Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Pályázati Útmutató a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program június 10-én megjelent második pályázati felhívásához CCI szám: 2007 CB16 IPO 003 A jelen, magyar nyelvű dokumentum nem minősül hivatalos fordításnak, hanem kizárólag az angol nyelvű eredeti könnyebb megértését hivatott elősegíteni. Bárminemű értelmezési vita esetén az angol nyelvű változat az irányadó. Jóváhagyta a 4/2010 (V. 06.) sz. KMB döntés

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS A PROGRAM HÁTTERE A Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Az első pályázati felhívás A PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ HÁTTERE HOGYAN HASZNÁLJUK A PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓT? A második pályázati felhívás dokumentumainak rendszere Az Útmutató szerkezete LÉPÉSEK EGY ZÖLD PROGRAM FELÉ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TÁRGYA TÁMOGATÁSRA JOGOSULT AKCIÓK ÉS A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KERETÉBEN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁSOK A PROJEKTEK FINANSZÍROZÁSA JOGOSULTSÁGI SZABÁLYOK PROJEKT PARTNEREK / VEZETŐ KEDVEZMÉNYEZETTEK TÁMOGATÁSRA JOGOSULTSÁGA Támogatásra jogosult Projekt Partnerek / Vezető Kedvezményezettek Jogi forma Működési háttér Földrajzi elhelyezkedés Szakmai és pénzügyi háttér Kizáró okok Összefoglaló A partnerségek támogatásra jogosultsága A Vezető Kedvezményezett A Projekt Partnerek A szomszédos területről származó Projekt Partnerek Társult Partnerek Kiegyensúlyozott partnerségek A TÁMOGATÁSRA JOGOSULT TEVÉKENYSÉGEK Prioritás 1.1. Beavatkozási terület: Fenntartható környezet és turizmus Prioritás 1.2. Beavatkozási terület: Fenntartható turizmus a Mura- Dráva-Duna folyóterületen

3 Prioritás Együttműködő gazdaság és közösségek közötti emberi erőforrás-fejlesztés AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK Általános szabályok A költségek elszámolhatóságának időbeli hatálya A költségek elszámolhatóságának földrajzi hatálya Az egyes költségtípusok elszámolhatósági szabályai Előkészítési költségek Személyi költségek Utazási- és szállásköltségek Szolgáltatások Eszközbeszerzések Beruházások Adminisztrációs költségek Az el nem számolható költségek Speciális elszámolhatósági szabályok Horvátország tekintetében A projektek által termelt bevételek A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK SZABÁLYAI A BENYÚJTÁS RÉSZLETSZABÁLYAI A pályázati csomag tartalma A pályázati felhívás és a pályázatok nyelve A pályázatok benyújtása Hozzájárulás adatkezeléshez / Adatvédelmi irányelvek A pályázat teljessége A pályázat elutasítása Panaszkezelés BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK A benyújtandó dokumentumok listája A kinyomtatott PF-fel együtt benyújtandó dokumentumok listája Az elektronikus adathordozón (CD, DVD, USB eszköz) benyújtandó dokumentumok Részletszabályok az építési komponenst tartalmazó projektek esetén benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatban Projektek építési komponensei által érintett földterületek és épületek tulajdonjogi kérdései A támogatási szerződés megkötése kapcsán benyújtandó dokumentumok A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS KRITÉRIUMAI HORIZONTÁLIS POLITIKÁK AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

4 Háttér A KKV (kis- és középvállalkozás) definíciója Alkalmazandó állami támogatási szabályok Regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás Képzési támogatás Kutatási és fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás Műszaki megvalósíthatósági tanulmányokhoz nyújtott támogatás Kezdő innovatív vállalkozások részére nyújtott támogatás Hátrányos helyzetű és fogyatékossággal élő munkavállalókkal kapcsolatos támogatások Kulturális támogatás Csekély összegű (de minimis) támogatás Általános gazdasági érdekű szolgáltatások (közszolgáltatások), ÁGÉSz Átmeneti támogatás Jogi háttér Állami támogatásokról szóló szabályok Horvátországban PROJEKTFEJLESZTÉSI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS Információs napok KTT és KTT Információs Pont PROJEKTKIVÁLASZTÁS A kiválasztási eljárás leírása Beadás Formai és jogosultsági értékelés Dokumentumok hiánypótlása Szakmai értékelés Kérdések tisztázása a szakmai értékelés során A pályázatok pontozása Az állami támogatásokra vonatkozó szabályokkal való összhang értékelése Döntéshozatal Szerződéskötés PROJEKTVÉGREHAJTÁS SZERZŐDÉSKÖTÉSI ELJÁRÁSOK A közösségi támogatás szerződéskötési eljárása A kormányzati társfinanszírozás szerződéskötési folyamata Magyarországon Kormányzati társfinanszírozás Horvátországban VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK Jelentéstételi és kifizetési eljárások

5 Rendes projekt jelentések Rendkívüli jelentések A forráslehívási kötelezettség szabálya A projektekre vonatkozó beszerzési szabályok A projektekkel szemben támasztott kommunikációs elvárások A MONITORING ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZER BEMUTATÁSA RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE SZ. FÜGGELÉK Támogatásra jogosult Projekt Partnerek / Vezető Kedvezményezettek Horvátországban SZ. FÜGGELÉK Alapító okiratok típusai SZ. FÜGGELÉK A megvalósíthatósági tanulmányok javasolt tartalma BEVEZETÉS 1.1. A PROGRAM HÁTTERE A Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program A Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program (a továbbiakban a Program ) ún. IPA programként működik az Európai Unió 2007 és 2013 közötti költségvetési időszakában. Az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (Instrument for Pre-accession Assistance, IPA), amelyet a Tanács 1085/2006/EK Rendelete hozott létre, és amelynek részletes szabályait a Bizottság 718/2007/EK Rendelete fekteti le, öt komponensen keresztül kerül megvalósításra, amelyek közül az egyik a Határ menti Együttműködés komponens. Célja a jószomszédi viszony erősítése, a stabilitás, a biztonság és a fellendülés előmozdítása a résztvevő valamennyi ország kölcsönös érdekében, valamint a harmonikus, kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődésük támogatása. A fent említett komponens keretében a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság egy közös Program keretében és egy közös intézményi háttérre támaszkodva működik együtt. A két ország, közös stratégiai tervezési erőfeszítések után egy közös programdokumentumban fektette le fejlesztési prioritásait (a továbbiakban a Programdokumentum ). Stratégiáját a kidolgozásáért felelős 5

6 programozó munkacsoport (Task Force) április 11-én véglegesítette. A Programdokumentum az Európai Bizottság jóváhagyását március 13-án kapta meg a C(2008)911 számú határozattal. A Program a Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program utódjaként szolgál a magyar-horvát határ menti régió számára a 2007 és 2013 közötti EU költségvetési időszakban, és mint ilyen épít a Szomszédsági Program kezdeményezéseire és eredményeire, továbbá a résztvevő országok közötti korábbi határon átnyúló PHARE programokra is (lásd Magyar-Horvát Kísérleti Kisprojekt Alap 2002 és 2003, illetve a PHARE Külső Határ menti Kezdeményezés). A Programdokumentum jövőképe a magyar-horvát határ menti régió átalakulása a sikeres együttműködés és a közös örökség régiójává, ahol a Program jelmondatának megfelelően a folyók nem elválasztanak, hanem összekötnek. Ezt a jövőképet a támogatásra jogosult terület két oldala közötti, a természeti és kulturális örökség sikeres felhasználására, valamint az intenzív társadalmigazdasági kapcsolatokra építő, kultúra- és tudásalapú fejlődés hosszú távú általános célkitűzése támogatja. A Program öt speciális célkitűzést és három prioritást rendel a fent említett célkitűzések támogatására a 2007 és 2013 közötti EU költségvetési időszakban. (A Technikai Segítségnyújtás prioritás a Program végrehajtásának támogatására szolgál.) További információkért kérjük, olvassa el a Programdokumentumot, amely magyar, horvát és angol nyelven egyaránt letölthető a Program honlapjáról: Az első pályázati felhívás A Program első pályázati felhívása március 26-án került meghirdetésre, míg a pályázatok beadási határideje június 24-e volt. A beérkezett 67 pályázatból 49-et magyar Vezető Kedvezményezett nyújtotta be, 18 pályázatban szerepelt horvát szervezet Vezető Kedvezményezettként. Az első pályázati felhívás keretében meghirdetett összes közösségi forrás ,00 euró volt, míg az összesített közösségi támogatás igény ,00 eurót tett ki. A Program Közös Monitoring Bizottsága a december 9-én Varasdon (Varaždin), illetve a október 19-én, Eszéken (Osijek, lásd es Akció) tartott ülésein hagyta jóvá a 6

7 támogatásra javasolt projektek listáját. A KMB által a 42 kiválasztott projektre odaítélt közösségi támogatás összesített keretösszege maximum ,00 eurót tett ki. Az első pályázati felhívással és a támogatott projektekkel kapcsolatban további információkat találhat a Program honlapján: A PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ HÁTTERE A jelen dokumentum a következő jogszabályokkal és dokumentumokkal összhangban került kidolgozásra: - a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Programdokumentuma, amelyet az Európai Bizottság március 13- án fogadott el a C(2008)911 számú határozattal, - a Tanács 1085/2006/EK Rendelete (2006. július 17.) az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA) létrehozásáról, - a Bizottság 718/2007/EK Rendelete (2007. június 12.) az 1085/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról a továbbiakban az IPA Végrehajtási Rendelet, - a Bizottság 1828/2006/EK Rendelete (2006. december 8.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK Tanácsi Rendelet, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK Európai Parlamenti és a Tanácsi Rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok meghatározásáról amennyiben kifejezett utalás történik rá, - a Bizottság 1998/2006/EK Rendelete (2006. december 15.) a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról, - a Bizottság 800/2008/EK Rendelete (2008. augusztus 6.) a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal 7

8 összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (Általános Csoportmentességi Rendelet, GBER), - a Bizottság 2005/842/EK Határozata (2005. november 28.) az EK-Szerződés 86. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatással járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra történő alkalmazásáról, - az államháztartásról szóló évi XXXVII. törvény, (Magyarországon) - az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII. 19.) Kormányrendelet, (Magyarországon) - a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai felhasználásának intézményeiről szóló 49/2007 (III. 26.) Kormányrendelet, (Magyarországon) - a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009 (VIII. 3.) Kormányrendelet, (Magyarországon) - az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjai végrehajtásában magyarországi közreműködő szervezet kijelöléséről szóló 34/2007 (XI. 17.) ÖTM rendelet, (Magyarországon) - a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó állami támogatások felhasználásának szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről szóló 5/2009 (III. 18.) NFGM rendelet, (Magyarországon) - a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség irányítása alá, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok évi felhasználásának rendjéről szóló 11/2009 (IV. 14.) NFGM rendelet, (Magyarországon) 8

9 - az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz keretében a Horvát Köztársaság részére rendelkezésre álló közösségi pénzügyi támogatás felhasználásával kapcsolatos együttműködés szabályairól szóló, a Horvát Köztársaság és az Európai Bizottság között kötött Keretmegállapodás (Framework Agreement) megerősítéséről szóló törvény (IA-OG 10/2007), (Horvátországban) - a Horvát Köztársaság Kormánya és az Európai Bizottság között december 1- jén Zágrábban és Brüsszelben aláírt, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz alatt megvalósuló Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programhoz kapcsolódó Finanszírozási Megállapodás (Financing Agreement), (Horvátországban) - az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz alatt megvalósuló Magyarország- Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programhoz kapcsolódó, a Horvát Köztársaság Kormánya és az Európai Bizottság között aláírt Finanszírozási Megállapodás (Financing Agreement) megerősítéséről szóló törvény (IA-OG 10/2009), (Horvátországban) - az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz végrehajtásában résztvevő szervek felelősségének terjedelméről és tartalmáról szóló rendelet (OG 34/2008), (Horvátországban) - az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz végrehajtásáért felelős személyek kinevezéséről szóló rendelet (OG 34/2008), (Horvátországban) - az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz végrehajtásáért felelős személyek kinevezéséről szóló rendelet módosításáról szóló rendelet (OG 125/2008, OG 6/2009, OG 83/2009, OG 105/2009, OG 14/2010), (Horvátországban) - a forgalmi adóról szóló rendelet (OG 149/2009), (Horvátországban) - a Horvát Köztársaság Kormánya és az Európai Bizottság között a Horvát Köztársaságnak az Európai Közösség segélyprogramjaiban való részvételéről szóló Keretmegállapodás (Framework Agreement) A mellékletének 13. cikkelye alapján, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz keretében a Horvát Köztársaság részére rendelkezésre álló közösségi pénzügyi támogatás felhasználásával kapcsolatos együttműködés szabályairól szóló, a Horvát Köztársaság és az Európai Bizottság között kötött Keretmegállapodás (Framework Agreement) 25. cikkely (1) szakasz e) pont és 26. cikkely (2) szakasz b) és d) pontok alapján megnyíló vám- és adómentességek gyakorlásáról szóló utasítás (OG 41/2008), (Horvátországban) 9

10 - a Horvát Köztársaság területfejlesztési törvénye (OG 153/2009), (Horvátországban) - a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról a Horvát Köztársaság Területfejlesztési, Erdészeti és Vízügyi Minisztériuma mint Nemzeti Hatóság és a Magyar Köztársaság Nemzeti Fejlesztési Ügynöksége mint Irányító Hatóság, továbbá a Magyar Köztársaság Pénzügyminisztériuma Nemzeti Programengedélyező Iroda mint Igazoló Hatóság, valamint a Magyar Köztársaság Kormányzati Ellenőrzési Hivatala mint Ellenőrzési Hatóság között április 1-jén Csáktornyán (Čakovec) aláírt Egyetértési Megállapodás, - a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programnak az Irányító Hatóság által február 15-én jóváhagyott Projekt-végrehajtási Kézikönyve, - a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programra az Irányító Hatóság által február 15-én jóváhagyott Útmutató tájékoztatási és nyilvánossági követelmények teljesítéséhez a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program projektjei számára. A fentiekben felsorolt jogszabályok és dokumentumok nagyrészt a programvégrehajtó szervezetrendszer számára állapítanak meg jogokat és kötelességeket, azonban közülük néhány a projektszintre is érvényes szabályokat tartalmaz (így például az IPA Végrehajtási Rendelet a költségek elszámolhatóságával kapcsolatban). Ezért a Projekt Partnereknek / Vezető Kedvezményezetteknek rendelkezniük kell a határon átnyúló Program végrehajtását érintő jogszabályi háttérrel kapcsolatos alapvető ismeretekkel HOGYAN HASZNÁLJUK A PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓT? A programvégrehajtást szabályozó dokumentumok rendszere sokszintű, és ezért differenciáltan használható. A jelen Pályázati Útmutató (a továbbiakban az Útmutató ) célként tűzi ki, hogy elkerülje a Program egyéb dokumentumaival való átfedéseket, így annak érdekében, hogy a Program szabályairól teljes képet kapjanak, a Projekt Partnereknek / Vezető Kedvezményezetteknek, mielőtt 10

11 hozzálátnának pályázataik elkészítéséhez, valamennyi dokumentummal meg kell ismerkedniük. Figyelem: Az Útmutató jelen változata a határon átnyúló Program második pályázati felhívására vonatkozik. A dokumentumban a változtatások jogát fenntartjuk; az esetleges módosítások a Program honlapján keresztül kerülnek közzétételre. Mielőtt véglegesítené a pályázatát, kérjük, keresse fel még egy alkalommal a honlapot annak érdekében, hogy minden lehetséges változást figyelembe tudjon venni A második pályázati felhívás dokumentumainak rendszere a) A Programdokumentum az az alapvető dokumentum, amelyen a határon átnyúló Program megvalósulása alapul. Egy alapos helyzetelemzésre építve a Programdokumentum megfogalmazza a magyar-horvát határ menti régió közös stratégiáját a 2007 és 2013 közötti időszakra. A Program prioritásainak és beavatkozási területeinek alapvető meghatározása megbízható alapokat szolgáltat a különböző Akciók és támogatásra jogosult tevékenységek megfogalmazásához. A Programdokumentum továbbá tartalmaz alapvető végrehajtási szabályokat, mind a programvégrehajtó szervezetrendszer, mind a főbb eljárások tekintetében, beleértve a projektfejlesztés, a projektkiválasztás és a projektvégrehajtás területét is. Amennyiben a Program stratégiájával vagy a végrehajtás rendjével kapcsolatos kérdése van, a megfelelő válaszokért ajánljuk a Programdokumentum elolvasását. b) A jelen Útmutató célja, hogy részletezze a program- és projektvégrehajtás különböző vetületeinek alapvető keretszabályait és elveit. A dokumentum tartalmaz a jogosultságról és a beadási részletszabályokról szóló fejezeteket, továbbá bemutatja a projekt-kiválasztási folyamatot, és betekintést nyújt néhány projekt-végrehajtási témába is. 11

12 Amennyiben a tervezett projekttevékenységei és a kapcsolódó költségek jogosultságával kapcsolatos kérdése van, ha szeretne megismerkedni a pályázatok beadásának menetével, vagy ha a Program keretében megvalósuló leendő projektje kapcsán érdeklik az alapvető végrehajtási kérdések, az Útmutató tud a megfelelő válaszokkal szolgálni. c) A pályázati felhívás szolgáltatja a pályázatok beadásának és a Program által társfinanszírozásra kerülő projektek alapját. A pályázati felhívás egy tömör dokumentum, amelynek célja többek között a Program egyes Akciói keretében rendelkezésre álló forrás meghatározása, a támogatási összegek alsó és felső határainak meghúzása, valamint speciális beadási szabályok megfogalmazása. Kérjük, hogy alaposan olvassa el a dokumentumot a pályázás alapvető szabályainak megismerése érdekében. d) Találkozni fog olyan további dokumentumokkal, amelyek vagy az Útmutató vagy a pályázati felhívás mellékleteit képezik. Egyesekből további információkra tehet szert (lásd a Támogatási Szerződés mintáját vagy az értékelő lapokat), mások pedig a pályázat helyes elkészítéséhez szükségesek (lásd a Pályázati Formanyomtatvány (a továbbiakban PF ) és a hozzá tartozó Kitöltési Útmutató). Kérjük, hogy pályázata elkészítése során használja ezeket a további dokumentumokat és a mellékleteket! Az Útmutató szerkezete Az Útmutató a következő főbb részekből áll: két fejezet az alapvető információkról (1-2. fejezet), egy a jogosultsági kérdésekről szóló fejezet (3. fejezet), egy fejezet a pályázatok beadásának részletszabályairól (4. fejezet), egy fejezet a projektkiválasztás menetéről (5. fejezet), valamint egy a végrehajtási szabályokat összefoglaló fejezet (6. fejezet). 12

13 A jobb használhatóság érdekében az Útmutatót elláttuk tartalomjegyzékkel, továbbá egy a dokumentumban használt rövidítéseket kifejtő táblázattal is (7. fejezet). Az információs ikon (lásd a bekezdés bal szélét) további, elolvasásra javasolt dokumentumokra/szabályokra hívja fel a figyelmet. Ez lehet hivatkozás a jelen Útmutató egy másik fejezetére vagy a Programmal kapcsolatos egyéb dokumentumra, amely további hasznos információkat tartalmazhat. Néhány alapvető fogalom-meghatározás, mielőtt belekezd olvasásába: az Útmutató Vezető Kedvezményezett (VK): a projekt partnerségben vezető szerepet vállaló szervezet. A Projekt Partnerek választják ki a saját soraikból. A programvégrehajtó szervezetrendszer irányába felelősséggel tartozik a teljes projekt végrehajtásáért, mind pénzügyi, mind tartalmi szempontból. Ugyanakkor egyidejűleg Projekt Partnerként is működik: a saját projektrészével kapcsolatosan. A Vezető Kedvezményezett szerepéről bővebben az Útmutató fejezetében olvashat. Projekt Partner (PP): egy a projekt végrehajtásában aktívan résztvevő szervezet. Földrajzilag érkezhet a Vezető Kedvezményezetthez képest a határ másik oldaláról (határon túli Projekt Partner), működhet ugyanabban az országban, mint a Vezető Kedvezményezett (hazai Projekt Partner), és származhat a támogatásra jogosult terület ún. szomszédos területéről (adjacent region szomszédos területről származó Projekt Partner). Minden Projekt Partnernek rendelkeznie kell egy saját projektrésszel és egy a végrehajtandó tevékenységeknek megfelelő költségvetéssel a PF-ben. Kérjük, tartsa szem előtt, hogy a kiegyensúlyozott finanszírozás a szakmai értékelés során fontos szempontot jelent. Továbbá kérjük, vegye figyelembe, hogy csak annyi Projekt Partner kerülhet bevonásra egy adott projektbe, ahány hely szerepel a számukra a PF-ben. A Program keretében támogatásra jogosult partnerszervezetek kapcsán további információkért kérjük, olvassa el az Útmutató és fejezetét. 13

14 Társult Partner (TP): olyan szervezet, amely a projekt végrehajtását oly módon segíti elő, hogy tevékenységeiért támogatásban nem részesül. A Társult Partnerek köre általában a szakmai szervezeteket, a szakmapolitikai szereplőket és a végső felhasználókat öleli fel. A Társult Partnerek részvételéről és helyzetéről az Útmutató fejezetében találhat további információt. Kérjük, vegye figyelembe, hogy csak annyi Társult Partner részvétele lehetséges egy adott projektben, ahány hely szerepel a számukra a 3. számú PF munkalapon. Kedvezményezett: ez a kifejezés minden olyan Projekt Partnerre / Vezető Kedvezményezettre vonatkozik, amely támogatást kap a Programból. A Társult Partnerek nem tekinthetők kedvezményezetteknek, mivel a náluk felmerült költségek a pályázati felhívás keretében nem elszámolhatók. Projekt: egymással összefüggő tevékenységek koherens összessége, amelyek egy közös célra irányulnak, szükségesek e cél eléréséhez, és amelyek meghatározott szereplők által meghatározott időkeretben kerülnek végrehajtásra, meghatározott költségvetéssel. A határon átnyúló Program keretében megvalósítandó projektek annyiban speciálisak, amennyiben a költségvetésük egy jelentős része közösségi támogatás által társfinanszírozott. A projekttevékenységek és az őket végrehajtó Projekt Partnerek szerepelnek a PF-ben. Az időkeretet a Program minden Akciója kapcsán a pályázati felhívás szabja meg. Projektrész: a projekten mint egészen belül található tevékenységek egy csoportja, amelyet egy meghatározott szereplő (Projekt Partner) hajt végre egy meghatározott (és a PF-ben feltüntetett) időkereten belül, és amely rendelkezik egy megfelelő költségvetéssel (lásd a PF elkülönített költségvetési táblái). A projektrész az azt végrehajtó Projekt Partner felelőssége alá tartozik mind szakmai, mind pénzügyi tekintetben, különös tekintettel arra, hogy minden Projekt Partner felelős az általa elszámolt költségekben felmerült szabálytalanságokért. Azzal kapcsolatosan, hogy a projektrészek és az egész projekt milyen módon kapcsolódnak egymáshoz, további információt a Vezető Kedvezményezett elv szabályainál, a projekt partnerségben részt vevő szervezetek bemutatásánál, 14

15 valamint a költségek elszámolhatóságánál és a projektvégrehajtás leírásánál találhat (lásd az Útmutató 3.1.4, 3.1.1, 3.3 és 6. fejezetét) LÉPÉSEK EGY ZÖLD PROGRAM FELÉ A Programdokumentum a jövőképet és a stratégiáját bemutató részében (4.1. fejezet) nagy hangsúlyt fektet a környezet védelmére és a környezeti fenntarthatóságra, mind a program-, mind a projektszintet illetően. Annak érdekében, hogy ezek a célkitűzések a jelen pályázat szintjén is értelmezhetőek legyenek, a projektfejlesztési és -benyújtási folyamat környezettudatosságának előmozdítása érdekében a következő ötleteket szeretnénk bemutatni. Kérjük, olvassa el az alábbi javaslatokat, és próbálja őket figyelembe venni, amennyire lehetséges. A programvégrehajtó szervezetrendszer partner kíván lenni környezetbarát projektek kidolgozásában, ezért arra ösztönözzük, hogy szabadon bővítse az alábbi zöld gondolatok sorát saját innovatív megoldásaival: - Kérjük, hogy részesítse előnyben az újrahasznosított papírt a rendes, fehérített papírral szemben mind a pályázat elkészítése, mind a projekt végrehajtása során. - Kérjük, hogy a pályázati felhívás dokumentumai közül (a jelen Útmutatót is beleértve) csak azokat nyomtassa ki, amelyeket feltétlenül szükséges. A fekete-fehér nyomtatás kíméletesebb a színes nyomtatásnál. Amennyiben lehetséges, nyomtasson kétoldalúan. - A PF a dokumentumban való tájékozódás és a használat megkönnyítésére tartalmaz színezéseket. Amikor azonban a pályázatát kinyomtatja, elégséges a PF-et és az Ön által elkészítendő alátámasztó dokumentumokat feketefehéren nyomtatni. - Kérjük, hogy ne nyomtassa ki, és ne mellékelje a PF azon üres oldalait, amelyek nem relevánsak az Ön pályázata szempontjából. - Amennyiben bizonyos alátámasztó dokumentumokat (pl. alapító okirat) fénymásol, törekedjen kétoldalasan másolni. 15

16 - Kérjük, kerülje az indokolatlanul sok műanyag használatát amikor a pályázaton belüli bizonyos részek elválasztását végzi, használjon egyszerű elválasztó lapokat ahelyett, hogy a különböző részeket műanyag tasakokba tenné. - Amennyiben lehetséges, kérjük, gondolkozzon el az irodájában egy szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakításán. - A partnerekkel való egyeztetések, a műhelymunkák, vásárok stb. Során kérjük, lehetőség szerint kerülje a műanyag evőeszközök használatát. Általánosságban véve, próbálja rendezvényeit olyan módon megszervezni, amely a lehető legkevesebb hulladék keletkezésével jár. 2. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TÁRGYA A Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program módosított 9. fejezetére való hivatkozással, valamint az Európai Bizottságnak a Program pénzügyi kereteit jóváhagyó döntése alapján (jelenleg mindkét dokumentum az Európai Bizottság jóváhagyására vár) a Program a 2007 és 2013 közötti költségvetési időszak első 5 évében összesen ,00 EUR 1 közösségi forrásra lesz jogosult. Ez a forrás a magyar-horvát határ menti régióban olyan tevékenységek támogatására szolgál, amelyek hozzájárulnak a következő célok megvalósulásához: a Dráva-völgy és az ahhoz kapcsolódó természeti és vidéki területek környezeti stabilitásának és vonzerejének növelése, a Mura-Dráva-Duna területből és az azt körülvevő természeti és vidéki területekből egy fenntartható, közös regionális turisztikai termék kialakítása, a két oldal szinergikus és együttműködő gazdaságai, a közös kulturális örökség fejlesztése és fenntartása a kulturális értékek és a hagyományok népszerűsítése, valamint a turizmus fejlesztése céljából, az emberek, az oktatási és a civil szervezetek közötti intenzív kulturális és oktatási kapcsolatok előnyeinek kihasználása. 1 Az összeg tartalmazza a 3. Prioritás Technikai Segítségnyújtás forrásait is, amelyek a Program operatív végrehajtását támogatják, és így projektek számára nem pályázhatók. 16

17 A fenti, a Programdokumentum 4. fejezetében meghatározott speciális célkitűzésekre alapozva a magyar Nemzeti Fejlesztési Ügynökség mint a Program Irányító Hatósága (a továbbiakban az IH ) és a horvát Területfejlesztési, Erdészeti és Vízügyi Minisztérium mint horvát Nemzeti Hatóság (a továbbiakban az NH ), együttműködésben a Közös Technikai Titkársággal (a továbbiakban a KTT ) meghirdeti a Program második pályázati felhívását. FELFÜGGESZTŐ FELTÉTEL: Tájékoztatjuk, hogy a Közös Monitoring Bizottság döntéshozatala a jelen pályázati felhívás keretében támogatandó projektekről függ a Bizottságnak a Magyarország- Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program elfogadásáról szóló C(2008)911 (2008. március 13.) Határozatát módosító Határozat elfogadásától, valamint a Horvát Köztársaság Kormánya és az Európai Bizottság között december 1-én létrejött, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz alatt megvalósuló Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programhoz kapcsolódó Finanszírozási Megállapodás Módosításának aláírásától TÁMOGATÁSRA JOGOSULT AKCIÓK ÉS A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KERETÉBEN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁSOK A második pályázati felhívás keretében ,00 EUR közösségi forrás áll rendelkezésre a határon átnyúló Program keretében támogatásra kiválasztott projektek számára. A fenti összeget mind a magyar, mind a horvát oldalon kormányzati társfinanszírozás egészíti ki az Útmutató 2.2. fejezetével összhangban. Az alábbi táblázat a Prioritásokhoz, a Beavatkozási területekhez és az Akciókhoz kapcsolódó alapvető információkat tartalmaz. A pályázati felhívás feltüntetett pénzügyi allokációi indikatívak, és változhatnak az értékelési folyamat eredményeitől, valamint a beadott pályázatok számától és támogatási igényétől függően. 17

18 1. sz. táblázat: A második pályázati felhívás indikatív költségvetése (EUR összegek) Prioritás / Beavatkozási terület / Akció Rendelkezésre álló közösségi forrás 1. Prioritás Fenntartható környezet és turizmus , Fenntartható és vonzó környezet Tájképfejlesztés a Mura-Dráva-Duna folyóterületen, valamint természeti és vidéki környezetében Környezeti tervezési tevékenységek és kisléptékű közösségi akciók a környezeti területek környezetminőségének javítása érdekében 2. Prioritás Együttműködő gazdaság és közösségek közötti emberi erőforrás-fejlesztés , , , Együttműködő gazdaság Határon átnyúló üzleti partnerkeresés , A határon átnyúló munkaerő-piaci mobilitás előmozdítása , Közös kutatás, fejlesztés és innováció , Közös helyi tervezés, stratégiák, programok , Közösségek közötti emberi erőforrás-fejlesztés Oktatási intézmények közötti közös, határon átnyúló oktatási és egyéb képzési projektek , Emberek közötti (people-to-people) tevékenységek , Kétnyelvűségi tevékenységek ,00 Összesen: ,00 18

19 A jelen pályázati felhívás keretében csak a fenti táblázatban feltüntetett Akciókra lehetséges pályázni, így csak azok a projektek nyerhetnek támogatást, amelyek a fenti táblázat valamely Akcióját célozzák meg. Egy pályázat csak egy Akcióra irányulhat, ugyanakkor egy adott Vezető Kedvezményezett több, mint egy pályázatot is beadhat (és ugyanígy, egy bizonyos Projekt Partner több pályázatban is részt vehet). Az Akciókról, tartalmukról és az adott támogatásra jogosult tevékenységekről, valamint Projekt Partnerek / Vezető Kedvezményezettek indikatív listáival kapcsolatban további információkat az Útmutató 3.2. fejezetében találhat A PROJEKTEK FINANSZÍROZÁSA A Program keretében elszámolható költségek alapját a közkiadások képezik, vagyis programszinten a közösségi forrás és a hazai közforrás számít elszámolható költségnek. A hazai közforrás kategóriája a kormányzati társfinanszírozást, valamint az olyan jogi személyek által biztosított saját hozzájárulást jelenti, amelyek ez utóbbit az állami költségvetésből kapott forrásokból biztosítják. A projektek számára ez a gyakorlatban azt fogja jelenteni, hogy amennyiben pozitív támogatási döntésben részesülnek a projekt összes elszámolható közkiadásának maximum 85 százalékát a közösségi támogatás finanszírozza, a fennmaradó részt pedig a kormányzati társfinanszírozás és a saját hozzájárulás. A kormányzati társfinanszírozás aránya változó lehet a résztvevő országtól, a projekt számára biztosított saját hozzájárulás arányától és típusától, valamint az állami támogatással kapcsolatosan alkalmazandó szabályoktól függően. (Ez utóbbiakról lásd az Útmutató 4.5. fejezetét, valamint az 5. sz. mellékletet Állami támogatások szabályai akciónként). A közösségi támogatás aránya is az alkalmazandó állami támogatási szabályoktól függ. Megjegyzés: A projektnek megítélt közösségi támogatásról a Vezető Kedvezményezett támogatási szerződést köt az Irányító Hatósággal, míg a kormányzati társfinanszírozásról a Vezető Kedvezményezett és a Projekt Partnerek egyenként kötnek vonatkozó támogatási szerződéseket: Magyarországon a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség nevében a VÁTI Nonprofit Kftvel, Horvátországban a Területfejlesztési, Erdészeti és Vízügyi Minisztériummal. A 19

20 közösségi támogatásról szóló támogatási szerződés megkötése előfeltétele a kormányzati társfinanszírozásról szóló támogatási szerződések megkötésének. A saját hozzájárulás arányát az adott Projekt Partner költségvetésében, azaz az adott projektrészben foglalt elszámolható költségek alapján kell kiszámítani. A Programra allokált közösségi forrás 20 százaléka erejéig finanszírozhatók projektek olyan költségei, amelyek a Program támogatásra jogosult területével szomszédos NUTS III régiókban vagy, régiós beosztás hiányában, a NUTS III szinttel egyenrangú régiókban merülnek fel. A szomszédos területekre vonatkozó szabályozást az IPA Végrehajtási Rendelet 97. cikke tartalmazza. Kormányzati társfinanszírozás Magyarországon: Általános szabályként minden magyarországi Projekt Partner / Vezető Kedvezményezett jogosult kormányzati társfinanszírozásra, amely a kormányzati társfinanszírozásról szóló támogatási szerződés megkötését követően egy összegű előlegként került részükre átutalásra. A magyarországi közjogi szervezetek számára nyújtandó kormányzati társfinanszírozás számításának általános szabályai: 1) Amennyiben a Projekt Partner / Vezető Kedvezményezett a következő kategóriába tartozik: - központi költségvetési szerv (311-es vagy 312-es gazdálkodási forma kód 2,), - ESA 95 szerinti államháztartási körbe tartozó szervezet, úgy anyagilag nem kell hozzájárulnia a projekthez, vagyis a közösségi támogatás aránya 85%, a kormányzati társfinanszírozásé pedig 15%. Olyan esetekben, amikor a projektrészben szerepel saját hozzájárulás, ennek levonása után a fennmaradó összes elszámolható költségből 85% lesz a közösségi támogatás és 15% a kormányzati társfinanszírozás. 2 Forma kódok: lásd 9001/2002 (SK 3.) KSH-közlemény 2. sz. melléklete. 20

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.A-12/2

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

2009. november PROGRAMKALAUZ KULTÚRA PROGRAM (2007 2013)

2009. november PROGRAMKALAUZ KULTÚRA PROGRAM (2007 2013) KULTÚRA PROGRAM Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség EURÓPAI BIZOTTSÁG PROGRAMKALAUZ KULTÚRA PROGRAM (2007 2013) 2009. november Oktatási és Kulturális Főigazgatóság http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fiatalok elhelyezkedésének elősegítése a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának növelése révén c. könnyített elbírálású pályázati

Részletesebben

SZLOVÉNIA - MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013

SZLOVÉNIA - MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 SZLOVÉNIA - MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 AZ ELSŐ SZINTŰ ELLENŐRZÉS IRÁNYELVEI MAGYAR PARTNEREK SZÁMÁRA 2011. SZEPTEMBER 1. Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 4 II. SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 Az első szintű ellenőrzés irányelvei a magyar partnerek számára 2013. október 3. Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 2 II. SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉR...

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati Útmutató Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása 1/2004/ROP

Részletesebben

Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez

Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez 1 Szerzők: Fortvingler Judit (1. fejezet) Pappné dr. Nagy Ilona (2. fejezet) (1.sz. melléklet esettanulmány) Dr. Serényi Iván (3.

Részletesebben

326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet

326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtási rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL. 2007-2013 programozási időszak

NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL. 2007-2013 programozási időszak NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL 2007-2013 programozási időszak TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. ELSZÁMOLHATÓSÁG ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI... 6 1.1. Fogalom-meghatározások... 6 1.2. Elszámolhatósági

Részletesebben

MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM

MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM AZ ELSŐ SZINTŰ ELLENŐRZÉS IRÁNYELVEI A MAGYAR PARTNEREK SZÁMÁRA 2010. június Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 2 II. SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉR...

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP 2013. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A BM/3651-1/2013. SZ. NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ

BELÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP 2013. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A BM/3651-1/2013. SZ. NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ BELÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP 2013. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A BM/3651-1/2013. SZ. NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ 1 T A RT ALOMJ E GYZÉK I. AZ EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP... 3 I.1. Általános információk...

Részletesebben

GVOP-2005-4.1.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5

GVOP-2005-4.1.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5 TARTALOMJEGYZÉK I A TÁMOGATÁS HÁTTERE, CÉLJA... 3 II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5 III A TÁMOGATOTT PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ SZÁMA... 5 IV A PÁLYÁZÓK KÖRE (TÁMOGATÁSRA JOGOSULTAK)... 5

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.B-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP 2011. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A BM/10041-2/2011. SZ. NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ

BELÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP 2011. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A BM/10041-2/2011. SZ. NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ BELÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP 2011. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A BM/10041-2/2011. SZ. NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ 1 T A RT ALOMJ E GYZÉK I. AZ EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP... 3 I.1. Általános információk...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések Rugalmas munkahelyek c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.4.5-12/7

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára, 2006.7.31. L 210/25 A TANÁCS 1083/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013. Pályázati Formanyomtatvány

Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013. Pályázati Formanyomtatvány Szerződő Hatóság: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által Magyarországon működtetett Közös Irányító Hatóság Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 Pályázati

Részletesebben

Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013. Pályázati Formanyomtatvány

Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013. Pályázati Formanyomtatvány Szerződő Hatóság: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által Magyarországon működtetett Közös Irányító Hatóság Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 Pályázati

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 A költségek hitelesítésének irányelvei a magyar partnerek számára 2011. január Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 2 II. SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉR...

Részletesebben