Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Pályázati Útmutató a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program június 10-én megjelent második pályázati felhívásához CCI szám: 2007 CB16 IPO 003 A jelen, magyar nyelvű dokumentum nem minősül hivatalos fordításnak, hanem kizárólag az angol nyelvű eredeti könnyebb megértését hivatott elősegíteni. Bárminemű értelmezési vita esetén az angol nyelvű változat az irányadó. Jóváhagyta a 4/2010 (V. 06.) sz. KMB döntés

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS A PROGRAM HÁTTERE A Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Az első pályázati felhívás A PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ HÁTTERE HOGYAN HASZNÁLJUK A PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓT? A második pályázati felhívás dokumentumainak rendszere Az Útmutató szerkezete LÉPÉSEK EGY ZÖLD PROGRAM FELÉ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TÁRGYA TÁMOGATÁSRA JOGOSULT AKCIÓK ÉS A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KERETÉBEN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁSOK A PROJEKTEK FINANSZÍROZÁSA JOGOSULTSÁGI SZABÁLYOK PROJEKT PARTNEREK / VEZETŐ KEDVEZMÉNYEZETTEK TÁMOGATÁSRA JOGOSULTSÁGA Támogatásra jogosult Projekt Partnerek / Vezető Kedvezményezettek Jogi forma Működési háttér Földrajzi elhelyezkedés Szakmai és pénzügyi háttér Kizáró okok Összefoglaló A partnerségek támogatásra jogosultsága A Vezető Kedvezményezett A Projekt Partnerek A szomszédos területről származó Projekt Partnerek Társult Partnerek Kiegyensúlyozott partnerségek A TÁMOGATÁSRA JOGOSULT TEVÉKENYSÉGEK Prioritás 1.1. Beavatkozási terület: Fenntartható környezet és turizmus Prioritás 1.2. Beavatkozási terület: Fenntartható turizmus a Mura- Dráva-Duna folyóterületen

3 Prioritás Együttműködő gazdaság és közösségek közötti emberi erőforrás-fejlesztés AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK Általános szabályok A költségek elszámolhatóságának időbeli hatálya A költségek elszámolhatóságának földrajzi hatálya Az egyes költségtípusok elszámolhatósági szabályai Előkészítési költségek Személyi költségek Utazási- és szállásköltségek Szolgáltatások Eszközbeszerzések Beruházások Adminisztrációs költségek Az el nem számolható költségek Speciális elszámolhatósági szabályok Horvátország tekintetében A projektek által termelt bevételek A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK SZABÁLYAI A BENYÚJTÁS RÉSZLETSZABÁLYAI A pályázati csomag tartalma A pályázati felhívás és a pályázatok nyelve A pályázatok benyújtása Hozzájárulás adatkezeléshez / Adatvédelmi irányelvek A pályázat teljessége A pályázat elutasítása Panaszkezelés BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK A benyújtandó dokumentumok listája A kinyomtatott PF-fel együtt benyújtandó dokumentumok listája Az elektronikus adathordozón (CD, DVD, USB eszköz) benyújtandó dokumentumok Részletszabályok az építési komponenst tartalmazó projektek esetén benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatban Projektek építési komponensei által érintett földterületek és épületek tulajdonjogi kérdései A támogatási szerződés megkötése kapcsán benyújtandó dokumentumok A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS KRITÉRIUMAI HORIZONTÁLIS POLITIKÁK AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

4 Háttér A KKV (kis- és középvállalkozás) definíciója Alkalmazandó állami támogatási szabályok Regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás Képzési támogatás Kutatási és fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás Műszaki megvalósíthatósági tanulmányokhoz nyújtott támogatás Kezdő innovatív vállalkozások részére nyújtott támogatás Hátrányos helyzetű és fogyatékossággal élő munkavállalókkal kapcsolatos támogatások Kulturális támogatás Csekély összegű (de minimis) támogatás Általános gazdasági érdekű szolgáltatások (közszolgáltatások), ÁGÉSz Átmeneti támogatás Jogi háttér Állami támogatásokról szóló szabályok Horvátországban PROJEKTFEJLESZTÉSI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS Információs napok KTT és KTT Információs Pont PROJEKTKIVÁLASZTÁS A kiválasztási eljárás leírása Beadás Formai és jogosultsági értékelés Dokumentumok hiánypótlása Szakmai értékelés Kérdések tisztázása a szakmai értékelés során A pályázatok pontozása Az állami támogatásokra vonatkozó szabályokkal való összhang értékelése Döntéshozatal Szerződéskötés PROJEKTVÉGREHAJTÁS SZERZŐDÉSKÖTÉSI ELJÁRÁSOK A közösségi támogatás szerződéskötési eljárása A kormányzati társfinanszírozás szerződéskötési folyamata Magyarországon Kormányzati társfinanszírozás Horvátországban VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK Jelentéstételi és kifizetési eljárások

5 Rendes projekt jelentések Rendkívüli jelentések A forráslehívási kötelezettség szabálya A projektekre vonatkozó beszerzési szabályok A projektekkel szemben támasztott kommunikációs elvárások A MONITORING ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZER BEMUTATÁSA RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE SZ. FÜGGELÉK Támogatásra jogosult Projekt Partnerek / Vezető Kedvezményezettek Horvátországban SZ. FÜGGELÉK Alapító okiratok típusai SZ. FÜGGELÉK A megvalósíthatósági tanulmányok javasolt tartalma BEVEZETÉS 1.1. A PROGRAM HÁTTERE A Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program A Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program (a továbbiakban a Program ) ún. IPA programként működik az Európai Unió 2007 és 2013 közötti költségvetési időszakában. Az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (Instrument for Pre-accession Assistance, IPA), amelyet a Tanács 1085/2006/EK Rendelete hozott létre, és amelynek részletes szabályait a Bizottság 718/2007/EK Rendelete fekteti le, öt komponensen keresztül kerül megvalósításra, amelyek közül az egyik a Határ menti Együttműködés komponens. Célja a jószomszédi viszony erősítése, a stabilitás, a biztonság és a fellendülés előmozdítása a résztvevő valamennyi ország kölcsönös érdekében, valamint a harmonikus, kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődésük támogatása. A fent említett komponens keretében a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság egy közös Program keretében és egy közös intézményi háttérre támaszkodva működik együtt. A két ország, közös stratégiai tervezési erőfeszítések után egy közös programdokumentumban fektette le fejlesztési prioritásait (a továbbiakban a Programdokumentum ). Stratégiáját a kidolgozásáért felelős 5

6 programozó munkacsoport (Task Force) április 11-én véglegesítette. A Programdokumentum az Európai Bizottság jóváhagyását március 13-án kapta meg a C(2008)911 számú határozattal. A Program a Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program utódjaként szolgál a magyar-horvát határ menti régió számára a 2007 és 2013 közötti EU költségvetési időszakban, és mint ilyen épít a Szomszédsági Program kezdeményezéseire és eredményeire, továbbá a résztvevő országok közötti korábbi határon átnyúló PHARE programokra is (lásd Magyar-Horvát Kísérleti Kisprojekt Alap 2002 és 2003, illetve a PHARE Külső Határ menti Kezdeményezés). A Programdokumentum jövőképe a magyar-horvát határ menti régió átalakulása a sikeres együttműködés és a közös örökség régiójává, ahol a Program jelmondatának megfelelően a folyók nem elválasztanak, hanem összekötnek. Ezt a jövőképet a támogatásra jogosult terület két oldala közötti, a természeti és kulturális örökség sikeres felhasználására, valamint az intenzív társadalmigazdasági kapcsolatokra építő, kultúra- és tudásalapú fejlődés hosszú távú általános célkitűzése támogatja. A Program öt speciális célkitűzést és három prioritást rendel a fent említett célkitűzések támogatására a 2007 és 2013 közötti EU költségvetési időszakban. (A Technikai Segítségnyújtás prioritás a Program végrehajtásának támogatására szolgál.) További információkért kérjük, olvassa el a Programdokumentumot, amely magyar, horvát és angol nyelven egyaránt letölthető a Program honlapjáról: Az első pályázati felhívás A Program első pályázati felhívása március 26-án került meghirdetésre, míg a pályázatok beadási határideje június 24-e volt. A beérkezett 67 pályázatból 49-et magyar Vezető Kedvezményezett nyújtotta be, 18 pályázatban szerepelt horvát szervezet Vezető Kedvezményezettként. Az első pályázati felhívás keretében meghirdetett összes közösségi forrás ,00 euró volt, míg az összesített közösségi támogatás igény ,00 eurót tett ki. A Program Közös Monitoring Bizottsága a december 9-én Varasdon (Varaždin), illetve a október 19-én, Eszéken (Osijek, lásd es Akció) tartott ülésein hagyta jóvá a 6

7 támogatásra javasolt projektek listáját. A KMB által a 42 kiválasztott projektre odaítélt közösségi támogatás összesített keretösszege maximum ,00 eurót tett ki. Az első pályázati felhívással és a támogatott projektekkel kapcsolatban további információkat találhat a Program honlapján: A PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ HÁTTERE A jelen dokumentum a következő jogszabályokkal és dokumentumokkal összhangban került kidolgozásra: - a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Programdokumentuma, amelyet az Európai Bizottság március 13- án fogadott el a C(2008)911 számú határozattal, - a Tanács 1085/2006/EK Rendelete (2006. július 17.) az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA) létrehozásáról, - a Bizottság 718/2007/EK Rendelete (2007. június 12.) az 1085/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról a továbbiakban az IPA Végrehajtási Rendelet, - a Bizottság 1828/2006/EK Rendelete (2006. december 8.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK Tanácsi Rendelet, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK Európai Parlamenti és a Tanácsi Rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok meghatározásáról amennyiben kifejezett utalás történik rá, - a Bizottság 1998/2006/EK Rendelete (2006. december 15.) a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról, - a Bizottság 800/2008/EK Rendelete (2008. augusztus 6.) a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal 7

8 összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (Általános Csoportmentességi Rendelet, GBER), - a Bizottság 2005/842/EK Határozata (2005. november 28.) az EK-Szerződés 86. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatással járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra történő alkalmazásáról, - az államháztartásról szóló évi XXXVII. törvény, (Magyarországon) - az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII. 19.) Kormányrendelet, (Magyarországon) - a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai felhasználásának intézményeiről szóló 49/2007 (III. 26.) Kormányrendelet, (Magyarországon) - a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009 (VIII. 3.) Kormányrendelet, (Magyarországon) - az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjai végrehajtásában magyarországi közreműködő szervezet kijelöléséről szóló 34/2007 (XI. 17.) ÖTM rendelet, (Magyarországon) - a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó állami támogatások felhasználásának szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről szóló 5/2009 (III. 18.) NFGM rendelet, (Magyarországon) - a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség irányítása alá, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok évi felhasználásának rendjéről szóló 11/2009 (IV. 14.) NFGM rendelet, (Magyarországon) 8

9 - az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz keretében a Horvát Köztársaság részére rendelkezésre álló közösségi pénzügyi támogatás felhasználásával kapcsolatos együttműködés szabályairól szóló, a Horvát Köztársaság és az Európai Bizottság között kötött Keretmegállapodás (Framework Agreement) megerősítéséről szóló törvény (IA-OG 10/2007), (Horvátországban) - a Horvát Köztársaság Kormánya és az Európai Bizottság között december 1- jén Zágrábban és Brüsszelben aláírt, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz alatt megvalósuló Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programhoz kapcsolódó Finanszírozási Megállapodás (Financing Agreement), (Horvátországban) - az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz alatt megvalósuló Magyarország- Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programhoz kapcsolódó, a Horvát Köztársaság Kormánya és az Európai Bizottság között aláírt Finanszírozási Megállapodás (Financing Agreement) megerősítéséről szóló törvény (IA-OG 10/2009), (Horvátországban) - az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz végrehajtásában résztvevő szervek felelősségének terjedelméről és tartalmáról szóló rendelet (OG 34/2008), (Horvátországban) - az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz végrehajtásáért felelős személyek kinevezéséről szóló rendelet (OG 34/2008), (Horvátországban) - az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz végrehajtásáért felelős személyek kinevezéséről szóló rendelet módosításáról szóló rendelet (OG 125/2008, OG 6/2009, OG 83/2009, OG 105/2009, OG 14/2010), (Horvátországban) - a forgalmi adóról szóló rendelet (OG 149/2009), (Horvátországban) - a Horvát Köztársaság Kormánya és az Európai Bizottság között a Horvát Köztársaságnak az Európai Közösség segélyprogramjaiban való részvételéről szóló Keretmegállapodás (Framework Agreement) A mellékletének 13. cikkelye alapján, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz keretében a Horvát Köztársaság részére rendelkezésre álló közösségi pénzügyi támogatás felhasználásával kapcsolatos együttműködés szabályairól szóló, a Horvát Köztársaság és az Európai Bizottság között kötött Keretmegállapodás (Framework Agreement) 25. cikkely (1) szakasz e) pont és 26. cikkely (2) szakasz b) és d) pontok alapján megnyíló vám- és adómentességek gyakorlásáról szóló utasítás (OG 41/2008), (Horvátországban) 9

10 - a Horvát Köztársaság területfejlesztési törvénye (OG 153/2009), (Horvátországban) - a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról a Horvát Köztársaság Területfejlesztési, Erdészeti és Vízügyi Minisztériuma mint Nemzeti Hatóság és a Magyar Köztársaság Nemzeti Fejlesztési Ügynöksége mint Irányító Hatóság, továbbá a Magyar Köztársaság Pénzügyminisztériuma Nemzeti Programengedélyező Iroda mint Igazoló Hatóság, valamint a Magyar Köztársaság Kormányzati Ellenőrzési Hivatala mint Ellenőrzési Hatóság között április 1-jén Csáktornyán (Čakovec) aláírt Egyetértési Megállapodás, - a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programnak az Irányító Hatóság által február 15-én jóváhagyott Projekt-végrehajtási Kézikönyve, - a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programra az Irányító Hatóság által február 15-én jóváhagyott Útmutató tájékoztatási és nyilvánossági követelmények teljesítéséhez a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program projektjei számára. A fentiekben felsorolt jogszabályok és dokumentumok nagyrészt a programvégrehajtó szervezetrendszer számára állapítanak meg jogokat és kötelességeket, azonban közülük néhány a projektszintre is érvényes szabályokat tartalmaz (így például az IPA Végrehajtási Rendelet a költségek elszámolhatóságával kapcsolatban). Ezért a Projekt Partnereknek / Vezető Kedvezményezetteknek rendelkezniük kell a határon átnyúló Program végrehajtását érintő jogszabályi háttérrel kapcsolatos alapvető ismeretekkel HOGYAN HASZNÁLJUK A PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓT? A programvégrehajtást szabályozó dokumentumok rendszere sokszintű, és ezért differenciáltan használható. A jelen Pályázati Útmutató (a továbbiakban az Útmutató ) célként tűzi ki, hogy elkerülje a Program egyéb dokumentumaival való átfedéseket, így annak érdekében, hogy a Program szabályairól teljes képet kapjanak, a Projekt Partnereknek / Vezető Kedvezményezetteknek, mielőtt 10

11 hozzálátnának pályázataik elkészítéséhez, valamennyi dokumentummal meg kell ismerkedniük. Figyelem: Az Útmutató jelen változata a határon átnyúló Program második pályázati felhívására vonatkozik. A dokumentumban a változtatások jogát fenntartjuk; az esetleges módosítások a Program honlapján keresztül kerülnek közzétételre. Mielőtt véglegesítené a pályázatát, kérjük, keresse fel még egy alkalommal a honlapot annak érdekében, hogy minden lehetséges változást figyelembe tudjon venni A második pályázati felhívás dokumentumainak rendszere a) A Programdokumentum az az alapvető dokumentum, amelyen a határon átnyúló Program megvalósulása alapul. Egy alapos helyzetelemzésre építve a Programdokumentum megfogalmazza a magyar-horvát határ menti régió közös stratégiáját a 2007 és 2013 közötti időszakra. A Program prioritásainak és beavatkozási területeinek alapvető meghatározása megbízható alapokat szolgáltat a különböző Akciók és támogatásra jogosult tevékenységek megfogalmazásához. A Programdokumentum továbbá tartalmaz alapvető végrehajtási szabályokat, mind a programvégrehajtó szervezetrendszer, mind a főbb eljárások tekintetében, beleértve a projektfejlesztés, a projektkiválasztás és a projektvégrehajtás területét is. Amennyiben a Program stratégiájával vagy a végrehajtás rendjével kapcsolatos kérdése van, a megfelelő válaszokért ajánljuk a Programdokumentum elolvasását. b) A jelen Útmutató célja, hogy részletezze a program- és projektvégrehajtás különböző vetületeinek alapvető keretszabályait és elveit. A dokumentum tartalmaz a jogosultságról és a beadási részletszabályokról szóló fejezeteket, továbbá bemutatja a projekt-kiválasztási folyamatot, és betekintést nyújt néhány projekt-végrehajtási témába is. 11

12 Amennyiben a tervezett projekttevékenységei és a kapcsolódó költségek jogosultságával kapcsolatos kérdése van, ha szeretne megismerkedni a pályázatok beadásának menetével, vagy ha a Program keretében megvalósuló leendő projektje kapcsán érdeklik az alapvető végrehajtási kérdések, az Útmutató tud a megfelelő válaszokkal szolgálni. c) A pályázati felhívás szolgáltatja a pályázatok beadásának és a Program által társfinanszírozásra kerülő projektek alapját. A pályázati felhívás egy tömör dokumentum, amelynek célja többek között a Program egyes Akciói keretében rendelkezésre álló forrás meghatározása, a támogatási összegek alsó és felső határainak meghúzása, valamint speciális beadási szabályok megfogalmazása. Kérjük, hogy alaposan olvassa el a dokumentumot a pályázás alapvető szabályainak megismerése érdekében. d) Találkozni fog olyan további dokumentumokkal, amelyek vagy az Útmutató vagy a pályázati felhívás mellékleteit képezik. Egyesekből további információkra tehet szert (lásd a Támogatási Szerződés mintáját vagy az értékelő lapokat), mások pedig a pályázat helyes elkészítéséhez szükségesek (lásd a Pályázati Formanyomtatvány (a továbbiakban PF ) és a hozzá tartozó Kitöltési Útmutató). Kérjük, hogy pályázata elkészítése során használja ezeket a további dokumentumokat és a mellékleteket! Az Útmutató szerkezete Az Útmutató a következő főbb részekből áll: két fejezet az alapvető információkról (1-2. fejezet), egy a jogosultsági kérdésekről szóló fejezet (3. fejezet), egy fejezet a pályázatok beadásának részletszabályairól (4. fejezet), egy fejezet a projektkiválasztás menetéről (5. fejezet), valamint egy a végrehajtási szabályokat összefoglaló fejezet (6. fejezet). 12

13 A jobb használhatóság érdekében az Útmutatót elláttuk tartalomjegyzékkel, továbbá egy a dokumentumban használt rövidítéseket kifejtő táblázattal is (7. fejezet). Az információs ikon (lásd a bekezdés bal szélét) további, elolvasásra javasolt dokumentumokra/szabályokra hívja fel a figyelmet. Ez lehet hivatkozás a jelen Útmutató egy másik fejezetére vagy a Programmal kapcsolatos egyéb dokumentumra, amely további hasznos információkat tartalmazhat. Néhány alapvető fogalom-meghatározás, mielőtt belekezd olvasásába: az Útmutató Vezető Kedvezményezett (VK): a projekt partnerségben vezető szerepet vállaló szervezet. A Projekt Partnerek választják ki a saját soraikból. A programvégrehajtó szervezetrendszer irányába felelősséggel tartozik a teljes projekt végrehajtásáért, mind pénzügyi, mind tartalmi szempontból. Ugyanakkor egyidejűleg Projekt Partnerként is működik: a saját projektrészével kapcsolatosan. A Vezető Kedvezményezett szerepéről bővebben az Útmutató fejezetében olvashat. Projekt Partner (PP): egy a projekt végrehajtásában aktívan résztvevő szervezet. Földrajzilag érkezhet a Vezető Kedvezményezetthez képest a határ másik oldaláról (határon túli Projekt Partner), működhet ugyanabban az országban, mint a Vezető Kedvezményezett (hazai Projekt Partner), és származhat a támogatásra jogosult terület ún. szomszédos területéről (adjacent region szomszédos területről származó Projekt Partner). Minden Projekt Partnernek rendelkeznie kell egy saját projektrésszel és egy a végrehajtandó tevékenységeknek megfelelő költségvetéssel a PF-ben. Kérjük, tartsa szem előtt, hogy a kiegyensúlyozott finanszírozás a szakmai értékelés során fontos szempontot jelent. Továbbá kérjük, vegye figyelembe, hogy csak annyi Projekt Partner kerülhet bevonásra egy adott projektbe, ahány hely szerepel a számukra a PF-ben. A Program keretében támogatásra jogosult partnerszervezetek kapcsán további információkért kérjük, olvassa el az Útmutató és fejezetét. 13

14 Társult Partner (TP): olyan szervezet, amely a projekt végrehajtását oly módon segíti elő, hogy tevékenységeiért támogatásban nem részesül. A Társult Partnerek köre általában a szakmai szervezeteket, a szakmapolitikai szereplőket és a végső felhasználókat öleli fel. A Társult Partnerek részvételéről és helyzetéről az Útmutató fejezetében találhat további információt. Kérjük, vegye figyelembe, hogy csak annyi Társult Partner részvétele lehetséges egy adott projektben, ahány hely szerepel a számukra a 3. számú PF munkalapon. Kedvezményezett: ez a kifejezés minden olyan Projekt Partnerre / Vezető Kedvezményezettre vonatkozik, amely támogatást kap a Programból. A Társult Partnerek nem tekinthetők kedvezményezetteknek, mivel a náluk felmerült költségek a pályázati felhívás keretében nem elszámolhatók. Projekt: egymással összefüggő tevékenységek koherens összessége, amelyek egy közös célra irányulnak, szükségesek e cél eléréséhez, és amelyek meghatározott szereplők által meghatározott időkeretben kerülnek végrehajtásra, meghatározott költségvetéssel. A határon átnyúló Program keretében megvalósítandó projektek annyiban speciálisak, amennyiben a költségvetésük egy jelentős része közösségi támogatás által társfinanszírozott. A projekttevékenységek és az őket végrehajtó Projekt Partnerek szerepelnek a PF-ben. Az időkeretet a Program minden Akciója kapcsán a pályázati felhívás szabja meg. Projektrész: a projekten mint egészen belül található tevékenységek egy csoportja, amelyet egy meghatározott szereplő (Projekt Partner) hajt végre egy meghatározott (és a PF-ben feltüntetett) időkereten belül, és amely rendelkezik egy megfelelő költségvetéssel (lásd a PF elkülönített költségvetési táblái). A projektrész az azt végrehajtó Projekt Partner felelőssége alá tartozik mind szakmai, mind pénzügyi tekintetben, különös tekintettel arra, hogy minden Projekt Partner felelős az általa elszámolt költségekben felmerült szabálytalanságokért. Azzal kapcsolatosan, hogy a projektrészek és az egész projekt milyen módon kapcsolódnak egymáshoz, további információt a Vezető Kedvezményezett elv szabályainál, a projekt partnerségben részt vevő szervezetek bemutatásánál, 14

15 valamint a költségek elszámolhatóságánál és a projektvégrehajtás leírásánál találhat (lásd az Útmutató 3.1.4, 3.1.1, 3.3 és 6. fejezetét) LÉPÉSEK EGY ZÖLD PROGRAM FELÉ A Programdokumentum a jövőképet és a stratégiáját bemutató részében (4.1. fejezet) nagy hangsúlyt fektet a környezet védelmére és a környezeti fenntarthatóságra, mind a program-, mind a projektszintet illetően. Annak érdekében, hogy ezek a célkitűzések a jelen pályázat szintjén is értelmezhetőek legyenek, a projektfejlesztési és -benyújtási folyamat környezettudatosságának előmozdítása érdekében a következő ötleteket szeretnénk bemutatni. Kérjük, olvassa el az alábbi javaslatokat, és próbálja őket figyelembe venni, amennyire lehetséges. A programvégrehajtó szervezetrendszer partner kíván lenni környezetbarát projektek kidolgozásában, ezért arra ösztönözzük, hogy szabadon bővítse az alábbi zöld gondolatok sorát saját innovatív megoldásaival: - Kérjük, hogy részesítse előnyben az újrahasznosított papírt a rendes, fehérített papírral szemben mind a pályázat elkészítése, mind a projekt végrehajtása során. - Kérjük, hogy a pályázati felhívás dokumentumai közül (a jelen Útmutatót is beleértve) csak azokat nyomtassa ki, amelyeket feltétlenül szükséges. A fekete-fehér nyomtatás kíméletesebb a színes nyomtatásnál. Amennyiben lehetséges, nyomtasson kétoldalúan. - A PF a dokumentumban való tájékozódás és a használat megkönnyítésére tartalmaz színezéseket. Amikor azonban a pályázatát kinyomtatja, elégséges a PF-et és az Ön által elkészítendő alátámasztó dokumentumokat feketefehéren nyomtatni. - Kérjük, hogy ne nyomtassa ki, és ne mellékelje a PF azon üres oldalait, amelyek nem relevánsak az Ön pályázata szempontjából. - Amennyiben bizonyos alátámasztó dokumentumokat (pl. alapító okirat) fénymásol, törekedjen kétoldalasan másolni. 15

16 - Kérjük, kerülje az indokolatlanul sok műanyag használatát amikor a pályázaton belüli bizonyos részek elválasztását végzi, használjon egyszerű elválasztó lapokat ahelyett, hogy a különböző részeket műanyag tasakokba tenné. - Amennyiben lehetséges, kérjük, gondolkozzon el az irodájában egy szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakításán. - A partnerekkel való egyeztetések, a műhelymunkák, vásárok stb. Során kérjük, lehetőség szerint kerülje a műanyag evőeszközök használatát. Általánosságban véve, próbálja rendezvényeit olyan módon megszervezni, amely a lehető legkevesebb hulladék keletkezésével jár. 2. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TÁRGYA A Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program módosított 9. fejezetére való hivatkozással, valamint az Európai Bizottságnak a Program pénzügyi kereteit jóváhagyó döntése alapján (jelenleg mindkét dokumentum az Európai Bizottság jóváhagyására vár) a Program a 2007 és 2013 közötti költségvetési időszak első 5 évében összesen ,00 EUR 1 közösségi forrásra lesz jogosult. Ez a forrás a magyar-horvát határ menti régióban olyan tevékenységek támogatására szolgál, amelyek hozzájárulnak a következő célok megvalósulásához: a Dráva-völgy és az ahhoz kapcsolódó természeti és vidéki területek környezeti stabilitásának és vonzerejének növelése, a Mura-Dráva-Duna területből és az azt körülvevő természeti és vidéki területekből egy fenntartható, közös regionális turisztikai termék kialakítása, a két oldal szinergikus és együttműködő gazdaságai, a közös kulturális örökség fejlesztése és fenntartása a kulturális értékek és a hagyományok népszerűsítése, valamint a turizmus fejlesztése céljából, az emberek, az oktatási és a civil szervezetek közötti intenzív kulturális és oktatási kapcsolatok előnyeinek kihasználása. 1 Az összeg tartalmazza a 3. Prioritás Technikai Segítségnyújtás forrásait is, amelyek a Program operatív végrehajtását támogatják, és így projektek számára nem pályázhatók. 16

17 A fenti, a Programdokumentum 4. fejezetében meghatározott speciális célkitűzésekre alapozva a magyar Nemzeti Fejlesztési Ügynökség mint a Program Irányító Hatósága (a továbbiakban az IH ) és a horvát Területfejlesztési, Erdészeti és Vízügyi Minisztérium mint horvát Nemzeti Hatóság (a továbbiakban az NH ), együttműködésben a Közös Technikai Titkársággal (a továbbiakban a KTT ) meghirdeti a Program második pályázati felhívását. FELFÜGGESZTŐ FELTÉTEL: Tájékoztatjuk, hogy a Közös Monitoring Bizottság döntéshozatala a jelen pályázati felhívás keretében támogatandó projektekről függ a Bizottságnak a Magyarország- Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program elfogadásáról szóló C(2008)911 (2008. március 13.) Határozatát módosító Határozat elfogadásától, valamint a Horvát Köztársaság Kormánya és az Európai Bizottság között december 1-én létrejött, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz alatt megvalósuló Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programhoz kapcsolódó Finanszírozási Megállapodás Módosításának aláírásától TÁMOGATÁSRA JOGOSULT AKCIÓK ÉS A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KERETÉBEN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁSOK A második pályázati felhívás keretében ,00 EUR közösségi forrás áll rendelkezésre a határon átnyúló Program keretében támogatásra kiválasztott projektek számára. A fenti összeget mind a magyar, mind a horvát oldalon kormányzati társfinanszírozás egészíti ki az Útmutató 2.2. fejezetével összhangban. Az alábbi táblázat a Prioritásokhoz, a Beavatkozási területekhez és az Akciókhoz kapcsolódó alapvető információkat tartalmaz. A pályázati felhívás feltüntetett pénzügyi allokációi indikatívak, és változhatnak az értékelési folyamat eredményeitől, valamint a beadott pályázatok számától és támogatási igényétől függően. 17

18 1. sz. táblázat: A második pályázati felhívás indikatív költségvetése (EUR összegek) Prioritás / Beavatkozási terület / Akció Rendelkezésre álló közösségi forrás 1. Prioritás Fenntartható környezet és turizmus , Fenntartható és vonzó környezet Tájképfejlesztés a Mura-Dráva-Duna folyóterületen, valamint természeti és vidéki környezetében Környezeti tervezési tevékenységek és kisléptékű közösségi akciók a környezeti területek környezetminőségének javítása érdekében 2. Prioritás Együttműködő gazdaság és közösségek közötti emberi erőforrás-fejlesztés , , , Együttműködő gazdaság Határon átnyúló üzleti partnerkeresés , A határon átnyúló munkaerő-piaci mobilitás előmozdítása , Közös kutatás, fejlesztés és innováció , Közös helyi tervezés, stratégiák, programok , Közösségek közötti emberi erőforrás-fejlesztés Oktatási intézmények közötti közös, határon átnyúló oktatási és egyéb képzési projektek , Emberek közötti (people-to-people) tevékenységek , Kétnyelvűségi tevékenységek ,00 Összesen: ,00 18

19 A jelen pályázati felhívás keretében csak a fenti táblázatban feltüntetett Akciókra lehetséges pályázni, így csak azok a projektek nyerhetnek támogatást, amelyek a fenti táblázat valamely Akcióját célozzák meg. Egy pályázat csak egy Akcióra irányulhat, ugyanakkor egy adott Vezető Kedvezményezett több, mint egy pályázatot is beadhat (és ugyanígy, egy bizonyos Projekt Partner több pályázatban is részt vehet). Az Akciókról, tartalmukról és az adott támogatásra jogosult tevékenységekről, valamint Projekt Partnerek / Vezető Kedvezményezettek indikatív listáival kapcsolatban további információkat az Útmutató 3.2. fejezetében találhat A PROJEKTEK FINANSZÍROZÁSA A Program keretében elszámolható költségek alapját a közkiadások képezik, vagyis programszinten a közösségi forrás és a hazai közforrás számít elszámolható költségnek. A hazai közforrás kategóriája a kormányzati társfinanszírozást, valamint az olyan jogi személyek által biztosított saját hozzájárulást jelenti, amelyek ez utóbbit az állami költségvetésből kapott forrásokból biztosítják. A projektek számára ez a gyakorlatban azt fogja jelenteni, hogy amennyiben pozitív támogatási döntésben részesülnek a projekt összes elszámolható közkiadásának maximum 85 százalékát a közösségi támogatás finanszírozza, a fennmaradó részt pedig a kormányzati társfinanszírozás és a saját hozzájárulás. A kormányzati társfinanszírozás aránya változó lehet a résztvevő országtól, a projekt számára biztosított saját hozzájárulás arányától és típusától, valamint az állami támogatással kapcsolatosan alkalmazandó szabályoktól függően. (Ez utóbbiakról lásd az Útmutató 4.5. fejezetét, valamint az 5. sz. mellékletet Állami támogatások szabályai akciónként). A közösségi támogatás aránya is az alkalmazandó állami támogatási szabályoktól függ. Megjegyzés: A projektnek megítélt közösségi támogatásról a Vezető Kedvezményezett támogatási szerződést köt az Irányító Hatósággal, míg a kormányzati társfinanszírozásról a Vezető Kedvezményezett és a Projekt Partnerek egyenként kötnek vonatkozó támogatási szerződéseket: Magyarországon a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség nevében a VÁTI Nonprofit Kftvel, Horvátországban a Területfejlesztési, Erdészeti és Vízügyi Minisztériummal. A 19

20 közösségi támogatásról szóló támogatási szerződés megkötése előfeltétele a kormányzati társfinanszírozásról szóló támogatási szerződések megkötésének. A saját hozzájárulás arányát az adott Projekt Partner költségvetésében, azaz az adott projektrészben foglalt elszámolható költségek alapján kell kiszámítani. A Programra allokált közösségi forrás 20 százaléka erejéig finanszírozhatók projektek olyan költségei, amelyek a Program támogatásra jogosult területével szomszédos NUTS III régiókban vagy, régiós beosztás hiányában, a NUTS III szinttel egyenrangú régiókban merülnek fel. A szomszédos területekre vonatkozó szabályozást az IPA Végrehajtási Rendelet 97. cikke tartalmazza. Kormányzati társfinanszírozás Magyarországon: Általános szabályként minden magyarországi Projekt Partner / Vezető Kedvezményezett jogosult kormányzati társfinanszírozásra, amely a kormányzati társfinanszírozásról szóló támogatási szerződés megkötését követően egy összegű előlegként került részükre átutalásra. A magyarországi közjogi szervezetek számára nyújtandó kormányzati társfinanszírozás számításának általános szabályai: 1) Amennyiben a Projekt Partner / Vezető Kedvezményezett a következő kategóriába tartozik: - központi költségvetési szerv (311-es vagy 312-es gazdálkodási forma kód 2,), - ESA 95 szerinti államháztartási körbe tartozó szervezet, úgy anyagilag nem kell hozzájárulnia a projekthez, vagyis a közösségi támogatás aránya 85%, a kormányzati társfinanszírozásé pedig 15%. Olyan esetekben, amikor a projektrészben szerepel saját hozzájárulás, ennek levonása után a fennmaradó összes elszámolható költségből 85% lesz a közösségi támogatás és 15% a kormányzati társfinanszírozás. 2 Forma kódok: lásd 9001/2002 (SK 3.) KSH-közlemény 2. sz. melléklete. 20

Pályázati Útmutató a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 2011. november 22-én megjelent harmadik pályázati felhívásához CCI szám: 2007 CB16 IPO 003 A jelen, magyar

Részletesebben

Magyarország- Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. Az eddigi eredmények

Magyarország- Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. Az eddigi eredmények Magyarország- Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Az eddigi eredmények A jogosult programterület A program EU támogatása 1. prioritás - Fenntartható környezet és turizmus 2. prioritás

Részletesebben

Magyarország Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program. Szarvas, 2011. Február 16.

Magyarország Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program. Szarvas, 2011. Február 16. Magyarország Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Szarvas, 2011. Február 16. Magyarország részvétele a határon átnyúló együttműködési programokban Magyarország 1995 és 2003 között a PHARE

Részletesebben

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében meghirdetett Pályázati Felhívását

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében meghirdetett Pályázati Felhívását A 2004. október 18-i K. (2004) 4131 sz. Bizottsági Határozat által jóváhagyott Szlovénia- Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 és a Szlovénia-Magyarország- Horvátország Szomszédsági

Részletesebben

MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM

MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 Közzététel dátuma: 2008. október 15. A pályázati felhívás hivatkozási száma: 2008/01 1 Pályázati felhívás hivatkozási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÓ. Negyedik pályázati felhívás HURO/1001

ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÓ. Negyedik pályázati felhívás HURO/1001 ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÓ Negyedik pályázati felhívás HURO/1001 Információs nap célja Pályázati felhívás általános ismertetése; Források hatékony felhasználásának elősegítése; Gyakorlati tanácsadás; Kommunikációs

Részletesebben

Információs Pont, VÁTI Kht. INTERREG Igazgatóság, fax: +36 1/224-3291, kapcsolattartó: Rózsa Diána (drozsa@vati.hu), vagy

Információs Pont, VÁTI Kht. INTERREG Igazgatóság, fax: +36 1/224-3291, kapcsolattartó: Rózsa Diána (drozsa@vati.hu), vagy A 2004. október 18-i K. (2004) 4131 sz. Bizottsági Határozat által jóváhagyott Szlovénia- Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 és a Szlovénia-Magyarország- Horvátország Szomszédsági

Részletesebben

ELSŐ SZINTŰ ELLENŐRZÉS a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programban

ELSŐ SZINTŰ ELLENŐRZÉS a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programban ELSŐ SZINTŰ ELLENŐRZÉS a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programban Dr. Udvari Anita TEÜ, PVEI Partneri szeminárium magyar partnerek részére Zalaegerszeg, 2011. június 22.

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

AZ ELSŐSZINTŰELLENŐRZÉS ALAPJAI

AZ ELSŐSZINTŰELLENŐRZÉS ALAPJAI AZ ELSŐSZINTŰELLENŐRZÉS ALAPJAI LotharideszTímea EEPI, Központi Ellenőrzési Osztály Partneri szeminárium magyar partnerek részére Pécs, 2013. február 13. KÖZÖS FUNKCIÓK Közös s Szakmai Titkárs rság(joint

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs nap magyar partnerek részére Pécs, 2011.június 23. Tartalom

Részletesebben

Tájékoztatás a közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről

Tájékoztatás a közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről Tájékoztatás a 2014-2020 közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről Shiraishi Renáta, Endrész Kinga Határmenti Gazdaságfejlesztési Főosztály Európai Területi Együttműködési

Részletesebben

KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ. Erasmus fiatal vállalkozóknak - Partnerségi Keretmegállapodás (FPA)

KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ. Erasmus fiatal vállalkozóknak - Partnerségi Keretmegállapodás (FPA) KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ Program Pályázat megnevezése (magyar) Pályázat megnevezése (angol) Pályázat kódja Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

Jó szomszédok a közös jövőért

Jó szomszédok a közös jövőért Jó szomszédok a közös jövőért A PROGRAMRÓL Az Interreg IPA Magyarország Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program a magyar szerb határtérség határon átnyúló programjainak negyedik generációja. A résztvevő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A 2003-as Magyarország-Szlovákia Phare CBC Közös Kisprojekt Alapra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A 2003-as Magyarország-Szlovákia Phare CBC Közös Kisprojekt Alapra PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2003-as Magyarország-Szlovákia Phare CBC Közös Kisprojekt Alapra melyet A VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság tesz közzé. 1. A pályázati felhívás

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása. Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június

A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása. Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június A Duna Transznacionális Program (2014-2020) Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, Magyarország,

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Rába Anikó, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-magyarországi Ellenőrzési Osztály Partneri szeminárium magyar partnerek részére Pécs, 2013.02.13

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 24-i ülése 10. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 24-i ülése 10. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. június 24-i ülése 10. sz. napirendi pontja Javaslat a Tolnáért Nkkft. üzleti tervének elfogadására Előadó: Bán Róbert, a Tolnáért Nkkft.

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT MINTA

TÁMOGATÓI OKIRAT MINTA Iktatószám: Kedvezményezett neve: Projekt címe: Projekt azonosítószám: TÁMOGATÓI OKIRAT MINTA Preambulum A Vidékfejlesztési Program 19. intézkedése a vidékfejlesztési tevékenységben jelentős szerepet vállaló,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízminőség-javítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására Kódszám: KEOP-1.3.0. A projektek az

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ Program Pályázat megnevezése (magyar) Pályázat megnevezése (angol) Pályázat kódja Erasmus+ Európai szakpolitikai kísérletek az oktatás, a képzés és az ifjúságpolitika

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására Kódszám: TÁMOP-4.1.1.C-10/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

A SZLOVÉNIA-MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 MÁSODIK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. Plevnik Anita Közös Technikai Titkárság Szombathely, 2010. június 22.

A SZLOVÉNIA-MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 MÁSODIK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. Plevnik Anita Közös Technikai Titkárság Szombathely, 2010. június 22. A SZLOVÉNIA-MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 MÁSODIK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Plevnik Anita Közös Technikai Titkárság Szombathely, 2010. június 22. 2. pályázati felhívás Irányító Hatóság: A Szlovén Köztársaság

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE TARTALOM Az Operatív Program Jogszabályok Uniós intézményrendszer Közreműködő Szervezet feladatai TERÜLET-

Részletesebben

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2 Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes

Részletesebben

Széchenyi 2020. Pályázatok és általános információk vállalkozások részére. HBF Hungaricum Kft.

Széchenyi 2020. Pályázatok és általános információk vállalkozások részére. HBF Hungaricum Kft. Széchenyi 2020 Pályázatok és általános információk vállalkozások részére HBF Hungaricum Kft. HBF Hungaricum Kft. Az előadás tartalma Mit gondoljunk végig a pályázat benyújtása előtt? Pályázatok értékelése

Részletesebben

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: Kocsis Beáta, Pénzügyi menedzser MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Szabályozási háttér 4/2011

Részletesebben

az Interreg V-A Szlovénia - Magyarország Együttműködési Program keretében az alábbi Pályázati Felhívást teszi közzé: (hivatkozási szám: 4300-116/2015)

az Interreg V-A Szlovénia - Magyarország Együttműködési Program keretében az alábbi Pályázati Felhívást teszi közzé: (hivatkozási szám: 4300-116/2015) A Határon Átnyúló Programok Irányítási Osztály Európai Területi Együttműködésekért és Finanszírozási Mechanizmusokért felelős Irodája a Szlovén Köztársaság Fejlesztésért és Európai Kohéziós Politikáért

Részletesebben

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet:

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet: A MUNKA ÉS A MAGÁNÉLET ÖSSZEHANGOLÁSÁT SEGÍTŐ HELYI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV NAPPALI GYERMEKELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK LÉTREHOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR A pályázat benyújtásának kezdő dátuma:

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VIII.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról Karancsalja község Önkormányzatának

Részletesebben

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését.

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését. A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2015. évi konferencia- és kiadvány-támogatására 1. A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2. Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartó személy:

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2. Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartó személy: Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek Tájékoztató a koncesszió odaítéléséről A közbeszerzési

Részletesebben

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA PÁLYÁZAT CÉLJA: A hazai, állami fenntartású tudásbázisok K+F kapacitásának erősítése, annak érdekében, hogy nemzetközileg jegyzett, magas színvonalú kutatási

Részletesebben

Kreatív Európa Program (1.46 milliárd euró)

Kreatív Európa Program (1.46 milliárd euró) Kreatív Európa Program (1.46 milliárd euró) 2014-2020 Támogatást biztosít: Művészek, kulturális szervezetek, szakemberek Előadó-művészet, képzőművészet, könyvkiadás Filmművészet, televíziózás, zene Kulturális

Részletesebben

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Tartalomjegyzék: Szükséges dokumentumok a pályázat benyújtásához; Pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek; Fenntartási kötelezettség; Önrész; Előleg

Részletesebben

Transznacionális Együttműködés 2014-2020. Közép-Európa 2020 és Duna. Hegyesi Béla

Transznacionális Együttműködés 2014-2020. Közép-Európa 2020 és Duna. Hegyesi Béla Transznacionális Együttműködés 2014-2020 Közép-Európa 2020 és Duna Hegyesi Béla Tartalom Az Európai Területi Együttműködés A Közép Európa program bemutatása A Közép Európa program prioritásterületei A

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01 Projekt címe: Turizmus határok nélkül információs látogatóközpontok fejlesztése Nagyatádon és Križevciben Projekt rövid címe: ViNaK Projekt azonosító: HUHR/1101/1.2.2/2020 Vezető Kedvezményezett: Križevci

Részletesebben

Svájci-Magyar Együttműködési Program. Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap

Svájci-Magyar Együttműködési Program. Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap Svájci-Magyar Együttműködési Program Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap Alapadatok A Svájci-Magyar Együttműködési Program speciális allokációja (Keretmegállapodás) 237/2008. (IX. 26.) Korm.

Részletesebben

Iktatószám: NKEK /2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP /A/ /173 TÁMOGATÓI OKIRAT

Iktatószám: NKEK /2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP /A/ /173 TÁMOGATÓI OKIRAT Iktatószám: NKEK-3744-7/2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP- 4.10.0/A/12-2013-0155-0183675/173 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezet és Energia Operatív Program Irányító

Részletesebben

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás Operatív programok keretösszegek 2007-2013 2007-2013 (rendelkezésre álló keret 6.875,27 Mrd Ft) Operatív programok: Gazdaságfejlesztési, Közlekedésfejlesztési,

Részletesebben

A FEJLESZTÉS- POLITIKA UNIÓS ÉS HAZAI JOGSZABÁLYI HÁTTERE DR. MOLNÁR ANNA

A FEJLESZTÉS- POLITIKA UNIÓS ÉS HAZAI JOGSZABÁLYI HÁTTERE DR. MOLNÁR ANNA A FEJLESZTÉS- POLITIKA UNIÓS ÉS HAZAI JOGSZABÁLYI HÁTTERE DR. MOLNÁR ANNA KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOZÁS RENDSZERE Közösségi jogszabályok 2004-2006 2007-2013 2014-2020 1260/1999/EK rendelet (általánosstrukturális

Részletesebben

A Duna, Central Europe és INTERREG Europe együttműködési programok bemutatása szeptember

A Duna, Central Europe és INTERREG Europe együttműködési programok bemutatása szeptember A Duna, Central Europe és INTERREG Europe együttműködési programok bemutatása 2015. szeptember INTERREG- és ETE-források 1990-től 2020-ig 8 948 000 000 9 000 000 000 8 000 000 000 7 750 000 000 7 000 000

Részletesebben

MAGYARORSZÁG - ROMÁNIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007 2013 Második Pályázati Felhívás PROJEKT KONCEPCIÓK BEADÁSÁRA 2008. 12.03 2009.02.16 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SZÁMA: HURO/0802 Bevezető, háttér

Részletesebben

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2 Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig

Részletesebben

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE FELHÍVÁS az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU-02-2013 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA EGT Finanszírozási Mechanizmus

Részletesebben

Norvég Alap Zöld ipari innováció

Norvég Alap Zöld ipari innováció Norvég Alap Zöld ipari innováció Célok Zöld ipari innováció Zöld vállalkozások versenyképességének erősítése, meglévő iparágak zöldebbé tétele, zöld innovációk hulladék mennyiségének és a levegő, víz,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat tervezetének rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió

Részletesebben

Európai Területi Együttműködés Dél-kelet Európai Transznacionális Együttműködési program (South-East Europe Space SEES) Összefoglaló

Európai Területi Együttműködés Dél-kelet Európai Transznacionális Együttműködési program (South-East Europe Space SEES) Összefoglaló Európai Területi Együttműködés Dél-kelet Európai Transznacionális Együttműködési program 2007-2013 (South-East Europe Space SEES) Összefoglaló 2008. március 21. Tartalomjegyzék 1. Háttér 3 1.1. Előzmények

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352.,

Részletesebben

TÁMOP /1 és a TÁMOP /2 pályázati kiírás módosítása

TÁMOP /1 és a TÁMOP /2 pályázati kiírás módosítása TÁMOP 5.3.3-08/1 és a TÁMOP 5.3.3-08/2 pályázati kiírás módosítása Módosított dokumentum neve Módosított pont Javított szöveg amiről A foglalkoztatás érdekében konzorciumi partnerként bevont gazdasági

Részletesebben

VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások

VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások VI./2.2.1.: A kohéziós és strukturális alapok felhasználása Magyarországon 2007 és 2013 között Milyen szabályok vonatkoznak az Unió kohéziós

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. A fentiekre figyelemmel a jelen Támogatói Okiratban az alábbiakat állapítom meg:

TÁMOGATÓI OKIRAT. A fentiekre figyelemmel a jelen Támogatói Okiratban az alábbiakat állapítom meg: Iktatószám: 632/2534/12/6/2015 Kedvezményezett neve:bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Projekt címe: Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítése Projekt azonosítószám: 1751973719 TÁMOGATÓI

Részletesebben

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA FELHÍVÁS a Megújuló energiaforrások felhasználásával kapcsolatos képzésen való részvétel biztosítása című, HU-03-C1-2014 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom:

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom: Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom: Az elmúlt évben a gazdasági válság minden bizonnyal az

Részletesebben

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Benyújtás végső határideje: 2011. március 1.- 2013. február 28. A projekt megvalósítása a

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ESZKÖZBESZERZÉSRE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ESZKÖZBESZERZÉSRE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ESZKÖZBESZERZÉSRE Elektronmikroszkóp és földradar beszerzése Historical Structures című projekthez Pécs Baranya megye Dél-Dunántúli régió Magyarország 1. Beszerzési azonosító HUHR/1001/213/0008/2

Részletesebben

Az Előcsatlakozási Alapok és a Közösségi Kezdeményezések rendszere. Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI

Az Előcsatlakozási Alapok és a Közösségi Kezdeményezések rendszere. Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Az Előcsatlakozási Alapok és a Közösségi Kezdeményezések rendszere Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Létrehozásuk célja Felkészítés a csatlakozás utáni időszakra Tanulási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

Célterület: nincs korlátozás a tevékenységi területre vonatkozóan. Előnyt élveznek a helyi termékeket és szolgáltatásokat népszerűsítő projektek.

Célterület: nincs korlátozás a tevékenységi területre vonatkozóan. Előnyt élveznek a helyi termékeket és szolgáltatásokat népszerűsítő projektek. A pályázati program fő célja: A márka neve: Háromszék! - PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A helyi értékek, sajátosságok védelme, a velük való gazdálkodás fontosságának tudatosítása a polgárokban. Helyi értékek: kulturális,

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

4. számú szerződés módosításról tájékoztató - KEOP-5.6.0/ kódszámú pályázat külső projektmenedzseri feladatainak ellátása tárgyban

4. számú szerződés módosításról tájékoztató - KEOP-5.6.0/ kódszámú pályázat külső projektmenedzseri feladatainak ellátása tárgyban 4. számú szerződés módosításról tájékoztató - KEOP-5.6.0/12-2014-0001 kódszámú pályázat külső projektmenedzseri feladatainak ellátása tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/74 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2010-2.1.1/A) Alapvető cél és háttér információ A növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) 1. melléklet a 24/2015. (12.17.) önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013.

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.11.30. COM(2009)194 végleges/2 2009/0060 (COD) HELYESBÍTÉS A 2009.04.21-i COM(2009)194 végleges dokumentumot törli és annak helyébe lép. A helyesbítés a

Részletesebben

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz Jelen tájékoztatóban foglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékoztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatokkal kapcsolatos információk tájékoztató jellegűek,

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM ÉLŐHELYVÉDELEM, -HELYREÁLLÍTÁS, VONALAS LÉTESÍTMÉNYEK TERMÉSZETKÁROSÍTÓ HATÁSÁNAK MÉRSÉKLÉSE C. ELŐKÉSZÍTÉSI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ KÓDSZÁM: KEOP

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-7/2016. Tárgy: Együttműködési megállapodás a Csongrád Megyei Önkormányzattal

Részletesebben

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás:

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás: 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu P Á L Y Á Z A T I A D A T

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján - 2014-2020 különös tekintettel az ITI eszközre A diák Nicholas Martyn, a DG Regio főigazgatóhelyettesének 2012. március

Részletesebben

Előterjesztés. Az EFOP pályázaton való részvételről

Előterjesztés. Az EFOP pályázaton való részvételről Előterjesztés Az EFOP-1.5.2-16 pályázaton való részvételről Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben (EFOP-1.5.2-16) elnevezésű pályázat benyújtásának, és az ehhez kapcsolódó konzorciumi megállapodás

Részletesebben

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR I. A TÁMOGATÁSI JOGVISZONY SAJÁTOSSÁGAI A támogatási jogviszony sajátos polgári jogi jogviszony. (támogatási szerződés/támogatói okirat) Sajátosságok

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Összefoglaló 2008. február 4. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Tervezési folyamat 4 2. A támogatásra jogosult terület bemutatása

Részletesebben

Regionális Operatív Program (ROP)

Regionális Operatív Program (ROP) PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány Tanácsadó és Információs Hálózat Regionális Operatív Program (ROP) keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatási

Részletesebben

A helyi iparűzési adóról szóló 19/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet 2. -a a következő 2/A. -sal egészül ki: 2/A.

A helyi iparűzési adóról szóló 19/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet 2. -a a következő 2/A. -sal egészül ki: 2/A. Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 19/2010. (XII.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról Emőd Város Önkormányzat

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XIX EU Integráció Cím: 01 Alcím: 00 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) c. pályázati

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

Zöld Gondolat és Tradíció a Jövőért (A projekt összefoglaló bemutatása)

Zöld Gondolat és Tradíció a Jövőért (A projekt összefoglaló bemutatása) Zöld Gondolat és Tradíció a Jövőért (A projekt összefoglaló bemutatása) Tartalom 1. A programkiírás céljai, jellemzői 2. Projektünk pályázati szakasza 3. A projekt-megvalósítás alapelemei 4. A tevékenységek

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. [GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA Alapítva 2000-ben PÁLYÁZAT] BÉR- ÉS JÁRULÉK TÁMOGATOTT MUNKAERŐ, ESZKÖZBESZERZÉS ÉS KISLÉPTÉKŰ INGATLAN BERUHÁZÁS LEHETŐSÉGÉVEL! GINOP-5.2.4-16

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Iktatószám: NKEK /2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP /A/ /173 TÁMOGATÓI OKIRAT

Iktatószám: NKEK /2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP /A/ /173 TÁMOGATÓI OKIRAT Iktatószám: NKEK-3785-11/2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP- 4.10.0/A/12-2013-0184-0191989/173 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezet és Energia Operatív Program Irányító

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben