EZÚTTAL 300 MILLIÓS PÁLYÁZATI FORRÁSTÓL ESETT EL SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE: A VÁROS-REHABILITÁCIÓS PÁLYÁZAT UTÁN MOST A HELYI ISKOLÁK A VESZTESEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EZÚTTAL 300 MILLIÓS PÁLYÁZATI FORRÁSTÓL ESETT EL SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE: A VÁROS-REHABILITÁCIÓS PÁLYÁZAT UTÁN MOST A HELYI ISKOLÁK A VESZTESEK"

Átírás

1 V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM I INGYENES KIADVÁNY MINDEN SZENTGOTTHÁRDI LAKOSNAK INGYENES! VÁSÁRLÁS, SZOLGÁLTATÁSOK, ÉTEL-ITAL FOGYASZTÁS KEDVEZMÉNYEKKEL! Kártyaigénylésért, elfogadóhelyek listájáért, igénybevehet kedvezményekért és egyéb információkkért látogasson el a gotthardcard.hu honlapra! SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÉS KÖRNYÉKÉNEK KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA FEBRUÁR 24. EZÚTTAL 300 MILLIÓS PÁLYÁZATI FORRÁSTÓL ESETT EL SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE: A VÁROS-REHABILITÁCIÓS PÁLYÁZAT UTÁN MOST A HELYI ISKOLÁK A VESZTESEK NINCS PÉNZ AZ ISKOLÁK FELÚJÍTÁSÁRA SZERZ K: CSÖRNYI RÓBERT, MOLNÁR PIROSKA Évtizedes jelent ség fejlesztések megvalósulásában bizakodtak iskoláink vezet i, pedagógusai és természetesen több száz érintett gyermek és szüleik. Az Arany utcai általános iskola, a Zeneiskola és a Magyarlakcsörötneki iskola súlyos gondjainak megoldására azonban nem lesz pénz a közeljöv ben: a benyújtott pályázat ugyanis nem nyert támogatást. Több interjúalanyunk szerint a városvezetés korábbi, számos kritikát kiváltó döntése, mellyel nem biztosítottak önrészt a városközpont felújításához, nemcsak annak a pályázatnak és a vele járó 345 milliós támogatásnak pecsételte meg a sorsát, hanem hatással volt az iskolafelújítási pályázat elbírálására is. Február 8-án kelt a VÁTI Regionális Fejlesztési Kft. levele, amely arról tájékoztatta Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulását, hogy az Esélyteremtés, min ségi oktatás és energiatakarékos m ködés feltételeinek javítása a szentgotthárdi kistérség hálózati elven m köd oktatási intézményében cím pályázat nem részesült támogatásban. Még 2009-ben, Viniczay Tibor kistérségi elnöksége idején nyújtották be a pályázatot, melynek sikerében a 2010-es polgármester- és kistérségi elnökváltás ellenére is mindvégig határozottan bíztak az érintett intézményvezet k. A pályázat sikerét ígérte, hogy a térségben egyedüliként indultunk rajta. A SZOI három tagintézményét: az Arany utcai és a Magyarlak-csörötneki általános iskolát, valamint a Zeneiskolát érintette volna, több évtizedre szóló infrastrukturális fejlesztések történhettek volna. A pályázat mintegy 300 millió forint vissza nem térítend támogatásról szólt. 10% önrészt kellett volna biztosítania a gy ztes pályázónak. A vesztes pályázathoz a tervek és tanulmányok elkészítése Szentgotthárdnak közel 7 és fél, Csörötneknek és Magyarlaknak félfélmillió forintjába került. Az Arany János utcai általános iskola új szárnya adott volna otthont a m vészetoktatásnak, így a Zeneiskola is végre elköltözhetett volna a célnak alkalmatlan, energiapazarló, még 1902-ben é- pült ingatlanból. Az általános iskolához méltatlan állapotú tornatermi öltöz k és vizesblokkok felújítására is sor kerülhetett volna. A két tannyelv képzéshez szükséges nyelvi laborok fejlesztése is megvalósult volna. Folytatás a 4. oldalon. Élõzenés esttel és ünnepi menü ajánlatainkkal várjuk Kedves Hölgyeinket sok szeretettel! Vándor Fogadó Nonapi Ajánlata március 4-én (pénteken) és március 5-én (szombaton) órától Érdeklõdés és helyfoglalás helyben vagy a VIZSGÁLAT VAGY BOSSZÚ? Az önkormányzati vizsgálat többek között b ncselekménnyel gyanúsítja a Pannon Kapu vezetését. Az Egyesület kategórikusan visszautasítja ezt. 5. oldal IDE ADHATJA AZ 1 %-ÁT! Szentgotthárdi civil szervezetek listája és adószámuk: k várják az adóból felajánlható 1%-ot városunkban. 3. oldal ALPOKALJA KUPA, A HELYI VB A Café Picasso Alpokalja Kupát a Williams Net Htcm, az Andante n i tornát a Hétház Kontakt Béta nyerte. 9. oldal INTERJÚ HEITER LÁSZLÓVAL Nagyon hiányzik Szentgotthárdról a m füves pálya, amellyel szinte már minden városi sporttelep rendelkezik. 10. oldal WENDIGO A FONOGRAM GÁLÁN Második lemez, második jelölés. 5. oldal telefonszámon. Nonap ASZTALFOGLALÁS: +36/ , INFORMÁCIÓK, AKCIÓK: MÁRCIUS ban az MÁRCIUS 4., PÉNTEK: ÉL ZENE

2 Családi és céges rendezvények: jelent s kedvezményekkel várjuk a csoportosan ünnepl ket. Kérje egyedi ajánlatunkat! Kóstolta már? Nálunk megteheti! Finomságok a házi ízekt l a szívbarátig. Andante Étterem és Aparthotel - Szentgotthárd, Füzesi út 12. Asztalfoglalás, el rendelés: (+36 94) andanterestaurant.hu l HÍREK, KÖZÉLET 3 FEBRUÁRBAN LESZ VÉGLEGES KÖLTSÉGVETÉSE A VÁROSNAK A KÖLTSÉGVETÉSR L TUDÓSÍTÓ: MOLNÁR PIROSKA Január 26-i ülésén a képvisel -testület ismét tárgyalt a évi költségvetésr l. A koncepcióban megfogalmazottakhoz képest további költségcsökkentést várt az intézményekt l, illetve a bevételek növelésére tett javaslatot. Még decemberben határozatot hozott a képvisel -testület a költségvetési koncepció tárgyalása során, hogy a hiány legfeljebb millió forint lehet a 2011-es költségvetésben. A bevételek növelése érdekében felkérte az intézményeket, hogy a 2010-es tényleges bevételeik adatainak ismeretében tervezzék a évit, különös tekintettel az önkormányzat esetében a helyi adókra, a rendel intézetnél a TB-bevételekre. Az intézményekt l további költségcsökkent lépéseket vártak el, amelyeket a január 26-i testületi ülésen vitattak meg. Az ülésen döntöttek a köztisztvisel k béren kívüli juttatásainak mértékér l, ezt a törvényi minimumban, az illetményalap ötszörösében határozták meg. A hiány mértékét a testület 350 millió Ft-ban javasolta megállapítani, és ennek érdekében további költségcsökkent és bevételt növel javaslatokat kért megfogalmazni. Javasolta annak vizsgálatát, hogy a Városi Televízió székhelyeként biztosított önkormányzati ingatlanrészben milyen mérték használati és bérleti díjat lehet megállapítani. Javasolta továbbá megvizsgálni a televízió kapcsán, hogy önkormányzati tulajdonban álló ingatlanokban vannak-e er sít és átjátszó berendezések elhelyezve, továbbá javasolja megvizsgálni az ezekért kérhet bérleti díjak nagyságát. Javasolta továbbá a fizet parkolórendszer kiterjesztését, annak megvizsgálását, hogy az iskolák gyakorló iskolaként való m ködtetése esetén milyen IDE ADHATJA AZ 1 %-ÁT! Helyi szervezetek és adószámuk: Szentgotthárdi Civil Fórum A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány Szentgotthárd Énekegyesület Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete Szentgotthárdért Közalapítvány Szentgotthárdi Barokk Templomért Alapítvány Horgász Egyesület Szentgotthárd Rábafüzesért Egyesület Farkasfa Jöv jéért Egyesület magasabb mérték normatíva kapható. Javaslatot tettek a képvisel k a nyelvpótlék visszavonásának lehet ségére. Javasolták az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalatnál állományban lév takarítószemélyzet újbóli intézményi alkalmazásának a megvizsgálását, továbbá a beépítetlen telkek vonatkozásában megvizsgálni az adóztatás lehet ségét, illetve a közvilágítás kérdésében a világítás hatásfokának óra után történ csökkentésének lehet ségét. Ezekt l az intézkedésekt l további költségcsökkenést remél a grémium. A SZOI által felajánlott étkezési hozzájárulás csökkentése helyett javasolták, hogy a túlórák mérséklésére tett javaslatot vizsgálják meg a tagintézményekben. Javaslatot tettek arra is, hogy az önkormányzat és a Gotthárd-Therm Kft. között kezd djön tárgyalás arról, hogy a Gotthárd-Therm Kft. kezdje meg az önkormányzattól felvett tagi kölcsön viszszafizetését legalább gesztus érték mértékben. Felvetették azt a javaslatot is, hogy a Pannon Kapu Kulturális Egyesület támogatására közösen alakítsanak ki javaslatot. A januárban meghozott határozat értelmében csökkent a hiány a decemberi koncepcióban foglaltakhoz képest, de még mindig közel 478 milliós összeget jelent, s ez nem tartható. Így további költségcsökkentésre várnak javaslatot februárra. Lapzártánk után ül össze a testület, hogy végleges döntést hozzon a város évi költségvetésér l. Kutyabarátok Egyesülete Egészségesebb Jöv ért Alapítvány Szentgotthárdi Kerékpáros Egylet Szociális Otthon Lakóiért Tehetségekért Alapítvány Szentgotthárd Óvodáskorú Gyermekeiért Alapítvány Szentgotthárdi Nyugdíjas Klub Szentgotthárdi Sportbarátok Egyesülete SzentgotthárdiVSE Kézilabda Klub JEGYZET ÚJSÁGÍRÁS ÖNCENZÚRÁVAL SZERZ : RÁPLI RÓBERT A magyar médiatörvényr l lapzártánkkor folytattak vitát az Európai Parlamentben, mivel az nemcsak ellenzéki, hanem általános szakmai vélekedés szerint sincs összhangban a médiaszabadság európai alapelveivel. A Magyar Újságírók Szövetsége úgy fogalmazott, hogy a médiatörvény a demokratikus nyilvánosság egészét fenyegeti. Ám nemcsak egy ilyen - mondjuk ki - félresikerült törvény kötheti meg a sajtó és az újságírók kezét, hanem a korrektségre való törekvés és olykor a félelem is, miután csaknem minden cikk, minden riport azzal a gáttal készül, hogy a nyilatkozó percenként nyomatékosítja: Kérlek, ezt véletlenül se írd meg!. Így aztán a birtokunkban lév információknak csak a töredékét közölhetjük, ha tisztességgel szeretnénk eljárni, illetve, ha nem akarjuk megkockáztatni a szabad véleménynyilvánításból fakadó jogi tortúrát, meghurcoltatást. Egy tévés kollégám találóan öncenzúrának nevezte ezt a jelenséget. S hogy miért írom le ezt éppen most? Azért, mert e havi számunkban is feldolgoztunk több olyan témát, amelyre tipikusan igaz a fenti megállapítás. Bizony, ismét vissza kell, hogy tartsunk egyes információkat, és ez a legkevésbé sem tölt el minket örömmel. Reméljük azonban, hogy az eltitkolt mondanivalók mégiscsak átsz - r dnek valamelyest írásainkon, és kerekké, jól értelmezhet vé teszik az egyes történeteket. Bárhogy is határozzanak a médiatörvényr l Brüsszelben vagy Strasbourgban, és bárhogy is visszakozzon, korrigáljon a kormány, igazi sajtószabadság nem lesz Magyarországon mindaddig, amíg általánossá nem válik, hogy a közszerepl k a nyilvánosság el tt is bátran felvállalják, és retorziók nélkül felvállalhatják szakmai álláspontjukat, ne adj' Isten személyes véleményüket. Hogy lesz-e valaha ilyen idilli állapot? Nem hiszem, de azért szurkolok érte. KÖZÉLETI VISSZATEKINT VÁLTOZÁSOK A KÖZFOGLALKOZTATÁSBAN 2011-ben megsz nik a közmunkaprogram, a közcélú munka, valamint a közhasznú munkavégzés, és helyükbe az egységes közfoglalkoztatás lép. Az új közfoglalkoztatási rendszer legf bb célja, hogy minél több munkára képes és kész aktív korú szociálisan rászoruló ember számára biztosítson munkalehet séget. Az új rendelkezésekkel biztosítható a tartós munkanélküliek visszavezetése a munka világába. PÁLYÁZATOT NYERT A KÖNYVTÁR program az együttm köd óvodákkal, általános és középiskolákkal a kistérségben és Szentgotthárdon. OPEL GYÁRÉRTEKEZLET Január 31-én gyárértekezleten ismertették a dolgozókkal az anyacég munkavédelmi díját. Az értekezleten a cégcsoport fels vezet i is részt vettek, s gratuláltak abból az alkalomból, hogy január 12-e óta, vagyis több mint 13 millió munkaóra elteltével sem volt munkanap-kieséssel járó baleset a szentgotthárdi gyárban. A gyárértekezleten Solt Tamás igazgató beszámolt a 2010-es üzleti eredményekr l is. Díjazták azokat a dolgozókat, akiknek újításai megtakarítást hoztak a cégnek. A TÁMOP nevelési-oktatási célú pályázati kiírására benyújtott, több mint 11 milliós nagyságrend projektet megnyerte a Móra Könyvtár. Várhatóan a következ tanévben valósul meg a tanó- A SZLOVÉN KULTÚRA NAPJA rán kívüli oktatást és nevelést támogató Jakabházi Faluszépít Egyesület Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület Szentgotthárd Közbiztonságáért Alapítvány Pro Natura St. Gotthárd Civil Összefogás Rendel intézet Szentgotthárd Szakellátásáért Alapítvány Móra FerencVárosi Könyvtár február 6-án a szlovén kultúra napja alkalmából ünnepséget rendezett a Magyarországi Szlovének Szövetsége a Kossuth Moziban. Az ünnep, az anyanyelv és a kultúra jelent ségér l szólt Mukics Dusán szerkeszt -riporter. Ebb l az alkalomból került bemutatásra az Apa cím film, amelyet Vlado kafar rendezett Miki Ro és Sandi a- lamon szereplésével. A bemutató után a film alkotóival beszélgettek. A filmbemutatót követ en Benka Pulko fotókiállítására és baráti találkozóra került sor a Szlovének Háza Lipa éttermében.

3 4 Adjon lendületet a vállalkozásának: cserélje újra az elavult, nehezen frissíthet honlapját és mutassa a cége a legjobb arcát! Korszer honlapok tárhellyel és örökös GARANCIÁVAL! KÖZÉLET VIRTUART Kreatív Stúdió Kft. l Szentgotthárd, Kossuth út 29/B l (+36 94) l virtuartkft.hu l l Mi keményen dolgozunk az Ön sikeréért! EZÚTTAL 300 MILLIÓS PÁLYÁZATI FORRÁSTÓL ESETT EL SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE: A VÁROS-REHABILITÁCIÓS PÁLYÁZAT UTÁN MOST A HELYI ISKOLÁK A VESZTESEK NINCS PÉNZ AZ ISKOLÁK FELÚJÍTÁSÁRA SZERZ K: CSÖRNYI RÓBERT, MOLNÁR PIROSKA Folytatás az els oldalról. A Magyarlak-csörötneki általános iskolát több mint 40 éve nem újították fel. Most biztosíthatták volna a 8 osztályos képzést: csoportszobák és vizesblokkok kialakítása, nyílászárócsere, h szigetelés, tet csere, akadálymentesítés, taneszközök vásárlása és bútorcsere szerepelt a pályázatban. Kocsis Zsolt, Csörötnek polgármestere, a Kistérségi társulás elnökhelyettese kétszeresen is érintett a pályázatban: a Magyarlak-csörötneki iskola kapcsán és a pályázó kistérség képvisel jeként, hiszen már a pályázat el készítése alatt is látta el az elnökhelyettesi posztot. így látja a jelenlegi helyzetet: - A pályázat elvesztése hosszú távon igen nehéz helyzetbe hozta nemcsak a SZOI-t, hanem a Magyarlak-Csörötneki iskolát is. Egy teljes felújítást végezhettünk volna a jelenlegi iskolában, a korszer sítés után nemcsak b vült volna az intézmény, de az energetikai korszer sítések következtében a fenntartása is gazdaságosabb lett volna. Hosszú távon biztosíthattuk volna a 8 osztályos képzést. Az biztos, hogy 2014-ig nem lesz hasonló forrás, kérdés, hogy utána mikor nyílik hasonló pályázat. Ma Szentgotthárdon bizonyos kérdésekben rövid távú célok mentén születnek döntések, ezzel feláldozzák a város és a kistérség fejl dését. - Vesztes pályázatok máskor is el fordulnak. Ezúttal a szokásosnál is nagyobb bizakodással várták a pályázatot. Miben látja a kudarc okát? - A pályázat sikertelenségében közrejátszhatott, hogy a korábban elnyert város-rehabilitációs pályázatra a szentgotthárdi városvezetés nem biztosított önrészt. Ennek határozott stratégiai üzenete volt, a mostani pályázat elbírálói pedig nyilvánvalóan tisztában voltak ezzel a ténnyel, és a pályázat megvalósítását végz szervezet, nevezetesen a város és a kistérség pénzügyi és egyéb alkalmasságának értékelésekor, vizsgálatakor tudat alatt közrejátszhatott mindez. Bár tudjuk, hogy konkrétan kimondva ez senki szájából hivatalosan nem fog elhangozni. - Elvonatkoztatva a konkrét pályázattól, a kistérség elnökhelyetteseként milyen hosszú távú problémákat lát? - Ha nincs er s Szentgotthárd, akkor nincs er s kistérség, és ez fordítva is igaz, egymásra vagyunk utalva. Ma Szentgotthárdon bizonyos kérdésekben rövid távú célok mentén születnek döntések, ezzel feláldozzák a város és a kistérség fejl dését. Nem látom a város és kistérsége fejl dését megalapozó hosszú távú stratégia körvonalait. Ha nincs er s kistérségi oktatás és egészségügy, ha nincsenek megfelel és magas színvonalú közszolgáltatások, akkor ez rontja az esélyünket a körül felálló járási rendszerben, mint járási székhely, ez pedig azzal járhat, hogy a kistérségben él k nem tudják helyben intézni az ügyes-bajos dolgaikat, kénytelenek lesznek Körmendre utazni. - Miben látná a kiutat a jelenlegi, egyre nehezebb helyzetb l? - Szentgotthárd a hiányát a fejlesztések leállításával akarja orvosolni, pedig pont az ellenkez jére lenne szükség. Pályázati forrásokhoz kellene jutni, melyekkel korszer síteni kellene a magas rezsivel m - köd intézményeket, a már m köd és a letelepedni kívánó vállalkozásokat motiválni kellene a munkahelyteremtésre, emelni kellene a helyben nyújtott szolgáltatások színvonalát, folytatni kellene az idegenforgalom ösztönzését, hiszen csak így tud növekedni a város és a kistérség adóbevétele, így jönnek létre új munkahelyek, így telepednek le új családok. PénzesTibor, a SZOI igazgatója szerint: - A pályázat hiányában sajnos igen fontos fejlesztések maradnak el. A Zeneiskola épülete olyan leromlott állapotban van, hogy néhány éven belül alkalmatlan lesz oktatási feladatok ellátására, hacsak nem kerül sor miel bb a teljes felújítására. Az új zeneiskolai épületszárny az Aranyban elindult két tannyelv és nemzetiségi nyelvi képzések helyhiányán is enyhített volna. Az Arany tagintézményben elkészültek volna a majdani új tornaterem öltöz i és vizesblokkjai, így most belátható id n belül biztosan nem fog új tornaterem épülni. A Csörötnek-magyarlaki iskolában végre mind a nyolc osztály megfelel körülmények közé kerülhetett volna. Biztos vagyok benne, hogy az elutasításban szerepet játszott a közelmúltban forráshiányra hivatkozva meghozott helyi politikai döntés, a városközpont felújítására vonatkozó nyertes pályázat visszamondása is. Csukly Gergely, a Zeneiskola tagintézmény-vezet je szerint a m vészetoktatás számára súlyos gondokat okoz a pályázat elbukása: - A zeneiskola céljára már rég alkalmatlan a jelenlegi leromlott, elhasználódott, lassan 110 éves épület. Az Arany utcai iskola b vítésével az alsó tagozat szomszédságában taníthattunk volna, ez szakmailag igen kedvez lett volna. Biztos vagyok benne, hogy az elutasításban szerepet játszott a közelmúltban forráshiányra hivatkozva meghozott helyi politikai döntés, a városközpont felújítására vonatkozó nyertes pályázat visszamondása is. Optimizmusra csak az adhat okot, hogy legalább készen áll egy projekt, amely megnyíló küls forrás vagy öner esetén felhasználható. A m vészetoktatási intézményegység jöv je szempontjából - úgy gondolom - olyan megoldáson kell gondolkodnunk, amely valóban pozitív elmozdulást jelent a mostani állapothoz képest, és végleges, méltó körülményt biztosít a szakmai munkához. Kardosné Kovács Márta pénzügyi bizottsági elnököt arról kérdeztük, hogy az elbukott iskolafejlesztési pályázatban foglalt fejlesztési célokat miképpen és mikorra tudja majd megvalósítani az Önkormányzat, hiszen valamennyi fejlesztés elengedhetetlennek t nik. - Ezek a fejlesztések ugyanannyira elengedhetetlenek, mint tucatnyi más feladat. Az önkormányzat továbbra is minden lehet séget megragad annak érdekében, hogy ésszer és szükségszer fejlesztések valósuljanak meg a városban. Nagy eséllyel ezeket a feladatokat részben vagy egészben még ebben a ciklusban végrehajtjuk. Ezáltal az el készítésre fordított munka és pénz hasznosulhat újabb pályázati projektekben. Aki mégis összefüggést láttat a két dolog között, az valótlant állít, vagy szándékosan, vagy ordas tudatlanságból kelti Szentgotthárd rossz hírét. - Önkormányzati képvisel ként nem lát-e összefüggést a tavaly megnyert pályázatról való lemondás és a mostani elbírálás között? Miben látja a pályázat sikertelenségének okát? - Amire Ön gondol, az nem egy megnyert pályázat, ám aki mégis összefüggést láttat a két dolog között, az valótlant állít, vagy szándékosan, vagy ordas tudatlanságból kelti Szentgotthárd rossz hírét. Több elutasított pályázata volt már évtizedek alatt az Önkormányzatnak. Ezek egyikénél sem merült fel, hogy bármely más, ágazatilag is különböz testületi döntéssel lett volna összefüggésben az eredménytelenség. A pályázatot egyébként 2008-ban készítette el, és 2009-ben nyújtotta be az akkori városvezetés. A sikertelenség indoka pedig forráshiány volt. Ez azt jelenti, hogy a kiíró az elbíráláskor már nem rendelkezett folyósítható pénzekkel. - Milyen elképzelése van a képvisel testületnek arra vonatkozóan, miként oldható meg a zeneiskola infrastrukturális fejlesztése átmenetileg egy újabb, nyertes pályázati projekt megvalósításáig, amely akár évtizedig is eltarthat? - A fontos önkormányzati feladatokra szánt központi források nyilvánvalóan nem apadhatnak ki évtizedekre: a kérdésében rejl vakmer en pesszimista el rejelzés még egy esetleges államcs d esetén is valószer tlennek t nik. Ordas tudatlanság így min síti Kardosné, miszerint létezne összefüggés a korábban nagy port felvert város-rehabilitációs pályázat (a 345 milliós els fokon nyertes pályázatra nem biztosított önrészt a képvisel -testület, ez szakmai körökben is megdöbbenést keltett) és a jelenlegi pályázat sikertelensége között. Eljárásrendi értelemben valóban két teljesen független dologról van szó, de vajon komolyan gondolja bárki is, hogy pár hónappal azután, hogy a város deklarálta: nem tud vagy nem akar pályázati önrészt biztosítani, most egy hasonló nagyságrend pályázatnál ez ne nehezítette volna a pozitív elbírálást? A vakmer en pesszimista el rejelzés kapcsán is csak annyit jegyeznénk meg, hogy hangzatos jelz s szerkezetek gyártása helyett a tényekkel kellene foglalkozni: 2014-ig nem szerepel a tervekben hasonló pályázati forrás megnyitása, az azt követ ciklusról pedig semmiféle információ nincs. Továbbá: a pályázatot valóban forráshiány miatt utasították el, valójában viszont a felhasználható keretb l tartalékoltak 400 millió forintot az elbírálók. Hollósi Szabolcs, a pályázat kidolgozását végz BFH Európa ügyvezet je szerint érthetetlen ez a helyzet, és javasolta a kistérségi társulásnak, hogy hivatalosan kérdezzenek rá, hogy bizakodhatunk-e még a pályázat sikerében. Kérdésünkre, miszerint a szentgotthárdi kistérségben m köd vállalkozások Széchenyi terves pályázatait esetleg érintheti-e kedvez tlenül az önkormányzat megítélése, Hollósi Szabolcs megnyugtató nemmel válaszolt. Nem szeretnénk elbagatellizálni a százmilliók súlyát, hiszen éget szüksége lett volna rá Szentgotthárdnak és térségének, mégis engedjenek meg egy fanyar példát. Valamennyien voltunk diákok, így talán Önök is emlékeznek rá, hogy milyen magyarázatokat próbáltunk adni odahaza egy-egy kínos int vagy gyengébb jegy után: - Mi ez fiam, város-rehabilitációból elégtelen? - Ohh, az csak afféle pesztízs-tantárgy. - Iskolafelújításból is elégtelen?? - Ohh, azt majd egyszer valamikor úgyis ki lehet javítani. - No, jól van fiam. De nehogy bukás legyen ebb l félévkor!

4 Szívbarát fogások: az alacsony kalóriatartalmú újdonságaink nemcsak egészségesek, de finomak is! Tengeri sóval készítjük. Kóstolta már? Nálunk megteheti! Finomságok a házi ízekt l a szívbarátig. Andante Étterem és Aparthotel - Szentgotthárd, Füzesi út 12. Asztalfoglalás, el rendelés: (+36 94) andanterestaurant.hu l HÁTTÉR 5 HANYAG GAZDÁLKODÁSSAL ÉS H TLEN KEZELÉSSEL IS VÁDOLJÁK A PANNON KAPU KULTURÁLIS EGYESÜLETET ÁTFOGÓ VIZSGÁLAT VAGY POLITIKAI BOSSZÚ? RIPORTER: MOLNÁR PIROSKA A november 24-i testületi ülésen hozott határozat alapján a Képvisel testület által delegált munkacsoport Kuntárné Standor Ilona, Dancsecsné Kovács Andrea és dr. Reisinger Richárd elvégezte a PKKE gazdálkodásának ellen rzését. A január 26-i testületi ülésen tárta az alpolgármester a grémium elé a vizsgálat eredményét, amely alapján súlyosan elmarasztalták az egyesületet, és további vizsgálatot rendeltek el. A vizsgálat el zménye, hogy még az sszel a Pannon Kapu Egyesület elnöke támogatási kérelemmel fordult a Képvisel -testülethez, hogy a több éven keresztül halmozódott, 8 millió forintra rúgó távh -tartozásukat ki tudják egyenlíteni. Ennek hatására született az a határozat, amely elrendelte az egyesület gazdálkodásának átfogó vizsgálatát. Az ülésen Huszár Gábor polgármester elevenítette fel az el zményeket. Mint mondta, évente milliós támogatást nyújt az önkormányzat az egyesületnek, így érthet, ha nyomon követi annak gazdálkodását. Az ellen rzést az alpolgármester vezetésével felállított munkacsoport végezte, amelybe a pénzügyi bizottság két küls s tagját, Kuntárné Standor Ilonát és Dan- csecsné Kovács Andreát delegálták. A január 17-én és 18-án készült jegyz könyvekben rögzített vizsgálati eredmények összegezését terjesztette dr. Reisinger Richárd alpolgármester a testület elé a január 26-i közgy lésen. Szóbeli el terjesztésében az alpolgármester így vezette be a vizsgálat eredményének ismertetését: Kísértet járja be a Pannon Kaput, Zuschlag János kísértete. Az el terjesztés összegez megállapítása: Az Egyesület gazdálkodása súlyosan pazarló, álláspontom szerint több esetben b ncselekmény megalapozott gyanúja merül fel, amelyek mellett az Önkormányzat nem mehet el szó nélkül. A gyanús eseteket leszámítva is ésszer bb gazdálkodásra van szükség, ahogy ez többnyire az Önkormányzat intézményeinél is zajlik. A jelentés szerint az egyesület gazdálkodása súlyosan pazarló, számos számviteli fegyelemsértést vélt felfedezni a vizsgálat. A vizsgálat megállapításai szerint megrendelés és teljesítés-igazolás nélkül került sor kifizetésekre, engedély és selejtezési jegyz könyv felvétele nélkül került sor bútorok kiselejtezésére. Indokolatlannak találja az öt éves id szakban lezajlott mintegy 2 milliós érték bútorbeszerzést. Hiányolja a ruhatári bevételeket, illetve megkérd jelez néhány utazási- és telefonköltséget, illetve az étkezésre és a marketingre fordított öszszegeket is. Az egyesület további m ködésére vonatkozóan is súlyos megállapításokat tartalmaz a jelentés: A Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel kötött szerz désünk feltételeinek felülvizsgálatára van szükség. Amennyiben a februári testületi ülésre az Egyesület döntéshozó szervei (a tagságból álló Közgy lés, és az Elnökség) a jelen el terjesztés nyomán az Önkormányzat számára elfogadható személyi kérdésekre is kiterjed következtetéseket vonnak le, a megállapodás természetesen módosításokkal fenntartható. Amennyiben megfelel következtetések levonására nem kerül sor, a Képvisel testület kezdeményezheti az Együttm - ködési Megállapodás megszüntetését, és új keretek között szervezheti újra a kultúrával kapcsolatos teend ket. A képvisel -testület a beszámolót megismerve megállapította, hogy az Egyesület gazdálkodása nincs összhangban a város költségvetési helyzete által megkövetelt irányelvekkel, az önkormányzati forrásokat, illetve az önkormányzati ingatlanok ingyenes hasznosításából ered bevételeket több esetben súlyosan pazarló, felel tlen módon használja fel. Az önkormányzat az érdekeinek megfelel gazdálkodás garanciáját megfelel személyi kérdésekre is kiterjed következtetések levonásában látja. Felkérte ezért az Egyesület Közgy lését, hogy a felek között létrejött Együttm ködési Megállapodás fenntartása érdekében a Munkacsoporttal egyeztetve hozza meg a szükséges döntéseket. Arról is határoztak, hogy a Pannon Kapu Kulturális Egyesület vizsgálatát végz Munkacsoport létszámát egy f kulturális szakemberrel kiegészítik, akinek személyér l az egyesület közgy lésével közösen döntenek. A munkacsoport egyik tagját, Dancsecsné Kovács Andreát szerettük volna megkérdezni, hogy milyen körülmények között folyt le a vizsgálat. Az egyesületnél a gazdálkodás átfogó ellen rzése céljával lefolytatott vizsgálat miért csak kiragadott eseteket vizsgált, miért nem szólt az egyesület pályázati tevékenységér l, szponzori támogatásairól, a sz kös büdzsé ellenére megvalósított jelent s kulturális tevékenységr l? Miként fordulhatott el, hogy a bútorcsere kapcsán olyan megállapítás szülessék, hogy az eldobott bútorok használható állapotban voltak? Aki járt már életében a m vel dési házban, az tudja, hogy a 2008-ban leselejtezett bútorok már évtizedekkel korábban megérettek a selejtezésre. Sajnálatunkra, Dancsecsné nem vállalta a nyilatkozatot. Ígéretet kaptunk arra, hogy mivel tovább folyik a vizsgálat, kés bb, több információ birtokában lapunk rendelkezésére áll. Arra is választ fogunk keresni, miért éppen azt a két munkatársat kérdezték meg az egyesület m ködésér l, akik korábban fegyelmi elmarasztalást kaptak. GOTTHÁRDIAK A FONOGRAM GÁLÁN A évi Fonogram - Magyar Zenei Díj jelöltjei közé Az év hazai hard rock vagy heavy metal albuma kategóriában az els 5 közé jelölték a szentgotthárdi zenészeket is soraiban tudó Wendigo zenekar Audio Leash c. albumát, így az együttes tovább versenyezhet a kategória gy zelemért. Az album a zenészeken kívül is több szállal köt dik Szentgotthárdhoz: a felvételek egy része a helyi Színházban készült, a zenekari fotókat Tóth Csaba, a A Laconto Kft. két éven keresztül végezte a Pannon Kapu Kulturális Egyesület könyvelését. A vizsgálat eredményével kapcsolatban megkérdeztük a könyvel cég vezet jét, illetve a könyvelést végz munkatársát is. - Lehetséges-e, hogy egy szervezetnél olyan kifizetések történjenek számla ellenében -, amely nem kerül be a szervezet könyvelésébe? Készülhet-e így mérleg? - Egy számla banki utalással vagy készpénzzel kerülhet kifizetésre. A bankkivonatok teljes kör en könyvelésre kerültek, a pénztár kezelése ugyanakkor egyesületi körben történt, nagy valószín séggel a valós pénzmozgásokat rögzítve. Természetesen minden törvényt meg lehet kerülni, de azt gondolom, hogy a Pannon Kapu szervezeti m ködéséb l adódóan a pénztárkezelés több munkatárs közrem ködésével, ellen rzötten folyt. - Bevett gyakorlat-e, hogy számviteli szabálytalanságok esetén erre felhívja a könyvel a szervezet/intézmény vezet jének figyelmét? - A két év során átadott bizonylatok és megismert gazdasági események során számviteli szabálytalanságot nem tapasztaltunk - válaszolta lapunknak Landherr Attila ügyvezet. Lapzártánkkor ült össze a Pannon Kapu Egyesület közgy lése. A szervezet határozatban visszautasította az átvizsgálás megállapításait és a pazarló vagy törvénytelen m ködésre vonatkozó vádakat. Az egyesület teljes vezet sége egyhangúlag lemondott. Ezzel bár teljesítették a vizsgálati beszámolóban egyértelm en megfogalmazott elvárást ( személyi kérdésekre is kiterjed következtetéseket vonnak le ), egyel re mégiscsak az út els, könnyebb felén van túl a város. Szentgotthárd kulturális életének irányítását sikerült kivenni a Pannon Kapu eddigi vezet inek kezéb l, már csak az újjászervezés van hátra. borítót pedig Csuha Zoltán grafikus készítette. A legjelent sebb hazai könny zenei elismerésként számon tartott Fonogram (korábban Arany Zsiráf) díjat a szakmai zs ri a M vészeti Szakszervezetek Szövetsége El adóm vészi Jogvéd Iroda és Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége közös elismeréseként ítéli oda minden évben. Az idei díjátadó gálát az m1 él ben közvetíti március 2-án órától.

5 8 Reklámtáblát szeretne? Világítson? Kirakat dekorációt? Plasztikus feliratot? Óriásplakátot? Jó helyen jár: Nagyméret táblák kihelyezését engedélyeztetéssel együtt is vállaljuk. KULTÚRA VIRTUART Kreatív Stúdió Kft. l Szentgotthárd, Kossuth út 29/B l (+36 94) l virtuartkft.hu l l Mi keményen dolgozunk az Ön sikeréért! ORSZÁGOS SIKER EL ADÁS MUTATKOZIK BE A SZÍNHÁZBAN JÖV RE, VELED, UGYANITT 1. GK INFORMÁCIÓ március 17-én csütörtökön, 19 órai kezdettel világhír, méltán népszer és szórakoztató színházi el adás kerül m sorra a Színházban. A Bánfalvy Stúdió el adásában - Bánfalvy Ági és Harmath Imre f szereplésével - Bernard Slade romantikus vígjátéka, a Jöv re, Veled, ugyanitt 1. kerül színre. Doris - boldog házasságban él asszony - a kaliforniai Oaklandb l, George - n s könyvel - New Jerseyb l származik. A férfi és a n véletlenül fut össze egy kaliforniai tengerparti fogadóban, ahová Doris egy vallási közösséghez, míg George egy üzleti partneréhez érkezik. A VENDEKR L ÉS A VEND NYELVR L (4. RÉSZ) SZERZ : DONCSECZ ÁKOS ANTAL Találkozásuk másnapján egymás karjaiban ébrednek. Különös szerelmi kapcsolat kezd dik kettejük között, amely minden évben egy közösen eltöltött hétvégében ölt testet. De vajon meddig mehet ez így? Az el adás egy már-már groteszk szerelmet mesél el, amely évtizedeken át tart. Más-más karakterek, más n és más férfi jelenik meg el ttünk az id múlásával, ám a szerepl k ugyanazok. MEGYEI SZAKMAI ELISMERÉST KAPOTT A RÁBAFÜZESI ASSZONYKÓRUS KÖZÖSSÉGI KULTÚRÁÉRT DÍJ TUDÓSÍTÓ: KÁROLY ANDREA Január 29-én 8. alkalommal adták át Szombathelyen a Magyar Kultúra Napja alkalmából a Dr. Kiss Gyula Kulturális Egyesület által alapított Közösségi Kultúráért díjakat. Idén az alakulásának 35. évfordulóját ünnepl Rábafüzesi Német Asszonykórus is a díjazottak között volt. Mindkét oldal látta, hogy a század második felére már minden örökös tartományban elterjedt szlovén sztenderd norma átvételét nem tudják megvalósítani egyik napról a másikra, hisz k még mindig saját nyelvüket m velik, ezért bár a magyarországi szlovén vezet k, mint Borovnyák József, Sbüll Ferenc, Ivanóczy Ferenc, Klekl József és mások szerették volna az egyesülést a többi testvérükkel, de az új kötelékben továbbra is saját nyelvük használatát képzelték el. Kardos János volt az els, aki demonstrálta a különálló vend, vagy vendszlovén népet. azonban továbbra is úgy írt err l m veiben, hogy slovenski a saját megnevezésük. Kardos nem tartotta helyesnek, hogy a többi író közeledik a szlovén nyelvhez, mert úgy látta, jobb, ha a vend nyelv saját úton halad, jóllehet önállóan képzett terminológusai és neologizmusai kissé szóvirágosra sikeredtek, ezért ezeket ma már abszolút nem értik a vend nyelv beszél i. A XX. század elejét l törekedtek a magyarországi szlovénok nagyobb autonómiára, amit a magyar-párti körök elvetettek, és továbbra is fennen hangoztatták a vendek lojalitását és beolvadási készségét a magyar nemzetbe. Az els világháborús vereséget követ en, mikor Károlyi Mihály és Jászi Oszkár egy konföderatív magyar állam szervezését kezdte el, Klekl József katolikus plébános-politikus és köre kidolgozta az autonóm Slovenska krajina entitás tervét, amely egyesítette volna nemcsak a magyarországi szlovén régiókat, hanem belevont volna magyar és német településeket is, így Szentgotthárdot, mivel ezek gazdaságilag is fontos szerepet játszottak a régió életében. De Kleklék már nem nagyon láttak esélyt abban, hogy megtalálhatják magyar területen jöv jüket. Viszont elkeseredéssel töltötte el, hogy a szlovén területek egyesítését szervez Ljubljana nem is vesz tudomást a magyarországi Vendvidékr l, egyedül csak Maribor politikai köre, amely mindig is szoros kapcsolatban állt a magyarországiakkal. Minthogy a Vendvidék megszerzését semmi sem motiválta különösebben szlovén jellegén kívül, hisz elmaradott, különösebb adottságok nélküli vidék volt. Nem volt jól megtervezett a vidék elfoglalása 1919-ben, mert a Szentgotthárd melletti falvakat mégis kifelejtették az anyanemzetb l. Klekl is több súlyos hibát követett el, mert önfej en ragaszkodott a ljubljanaiakkal való együttm ködésre, és túl kés n kérte a magyar kormány segítségét, hogy a szlovén krajinai autonómiát még Szlovéniában is megszerezhesse. Klekl a Rába-menti falvak elvesztése miatt is megbánta önfej ségét, de még sokáig próbált valamilyen autonómiát kiharcolni hazájának. Az els világháború után még er sebb propagandával igyekeztek keresztülvinni a vend nem szlovén elméletet, csakhogy visszaszerezzék a Muravidéket Magyarországnak. Ez hivatalos politikai program volt az akkori Magyarországon, amely ugyanakkor büntetni igyekezett azokat, akik ezt cáfolni próbálták. Mikola Sándor, a neves fizikus valószín leg a magyar történetírás legnagyobb hamisítását követte el. Szlovén származása ellenére hihetetlen szlovénellenes álláspontot képviselt, óriási széls ségekbe esve. Eleinte azt próbálta (er vel) bizonygatni, hogy a A Dr. Kiss Gyula Kulturális Egyesület 1994-ben alakult a népm vel k civil szervezeteként Vas megyében. Nevét a Berzsenyi Dániel F iskola egykori tanáráról kapta. Az egyesület azokat tünteti ki minden évben, akik közösségeiket tartották össze leleményeikkel, tehetségükkel, odaadó munkájukkal, nagy energia-befektetésekkel, sok ötlettel. Idén tizenkét magánszemély illetve m - vészeti csoport vehette át az elismerést, köztük a Rábafüzesi Asszonykórus. Az ünnepségen - melyen felléptek a díjazott m vészeti csoportok is - Majthényi László, a Vas Megyei Közgy lés alelnökének ünnepi köszönt jét követ en adták át a kitüntetéseket. Megtisztelte jelenlétével az ünnepséget és a kitüntetetteket Huszár Gábor polgármester is, aki köszöntötte a kitüntetett füzesi asszonyokat, lányokat. Mura és Rába közötti szlávok valójában kelta eredet ek, mert nyelvük ü és ö bet ket használ. Ez persze nem állja meg a helyét, hiszen még a cseh nyelvjárásokban is el fordul ü bet, azonkívül a prlekijai nyelvjárás is ismeri ezeket, s t még a karintiai tájszólásokban is fellelhet ek nyomokban. Mikola több dolgot figyelmen kívül hagyott, s t elhallgatott és megmásított. Többször is ellentmondásba került, s egyszer hol szlovénnak, hol vendnek nevezte a vendeket (míg önmagát vérbeli magyarnak tartotta), amelyhez még annyit f zött hozzá, hogy a vendek nem kérnek a szlovén nemzetb l, csakis a magyarból, de állításait sosem tudta meggy z en igazolni. Mikolának a mások besározása és vallási elfogultság is egyformán eszközeihez tartozott (evangélikus volt ugyanis) ben téves és hamis bizonyítékok alapján koholt perek el készítésében is segédkezett Klekl és mások ellen, akiket mint köztörvényes b nöz ket és magyar árulókat állítottak bíróság elé. Mikola odáig ment, hogy a vend nyelvbe megalkotta a vendszki kifejezést is, amit szerencsére senki nem vett át. Mikola és több hozzá hasonló személy továbbra is váltig állította, hogy a vendek valójában elszlávosodott magyarok, akiknek vissza kell térniük a magyar nemzetbe, hisz a magyarság els bbrend ségével mindenféle jelent s el nyben részesülhetnek. Mikola nem is tagadta célját, hogy valamennyi szlovén a Muravidéken és a Rába-mentén magyar tudatú legyen, ezenfelül magyarul is beszéljen és teljesen magyar szokásokat vegyen át. A maradék Vendvidéken, Szentgotthárd mellett is annyira er s volt a vend-propaganda a két világháború között, hogy ennek okán vallja magát számos Rába-menti szlovén ma is vendnek magyarul. (Folytatjuk.) A Jakabházi Faluszépít és Hagyomány- rz Egyesület köszöni támogatóinak a 2010-es évben befizetett 1 %-os adófelajánlásokat. Az egyesület a befolyt forintot a tavaszi virágosításhoz használja fel.

6 rségi sz zérmék: tejfölös erdei gomba mártással és dödöllével, ahogy az az rségben dukál! Kóstolta már? Nálunk megteheti! Finomságok a házi ízekt l a szívbarátig. Andante Étterem és Aparthotel - Szentgotthárd, Füzesi út 12. Asztalfoglalás, el rendelés: (+36 94) andanterestaurant.hu l CIVIL TÜKÖR 9 KÉT ÉVE ADTÁK KI AZ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYT A HULLADÉKÉGET RE ÚJABB CIVIL TILTAKOZÁS TUDÓSÍTÓ: MOLNÁR PIROSKA Február 4-én a heiligenkreuzi ipari parkban nyilvános sajtótájékoztatót tartottak osztrák és magyar civilek a határ mellé tervezett szemétéget helyszínén. Az apropót az adta, hogy Burgenland éppen két éve bólintott rá a projektre. MINDEN KORÁBBINÁL SZÍNVONALASABB ÉS SPORTSZER BB VOLT AZ ALPOKALJA KUPA ALPOKALJA KUPA, A HELYI VB RIPORTER: RÁPLI RÓBERT Február els hétvégéjén hirdettek gy zteseket a 25. Café Picasso Alpokalja Kupa kispályás teremlabdarúgó tornán. A Dunántúl legrégebbi és egyik legnagyobb tömegsport rendezvénye immáron negyedszázada töretlen népszer ségnek örvend. Február 4-én délután a tervezett szemétéget helyszínén tartottak sajtótájékoztatót a hulladékéget ellen a kezdetekt l fellép civil szervezetek: a Bigas és a Pronas. Johann Raunikar, a Bigas vezet je arról beszélt, hogy éppen két éve adták ki az engedélyt a hulladékéget építésére. A másik apropója a sajtótájékoztatónak, hogy Niessl tartományf nök most éppen azokkal az érvekkel tiltakozik a deponáló ellen, amikkel a szentgotthárdi civilek küzdöttek a szemétéget ellen. A sajtótájékoztatón levetítették azt a felvételt, amely a tiltakozó nagygy lésen készült. A tartományf nök úgy fogalmazott, nem lehet figyelmen kívül hagyni a burgenlandi polgárok érdekeit. Érvként hozta fel a deponáló megépítése ellen, hogy Natura 2000-es területen épülne. Bana Tibor országgy lési képvisel is felszólalt a demonstráción. Mint fogalmazott, a környezetért felel sséget érz lakosok továbbra is felemelik szavukat az éget ellen. Felidézte a választása el tt tett ígéretet, amely szerint képvisel ként mindent elkövet annak érdekében, hogy ne épülhessen meg a szemétéget. A külügyminiszterhez intézett kérdést, s véleménye szerint azlmp és az MSZP is megmozdult. Elismeréssel adózott a szentgotthárdi civileknek a kitartásukért. Ne lankadjon a lelkesedés, ezután is határozottan lépjünk fel a hulladékéget megépítése ellen - fogalmazott a képvisel. Huszár Gábor, Szentgotthárd polgármestere a sajtó képvisel it l várja, hogy a civilek hangja messzire hangozzék. Elmondta, hogy a városvezetés nevében beszélt Zimmermann nagykövettel, aki úgy tartja, a gazdasági érdek fogja eldönteni, megépül-e a szemétéget. Ezzel szemben Huszár Gábor azt állítja, a politika fogja kimondani az utolsó szót. El re jelezte, hogy március 7-én a bécsi magyar nagykövet jön Szentgotthárdra, aki teljes mellszélességgel kiáll a város mellett. A politika kezdi meger síteni szent akaratunkat, hogy ez a szemétéget ne épüljön meg - fejezte be felszólalását a polgármester. Soós Zoltán Pronas elnök így fogalmazott: A jó pap is holtig tanul. Jó, hogy ez Hans Niesslre is érvényes. Két évvel ezel tt még nem volt fontos, hogy a közelben egy Natura 2000-es terület van. Egy dolgot várunk Niesslt l: vegye a tollát, és vegye vissza az engedélyt a szemétéget t l. Az a lépés dönti el, hogy komoly politikus-e fogalmazott Soós Zoltán, a Pronas elnöke. Befejezésül Raunikar, az osztrák környezetvéd k vezet je is úgy gondolja, a politikusok fogják kimondani az utolsó szót. S akkor nemcsak a gazdasági érdekek döntenek, hanem az itt él k érdekei is. Az itt lakók érdekeit a Bigas és a Pronas képviseli. Ezt a munkát továbbra is folytatni kell - zárta a sajtótájékoztatót az ismert környezetvéd. BÖRZE ÉS ZSIBVÁSÁR Börze és Zsibvásár lesz március 12-én a Széchenyi Iskola aulájában ig a Szentgotthárdi Életfa Baráti Kör Közhasznú Egyesület szervezésében. Mottó: Nekünk magunknak kell annak a változásnak lennünk, amit a világban látni akarunk. (Mahatma Gandhi) Programja: 9.00 Kapunyitás Zenés, mondókás foglalkozás kicsiknek ( 0-3 év ) Sebestyénné Németh Eszterrel 14:00 Hulladékból értéket - kézm ves foglalkozás és környezeti játék minden korosztálynak. Nulla hulladék totó nyereményekkel. 10:00, 11:00, 15:00, 16:00 Szemét egy Az elmúlt évek hagyományainak megfelel en rendezték az idei kispályás labdarúgó tornát is. Az alapszakasz csoportmérk zései után a mez ny eleje a Café Picasso Alpokalja Kupáért, míg a mez ny hátsó fele a Librecz Károly Kupáért küzdött. A négycsapatos n i mez ny az Andante Kupáért szállt ringbe. A torna végeredménye: Café Picasso Alpokalja Kupa: 1. Williams Net Htcm (felvételünkön), 2. Tabak 1 Pado Sokk, 3. Ferrari. A torna gólkirálya Snepf Goran (Hodos), legjobb kapusa Torma Árpád (Vadkörte), legjobb játékos Jéger Imre (Tabak 1 Pado Sokk) lettek. A legsportszer bb csapatnak járó díjat az FC KBJK csapata vihette haza. A Librecz Károly Kupa végeredménye: 1. Bajánsenye, 2. Csupaszívb l, 3. FC Gyarmat. Gólkirály Németh Krisztián (Béla Nacional), legjobb kapus Pavlics László (Csupaszívb l), legjobb játékos Avas Zsolt (Bajánsenye) lettek. Sportszer ségi díj: Ezüst hegy. film - A HUMUSZ Szövetség által készített film vetítése, valamint a HUMUSZ által rendelkezésre bocsátott ismeretterjeszt kiadványok népszer sítése Napsugár-csalogató, tavaszhívogató koncert Sebestyénné Németh Eszterrel, Páliné Herczeg Anitával és Kovács Miklóssal. Szeretettel várunk mindenkit árusításra, vásárlásra - bármi portékává válhat, ami még használható. A nap folyamán játszóházzal és büfével várjuk kedves látogatóinkat! Érdekl dés, asztalfoglalás (ingyenes): Merkliné Bedi Lívia 06/ Herczeg Rita 06/ Az Andante n i torna gy ztese a Hétház Kontakt Béta csapata lett, 2. L' Kur- ta Kocsma, 3. Turmix együttese. A gólkirály Siklér Kinga (Hétház), legjobb kapus Agócs Beáta (Turmix), legjobb játékos Horváth Júlia (L' Kurta Kocsma) lettek. A rendezvényt színesít VIP tornát a Vas Népe csapata nyerte az Intersport együttese el tt. A bronzérem a szervez k gárdáját illette. Gaál László szervez lapunknak elmondta, hogy minden korábbinál sportszer bb volt a jubileumi torna. - Sokkal toleránsabbak lettek a játékosok és a csapatok is. Végre beérett hosszú évek kemény munkájának - az eltiltásoknak, kizárásoknak - a gyümölcse, és ismét a játékról szólt a torna, ahogy éppen negyed évszázada azt Csuk Alajos még vállalati csapatbajnokságként megálmodta. Manapság az Alpokalja Kupa megszerzése Szentgotthárdon ugyanakkora dics ség, mint máshol egy VB-gy zelem. Az itt elért helyezésekre mindenki büszke. Gaál László szerint soha ennyi jó csapat nem volt az Alpokalja Kupán, s idén már a rajtnál látszott, hogy gárda egyenl eséllyel indulhat a dobogóért. Azt is megtudtuk, hogy a város immáron 3 éve érdemben nem támogatja a tornát, ami azért is elgondolkodtató, mert manapság másról sem hallani, mint az ifjúság egészségnevelésér l. Mindamellett a torna léte nincs veszélyben - hangsúlyozta a szervez. Végezetül említsük meg név szerint is azokat, akik az elmúlt id szakban sokat tettek a magas színvonalú és változatlanul nagy érdekl dés mellett lebonyolított tornáért: Bartakovics Csaba, Bartakovics Gábor, Dömötör Tamás, Gaál László, László Lajos, Nagy Róbert, Támis Gábor, Tófeji Zsolt.

7 10 Szórólapot szeretne és a legjobbat akarja a pénzéért? Tökéletesen igaza van. Hatékony és komplett marketing megoldásokat kínálunk az Ön cégére tervezve. SPORT VIRTUART Kreatív Stúdió Kft. l Szentgotthárd, Kossuth út 29/B l (+36 94) l virtuartkft.hu l l Mi keményen dolgozunk az Ön sikeréért! SSZEL SÉRÜLÉSEK TIZEDELTÉK A SZENTGOTTHÁRD GÁRDÁJÁT, TAVASSZAL JOBB EREDMÉNYRE SZÁMÍT A SZAKVEZET SZENTGOTTHÁRDRÓL IS LÁTSZIK A DOBOGÓ RIPORTER: RÁPLI RÓBERT A 16 csapatos megyei I. osztályban 19 ponttal a 9. helyen zárta az szt a Kulmer-Szentgotthárd VSE feln tt labdarúgó csapata. A bajnokság félidejében értékelésre kértük a csapat trénerét, Heiter Lászlót. Heiter László még 2009 szén, az utolsó 5 fordulóra vette át a szentgotthárdi feln tt labdarúgó csapatot, amely akkor 6 ponttal szerénykedett a tabellán. Sikerült a gárdát felráznia, amely az 5 mérk zésen 13 pontot gy jtött be, majd a szezon végére 41 pontot szerzett. Ez volt a es bajnokság közvetlen el zménye. Ezúttal az szi folytatásról kérdeztük az edz t. - A nyári felkészülésünk jól sikerült, ám mindjárt az els fordulóban - a Rábatótfalu ellen - három játékosunk is kiesett a sorból sérülés és betegség miatt. Ez a tendencia sajnos az egész szi szezonban folytatódott. Volt olyan mérk zés, amelyen nem elég, hogy kénytelen voltam ifistákat betenni a kezd be, már a 20. percben cserélnem kellett, s végül egyedül maradtam a kispadon. A gondok ellenére - a Jánosháza és a Kemenesalja elleni hazai meccsek kivételével - volt tartása a csapatnak, és minden meccsen partiban voltunk riválisainkkal. Ugyanakkor jellemz volt, hogy ellenfeleink az utolsó percekben fordították meg ellenünk a mérk zéseket, ami abból is fakadhat, hogy ez a gárda még igen fiatal. Végül 19 ponttal a 9. helyen zártuk az szt. Bízom benne, hogy legalább a sérülések elkerülnek minket tavasszal, szeretném végre egymás után legalább kétszer ugyanazt a csapatot pályára küldeni. - Ha az id járás is úgy akarja, március 5- én kezd dik a tavaszi idény. Mit tart reális célnak? - A dobogó 6-7 pont távolságra van, vagyis nem nagymérv a leszakadásunk. Azt gondolom, hogy a játékoskeret er sségét nézve az els hétben mindenképpen ott a helye a csapatnak. Az szi els két helyezett, a Körmend és a Jánosháza már eléggé ellépett a mez nyt l, de a 3. helyre reálisan 4-5 együttes is pályázhat. Kis szerencsével akár mi is a dobogóra kerülhetünk. - Igazoltak új játékosokat a télen? - A jelenlegi keret is alkalmas arra, hogy ott legyünk az els k között. Folyamatos problémát jelent viszont, hogy mindenki munkahely vagy iskola mellett focizik, így a nyári és téli felkészülések kivételével érdemben csak heti egyszer, a pénteki edzéseken, illetve a meccseken találkoznak a játékosok. Azért, hogy ne kerüljünk az szihez hasonló helyzetbe, Rábapatyról leigazoltuk Tóth Zoltánt, és Sipos Gábor is visszajött hozzánk Rábagyarmatról. Rajtuk kívül nem szerz dtettünk más játékost, mivel az a célunk továbbra is, hogy szentgotthárdiakra építsük a helyi labdarúgást. - Szentgotthárd kiváló utánpótlással dicsekedhet. Az utánpótlás kinevelése köztudottan és nem utolsó sorban az Ön érdeme. - Összesen 110 igazolt játékosa van a Labdarúgó Szakosztálynak, ez valóban igen imponáló szám egy ekkora településen. Nem véletlen, hogy országosan kiemelt utánpótlás egyesület vagyunk, és ezt szerencsére anyagilag is honorálja a Magyar Labdarúgó Szövetség. A korosztályos csapatok felkészítésében többen is dolgozunk, kollégáim kiváló munkát végeznek; az U 21-nél Papp Zoltán folyamatosan dobogós a csapatával. Csak dicsérni tudom Nagy Róbertet, a serdül k edz jét Heiter László edz i végzettséggel és B licenccel is rendelkezik. Edz ként végigjárta a ranglétrát. Pályafutását a szentgotthárdi serdül knél kezdte, ahol három megyei bajnoki címet szerzett, majd az NB II-es ifjúsági csapattal az összevont els és másodosztályú bajnokságban bronzérmes lett. Farkasfán foglalkozott el ször feln ttekkel, ott másfél év alatt egy bajnoki címet és egy 2. helyezést ért el, majd Ausztriában edz sködött, ahol egyik csapatával bajnoki címet szerzett, másikkal negyedik lett. Szentgotthárdra akkor hívták vissza, amikor az NB II-ben elfogyott a pénz, és két osztályt vissza kellett lépnie a csapatnak. Vezetésével a megyei I. osztályból az NB III-ba, majd az NB II-be is feljutott a Szentgotthárd, de ezt már a város nem vállalta be anyagilag, noha kizárólag helyi és környékbeli focistákkal érte el a sikert. Heiter László ezután kizárólag az utánpótlás-nevelésre fordította energiáit, egészen 2009-ig. is, aki szintén az els négyben tanyázik együttesével. Az U melyet Sz ke Sándorral ketten edzünk - tavaly megyei bajnokok lett, az ugyancsak ígéretes U9- et Leopold Ildikó és Pukhely Zoltán, a legkisebbeket (U7) pedig Vinkó Tamás irányítja. Látva a nagyszámú és tehetséges utánpótlást, arra az elhatározásra jutottunk a vezet kkel, hogy érdemes hoszszabb távra is gondolkodnunk, és a helyi köt dés játékosokra alapozva két-három éven belül egy NB III-as csapatot összehozni Szentgotthárdon. - Ha az anyagiakat nézzük, reális az NB III.? - Az utazási költség kétségkívül többe kerülne, bár a fél NB III. Vas megyei csapat, tehát Gy rnél messzebb nem is kellene utaznunk, és valamelyest növekednének a játékvezet i díjak is. Más egyébben nem lenne szükségünk többletbevételre, miután az el írt számú utánpótlás-csapattal rendelkezünk. - Milyenek az egyesület m ködési feltételei? - Pillanatnyilag mindössze egy támogatónk van, így az is felmerült, hogy egyáltalán el tudunk-e indulni a tavaszi szezonban. A szponzori pénz egy az egyben elmegy játékengedélyekre, a nevezési díjra és a játékvezet k fizetésére. Erre a félévre a nehéz helyzetben lév önkormányzattól egyetlen fillért sem kaptunk, pedig - eredményesség esetén - nem ártana némi anyagi motiváció is a játékosoknak. Úgy látom azonban, hogy a jöv ben kizárólag szponzori pénzekre támaszkodhatunk, a város legfeljebb a létesítmény fenntartásában tud segíteni. Itt kell mondanom, hogy nagyon hiányzik Szentgotthárdról a m füves pálya, amellyel szinte már minden városi sporttelep rendelkezik. A m füves pálya rendkívül jó befektetésnek bizonyult mindenhol; megfelel világítással az év szinte összes napján ki lehetne használni. Hogy mást ne mondjak, az ausztriai Güssingben Európa élvonalbeli csapatai edzenek rendszeresen a m füves pályán. Végezetül újságíróként és szül ként is engedjenek meg egy gondolatot: Reméljük, hogy eljön még az id, amikor a támogatottság mértéke és az infrastruktúra is méltó lesz ahhoz a kiváló szakmai munkához, amely a szentgotthárdi labdarúgó szakosztálynál folyik. ELS HELYEN VÉGZETT A HÁZIGAZDA BORHOTEL-SZENTGOTTHÁRDI KK KÉZILABDA CSAPATA ARANY A KÉZILABDA TORNÁN GK INFORMÁCIÓ Jól szerepeltek a szentgotthárdiak a III. Béla Király Kézilabda Kupán. A nemzetközi felkészülési tornát 23. alkalommal rendezte meg a Szentgotthárdi Kézilabda Klub. A III. Béla Király Kupát, mint minden évben, ezúttal is a bajnokság tavaszi szezonja el tt rendezte meg a Szentgotthárdi Kézilabda Klub, idén már 23. alkalommal. A nemzetközi kapcsolatok ápolásán túl a torna célja, hogy felmérjék mind a feln tt, mind pedig az ifjúsági csapat felkészültségét. A felkészülési tornán idén hat hazai és két szlovén csapat mérk zött meg egymással. A házigazdák feln tt csapata a csoportküzdelmek során a Muraszombatot, a Letenyét és a Sopront is legy zte. A szentgotthárdiak a dönt ben a Nagykanizsai Izzó gárdáját maguk mögé utasítva szerezték meg a tornagy zelmet. A bronzérmet a szlovén Radgona gárdája kapta. A gotthárdi ifi csapat is remekül helytállt a feln tt mez nyben, és a hatodik helyen végzett. A torna végeredménye: 1. Borhotel-Szentgotthárdi KK feln tt csapata, 2. Nagykanizsai IZZÓ SE, 3. RK Arcont Radgona, 4. TOBO Ház Sopron, 5. RK Pomurje Murska Sobota, 6. Borhotel- Szentgotthárdi KK ifjúsági csapata, 7. Egerszegi KK, 8. INIT 2000 Letenye KSE. Különdíjak: Legjobb játékos: Baranyai Norbert (Nagykanizsai IZZÓ SE) Legjobb kapus: Kuncic Denis (RK Arcont Radgona) Gólkirály: KozákTamás (Borhotel-Szentgotthárdi KK), 29 góllal SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÉS KÖRNYÉKÉNEK KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA ISSN Kiadó, alapító: Virtuart Kreatív Stúdió Kft. F szerkeszt : Rápli Róbert Szerkeszt k: Károly Andrea, Molnár Piroska Lektor: Molnár Piroska Nyomás: Yeloprint Kft. Terjesztés: Savaria Post Kft. A szerkeszt ség címe: Hirdetésfelvétel: (94) , (06 20) A név, logó, valamint az újságban szerepl írások és fényképek a Virtuart Kft. kizárólagos tulajdonát képezik. Felhasználásukhoz a kiadó engedélye szükséges. Médiapartnerünk a portál.

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

be/sfphpm01-09247/2015/mlsz

be/sfphpm01-09247/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szeleste-Pósfa Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Szeleste-Pósfa SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1883 A kérelmező

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEMZETI RÖGBI BAJNOKSGÁNAK és további versenyeinek 2014/2015. ÉVI KIÍRÁSA MAGYAR RÖGBI SZÖVETSÉG Magyar Sport Háza 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. III. Telefon: (36)- 30 450 5006

Részletesebben

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

Dabasi. helyzet. Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott. A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál.

Dabasi. helyzet. Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott. A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál. Dabasi - helyzet Az FC Dabas rendszeresen megjelenő kiadványa I. évfolyam. 16. szám Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál. Csapataink,

Részletesebben

be/sfp-08089/2015/mlsz

be/sfp-08089/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Abaliget Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Abaliget Sportegyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3170 A kérelmező

Részletesebben

Tárgy: Soroksár Sport Club Kft. 2013. évi szakmai beszámolója

Tárgy: Soroksár Sport Club Kft. 2013. évi szakmai beszámolója Tárgy: Soroksár Sport Club Kft. 2013. évi szakmai beszámolója Az előterjesztést készítette: Farkas Kálmán Soroksár Sport Club Kft. ügyvezetője Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási, Közlekedési, Ifjúsági

Részletesebben

HÍREK, KÖZÉLET I. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM - 2007. NOVEMBER 8. CSÜTÖRTÖK

HÍREK, KÖZÉLET I. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM - 2007. NOVEMBER 8. CSÜTÖRTÖK I. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2007. NOVEMBER 8. Fotóminőségű nyomtatás (2400x1200 dpi) papírfélékre, fóliára, textíliára, stb., óriásplakát méretben vagy akár 25 méter hosszan. Időjárásálló nyomtatás kültérre is.

Részletesebben

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE Elfogadva a 9 /2014. (I. 30.) számú Önkormányzati határozattal A képvisel -testület m ködésének alapja az éves munkaprogram. A testület

Részletesebben

be/sfphpm01-10637/2015/mlsz

be/sfphpm01-10637/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tápiószőlősi Községi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve TKSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 60908 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-05247/2015/mkosz

be/sfphpm01-05247/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kozármisleny Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve KSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

be/sfp-09450/2015/mlsz

be/sfp-09450/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Etyek Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Etyek SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 600 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában Kérelem száma: KE00192/2013/MJSZ Érkezett: Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Soproni Jégkorong

Részletesebben

be/sfphpm01-08073/2015/mlsz

be/sfphpm01-08073/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szigetvári Zrínyi Miklós Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Szigetvári Zrínyi Miklós Sport Egyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Ikt.szám: Emlékeztető Női Jogokért Felelős Tematikus Munkacsoport első üléséről Budapest, 2013. 11.14. Helyszín: 1055 Budapest, Kossuth tér 2-4., IV. emelet, 439/A. tárgyaló Időpont: 2013. november 14.

Részletesebben

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi utca 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi utca 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi utca 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Beszámoló - a Képviselő- testületnek Sárospatak Város Kulturális Stratégiájának

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÁLTAL FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEK ÉS 100% TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSÁNAK VIZSGÁLATA Készítette: Kanyik Csaba Szollár Zsuzsa Dr. Szántó Tamás Szombathely,

Részletesebben

15 ÉVES A KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL

15 ÉVES A KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 15 ÉVES A KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL Nagyon jeles évfordulót ünnepel a közigazgatási hivatal ebben az évben, hiszen 15 évvel ezelőtt, 1991. január 1-jén alakult meg a győri székhelyű 1. számú régió Köztársasági

Részletesebben

Gondolatok a konvergencia programról. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Gondolatok a konvergencia programról. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Gondolatok a konvergencia programról (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Gyıri Iparkamara Konferenciája Gyır, 2007. január 31. A legfıbb állami ellenırzési intézmények ma már nemcsak nemzetközi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 12-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Zirci BULI, a Bakonyi Betyárnapok és a Bakonyi Vágta jövőjével kapcsolatos egyeztetésekről

Részletesebben

PISZKOZAT. Bevétel. Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látványcsapatsport. 9 MFt 8.

PISZKOZAT. Bevétel. Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látványcsapatsport. 9 MFt 8. Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: ALSÓNÉMEDI SPORT EGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: ASE 2Gazdálkodási formakód:52 3Tagsági azonosítószám 37 Áfa levonásra

Részletesebben

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Budapest, 2005 1 Összefoglaló A magyar nemzetiségű külföldi

Részletesebben

Juhász Gyula: Húsvétra

Juhász Gyula: Húsvétra Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IX. évfolyam 1. szám 2016. március Juhász Gyula: Húsvétra Köszönt e vers, te váltig visszatérő Föltámadás a földi tájakon, Mezők smaragdja, nap tüzében égő, Te zsendülő

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Küldöttgyűlés a levezető elnök személyére tett javaslatot elfogadta.

JEGYZŐKÖNYV. A Küldöttgyűlés a levezető elnök személyére tett javaslatot elfogadta. JEGYZŐKÖNYV Amely készült: Jelen vannak: a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara XXXVII. Küldöttgyűlésén 2010. december 14-én 16.00 órakor a Tó vendéglőben (9700 Szombathely, Rumi Rajki sétány 1.) a mellékelt

Részletesebben

VÁROSI KISPÁLYÁS MŰFÜVES LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA

VÁROSI KISPÁLYÁS MŰFÜVES LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA VÁROSI KISPÁLYÁS MŰFÜVES LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2016 A versenykiírás mellett minden további aktuális információ naprakészen elérhető a www.jbfoci.hu internetes honlapunkon. 1. Célja: Jászberény

Részletesebben

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 2012. ÉVI MUNKATERVE Elfogadva a 3 /2012.(I.30.) Ök. számú határozattal A képvisel -testület m ködésének alapja az éves munkaprogram. A testület tevékenysége

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testülete ülésének helye: Tanácskozóterem

Részletesebben

NAGYATÁDI EVANGÉLIKUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉR L

NAGYATÁDI EVANGÉLIKUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉR L NAGYATÁDI EVANGÉLIKUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉR L Készült: 2013. március 6. Nagyatád Somogy megyei Bírósági nyilvántartási szám: 3143 Országos nyilvántartási

Részletesebben

A KE02938/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

A KE02938/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Oldalszám: 1 A KE02938/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE02938/2014/MVLSZ Érkezett: Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Angyalföldi Sportiskola

Részletesebben

Tízéves az óvári mintagazdasági hálózat

Tízéves az óvári mintagazdasági hálózat 214 gazdálkodás 55. ÉVFOLYAM 2. SZÁM, 2011 Tízéves az óvári mintagazdasági hálózat VÉR ANDRÁS TENK ANTAL CSER JÁNOS Kulcsszavak: mintagazdasági hálózat, együttműködési formák, továbbfejlesztési lehetőségek.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE03007/2014/MJSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE03007/2014/MJSZ-3 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező

Részletesebben

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció A szociális alapellátási feladatok mellett a tanyagondnoki szolgálatot is a Központ látja el. A lakosság szociális jellegű anyagi támogatással, kapcsolatos teendői azonban a Polgármesteri Hivatal feladatai

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ. Az OKA tizenkettedik üléséről (2007. szeptember 11. 14:00, SZMM, Tükörterem)

EMLÉKEZTETŐ. Az OKA tizenkettedik üléséről (2007. szeptember 11. 14:00, SZMM, Tükörterem) EMLÉKEZTETŐ Az OKA tizenkettedik üléséről (2007. szeptember 11. 14:00, SZMM, Tükörterem) Napirend előtt Fazekas Károly helyett Kertesi Gábor vezeti a kerekasztal ülését. Köszönti a kerekasztal tagjait

Részletesebben

be/sfphpm01-08226/2015/mlsz

be/sfphpm01-08226/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kaposfüred Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve Kaposfüred SC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1483 A kérelmező jogállása

Részletesebben

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE06284/2015/MJSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE06284/2015/MJSZ-3 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező

Részletesebben

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE03113/2014/MJSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE03113/2014/MJSZ-3 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

be/sfphpm01-09883/2015/mlsz

be/sfphpm01-09883/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tác-Csősz Gorsium Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Tác-Csősz GSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 208100 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-10414/2015/mlsz

be/sfp-10414/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Abaujszántó VSE A kérelmező szervezet rövidített neve AVSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám - A kérelmező jogállása Amatőr Áfa levonásra

Részletesebben

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem Jegyzőkönyv Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2016. március 24-én (csütörtök) 08 00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

Az olvasókörök társadalmi, közéleti tevékenysége az 1940-es években Szóró Ilona Könyvtárellátó Nonprofit Kft. szoro.ilona@kello.hu

Az olvasókörök társadalmi, közéleti tevékenysége az 1940-es években Szóró Ilona Könyvtárellátó Nonprofit Kft. szoro.ilona@kello.hu DOI: 10.18427/iri-2016-0057 Az olvasókörök társadalmi, közéleti tevékenysége az 1940-es években Szóró Ilona Könyvtárellátó Nonprofit Kft. szoro.ilona@kello.hu A 20. század közepén az agrárvidékek lakosságának,

Részletesebben

Pedagógiai Programja. A Hevesi Körzeti Általános Iskola 2004.

Pedagógiai Programja. A Hevesi Körzeti Általános Iskola 2004. A Hevesi Körzeti Általános Iskola Pedagógiai Programja A legjobb terv is csak terv, vagyis jó szándék. Elkötelezettség nélkül arra, hogy ezt végre is akarod hajtani csak ígéreteid és reményeid vannak,

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a "Tavaszi Kupát"

Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a Tavaszi Kupát Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a "Tavaszi Kupát" U9 1 / 8 Helyszín: Paks Dátum: 2014.05.08. Értékelés: ASE BAJA 4 : 12 A mérkőzés előtti cél az volt, hogy mindenki játéklehetőséghez jusson, többet-kevesebbet

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve 12/2010. számú jegyzőkönyve Készült: 2010. június 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: dr. Antal Ida Boriszov Zoltán polgármester Badics Csaba Cseh József Dörömbözi András dr. Mayer András

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.hu Szám: 4/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonfűzfő Város

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI R E G I O N Á L I S Á L L A M I G A Z G A T Á S I

NYUGAT-DUNÁNTÚLI R E G I O N Á L I S Á L L A M I G A Z G A T Á S I NYUGAT-DUNÁNTÚLI R E GIONÁLIS ÁLLAMIGA ZGATÁSI HIVATAL GYŐR BESZÁMOLÓ A NYUGAT-DUNÁNTÚLII REGIIONÁLIIS ÁLLAMIIGAZGATÁSII HIIVATAL 2009.. ÉVII TEVÉKENYSÉGÉRŐL GYŐR, 2010. JANUÁR 26. 2 I. 1. A törvényességi

Részletesebben

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM Sokoró Ökológiai Park Alapítvány 9081Gyırújbarát, BM köz 1. sokoroal@axelero.hu 96/456-740 2005. 2 Témavezetı: Enyingi Tibor (Sokoró Alapítvány)

Részletesebben

be/sfp-8796/2015/mlsz

be/sfp-8796/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szolnoki MÁV Futball Club Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve Szolnoki MÁV FC Kft Gazdálkodási formakód 113 Tagsági

Részletesebben

be/sfphpm01-03450/2015/mksz

be/sfphpm01-03450/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kecskeméti Felsőoktatás Sportjáért Diáksport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve KKFKDSE Gazdálkodási formakód 001 Bajnoki osztály: NBII

Részletesebben

A kutatás eredményeit összefoglaló részletes jelentés

A kutatás eredményeit összefoglaló részletes jelentés 1 A kutatás eredményeit összefoglaló részletes jelentés A hároméves kutatómunka eredményeként elvárt tudományos monográfia kézirattömege mind terjedelmileg, mind tematikailag jóval meghaladja a tervezettet,

Részletesebben

be/sfp-08451/2015/mlsz

be/sfp-08451/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bajánsenye Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Bajánsenye SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1793 A kérelmező jogállása

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága. Jegyzőkönyv

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága. Jegyzőkönyv Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Jegyzőkönyv Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

CF /3 /o8-o4/2oo5 számú határozat: A Civil Fórum Szervezeti és Működési Szabályzatára

CF /3 /o8-o4/2oo5 számú határozat: A Civil Fórum Szervezeti és Működési Szabályzatára CIVIL FÓRUM ESEMÉNYNAPTÁRA 2oo5. március 21. Civil Fórum alakuló ülése Alapító: 29 szervezet Megválasztott elnökség: 5 fő 2oo5. április 1. Civil Fórum elnökségi ülése CF/1 /o1-o4/2oo5 számú határozat:

Részletesebben

RÖVID ÁTTEKINTÉS PROF. EM. DR. KOVACSICS JÓZSEF SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGÁRÓL

RÖVID ÁTTEKINTÉS PROF. EM. DR. KOVACSICS JÓZSEF SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGÁRÓL FIGYELŐ RÖVID ÁTTEKINTÉS PROF. EM. DR. KOVACSICS JÓZSEF SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGÁRÓL Alkotás a társadalomtudományok határán e címmel jelent meg 2001-ben az a tanulmánykötet, melyben Dr. Kovacsics József

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. január 13-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. január 13-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének 1/2012. Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. január 13-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyz könyve Napirend: A polgármester beszámolója

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. szeptember 03-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. szeptember 03-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. szeptember 03-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs, Antal Erzsébet aljegyző,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE06305/2015/MJSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE06305/2015/MJSZ-3 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés CSEPREG VÁROS FÚVÓSZENEKARA Székhelye: 9735 Csepreg, Széchenyi tér 31. Adószáma: 18892963-1-18 Bankszámlaszáma: SAVARIA Takarékszövetkezet 72100354-10031865 Vas Megyei Bíróság nyilvántartási száma: 22/2002.

Részletesebben

be/sfphpm01-05201/2015/mkosz

be/sfphpm01-05201/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Dunaújvárosi Sárkányok Kosárlabda Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Dunaújvárosi Sárkányok SE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai

Részletesebben

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS K INFORMATIKAI SZAKMAI BIZOTTSÁG 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Abajkovics Péter: Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, köszöntötte a e szavazásra. A bizottság

Részletesebben

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására Ózd, 2011. április 21. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Ügyiratszám: 166-15/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tisztelt Hallgatóság! A 2009. évi költségvetés teljesítését és a 2010. évi terveket szeretném ismertetni. A teljesített költségvetés bevételi oldala 169.332,-e Ft volt,

Részletesebben

Regionális Marketingstratégiát Megalapozó Felmérés Nyugat-Pannon (WESTPA) EU Régió Eredmények Budapest 00. augusztus Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 1.1 Előzmények és célok... 1. Metodika.... Összefoglaló,

Részletesebben

Az Őriszentpéteri Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja. II. Stratégiai program

Az Őriszentpéteri Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja. II. Stratégiai program Az Őriszentpéteri Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja II. Stratégiai program Natúrpark Térségfejlesztési Kht. 2002. 1 I.1. Az Őriszentpéteri Kistérség jövőképe. Az őrségi kistérség több

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2005. február 23-án 16 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth Tibor alpolgármester

Részletesebben

KUNSZIGET SPORTEGYESÜLET 9184 Kunsziget, József Attila u. 2.

KUNSZIGET SPORTEGYESÜLET 9184 Kunsziget, József Attila u. 2. Nemzeti Sport Intézet részére Budapest Istvánmezei út 1-3. 1146 Tárgy: A ki/8337/2011 számú MLSZ határozattal jóváhagyott sportfejlesztési program szakmai beszámolója (Kunsziget SE). Tisztelt Nemzeti Sport

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Felnőtt Férfi Kosárlabda Bajnokság Versenykiírása 2015/2016.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Felnőtt Férfi Kosárlabda Bajnokság Versenykiírása 2015/2016. MAGYA R KOSÁ RLA BDÁ ZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBA LL FEDERATION H-114 6 Budape st, Ist vánm ezei út 1-3. I E-mail: m kosz@hunbasket.hu Telefon/ Phone: +36 1 460 6825 I Fax: +36 1 252 3296

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA 11 HALLGATÓI ÉLET (Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió A kiadás dátuma: 2008. március 3. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: FHÖK elnök JÓVÁHAGYTA: Prof. Dr. Rudas Imre

Részletesebben

TÁJ É KOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma 2010 Október-2011 Október

TÁJ É KOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma 2010 Október-2011 Október TÁJ É KOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma 2010 Október-2011 Október Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt képviselőtestület! A beszámoló a 2010. októbere és 2011 októbere közti

Részletesebben

J EG Y Z Ő K Ö N Y V

J EG Y Z Ő K Ö N Y V J EG Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 27. napján megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, - Dr. Illyés Erzsébet mb. jegyző, -, - Góz Mihály,

Részletesebben

MUNKATERV A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2015. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: DEBRECEN AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. KOVÁCS BÉLA LÓRÁNT 2 Tartalom

Részletesebben

be/sfp-09323/2015/mlsz

be/sfp-09323/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Városi Sportegyesület Biharkeresztes A kérelmező szervezet rövidített neve - Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 857 A kérelmező jogállása

Részletesebben

2243 Kóka, Kossuth Lajos utca 2. Szathmári Márton - Tápiószecső FC női csapat edző (+36 30 740 0283)

2243 Kóka, Kossuth Lajos utca 2. Szathmári Márton - Tápiószecső FC női csapat edző (+36 30 740 0283) A torna szervezője: A torna helyszíne: Tápiószecső Football Club Berki Krisztián Sportcsarnok 2243 Kóka, Kossuth Lajos utca 2. Kapcsolattartó személy: Szathmári Márton - Tápiószecső FC női csapat edző

Részletesebben

amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl

amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl 8401-4 J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Dr. Szentgyörgyi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2011. január 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2011. január 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2011. január 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke

Részletesebben

TAKSONY SE szakmai beszámolója

TAKSONY SE szakmai beszámolója Nemzeti Sport Intézet részére 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Tárgy: Szakmai beszámoló 2012/2013 IDŐSZAK TAKSONY SE szakmai beszámolója Egyesületünk sportfejlesztési programját a MAGYAR LABDARÚGÓ Szövetség

Részletesebben

1 / 19 2013.04.29. 14:59

1 / 19 2013.04.29. 14:59 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Demecseri Városi Közhasznú Sportegyesület DVKSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dorogháza Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok...

Részletesebben

Gyakorlati szintvizsgák tapasztalatai a 2006/2007-es tanévben

Gyakorlati szintvizsgák tapasztalatai a 2006/2007-es tanévben Gyakorlati szintvizsgák tapasztalatai a 2006/2007-es tanévben Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 Szintvizsgák megszervezésének előkészítése... 7 Szervezési feladatok... 7 Szakképző intézmények hozzáállása...

Részletesebben

be/sfphpm01-09397/2015/mlsz

be/sfphpm01-09397/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Simontornyai Torna Club 22 A kérelmező szervezet rövidített neve STC 22 Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1738 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

J E G Y Z K Ö N Y V. Páty Község Önkormányzat. Képvisel -testületének július 22-én (kedden) 09:00 órai kezdettel megtartott

J E G Y Z K Ö N Y V. Páty Község Önkormányzat. Képvisel -testületének július 22-én (kedden) 09:00 órai kezdettel megtartott J E G Y Z K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képvisel -testületének 2014. július 22-én (kedden) 09:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésér l 1 Az ülés helye: Jelen vannak: Képvisel testületb l:

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány A LEADER ÉS AZ INTERREG KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉSEK SZEREPE

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 21-én (kedd), 18.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál al

Részletesebben

K i v o n a t. Tárgy: Javaslat a Képvisel -testület évi munkatervére

K i v o n a t. Tárgy: Javaslat a Képvisel -testület évi munkatervére K i v o n a t Készült: Szigetszentmiklós Város Képvisel -testületének 2010. december 15-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyz könyvéb l. Tárgy: Javaslat a Képvisel -testület 2011. évi munkatervére

Részletesebben

WRC autó is ott száguld majd az évzárón

WRC autó is ott száguld majd az évzárón A felújítás kezdete óta az idei Szilveszter Rallye lesz az első verseny a Hungaroringen WRC autó is ott száguld majd az évzárón Hivatalosan még csak nemrég van lehetőség az idei, 17. alkalommal megrendezendő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

Beszámoló Pilis Város Önkormányzata 2006-2010. év közötti idıszakra vonatkozó Gazdasági (Önkormányzati) Ciklusprogramja végrehajtásáról

Beszámoló Pilis Város Önkormányzata 2006-2010. év közötti idıszakra vonatkozó Gazdasági (Önkormányzati) Ciklusprogramja végrehajtásáról JÓVÁHAGYOTT VÁLTOZAT! 2010. SZEPTEMBER HÓ 24. Beszámoló Pilis Város Önkormányzata 2006-2010. év közötti idıszakra vonatkozó Gazdasági (Önkormányzati) Ciklusprogramja végrehajtásáról Pilis Város Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Csongrád Megyei Igazgatóság CSONGRÁD MEGYEI TÉLI MŰFÜVES BAJNOKSÁG Csongrád Megyei Téli Műfüves férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2016. Tartalom 1.

Részletesebben