Tartalom: Az Informatikai Iroda tevékenysége. Az Egészségpolitikai Szakkönyvtár hírei. HealthOnLine-ajánló. A Technológia -értékelõ Iroda tevékenysége

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom: Az Informatikai Iroda tevékenysége. Az Egészségpolitikai Szakkönyvtár hírei. HealthOnLine-ajánló. A Technológia -értékelõ Iroda tevékenysége"

Átírás

1 2005. Különszám Tartalom: Az Egészségügyi szakmai programja Az Informatikai Iroda tevékenysége Az Egészségpolitikai Szakkönyvtár hírei HealthOnLine-ajánló Az Egészségügyi Közgazdasági Iroda aktuális elemzései A Technológia -értékelõ Iroda tevékenysége Szolgáltatásaink hírei Az ESKI Referáló sorozata Intézetünk módosított alapító okirata értelmében márciusától Egészségügyi ként folytatja tevékenységét. A jövõben rendszeresen megjelenõ hírlevelünkben nyújtunk tájékoztatást az ESKI szakmai programjainak eredményeirõl, aktuális munkáinkról, rendezvényeinkrõl, honlapunk újdonságairól. Célunk, hogy tevékenységünk partnereink, felhasználóink megelégedésére a hiteles szakmai tájékoztatást szolgálja. Dr. Kincses Gyula fõigazgató Az Egészségügyi szakmai programja Az ESKI feladatai, fejlesztési irányai: - a korszerû egészségpolitika szakmai megalapozásának, az evidence based medicine elvei gyakorlattá válásának, és emellett az evidence based health policy gyakorlata kialakításának támogatása, - a minisztérium és a regionális szervezõdések, az intézménytulajdonosok és szolgáltatók stratégiai tervezési, szakmai döntés-elõkészítõ munkájának segítése, - szakmai és technikai szolgáltatások nyújtása más országos intézeteknek és országos hatáskörû szerveknek, - közremûködés a korszerû információtechnológia követelményeit kielégítõ egységes ágazati adatmodell kialakításában és gondo- zásában, - a minisztériumi projektek tervezésében és menedzselésében történõ közremûködés, -1-

2 - információs rendszerünk fejlesztésével, az egészségügyi közhasznú információk széleskörû terjesztése, az ágazat szereplõi és a betegek információs pozíciójának javítása. Rendszerkoncepció Az Intézet funkciói három fõ részre bonthatók: - az intézet szakmai munkáját megalapozó tudásbázis kialakítását szolgáló funkciók, - tudáshasznosító, szolgáltató funkciók, intézményrészek, - technikai kiszolgálás. A Tudásközpont Egészségügyi Rendszertudományi Iroda A tudásközpont funkcióját tekintve két részbõl áll: az integrált ágazati adatbázisból és az egészségpolitikai szakkönyvtárból. Az integrált adatbázis alapja a másodlagos adatgyûjtõ központ, amely egyetlen, többcélú adatbázisból: - rendszerezett adatokkal segíti az ágazati szakmapolitikai döntéshozatalt, - nemzetközi adatszolgáltatást végez, - biztosítja a közhiteles nyilvántartásokhoz való hozzáférést, - az egészségügyi rendszerre vonatkozó információkat szolgáltat az egészségügyi rendszer szereplõinek, beleértve a lakosságot. Az adatbázis építését és a lekérdezést WEB-es felületen kezelhetõ adat-menedzser teszi lehetõvé. Az integrált adatbázis az alábbi adatokat tartalmazza: - OECD Health Data jelentés, - WHO - HFA jelentés, -Népegészségügyi programot monitorozó adatbázis. mûszaki-technikai kiszolgálás Az adatbázis végsõ kiépítettségében az alábbi inputokat kívánja még használni: - KSH-tól átvett adatok: OSAP, illetve az évkönyv adatai, - OEP teljesítési és szerzõdéskötési adatok, Egészségügyi Közgazdasági Iroda integrált adatbázis és egészségpolitikai szakkönyvtár Tudásbázis -ÁNTSZ adatok (OEK illetve szakfelügyeleti adatok), - országos intézetek beszámolói, adatgyûjtései, - a bérstatisztika adatai. Az adatbázis outputjai, hasznosításai: - EüM vezetõi információs rendszere, - nemzetközi jelentések (OECD, WHO-HFA, EU), - Magyar Egészségtár (OEK), - Népegészségügyi program monitorozása, -regionális szervezetek tervezési-elemzési adatbázisa. Technológia Értékelõ Iroda pénzügyi-gazdasági kiszolgálás Az informatika definiálja, szervezi, tartalommal tölti és üzemelteti a tudásközpont adatbázisát, valamint további feladatokat is végez: - Az egészségügyi informatika területén az országos intézeti feladatok ellátása (az Ágazati Informatikai Stratégia karbantartása, az ágazati informatikai szabványok honosításának szerezése és publikálása, az ágazati adatmodell gondozása stb.). - Az Egészségügyi Informatikai Szakmai Kollégium bázisintézete. - Az E-egészség program aktuális programjainak koordinálása. - Az ágazati bérstratégia gondozása. - Az adathasznosító részlegek IT kiszolgálása, beleértve az adatmodellek kialakítását is. - Az ESKI honlapjának fejlesztése, üzemeltetése. - Az ESKI informatikai feladatainak általános megoldása, beleértve az üzemeltetés, karbantartás feladatait is. Egészségpolitikai Szakkönyvtár Az Egészségpolitikai Szakkönyvtár átalakítása a nevében jelzett gyûjtõkör kialakítására irányul. Ennek részei: - WHO letéti könyvtár -EU információk gyûjtése -2-

3 -egészségpolitikai szakirodalom (egészségügyi rendszertudomány, egészségügyi közgazdaságtan, egészségügyi menedzsment, egészségügyi informatika, minõségpolitika, technológia értékelés stb.) tudatos és szisztematikus gyûjtése. Az átalakítás további irányai: - Az elektronikus könyvtár funkció erõsítése. A tartalmi megújítás mellett elengedhetetlen a technológiai megújítás: a hagyományos papír alapú könyvtárat a széles hozzáférést és könnyû kereshetõséget biztosító elektronikus könyvtár irányába kell átalakítani. - A Magyar Orvosi Bibliográfia (MOB) megújítása. A MOB fejlesztése elkezdõdött. A cél: az ellenõrzött minõségû magyar orvosi és egészségügyi szakirodalom széles hozzáférést biztosító gyûjtése, rendszerezése, publikálása, a hazai scientometria megalapozása. Az Egészségügyi Rendszertudományi Iroda A korszerû egészségpolitika nem viselhette el tartósan azt, hogy nincs olyan intézet, vagy intézetrész, amely alapfeladatánál fogva foglalkozik az egészségügyi rendszerek tipizálásával, szervezeti, szerkezeti felépítésével, mûködésével, az egészségügyi szolgáltatók és ellátók mûködési formáival, tulajdonviszonyaival, az egészségügyi rendszerek nemzetközi problémáival és tendenciáival. Ezt a hiányt pótolja az Egészségügyi Rendszertudományi Iroda kialakítása. Az Iroda fõ feladatai: - elemzi az egészségügyi ellátórendszer strukturális és szervezeti kérdéseit, javaslatokat dolgoz ki a szükségesnek ítélt módosításokra, - a nemzetközi tapasztalatok alapján elemzi a társadalombiztosítási rendszerek fejlõdését, - figyelemmel kíséri a nemzetközi és a hazai egészségügyi reformokat, azok szakmai, társadalmi és politikai hatásait, - közvetíti a magyar egészségügy fejlõdését a hazai és nemzetközi fórumok felé. Ennek megfelelõen fõ tevékenységei: - az egyes országok egészségügyi rendszerét leíró strukturált adatbázis kialakítása, folyamatos fejlesztése, karbantartása, - az ESKI honlapjának tartalmi gondozása, - a magyar egészségügy leírását tartalmazó kiadványok, publikációk készítése, - az Egészségügyi Minisztérium eseti kéréseinek kiszolgálása, - a piaci megrendelések teljesítése, - a jogelõd kiadói és marketing iroda egyes feladatainak (kiadványok technikai készítése, szakfordítások menedzselése stb.) ellátása. Az Iroda munkáját megkezdte, honlapunk látogatottságában ennek komoly szerepe van. Szintén jelentõs az a munkája, ami a közvetlen minisztériumi kérések teljesítését szolgálja. Az Egészségügyi Közgazdasági Iroda Az Iroda alapfeladata az egészségügyi rendszerek hazai és nemzetközi folyamatainak szisztematikus és ad hoc elemzése, monitorozása, illetve a döntések elõkészítésében való közremûködés. Ezen belül: - figyelemmel kíséri a makro-közgazdasági folyamatokat és az egészségügy forráspozíciójával kapcsolatos prognózisokat, - az ágazat makro- és mikrogazdasági helyzetét pozitívan befolyásoló intézkedésekre javaslatot készít, - meghatározza az egészség-gazdaságtani elemzések szakmai irányelveit, - modellezi az ellátórendszer finanszírozási változásainak hatását, a változások elõkészítésére javaslatokat dolgoz ki, - elemzi és értékeli a piaci kapcsolatok hatásait, az érdekeltségi viszonyokat, - a költségvetés tervezésében háttérszámításokkal döntéselõkészítést végez, - elemzi a tõkeköltség és a fejlesztési források megtérülési rendszereit. Az Iroda munkájának kialakítása az EüM Közgazdasági- Helyettes Államtitkári Hivatalának Egészségügyi Elemzési Irodájával szoros koordinációban mûködik, amely részleg közvetlenül szolgálja a minisztérium munkáját. A Technológia-értékelõ Iroda Az Iroda feladata az evidence based medicine elveinek alkalmazása az egészségügyi innovációpolitikában, az egészségügyi technológiák hatásosságának és hatékonyságának vizsgálata az engedélyezési és a társadalombiztosítási támogatások meghatározásánál. Ezen belül: - meghatározza az egészségügyi technológiaelemzések szakmai irányelveit, koordinálja az új és létezõ technológiák értékelését és útmutatót ad az egyes technológiák használatához. Az értékeléseket központi, klinikai és helyi szinten terjeszti, illetve összeállítja a legjobb klinikai gyakorlatokon alapuló útmutatókat, -3-

4 - a klinikai evidenciák, a hatásosság és a költséghatékonyság együttes felhasználásával megbízható és torzítatlan információ-szolgáltatást nyújt az egyes eljárások megítéléséhez, összehasonlítva azokat más, alternatív erõforrásfelhasználási lehetõségekkel, - támogatja a korszerû és költség-hatékony egészségügyi technológiák megfelelõ használatát és a döntéshozókat, - elemzéseket végez, és javaslatokat készít az egészségügy forrásainak racionális felhasználására. Induláskor az Iroda erõforrásait önmaga megszervezése, az új munkatársak képzése köti le, mert már az indulás évében el kell látni az EU transzparencia direktívából fakadó feladatokat. Ezért kezdetben a Technológia-értékelõ Iroda munkatársai a gyógyszerek társadalombiztosítási befogadásához kapcsolódó vizsgálatokra koncentrálnak. A késõbbiekben nem kívánjuk a kutatásokat a gyógyszerekre korlátozni, és a megfelelõ finanszírozási háttér biztosítása mellett szeretnénk komplex problémaorientált összehasonlító vizsgálatokat végezni. A teljes program elolvasható az ESKI honlapján: ESKI_szakmai_program.doc Az Informatikai Iroda tevékenysége A 2004-es év az Intézet és azon belül az informatikai egység számára alapvetõ változások éve volt. Az egészségügyi rendszer átalakulása során ebben az esztendõben megszûnt a GYÓGYINFOK, amely hosszú idõn át a Minisztérium és az ágazat meghatározó jelentõségû informatikai intézeteként mûködött. A finanszírozási elszámolásokkal kapcsolatos feladatait jogutódként az OEP vette át, egyéb szakmai feladatai azonban intézetünkre hárultak. Így ma az ESKI az ország egyetlen egészségügyi informatikai feladatokra dedikált szakmai intézete. Ezen változások kapcsán került egységünkhöz az ágazati létszám- és bérstatisztika, valamint az OEP-hez befutó forgalmi jelentések deper-szonalizált adatbázisai. Már az elõzõ években intézetünk látta el a nemzetközi egészségügyi adatbázisokhoz szükséges adatszolgáltatási feladatokat. Egyéb feladatainkkal összefüggésben elkészítettük a Magyarország régióinak egészségügyi helyzetét bemutató Regionális Egészségügyi Adattárat. A REA adatbázisából a felhasználó demográfiai, mortalitási, morbiditási adatokhoz juthat, tájékozódhat az egészségügyi ellátórendszer szerkezeti, igénybevételi, finanszírozási mutatóiról, adatokat találhat a szociális ellátások, foglalkoztatottság, oktatás, lakhatás, gazdaság témakörében. Az Országos Epidemiológiai Központtal történõ együttmûködés keretében elkészítettük a Magyar Egészségadattár internetes, on-line változatát. Mindezen adatok együttesen már rendkívül értékes információvagyont képviselnek. Nagy elõrelépés, hogy ezt a kincset jelentõs részben Interneten keresztül elérhetõvé tudjuk tenni a szélesebb szakmai közönség számára. Az adatok megjeleníthetõk térbeli és idõbeli bontásban, táblázatban és térképen egyaránt, Excel formátumban saját gépre menthetõk. A technikai feltételek adottak ahhoz, hogy kutathatóvá, elemezhetõvé tegyük a teljes adatbázist. -4-

5 A 76/2004. (VIII. 19.) ESzCsM rendelet az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására, gyûjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról nevesíti az OEP adatközlési kötelezettségét az ESKI részére, finanszírozási adatokról, értelmezhetõ módon a kapacitásokról és teljesítményekrõl, az alábbi területekrõl: - háziorvosi szolgálatok és háziorvosi ügyeletek, - gondozók, - járóbeteg-szakellátás, - fekvõbeteg-szakellátás, - fogászati ellátás, - CT, MR, - házi szakápolás, - mûveseellátás, - védõnõi, iskola- és ifjúság-egészségügy, - irányított betegellátásban részt vevõ szervezõk, - tételes és nagy értékû finanszírozás körébe tartozó beavatkozások, továbbá a gyógyszerforgalmazásról. E hatalmas adatvagyon kezelésének, kutatási irányainak, módozatainak kialakítása - az adatok hasznosítása - intézetünk jövõbeli feladata. Ezeknek az adatoknak és az intézetünkben már eddig is feldolgozott statisztikai adatoknak az együttese (beleértve az ágazati létszám- és bérstatisztikát) olyan alapot teremt az egészségügyi rendszerre vonatkozó kutatásokhoz, amely eddig egy helyen, egységes rendszerben nem állt rendelkezésre Magyarországon, de tudomásunk szerint nemzetközi viszonylatban sem könnyû hasonlót találni. Adattárunk keresési felületét angol nyelven is elérhetõvé tesszük. Az Egészségpolitikai Szakkönyvtár hírei Az ESKI két helyen mûködtet könyvtárat: az Intézet központi épületében (VIII. Szentkirályi u. 21.) és az Egészségügyi Minisztériumban (V. Arany János u. 6-8.). Az utóbbi elsõsorban a minisztérium szakirodalmi információigényét szolgálja, külsõ olvasók csak helyben használhatják, de könyvtárközi kölcsönzéssel bárki hozzáférhet a dokumentumainkhoz. Két jelentõs különgyûjteménnyel is rendelkezünk: az Egészségügyi Világszervezet (WHO) letéti könyvtáraként a WHO angol nyelvû dokumentum-gyûjteményével és egy kábítószeres különgyûjteménnyel. Szolgáltatásaink: referensz szolgálat, helyben olvasás, másolat-szolgáltatás, hazai- és külföldi szakfolyóiratok tartalomjegyzékének szolgáltatása, könyvtárközi kölcsönzés. A központi épületben mûködõ könyvtár profiltisztítása megtörtént és február 1. óta nyitva tart a felhasználók részére. Szolgáltatásaink: referensz szolgálat, on-line katalógus, helyben olvasás, kölcsönzés, bel-és külföldi könyvtárközi kölcsönzés, másolat-szolgáltatás, hazai- és külföldi szakfolyóiratok tartalomjegyzékének szolgáltatása. A kölcsönzés ideiglenesen szünetel. A szolgáltatások hagyományos módon helyben (1088 Budapest, Szentkirályi u. 21.) és elektronikus úton a címû honlapon keresztül vehetõk igénybe. Az Egészségügyi Minisztériumban lévõ könyvtárunkban olvasható külföldi folyóiratok jegyzéke American Journal of Health Promotion American Journal of Law and Medicine American Journal of Medical Quality American Journal of Public Health Arzt und Krankenhaus (DEU) Bulletin of the World Health Organization (CHE) Canadian Journal of Public Health (CAN ) Competence: Hospital Management Forum (CHE) Economist, The (GBR) Eurohealth (GBR) European Journal of Health Law (NLD) Evidence-based Healthcare and PublicHealth (NLD) FamilyMedicine FamilyPractice (GBR) Gesundheitswesen, Das (DEU) HealthAffairs HealthandHumanRights Health Care Financing Rreview HealthEconomics (GBR) Health Policy (NLD) HealthProgress Health Promotion International (GBR) HealthServiceJournal (GBR) Health Services Research HealthTechnologyTrends Healthcare Financial Management HeilbadundKurort (DEU) -5-

6 International Journal for Quality in HealthCare (GBR) International Journal of Health Care QualityAssurance, the (GBR) International Journal of Health PlanningandManage-ment (GBR) International Journal of Health Services JAMA - The Journal of the American Medical Association JCOM - Journal of Clinical Outcomes Management Journal of Community Health (NLD) Journal of European Social Policy (GBR) Journal of Health and Social Policy Journal of Health Organization and Management (GBR) JournalofPublicPolicy (GBR) JournalofStudiesonAlcohol Klinik Management Aktuell (DEU) Krankenhaus Technik + Management (DEU) Krankenhaus, Das (DEU) Lancet, The (GBR) MedicalCare Medizintechnik (DEU) MilbankQuarterly, The (GBR) New England Journal of Medicine, The Newsweek Quality and Safety in Health Care (GBR) RiskManagement ScripMagazine (GBR) SécuritéSociale (CHE) SocialPolicy SozialeSicherheit (CHE) SozialeSicherheit (AUT) Time (NLD) Weekly Epidemiological Record (CHE) WHO Drug Information (CHE) WorldMedicalJournal (DEU) A Szentkirályi utcai könyvtárunkban olvasható külföldi folyóiratok jegyzéke British Journal of Health Care ComputingandInf. Mana-gement (UK) BulletinofMedicalEthics (UK) Bulletin of the World Health Organization (WHO) CriticalPublicHealth (UK) European Journal of Health Economics (D) Evidence-BasedMedicine (UK) f+w Führen und wirtschaften im Krankenhaus (D) Health Information and Libraries Journal (UK) Health, RiskandSociety (UK) Information Management and Technology (UK) International Journal of Epidemiology (UK) International Journal of Medical Informatics Journal of Consumer Health on the Internet Journal of Health Communication JournalofHealthManagement (UK) Journal of Public Health Management and Practice OnlineInformationReview (UK) PharmacoEconomics (NZ) Weekly Epidemiological Record (WHO) WHODrugInformation (WHO) Honlapunk könyvtári oldalának újdonsága: - linkgyûjtemény on-line ingyenesen elérhetõ egészségpolitikai folyóiratokról: konyvtar.html, és elektronikus szótárakról: szotarlinkek_konyvtar.php. HealthOnLine- ajánló Az Egészségügyi Rendszertudományi Iroda szolgáltatása a honlap HealthOnLine rovata, amelyben a nemzetközi szakirodalmat szemlézzük. Tekintélyes nemzetközi szakmai folyóiratok cikkeit, minisztériumok híreit, kutatóintézetek tanulmányait referáljuk az egészségügyi rendszerek mûködésével, az egészségügyi reformok tapasztalataival, az Európai Unió és az egészségügyi rendszerek összefüggéseivel kapcsolatos témakörökben, aktuális egészségpolitikai kérdésekben. Rovatunkat naponta frissítjük, májusi indulásunk óta több mint 200 folyóiratcikket, hírt ismertettünk. Összefoglalóinkból az utóbbi idõszak érdekes szemelvényeit ajánljuk szíves figyelmébe: Költségmegosztás az Európai Unió országainak egészségügyében - Változások az egészségügyben 2005-ben - Németország - Az amerikai egészségügynek merész reformokra van szüksége - A francia egészségbiztosítás reformja és az MSA - Egészségügyi reformok Szlovákiában - Új európai egészségügyi napirend - Disease Management programok - Németország - Az egészségügyi reform tapasztalatai Izraelben - Változtatások az NHS krónikus ellátásában - Az egészségbiztosítás átfogó reformja Hollandiában - A baleseti és sürgõsségi ellátás újjászervezése- Írország

7 Ha felkeltettük az érdeklõdését, a címek mögött rejlõ tartalmak és további szemlézésünk a oldalakon olvasható. HealthOnLine rovatunk tartalmazza a ben készített országtanulmányainkat az Amerikai Egyesült Államok, Ausztria, Belgium, Bulgária, Dánia, Egyesült Királyság, Kanada, Kína, Szlovákia, Törökország egészségügyi rendszereirõl. Az Egészségügyi Közgazdasági Iroda aktuális elemzései - A háziorvosi praxisok betegösszetételének variabilitásával kapcsolatos becslés a morbiditási jelentések alapján - A járulék- és adófizetõk körének elemzése demográfiai kontextusban - Az egészségügy makrogazdasági pozíciójával kapcsolatos nemzetközi összehasonlítások, modellezések - A piaci beavatkozások hatásainak modellezése az egészségügy és gyógyszerellátás területén - Gyógyszerpiaci modellezések, ATC kódonkénti trendek elemzése, a gyógyszerpiac jogszabályi hátterével kapcsolatos nemzetközi kitekintés A Technológia-értékelõ Iroda tevékenysége Az Iroda feladatait a gyógyszerbefogadásról szóló 32/2004. ESzCsM rendelet nevesítette, a 89/105 EEC transzparencia irányelv tette szükségessé. Az Iroda februárig 127 termék 238 kérelmének értékelésével foglalkozott. A legtöbb kérelem a központi idegrendszer és a légzõrendszer termékeire valamint a daganatellenes szerekre vonatkozott. Az értékelés kiterjedt az adott termékre vonatkozó WHO napi terápiás dózis (DDD), az indikációk, terápiás idõtartam, kezelési költség megfelelõségének, a gyógyszer gyógyító folyamatban betöltött helyének vizsgálatára, az irányelv szerinti egészség-gazdaságtani elemzésre, a készítmény terápiás elõnyeinek, a Medline klinikai vizsgálatoknak, az indikációnkénti randomizált kontrollált vizsgálatoknak (RCT), valamint a farmakoökonómiai vizsgálatoknak az értékelésére, a bevonható betegek számának becslésére, valamint az eljárást támogató egyéb szempontokra. Szolgáltatásaink hírei Megújult az ESKI kéthavonta megjelenõ NÕVÉR folyóirata. A kiadó januártól Baukó Mária új fõszerkesztõvel és Kujalek Éva szerkesztõvel az ápolás helyes gyakorlatát támogató, korszerû ápolás-elméleti ismereteket nyújtó, és a határterületekre is kitekintõ folyóirat fejlesztését tekinti céljának. Továbbra is fontos feladat az ápoláskutatás támogatása, a kutatási eredmények, tudományos igényû dolgozatok publikálása. A 18. évfolyamába lépett folyóiratban megjelenõ eredeti közleményeket a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Doktori Programja elismeri és beszámítja, a CINAHL nemzetközi ápolási adatbázis referálja. novindex.htm -7-

8 Figyelmükbe ajánljuk Lakossági Egészségügyi Tájékoztató rovatunk folyamatosan bõvülõ és aktualizált adatbázisait: - civil szervezeti adatbázisa, közel 1000 szervezet adataival az egészségügyi és szociális területrõl, - háziorvosi adatbázis, névre és településre kereshetõ formában, - napi sajtófigyelés a napilapok, hetilapok válogatott egészségpolitikai híreibõl, az elmúlt 3 év híreinek kereshetõ archívumával. Fõoldal Impresszum Elérhetõségünk Kapcsolatfelvétel Eski honlap Egészségügyi Minisztérium További Kapcsolatok Civil szervezetek adatbázisa Egészségügyi és szociális szolgáltatások Háziorvosi szolgálat Szakellátások Szociális ellátás Lelkisegély telefonos szolgálatok Szöveges adatbázis Jogszabálygyûjtemény Aktualitások Felavatták a Szentágothai János Tudásközpontot a Semmelweis Egyetemen Fogy és öregszik az orvoscsapat Bérelhetõ segédeszközök AZ ESKI Referáló sorozata Szakmai programjaink eredményeinek megismertetése, a folyamatos konzultáció biztosítása érdekében munkatársaink rendszeresen számot adnak tevékenységükrõl, kutatási területük aktualitásairól. Három éve tartó programunk I. féléves programja: Március 22. Demográfiai helyzet és a járulékfizetõk - Bondár Éva, Fóti Tamás Április 5. Könyvtárközi kölcsönzés, avagy, adatbáziskezelés felsõfokon - Vízvári Dóra Április 19. Privatizáció az egészségügyben - ellátási szintek és szektorok szerinti differenciált megközelítés - Lelkes Ildikó Május 3. "Az egészség-gazdaságtani elemzések készítésérõl" címû EüM irányelv bemutatása, értelmezése. - TÉI Iroda Május 17. Önkéntes egészségbiztosítás helyzete az EU-ban - Szirmai László Május 31. Az Orvosi felelõsségbiztosítás szabályozása - Baranyi László Júniusi 14. Beszámoló az Egészségpolitikai Könyvtár új beszerzéseirõl és a könyvtárosok szakmai rendezvényeirõl Kovács Beatrix Június 28. Az Informatikai és Tájékoztatási Iroda I. féléves eredményei Dr. Surján György A referálók állandó kezdõ témája Juhász Judit, Vándor Zsófia és Verdes Norbert rövid összefoglalója a nemzetközi szakirodalomban történõ tallózás alapján. Az elõadások helyszíne az Egészségpolitikai Szakkönyvtár (1088 Budapest, Szentkirályi u. 21.), kezdési idõpont Impresszum: Egészségügyi Felelõs kiadó: Dr. Kincses Gyula fõigazgató, 1088 Budapest,Szentkirályi u. 21., Tel.: Honlap: eski.hu, -8-

Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata

Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az Egészségügyi,

Részletesebben

Alapító okirata. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet módosított, az Egészségségügyi Közlönyben megjelentek alapján egységes szerkezetbe foglalt

Alapító okirata. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet módosított, az Egészségségügyi Közlönyben megjelentek alapján egységes szerkezetbe foglalt módosított, az Egészségségügyi Közlönyben megjelentek alapján egységes szerkezetbe foglalt Az egységesítés időpontja: 2007. február 22. Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterképzési szak

Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterképzési szak Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterképzési szak Tagozat: nappali, esti Képzési idő: 4 félév Választható szakirányok: Egészségpolitika tervezés és elemzés Egészség-gazdaságtan Összes kredit:

Részletesebben

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány /2012. ( ) Korm. rendelete az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdése szerinti eredeti jogalkotó hatáskörében, a 4. tekintetében a kötelező egészségbiztosítás

Részletesebben

6/a. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelethez 1

6/a. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelethez 1 6/a. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelethez 1 Képviselő cég neve, címe:... Beadás dátuma: (OEP tölti ki) Ügyintéző neve, elérhetősége:... Munkahelyi telefon (fax, e-mail, mobiltel.):...

Részletesebben

Az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. Szakmai tevékenységének bemutatása. Dr. Kincses Gyula

Az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. Szakmai tevékenységének bemutatása. Dr. Kincses Gyula Az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Szakmai tevékenységének bemutatása Dr. Kincses Gyula Budapest, 2010. április 30. ESKI szakmai program 1 Tartalomjegyzék I. Az intézmény rövid története, kialakulása...

Részletesebben

NEMZETKÖZI EGÉSZSÉGPOLITIKAI TRENDEK, GYAKORLATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN

NEMZETKÖZI EGÉSZSÉGPOLITIKAI TRENDEK, GYAKORLATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN NEMZETKÖZI EGÉSZSÉGPOLITIKAI TRENDEK, GYAKORLATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi

Részletesebben

Múzeumok - ma Tudományos munka (szakma) Minerva project. Nemzeti Képviselők Csoportja (NRG) keretein belül. Közművelődés (közönség)

Múzeumok - ma Tudományos munka (szakma) Minerva project. Nemzeti Képviselők Csoportja (NRG) keretein belül. Közművelődés (közönség) A múzeumok internetes megjelenési lehetőségei Múzeumok - tegnap Műgyűjtés, műélvezet Tudományos kutatás, gyűjtés Tudományos feldolgozás Raktározás Bemutatás Múzeumok - ma Tudományos munka (szakma) Gyűjtés

Részletesebben

Egészségügyi ágazati kataszterek fejlesztése

Egészségügyi ágazati kataszterek fejlesztése Egészségügyi ágazati kataszterek fejlesztése Dr. Mayer Ákos Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet - 1962: Orvosi Műszerügyi

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGY FINANSZÍROZÁSA: FORRÁSALLOKÁCIÓ

AZ EGÉSZSÉGÜGY FINANSZÍROZÁSA: FORRÁSALLOKÁCIÓ AZ EGÉSZSÉGÜGY FINANSZÍROZÁSA: FORRÁSALLOKÁCIÓ Módszerek: 1. Fejkvóta, 2. Költségvetési korlát, 3. Kórházi napok díjazása, 4. Szolgáltatásfinanszírozás, 5. Esetfinanszírozás A forrásallokáció két vezérelve:

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Gyűjtőköri irányelvek

Gyűjtőköri irányelvek Gyűjtőköri irányelvek Magyar Nemzeti Bank Könyvtára Budapest, 2010 A Magyar Nemzeti Bank Könyvtára állományainak (szakkönyvtári és közművelődési könyvtári) építését, apasztását illetve a dokumentumok hozzáférhetővé

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

Az egészségügyi rendszer

Az egészségügyi rendszer Az egészségügyi rendszer Egészséggazdaságtan és biztosítás, 2. elıadás Tantárgyi tematika- emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák 2. Az egészségügyi

Részletesebben

EBM a szakmai és egészségpolitikai döntéshozatalban. Bizonyítékok szerepe a Kormány eegészség stratégiájában

EBM a szakmai és egészségpolitikai döntéshozatalban. Bizonyítékok szerepe a Kormány eegészség stratégiájában EBM a szakmai és egészségpolitikai döntéshozatalban Bizonyítékok szerepe a Kormány eegészség stratégiájában Dr. Apjok András apjok.andras@e-egeszseg.hu www.e-egeszseg.hu Szeged, 2006. február 28. SZAB

Részletesebben

PTE ETK Kaposvári Képzési Központ Könyvtárának. folyóirat-állománya

PTE ETK Kaposvári Képzési Központ Könyvtárának. folyóirat-állománya PTE ETK Kaposvári Képzési Központ Könyvtárának folyóirat-állománya Folyóirat neve Elérhetősége Acta chimica Academiae Scientiarum Hungaricae 1957-1962, 1973-1982 folytatása Acta chimica Hungarica Tart.j.:

Részletesebben

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3)

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) 2011. december 7. Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

Industrial Internet Együttműködés és Innováció

Industrial Internet Együttműködés és Innováció Industrial Internet Együttműködés és Innováció Informatikai Oktatási Konferencia 2014.02.22. Imagination at work. Előadó: Katona Viktória Innováció Menedzser viktoria.katona@ge.com Dr. Reich Lajos Ügyvezető

Részletesebben

AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE

AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE Minta projekt a gördülékenyebb együttműködés reményében 1. Intézményközi Információs Rendszer Adatkommunikációs központ Elektronikusan elérhető tájékoztató és adatszolgáltató

Részletesebben

K i n c s e s G y u l a

K i n c s e s G y u l a Javaslat az egészs szségügyi gyi technológi giák egységes ges életciklus-esemény- rendszerének nek kialakítására Dr. Kincses Gyula 2005. - 2008. 1/12 A technológi giák k fogalmának jelentősége Az EBM alapú

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Nemzetközi és hazai HRH projektek. Dr. Eke Edit Girasek Edmond

Nemzetközi és hazai HRH projektek. Dr. Eke Edit Girasek Edmond Nemzetközi és hazai HRH projektek Dr. Eke Edit Girasek Edmond Joint Action on European Health Workforce Planning and Forecasting (JAHWF) Nagyívű nemzetközi összefogás (közös fellépés) az Európai Unió egészségügyi

Részletesebben

Mezőgazdasági külső információs rendszerek fejlesztése

Mezőgazdasági külső információs rendszerek fejlesztése Mezőgazdasági külső információs rendszerek fejlesztése Pető István Szent István Egyetem, Gödöllő Gazdasági Informatika Tanszék I. Agrárinformatikai Nyári Egyetem, Gödöllő 2004. augusztus 25-27. Az előadás

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Vezetõváltás. Karácsonyi ünnepség az ESKI-ben. Tartalom: - 1 - - Vezetõváltás

HÍRLEVÉL. Vezetõváltás. Karácsonyi ünnepség az ESKI-ben. Tartalom: - 1 - - Vezetõváltás Karácsonyi ünnepség az ESKI-ben 2008. január - Vezetõváltás Tartalom: - Kórházi indikátorrendszer - Elkerülhetõ és megelõzhetõ halálozások - Nemzetközi egészségpolitikai tájékoztató - Egészségügyi rendszerek

Részletesebben

Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé

Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum tankönyvgyűjteményének középés hosszú távú stratégiája A Nemzeti Tankönyvtár feladatai

Részletesebben

Joint Action program a depresszió és öngyilkosságok megelőzésére. Dr. Purebl György Prof Dr. Kurimay Tamás Székely András Tóth Mónika

Joint Action program a depresszió és öngyilkosságok megelőzésére. Dr. Purebl György Prof Dr. Kurimay Tamás Székely András Tóth Mónika Joint Action program a depresszió és öngyilkosságok megelőzésére Dr. Purebl György Prof Dr. Kurimay Tamás Székely András Tóth Mónika Joint Action of Mental Health and Well-being Munkacsomagok: Depression,

Részletesebben

VÁROSOK A TÁRSADALMI T KIREKESZTŐDÉS S ELLEN (Cities Against Social Exclusion) CASE Pécs, 2007. március m 29. (csütört rtök) NEMZETKÖZI ZI PARTNEREK 6 ország, 7 város, 10 résztvevő partner Arad Város Önkormányzata

Részletesebben

Támogatási kérelmek kritikus értékelése a GYEMSZI -TEI Főosztályon. Jóna Gabriella 2012.10.10.

Támogatási kérelmek kritikus értékelése a GYEMSZI -TEI Főosztályon. Jóna Gabriella 2012.10.10. Támogatási kérelmek kritikus értékelése a GYEMSZI -TEI Főosztályon Jóna Gabriella 2012.10.10. Tartalom I. Egészségügyi technológiák értékelésének célja II. Befogadási kérelmekhez benyújtott egészséggazdaságtani

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása

Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása Kasik Dávid Osztályvezető Általános Finanszírozási Főosztály Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete, 2014. május 16. Egészségügyi technológiák befogadása

Részletesebben

A Békés Megyei Könyvtár Elektronikus Könyvtárának kialakítása

A Békés Megyei Könyvtár Elektronikus Könyvtárának kialakítása A Békés Megyei Könyvtár Elektronikus Könyvtárának kialakítása Előadók: Toldi Klára Vincze Andrea 1 Előzmények 1997-2002 A nemzetközi könyvtári trendek hatására a hazai könyvtárügyben is megjelenik az informatika

Részletesebben

GMedia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

GMedia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. GMedia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Akadémiai on-line médiaajánlata www.gmedia.hu Alapinformációk az Akadémiai Kiadóról, az Akademiai on-line csomagot alkotó weboldalak tulajdonosáról: Az Akadémiai

Részletesebben

A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja

A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja Garamvölgyi László könyvtári szakinformatikus Országos Széchényi

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 15/K. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 179/1300/22-2/2012. SZOCIÁLETIKAI KUTATÓINTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

n" - Online adatbázisok KSH honlapján Bódiné Vajda Györgyi KSH Tájékoztatási főosztály

n - Online adatbázisok KSH honlapján Bódiné Vajda Györgyi KSH Tájékoztatási főosztály "Virtuális utazás s a számok tengerén" n" - Online adatbázisok és s kiadványok a KSH honlapján Bódiné Vajda Györgyi KSH Tájékoztatási főosztály www.ksh.hu 1996 óta van honlapunk Jelenlegi a 4. verzió Kinek

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Költség-hatékonysági vizsgálatok a német megközelítés és az európai módszertan áttekintése. Prof. J.-Matthias Graf von der Schulenburg

MEGHÍVÓ. Költség-hatékonysági vizsgálatok a német megközelítés és az európai módszertan áttekintése. Prof. J.-Matthias Graf von der Schulenburg Corvinus Egészségpolitikai és Egészség-gazdaságtani Konferenciák 2011/6 Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar Egészség-gazdaságtani és Egészségügyi Technológiaelemzési Kutatóközpont Magyar

Részletesebben

Károly Róbert Főiskola, Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program Kérdőíves felmérés végzése az észak-magyarországi régióban

Károly Róbert Főiskola, Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program Kérdőíves felmérés végzése az észak-magyarországi régióban EUROPASS ÖNELETRAJZ Személyi adatok Név Alžbeta Ádámová (Ádám Erzsébet) Levelezési cím 3525 Miskolc, Jókai u. 3. Fsz.: 3. Mobil: 0036 20 425 86 76 E-mail(ek) adam.erzsebet@gmail.com Állampolgárság szlovák

Részletesebben

Életvitelt segítő informatika és a Semmelweis terv Dr. Gaál Péter

Életvitelt segítő informatika és a Semmelweis terv Dr. Gaál Péter Életvitelt segítő informatika és a Semmelweis terv Dr. Gaál Péter evita Szakmai Fórum, 2011. március 24. Helyszín: Nemzeti Innovációs Hivatal, Budapest Életvitelt segítő informatika és a Semmelweis terv

Részletesebben

KÉRDŐÍV AZ ORFMMT SZEKCIÓINAK 2013 ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ. I. A szekció adatai

KÉRDŐÍV AZ ORFMMT SZEKCIÓINAK 2013 ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ. I. A szekció adatai KÉRDŐÍV AZ ORFMMT SZEKCIÓINAK 2013 ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ I. A szekció adatai Beszámolás időszaka Neve 2013. év Ápolási Szekció Szekció tisztség megnevezése Elnök Postacíme Email címe Kontaktszemély neve,

Részletesebben

4. Prioritás: Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 4.3. intézkedés: Az e-közigazgatás fejlesztése & MITS e-önkormányzat KKP

4. Prioritás: Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 4.3. intézkedés: Az e-közigazgatás fejlesztése & MITS e-önkormányzat KKP Microsoft Magyarország 2004. szeptember 21. kedd Nemzeti Fejlesztési Terv Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4. Prioritás: Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 4.3. intézkedés: Az e-közigazgatás

Részletesebben

Techológiai Előretekintési Program Magyarországon TECHNOLÓGIAI ELŐRETEKINTÉSI PROGRAM

Techológiai Előretekintési Program Magyarországon TECHNOLÓGIAI ELŐRETEKINTÉSI PROGRAM Techológiai Előretekintési Program Magyarországon TECHNOLÓGIAI ELŐRETEKINTÉSI PROGRAM Technológiai Előretekintési Program (TEP): célok Gazdasági, kutató-fejlesztő és államigazgatási szakemberek együttműködésén

Részletesebben

A KÜLFÖLDÖN TÖRTÉNŐ GYÓGYKEZELÉSEK SZABÁLYOZÁSA. Siófok, 2014. április 3.

A KÜLFÖLDÖN TÖRTÉNŐ GYÓGYKEZELÉSEK SZABÁLYOZÁSA. Siófok, 2014. április 3. A KÜLFÖLDÖN TÖRTÉNŐ GYÓGYKEZELÉSEK SZABÁLYOZÁSA Siófok, 2014. április 3. A MAGYARORSZÁGI JOGI HÁTTÉR 1997. Évi LXXXIII törvény 83. (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás. Alaptörvény 15. cikk (1)

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap

Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság Közgyűjteményi Főosztály Dr. Vígh Annamária Pécs, 2014. május 26-27. Mit ígértünk 2014. februárjában

Részletesebben

Az ATON szakfolyóirat indítása

Az ATON szakfolyóirat indítása Az ATON szakfolyóirat indítása Roadshow Mosonmagyaróvár, 2011.március 22. Gödöllő, 2011.május 16. Bánkeszi Katalin Országos Széchényi Könyvtár Elektronikus Dokumentum Központ Az e-publikálás jelentősége

Részletesebben

Üzleti szemlélet adaptálása

Üzleti szemlélet adaptálása Üzleti szemlélet adaptálása vállalati könyvtárban Kóródy Judit INFODOK Kft. 1.oldal Az INFODOK Kft. Tulajdonos: Kóródy Judit és Villei László Outsourcing: 2005. április 1-től Fő telephely: Krisztina krt.

Részletesebben

Lőrik Eszter projekt koordinátor. Országos Egészségfejlesztési Intézet. 2010. december 2.

Lőrik Eszter projekt koordinátor. Országos Egészségfejlesztési Intézet. 2010. december 2. Lőrik Eszter projekt koordinátor Országos Egészségfejlesztési Intézet 2010. december 2. Az ENWHP bemutatása Miért fontos a lelki egészségfejlesztés a munkahelyeken? A kampány: céljai és résztvevői menete

Részletesebben

Az Egészségügy. Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu)

Az Egészségügy. Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu) Az Egészségügy Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu) 1. A rendszer felépítése és sajátosságai 2. Az egészségügy finanszírozása: forrásteremtés 3. Az egészségügy finanszírozása: forrásallokáció 4. Verseny

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI STRATÉGIAI KUTATÓINTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

EGÉSZSÉGÜGYI STRATÉGIAI KUTATÓINTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2008. december Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZET JOGÁLLÁSA ÉS FELADATAI... 5 1.1. AZ INTÉZET ELNEVEZÉSE... 5 1.2. ALAPÍTÁS... 5 1.3. AZ INTÉZET SZÉKHELYE... 5 1.4. TELEPHELYEK... 5 1.5. ALAPÍTÓ ÉS

Részletesebben

Weborvos.hu médiaajánlat

Weborvos.hu médiaajánlat Weborvos.hu médiaajánlat Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Weborvos.hu bemutatkozás 3 A Weborvos.hu tartalmi elemei 4 A Weborvos.hu strukturális felépítése 5 Látogatottsági

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban A mozgókönyvtári feladatellátást nyújtó szervezet: Gróf Festetics György Műv. Kp. Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Igazgató: Halász

Részletesebben

PR4 dokumentum A.I.M. 2011 KONZORCIUM

PR4 dokumentum A.I.M. 2011 KONZORCIUM PR4 dokumentum A kora gyermekkori ellátásban résztvevő intézmények által használt adatgyűjtő kérdőívek egységes struktúrájára és tartalmi elemeire tett javaslat(ok), amely a kora gyermekkori ellátásban

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

Olvass. Tanulj. Vidd magaddal.

Olvass. Tanulj. Vidd magaddal. ELTE Reader Olvass. Tanulj. Vidd magaddal. Az ELTE Eötvös Kiadó a tudományegyetem intézményi könyvkiadója. Könyvkiadóként keressük azokat a lehetőségeket, amelyek a digitális publikálásban rejlenek. Egyetemi

Részletesebben

Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója

Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Bemutatja: Bruhács Tamás főosztályvezető-helyettes - OM, Fejlesztési és Tudományos Ügyek Főosztálya Hodász

Részletesebben

Módszertani feladatellátás

Módszertani feladatellátás Sidlovics Ferenc Módszertani feladatellátás A korábban kijelölt módszertani intézmények kijelölése 2012. december 31-én megszűnt. 2013. január 1-től a Főigazgatóság látja el az országos szociális, illetve

Részletesebben

Tartalomszolgáltatási Tájékoztató

Tartalomszolgáltatási Tájékoztató Gödöllői Agrárközpont (GAK) Közhasznú Társaság Informatikai Csoport Tartalomszolgáltatási Tájékoztató 2003 / II. Kiadás Gödöllő, 2003. július 1. 1. EU AGRÁRINFO WWW.EU-INFO.HU Az EU agrár jogi szabályozásának,

Részletesebben

A vezetői jelentésrendszer alapjai. Információs igények, irányítás, informatikai támogatás

A vezetői jelentésrendszer alapjai. Információs igények, irányítás, informatikai támogatás A vezetői jelentésrendszer alapjai Információs igények, irányítás, informatikai támogatás Tartalomjegyzék Döntéstámogató információs rendszer piramisa Integrált rendszer bevezetésének céljai Korszerű információ-szolgáltatási

Részletesebben

A MENTA koncepció. Faller Richárd

A MENTA koncepció. Faller Richárd A MENTA koncepció Faller Richárd Víziónk Az egészséggel kapcsolatos mindennapi és stratégiai élethelyzetek megoldásának minőségileg új és praktikus eszközének megteremtése Új ellátási forma szolgáltatási

Részletesebben

A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek. Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19.

A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek. Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19. A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19. I. A Szilícium Mező program rövid bemutatása II. Az ÉAOP-1.1.2-2008-0013 pályázat eredményei

Részletesebben

Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés

Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés A CENTROPE K+F EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés Első eredmények Az ÖAR-Regionalberatung GmbH és a CONVELOP cooperative knowledge design gmbh együttműködésében Graz, 2010. február

Részletesebben

Könyvtári munkafolyamatok

Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Alfolyamatok Részfolyamatok Támogató folyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Vezetési folyamatok Állományalakítás A dokumentum

Részletesebben

MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata

MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata 1. A Könyvtár feladata Az MTA ATK TAKI Könyvtárának állománya az intézet keretében folyó tudományos kutatómunka szolgálata mellett

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Javaslat. az egészségügyi technológiák egységes életciklus-eseményrendszerének

Javaslat. az egészségügyi technológiák egységes életciklus-eseményrendszerének Javaslat Dr., 2006. az egészségügyi technológiák egységes életciklus-eseményrendszerének kialakítására Dr. 2005. - 2006. Egészségügyi technológiák Dr., 2006. Gyógyító megelőző eljárások Orvosi eljárások

Részletesebben

20784 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 128. szám

20784 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 128. szám 20784 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 128. szám A Kormány 279/2012. (IX. 28.) Korm. rendelete az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program adatgyûjtéseirõl és adatátvételeirõl szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm.

Részletesebben

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum Költségvetési alapokmánya 2008. évre Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium Szektor: 1051 Cím / alcím: 300 PIR törszszám: 329134 Intézmény

Részletesebben

Az SKT és SMT rövid áttekintése

Az SKT és SMT rövid áttekintése Az SKT és SMT rövid áttekintése Életvitel támogatása infokommunikációs (IKT) eszközökkel Kutatási irányok bemutatása Összefoglaló Infokommunikáció az életvitel szolgálatában Otthoni felügyelet infokommunikációs

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program X. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és V. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia, 2008. szeptember 18-20., Balatonfüred Egészségpolitika I. Szekció, 2008. szeptember 19. Az apró munka és

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI A PEDAGÓGIAI MUNKA TÁMOGATÁSA AZ INNOVÁCIÓ ÉS TUDÁSMENEDZSMENT ESZKÖZEIVEL Kerber Zoltán TÁMOP 3.1.15 szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Köznevelési

Részletesebben

Projektek monitorozása. Elvek és módszerek. dr. Koós Tamás 2013. szeptember 18. Budapest

Projektek monitorozása. Elvek és módszerek. dr. Koós Tamás 2013. szeptember 18. Budapest Projektek monitorozása. Elvek és módszerek dr. Koós Tamás 2013. szeptember 18. Budapest Monitorozás, audit és értékelés Monitorozás: a projektre vagy programra vonatkozó információk rendszeres vagy időszakos

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

JELENE ÉS JÖVŐJE. A FEANTSA Európai Kutatási Intézete European Observatory on Homelessness. EOH kutatások és a magyar kapcsolódási pontok

JELENE ÉS JÖVŐJE. A FEANTSA Európai Kutatási Intézete European Observatory on Homelessness. EOH kutatások és a magyar kapcsolódási pontok A FEANTSA Európai Kutatási Intézete European Observatory on Homelessness EOH kutatások és a magyar kapcsolódási pontok Teller Nóra Városkutatás Kft./European Observatory on Homelessness 2012. augusztus

Részletesebben

I. nap 9.00-10.00 REGISZTRÁLÁS 10.00 MEGNYITÓ: Prof Paragh György, a DE OEC elnöke

I. nap 9.00-10.00 REGISZTRÁLÁS 10.00 MEGNYITÓ: Prof Paragh György, a DE OEC elnöke , DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK 2010. SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN KONFERENCIA ÉS TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM 1 JAVASLATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGFEJLESZTÉS STRATÉGIÁJÁNAK

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Szakmai nyílt nap (2006. március 30.) - 1 - Tartalom: Szakmai nyílt nap IMEA TEA

HÍRLEVÉL. Szakmai nyílt nap (2006. március 30.) - 1 - Tartalom: Szakmai nyílt nap IMEA TEA 2006. május Tartalom: Szakmai nyílt nap IMEA TEA Egészségügyi intézmények egységesített lakossági tájékoztatása Hírek a HealthOnLine rovatból Szakmai nyílt nap 2006 Szakmai nyílt nap (2006. március 30.)

Részletesebben

Joghelyek: gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök

Joghelyek: gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök Joghelyek: gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet» a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről 54/2007. (XII. 14.) EüM rendelet» vagy

Részletesebben

Infinety Online Média és Marketing Kft. Általános bemutatkozás

Infinety Online Média és Marketing Kft. Általános bemutatkozás Infinety Online Média és Marketing Kft. Általános bemutatkozás Tartalom 1 Kik vagyunk, mit csinálunk 2 Mennyi látogatót érünk el 3 Szolgáltatásaink médiapartnereink részére 4 Miért csináljuk 5 Médiapartnereink

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR. Adatlap eszközt nem igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR. Adatlap eszközt nem igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Adatlap eszközt nem igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez *az új eljárás nem igényli az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

Részletesebben

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr Smarter cities okos városok Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Részletesebben

Egyetemi HR rendszerek megújításának lehetıségei

Egyetemi HR rendszerek megújításának lehetıségei Egyetemi HR rendszerek megújításának lehetıségei Dr. Endrei Dóra orvos-igazgató Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Dr. Saághy Andrea Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Fıigazgatóság Közgazdasági Igazgatóság

Részletesebben

A magyar lakosság öngondoskodási attitűdje: kiadások

A magyar lakosság öngondoskodási attitűdje: kiadások A magyar lakosság öngondoskodási attitűdje: hálapénz és egyéb egészségügyi célú kiadások dr. Lukács Marianna, Patika-csoport 211. február 7. Egészséggazdasági Monitor Konferencia Budapest, Aranytíz Művelődési

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Informatikai vállalkozásoknak szóló pályázatok

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Név : Születési név: Születési hely: Születési dátum Anyja neve: Lakcím: Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Teljesítendő gyakorlatok: Óraszám: Szociális

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények stratégiai tervezésének és megvalósításának intézményi környezete, a szervezeti kultúrák sajátosságai

Felsőoktatási intézmények stratégiai tervezésének és megvalósításának intézményi környezete, a szervezeti kultúrák sajátosságai Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Felsőoktatási intézmények stratégiai tervezésének és megvalósításának intézményi környezete, a szervezeti kultúrák sajátosságai Dr. Vilmányi

Részletesebben

META. a földügyi folyamatok tükrében. Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály

META. a földügyi folyamatok tükrében. Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály META a földügyi folyamatok tükrében Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály A földüggyel szembeni alapvető elvárások Államhatalmi

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat közművelődési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatainak ellátásáról A Baranya

Részletesebben

Tisztelt Intézetvezető Asszony/Úr!

Tisztelt Intézetvezető Asszony/Úr! ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Tisztelt Intézetvezető Asszony/Úr! Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2011. július elseje után a SPECIÁLIS FINANSZÍROZÁSÚ (Tételes gyógyszer; Esetfinaszírozás:

Részletesebben