Tartalom: Az Informatikai Iroda tevékenysége. Az Egészségpolitikai Szakkönyvtár hírei. HealthOnLine-ajánló. A Technológia -értékelõ Iroda tevékenysége

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom: Az Informatikai Iroda tevékenysége. Az Egészségpolitikai Szakkönyvtár hírei. HealthOnLine-ajánló. A Technológia -értékelõ Iroda tevékenysége"

Átírás

1 2005. Különszám Tartalom: Az Egészségügyi szakmai programja Az Informatikai Iroda tevékenysége Az Egészségpolitikai Szakkönyvtár hírei HealthOnLine-ajánló Az Egészségügyi Közgazdasági Iroda aktuális elemzései A Technológia -értékelõ Iroda tevékenysége Szolgáltatásaink hírei Az ESKI Referáló sorozata Intézetünk módosított alapító okirata értelmében márciusától Egészségügyi ként folytatja tevékenységét. A jövõben rendszeresen megjelenõ hírlevelünkben nyújtunk tájékoztatást az ESKI szakmai programjainak eredményeirõl, aktuális munkáinkról, rendezvényeinkrõl, honlapunk újdonságairól. Célunk, hogy tevékenységünk partnereink, felhasználóink megelégedésére a hiteles szakmai tájékoztatást szolgálja. Dr. Kincses Gyula fõigazgató Az Egészségügyi szakmai programja Az ESKI feladatai, fejlesztési irányai: - a korszerû egészségpolitika szakmai megalapozásának, az evidence based medicine elvei gyakorlattá válásának, és emellett az evidence based health policy gyakorlata kialakításának támogatása, - a minisztérium és a regionális szervezõdések, az intézménytulajdonosok és szolgáltatók stratégiai tervezési, szakmai döntés-elõkészítõ munkájának segítése, - szakmai és technikai szolgáltatások nyújtása más országos intézeteknek és országos hatáskörû szerveknek, - közremûködés a korszerû információtechnológia követelményeit kielégítõ egységes ágazati adatmodell kialakításában és gondo- zásában, - a minisztériumi projektek tervezésében és menedzselésében történõ közremûködés, -1-

2 - információs rendszerünk fejlesztésével, az egészségügyi közhasznú információk széleskörû terjesztése, az ágazat szereplõi és a betegek információs pozíciójának javítása. Rendszerkoncepció Az Intézet funkciói három fõ részre bonthatók: - az intézet szakmai munkáját megalapozó tudásbázis kialakítását szolgáló funkciók, - tudáshasznosító, szolgáltató funkciók, intézményrészek, - technikai kiszolgálás. A Tudásközpont Egészségügyi Rendszertudományi Iroda A tudásközpont funkcióját tekintve két részbõl áll: az integrált ágazati adatbázisból és az egészségpolitikai szakkönyvtárból. Az integrált adatbázis alapja a másodlagos adatgyûjtõ központ, amely egyetlen, többcélú adatbázisból: - rendszerezett adatokkal segíti az ágazati szakmapolitikai döntéshozatalt, - nemzetközi adatszolgáltatást végez, - biztosítja a közhiteles nyilvántartásokhoz való hozzáférést, - az egészségügyi rendszerre vonatkozó információkat szolgáltat az egészségügyi rendszer szereplõinek, beleértve a lakosságot. Az adatbázis építését és a lekérdezést WEB-es felületen kezelhetõ adat-menedzser teszi lehetõvé. Az integrált adatbázis az alábbi adatokat tartalmazza: - OECD Health Data jelentés, - WHO - HFA jelentés, -Népegészségügyi programot monitorozó adatbázis. mûszaki-technikai kiszolgálás Az adatbázis végsõ kiépítettségében az alábbi inputokat kívánja még használni: - KSH-tól átvett adatok: OSAP, illetve az évkönyv adatai, - OEP teljesítési és szerzõdéskötési adatok, Egészségügyi Közgazdasági Iroda integrált adatbázis és egészségpolitikai szakkönyvtár Tudásbázis -ÁNTSZ adatok (OEK illetve szakfelügyeleti adatok), - országos intézetek beszámolói, adatgyûjtései, - a bérstatisztika adatai. Az adatbázis outputjai, hasznosításai: - EüM vezetõi információs rendszere, - nemzetközi jelentések (OECD, WHO-HFA, EU), - Magyar Egészségtár (OEK), - Népegészségügyi program monitorozása, -regionális szervezetek tervezési-elemzési adatbázisa. Technológia Értékelõ Iroda pénzügyi-gazdasági kiszolgálás Az informatika definiálja, szervezi, tartalommal tölti és üzemelteti a tudásközpont adatbázisát, valamint további feladatokat is végez: - Az egészségügyi informatika területén az országos intézeti feladatok ellátása (az Ágazati Informatikai Stratégia karbantartása, az ágazati informatikai szabványok honosításának szerezése és publikálása, az ágazati adatmodell gondozása stb.). - Az Egészségügyi Informatikai Szakmai Kollégium bázisintézete. - Az E-egészség program aktuális programjainak koordinálása. - Az ágazati bérstratégia gondozása. - Az adathasznosító részlegek IT kiszolgálása, beleértve az adatmodellek kialakítását is. - Az ESKI honlapjának fejlesztése, üzemeltetése. - Az ESKI informatikai feladatainak általános megoldása, beleértve az üzemeltetés, karbantartás feladatait is. Egészségpolitikai Szakkönyvtár Az Egészségpolitikai Szakkönyvtár átalakítása a nevében jelzett gyûjtõkör kialakítására irányul. Ennek részei: - WHO letéti könyvtár -EU információk gyûjtése -2-

3 -egészségpolitikai szakirodalom (egészségügyi rendszertudomány, egészségügyi közgazdaságtan, egészségügyi menedzsment, egészségügyi informatika, minõségpolitika, technológia értékelés stb.) tudatos és szisztematikus gyûjtése. Az átalakítás további irányai: - Az elektronikus könyvtár funkció erõsítése. A tartalmi megújítás mellett elengedhetetlen a technológiai megújítás: a hagyományos papír alapú könyvtárat a széles hozzáférést és könnyû kereshetõséget biztosító elektronikus könyvtár irányába kell átalakítani. - A Magyar Orvosi Bibliográfia (MOB) megújítása. A MOB fejlesztése elkezdõdött. A cél: az ellenõrzött minõségû magyar orvosi és egészségügyi szakirodalom széles hozzáférést biztosító gyûjtése, rendszerezése, publikálása, a hazai scientometria megalapozása. Az Egészségügyi Rendszertudományi Iroda A korszerû egészségpolitika nem viselhette el tartósan azt, hogy nincs olyan intézet, vagy intézetrész, amely alapfeladatánál fogva foglalkozik az egészségügyi rendszerek tipizálásával, szervezeti, szerkezeti felépítésével, mûködésével, az egészségügyi szolgáltatók és ellátók mûködési formáival, tulajdonviszonyaival, az egészségügyi rendszerek nemzetközi problémáival és tendenciáival. Ezt a hiányt pótolja az Egészségügyi Rendszertudományi Iroda kialakítása. Az Iroda fõ feladatai: - elemzi az egészségügyi ellátórendszer strukturális és szervezeti kérdéseit, javaslatokat dolgoz ki a szükségesnek ítélt módosításokra, - a nemzetközi tapasztalatok alapján elemzi a társadalombiztosítási rendszerek fejlõdését, - figyelemmel kíséri a nemzetközi és a hazai egészségügyi reformokat, azok szakmai, társadalmi és politikai hatásait, - közvetíti a magyar egészségügy fejlõdését a hazai és nemzetközi fórumok felé. Ennek megfelelõen fõ tevékenységei: - az egyes országok egészségügyi rendszerét leíró strukturált adatbázis kialakítása, folyamatos fejlesztése, karbantartása, - az ESKI honlapjának tartalmi gondozása, - a magyar egészségügy leírását tartalmazó kiadványok, publikációk készítése, - az Egészségügyi Minisztérium eseti kéréseinek kiszolgálása, - a piaci megrendelések teljesítése, - a jogelõd kiadói és marketing iroda egyes feladatainak (kiadványok technikai készítése, szakfordítások menedzselése stb.) ellátása. Az Iroda munkáját megkezdte, honlapunk látogatottságában ennek komoly szerepe van. Szintén jelentõs az a munkája, ami a közvetlen minisztériumi kérések teljesítését szolgálja. Az Egészségügyi Közgazdasági Iroda Az Iroda alapfeladata az egészségügyi rendszerek hazai és nemzetközi folyamatainak szisztematikus és ad hoc elemzése, monitorozása, illetve a döntések elõkészítésében való közremûködés. Ezen belül: - figyelemmel kíséri a makro-közgazdasági folyamatokat és az egészségügy forráspozíciójával kapcsolatos prognózisokat, - az ágazat makro- és mikrogazdasági helyzetét pozitívan befolyásoló intézkedésekre javaslatot készít, - meghatározza az egészség-gazdaságtani elemzések szakmai irányelveit, - modellezi az ellátórendszer finanszírozási változásainak hatását, a változások elõkészítésére javaslatokat dolgoz ki, - elemzi és értékeli a piaci kapcsolatok hatásait, az érdekeltségi viszonyokat, - a költségvetés tervezésében háttérszámításokkal döntéselõkészítést végez, - elemzi a tõkeköltség és a fejlesztési források megtérülési rendszereit. Az Iroda munkájának kialakítása az EüM Közgazdasági- Helyettes Államtitkári Hivatalának Egészségügyi Elemzési Irodájával szoros koordinációban mûködik, amely részleg közvetlenül szolgálja a minisztérium munkáját. A Technológia-értékelõ Iroda Az Iroda feladata az evidence based medicine elveinek alkalmazása az egészségügyi innovációpolitikában, az egészségügyi technológiák hatásosságának és hatékonyságának vizsgálata az engedélyezési és a társadalombiztosítási támogatások meghatározásánál. Ezen belül: - meghatározza az egészségügyi technológiaelemzések szakmai irányelveit, koordinálja az új és létezõ technológiák értékelését és útmutatót ad az egyes technológiák használatához. Az értékeléseket központi, klinikai és helyi szinten terjeszti, illetve összeállítja a legjobb klinikai gyakorlatokon alapuló útmutatókat, -3-

4 - a klinikai evidenciák, a hatásosság és a költséghatékonyság együttes felhasználásával megbízható és torzítatlan információ-szolgáltatást nyújt az egyes eljárások megítéléséhez, összehasonlítva azokat más, alternatív erõforrásfelhasználási lehetõségekkel, - támogatja a korszerû és költség-hatékony egészségügyi technológiák megfelelõ használatát és a döntéshozókat, - elemzéseket végez, és javaslatokat készít az egészségügy forrásainak racionális felhasználására. Induláskor az Iroda erõforrásait önmaga megszervezése, az új munkatársak képzése köti le, mert már az indulás évében el kell látni az EU transzparencia direktívából fakadó feladatokat. Ezért kezdetben a Technológia-értékelõ Iroda munkatársai a gyógyszerek társadalombiztosítási befogadásához kapcsolódó vizsgálatokra koncentrálnak. A késõbbiekben nem kívánjuk a kutatásokat a gyógyszerekre korlátozni, és a megfelelõ finanszírozási háttér biztosítása mellett szeretnénk komplex problémaorientált összehasonlító vizsgálatokat végezni. A teljes program elolvasható az ESKI honlapján: ESKI_szakmai_program.doc Az Informatikai Iroda tevékenysége A 2004-es év az Intézet és azon belül az informatikai egység számára alapvetõ változások éve volt. Az egészségügyi rendszer átalakulása során ebben az esztendõben megszûnt a GYÓGYINFOK, amely hosszú idõn át a Minisztérium és az ágazat meghatározó jelentõségû informatikai intézeteként mûködött. A finanszírozási elszámolásokkal kapcsolatos feladatait jogutódként az OEP vette át, egyéb szakmai feladatai azonban intézetünkre hárultak. Így ma az ESKI az ország egyetlen egészségügyi informatikai feladatokra dedikált szakmai intézete. Ezen változások kapcsán került egységünkhöz az ágazati létszám- és bérstatisztika, valamint az OEP-hez befutó forgalmi jelentések deper-szonalizált adatbázisai. Már az elõzõ években intézetünk látta el a nemzetközi egészségügyi adatbázisokhoz szükséges adatszolgáltatási feladatokat. Egyéb feladatainkkal összefüggésben elkészítettük a Magyarország régióinak egészségügyi helyzetét bemutató Regionális Egészségügyi Adattárat. A REA adatbázisából a felhasználó demográfiai, mortalitási, morbiditási adatokhoz juthat, tájékozódhat az egészségügyi ellátórendszer szerkezeti, igénybevételi, finanszírozási mutatóiról, adatokat találhat a szociális ellátások, foglalkoztatottság, oktatás, lakhatás, gazdaság témakörében. Az Országos Epidemiológiai Központtal történõ együttmûködés keretében elkészítettük a Magyar Egészségadattár internetes, on-line változatát. Mindezen adatok együttesen már rendkívül értékes információvagyont képviselnek. Nagy elõrelépés, hogy ezt a kincset jelentõs részben Interneten keresztül elérhetõvé tudjuk tenni a szélesebb szakmai közönség számára. Az adatok megjeleníthetõk térbeli és idõbeli bontásban, táblázatban és térképen egyaránt, Excel formátumban saját gépre menthetõk. A technikai feltételek adottak ahhoz, hogy kutathatóvá, elemezhetõvé tegyük a teljes adatbázist. -4-

5 A 76/2004. (VIII. 19.) ESzCsM rendelet az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására, gyûjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról nevesíti az OEP adatközlési kötelezettségét az ESKI részére, finanszírozási adatokról, értelmezhetõ módon a kapacitásokról és teljesítményekrõl, az alábbi területekrõl: - háziorvosi szolgálatok és háziorvosi ügyeletek, - gondozók, - járóbeteg-szakellátás, - fekvõbeteg-szakellátás, - fogászati ellátás, - CT, MR, - házi szakápolás, - mûveseellátás, - védõnõi, iskola- és ifjúság-egészségügy, - irányított betegellátásban részt vevõ szervezõk, - tételes és nagy értékû finanszírozás körébe tartozó beavatkozások, továbbá a gyógyszerforgalmazásról. E hatalmas adatvagyon kezelésének, kutatási irányainak, módozatainak kialakítása - az adatok hasznosítása - intézetünk jövõbeli feladata. Ezeknek az adatoknak és az intézetünkben már eddig is feldolgozott statisztikai adatoknak az együttese (beleértve az ágazati létszám- és bérstatisztikát) olyan alapot teremt az egészségügyi rendszerre vonatkozó kutatásokhoz, amely eddig egy helyen, egységes rendszerben nem állt rendelkezésre Magyarországon, de tudomásunk szerint nemzetközi viszonylatban sem könnyû hasonlót találni. Adattárunk keresési felületét angol nyelven is elérhetõvé tesszük. Az Egészségpolitikai Szakkönyvtár hírei Az ESKI két helyen mûködtet könyvtárat: az Intézet központi épületében (VIII. Szentkirályi u. 21.) és az Egészségügyi Minisztériumban (V. Arany János u. 6-8.). Az utóbbi elsõsorban a minisztérium szakirodalmi információigényét szolgálja, külsõ olvasók csak helyben használhatják, de könyvtárközi kölcsönzéssel bárki hozzáférhet a dokumentumainkhoz. Két jelentõs különgyûjteménnyel is rendelkezünk: az Egészségügyi Világszervezet (WHO) letéti könyvtáraként a WHO angol nyelvû dokumentum-gyûjteményével és egy kábítószeres különgyûjteménnyel. Szolgáltatásaink: referensz szolgálat, helyben olvasás, másolat-szolgáltatás, hazai- és külföldi szakfolyóiratok tartalomjegyzékének szolgáltatása, könyvtárközi kölcsönzés. A központi épületben mûködõ könyvtár profiltisztítása megtörtént és február 1. óta nyitva tart a felhasználók részére. Szolgáltatásaink: referensz szolgálat, on-line katalógus, helyben olvasás, kölcsönzés, bel-és külföldi könyvtárközi kölcsönzés, másolat-szolgáltatás, hazai- és külföldi szakfolyóiratok tartalomjegyzékének szolgáltatása. A kölcsönzés ideiglenesen szünetel. A szolgáltatások hagyományos módon helyben (1088 Budapest, Szentkirályi u. 21.) és elektronikus úton a címû honlapon keresztül vehetõk igénybe. Az Egészségügyi Minisztériumban lévõ könyvtárunkban olvasható külföldi folyóiratok jegyzéke American Journal of Health Promotion American Journal of Law and Medicine American Journal of Medical Quality American Journal of Public Health Arzt und Krankenhaus (DEU) Bulletin of the World Health Organization (CHE) Canadian Journal of Public Health (CAN ) Competence: Hospital Management Forum (CHE) Economist, The (GBR) Eurohealth (GBR) European Journal of Health Law (NLD) Evidence-based Healthcare and PublicHealth (NLD) FamilyMedicine FamilyPractice (GBR) Gesundheitswesen, Das (DEU) HealthAffairs HealthandHumanRights Health Care Financing Rreview HealthEconomics (GBR) Health Policy (NLD) HealthProgress Health Promotion International (GBR) HealthServiceJournal (GBR) Health Services Research HealthTechnologyTrends Healthcare Financial Management HeilbadundKurort (DEU) -5-

6 International Journal for Quality in HealthCare (GBR) International Journal of Health Care QualityAssurance, the (GBR) International Journal of Health PlanningandManage-ment (GBR) International Journal of Health Services JAMA - The Journal of the American Medical Association JCOM - Journal of Clinical Outcomes Management Journal of Community Health (NLD) Journal of European Social Policy (GBR) Journal of Health and Social Policy Journal of Health Organization and Management (GBR) JournalofPublicPolicy (GBR) JournalofStudiesonAlcohol Klinik Management Aktuell (DEU) Krankenhaus Technik + Management (DEU) Krankenhaus, Das (DEU) Lancet, The (GBR) MedicalCare Medizintechnik (DEU) MilbankQuarterly, The (GBR) New England Journal of Medicine, The Newsweek Quality and Safety in Health Care (GBR) RiskManagement ScripMagazine (GBR) SécuritéSociale (CHE) SocialPolicy SozialeSicherheit (CHE) SozialeSicherheit (AUT) Time (NLD) Weekly Epidemiological Record (CHE) WHO Drug Information (CHE) WorldMedicalJournal (DEU) A Szentkirályi utcai könyvtárunkban olvasható külföldi folyóiratok jegyzéke British Journal of Health Care ComputingandInf. Mana-gement (UK) BulletinofMedicalEthics (UK) Bulletin of the World Health Organization (WHO) CriticalPublicHealth (UK) European Journal of Health Economics (D) Evidence-BasedMedicine (UK) f+w Führen und wirtschaften im Krankenhaus (D) Health Information and Libraries Journal (UK) Health, RiskandSociety (UK) Information Management and Technology (UK) International Journal of Epidemiology (UK) International Journal of Medical Informatics Journal of Consumer Health on the Internet Journal of Health Communication JournalofHealthManagement (UK) Journal of Public Health Management and Practice OnlineInformationReview (UK) PharmacoEconomics (NZ) Weekly Epidemiological Record (WHO) WHODrugInformation (WHO) Honlapunk könyvtári oldalának újdonsága: - linkgyûjtemény on-line ingyenesen elérhetõ egészségpolitikai folyóiratokról: konyvtar.html, és elektronikus szótárakról: szotarlinkek_konyvtar.php. HealthOnLine- ajánló Az Egészségügyi Rendszertudományi Iroda szolgáltatása a honlap HealthOnLine rovata, amelyben a nemzetközi szakirodalmat szemlézzük. Tekintélyes nemzetközi szakmai folyóiratok cikkeit, minisztériumok híreit, kutatóintézetek tanulmányait referáljuk az egészségügyi rendszerek mûködésével, az egészségügyi reformok tapasztalataival, az Európai Unió és az egészségügyi rendszerek összefüggéseivel kapcsolatos témakörökben, aktuális egészségpolitikai kérdésekben. Rovatunkat naponta frissítjük, májusi indulásunk óta több mint 200 folyóiratcikket, hírt ismertettünk. Összefoglalóinkból az utóbbi idõszak érdekes szemelvényeit ajánljuk szíves figyelmébe: Költségmegosztás az Európai Unió országainak egészségügyében - Változások az egészségügyben 2005-ben - Németország - Az amerikai egészségügynek merész reformokra van szüksége - A francia egészségbiztosítás reformja és az MSA - Egészségügyi reformok Szlovákiában - Új európai egészségügyi napirend - Disease Management programok - Németország - Az egészségügyi reform tapasztalatai Izraelben - Változtatások az NHS krónikus ellátásában - Az egészségbiztosítás átfogó reformja Hollandiában - A baleseti és sürgõsségi ellátás újjászervezése- Írország

7 Ha felkeltettük az érdeklõdését, a címek mögött rejlõ tartalmak és további szemlézésünk a oldalakon olvasható. HealthOnLine rovatunk tartalmazza a ben készített országtanulmányainkat az Amerikai Egyesült Államok, Ausztria, Belgium, Bulgária, Dánia, Egyesült Királyság, Kanada, Kína, Szlovákia, Törökország egészségügyi rendszereirõl. Az Egészségügyi Közgazdasági Iroda aktuális elemzései - A háziorvosi praxisok betegösszetételének variabilitásával kapcsolatos becslés a morbiditási jelentések alapján - A járulék- és adófizetõk körének elemzése demográfiai kontextusban - Az egészségügy makrogazdasági pozíciójával kapcsolatos nemzetközi összehasonlítások, modellezések - A piaci beavatkozások hatásainak modellezése az egészségügy és gyógyszerellátás területén - Gyógyszerpiaci modellezések, ATC kódonkénti trendek elemzése, a gyógyszerpiac jogszabályi hátterével kapcsolatos nemzetközi kitekintés A Technológia-értékelõ Iroda tevékenysége Az Iroda feladatait a gyógyszerbefogadásról szóló 32/2004. ESzCsM rendelet nevesítette, a 89/105 EEC transzparencia irányelv tette szükségessé. Az Iroda februárig 127 termék 238 kérelmének értékelésével foglalkozott. A legtöbb kérelem a központi idegrendszer és a légzõrendszer termékeire valamint a daganatellenes szerekre vonatkozott. Az értékelés kiterjedt az adott termékre vonatkozó WHO napi terápiás dózis (DDD), az indikációk, terápiás idõtartam, kezelési költség megfelelõségének, a gyógyszer gyógyító folyamatban betöltött helyének vizsgálatára, az irányelv szerinti egészség-gazdaságtani elemzésre, a készítmény terápiás elõnyeinek, a Medline klinikai vizsgálatoknak, az indikációnkénti randomizált kontrollált vizsgálatoknak (RCT), valamint a farmakoökonómiai vizsgálatoknak az értékelésére, a bevonható betegek számának becslésére, valamint az eljárást támogató egyéb szempontokra. Szolgáltatásaink hírei Megújult az ESKI kéthavonta megjelenõ NÕVÉR folyóirata. A kiadó januártól Baukó Mária új fõszerkesztõvel és Kujalek Éva szerkesztõvel az ápolás helyes gyakorlatát támogató, korszerû ápolás-elméleti ismereteket nyújtó, és a határterületekre is kitekintõ folyóirat fejlesztését tekinti céljának. Továbbra is fontos feladat az ápoláskutatás támogatása, a kutatási eredmények, tudományos igényû dolgozatok publikálása. A 18. évfolyamába lépett folyóiratban megjelenõ eredeti közleményeket a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Doktori Programja elismeri és beszámítja, a CINAHL nemzetközi ápolási adatbázis referálja. novindex.htm -7-

8 Figyelmükbe ajánljuk Lakossági Egészségügyi Tájékoztató rovatunk folyamatosan bõvülõ és aktualizált adatbázisait: - civil szervezeti adatbázisa, közel 1000 szervezet adataival az egészségügyi és szociális területrõl, - háziorvosi adatbázis, névre és településre kereshetõ formában, - napi sajtófigyelés a napilapok, hetilapok válogatott egészségpolitikai híreibõl, az elmúlt 3 év híreinek kereshetõ archívumával. Fõoldal Impresszum Elérhetõségünk Kapcsolatfelvétel Eski honlap Egészségügyi Minisztérium További Kapcsolatok Civil szervezetek adatbázisa Egészségügyi és szociális szolgáltatások Háziorvosi szolgálat Szakellátások Szociális ellátás Lelkisegély telefonos szolgálatok Szöveges adatbázis Jogszabálygyûjtemény Aktualitások Felavatták a Szentágothai János Tudásközpontot a Semmelweis Egyetemen Fogy és öregszik az orvoscsapat Bérelhetõ segédeszközök AZ ESKI Referáló sorozata Szakmai programjaink eredményeinek megismertetése, a folyamatos konzultáció biztosítása érdekében munkatársaink rendszeresen számot adnak tevékenységükrõl, kutatási területük aktualitásairól. Három éve tartó programunk I. féléves programja: Március 22. Demográfiai helyzet és a járulékfizetõk - Bondár Éva, Fóti Tamás Április 5. Könyvtárközi kölcsönzés, avagy, adatbáziskezelés felsõfokon - Vízvári Dóra Április 19. Privatizáció az egészségügyben - ellátási szintek és szektorok szerinti differenciált megközelítés - Lelkes Ildikó Május 3. "Az egészség-gazdaságtani elemzések készítésérõl" címû EüM irányelv bemutatása, értelmezése. - TÉI Iroda Május 17. Önkéntes egészségbiztosítás helyzete az EU-ban - Szirmai László Május 31. Az Orvosi felelõsségbiztosítás szabályozása - Baranyi László Júniusi 14. Beszámoló az Egészségpolitikai Könyvtár új beszerzéseirõl és a könyvtárosok szakmai rendezvényeirõl Kovács Beatrix Június 28. Az Informatikai és Tájékoztatási Iroda I. féléves eredményei Dr. Surján György A referálók állandó kezdõ témája Juhász Judit, Vándor Zsófia és Verdes Norbert rövid összefoglalója a nemzetközi szakirodalomban történõ tallózás alapján. Az elõadások helyszíne az Egészségpolitikai Szakkönyvtár (1088 Budapest, Szentkirályi u. 21.), kezdési idõpont Impresszum: Egészségügyi Felelõs kiadó: Dr. Kincses Gyula fõigazgató, 1088 Budapest,Szentkirályi u. 21., Tel.: Honlap: eski.hu, -8-

JOTERV1-127.qxd 2005.12.09. 10:34 Page 1 ÉVKÖNYV 2005

JOTERV1-127.qxd 2005.12.09. 10:34 Page 1 ÉVKÖNYV 2005 ÉVKÖNYV 2005 ÉVKÖNYV 2005 KEDVES OLVASÓ! Intézetünk módosított alapító okirata értelmében 2004. márciusától feladatában és szervezetében megújult, és mint Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet folytatja

Részletesebben

Egészségügyi informatika

Egészségügyi informatika Egészségügyi informatika Egészségügyi informatika Tartalom 1. Az e-egészségügy szabályozása... 1 1. 1. Az e-egészségügy kezdetei Magyarországon... 1 1.1. 1.1. Az egészségügy elektronizációja... 1 1.2.

Részletesebben

MAGYAR INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM STRATÉGIA Egészségügyi és szociális ágazat

MAGYAR INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM STRATÉGIA Egészségügyi és szociális ágazat MAGYAR INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM STRATÉGIA Egészségügyi és szociális ágazat Készült Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium ajánlásai az információs társadalom ágazati részstratégiák készítéséhez c. ajánlás

Részletesebben

Változás és stabilizáció - Jó úton a nemzeti egészségügyi szolgálat felé

Változás és stabilizáció - Jó úton a nemzeti egészségügyi szolgálat felé Változás és stabilizáció - Jó úton a nemzeti egészségügyi szolgálat felé A Semmelweis Terv fogalmazta meg részletesen az egészségügy átalakításának szükségességét, a célok eléréséhez szükséges lépéseket

Részletesebben

JELENTÉS a gyógyszerek támogatási és finanszírozási rendszerének, a fogyasztás helyzetének ellenőrzéséről

JELENTÉS a gyógyszerek támogatási és finanszírozási rendszerének, a fogyasztás helyzetének ellenőrzéséről JELENTÉS a gyógyszerek támogatási és finanszírozási rendszerének, a fogyasztás helyzetének ellenőrzéséről 0448 2004. október 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1 Teljesítmény Ellenőrzési

Részletesebben

Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2013. június 1. Köszöntõ. Tájékoztatás

Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2013. június 1. Köszöntõ. Tájékoztatás Köszöntõ Köszöntő Tartalom Kedves Olvasók! A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési Főigazgatóság (továbbiakban: GYEMSZI IRF) munkatársai

Részletesebben

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére Szerző: Kovács Anikó Készült: Az NPM Új Közmenedzsment Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság, valamint a PDCA

Részletesebben

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány 2010. Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány Vízvári László Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 2010.02.03. 1 Szerkesztette: Vízvári László Gyetvai Györgyi A 2008-as anyagot

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT, MINT KÖZSZOLGÁLTATÁS K+F+I STRATÉGIÁJA ÉS AZ ÁGAZAT INNOVÁCIÓS FOLYAMATAINAK VIZSGÁLATA AZ OKTATÁSI ÁGAZAT SZÁMÁRA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT, MINT KÖZSZOLGÁLTATÁS K+F+I STRATÉGIÁJA ÉS AZ ÁGAZAT INNOVÁCIÓS FOLYAMATAINAK VIZSGÁLATA AZ OKTATÁSI ÁGAZAT SZÁMÁRA AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT, MINT KÖZSZOLGÁLTATÁS K+F+I STRATÉGIÁJA ÉS AZ ÁGAZAT INNOVÁCIÓS FOLYAMATAINAK VIZSGÁLATA AZ OKTATÁSI ÁGAZAT SZÁMÁRA Készítette: Dr. Inotai András, Dr. Kaló Zoltán, Syreon Kutató

Részletesebben

Kutatási zárótanulmány

Kutatási zárótanulmány Rubeus Egyesület Szedervessző 1122 Budapest, Krisztina krt. 2-4. II.22. Tel.: +36 30 388 00 34 www.rubeus.hu e-mail: rubeus@rubeus.hu Kutatási zárótanulmány készült a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai

Részletesebben

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium s z a k m a i i r á n y e l v e A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez 1 TARTALOM Bevezetés... 4 1. Az irányelv célja és célcsoportjai...

Részletesebben

JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI KÁBÍTÓSZERHELYZETRŐL. Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium

JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI KÁBÍTÓSZERHELYZETRŐL. Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI KÁBÍTÓSZERHELYZETRŐL Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium 2003 1 Szerkesztette: RITTER ILDIKÓ az Országos Kriminológiai Intézet munkatársa és Dr. FELVINCZI KATALIN A Nemzeti

Részletesebben

Informatikai jegyzet. 1996 Gyõr

Informatikai jegyzet. 1996 Gyõr Informatikai jegyzet 1996 Gyõr 1. Bevezetés 1.1 A kommunikáció fejlődése Az informatika fejlődését alapvetően a kommunikáció, az ismeretreprezentáció és a számítástechnika fejlődése határozza meg. A kommunikáció

Részletesebben

Vállalkozói Információs Projekt továbbképző tanfolyam záródolgozatai

Vállalkozói Információs Projekt továbbképző tanfolyam záródolgozatai Vállalkozói Információs Projekt továbbképző tanfolyam záródolgozatai Szerkesztő: Téglási Ágnes MKM-BDTF 1996. TARTALOM Előszó Téglási Ágnes Hagyományos ismeretek és készségek új köntösben Molnárné Mezei

Részletesebben

ESKI Egészségügyi Évkönyv 2009

ESKI Egészségügyi Évkönyv 2009 ESKI Egészségügyi Évkönyv 2009 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Budapest, 2010. december ESKI Egészségügyi Évkönyv 2009 Szerkesztõk: Borbás Ilona Mihalicza Péter Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet

Részletesebben

ESKI Egészségügyi Évkönyv 2009

ESKI Egészségügyi Évkönyv 2009 ESKI Egészségügyi Évkönyv 2009 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Budapest, 2010. december ESKI Egészségügyi Évkönyv 2009 Szerkesztõk: Borbás Ilona Mihalicza Péter Eg észségügyi Stratégiai Kutatóintézet

Részletesebben

Mű ködé si kéziköny v

Mű ködé si kéziköny v Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Svájci Hozzájárulás Mű ködé si kéziköny v 5. VERZIÓ 2013. MÁJUS 31. a praxisközösségek népegészségügyi

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2049 2160. OLDAL 2011. június 14. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 1680 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

JELENTÉS. a pszichiátriai betegellátás átalakításának ellenőrzéséről. 1286 2012. június

JELENTÉS. a pszichiátriai betegellátás átalakításának ellenőrzéséről. 1286 2012. június JELENTÉS a pszichiátriai betegellátás átalakításának ellenőrzéséről 1286 2012. június Erőforrás Gazdálkodási Főigazgató Számvevői Iroda Iktatószám: V-2012-115/2011-2012. Témaszám: 06 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

NORVÉGIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL

NORVÉGIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY NORVÉGIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL Oroszország NORVÉGIA Svédország Finnország Oslo GYEMSZI Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési

Részletesebben

Egészségpolitika. Szöveggyűjtemény

Egészségpolitika. Szöveggyűjtemény Egészségpolitika Szöveggyűjtemény Szöveggyűjtemény az ELTE TáTK Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterszakának hallgatói számára Az elektronikus kiadvány a TÁMOP 4.1.2-08/2/A/KMR keretében

Részletesebben

Kistérségi erőforrástérkép

Kistérségi erőforrástérkép Kistérségi erőforrástérkép Megvalósíthatósági tanulmány (Második változat) 2008. október Az MTA KTI kutatócsoportjának tagja: Németh Nándor, kutató Lőcsei Hajnalka, kutató Kis Judit, kutatásszervező Uhrin

Részletesebben

Egészségpolitika. Hallgatói kézikönyv

Egészségpolitika. Hallgatói kézikönyv Orosz Éva Egészségpolitika Hallgatói kézikönyv Hallgatói kézikönyv az ELTE TáTK Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterszakának hallgatói számára Az elektronikus kiadvány a TÁMOP 4.1.2-08/2/A/KMR

Részletesebben

WEKERLE SÁNDOR ÜZLETI FŐISKOLA. Dr. Potóczki György NEMZETKÖZI POSTAI KÜLDEMÉNYFORGALOM

WEKERLE SÁNDOR ÜZLETI FŐISKOLA. Dr. Potóczki György NEMZETKÖZI POSTAI KÜLDEMÉNYFORGALOM WEKERLE SÁNDOR ÜZLETI FŐISKOLA Dr. Potóczki György NEMZETKÖZI POSTAI KÜLDEMÉNYFORGALOM Budapest 2012 Tartalomjegyzék oldal I. ELŐSZÓ...3 II. III. IV. A NEMZETKÖZI ÁRU- ÉS KÜLDEMÉNYFORGALOMRÓL ÁLTALÁBAN..5

Részletesebben

Egészséges Magyarország 2014-2020

Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia NEM VÉGLEGES, TERVEZÉSI VÁLTOZAT! Budapest, 2014. december Készítette az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egészségügyért Felelős Államtitkársága

Részletesebben

Magyar Informatikai Monitor

Magyar Informatikai Monitor Magyar Informatikai Monitor Koncepció és előtanulmányok Informatikai Vállalkozások Szövetsége 2001 március Bagolyvár Kiadó Magyar Informatikai Monitor Az IVSZ kutatási és kiadói programja az ICT-szektor

Részletesebben

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet. 2011. november

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet. 2011. november PPrrooggrraam jaavvaassl j llaatt aa SSvvááj jcci ii Maaggyyaarr Eggyyüüttttműűkkööddééssi ii PPrrooggrraam 88.. pprri iioorri iittáássaa Huumáánneerrőőf foorrrrááss-- ééss ttáárrssaaddaal lloomf feej

Részletesebben

Szerzői változat (Készült az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2005. decemberi felkérése alapján.)

Szerzői változat (Készült az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2005. decemberi felkérése alapján.) Szerzői változat (Készült az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2005. decemberi felkérése alapján.) A társadalombiztosítás egészségbiztosítási intézményének fejlesztése Egy szervezetű, nemzeti szinten

Részletesebben

HealthOnLine Hírlevél

HealthOnLine Hírlevél HealthOnLine Hírlevél 2012/7 - Különszám A betegút szervezés módszertana és európai példái GYEMSZI Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési

Részletesebben

Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa

Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa A Hatékony informatikai infrastruktúra a közoktatásban projekt (TIOP 1.1.2) fejlesztéseit bemutató kiadvány Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben