E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE"

Átírás

1 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: /2006. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolatáról ELŐTERJESZTŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Király Éva, fogalmazó Önkormányzati és Társadalmi Kapcsolatok Iroda a Humánszolgáltatási Iroda és a Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda, az Elnöki Kabinet együttműködésével MEGTÁRGYALTA: a közgyűlés valamennyi állandó bizottsága VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: A Baranya Megyei Civil Tanács KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: március 1. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: március 1. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke (Az előterjesztés SZMSZ-től eltérő terjedelmét a közgyűlés elnöke engedélyezte.)

2 2 II. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 32/2004. (III. 18.) Kgy. határozatával fogadta el a Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégáját, amellyel keretet adott a civil szervezetekkel való együttműködésnek. A civil stratégia célként jelölte meg a megyei önkormányzat és a megalakuló Baranya Megyei Civil Tanács közötti Megállapodás megkötését. A Közgyűlés a Baranya Megyei Civil Megállapodást a 173/2004. (XII. 16.) Kgy. határozatával fogadta el. A Megállapodásban foglaltak megvalósulását, az együttműködés továbbfejlesztésének lehetőségeit a szerződő felek évente felülvizsgálják. I. Helyzetelemzés a Baranya Megyei Önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolatáról Az elmúlt időszakban a megyei önkormányzat és a megyei civil szervezetek kapcsolatát elsősorban a civil stratégiában és a civil megállapodásban megfogalmazott célok, feladatok minél szélesebb körű megvalósítása jellemezte. A kialakult partnerség a szakmaiság, az átláthatóság, a megbízhatóság, a pártpolitika-mentesség és a szubszidiarítás alapelveire épül. A megyei önkormányzat ösztönző segítségével kilenc szakmai területen megalakultak a Megyei Civil Kerekasztalok és a Baranya Megyei Civil Tanács. Tagjai rendszeresen aktívan részt vesznek az önkormányzat szakbizottságainak ülésein, ahol javaslataikkal, véleményeikkel segítik a bizottságok munkáját. Az egyes ágazatok közoktatás, ifjúság, sport, kultúra, szociális, gyermekvédelmi, egészségügyi, nemzeti és etnikai kisebbségi terület, természet- és környezetvédelem, területfejlesztés, turizmus és idegenforgalom területén a már korábban meglévő civil kapcsolatok tovább erősödtek, új együttműködések alakultak ki, továbbá a megyei önkormányzat által fenntartott intézmények is széleskörű civil kapcsolatrendszert hoztak létre. A feladatellátás megosztása és a költségcsökkentés érdekében önkormányzatunk fontosnak tartja az együttműködést a közfeladatok ellátásában nagyobb részt vállaló szervezetekkel. A megállapodáson, feladatellátási szerződésen alapuló együttműködés kiváló példái jöttek létre az egészségügyi, a gyermekvédelemi, a szociális ellátással, valamint a gyermek- és ifjúsági jogok érvényesítésével kapcsolatos feladatok ellátása területén. A évtől pedig a megyei testnevelési és sportszervezési feladatokat is két civil szervezet - a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége és a Baranya Megyei Diáksport Tanács - látja el megállapodás és feladatellátási szerződés alapján. Ugyancsak az elmúlt évben a megyei önkormányzat ellátási szerződést kötött a pszichoaktív szerekkel küzdő gyermekek ellátását végző, speciális gyermekotthont működtető Bezerédj Kastélyterápia Alapítvánnyal 5 férőhely igénybevételére. (Az egyes ágazatokra vonatkozó - a megyei önkormányzat által fenntartott intézmények civil együttműködését is tartalmazó - részletes helyzetelemzéseket a 2. számú melléklet tartalmazza.) II. A civil stratégiában és a civil megállapodásban vállalt feladatok megvalósítása 1. Fórumok működtetése, a civil szervezetek bevonása a döntések előkészítésébe, a döntéshozatalba A civil stratégia önkormányzatunk és a megyei civil szervezetek közötti kapcsolattartás színteréül a szakmai ágazatonként szerveződő Civil Kerekasztalokat és a megyei érdekképviseletet ellátó Megyei Civil Tanácsot jelölte meg. Kilenc szakmai területen (Egészségügyi; Gyermek, Ifjúság és Sport; Szociális; Kulturális; Oktatási; Nemzeti és Etnikai Kisebbségi; Környezetvédelem és Területfejlesztés; Idegenforgalmi; Közrend, Közbiztonsági és Fogyasztóvédelmi Kerekasztal) megalakultak a Megyei Civil Kerekasztalok, amelyek egy-egy főt delegáltak a novemberében megalakult Baranya Megyei Civil Tanácsba. A Tanács az önkormányzat közvetlen partnere, elnöke meghívást kap a Közgyűlés üléseire. Tagjai rendszeresen részt vesznek a közgyűlés bizottságainak ülésein, ahol lehetőséget kapnak véleményeik és javaslataik ismertetésére az őket érintő témákban. A civil szervezetek

3 3 véleményalkotását elősegíti, hogy a megyei önkormányzat közgyűlésének üléseire készülő előterjesztések az önkormányzat honlapján elektronikus úton is hozzáférhetők. Az elmúlt év tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a Civil Kerekasztalok képviselői javaslataikkal segítették a szakbizottságok munkáját. A Baranya Megyei Civil Idegenforgalmi Kerekasztal elnökének javaslatára a megyei önkormányzat intézményei és a települési önkormányzatok mellett, a megyei civil szervezetek nemzetközi kapcsolatáról szóló felmérés is elkészült. Megállapítható, hogy a Baranya megyei Szervezetek többsége határmenti civil szervezetekkel (osztrák, román, horvát) működik együtt. (A Baranya megyei civil szervezetek nemzetközi együttműködéséről készült tájékoztató táblázat az előterjesztés 3. számú melléklete.) A Baranya Megyei Civil Egészségügyi Kerekasztal elnöke nemcsak a megyei önkormányzat, hanem Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Egészségügyi Bizottságának ülésein is meghívottként vesz részt. Kezdeményezésére tűzte napirendjére Közgyűlésünk Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága a Baranya megyei ügyeleti alapellátás helyzetének vizsgálatát. A Baranya Megyei Civil Környezetvédelmi és Területfejlesztési Kerekasztal a Kelet- Mecsek Tájvédelmi Körzet területéhez tartozó Zengő- hegyre tervezett lokátor állomás telepítéséről megfogalmazott határozatát közvetítette a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűléséhez, felkérte annak továbbítását a Honvédelmi Minisztérium felé. A Baranya Megyei Civil Szociális Kerekasztal és a Baranya Megyei Civil Gyermek, Ifjúság és Sport Kerekasztal delegált képviselői részt vesznek a Baranya Megyei Szociálpolitikai Kerekasztal munkájában. A Baranya Megyei Civil Tanács a Kerekasztalokat alkotó civil szervezetekkel együttműködve felajánlotta a civil szervezetek segítségét az Európa Kulturális Fővárosa Pécs, 2010 pályázat megvalósításához. A Kerekasztalok legfőképpen információs hálózatként működnek, amelyek segítik a szervezetek együttműködését, közös pályázatok benyújtását, közös konferenciák, rendezvények szervezését. A Baranya Megyei Civil Szociális Kerekasztal tagjai közösen vettek részt hátrányos helyzetű gyerekek nyári táborának, továbbá karácsonyi szeretetakció megszervezésében, önkéntesek mozgósításában. A Baranya Megyei Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Kerekasztal tagjai közösen segítették a kistérségi civil szervezetek találkozóinak (pl. Civil Szervezetek IV. Hagyományőrző találkozója Komlón) előkészítését, megvalósítását, nyári táborok megszervezését (Balatoni nyári életmódtábor cigány fiataloknak, zenei tábor, MÉDIA 2005 nyári tábor, Határon Túli Magyar Fiatalok Nyári Tábora). A Kerekasztal külföldi civil szervezetekkel is együttműködik. A Baranya Megyei Civil Gyermek, Ifjúság és Sport Kerekasztal tagjai tájékoztatják egymást az aktuális sport és ifjúsági ügyekről, eseményekről (pályázatok, képzések, rendezvények). A Kerekasztal véleményezte a Baranya megyei ifjúságkutatást és a Baranya Megyei Önkormányzat Ifjúsági Koncepcióját. A Baranya Megyei Civil Kulturális Kerekasztal ban is segíteni kívánja az Európai Kulturális Fővárosa porjektet, az ötletek és forráslehetőségek gyűjtése közös célja és érdeke a Kerekasztal tagjainak. A Baranya Megyei Civil Egészségügyi Kerekasztal meghívására egészségügyi szakemberek, önkormányzati és országgyűlési képviselők nyújtottak tájékoztatást a tagoknak. A Kerekasztal szorosan együttműködik a Civil Szociális Kerekasztallal. A Kerekasztalok tagjai folyamatosan megtárgyalták a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) aktuális kérdéseit, rendszeres tájékoztatást kaptak az NCA jelöltállítási rendszerébe való bejelentkezésről és a pályázati lehetőségekről. Több Kerekasztal a tagszervezeteivel közösen sikeresen pályázott a Nemzeti Civil Alapprogramhoz (NCA), megerősítve ezzel a civil szervezetek közötti együttműködést. Az Idegenforgalmi Kerekasztal tagjai Turizmus civil szemmel a Baranya Megyei Civil Idegenforgalmi Kerekasztal térségi rendezvényekhez kapcsolódó szakmai műhelymunkája címmel nyújtott be sikeres pályázatot az NCA Önszerveződő, Szakmai és Területi Együttműködés Kollégiuma által meghirdetett meglévő civil érdekképviseleti együttműködés fejlesztése, bővítése témájú pályázati kiírásra. Az elnyert támogatásból 8 idegenforgalmi rendezvényt magában foglaló megyei programsorozatot valósítottak meg közösen. A Szociális és a Kulturális Kerekasztal tagjai is éltek a fent említett

4 4 NCA pályázat nyújtotta lehetőséggel. A Szociális Kerekasztal nemzetközi konferenciát rendezett Együtt a Szociális Európáért elnevezéssel, a Kulturális Kerekasztal az érdekérvényesítési technikák elsajátítását elősegítő képzéssorozatot szervezett. A Kerekasztalok képviselői jónak tartják az elindult folyamatot, bár tapasztalataik alapján a civil szervezetek többsége még nincs felkészülve az ún. érdekképviseleti fórumok működtetésére. A résztvevő szervezetek azonban jónak és szükségesnek tartják a Kerekasztalok körében kialakult együttműködést. A megyei önkormányzat közvetlenül a Megyei Civil Tanácson keresztül tartja a kapcsolatot a megye civil szervezeteivel. A tanács elnöke részt vesz a közgyűlés ülésein. A Tanács a baranyai nonprofit szervezetek és a Kerekasztalok munkáinak segítése céljából különféle civil érdekeket érintő fórumokat, programokat, üléseket szervezett. Az elmúlt év elején megrendezett Civil Szervezetek Tanácskozásán a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) regionális tapasztalatairól, évi pályázatairól tartottak tájékoztatót a meghívott előadók, valamint a Baranya Megyei Civil Kerekasztalok is bemutatkozási lehetőséget kaptak. Az Európai Fejlesztési Iroda vezetője civil szervezeteknek szóló eu-s pályázati lehetőségekről informálta a Civil Tanács tagjait, elősegítve ezzel a civil kerekasztalok és a tagszervezetek pályázati aktivitását. Az NCA döntéshozó szerveinek Baranya megyei delegáltjai tájékoztatták a Civil Tanács tagjait az NCA-ban végzett eddigi munkájukról és jövőbeni terveikről, valamint a évi működési tapasztalatokról. A Civil Tanács elnöke a megyébe érkező szerb civil szervezetek képviselőinek mutatta be a megyei önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolatrendszerét, valamint a megyei civil szervezetek tevékenységét. A Tanács ösztönözte, hogy minél több megyei civil szervezet jelentkezzen be az NCA civil jelöltállítási rendszerébe, annak érdekében, hogy mind az NCA Tanácsában, mind a Kollégiumokban megfelelő képviselethez jussanak a Baranya megyei civil szervezetek. A Baranya Megyei Civil Tanács véleményezte a Baranya Megyei Önkormányzat évi civil szervezeti pályázati alapjának felhasználását, javaslatot tett a évi civil alap felhasználásának módosítására. A javaslat részben beépült a megyei önkormányzat évi költségvetésébe. A Civil Tanács véleménye szerint a kerekasztalok kitűnő lehetőséget nyújtanak a civil szervezetek összefogására. Célja a civil szervezetek regionális szintű összefogása, a megfelelő kapcsolat kialakítása a Somogy és Tolna megyei civil szervezetekkel is. A testület évi tervei között szerepel egy megyei civil PR stratégia kidolgozása, valamint felmérés készítése, arra vonatkozóan, hogy a megyei civil szerveztek mennyi pályázati forráshoz jutottak az elmúlt időszakban. Célja továbbá a hatékony kommunikáció kialakítása a helyi civil szervezetek, valamint a térség és különböző külső csatornák között. A Civil Tanács megítélése szerint a civil szervezetek, valamint a civil szervezetek és a megyei önkormányzat között az elmúlt évben elindult együttműködés továbbfejleszthető, lehetőséget nyújt a civil szervezetek által végzett munka megismerésére és elismerésére. A Megyei Civil Tanács elindult abba az irányba, hogy összefogja a megyei civil szervezeteket, a kialakult fórumrendszer alkalmas a feladat megvalósításához, azonban a megfelelő módszereket ki kell dolgoznia. 2. A civil szervezetek pénzügyi támogatása Önkormányzatunk pénzügyi, szakmai és infrastrukturális támogatás nyújtásával kívánja elősegíteni a szervezetek tevékenységét. A civil szervezetek szakmai programjainak támogatása elsősorban az ágazati szempontból érintett bizottságok rendelkezésére álló keretekből történt. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2005-ben pályázati keretében az oktatási, ifjúság és sport témakörben 200 ezer forint támogatást nyújtott civil szervezetnek táborok, rendezvények, programok megvalósítására. Kulturális témakörben 520 ezer forintot osztott ki civil szervezetek különböző kulturális rendezvényeinek megszervezésére. A bizottság a beérkező egyedi kérelmek alapján

5 5 további 8 civil szervezetet részesített összesen 351 ezer forint támogatásban, elsősorban működési célra. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága évben nem hirdetett pályázatot, de egyedi kérelmek alapján 11 civil szervezetet részesített több mint 1 millió forint támogatásban táborok, rendezvények, képzések, gépbeszerzés támogatására, illetve működési célra. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Bizottsága a évi pénzügyi keretéből 7 civil szervezetnek összesen 330 ezer forint támogatást nyújtott. Külön pénzügyi alap állt rendelkezésre az un. kisebbségi rendezvények, programok lebonyolítására, 4 millió forint összegben, amelynek elosztásáról a Bizottság döntött. A hagyományoknak megfelelően a magas színvonalú munkát végző szervezetek részesültek jelentősebb összegű támogatásban. Az alapból 8 civil szervezet kapott támogatást. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottsága a évben 4 civil szervezetnek nyújtott összesen 250 ezer forint támogatást. A évi Turisztikai Alapból 9 civil szervezet részesült összesen ezer forint támogatásban. A 10 millió forintos elnöki keretből a évben 76 civil szervezet részesült összesen ezer forint támogatásban kulturális rendezvények, kiállítások, konferenciák, sportversenyek megszervezéséhez és működési célra. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésében 10 millió, a évi költségvetésében 5 millió forintos civil alapot különített el a megyei önkormányzati feladatokat megállapodás alapján ellátó civil szervezetek pályázatainak önrészére, önrészek kiegészítésére. Az Alap felhasználására kiírt pályázat célja volt, hogy elősegítse az oktatási, kulturális, gyermek- és ifjúságvédelmi, sport, egészségügyi, szociális, nemzeti és etnikai kisebbségi, környezetvédelmi, idegenforgalmi, rendészeti feladatokat ellátó Baranya megye területén működő civil szervezetek megyei, regionális, országos, nemzetközi (EU-s)- saját forrást igénylő pályázatainak benyújtását. A vissza nem térítendő támogatás összege évben legfeljebb 2 millió forint lehetett. A évi alapból 15 civil szervezet részesült támogatásban. A Baranya Megyei Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság szakmai véleményét figyelembe véve az alapból 1 millió forint került átcsoportosításra a Cigány Kulturális és Közművelődési Rács helyett háló elnevezésű pályázata önrészére. A évi civil alapból minimum 100. ezer maximum 500. ezer forint pályázati önrész kiegészítésre pályázhattak a civil szervezetek. 20 civil szervezet nyújtott be pályázatot, az alapból 15 civil szervezet részesült támogatásban. Az alap segítségével képzési projektek, az egész megye területét átfogó kulturális, oktatási, sport, környezet- és természetvédelmi, egészségügyi, szociális tárgyú programok valósulhattak meg. Például a Kárászi Faluszépítő kézműves és színházi tábort, a Dunaszekcső Emlékeiért és Jövőjéért Alapítvány nemzetközi Limes Tábort, az Etnikai Fórum Pécsi Szervezte cigány nyelvű olvasótábort szervezett. A évi civil alap felhasználását véleményezte a Baranya Megyei Civil Tanács is, amely egyetértett az alap felosztásával. Javaslatot tett a évi civil szervezetei pályázati alap felhasználásnak módosítására. Kezdeményezte, hogy a megyei önkormányzati feladatokat megállapodás alapján ellátó civil szervezetek pályázatának önrészére, önrészek kiegészítésére nyitva álló civil pályázati alap Dialógus és együttgondolkodás néven a jövőben a civil szervezetek széleskörű (regionális és határ menti civil szervezetek) együttműködésére épülő komplex (a kultúra, az oktatás, a szociális, a gyermekvédelmi, az egészségügyi, a környezetvédelmi stb., területeket egy projektben összefogó) programokat támogassa. A pályázati kiírására az év első felében kerüljön sor, a pályázatok benyújtására megfelelő idő (legalább 2 hónap) álljon a szervezetek rendelkezésére. A pályázatok elbírálása, a szerződéskötés, a támogatások átutalása 3 hónap alatt valósuljon meg. A beérkező pályázatok elbírálása a Civil Tanács részvételével, esetleg külön bíráló bizottság létrehozásával történjen. Az Önkormányzat évi költségvetésében a megyei önkormányzati feladatokat megállapodás alapján ellátó civil szervezetek pályázatának önrészére, önrészek kiegészítésére, illetve civil szervezetek széleskörű együttműködésére épülő komplex programok ( Dialógus és együttgondolkodás ) támogatására 5 millió forintos keretösszeget különített el. A keret felhasználására pályázat kiírása útján kerül sor, a pályázat kiírásának határideje május 31. A keret felhasználásáról a a feladatkör szerinti illetékes bizottság véleményének

6 6 megismerését követően a közgyűlés elnöke dönt. (A különböző keretekből és a civil alapból támogatásban részesült civil szervezetek listáját a 4. számú melléklet tartalmazza.) 3. A civil szervezetek szakmai támogatása Önkormányzatunk honlapján (www.baranya.hu) folyamatos tájékoztatást igyekszünk nyújtani a civil szervezeteket érintő pályázatokról, képzésekről és programokról. A Civil Fórum címszó alatt megtalálható a civil stratégia anyaga, a Baranya megyei civil szervezetek listája, valamint a civil szervezeteket érintő aktuális hírek. A honlapon közgyűlési és a bizottsági előterjesztések is megtekinthetők. Törekszünk arra, hogy az egyszerűbb technikai felszereltséggel rendelkező, kisebb civil szerveztek számára is hozzáférhetővé váljanak az előterjesztések anyagai. Rendszeresen informáljuk a civil szervezeteket a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) aktuális eseményeiről, a civil jelöltállítási rendszerbe történő bejelentkezésről, valamint a pályázati lehetőségekről. Az NCA évente közel 7 milliárd forint költségvetési forrást biztosít a civil szervezetek számára, amelynek felosztásáról a delegált civil szervezetek képviselőinek részvételével működő testületek döntenek. Az NCA döntéshozó szervei a Tanács és a Kollégiumok. A 2004-ben elsőként megalakuló Tanácsban a Dél-dunántúli régió civil szervezeteit Baranya megyei civil képviselte. Az NCA Dél-Dunántúli Regionális Kollégiumában kettő, az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiumában pedig egy fő baranyai képviselhette a megyei civilek érdekeit. A elején újraszerveződött Kollégiumokban a három baranyai civil ismét megbízatást kapott. A Baranya megyei civil szervezetek országos és regionális átlagban is jól szerepeltek az NCA pályázatokon. Az NCA Dél-dunántúli Regionális Kollégiuma 2004-ben közel 362 millió forint támogatás felhasználásáról döntött, amelyből a sikeresen pályázó Baranya megyei szervezetek 157 millió forint támogatásban részesültek. A tavalyi évben 334 millió forint NCA támogatáshoz jutottak a Dél-dunántúli civil szervezetek, amelyből 138 millió forint a Baranya megyei szervezetek működését segítette elő. A régióban a Baranya megyei civil szervezetek nyújtották be a legtöbb sikeres pályázatot. A Nemzeti Civil Alapprogram működésének első két éve sikeresnek tekinthető, hiszen segítségével több milliárd forint támogatás jutott el a civil szférába. Ennek területi eloszlása lényegesen egyenletesebb volt, mint általában a központi költségvetési támogatásoké. Viszonylag magas összegekhez jutottak hozzá a hátrányos helyzetű rétegeket segítő, és a kulturális, oktatási, környezetvédelmi célokat szolgáló szervezetek, valamint a civil szolgáltató központok és nonprofit szövetségek. Az önkormányzat hivatala az Ifjúsági Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériummal közösen október 14-én országos programsorozat keretében - tájékoztató fórumot szervezett a közérdekű önkéntes tevékenységről. A rendezvényen a törvény szerinti fogadó szervezetek, elsősorban a közhasznú civil szervezetek képviselői vettek részt. Segítséget nyújtottunk továbbá a civil szervezetek Területfejlesztési Tanácsokba való bejelentkezéséhez, civil szervezetek működésével foglalkozó szakdolgozatok, tanulmányok elkészítéséhez, valamint társadalmi szervezetek, alapítványok létrehozásához. 4. A szervezetek infrastrukturális támogatása A Baranya Megyei Önkormányzat a Gazdasági Ellátó Szervezetén keresztül biztosítja: a) a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége részére térítésmentesen az önkormányzat irodaépületében lévő irodahelyiség és a tanácstermek használatát, továbbá az orfűi sporttáborban a sportolók továbbképzésének támogatását; b) A Baranya Ifjúságért Kht. részére az önkormányzat irodaépületében térítésmentes irodahelyiség használatot és a telefonköltséghez hozzájárulást; c) a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány és a Betegjogi Közalapítvány részére az önkormányzat irodaépületében térítésmentes irodahelyiség használatot; d) az Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Szövetségének a használt, feleslegessé vált irodabútorokat.

7 7 5. Együttműködési megállapodás értékelése, új együttműködés kialakítása A stratégia részeként a Közgyűlés együttműködési megállapodást kötött a Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezetével (továbbiakban: Vöröskereszt). A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elismerve a Vöröskeresztnek a megyei lakosság életminősége javítása érdekében kifejtett széleskörű tevékenységét és annak társadalmi jelentőségét, munkájának támogatására évben 1 millió, az elmúlt évben pedig 500 ezer forintot biztosított. A Vöröskereszt munkájáról - különös tekintettel az együttműködés keretében megvalósult programokra és eredményekre valamint a juttatott támogatás felhasználásának mikéntjéről évente beszámol a megyei közgyűlésnek. A Vöröskereszt 2005-ben is kiemelkedő tevékenységet végzett. Az egészségügy területén évek óta sikeres véradó akciókat szervez, amellyel biztosítani tudja a megye vérellátását. Az ANTSZ Egészségfejlesztési Osztályával rendszeresen egészségfejlesztő programokat rendez minden korosztály számára. Az elmúlt évben sikeres egészségnapokat rendeztek Baranya megyei településeken (Lúzsok, Piskó, Mágocs, Pécsudvar, Komló, Siklós, Kémes). Szociális és családvédelmi területen a hagyományoknak megfelelően a Bajor Vöröskereszttel közösen karácsony előtt Pécsett és Komlón tartós élelmiszercsomagokat osztott a rászoruló nagycsaládosok, hátrányos helyzetű családok, illetve gyermekét egyedül nevelő szülők részére. Karácsonyi ajándékokkal kedveskedett a Bólyi Idősek Otthona, a mohácsi Kórház Úti Általános Iskola, a pécsi Csecsemőotthon, az Anya- és Gyermekszállón és a máriagyüdi Idősek Otthonában. A Vöröskereszt folyamatosan támogatja az időseket, hajléktalanokat. Rendszeresen ruhákat oszt a hátrányos helyzetű településeken, továbbá bútor, műszaki cikk felajánlásokat és házi betegápolókat közvetít. Számos elsősegélynyújtó, egészségnevelési tanfolyamot szervezett többek között az ifjúsági korosztály számára is. A Vöröskereszt humanitárius feladatainak megvalósítását nemzetközi kapcsolatai is segítik. Évek óta együttműködik a Bajor Vöröskereszt Altöttingi Szervezetével, 2005-ben pedig az Eszéki Vöröskereszttel szervezetetek közös ifjúsági tábort. (A Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezetének évi tevékenységéről szóló beszámolóját az 5. számú melléklet tartalmazza.) A civil szervezetek és a megyei önkormányzat, valamint a szervezetek egymás közötti együttműködésének továbbfejlesztése érdekében együttműködési megállapodás megkötésére teszek javaslatot a Nevelők Háza tel. Az évek során szoros együttműködés alakult ki a Civil Közösségek Házát működtető tel. A Szervezet 1999 óta folyamatosan működteti a megye civil szervezeteinek megerősödését, fejlődését elősegítő szolgáltatásait. A Megyei Civil Szolgáltató Központ pályázati, jogi, pénzügyi tanácsadással; fórumok, konferenciák szervezésével, nonprofit könyvtárral, internetes honlappal, havi kiadvánnyal, képzésekkel segíti a megye civil közösségeit. Több megyei civil szervezet tartja összejöveteleit a Civil Közösségek Házában. Évente több ezer megkeresés érkezik a Központhoz a megye valamennyi településéről, az utóbbi években különösen az NCA pályázatok kapcsán. A megye kistelepülésein rendszeresen tartanak fórumokat, tájékoztatókat a Dél-dunántúli Regionális Forrásközponttal és az Esélyek Házával. Kétévente nemzetközi kamarakórus versenyt rendeznek, amely a magyar amatőr kórusmozgalom egyik kiemelkedő rendezvénye. Az együttműködési keretmegállapodás megkötésével hozzájárulunk a Megyei Civil Kerekasztalok hatékony működéséhez, közös projektek megvalósításához, és a kölcsönös információáramlás biztosításához. A megállapodás értelmében az helyet biztosít a Civil Kerekasztalok üléseinek, tájékoztatást ad a pályázati lehetőségekről, képzéseket, tréningeket szervez a tagszerveztek számára. A megyei önkormányzat a honlapján nyilvánosságot biztosít az számára. Az együttműködés preferált területe közös projektek kidolgozása, sikeres pályázatok benyújtása. (Az Együttműködési Megállapodás az előterjesztés 1. számú melléklete.)

8 III. Az együttműködés továbbfejlesztésének lehetőségei 8 A Baranya Megyei Önkormányzat a Civil Megállapodásban vállalt feladatai teljesítésével biztosítja a civil szektor függetlenségét, érdekképviseleti jogának gyakorlását, a szektor bevonását a közfeladatok ellátásába, véleményeik, javaslataik figyelembe vételét a döntések előkészítése során, valamint a szervezetek megfelelő szakmai, pénzügyi és infrastrukturális támogatását. A Megyei Civil Tanács a megyei önkormányzattal kialakult együttműködést eredményesnek tartja, azonban továbbra is célja a civil szervezetek közötti együttműködés megerősítése. Véleménye szerint a civil szervezetek többsége még nincs felkészülve érdekeik megfelelő képviseletére és a többi szervezettel való aktív együttműködésre. A Baranya Megyei Önkormányzat és a megyei civil szféra között kialakult eredményes kapcsolatokat célszerű kiterjeszteni a kistérségi és regionális szinten tevékenykedő szervezetekkel való együttműködésre. Különösen a dél-dunántúli regionális együttműködés keretében indokolt a közoktatás és a szakképzés, valamint a pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakszolgálati feladatellátás, illetve a sportszakember-képzés területén kialakult együttműködés továbbfejlesztése a civil szervezetek bevonásával. Fontos lenne a településeken, a kistérségekben működő civil kulturális szerveztek felmérése. Célszerű lenne megvizsgálni, feltárni azokat a kulturális feladatokat, amelyeket szerződés alapján megyei, vagy kistérségi civil kulturális szervezet magas színvonalon elláthat. Indokolt átgondolni továbbá a Dél-dunántúli Regionális Kulturális Tanács munkáját, amely szintén eszköze lehet a települési és kistérségi, valamint a megyei civil kulturális szervezetek összefogásának. Kiemelkedően fontos a civil szervezetek, valamint az önkormányzat és a civil szervezetek közötti pályázati együttműködés ösztönzése, hiszen a külső források bevonása elősegíti mind az önkormányzati feladatellátást, mind a civil szervezetek működését. Az előterjesztés tervezetét a Baranya Megyei Civil Tanács a március 1-jei ülésén megtárgyalta és annak tartalmával egyetértett. III. Határozati javaslat: 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolatáról szóló tájékoztatót a mellékleteivel együtt tudomásul veszi. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése kinyilvánítja, hogy az önkormányzat és szervei civil szervezetekkel való együttműködését eredményesnek tartja, a kapcsolatok továbbfejlesztésére törekszik. Szorgalmazza a civil szervezetek közötti együttműködések erősítését, valamint az önkormányzat és a civil szféra közötti kapcsolat kiszélesítését az egyes ágazati területen működő kistérségi és regionális nonprofit szervezetek bevonásával. Javasolja továbbá azon kulturális feladatok feltárását, amelyek a civil szervezetekkel kötendő szerződés alapján hatékonyabban elláthatóak. Felkéri alelnökét, hogy a civil szervezetekkel való együttműködés tapasztalatairól évente tájékoztassa a Közgyűlést. Határidő: november 16. Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nevelők Háza tel kötendő melléklet szerinti - együttműködési megállapodást elfogadja, és felkéri a közgyűlés elnökét a megállapodás aláírására. Határidő: március 31. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke Pécs, március 1. Tasnádi Péter

9 1. számú melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS TERVEZET Baranya Megye Önkormányzata Közgyűlése képviseli dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke -, valamint a Nevelők Háza - képviseli Vincze Csilla Anna, ügyvezető igazgató (a továbbiakban: Szerződő Felek) a megyei közgyűlés Civil Stratégiájával összhangban együttműködési keret-megállapodást kötnek a következők szerint: I. A megállapodás célja: A Baranya Megyei Önkormányzat deklarált célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának elősegítése, az önkormányzat és a civil társadalom közötti partneri viszony és munkamegosztás kialakítása által az önkormányzati közfeladatok hatékonyabb ellátása. A Nevelők Háza az 1953-ban alapított pécsi közösségi intézmény, a Nevelők Háza jogutódja. Az 1999 óta folyamatosan működteti a megye civil szervezeteinek megerősödését, fejlődését elősegítő szolgáltatásait, amely a Megyei Civil Szolgáltató Központ projekt keretében pályázati, jogi, pénzügyi tanácsadással; fórumok, konferenciák szervezésével, nonprofit könyvtárral, internetes honlappal, havi kiadvánnyal, képzésekkel segíti a megye civil közösségeit. Mindemellett közösségi rendezvények (kórus- és gitárfesztivál, előadóestek, koncertek) szervezésével kapcsolódik be aktívan a város és a megye kulturális és idegenforgalmi életébe. Az egyesület működtetésében lévő Civil Közösségek Háza közel 50 pécsi és baranyai önszerveződő közösségnek biztosít állandó jelleggel infrastruktúrát. Szerződő Felek kinyilvánítják azon szándékukat, hogy közös céljaik megvalósításának szolgálatában, a kölcsönös érdekeken alapuló partnerség elvei mentén együttműködnek az alább meghatározott területeken. II. A megállapodás területei: 1. A Megyei Civil Kerekasztalok működésének támogatása A Nevelők Háza, mint a Megyei Civil Szolgáltató Központ működtetője megfelelő szakmai hátteret biztosít a Megyei Civil Kerekasztalok működéséhez: tájékoztatást nyújt a civil szervezeteket érintő aktuális pályázatokról - különös tekintettel a Nemzeti Civil Alapprogram pályázataira -, segítséget nyújt a pályázatok elkészítéséhez; a civil szerveztek érdekképviseleti készségét képességét fejlesztő tréningeket, képzéseket szervez; térítésmentes helyiséghasználatot biztosít a civil kerekasztalok ülései, rendezvényei számára. 2. Pályázati együttműködés A szerződő Felek az együttműködés preferált formájaként határozzák meg pályázatok felkutatását, az abban való közös részvételt, valamint projektek közös kidolgozását, amelyek megvalósításába a partner civil szervezeteket és települési önkormányzatokat, továbbá a megnyerhető gazdasági szereplőket is igyekeznek bevonni.

10 2 A Nevelők Háza : a felelős kiadásában havonta megjelenő Baranyai Civil Korzó elnevezésű közösségi lapban lehetőséget biztosít a megyei önkormányzat civil szerveztek érintő pályázatainak térítésmentes közlésére, segítséget nyújt a megyei önkormányzat által benyújtandó pályázatok megfelelő civil partnereinek felkutatásában. 3. Kölcsönös tájékoztatás, információáramlás A Szerződő Felek megegyeznek, hogy kölcsönösen tájékoztatják egymást az együttműködés területeit érintő információkról, rendezvényeikről, tanácskozásaikról. A Baranya Megyei Önkormányzat a honlapján megjelenési lehetőséget biztosít a Nevelők Háza e számára, az által szervezett programok, rendezvények minél szélesebb körű nyilvánossága biztosításának és népszerűsítésének érdekében. A Nevelők Háza a meglévő civil adatbázisát a megyei önkormányzat rendelkezésére bocsátja. III. IV. A Megyei Önkormányzat meglévő és jövőben kialakítandó nemzetközi kapcsolatai révén közvetítő szerepet vállal a Nevelők Háza valamint a külföldi civil érdekképviseleti szerveztek közötti partneri együttműködés kiépítésében. Egymás munkáját azáltal is segíteni kívánják, hogy a rendelkezésükre álló létesítményeket, eszközöket az erre vonatkozó előzetes igény és egyeztetés alapján a másik fél rendelkezésére bocsátják. A Nevelők Háza a megyei önkormányzat rendezvényein igény estén kulturális programot biztosít. V. Mindkét szervezet vezetője felkéri a hozzájuk tartozó intézményeket, illetve szervezeteket, hogy jelen megállapodás hatályosulását saját tevékenységi körükben is segítsék elő, és lehetőség szerint tegyenek meg mindent a tartalmas együttműködés megvalósítása érdekében. Jelen megállapodás a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének jóváhagyásával válik érvényessé. Pécs, március. dr. Kékes Ferenc a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Vincze Csilla Anna Nevelők Háza ügyvezető igazgatója Záradék: A fenti megállapodást a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a /2006. (III.16.) Kgy. határozatával jóváhagyta. Pécs, március... dr. Kékes Ferenc a közgyűlés elnöke

11 2. számú melléklet Helyzetelemzés a Baranya Megyei Önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolatáról A civil stratégia horizontális céljai az egyes ágazati feladatok hatékony ellátásának biztosítását irányozták elő. Az egyes ágazatokra vonatkozó helyzetelemzés bemutatja egyrészt a megyei önkormányzat részvételével alapított civil szervezetek tevékenységét, más civil szervezetekkel meglévő kapcsolatok alakulását, új együttműködések kialakulását, továbbá a megyei önkormányzat által fenntartott intézmények civil kapcsolatrendszerét. 1. Közoktatási ágazat A Baranya Megyei Önkormányzat a közoktatási feladatainak ellátása során továbbra is szorosan együttműködik a körzeti, térségi és országos fejlesztési feladatok megvalósítását pályázati úton támogató Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvánnyal. Az Önkormányzat és a Közalapítvány között az együttműködés a minőségi szakmai munka követelménye és az azonos érdekeltség alapján szerveződik. A pályázati célokra a Közgyűlés Oktatási, Kulturális, Ifjúság és Sport Bizottsága, valamint a Hivatal szakirodája javaslatot tesznek. Az önkormányzat delegáltjai, képviselői a kuratóriumi, illetve az ellenőrző bizottsági munkában aktívan részt vesznek. Az önkormányzat évente tárgyalja a Közalapítvány elmúlt évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolóját, valamint az ellenőrző bizottság jelentését. A Közalapítvány működésére fordítható (csökkenő) központi támogatást a Baranya Megyei Önkormányzat a kuratóriumi titkári feladatkörnek a hivatal szervezeti egységébe történő beépítésével kompenzálta december 15-től. A Közalapítvány 2004-ben kiemelt pályázati célként támogatta többek között a kötelező taneszköz-jegyzékben előírt, még hiányzó eszközök beszerzésének kiegészítését; az iskolai könyvtárak állomány-gyarapítását tanítást kiegészítő szoftverekkel; szakmai programok keretében a környezet és az egészségnevelési, a bűnmegelőzési- és a drog-prevenciós, a honismereti és a helytörténeti programok, valamint megyei és országos szakmai versenyek lebonyolítását; szakmai társulások tartalmi munkáját; társult önkormányzatok területéről tanköteleseket szállító iskolabusz vásárlását; az integrált oktatásra felkészülést. A pályázati kiírásra 225 pályázat érkezett, melyek közül 201 pályázat támogatását, összességében ezer forinttal hagyta jóvá a Közalapítvány Kuratóriuma. A támogatásokat, illetve a közalapítvány működését a kapott központi költségvetési forrásból ( ezer forint), valamint a Baranya Megyei Önkormányzat által nyújtott ezer forint összegű támogatásból biztosította. A Közalapítvány 2005-ben kiemelt pályázati célként támogatta az óvodák, az alap- és középfokú nevelési intézmény és ezek könyvtárai számára, a szakszolgálatok és szakmai szolgáltatók részére a tárgyi feltételek javítását; az alapszolgáltatások fejlesztését a kistérségekben; szakmai feladatok megvalósítását. A pályázati kiírásra 392 pályázat érkezett, melyek közül 310 pályázat támogatását, összességében ezer forinttal hagyta jóvá a Közalapítvány Kuratóriuma. A támogatásokat, illetve a közalapítvány működését a kapott központi költségvetési forrásból ( ezer forint), valamint a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott 500 ezer forint összegű támogatásból biztosította. A megyei önkormányzat több civil szervezettel alakított ki különböző színtű szakmai kapcsolatot. A Magyar Iparszövetség Oktatási Központ Alapítvány Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával, és a Baranya Megyei Önkormányzattal közösen nyertese a térségi integrált szakképző központok létesítésére kiírt EU-s pályázatnak. Kedvezményezett intézménye az Alapítvány József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskolája, a Központ Pécsi Tagiskolája. A PANNON-TISZK intézményirányító testületében, a konzorciumi szekcióban munkakapcsolatunk rendszeres, a szakképzési feladatok összehangolásában, valamint a pályázat megvalósítása során együttműködésünk folyamatos.

12 2 A Collegium Martineum Középiskolai Tehetséggondozó Kollégiummal (nem önkormányzati intézmény) a hátrányos helyzetű fiatalok Arany János Kollégiumi programjában működünk együtt. Egy osztálynyi 9. évfolyamos tanuló nevelését és oktatását, középiskolai tanulmányokra felkészítését biztosítjuk a BMÖ Nagy László Szakközépiskola intézményegységében Komlón. A második éve sikeres program keretében négy Pécs Megyei Jogú Város által fenntartott középiskolával is partneri együttműködést sikerült kialakítani. A program lehetőséget ad a hátrányos helyzetű tanulók esélynövelésére, képességfejlesztésére. Az integrációjukat és szocializációjukat segítő programok egyéni és társadalmi érdekeket egyaránt szolgálnak. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarával a középfokú szakképzés területén együttműködésünk kiterjed az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli képzésekre is. Tartalmi vonatkozásban a tanulószerződések nyilvántartása, a gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése és minősítése, a szintvizsgák és a szakmai gyakorlati záróvizsgák szervezése, a szakképzési szakértői feladatok ellátása az együttműködés fő területei. A jogszabályokban meghatározott feladatokon túl részt vesznek a Baranya Megyei Szakképzési Tanács és a Foglalkozási Paktum munkájában. Működtetik a Felnőttképzők Klubját. Rendszeresen értékelik és jutalmakkal ismerik el a szakképzésben kiemelkedő tevékenységet végző oktatókat, pedagógusokat, gazdasági szakembereket. A Baranya Megyei Önkormányzat, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával, a Baranya Megyei Agrárkamarával, a Baranya Megyei Munkaügyi Központtal és más gazdasági érdekvédelmi szervezetekkel együtt lát el közös szakképzési feladatokat, és képviseljük a megyei érdekeket a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságban. Egyeztetett vélemény alapján támogatjuk a decentralizált szakképzési alap pályázat megyei résztvevőit. A Baranya Megyei Gyógypedagógiai Szakmai Érdekvédelmi Társaság a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésével és oktatásával összefüggő ügyekben képviseli a tanulói, és az intézményi érdekeket. A megyei önkormányzat intézményeinek átszervezésével kapcsolatos tervezett döntéseit szakmai egyeztetés keretében véleményezték, fejtették ki álláspontjukat, és tettek javaslatot a további működtetésre. Az egyeztetés a tárgyaló felek számára hasznosítható tapasztalatokat eredményezett. A Baranya Megyei Szakképzési Tanács azzal a céllal alakult márciusában, hogy aktív szereplőként irányítója, egyben generálója legyen a megye középfokú szakképzésfejlesztési terve megvalósításának. A Tanács célja, hogy megyei szinten hozzájáruljon a hatékony foglalkoztatás érdekében a képzett szakemberek számának növeléséhez, a képzés színvonalának és szerkezetének javításához, a munkaerő-piaci igényekhez való jobb illeszkedéshez, valamint a gazdasági-társadalmi érdekek érvényre juttatásához a szakképzésben. A Tanács elfogadott Ügyrendje alapján folyamatosan működik, és eddigi tevékenységével igazolta, hogy hatékony szereplője a megye szakképzése fejlesztésének. A Baranya Megyei Önkormányzat 11 éve sikeres együttműködést valósít meg a British Councillal. Az Angol Tanári Információs és Módszertani Központ fontos szerepet töltött be az angol nyelvet tanító tanárok továbbképzésében, a felsőoktatási hallgatók tanulásának segítésében. Könyvtáruk és médiatáruk értékes szakanyagok használatát biztosítja az érdeklődőknek. A nemzetközi kapcsolatok kereteiben működő eredményes pedagógiai projektek a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központjának szakmai koordinációjával valósulnak meg. A Baranya megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények fontosnak tartják a civil szervezetekkel való együttműködést. A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja számos civil szervezetnek nyújt szakmai támogatást: előadások, tanácsadások, szolgáltatások szervezésével. Rendszeresen részt vesz a Baranya Megyei Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány, a Fogyatékos Gyermekek Közalapítványa és a Tempus Alapítvány pályázatain. Az oktatási intézmények civil szervezetekkel való együttműködése lehetőséget jelent a külső források bevonására, biztosítva ezáltal az intézmények hatékonyabb működését.

13 3 Széleskörű kapcsolatrendszert alakítottak ki többek között a helyi sportegyesületekkel, a Magyar Vöröskereszt helyi szervezeteivel, az ÉFOÉSZ Baranya Megyei Szervezetével, valamint a Baranya Megyei Gyógypedagógiai Szakmai Érdekvédelmi Társasággal. A Radnóti Miklós Szakközépiskola és a Nagy László Gimnázium a helyi német, horvát és cigány kisebbségi önkormányzatokkal működik együtt. 2. Ifjúsági ágazat A Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány a megyében lévő gyermek- és ifjúsági korosztály valós érdekeinek figyelembe vételével végzi a rábízott közfeladatokat. A szervezet különösen nagy erőfeszítéseket tesz a megyében megvalósuló ifjúsági programok támogatására: pénztámogatásaival, a szállásdíj-kedvezmény jellegű támogatásaival, gyermek- és ifjúsági üdültetés, táboroztatás szervezésével biztosítja az adott korosztály szabadidő eltöltéséhez szükséges feltételeket, segíti közösségi aktivitásukat, az érdekükben és értük cselekvők együttműködését. A Közalapítvány elmúlt két évben segítette a kezelésében lévő ifjúsági célú ingatlanok hasznosításával a gyermek- és ifjúsági üdültetést, táboroztatást; egyéni és csoportos kedvezményt, támogatást biztosított gyermekek és fiatalok számára, különös tekintettel a hátrányos helyzetűekre (pl. szállásdíjkedvezmények). Szakmai szolgáltatásokat nyújtott a gyermekek környezeti nevelése érdekében (pl. városismereti feladatlapok, színes, képes tájékoztatók, stb.). Szervezete és támogatta a gyermekek nevelését és oktatását, különös tekintettel - az egészségügyi intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyerekekre: Kórháziskola program és ennek keretében Regélő című újság, illetve Kórház-pedagógusok ének támogatásával, - erdei iskolai szakmai program működtetésével, a Mecseki Erdészet közreműködő segítségével. A Baranya Megyei Önkormányzat és a Közalapítvány között az együttműködés folyamatos: az önkormányzat delegáltjai, képviselői a kuratóriumi, illetve a felügyelő bizottsági munkában aktívan részt vesznek; a szervezet a szakbizottsági üléseken gyermek- és ifjúsági témakörök tárgyalásakor meghívottként jelen vannak. Az önkormányzat évente beszámoló formájában kap tájékoztatást a Közalapítvány elmúlt évi tevékenységéről, közhasznúsági jelentéséről. A Baranya Megyei Önkormányzat a Közalapítvány számára az alábbi cél szerinti támogatásokat nyújtotta: év Hátrányos helyzetű gyermekek üdültetéséhez hozzájárulás ezer forint Táborhelyek felújítása ezer forint Balatonfenyvesi tábor felújítása (tetőszerkezet) ezer forint Sikondai Erdei iskola infrastrukturális fejlesztése ezer forint Sikondai Természetbarátok Háza - külső lépcső felújítás ezer forint év Hátrányos helyzetű baranyai gyermekek üdültetésére ezer forint Táborok felújítása, a gyermeküdültetés feltételeinek biztosítására, javítására ezer forint A Közalapítvány a feladatok ellátását jelentős külső források (pályázati úton, egyéb támogató szervezetek, stb.) bevonásával biztosítja (kb ezer forint/év). A Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság a megyei önkormányzattal és a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött ellátási szerződések alapján gondoskodik a megyében élő gyermekek és fiatalok számára információs és tanácsadó szolgáltatások igénybevételi lehetőségéről; segíti a gyermek és ifjúsági szervezetek, öntevékeny csoportok megalakulását, működését; támogatja a gyermekek és fiatalok szabadidejének tartalmas eltöltése érdekében szervezett programokat, rendezvényeket. Mindezen szak- és

14 4 közfeladatokat szolgáltatások formájában nyújtja: ifjúsági tanácsadás, információs adattár és érdekegyeztető fórum működtetésével (Tetthely Ifjúsági Információs és Tanácsadó Hálózat), ifjúsági szakmai koordinációval, ifjúsági képzésszervezéssel, ifjúsági programszervezéssel, - táboroztatással. A Baranya Megyei Önkormányzat és a Kht. között az együttműködés napi kapcsolattartásban realizálódik, a Kht. képviselője a szakbizottsági ülések állandó meghívottjaként véleményezési jogkört gyakorol az ifjúságot érintő kérdésekben, a döntéselőkészítéseknél. Képviselőjük azokon a bizottsági üléseken vett részt, ahol az ifjúságot érintő előterjesztés szerepelt a tárgysorban. A Baranya Megyei Önkormányzat a székhely és irodahelyiség - közműköltségekkel együtt (víz, villany, fűtés) történő - térítésmentes használatán felül a Kht. számára éves működési támogatásként 2004-ben ezer forintot, 2005-ben ezer forintot biztosított; az ifjúsági feladatok hatékonyabb ellátására kiírt nemzetközi, hazai ifjúsági témájú pályázatokon való részvétel biztosítása érdekében 2004-ben 110 ezer forint önrészt, 2005-ben ezer forint önrészt adott át. A Baranya Megyei Önkormányzat márciusában megvásárolta a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítványtól a tulajdonrészét, így a Kht. 100 %-os tulajdonosává vált. A Kht. élére - pályázat útján március 1-től ügyvezető igazgatói feladatokkal Kárpáti Árpádot bízta meg. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 48/2005. (IV.28.) Kgy. határozatában döntött arról, hogy megbízza a Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaságot a megyei ifjúsági koncepciót megalapozó tanulmány közbeszerzési eljárás jogszabályi követelményeinek betartásával történő lebonyolításával és a megyei ifjúsági koncepció elkészítésével. A kutatás zárótanulmányát a Kht. az Aktív ifjúság Baranyában kistérségi fórumsorozat keretében a térségekben (Sásd, Dunaszekcső, Komló, Bükkösd, Pécs, Pécsvárad, Kémes, Siklós, Szigetvár helyszíneken) az érintettek képviselőivel közvetlenül is megismertette, és egyben véleményeztette. A fórumok lehetőséget adtak az ifjúság körében arra, hogy a helyi, szűkebb környezetben tapasztalható problémáikat elmondhassák, illetve a döntéshozók felé igényeiket megfogalmazzák. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 166/2005. (XII.15.) Kgy. határozatában döntött, a megyei ifjúságkutatáson alapuló - ifjúsági koncepciója elfogadásáról, valamint a koncepcióban megfogalmazott ifjúsági feladatok ellátásának szervezeti és pénzügyi kereteiről, az ifjúsági törvénnyel összhangban elkészítendő helyi cselekvési program szükségességéről, illetve a feladat-ellátás együttműködési lehetőségeinek hatékony kihasználásáról. A Kht. által működtetett Tett-Hely Ifjúsági Információs és Tanácsadó Hálózat végpontjai módosultak, illetve a hálózat bővült: megszűnt a Vajszlón kialakított végpont, helyette decemberétől Kémesre került az ellátás központja. Új szervezeti egységként csatlakozott a Hálózathoz az Apáczai Nevelési Központ Közösségi Háza (Régi kertváros), illetve a Komló Közösségek Háza. A Baranyai Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum célja, hogy a gyermek és ifjúsági korosztályért dolgozó különféle szervezetek számára rendszeres érdekegyeztetési és együttműködési lehetőséget teremtsen. A megyei önkormányzat a gyermek- és ifjúsági korosztályt érintő döntések meghozatalakor minden esetben figyelembe veszi a Fórum álláspontját, melyet a szervezet javaslat, ajánlás, vélemény, vagy megállapodás formájában tesz meg. A Fórum képviselője a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjról szóló döntéselőkészítő munkaértekezletek állandó meghívottja, véleményezési és javaslattevő jogkörét gyakorolja. A megyei ifjúsági koncepció elkészítésében is tevékenyen részt vett, érdemi munkával segítette a szakanyag elkészítését. A Fórum regisztrált tagjainak, szervezeteinek száma évben és évben is 25. A Fórum évben 6, évben 4 ülést tartott. A Baranya Megyei Önkormányzat és a Fórum közötti együttműködés az elmúlt két évben jónak értékelhető A Fórumba történő delegálás mindkét oldalról áttekintést igényel.

15 5 Felvetődik az újonnan létrejött többcélú kistérségi társulások képviseletének szükségessége a szervezetben, esetleg a fórum összetételének, létszámának a megváltoztatása. A Baranya Megyei Önkormányzat a évi költségvetésében a speciális célú támogatások keretében az Ormánsági Ifjúságsegítő Szolgálat (Kémes) részére 400 ezer forint anyagi segítséget nyújtott (egyrészt működési kiadásaik fedezetére, másrészt pályázati önrészük biztosításhoz). A szervezet a hátrányos helyzetű ormánsági kistérség ifjúsági feladatait látja el év decemberében a Kht. együttműködési megállapodást kötött a Szolgálattal, így annak információs végpontjaként működik tovább. A Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda a régió legmagasabb szintű ifjúságpolitikai szereplője. Feladatellátásának középpontjában azonos hangsúllyal van jelen a hálózati szintű fejlesztés és képzés az ifjúsági intézményrendszer szereplői számára, és az ezt a folyamatot támogató pályázatkezelés külön kiemelve a Regionális Ifjúsági Tanács kiírásait. A Baranya Megyei Önkormányzat, elsődlegesen a megyei ifjúsági feladatokat ellátó Kht-n keresztül működik együtt az Irodával: ifjúsági helyzetelemzés, koncepció, illetve pályázati lehetőségek kihasználásának formájában. 3. Sport ágazat A Baranya Megyei Önkormányzat kötelező, valamint az önként vállalt megyei testnevelési és sportszervezési feladatainak ellátását 2004-ben tekintette át. Prioritásként kezelte a civil szervezetek ezúton történő társadalmi szerepvállalásának erősítését is, mert velük együttműködve a sport sokszínű tevékenységrendszere a polgárokhoz közelebb, közvetlen érdekérvényesítő módon valósulhat meg. A vizsgálat eredményeként a 117/2004. (IX.16.) Kgy. határozatában úgy döntött, hogy a megye testnevelési és sportszervezési feladatainak ellátását átszervezi. A sportfeladatainak nagy részét átadja a vele napi operatív kapcsolatban álló civil sportszervezeteknek. Nevezetesen a 20 megyei sportági, illetve a megyei szabadidősport és természetbarát szakszövetséget magába tömörítő, a tagszervezetek érdekképviseleti, -érvényesítő és szolgáltató szervezetnek a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetségének, illetve az 5 városi diáksport bizottságot és közel 160 iskolai sportkört átfogó, velük szorosan együttműködő, az iskoláskorú gyermekek diákolimpiai versenyrendszerét működtető szervezetnek a Baranya Megyei Diáksport Tanácsnak. A megyei önkormányzat a feladatok elosztásakor - a sportszervezetekkel egyeztetve figyelembe vette az élsport és versenysport, illetve ezen túlmenően a szabadidő-, a tömeg- és diáksport, és a fogyatékkal élő emberek sportjának sajátos szempontjait, érdekeit, valamint támogatottságuk szükségességét. Szem előtt tartotta a szakterülethez kapcsolódó igazgatási kötelezettségeit, a feladatok ellátásához nélkülözhetetlen feltételrendszer megteremtését és a működés zavartalan biztosítását. A feladatok átszervezésére, azok részbeni átadására megállapodott a sportszervezetekkel: feladat-ellátási szerződés keretében rögzítette a megyei önkormányzat és a vele szerződő felek vállalásait, kötelezettségeit. A szerződés a 135/2005.(XI.18.) Kgy. határozat elfogadásával, január 1-jével lépett hatályba. A megyei önkormányzat vállalásában tudomásul vette, hogy adott feladatokról továbbra is köteles gondoskodni, de ezen túlmenően, mint támogató szervezet, közvetlen és közvetett anyagi támogatással vállalt szerepet a sportfinanszírozás többcsatornás rendszerében. Kialakította a sportszervezetek munkafeltételeihez szükséges helyiségeket (2.500 ezer forint). Gondoskodott azok infrastruktúrájának kialakításáról és rendelkezésre bocsátásáról. A helyiség közműköltségeit finanszírozta, valamint a tárgyalótermek térítésmentes - igény szerinti használatát biztosította (7.800 ezer forint/év). A megyei sportszervezetek számára az Orfűi Sporttábor (1700 vendégéjszakás) térítésmentes igénybevételének költségei (2.900 ezer forint) finanszírozta.

16 6 A megyei önkormányzat évben közvetlen módon a sportszervezetek működési költségeihez a Szövetség esetében ezer forinttal, a Tanács esetében ezer forinttal járult hozzá. Az ún. élősport támogatása címén ezer forintot biztosított a sportszervezetek közvetlen sporttevékenységeihez. Ezen felül a Szövetség részére a megyei sportévkönyv kiadásához ezer forint, a Tanács részére a Megyei Sport- és Diáksport Nap rendezési költségeihez 400 ezer forint támogatást nyújtott. A megyei önkormányzat a szerződésben vállalt feladatainak teljesítése mellett a feladatátadás, -átvétel folyamatában együttműködő félként segítette és folyamatosan figyelemmel kísérte a sportszervetek munkáját. A szakterületet érintő döntés-előkészítésbe minden esetben bevonta a szervezeteket: egyeztetett velük, igényeiket és javaslataikat igyekezett figyelembe venni. A sporttal kapcsolatos kérdések tárgyalása során számukra tanácskozási jogú részvételt biztosított. Az önkormányzat tisztségviselői és a hivatal munkatársai részt vettek a szervezetek közgyűlésén és sportrendezvényein, ezáltal közvetlen betekintést nyertek a szervezeti életükbe, illetve tevékenységi rendszerükbe. A Hivatal szakirodájának munkatársai minden esetben részt vettek azokon a rendezvényeken, fórumokon, amelyekre meghívást kaptak. Az önkormányzat és a sportszervezetek munkatársai között a munkakapcsolat megfelelő. A Fogyatékkal Élők Baranya Megyei Sportszövetsége a fogyatékkal élők sportját képviselő megyei ernyőszervezet, mely civil sportszervezet létrehozásában is aktívan (szakmai és pénzügyi oldalról is) közreműködött a megyei önkormányzat. Azonosult kitűzött feladataikkal, azzal, hogy minél több fogyatékkal élő embert tudjanak bevonni a rendszeres sportolásba, ezzel is új célt, elfoglaltságot adva nekik. A megyei önkormányzat lehetőségéhez mérten évről évre nagyobb anyagi támogatást biztosított program- és tevékenységrendszerükhöz (2003-ban ezer forint, 2004-ben 1.300ezer forint, ben ezer forint), valamint - a megyei sportfeladatok ellátására létrejött szerződésben foglaltak szerint - segítő sportszervezeteket vont be munkájuk megkönnyítése érdekében. (Például a FOBMSZ pénzügyi, gazdasági feladatait a BMSSZ látja el.) Minden esetben függetlenül attól, hogy írásos megállapodása nincs a szervezettel bevonta/bevonja a szakterületet érintő döntés-előkészítésbe, a sporttal kapcsolatos kérdések tárgyalása során tanácskozási jogú részvételt biztosított/biztosít a sportszervezet képviselőjének. A MTA Pécsi Területi Bizottsága Biológiai Tudományok Szakbizottsága Sporttudományi Munkabizottsággal való együttműködés új keletű, novemberére datálódik a kapcsolatkialakítás. A Sporttudományi Munkabizottság feladata a régió sportéletét, tevékenységét meghatározó szakemberek, szervezetek bevonásával az elmélet (sporttudomány) és a gyakorlat (sporttevékenység) kapcsolatának erősítése, terjesztése, ezáltal a sportterület tudományos, szakmai alapokra helyezése. Az együttműködés a sporttörvény által a megyei önkormányzatok számára előírt kötelezettségnek, a mozgásgazdag életmóddal kapcsolatos sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében való közreműködés keretében realizálódhat. 4. Kulturális ágazat A Baranya Megyei Önkormányzat továbbra is részt vesz a Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, a Jelenkor Kht., valamint a Baranyai Alkotótelepek Kht. munkájában, pénzügyileg is jelentősebb összeggel támogatva tevékenységüket. A megyei önkormányzat tagja a Dél-dunántúli Regionális Kulturális Tanácsnak, amelynek tevékenysége az elmúlt hónapokban megkérdőjeleződött a regionális hatáskörű kulturális irodák, illetve a szakminisztérium által életre hívott régiós kulturális tanács megalakulásával. A civil kulturális szervezetek megalakulása már az 1980-as években megkezdődött, számuk az 1990-es években rohamosan nőtt. A folyamat, ha nem is olyan intenzíven, napjainkban is tart. Hatékonyságuk az elmúlt két-három évben erőteljesebbé vált. A Baranya Megyei Önkormányzat velük való kapcsolata több oldalról is megközelíthető. Mindennapinak továbbra sem tekinthető, a települési és kistérségi hatáskörrel rendelkező civil kulturális

17 7 szervezetekkel inkább alkalomszerű. Munkájukról egy-egy rendezvényük kapcsán értesülünk, pénzügyi támogatási kéréseiknek viszont megfelelő szakmai értékelés alapján, az elnöki keretből, a szakbizottság éves keretéből elsősorban pályázati formában és a nagyrendezvényi alapból elszámolási kötelezettséggel igyekszünk megfelelni. A megyei hatókörű civil kulturális szervezetekkel szakmai együttműködésünk rendszeres. Fontos kiemelni, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat kötelező és önként vállalt kulturális feladatait a fenntartásában működő közgyűjteményi, közművelődési és művészeti intézményein keresztül látja el. A megyei intézmények szakmai kapcsolata a települési és kistérségi szintű kulturális civil szervezetekkel jól szervezett. A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ számos civil szervezettel működik együtt. A Diskurzus című folyóiratban önálló Civil oldalban a civil szféra eseményeit, híreit közöli, valamint bemutatkozási lehetőséget biztosít a civil szervezetek számára. Az intézmény az aktuális pályázatok kivonatát elhelyezi honlapján, a A pályázati naptár nemcsak az intézmények és önkormányzatok által beadható pályázati listát tartalmazza, hanem a civil szervezetekét is. Igény szerint szaktanácsadással segíti az egyes pályázatok elkészítését. Az intézmény a honlapján közzé teszi a megyei és a beérkezett regionális programokat köztük számos civil szervezet által tervezett rendezvényt is. Igény alapján honlapján bemutatkozási lehetőséget biztosít civil szervezeteknek, közzéteszi elérhetőségüket. Az amatőr művészeti területen már számos civil egyesület tevékenykedik. Az egyesületként bejegyzett és nem bejegyzett hagyományőrző és folklór egyesületek, csoportok az intézmény nagyrendezvényein, fesztiváljain kapnak bemutatkozási lehetőséget, valamint más intézmények rendezvényeihez ajánlják, ezzel is menedzselik őket. Az amatőr képzőművészeti terület továbbfejlesztése érdekében rendszeresen segíti Baranya művésztelepeinek (Bicsérdi Alkotótelep, Medgyessy Ferenc Képzőművészeti Műhely, Ormánsági Nemzetközi Festő és Faszobrász Alkotótelep, Hét Határ ) munkáját. A baranyai kézműves egyesületekkel - Kézművesek Baranyai e, Orrfűi Kézműves, Kaptár, (Magyarlukafa), Nagypalli Fonó, korábban a Pellérdi Kézműves, Altinum, (Mohács), - szoros kapcsolatot tart fenn az intézmény. Az egyesületeket illetve tagjaikat fesztiválokra, megyei rendezvényekre, más szervezetek programjaira rendszeresen meghívják és ajánlják. A Baranyai Mediterrán Ősz évi programsorozatában az újonnan csatlakozó települések rendezői között civil szervezetek is megjelentek, (Bükkösdi Közösségfejlesztő, Dunaszekcsőért Alapítvány, Szigetvári Kultúr-és Zöld Zóna ) Igény szerint biztosítják a helyi programokhoz a szükséges technikai eszközöket (hangosítás, színpad stb.), a kézműves vásárokhoz az egységes sátrakat. Szervezik és ajánlják a néptánc együtteseket, egyesületeket, zenekarokat, nemzetiségi egyesületek amatőr művészeti csoportjait. A Központ szakmai fórumok, konferenciák közös szervezése 2004-ben a Baranya Kulturális Öröksége, 2005-ben a Civil partnerség a területfejlesztésben című konferenciát a Baranyai Emberekért Szövetséggel együttműködve szervezete. Az elmúlt évben a Baranyai Hagyományok Napján közel 25 civil egyesület vett részt a konferencián, és mutatkozott be a programban. A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ a kezdetektől fogva közösen rendezi a Határon Túli Magyarok Fesztiválját a Határokon Túli Magyarságért Alapítvánnyal. A közös szervező munka a fesztiválok előkészítésétől a lebonyolításáig tart, illetve a kialakult kapcsolatok is közösek a határon túli civil kulturális és művészeti egyesületekkel. A Megyei Kulturális Központ székhelyén működik a Baranya Honismereti, a Baranya Megyei Falusi Turizmus Szövetség, a Mecsek, és a Pécs-Baranyai Kulturális Szövetség. Szakmai tanácsadással és kedvezményes infrastruktúrával segíti a Kaptár Közművelődési et, az újra megalakult Baranyai Megyei Népfőiskolai et, és a Diabétesz Baráti Társaságot.

18 8 A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ segíti a régiós szintű civil kulturális szervezeteket is, így a Dél-dunántúli Regionális Kulturális Tanács és a Regionális Közkincs Bizottság munkáját is. A Csorba Győző Megyei Könyvtár részt vesz az országos szakmai együttműködési és érdekvédelmi szervezetek munkájában. Saját tevékenysége kiszélesítése, külső források bevonása céljából több önálló alapítványt létrehozásában részt vette (Pro Pannónia Alapítvány, Pécsi Hangtár, Könyvvel Anyanyelvünkért Alapítvány, Idővonat Olvasótábor Alapítvány). Az intézmény speciális könyvtári szolgáltatásokat nyújt civil szervezeteken keresztül: - vakok és gyengénlátók könyvtári ellátásának megszervezése (Vakok és Gyengénlátók Országos ének Baranya Megyei Szervezete, Világ Világossága Alapítvány, Kerek Világ Alapítvány); - helyismereti gyűjtemény kutatása és szolgáltatásai területén, kisebbségkutató szoba kialakítása (Lenau, Cigány Kulturális és Közművelődési ). A szolgáltatásokat igénybe vevő honismereti szakkörökkel és várbaráti körökkel több alkalommal rendeztek közös konferenciát. Rendezvények szervezése során is együttműködik a civil szervezetekkel. A októberi idősek hónapja alkalmából számos nyugdíjas klub és szervezet számára szervezett különféle programokat. A Művészetek Háza három civil szervezetnek ad otthont: a Kőszobrász nek, a Liszt Ferenc Társaságnak és az Izrael Pécsi Baráti Körének. Az intézmény számos civil szervezettel áll eseti kapcsolatban művészeti programok megszervezése és befogadása terén. Nyilvántartja és figyelemmel kíséri a megyében működő művészeti csoportokat, művészeti programjaikról és a pályázati lehetőségekről folyamatosan tájékoztatják a szervezeteket. A Baranya Megyei Levéltár hosszú ideje működik együtt Siklósi, Pécsváradi, és Szigetvári Vár- és Múzeumbaráti Körrel előadások, konferenciák tartása szervezése, kiadványok megjelentetése területén ben a Baranyai Honismereti szervezésében Pécsett megrendezett Országos Honismereti Akadémia sikeres megrendezésében kiemelt szerepet vállalt. A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága szakalkalmazottai számos civil szervezet kuratóriumában, elnökségében töltenek be fontos, szakmai szempontból jelentős pozíciót (Alapítvány a pécsi ókeresztény sírkamrák megmentésére, Dómmúzeum Alapítvány, Középkori Egyetem Alapítvány, Pécs Története Alapítvány, DeForma Alapítvány). Az intézmény szakmai segítséget, támogatást nyújt civil szervezetek szakmai programjainak megvalósításához, kivitelezéséhez (Tájak Korok Múzeumok, Dunaszekcső Múltjáért Alapítvány, Kaptár Kézműves ). Helyet biztosít civil szervezetek szakmai programjainak megvalósításához. 5. Szociális ágazat Baranya Megyei Szociálpolitikai Kerekasztal: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított évi III. törvény értelmében a megyei önkormányzat helyi szociálpolitikai kerekasztalt hozott létre. A kerekasztal alapvető feladata a Baranya Megyei Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció, illetve a Gyermekvédelmi Koncepció végrehajtásának értékelése, felülvizsgálatuknak előkészítése; közös, a végrehajtást segítő szakmai programok, pályázati partnerségek kialakítása, és a folyamatos szakmai párbeszéd. A Baranya Megyei Szociálpolitikai Kerekasztal delegált tagja többek között a Szociális Igazgatók Magyarországi e (SZIME) Baranya Megyei Tagozata, a Baranya Megyei

19 9 Civil Szociális Kerekasztal, a Baranya Megyei Civil Gyermek, Ifjúság és Sport Kerekasztal, és a Drogellenes Munkacsoport képviselője. A Bólyi Egészségügyi Gyermekotthon Lakóiért Alapítvánnyal továbbra is sikeresen működik együtt a megyei önkormányzat. A Bólyi Fogyatékos Személyek Otthona mellett működő Alapítvány tulajdonában lévő (lakóotthont, foglalkoztató házat, gazdasági épületet és kertet tartalmazó) ingatlant még 2003-ban térítésmentesen vette bérbe az önkormányzat. Az alapítvány a szerződés értelmében az ingatlan bérbeadásával a megyei önkormányzat kötelező feladatellátását sikeresen támogatja. A Baranya Megyei Önkormányzat a Támasz Alapítvánnyal közösen pályázatot nyújtott be a HEFOP/ intézkedéshez kapcsolódó A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése kiírásra hajléktalanok nappali intézményének közös kialakítása érdekében. A megyei önkormányzat és a Támasz Alapítvány Megállapodást, illetve Konzorciumi Együttműködési Megállapodást kötött, amelyben a felek rögzítették a pályázat benyújtásával, illetve a program végrehajtásával kapcsolatos kötelezettségeiket. A pályázati program teljes költségvetése: Ft. Az elnyert támogatási összeg: Ft. A Baranya Megyei Önkormányzat pályázati önrésze: Ft (A Belügyminisztériumtól - ígérvény formájában Ft-ot nyertünk pályázati önerő támogatásként.) A támogatási összeg igénybevételére, a támogatási szerződés megkötésére még nem került sor. Az Irányító Hatósággal való finanszírozási szerződés megkötésének feltétele a jogerős építési engedély megléte. A Baranya Megyei Önkormányzat ez idáig e feltételt nem tudta teljesíteni, miután az építési helyszín (Pécs, Dugonics u. 26.) szomszédságában lakó tulajdonosok fellebbezéssel éltek az építési engedély határozat ellen. A vázolt vis maior helyzet miatt a finanszírozási szerződés megkötése és a program megkezdésének ideje bizonytalanná vált. Az INDIT Közalapítvány továbbra is hatékonyan folytatja tevékenységét a szenvedélybeteg ellátás területén, melyhez a megyei önkormányzat évenként pénzügyi támogatással járul hozzá. A közalapítvány intézményrendszere 2005-ben tovább bővült az országosan egyedülálló FÜGE Drogprevenciós Központ megnyitásával. A megyei önkormányzat által fenntartott szociális intézmények szoros kapcsolatot tartanak fenn az őket támogató alapítványokkal. A Baranya Megyei Önkormányzat mecsekjánosi Időskorúak Otthonában élőknek jelentős anyagi támogatást nyújt az Ózon Alapítvány. A mozsgói Fogyatákos Személyek Otthonában élő értelmileg akadályozott emberek ápolását, gondozását, ellátási színvonalának javítását segíti elő a Fogyatékos Személyek Közhasznú Alapítványa (Mozsgó). A Bólyi Egészségügyi Gyermekotthon Lakóiért Alapítvány célja a gondozottak életkörülményeinek javítása, ápolása, gondozásuk, képzésük, foglalkoztatásuk támogatása. A Boróka Otthon ellátottainak életét segíti a Boróka Alapítvány, amely minden évben jelentős összeggel segíti az ellátottak üdülését és kirándulását. Az intézmények többsége együttműködik a Szigetvári Magyar Kolping Szövetség Támogató szolgálattal, a Magyar Vöröskereszt helyi szervezeteivel, a Magyar Speciális Olimpiai Szövetséggel, valamint a fogyatékos személyek érdekvédelmét segítő országos és helyi szervezetekkel. A Kastélypark Módszertani Otthon jó munkakapcsolatot alakított ki a Falugondnokok Baranya Megyei ével. Több sikeres pályázat megvalósításában működik együtt civil szervezetekkel (MIOK a hátrányos helyzetű emberekért Alapítvány, ÉFOÉSZ, Baranya Megyei Önkormányzat Narkomán Fiatalokat Gyógyító- Foglalkoztató Közalapítványa).

20 10 6. Gyermekvédelmi ágazat A megyei önkormányzat a feladatellátás megosztása érdekében továbbra is él annak lehetőségével, hogy együttműködjön olyan civil szervezetekkel, amelyek vállalják a gyermekvédelmi szakellátás feladatainak ellátását. A korábban kialakult együttműködő civil szervezetek körében változás történt. A Szolgáló Szeretet Alapítvány által működtetett lakásotthon működési engedélyét a Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal visszavonta. Ezért a Pécs Bencze J. u. 2.sz.alatti telephelyen férőhelyek igénybevétele megszűnt. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pécsi Területi Szervezete különleges ellátást igénylő gyermekek elhelyezését biztosító, 10 férőhelyes lakásotthont működtet. Ezzel a civil szervezet a pécsi illetékességű, fogyatékkal élő gyermekek gondozási helyének megoldását segíti a megyei önkormányzat számára. A Szervezet tervei között szerepel egy újabb 10 fős csoport működtetésének kialakítása. A Faág Baráti Kör jelenlegi és volt állami gondoskodásban részesülő fiatalok elsősorban roma származásúak számára nyújt komplex segítő programokat. Az egyesület modell intézményként működtet tanodát tantárgyi felkészítő foglalkozásokra, érettségi- és felvételi előkészítő programokra, valamint a munkaerő piacon kamatoztatható tudáshoz való hozzájutás segítésére. A megyei gyermekvédelmi intézménnyel a célcsoportot érintő projektek, szakemberek számára akkreditált képzések, szakmai fórumok szervezésében működnek együtt. A megyei önkormányzat kötelező feladata a gyermekek állapotához igazodó speciális ellátás biztosítása ben a Bezerédj Kastélyterápia Alapítvány Szedresen pszichoaktív szerekkel küzdő gyerekek ellátását végző speciális gyermekotthont hozott létre. A megyei önkormányzat ellátási szerződést kötött az alapítvánnyal 6 férőhely igénybevételére. Ezzel olyan gyermekek ellátás oldódott meg, akik számára a megyei ellátó rendszer nem rendelkezett megfelelő gondozási hellyel. Külön ki kell emelni annak jelentőségét, hogy az alapítvány által működtetett lakásokban regionális szinten biztosítja a feladatellátást. Ezzel megindult a regionális együttműködés a szociális és gyermekvédelmi szakellátás területén a megyei önkormányzatok számára kötelező feladatok ellátásában. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központnak számos gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet folytató egyesülettel, alapítvánnyal és szövetséggel van élő kapcsolata. A gyermekek részt vesznek a civil szervezetek által szervezett programokon. Számos Alapítvány nyújt anyagi és tárgyi segítséget az intézményben nevelkedő gyermekek számára. A LAKMUSZ program megvalósításában sikeresen működik együtt a MIOK a hátrányos helyzetű emberekért Alapítvánnyal. 7. Egészségügyi ágazat A Baranya Megyei Önkormányzat egészségügyi ágazatot érintő, szakellátási kötelezettségét a fenntartásában működő két kórházon keresztül biztosítja. A közgyűlés 78/2001.(V. 22.)Kgy határozatával a Baranya Megyei Kórház működési körébe tartozó bőrgyógyászati szakellátásából 20óra/hét szakrendelési órát a Holt-tenger KFT részére(10 évre), A 86/2001(VI. 27.) Kgy határozatával a Sásdi Tüdőgondozó Intézet tevékenységét a Schreiner és Társa Bt részére (10 évre), a 114/2003.(VI. 26.)Kgy.határozatával ugyancsak a Baranya Megyei Kórház kötelező feladatát képező vibráció-fiziotherápia, fül-orr-gégészeti szakrendelés működtetését (10 évre)a Foglalkozás-egészségügyi KHT részére (10 évre) a 159/2004.(XI. 18.) Kgy. határozatával a Baranya Megyei Kórház gyógyszertári tevékenységének végzését ( 15 évre) a HOSTINVEST Rt. részére, feladat- ellátási szerződéssel átadott.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodás elfogadására a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetével

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL A Fővárosi Bíróság 55. szám alatt nyilvántartásba vette a Magyar Diáksport Szövetséget az 1997.évi CLVI.tv.22. /3 / bekezdése alapján 1998. január 1-től kiemelkedően

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁRCIUS 19-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁRCIUS 19-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁRCIUS 19-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 419-2/2009. MELLÉKLETEK: - DB TÁRGY: A települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről megyei szakvélemény

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója Bevezető Magyarország Kormánya stratégiai célként fogalmazta meg az önkormányzatok és a civil szervezetek együttműködésének erősítését. Az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Döntés Zirc város részvételéről a Szociális és Munkaügyi Minisztérium helyi önkormányzatok gyermek

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2011. április 7-i ülésére

2011. április 7-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésére Tárgy: Pályázati felhívás a dombóvári kisebbségi önkormányzatok részére elkülönített támogatási

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 936/2009. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Előterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. március 30-i ülésére. Tisztelt Bizottság!

Előterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. március 30-i ülésére. Tisztelt Bizottság! Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fõosztály 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel:72/ 533-800 Ügyiratszám:07-7/182-6/2011. Üi.: Dr.Takácsné Jászberényi Katalin Tárgy: Dél-Dunántúli Önkormányzati

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben.

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám. 125/2007. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 26181/2016. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Ifjúsági Koncepciója. Feladatterv 2005-2010.

A Baranya Megyei Önkormányzat Ifjúsági Koncepciója. Feladatterv 2005-2010. I. Megyei szintű feladatok A Baranya Megyei Önkormányzat Ifjúsági Koncepciója Feladatterv 2005-2010. 5. számú melléklet Az ifjúsági feladatok elsősorban az ágazati intézményrendszer feladatellátása részeként,

Részletesebben

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodás. 1 db Határozati javaslat

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodás. 1 db Határozati javaslat Előterjesztő: Polgármester Iktatószám: 8476-23/2011. Tárgy: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodás Melléklet: 1 db Határozati javaslat Készítette: Szociális, Családvédelmi

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24.

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24. Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, 2016. június 24. Előterjesztő: Társulás Elnöke Előkészítő: Munkaszervezet Hatósági

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA Ügyiratszám: szoc-8266-1/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány által benyújtani kívánt a "Társadalmi szerepvállalás erősítése a

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET:

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP-3.1.4.- 12/2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Lét Teljessége Egyesület 2011. január 01-jétől 2011. december 31-éig folytatott tevékenységéről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Alkalmazott könyvelés: egyszeres könyvvitel. Az Egyesület

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 20-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 20-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG IKTATÓSZÁM: 07-7/12-10/2013. TÁRGY: AZ EGYESÍTETT EGÉSZSÉG- ÜGYI INTÉZMÉNYEK IGAZGA- TÓSÁGA TÁMOP 6.1.2-13/1. PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉ- TELE MELLÉKLET: 1 DB E LŐTERJESZT É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani oktatási és Kulturális

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Lét Teljessége Egyesület 2010. január 01-jétől 2010. december 31-éig folytatott tevékenységéről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Alkalmazott könyvelés: egyszeres könyvvitel. Az Egyesület

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT könyvéből. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési Al 1. A Közgyűlés tudomásul veszi a Polgármester tájékoztatóját, hogy az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Pápai Szakképzés-Szervezési Társulás tevékenységéről, az elnyert pályázatok megvalósításáról

Tárgy: Beszámoló a Pápai Szakképzés-Szervezési Társulás tevékenységéről, az elnyert pályázatok megvalósításáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 34. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2009. április 1-jei ülésére Tárgy: Beszámoló a Pápai Szakképzés-Szervezési

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON A SOPRON TISZK A szak- és felnôttképzés struktúrájának, szervezésének és irányításának átalakítása a Sopron-Fertôd Kistérség területén Térségi Integrált Szakképzô Központ keretében TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0025

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Rendelet hatálya kiterjed Tápiószecső nagyközség közigazgatási

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/1102-9/2011. TÁRGY: HELYI ÉS TÉRSÉGI TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA MELLÉKLET:

IKTATÓSZÁM: 08-8/1102-9/2011. TÁRGY: HELYI ÉS TÉRSÉGI TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: IKTATÓSZÁM: 08-8/1102-9/2011. TÁRGY: HELYI ÉS TÉRSÉGI TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: E LŐTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/1999. (VII.1.) számú. R e n d e l e t e

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/1999. (VII.1.) számú. R e n d e l e t e Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.1.) számú R e n d e l e t e A helyi közművelődésről. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 979-2/2007. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat./2007.(.) Kgy. rendelete, a Baranya

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- Testület!

Tisztelt Képviselő- Testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Beszámoló a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság 2011. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 10.880/2009.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

EFOP ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA

EFOP ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA EFOP-1.3.8-17 ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA PÁLYÁZAT CÉLJA: A fiatalok számára a középiskolai tanulmányokat követően minimum fél év, maximum egy év tapasztalatgyűjtés, önkéntességen és társadalmi szolgálaton

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére [Ide írhatja a szöveget] PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu 141. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1.

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 42/2004.(V.26.) rendelete az Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése

KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 2 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 3 3. KIMUTATÁS

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉRE E LŐTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2016. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉRE 8. IKTATÓSZÁM: 35-6/2016. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Javaslat Együttműködési Megállapodás megkötésére a Fejér Megyei Önkormányzat, az ALBENSIS

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

2012. évi közhasznúsági jelentése

2012. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2012. évi közhasznúsági jelentése 1 TARTALOM Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 3 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 4

Részletesebben

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai Kisújszállás Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának Szervezeti és Működési Szabályzata Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 113/2016. (IV. 28.) számú önkormányzati határozatával

Részletesebben

Tárgy: Döntés az Orfűi Sporttábor térítésmentes biztosításáról utánpótláskorú sportolók számára

Tárgy: Döntés az Orfűi Sporttábor térítésmentes biztosításáról utánpótláskorú sportolók számára Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 711-5/2008. Melléklet: 1 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

A Regionális KÖZKINCS Bizottságok megalakításának és működésének tapasztalatai

A Regionális KÖZKINCS Bizottságok megalakításának és működésének tapasztalatai A regionális KÖZKINCS Bizottságok 157 A Regionális KÖZKINCS Bizottságok megalakításának és működésének tapasztalatai A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM) 2004-ben kidolgozta a Közkincs-programot.

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 18-i ülése 18. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 18-i ülése 18. sz. napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. szeptember 18-i ülése 18. sz. napirendi pontja Javaslat közoktatási feladatellátási megállapodások megkötésére Előadó: dr. Puskás Imre,

Részletesebben

Döntés a Polgármesteri Konzultációs Fórum létrehozásáról

Döntés a Polgármesteri Konzultációs Fórum létrehozásáról Az előterjesztés száma: 58/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. március 30. napján 18-órakor megtartandó ülésére Döntés a Polgármesteri

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS Neumayer Éva http://www.ofi.hu/sh45 A Zöld Óvoda céljai Fenntarthatóságra nevelés Környezettudatos szemlélet kialakítása Egészséges életmód Természettel való kapcsolat

Részletesebben

A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban

A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban Csizmazia Sándorné szakmai vezető TÁMOP 3.2.2.Dél-dunántúli RHK Garay János Általános Iskola és AMI Záró konferencia a Dél-dunántúli

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 137 MELLÉKLET: 2 db. TÁRGY: Javaslat együttműködési megállapodás jóváhagyására Bátaszék Város Önkormányzatával E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Pályázat kiírása az oktatás minőségének fejlesztésére

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Pályázat kiírása az oktatás minőségének fejlesztésére Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Pályázat kiírása

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodások elfogadására a megyében működő fogyatékosok érdekvédelmi

Részletesebben

Pályázat benyújtása a Kultúra Magyar Városa cím elnyerésére. Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály

Pályázat benyújtása a Kultúra Magyar Városa cím elnyerésére. Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE Kvo.: 31.402/2007 Pályázat benyújtása a Kultúra Magyar Városa 2008. cím elnyerésére Összeállította: Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály

Részletesebben

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében TÁMOP-5.5.1.A-10/1-2010-0011 Horizontális célkitűzések megvalósítását elősegítő helyi közösségi kezdeményezések, programok támogatása A projekt

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 609-12/2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális

Részletesebben

A Balaton Fejlesztési Tanács évi munkaterve

A Balaton Fejlesztési Tanács évi munkaterve A Balaton Fejlesztési Tanács 2016. évi munkaterve A Balaton Fejlesztési Tanács célja, hogy a Balaton gazdájaként egy közösen elfogadott fejlesztési program mentén ösztönözze; és külső források, szaktudás

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Szigetiné Mészáros Zsuzsanna

Szentes Város Polgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Szigetiné Mészáros Zsuzsanna Szentes Város Polgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Szigetiné Mészáros Zsuzsanna Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének Székhelyén Tárgy: Dél-Alföldi Turisztikai Klaszterbe

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2001 Budapest, 2002. május 2 1. A szervezet alapadatai: Elnevezés: Bejegyzett nevén: Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány Ma-holnap

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP

Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP-4.1.5-16 A Felhívás indokoltsága és célja A spontán társadalmi folyamatok, az új köznevelési és nemzetiségi törvény szabályozása

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. KEOP-3.3.0. sz. pályázat keretében A Tarjáni Gyermektábor

Részletesebben

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el:

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el: Szarvas Város Ifjúsági Cselekvési Terve 2011-2013. A cselekvési terv célja, hogy az önkormányzat képviselő-testületi határozatban állapítja meg a helyi adottságoknak megfelelően az ifjúsággal kapcsolatos

Részletesebben

13/2000. (V. 18.) RENDELETE

13/2000. (V. 18.) RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2000. (V. 18.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TESTNEVELÉS ÉS SPORT, AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS, A HELYI TESTNEVELÉS ÉS SPORTTEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRÓL

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (2) bekezdésének

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. 62/564-364 Iktatószám: 23924-49//2016. Előadó: dr. Antal Anikó 564-223 Tárgy:

Részletesebben

2015. évi közhasznúsági jelentése

2015. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2015. évi közhasznúsági jelentése TARTALOM Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 3 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 4 3.

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 7/1999. /III.24./ számú rendelete A HELYI KÖZMÜVELŐDÉSRŐL

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 7/1999. /III.24./ számú rendelete A HELYI KÖZMÜVELŐDÉSRŐL Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 7/1999. /III.24./ számú rendelete A HELYI KÖZMÜVELŐDÉSRŐL Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. Iktatószám: 23924-1/2016. Előadó: dr. Antal Anikó SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. Tárgy: A 2016. évi oktatási

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 24-i ülése 10. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 24-i ülése 10. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. június 24-i ülése 10. sz. napirendi pontja Javaslat a Tolnáért Nkkft. üzleti tervének elfogadására Előadó: Bán Róbert, a Tolnáért Nkkft.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JÚNIUS 17-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JÚNIUS 17-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JÚNIUS 17-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1048-2/2010. MELLÉKLETEK: 0 DB TÁRGY: Települések közoktatási intézkedéseiről megyei szakvélemény (kozoktjuni)

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 13. számú előterjesztés Minősített többség - rendelettervezet Egyszerű többség - határozati javaslat ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy:

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának Elnöke Szám: 719/2009. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április

Részletesebben