KORTÁRS VIZUÁLIS TIPOGRÁFIA A KORTÁRS VIZUALITÁS ESZTÉTIKAI ÉS GYAKORLATI ASPEKTUSAI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KORTÁRS VIZUÁLIS TIPOGRÁFIA A KORTÁRS VIZUALITÁS ESZTÉTIKAI ÉS GYAKORLATI ASPEKTUSAI"

Átírás

1 TÁMOP TEMATIKA 2010/I. félév Múzeumi szakkör KORTÁRS VIZUÁLIS TIPOGRÁFIA A KORTÁRS VIZUALITÁS ESZTÉTIKAI ÉS GYAKORLATI ASPEKTUSAI Időpontok: szombatonként, h Időtartam: 60 perc Helyszín: Nagy Kunszt Kortárs Képzőművészeti Tanulmányi Múzeum Korosztály: 7-14 év Minimális létszám: 15 fő

2 A szakkör célja és az általánosan alkalmazott képzőművészeti múzeumpedagógia módszereink A szakkör keretében a műalkotások befogadásának élményéhez és az alkotói munka öröméhez szeretnénk biztosítani a legoptimálisabb körülményeket minden diák számára. Ezért foglalkozásainkon bármilyen képességű tanulót szívesen látunk, mert célunk elsősorban nem csak a tehetséggondozás. Szakkörünkön a gyerekek életkora is erősen változó lehet, részt vehetnek alsó, és felsős tagozatos diákok is. Az életkor így 7 és 14 év között alakulhat. A változó feltételeknek módszertani következményei vannak. Minden foglalkozásnak meg kell teremtenie a maga inspiratív körülményeit. Így leginkább az egyéni alkotómunkára kerül a hangsúly, bár előfordulhat, hogy spontán alakulnak majd csoportok, párok az ismerős gyerekek között. Az alkotói folyamatot egy beszélgetés előzi meg a gyerekekkel a kiállítás műtárgyairól. Kiemeljük a feladat szempontjából fontos művet. A beszélgetés során nem ismereteket mozgósítunk, hanem a gyerekek figyelmét igyekszünk vezetni a leendő feladat felé. A feladat kiadása tulajdonképpen a beszélgetés csomópontjának, a megfigyelt vizuális problémának tevékenységbe, aktivitásba való átfordítása. Célunk a tevékenységen keresztül a műalkotásokkal való kapcsolat megteremtése, valamint a gyermeki kreativitás működtetése és fejlesztése. Ennek érdekében olyan alkotói légkör kialakítására törekszünk, ami mentes mindenfajta elvárástól. A feladatok ötletgeneráló koordináták, amitől szabadon eltérhetnek a gyerekek. A megszólított műalkotásokat a téma, a technika és/vagy a vizuális kifejezés problémái felől elemezzük a diákokkal. Ennek megfelelően adjuk ki a feladatokat is, de minden életkorban törekszünk arra, hogy azok kapcsolódjanak a gyerekek élményvilágához. A kisebbeket elképzelt vagy valós események megfogalmazására, képzeletviláguk-fantáziájuk működtetésére bíztatjuk. A feladatok inkább technikatematika hangsúllyal bírnak. A nagyobbak a tematikus felvetésekkel nehezebben boldogulnak, viszont szívesen fordulnak a világ felé, elmélyülten kísérleteznek az anyagokkal, fogékonyak a vizuális kifejezés problémái iránt, ügyesen konstruálnak. A modern technika elkápráztatja őket, a fénymásolást, projectoros kivetítést, digitális nyomtatást olyan gyakran használjuk, amilyen gyakran csak engedi a kiállított anyag. A technikát önmagában ritkán jelöljük meg problémának, hiszen hangsúlyozottan nem kézműves foglalkozásokat szeretnénk. A kreativitás fejlesztése érdekében a feladatok megvalósításához a szokatlan nézőpontok és szokatlan anyagok alkalmazását szorgalmazzuk. A diákok számára az ábrázolási sablonokból való kimozdulást segíti a meglepetésszerű, eddig soha nem tapasztalt szituáció. Határozottan törekszünk a mindennapi, hétköznapi, anyagok felhasználására. 2

3 1. szakköri foglalkozás GÉMES PÉTER: Cím nélkül Ismeretközlés: Az intellektuális hajlamú, a kortárs művészetben és filozófiában jártas Gémes 1980-as hazatelepülését követően kezdett a fotóval mint mediális hordozóelem képzőművészeti felhasználásával foglalkozni. Különleges plasztikus nyelvezete és alkotó módszere egyedülálló a hazai képzőművészetben, hiszen munkáit nézve nem gondol a néző arra, hogy ezek fényképek. Sokszor a perforációt is látni engedő fotót eszközként, anyagként alkalmazta. A 80-as évek színpadszerű, a görög mitológiából merítő többalakos kompozíciói esetében a saját, zseblámpával megvilágított alakját fotózta sötétkamrában, majd az egy-egy figurát ábrázoló negatívokat egymásra helyezte. A negatív-pozitív fotólenyomatokon pedig a fekete-fehér/ fény-árnyék kontrasztjára épülő misztikus térhatást aknázta ki. RÉTEG CSOPORT A kiválasztott alkotáson árny-figurákat láthatunk, egymásra rétegeződő csoportosulásban. A diákokkal megpróbáljuk szétválasztani az egyes rétegeket úgy, hogy térben modellezve felépítjük a kép kompozícióját. Megbeszéljük, hogy a szellemfigurák testtartása mennyire fejezi ki jellemüket, szerepüket. A feladat során a diákok lefényképezik egymást, a rájuk leginkább jellemző pózban. (Nagyon karakteres mozdulatokat kell választaniuk.) A fotókat kinyomtatjuk és körbevágjuk. Ezekből strapabíró kartonmásolatokat készítünk. Ezen sziluett-figurák körbefestésével, egymásra rétegződő módon, lazúrakvarell technikával tervezünk és festünk csoportképet. Mindenki felhasználja mindenki papírformáját, figyelve arra, hogy munkáikról senki ne maradjon le. A különböző festéstechnika számos variációt eredményezhet. Végül, a szabálytalanul összefestékeződött papírfigurák munkáikra helyezésével és rendezgetésével, kompozíciós variációkat játszunk. Nyomtató, fényképezőgép, különféle papírok, fénymásolatok, ragasztók, ollók, ceruzák, színező eszközök, festékek, kréták, pasztell, stb. 3

4 2. szakköri foglalkozás BATYKÓ RÓBERT: Bonctér Ismeretközlés: Festményei a mindennapi tárgyak, építőipari gépek világába kalauzolnak. Az első ránézésre tárgyábrázolásoknak ható festmények mélyebb rétegeket tárnak fel: a színtartományokra hasadt, vákuumban lebegő eszközök a tárgyak puszta valóságán túlmutatva feszegetik az élő és élettelen, a felismerhetőség és felismerhetetlenség határait ben Batykó Róbert kapta a miskolci Mazsroff-díjat. GÉPzŰR A festményt félhomályos (mobiltelefonos) megvilágításban nézve, a szürke képháttér beleolvad a környezetbe, s az ábrázolt gépeket lebegni érezzük előttünk. A Bonctér című alkotás, mintha valós ablakot nyitna a végtelen univerzumra. Egy olyan világba, amelyben a felismerhető és felismerhetetlen tárgyak közé tekinthetünk. A diákokkal elképzeljük milyen lehet egy olyan világ, amelyben csak gépek léteznek. A festő modorában, különféle módon festjük meg papírjaink felületét (ecset használata nélkül, kezünk ügyébe kerülő tárgyakkal, kenve, tunkolva, fröccsentve...), majd száradás után ezekből kitalált gépformákat vágunk ki, s applikálva egészítjük ki a festmény világát saját teremtményeinkkel. Különféle papírok, ragasztók, ollók, ceruzák, színező eszközök, festékek, szivacsok, kréták, pasztell, stb. 3. szakköri foglalkozás SZENTPÉTERY ÁDÁM: Vega 1. 4

5 Ismeretközlés: Szentpétery Ádám művészi pályafutása a 80-as években indult a táj és a figura geometrizáló redukciójával, majd az évtized végére absztrakt formanyelvvé alakult át. Festményeire racionális kompozíciós egyensúly, a szerialitás (sorrendiség) elve és a matematikai kombinációk jellemzőek tól a szimmetriának szentel megkülönböztetett figyelmet, művészetének meghatározó kompozíciós elvének tartja. Jelentős tevékenységet fejt ki a monumentális műfajokban is, például a murális festészet területén. Pedagógiai tevékenységén túl restaurátori megbízatásoknak is eleget tesz. ŰRJÁRGÁNY Az előző foglalkozás gépekkel teli univerzuma után, képzeletben most egy másikban, Szentpétery Ádám geometrizmusos világában járunk. Megfigyeljük és megbeszéljük, hogy miért érezzük kigömbölyödőnek a sík felületeket, milyen színekből épülnek fel és hogy milyen tulajdonságokkal jellemezhetnénk ezt a világot. Közösen elgondolkodunk a precíz és nagyon szabályos rendszerű ábrázolás megvalósulásának a folyamatán is. Valamint megoldásokat keresünk és találunk az optikai csalódások magyarázatára. Színes papírlapokból és kartondobozokból, közlekedési eszközöket tervezünk ahhoz, hogy általuk könnyen beutazhassuk ezt a mértanias univerzumot. Természetes szabály, hogy űrjárművünk képzeletbeli, azaz sohasem látott legyen és a körökhöz, gömbökhöz, négyzetekhez, hasábokhoz formailag és díszítésüket tekintve is illeszkedjen. A végén talán ki is próbáljuk. Különféle papírok, dobozok, ragasztók, ollók, ceruzák, színező eszközök, festékek, szivacsok, kréták, pasztell, kötözők, hurkapálcikák, stb. 4. szakköri foglalkozás Horváth Dániel: K und K 5

6 Ismeretközlés: A nagyméretű festmény meghökkentő hatása azon ironikus gesztuson alapszik, ahogy a fröccsöntő sablonból még kipattintásra váró piciny műanyaghuszárok hatalmasra nagyítva heroikus alakokká lényegülnek át. Kontúrjaik a csaták mozdulatait idézik. Megfestésük dinamikája kardsuhintásaik elnagyolt lendületéhez hasonlít. S közben egyformán kékek, kiszögezettek, rögzítettek. A sablon rácsszerkezete asszociációk sokaságát hívja elő: kovácsoltvas kapu szellemőrei ők az égig érő fák parkjában. Népművészetből ismert karoslócáink faragott huszárjai is lehetnének. Sorokba rendezettségük gyermekkorunk rajzainak történetet elmesélő szintjeit idézi: és csak jöttek-jöttek a katonák A történelmi táblaképfestészet csatajelenetei, népművészet, gyerekrajzok, és a fogyasztói társadalom bóvlijának ikonográfiája keveredik, mosódik egybe a képen. Mint ahogy maga Horváth Dániel fogalmazta: Egy romantikusan frusztrált, ugyanakkor klasszicista elemekkel teletűzdelt művészeti közeg az otthonom. A tiszta festőiség. Egyszerre kívánok kommunikálni a múlttal és a jövővel, ironizálni az állandó nosztalgián, deheroizálni a patetikusat, pátosszal megtölteni a kisszerűt. Az irónia a készítés sablon-módjában is jelen van. Figyelmesen szemlélve a festményt, a kép szélei felé egyre inkább kidolgozatlanul hagyott festékfoltok alatt felfedezhetjük a sablon alól renitensen kiszaladó festékpisztoly nyomokat. Az egyedi festmény alapja egy sokszorosításra való sablon? Mintha semmi sem lenne komolyan véve. Táblaképnek elnagyolt, graffitinek elaprózott, összességében félbehagyott, és mégsincs hiányérzetünk. A gyerekkori álomvilág szépsége és zagyvasága fejeződik ki a festői gesztusokkal életre keltett fröccsöntött műanyagsablon figurákban. TEREPASZTAL A művészhez hasonlóan fessetek meg egy terepasztalt, amelyre kartonpapírból kivágva készítsétek el a huszárokat. Játszatok el velük egy történetet, amelyet fotósorozattal örökítsetek meg! Különféle papírok, ragasztók, ollók, ceruzák, színező eszközök, festékek, szivacsok, kréták, pasztell, stb. 6

7 5. szakköri foglalkozás Land Art Művésztelep alkotásainak dokumentációja Ismeretközlés: A történetírás a hatvanas évek végétől jegyzi a land art-ot, vagyis a tájművészetet. Az irányzat fogalomkörébe alapvetően azokat a szobrászati kiterjesztéseket sorolják, amelyek a természeti környezetet és annak anyagait tekintik a művészeti tevékenység helyének és materiális összetevőjének. Úgymint azokat a kiállítótermekből kiszakított és szabad ég alá helyezett installációkat és környezeti munkákat, amelyek alkotó részüknek tekintik a tájban, a természetben található szerves és szervetlen formákat. A tájművészet számos kortárs kifejezéshez kapcsolódik. Elsősorban a body art-hoz, illetve a testművészethez, amennyiben az alkotó személyét és testét is teljes érvénnyel vonja be a mű aurájába. Másrészt a konceptuális művészet fotó-, film- és szöveg-dokumentációs irányzatához, tekintve, hogy ő maga is a rögzítésnek ezeket a módjait alkalmazza. A tájművészeti alkotások ugyanis gyakran a széles közönség számára megközelíthetetlen terepen készülnek, így az alkotón és a fotográfuson kívül nincs más élő szemtanújuk. Számos ilyen munka csak a dokumentumokból ismert, és olyanként kerül be a művészettörténeti folyamatokba, hiszen a természet anyagai nem örök érvényűek, és évek, évtizedek múltán általában végez velük az enyészet. A tájművészet harmad részt nagyon közel áll az ökológiai felfogáshoz, amennyiben a természet anyagain kívül nem alkalmaz semmilyen mesterséges elemet, nem bontja meg a természet állagát, tiszteletben tartva annak ősi tisztaságát. FEDD-ÁT-Art A land-art, ha a művészetet az élet méretére tágítja (Hatteger), akkor mi megkíséreljük a múzeumot, a gyermekek életéhez, világához méretezni. Ehhez külső térként a múzeum udvarát használjuk. Olyan részleteket keresünk benne, amely átméretezhető, átértelmezhető a számukra. Amely ebből a szempontból hiányos, ezért hozzátehetünk, kiegészíthetjük, megváltoztatjuk, mint ahogyan találtunk erre számos példát a dokumentumfotók között is. Épített környezetről lévén szó, a csomagolást használjuk alapként. Becsomagoljuk, papírral befedjük a kiválasztott részeket, amelyeken festéssel valósítjuk meg átalakításainkat és hozzárendeléseinket. Csomagolópapírok, kartonok, festékek, madzagok, ollók, sniccerek, stb. 7

8 6. szakköri foglalkozás EPERJESI ÁGNES: Heti étrend Ismeretközlés: Eperjesi Ágnes képzőművész évek óta kutatja a fényképezés lehetőségeinek kitágítását. Az 1990-es évek végén alakította ki azt az egyéni vizuális világot, amely munkáit azonnal felismerhetővé teszi. Polaroid fotógrammjaival a klasszikus fotógrammok világát újította meg. Műveinek létrejöttét a téma és a technika egymásra találása, kölcsönös egymásra utaltságuk motiválja. Az utóbbi évek alkotómunkája során fedezte fel, hogy a színtan területén a művészeti és a tudományos elméletek nehezen jutnak közös nevezőre. Kutatói módszertanának lényege, hogy saját kísérleteinek segítségével magyarázza, illusztrálja, segíti a megértést. Művészi alkotómunkájában a nézőket a saját tapasztalatszerzés révén vonja be a megértés folyamatába. HETIREND A fémlemezekre készített alkotások megfigyelése során felfedezzük, hogy van egy közös vizuális nyelvünk, amelyet mindannyian ismerünk és értünk. Pedig sehol nem tanultuk! Egy körből és két egyenesből álló ábrát órának, egy hosszú csíkot fölül zöld foltokkal gázrózsának látunk, pedig se formája, se színe nem igazi. Megállapítjuk, hogy a környezet is befolyásolja, mit - minek értelmezünk. Számos, hasonló példát találtunk környezetünkben, mindennapjainkból. Munkánk egy saját nyelven elkészített hetirend lesz, amely a hét minden napjára mutat tennivalót. Fémes felületű papírlapokkal, applikálva dolgozunk. Fémes hatású papírlapok, vékony rézlemez, ollók, ragasztók, alkoholos filcek, stb. 7. szakköri foglalkozás BUKTA IMRE: Tájkép 8

9 Ismeretközlés: Tájkép az alkotás címe. Azonban nem hagyományos értelembe ábrázolt és készült tájképet láthatunk. A tájkép szó hallatán általában nem ez jut eszünkbe. Igazából se nem kép, se nem táj. Nem hagyományos festmény, azaz kép, hiszen anyagát, technikáját tekintve szokatlan. Egy korábban más funkciót betöltő falapra készült, festéssel, véséssel, applikációval. Nem táj gondolhatjuk, mert nem látványszerű naturalizmusban ábrázolt elemi, többféle olvasatot biztosítanak. Az egyes részleteket láthatjuk fáknak, utaknak, patakoknak, szántóföldeknek, tónak, de ha akarjuk láthatjuk asztallapnak, poharakkal, üvegekkel, tányérral és ez csak kettő, a leggyakoribb olvasatok közül. Bukta Imre munkája finom átmenetet képez az absztrakt, elvont képi ábrázolás irányába. A formák és a textúra gazdag és egyben könnyed játékossága, valamint a kép a képben alkalmazás által rajzolódik ki előttünk a képzőművész alkotói attitűdje. TÉJRÉSZ Gondolatban elképzelünk egy kedves tájat, megjegyezzük, mi hol található benne. Ezután különböző méretű papírcsíkokra rajzoljuk meg részenként. Miután elkészült az első csík lefordítjuk, félre tesszük és úgy rajzoljuk tovább a következő csíkot. A legvégén rendezzük össze a darabokat egy képpé, ahogyan az a legjobban tetszik. Többen is dolgozhatnak együtt, csak előre beszéljék meg, milyen lesz a tájképük. Különböző papírok, színes lapok, ragasztók, ollók, ceruzák, színező eszközök, kréták, pasztell, festékek (tempera, akvarell), stb. 8. szakköri foglalkozás BUKTA IMRE: Rajz 9

10 Ismeretközlés: A rajzon olvasható felirat alapján egy képzőművészeti akció tárgyát és egyben dokumentációját láthatjuk. Az eredetileg búzatáblákat jelképező, sziszifuszi kitartással és aprólékossággal húzogatott millió parányi vonalat tartalmazó mű, más befejezést feltételezett. Az alkotó azonban lemondott erről, és humánus céltáblaként állította fel egy csoportjátékhoz. A felirat szerint kérése volt, hogy humánus lövedékekkel lőjenek rá. Nyomhagyásaikból kikövetkeztethetjük mit használhattak lövedéknek. Azt is megfigyelhetjük, hogy nem csak anyagukat, hanem gesztusaikat tekintve is igyekeztek humánummal támadni. (Leginkább a kép szélein láthatunk becsapódásokat. Ennyire mellétaláltak volna?) Mi késztethet egy művészt, hogy egy gondos aprólékossággal elkezdett munkát egy játéknak vesse alá? Milyen emberi tulajdonságokról mesél ez a gesztus? Mitől vált ez kiállítási darabbá? Megtaláljuk a válaszainkat? VONALVADÁSZAT Különböző vonaltípusok felismerése, jellemzése vastagságuk, folytonosságuk, rajzolatuk, stb. szerint. Elnevezésük összhatásuk alapján, majd papírra "gyűjtésük", kiegészítésük egyedi vonalakkal, rajzolásuk emlékezetből. Végül a vonalak harca - közös munka, majd rögtönzött kiállítás. Különböző papírok, grafikai eszközök, rajzszenek, pittkréták, pasztell, monopol radírok, fixatív, stb. 9. szakköri foglalkozás SZABÓ BENKE RÓBERT: Hajadonok 10

11 Ismeretközlés: Arra járt hol a madár se jár. Arrafelé azt hallotta, hogy a régi időkben kegyetlen ítélkezések áldozatai voltak a 20 év feletti szabad lányok. A mese szerint aki nem kelt el 20 éves koráig az bizony öreglánynak számított. Micsoda idők! Arrafelé azt is mondták, hogy a világ mára igencsak megváltozott, ennek következményeként ma már a 25 év feletti lányok számítanak vénlánynak. Szabó Benke Róbert gondolt egyet, körbejárta a 25 év feletti hölgyeket, és jól megnézte, hogy valóban vénlányok-e? Szemügyre vette őket, és azokat akik valóban elmúltak 25 évesek, valóban nem mentek még férjhez, és valóban nem anyák még, összeválogatta egy szép nagy csokorba. Aztán megnyugodott. Nem vének. Szabadok. Mindegyik képhez egy-egy rövid történetet kell kitalálni. Kik lehetnek ezek a hölgyek és miért nem mentek még férjhez? Majd meg kell rajzolni, hogy milyen pár illik bele a képbe. Ki lehetne ő és mit csinál? Milyen viszonyban lenne a hölggyel? Az alkotást továbbgondolva, applikálás módszerével dolgozunk. Nyomtató, fényképezőgép, fotópapírok, fénymásológép, fénymásolatok, ceruzák, színező eszközök, kréták, pasztell, ragasztók, újságok, fotók, stb. 10. szakköri foglalkozás HORVÁTH KINGA: Dombok 11

12 Ismeretközlés: Horváth Kinga tussal készült rajzai az egyedüli műtárgyak az Egészen kis tájak című tanulmányi kiállításon, amelyek első ránézésre valódinak tűnő tájakat ábrázolnak. A vonalak ívei, egymástól való távolságuk, világosabb és telítettebb árnyalataik, különböző vastagságuk dimenziós hatást keltenek a sík felületre készült rajzban. A lankás dombok rendszerét csak visszafogottan egészíti ki egy-két növénycsoport, vagy más tereptárgy sűrűsödő vonalakkal megjelenített tömege. Az archaikus természeti formákat megragadó meditatív alkotásmód nyugalmat, harmóniát közvetít a szemlélőnek. Mást és többet látunk itt, mint a Gyermely környéki dombokat. Törvényeket, összefüggéseket és örök érvényességeket keresve rendezi vonalait erős struktúrába az alkotó. Összegyűrt papírlapokra, különféle grafikai eszközökkel vonalak rajzolása. A vonalak közötti távolságok és a vastagságuk alapján különféle ritmusok kialakítása. Véletlenszerű és szándékos ívek, hullámok rajzolása. A külön-külön készülő munkákról, mindenki áttérhet a mellette lévő domborzati képre, s így járhatja be a készülődő tájat. A legvégén kiterítve egymás mellé fektetjük munkáinkat. Tus, diófapác, különféle itatós papírok, csomagolóanyagok, stb. 12

TÁMOP TEMATIKA 2010/II. félév Múzeumi óra STÍLUSGYAKORLATOK

TÁMOP TEMATIKA 2010/II. félév Múzeumi óra STÍLUSGYAKORLATOK TÁMOP TEMATIKA 2010/II. félév Múzeumi óra STÍLUSGYAKORLATOK Időpontok: szeptember 20, október 4, 18, november 8, 22, december 6. 9:00-11:00 Időtartam: 6 alkalom / min. 60 perc Helyszín: Nagy Kunszt Kortárs

Részletesebben

HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA

HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez és megítéléséhez,

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. helyi tanterv az 5 8. évfolyam számára

VIZUÁLIS KULTÚRA. helyi tanterv az 5 8. évfolyam számára VIZUÁLIS KULTÚRA helyi tanterv az 5 8. évfolyam számára A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 5 8. évfolyama számára VIZUÁLIS KULTÚRA

VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 5 8. évfolyama számára VIZUÁLIS KULTÚRA VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 5 8. évfolyama számára VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak

Részletesebben

Vizuális alkotó gyakorlat Alapfok 1-6. évfolyam

Vizuális alkotó gyakorlat Alapfok 1-6. évfolyam Célok és feladatok Vizuális alkotó gyakorlat Alapfok 1-6. évfolyam A vizuális alkotó gyakorlat célja a tanuló egyéni, kreatív személyiségjegyeinek előhívása, az ismeretek, élmények feldolgozásának segítése,

Részletesebben

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ (1896 1960) festőművész emlékkiállítása HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig A kis zugokat szeretem, mert a részekben azonosul a világ. Kerülő úton,

Részletesebben

Feladattervek óvodásoknak és általános iskola alsó tagozatos diákok számára a Vincze Ottó - Kognitív mentés című kiállításához

Feladattervek óvodásoknak és általános iskola alsó tagozatos diákok számára a Vincze Ottó - Kognitív mentés című kiállításához Feladattervek óvodásoknak és általános iskola alsó tagozatos diákok számára a Vincze Ottó - Kognitív mentés című kiállításához A feladatok alapkérdései: A kognitív fogalmának megismerése, mit jelent ez

Részletesebben

A gyermek, aki sosem voltam

A gyermek, aki sosem voltam A gyermek, aki sosem voltam Emlékezések Annette Kuhn Ez a történet egy fényképrõl szól; vagy inkább sok történet egy témára, melyeket sok fényképrõl el lehetne mondani. A képen látható hatéves kislány

Részletesebben

Varga Borbála 2011.01.18. VABPABB.ELTE. Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben

Varga Borbála 2011.01.18. VABPABB.ELTE. Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben A Kárpát-medence fazekasművészetét egyedülálló változatosság jellemzi: a XVIII. századra kialakult az egyes központokra jellemző sajátos formavilág és

Részletesebben

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 1 KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 2 KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG A KÉPZÉS CÉLJA ÉS FELADATA: Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó vizuális nevelés

Részletesebben

könyvet ír, publikál, és még sorolhatnám.

könyvet ír, publikál, és még sorolhatnám. Orosz István Szalma Edit Orosz István sokoldalú művész. Grafikái mellett animációs filmmel is foglalkozik. Plakátjaival sok külföldi és magyarországi kiállításon vett részt. A Nyugat-Magyarországi Egyetem

Részletesebben

Mintha egy paranormális látomás lenne

Mintha egy paranormális látomás lenne felugossy László Mintha egy paranormális látomás lenne Bánóczki Tibor: Tejfogak című filmje kapcsán Valaki bélyeget nyomott egyik bélyegemre. (a Nyugodtan tessék bélyegezni című brosúrából) Az idő zavara

Részletesebben

Topográfia 7. Topográfiai felmérési technológiák I. Mélykúti, Gábor

Topográfia 7. Topográfiai felmérési technológiák I. Mélykúti, Gábor Topográfia 7. Topográfiai felmérési technológiák I. Mélykúti, Gábor Topográfia 7. : Topográfiai felmérési technológiák I. Mélykúti, Gábor Lektor : Alabér, László Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA Általános iskola 5 8. évfolyama

VIZUÁLIS KULTÚRA Általános iskola 5 8. évfolyama VIZUÁLIS KULTÚRA Általános iskola 5 8. évfolyama A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez

Részletesebben

Az ivóvíz helyzetről és a víztisztítási lehetőségekről tabuk nélkül

Az ivóvíz helyzetről és a víztisztítási lehetőségekről tabuk nélkül Az ivóvíz helyzetről és a víztisztítási lehetőségekről tabuk nélkül Előszó helyett Ennek az e-könyvnek nem lehet terjedelménél fogva, és nem is célja minden részletre kiterjedő tájékoztatást adni a magyarországi

Részletesebben

A vizuális nevelés legfőbb célja és feladata

A vizuális nevelés legfőbb célja és feladata A vizuális nevelés legfőbb célja és feladata Hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. Így nemcsak a képző- és iparművészet

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA. Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő alakításához.

Részletesebben

Tanulási stílus kérdőív

Tanulási stílus kérdőív Szitó Imre(1987) A tanulási stratégiák fejlesztése, Iskolapszichológiai füzetek, 2.sz. ELTE Tanulási stílus kérdőív Olvasd el figyelmesen az alábbi mondatokat. Döntsd el, hogy az öt válasz közül melyik

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

MÛVÉSZET. Fogas feszületek ARANYI SÁNDOR FOTÓKONSTRUKCIÓJA

MÛVÉSZET. Fogas feszületek ARANYI SÁNDOR FOTÓKONSTRUKCIÓJA MÛVÉSZET Fogas feszületek ARANYI SÁNDOR FOTÓKONSTRUKCIÓJA Először talán egy terebélyes pályaudvart kellene elképzelnünk. Átlós, nyílegyenes és íves sínpárok regimentje, köztük tömpe váltók, sudár jelzőlámpák.

Részletesebben

NE KOMBINÁLJ! Vagy mégis? írta Szõke Balázs (M4P7RW) (a Középületek kritikai elemzése címû óra kapcsán)

NE KOMBINÁLJ! Vagy mégis? írta Szõke Balázs (M4P7RW) (a Középületek kritikai elemzése címû óra kapcsán) NE KOMBINÁLJ! Vagy mégis? írta Szõke Balázs (M4P7RW) (a Középületek kritikai elemzése címû óra kapcsán) Megvallom õszintén, szeretem az olyan építészeti írásokat az újságokban, amik, úgy mond megmondják

Részletesebben

Pintér Nándor (1937-1995)

Pintér Nándor (1937-1995) Pintér Nándor (1937-1995) 1937-ben született Tápiósülyben. 1962-ben diplomázott a Budapesti Orvostudományi Egyetemen, majd 1973-ban Nyíregyházára került, ahol tragikus haláláig, 1996-ig az ideggyógyászati

Részletesebben

54 211 08 0010 54 01 Általános festő Festő 54 211 08 0010 54 02 Díszítő festő Festő. A tételek kidolgozásához segédanyag használható:

54 211 08 0010 54 01 Általános festő Festő 54 211 08 0010 54 02 Díszítő festő Festő. A tételek kidolgozásához segédanyag használható: 16-06 Festés A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA Rajz és vizuális kultúra emelt szint 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 13. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA EMELT SZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2016 Helyi tanterv Képző- és iparművészeti ág

Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2016 Helyi tanterv Képző- és iparművészeti ág KAZINCBARCIKAI KODÁLY ZOLTÁN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 3. FEJEZET HELYI TANTERV KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 2016. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG Az alapfokú művészetoktatás követelménye és

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez.

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Maszkok tánca. Ausztrália természeti népei és környezethez való viszonyuk 9. ÉVFOLYAM SZKA_209_22. P o l g á r a d e m o k r á c i á b a n

Maszkok tánca. Ausztrália természeti népei és környezethez való viszonyuk 9. ÉVFOLYAM SZKA_209_22. P o l g á r a d e m o k r á c i á b a n P o l g á r a d e m o k r á c i á b a n Maszkok tánca usztrália természeti népei és környezethez való viszonyuk Készítette: Tomory Ibolya SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 9. ÉVFOLYM SZK_209_22

Részletesebben

Helyi tanterv VIZUÁLIS KULTÚRA

Helyi tanterv VIZUÁLIS KULTÚRA Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Helyi tanterv VIZUÁLIS KULTÚRA 1-5. évfolyam 2008. Officina Bona

Részletesebben

KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 1 KÉPZ Ő M Ű VÉSZETI ÁG

KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 1 KÉPZ Ő M Ű VÉSZETI ÁG KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 1 KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 2 FESTÉSZET TANSZAK KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 3 CÉLOK, FELADATOK: A festészet műhelymunka célja, hogy a tanuló ismerje meg: azokat az anyagokat és eljárásokat,

Részletesebben

A Trafó Kortárs Művészetek Háza pályázati felhívása

A Trafó Kortárs Művészetek Háza pályázati felhívása A Trafó Kortárs Művészetek Háza pályázati felhívása A Trafó Kortárs Művészetek Háza pályázatot hirdet kortárs művészeti Beavató Programban való részvételre a 2013/2014-es tanév első, őszi félévében. A

Részletesebben

Tánc és dráma /modul tantárgy/

Tánc és dráma /modul tantárgy/ Tánc és dráma /modul tantárgy/ 5-6. évfolyam TÁNC ÉS DRÁMA 5-6. ÉVFOLYAM 1 BEVEZETŐ Tánc és dráma választható modul tantárgy 5-6. évfolyam A dráma és tánc tanítása komplex pedagógiai munka, mely a különféle

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 5. évfolyam A fokozott realitásigény megjelenése az adott életkorban megalapozza a tanulók információk közti szelekciós képességét, és kritikai gondolkodást alakít ki. A művészeti

Részletesebben

szövegek (szubjektív, lírai) képleírások is egyben, máskor az adott alkotó művészetéről általánosságban szól a vers. (Az isten bőre esetében a szerző

szövegek (szubjektív, lírai) képleírások is egyben, máskor az adott alkotó művészetéről általánosságban szól a vers. (Az isten bőre esetében a szerző Kitekintő Határterületek Jász Attila: Alvó szalmakutyák avagy áldozati ének; isten bőre Kalligram, Pozsony, 2010, 60 l.; isten bőre, Napkút, 2011, 78 l. Jász Attila utóbbi két verseskötete mintha igazából

Részletesebben

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA *

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * Sólyom László AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * 1. Ha már ombudsman, akkor rendes közjogi ombudsman legyen mondta Tölgyessy Péter az Ellenzéki Kerekasztal 1989. szeptember 18-i drámai

Részletesebben

LÉNÁRT TAMÁS A tiszta szemlélet nyomában

LÉNÁRT TAMÁS A tiszta szemlélet nyomában LÉNÁRT TAMÁS A tiszta szemlélet nyomában Nádas Péter fotókiállítása a Petőfi Irodalmi Múzeumban Nappal és éjszaka egyedül egy lakásban, lázasan és legyöngülten írja Nádas Péter a Jelentés a grunewaldi

Részletesebben

Alapfokú művészetoktatás helyi tanterve

Alapfokú művészetoktatás helyi tanterve 2013. Alapfokú művészetoktatás helyi tanterve Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Hódmezővásárhely Alapfokú művészeti iskola helyi tanterve Tartalom 1 ALAPELVEK, CÉLOK 2 A KÉPZÉS RENDSZERE 3

Részletesebben

Útmutató a Matematika 1. tankönyv használatához

Útmutató a Matematika 1. tankönyv használatához Útmutató a Matematika 1. tankönyv használatához ELŐSZÓ Kedves Tanító Kollégák! Ebben a rövid útmutatóban összefoglaljuk azokat a szerintünk alapvető tudnivalókat, amelyek az 1. évfolyam matematikaóráinak

Részletesebben

Bráda Tibor Munkácsy-díjas festômûvész kiállítása a Körmendi Galériában a Magyar Festészet Napja alkalmából 2006. október 13 30.

Bráda Tibor Munkácsy-díjas festômûvész kiállítása a Körmendi Galériában a Magyar Festészet Napja alkalmából 2006. október 13 30. Bráda Tibor Bráda Tibor Munkácsy-díjas festômûvész kiállítása a Körmendi Galériában a Magyar Festészet Napja alkalmából 2006. október 13 30. A kiállított képek Labirintusban, 1998, 110 x 120 cm, pasztell,

Részletesebben

kialakulását, az önértékelés és önismeret kialakulása révén pedig a céltudatos önszabályozást. Mindezektől függetlenül a vizuális kultúra tanításának

kialakulását, az önértékelés és önismeret kialakulása révén pedig a céltudatos önszabályozást. Mindezektől függetlenül a vizuális kultúra tanításának VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő alakításához.

Részletesebben

JANKOVICH MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA

JANKOVICH MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA JANKOVICH MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MŰVÉSZETI PEAGÓGIAI PROGRAMJA RÁCALMÁS 2011. 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2. Bevezető 4. Nevelési program 5. 1. Az alapfokú

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2 VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2 A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő

Részletesebben

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: Ismeri az egyetemes és magyar művészettörténet főbb korszakait, tendenciáit, képes azok szintézisszerű áttekintésére.

Részletesebben

Bartos Erika meséi Hanna utazásai, Csodasakk (Alexandra kiadó 2006-2007)

Bartos Erika meséi Hanna utazásai, Csodasakk (Alexandra kiadó 2006-2007) ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet Bartos Erika meséi Hanna utazásai, Csodasakk (Alexandra kiadó 2006-2007) Turcsányi Lilla Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 1088 Budapest

Részletesebben

A Zongorálom sikere külföldön

A Zongorálom sikere külföldön A Zongorálom sikere külföldön Apagyi Mária három kötetes zongoraiskolájának megjelenése óta (2008) öt év telt el. Miután a kiadvány az általános gyakorlathoz képest zeneműboltokban nem beszerezhető, érdekelt

Részletesebben

Az irodalmi hasonmás irodalmi hasonmása?

Az irodalmi hasonmás irodalmi hasonmása? KÁNTÁS BALÁZS Az irodalmi hasonmás irodalmi hasonmása? Személyes hangvételű bekezdések Nyerges Gábor Ádám Sziránó című prózakötetéről Három, az irónia alakzata által erősen áthatott verseskötet és többéves,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

Thimár Attila SÚLY, AMI FELEMEL

Thimár Attila SÚLY, AMI FELEMEL RÓZSÁSSY BARBARA 59 gondolok, kell, méghozzá az írás, a vers létjogosultsága mellett. Miként valamiképp a szerzõ is ezt teszi könyvében mindvégig. Hogy a társadalomnak mára nemhogy perifériájára került,

Részletesebben

Műleírás és mellékelete

Műleírás és mellékelete #1 Műleírás és mellékelete A tervezett emlékhely két, markánsan az I. Világháborúra jellemző téri, formai elem átírásából indul ki, és abból épít új plasztikai erővonalakat, mely absztrakció eredményeként

Részletesebben

Helyi tanterv Földrajz 5-8. évfolyam Földrajz

Helyi tanterv Földrajz 5-8. évfolyam Földrajz Földrajz 250 5 6. évfolyam Fejlesztési feladatok 1. Általános fejlesztési feladatok A Kárpát-medence tájain jellemző természet- és társadalom-földrajzi, környezeti jelenségek, jellegzetes életmódok megismerése

Részletesebben

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda Szombathelyi Szivárvány Óvoda OM: 036462 Epochális rendszerű pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ 1. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 1. oldal 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 2. oldal 2.1. Óvodánk személyi

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

FÉRFIAK KLUBJA - Női teszt a férfi értékekről 2015 Minden jog fenntartva.

FÉRFIAK KLUBJA - Női teszt a férfi értékekről 2015 Minden jog fenntartva. 1 Ez a kutatás és az elemzése, annak minden szerzői joga és a szerzői joghoz kapcsolódó vagyoni jog a Férfiak Klubja tulajdona. Részeinek vagy egészének felhasználása kizárólag forrásmegjelöléssel, a Férfiak

Részletesebben

Létezés a végtelenben. Pásztor Magdolna. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Létezés a végtelenben. Pásztor Magdolna. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Létezés a végtelenben Pásztor Magdolna 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! ÉJELI FOHÁSZ Üres, üres vagyok, a messzeségbe rohanok. Látok egy utat, ami arany, látom a fákat, ami ezüst. Látom a holdat,

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra 1-2. évfolyam

Rajz és vizuális kultúra 1-2. évfolyam Rajz és vizuális kultúra 1-2. évfolyam Az általános iskola alsó tagozatán a fejlesztés centrikus vizuális kultúra tanulása alapvetően két célt szolgál: a kezdeti motiváltság és az örömteli alkotás fenntartását,

Részletesebben

A szelektív utánzás mint a kulturális tanulás eszköze

A szelektív utánzás mint a kulturális tanulás eszköze A szelektív utánzás mint a kulturális tanulás eszköze A kultúra megjelenése és átörökítése a szociális tanulás formáira támaszkodik. A kultúra lényegi jellemzője az ismeretek felhalmozása, melyhez találmányokra,

Részletesebben

A ceruza AF 3Tor/otodik/TOR52AL98.doc

A ceruza AF 3Tor/otodik/TOR52AL98.doc A ceruza AF 3Tor/otodik/TOR52AL98.doc (Vissza a tartalomjegyzékhez:..\..\tartalomjegyzék.doc - A ceruza) (Vissza a Technikákhoz:..\..\TECHNIKA\Technika.doc) Cél: technikai tanulmány Előző óránkon belekóstolhattunk

Részletesebben

A vizuális kultúra tantárgy helyi tanterve

A vizuális kultúra tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A vizuális kultúra tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Subizczné Palotai

Részletesebben

A vágy titokzatos tárgya

A vágy titokzatos tárgya Fehér Dorottya A vágy titokzatos tárgya Tallér Edina: A húsevõ. Kalligram, Pozsony, 2010 Tallér Edina könyve már a fedőlapját tekintve is figyelmet ébreszt: borítóján vérvörös harisnyába bújtatott, a talajon

Részletesebben

I. díjas Károlyi Pályázatok Alsó tagozat 2015/16.

I. díjas Károlyi Pályázatok Alsó tagozat 2015/16. 1 I. díjas Károlyi Pályázatok Alsó tagozat 2015/16. A VERSFARAGÁS kategóriában kétféle módszerrel lehetett verset alkotni. Szabályos, kötött formában vagy rímek nélkül, szabadon. Magyar Emma 4.b Emma két

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 13. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA EMELT SZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2009. május 13. 14:00 A gyakorlati vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

SZKC_102_08. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõje: Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKC_102_08. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõje: Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. LÁZÁR ERVIN: SZEGÉNY SZKC_102_08 DZSONI ÉS ÁRNIK a z é n d i m e n z i ó i miben vagyunk ügyesek modul szerzõje: Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári lázár

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. 1 4. Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA. 1 4. Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA 1 4. Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Dekoratőr szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 211 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és

Részletesebben

KÖNYVEK A TÁRSADALMI RÉTEGZÕDÉS ASPEKTUSAIRÓL. BLASKÓ Zsuzsa

KÖNYVEK A TÁRSADALMI RÉTEGZÕDÉS ASPEKTUSAIRÓL. BLASKÓ Zsuzsa Szociológiai Szemle 2006/2, 130 134. KÖNYVEK A TÁRSADALMI RÉTEGZÕDÉS ASPEKTUSAIRÓL BLASKÓ Zsuzsa KSH, Népességtudományi Kutatóintézet H-1119 Budapest, Andor u. 47 49.; email: zsblasko@gmail.com Bukodi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐI

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐI BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐI Készült a 2016. 03. 09. napján tartandó képviselő-testületi Készítette: Abonyi János, Vajda Zoltán ülésre Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Az oktatás

Részletesebben

Tolerancia a kegyességben

Tolerancia a kegyességben Életünk nagy kérdései a sok színhez, villódzó képhez képest szürkének tűnnek. Valaminek a bensővé tétele nem történhet gombnyomásra. Ennek megfelelően hiába hangoztatjuk a tolerancia szükségességét, ha

Részletesebben

KAKAÓ - CSIGA NÉLKÜL - KODÁLY KÖZPONT, PÉCS ÍRTA: VÁNCZA MÁRK

KAKAÓ - CSIGA NÉLKÜL - KODÁLY KÖZPONT, PÉCS ÍRTA: VÁNCZA MÁRK KAKAÓ - CSIGA NÉLKÜL - KODÁLY KÖZPONT, PÉCS ÍRTA: VÁNCZA MÁRK A közelmúltban Pécsett felépült Kodály Központ fontos alapköve a 2011-ben Európa Kulturális Fővárosa címet elnyert város fejlesztési tervének,

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Losonczy Ágnes: A zene életének szociológiája, Zeneműkiadó, Budapest, 1969 A ZENEI MEGÉRTÉS FOKOZATAI, A FEJLŐDÉS. TARSADALMI INDÍTÉKAI

Losonczy Ágnes: A zene életének szociológiája, Zeneműkiadó, Budapest, 1969 A ZENEI MEGÉRTÉS FOKOZATAI, A FEJLŐDÉS. TARSADALMI INDÍTÉKAI Losonczy Ágnes: A zene életének szociológiája, Zeneműkiadó, Budapest, 1969 A ZENEI MEGÉRTÉS FOKOZATAI, A FEJLŐDÉS. TARSADALMI INDÍTÉKAI Amikor a zenei választás kiindulópontját keressük, tudnunk kell,

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

7.-8. évfolyam fejlesztési feladatok és óraszámok VIZUÁLIS KULTÚRA Heti 1 óra Tematikai egység. Javasolt óraszám 7. osztály

7.-8. évfolyam fejlesztési feladatok és óraszámok VIZUÁLIS KULTÚRA Heti 1 óra Tematikai egység. Javasolt óraszám 7. osztály Tematikai egység Kifejezés, képzőművészet Valóság és képzelete Kifejezés, képzőművészet Stílus és mozgás Vizuális kommunikáció Időbeli és térbeli változások Vizuális kommunikáció Jelértelmezés, jelalkotás

Részletesebben

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6.

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. A K Ö N Y V H Á T S Ó F Ü L S Z Ö V E G E Zsebpénzét és nyári diákmunka keresetét félretette repülőgép

Részletesebben

Tárgyi kultúra, technológiák (termelés) feladatai a hagyományos. kézművességek köréből

Tárgyi kultúra, technológiák (termelés) feladatai a hagyományos. kézművességek köréből ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Tárgyi kultúra, technológiák (termelés) feladatai a hagyományos kézművességek köréből Technika, gyakorlat és életvitel 2. osztály Tartalomjegyzék 1. Technika, gyakorlat és

Részletesebben

JÁTÉKTAN. főiskolai jegyzet egy ma még nem létező tantárgyhoz

JÁTÉKTAN. főiskolai jegyzet egy ma még nem létező tantárgyhoz JÁTÉKTAN főiskolai jegyzet egy ma még nem létező tantárgyhoz pedagógushallgatóknak gyakorló pedagógusoknak gyerekekkel foglalkozóknak tehetség-gondozóknak Az Elmetorna kurzus blokk, egy 19 részes (szándék

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

RÉGÉSZ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

RÉGÉSZ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés RÉGÉSZ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése RÉGÉSZ Feladatok és tevékenységek Platón tudósít

Részletesebben

2015/2016. tanév Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, nappali tagozatos hallgatók részére 2015/2016. tanév

2015/2016. tanév Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, nappali tagozatos hallgatók részére 2015/2016. tanév Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, os hallgatók részére T A R T A L O M A gyakorlati képzés óra~és vizsgaterve 5 A gyakorlóóvodák elérhetőségei 6 A gyakorlati képzés felépítése (rövidítve):

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetõ. Mit tegyünk azért, hogy családunkat, értékeinket nagyobb biztonságban tudjuk? 2. oldal. Otthonbiztonság

Tartalomjegyzék. Bevezetõ. Mit tegyünk azért, hogy családunkat, értékeinket nagyobb biztonságban tudjuk? 2. oldal. Otthonbiztonság Otthonmentõ öv Tartalomjegyzék Bevezetõ Mit tegyünk azért, hogy családunkat, értékeinket nagyobb biztonságban tudjuk? 2. oldal Otthonbiztonság Az otthonok sérelmére elkövetett bûncselekmények 3. oldal

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára 1. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez Kerettanterv a szakiskolák számára Célok, feladatok A szakiskolai képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanítási-tanulási folyamat megalapozza és továbbfejlessze

Részletesebben

Újkeletű kommunikációs csatornák. A bögre mint üzenőfal

Újkeletű kommunikációs csatornák. A bögre mint üzenőfal Újkeletű kommunikációs csatornák A bögre mint üzenőfal Korunkban a bögre nem egyszerűen használati tárgy, vagy esetleg dísztárgy, ajándéktárgy. A bögre sok esetben több ennél: egy lehetséges felület, amelyen

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve

A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve Balassi Bálint Gimnázium Vizuális kultúra rajz ésművészettörténet 5-12.évfolyam A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve Rajz és vizuális kultúra 5-12. évfolyam Készítette: Heffterné Gáspár Lilla Balassi

Részletesebben

SZÉ KÉLYKÉRÉSZTÚ R VÁ ROS INTÉGRÁ LT

SZÉ KÉLYKÉRÉSZTÚ R VÁ ROS INTÉGRÁ LT SZÉ KÉLYKÉRÉSZTÚ R VÁ ROS INTÉGRÁ LT FÉJLÉSZTÉ SI STRÁTÉ GIÁ JÁ 2014-2020 Székelykeresztúr, 2014. október 7. Tartalomjegyzék 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 5 2. TERVEZÉSMÓDSZERTAN 8 3. KÖRNYEZETELEMZÉS 11 3.1.

Részletesebben

KÖNYVISMERET HÁZIDOLGOZAT

KÖNYVISMERET HÁZIDOLGOZAT KÖNYVISMERET HÁZIDOLGOZAT Kós Károly 21. századi tükre Egy illusztrált, magyar kiadású szakkönyv bemutatása Készítette: Dróth Júlia Konzulens: Buda Attila PPKE Kiadói szerkesztő I. évfolyam Budapest, 2007.

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-8. évfolyam Módosítva Székesfehérvár 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A helyi tanterv célja, koncepciója... 3 2. Tantárgyi rendszer és óraszámok...

Részletesebben

Testnevelés és sport. Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam

Testnevelés és sport. Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam Testnevelés és sport Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. ÉVFOLYAM 1. CÉLOK ÉS FELADATOK BEVEZETÉS Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyamok) Az iskolai testnevelés

Részletesebben

MUNKAANYAG. Wechter Ákos. Rajzolás és technika. A rajzolás eszközei, és használatuk. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Wechter Ákos. Rajzolás és technika. A rajzolás eszközei, és használatuk. A követelménymodul megnevezése: Wechter Ákos Rajzolás és technika. A rajzolás eszközei, és használatuk A követelménymodul megnevezése: Művészetelméleti alapozás és ábrázolási gyakorlat A követelménymodul száma: 0980-06 A tartalomelem

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 35 522 02 Erősáramú berendezések

Részletesebben

Egyszerű szabályos forduló a hátúszásban, és annak oktatása

Egyszerű szabályos forduló a hátúszásban, és annak oktatása Egyszerű szabályos forduló a hátúszásban, és annak oktatása Az úszó fekvő testhelyzetben, háton megközelíti a falat. Ne engedje le a csípőjét, megemelt állal hajtsa végre a fordulást. Fejjel is megközelíti

Részletesebben

0663 MODUL SÍKIDOMOK. Háromszögek, nevezetes vonalak. Készítette: Jakucs Erika, Takácsné Tóth Ágnes

0663 MODUL SÍKIDOMOK. Háromszögek, nevezetes vonalak. Készítette: Jakucs Erika, Takácsné Tóth Ágnes 0663 MODUL SÍKIDOMOK Háromszögek, nevezetes vonalak Készítette: Jakucs Erika, Takácsné Tóth Ágnes Matematika A 6. évfolyam 0663. Síkidomok Háromszögek, nevezetes vonalak Tanári útmutató 2 MODULLEÍRÁS A

Részletesebben

A gyermeki játék és a tanulás

A gyermeki játék és a tanulás Körmöci Katalin 1. A gyermeki játék jellemzői Érdemes megvizsgálni a játéktevékenység jellemzőit ahhoz, hogy majdan magát a játéktevékenységet fel tudjuk használni tanulási tevékenységre. Ha a játék jellemzőit

Részletesebben

Török Jenő: Mit olvassunk Prohászkától?

Török Jenő: Mit olvassunk Prohászkától? PPEK 838 Török Jenő: Mit olvassunk Prohászkától? ` Török Jenő Mit olvassunk Prohászkától? mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb

Részletesebben

A RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és gyakorlati Emelt szinten: gyakorlati és írásbeli vagy gyakorlati és szóbeli A rajz és vizuális

Részletesebben

Leporello, 1978. 100 x 140 cm, farost, gipsz, kötél, fotóvászon. Deák Csillag. Az áttört tér

Leporello, 1978. 100 x 140 cm, farost, gipsz, kötél, fotóvászon. Deák Csillag. Az áttört tér Záborszky Gábor (1950. Budapest) műveiben következetes könnyedséggel épül egymásra kép, objekt, installáció, grafika, szobor, anyag és forma. A témák és formák folyamatosan, logikusan és invenciózusan

Részletesebben

Az EU választási megfigyelési küldetései: célok, gyakorlati lépések és a jövőbeni kihívások

Az EU választási megfigyelési küldetései: célok, gyakorlati lépések és a jövőbeni kihívások 2009.11.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 271 E/31 151. elismeri az európai országoknak a CIA által foglyok szállítására és illegális fogva tartására való állítólagos használatával foglalkozó ideiglenes

Részletesebben

Célok és feladatok Az iskolának, mint nevelő intézménynek kifejezett feladata, hogy feltárja a műveltség erkölcsi és vallási dimenzióit.

Célok és feladatok Az iskolának, mint nevelő intézménynek kifejezett feladata, hogy feltárja a műveltség erkölcsi és vallási dimenzióit. VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez és megítéléséhez, környezetünk

Részletesebben

Helyi tanterv 2-8. évfolyam Angol, német, mint idegen nyelv

Helyi tanterv 2-8. évfolyam Angol, német, mint idegen nyelv Helyi tanterv 2-8. évfolyam Angol, német, mint idegen nyelv 1 IDEGEN NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA. Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez,

Részletesebben