Fejér megyei civil szervezetek az NCA 2008 évi pályázatokon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fejér megyei civil szervezetek az NCA 2008 évi pályázatokon"

Átírás

1 Fejér megyei civil szervezetek az NCA 28 évi pályázatokon A Nemzeti Civil Alapprogram számottevő forrás a fejér megyei civil szervezetek életében, ezért a megyei civil szolgáltatásfejlesztési koncepciót előkészítő helyzetelemzésnek is tartalmaznia kell az NCA-ra vonatkozó területi adatokat. Jelen összefoglalóban az NCA 26-os és 28 adatbázisa alapján mutatjuk a legfontosabb nonprofit statisztikai eredményeket. Az első fontos kérdés annak vizsgálata, hogy a szervezetek mekkora része jogosult egyáltalán NCA támogatások igénybevételére. 26-ban az ország regisztrált nonprofit szervezetének 89,4 százaléka volt jogosult, ez az arány Fejér megyében alacsonyabb közel 2 százalékponttal, 87,6 százalék, aminél kisebb jogosultsági arány csak a Komárom-Esztergom megyében mérhető. A Nemzeti Civil Alapprogramról (NCA) szóló 23. évi L. törvényt értelmében az Alapprogramból támogatásban részesülhetnek mindazok a Magyarországon nyilvántartásba vett alapítványok és társadalmi szervezetek, amelyek legalább egy éve ténylegesen működnek. Ennek megfelelően az alacsony jogosultsági arány közvetetten a friss, újonnan bejegyzett szervezetek átlagosnál magasabb arányára utal a megyében. NCA jogosultsági és sikerességi arányok (%) 1 Fejér megye országos átlag NCA jogosultak aránya Pályázók aránya Pályázati sikeresség Forráslehívás forrás: NCA 26

2 A jogosult szervezetek negyede, 25,1 százaléka pályázott 26-ban a NCA valamely kollégiumához, ez is alacsonyabb, mint az országos átlag több mint 2 százalékponttal. Miután ez a mutató független a jogosultságtól, azt üzeni számunkra, hogy a megyében működő szervezeteknek vagy kevesebb az információja az NCA-ról, vagy nem időben kapják meg az információkat, vagy pedig valamiért kevésbé motiváltak a részvételre mint az országos átlag. Azon szervezetek száma, akik a megyéből 26-ban NCA pályázatot nyújtottak be 359 volt. Ha idősorosan nézzük az adatokat, 28-ra ez a szám 293-ra csökkent (bár még várható egy-két kategóriában új pályázati kiírás), s nem várható hogy év végéig jelentősen változna ez a szám. Azon szervezetek, akik 26-ban pályáztak az NCA valamely kollégiumához Fejér megyéből, háromnegyedük nyert is valamekkora támogatást. A szervezetek átlagosan 2,8 millió forint támogatást igényeltek szervezetenként, s ennek harmadát, 97 ezer forintot kaptak. Ám az átlag elfedi a szervezetek mérete közötti különbségeket. Ha az NCA-n nyertes szervezeteket nem a pályázók számához, hanem a megyében bejegyzett nonprofit szervezetek számához viszonyítjuk, akkor egy sajátos, forráslehívási mutatót kapunk. Ennek aránya Fejér megyében 16 százalék volt 26-ban, szemben az országos 2 százalékkal, vagyis csupán minden hatodik nonprofit szervezetek jutott NCA forráshoz a megyében. Pályázó és nyertes szervezetek száma kollégiumonként Fejér megyében (26) pályázók száma nyertesek száma NC-KD NCA-CIV NCA-ORSZ NCA-ÖNSZ NCA-NK forrás: NCA 26 A Nemzeti Civil Alapprogram Fejér megyében alapvetően a regionális kollégiumot jelenti, az összes benyújtott NCA pályázó 83 százaléka csak a regionális kollégiumhoz fordult támogatásért, a 2

3 szakmai kollégiumokhoz a megyéből összesen 47 szervezet nyújtott be pályázatot. Ezen pályázatok több mint fele sikeres volt, 26 szervezet jutott innen forráshoz. A működési támogatás esetében a regionális kollégiumnál a pályázó szervezetek 76 százalékát támogatták. A kért és kapott támogatás arányát tekintve a regionális kollégium átlagosan a kért összeg harmadát ítélte meg, a szakmai kollégium az igények 2 százalékát támogatta, 232 millió forint igényelt összegre a megye 46 millió forintot kapott. Kért és megítélt támogatási összegek kollégiumonként Fejér megyében (millió Ft, 26) 5 pályázók száma nyertesek száma NC-KD NCA-CIV NCA-ÖNSZ NCA-ORSZ NCA-NK forrás: NCA 26 Fejér megye részesedése az Nemzeti Civil Alapprogram támogatásából 26-ban 19 millió forint volt, ami a teljes kiosztott NCA támogatás összegének 2,7 százaléka, miközben a jogosult szervezeteknek 3,2 százaléka működik a megyében, vagyis Fejér megye civil szervezetinek NCA forrásfelvétele jelentős hátrányt mutat. A forrásfelvétel az egyes kollégiumokból még látványosabb eltéréseket tartalmaz, míg működési támogatások esetében a regionális kollégiumoktól a Középdunántúli Regionális Kollégiumon keresztül Fejér megye a források 2,9 százalékához jutott hozzá, addig a Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiumnál 2,6 százalékos volt a megye forrásfelvétele. Ettől jóval elmarad a Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiumán és a Civil Önszerveződés, Szakmai és Területi Együttműködés Kollégiumán keresztüli forrásfelvétel, az előbbi által osztott támogatás 1,6 az utóbbi által elosztott támogatásnak pedig mindössze,6 százaléka (!) érkezett Fejér megyébe 26-ban. 3

4 5 A megítélt támogatási összeg a kért összeg arányában kollégiumonként (%, 26) 45 Fejér országos átlag NC-KD NCA-ÖNSZ NCA-CIV NCA-NK NCA-ORSZ forrás: NCA 26 t Fejér megye részaránya az országos támogatásból kollégiumonként 4.% 3.5% 3.% jogosult szervezetek részaránya 3,2 % 2.5% 2.% 3.4% 1.5% 2.9% 2.6% 1.% 1.6%.5%.6%.% regionálisak NCA-CIV NCA-ORSZ NCA-ÖNSZ NCA-NK forrás: NCA 26 Tágítva a vizsgálati időszakot közötti időszakban 767 támogatási szerződéssel 549 millió forint támogatás érkezett. Ennek az összegnek a 74 százaléka a regionális kollégiumtól érkezett, 26 százaléka pedig valamely szakmai programot támogató kollégiumtól. Ez utóbbi összegszerűségében 4

5 a három évre nézve 14 millió forintot jelentett a megyében. A régióba érkező NCA ámogatás 36 százaléka jött Fejér megyébe. Az átlagos szerződéses összeg évenként átlaga között 7 és 9 ezer forint között mozgott, ám az átlag elfedi azt a tényt, hogy a regionális kollégiumtól működési célra kapott támogatások esetében 5-8 ezer forint, míg a szakmai kollégiumok esetében ezer forint volt az egy szerződésre jutó támogatás összege átlagosan. A megye NCA forrásfelvételét a tekintetben tehát felemás siker jellemzi, mert a szakmai kollégiumokkal meglehetősen kevés támogatási szerződést sikerült kötnie a megye civil szervezeteinek, három év alatt kevesebb mint száza. A megyében a civil szervezetek között meglévő területi egyenlőtlenségeket jól mutatja, hogy ezen szerződések 65 százalékát a megyeszékhelyen működő szervezetek kötötték, míg a működési támogatási szerződésből a részesdésük csak 49 százalék, az összes működő civil szervezetből pedig mindössze 36 százalék. Ha területileg részletesebben is megnézzük az adatokat, akkor kiderül, hogy a megyébe érkezett működési célú támogatás 64 százalékát Székesfehérvár szervezetei használták fel, a másik megyei jogú város, Dunaújváros részesedése 7 százalék. A szakmai programok esetében Fehérvár aránya még magasabb, 7 százalék, Dunaújvárosé pedig 11 százalék. A támogatási adatok megyei összevetésénél sokkal informatívabb a kistérségi szintű összehasonlítás. A megyében ezer lakosra átlagosan 5 működő nonprofit szervezet jut, ennél magasabb a civil szervezetek aránya a Székesfehérvári és a Gárdonyi térségben (6-7) és sokkal alacsonyabb az Enyingi, Sárbogárdai, Abai, és Adonyi térségben (4). A legtöbb támogatási szerződés a régió központot is magában foglaló székesfehérvári kistérségben kötötte az NCA, három év alatt 427 támogatási szerződés 38 millió forintot vitt a térségbe. A legkevesebb szerződés között az Enyingi kistérségben köttetet, mindösszesen 8 támogatás volt, de a támogatási szerződések száma nem éri el a 2-at a Sárbogárdi és az Abai kistérségekben sem, ezen térségekben lévő településeken az NCA-tól három év alatt a 1 millió forintot sem tudta elhozni a civil szervezetek A nominális összegek mellett reálisabb képet alkothatunk az NCA forrásfelvétel megyén belüli területi egyenlőtlenségéről, ha az összegek és szerződések számát a szervezetek számához viszonyítjuk. Száz NCA jogosult civil szervezetekre a megyében átlagosan 24-ben 13, 25-ben 2 26-ban pedig 14 támogatott szervezet volt, a szerződések száma is hasonló, tekintve, hogy a legtöbb szervezet csak egyetlen (működési célú) szerződést között. Az egy NCA jogosult szervezetre jutó támogatás átlaga között ezer forint között volt. A megyén belül 24-ben a megyeszékhelyet nem számítva a legjobb forrásfelvevő kistérségek a Móri volt, az egy jogosult szervezetre jutó támogatás 126 ezer forint volt. 25-ben már érezhető a Bicskei térség forrásszerző képességének növekedése is, miközben a Dunaújvárosi erőteljesen gyengült. A leggyengébben teljesítő térségek három év átlagát nézve az enyingi, a sárbogárdi, ezekben a térségekben még az 5 5

6 ezer forintot sem éri el az egy NCA jogosult szervezetre jutó támogatás évi átlaga. Az ellenkező póluson nem meglepő módon a megyeszékhely állnak. Székesfehérvár mint város között évente átlagosan 229 ezer forinthoz jutott civil szervezetenként az NCA-ból, Dunaújvárosban viszont mindössze 78 ezer forinthoz. Időben vizsgálva a tendenciákat azonban érdekes átrendeződés figyelhető meg. A régió egészét tekintve míg 24-ben egyértelműen Tatabánya volt az NCA tekintetében a legsikeresebb város (267 ezer Ft /szervezet), s Székesfehérvár csak a második helyre szorult, addig 26-ban már Székesfehérvár a legsikeresebb. A két nagyváros NCA forrásfelvevő képessége időben folyamatosan csökkent, különösen Dunaújvárosé. Ezzel együtt is azonban a nagyvárosok átlaga bőven felette van a megye átlagának. Az egy NCA szerződésre jutó átlagos támogatás nagysága is igen eltérő a megyén belül, míg a leggyengébb kistérségekben 2-3 ezer forint az átlagos támogatás, addig a legjobban teljesítő nagyvárosi térségben ennek többszöröse, 8-9 ezer forint az átlag. Egy NCA jogosult szervezetre jutó NCA támogatás átlaga a nagyvárosokban (ezer Ft) 3 Székesfehérvár Dunaújváros forrás: Echo- RNSA 26 6

7 Egy jogosult nonprofit szervezetre jutó NCA támogatási összeg ezer forintban Forrásfelvétel összes NCA támogatás ezer Ft Kistérség Székesfehérvári Dunaújvárosi Móri Bicskei Gárdonyi Ercsi Adonyi Abai Sárbogárdi Enyingi Fejér megye Közép-Dunántúli régió Ebből: Dunaújváros Székesfehérvár Forrás: Echo Regionális Nonprofit Statisztikai Adattár 26 Egy szerződésre jutó NCA támogatás NCA támogatási szerződések száma összege ezer forintban Kistérség Gárdonyi Bicskei Székesfehérvári Móri Dunaújvárosi Sárbogárdi Ercsi Enyingi Adonyi Abai Fejér megye Közép-Dunántúli régió Ebből: Dunaújváros Székesfehérvár Forrás: Echo Regionális Nonprofit Statisztikai Adattár 26 Az idei, 28 évi NCA pályázatokon Fejér megyéből 293 civil szervezet indult, mely szervezetek mindösszesen 675 millió forintot igényeltek. Az átlagos kért támogatás 1,6 millió forint volt. A 7

8 szervezetek 61 százaléka támogatáshoz jutott, átlagosan 424 ezer forintnyi NCA forrás gazdagítja a Fejér megyei civil szervezetek ide költségvetését az első félév pályázati alapján, ez mindösszesen 176 millió forintnyi forráslehívást jelent. Ez a forrás döntő részt a regionális kollégiumtól érkezik idén is. A sikeres szakmai program pályázatok száma a megyében a rendkívül alacsony, az NCA-ÖNSZ pályázatokon 18 pályázatból 5 nyertes volt, a CIV pályázatokon 64-ből 16, a nemzetközi kollégiumnál pedig a 46-ból 12 sikeres pályázattal lett gazdagabb a megye, vagyis a közel kétezer civil szervezet 33 sikeres NCA szakmai programpályázatot készített. Ez a három szakmai kollégiumtól 43 millió forint támogatást jelent Fejér megyének. Pályázók és nyertesek száma 28-ban kollégiumonként Fejér megyében 35 pályázók száma nyertesek száma NCA-KD 18 5 NCA-ÖNSZ NCA-CIV NCA-ORSZ NCA-NK forrás: NCA 28 A kollégiumonkénti aránytalanságokat jól mutatja, hogy míg az összes pályázat 67 százaléka a regionális kollégiumhoz ment be a megyéből, addig a nyertes pályázatokból már 83 százalék e kollégium részesedése. A támogatások megoszlása tekintetében a regionális kollégiumtól érkezik idén a megyébe az összes NCA forrás 73 százaléka, s az NCA-CIV pályázatokon keresztül a 13 százaléka. A másik három kollégium által folyósított támogatás 6 és 11 millió forint között van összesen, ami nagyon alacsony összeg. 8

9 Pályázatok és támogatások kollégiumonként Fejér megyében 28-ban NCA-KD NCA-ÖNSZ NCA-CIV NCA-NK NCA-ORSZ pályázatok megoszlása támogatás megoszlás nyertesek megoszlása % 2% 4% 6% 8% 1% forrás: NCA 28 Kistérség Forrásfelvétel összes NCA támogatás ezer Ft 28 Pályázatok száma 28 Átlagos támogatás 28 Abai Adonyi Bicskei Dunaújvárosi Enyingi Ercsi Gárdonyi Móri Sárbogárdi Székesfehérvári Fejér megye Forrás: Echo Regionális Nonprofit Statisztikai Adattár 28 A területi egyenlőtlenségek idén is pontosan kimutathatók, a megyébe érkező összes NCA támogatás 74 százaléka a Székesfehérvári kistérségbe érkezik, míg a pályázatok számából csak 56 százalékban részesedik a megyeszékhelyet is magába foglaló kistérség. Az egy pályázatra jutó átlagos 9

10 támogatás idén a Móri kistérségben a legnagyobb, 65 ezer Ft, míg Székesfehérváron 559 ezer Ft, de Abán, Enyingen és Gárdonyban a 1 ezer forintot sem éri el. A szakmai tudás koncentrációját jól mutatja, hogy a Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiumtól a megyébe érkező támogatatás 96 százaléka a megyeszékhelyen működő civil szervezetekhez érkezett. Hasonlóan magas a nemzetközi kollégium támogatásából a központi térség aránya, 86 százalék, ellenben a Civil Önszerveződés, Szakmai és Területi Együttműködés Kollégiumtól jött támogatás estében alacsonyabb a koncentráció 78 százalék jött a fehérvári térségbe. A regionális kollégiumnál érződött leginkább a területi arányosság (bár közel sem beszélhetünk teljes arányosságról), itt a támogatások 31 százaléka a vidéki térségekbe jutott. Szervezetenként is érdemes megnézni a statisztikai adatokat. Az összes pályázat közel egyharmadát, a 29 legaktívabb pályázó készítette el az alábbiak szerint. Beadott NCA pályázatok száma Szervezet neve 28-ban Érted, Veled Egyesület - Közép-dunántúli Regionális Forrásközpont 8 Alba Sansz Kultúrális Alapítvány 7 Magyar Sclerosis Multiplex Társaság 7 Civil Szervezetek Fejér Megyei Szövetsége 6 Echo Innovációs Műhely 6 Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány 5 Gaja Környezetvédő Egyesület 5 Kálozi Sport Egyesület 5 SZÉNA Egyesület a Családokért 5 A Kálozi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 4 Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány 4 Fejér Megyei Esély Gyermekvédelmi és Gyermeksegítő Alapítvány 4 Szent László-víz menti Környezetvédelmi és Kulturális Alapítvány 4 Sziti Szociális Egyesület 4 'BORÓKA'Mozgássérült Gyermekek Fejlesztéséért Alapítvány 3 'Jövőt nekik is' 3 BARÁTFÜLE Kulturális és Szabadidős Egyesület 3 BOCS Alapítvány 3 Civil Centrum Közhasznú Alapítvány 3 Dunamenti Regionális Népfőiskola Közhasznú Egyesület 3 Európai Fejlesztési és Tájékoztatási Egyesület 3 LURKÓ Gyermekvédelmi Egyesület 3 MARTONVÁSÁRI TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY 3 Református Rehabilitációs Alapítvány 3 Sárszentmihályi Nyugdíjasok Közhasznú Szervezete 3 Székesfehérvár Városi Természetbarát Szövetség 3 Szép Jelen Alapítvány 3 ZÖLD ALapítvány MArtonvásárért 3 Zöld Alma Egészségfejlesztő Alapítvány 3 A megyében a legaktívabb NCA pályázók nem véletlenül a civil szervezetek fejlesztését, civil szolgáltatások biztosítását (is) végző szervezetek, így az Érted, Veled Egyesület mely a Közép- 1

11 dunántúli Regionális Forrásközpontot működteti, a Civil Szervezetek Fejér Megyei Szövetsége, mely a megyei CISZOK gazda, az Echo Innovációs Műhely, mely a kistérségi civil multiplikátor hálózatot működteti. Ezen túlmenően legalább 5 pályázatot készített az Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány, az Alba Sansz Kultúrális Alapítvány, a Magyar Sclerosis Multiplex Társaság, a Gaja Környezetvédő Egyesület, a Kálozi Sport Egyesület és a SZÉNA Egyesület a Családokért. A forrásfelvétel tekintetében 23 civil szervezet nyerte a megyébe érkező NCA támogatás 48 százalékát, míg 52 százalékon osztozik további 2 civil szervezet. A legtöbb forrást az Echo Innovációs Műhely nyerte 28-ban az NCA-ból a megyében, 12,6 millió forintot. 5-1 millió forint közötti támogatáshoz jutott az Érted, Veled Egyesület - Közép-dunántúli Regionális Forrásközpont, a Civil Szervezetek Fejér Megyei Szövetsége és a Magyar Sclerosis Multiplex Társaság. 3-5 millió közötti támogatást kapott a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány, a Krajczáros Alapítvány, a SZÉNA Egyesület a Családokért, a Martonvásári Tehetséggondozó Alapítvány és az Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány. Szervezet neve Beadott pályázatok száma 28-ban nyert NCA támogatás (Ft) Echo Innovációs Műhely Érted, Veled Egyesület - Közép-dunántúli Regionális Forrásközpont Civil Szervezetek Fejér Megyei Szövetsége Magyar Sclerosis Multiplex Társaság Civil Centrum Közhasznú Alapítvány Krajczáros Alapítvány SZÉNA Egyesület a Családokért MARTONVÁSÁRI TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány Lila Akác Idősek Háza és Ápoló Otthona Alapítvány Fejér Megyei Labdarúgó Szövetség Alba Regia Táncegyesület Alba Caritas Hungarica Alapítvány Aranyeső Alapítvány az Egészséges Emberért 1 26 Autisztikus gyermekek szüleinek Egyesülete Gorsium Zeneiskoláért Alapítvány 1 25 Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete 2 25 Törpe-Ovi Alapítvány 'Jobb Otthon' Szociális és Egészségügyi Ellátásért Alapítvány Szép Jelen Alapítvány Székesfehérvári Csemete Alapítvány Dunamenti Regionális Népfőiskola Közhasznú Egyesület Egyenlő Esélyek Esélyegyenlőségi Szakmai Egyesület Legalább 2 millió forintot nyert szervezetek megyei listája 11

NCA jogosultsági és sikerességi arányok (%)

NCA jogosultsági és sikerességi arányok (%) A Komárom-Esztergom megyei civil szervezetek NCA pályázati forrásai A Nemzeti Civil Alapprogram számottevő forrás a Komárom-Esztergom megyei civil szervezetek életében, ezért a megyei civil szolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

Nonprofit Monitor (2009) www.nonprofitmonitor.hu 1. szám, 20-39. oldal ISSN 2062-0861 Ruff Tamás: A civil szektor helyzete a kisbéri kistérségben

Nonprofit Monitor (2009) www.nonprofitmonitor.hu 1. szám, 20-39. oldal ISSN 2062-0861 Ruff Tamás: A civil szektor helyzete a kisbéri kistérségben 1 Nonprofit Monitor (2009) www.nonprofitmonitor.hu 1. szám, 20-39. oldal ISSN 2062-0861 Ruff Tamás: A civil szektor helyzete a kisbéri kistérségben 1. A helyzetfelmérés keretei és célja Alapítványunk,

Részletesebben

Nonprofit Monitor (2010) www.nonprofitmonitor.hu 6. szám, 38-45. oldal ISSN 2062-0861

Nonprofit Monitor (2010) www.nonprofitmonitor.hu 6. szám, 38-45. oldal ISSN 2062-0861 Nonprofit Monitor (00) www.nonprofitmonitor.hu 6. szám, 8-4. oldal ISSN 06-086 Megjelenik a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával Bakos István: A fejlődés útjára lépve - Az Életművész Egyesület példája

Részletesebben

2.2.5 Bűnözés. Százezer lakosr a jutó ismer té vált bűncselekmények számának változása 1998 és 2003 között. Jelmagyarázat

2.2.5 Bűnözés. Százezer lakosr a jutó ismer té vált bűncselekmények számának változása 1998 és 2003 között. Jelmagyarázat 2.2.5 Bűnözés A bűnözés területi és típus szerinti, valamint időbeli strukturálódása és alakulása a társadalmigazdasági folyamatok kölcsönhatásának következménye, és egyben a lakosság életkörülményeit,

Részletesebben

KD. Regionális Fejlesztési Ügynökség 8000. Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. E L İ T E R J E S Z T É S

KD. Regionális Fejlesztési Ügynökség 8000. Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. E L İ T E R J E S Z T É S KD. Regionális Fejlesztési Ügynökség 8000. Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. május 28-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Közép-Dunántúli régió

Részletesebben

A megyei tervezési folyamat

A megyei tervezési folyamat A megyei tervezési folyamat állása, aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR Területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal ÁROP Fejér megyei nyitókonferencia Székesfehérvár, 2014.

Részletesebben

Fejér megye munkaerőpiacának alakulása I-III. negyedév

Fejér megye munkaerőpiacának alakulása I-III. negyedév Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Elemzési Osztály Fejér megye munkaerőpiacának alakulása 2009. I-III. negyedév Készült: Székesfehérvár, 2009. október hó 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1.,

Részletesebben

SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS 2011.évi feladatmutató módosítás főigazgatói döntés alapján ELFOGADOTT kérelmek 2011. szeptember 29.

SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS 2011.évi feladatmutató módosítás főigazgatói döntés alapján ELFOGADOTT kérelmek 2011. szeptember 29. SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS 2011.évi feladatmutató módosítás i döntés alapján ELFOGADOTT kérelmek Feladatmutatóra jutó támogatás összege Békés Megyei Hajnal István Szociális 1 SZF-SZ-002/2-2010 Békés Megyei

Részletesebben

TOP FE Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések és szolgáltatások fejlesztése Fejér megyében

TOP FE Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések és szolgáltatások fejlesztése Fejér megyében TOP-5.1.1-15-FE1-2016-00001 Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések és szolgáltatások fejlesztése Fejér megyében FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK FEJÉR MEGYÉBEN Dunaújváros járási projekt TOP6.8.2 Bicske

Részletesebben

Hazai és MTA-részvétel az Európai Unió 7. keretprogramjában (FP7)

Hazai és MTA-részvétel az Európai Unió 7. keretprogramjában (FP7) Hazai és MTA-részvétel az Európai Unió 7. keretprogramjában (FP7) Tendenciák a 2012 2013. időszakban A 7. kutatási és technológiafejlesztési keretprogram az Európai Unió fő kutatásfinanszírozási eszköze.

Részletesebben

Beruházás-statisztika

Beruházás-statisztika OSAP 1576 Beruházás-statisztika Egészségügyi ágazat Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók 2011 Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók beruházási és felújítási

Részletesebben

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet a Helyi Érték - Közép-Dunántúli Civil Szolgáltató Hírlevél felkérésére kutatást végzett Közép-Dunántúl három

Részletesebben

- 2 - 1. ábra 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatok megoszlása az első helyen megpályázott főügyészség szerint

- 2 - 1. ábra 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatok megoszlása az első helyen megpályázott főügyészség szerint Összefoglaló a 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2013. évi 6. számában megjelent 36 fogalmazói álláshelyre szóló pályázati felhívás

Részletesebben

Készült a Helyi demokrácia erősítése Székesfehérváron című Phare program keretében (Phare 2003/ ) május. Készítette: Ruff Tamás

Készült a Helyi demokrácia erősítése Székesfehérváron című Phare program keretében (Phare 2003/ ) május. Készítette: Ruff Tamás A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 2. jelentés Az 1998. és 2002. évi önkormányzati választások valamint a 2006. évi parlamenti választások részvételi adatainak elemzése

Részletesebben

VÁRAKOZÓK JELENTÉSE ELEMZÉS ÁLLAPOT SZERINT

VÁRAKOZÓK JELENTÉSE ELEMZÉS ÁLLAPOT SZERINT VÁRAKOZÓK JELENTÉSE ELEMZÉS 2017. 01. 01. ÁLLAPOT SZERINT Várakozás jellemzői 2017. január 1-én 1. táblázat Várakozók ellátási forma/típus/altípus szerinti megoszlásai Színkód 1: narancs = szakosított

Részletesebben

NONPROFIT SZERVEZETEK MAGYARORSZÁGON 2007

NONPROFIT SZERVEZETEK MAGYARORSZÁGON 2007 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NONPROFIT SZERVEZETEK MAGYARORSZÁGON 2007 N PROF I T N BUDAPEST, 2009 Központi Statisztikai Hivatal, 2009 ISSN 1218 7194 Felelős szerkesztő: Tokaji Károlyné főosztályvezető

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló -

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló - Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - összefoglaló - A kutatás célja a Norvég Civil Támogatási Alap keretében, három pályázati körben beadott (támogatott, illetve elutasított) pályázatok

Részletesebben

KDRFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. december

KDRFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. december A 2007-2013-as programozási időszak végrehajtási tapasztalatai Fejér megyében, különös tekintettel az Operatív Programokhoz kapcsolódó forrásallokációra KDRFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. december Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szolgáltató neve Szolgáltató székhelye Engedélyezett szolgáltatási tevékenység SZIFIGYET Közhasznú Nonprofit Kft. 2476 Kápolnásnyék, Búzavirág u. 12.

Szolgáltató neve Szolgáltató székhelye Engedélyezett szolgáltatási tevékenység SZIFIGYET Közhasznú Nonprofit Kft. 2476 Kápolnásnyék, Búzavirág u. 12. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 30. (2) bekezdése alapján vezetett nyilvántartás A Szociális és Gyámhivatal által Fejér

Részletesebben

A munkaerı-piaci felmérés (SZAKISKOLA 2009) fejér megyei tapasztalatai

A munkaerı-piaci felmérés (SZAKISKOLA 2009) fejér megyei tapasztalatai A munkaerı-piaci felmérés (SZAKISKOLA 2009) fejér megyei tapasztalatai Székesfehérvár, 2009. július 8. Ruff Tamás Módszertan Fejér megyei szervezetek körében kérdıíves vizsgálat (n=511) Tanulók körében

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - Tématerületek és tevékenység típusok-

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - Tématerületek és tevékenység típusok- Rubeus Egyesület Szedervessző 1082 Budapest, Nap u. 3. Tel.: 06-20/669-5629 www.rubeus.hu e-mail: rubeus@rubeus.hu Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - Tématerületek és tevékenység típusok-

Részletesebben

Alba Radar. 15. hullám. Karácsonyi készülődés Székesfehérváron

Alba Radar. 15. hullám. Karácsonyi készülődés Székesfehérváron Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 15. hullám Karácsonyi készülődés Székesfehérváron 2012. december 23. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs Műhely

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK A MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUMMAL AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁHOZ szervezet/intézmény/egyesüle t Bice-bóca Hátrányos Helyzetűek Nagycsaládosok e tevékenység

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK A MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUMMAL AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁHOZ szervezet/intézmény/egyesület tevékenység honlap Bice-bóca Hátrányos Helyzetűek Nagycsaládosok

Részletesebben

Közhasznúsági beszámoló 2007.

Közhasznúsági beszámoló 2007. Közhasznúsági beszámoló 2007. A Civil Centrum Közhasznú Alapítvány célja: Magyarországon bejegyzett non-profit szervezetek működésének erősítése, hatékonyságuk növelése, annak érdekében, hogy társadalmi

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 25941/2014 CPV Kód:

Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 25941/2014 CPV Kód: A TÁMOP 1.1.2. A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) című projekt célcsoportja számára mentori szolgáltatás nyújtása a dokumentációban

Részletesebben

Intézményi jelentés. 6. évfolyam

Intézményi jelentés. 6. évfolyam FIT-jelentés :: 2011 Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvi Általános Iskola, Gimnázium és Gazdasági Szakközépiskola és Kollégium 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a Létszámadatok A telephelyek kódtáblázata

Részletesebben

TOP FE

TOP FE TOP-5.1.1-15-FE1-2016- 00001, Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések és szolgáltatások fejlesztése Fejér megyében Kígyóssy Gábor területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Székesfehérvár, 2016. november

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS. Fejér megye. Európai Szociális Alap

TEHETSÉGGONDOZÁS. Fejér megye. Európai Szociális Alap ktatáskutató és Fejlesztő Intézet ÁP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz EHESÉGGNDZÁS Fejér megye Európai Szociális Alap Pedagógiai Szakszolgálat Fejér egyei

Részletesebben

Kompetencia MATEMATIKA. Az intézmények átlageredményeinek összehasonlítása

Kompetencia MATEMATIKA. Az intézmények átlageredményeinek összehasonlítása Kompetencia 2012 MATEMATIKA Átlageredmények Az intézmények átlageredményeinek összehasonlítása - a grafikonon a különböző iskolák átlag eredményei követhetők nyomon standardizált képességponthoz viszonyítva

Részletesebben

Kompetencia 2012. 6.osztály MATEMATIKA. Az intézmények átlageredményeinek összehasonlítása

Kompetencia 2012. 6.osztály MATEMATIKA. Az intézmények átlageredményeinek összehasonlítása Kompetencia 2012 6.osztály MATEMATIKA Átlageredmények Az intézmények átlageredményeinek összehasonlítása - a grafikonon a különböző iskolák átlag eredményei követhetők nyomon standardizált képességponthoz

Részletesebben

Alba Radar. 11. hullám

Alba Radar. 11. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 11. hullám A Videoton labdarúgócsapat megítélése a székesfehérvári lakosok körében 2012. január 25. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

Az osztatlan tanárképzésre a 2013. évi normál eljárásban 17 intézmény 39 karára2

Az osztatlan tanárképzésre a 2013. évi normál eljárásban 17 intézmény 39 karára2 Ercsei Kálmán Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, kutató/elemző Jelentkezők, ek, alkalmassági vizsgák a számok tükrében Rövid írásunk a pedagógusképzésre és ek adatait, továbbá a vizsgával kapcsolatos

Részletesebben

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2014. évi 6. számában megjelent 20 ügyészségi fogalmazói álláshelyre szóló pályázati

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép Fejér megyében, a év október havi zárónapi adatai alapján

Munkaerő-piaci helyzetkép Fejér megyében, a év október havi zárónapi adatai alapján Munkaerő-piaci helyzetkép Fejér megyében, a 2016. év október havi zárónapi adatai alapján KSH felmérése és adatai alapján % 62 60 58 56 A foglalkoztatási arányok alakulása Fejér megyében 2011-2016. Fejér

Részletesebben

Iskolafenntartás és eredményesség problematikája egy dunántúli kistérségben

Iskolafenntartás és eredményesség problematikája egy dunántúli kistérségben Iskolafenntartás és eredményesség problematikája egy dunántúli kistérségben Szabó Zoltán András Fehérvári Anikó ONK, Eger 2013. november 8. A téma: területi kutatások és eredményesség Előzmények 2010 tavasz:

Részletesebben

Dunamenti Regionális Népfőiskola Közhasznú Egyesület, a Civil Szervezetek Fejér Megyei Szövetsége és az Echo Innovációs Műhely

Dunamenti Regionális Népfőiskola Közhasznú Egyesület, a Civil Szervezetek Fejér Megyei Szövetsége és az Echo Innovációs Műhely Proaktív jövő Új j civil stratégi giák k a Közép-dunántúlon Komárom rom-esztergom és s Fejér megye civil szolgáltat ltatásfejlesztési si koncepcióinak inak tervezet 2009. május m 19. Koncepció keletkezése

Részletesebben

A SZERZŐDÉS ZÁRÁSA. 2009.június 1. 2010.május 31. 8 548 800. 2009.június 1. 2010.május 31. 8 689 200. 2009.június 1. 2010.május 31.

A SZERZŐDÉS ZÁRÁSA. 2009.június 1. 2010.május 31. 8 548 800. 2009.június 1. 2010.május 31. 8 689 200. 2009.június 1. 2010.május 31. A SZERZŐDÉS SZÁMA A SZERZŐDŐ FÉL MEGNEVEZÉSE A SZERZŐDÉS KEZDETE A SZERZŐDÉS ZÁRÁSA BRUTTÓ ÉRTÉK A SZERZŐDÉS TÁRGYA K-4809/09 Tolna Megyei Siketek és Nagyothallók Egyesülete (TOSINA Egyesület) 2009.június

Részletesebben

TARTALOM. Ábrajegyzék Táblázatok jegyzéke Bevezetés I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE

TARTALOM. Ábrajegyzék Táblázatok jegyzéke Bevezetés I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE TARTALOM Ábrajegyzék... 11 Táblázatok jegyzéke... 15 Bevezetés... 21 I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE 1. A régió általános bemutatása... 31 1.1. A soknemzetiség régió... 33 1.2. A gazdaság

Részletesebben

A 2004-ben megítélt összes támogatás Komárom-Esztergom megyei pályázóknak. Európai Uniós Forrásból megítélt támogatások:

A 2004-ben megítélt összes támogatás Komárom-Esztergom megyei pályázóknak. Európai Uniós Forrásból megítélt támogatások: A 2004-ben megítélt összes támogatás Komárom-Esztergom megyei pályázóknak Európai Uniós Forrásból megítélt támogatások: Az uniós források közül a gazdasági versenyképesség növelését célzó operatív programon

Részletesebben

Preambulum. 1. Fejér Megyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum alapelvei

Preambulum. 1. Fejér Megyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum alapelvei 1. sz. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Preambulum Fejér megye gazdaságának fejlődéséhez és a területi hátrányok csökkentéséhez, a pénzügyi egyensúly fenntartásához megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Városi Civil Pályázat 2015. Alapítványok. Igényelt támogatás. Megítélt. Szervezet neve

Városi Civil Pályázat 2015. Alapítványok. Igényelt támogatás. Megítélt. Szervezet neve Városi Civil Pályázat 2015. Alapítványok Szervezet neve Igényelt támogatás Megítélt támogatás Indoklás 1 Apró Léptek Alapítvány 500 000 Ft 350 000 Ft 2 Az emberség erejével - CUM VIRTUTE HUMANITATIS Alapítvány

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK 2010. ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL 1. 2010. első félévében az ajánlatkérők összesen 4356 eredményes közbeszerzési t folytattak le, ami közel 145-os növekedést

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2014. október 08-09. között megtartott elektronikus szavazásának eredményeiről

JEGYZŐKÖNYV. 2014. október 08-09. között megtartott elektronikus szavazásának eredményeiről JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP 2014. október 08-09. között megtartott elektronikus szavazásának eredményeiről Az elektronikus szavazás kiírásának időpontja: 2014. október 08. 13:51 óra Az elektronikus

Részletesebben

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként HÁTTÉR: általános iskolai tanulómegoszlás Szerző: Roma Sajtóközpont (RSK) - 2011. január 4. kedd Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként Az írás a tanulólétszámot,

Részletesebben

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013)

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) Projektszám: TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001 A Magyar Tudományos Művek

Részletesebben

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány évi Közhasznúsági jelentése

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány évi Közhasznúsági jelentése A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2011. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a közhasznúsági törvénynek

Részletesebben

Táblázatok. 1. A nonprofit szervezetek száma és megoszlása településtípus szerint, 2005

Táblázatok. 1. A nonprofit szervezetek száma és megoszlása településtípus szerint, 2005 TÁBLÁK JEGYZÉKE 1. A nonprofit szervezetek és megoszlása településtípus szerint, 2005 2. A nonprofit szervezetek és megoszlása tevékenységcsoportok szerint, 2005 3. A nonprofit szervezetek és megoszlása

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK A MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUMMAL AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁHOZ szervezet/intézmény/egyesület tevékenység honlap Bice-bóca Hátrányos Helyzetűek és

Részletesebben

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı F.M. Közgyőlése 385/2008. (XII.18.) K.h.sz. határozata Fejér Megye Közgyőlése 2009. I. félévi üléstervérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta és elfogadta a közgyőlés 2009. I. félévi üléstervét, amely

Részletesebben

Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba. 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések

Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba. 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések www.startgarancia.hu SAJTÓKÖZLEMÉNY Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések Budapest, 2009. május 4. A Start

Részletesebben

SZAKMAI ANYAG. LEADER 2013-ban nyújtandó támogatáshoz. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület C1 intézkedése

SZAKMAI ANYAG. LEADER 2013-ban nyújtandó támogatáshoz. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület C1 intézkedése SZAKMAI ANYAG LEADER 2013-ban nyújtandó támogatáshoz Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület C1 intézkedése Támogatási határozat azonosító: 1624604603 Készítette: Nagykarácsony Gyermeksportjáért Alapítvány

Részletesebben

Alba Radar. 8. hullám

Alba Radar. 8. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 8. hullám Vélemények a családok életét segítő nonprofit szolgáltatásokról 2011. július 22. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu Echo

Részletesebben

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete www.pest.hu Pest önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete A vállalkozások számának alakulása, a megszűnő és az új cégek száma, a cégek tevékenységének típusa hatással van az adott terület foglalkoztatási

Részletesebben

Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról

Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról 2013. február 11. Háttér A Fejér Megyei Kereskedelmi

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Miskolc, 2006. május 23. Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatóság, 2006 ISBN 963 215 973 X Igazgató: Dr. Kapros

Részletesebben

A as Európai Uniós programidőszak fejlesztéseinek eredményei Fejér megyében és hatásuk a megye társadalmi-gazdasági viszonyaira

A as Európai Uniós programidőszak fejlesztéseinek eredményei Fejér megyében és hatásuk a megye társadalmi-gazdasági viszonyaira A 2007-2013-as Európai Uniós programidőszak fejlesztéseinek eredményei Fejér megyében és hatásuk a megye társadalmi-gazdasági viszonyaira Készítette: Vercse Tímea Németh Tamás Székesfehérvár, 2015. június

Részletesebben

A kormányhivatal szervezeti egységei, elérhetőségek 2015. április 1-től (a régi megnevezések zárójelben)

A kormányhivatal szervezeti egységei, elérhetőségek 2015. április 1-től (a régi megnevezések zárójelben) FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon: 22/526-900, Fax: 22/526-905 Email: hivatal@fejer.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer Kormányablakok Integrált Kormányzati

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 8 AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 2008 Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Budapest, XIII. Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp. Pf. 251. Telefon: 270-8000;

Részletesebben

A Fejér megyei tervezési folyamat aktualitásai

A Fejér megyei tervezési folyamat aktualitásai A Fejér megyei tervezési folyamat aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében ÁROP projekt

Részletesebben

Trendforduló volt-e 2013?

Trendforduló volt-e 2013? STATISZTIKUS SZEMMEL Trendforduló volt-e 2013? Bár a Magyar Nemzeti Bank és a KSH is pillanatnyilag 2013-ról csak az első kilenc hónapról rendelkezik az utasforgalom és a turizmus tekintetében a kereskedelmi

Részletesebben

O F. Nonprofit szervezetek Magyarországon, 2006 P R. Központi Statisztikai Hivatal

O F. Nonprofit szervezetek Magyarországon, 2006 P R. Központi Statisztikai Hivatal szervezetek alapítványok egyesületek szövetségek érdekképviseletek közhasznú társaságok egyesülések köztestületek társadalmi szervezetek közalapítványok társas nonprofit szervezetek kamarák hegyközségek

Részletesebben

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata Civil törvény változásai Péteri Község Önkormányzata Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény A civil szervezetek

Részletesebben

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulója. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulója. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulója Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi

Részletesebben

A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban

A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban Csizmazia Sándorné szakmai vezető TÁMOP 3.2.2.Dél-dunántúli RHK Garay János Általános Iskola és AMI Záró konferencia a Dél-dunántúli

Részletesebben

FIT-jelentés :: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 8083 Csákvár, Szabadság tér 8. OM azonosító: Intézményi jelentés. 6.

FIT-jelentés :: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 8083 Csákvár, Szabadság tér 8. OM azonosító: Intézményi jelentés. 6. FIT-jelentés :: 2012 Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 8083 Csákvár, Szabadság tér 8. Létszámadatok A telephelyek kódtáblázata A 001 - Általános Iskola (általános iskola) (8083 Csákvár, Szabadság tér

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu szám: 02/297-7/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség évi közhasznúsági jelentése

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség évi közhasznúsági jelentése A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 2009. évi közhasznúsági jelentése A szövetség közhasznúsági fokozata: "közhasznú" Bírósági nyilvántartásba vételi sorszám: 1254. Bírósági nyilvántartásba vételi végzés

Részletesebben

GINOP azonosító számú, Ifjúsági Garancia című projekt keretében mentor szolgáltatás beszerzése

GINOP azonosító számú, Ifjúsági Garancia című projekt keretében mentor szolgáltatás beszerzése GINOP-5.2.1.-14. azonosító számú, Ifjúsági Garancia című projekt keretében mentor szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/138 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Tájékoztató az

Részletesebben

Alba Radar. 6. hullám

Alba Radar. 6. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 6. hullám Lakossági vélemények a Fehérvár Televízió Ütköző című műsoráról 2011. február 28. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu

Részletesebben

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28.

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28. A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben 2013.november 28. Megyei önkormányzatterületfejlesztés A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési,

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. NOVEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. szeptemberében az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Vállalkozások fejlesztési tervei

Vállalkozások fejlesztési tervei Vállalkozások fejlesztési tervei A 2014-2020-as fejlesztési időszak konkrét pályázati konstrukcióinak kialakítása előtt célszerű felmérni a vállalkozások fejlesztési terveit, a tervezett forrásbevonási

Részletesebben

21182 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2011. február 1-jétől 2012. március 31-ig terjedő időszakra című program

21182 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2011. február 1-jétől 2012. március 31-ig terjedő időszakra című program 1a. számú melléklet 21182 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2011. február 1-jétől 2012. március 31-ig terjedő időszakra című program (Ft) Borsodi Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs 2007. évi Fogyatékosügyi Keretre benyújtott pályázatok eredményei: Pályázó neve Pályázat célja Megítélt (e támogatás Ft) 1. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs Szegedi csoport

Részletesebben

A NAKVI szerepe a Tanyafejlesztési Programokban

A NAKVI szerepe a Tanyafejlesztési Programokban A NAKVI szerepe a Tanyafejlesztési Programokban Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató NAKVI Tanyák és aprófalvak Magyarországon Budapest, 2014. 12. 16. Amiről szó lesz 1. A NAKVI feladatairól 2. Tanyafejlesztési

Részletesebben

Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság

Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság Az egyszázalékos felajánlások és a zsidó felekezetek 2008 Az egyházak illetve a civil szervezetek számára felajánlott egy százalékok terén a már tavaly is észlelt tendenciák

Részletesebben

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szakmai alapdokumentuma

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szakmai alapdokumentuma A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező 39/2014. (XI. 6.) EMMI utasítás mellékletében, a Magyar Közlöny

Részletesebben

Fejér

Fejér Engedélyezési terv beadásának tervezett Kivitelezés megkezdés Kivitelezés befejezés Kontakt személy Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH határideje tervezett határideje

Részletesebben

Intézményi jelentés. 8. évfolyam

Intézményi jelentés. 8. évfolyam FIT-jelentés :: 2008 Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2484 Gárdony, Agárd, Iskola u. 2. Matematika Országos kompetenciamérés 1 1 Átlageredmények

Részletesebben

ÚMFT pályázatok a szociális szférában

ÚMFT pályázatok a szociális szférában ÚMFT pályázatok a szociális szférában 2009-2010 Református vonatkozású pályázatok Benyújtott pályázatok száma: 105 Benyújtott pályázatok összértéke: 12 343 963 297 Ft Támogatott pályázatok száma: 9 Támogatott

Részletesebben

POGÁNYI INFORMÁCIÓS NAPOK

POGÁNYI INFORMÁCIÓS NAPOK POGÁNYI INFORMÁCIÓS NAPOK 2017.03.09-10. Felsőoktatási és Középiskolás Diákközpontú Szellemiségért és Világért Egyesület rendezésében A rendezvényt a Nemzeti Együttműködési Alap - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

Érdekeltségi viszony. Civil szervezet címe Budapest József A. út 12. elnök, alapító Szeged, Brüsszel krt. 18/B kuratóriumi elnök

Érdekeltségi viszony. Civil szervezet címe Budapest József A. út 12. elnök, alapító Szeged, Brüsszel krt. 18/B kuratóriumi elnök Alföldi Andrea "Nebántsvirág" Gyermek- és Ifjúságvédő Közhasznú Egyesület 1051 Budapest József A. út 12. elnök, alapító - 00016/23/2005. 00019/23/2005 szerepvállalásának segítése - 00058/01/2005 3 490

Részletesebben

Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában

Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában Bevezetés Uniós források a közoktatásban A támogatási rendszer Fejlesztési dokumentumok Rendelkezésre álló lehetőségek TÁMOP 3 TIOP 1

Részletesebben

Ismertté vált közvádas bűncselekmények a Nyugat-Dunántúlon

Ismertté vált közvádas bűncselekmények a Nyugat-Dunántúlon 2010/77 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 77. szám 2010. július 6. Ismertté vált közvádas bűncselekmények a Nyugat-Dunántúlon A tartalomból 1 Bevezető 1 Bűnügyi helyzetkép

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2010. április 29-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2010. április 29-ei ülésére KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁG ELNÖKE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. április 29-ei ülésére Tárgy: Javaslat a város közéleti, kulturális egyesületei, egyesületszerűen működő

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről Mérleg Eredménykimutatás Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 1. sz. melléklet: tartalmi beszámoló

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 2. sz. melléklet amely létrejött Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 6.8.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében

Részletesebben

KOLTAI ZOLTÁN, PTE FEEK. A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia március 18.

KOLTAI ZOLTÁN, PTE FEEK. A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia március 18. PIACKUTATÁS A MAGYAR TELEPÜLÉSEKRŐL, A TELEPÜLÉSEK VERSENYKÉPESSÉGÉRŐL KICSIT MÁSKÉNT KOLTAI ZOLTÁN, PTE FEEK A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia 2014. március 18. KUTATANDÓ PROBLÉMA (2004/05

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

MEGYEI SZINTŰ HELYZETÉRTÉKELŐ

MEGYEI SZINTŰ HELYZETÉRTÉKELŐ Készült a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MEGYEI SZINTŰ HELYZETÉRTÉKELŐ DOKUMENTUMOK UTÓMUNKÁLATA KERETÉBEN A MEGYEI TERVEZÉSI DOKUMENTUMOKAT MEGALAPOZÓ

Részletesebben

A Dunaújvárosi Civil Szervezetek Érdekegyeztető Tanácsa (D-CÉT) a TÁMOP-

A Dunaújvárosi Civil Szervezetek Érdekegyeztető Tanácsa (D-CÉT) a TÁMOP- D-cét SZISZOK Programiroda Dunaújváros, Apáczai Cs. J. u. 11 Telefon: 06-25-743-851 E-mail: dcetcivil@gmail.com Honlap: www.d-cet.hu A Dunaújvárosi Civil Szervezetek Érdekegyeztető Tanácsa (D-CÉT) a TÁMOP-

Részletesebben

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása Munkaerőpiaci információk a Közép-Dunántúlon A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása 2008. 1. A régió területi, földrajzi, népesség jellemzői A Közép-dunántúli régió

Részletesebben

FIT-jelentés :: KLIK Székesfehérvári Tankerülete 8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1. II. emelet Fenntartói azonosító:

FIT-jelentés :: KLIK Székesfehérvári Tankerülete 8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1. II. emelet Fenntartói azonosító: FIT-jelentés :: 2013 KLIK Székesfehérvári Tankerülete 8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1. II. emelet Fenntartói azonosító: 39011654-072000 Létszámadatok Az intézmények kódtáblázata A KODÁLY ZOLTÁN

Részletesebben

Labdarúgó-beruházásokra és hajléktalanokra fordított közpénzek a 2013-2014. évi költségvetésekben

Labdarúgó-beruházásokra és hajléktalanokra fordított közpénzek a 2013-2014. évi költségvetésekben Labdarúgó-beruházásokra és hajléktalanokra fordított közpénzek a 2013-2014. évi költségvetésekben 2013. október 15. A tanulmány az Open Society Archive megrendelésére készült. Összefoglaló Összefoglalva

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET június 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET június 6-i ülésére Budapest Főváros I. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 139/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 6-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Együttműködési megállapodások megkötése

Részletesebben