Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)"

Átírás

1 A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6621 Derekegyház Kossuth utca a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt...,...év...hó...nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy: Az irányító szerv részéről ellenőrizte:... (név)... (név)... (telefon)... (telefon) Kelt...,...év...hó...nap - 1 -

2 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 37 Feladatmutatók állománya 80 Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés - 2 -

3 Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -

4 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegés zítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és Egyéb juttatás 13. havi juttatás Rendszeres személyi összesen Munkavégzéshe z kapcsolódó I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK országgyűlési képviselő köztársasági elnök alkotmánybíró Legfelsőbb Bíróság elnöke legfőbb ügyész országgyűlési biztos országgyűlési biztos általános helyettese az Állami Számvevőszék elnöke az Állami Számvevőszék elnökhelyettese egyéb választott tisztségviselő (vezető) egyéb választott tisztségviselő (nem vezető) polgármester, főpolgármester helyi önkormányzati képviselő-testület tagja megyei közgyűlés tagja alpolgármester, főpolgármester-helyettes megyei közgyűlés elnöke megyei közgyűlés alelnöke 18 VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: ( ) számvevő főigazgató,főtitkár számvevő igazgató számvevő igazgató-helyettes,elnöki(alelnöki)főtanácsadó számvevő osztályvezetőfőtanácsos,elnöki(alelnöki)tanácsadó,ellenőrzésvezető Létszám fő I. besorolási osztály összesen , , II. besorolási osztály összesen III. besorolási osztály összesen 26 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: ( ) Gazdasági Versenyhivatal elnöke Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese Versenytanács tagja vizsgáló irodavezető vizsgáló vezető főtanácsos vizsgáló főtanácsos I. besorolási osztály összesen , , II. besorolási osztály összesen III. besorolási osztály összesen 36 GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: ( ) miniszterelnök miniszter, miniszterelnök-helyettes miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) - 4 -

5 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegés zítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és Egyéb juttatás 13. havi juttatás Rendszeres személyi összesen Munkavégzéshe z kapcsolódó (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető főosztályvezető főosztályvezető-helyettes osztályvezető ügykezelő osztályvezető pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen pozíció: 70, 80 ebből: tanácsadók pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen 51 KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVISELŐI ÖSSZESEN: ( ) Létszám fő főjegyző jegyző aljegyző főosztályvezető-helyettes osztályvezető ügykezelő osztályvezető pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen pozíció: 18,19,80 ebből: tanácsadók pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen körjegyző aljegyző főosztályvezető-helyettes osztályvezető ügykezelő osztályvezető pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen pozíció: 80 ebből: tanácsadók pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen 71 ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: ( ) NAV elnök közigazgatási államtitkár NAV elnökhelyettes NAV szakfőigazgató helyettes államtitkár NAV főigazgató NAV főigazgató-helyettes NAV igazgató NAV igazgató-helyettes - 5 -

6 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegés zítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és Egyéb juttatás 13. havi juttatás Rendszeres személyi összesen Munkavégzéshe z kapcsolódó kormánybiztos * miniszterelnöki biztos * miniszteri biztos * főosztályvezető főosztályvezető-helyettes osztályvezető ügykezelő osztályvezető Kjt. 21. (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen pozíció: 18, 19 ebből: tanácsadók pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen NAV főigazgató NAV főigazgató-helyettes NAV igazgató NAV igazgató-helyettes főosztályvezető főosztályvezető-helyettes osztályvezető ügykezelő osztályvezető fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója Kjt. 21. (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese Kjt. 21. (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető Kjt. 21. (2) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen NAV igazgató NAV igazgató-helyettes főosztályvezető főosztályvezető-helyettes osztályvezető ügykezelő osztályvezető pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen 119 KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: ( ) pozíció: 31 igazgató (főigazgató) pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) pozíció: 32 főosztályvezető Létszám fő - 6 -

7 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegés zítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és Egyéb juttatás 13. havi juttatás Rendszeres személyi összesen Munkavégzéshe z kapcsolódó pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes pozíció: 32 osztályvezető pozíció: 32 más vezető beosztás pozíció: 33 főtanácsos pozíció: 34 főmunkatárs pozíció: 35 tanácsos pozíció: 36 munkatárs A fizetési osztály összesen B fizetési osztály összesen C fizetési osztály összesen D fizetési osztály összesen E fizetési osztály összesen F fizetési osztály összesen G fizetési osztály összesen H fizetési osztály összesen I fizetési osztály összesen J fizetési osztály összesen kutató, felsőoktatásban oktató 141 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: ( ) , Legfelsőbb Bíróság bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze , ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze , megyei bírósági bíró, megyei főügyészség ügyésze , helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze Létszám fő , titkár , fogalmazó , , tisztviselő felsőfokú végzettséggel , , tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel , , fizikai alkalmazott 151 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: ( ) NAV elnök országos parancsnok, NAV elnök-helyettes országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató főosztályvezető, NAV főigazgató főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató osztályvezető, NAV igazgató-helyettes NAV főosztályvezető NAV főosztályvezető-helyettes - 7 -

8 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegés zítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és Egyéb juttatás 13. havi juttatás Rendszeres személyi összesen Munkavégzéshe z kapcsolódó NAV osztályvezető főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minösülő főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő Létszám fő főosztályvezető a Bűnügyi Főigazgatóságon főosztályvezető-helyettes a Bűnügyi Főigazgatóságon pozíció: I. besorolási osztály összesen pozíció: II. besorolási osztály összesen 168 RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: ( ) 169 Tábornokok, tisztek 170 Zászlósok, tiszthelyettesek 171 Diplomáciai szolgálatot teljesítők 172 Szerződéses sorkatonák 173 HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: ( ) , , , vezető , , felsőfokú végzettségű , , , , , , középfokú végzettségű , , , fizikai alkalmazott , , , fizikai alkalmazott , , , fizikai alkalmazott , , , fizikai alkalmazott közhasznú és közmunkát végző Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 183 KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: ( ) a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető) a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) , , , fizikai alkalmazott , , , fizikai alkalmazott közhasznú és közmunkát végző Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 191 ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: ( ) EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: ( ) I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: ( )

9 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegés zítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és Egyéb juttatás 13. havi juttatás Rendszeres személyi összesen Munkavégzéshe z kapcsolódó II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK 194 köztisztviselők összesen 195 kormánytisztviselők összesen 196 közalkalmazottak összesen bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen 198 fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen Létszám fő 199 egyéb bérrendszer összesen II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: ( ) I.+II. MINDÖSSZESEN: ( )

10 35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai # Megnevezés Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Részmunkaidőben foglalkoztatottak Állományba nem tartozók Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók Rendszeres személyi Munkavégzéshez kapcsolódó Keresetkiegészítés fedezete 0 04 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások Szociális jellegű 0 07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 0 08 Nem rendszeres összesen ( ) Külső személyi Személyi össszesen ( ) Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő Zárólétszám (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Üres álláshelyek száma január 1-jén 0 17 Tartósan üres álláshelyek száma 0 18 Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) ebből: 19 Tartalékos állományúak 0 20 Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói 0 21 Egyéb foglalkoztatottak 0 Összesen

11 37 - Feladatmutatók állománya # Megnevezés Nyitó állománya Záró állománya Átlag Óvodai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma Óvodai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - lakóingatlanok száma Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2) Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2) Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - óvodapedagógusok száma Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma Szociális ösztöndíjak - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ösztöndíjban részesített hallgatók száma Rendszeres szociális segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma Rendszeres szociális segély - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás Időskorúak járadéka - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma Időskorúak járadéka - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás Ápolási díj alanyi jogon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma Ápolási díj alanyi jogon - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás Ápolási díj méltányossági alapon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma Ápolási díj méltányossági alapon - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során a kiegészítő gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma éves átlagban Átmeneti segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma Átmeneti segély - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás Temetési segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma Temetési segély - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás Közgyógyellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma Közgyógyellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

12 37 - Feladatmutatók állománya # Megnevezés Nyitó állománya Záró állománya Átlag Köztemetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - köztemetési igények száma Családi napközi - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én Családi napközi - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - az ellátást igénylők száma tárgyév során összesen Családi napközi - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - az ellátottak száma éves átlagban Szociális étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma Szociális étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma Házi segítségnyújtás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma Házi segítségnyújtás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - szolgáltatás által elért lakosság átlagos létszáma Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - támogatást igénylők száma Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - átlagos támogatási összeg Civil szervezetek program- és egyéb támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a benyújtott és befogadott pályázatok száma Civil szervezetek program- és egyéb támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - igényelt támogatási összeg Civil szervezetek program- és egyéb támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a támogatásban részesülő szervezetek száma Civil szervezetek program- és egyéb támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy programra eső támogatás átlagos összege Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - olvasótermek száma Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - olvasótermek és a szolgáltató terek nagysága (m2) Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a kiszolgált olvasói kör nagysága (fő) Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a használatok száma (online is) (alkalom + db) Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - használói (olvasói) elégedettség (1-10-ig terjedő skálán) Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - hasznos alapterület (m2) Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - nyitvatartási idő (hét/óra) Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - működtetett közművelődési formák száma (db) Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - látogatottság (fő) Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - látogatottság növekedése (%) Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - létesítményt igénybe vevő személyek havi átlagos létszáma Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a létesítményben rendezett versenyek száma

13 80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09) Nem rendszeres személyi juttatás ( ) (=02/42) Külső személyi (52) (=02/48) Személyi (51-52) (=02/49) ( ) Társadalombiztosítási járulék, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/ ) Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52) Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06) Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39) Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39) Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) ( , ) (=03/54-03/48) Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48) 12 Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66) Kamatkiadások (573) 03/65) Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/67) 15 Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) ( ) Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (371) (=04/01) 17 Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04) 18 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (373-ból) (=04/05) 19 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ból) (=04/06) 20 A 18. és 19. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/07) 21 Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ból) (=04/08) 22 Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/09) 23 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/10) Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11) Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/12) 26 Támogatásértékű működési kiadások (373) (=4/13) ( ) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37611, 37621) (=04/14) 28 Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15) (26+27) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/40) 30 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/41) 31 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/42) 32 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/43) 33 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/44) 34 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak (372-ből) (=04/45) 35 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/46) 36 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/47) ( ) 37 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58) Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak (381-ből) (=04/59) 39 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (381-ből) (=04/60) 40 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

14 80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből) 42 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből) 43 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (41+42) 44 Működési célú, a 41. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből) 45 Működési célú, a 42. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381- ből) (=04/61-ből) Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61) ( ) Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (381-ből) (=04/62) 48 Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (381-ből) (=04/63) 49 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek (381-ből) (=04/64) 50 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) ( ) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38611, 38621) (=04/66) 52 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (50+51) Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584) (=04/94) Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (04/101) ( ) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (594) (=06/67) 56 Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ( ből) (=06/ ) Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen ( ) Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100) 59 Működési kiadások összesen ( ) Felújítás (ÁFA-val) (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06) Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31) Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (371) (=04/02) 63 Befektetési célú részesedések vásárlása (171) (=05/36) 64 Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16+26) 65 Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (=04/17+27) 66 Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374- ből) (=04/18+28) 67 A 65. és 66. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/19+29) 68 Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ből) (=04/20+30) 69 Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/21+31) 70 Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (374-ből) (=04/22+32) Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/23+33) Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ből) (=04/24+34) 73 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36) ( ) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37612, 37622) (=04/37) 75 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (73+74) Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/48) 77 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/49) 78 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/50) 79 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/51)

2013 Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329804 1051 20 05/00 230254 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1085 Budapest

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324799 1051 03 01/00 033484 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1015 Budapest

Részletesebben

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A megye megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv: Pest megye, Budapest... Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 1052 Budapest, Városház u. 7. számjel 4 4 0 2 1 5 1 2 5 1 1 3 9 1 0 0 9 2 5 1 0 0 PIR-törzsszám

Részletesebben

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS A megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv:... Baranya Pécs... Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala... Pécs, Széchenyi tér 9....... számjel 3 3 0 2 0 0 1 2 5 1 0 2 3 0 8 5 3 2 0 0 PIR-törzsszám szektor

Részletesebben

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1200 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 09 0200 48 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0100 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest. 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest. 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés Meye: 02 Szaká: 841116 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.3 A meye menevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 479228 1251 02 0600 841116 PIR-törzsszám Szektor Meye PÜK Szakáazat A költsévetési

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 2015. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

ÚTMUTATÓ A 2015. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÚTMUTATÓ A 2015. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Az Elemi költségvetés elnevezésű nyomtatványgarnitúra felhasználásával tesznek eleget elemi költségvetés

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 09 ${pukorzet} 0200 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 48 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1.

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND Hatályos 2010. január 1. napjától S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft A B C D E F 1 2 z 2 Doboz Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft 5 Sorszám 0 2012. évi előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés

Részletesebben

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság 1. sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 212. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám megnevezés BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj,

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZÁMLARENDJE (Hivatal, Helyi önkormányzat, Helyi nemzetiségi önkormányzat) Hatályos: 2013. március 1-jétől. S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi

Részletesebben

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09%

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09% Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 1./49. sz. oldal II./1. sz. melléklet BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek 219 687 301 307 254 185 84,36% II.

Részletesebben

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897 1. melléklet: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban CÍM / ALCÍM 1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT B E V É T E L E K 2014. évi tervezett ei. I. SAJÁT BEVÉTELEK

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) Elleörző kód: 1238060523 A fejezet megevezése, székhelye:......... Iráyító szerv:......... Számjel 720234 1051 14 07/00 042260 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címred ÁHT A költségvetési szerv megevezése,

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez. Számlakerettükör. 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez. Számlakerettükör. 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez Számlakerettükör 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Immateriális javak aktivált állományának értéke 112. Immateriális

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. a költségvetési szervek részletes költségvetési előirányzatainak. összeállítására szolgáló. A) Intézményi költségvetés

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. a költségvetési szervek részletes költségvetési előirányzatainak. összeállítására szolgáló. A) Intézményi költségvetés PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM T Á J É KOZT A T Ó a költségvetési szervek részletes költségvetési előirányzatainak összeállítására szolgáló A) Intézményi költségvetés B) Önkormányzati költségvetés C) Önkormányzati

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 3/2013.(11.15.) önkormányzati rendelete. módosításáról

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 3/2013.(11.15.) önkormányzati rendelete. módosításáról RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 3/2013.(11.15.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(11.16.) önkormányzati rendelet módosításáról Répcelak Város Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben