E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat."

Átírás

1 Tisztelt Látgató! E dkumentum archivált tartalm, amely elavult, nem hatálys infrmációkat is tartalmazhat. Kérjük, hgy a dkumentumra való hivatkzást megelőzően az ÁNTSZ közpnti (www.antsz.hu), valamint az rszágs és reginális intézetek hnlapjainak aktuális tartalmakat megjelenítő ldalain szíveskedjen tájékzódni.

2 Magyar Köztársaság Egészségügyi Minisztériuma Országs Tisztifőrvsi Hivatal NEMZETI INFLUENZA PANDÉMIÁS TERV Intézkedési terv új vírus variáns által kztt influenza világjárvány esetére któber

3 influenza pandémiás terv 2 TARTALOMJEGYZÉK I. fejezet Bevezetés 4 Az influenza pandémia 4 A terv célja 5 A pandémia hatása az egészségügyi ellátó rendszerre 6 II. fejezet A felkészülésben, illetve a pandémia felszámlásában kiemelt szerepet betöltő szervezetek és közreműködésük jgi keretei 8 A Krmányzati irányítás szervezetei 8 A felkészülésért, illetve a pandémia felszámlásáért felelős egészségügyi szervezetek 8 A felkészülés és pandémia felszámlása srán a jgszabályk alapján közreműködő szervezetek 8 A influenza pandémia elleni felkészülés és a védekezés jgi kerete 9 III. fejezet A pandémia szakaszai a WHO meghatárzásának megfelelően 10 IV. fejezet A FELKÉSZÜLÉSI IDŐSZAK 12 INTERPANDÉMIÁS IDŐSZAK 1. FÁZIS: AZ INFLUENZA SURVEILLANCE PROGRAMOK RUTIN ELJÁRÁSOK KERETÉBEN ZAJLANAK MIND NEMZETI, MIND NEMZETKÖZI SZINTEN FÁZIS AZ ÚJ VÍRUS VARIÁNS MEGJELENÉSE 16 A RIASZTÁS IDŐSZAKA 3. FÁZIS AZ ÚJ VIRUS VARIÁNS EMBERI MEGBETEGEDÉSEKET OKOZ FÁZIS AZ ÚJ VÍRUS VARIÁNS EMBERRŐL EMBERRE TÖRTÉNŐ TERJEDÉSE BIZONYITOTT FÁZIS: AZ ÚJ VÍRUS EMBERHEZ TÖRTÉNŐ ADAPTÁLÓDÁSA 18 V. fejezet A VÉDEKEZÉSI IDŐSZAK FÁZIS: Az új influenzavírus altípus fkzttan és flyamatsan terjed a laksság körében. 20 6/a SZINT Az új influenzavírus altípus terjedése abban az rszágban, ahl kialakult.

4 influenza pandémiás terv 3 6/b SZINT Az új influenzavírus altípus más rszágban is megjelenik. 6/c SZINT Az új influenzavírus altípus Európában is megjelenik. 6/d SZINT Az új influenzavírus altípus által kztt igazlt megbetegedések megjelenése Magyarrszágn. 6/e SZINT Az új vírus Magyarrszágn reginális járványt kz. 6/f SZINT Az új vírus Magyarrszágn rszágs járványt kz. 6/g SZINT A pandémia első hullámának lezajlása Magyarrszágn 6/h SZINT A pandémia másdik/harmadik hulláma Magyarrszágn VI. fejezet A pandémia utáni időszak 25 Rövidítések jegyzéke 26

5 influenza pandémiás terv 4 Bevezetés Az influenza pandémia I. fejezet A klasszikus világjárványk kórkzói közül az influenza vírusk maradtak azk, melyek váltzatlanul évről-évre a legnagybb számú megbetegedést kzzák világszerte, és amelyek egyik altípusának szerkezetéből és állatvilági elterjedtségéből adódóan lyan altípusai keletkezhetnek, melyek világméretű járvány előidézésére is képesek lehetnek. A világjárvány azért alakulhat ki, mert az egész emberiség fgéknnyá válik, ha az emberi influenza vírusk egyes génjeit valamelyik szárnyas influenzavírus génje cseréli le. Világjárványt kzó új vírusaltípus megjelenése azt jelenti, hgy a teljes laksság valamennyi tagja teljesen védtelenné válik vagy csak a haemagglutinin (H) vagy csak a neuraminidáz (N), vagy rsszabb esetben mindkét felületi virusantigén ellen. Ilyen esetben a veszélyeztetett, azaz a védendő laksságcsprtk köre lényegesen kibővül. Az influenza pandémia kmly közegészségügyi és gazdasági következményekkel járhat ban a spanyl királyi család egyik tagjának halála és a spanyl média flyamats jelentései miatt spanyl nátha elnevezést kaptt pandémia világszerte kb. 20 millió haláls áldzatt követelt. Magas megbetegedési és halálzási gyakrisággal jellemezhető pandémiák az elmúlt évszázadban 25 évenként frdultak elő, míg a legutlsó pandémia 1968-ban vlt. Az 1997-ben elkészített és 2001-ben átdlgztt hazai pandémiás terv átdlgzását az Egészségügyi Világszervezet (WHO) közgyűlés dkumentumai, valamint az Európai Unió (EU) december 23-án kiadtt útmutatója tette szükségessé (Cmmissin Wrking Dcument n Cmmunity Influenza Pandemic Preparedness and Respnse planning.) Az influenza világjárványra való felkészüléshez száms EU tagállam krmánya rendelkezik az 1999-ben, valamint az azt követő májusban módsíttt elfgadtt WHO irányelveken alapuló önálló pandémiás tervvel. A világjárványk jellegzetességei, valamint az EU területének sajátsságai miatt melyen belül az emberek, állatk és termékek szabadn áramlanak egyre nagybb az igény az európai uniós felkészültség és reagálás összehanglására irányuló közösségi intézkedések iránt.

6 influenza pandémiás terv 5 Állategészségügyi szempntból fnts kiemelni a madárinfluenza ellenőrzésére irányuló közösségi intézkedésekről szóló 92/40/EEC irányelvet, melyet a tagállamk illetékes hatóságai járvány esetén alkalmaznak. Ezenkívül a Bizttság szrgalmazza a madárinfluenza surveillance megerősítését és a betegség állatról emberről történő terjedésének megelőzését szlgáló szigrú intézkedések alkalmazását. A pandémiára történő felkészülés az alapja az eredményes válasznak, a pandémiával összefüggő mrbiditás, mrtalitás lehető legalacsnyabbra történő csökkentésének és a laksság ellátásában keletkező ellátási zavark elkerülésének. A terv célja A terv alapvető célja, hgy Alapt képezzen az influenza pandémia elleni felkészüléshez; Előre kidlgztt reagálási rendszer álljn rendelkezésre a járvány felszámlásáhz, a tömegesen megbetegedettek egészségügyi ellátásának biztsításáhz; A tervezett intézkedések által csökkenjen a megbetegedések, a szövődményes esetek és a halálesetek száma; Kmmunikációs terv alapján segítse elő a laksság és az egészségügyi dlgzók pandémiával kapcslats tájékztatását, a pánik megelőzését és a laksság aktív részvételét a megelőző intézkedések végrehajtásában; A tervben meghatárztt intézkedések által biztsítható legyen a nemzetgazdaság működőképessége, a közigazgatás fenntartása, és rszág védelme. A terv részletes célkitűzése, hgy Statisztikai adatkn alapuló becslések alapján, előzetes számvetésekkel meghatárzható legyen egy esetlegesen bekövetkező influenza pandémia srán a megbetegedések várható nagyságrendje, az egészségi állaptuk miatt veszélyeztetett ppulációk, valamint a nemzetgazdaság működésének fenntartása érdekében védendő fglalkzási csprtk, valamint az azkba tartzó személyek létszáma; Meghatárzza a felkészülési időszak knkrét feladatait, a pandémia felszámlásáhz szükséges egészségügyi intézményi, tárgyi és humán erőfrráskat, a szervezeti és infrmációs rendszert;

7 influenza pandémiás terv 6 Alapul szlgáljn a járvány megfékezéséhez szükséges, a járvány bekövetkezése esetén kiadásra kerülő intézkedések előzetes kidlgzásáhz, az ágazatk közötti feladatmegsztás krdinálásáhz; Megteremtse a tömeges védőltáskhz szükséges új ltóanyag biztsításának feltételeit, támgassa az ltóanyag gyrsíttt hatósági engedélyezését, az ltóanyag felhasználás szakmai priritásainak meghatárzását, az elsztás rendjét; Elősegítse a megbetegedések megelőzéséhez, és a megbetegedettek gyógykezeléséhez a szakmai irányelvek kidlgzását, az ltóanyag gyártás megkezdése és az elkészült ltóanyaggal való ltásk megkezdése közötti időszakra; A pandémia WHO szerint definiált egyes kialakulási fázisaira vnatkzóan meghatárzza a védekezés, felszámlás érdekében szükséges teendőket, a járvány felszámlásában érintett szervezetek és intézmények által végrehajtandó feladatkat; A katasztrófák elleni védekezés Krmányzati és ágazati szintű rendszeréhez kapcslja a járvány felszámlásával kapcslats rszágs, területi és helyi szakmai irányítás rendjét; alapját képezze a járvány felszámlásáhz szükséges multiszektriális együttműködésnek; Tervezhetővé tegye a járvány megelőzéséhez és felszámlásáhz szükséges költségeket és a költségvetési támgatási igényt; Lehetővé tegye a hazai tevékenység összhangba hzatalát a WHO, az EU, valamint a nemzetközi szervezetek intézkedéseivel; A járvány egyes fázisaira vnatkzóan kialakítsa, előkészítse az egyes célcsprtk részére a pandémiával kapcslats kmmunikációt. A pandémia hatása az egészségügyi ellátó rendszerre. Influenza pandémia esetén, amennyiben a fertőzés terjedését a prevenció eszközeivel nem tudjuk kellően megelőzni, amikr a megbetegedési arány magas, az egészségügyi ellátórendszer minden területén és szintjén (alapellátás, járóbeteg szakellátás, a fekvőbeteg ellátás, tvábbá a mentés és a betegszállítás területén) jelentős ellátási többletigény jelentkezik. Az alapellátás találkzik a legnagybb tömegben a megbetegedettekkel. A házirvsi rendelők zsúfltsága mellett jelentősen megszaprdhat a lakásra történő hívásk száma is. Ez utóbbit az is növelheti, ha a fertőzés terjedésének megelőzése céljából az egészségügyi hatóság a lakásn történő ellátási frma előnyben részesítését szrgalmazza.

8 influenza pandémiás terv 7 A mentőszlgálatnak mind a sürgősségi ellátás, mind a betegszállítás területén az átlagsat többszörösen meghaladó, flyamatsan jelentkező feladatkkal kell számlnia. A járvány srán az alternatív mentő és betegszállító szlgáltatókra is jelentős többletfeladatk hárulnak. A fekvőbeteg gyógyintézeteknek a fertőzőbeteg ellátó sztályk 100%-n felüli telítettségén túl, tvábbi fertőzőbeteg elhelyezési kapacitáskat kell kialakítani és működtetni, amennyiben a megbetegedések számának emelkedését a megelőzés eszközeivel nem lehet meggátlni. A várható szövődmények kialakulásának függvényében az intenzív ellátó kapacitáskra is számttevő többlet igény jelentkezhet, még abban az esetben is, ha az összes intenzív kapacitás az influenzás betegek ellátását szlgálná. A várható járvány alapvetően beflyáslja a fekvőbeteg ellátó intézetek szakmai működését. A katasztrófa tervekben fglaltaknak megfelelően a pandémia időszakában csak a feltétlenül kórházi kezelést igénylő betegek maradhatnak a kórházakban, illetve csak ilyen betegek vehetők fel. A nem életmentő beavatkzáskat, kivizsgáláskat lehetőleg el kell halasztani a járvány utáni időszakra és törekedni kell arra, hgy az indklt ellátásk áplási időtartama ne haladja meg a szakmailag elfgadható minimális időtartamt. Az intézetek vezetőinek a szövődményes esetekre tekintettel számlniuk kell a röntgen diagnsztikai és a labratóriumi egységek fkztt túlterheltségével is. A járvány terjedésének megakadályzása céljából várhatóan elrendelésre kerülő látgatási tilalm tvábbi zavaró hatással lehet a betegellátásra, mert a látgatók kitiltásával ugrásszerűen megnövekedhet a hzzátartzóik után telefnn érdeklődők száma. A várható járvány esetén a kórházaknak a nagyszámú beteg ellátása következtében a szkássnál lényegesen több gyógyszert, diagnsztikai anyagt, egyszer használats egészségügyi anyagt, fertőtlenítőszert, textíliát és élelmiszert kell felhasználniuk. A helyzetet nehezítheti, hgy a betegekkel érintkező egészségügyi dlgzók időben történő védőltása ellenére is számlni lehet a dlgzók egy részének megbetegedésével, és a munkából való átmeneti kiesésével. Katasztrófa méretű járvány bekövetkezése esetén, ha a megelőzés nem elég hatékny, felértékelődik a civil támgatás jelentősége. Az ellátásba önkéntes alapn bevnhatók a nyugdíjas egészségügyi dlgzók, a karitatív és egyházi szervezetek aktivistái, az egészségügyi ktatási intézmények hallgatói.

9 influenza pandémiás terv 8 II. fejezet A FELKÉSZÜLÉSBEN, ILLETVE A PANDÉMIA FELSZÁMOLÁSÁBAN KIEMELT SZEREPET BETÖLTŐ SZERVEZETEK ÉS KÖZREMŰKÖDÉSÜK JOGI KERETEI Az influenza pandémia, illetve járványügyi katasztrófa helyzet felszámlása szakmailag elsődlegesen az egészségügyi ágazat feladata, aznban az egészségügy önmagában nem képes a járvánnyal kapcslats minden következmény és megldandó kérdés kezelésére. Az eredményes védekezés és felszámlás csak a Krmányzat és a társadalm együttes közreműködésével valósítható meg. A Krmányzati irányítás szervezetei: a Krmány, a Krmányzati Krdinációs Bizttság (KKB) a KKB Operatív Törzs (OpT) az Egészségügyi Minisztérium (EüM) A felkészülésért, illetve a pandémia felszámlásáért felelős egészségügyi szervezetek: a Járványügyi Védekezési Munkabizttság (JVM) a Nemzeti Influenza Pandémia Prevenciós Bizttság (NIPP) az Állami Népegészségügyi és Tisztirvsi Szlgálat (ÁNTSZ) az Országs Tisztifőrvsi Hivatal (OTH) az Országs Epidemilógiai Közpnt (OEK) az ÁNTSZ megyei (fővársi) és vársi (kerületi) intézetei. az Országs Mentőszlgálat (OMSZ) az egészségügy intézmények A felkészülés és a pandémia felszámlása srán a jgszabályk alapján közreműködő szervezetek: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Állategészségügyi hatóság Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megyei (fővársi) vársi (kerületi) védelmi bizttságk Belügyminisztérium - A BM Országs Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) katasztrófavédelmi igazgatóságk - plgári védelmi szervezetek - az Országs Rendőrfőkapitányság (ORFK) - a Határőrség Hnvédelmi Minisztérium Magyar Hnvédség Külügyminisztérium Oktatási Minisztérium

10 influenza pandémiás terv 9 A influenza pandémia elleni felkészülés és a védekezés jgi keretei A pandémia elleni felkészülést és a védekezést az egészségügyi törvény, a katasztrófaegészségügyi ellátásról és az egészségügyi intézmények katasztrófákra történő felkészüléséről, a fertőző betegségekre, a járványk elleni védekezésről rendelkező jgszabályk, tvábbá a katasztrófák elleni védekezésre vnatkzó hatálys jgszabályk, valamint az állami irányítás egyéb jgi eszközei alapzzák meg.

11 III. fejezet 10. A PANDÉMIA SZAKASZAI MAGYARORSZÁG VONATKOZÁSÁBAN A WHO MEGHATÁROZÁSÁNAK MEGFELELŐEN A Nemzeti Influenza Pandémiás Terv végrehajtása az epidemilógiai helyzet függvényében történik, amely figyelembe véve a WHO 2005 áprilisában kiadtt Glbális Influenza Készültségi Tervét (WHO Glbal Influenza Preparedness Plan WHO/CDS/CSR/GIP/2005.5) az alábbi fáziskra szlik: INTERPANDÉMIÁS IDŐSZAK 1. FÁZIS Emberből nem mutattak ki új influenzavírus altípust. Olyan influenzavírus altípus, amely már kztt emberi megbetegedést, előfrdulhat állatkban, ám ha jelen is van azkban, az ember fertőződésének/megbetegedésének kckázata alacsny. 2. FÁZIS Emberből nem mutattak ki új influenzavírus altípust, aznban a cirkuláló állati influenzavírus altípus kmly megbetegedési kckázatt jelent az ember számára. PANDÉMIÁS RIASZTÁS IDŐSZAKA 3. FÁZIS Az állati influenzavírus altípus emberi fertőzéseket kz, de a vírus emberről emberre nem terjed, legfeljebb nagyn ritkán, közeli érintkezés révén. 4. FÁZIS Emberről emberre történő krlátztt terjedés következtében az emberi megbetegedések csupán kis góckban jelentkeznek, a terjedés igen kis területre krlátzódik, ami arra utal, hgy a vírus még nem adaptálódtt az emberi szervezethez. 5. FÁZIS Az emberi megbetegedések nagybb góckban jelentkeznek, de az emberről emberre történő terjedés még mindig csak kis területre krlátzódik, ami arra utal, hgy a vírus egyre jbban adaptálódik az emberi szervezethez, de az emberre történő terjedési képessége még nem tökéletes.

12 influenza pandémiás terv 11 PANDÉMIÁS IDŐSZAK 6. FÁZIS Az új influenzavírus altípus fkztt intenzitással, flyamatsan terjed a laksság körében. 6/a szint Az új influenzavírus altípus terjedése abban az rszágban, ahl kialakult. 6/b szint Az új influenzavírus altípus más rszágban is megjelenik. 6/c szint Az új influenzavírus altípus Európában is megjelenik. 6/d szint Az új influenzavírus altípus által kztt igazlt megbetegedések megjelenése Magyarrszágn. 6/e szint Az új vírus Magyarrszágn reginális járványt kz. 6/f szint Az új vírus Magyarrszágn rszágs járványt kz. 6/g szint A pandémia első hullámának lezajlása Magyarrszágn 6/h szint A pandémia másdik/harmadik hulláma Magyarrszágn PANDÉMIA UTÁNI IDŐSZAK Visszatérés az interpandémiás időszakba

13 influenza pandémiás terv 12 IV. fejezet FELKÉSZÜLÉSI IDŐSZAK A felkészülési időszak a WHO kategrizálásának megfelelően a pandémiának az 1., 2., 3., 4. és 5. fázisát fglalja magában. INTERPANDÉMIÁS IDŐSZAK 1. FÁZIS: Emberből nem mutattak ki új influenzavírus altípust. Olyan influenzavírus altípus, amely már kztt emberi megbetegedést, előfrdulhat állatkban, ám ha jelen is van azkban, az ember fertőződésének/megbetegedésének kckázata alacsny. Cél: 1) A nemzetközi tervekkel harmnizáló nemzeti pandémiás tervet készíteni és karbantartani. 2) Biztsítani lyan nemzeti képességeket, melyek elősegítik az új influenzavírus altípus megjelenésére történő válaszadást. 3) Fejleszteni azkat a hatékny rendszereket, melyek a szükséges terület erőfrrásainak mbilizálását és gyrs átcsprtsítását teszik lehetővé. 4) Fejleszteni az influenza-pandémia kzta egészségügyi szükséghelyzetre történő reagálást megalapzó döntéshzatalt és intézkedéseket szlgáló hatékny rendszereket, az interszektriális és krmányközi megegyezés/együttműködés szélesítése által. Teendők: A EüM által működtetett Járványügyi Védekezési Munkabizttság (JVM) az ügyrendjének megfelelően évente legalább két ülést tart. Az üléseken áttekintésre kerül az rszág járványügyi helyzete, valamint a járványügyi felkészülés aktuális kérdései és feladatai. A JVM vezetője a Krmányzati Krdinációs Bizttság (KKB) éves feladattervének, valamint az EU Egészségügyi Főbizttság Egészségügyi Biztnsági Bizttsága (HSC) éves gyakrlattervének figyelembevételével járványügyi gyakrlatt rendelhet el. Az rszágs tisztifőrvs, mint a JVM helyettes vezetője a JVM interdiszciplináris szakmai albizttságaként - működteti a Nemzeti Influenza Pandémia Prevenciós Bizttságt (NIPP). A Bizttság a feladatainak függvényében az rszágs tisztifőrvs által meghatárztt gyakriság, illetve időpntk szerint ülésezik és a felkészülésre vnatkzóan ajánláskat, javaslatkat tesz.

14 influenza pandémiás terv 13 Az EüM a járványügyi felkészülésről az éves beszámlók keretében tájékztatja a KKB-t. Az EüM az OTH közreműködésével gndskdik a szeználisan jelentkező influenza elleni térítésmentes védőltáskhz szükséges ltóanyagról és a fkzttan veszélyeztetett ppulációk ltásáról. Az epidemilógiai surveillance-t Magyarrszágn az Országs Epidemilógiai Közpnt működteti, ennek keretében: Az influenza szeznális időszakában figyelőszlgálatt működtet. Flyamatsan elemzi az influenzaszerű megbetegedések mrbiditását. A figyelő szlgálat működtetésének időtartama alatt minden hét szerdai napján délig kiadja a heti tájékztatót. Végzi az influenzavírusk elterjedtségének nymn követését, az influenzaszerű megbetegedésekért felelős kórkzók gyrs aznsítását. - Antivirális gyógyszer rezisztencia vizsgálatkat végez; - Biztsítja a reginális virlógiai labratóriumk reagensekkel történő ellátását; - Kapcslatt tart az Eurpean Influenza Surveillance Scheme-el (EISS) és a WHO-val; - A kitenyészett törzseket eljuttatja a WHO-ba az antigénszerkezeti váltzásk nymn követése céljából; - Együttműködik az állategészségügyi szervezetekkel, az infrmációk és az izlált törzsek cseréje céljából; A madárinfluenza surveillance működtetését az FVM végzi, az eredményekről flyamats tájékztatást ad az OTH-OEK részére. Az OTH az OEK útján aktualizálja az influenzával kapcslats szakmai irányelveket. A fekvőbeteg intézmények - a katasztrófa terveik járványügyi felkészülésre vnatkzó részének kiegészítése céljából intézeti influenza pandémiás tervet készítenek és azt rendszeresen aktualizálják A tervek kiegészítését a területileg illetékes tisztifőrvsk ellenőrzik és hagyják jóvá.

15 influenza pandémiás terv 14 Az egészségügyi intézmények vezetőinek gndskdniuk kell az intézmény katasztrófa tervének rendszeres aktualizálásáról. A tervek aktualizálást az illetékes megyei (fővársi) tisztifőrvs ellenőrzi, aki szükség esetén kezdeményezi a területi védelmi bizttságnál a más közreműködő szervezetekkel való ismételt egyeztetést. Egészségügyi dlgzók részére az interpandémiás időszakban biztsítani kell a pandémiával kapcslats ismeretek elsajátítását. Ez tvábbképzések, szakmai flyóiratk, kiadványk, knferenciák, és internetes hnlapk útján történik. A felkészülés srán de a védekezés időszakában is a szakmai feladatkkal azns értékű és fntsságú a megfelelő szintű, tartalmú és idejű kmmunikáció, mely rendszeres kapcslatt teremt minden célcsprttal. Az interaktív lakssági kmmunikáció hatéknyan támgatja a felkészülést, alkalmas a pánik és a spntán reagálásk megelőzésére és a lakssággal való megfelelő együttműködés kialakítására. Az időszak kmmunikációja Nemzeti Tájékztatási Stratégia Szakemberek tájékztatása: - Pandémiás terv és az azzal kapcslats tevékenységek ismertetése. - Tájékztatási anyagk készítése (CD) amit a szakemberek egységes szempntk alapján tvábbítanak. - A tisztirvsi szlgálat, kórházak, házirvsk felkészítése. Laksság tájékztatása. - Direkt kmmunikáció (ÁNTSZ szakemberei, házirvsk, hnlap stb.). - Közvetett kmmunikáció (médiák, rádió, TV, újság, elektrnikus sajtó). - Kiadványk. Részletes kidlgzásuk flyamatsan történik.

16 influenza pandémiás terv 15 Kmmunikációs infrastruktúra A tájékztatási stratégia megvalósítása érdekében a következő infrastruktúra hálózat áll rendelkezésre: - , intranet, internet, telefn, fax. Webldalak Rendelkezésre álló szakmai webldalak: az Egészségügyi Minisztérium hnlapja: az Egészségügyi Minisztérium egészségügyi tájékztató rendszere: az ÁNTSZ hnlapja: valamint az Országs Epidemilógiai Közpnt hnlapja: A laksság felé történő kmmunikáció erősítése érdekében civil szervezetekkel (Vöröskereszt, karitatív szervezetek, egyházak, egészségügyi képzést adó isklák tanulói, stb.) történő kapcslatfelvétel és együttműködési lehetőségek kidlgzása, amelynek keretében várható a kmmunikációnkat segítő webldalak számának bővülése. Infrmációs kapcslati háló a felelős személyek között Az egészségügyi miniszter, az Egészségügyi Minisztérium helyettes államtitkára (a JVM vezetője), az rszágs tisztifőrvs (a JVM helyettes vezetője), a helyettes rszágs tisztifőrvs, az Országs Epidemilógiai Közpnt főigazgatója, az Országs Tisztifőrvsi Hivatal Járványügyi Fősztály vezetője. Kmmunikációs csatrna az EU és a WHO felé Az EU-val és a WHO-val, a kapcslattartást az Országs Epidemilógiai Közpnt és az EüM látja el. Kckázatkmmunikáció A JVM, az OTH és az OEK kckázatbecslésének és értékelésének megfelelően flyamats tájékztatást ad a fertőzés lehetőségének kckázatáról, a javaslt, a szükséges és az elrendelt prevenciós és egyéb tennivalókról. Lakssági feedback A civil szervezetek feltérképezése, a velük való kapcslat kialakítása és az együttműködés lehetőségeinek kiaknázása flyamatban van. A sajtó és azn keresztül a laksság tájékztatása srán különös figyelem szentelése annak, hgy a klasszikus influenza és a madárinfluenza, valamint epidémia, pandémia közötti különbségei bemutatására nagy súly helyeződjön.

17 influenza pandémiás terv FÁZIS: Emberből nem mutattak ki új influenzavírus altípust, aznban a cirkuláló állati influenzavírus altípus kmly megbetegedési kckázatt jelent az ember számára. Az EüM kezdeményezi a Krmány felé a felkészüléshez szükséges költségvetési frrásk biztsítását. Az OTH elkészíti a pandémia esetén szükségessé váló védőltásk, gyógyszerek elsztásának tervét. Az OTH az rszágs tisztifőgyógyszerész közreműködésével tervezi a pandémia esetén az influenzában megbetegedettek gyógykezeléséhez szükséges egyéb gyógyszerekre vnatkzó várható szükségletet, valamint azk biztsításának lehetőségeit. Az OEK gndskdik az új vakcínatermelésre alkalmas pandémiás vírustörzs beszerzéséről. Ennek érdekében felveszi a kapcslatt az NJBSAC-al (Nemzeti Standardk és Ellenőrzés Intézete, Anglia). A minisztérium az rszágs tisztifőrvs közreműködésével intézkedik a pandémiás vakcina, gyógyszer hazai gyártási és frgalmba hzatali flyamatának megfelelőségéről. Az OTH elkészíti a pandémia esetén szükségessé váló védőltásk, gyógyszerek finanszírzásának előzetesen becsült költségigényét.

18 influenza pandémiás terv 17 A RIASZTÁS IDŐSZAKA 3. FÁZIS Az állati influenzavírus altípus emberi fertőzéseket kz, de a vírus emberről emberre nem terjed, legfeljebb nagyn ritkán, közeli érintkezés révén. WHO által bejelentést követően az rszágs tisztifőrvs kezdeményezésére a Nemzeti Influenza Pandémia Prevenciós Bizttság meghatárzza az aktuális teendőket. A JVM áttekinti, hgy a pandémia felszámlásáhz melyek azk a tevékenységek, amelyek megvalósításáhz más ágazatkhz tartzó szervezetek közreműködése szükséges. Az Egészségügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára a KKB elnöke felé kezdeményezi, hgy a Határőrség VPOP és az OKF készüljön fel az egészségügyi hatósággal való együttműködésre és kezdjék meg a felkészülést a pandémiával kapcslats feladataikra. Az OEK flytatja az (epidemilógiai és virlógiai) rutin surveillance-t. Az OEK flyamatsan mnitrzza a beérkező vagy a tudmására jutó nemzetközi infrmációkat és tájékztatja az rszágs tisztifőrvst, mint a JVM helyettes vezetőjét. A minisztérium, az OTH, illetve az OEK a WHO bejelentés időpntjától kezdve rendszeresen tájékztatja a szakmai szervezeteket és a laksságt a kialakult helyzetről, valamint a megtett és tervezett intézkedésekről. Az ÁNTSZ intézetei szrsan együttműködnek az állategészségügyi hatóságkkal. Ennek keretében figyelemmel kísérik a szárnyastelepeken előfrduló influenza szerű betegségek megjelenését. amennyiben a szárnyas állmányk kiirtására kerülne sr, szakmai támgatást nyújt az azt végrehajtó személyek védelme, valamint a közegészségügyi követelmények érvényre juttatása érdekében. 4. FÁZIS: Emberről emberre történő krlátztt terjedés következtében az emberi megbetegedések csupán kis góckban jelentkeznek, a terjedés igen kis területre krlátzódik, ami arra utal, hgy a vírus még nem adaptálódtt az emberi szervezethez.

19 influenza pandémiás terv FÁZIS: Az emberi megbetegedések nagybb góckban jelentkeznek, de az emberről emberre történő terjedés még mindig csak kis területre krlátzódik, ami arra utal, hgy a vírus egyre jbban adaptálódik az emberi szervezethez, de az emberre történő terjedési képessége még nem tökéletes. Teendők a 4. és az 5. fázisban: A NIPP felülvizsgálja és értékeli felkészültség helyzetét (kemprfilaktikus gyógyszerkészletek, mnvakcina hzzáférhetőség, stb.) és javaslatt tesz a JVM vezetője felé a szükséges tvábbi intézkedésekre. Az rszágs tisztifőrvs kezdeményezi az EüM felé a költségvetési frrásk biztsítását a Pandémiás Tervben megfgalmaztt, az ÁNTSZ felelősségi körébe tartzó intézkedések végrehajtása érdekében. Az EüM a minősítési szintek figyelembevételével haladéktalanul tájékztatja az OEK-et, az influenzával kapcslatsan az EU-tól, valamint - a Belügyminisztériumból és a Külügyminisztériumból érkezett - dkumentumk tartalmáról. A NIPP kibővített értekezletet tart az ÁNTSZ megyei intézetei vezetőinek és epidemilógusainak részvételével a felkészülés és a pandémiával kapcslats feladatk pntsítása céljából. Az EKI áttekinti az Állami Egészségügyi Tartalékban lévő és a pandémia srán az egészségügyi intézmények támgatásáhz átadható gyógyszer, egészségügyi anyag és eszköz készleteket és azk mennyiségéről és elérhetőségéről tájékztatja a minisztériumt. Az ÁNTSZ egyezteti és pntsítja az OKF-el a katasztrófavédelemi szervek közreműködését igénylő feladatkat. AZ OEK flytatja a rutin surveillance-t, tvábbá az ÁNTSZ haladéktalanul megteszi új variáns származási rszágából érkezőkkel, illetve az nnan imprtálható megbetegedésekkel kapcslats járványügyi intézkedéseket. Az ÁNTSZ a Határőrség közreműködésével a kijelölt határátkelő helyeken, a határátlépési pntkn végrehajtja a járványveszélyes területekről érkezők ellenőrzését, az influenza gyanús személyek kiszűrését és elkülönítését. Az OEK flyamatsan értékeli a beérkező nemzetközi adatkat, és más, Magyarrszágt és Európát érintő epidemilógiai infrmációkat, beleértve a Magyar Hnvédség egészségügyi szlgálatától származókat is.

20 influenza pandémiás terv 19 Az ÁNTSZ megyei intézetei megerősítik a virlógiai surveillance-t, 50%-kal megnövelik az influenza figyelőszlgálat keretén belül a virlógiai mintavételezést minden krcsprtban és régióban, tekintet nélkül az aktuális hazai járványügyi helyzetre. Az ÁNTSZ kijelöli a határátkelőhelyeken, a határátlépési pntkn kiszűrt influenzagyanús személyek megfigyelését ellátó gyógyintézeteket. Az EüM és az OTH az influenza megbetegedésekről kaptt infrmációk alapján rendszeresen tájékztatja az egészségügy szlgáltatókat és a médiát. Az OTH intézkedik - a WHO által megküldött - pandémiát kzó vírus elleni új vakcina gyártásának megkezdéséről. Az EüM kezdeményezi a Krmány felé a laksság védelmére szlgáló, az új ltóanyag előállításáhz a pénzügyi fedezet biztsítását. Az EüM tájékztatja a laksságt a járványveszélyről, a védekezés módjáról és az ltóanyag előállítás és ellátás rendjéről. Az EüM szakmai támgatást nyújt a KüM részére a külképviseleteken dlgzók járványügyi védelmének megszervezéséhez, tvábbá ltóanyagt biztsít a külképviseletek munkatársai részére. Az Oktatási Minisztérium közreműködik abban, hgy az OEK által rendelkezésére bcsáttt, influenzára vnatkzó tájékztató anyagkat az ktatási intézmények megkapják.

21 influenza pandémiás terv FÁZIS: V. fejezet A VÉDEKEZÉS IDŐSZAKA Az influenza vírus altipus fkztt intenzitással flyamatsan terjed a laksság körében. A pandémia ideje epidemilógiai szempntból a szerint bmlik különféle szakaszkra, hgy a járvány mely földrajzi területeket érinti: 6/a SZINT Az új influenzavírus altípus terjedése abban az rszágban, ahl kialakult. 6/b SZINT Az új influenzavírus altípus más rszágban is megjelenik. 6/c SZINT Az új influenzavírus altípus Európában is megjelenik. Az OEK megerősíti az integrált epidemilógiai és virlógiai surveillance-t. Amennyiben a vírusvariáns európai megjelenése nem az influenza szeznális időszakában következik be, az rszágs tisztifőrvs elrendeli az influenza figyelőszlgálat működését. Az ÁNTSZ a határőrség közreműködésével a határátkelőhelyeken fkzza a járványveszélyes területekről érkezők ellenőrzését, az influenzagyanús személyek kiszűrését és elkülönítését. Az ÁNTSZ kiterjeszti a légúti járványk jelentési kötelezettségét, elrendeli a súlys leflyású heveny légúti megbetegedések srn kívüli jelentését. Az ÁNTSZ elrendeli a virlógiai vizsgálatk elvégzését a kórházakban bekövetkezett haláls kimenetelű influenzaszerű megbetegedések esetén. A NIPP az ÁNTSZ megyei intézetei vezetőinek és epidemilógusainak részvételével kibővített értekezletet tart az újabb intézkedések végrehajtásának pntsítása céljából. A minisztérium az rszágs tisztifőrvs útján elrendeli az influenzában megbetegedettek gyógykezelése céljára rendelkezésre álló, tvábbá az átprfilírzással a pandémia időszakára ideiglenesen kialakítható fertőzőbeteg sztályk ágyszámának biztsítását.. Az OTH felülvizsgálja a fkzttan veszélyeztetett, valamint fkzttan védendő lakssági csprtk ltásáhz szükséges ltóanyag elsztásának tervezetét. Felülvizsgálja terápiás célú antivirális készítmény készletet és pntsítja a disztribúciós terveket. Az ÁNTSZ elrendeli az egészségügyi dlgzók és az rszág működőképességének fenntartásában betöltő személyek védőltásának megkezdését, amennyiben a szükséges ltóanyag még nem állna rendelkezésre, az ltásk megkezdéséig az egészségügyi dlgzók antivirális prevenciójának megkezdését.

NEMZETI INFLUENZA PANDÉMIÁS TERV

NEMZETI INFLUENZA PANDÉMIÁS TERV Magyar Köztársaság Egészségügyi Minisztériuma Országs Tisztifőrvsi Hivatal NEMZETI INFLUENZA PANDÉMIÁS TERV Intézkedési terv új vírus variáns által kztt influenza világjárvány esetére 2005. któber influenza

Részletesebben

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat.

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Tisztelt Látogató! E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu),

Részletesebben

KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015

KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015 KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015 KIEMELT, POLGÁRŐR BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAM PROGRAMINDÍTÓ FÓRUM 2014. február 15. ELFOGADVA: AZ OPSZ 2014. JANUÁR 17-EI ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉN HOZOTT, ELN/5/2014. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL

Részletesebben

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2014. szeptember 10-i ülésére Készítette: dr. Kzma Enikő alplgármesteri jgi referens Tárgy: Tájékztató a XIV. kerületi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Tartalmjegyzék

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció.

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció. Visszajelző anyag Visszajelző dkumentáció HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL készített FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁSRÓL 2009. NOVEMBER 25. 1 Visszajelző anyag (részlet) Hódmezővásárhely

Részletesebben

Etikai Kódex Dometic Csoport

Etikai Kódex Dometic Csoport Etikai Kódex Dmetic Csprt 1. Alapelvek és általáns követelmények 1.1 Alapelvek Levél az Elnöktől A Dmetic Csprt tevékenységét bővítő multinacinális vállalatként elkötelezte magát amellett, hgy felelős

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL Szélesebb fgyasztói kínálat, jbb ár-érték arány és könnyebb hzzáférhetőség a szlgáltatáskhz a szlgáltatási irányelvnek köszönhetően MIT NYERHET FOGYASZTÓKÉNT A SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

A duális felsőfokú képzés alapelvei

A duális felsőfokú képzés alapelvei A duális felsőfkú képzés alapelvei 1. A duális felsőfkú képzés definíciója A duális képzés definícióját az Nftv. 108. 1.a. bekezdése tartalmazza. Eszerint duális képzés: a műszaki, infrmatika, agrár, természettudmány

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Az Internatinal Plice Assciatin (Nemzetközi Rendőrszövetség) Magyar Szekció Elnöksége (tvábbiakban Elnökség) az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. és Alapszabályának rendelkezéseire

Részletesebben

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása 620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása A könyvvizsgáló által igénybevett szakértő munkája megfelelőségének értékelése 12.

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A New West Kft. számára kiemelt fntsságú cél a www.newwest.hu látgatói által rendelkezésre bcsáttt személyes adatk védelme, a látgatók infrmációs önrendelkezési jgának biztsítása.

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.12. COM(2010) 662 végleges 2010/0325 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a külső határk átlépésére jgsító és vízummal ellátható úti kmányk listájáról,

Részletesebben

EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉS TUDÁSKÖZPONT STRATÉGIAI TERVE 2015-2020

EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉS TUDÁSKÖZPONT STRATÉGIAI TERVE 2015-2020 A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉS TUDÁSKÖZPONT STRATÉGIAI TERVE 2015-2020 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ PÉCS 2015 1 Az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpnt tevékenysége srán 2015-ben kezdetét vette egy újabb

Részletesebben

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt prjekt céljai Előadó: Nesztinger Péter közigazgatási főtanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság E-mail cím: nesztingerp@lab.hu Telefnszám: +36

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tisztelt Képviselőtársaim! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a tvábbiakban: Áht.) előírásainak megfelelően elkészült a 2014.

Részletesebben

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni glbális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vnatkzó külügyminisztériumi knzultációs kérdésekre 2013.09.10. A HAND Szövetség az alábbi kérdések megválaszlásában

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól 21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól Hatályosság: 2010.07.03 - A honvédelemrıl és a Magyar Honvédségrıl szóló 2004. évi CV. törvény 207. (6) bekezdésében kapott

Részletesebben

BUILD UP Skills II. Konferencia 2013. március 8. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

BUILD UP Skills II. Konferencia 2013. március 8. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem BUILD UP Skills II. Knferencia 2013. március 8. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudmányi Egyetem Hujber Drttya Prjektmenedzser, BUSH krdinátr ÉMI Nnprfit Kft. Tartalm ÉMI Nnprfit Kft. bemutatása BUILD UP

Részletesebben

FORRÁSOLDALI KAMATTÁMOGATÁSÚ HITEL

FORRÁSOLDALI KAMATTÁMOGATÁSÚ HITEL ÁLLAMI KAMATTÁMOGATÁSÚ LAKÁSHITELEK Ügyféltájékztató Hatálys: 2006. któber 9-től Tisztelt Ügyfelünk! Engedje meg, hgy szíves figyelmébe ajánljuk a MKB Bank Zrt-nél igényelhető Frrásldali kamattámgatás

Részletesebben

DR. ROSE GYERMEKGYÓGYÁSZATI ELLÁTÁS

DR. ROSE GYERMEKGYÓGYÁSZATI ELLÁTÁS DR. ROSE GYERMEKGYÓGYÁSZATI ELLÁTÁS Dr. Rse 1051 Budapest Széchenyi tér 7/8. Tel.: +36 1 377 6737 Gyermekgyógyászati ellátás A gyermek nem "kis felnőtt", így ha bármi prblémája van, nem hagyatkzhatunk

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató Isklai közösségi szlgálat (IKSz) tájékztató IKSz mit is jelent? A közösségi szlgálat: szciális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szlgáló, szervezett keretek között flytattt, anyagi érdektől

Részletesebben

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása Közgyógyellátás Hatósági ügy neve: Közgyógyellátás és a jgsultság nyilvántartása A hatáskörrel Gyógyszerkeret megállapítására: jegyző székhelye szerinti MEP rendelkezdő szerv neve Közgyógyellátási igazlvány

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. Javaslat a térfigyelő kamerarendszer működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. Javaslat a térfigyelő kamerarendszer működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára Ügyszám: 24967 /2016. Salgótarján Megyei Jgú Várs Plgárm es tere Javaslat a térfigyelő kamerarendszer működtetésével kapcslats döntés meghzatalára Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jgú Várs Közgyűlése

Részletesebben

A Szociális Műhely ajánlásai

A Szociális Műhely ajánlásai A Szciális Műhely ajánlásai - a közösségi társadalm megteremtésének elősegítésével kapcslatban A műhelymunka résztvevői szciális munkás, szciálpedagógus és pedagógus (andragógus) képzések ktatói és hallgatói,

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.7-15 A pályázati kiírás a

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében. komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében. komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram keretében kmplex vállalati technlógia fejlesztés kis- és középvállalkzásk számára Kódszám: GOP-2007-2.1.1/B Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. március 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. március 22-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 66/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. március 22-i ülésére Tárgy: Beszámló Ferencvárs tűzvédelmi helyzetéről Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ JELENTÉS BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE ELNÖKSÉG

ÉVES BESZÁMOLÓ JELENTÉS BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE ELNÖKSÉG 2013 ÉVES BESZÁMOLÓ JELENTÉS BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE ELNÖKSÉG ÖSSZEGZÉS: A tárgyév másdik felében krszerűsítettük az egyesület hnlapját, amely széleskörű infrmálódásra biztsít

Részletesebben

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon A fgyasztói tudatsság növelése az elektrnikus hírközlési piacn A Nemzeti Hírközlési Hatóság szakmai tájékztató anyaga 2008. szeptember A fgyasztók körébe meghatárzás szerint valamennyien beletartzunk,

Részletesebben

2012. évi szakmai beszámoló

2012. évi szakmai beszámoló 1122 Budapest, Magyar jakbinusk tere 7.. évi szakmai beszámló Budapest, 2013. március 4. dr. Margitfalvi József elnök Ez a beszámló 5+1 (címlap) ldalt tartalmaz, és együtt értelmezendő a. éves közhasznúsági

Részletesebben

SENZOR Kft. Magatartási Kódex

SENZOR Kft. Magatartási Kódex SENZOR Kft. Magatartási Kódex Kiadás kelte: Budapest, 2014. Július 1. 1 I. Általáns rendelkezések A. Alkalmazási terület A jelen Magatartási kódex (a tvábbiakban: Kódex ) a SENZOR Kft. (a tvábbiakban:

Részletesebben

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatals Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatals név: BVK HOLDING Budapesti

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÓI INFORMÁCIÓS KÖZPONT

A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÓI INFORMÁCIÓS KÖZPONT 02 A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT Székesfehérvár Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 2006 któberében támgatást nyert az Európai uniós INTERREG IIIC prgram keretében a MODELE prjektben való részvételre, és alprjekt

Részletesebben

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése Felhívás a Kazincbarcika és vnzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése című és SH1/1 számú prjekt keretében megvalósíttt Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása pályázati alap szakmai értékelői

Részletesebben

A KézenFogva Alapítvány észrevételei és javaslatai

A KézenFogva Alapítvány észrevételei és javaslatai A KézenFgva Alapítvány észrevételei és javaslatai FELHÍVÁS a nagylétszámú intézeti ellátási frma kiváltásának, és magas minőségű, hzzáférhető közösségi ellátási frmák kialakításának megvalósítására A Felhívás

Részletesebben

Üi.: Dancsecs Roland Tel. szám: 06-96-516-232

Üi.: Dancsecs Roland Tel. szám: 06-96-516-232 Dr. Szakács Imre úr elnök Győr-Msn-Sprn Megyei Önkrmányzat Győr Árpád u. 32. 9021 Iktatószám: Üi.: Dancsecs Rland Tel. szám: 06-96-516-232 Tárgy: Nyugat-dunántúli Reginális Energia Stratégia és Sprn-Fertőd

Részletesebben

ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS Nyílt ülésen tárgyalandó. 52/2011.09.08. A határzati javaslat elfgadásáhz egyszerű többség szükséges. Előterjesztés az Esztergm és Nyergesújfalu

Részletesebben

A Mobile2020 projekt magyarországi munkacsoportjának ajánlásai. Mezei Csaba

A Mobile2020 projekt magyarországi munkacsoportjának ajánlásai. Mezei Csaba A Mbile2020 prjekt magyarrszági munkacsprtjának ajánlásai Mezei Csaba 11.11.2013. Baltic Envirnmental Frum Deutschland e. V. Osterstraße 58 20259 Hamb urg Germany www.mbile2020.eu Part -financed by the

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje I. Az Elnökség és tagjai 1.1 Az IPA Magyar Szekció (a tvábbiakban: Magyar Szekció) Elnöksége (a tvábbiakban: Elnökség) a Magyar Szekció ügyintéző és képviseleti

Részletesebben

I. A felosztandó jogdíjak alanyai

I. A felosztandó jogdíjak alanyai A Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének Felsztási Szabályzata A Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége (MAHASZ) által kezelt jgdíjakat a Szövetség közgyűlésének 2006. április 21-én hztt határzata (2007. február

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport Általáns Üzleti Feltételek - Könyvelési szlgáltatás B-Tp cégcsprt A jelen Általáns Üzleti Feltételek a B-Tp cégcsprt által nyújttt könyvelési (könyvviteli, könyvvezetési) szlgáltatáskra vnatkznak, függetlenül

Részletesebben

15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala. Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: Hivatal) hatáskörében eljárva meghoztam az alábbi

15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala. Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: Hivatal) hatáskörében eljárva meghoztam az alábbi Budapest Fővárs Krmányhivatala ~ ' " lyi és Igazságügyi Fősztály láüs és Gyámügyi Osztály izés jgerős: L 15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala ÉRKEZETT 2015 AOO 3 jg^tszám: BPC/020/02173-2/2015

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás Mikr-, kis- és középvállalkzásknak nyújttt tanácsadás 1. A szlgáltatás célja 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja, hgy a már mőködı mikr-, kis- és középvállalkzásk ismereteinek bıvítése révén hzzájáruljn

Részletesebben

Ösztöndíjas foglalkoztatott az a személy lehet,

Ösztöndíjas foglalkoztatott az a személy lehet, !"!#$%"&'())*' +", Az ösztöndíjas fglalkztatás előnye, hgy ennek keretében a pályakezdő fiatalk a szakmai készségek megszerzése -.'(/0)1 érdekében gyakrlati munkatapasztalatt szerezhetnek, ezáltal nagybb

Részletesebben

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása NYITOK Hálózat a Társadalmi befgadásért prgram bemutatása A Nyittt Tanulási Közpntk (NYITOK) kncepciójának kidlgzója, a prgram szakmai fejlesztő- és támgató partnere: A SZETT bemutatása A 20 éves múltra

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELKÉPZELÉSEI ÉS TERVEI A AS ÖNKORMÁNYZATI IDŐSZAKRA

GAZDASÁGI PROGRAM VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELKÉPZELÉSEI ÉS TERVEI A AS ÖNKORMÁNYZATI IDŐSZAKRA GAZDASÁGI PROGRAM VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELKÉPZELÉSEI ÉS TERVEI A 2016-2020-AS ÖNKORMÁNYZATI IDŐSZAKRA! 1 Jgszabályi háttér Bevezetés Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

A Biblia Szövetség alapszabálya

A Biblia Szövetség alapszabálya A Biblia Szövetség alapszabálya I. Bevezető rész 1.. Az alapítók az egyesület céljának elérése végett azkat a keresztyén hitre juttt egyháztagkat kívánják a szervezetbe összefgni, - akik készek munkálni

Részletesebben

1. A SZERZŐDÉS 2. SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 3. A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE

1. A SZERZŐDÉS 2. SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 3. A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE 1. A SZERZŐDÉS Webtárhely/hnlap szlgáltatási szerződés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A megrendelőnek (tvábbiakban Előfizető), aki a hnlap/webtárhely szlgáltatást (tvábbiakban Szlgáltatás) igénybe kívánja

Részletesebben

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ Baranya Megyei Gyermekvédelmi Közpnt Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2009. év Készítette: Illés Tibrné Gazd. Vez. BESZÁMOLÓ 2009. év A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Közpnt 2009. költségvetése az alábbiak

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mkelnk@vpmegye.hu Szám: 02/303-11/2013. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkrmányzat

Részletesebben

Migráció egészségügyi, közegészségügyi, járványügyi problémák

Migráció egészségügyi, közegészségügyi, járványügyi problémák Migráció egészségügyi, közegészségügyi, járványügyi problémák Dr. Paller Judit mb. országos tisztifőorvos XXII. Magyarországi Egészségügyi Napok, Debrecen 2015. október 7-9. Irányadó jogszabályok - Az

Részletesebben

20 ÉVES A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP ORSZÁGOS ELŐADÁS-SOROZAT HATODIK ÁLLOMÁS

20 ÉVES A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP ORSZÁGOS ELŐADÁS-SOROZAT HATODIK ÁLLOMÁS 20 ÉVES A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP ORSZÁGOS ELŐADÁS-SOROZAT HATODIK ÁLLOMÁS XXIV. Bálványsi Nyári Szabadegyetem és Diáktábr 2013. július 27. szmbat 14.00 óra I. 20 éves az NKA prgramsrzat ismertetése A

Részletesebben

Az önkormányzati miniszter. rendelete

Az önkormányzati miniszter. rendelete Az önkormányzati miniszter /2009. ( ) ÖM rendelete a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter irányítása alá tartozó szervek irányítási és működési rendjéről, valamint katasztrófavédelmi feladatairól

Részletesebben

SZÉKELY ERIKA. Szaktanácsadás támogatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában. Kecskemét, 2014. 05.16.

SZÉKELY ERIKA. Szaktanácsadás támogatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában. Kecskemét, 2014. 05.16. SZÉKELY ERIKA Szaktanácsadás támgatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában Kecskemét, 2014. 05.16. Hangsúlyban a tudásátadás és az innváció A VP 2014-2020-ban a tudásátadás és az innváció előmzdítása

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikr-, kis- és középvállalkzásk termelési kapacitásainak 1. Alapvető cél A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikr-, kis- és középvállalkzásk

Részletesebben

Kb.3. számú előterjesztés

Kb.3. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Kb.3. számú előterjesztés Előterjesztés a Népjóléti Bizttság részére a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló tájékztatóról I. Tartalmi

Részletesebben

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram. V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY OTH, Budapest 2014. január TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram Szerzők:

Részletesebben

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31.

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. 1. ldal, összesen: 9 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat feladata, érvényessége... 3 4. Az IPR-t megvalósító szervezet felépítése, a menedzsment helye a szervezetben... 4 4.5.

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 23. Isklarendszerű, esti tagzats OKJ-s szakképzéseink telephelyenként: Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla

Részletesebben

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya CIN-BORA túracsprt Alapszabálya 1. Általáns rendelkezések 1) A társadalmi szervezet neve: CIN-BORA túracsprt Rövidített neve: CIN-BORA. 2) Székhelye: BKV Zrt. Cinkta Autóbusz telephely 1165- Budapest,

Részletesebben

ELSZÁMOLÓEGYSÉGES NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER SZABÁLYZATA

ELSZÁMOLÓEGYSÉGES NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER SZABÁLYZATA Budapest Országs Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár RENDSZER SZABÁLYZATA Hatálys: 2010. július 1. Elfgadva: 2010. június 28. Tartalm 1. Bevezetés... 3 2. Alapelvek... 3 2.1 Igazságsság... 3 2.2 Pntsság...

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. április 17. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Készítette: Müller Kinga Intézményi irdavezető Tárgy: Javaslat a szciális

Részletesebben

TÁMOP-6.1.4/12/ Koragyermekkori (0-7 év) program

TÁMOP-6.1.4/12/ Koragyermekkori (0-7 év) program Kragyermekkri (0-7 év) prgram PÁLYÁZAT A TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram kiemelt prjekt keretében az alábbi pályázat kerül újra meghirdetésre az érintettek körének kibővítésével

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS &-3 ag/ 20/5 VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrm utca 23-25.; adószáma: 15775883-2- 41; MÁK pénzfrgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017,

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. Munkavédelmi képviselő választás 2008. november 17-28. Választási segédanyag

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. Munkavédelmi képviselő választás 2008. november 17-28. Választási segédanyag VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET Munkavédelmi képviselő választás 2008. nvember 17-28. Választási segédanyag 1 MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS 2008. nvember 17-28. Választás ajánltt időpntja:

Részletesebben

HírAdó Extra. 2013. szeptember 4. Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában

HírAdó Extra. 2013. szeptember 4. Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában Internatinal Tax Review Eurpean Tax Awards 2013 HírAdó Extra 2013. szeptember 4. Tartalmjegyzék Hatéknyabb

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Oktatási és Kulturális Minisztérium Tárgy: /2007. ( ) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól Budapest, 2007. augusztus 2 I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az Oktatási

Részletesebben

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatals Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatals név: BVK HOLDING Budapesti

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

Ügyféltájékoztató CIB Előrelépő Személyi Kölcsön

Ügyféltájékoztató CIB Előrelépő Személyi Kölcsön Ügyféltájékztató CIB Előrelépő Személyi Kölcsön ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ H-1027 Budapest, Medve utca 4-14. H-1537 Pf. 394. SWIFT: CIBHHUHB Nyilvántartó cégbíróság: Fővársi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám:

Részletesebben

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése 3. számú melléklet A SZŐKE TISZA pusztulása és a jgi felelősség kérdése Furcsa mód épp a laikus civil közösség hivatkztt internetes közösségi ldalain kmmentelők részéről vetődött fel több alkalmmal is

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

MINISZTERELNÖKSÉ. DR. SEMJÉN ZSOLT miniszterelnök-helyettes I-2/ME/349/2/2012.

MINISZTERELNÖKSÉ. DR. SEMJÉN ZSOLT miniszterelnök-helyettes I-2/ME/349/2/2012. 202//3 7 :8 FAX +36 7950476 KIM PARL.TITK. Q 0 Hivatal a MIISZTERELÖKSÉ riys ár;t: k I Érkezett : 202 P, ' W 3. Baracskai József képviselő úr részére Magyar Országgy űlés DR. SEMJÉ ZSOLT miniszterelnök-helyettes

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív Üzletszabályzat 6. sz. melléklete EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Megfelelési kérdőív EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Oldal 1 Ügyfél neve: Ügyfélkód: Jelen kérdőív kifejezett

Részletesebben

FELHÍVÁS. Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. megvalósítására

FELHÍVÁS. Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. megvalósítására FELHÍVÁS Felzárkóztató egészségügyi áplói szakképzési prgramk megvalósítására Magyarrszág Krmányának felhívása a Felzárkóztató egészségügyi áplói szakképzési prgramra, mely lehetőséget ad az egészségügyi

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

Adja meg címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata

Adja meg  címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata Adja meg e-mail címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata Új email cím megadása esetén garantált ajándék 1000 Ft számlajóváírás, ezen felül részt vehet a srslásn, ahl Öné lehet egy iphne6 telefn!

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ Kerepes Várs flyamatban lévő (egyeztetés alatt álló) településrendezési eszköz módsításairól, és ezek és az Újnnan készülő településrendezési eszközök összefüggéseiről 2013. nvemberében

Részletesebben

ÁRAJÁNLATKÉRÉS. Az ajánlatkérő

ÁRAJÁNLATKÉRÉS. Az ajánlatkérő Iktatószám: EHEA-22-1/2015 Prjekt szám: 559232-EPP-1-2014-1-HU-EPPKA3-BOLOGNA ÁRAJÁNLATKÉRÉS 1. Az ajánlatkérő adatai Név: Tempus Közalapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 31. Képviselő: Dr. Nemeslaki

Részletesebben

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Nagycenki Közös Önkrmányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (tvábbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Nagycenk- Pereszteg-Fertőbz

Részletesebben

A pályázott kommunikációs program személyi felelősei

A pályázott kommunikációs program személyi felelősei A pályáztt kategória Kmmunikációs kampány Az ügyfél, illetve vállalat iparága Pénzügy, bank és biztsítás A pályázati anyag címe Aegn Országs Kármegelőzés Prgram A pályáztt kmmunikációs prgram személyi

Részletesebben

FELHÍVÁS. a fiatalok társadalmi aktivitásának növelésére. A felhívás címe: Komplex ifjúsági fejlesztések új nemzedék újratöltve

FELHÍVÁS. a fiatalok társadalmi aktivitásának növelésére. A felhívás címe: Komplex ifjúsági fejlesztések új nemzedék újratöltve FELHÍVÁS a fiatalk társadalmi aktivitásának növelésére A felhívás címe: Kmplex ifjúsági fejlesztések új nemzedék újratöltve A felhívás kódszáma: EFOP-1.2.3-VEKOP/15 Magyarrszág Krmányának felhívása az

Részletesebben

Csökkentsük együtt a csomagolási hulladék mennyiségét!

Csökkentsük együtt a csomagolási hulladék mennyiségét! Csökkentsük együtt a csmaglási hulladék mennyiségét! Gyakrta úgy gndljuk, hgy mindennapi adminisztratív feladataink srán nem beszélhetünk erős környezeti hatáskról. Valójában ezekhez a mindennapi tevékenységekhez

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó Beszámló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatk 2015. évi ellátásáról Bdrkós Ferenc plgármester Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó A beszámlót figyelemmel Magyarrszág helyi

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ III. KÖTET FELADATLEÍRÁS - A PÉCS2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA PROGRAM BERUHÁZÁ-

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ III. KÖTET FELADATLEÍRÁS - A PÉCS2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA PROGRAM BERUHÁZÁ- AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ III. KÖTET FELADATLEÍRÁS - A PÉCS2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA PROGRAM BERUHÁZÁ- SAIHOZ KAPCSOLÓDÓ KOMPLEX MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK - Pécs2010 EKF prgram TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ...

Részletesebben

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 1 Kivnat Jászberény Várs Önkrmányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtarttt ülésének jegyzőkönyvéből 6/2011. (I. 12.). önkrmányzati határzat Jászberény Várs Közbiztnsági és Bűnmegelőzési

Részletesebben