Összefoglaló jelentés, az Aktív Műhely Foglalkoztatást Fejlesztő Eszközrendszer hatékonyságmérésének eredményéről, első kutatási beszámoló

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összefoglaló jelentés, az Aktív Műhely Foglalkoztatást Fejlesztő Eszközrendszer hatékonyságmérésének eredményéről, első kutatási beszámoló"

Átírás

1 Összefoglaló jelentés, az Aktív Műhely Foglalkoztatást Fejlesztő Eszközrendszer hatékonyságmérésének eredményéről, első kutatási beszámoló június 27. Készítette: Kogon Zsófia, Nándorfi Krisztina A kutatásban részt vettek: Ivánku Zsuzsa Kogon Zsófia Nemesnyik Balázs Rácz Anikó A kutatás anyagát képezi a kutatási terv, illetve négy felmért szervezet egyéni diagnózisa

2 Tartalomjegyzék I. Vezetői összefoglaló... 2 II. Bevezetés... 4 III. Szervezet és működés általános feltételei... 6 IV. A foglalkoztatás mennyiségi és minőségi jellemzője... 7 V. Gazdálkodási tényezők... 8 V.1. A Forgalom, a működés egyenlegének valamint a költségek/kiadások összetételének bemutatása... 8 V.2. Fenntarthatóság elemzése V.3. A szervezetek likviditásáról V.4. Az eladósodottság vizsgálata V.5. Összefoglalás a két fejlesztendő szervezet állapotáról VI. Tárgyi technikai feltételek VII. Ellátottak VIII. Szakemberek kompetencia szintje IX. Üzleti potenciál X. Társadalmi környezet XI. 1. számú Melléklet Táblázatok jegyzéke XII. 2. számú Melléklet Ábrák jegyzéke

3 I. Vezetői összefoglaló Az Aktív Műhely Foglakoztatást Fejlesztő eszközrendszer módszertani keretet biztosít a rehabilitációs foglalkoztatási formák fejlesztésére. Célunk elérni, hogy a rehabilitációs foglalkoztatás esetében a foglalkoztató szervezeteknek legyen lehetősége fejlesztési és beruházási forrásra pályázni. A fejlesztési források célzott és eredményes felhasználását javasoljuk, hogy egy szakmai koordináló szervezet- az Aktív Műhely partnerség irányítsa, nekünk megvannak a szakpolitikai és módszertani eszközeink arra, hogy a fejlesztési forrásokat kifejezetten a szervezet egyéni igényeinek és hiányterületeinek megfelelően a lehető legköltséghatékonyabban használjuk fel Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az eredményes működés, és a hatékony forrás felhasználás kritériumaként határozzuk meg a nyílt munkaerőpiaci kilépés arányát, illetve a vállalkozási tevékenységekből származó bevételek növekedését. Azonban a szervezetek jelen állapotukban képtelenek betölteni és teljesíteni ezeket a fontos kimeneti indikátorokat. A foglalkoztatók jelenlegi helyzetét egy kutatás keretében mértük fel a kutatás eredményi alátámasztják szakmapolitikai törekvéseinket. 1. A szervezetek nyitottak a piaci működés elindítására, de nem rendelkeznek pénzügyi tartalékkal, likviditásuk, és fenntarthatósági rátájuk rendkívül alacsony. A foglalkoztatási tevékenységet illetően nem képesek fejlesztésre forrást szánni, vagy beruházni. 2. A szakemberek kompetencia szintjét illetően, a vállalkozási piaci ismeretek, illetve a nyílt munkaerőpiaci kivezetéshez szükséges ismeretek jóval a szükséges szint alatt vannak, így feltétlen szükséges lenne a szakemberek célzott továbbképzése. 3. A fogyatékos személyek képességét a Lantegi méréssel vizsgáltuk. A mérés eredményeképp megállapítható, hogy a felmért fogyatékos személyek képességeik alapján 62,7 - ban képesek lennének kilépni a nyílt munkaerőpiacra. A jelenlegi kilépési ráta 1-2,5 között mozog. A kilépéshez feltétlenül szükséges a munkára felkészítő képzés, szakképzés biztosítása, illetve a munkaerőpiaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés. 4. A támogató környezet jelenleg egyértelműen elutasítja a nyílt munkaerőpiaci foglalkoztatás lehetőségét, ez pedig jelentősen befolyásolja a kilépési esélyeket. Kiemelten fontos terület a támogató környezet számára komplex megközelítésben nyújtott szolgáltatások jelentősége. 5. A társadalom előítéletére és a munkáltatók ellenállására nem tért ki jelen kutatás, azonban a kutatás során felvett interjúk alapján megállapítható, hogy a munkáltatók és a társadalom nem nyitott a fogyatékos emberek fogadására. Ezen társadalmi kampányokkal, minőségi értékes termékek gyártásával, és eladásával, illetve a fogyatékos munkavállalók közvetlenül a szolgáltatás iparba kapcsolásával tudunk javítani. 2

4 közötti időszakban egy modellkísérleti programot indítottunk, melyben a teljes Aktív Műhely fejlesztési folyamatot kipróbáljuk, optimalizáljuk a működését és mérjük az eredményeket. A program eredményeképpen pontosan a fent említett problémákra reagálunk, így a várható eredmények a következők: 1. A szerveztek pénzügyi helyzete megerősödik, a bevétlek diverzifikálódásának köszönhetően, javul a fenntarthatóság és a likviditás. 2. A szakemberek tudása javul, és az említett hiányterületek megszűnnek, kiegyensúlyozott információval fognak rendelkezni a munkahelyfeltárás, nyílt munkaerőpiacra való kihelyezés, és a vállalkozási ismeretek területén. 3. A fogyatékos személyek jelenlegi 2,5 -os kilépési rátája javul, várhatóan átlagosan 26,5-os lesz a program végén. 4. A támogató környezet hozzáállása javul, segíteni, támogatni tudják majd a fogyatékos embereket a nyílt munkaerőpiacra való kilépésben. 5. A társadalom elfogadó képessége, nyitottsága nő a termékeladásnak, és a közvetlen szolgáltatásnak (turisztikai szolgáltatás) köszönhetően. A következőkben bemutatjuk a kutatás részletes összefoglalóját. 3

5 II. Bevezetés A Kézenfogva Alapítvány 2006-óta fejleszti kísérleti innovatív foglalkoztatási modelljét az Aktív Műhely Foglalkoztatást Fejlesztő Eszközrendszert. Az eszközrendszert az Esőemberekért Egyesülettel, és a Szimbiózis Alapítvánnyal közös szakmai konzorcium irányítja ben arra vállalkoztunk, hogy egy kutatás keretében megvizsgáljuk ennek az eszközrendszernek a hatékonyságát. Empirikus bizonyítékot keresünk a fejlesztéshez. Szakmai tapasztaltunk és hosszú, lassan két évtizedeses gyakorlati munkánk alapján szakmai meggyőződésünk, hogy a fogyatékos emberek védett, és szociális foglalkoztatása jelen jogszabályi és finanszírozási körülmények között fenntarthatatlan, és eredménytelen. Szakmai tudásunk, és gyakorlati munkánk eredményeként mára már számos szervezet sajátította el az Aktív Műhely szellemét, és végez magas szakmai színvonalú munka mellett piaci igényeket kielégítő foglalkoztatást. Ehhez az eredményhez több éves fejlesztő munkára volt szükség. Az Aktív Műhely kutatás célja, hogy bebizonyítsa, és tényekkel alátámassza, hogy a foglalkoztató szervezetek célzott, tudatos, tervezett és eredmény orientált fejlesztése nélkül nem valósulhat meg a fogyatékos emberek foglakoztatási rehabilitációja. A kutatás során négy különböző szervezetet vizsgálunk, két éves idősávban. A négy szervezet közül kettő két éven keresztül a TÁMOP pályázatnak köszönhetően fejlesztési forráshoz jut, a másik kettő szervezet nem jut ekkora volumenű fejlesztési forráshoz. A kutatás során ténylegesen az alábbi célcsoportot értük el: 1. Táblázat: A vizsgált szervezetek összesített adatai (fő) Ellátottak Szakemberek Hozzátartozók Kérdőívet kitöltött: Ebből foglalkoztatott: Szervezet értékelői kérdőívet kitöltött: Lantegivel felmért: Lantegivel felmért pszichiátriai beteg: Kompetencia kérdőívet kitöltött: A kutatás során kvalitatív és kvantitatív eszközökkel is dolgoztunk. A szervezeteknél felvettük az Aktív Műhely diagnózist, s ezt kiegészítettük egy a támogató környezet hozzáállását vizsgáló kérdőívvel. A kutatás eredményeként mind a négy szervezetről átfogó diagnózis készült, melynek teljes anyagát közzé tesszük a honlapon, ahol az Aktív Műhelyről minden egyéb szakmai anyagot megtalál a kedves olvasó. 4

6 A kutatás rövid összefoglalójaként az alábbiakban bemutatjuk, hogy 2011-ben milyen helyzetben vannak a kiválasztott szervezetek. 5

7 III. Szervezet és működés általános feltételei A szervezet és működés általános feltételeit egy strukturált interjú során térképeztük fel, minden szervezet vezetőjével, illetve felvettük az Aktív Műhely szervezeti kérdőívet, melyen a szervezet adatai találhatók, továbbá a szervezeti kultúrát egy strukturált kérdőívvel mértük fel. A szervezet és működés általános jellemzője, hogy a szervezetek szakmai elkötelezettsége nagyon magas, a szervezeten belül alacsony a fluktuáció, és erős a szervezeti összetartozás, és lojalitás. A szervezetek szakmai céljai jól megfogalmazottak, rendelkeznek írott stratégiával, és tudatosan tervezik a jövőt. A munkakörülményeket illetően jellemzően alacsony bérszint, és a pénzügyi motivációs eszközök hiánya jellemzi a szektort. A vizsgált szervezetek munkakörülményeket illetően jellemzően újonnan épült vagy felújított épületben zajlik. A vizsgált szervezetek mindegyikében prioritást kap a foglalkoztatási tevékenység, illetve szándékában és a vágyak között megjelenik a piaci szemlélet is. A szervezeteknek jellemzően célja a gazdaságba való bekapcsolódás és piaci termelés, de nem rendelkeznek kialakult árpolitikával, értékesítési rendszerrel, termékportfolióval. A szervezetek számára kulcsfontosságú a foglalkoztatás mellett az általános célú fejlesztés, művészetterápia, mozgásterápia, vagy más alternatív eszköz. A szervezetek legnagyobb hiányként azt jelölték meg, hogy nincs megfelelő humán bázisuk a piaci tevékenység megerősítésére. 6

8 IV. A foglalkoztatás mennyiségi és minőségi jellemzője A kutatás során megvizsgáltuk, hogy a szervezetekben az ellátottak milyen foglalkoztatási formákban dolgoznak, a foglalkoztatásnak milyen tárgyi körülményei vannak. A vizsgált szervezetek közül mindegyik intézményi jogviszonyhoz kötött szociális foglalkoztatást valósít meg. A felmérés során, a személyes interjúkból kiderült, hogy a munka rehabilitáció és a fejlesztő felkészítő foglalkoztatás között nincs tartalmi különbség. A két foglalkoztatási forma inkább adminisztrációs különbség, tartalmi szakmai jelentősége teljesen elhanyagolható. A foglalkoztatási formák esetében megvizsgáltuk, hogy a foglalkoztatás mennyiben hasonlít a nyílt munkaerőpiacra, van-e lehetőség felnőtt képzésre vagy szakképzésre, illetve, hogy milyen a kilépési arány a nyílt munkaerőpiacra. A foglalkoztatási formák illetve a foglalkoztatási tevékenységek profilja jellemzően azonos volt a szervezeteknél. A tevékenységek között mindegyik szervezetnél szerepel a kreatív művészeti tevékenység, jellemzően valamilyen ajándéktárgy elkészítése, szőnyegszövés, kerámiakészítés, és a kosárfonás. Továbbá jellemzőek a kert és parkgondozási tevékenységek is. A foglalkoztatási formák munkakörülménye jellemzően eltér a nyílt munka-erőpiaci tevékenységtől. A vizsgált szervezetek esetében egyik szervezet esetében sincs lehetőség akkreditált felnőtt képzésre vagy szakképzésre. Az általános célú fejlesztő képzések és terápiák alkalmazása azonban mindegyik szervezet esetében jelen van. A felnőtt képzés és szakképzés nélkül a többségi társadalom esetében is radikálisan csökken a munkaerő piaci elhelyezkedés esélye, ugyan így van ez a fogyatékos emberek esetén is. A vizsgált szervezetek esetében a nyílt munkaerőpiacra való kilépési arány évi 1-2 fő. Ez pedig, mint az interjúkból kiderült inkább esetleges, véletlenszerű mintsem irányított tervezett folyamat. A vizsgált szervezetek esetében a foglalkoztatási rehabilitáció híd, illetve lépcső funkciója egyáltalán nem működik, az ellátottak nem képesek tovább lépni és fejlődni, képzéshez, szakképzéshez jutni. 7

9 V. Gazdálkodási tényezők V.1. A Forgalom, a működés egyenlegének valamint a költségek/kiadások összetételének bemutatása A négy szervezet közül összforgalom szempontjából a legnagyobb és második legkisebb szervezet vesz részt a fejlesztési folyamatban. Kiadási oldalról szemlélve a szervezeteket a legkisebb és legnagyobb működési költség szinttel dolgozó szervezetek kerülnek fejlesztésre. A szervezetek nem tipikusak a magyarországi képet figyelembe véve. A KSH besorolása szerint a vizsgált négy szervezet az Ft bevétel kategória feletti csoportba sorolandó. (Alábbi ábra jobb szélső bevétel kategória, sötétkék vonallal jelölve a szervezetek számát). 1. ábra Forrás; Statisztikai tükör, III. évfolyam 192. szám, december 19., A nonprofit szektor legfontosabb jellemzői 2008-ban, letöltés dátuma 2011/június/17. A működés egyenlege szempontjából az AM programból kimaradó szervezetek kiegyensúlyozottabb képet mutatnak. Mind két szervezet pozitív működési egyenleggel zárta a működés utolsó évét évet. Ezzel szemben a fejlesztésben résztvevő szervezetek egyike, negatív egyenleggel zárta az évét. Míg a másik szervezet 19-os pozitív egyenleggel, profittal zárt. 2. Táblázat: A működés egyenlege ezer Ft. A. szervezet - nem AM B. szervezet - AM C. szervezet - AM D. szervezet - nem AM 2010 előzetes előzetes 2010 Összes forgalom Kiadások/ráfordítások Működési egyenleg

10 A C. szervezet negatív egyenlege hitelfelvételből ered. A hitel, folyó kiadások finanszírozására szolgál. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy a normatív finanszírozás visszavonása, csökkentése a szervezet fennmaradását veszélyezteti. Alternatív bevételek nélkül a szervezet csődje nem elkerülhető. 3. Táblázat: A működés egyenlege () A. szervezet - nem AM B. szervezet - AM C. szervezet - AM D. szervezet - nem AM 2010 előzetes előzetes 2010 Működés egyenlege az összes bevétel -ban Bevétel alakulása az előző évhez képest Költségek/ráfordítások alakulása az előző évhez képest A B. szervezetnek rendkívüli nagyságú negatív egyenlege volt a normatíva csökkenése, időszakos leállítása miatt. 2. ábra Működési egyenleg az összes bevétel -ában - B. szervezet 15,0 12,0 10,0 5,0 0,0-5,0 3, ,0-15,0-20,0-25,0-22,8 Működési egyenleg az összes bevétel -ában A működési egyenlegek trendjeinek tekintetében a C. szervezete áll a leggyengébben, mind az utolsó évet tekintve, mind pedig a folyamatosan csökkenő trend tekintetében. 9

11 3. ábra Működési egyenleg az összes bevétel -ában - C. szervezet 8,0 6,0 4,0 6,3 4,7 2,0 0,0-2,0-4, előzetes -3,3 Működési egyenleg az összes bevétel -ában Bár a másik fejlesztendő szervezetnél, a B. szervezet esetén is, folyamatosan csökkenő egyenleg mutatkozik az elmúlt három évben. A D. és az A. szervezet a szervezetei egyenlegüket folyamatosan képesek voltak a pozitív tartományban tartani, illetve növekvő egyenleget produkálni ugyanebben a működési időtartamban. Érdemes megjegyezni, hogy az előző évhez mérten, a két fejlesztendő szervezet nagyobb visszaesést mutat működési bevételeiben, mint az AM keretei között nem fejlesztendő szervezetek. A D. és az A. szervezetek bár alacsonyabb bevételi szintet értek el 2009-ről évre, mégis alig csökkent a forgalmuk. A másik két szervezet ellenben bevételeinek majd harmadát veszítette el. A és évi bevételek összetételének alakulását a négy szervezetnél a következő ábrák mutatják be: ábra A bevételek összetételének alakulása (2008) A. szervezet B. szervezet C. szervezet D. szervezet ÁHT eredetű források Egyéb bevételek 10

12 5. ábra A bevételek összetételének alakulása (2010) A. szervezet B. szervezet C. szervezet D. szervezet ÁHT eredetű források Egyéb bevételek A kék szín az Államháztartás (ÁHT) valamely intézményétől eredő, normatív vagy pályázati jellegű bevételeket jelöli. A piros szín az összes többi bevételt jelzi. Amint az ábrákon látható az A. és D. szervezet megőrizte, sőt növelni tudta a periódus során ÁHT-ből származó bevételeik összegét. Ezzel szemben a fejlesztendő szervezetek visszaesést mutatnak. Egyöntetűen jellemző azonban, hogy mind a négy szervezet erősen függ az ÁHTtől. A KSH kimutatása alapján, a vizsgált négy szervezet a Klasszikus civil szervezetek közé sorolandó. A 4. ábra a civil szervezetek Magyarországon jellemző bevétel összetételét mutatja. Ez alapján megállapítható, hogy a vizsgált négy szervezet semmiképp sem tipikus. Az ÁHT szervezetektől való függés jóval alacsonyabb, jellemzően 35 körül van. Míg a fenti szervezeteknél ez átlagosan ban évre a függés némileg csökken, 89 az ÁHT forrásoktól való függése a szervezeteknek. Kiemelendő, hogy a D. és az A. szervezet nem csökken, hanem stagnál illetve növeli függését. Míg a két fejlesztendő szervezet 4, illetve 9-kal csökkenti függését az Állam Háztartástól. 11

13 6. ábra Forrás; KSH Statisztika tükör, IV. évfolyam 138. szám, december 23., A nonprofit szektor legfontosabb jellemzői 2009-ben, letöltve 2011/június/17.-én Ezt részletezi azon bevétel típusok elemzése, melyek az AM modell sikerének szempontjából kiemelkedőek. Az egyéb bevételek további vizsgálata következik; Az elemzés célja megmutatni, hogy bár csökkenő összes bevételi tendenciát produkáltak a fejlesztendő szervezetek, a vállalkozási és közhasznú tevékenységük során létrehozott forgalmuk növekvő volt. Tehát, ha kis mértékben is, de megindult egy új bevételi láb megerősödése, mely mindenképpen előremutató a szervezetek kiegyensúlyozottabb működtetése, fenn tarthatósága, szempontjából. (S mely az AM modell fejlesztésének egyik cél kitűzése egyben). Tehát átlagosan a szervezetek függése az ÁHT-től kis mértékben esett 3 ponttal. Azonban az átlag csökkenése két szervezet elmozdulásából ered; a B. és a C. szervezete határozottan növelte egyéb bevételeit. A legnagyobb abszolút értékbeli növekedést, a B szervezet érte el a közhasznú tevékenységének bevételei jelentős mértékben nőttek 1m Ft-ról 5m Ftra a periódus alatt. 12

14 A következő ábrák a és évek egyéb bevételeinek alakulását hasonlítják össze: 7. ábra Egyéb bevételek (2008) 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 A. szervezet B. szervezet C. szervezet D. szervezet Közhasznú tevékenység bevételei Vállalkozási bevétel 8. ábra Egyéb bevételek (2010) 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 A. szervezet B. szervezet C. szervezet D. szervezet Közhasznú tevékenység bevételei Vállalkozási bevétel Kék színnel a közhasznúsági tevékenységből származó bevételeket, pirossal a vállalkozói tevékenységből származó bevételeket jelöli az ábra. A két kategória azonos tevékenységet takar, a forgalmazás adózási oldalának kezelése miatt kerülhetnek a bevételek eltérő nyilvántartásba. 13

15 Az A. szervezetben például a vállalkozói jövedelmek nagymértékű emelkedése abból ered, hogy a szervezet a fruit of care, AM modell keretében létrehozott, értékesítési brand-en keresztül kezdte el forgalmazni termékeit. A tevékenységének bevételi nyilvántartását vállalkozói kategóriába kellett a szervezetnek sorolni a számviteli előírások betartása végett, bár a tevékenység nem változott. Azaz bevételei a közhasznú foglalkoztatás során jöttek létre, és közhasznú tevékenységének finanszírozására is fordítja majd vissza a szervezet. A B. szervezetnél 2010-ben szakmai szolgáltatások nyújtása jelentett plusz bevételt. A két kategóriát azért vizsgálja az elemzés egységesen, mert jellegük hasonló. Azaz saját tevékenység alapján létrehozott bevételi értéket teremtenek a szervezeteknek, melyek nem célzott, kötött felhasználásúak, nem visszatérítendőek. A szervezetek maguk döntik el, hogy és mikor használják fel jövedelmüket. Természetesen, amennyiben azt közhasznú tevékenységük támogatására használják fel. Az össz. bevételhez mérten alacsony arányban vannak képviselve ezek a bevételek, de összegük és növekvő jelenlétük mindenképpen jelentős különbséggel bírnak a szervezetek növekvő önállósága tekintetében. A kiadások összetételének vizsgálata során elsődlegesen a személyi és dologi kiadások arányának alakulását fejti ki az elemzés. 9. ábra Kiadások összetétele (2008) A. szervezet D. szervezet B. szervezet Személyi jellegű költségek/ráfordítások Dologi költségek/ráfordítások/ nyújtott támogatások C. szervezet A évben mind a négy szervezetre jellemző, mint a szolgáltató szervezetekre általában, hogy a személyi jellegű kiadásaik magasabbak a dologi jellegű kiadásaiknál. A legmagasabb a C. szervezet, melynek oka az, hogy ebben a szervezetben a legmagasabb az ellátottak száma 205 fő. A legkisebb szervezet ebből a szempontból a D, melynek csupán 38 ellátottja van, s ennek megfelelően legkisebb bértömeget fizeti ki. 14

16 A évben az ellátottak számának alakulása némileg elválik a bértömeg alakulásától. 4. Táblázat: Az ellátottak száma a bértömeg függvényében A. szervezet B. szervezet C. szervezet D. szervezet Személyi jellegű kiadások alakulása ezer Ft-ban Összes ellátott száma Összes foglalkoztatott száma Egy alkalmazottra jutó ellátott száma Megjegyzés; A személyi jellegű kiadások tartalmazzák a foglalkoztatottak és alkalmazottak bér tömegét is. 10. ábra Kiadások összetétele (2010) A. szervezet Személyi jellegű költségek/ráfordítások D. szervezet 0 B. szervezet Dologi költségek/ráfordítások/ nyújtott támogatások C. szervezet A két fejlesztendő szervezet azonos ellátott-alkalmazott aránnyal dolgozik. A projektvezető tájékoztatása alapján a szervezetek a jogszabályi előírásoknak megfelelő arányokat biztosítják a működtetés során. Tehát fel kell tételeznünk, hogy: - a D. szervezet és az A. szervezet alternatív forrással rendelkeznek, mellyel javítani képesek az ellátott-alkalmazottak arányát. Ezt azonban nem igazolja a bevétel összetétele, mely 84 feletti és növekvő ÁHT finanszírozást jelez. - esetleg, dologi költségek között kerül nyilvántartásra személyi típusú kiadás mert vállalkozói viszonyban foglalkoztat még a D. és az A. szervezet. A dologi költségek mértéke ezt nem igazolja. - illetve az ellátottak fogyatékosság súlyossága szerint eltérő, és ehhez igazított a támogatás mértéke. Azaz, a D. és az A. szervezetben egy alkalmazottra kevesebb sérült ember jut, mert magasabb a fogyatékosság súlyossága a szervezet ellátottjai között. - végül, természetesen előfordulhat, hogy önkéntesekkel dolgozik az A. és a D. szervezet. 15

17 A évben a következőképpen alakult a helyzet. Az A. szervezete magasabb személyi jellegű kiadásokkal bír, mint a B., pedig az majdnem kétszer több ellátottal rendelkezik. 152-kal több személyt lát el, 10-kal alacsonyabb bér tömegért. A különbség még szembeszökőbb, mikor az egy alkalmazottra jutó ellátottak számát hasonlítjuk össze. Az A. szervezetben egy alkalmazottra 5 ellátott jut, míg a B. szervezetnél 10. (A legalacsonyabb ez az arány egyébként a D. szervezeténél.). 5. Táblázat: Bruttó bérek alakulása ezer Ft A. szervezet B. szervezet C. szervezet D. szervezet Átlag Egy főre jutó havi bruttó bérjellegű juttatások összege Egy főre jutó havi bruttó bér az adott megyében A makro adatokkal összehasonlítva, mind a négy szervezet közül három magasabb bérezést követ, mint a megyékben általában. Az átlagos bruttó bér jövedelem és egyéb juttatások összege a megyékben jelentett átlag másfélszeresét teszik ki. 143e Ft helyett 189e Ft-ot. Tehát a szervezetekben átlagnál magasabb keresethez juthatnak az alkalmazottak. Egyedül a B. szervezet jutalmazza alkalmazottjait a megyei átlagbérek szintje alatt. A szervezetben feszültség forrása lehet, hogy a munka rehabilitációban részt vevő foglalkoztatottak és az alkalmazott szakembere bére szintje gyakorlatilag azonos. Ezen kívül az átlagok elrejtik a szervezeti hierarchia és szakmai végzettség, valamint szolgálatban eltöltött idő miatti bér nagyság szórását. E miatt valószínűsíthető, hogy a foglalkoztatottakkal dolgozó szakemberek bér szintje erősen megközelíti a többi szervezetben is a rehabilitációban lévők bér szintjét. (Érdemes ennek feltárása a diagnózis során.) E mellett az A. és D. szervezetek, messze felülmúlják az ellátott-alkalmazott arányban a fejlesztendő szervezeteket. Ennek oka nem tisztázott, mindenesetre valószínűsíthető, hogy a munkahelyi stressz szintje náluk alacsonyabb ugyanannyi juttatásért dolgoznak, de kevesebb ellátottért felelnek. V.2. Fenntarthatóság elemzése A évben mind a négy szervezet rendelkezett némi tartalékkal - arra az esetre, ha bevételei megszűnnének minimális időszakra fenn tudták volna tartani tevékenységük tárgy évi szintjét. A következő ábra hónapban kifejezve mutatja, hogy álltak a szervezetek 2008-ban. 16

18 11. ábra A rendelkezésre álló tartalék hónapban kifejezve (2008) D. szervezet C. szervezet B. szervezet A. szervezet - 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 A leggyengébb a D. és a C. szervezet. A C. szervezet aggasztóan kis, nagyjából kétheti tartalékkal rendelkezett. A másik két szervezet megközelítette, illetve meghaladta kissé a két hónapi tartalék mértékét. Két év múlva a szervezetek tartalékai a D. szervezet kivételével csökkentek az A. szervezetről nem állt rendelkezésre adat az elemzés idején. A C. szervezet rendkívül rossz állapotot jelez. Az utolsó évi negatív működési egyenleggel a szervezet teljesen felélte tartalékait. A negatív egyenleg oka a normatív támogatás csökkenése, melyet a szervezet hitel felvételből finanszíroz jelenleg azaz működés folyó kiadásainak fedezetére vett fel hitelt a szervezet az elmúlt gazdasági évben. 12. ábra A rendelkezésre álló tartalék hónapban kifejezve (2010) D. szervezet C. szervezet B. szervezet A. szervezet (0,5) - 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 17

19 V.3. A szervezetek likviditásáról A likviditási gyors ráták alakulása a periódus elején 2008-ban és végén 2010-ben a következőképpen alakultak. A likviditási gyors ráta a szervezetek rövidlejáratú kötelezettségeit vizsgálja a forgóeszközök arányában. Az arányszám egy vagy annál nagyobb értéke erős likviditást jelez. A leglikvidebb szervezet az A. szervezet, de ennek eredete nem tisztázott ahogy azt az eredmény kimutatás, rendkívül magas pozitív működési egyenleg elemzésénél jeleztem. A leggyengébben a két fejlesztendő szervezet áll B. és C. A D. szervezet likviditása valamivel 1 felett áll kissé emelkedő a periódus alatt. A B. szervezet gyenge, de javuló likviditást mutat. Míg a C. szervezet gyakorlatilag il-likvid. (Az A. szervezet évi értékei nem voltak elérhetőek az elemzés idején). 13. ábra Likviditási helyzet 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 - (1,00) A. szervezet B. szervezet C. szervezet D. szervezet Likviditási gyors ráta 2008 Likviditási gyors ráta 2010 V.4. Az eladósodottság vizsgálata A kötelezettségek és eszközök állománya arányának vizsgálata a 2008 és évek során. A vizsgált periódus elején egyértelműen a D. szervezetnek van a legmagasabb eladósodottsági mutatója 1.11 értékkel az egyhez közelítő és azt meghaladó arányszám magas vagy teljes eladósodottságot jelent, azaz a szervezet külső erőforrásból biztosítja a finanszírozását. 18

20 14. ábra A kötelezettségek és eszközök állománya (2008) A. szervezet 1,50 1,00 0,50 D. szervezet - B. szervezet C. szervezet Az A. és B. szervezet egyaránt 0,31-es értéket vette fel. Erős a saját erőből történő finanszírozás aránya. A C. szervezet gyakorlatilag fele-fele arányban biztosítja fenn maradását saját és külső források bevonásával. 15. ábra A kötelezettségek és eszközök állománya (2010) A. szervezet 1,50 1,00 0,50 D. szervezet - B. szervezet C. szervezet A évre, a C. szervezet 1,53-as értékkel a leginkább eladósodott szervezetté válik. A D. kis mértékben javítja helyzetét, csupán 89-ban finanszíroz külső forrásból. A B. szervezet gyakorlatilag megtartotta kissé javította eladósodottsági mutatóját a periódus alatt. (A negyedik szervezet adatai nem elérhetőek az elemzés elkészítésekor). 19

21 V.5. Összefoglalás a két fejlesztendő szervezet állapotáról 6. Táblázat: B és C szervezet összefoglaló adatai B. szervezet C. szervezet Összes bevétel Összes bevétel a nonprofit szervezetekhez képest ÁHT-től való függés 93-ról 84-ra csökkent a forrás aránya az összes bevételhez képest növekedett a periódus 87 - csökkent a periódus alatt. alatt. 1 A KSH adatai alapján a szervezetek mérete kiemelkedő az átlagos szektoron belül. 99-ról 94-ra - csökkent az ÁHT források aránya az összes bevételhez képest. Bevételek megoszlása a nonprofit szektor mutatóihoz képest Magasabb ÁHT függés az hasonló szervezetekhez képest 35 helyett 90 körüli függés. Egyéb bevétel nagysága 3-ról 14-ra nőtt a 1-ról 6-ra nőtt a vállalkozási és vállalkozási és közhasznú közhasznú tevékenységek tevékenység bevételeinek bevételeinek nagysága. nagysága. Kiadások összetétele 5,5m Ft növekedés a személyi 24m Ft csökkenés a személyi jellegű jellegű kiadásokban. (8,5 kiadásokban. (19 ponttal csökkent ponttal csökkent az össz az össz kiadásokhoz képesti aránya). kiadásokhoz képesti aránya). A A szervezet kevesebbet költ szervezet arányában kevesebbet arányában emberi erőforrásokra. költ emberi erőforrásokra. Személyi jellegű juttatások makro adatokhoz képest Fenn tarthatóság A szervezet bér szintje alacsonyabb, mint a megyei átlag és azonos nagyságrendileg az ellátott foglalkoztatottakéval. Az átlagos bérszint magasabb a megyében fizetett szintnél. Az átlag azonban kisimítja a bérkülönbségeket és esetleges további feszültségeket. Romlott 2 hónap helyett egy Romlott egy hétről nulla alá hónapra elegendő tartalékai csökkent a tartalék mértéke. (Fél vannak a szervezetnek. Oka hónap hátralékban van, felhalmozási jellegű saját tőke kötelezettségeivel). Oka normatív felhasználás ingatlan támogatás csökkenése finanszírozás beruházás. módja hitel. Likviditás Javult - 0,12-ról 0.31-re nőtt. Romlott 0,42-ről negatívba fordult. Eladósodottság; eszközök mínusz Javult a mutató értéke - 0,4-ről Romlott a mutató értéke - 0,48-ről kötelezettségek (nettő eszköz 0,18-ra csökkent. A szervezet 1,53-ra nőtt. A szervezet az eszköz állomány) 18-ban használ külső állományának másfélszeresének finanszírozási forrást. Ellátott-alkalmazott arány mértékével adósodott el. Nettó eszközállomány negatív folyó kiadásokat hitelből finanszírozza a szervezet. Azonos, 1 alkalmazottra közel 10 ellátott jut. Amennyiben a súlyossági összetétel azonos, valószínűsíthető, hogy azonos leterheltséggel dolgoznak a szervezet alkalmazottjai. (Természetesen nagyjából azonos szervezeti tevékenység szerkezet mellett). 1 A Kft. számi együtt az Alapítvány bevételeivel. Mivel a Kft. bevételei kizárólag az Alapítvány által létrehozott termékek értékesítéséből származnak. Felül vizsgálat akkor szükséges, ha más tevékenység is megjelenik a Kftben 20

22 VI. Tárgyi technikai feltételek A tárgyi technikai feltételek kapcsán azt vizsgáltuk, hogy a foglalkoztatási tevékenység megvalósításához rendelkeznek-e a szervezetek elegendő tárgyi feltételekkel. A szervezetek jellemzően rendelkeznek a megfelelő feltételekkel, a műhelyek jól felszereltek, és az ott dolgozó emberek viszonylag jó munkakörülmények között tudnak dolgozni. A tárgyi technikai feltételek kapcsán vizsgáltuk az akadálymentesítés és az akadálymentes munkakörnyezet feltételeit is. A szervezetek közül mindegyik rendelkezik a megfelelő akadálymentesítési feltételekkel az ellátottak számára, az akadálymentesítés feltételei a közösségi szükségleteken túl az egyéni igényekhez is igazodnak. A tárgyi feltételek közül legnagyobb problémát az alapanyag beszerzése jelent. Ahhoz, hogy a piaci igényekhez igazodó, magas színvonalú és minőségű terméket tudjanak előállítani, szükség lenne a magas színvonalú alapanyagokra (kerámia termékek, textil termékek, stb.) A szervezeteknél általában az árpolitikát csak az alapanyag beszerzési ára határozza meg, mivel ennek a beszerzésére nincs máshonnan forrásuk. Ugyanakkor ez a fajta működés nem segíti elő a piaci szemlélet erősödését. A tárgyi feltételek kapcsán vizsgáltuk, hogy volt e lehetőség nagyobb beruházásra a szervezetek esetében. Nagyobb összegű beruházás nélkül nem fejleszthető a foglalkoztatási tevékenység. A kutatás során azt tapasztaltuk, hogy nagyobb összegű beruházásra csak pályázat (4 szervezet) vagy magán adományozó (1 szervezet) vagy pedig önkormányzati segítséggel (1 szervezet) van lehetőség. A kiszámíthatatlan finanszírozási struktúra nem kedvez ezen szektor fenntarthatóságának. 21

Vállalatfejlesztési Diagnózis

Vállalatfejlesztési Diagnózis Vállalatfejlesztési Diagnózis ÚT A BELSŐ POTENCIÁL FELTÁRÁSÁHOZ Az eredmények bemutatásának tartalmi elemei Motiváció Kompetencia Eredmények A Vállalatfejlesztési Diagnózis egy olyan integrált szervezeti

Részletesebben

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon Hogyan járulhatnak hozzá a társadalmi vállalkozások a nonprofit szektor fenntarthatóságához, és mi akadályozza őket ebben Magyarországon? Kutatási összefoglaló

Részletesebben

A CÉHálózat tagszervezetei közhasznúsági beszámolói alapján az utóbbi 5 év gazdasági helyzetét elemeztük és szeretnénk bemutatni a helyzetüket.

A CÉHálózat tagszervezetei közhasznúsági beszámolói alapján az utóbbi 5 év gazdasági helyzetét elemeztük és szeretnénk bemutatni a helyzetüket. CÉHáló diagnózis A CÉHálózat tagszervezetei közhasznúsági beszámolói alapján az utóbbi 5 év gazdasági helyzetét elemeztük és szeretnénk bemutatni a helyzetüket. Az adatok kumuláltak, a célunk a diagramokkal

Részletesebben

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Munkaerőpiaci

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON ÁTMENETI GAZDASÁGOKKAL FOGLALKOZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete www.pest.hu Pest önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete A vállalkozások számának alakulása, a megszűnő és az új cégek száma, a cégek tevékenységének típusa hatással van az adott terület foglalkoztatási

Részletesebben

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány évi Közhasznúsági jelentése

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány évi Közhasznúsági jelentése A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2011. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a közhasznúsági törvénynek

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Tervezett béremelés a versenyszektorban 2016-ban A októberi vállalati konjunktúra felvétel alapján február 3.

Tervezett béremelés a versenyszektorban 2016-ban A októberi vállalati konjunktúra felvétel alapján február 3. Tervezett béremelés a versenyszektorban 2016-ban A 2015. októberi vállalati konjunktúra felvétel alapján 2016. február 3. 1 / 8 Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely,

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ IV. NEGYEDÉVES ÉS ÉVES ADATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM ÉS BÉRHELYZETÉRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ IV. NEGYEDÉVES ÉS ÉVES ADATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM ÉS BÉRHELYZETÉRŐL ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM ÉS BÉRHELYZETÉRŐL 2013. IV. NEGYEDÉVES ÉS 2013. ÉVES ADATOK A feldolgozás mintája: Azon intézmények létszám és béradatai, amelyek bérszámfejtését

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

EU 2020 és foglalkoztatás

EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kiemelkedő célkitűzése a foglalkoztatási kapacitás növelése. A kijelölt problémák: munkaerő-piaci szegmentáció képzési kimenetek és munkaerő-piaci

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló -

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló - Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - összefoglaló - A kutatás célja a Norvég Civil Támogatási Alap keretében, három pályázati körben beadott (támogatott, illetve elutasított) pályázatok

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK 2010. ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL 1. 2010. első félévében az ajánlatkérők összesen 4356 eredményes közbeszerzési t folytattak le, ami közel 145-os növekedést

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 13953757-2-15 Bejegyző szerv: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bíróság Regisztrációs szám: 15-09-071493 Tömöttvár 2007 Közhasznú Nonprofit Kft 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár út 5-7. 2011 Fordulónap:

Részletesebben

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Tendenciák a segélyezésben Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Mit is vizsgálunk? időszak: 2004-2008/2009 ebben az időszakban történtek lényeges átalakítások ellátások: nem mindegyik támogatás, csak

Részletesebben

1086 Budapest Balassa u. 6. Dr. Simon Lajos

1086 Budapest Balassa u. 6. Dr. Simon Lajos 1. Szervezet azonosító adatai 1.2. Székhely 1086 Budapest Balassa u. 6. 1.3. Bejegyző határozat száma: 1 6 P k 6 5 9 6 5 1 9 9 1 1 4 1.4. Nyilvántartási szám: 0 1 0 3 1 9 5 7 1.5. Szervezet adószáma: 1

Részletesebben

Recesszió Magyarországon

Recesszió Magyarországon Recesszió Magyarországon Makrogazdasági helyzet 04Q1 04Q2 04Q3 04Q4 05Q1 05Q2 05Q3 05Q4 06Q1 06Q2 06Q3 06Q4 07Q1 07Q2 07Q3 07Q4 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 A bruttó hazai termék (GDP) növekedése

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006.

Közhasznúsági jelentés 2006. Adószám: 18951987-1-20 Bejegyző szerv: Zala Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Apk.60.007/1994. 8900 Zalaegerszeg, Apáczai. Cs. J. tér 5/A. 2006. Fordulónap: 2006. december 31. Beszámolási időszak: 2006.

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. NOVEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ-

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ- ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ- TORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT Az új osztályozási rendszer bevezetésével a létszám adatokban is változás következett be. A 0-9 fő közötti kategória

Részletesebben

9. SZER GYORSJELENTÉS

9. SZER GYORSJELENTÉS 9. SZER GYORSJELENTÉS A Szolgáltatáselemző Rendszer (SZER) adatállományának elemzése a 2014. április 1. és 2016. november 30. közötti időszakra vonatkozóan Tartalom Bevezetés... 3 Álláskeresőkre vonatkozó

Részletesebben

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv A HM ipari részvénytársaságok 21. I-III, es gazdálkodásának elemzése 1./ HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. Megnevezés 29. év bázis 21. évi 21. III. Adatok ezer Ft-ban Bázis Terv index index () () Nettó

Részletesebben

FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP NAGYVÁLLALATOK, ÉS 250 FŐ FELETT FOGLALKOZTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP NAGYVÁLLALATOK, ÉS 250 FŐ FELETT FOGLALKOZTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP NAGYVÁLLALATOK, ÉS 250 FŐ FELETT FOGLALKOZTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 1. Pályázat benyújtására jogosultak köre: Fogyatékosság- barát

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft évi. Közhasznúsági jelentése. Wágner Zita ügyvezető igazgató

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft évi. Közhasznúsági jelentése. Wágner Zita ügyvezető igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft 2014. évi Közhasznúsági jelentése Wágner Zita ügyvezető igazgató A KFT a cégbejegyzéskor közhasznú szervezetként lett bejegyezve. Számviteli beszámoló Tevékenységünket

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról NYILVÁNOS: 2015. június 24. 8:30-tól 2015. I. negyedév 2015 I. negyedévében 1 a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE Budapest, 2008. június 1 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló... 3 I. Erzsébetváros szerepe a településhálózatban...

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Miskolc, 2006. május 23. Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatóság, 2006 ISBN 963 215 973 X Igazgató: Dr. Kapros

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A Magyar Evezős Szövetség 2016. évi rendes Közgyűlésére Budapest. 2016. május 06. Készítette: MESZ Felügyelő Bizottsága Pichler Balázs Nagy-Juhák

Részletesebben

A célszervezetek körében készült kérdőíves felmérés eredményei

A célszervezetek körében készült kérdőíves felmérés eredményei Keszi Roland A célszervezetek körében készült kérdőíves felmérés eredményei www.krolify.hu Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Kisterem 2005.április 22. A célszervezetek számának időbeli változása (N)

Részletesebben

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés Megvalósítók MOTIVÁCIÓ ALAPÍTVÁNY Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek esélyegyenlősége

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei :

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei : SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei : I/1. számú melléklet: I/2. számú melléklet: I/3. számú melléklet:

Részletesebben

IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető pontszámok

IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető pontszámok M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 68. szám 11297 IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető ok A B 1 Pénzügyi terv összesen: 2 2 Üzleti terv, működtetési és fenntarthatósági terv max.

Részletesebben

KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 2. VAGYONI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET ELEMZÉSE 2.1. Számviteli beszámoló 2.2. Támogatások felhasználása 2.3.

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Ha végre itt nyár, és meleg az idő Hazai fürdők forgalma a nyári szezonban 2013. október 5.

Ha végre itt nyár, és meleg az idő Hazai fürdők forgalma a nyári szezonban 2013. október 5. Ha végre itt nyár, és meleg az idő Hazai fürdők forgalma a nyári ban 2013. október 5. A címben szereplő idézettel kezdődik a Pancsoló kislány című népszerű, a forró nyári strandi hangulatot megzenésítő

Részletesebben

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon Veszprém, 2011. szeptember 30. Tóth Laura Vállalkozásfejlesztési munkatárs NESsT ltoth@nesst.org 1 A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT a feltörekvő

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG BIHAR MEGYE DR. SZARKA ÁRPÁD

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG BIHAR MEGYE DR. SZARKA ÁRPÁD SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG BIHAR MEGYE DR. SZARKA ÁRPÁD ÁLLAMI ÉS CIVIL SZERVEZETEK NYILVÁNTARTÁSÁBAN SZEREPLŐ GYERMEKEK SZÁMA SZERVEZETI STRUKTÚRA FINANSZIROZÁSI LEHETŐSÉGEK GYERMEKVÉDELMI

Részletesebben

A 2012 KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE

A 2012 KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE A KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE A Xellum Kft. által rendelkezésre bocsátott adatok alapján az MSZÉSZ elemzést készített arról, hogyan alakult

Részletesebben

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT Az új osztályozási rendszer bevezetésével a létszám adatokban is változás következett be. A 0-9 fő közötti kategória

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5 Mezőgazdaság... 7 Ipar...

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002. év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002. év KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002. év A közhasznúsági jelentés tartalmazza: 1, a számviteli beszámolót 2, költségvetési támogatás felhasználását 3, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, 4, a cél

Részletesebben

Kék Nefelejcs Alapítvány

Kék Nefelejcs Alapítvány Közhasznúsági jelentés 2008. Kék Nefelejcs Alapítvány 4405, Nyíregyháza, Bóbita u. 43. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása 3. Vagyon felhasználása

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET. Kaucsicsné Zsóri Katalin

SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET. Kaucsicsné Zsóri Katalin SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET Kaucsicsné Zsóri Katalin SZAKKÉPZÉS - informatikai képzés - kertészeti munkacsoport - háztartási tanfolyam HÁZTARTÁSI TANFOLYAM ELKÉSZÜLT A VACSORA SZOCIÁLIS

Részletesebben

Magyarország növekedési kilátásai A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái MTA KRTK KTI workshop

Magyarország növekedési kilátásai A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái MTA KRTK KTI workshop Magyarország növekedési kilátásai A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái MTA KRTK KTI workshop Prof. Dr. Szerb László egyetemi tanár Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Helyzetkép

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Vezetõi összefoglaló

Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika ágazat Vezetõi összefoglaló 2013 Gyógyszerészeti és Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság AZ EMBERI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető pontszámok

IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető pontszámok IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető ok A 1 Pénzügyi terv összesen: 20 pont 2 Üzleti terv, működtetési és fenntarthatósági terv max. 30+10 pont 3 Az üzleti terv, működtetési és fenntarthatósági

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától?

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunkat követően jelentősen nőtt a külföldön munkát vállaló magyar állampolgárok száma és

Részletesebben

Nógrád megye bemutatása

Nógrád megye bemutatása Nógrád megye bemutatása Nógrád megye Magyarország legkisebb megyéi közé tartozik, az ország területének mindössze 2,7 százalékát (2.546 km 2 ) foglalja el. A 201.919 fős lakosság az ország népességének

Részletesebben

Optimista a magánszféra az egészségügyi ellátásban

Optimista a magánszféra az egészségügyi ellátásban Optimista a magánszféra az egészségügyi ban Egészségügyi szolgáltatással Magyarországon több, mint tízezer vállalkozás foglalkozik. A cégek jegyzett tőkéje meghaladja a 12 milliárd forintot, a saját tőke

Részletesebben

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr.

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A termelés és az árbevétel alakulása 2013-ban 1. táblázat a termelés változásának indexe Év 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Részletesebben

Beruházások Magyarországon és a környező országokban. A Budapest Bank és a GE Capital kutatása. 2013. május 28.

Beruházások Magyarországon és a környező országokban. A Budapest Bank és a GE Capital kutatása. 2013. május 28. Beruházások Magyarországon és a környező országokban A Budapest Bank és a GE Capital kutatása 2013. május 28. A kutatásról A kutatás a GE Capital, a Budapest Bank anyavállalata és a Budapest Bank által

Részletesebben

TÁMOP PROGRAM Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP PROGRAM Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ TÁMOP 1.1.1 PROGRAM Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A TÁMOP 1.1.1 program célja Az Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon?

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon? Turizmus törvény Széchenyi Pihenőkártya Utazási irodák Idegenvezetők Éttermek Szakember utánpótlás Dohányzási tilalom Szállodák Kiemelt attrakciók Közterület foglalás Turistabuszok parkolása Információ

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ I. NEGYEDÉVES ADATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM ÉS BÉRHELYZETÉRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ I. NEGYEDÉVES ADATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM ÉS BÉRHELYZETÉRŐL ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM ÉS BÉRHELYZETÉRŐL 2015. I. NEGYEDÉVES ADATOK A feldolgozás mintája: azon intézmények létszám és béradatai, amelyek bérszámfejtését 2015. I. negyedévben

Részletesebben

2009. február 27. KÖZLEMÉNY a háztartási és a nem pénzügyi vállalati kamatlábakról a januári adatok alapján

2009. február 27. KÖZLEMÉNY a háztartási és a nem pénzügyi vállalati kamatlábakról a januári adatok alapján KÖZLEMÉNY a háztartási és a nem pénzügyi vállalati kamatlábakról a. januári adatok alapján.. Januárban tovább csökkent a háztartások új lakáshitel szerződéseinek értéke, elsősorban a svájci frank lakáshitelek

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2007. III. negyedév) Budapest, március

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2007. III. negyedév) Budapest, március ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2007. III. negyedév) Budapest, 2008. március Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló Módszertan Táblázatok:

Részletesebben

A fõlapon tett nyilatkozat és árajánlatok

A fõlapon tett nyilatkozat és árajánlatok M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9643 66. UTIRO Leader Egyesület Értékelõ táblázat I. Szakmai szempontok 2 1. A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási

Részletesebben

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31.

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Igények, követelmények Befogadó társadalom Azonos jogok az élet

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A 2014-2020 KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZAKMAI KERETEK Tanuljunk a korábbi 2007-13-as periódus problémáiból (aszinkronitás a támogatások, tevékenységek között,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az agrártudományi terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009

Részletesebben

SÉRÜLTEKÉRT ALAPÍTVÁNY

SÉRÜLTEKÉRT ALAPÍTVÁNY Statisztikai szám: 19183189 9190 569 13 SÉRÜLTEKÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA 2010. Részei: I. Számviteli beszámoló II. A Központi költségvetési szervektől, az elkülönített pénzalaptól, a helyi

Részletesebben

BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK

BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK BWP. 2000/5 A külföldi működőtőke-beáramlás hatása a munkaerő-piac regionális különbségeire Magyarországon FAZEKAS KÁROLY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

/2006. ( ) ICSSZEM. r e n d e l e t e. a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről

/2006. ( ) ICSSZEM. r e n d e l e t e. a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTER Szám: 9666-1/2006. TERVEZET /2006. ( ) ICSSZEM r e n d e l e t e a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. ÁPRILIS 2013. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.842 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

Piackutatás versenytárs elemzés

Piackutatás versenytárs elemzés Piackutatás versenytárs elemzés 2015 TÁJÉKOZTATÓ Jelen szigorúan bizalmas piackutatást / versenytárs elemzést (a továbbiakban mellékleteivel és kiegészítéseivel együtt Elemzés ) az Elemző (a továbbiakban

Részletesebben

2.0 változat. 2012. június 14.

2.0 változat. 2012. június 14. SZAKISKOLA 2012 Kutatási beszámoló a szakképzési beiskolázási keretszámok tervezéséhez és a munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesztéséhez a Közép-Dunántúlon 2.0 változat 2012. június 14. H-8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

Csongrád Megyei Önkormányzat

Csongrád Megyei Önkormányzat Csongrád Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2008. Készítette: Majláthné Lippai Éva Közreműködtek: Hivatal munkatársai: Makhult Zoltán Szekeresné dr. Makra

Részletesebben

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR 1/1 STATISZTIKAI TÜKÖR 1. március 5. 13 negyedévében,7%-kal nőtt a GDP EMBARGÓ! Közölhető: 1. március 5-én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 13 negyedév...1 13. év... Bevezető Magyarország bruttó hazai

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Munkaügyi Központja FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 1 1. Vezetői összefoglaló 1.1 Főbb megyei munkaerő-piaci adatok 2013-ban a nyilvántartásban szereplő álláskeresők száma a 2012. decemberi értékről

Részletesebben

Hallgatói elégedettségi felmérés

Hallgatói elégedettségi felmérés Hallgatói elégedettségi felmérés 2012/2013. tanév 1. és 2. félév Kérdések k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k11 k12 k13 k14 Az oktató mennyire felkészült az órákra? Mennyire érthető az oktató által átadott ismeret?

Részletesebben

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29 - i ülésére

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29 - i ülésére 1941-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29 - i ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2012.évi beszámolója Az előterjesztést

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2006. II. negyedév) Budapest, 2006. augusztus

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2006. II. negyedév) Budapest, 2006. augusztus ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2006. II. negyedév) Budapest, 2006. augusztus Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló TARTALOM Módszertan

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁR MENTI RÉGIÓ MAGYAROLDALÁN(2007ÉS2014 KÖZÖTT) LIII. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS MISKOLC, 2015. SZEPTEMBER 4. A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

1. táblázat: A hitelintézetek nemteljesítő kitettségei (bruttó értéken)

1. táblázat: A hitelintézetek nemteljesítő kitettségei (bruttó értéken) SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a III. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, november 23. A hitelintézetek mérlegfőösszege III. negyedévben 2,1%-kal nőtt, így a negyedév végén 33

Részletesebben

7. SZER GYORSJELENTÉS

7. SZER GYORSJELENTÉS 7. SZER GYORSJELENTÉS A Szolgáltatáselemző Rendszer (SZER) adatállományának elemzése a 2014. április 1. és 2016. május 31. közötti időszakra vonatkozóan Tartalom Bevezetés... 3 Álláskeresőkre vonatkozó

Részletesebben

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER Központi Statisztikai Hivatal Szegedi főosztálya Kocsis-Nagy Zsolt főosztályvezető Bruttó hazai termék (GDP) 2012 Dél-Alföld gazdasági

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ az egészségügyben dolgozók létszám- és bérhelyzetéről III. negyedév

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ az egészségügyben dolgozók létszám- és bérhelyzetéről III. negyedév ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ az egészségügyben dolgozók létszám- és bérhelyzetéről 2010. III. negyedév A feldolgozás mintája: Azon egészségügyi intézmények létszám és béradatai, amelyek bérszámfejtését 2010.

Részletesebben

Közös gondok-közös megoldások

Közös gondok-közös megoldások Közös gondok-közös megoldások Jövőteremtő fejlődési utak hátrányos helyzetű falvainkban Zalaszentmárton, 2015. augusztus 24. Hogyor Veronika referens Herman Ottó Intézet Helyi gazdaságfejlesztés Szociális

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

A B C 1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

A B C 1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9609 4 3. Tervadatok értékelése II. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének a vizsgálata 5 4. Pénzügyi terv üzemeltetésihatékonysági vizsgálata Ha a vállalkozás

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI IPARI PARKOK FEJLŐDÉSÉNEK NÉHÁNY FONTOSABB JELLEMZŐJE

A MAGYARORSZÁGI IPARI PARKOK FEJLŐDÉSÉNEK NÉHÁNY FONTOSABB JELLEMZŐJE 1 A MAGYARORSZÁGI IPARI PARKOK FEJLŐDÉSÉNEK NÉHÁNY FONTOSABB JELLEMZŐJE 2003. év végéig 165 ipari terület nyerte el az Ipari Park címet, ezek közül Sárvár, Budaörs és Pécs ipari parkjai elnyerték az Integrátor

Részletesebben

A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban

A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban Áttekintés A férfiak részvétele a munkában Összehasonlító adatok (Népszámlálás 2002) 100 80 60 40 egyéb fogyatékosok 20 0 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 A nők

Részletesebben

Országos kompetencia-mérés Létszámadatok

Országos kompetencia-mérés Létszámadatok A mérésben résztvevő tanulók száma: Országos kompetencia-mérés. Létszámadatok : 71fő (mérésre jogosult 77 fő), azaz a mérésre jogosultak kb. 8-a részt vett a mérésben. (CSH-index-szel rendelkezik 61 fő)

Részletesebben

Kérjük, jelölje be, hogy a szervezetet melyik néven tartsuk nyilván a logót használók nemzeti listáján: Teljes név Más név vagy rövidítés

Kérjük, jelölje be, hogy a szervezetet melyik néven tartsuk nyilván a logót használók nemzeti listáján: Teljes név Más név vagy rövidítés FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP KIS- KÖZÉPVÁLLALATOK,NON-PROFIT SZERVEZETEK ÉS 250 FŐ ALATTI KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 1. Pályázat benyújtására jogosultak köre: Fogyatékosság-

Részletesebben

Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól

Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól Budapest Corvinus Egyetem Gazdaság- és Társadalomstatisztikai Elemző és Kutató Központ Budapest, 2016. október 20. Célkitűzések

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

Táblázatok. 1. A nonprofit szervezetek száma és megoszlása településtípus szerint, 2005

Táblázatok. 1. A nonprofit szervezetek száma és megoszlása településtípus szerint, 2005 TÁBLÁK JEGYZÉKE 1. A nonprofit szervezetek és megoszlása településtípus szerint, 2005 2. A nonprofit szervezetek és megoszlása tevékenységcsoportok szerint, 2005 3. A nonprofit szervezetek és megoszlása

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben