kialakításra a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságával együttműködésben. Hagyományteremtő szándékkal elindult a Szakmai Nap évenkénti rendezvénysorozat. A 40 éves fennállás jubileumi alkalmából 200 fő részvételével tudományos konferenciát rendeztünk, a jubileumi kiadvány az elért eredményekről így fogalmaz: az integráció nyomán létrejött új főiskola megfelelő szakmai, szervezeti és költségvetési feltételeket biztosít a színvonalas mérnökképzés folytatásához és fejlesztéséhez és a Fakultás oktatói és dolgozói elkötelezettek a képzés minőségének a megtartása, az oktatás tárgyi és infrastrukturális környezetének javítása érdekében.

6 A szervezeti változásokat tekintve az Építési és Gazdasági Tanszék megszűnt, helyette a Vízrendezés-vízhasznosítás Tanszék Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszékké alakult át, benne vízépítési és vízgazdálkodási tanszéki csoporttal. A tanulmányi ügyek fejlesztése érdekében megkezdődött a Neptun elektronikus tanulmányi adminisztrációs rendszer bevezetésének előkészítése, amely a következő évben került gyakorlati alkalmazásba ban elindultak a kétciklusú képzés előkészületei, valamint új, felmenő rendszerű tanterv szerinti oktatás kezdődött el ben folyamatosan történt a szakindítási dokumentációk előkészítése. Új országos képzés indult árvíz- és belvízvédelmi továbbképzés elnevezéssel 4 helyszínen, a KvVM megbízásából. A közgazdasági képzési területen a Gazdaságelméleti és Vállalat-gazdaságtani Tanszék jogot szerzett banki, pénzügyi és számviteli szakügyintéző felsőfokú szakképzések indítására ben főiskolai döntés született a PPP-konstrukciós nagyberuházásról, a képzési tér bővítése érdekében. Ez évben indult el a 4 ill. 3,5 éves BSc rendszerű alapképzés az építőmérnöki ill. környezetmérnöki képzésben. A hallgatói létszám megerősödésével a létrejövő Gazdaságtudományi Intézeten belül, az oktatólétszám emelkedésével a képzést 2005 őszétől már két tanszék a Vezetéstudományi és a Közgazdaságtudományi Tanszék látta el. A Műszaki Fakultáson jelentős esemény volt a Műszaki Felsőoktatási Rektori- Főigazgatói Kollégium ülése. A PPP beruházás (nagyelőadó+aula, könyvtár, kollégium) alapkőletételére ban került sor. A vállalkozásszervező szakon végző hallgatók először 2006 januárjában, a szakdolgozat megvédését és a záróvizsga letételét követően kapták meg diplomájukat: összesen 33 hallgató tett sikeres záróvizsgát. Ugyanebben az évben a Vállalkozásszervező főiskolai szak helyett az akkreditált Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak indult el. A Gazdaságtudományi Intézet, amely 2006 tavaszán a Műszaki Fakultás része lett, mely így Műszaki és Gazdálkodási Fakultássá alakult át ban a Gazdaságtudományi Intézet a vállalkozásszervező szakon külön képzést indított a Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft munkatársai számára, Dr. Berki Sándor koordinálása mellett.

7 Főiskolánk sikeresen vett részt a Tervezett jövő : Helyi együttműködés a diplomás fiatalok régióban történő megtartása, szakmai kompetenciájának növelése és munkaerő-piaci esélyének javítása érdekében a Dél-Alföldi régióban c. ROPpályázaton Ennek köszönhetően a vállalkozásszervező és gazdálkodási és menedzsment szak legtehetségesebb és egyben legszorgalmasabb hallgatóinak lehetőségük volt Kompetencia Fejlesztő Képzésen részt venni, a Gazdaságtudományi Intézet kollégáinak koordinálásában. A Gazdálkodási és menedzsment alapszakhoz kötődve megkezdődött az üzleti szakügyintéző képzések beindítása is. Elsőként 2007-ben a banki-, majd egy évvel később indult el a pénzügyi szakügyintéző felsőfokú szakképzés. A képzési struktúrában az üzleti szakügyintéző képzés mellett megjelent a logisztikai műszaki menedzserasszisztens képzés, amely tovább bővítette a képzési kínálatot márciusában került sor a Gazdaságtudományi Intézet szervezésében a Régiók a Kárpát-medencén innen és túl c. nemzetközi tudományos konferenciára. A résztvevők száma több mint 150 fő volt, az előadások kilenc szekcióban hangzottak el. A plenáris előadók és a szekcióelnökök az adott tudományterület kiemelkedő szakemberei voltak ban a PPP keretében megvalósult a nagyberuházás: nagyelőadó és oktatási helyiségek, könyvtár és kollégium került átadásra. A tanszéki rendszer átalakult a Műszaki és Gazdálkodási Fakultáson belül. Megalakultak az intézetek: a Vízellátási és Környezetmérnöki Intézet, a Vízgazdálkodási és Vízépítési Intézet és a Gazdaságtudományi Intézet. Az egyes Intézeteken belül Szakcsoportok alakultak ben alakult ki a ma is alkalmazott szervezeti struktúra. A Műszaki és Gazdálkodási Fakultás jogutódjaként létrejött a Műszaki és Közgazdaságtudományi Kar, az alábbi intézetekkel és szakcsoportokkal: Gazdaságtudományi Intézet Vezetéstudományi szakcsoport Közgazdaságtudományi szakcsoport Vízépítési és Vízgazdálkodási Intézet Vízépítési szakcsoport Vízgazdálkodási szakcsoport Matematikai és informatikai szakcsoport Vízellátási és Környezetmérnöki Intézet Vízellátás-csatornázás szakcsoport Környezettechnológiai szakcsoport

8 A Műszaki és Közgazdaságtudományi Kar és jogelőd intézményeinek vezetői ( ): Vukovári Attila mb. Czédli György Dániel József Brachna Lajos Vaskó László Dr. Szlávik Lajos Dr.Abonyi István Dr. Melicz Zoltán Dr. Simon József mb.

A bajai főiskola jövőképe

A bajai főiskola jövőképe A régió felsőoktatásának jelene és jövője konferencia A bajai főiskola jövőképe Melicz Zoltán Eötvös József Főiskola, Baja A bajai főiskola Két karú intézmény Neveléstudományi Kar (1870-ben alapított,

Részletesebben

ad /2004. ALAPÍTÓ OKIRATA január

ad /2004. ALAPÍTÓ OKIRATA január ad. 40.964/2004. AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2005. január 2 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

I. A Szent István Egyetem

I. A Szent István Egyetem I. A Szent István Egyetem REKTORI KÖSZÖNTŐ 2000-ben - több, korábban önálló egyetem és főiskola integrációjával - létrehozott egyetemünk névadójára, államalapító Szent István királyunkra az egész ország

Részletesebben

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor.

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor. A Gazdaságtudományi Kar története A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara 1987 szeptemberében nyitotta meg kapuit hallgatói előtt. A következő sorokban a Kar eltelt csaknem 20 évének eseményei, tényei,

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu ÓBUDAI EGYETEM Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása Alba Regia Egyetemi Központ Székesfehérvár Akkor.. és Most KANDÓ 1971 Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ 2013 Alba Regia Egyetemi Központ

Részletesebben

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet Egyetemek a határ menti együttműködésben Nemzetközi projektzáró konferencia Győr, 2006. szeptember 26.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE. 12. napirend

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE. 12. napirend Ikt.sz.: 10/647/R4-30/2007. ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE 12. napirend Tárgy: Javaslat a Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának

Részletesebben

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. A költségvetési szerv a) azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási száma: 597649000 - megnevezése:

Részletesebben

Tanulmányi időbeosztás a 2016/2017. tanév I. félévére

Tanulmányi időbeosztás a 2016/2017. tanév I. félévére Tanulmányi időbeosztás a 2016/2017. tanév I. félévére Dátum Esemény 2016. augusztus 21. (vasárnap) augusztus 25. (csütörtök) Gólyatábor Regisztrációs hét augusztus 29. (hétfő): 8 órától ÁJK 2016. augusztus

Részletesebben

A Kar rövid bemutatása

A Kar rövid bemutatása A Kar rövid bemutatása Széchenyi István Egyetem (SZE-GYŐR) Műszaki Tudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Állam és jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális Intézet Zeneművészeti Intézet A Műszaki Tudományi

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA 1. Fejezet megnevezése: XX Oktatási Minisztérium 2. Széchenyi István Egyetem a) azonosító adatai PIR törzsszáma: 308900 az egyetem

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar

Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Az Egyetem oktatási egységei Műszaki Tudományi Kar (az egyetem hallgatóinak 2/3-a) Gazdaságtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása

A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása Dr. Bacsa-Bán Anetta 2014. 02.

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA XX. fejezet Oktatási Minisztérium Azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 329826 - megnevezése: Budapesti Gazdasági Főiskola

Részletesebben

Duális építőmérnök-képzés a bajai főiskolán

Duális építőmérnök-képzés a bajai főiskolán EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA Vízépítési és Vízgazdálkodási Intézet Szeged, 2015.04.03. Duális építőmérnök-képzés a bajai főiskolán Dr. Tamás Enikő Anna intézetigazgató, f.docens képzésvezető A Főiskola rövid

Részletesebben

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E Szervezeti és Működési Rend 11. melléklete: Üzleti Tudományok Intézete működési rendje 2012. Beosztás Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K S z a b á l y z a t Oldal: 2/8. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta oktatási

Részletesebben

a Közgazdaságtudományi Egyetemen 1. rész

a Közgazdaságtudományi Egyetemen 1. rész a Közgazdaságtudományi Egyetemen 1. rész Csépai János janos.csepai@uni corvinus.hu 1 Hogy kerül ez ide?? http://kultura.hu/img/upload/200908/samu eloember vertesszolos.jpg 2 A terv matematika szak létrehozása

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Föld, víz, levegő, élettér

Föld, víz, levegő, élettér DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR KÖRNYEZET- ÉS VEGYÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK A környezetmérnöki MSc szak bemutatkozása Föld, víz, levegő, élettér DE DEBRECENI EGYETEM 15 Kar MK MŰSZAKI KAR A RÉGIÓ MŰSZAKI KÉPZŐHELYE

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA képzés 2006/2007. tanévben indult

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

Kredit tanfolyam a GEO-ban

Kredit tanfolyam a GEO-ban Kredit tanfolyam a GEO-ban IX. Tavaszi Mérnöknap, Nógrád 2017 Földmérő Szakmai Nap Salgótarján, 2017. április 04. ÓBUDAI EGYETEM Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai

Részletesebben

Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére

Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére Dátum Esemény Regisztrációs hét február 2. (hétfő): Neptun nyitás 8 órától ÁJK 13 órától GÉIK Nappali 2015. február 2. (hétfő) február 6. [levelező

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS

ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS 1. Az intézmény neve: - Comenius Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 027440 - alapításkor: Comenius Szakközépiskola és Humánszolgáltató

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2007.ÉVI ALAPOKMÁ YA

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2007.ÉVI ALAPOKMÁ YA Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2007.ÉVI ALAPOKMÁ YA 1. Fejezet megnevezése: XX Oktatási Minisztérium 2. Széchenyi István Egyetem a) azonosító adatai PIR törzsszáma: 308900000 az

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék

Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék Építőmérnökök képzése Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 o Építőmérnöki Kar o Gépészmérnöki Kar o Építészmérnöki Kar o Vegyészmérnöki

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOK 2012. Vízgazdálkodási szakmérnök szakirányú továbbképzési szak A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: vízgazdálkodási

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Audit Trail

Szolnoki Főiskola Audit Trail Oktatási szervezeti egységek / Tanszékek feladatellátása / Szakok, szakirányok indítása 1.1.1.1. - Szakindítást megelőző tevékenységek Akkreditációs és képzésfejlesztési Szenátus Rektor [K] Intézményfejlesztési

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÉVI ALAPOKMÁNYA

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÉVI ALAPOKMÁNYA Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM 2004. ÉVI ALAPOKMÁNYA 1. Fejezet megnevezése: XX Oktatási Minisztérium 2. Széchenyi István Egyetem a) azonosító adatai! PIR törzsszáma: 308900! az

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola költségvetési alapokmánya

Budapesti Gazdasági Főiskola költségvetési alapokmánya Budapesti Gazdasági Főiskola költségvetési alapokmánya XX. fejezet Oktatási Minisztérium Azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 329826000 - megnevezése: Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Főiskola költségvetési alapokmánya

Berzsenyi Dániel Főiskola költségvetési alapokmánya Berzsenyi Dániel Főiskola költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. Az intézmény a.) azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartó szám(pir törzsszám): 309062000

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T Szervezeti és Működési Rend 10. melléklete: Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézet működési rendje 2012. Beosztás T U R I Z M U S, S z a b á l y z a t Oldal: 2/7. Készítette Ellenőrizte

Részletesebben

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA Költségvetési alapokmánya Szarvas 2004. február 2 XX. Oktatási Minisztérium 1. Költségvetési szerv a) Azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 329860

Részletesebben

A minőség prioritása az új felsőoktatási törvényben

A minőség prioritása az új felsőoktatási törvényben A minőség prioritása az új felsőoktatási törvényben Dr. Mang Béla felsőoktatási helyettes államtitkár Szeged, 2005. február 25. 2 Történeti áttekintés I.! 1993. évi LXXX. Törvény! Akadémiai autonómia!

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 008 szeptemberében levelező tagozaton, 009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Közgazdálkodás és közpolitika

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 Készült: a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar 2009. évi Szervezeti önértékelése alapján, valamint a kari fejlesztési stratégia, a módosított

Részletesebben

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság Oktatási területeink Informatika Agrárgazdaság Szak- és közigazgatás Üzleti közgazdaság Vidékfejlesztés Felvételt nyert hallgatók száma Államilag finanszírozott hallgatók száma Költségtérítéses hallgatók

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (NYF MMK) AGRÁR ÉS AGRÁRMŰSZAKI JELLEGŰ KÉPZÉSEINEK BEMUTATÁSA NYÍREGYHÁZA 2013

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (NYF MMK) AGRÁR ÉS AGRÁRMŰSZAKI JELLEGŰ KÉPZÉSEINEK BEMUTATÁSA NYÍREGYHÁZA 2013 A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (NYF MMK) AGRÁR ÉS AGRÁRMŰSZAKI JELLEGŰ KÉPZÉSEINEK BEMUTATÁSA NYÍREGYHÁZA 2013 NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (Nyíregyháza, Kótaji

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2012.

Adatlap a felnőttképzésről 2012. Az adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik.

Részletesebben

Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 33. www.uni-pen.hu

Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 33. www.uni-pen.hu Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 33. www.uni-pen.hu Pannon Egyetem 5 Kar: Gazdaságtudományi, Georgikon, MFTK, Mérnöki, Műszaki Informatikai Közel 100 szak Kiemelkedő eredmények,

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA képzés 2006/2007. tanévben indult

Részletesebben

2. táblázat Belépési arányok a felsőoktatás A típusú programjaiba,

2. táblázat Belépési arányok a felsőoktatás A típusú programjaiba, MELLÉKLET 1. táblázat Felsőfokú továbbtanulásra jogosító végzettséget szerzettek aránya az adott korcsoportban, 2007 ISCED 3A ( A típusú programokra való belépési lehetőség) ISCED 3B ( B típusú programokra

Részletesebben

/2006. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006.

/2006. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 15237-25/2006. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 2 A Széchenyi István Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m I B u d a p e s t I K Ö L T S É G V E T É S I A L A P O K M Á N Y A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (továbbiakban Egyetem) az államháztartás

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 2004.

A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 2004. A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA 2004. Dr. Detrekői Ákos rektor Török Imre gazdasági és műszaki főigazgató Felügyeleti szerv Fejezet száma, megnevezése: XX, Oktatási

Részletesebben

Az Eötvös József Főiskola szervezeti felépítése

Az Eötvös József Főiskola szervezeti felépítése Az Eötvös József Főiskola szervezeti felépítése Rektor SZENÁTUS Kancellár Zsuffa István Szakkollégium Hallgatói Önkormányzat Bizottságok Általános rektorhelyettes Kancellária Gazdasági Igazgatóság Belső

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m I B u d a p e s t I K Ö L T S É G V E T É S I A L A P O K M Á N Y A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (továbbiakban Egyetem) az államháztartás

Részletesebben

INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA

INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA Szolnoki Főiskola Szolnok Ikt.szám: SZF/4840/2012. Üi.: Takács Katalin NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden FSZ képzés) INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA 2012. szeptember 10. és 11. Az Információs

Részletesebben

MATEMATIKA-TUDOMÁNYI ROVAT

MATEMATIKA-TUDOMÁNYI ROVAT MATEMATIKA-TUDOMÁNYI ROVAT Rovatvezető: Dr. Szántai Tamás Rovatszerkesztők: Bottyán Zsolt 51 Kun Mária XX. HAJÓS GYÖRGY MATEMATIKA VERSENY (1998. április 15-17.) Kun Mária egyetemi tanársegéd Zrínyi Miklós

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet S IQU IN Q UEEC C LESIE NS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet A VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE 2003. 1 A szak megnevezése:

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar

Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari értékelés és intézkedési terv a Diplomás Pályakövető Rendszer PTE-n végzett: - 2010-es hallgatói motivációs vizsgálata, - 2007, 2009-ben végzettek vizsgálata kapcsán.

Részletesebben

KÉPZÉSFEJLESZTÉS ALPROJEKT

KÉPZÉSFEJLESZTÉS ALPROJEKT TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 Szeged. 2015. június 23 KÉPZÉSFEJLESZTÉS ALPROJEKT Homoki-Nagy Mária Varga Zsuzsanna PROJEKT ELEMEK 1. Oktatási együttműködés a mérnökiinformatika, a pedagógusképzés és

Részletesebben

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

/2006. A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006.

/2006. A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 15237-5/2006. A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. A Budapesti Gazdasági Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint

Részletesebben

A PTE karai. Állam- és Jogtudományi Kar

A PTE karai. Állam- és Jogtudományi Kar A PTE karai A Pécsi Tudományegyetemen jelenleg tíz kar mûködik. Az alábbiakban valamennyit röviden bemutatjuk és innen tovább is lehet lépni az egyes karok beiskolázási, illetve felvételi oldalaira. Állam-

Részletesebben

A számítástechnika oktatásának kezdete az Óbudai Egyetem előd-intézményében a KKVMF-en II. (1976-) Sima Dezső. 2010. március 11.

A számítástechnika oktatásának kezdete az Óbudai Egyetem előd-intézményében a KKVMF-en II. (1976-) Sima Dezső. 2010. március 11. A számítástechnika oktatásának kezdete az Óbudai Egyetem előd-intézményében a KKVMF-en II. (1976-) Sima Dezső ITF 2010. március 11. Tagolás 1. A status quo (1976. júl. 15.) 2. Tánc a kés élén (1. felvonás)

Részletesebben

7. Az intézmény alapítója: Magyar Üzletemberképző Iskolamodell Alapítvány 1149 Budapest, Angol u. 36.

7. Az intézmény alapítója: Magyar Üzletemberképző Iskolamodell Alapítvány 1149 Budapest, Angol u. 36. ALAPÍTÓ OKIRAT /A 2004. augusztus 04-én kelt és többször módosított alapító okirat a 2011. március 31-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal, egységes szerkezetben, melynek hatályba lépése:

Részletesebben

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Dr. Dunai László dékán, BME Építőmérnöki Kar Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 1782. augusztus 30-án kelt, II. József által aláírt alapító

Részletesebben

Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007

Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007 KÖZGAZDASÁGI Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007 Végzettek Jelentkezők Egyetemre Felvételt nyert Főiskolára Felsőfokú szakképzésbe 130 fő 122 fő 23 fő (Szegedi Tudományegyetem, Veszprémi

Részletesebben

A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT

A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT HATÁROZATOK SZE 1014/3.2/2011.(III.09.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosításának elfogadása

Részletesebben

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ VÉGZETT HALLGATÓKNAK

TÁJÉKOZTATÓ VÉGZETT HALLGATÓKNAK TÁJÉKOZTATÓ VÉGZETT HALLGATÓKNAK BAJA 2015 Kedves Végzett Hallgatónk! A diplomaátadó ünnepségre az Eötvös József Főiskola Bajcsy-Zsilinszky utcai Campus, Nagyelőadó 2015. január 28-án (szerdán) 12 órai

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Kollégiumi jogosultság megállapításához

Kollégiumi jogosultság megállapításához Kollégiumi jogosultság megállapításához 51/2007. (III. 26.) Korm. r. a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 3. (1) Államilag támogatott képzésben

Részletesebben

FÖLDTUDOMÁNY SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM. Földtudomány alapszak (BSc) Földtudomány mesterszak (MSc)

FÖLDTUDOMÁNY SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM. Földtudomány alapszak (BSc) Földtudomány mesterszak (MSc) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR FÖLDTUDOMÁNY Földtudomány alapszak (BSc) Földtudomány mesterszak (MSc) www.ttik.hu/felvi A Földrajzi és Földtudományi Intézet célja olyan

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2011.

Adatlap a felnőttképzésről 2011. Az adatszolgáltatás a /2010. ( ) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik. Az

Részletesebben

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE.

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE. Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 2 II. Képzési kimeneti követelmények (KKK) 3 III.

Részletesebben

Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu

Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu Eötvös József Főiskola Közgazdaság -tudomány Mérnöktudomány Neveléstudomány 2 Képzéstípusok Alapképzés (7 vagy 8 félév) Duális alapképzés

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Budapest 2007 1 A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai

Részletesebben

A 2010-es Minőségfejlesztési programban megfogalmazott célok megvalósulásának értékelése. Minőség- és környezeti cél Felelős Határidő

A 2010-es Minőségfejlesztési programban megfogalmazott célok megvalósulásának értékelése. Minőség- és környezeti cél Felelős Határidő Képzési program fejlesztésére irányuló célok TVK: 2 új alapszak, 7 új felsőfokú szakképzési szak, 1 új dékán 2010. május 31. mesterképzési szak szakindítási kérelmének benyújtása a MAB-hoz. 2 új alapszak

Részletesebben

KISSNÉ PAP MARGIT A JOGI FELSŐOKTATÁS NÉHÁNY JELLEMZŐJE *

KISSNÉ PAP MARGIT A JOGI FELSŐOKTATÁS NÉHÁNY JELLEMZŐJE * KISSNÉ PAP MARGIT A JOGI FELSŐOKTATÁS NÉHÁNY JELLEMZŐJE * Rövid írásomban néhány olyan jellemzőről szeretnék vázlatos tájékoztatást adni, amely az igazgatás szempontjából mutatja be a jogászképzés jelenlegi

Részletesebben

A számítástechnika-oktatás kezdetei Magyarországon ÁTTEKINTÉS

A számítástechnika-oktatás kezdetei Magyarországon ÁTTEKINTÉS A számítástechnika-oktatás kezdetei Magyarországon ÁTTEKINTÉS www.njszt.hu/files/neumann/infotortenet Projektek Sántáné-Tóth Edit santane.edit@gmail.com NJSZT ITF 2010.03.11. A projekt indulásáról Kiindulásként

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁS TAGOZAT Szakirányok BANKI SZAKIRÁNY CONTROLLING SZAKIRÁNY

Részletesebben

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok:

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok: ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia Születési hely és idő: Sárospatak, 1976. május 03. Jelenlegi munkahely: Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Analízis Tanszék

Részletesebben

GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK ( BSc.)

GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK ( BSc.) NYÍREGYH REGYHÁZI FŐISKOLAF MŰSZAKI ÉS S MEZŐGAZDAS GAZDASÁGI GI FŐISKOLAI KAR Alapszakjaink (2009): 1. KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI SZAK ( BSc.) 2. MEZŐGAZDASÁGI és ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK ( BSc.) 3.

Részletesebben

29435-1/2008. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

29435-1/2008. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 29435-1/2008. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Széchenyi István Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a

Részletesebben

A Miskolci Egyetem pótfelvételi lehetőségeket hirdet az alábbi szakokon:

A Miskolci Egyetem pótfelvételi lehetőségeket hirdet az alábbi szakokon: 9 8 8 A Miskolci Egyetem pótfelvételi lehetőségeket hirdet az alábbi szakokon 3 + 0 + %! A L K munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatás 0000 Magyartörténelem A L K igazságügyi igazgatási alapszak 0000

Részletesebben

Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet

Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1. Jogelőd intézmények - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző

Részletesebben

11. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében

11. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében ALAPÍTÓ OKIRAT /A többször módosított alapító okirat a 2013. május 23-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal, egységes szerkezetben, melynek hatályba lépése: 2013.09.01. napjától/ 1. Az

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata Pécs 2007 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a

Részletesebben

Új nyelvvizsga elnevezés (137/2008. (V.16.) Kormány rendelet, 2009.10.01-től) B1 (szóbeli vagy írásbeli vagy komplex)

Új nyelvvizsga elnevezés (137/2008. (V.16.) Kormány rendelet, 2009.10.01-től) B1 (szóbeli vagy írásbeli vagy komplex) Nyelvvizsga szótár Korábbi elnevezés alapfokú (A vagy B vagy C típusú) középfokú (A vagy B vagy C típusú) felsőfokú (A vagy B vagy C típusú) egynyelvű vagy kétnyelvű általános szakmai vagy szaknyelvi Új

Részletesebben

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami Felvételi 2015. A felsőoktatásba jelentkező 105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, ami lényegében megegyezik a tavalyi arányokkal A felsőoktatási szakképzésre 6500, alapképzésre 45 200, osztatlan

Részletesebben

3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Dunaújvárosi Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

A január 13-i szenátusi ülésen hozott Határozatok március 9-i szenátusi ülésen hozott Határozatok

A január 13-i szenátusi ülésen hozott Határozatok március 9-i szenátusi ülésen hozott Határozatok A 2016. január 13-i SZE 1481/3.1/2016.(I.13.) döntés: A Kodolányi János Főiskola intézményfejlesztési tervének aktualizálása a 2016-2020-as időszakra SZE: 18 igen 0 nem 0 tartózkodás 2016. március 9-i

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK Szakirányok Nemzetközi szállítmányozás és logisztika szakirány Szolnok

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET Piros beszúrás, lila törlendő, zöld magyarázat. PI INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) 2007/10/XI/1. sz. MAB határozat KECSKEMÉTI

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Kajos Attila

Szakmai beszámoló. Kajos Attila Szakmai beszámoló A Marketing megújulás - Marketing Oktatók Klubja 20. Konferenciájáról és az Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért (EMOK) alakuló taggyűléséről Kajos Attila A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben. Műszaki menedzser alapképzési szak (BSc) NAPPALI TAGOZAT

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben. Műszaki menedzser alapképzési szak (BSc) NAPPALI TAGOZAT SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben Műszaki menedzser alapképzési szak (BSc) NAPPALI TAGOZAT Specializációk Gépgyártó Gépüzemfenntartó Szolnok A képzési

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben