E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat."

Átírás

1 Tisztelt Látgató! E dkumentum archivált tartalm, amely elavult, nem hatálys infrmációkat is tartalmazhat. Kérjük, hgy a dkumentumra való hivatkzást megelőzően az ÁNTSZ közpnti (www.antsz.hu), valamint az rszágs és reginális intézetek hnlapjainak aktuális tartalmakat megjelenítő ldalain szíveskedjen tájékzódni.

2 Magyar Köztársaság Egészségügyi Minisztériuma Országs Tisztifőrvsi Hivatal NEMZETI INFLUENZA PANDÉMIÁS TERV Intézkedési terv új vírus variáns által kztt influenza világjárvány esetére któber

3 influenza pandémiás terv 2 TARTALOMJEGYZÉK I. fejezet Bevezetés 4 Az influenza pandémia 4 A terv célja 5 A pandémia hatása az egészségügyi ellátó rendszerre 6 II. fejezet A felkészülésben, illetve a pandémia felszámlásában kiemelt szerepet betöltő szervezetek és közreműködésük jgi keretei 8 A Krmányzati irányítás szervezetei 8 A felkészülésért, illetve a pandémia felszámlásáért felelős egészségügyi szervezetek 8 A felkészülés és pandémia felszámlása srán a jgszabályk alapján közreműködő szervezetek 8 A influenza pandémia elleni felkészülés és a védekezés jgi kerete 9 III. fejezet A pandémia szakaszai a WHO meghatárzásának megfelelően 10 IV. fejezet A FELKÉSZÜLÉSI IDŐSZAK 12 INTERPANDÉMIÁS IDŐSZAK 1. FÁZIS: AZ INFLUENZA SURVEILLANCE PROGRAMOK RUTIN ELJÁRÁSOK KERETÉBEN ZAJLANAK MIND NEMZETI, MIND NEMZETKÖZI SZINTEN FÁZIS AZ ÚJ VÍRUS VARIÁNS MEGJELENÉSE 16 A RIASZTÁS IDŐSZAKA 3. FÁZIS AZ ÚJ VIRUS VARIÁNS EMBERI MEGBETEGEDÉSEKET OKOZ FÁZIS AZ ÚJ VÍRUS VARIÁNS EMBERRŐL EMBERRE TÖRTÉNŐ TERJEDÉSE BIZONYITOTT FÁZIS: AZ ÚJ VÍRUS EMBERHEZ TÖRTÉNŐ ADAPTÁLÓDÁSA 18 V. fejezet A VÉDEKEZÉSI IDŐSZAK FÁZIS: Az új influenzavírus altípus fkzttan és flyamatsan terjed a laksság körében. 20 6/a SZINT Az új influenzavírus altípus terjedése abban az rszágban, ahl kialakult.

4 influenza pandémiás terv 3 6/b SZINT Az új influenzavírus altípus más rszágban is megjelenik. 6/c SZINT Az új influenzavírus altípus Európában is megjelenik. 6/d SZINT Az új influenzavírus altípus által kztt igazlt megbetegedések megjelenése Magyarrszágn. 6/e SZINT Az új vírus Magyarrszágn reginális járványt kz. 6/f SZINT Az új vírus Magyarrszágn rszágs járványt kz. 6/g SZINT A pandémia első hullámának lezajlása Magyarrszágn 6/h SZINT A pandémia másdik/harmadik hulláma Magyarrszágn VI. fejezet A pandémia utáni időszak 25 Rövidítések jegyzéke 26

5 influenza pandémiás terv 4 Bevezetés Az influenza pandémia I. fejezet A klasszikus világjárványk kórkzói közül az influenza vírusk maradtak azk, melyek váltzatlanul évről-évre a legnagybb számú megbetegedést kzzák világszerte, és amelyek egyik altípusának szerkezetéből és állatvilági elterjedtségéből adódóan lyan altípusai keletkezhetnek, melyek világméretű járvány előidézésére is képesek lehetnek. A világjárvány azért alakulhat ki, mert az egész emberiség fgéknnyá válik, ha az emberi influenza vírusk egyes génjeit valamelyik szárnyas influenzavírus génje cseréli le. Világjárványt kzó új vírusaltípus megjelenése azt jelenti, hgy a teljes laksság valamennyi tagja teljesen védtelenné válik vagy csak a haemagglutinin (H) vagy csak a neuraminidáz (N), vagy rsszabb esetben mindkét felületi virusantigén ellen. Ilyen esetben a veszélyeztetett, azaz a védendő laksságcsprtk köre lényegesen kibővül. Az influenza pandémia kmly közegészségügyi és gazdasági következményekkel járhat ban a spanyl királyi család egyik tagjának halála és a spanyl média flyamats jelentései miatt spanyl nátha elnevezést kaptt pandémia világszerte kb. 20 millió haláls áldzatt követelt. Magas megbetegedési és halálzási gyakrisággal jellemezhető pandémiák az elmúlt évszázadban 25 évenként frdultak elő, míg a legutlsó pandémia 1968-ban vlt. Az 1997-ben elkészített és 2001-ben átdlgztt hazai pandémiás terv átdlgzását az Egészségügyi Világszervezet (WHO) közgyűlés dkumentumai, valamint az Európai Unió (EU) december 23-án kiadtt útmutatója tette szükségessé (Cmmissin Wrking Dcument n Cmmunity Influenza Pandemic Preparedness and Respnse planning.) Az influenza világjárványra való felkészüléshez száms EU tagállam krmánya rendelkezik az 1999-ben, valamint az azt követő májusban módsíttt elfgadtt WHO irányelveken alapuló önálló pandémiás tervvel. A világjárványk jellegzetességei, valamint az EU területének sajátsságai miatt melyen belül az emberek, állatk és termékek szabadn áramlanak egyre nagybb az igény az európai uniós felkészültség és reagálás összehanglására irányuló közösségi intézkedések iránt.

6 influenza pandémiás terv 5 Állategészségügyi szempntból fnts kiemelni a madárinfluenza ellenőrzésére irányuló közösségi intézkedésekről szóló 92/40/EEC irányelvet, melyet a tagállamk illetékes hatóságai járvány esetén alkalmaznak. Ezenkívül a Bizttság szrgalmazza a madárinfluenza surveillance megerősítését és a betegség állatról emberről történő terjedésének megelőzését szlgáló szigrú intézkedések alkalmazását. A pandémiára történő felkészülés az alapja az eredményes válasznak, a pandémiával összefüggő mrbiditás, mrtalitás lehető legalacsnyabbra történő csökkentésének és a laksság ellátásában keletkező ellátási zavark elkerülésének. A terv célja A terv alapvető célja, hgy Alapt képezzen az influenza pandémia elleni felkészüléshez; Előre kidlgztt reagálási rendszer álljn rendelkezésre a járvány felszámlásáhz, a tömegesen megbetegedettek egészségügyi ellátásának biztsításáhz; A tervezett intézkedések által csökkenjen a megbetegedések, a szövődményes esetek és a halálesetek száma; Kmmunikációs terv alapján segítse elő a laksság és az egészségügyi dlgzók pandémiával kapcslats tájékztatását, a pánik megelőzését és a laksság aktív részvételét a megelőző intézkedések végrehajtásában; A tervben meghatárztt intézkedések által biztsítható legyen a nemzetgazdaság működőképessége, a közigazgatás fenntartása, és rszág védelme. A terv részletes célkitűzése, hgy Statisztikai adatkn alapuló becslések alapján, előzetes számvetésekkel meghatárzható legyen egy esetlegesen bekövetkező influenza pandémia srán a megbetegedések várható nagyságrendje, az egészségi állaptuk miatt veszélyeztetett ppulációk, valamint a nemzetgazdaság működésének fenntartása érdekében védendő fglalkzási csprtk, valamint az azkba tartzó személyek létszáma; Meghatárzza a felkészülési időszak knkrét feladatait, a pandémia felszámlásáhz szükséges egészségügyi intézményi, tárgyi és humán erőfrráskat, a szervezeti és infrmációs rendszert;

7 influenza pandémiás terv 6 Alapul szlgáljn a járvány megfékezéséhez szükséges, a járvány bekövetkezése esetén kiadásra kerülő intézkedések előzetes kidlgzásáhz, az ágazatk közötti feladatmegsztás krdinálásáhz; Megteremtse a tömeges védőltáskhz szükséges új ltóanyag biztsításának feltételeit, támgassa az ltóanyag gyrsíttt hatósági engedélyezését, az ltóanyag felhasználás szakmai priritásainak meghatárzását, az elsztás rendjét; Elősegítse a megbetegedések megelőzéséhez, és a megbetegedettek gyógykezeléséhez a szakmai irányelvek kidlgzását, az ltóanyag gyártás megkezdése és az elkészült ltóanyaggal való ltásk megkezdése közötti időszakra; A pandémia WHO szerint definiált egyes kialakulási fázisaira vnatkzóan meghatárzza a védekezés, felszámlás érdekében szükséges teendőket, a járvány felszámlásában érintett szervezetek és intézmények által végrehajtandó feladatkat; A katasztrófák elleni védekezés Krmányzati és ágazati szintű rendszeréhez kapcslja a járvány felszámlásával kapcslats rszágs, területi és helyi szakmai irányítás rendjét; alapját képezze a járvány felszámlásáhz szükséges multiszektriális együttműködésnek; Tervezhetővé tegye a járvány megelőzéséhez és felszámlásáhz szükséges költségeket és a költségvetési támgatási igényt; Lehetővé tegye a hazai tevékenység összhangba hzatalát a WHO, az EU, valamint a nemzetközi szervezetek intézkedéseivel; A járvány egyes fázisaira vnatkzóan kialakítsa, előkészítse az egyes célcsprtk részére a pandémiával kapcslats kmmunikációt. A pandémia hatása az egészségügyi ellátó rendszerre. Influenza pandémia esetén, amennyiben a fertőzés terjedését a prevenció eszközeivel nem tudjuk kellően megelőzni, amikr a megbetegedési arány magas, az egészségügyi ellátórendszer minden területén és szintjén (alapellátás, járóbeteg szakellátás, a fekvőbeteg ellátás, tvábbá a mentés és a betegszállítás területén) jelentős ellátási többletigény jelentkezik. Az alapellátás találkzik a legnagybb tömegben a megbetegedettekkel. A házirvsi rendelők zsúfltsága mellett jelentősen megszaprdhat a lakásra történő hívásk száma is. Ez utóbbit az is növelheti, ha a fertőzés terjedésének megelőzése céljából az egészségügyi hatóság a lakásn történő ellátási frma előnyben részesítését szrgalmazza.

8 influenza pandémiás terv 7 A mentőszlgálatnak mind a sürgősségi ellátás, mind a betegszállítás területén az átlagsat többszörösen meghaladó, flyamatsan jelentkező feladatkkal kell számlnia. A járvány srán az alternatív mentő és betegszállító szlgáltatókra is jelentős többletfeladatk hárulnak. A fekvőbeteg gyógyintézeteknek a fertőzőbeteg ellátó sztályk 100%-n felüli telítettségén túl, tvábbi fertőzőbeteg elhelyezési kapacitáskat kell kialakítani és működtetni, amennyiben a megbetegedések számának emelkedését a megelőzés eszközeivel nem lehet meggátlni. A várható szövődmények kialakulásának függvényében az intenzív ellátó kapacitáskra is számttevő többlet igény jelentkezhet, még abban az esetben is, ha az összes intenzív kapacitás az influenzás betegek ellátását szlgálná. A várható járvány alapvetően beflyáslja a fekvőbeteg ellátó intézetek szakmai működését. A katasztrófa tervekben fglaltaknak megfelelően a pandémia időszakában csak a feltétlenül kórházi kezelést igénylő betegek maradhatnak a kórházakban, illetve csak ilyen betegek vehetők fel. A nem életmentő beavatkzáskat, kivizsgáláskat lehetőleg el kell halasztani a járvány utáni időszakra és törekedni kell arra, hgy az indklt ellátásk áplási időtartama ne haladja meg a szakmailag elfgadható minimális időtartamt. Az intézetek vezetőinek a szövődményes esetekre tekintettel számlniuk kell a röntgen diagnsztikai és a labratóriumi egységek fkztt túlterheltségével is. A járvány terjedésének megakadályzása céljából várhatóan elrendelésre kerülő látgatási tilalm tvábbi zavaró hatással lehet a betegellátásra, mert a látgatók kitiltásával ugrásszerűen megnövekedhet a hzzátartzóik után telefnn érdeklődők száma. A várható járvány esetén a kórházaknak a nagyszámú beteg ellátása következtében a szkássnál lényegesen több gyógyszert, diagnsztikai anyagt, egyszer használats egészségügyi anyagt, fertőtlenítőszert, textíliát és élelmiszert kell felhasználniuk. A helyzetet nehezítheti, hgy a betegekkel érintkező egészségügyi dlgzók időben történő védőltása ellenére is számlni lehet a dlgzók egy részének megbetegedésével, és a munkából való átmeneti kiesésével. Katasztrófa méretű járvány bekövetkezése esetén, ha a megelőzés nem elég hatékny, felértékelődik a civil támgatás jelentősége. Az ellátásba önkéntes alapn bevnhatók a nyugdíjas egészségügyi dlgzók, a karitatív és egyházi szervezetek aktivistái, az egészségügyi ktatási intézmények hallgatói.

9 influenza pandémiás terv 8 II. fejezet A FELKÉSZÜLÉSBEN, ILLETVE A PANDÉMIA FELSZÁMOLÁSÁBAN KIEMELT SZEREPET BETÖLTŐ SZERVEZETEK ÉS KÖZREMŰKÖDÉSÜK JOGI KERETEI Az influenza pandémia, illetve járványügyi katasztrófa helyzet felszámlása szakmailag elsődlegesen az egészségügyi ágazat feladata, aznban az egészségügy önmagában nem képes a járvánnyal kapcslats minden következmény és megldandó kérdés kezelésére. Az eredményes védekezés és felszámlás csak a Krmányzat és a társadalm együttes közreműködésével valósítható meg. A Krmányzati irányítás szervezetei: a Krmány, a Krmányzati Krdinációs Bizttság (KKB) a KKB Operatív Törzs (OpT) az Egészségügyi Minisztérium (EüM) A felkészülésért, illetve a pandémia felszámlásáért felelős egészségügyi szervezetek: a Járványügyi Védekezési Munkabizttság (JVM) a Nemzeti Influenza Pandémia Prevenciós Bizttság (NIPP) az Állami Népegészségügyi és Tisztirvsi Szlgálat (ÁNTSZ) az Országs Tisztifőrvsi Hivatal (OTH) az Országs Epidemilógiai Közpnt (OEK) az ÁNTSZ megyei (fővársi) és vársi (kerületi) intézetei. az Országs Mentőszlgálat (OMSZ) az egészségügy intézmények A felkészülés és a pandémia felszámlása srán a jgszabályk alapján közreműködő szervezetek: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Állategészségügyi hatóság Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megyei (fővársi) vársi (kerületi) védelmi bizttságk Belügyminisztérium - A BM Országs Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) katasztrófavédelmi igazgatóságk - plgári védelmi szervezetek - az Országs Rendőrfőkapitányság (ORFK) - a Határőrség Hnvédelmi Minisztérium Magyar Hnvédség Külügyminisztérium Oktatási Minisztérium

10 influenza pandémiás terv 9 A influenza pandémia elleni felkészülés és a védekezés jgi keretei A pandémia elleni felkészülést és a védekezést az egészségügyi törvény, a katasztrófaegészségügyi ellátásról és az egészségügyi intézmények katasztrófákra történő felkészüléséről, a fertőző betegségekre, a járványk elleni védekezésről rendelkező jgszabályk, tvábbá a katasztrófák elleni védekezésre vnatkzó hatálys jgszabályk, valamint az állami irányítás egyéb jgi eszközei alapzzák meg.

11 III. fejezet 10. A PANDÉMIA SZAKASZAI MAGYARORSZÁG VONATKOZÁSÁBAN A WHO MEGHATÁROZÁSÁNAK MEGFELELŐEN A Nemzeti Influenza Pandémiás Terv végrehajtása az epidemilógiai helyzet függvényében történik, amely figyelembe véve a WHO 2005 áprilisában kiadtt Glbális Influenza Készültségi Tervét (WHO Glbal Influenza Preparedness Plan WHO/CDS/CSR/GIP/2005.5) az alábbi fáziskra szlik: INTERPANDÉMIÁS IDŐSZAK 1. FÁZIS Emberből nem mutattak ki új influenzavírus altípust. Olyan influenzavírus altípus, amely már kztt emberi megbetegedést, előfrdulhat állatkban, ám ha jelen is van azkban, az ember fertőződésének/megbetegedésének kckázata alacsny. 2. FÁZIS Emberből nem mutattak ki új influenzavírus altípust, aznban a cirkuláló állati influenzavírus altípus kmly megbetegedési kckázatt jelent az ember számára. PANDÉMIÁS RIASZTÁS IDŐSZAKA 3. FÁZIS Az állati influenzavírus altípus emberi fertőzéseket kz, de a vírus emberről emberre nem terjed, legfeljebb nagyn ritkán, közeli érintkezés révén. 4. FÁZIS Emberről emberre történő krlátztt terjedés következtében az emberi megbetegedések csupán kis góckban jelentkeznek, a terjedés igen kis területre krlátzódik, ami arra utal, hgy a vírus még nem adaptálódtt az emberi szervezethez. 5. FÁZIS Az emberi megbetegedések nagybb góckban jelentkeznek, de az emberről emberre történő terjedés még mindig csak kis területre krlátzódik, ami arra utal, hgy a vírus egyre jbban adaptálódik az emberi szervezethez, de az emberre történő terjedési képessége még nem tökéletes.

12 influenza pandémiás terv 11 PANDÉMIÁS IDŐSZAK 6. FÁZIS Az új influenzavírus altípus fkztt intenzitással, flyamatsan terjed a laksság körében. 6/a szint Az új influenzavírus altípus terjedése abban az rszágban, ahl kialakult. 6/b szint Az új influenzavírus altípus más rszágban is megjelenik. 6/c szint Az új influenzavírus altípus Európában is megjelenik. 6/d szint Az új influenzavírus altípus által kztt igazlt megbetegedések megjelenése Magyarrszágn. 6/e szint Az új vírus Magyarrszágn reginális járványt kz. 6/f szint Az új vírus Magyarrszágn rszágs járványt kz. 6/g szint A pandémia első hullámának lezajlása Magyarrszágn 6/h szint A pandémia másdik/harmadik hulláma Magyarrszágn PANDÉMIA UTÁNI IDŐSZAK Visszatérés az interpandémiás időszakba

13 influenza pandémiás terv 12 IV. fejezet FELKÉSZÜLÉSI IDŐSZAK A felkészülési időszak a WHO kategrizálásának megfelelően a pandémiának az 1., 2., 3., 4. és 5. fázisát fglalja magában. INTERPANDÉMIÁS IDŐSZAK 1. FÁZIS: Emberből nem mutattak ki új influenzavírus altípust. Olyan influenzavírus altípus, amely már kztt emberi megbetegedést, előfrdulhat állatkban, ám ha jelen is van azkban, az ember fertőződésének/megbetegedésének kckázata alacsny. Cél: 1) A nemzetközi tervekkel harmnizáló nemzeti pandémiás tervet készíteni és karbantartani. 2) Biztsítani lyan nemzeti képességeket, melyek elősegítik az új influenzavírus altípus megjelenésére történő válaszadást. 3) Fejleszteni azkat a hatékny rendszereket, melyek a szükséges terület erőfrrásainak mbilizálását és gyrs átcsprtsítását teszik lehetővé. 4) Fejleszteni az influenza-pandémia kzta egészségügyi szükséghelyzetre történő reagálást megalapzó döntéshzatalt és intézkedéseket szlgáló hatékny rendszereket, az interszektriális és krmányközi megegyezés/együttműködés szélesítése által. Teendők: A EüM által működtetett Járványügyi Védekezési Munkabizttság (JVM) az ügyrendjének megfelelően évente legalább két ülést tart. Az üléseken áttekintésre kerül az rszág járványügyi helyzete, valamint a járványügyi felkészülés aktuális kérdései és feladatai. A JVM vezetője a Krmányzati Krdinációs Bizttság (KKB) éves feladattervének, valamint az EU Egészségügyi Főbizttság Egészségügyi Biztnsági Bizttsága (HSC) éves gyakrlattervének figyelembevételével járványügyi gyakrlatt rendelhet el. Az rszágs tisztifőrvs, mint a JVM helyettes vezetője a JVM interdiszciplináris szakmai albizttságaként - működteti a Nemzeti Influenza Pandémia Prevenciós Bizttságt (NIPP). A Bizttság a feladatainak függvényében az rszágs tisztifőrvs által meghatárztt gyakriság, illetve időpntk szerint ülésezik és a felkészülésre vnatkzóan ajánláskat, javaslatkat tesz.

14 influenza pandémiás terv 13 Az EüM a járványügyi felkészülésről az éves beszámlók keretében tájékztatja a KKB-t. Az EüM az OTH közreműködésével gndskdik a szeználisan jelentkező influenza elleni térítésmentes védőltáskhz szükséges ltóanyagról és a fkzttan veszélyeztetett ppulációk ltásáról. Az epidemilógiai surveillance-t Magyarrszágn az Országs Epidemilógiai Közpnt működteti, ennek keretében: Az influenza szeznális időszakában figyelőszlgálatt működtet. Flyamatsan elemzi az influenzaszerű megbetegedések mrbiditását. A figyelő szlgálat működtetésének időtartama alatt minden hét szerdai napján délig kiadja a heti tájékztatót. Végzi az influenzavírusk elterjedtségének nymn követését, az influenzaszerű megbetegedésekért felelős kórkzók gyrs aznsítását. - Antivirális gyógyszer rezisztencia vizsgálatkat végez; - Biztsítja a reginális virlógiai labratóriumk reagensekkel történő ellátását; - Kapcslatt tart az Eurpean Influenza Surveillance Scheme-el (EISS) és a WHO-val; - A kitenyészett törzseket eljuttatja a WHO-ba az antigénszerkezeti váltzásk nymn követése céljából; - Együttműködik az állategészségügyi szervezetekkel, az infrmációk és az izlált törzsek cseréje céljából; A madárinfluenza surveillance működtetését az FVM végzi, az eredményekről flyamats tájékztatást ad az OTH-OEK részére. Az OTH az OEK útján aktualizálja az influenzával kapcslats szakmai irányelveket. A fekvőbeteg intézmények - a katasztrófa terveik járványügyi felkészülésre vnatkzó részének kiegészítése céljából intézeti influenza pandémiás tervet készítenek és azt rendszeresen aktualizálják A tervek kiegészítését a területileg illetékes tisztifőrvsk ellenőrzik és hagyják jóvá.

15 influenza pandémiás terv 14 Az egészségügyi intézmények vezetőinek gndskdniuk kell az intézmény katasztrófa tervének rendszeres aktualizálásáról. A tervek aktualizálást az illetékes megyei (fővársi) tisztifőrvs ellenőrzi, aki szükség esetén kezdeményezi a területi védelmi bizttságnál a más közreműködő szervezetekkel való ismételt egyeztetést. Egészségügyi dlgzók részére az interpandémiás időszakban biztsítani kell a pandémiával kapcslats ismeretek elsajátítását. Ez tvábbképzések, szakmai flyóiratk, kiadványk, knferenciák, és internetes hnlapk útján történik. A felkészülés srán de a védekezés időszakában is a szakmai feladatkkal azns értékű és fntsságú a megfelelő szintű, tartalmú és idejű kmmunikáció, mely rendszeres kapcslatt teremt minden célcsprttal. Az interaktív lakssági kmmunikáció hatéknyan támgatja a felkészülést, alkalmas a pánik és a spntán reagálásk megelőzésére és a lakssággal való megfelelő együttműködés kialakítására. Az időszak kmmunikációja Nemzeti Tájékztatási Stratégia Szakemberek tájékztatása: - Pandémiás terv és az azzal kapcslats tevékenységek ismertetése. - Tájékztatási anyagk készítése (CD) amit a szakemberek egységes szempntk alapján tvábbítanak. - A tisztirvsi szlgálat, kórházak, házirvsk felkészítése. Laksság tájékztatása. - Direkt kmmunikáció (ÁNTSZ szakemberei, házirvsk, hnlap stb.). - Közvetett kmmunikáció (médiák, rádió, TV, újság, elektrnikus sajtó). - Kiadványk. Részletes kidlgzásuk flyamatsan történik.

16 influenza pandémiás terv 15 Kmmunikációs infrastruktúra A tájékztatási stratégia megvalósítása érdekében a következő infrastruktúra hálózat áll rendelkezésre: - , intranet, internet, telefn, fax. Webldalak Rendelkezésre álló szakmai webldalak: az Egészségügyi Minisztérium hnlapja: az Egészségügyi Minisztérium egészségügyi tájékztató rendszere: az ÁNTSZ hnlapja: valamint az Országs Epidemilógiai Közpnt hnlapja: A laksság felé történő kmmunikáció erősítése érdekében civil szervezetekkel (Vöröskereszt, karitatív szervezetek, egyházak, egészségügyi képzést adó isklák tanulói, stb.) történő kapcslatfelvétel és együttműködési lehetőségek kidlgzása, amelynek keretében várható a kmmunikációnkat segítő webldalak számának bővülése. Infrmációs kapcslati háló a felelős személyek között Az egészségügyi miniszter, az Egészségügyi Minisztérium helyettes államtitkára (a JVM vezetője), az rszágs tisztifőrvs (a JVM helyettes vezetője), a helyettes rszágs tisztifőrvs, az Országs Epidemilógiai Közpnt főigazgatója, az Országs Tisztifőrvsi Hivatal Járványügyi Fősztály vezetője. Kmmunikációs csatrna az EU és a WHO felé Az EU-val és a WHO-val, a kapcslattartást az Országs Epidemilógiai Közpnt és az EüM látja el. Kckázatkmmunikáció A JVM, az OTH és az OEK kckázatbecslésének és értékelésének megfelelően flyamats tájékztatást ad a fertőzés lehetőségének kckázatáról, a javaslt, a szükséges és az elrendelt prevenciós és egyéb tennivalókról. Lakssági feedback A civil szervezetek feltérképezése, a velük való kapcslat kialakítása és az együttműködés lehetőségeinek kiaknázása flyamatban van. A sajtó és azn keresztül a laksság tájékztatása srán különös figyelem szentelése annak, hgy a klasszikus influenza és a madárinfluenza, valamint epidémia, pandémia közötti különbségei bemutatására nagy súly helyeződjön.

17 influenza pandémiás terv FÁZIS: Emberből nem mutattak ki új influenzavírus altípust, aznban a cirkuláló állati influenzavírus altípus kmly megbetegedési kckázatt jelent az ember számára. Az EüM kezdeményezi a Krmány felé a felkészüléshez szükséges költségvetési frrásk biztsítását. Az OTH elkészíti a pandémia esetén szükségessé váló védőltásk, gyógyszerek elsztásának tervét. Az OTH az rszágs tisztifőgyógyszerész közreműködésével tervezi a pandémia esetén az influenzában megbetegedettek gyógykezeléséhez szükséges egyéb gyógyszerekre vnatkzó várható szükségletet, valamint azk biztsításának lehetőségeit. Az OEK gndskdik az új vakcínatermelésre alkalmas pandémiás vírustörzs beszerzéséről. Ennek érdekében felveszi a kapcslatt az NJBSAC-al (Nemzeti Standardk és Ellenőrzés Intézete, Anglia). A minisztérium az rszágs tisztifőrvs közreműködésével intézkedik a pandémiás vakcina, gyógyszer hazai gyártási és frgalmba hzatali flyamatának megfelelőségéről. Az OTH elkészíti a pandémia esetén szükségessé váló védőltásk, gyógyszerek finanszírzásának előzetesen becsült költségigényét.

18 influenza pandémiás terv 17 A RIASZTÁS IDŐSZAKA 3. FÁZIS Az állati influenzavírus altípus emberi fertőzéseket kz, de a vírus emberről emberre nem terjed, legfeljebb nagyn ritkán, közeli érintkezés révén. WHO által bejelentést követően az rszágs tisztifőrvs kezdeményezésére a Nemzeti Influenza Pandémia Prevenciós Bizttság meghatárzza az aktuális teendőket. A JVM áttekinti, hgy a pandémia felszámlásáhz melyek azk a tevékenységek, amelyek megvalósításáhz más ágazatkhz tartzó szervezetek közreműködése szükséges. Az Egészségügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára a KKB elnöke felé kezdeményezi, hgy a Határőrség VPOP és az OKF készüljön fel az egészségügyi hatósággal való együttműködésre és kezdjék meg a felkészülést a pandémiával kapcslats feladataikra. Az OEK flytatja az (epidemilógiai és virlógiai) rutin surveillance-t. Az OEK flyamatsan mnitrzza a beérkező vagy a tudmására jutó nemzetközi infrmációkat és tájékztatja az rszágs tisztifőrvst, mint a JVM helyettes vezetőjét. A minisztérium, az OTH, illetve az OEK a WHO bejelentés időpntjától kezdve rendszeresen tájékztatja a szakmai szervezeteket és a laksságt a kialakult helyzetről, valamint a megtett és tervezett intézkedésekről. Az ÁNTSZ intézetei szrsan együttműködnek az állategészségügyi hatóságkkal. Ennek keretében figyelemmel kísérik a szárnyastelepeken előfrduló influenza szerű betegségek megjelenését. amennyiben a szárnyas állmányk kiirtására kerülne sr, szakmai támgatást nyújt az azt végrehajtó személyek védelme, valamint a közegészségügyi követelmények érvényre juttatása érdekében. 4. FÁZIS: Emberről emberre történő krlátztt terjedés következtében az emberi megbetegedések csupán kis góckban jelentkeznek, a terjedés igen kis területre krlátzódik, ami arra utal, hgy a vírus még nem adaptálódtt az emberi szervezethez.

19 influenza pandémiás terv FÁZIS: Az emberi megbetegedések nagybb góckban jelentkeznek, de az emberről emberre történő terjedés még mindig csak kis területre krlátzódik, ami arra utal, hgy a vírus egyre jbban adaptálódik az emberi szervezethez, de az emberre történő terjedési képessége még nem tökéletes. Teendők a 4. és az 5. fázisban: A NIPP felülvizsgálja és értékeli felkészültség helyzetét (kemprfilaktikus gyógyszerkészletek, mnvakcina hzzáférhetőség, stb.) és javaslatt tesz a JVM vezetője felé a szükséges tvábbi intézkedésekre. Az rszágs tisztifőrvs kezdeményezi az EüM felé a költségvetési frrásk biztsítását a Pandémiás Tervben megfgalmaztt, az ÁNTSZ felelősségi körébe tartzó intézkedések végrehajtása érdekében. Az EüM a minősítési szintek figyelembevételével haladéktalanul tájékztatja az OEK-et, az influenzával kapcslatsan az EU-tól, valamint - a Belügyminisztériumból és a Külügyminisztériumból érkezett - dkumentumk tartalmáról. A NIPP kibővített értekezletet tart az ÁNTSZ megyei intézetei vezetőinek és epidemilógusainak részvételével a felkészülés és a pandémiával kapcslats feladatk pntsítása céljából. Az EKI áttekinti az Állami Egészségügyi Tartalékban lévő és a pandémia srán az egészségügyi intézmények támgatásáhz átadható gyógyszer, egészségügyi anyag és eszköz készleteket és azk mennyiségéről és elérhetőségéről tájékztatja a minisztériumt. Az ÁNTSZ egyezteti és pntsítja az OKF-el a katasztrófavédelemi szervek közreműködését igénylő feladatkat. AZ OEK flytatja a rutin surveillance-t, tvábbá az ÁNTSZ haladéktalanul megteszi új variáns származási rszágából érkezőkkel, illetve az nnan imprtálható megbetegedésekkel kapcslats járványügyi intézkedéseket. Az ÁNTSZ a Határőrség közreműködésével a kijelölt határátkelő helyeken, a határátlépési pntkn végrehajtja a járványveszélyes területekről érkezők ellenőrzését, az influenza gyanús személyek kiszűrését és elkülönítését. Az OEK flyamatsan értékeli a beérkező nemzetközi adatkat, és más, Magyarrszágt és Európát érintő epidemilógiai infrmációkat, beleértve a Magyar Hnvédség egészségügyi szlgálatától származókat is.

20 influenza pandémiás terv 19 Az ÁNTSZ megyei intézetei megerősítik a virlógiai surveillance-t, 50%-kal megnövelik az influenza figyelőszlgálat keretén belül a virlógiai mintavételezést minden krcsprtban és régióban, tekintet nélkül az aktuális hazai járványügyi helyzetre. Az ÁNTSZ kijelöli a határátkelőhelyeken, a határátlépési pntkn kiszűrt influenzagyanús személyek megfigyelését ellátó gyógyintézeteket. Az EüM és az OTH az influenza megbetegedésekről kaptt infrmációk alapján rendszeresen tájékztatja az egészségügy szlgáltatókat és a médiát. Az OTH intézkedik - a WHO által megküldött - pandémiát kzó vírus elleni új vakcina gyártásának megkezdéséről. Az EüM kezdeményezi a Krmány felé a laksság védelmére szlgáló, az új ltóanyag előállításáhz a pénzügyi fedezet biztsítását. Az EüM tájékztatja a laksságt a járványveszélyről, a védekezés módjáról és az ltóanyag előállítás és ellátás rendjéről. Az EüM szakmai támgatást nyújt a KüM részére a külképviseleteken dlgzók járványügyi védelmének megszervezéséhez, tvábbá ltóanyagt biztsít a külképviseletek munkatársai részére. Az Oktatási Minisztérium közreműködik abban, hgy az OEK által rendelkezésére bcsáttt, influenzára vnatkzó tájékztató anyagkat az ktatási intézmények megkapják.

21 influenza pandémiás terv FÁZIS: V. fejezet A VÉDEKEZÉS IDŐSZAKA Az influenza vírus altipus fkztt intenzitással flyamatsan terjed a laksság körében. A pandémia ideje epidemilógiai szempntból a szerint bmlik különféle szakaszkra, hgy a járvány mely földrajzi területeket érinti: 6/a SZINT Az új influenzavírus altípus terjedése abban az rszágban, ahl kialakult. 6/b SZINT Az új influenzavírus altípus más rszágban is megjelenik. 6/c SZINT Az új influenzavírus altípus Európában is megjelenik. Az OEK megerősíti az integrált epidemilógiai és virlógiai surveillance-t. Amennyiben a vírusvariáns európai megjelenése nem az influenza szeznális időszakában következik be, az rszágs tisztifőrvs elrendeli az influenza figyelőszlgálat működését. Az ÁNTSZ a határőrség közreműködésével a határátkelőhelyeken fkzza a járványveszélyes területekről érkezők ellenőrzését, az influenzagyanús személyek kiszűrését és elkülönítését. Az ÁNTSZ kiterjeszti a légúti járványk jelentési kötelezettségét, elrendeli a súlys leflyású heveny légúti megbetegedések srn kívüli jelentését. Az ÁNTSZ elrendeli a virlógiai vizsgálatk elvégzését a kórházakban bekövetkezett haláls kimenetelű influenzaszerű megbetegedések esetén. A NIPP az ÁNTSZ megyei intézetei vezetőinek és epidemilógusainak részvételével kibővített értekezletet tart az újabb intézkedések végrehajtásának pntsítása céljából. A minisztérium az rszágs tisztifőrvs útján elrendeli az influenzában megbetegedettek gyógykezelése céljára rendelkezésre álló, tvábbá az átprfilírzással a pandémia időszakára ideiglenesen kialakítható fertőzőbeteg sztályk ágyszámának biztsítását.. Az OTH felülvizsgálja a fkzttan veszélyeztetett, valamint fkzttan védendő lakssági csprtk ltásáhz szükséges ltóanyag elsztásának tervezetét. Felülvizsgálja terápiás célú antivirális készítmény készletet és pntsítja a disztribúciós terveket. Az ÁNTSZ elrendeli az egészségügyi dlgzók és az rszág működőképességének fenntartásában betöltő személyek védőltásának megkezdését, amennyiben a szükséges ltóanyag még nem állna rendelkezésre, az ltásk megkezdéséig az egészségügyi dlgzók antivirális prevenciójának megkezdését.

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram. V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY OTH, Budapest 2014. január TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram Szerzők:

Részletesebben

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében A Mezőberényi Önkrmányzat szervezetfejlesztése a szlgáltató önkrmányzat megvalósítása érdekében Szervezet-irányítási mdell - az önkrmányzat költségvetési intézményeivel és társaságaival kapcslats irányítási//kntrll-tevékenységének

Részletesebben

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 1 Kivnat Jászberény Várs Önkrmányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtarttt ülésének jegyzőkönyvéből 6/2011. (I. 12.). önkrmányzati határzat Jászberény Várs Közbiztnsági és Bűnmegelőzési

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

AZ A/H1N1- INFLUENZA PANDÉMIA KATASZTRÓFAVÉDELMI ASPEKTUSAI

AZ A/H1N1- INFLUENZA PANDÉMIA KATASZTRÓFAVÉDELMI ASPEKTUSAI V. Évfolyam 2. szám - 2010. június Pellérdi Rezső pellerdi.rezso@zmne.hu Pete Dóra pete.dori@gmail.com AZ A/H1N1- INFLUENZA PANDÉMIA KATASZTRÓFAVÉDELMI ASPEKTUSAI Absztrakt A világ globalizációjának következtében

Részletesebben

Közigazgatási jog 3 Különös rész by Doki You ll never walk alone!!!!

Közigazgatási jog 3 Különös rész by Doki You ll never walk alone!!!! 2008. Közigazgatási jg 3 Különös rész by Dki Yu ll never walk alne!!!! Tételek kidlgzva (előző évi tételsr alapján csináltam, azóta annyi váltzás vlt, hgy 2 tételt kivettek és néhányat összevntak, úgyhgy

Részletesebben

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete 2 Fidesz Magyar Plgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete 6400 Kiskunhalas, Kssuth u. 27. E mail: inf@halasifidesz.hu Telefn: +36 20 917 5205 Hnlap: www.halasifidesz.hu Szerkesztő: Dr. Skribanek Zltán Szerkesztőbizttság

Részletesebben

Kézikönyv sportszervezetek és önkormányzatok számára,

Kézikönyv sportszervezetek és önkormányzatok számára, Kézikönyv sprtszervezetek és önkrmányzatk számára, sprtcélú fejlesztések megtervezéséhez az EU által társfinanszírztt prgramk keretében készült a CEDEC Kft. és a Vitál Pr Kft. által készített tanulmányk

Részletesebben

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Reginális Fejlesztési Prgramk Irányító Hatósága Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Alkalmazandó a Dél-dunántúli reginális peratív prgram

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 EURÓPAI UNIÓ Európai Szmszédsági és Partnerségi Eszköz Magyarrszág-Szlvákia-Rmánia- Ukrajna Határn Átnyúló Együttműködési Prgram 2007-2013 Közös Operatív Prgram Végleges javíttt váltzat, 2008. július 23.

Részletesebben

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190.

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190. 1 DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 01. 01. 2 Tartalm I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. A Közgyűlés...

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Istenben bízunk, időt és teret engedünk Neki, hgy akarata szerint munkálkdjn életünkben és gyermekeink életében, hgy hitük ne emberek bölcsességén,

Részletesebben

Pénzügyi jogi alapismeretek

Pénzügyi jogi alapismeretek 1 dr. Kertész Gábr Pénzügyi jgi alapismeretek Lektrálta: Prf. Dr. Sárközy Tamás egy. tanár Kézirat lezárva: 2009. december Budapest, 2009. 2. átdlgztt kiadás 2 I. fejezet: Bevezetés a pénzügyi jgba...

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2015. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Nógrád Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének. ellenőrzéséről (43/2) 2011. december

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Nógrád Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének. ellenőrzéséről (43/2) 2011. december ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Nógrád Megyei Önkrmányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1164 2011. december Számvevői Irda lktatószám: V-3020-10/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-aznsító szám:

Részletesebben

A nőkereskedelem, a prostitúció, valamint a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem Magyarországon a szakmaközi együttműködés lehetőségei

A nőkereskedelem, a prostitúció, valamint a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem Magyarországon a szakmaközi együttműködés lehetőségei A nőkereskedelem, a prstitúció, valamint a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem Magyarrszágn a szakmaközi együttműködés lehetőségei Szakmai fórumk, I II. Budapest, 2009. április-május Magyarrszági Női

Részletesebben

Az Európai Vegyianyag-ügynökség. általános jelentése

Az Európai Vegyianyag-ügynökség. általános jelentése Helsinki, 2009. április 24. Dk.ref.: MB/17/2009 végleges Az Európai Vegyianyag-ügynökség általáns jelentése 2008 2009. április 24. (Az 1907/2006/EK rendelet 78. cikkének (a) pntja és 83. cikkének (3) bekezdése)

Részletesebben

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) Internet szolgáltatáshoz. Business Telecom Kft.

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) Internet szolgáltatáshoz. Business Telecom Kft. Általáns szerződési feltételek (ÁSZF) Internet szlgáltatáshz Business Telecm Kft. Hatálys: 2007. február 1-től Kiadva: Kecskeméten, 2007. január 26-án Tartalmjegyzék 1. Elérhetőségeink... 4 2. A szlgáltató

Részletesebben

Tanácsadási tájékoztató kiadvány

Tanácsadási tájékoztató kiadvány INTERREG III A Közösségi Kezdeményezés Szlvénia-Magyarrszág- Hrvátrszág Szmszédsági Prgram 2004-2006 MEDIÁTOR*C SLO-HU-CRO 2006/01 126/HU A prjekt a Szlvénia-Magyarrszág-Hrvátrszág Szmszédsági Prgramban,

Részletesebben

Az Almási Utcai Általános Iskola egészségnevelési programja

Az Almási Utcai Általános Iskola egészségnevelési programja Az Almási Utcai Általáns Iskla egészségnevelési prgramja 2004. március MAKÓ 1 Tartalmjegyzék Tartalmjegyzék 1 I. Cél: sikeres és bldg ember nevelése 3 II. A célk megvalósítását segítő feladatk 3 Feladatk

Részletesebben

BALASSAGYARMAT 2013. MÁRCIUS

BALASSAGYARMAT 2013. MÁRCIUS V Á R O S Ü Z E M E L T E T É S I N O N P R O F I T K F T H-2660 Balassagyarmat Mikszáth út 59 Pf. 48 : 35/301-377; 35/301-402; Telefn/Fax: 35/301-402 E-mail: bgyvarsuz@t-nline.hu Cégjegyzékszám: 12-09-002237

Részletesebben

Szolgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete

Szolgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete Szlgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete 1. Általáns követelmények... 2 2. Munkavégzést megelőző EBK követelmények... 2 3. Személyi feltételek... 4 4. Munkavégzés tárgyi feltételei... 7 4.1 Munka-

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Hajléktalan Módszertani Központ Hírlevél

Dél-alföldi Regionális Hajléktalan Módszertani Központ Hírlevél VIII. évflyam/4. szám Dél-alföldi Reginális Hajléktalan Módszertani Közpnt Megszűnik a hajléktalanság!? - Pr -és kntra a közterületen élésről Fűtött utca prgram Egy kis statisztika Pályázatk a téli időszakra

Részletesebben

Beruházási alapismeretek

Beruházási alapismeretek Beruházási alapismeretek Beruházási alapismeretek Dr. Papp Péter Dr. habil. Szűcs Edit TERC Kft. Budapest, 2013 Dr. Papp Péter Dr. habil. Szűcs Edit, 2013 Kézirat lezárva: 2012. december 14. ISBN 978-963-9968-59-2

Részletesebben

A TÁVMUNKÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI KERETMEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA

A TÁVMUNKÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI KERETMEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA A TÁVMUNKÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI KERETMEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK JELENTÉSE ELFOGADTA A TÁRSADALMI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁGA 2006. JÚNIUS 28-ÁN 2006. SZEPTEMBER ELŐSZÓ 2002. július 16-án

Részletesebben

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT Az Európai Bizttság támgatást nyújttt ennek a prjektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai

Részletesebben

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY Szervezeti és Működési Szabályzat 5. számú melléklet HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY Budapest, 2013. május 21. TARTALOM PREAMBULUM... 3 1. Általáns rendelkezések... 3 2. Hallgatói Közösség HÖK... 3

Részletesebben

BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS III. KÖTET ELFOGADVA A 207/2012.(IX.27) HATÁROZATTAL Megbízó Balatnalmádi Várs Önkrmányzata Keszey Jáns Plgármester 8220 Balatnalmádi, Széchenyi sétány

Részletesebben

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program Balassi Bálint Általáns Iskla és Előkészítő Szakiskla Móra Ferenc Tagiskla és Előkészítő Szakiskla Pedagógiai Prgram Tartalm NEVELÉSI PROGRAM...4. 1. Az isklában flyó nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről Az Országgyűlés az Alkotmányból, a nemzetközi

Részletesebben