CaliVita Nemzetközi Hálózat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CaliVita Nemzetközi Hálózat"

Átírás

1 1.00 CÉL CaliVita Nemzetközi Hálózat Irányelvek a weboldalas prezentációkhoz Copyright CaliVita International 2008 Frissített változat, hatályos március 10-től A CaliVita Nemzetközi Hálózat felismerte, hogy az internet hatékony marketingeszköz, így Tagjait arra bátorítja, hogy készítsenek személyes honlapot, és azt használják fel hálózatuk építéséhez. Bár ebben az esetben a honlapot a Tag készíti és tartja fenn a saját üzleti hálózatának bővítése céljából, a rajta megjelenő, a CaliVita International céggel kapcsolatos információk, logók, védjegyek, termékek, szolgáltatások, publikációk, rendezvények és maga a marketingrendszer nyilvánosság elé kerül. Minden ilyen honlap közvetlen hatással van a teljes CaliVita Nemzetközi Hálózatról, annak marketingrendszeréről, termékeiről és viszonteladóiról kialakuló képre és hírnevére. Emiatt az a Tag, aki CaliVita üzletének bővítése érdekében honlapot szeretne létrehozni, fenntartani vagy felhasználni, köteles betartani a CaliVita International és/vagy az azt üzemeltető Cég által ebben a dokumentumban meghatározott Irányelveket FONTOS KÖZLEMÉNYEK 2.01 Függetlenül attól, hogy a honlapot kizárólag a CaliVita International Tag hálózatának bővítésére hozták létre, és e célból működik, valamint a honlap tartalmának egyes elemei vagy annak összessége a CaliVita Internationaltől vagy a működtető Cégtől, illetve ezek elektronikus vagy nyomtatott publikációiból származik, a honlap teljes tartalmáért és/vagy működéséért teljes mértékben és egyedül a viszonteladó felel. Idetartozik a szerzői jogvédelem, a kereskedelmi, az adózási és minden más jogszabály által előírt korlátozás, és/vagy előírás és minden egyéb vonatkozó jogszabály betartása is, amely a Tag országában, hálózatépítő tevékenységének helyszínén és/vagy a honlap üzemeltetésének és/vagy használatának helyszínén kötelező A webes prezentációk aktuális Irányelveinek teljes szövege mindig elérhető és tanulmányozható a CaliVita International című webhelyen SZÓTÁR 3.01 Blog a webnapló (web log) rövidítése; egy rendszeresen vezetett napló, amely az interneten keresztül elérhető és olvasható. A tipikus blog a szerzőnek valamilyen témával kapcsolatos személyes tapasztalatait, benyomásait, véleményét, híreit és megjegyzéseit tartalmazza Cég az a vállalat vagy vállalatok, amely/amelyek jogszerűen használhatják a CaliVita International nevet és védjegyet valamely országban vagy régióban, és az országban vagy régióban a Hálózat adminisztrációjáért felelősek oldal a 9-ből

2 3.03 Tag(ok) a Cégnél hálózati termékek önálló forgalmazóiként regisztrált magánszemélyek, vállalatok vagy szervezetek. Az Irányelvek tekintetében a Tag megnevezés vonatkozik az egyéni Tagokra, a Tag vállalatokra és szervezetekre, valamint a Tag vállalat vagy szervezet Képviselőire is (lásd a Képviselők definícióját lejjebb) Irányelvek a CaliVita International webes megjelenéssel kapcsolatos Irányelveinek összessége, ahogy a jelen dokumentumban szerepel Hackelés egy önálló számítógép, számítógépes hálózat, webhely vagy kiszolgáló távolról történő jogosulatlan használata, vagy ezek működésének és/vagy megjelenésének távoli jogosulatlan módosítása ISP az Internet Service Provider (internetszolgáltató) szavakból képzett rövidítés. Internet-hozzáférést és/vagy URL-regisztrációt és/vagy tárhelyszolgáltatást, illetve ehhez kapcsolódó szolgáltatást nyújtó vállalat, szervezet vagy egyén IWS az Individual Website (egyéni weblap) szavakból képzett rövidítés. Ennek a dokumentumnak a használata során az Egyéni (személyes) szó nem arra utal, és nem értelmezendő úgy, hogy a webhely csak természetes személyé lehet, vagy csak természetes személy tarthatja fenn, hanem inkább céget vagy szervezetet kell érteni alatta. A dokumentumban Egyéni webhely (IWS) alatt egyetlen webhelyet vagy webhelycsoportot kell érteni, függetlenül attól, hogy egy egyéni, vállalati vagy szervezeti Tag működteti Rosszindulatú szoftverek az angol megfelelője, a malware, a malicious software (kártékony szoftver) szavakból származik. Minden olyan, a számítógépre, számítógépes hálózatra, webhelyre vagy kiszolgálóra a tulajdonos, gépkezelő tudta vagy beleegyezése nélkül távolról telepített program, amelynek célja jogosulatlan tevékenység végzése, a számítógépen, számítógépes hálózaton, webhelyen vagy kiszolgálón, illetve ezeken keresztül, és/vagy a számítógép, számítógépes hálózat, webhely vagy kiszolgáló tartalmának és/vagy működésének jogosulatlan módosítása, letiltása Hálózat a világ Tagjait magában foglaló CaliVita International hálózat; ebben értékesítjük a termékeket Szabályzat azok a szabályok és előírások, amelyek a Hálózatban szabályozzák az üzleti tevékenységet, ideértve (nem kizárólagosan) ezt a dokumentumot és a CaliVita International Működési Szabályzatát is Képviselő A Tag vállalat vagy szervezet érdekében és nevében eljáró, a Tag vállalat vagy szervezet által, egy bizonyos tevékenységgel megbízott személy. Az Irányelvekben használt összes Tag kifejezés kiterjed és vonatkozik a Tag vállalat vagy szervezet Képviselőjére is függetlenül attól, hogy az útmutató adott részében ezt külön nem említjük vagy hangsúlyozzuk Kémprogram a rosszindulatú szoftverek (lásd definíció) olyan fajtája, amely rögzíti a számítógépen, számítógépes hálózaton, webhelyen vagy kiszolgálón a tevékenységeket a számítógép használójának tudomása nélkül. A kémprogramok között vannak kevésbé veszélyesek (a számítógép használója által meglátogatott webhelyek rögzítése marketingre és személyre szabott hirdetések célba juttatására), de ennél kártékonyabbak például a tiltott billentyűzetfigyelő kémprogramok, amelyek használatával ellophatók jelszavak, banki információk vagy hitelkártyaadatok URL az angol Uniform Resource Locator (egységes erőforráshely-meghatározó) szavak rövidítése, amely adott webhely vagy weblap egyedi azonosítója az interneten Webmester az a személy, szervezet vagy vállalat, aki/amely az adott webhely karbantartási feladataiért felel. A karbantartási teendők közé tartozik a webhelyhez való hozzáférés, ez lehetővé teszi a képek, szövegek, információk közzétételét, a megjelenés, a funkciók és/vagy az oldal elhelyezkedésének megváltoztatását. A webhely tulajdonosa is lehet saját honlapjának webmestere, de megbízhat mást is a nevében/érdekében szükséges teendők ellátásával AZ IRÁNYELVEK MEGHATÁROZÁSA 4.01 Kizárólag a CaliVita International rendszer tulajdonosa állapíthatja meg a CaliVita Nemzetközi Hálózattal kapcsolatos Tagi IWS-sel (egyéni weblapokkal) kapcsolatos VALAMENNYI Irányelvet és feltételt. Az Irányelvekkel és feltételekkel járó adminisztratív teendőket kizárólag a Cég láthatja el Az Irányelvek módosítása a hálózat hivatalos webhelyén (www.calivita.com) való megjelenésétől számított tizedik (10.) naptári napon lép érvénybe oldal a 9-ből

3 4.03 A Tagok felelőssége az ilyen módosítások kellő időben való észlelése azok hatálybalépése előtt, és a módosított Irányelvek betartása hatálybalépésekor és azt követően anélkül, hogy a Cég erről a 4.02 pontban megnevezett tájékoztatón kívül más módon értesítené a Tagokat Az Irányelvek bármely módosítását úgy kell tekinteni, hogy azt az összes Tag elfogadta, hacsak a Tag ezzel ellentétes nyilatkozatot nem küld a Tag országában vagy a Tag régiójában tevékenykedő, az adott hálózatért felelős Cégközpontnak ben, postai küldeményként, futárral vagy személyesen átadva a következő határidők betartásával: esetén az t a módosítások hatálybalépése után legkésőbb az ötödik (5.) munkanapon kell elküldeni, a küldés időpontjának az küldőjének az elküldött levelek adatai között feltüntetett időpontot kell tekinteni. Postai küldemények esetén a nyilatkozatot a módosítás hatálybalépése után legkésőbb az ötödik (5.) munkanapon kell elküldeni, a küldés időpontjának a postai küldeményen lévő postai pecsét dátumát kell tekinteni. Saját kezűleg, a Tag által átadott értesítések esetén az értesítést a módosítás hatálybalépése után legkésőbb az ötödik (5.) munkanapon kell átadni a Cégnek az adott országért vagy régióért felelős központjában Az ebben a dokumentumban szereplő Irányelvek szándékaink szerint megfelelnek minden vonatkozó előírásnak és jogszabálynak, amelyek az IWS gazdaországa szerint és/vagy az IWS elérhetősége szerint és/vagy a Tag hálózati üzleti tevékenységének helyszíne alapján és/vagy a hálózati termékek forgalmazásának helyszíne szerint alkalmazni kell, illetve a Cég hálózati tevékenységének helyszínei szerint alkalmazandó. Abban az esetben, ha az Irányelvek valamely része bármely alkalmazandó jogszabály szerint érvénytelen vagy nem érvényesíthető, ez az Irányelvek többi részének érvényességére nincs hatással az adott jogi szabályok területi hatályán belül, és nem kérdőjelezi meg az összes Irányelv hatályosságát olyan területeken, ahol más jogszabályok érvényesek Függetlenül attól, hogy az Irányelveket a CaliVita International Működési Szabályzatával összhangban publikáltuk, ezek annak elválaszthatatlan részei. A Tagok ezennel elfogadják és magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik az Irányelveket, valamint tudomásul veszik, hogy ha nem felelnek meg az Irányelveknek, akkor az ügyük a CaliVita International Etikai és Fegyelmi testülete elé kerül. Lásd a CaliVita International Szabályzat fejezeteit a CaliVita International Etikai és Fegyelmi testületéről IRÁNYELVEK 5.01 Az IWS célja, hogy a) a CaliVita International Közös Marketingrendszeréről tájékoztasson; b) a CaliVita International termékeiről, szolgáltatásairól és rendezvényeiről tájékoztasson; c) támogassa, segítse a Tag lefelé építkező hálózati tevékenységét; d) segítse a CaliVita International termékeinek kereskedelmi értékesítését; és végül e) segítse az általános célközönség azon tagjait, akik még nem Tagok, hogy a CaliVita International Közös Marketingrendszerének Tagjává válhassanak Az IWS-t magánszemély, de vállalat és szervezeti Tag is létrehozhatja. Az IWS tulajdonosa csak a Tag vagy képviselője lehet Az IWS-t csak a Tag országában tevékenykedő Cégközpont vagy a Tag régiójának hálózati tevékenységéért felelős Cégközpont előzetes írásos engedélye alapján szabad létrehozni. A Cég engedélyének tartalmaznia kell a létrehozandó IWS nevét vagy címét és URL-címét. Az adott URL, név vagy cím Cégi engedélyezésétől függetlenül a Tag elfogadja azt a feltételt, hogy a Cég kérésére ezek közül bármelyiket vagy akár mindegyiket is meg kell változtatnia, ha a Cég a jövőben az URL-t, a nevet vagy a címet a saját véleménye alapján hátrányosnak vagy pejoratívnak vélelmezi a CaliVita International imázsa, hírneve vagy érdekei tekintetében Az IWS neve, címe és URL-je tartalmazhatja a CaliVita vagy a CaliVita International neveket, hasonló neveket vagy ezek származékait, csakúgy mint a termékeink nevét, de csak és kizárólag abban az esetben, amennyiben az alábbi módon kerül használatra. Az URL címnek 4 szótagból kell állnia, a www. után lehetséges a hazai forgalomban kapható termék megnevezése vagy maga a CaliVita megnevezés (vagy a kettő kombinációja is akár). A 3. szótagnak tartalmaznia kell az URL cím tulajdonosának, üzemeltetőjének nevét, vagy azon társaságét, aki ennek tulajdonosa, vagy bármilyen olyan nevet, ami erre utal. (tulajdonosra vagy a cím használójára, stb.). A 4. szótag feltétlenül a domain végződés kell, hogy legyen országspecifikusan, vagy csak.org,.com, stb. Pl.: vagy stb Az IWS kezdőoldalán szerepelnie kell a következő üzenetnek: A webhely tulajdonosa, üzemeltetője és karbantartója (a jogi vagy természetes személy neve, aki a webhely tulajdonosa), aki/amely a CaliVita International termékek független forgalmazója. A Tag kizárólagos felelősséget vállal a webhely részbeni és teljes tartalmáért, és sem a CaliVita Nemzetközi Hálózatnak, sem bármely tevékenységet folytató jogi személyének nincs közvetlen kapcsolata a weblappal és így felelősséget sem vállal e tekintetben. Az említett termékeknek vagy - 3. oldal a 9-ből

4 termékösszetevőknek nem rendeltetésük bármilyen betegség vagy kórállapot diagnosztizálása, kezelése, gyógyítása vagy megelőzése. Bármely termékre vagy termékösszetevőre hivatkozó állítás, említés, vélemény vagy információ nem tekinthető orvosi véleménynek/tanácsnak. A termékekre vagy termékösszetevőkre vonatkozó kijelentéseket, állításokat, véleményeket vagy információkat állami hatóság egyik országban sem vizsgálta meg és hagyta jóvá Az 5.05-ös pontban idézett felhívást az IWS nyelvén kell közzétenni. Abban az esetben, ha az IWS többnyelvű, ennek megfelelően minden egyes nyelvi változatban azonos helyen kell megjeleníteni Az IWS-en a Tag a CaliVita Internationallel kapcsolatos neveket, logókat, képeket, védjegyeket, marketingrendszer-részleteket vagy a termék, termékek részleteit csak az eredeti formájukban jelenítheti meg. Ezen azt a formát értjük, ahogyan a Cég és/vagy a CaliVita International a publikált anyagaiban (nyomtatott és elektronikus) feltünteti. A Tag semmilyen körülmények között nem változtathatja meg vagy módosíthatja az IWS-en a nevek, a logók, a képek, a védjegyek, a névvel kapcsolatos információk, a CaliVita International üzletének vagy termékeinek megjelenését vagy ezek tartalmát A CaliVita International és/vagy a Cég minden védjegyét az IWS-en is ekként kell feltüntetni. Idetartoznak a nevek, a logók, a képek, a termékek megnevezései, a szlogenek és valamennyi egyéb regisztrált védjegy. A védjegyet a szabványos vagy jelöléssel kell ellátni, lehetőség szerint felső indexben. Minden ilyen márkajelzést arra terveztek, hogy a CaliVita International és/vagy a Cég megjelenítse ezeket a CaliVita International és/vagy a Cég hivatalos webhelyein, hivatalos nyomtatott vagy elektronikus publikációiban és a termékek címkéin. Ha a Tag nem biztos abban, hogy egy adott elem védjegy-e, konzultálnia kell a Céggel A Tagok abban az esetben, ha a megjelenített tartalom elején megfelelően hivatkoznak az eredetire, és az anyag tartalmazza az eredetivel megegyező szerzői jogvédelmi kikötéseket, saját IWS-ükön a CaliVita International vagy a Cég által publikált képes és szöveges anyagokat reprodukálhatják, függetlenül attól, hogy ezek nyomtatott vagy elektronikus publikációkban jelentek-e meg. A megfelelő hivatkozás tartalmazza a szerző nevét (ha ismert), a fényképész vagy művész nevét (ha ismert) és a szöveg vagy a kép forrásának megnevezését. A szerzői jogvédelmet, ha alkalmazható, jellel kell megjelölni Az 5.09 pontban idézett anyaghoz tartozik a Tag országában vagy működési területén publikált CaliNews bármely és összes hírlevele, annak bármely cikke vagy cikkrészlete A Tag az IWS-en saját szöveget, grafikát vagy képet is megjeleníthet, amely a CaliVita International Közös Marketingrendszerrel kapcsolatos, vagy bármely olyan részletet, amely a CaliVita International nevéhez, üzleti tevékenységéhez, termékeihez, szolgáltatásaihoz vagy rendezvényeihez kapcsolódik. Minden ilyen, a Tag által létrehozott anyagnak hűen és pontosan kell visszaadnia a CaliVita International vagy a Cég saját publikációjában megjelenített információt A Tagok jogosultak arra, hogy az IWS-en saját, a CaliVita Nemzetközi Hálózatban betöltött Menedzsmentszintjüket a megfelelő megnevezéssel és a Menedzseri azonosító kártyával vagy kitűzővel és/vagy tanúsítvánnyal megjelenítsék. A Menedzseri azonosító kártyát vagy kitűzőt és/vagy tanúsítványt, függetlenül attól, hogy azt fényképezték, szkennelték vagy művészi reprodukció készült róla, kizárólag kiváló minőségben és a CaliVita International által kiállított valódi azonosító kártya vagy kitűző és/vagy tanúsítvány pontos és valósághű másolataként szabad csak megjeleníteni A Tagok az IWS-en saját magukat és/vagy más Tagokat csak a valós és tényleges Menedzseri szintnek megfelelően tüntethetnek fel; semmilyen körülmények között nem jeleníthetik meg magukat vagy más Tagot a valós elért szintnél magasabb pozícióban. A Tagok jogosultak, és támogatjuk is, hogy megjelenítsék a céljaik elérésével kapcsolatos információkat és anyagokat, de nem tüntethetnek fel olyan állítást az IWS-en, amely teljesítményüket magasabb Menedzseri szinten tüntetné fel, mint a ténylegesen elért fait accompli szint A Tagok jogosultak, hogy saját IWS-eiken beszámoljanak személyes és/vagy szakmai tapasztalataikról, megjegyzéseikről és/vagy véleményükről a CaliVita International Közös Marketingrendszer és/vagy a CaliVita termékek, termékösszetevők, szolgáltatások és rendezvények tekintetében. Ezek a tapasztalatok lehetnek sajátjaik vagy más magánszemélyekéi is. A tapasztalatot szerző személy neve és elérhetősége, illetve a tapasztalat alapjául szolgáló cikk vagy más publikáció szerzőjének a neve a tapasztalatok szerves része. Minden egyes tapasztalatot vagy olyan cikket, amelynek része a tapasztaltak leírása, a következő jogi nyilatkozattal kell ellátni: A fentiek kizárólag a megnevezett személy(ek) tapasztalatát, véleményét tükrözik. Ön ettől eltérő tapasztalatokat is szerezhet oldal a 9-ből

5 5.15 Minden az IWS-en megjelenő tapasztalatnak és/vagy Tag által készített tartalomnak eredetinek és ellenőrizhetőnek kell lennie. A Tagok semmilyen körülmények között nem készíthetnek és/vagy jeleníthetnek meg kitalált információt, képet, tapasztalatot, megjegyzést vagy véleményt valós személyek és/vagy szervezetek nevében, sem kitalált információt, képet, tapasztalatot, megjegyzést vagy véleményt, amelyet nem valós személyeknek és/vagy szervezeteknek tulajdonítanak. Az ilyen tevékenységet súlyos etikai vétségnek tekintjük, és az esetet a CaliVita International Etikai és Fegyelmi testülete elé visszük A Tag felelőssége azt szavatolni, hogy a saját IWS-én megjelenített minden egyes és az összes megjelenített vélemény nem tartalmaz téves vagy félrevezető állítást a CaliVita International Közös Marketingrendszerével és bármely és az összes CaliVita International termékkel, termékösszetevővel, szolgáltatással vagy rendezvénnyel kapcsolatban. Az IWS-en megjelenő tapasztalatoknak nem szabad negatív vagy összehasonlító véleményeket tartalmazniuk bármely más közös marketing- vagy multi-level marketingrendszerrel kapcsolatban, és nem szabad negatív vagy összehasonlító ítéletet tartalmazniuk más termékekről. A nem CaliVita termékekkel kapcsolatban a tapasztalatok csak általánosságokat közölhetnek más termékek összetevőiről, de nem nevezhetik meg a nem CaliVita terméket vagy márkát A Tagok a saját IWS-eiken csak olyan másik Tag véleményét és/vagy megjegyzését és/vagy képeit és adatait közölhetik, amely a saját Szponzorvonalukhoz tartozik, és akkor is csak abban az esetben, ha a másik Tag ehhez hozzájárult. Az 5.09 és 5.10 pontban említett CaliVita International és/vagy Cégi publikációk kivételével más Tag adatait, képeit és/vagy tapasztalatait, megjegyzéseit, ha az a Tag nem a Tag saját Szponzorvonalához tartozik, csak a Cég, a közvetlen Szponzor és az IWS-t üzemeltető Tagtól független Szponzorvonalhoz tartozó Tag engedélyével szabad megjeleníteni A Tagok jogosultak blogot vagy Tag által készített (nem CaliNews ) hírleveleket publikálni saját IWS-eiken. A Tag által készített hírlevelet nem szabad CaliNews -nak, ennek egy változatának vagy származékának nevezni vagy hívni. A Tag kötelessége azt garantálni, hogy az általa készített hírlevél olyan legyen, hogy semmilyen körülmények között se sugallhassa azt az olvasónak/látogatónak, hogy azt a hírlevelet a CaliVita International vagy a Cég készítette. Minden egyes blogbejegyzésnek vagy hírlevélnek tartalmaznia kell a blogíró nevét és/vagy a hírlevél szerzőinek a nevét és/vagy a közreműködő felek megnevezést, és ezeket minden egyes és az összes blognak és minden egyes és az összes hírlevélnek tartalmaznia kell. Minden egyes blogbejegyzést és hírlevelet el kell látni a következő jogi nyilatkozattal: A fent leírtak kizárólag a megnevezett személy(ek) privát véleményét tükrözik. Ön ettől eltérő élményeket is szerezhet Függetlenül attól, hogy a Tag az 5.18 pontban meghatározott blog vagy hírlevél szerzője-e, vagy a Tag más magánszemélyekkel készítteti a blogbejegyzéseket vagy a hírleveleket, a Tag kötelessége szavatolni azt, hogy minden egyes és az összes blogbejegyzés és/vagy hírlevél nem tartalmaz hamis vagy téves állítást a CaliVita International Közös Marketingrendszerének bármely és az összes aspektusával, továbbá bármely és az összes CaliVita International termékkel, termékösszetevővel, szolgáltatással vagy rendezvénnyel kapcsolatban. Egyetlen blog és/vagy hírlevél sem tartalmazhat negatív vagy összehasonlító véleményt bármely más közös marketing vagy multi-level marketingrendszerrel vagy másik CaliVita Taggal kapcsolatban, és nem szabad negatív vagy összehasonlító véleményeket tartalmaznia egy másik nem CaliVita termékről sem. A nem CaliVita termékekkel kapcsolatban a blog vagy a hírlevél csak általánosságokat közölhet a más termékek összetevőiről, de nem nevezheti meg a nem CaliVita terméket vagy márkát A Tag kötelessége azt szavatolni, hogy minden blog- és vagy hírlevél pontosan, valósan és nem megtévesztő módon jelenítse meg a CaliVita International Közös Marketingrendszerének adott aspektusát és/vagy a CaliVita terméket, termékösszetevőt, szolgáltatást vagy rendezvényt. A Tagok semmilyen körülmények között nem készíthetnek és/vagy jeleníthetnek meg a blogban vagy a Tag által készített hírlevélben kitalált információt, képet, tapasztalatot, megjegyzést vagy véleményt valós személyek és/vagy szervezetek nevében, sem kitalált információt, képet, tapasztalatot, megjegyzést vagy véleményt, amelyet nem létező személyeknek és/vagy szervezeteknek tulajdonítanak. Az ilyen tevékenységet súlyos etikai vétségnek tekintjük, és a bizonyított esetekben a CaliVita International Etikai és Fegyelmi testülete elé visszük Függetlenül a Cég korábbi engedélyétől, a Tag elfogadja azt a feltételt, hogy az pontokban említett Tag által készített tartalmakat a Cég konkrét kérésére módosítja vagy törli A Cég engedélyének birtokában a Tagok olyan hivatkozásokat helyezhetnek el az IWS-ükön, amelyek valamely vagy az összes hivatalos CaliVita International webhelyre mutatnak. Ezek elhelyezése csak akkor engedélyezhető, ha az IWS minden tekintetben megfelel az Irányelveknek és a hivatkozás szigorúan nem kölcsönös. A CaliVita International semmilyen körülmények között nem helyez el hivatalos webhelyei egyikén sem olyan hivatkozást, amely a Tag tulajdonában és kezelésében lévő IWS-re mutat oldal a 9-ből

6 5.23 A Tagok más, az 5.22 pontban említettől különböző, nem kölcsönös hivatkozást az IWS-eiken csak a Cég engedélyével helyezhetnek el. Ilyen hivatkozás elhelyezése nem engedélyezhető, ha az az IWS látogatóját egy másik üzleti webhelyre viszi, vagy olyan URL-re mutat, amely nem CaliVita termékekről nyújt információkat vagy vélhetően olyan URL-re mutat, amely elvonhatja a figyelmet az IWS funkciójáról és a Tag CaliVita Hálózati üzleti tevékenységéről. Ezek a hivatkozások csak olyan nem üzleti webhelyekre mutathatnak, amelyeknek csak az általános tájékoztatás a céljuk, például a termékösszetevőkkel kapcsolatban, és így segítik az IWS funkcióit és a Tag CaliVita Hálózati üzleti tevékenységét Ha a Cég jóváhagyta, a Tagnak megfelelő gyakorisággal folyamatosan ellenőriznie kell az 5.23 pontban említett hivatkozásokat, hogy a Cég engedélyezése és a hivatkozás felvétele óta eltelt idő alatt a hivatkozott URL információs tartalmának jellege és természete nem változott-e meg. Ha a hivatkozott URL tartalma természetében és jellegében megváltozott, akkor a Tag köteles a hivatkozást eltávolítani, vagy engedélyt kérni a Cégtől, hogy az IWSén a hivatkozást megtarthassa annak függvényében kell választania a két lehetőség közül, hogy a hivatkozott URL tartalma milyen mértékben és jellegben változott meg. E kötelezettség szándékos elmulasztását, illetve a hivatkozott URL tartalmi változásainak nem megfelelő észlelését úgy kell tekinteni, hogy az IWS és a Tag megszegi az Irányelveket Függetlenül a Cég korábbi engedélyétől, a Tag elfogadja azt a feltételt, hogy a Cég külön kérésére módosítsa vagy eltávolítsa a hivatkozást az IWS-ről A Tag a saját IWS-én létrehozhat webáruházat, hogy a CaliVita International termékeit értékesítse. Ebben az esetben a Tag felelőssége, hogy a webáruház megfeleljen az összes alkalmazandó jogszabálynak, adóügyi és kereskedelmi előírásnak, amely az ilyen webáruházakra vonatkozik a Tag helyszínén és/vagy a webáruház vásárlóinak helyszínén és/vagy a webáruház potenciális vásárlóinak helyszínén, ahonnan a leendő vásárlók elérhetik a webáruházat és/vagy azon a helyszínen, ahol a termék vásárlása közvetlenül vagy közvetve megtörténik a webáruházon keresztül Az 5.26 pontban említett webáruház csak a hivatalos CaliVita Nemzetközi Hálózat termékeit értékesítheti csak az eredeti, módosítás nélküli csomagolásban. A webáruház a termékeket csak a Cég hivatalos végfelhasználói árán értékesítheti. A Tagnak az elvárható gondossággal kell eljárnia annak érdekében, hogy a webáruházban értékesített termékek a végfelhasználókhoz jussanak el, és ne a nagykereskedőkhöz, ügynökökhöz, vagy bármely más közvetítőhöz, amely a CaliVita International Szabályzat 5.10 cikkelyének megsértését okozhatná Ha az 5.26 és az 5.27 pontban említett webáruház alkalmas bankkártyás fizetések fogadására, akkor a Tag kötelezettsége az internetes bankkártyás fizetések feldolgozásához szükséges összes és megfelelő biztonsági intézkedést alkalmazni. Ez egyebek között tartalmazza a bankkártyák adatainak titkosítását, biztonsági kiszolgáló (SSC) használatát és a bankkártyaadatok törlését a megfelelő adatbázisokból Bármely problémáért, vitáért vagy esetért, amely az IWS webáruházával kapcsolatban vetődött fel, ideértve a szabályozási, törvényi megfelelőségi és fogyasztóvédelmi eseteket is, függetlenül attól, hogy ezekre mely jogszabályok érvényesek területileg, a Tag vállal kizárólagos felelősséget A Tag használhatja a webhelyet arra, hogy a hálózatban az alá tartozók megrendelhessék tőle a termékeket. A Tag köteles ellenőrizni az alá tartozó Tagok rendeléseit, majd köteles a megrendeléseket eljuttatni a Cég postai küldeményeket fogadó osztályára. Ez postázza a megrendelést a megadott címre, és ráterheli a hálózati árat a megrendelést kezdeményező alhálózati Tagra. A Tag felelőssége szavatolni azt, hogy a saját alhálózatához tartozó összes tranzakció, amely az IWS-en keresztül történik, megfeleljen az érvényes jogaszályoknak, adózási és kereskedelmi előírásoknak és követelményeknek, amelyeket alkalmazni kell a Tag helyszínén és/vagy azon a helyszínen, ahonnan az alhálózati Tag eléri az IWS-t és/vagy terméket rendel az IWS-en keresztül A Tag használhatja a webhelyet arra is, hogy új Tagokat toborozzon a CaliVita International Közös Marketingrendszerébe. A Tag felelőssége annak garantálása, hogy az IWS-en keresztül hozzá újonnan jelentkezők tekintetében ellenőrizze, hogy ezek még nem Tagjai a CaliVita International Közös Marketingrendszerének, mert a CaliVita International Működési Szabályzata nem engedélyezi a többszörös regisztrációt (többszörös Tagi pozíciót). A Tag köteles ezt közvetlenül megkérdezni a jelentkezőktől, és a válaszokat rögzíteni. A Tag köteles a Céggel is ellenőriztetni, hogy a jelentkező még nem Tag. Az ellenőrzésnek nem kell mindenre kiterjednie, de a Tagnak adott esetben bizonyítania kell a Cégnek, hogy megtette az elvárható lépéseket annak érdekében, hogy megállapítsa a jelentkezőről, hogy az Tagja-e a CaliVita International Közös Marketingrendszerének. Ha a jelentkezőről kiderül, hogy már Tag vagy Képviselő, az IWS Tagja köteles erről értesíteni az illető közvetlen szponzorát is oldal a 9-ből

7 5.32 A Tagok nem használhatják közvetlenül vagy közvetve arra az IWS-üket, hogy megváltoztassák más Tagok Szponzorvonalát vagy szponzorát. Az ilyen eset a CaliVita International Szabályzat 5.04 cikkelyének megsértését jelenti, és az esetet a CaliVita International Etikai és Fegyelmi testülete elé visszük Az IWS kizárólag olyan információkról tájékoztathat, amely a CaliVita International Közös Marketingrendszeréhez és vagy a CaliVita termékekhez, szolgáltatásokhoz és eseményekhez kapcsolódik. Az IWS semmilyen körülmények között nem tartalmazhat információkat vagy referenciát bármely más multi-level vagy közös marketingrendszerről vagy a CaliVita International Közös Marketingrendszerének hivatalos termékeitől független bármely más termékről Az 5.49 pontban említett kivételeken kívül a Tagok tartozhatnak másik közös marketingrendszerhez is, de csak végfelhasználókként (értsd: vásárlók). Az ilyen esetekben a Tag nem jeleníthet meg semmilyen információt vagy referenciát a saját IWS-én a másik közös marketingrendszerről vagy annak termékeiről Az IWS-en megjelenített bármely és összes CaliVita International termékkel kapcsolatban a Tagok csak olyan információkat jeleníthetnek meg, amelyeket a Cég és/vagy a CaliVita International jóváhagyott és/vagy a hivatalos céges publikációban jelent meg. Idetartozik a termék neve, leírása, tartalma, mennyisége, használati útmutatója, adagolása, figyelmeztetései, a címkén található adatok, a címkén található kép és/vagy a termék képe is A Tagok nem jeleníthetnek meg olyan információt az IWS-eiken, amelyek nincsenek összhangban a Cég és/vagy a CaliVita International által publikált hivatalos termékadatokkal. Az IWS Tagja és/vagy más közreműködő személyek nem állíthatják sem közvetlenül, sem tapasztalatok, megjegyzések, vélemények, blogbejegyzések vagy hírlevelek útján azt, hogy egy vagy az összes termék és/vagy termékösszetevő gyógyító hatású. A Tag kötelessége annak szavatolása, hogy az IWS-en megjelent bármely információ bármely vagy az összes termékkel vagy termékösszetevővel kapcsolatban nem vezeti félre az IWS látogatóit az adott termék és/vagy termékösszetevő gyógyító hatása tekintetében Az IWS nem tartalmazhat hamis vagy félrevezető állításokat vagy információkat a CaliVita International Közös Marketingrendszeréről, sem annak termékeiről, termékösszetevőiről, szolgáltatásairól és rendezvényeiről. A hamis vagy félrevezető állítások közé tartozik egyebek között, hogy a CaliVita International Közös Marketingrendszerben a) a részvétel nem jelent értékesítést és/vagy b) a részvétel adóelőnyökkel jár és/vagy c) a részvétel biztos jövedelmet biztosít és/vagy d) kis munkával nagy profitot lehet elérni és/vagy e) a profit garantált és/vagy f) a termékek vagy összetevők valamely betegséget vagy kórállapotot gyógyítanak Az IWS-en nem lehet olyan tartalom vagy funkció, amely a Cég véleménye szerint sérti a CaliVita Internationalről, a Hálózatról, a Hálózati Közös Marketingrendszer valamely aspektusáról, bármely független Tagról vagy a Tagok összességéről, a Cégről, a Cég menedzsmentjéről vagy a Hálózat termékeiről vagy eseményeiről kialakult képet és hírnevet A Cég korábbi engedélyeitől függetlenül a Tag elfogadja azt a feltételt, hogy a Cég külön kérésére megváltoztatja, módosítja az IWS-t, vagy bármely szükséges változtatást elvégez rajta A Tag kizárólagos felelőssége, és teljes mértékben saját maga felel azért, hogy az IWS bármely és minden tekintetben teljes mértékben és folyamatosan megfeleljen minden szerzői jogvédelmi és magántulajdont védő előírásnak és szabályozásnak, az adózással, publikálással, webhelyekkel, webhely-megjelenítéssel, internethasználattal, kereskedelemmel és e-kereskedelemmel kapcsolatos állami jogszabálynak és előírásoknak abban az országban, ahol a Tag tevékenykedik, és abban az országban, ahol az IWS működik, és valamennyi olyan országban, ahonnan az IWS-t el lehet érni. Abban az esetben, ha IWS vagy a Tag tevékenysége, illetve ezek bármely aspektusa állami szankciókat és/vagy polgári eljárást és/vagy kárigényt vált ki bármely országban, akkor a Tag felel teljes mértékben és kizárólagosan az ilyen szankciókért és/vagy felelősségért és/vagy károkért Függetlenül az 5.40-es pontban említett előírásoktól a Tagnak kötelessége azonnal értesíteni a Tag tevékenységének helyszíne alapján az adott ország Cégi Központi Irodáját vagy azt a Központi Irodát, amely a Tag régiójában felelős a Hálózat adminisztrációjáért bármely és az összes polgári és/vagy állami és/vagy hatósági olyan tevékenységről, amelynek a célpontja a Tag és amelyet az IWS valamely vagy az összes aspektusa és/vagy a Tag tevékenysége és/vagy a Tag Hálózati üzleti tevékenysége váltott ki A Tag teljes mértékben felel azért, hogy az IWS egészében és folyamatosan megfeleljen a CaliVita International Működési Szabályzat legfrissebb változatának és a CaliVita International Irányelvek a weboldalas prezentációkhoz dokumentum legfrissebb változatának és a Cég bármely és összes olyan utasításának, amely az IWS tartalmát és/vagy funkcióit szabályozza oldal a 9-ből

ENDLESS Biotech ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS KOMPENZÁZIÓS TERV

ENDLESS Biotech ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS KOMPENZÁZIÓS TERV ENDLESS Biotech ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS KOMPENZÁZIÓS TERV A jelen Üzletszabályzat és Kompenzációs terv tartalmazza azokat az előírásokat és eljárásokat, amelyek a Képviselő az Endless Biotech Hungary Kft-vel,

Részletesebben

OTTHON OTTHON AZ ÖN ÜZLETE SZÉPSÉG AMWAY ÜZLETVITELI SZABÁLYZAT OTTHON TÁPLÁLKOZÁS

OTTHON OTTHON AZ ÖN ÜZLETE SZÉPSÉG AMWAY ÜZLETVITELI SZABÁLYZAT OTTHON TÁPLÁLKOZÁS TÁPLÁLKOZÁS OTTHON SZÉPSÉG AZ ÖN ÜZLETE AZ ÖN ÜZLETE OTTHON SZÉPSÉG TÁPLÁLKOZÁS AZ ÖN ÜZLETE OTTHON SZÉPSÉG AMWAY ÜZLETVITELI SZABÁLYZAT TÁPLÁLKOZÁS Tartalom 1. Szekció: Bevezetés 4 2. Szekció: Meghatározások

Részletesebben

Üzletpolitika és Eljárási Szabályzat

Üzletpolitika és Eljárási Szabályzat Üzletpolitika és Eljárási Szabályzat Frissítés és hatálybalépés ideje: 2011. november 11. 1. Bekezdés Bevezető rendelkezések 1.1 A cég küldetése WowWe csapat alapelve Küldetésünk olyan digitális eszközök,

Részletesebben

Általános felhasználási feltételek. TomTom International B.V.

Általános felhasználási feltételek. TomTom International B.V. Magyarország Általános felhasználási feltételek TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amszterdam, Hollandia és annak valamennyi leányvállalata (együttesen Tartalom TomTom ) 1 Hatály... 3

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (egységes szerkezetbe foglalt)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (egységes szerkezetbe foglalt) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (egységes szerkezetbe foglalt) A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Corincloud, Corinmail által üzemeltetett online szolgáltatásként bérelhető Rendszerek

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos)

Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos) Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos) Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák

Részletesebben

A Libero weboldal és a Libero Klub felhasználási feltételei érvényes 2014. június 1-től visszavonásig

A Libero weboldal és a Libero Klub felhasználási feltételei érvényes 2014. június 1-től visszavonásig A Libero weboldal és a Libero Klub felhasználási feltételei érvényes 2014. június 1-től visszavonásig A Libero weboldal és a Libero Klub (valamint a fórumok) használatára vonatkozó szabályok Az alábbiakban

Részletesebben

Netkuckó Internet. Általános Szerződési Feltételek. szolgáltatás. Készült: 2012. november 20-én, hatályos: 2012. november 20-től

Netkuckó Internet. Általános Szerződési Feltételek. szolgáltatás. Készült: 2012. november 20-én, hatályos: 2012. november 20-től Netkuckó Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Készült: 2012. november 20-én, hatályos: 2012. november 20-től Készítette: Török András Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai... 4 1.1.

Részletesebben

Általános Felhasználási és Szerző

Általános Felhasználási és Szerző Általános Felhasználási és Szerződési Feltételek Általános Felhasználási és Szerző dési Feltételek, mely tartalmazza a www.remekaron.hu weboldal tulajdonosa, üzemeltetője és az oldal látogatói és/vagy

Részletesebben

Garanciahosszabbítás / kiterjesztett garancia vásárlás. Általános Szerződési Feltételek

Garanciahosszabbítás / kiterjesztett garancia vásárlás. Általános Szerződési Feltételek Általános rendelkezések Garanciahosszabbítás / kiterjesztett garancia vásárlás Általános Szerződési Feltételek A Samsung Electronics Magyar Zrt. ( Samsung ) által működtetett call centeren (telefonszám:

Részletesebben

Bigin Felhasználási feltételek

Bigin Felhasználási feltételek Bigin Felhasználási feltételek I. A felhasználási feltételek tartalma 1. A jelen felhasználási feltételek a Sanoma Media Budapest Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 9.; a továbbiakban: Szolgáltató) által

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1./ Szerződő felek, szerződés tárgya Általános Szerződési Feltételek A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) alapján a FULLCON Informatikai Szolgáltató Betéti Társaság (székhely:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Érvényes: 2014.03.01.-től

Általános szerződési feltételek Érvényes: 2014.03.01.-től Általános szerződési feltételek Érvényes: 2014.03.01.-től Tisztelt Ügyfelünk! Széles körű szakmai szolgáltatásaink biztosításához készítettük ezt a szabályzatot, mely tartalmazza a szolgáltatásaink igénybevételéhez

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Bevezetés, cégadatok Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.mybabyhug.com webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető szolgáltatás igénybe vevő (továbbiakban:

Részletesebben

Kereskedelmi Együttműködési és Értékesítési Általános Szerződési Feltételek

Kereskedelmi Együttműködési és Értékesítési Általános Szerződési Feltételek Kereskedelmi Együttműködési és Értékesítési Általános Szerződési Feltételek A Business Box Kft. (székhely: 1037 Budapest, Királylaki út 60, cégjegyzékszám: 01-09-872391; közösségi adószám: HU13772011)

Részletesebben

DOMAINREGISZTRÁCIÓS SZABÁLYZAT

DOMAINREGISZTRÁCIÓS SZABÁLYZAT DOMAINREGISZTRÁCIÓS SZABÁLYZAT A Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesülete abból a célból, hogy a.hu alatti közdomainek delegálásának, regisztrálásnak és fenntartásnak egységes

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Az Általános Szerződési Feltételek tárgya és hatálya...3 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya...3 1.2. Az Általános Szerződési Feltételek időbeli és területi hatálya...3

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan)

Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan) Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan) Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a www.wezzpage.hu weboldalon (a továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FAMILY BUSINESS INTERNATIONAL FOGYASZTÓI ÉS FORGALMAZÓI HÁLÓZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2014. május 28. Tartalomjegyzék Cégadatok:... 4 A. Működési Szabályzat... 5 I. A HÁLÓZAT TAGJÁVÁ

Részletesebben

Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft.

Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft. Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft. 1. Az Általános Szerződési feltételek 1.1. Az ÁSZF rendszere 1.1.1. Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

A Phantasy Bt, mint a Opencart Hosting.hu üzemeltetője. Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Hatályos: 2013.

A Phantasy Bt, mint a Opencart Hosting.hu üzemeltetője. Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Hatályos: 2013. A Phantasy Bt, mint a Opencart Hosting.hu üzemeltetője Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Hatályos: 2013. Január 1 től 1 1. Az Általános Szerződési feltételek 1.1. Az ÁSZF rendszere 1.1.1.

Részletesebben

SZOLNOK-PRESS BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /ÁSZF/

SZOLNOK-PRESS BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /ÁSZF/ SZOLNOK-PRESS BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /ÁSZF/ A Szolgáltató Szolnok-Press Bt. Név: Szolnok-Press Bt. (insms-net) Székhely: 5000 Szolnok, Nagy Imre krt. 4. Képviselő neve: Berta László, üzleti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. 1. Fogalmak

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. 1. Fogalmak ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Fogalmak 1.1. Az mlmdiszkont hálózat egy fogalom, szellemi termék know how, megalkotója és tulajdonosa az MLM Diszkont Kft. (Székhely: 1083 Budapest, Nagytemplom utca

Részletesebben

PROFESSION. Felhasználási feltételek

PROFESSION. Felhasználási feltételek I. A felhasználási feltételek tartalma PROFESSION Felhasználási feltételek 1. A jelen felhasználási feltételek (Szerződés) a Central Médiacsoport Zrt., (1037 Budapest, Montevideo u. 9.; a továbbiakban:

Részletesebben

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek A Shell Hungary zrt. az alábbi Általános Szerződési Feltételekben állapítja meg az euroshell üzemanyagkártya és a Shell üzemanyagkártya

Részletesebben

BLACKBERRY MEGOLDÁS FELHASZNÁLÁSI MEGÁLLAPODÁS

BLACKBERRY MEGOLDÁS FELHASZNÁLÁSI MEGÁLLAPODÁS BLACKBERRY MEGOLDÁS FELHASZNÁLÁSI MEGÁLLAPODÁS KÉRJÜK, HOGY A SZOFTVER TELEPÍTÉSE VAGY HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A DOKUMENTUMOT! A JELEN MEGÁLLAPODÁS TARTALMAZ OLYAN RENDELKEZÉSEKET,

Részletesebben

Magyar. Unicity Global Markets GmbH. Vállalati Irányelvek

Magyar. Unicity Global Markets GmbH. Vállalati Irányelvek Magyar Unicity Global Markets GmbH Vállalati Irányelvek 2 3 érvényés 2011. január Magyarország Általános Tudnivalók A Unicity Franchise Partnereinek Etikai Szabályzata: Code of Ethics 1. Fejezet Fogalom-meghatározások

Részletesebben

Klapp Társkereső szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

Klapp Társkereső szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Klapp Társkereső szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Az Klapp Társkereső és kapcsolatépítő szolgáltatás (a Szolgáltatás ), amely a Klapp Társkereső Tagok részére az interneten

Részletesebben

TopNet Magyarország Kft. B03 Informatikai Felhasználói Szabályzata (a B07 Informatikai Biztonsági Szabályzat felhasználói kivonata)

TopNet Magyarország Kft. B03 Informatikai Felhasználói Szabályzata (a B07 Informatikai Biztonsági Szabályzat felhasználói kivonata) B03 Informatikai Felhasználói Szabályzata (a B07 Informatikai Biztonsági Szabályzat felhasználói kivonata) Készült: 2015. április 30. Utolsó módosítás: 2015. április 30. Módosította: Lehoczki Anna Azonosító:

Részletesebben

ACN SZABÁLYZAT. ACNP&P-HU-2.1 Érvényes 2015. augusztus 1-től.

ACN SZABÁLYZAT. ACNP&P-HU-2.1 Érvényes 2015. augusztus 1-től. ACN SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. CIKK - MEGHATÁROZÁSOK... 5 II. CIKK FORGALMAZÓI STÁTUSZ LÉTREHOZÁSA ÉS FENNTARTÁSA... 7 II.1. Ön és az ACN jogviszonya... 7 II.2. Hogyan válhat Független

Részletesebben