Fejér megyei civil szervezetek az NCA 2008 évi pályázatokon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fejér megyei civil szervezetek az NCA 2008 évi pályázatokon"

Átírás

1 Fejér megyei civil szervezetek az NCA 28 évi pályázatokon A Nemzeti Civil Alapprogram számottevő forrás a fejér megyei civil szervezetek életében, ezért a megyei civil szolgáltatásfejlesztési koncepciót előkészítő helyzetelemzésnek is tartalmaznia kell az NCA-ra vonatkozó területi adatokat. Jelen összefoglalóban az NCA 26-os és 28 adatbázisa alapján mutatjuk a legfontosabb nonprofit statisztikai eredményeket. Az első fontos kérdés annak vizsgálata, hogy a szervezetek mekkora része jogosult egyáltalán NCA támogatások igénybevételére. 26-ban az ország regisztrált nonprofit szervezetének 89,4 százaléka volt jogosult, ez az arány Fejér megyében alacsonyabb közel 2 százalékponttal, 87,6 százalék, aminél kisebb jogosultsági arány csak a Komárom-Esztergom megyében mérhető. A Nemzeti Civil Alapprogramról (NCA) szóló 23. évi L. törvényt értelmében az Alapprogramból támogatásban részesülhetnek mindazok a Magyarországon nyilvántartásba vett alapítványok és társadalmi szervezetek, amelyek legalább egy éve ténylegesen működnek. Ennek megfelelően az alacsony jogosultsági arány közvetetten a friss, újonnan bejegyzett szervezetek átlagosnál magasabb arányára utal a megyében. NCA jogosultsági és sikerességi arányok (%) 1 Fejér megye országos átlag NCA jogosultak aránya Pályázók aránya Pályázati sikeresség Forráslehívás forrás: NCA 26

2 A jogosult szervezetek negyede, 25,1 százaléka pályázott 26-ban a NCA valamely kollégiumához, ez is alacsonyabb, mint az országos átlag több mint 2 százalékponttal. Miután ez a mutató független a jogosultságtól, azt üzeni számunkra, hogy a megyében működő szervezeteknek vagy kevesebb az információja az NCA-ról, vagy nem időben kapják meg az információkat, vagy pedig valamiért kevésbé motiváltak a részvételre mint az országos átlag. Azon szervezetek száma, akik a megyéből 26-ban NCA pályázatot nyújtottak be 359 volt. Ha idősorosan nézzük az adatokat, 28-ra ez a szám 293-ra csökkent (bár még várható egy-két kategóriában új pályázati kiírás), s nem várható hogy év végéig jelentősen változna ez a szám. Azon szervezetek, akik 26-ban pályáztak az NCA valamely kollégiumához Fejér megyéből, háromnegyedük nyert is valamekkora támogatást. A szervezetek átlagosan 2,8 millió forint támogatást igényeltek szervezetenként, s ennek harmadát, 97 ezer forintot kaptak. Ám az átlag elfedi a szervezetek mérete közötti különbségeket. Ha az NCA-n nyertes szervezeteket nem a pályázók számához, hanem a megyében bejegyzett nonprofit szervezetek számához viszonyítjuk, akkor egy sajátos, forráslehívási mutatót kapunk. Ennek aránya Fejér megyében 16 százalék volt 26-ban, szemben az országos 2 százalékkal, vagyis csupán minden hatodik nonprofit szervezetek jutott NCA forráshoz a megyében. Pályázó és nyertes szervezetek száma kollégiumonként Fejér megyében (26) pályázók száma nyertesek száma NC-KD NCA-CIV NCA-ORSZ NCA-ÖNSZ NCA-NK forrás: NCA 26 A Nemzeti Civil Alapprogram Fejér megyében alapvetően a regionális kollégiumot jelenti, az összes benyújtott NCA pályázó 83 százaléka csak a regionális kollégiumhoz fordult támogatásért, a 2

3 szakmai kollégiumokhoz a megyéből összesen 47 szervezet nyújtott be pályázatot. Ezen pályázatok több mint fele sikeres volt, 26 szervezet jutott innen forráshoz. A működési támogatás esetében a regionális kollégiumnál a pályázó szervezetek 76 százalékát támogatták. A kért és kapott támogatás arányát tekintve a regionális kollégium átlagosan a kért összeg harmadát ítélte meg, a szakmai kollégium az igények 2 százalékát támogatta, 232 millió forint igényelt összegre a megye 46 millió forintot kapott. Kért és megítélt támogatási összegek kollégiumonként Fejér megyében (millió Ft, 26) 5 pályázók száma nyertesek száma NC-KD NCA-CIV NCA-ÖNSZ NCA-ORSZ NCA-NK forrás: NCA 26 Fejér megye részesedése az Nemzeti Civil Alapprogram támogatásából 26-ban 19 millió forint volt, ami a teljes kiosztott NCA támogatás összegének 2,7 százaléka, miközben a jogosult szervezeteknek 3,2 százaléka működik a megyében, vagyis Fejér megye civil szervezetinek NCA forrásfelvétele jelentős hátrányt mutat. A forrásfelvétel az egyes kollégiumokból még látványosabb eltéréseket tartalmaz, míg működési támogatások esetében a regionális kollégiumoktól a Középdunántúli Regionális Kollégiumon keresztül Fejér megye a források 2,9 százalékához jutott hozzá, addig a Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiumnál 2,6 százalékos volt a megye forrásfelvétele. Ettől jóval elmarad a Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiumán és a Civil Önszerveződés, Szakmai és Területi Együttműködés Kollégiumán keresztüli forrásfelvétel, az előbbi által osztott támogatás 1,6 az utóbbi által elosztott támogatásnak pedig mindössze,6 százaléka (!) érkezett Fejér megyébe 26-ban. 3

4 5 A megítélt támogatási összeg a kért összeg arányában kollégiumonként (%, 26) 45 Fejér országos átlag NC-KD NCA-ÖNSZ NCA-CIV NCA-NK NCA-ORSZ forrás: NCA 26 t Fejér megye részaránya az országos támogatásból kollégiumonként 4.% 3.5% 3.% jogosult szervezetek részaránya 3,2 % 2.5% 2.% 3.4% 1.5% 2.9% 2.6% 1.% 1.6%.5%.6%.% regionálisak NCA-CIV NCA-ORSZ NCA-ÖNSZ NCA-NK forrás: NCA 26 Tágítva a vizsgálati időszakot közötti időszakban 767 támogatási szerződéssel 549 millió forint támogatás érkezett. Ennek az összegnek a 74 százaléka a regionális kollégiumtól érkezett, 26 százaléka pedig valamely szakmai programot támogató kollégiumtól. Ez utóbbi összegszerűségében 4

5 a három évre nézve 14 millió forintot jelentett a megyében. A régióba érkező NCA ámogatás 36 százaléka jött Fejér megyébe. Az átlagos szerződéses összeg évenként átlaga között 7 és 9 ezer forint között mozgott, ám az átlag elfedi azt a tényt, hogy a regionális kollégiumtól működési célra kapott támogatások esetében 5-8 ezer forint, míg a szakmai kollégiumok esetében ezer forint volt az egy szerződésre jutó támogatás összege átlagosan. A megye NCA forrásfelvételét a tekintetben tehát felemás siker jellemzi, mert a szakmai kollégiumokkal meglehetősen kevés támogatási szerződést sikerült kötnie a megye civil szervezeteinek, három év alatt kevesebb mint száza. A megyében a civil szervezetek között meglévő területi egyenlőtlenségeket jól mutatja, hogy ezen szerződések 65 százalékát a megyeszékhelyen működő szervezetek kötötték, míg a működési támogatási szerződésből a részesdésük csak 49 százalék, az összes működő civil szervezetből pedig mindössze 36 százalék. Ha területileg részletesebben is megnézzük az adatokat, akkor kiderül, hogy a megyébe érkezett működési célú támogatás 64 százalékát Székesfehérvár szervezetei használták fel, a másik megyei jogú város, Dunaújváros részesedése 7 százalék. A szakmai programok esetében Fehérvár aránya még magasabb, 7 százalék, Dunaújvárosé pedig 11 százalék. A támogatási adatok megyei összevetésénél sokkal informatívabb a kistérségi szintű összehasonlítás. A megyében ezer lakosra átlagosan 5 működő nonprofit szervezet jut, ennél magasabb a civil szervezetek aránya a Székesfehérvári és a Gárdonyi térségben (6-7) és sokkal alacsonyabb az Enyingi, Sárbogárdai, Abai, és Adonyi térségben (4). A legtöbb támogatási szerződés a régió központot is magában foglaló székesfehérvári kistérségben kötötte az NCA, három év alatt 427 támogatási szerződés 38 millió forintot vitt a térségbe. A legkevesebb szerződés között az Enyingi kistérségben köttetet, mindösszesen 8 támogatás volt, de a támogatási szerződések száma nem éri el a 2-at a Sárbogárdi és az Abai kistérségekben sem, ezen térségekben lévő településeken az NCA-tól három év alatt a 1 millió forintot sem tudta elhozni a civil szervezetek A nominális összegek mellett reálisabb képet alkothatunk az NCA forrásfelvétel megyén belüli területi egyenlőtlenségéről, ha az összegek és szerződések számát a szervezetek számához viszonyítjuk. Száz NCA jogosult civil szervezetekre a megyében átlagosan 24-ben 13, 25-ben 2 26-ban pedig 14 támogatott szervezet volt, a szerződések száma is hasonló, tekintve, hogy a legtöbb szervezet csak egyetlen (működési célú) szerződést között. Az egy NCA jogosult szervezetre jutó támogatás átlaga között ezer forint között volt. A megyén belül 24-ben a megyeszékhelyet nem számítva a legjobb forrásfelvevő kistérségek a Móri volt, az egy jogosult szervezetre jutó támogatás 126 ezer forint volt. 25-ben már érezhető a Bicskei térség forrásszerző képességének növekedése is, miközben a Dunaújvárosi erőteljesen gyengült. A leggyengébben teljesítő térségek három év átlagát nézve az enyingi, a sárbogárdi, ezekben a térségekben még az 5 5

6 ezer forintot sem éri el az egy NCA jogosult szervezetre jutó támogatás évi átlaga. Az ellenkező póluson nem meglepő módon a megyeszékhely állnak. Székesfehérvár mint város között évente átlagosan 229 ezer forinthoz jutott civil szervezetenként az NCA-ból, Dunaújvárosban viszont mindössze 78 ezer forinthoz. Időben vizsgálva a tendenciákat azonban érdekes átrendeződés figyelhető meg. A régió egészét tekintve míg 24-ben egyértelműen Tatabánya volt az NCA tekintetében a legsikeresebb város (267 ezer Ft /szervezet), s Székesfehérvár csak a második helyre szorult, addig 26-ban már Székesfehérvár a legsikeresebb. A két nagyváros NCA forrásfelvevő képessége időben folyamatosan csökkent, különösen Dunaújvárosé. Ezzel együtt is azonban a nagyvárosok átlaga bőven felette van a megye átlagának. Az egy NCA szerződésre jutó átlagos támogatás nagysága is igen eltérő a megyén belül, míg a leggyengébb kistérségekben 2-3 ezer forint az átlagos támogatás, addig a legjobban teljesítő nagyvárosi térségben ennek többszöröse, 8-9 ezer forint az átlag. Egy NCA jogosult szervezetre jutó NCA támogatás átlaga a nagyvárosokban (ezer Ft) 3 Székesfehérvár Dunaújváros forrás: Echo- RNSA 26 6

7 Egy jogosult nonprofit szervezetre jutó NCA támogatási összeg ezer forintban Forrásfelvétel összes NCA támogatás ezer Ft Kistérség Székesfehérvári Dunaújvárosi Móri Bicskei Gárdonyi Ercsi Adonyi Abai Sárbogárdi Enyingi Fejér megye Közép-Dunántúli régió Ebből: Dunaújváros Székesfehérvár Forrás: Echo Regionális Nonprofit Statisztikai Adattár 26 Egy szerződésre jutó NCA támogatás NCA támogatási szerződések száma összege ezer forintban Kistérség Gárdonyi Bicskei Székesfehérvári Móri Dunaújvárosi Sárbogárdi Ercsi Enyingi Adonyi Abai Fejér megye Közép-Dunántúli régió Ebből: Dunaújváros Székesfehérvár Forrás: Echo Regionális Nonprofit Statisztikai Adattár 26 Az idei, 28 évi NCA pályázatokon Fejér megyéből 293 civil szervezet indult, mely szervezetek mindösszesen 675 millió forintot igényeltek. Az átlagos kért támogatás 1,6 millió forint volt. A 7

8 szervezetek 61 százaléka támogatáshoz jutott, átlagosan 424 ezer forintnyi NCA forrás gazdagítja a Fejér megyei civil szervezetek ide költségvetését az első félév pályázati alapján, ez mindösszesen 176 millió forintnyi forráslehívást jelent. Ez a forrás döntő részt a regionális kollégiumtól érkezik idén is. A sikeres szakmai program pályázatok száma a megyében a rendkívül alacsony, az NCA-ÖNSZ pályázatokon 18 pályázatból 5 nyertes volt, a CIV pályázatokon 64-ből 16, a nemzetközi kollégiumnál pedig a 46-ból 12 sikeres pályázattal lett gazdagabb a megye, vagyis a közel kétezer civil szervezet 33 sikeres NCA szakmai programpályázatot készített. Ez a három szakmai kollégiumtól 43 millió forint támogatást jelent Fejér megyének. Pályázók és nyertesek száma 28-ban kollégiumonként Fejér megyében 35 pályázók száma nyertesek száma NCA-KD 18 5 NCA-ÖNSZ NCA-CIV NCA-ORSZ NCA-NK forrás: NCA 28 A kollégiumonkénti aránytalanságokat jól mutatja, hogy míg az összes pályázat 67 százaléka a regionális kollégiumhoz ment be a megyéből, addig a nyertes pályázatokból már 83 százalék e kollégium részesedése. A támogatások megoszlása tekintetében a regionális kollégiumtól érkezik idén a megyébe az összes NCA forrás 73 százaléka, s az NCA-CIV pályázatokon keresztül a 13 százaléka. A másik három kollégium által folyósított támogatás 6 és 11 millió forint között van összesen, ami nagyon alacsony összeg. 8

9 Pályázatok és támogatások kollégiumonként Fejér megyében 28-ban NCA-KD NCA-ÖNSZ NCA-CIV NCA-NK NCA-ORSZ pályázatok megoszlása támogatás megoszlás nyertesek megoszlása % 2% 4% 6% 8% 1% forrás: NCA 28 Kistérség Forrásfelvétel összes NCA támogatás ezer Ft 28 Pályázatok száma 28 Átlagos támogatás 28 Abai Adonyi Bicskei Dunaújvárosi Enyingi Ercsi Gárdonyi Móri Sárbogárdi Székesfehérvári Fejér megye Forrás: Echo Regionális Nonprofit Statisztikai Adattár 28 A területi egyenlőtlenségek idén is pontosan kimutathatók, a megyébe érkező összes NCA támogatás 74 százaléka a Székesfehérvári kistérségbe érkezik, míg a pályázatok számából csak 56 százalékban részesedik a megyeszékhelyet is magába foglaló kistérség. Az egy pályázatra jutó átlagos 9

10 támogatás idén a Móri kistérségben a legnagyobb, 65 ezer Ft, míg Székesfehérváron 559 ezer Ft, de Abán, Enyingen és Gárdonyban a 1 ezer forintot sem éri el. A szakmai tudás koncentrációját jól mutatja, hogy a Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiumtól a megyébe érkező támogatatás 96 százaléka a megyeszékhelyen működő civil szervezetekhez érkezett. Hasonlóan magas a nemzetközi kollégium támogatásából a központi térség aránya, 86 százalék, ellenben a Civil Önszerveződés, Szakmai és Területi Együttműködés Kollégiumtól jött támogatás estében alacsonyabb a koncentráció 78 százalék jött a fehérvári térségbe. A regionális kollégiumnál érződött leginkább a területi arányosság (bár közel sem beszélhetünk teljes arányosságról), itt a támogatások 31 százaléka a vidéki térségekbe jutott. Szervezetenként is érdemes megnézni a statisztikai adatokat. Az összes pályázat közel egyharmadát, a 29 legaktívabb pályázó készítette el az alábbiak szerint. Beadott NCA pályázatok száma Szervezet neve 28-ban Érted, Veled Egyesület - Közép-dunántúli Regionális Forrásközpont 8 Alba Sansz Kultúrális Alapítvány 7 Magyar Sclerosis Multiplex Társaság 7 Civil Szervezetek Fejér Megyei Szövetsége 6 Echo Innovációs Műhely 6 Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány 5 Gaja Környezetvédő Egyesület 5 Kálozi Sport Egyesület 5 SZÉNA Egyesület a Családokért 5 A Kálozi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 4 Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány 4 Fejér Megyei Esély Gyermekvédelmi és Gyermeksegítő Alapítvány 4 Szent László-víz menti Környezetvédelmi és Kulturális Alapítvány 4 Sziti Szociális Egyesület 4 'BORÓKA'Mozgássérült Gyermekek Fejlesztéséért Alapítvány 3 'Jövőt nekik is' 3 BARÁTFÜLE Kulturális és Szabadidős Egyesület 3 BOCS Alapítvány 3 Civil Centrum Közhasznú Alapítvány 3 Dunamenti Regionális Népfőiskola Közhasznú Egyesület 3 Európai Fejlesztési és Tájékoztatási Egyesület 3 LURKÓ Gyermekvédelmi Egyesület 3 MARTONVÁSÁRI TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY 3 Református Rehabilitációs Alapítvány 3 Sárszentmihályi Nyugdíjasok Közhasznú Szervezete 3 Székesfehérvár Városi Természetbarát Szövetség 3 Szép Jelen Alapítvány 3 ZÖLD ALapítvány MArtonvásárért 3 Zöld Alma Egészségfejlesztő Alapítvány 3 A megyében a legaktívabb NCA pályázók nem véletlenül a civil szervezetek fejlesztését, civil szolgáltatások biztosítását (is) végző szervezetek, így az Érted, Veled Egyesület mely a Közép- 1

11 dunántúli Regionális Forrásközpontot működteti, a Civil Szervezetek Fejér Megyei Szövetsége, mely a megyei CISZOK gazda, az Echo Innovációs Műhely, mely a kistérségi civil multiplikátor hálózatot működteti. Ezen túlmenően legalább 5 pályázatot készített az Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány, az Alba Sansz Kultúrális Alapítvány, a Magyar Sclerosis Multiplex Társaság, a Gaja Környezetvédő Egyesület, a Kálozi Sport Egyesület és a SZÉNA Egyesület a Családokért. A forrásfelvétel tekintetében 23 civil szervezet nyerte a megyébe érkező NCA támogatás 48 százalékát, míg 52 százalékon osztozik további 2 civil szervezet. A legtöbb forrást az Echo Innovációs Műhely nyerte 28-ban az NCA-ból a megyében, 12,6 millió forintot. 5-1 millió forint közötti támogatáshoz jutott az Érted, Veled Egyesület - Közép-dunántúli Regionális Forrásközpont, a Civil Szervezetek Fejér Megyei Szövetsége és a Magyar Sclerosis Multiplex Társaság. 3-5 millió közötti támogatást kapott a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány, a Krajczáros Alapítvány, a SZÉNA Egyesület a Családokért, a Martonvásári Tehetséggondozó Alapítvány és az Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány. Szervezet neve Beadott pályázatok száma 28-ban nyert NCA támogatás (Ft) Echo Innovációs Műhely Érted, Veled Egyesület - Közép-dunántúli Regionális Forrásközpont Civil Szervezetek Fejér Megyei Szövetsége Magyar Sclerosis Multiplex Társaság Civil Centrum Közhasznú Alapítvány Krajczáros Alapítvány SZÉNA Egyesület a Családokért MARTONVÁSÁRI TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány Lila Akác Idősek Háza és Ápoló Otthona Alapítvány Fejér Megyei Labdarúgó Szövetség Alba Regia Táncegyesület Alba Caritas Hungarica Alapítvány Aranyeső Alapítvány az Egészséges Emberért 1 26 Autisztikus gyermekek szüleinek Egyesülete Gorsium Zeneiskoláért Alapítvány 1 25 Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete 2 25 Törpe-Ovi Alapítvány 'Jobb Otthon' Szociális és Egészségügyi Ellátásért Alapítvány Szép Jelen Alapítvány Székesfehérvári Csemete Alapítvány Dunamenti Regionális Népfőiskola Közhasznú Egyesület Egyenlő Esélyek Esélyegyenlőségi Szakmai Egyesület Legalább 2 millió forintot nyert szervezetek megyei listája 11

Által-ér vízgyűjtő területének társadalmi és gazdasági helyzete az ezredfordulón

Által-ér vízgyűjtő területének társadalmi és gazdasági helyzete az ezredfordulón Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata Által-ér vízgyűjtő területének társadalmi és gazdasági helyzete az ezredfordulón Domokos Tamás, Kulcsár László Copyright Echo Nonprofit Network, 1999 A

Részletesebben

A Dél-alföldi Régió forrás abszorpciós képességének értékelése

A Dél-alföldi Régió forrás abszorpciós képességének értékelése A Dél-alföldi Régió forrás abszorpciós képességének értékelése A programterület magyarországi perifériális térségeinek és településeinek összehasonlító elemzése Összefoglaló Készítette: Tapasztó Dénes

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója

Székesfehérvár Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója Nyílt Lapok 2006/2 Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata Székesfehérvár Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója Ruff Tamás, Zugor Zsuzsanna Copyright Echo Nonprofit Network,

Részletesebben

A nonprofit szektor szerepe a régiókban

A nonprofit szektor szerepe a régiókban A nonprofit szektor szerepe a régiókban Központi Statisztikai Hivatal 2012. augusztus Tartalom Bevezetés... 2 Összefoglalás... 3 A nonprofit szektorba tartozó szervezetek köre... 5 A nonprofit szervezetek

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - Civil szervezetek jellemző típusai -

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - Civil szervezetek jellemző típusai - Rubeus Egyesület Szedervessző 1082 Budapest, Nap u.3. Tel.: 06-20/669-5629 www.rubeus.hu e-mail: rubeus@rubeus.hu Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - Civil szervezetek jellemző típusai

Részletesebben

A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) 2006. június 1/84

A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) 2006. június 1/84 A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) A FOGLALKOZTATÁSI CÉLÚ CIVIL SZERVEZETEK HELYZETÉNEK ORSZÁGOS VIZSGÁLATA (a kutatási program zárójelentése)

Részletesebben

A regionális fejlesztési folyamat iránt érdeklődő Hajdú-Bihar megyei és Bihor megyei nonprofit szervezetek összehasonlító elemzése

A regionális fejlesztési folyamat iránt érdeklődő Hajdú-Bihar megyei és Bihor megyei nonprofit szervezetek összehasonlító elemzése A regionális fejlesztési folyamat iránt érdeklődő Hajdú-Bihar megyei és Bihor megyei nonprofit szervezetek összehasonlító elemzése - Szakértői tanulmány - Debrecen, 2005. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A civil koncepciót kiegészítő kutatás eredményei Székesfehérvár - 2001. tavasz

A civil koncepciót kiegészítő kutatás eredményei Székesfehérvár - 2001. tavasz A civil koncepciót kiegészítő kutatás eredményei Székesfehérvár - 2001. tavasz A kutatási beszámolót írta: Domokos Tamás és Kulcsár László A kutatásra Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i ülése 7. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i ülése 7. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i ülése 7. számú napirendi pontja Javaslat a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nkft. által készített Regionális

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÖSSZEFÜGGÉSEI

CIVIL SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÖSSZEFÜGGÉSEI CIVIL SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÖSSZEFÜGGÉSEI Kákai László I. Előzmények A társadalmi életben kimagasló jelentősége van a civil társadalom szerveződéseinek, azok száma, gyarapodásának és terjedésének a településhálózat

Részletesebben

NONPROFIT SZERVEZETEK A TÉRBEN, ELTÉRŐ ESÉLYEKKEL Bucher Eszter 1

NONPROFIT SZERVEZETEK A TÉRBEN, ELTÉRŐ ESÉLYEKKEL Bucher Eszter 1 NONPROFIT SZERVEZETEK A TÉRBEN, ELTÉRŐ ESÉLYEKKEL Bucher Eszter 1 Magyarországon az elmúlt évtized egyik sikertörténete az újjáéledő helyi társadalomé és a nonprofit szektoré. A rendszerváltozás után az

Részletesebben

Debrecen civil szervezeteinek helyzetfelmérése és tematikus rendszerezése

Debrecen civil szervezeteinek helyzetfelmérése és tematikus rendszerezése Debrecen civil szervezeteinek helyzetfelmérése és tematikus rendszerezése Készítette: Márkus Edina Ph.D. Készült A Dialógus Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Debrecenben című ÁROP-1.A.6-2013-2013-0014

Részletesebben

REGIONÁLIS KITEKINTÉSŰ STATISZTIKAI ÉS FORRÁSALLOKÁCIÓS ELEMZÉS

REGIONÁLIS KITEKINTÉSŰ STATISZTIKAI ÉS FORRÁSALLOKÁCIÓS ELEMZÉS REGIONÁLIS KITEKINTÉSŰ STATISZTIKAI ÉS FORRÁSALLOKÁCIÓS ELEMZÉS BARANYA MEGYE KÉSZÍTETTE: DDRFÜ NONPROFIT KFT. 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 6 Módszertani megfontolások... 7 Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

KUTI ÉVA A NONPROFIT SZERVEZETEK UNIÓS PÁLYÁZATOKON ELÉRT EREDMÉNYEI 1

KUTI ÉVA A NONPROFIT SZERVEZETEK UNIÓS PÁLYÁZATOKON ELÉRT EREDMÉNYEI 1 KUTI ÉVA A NONPROFIT SZERVEZETEK UNIÓS PÁLYÁZATOKON ELÉRT EREDMÉNYEI 1 Az Európai Unió tagjává vált Magyarország 2004 óta jogosult az uniós fejlesztési támogatások, a Strukturális alapokból rendelkezésre

Részletesebben

A CIVIL SZEKTOR PÉNZÜGYI ÉLETKÉPESSÉGE

A CIVIL SZEKTOR PÉNZÜGYI ÉLETKÉPESSÉGE A CIVIL SZEKTOR PÉNZÜGYI ÉLETKÉPESSÉGE FORRÁSOK, PÁLYÁZATI RENDSZER Nagy Renáta Nizák Péter I. Előzmények BEVEZETÉS Tanulmányunkban a magyarországi civil szektor pénzügyi életképességét, környezetét elemezzük.

Részletesebben

A településfejlesztő nonprofit szervezetek aktivitása a kapott 1%-os szja-felajánlások alapján

A településfejlesztő nonprofit szervezetek aktivitása a kapott 1%-os szja-felajánlások alapján DR. REISINGER ADRIENN A településfejlesztő nonprofit szervezetek aktivitása a kapott 1%-os szja-felajánlások alapján Bevezetés Az adózó állampolgároknak Magyarországon 1997 óta van lehetőségük felajánlani

Részletesebben

Magyar Innovációs Szövetség. Az ipari parkok fejlődési tendenciái és hatása a regionális és kistérségi fejlettségre

Magyar Innovációs Szövetség. Az ipari parkok fejlődési tendenciái és hatása a regionális és kistérségi fejlettségre Magyar Innovációs Szövetség Az ipari parkok fejlődési tendenciái és hatása a regionális és kistérségi fejlettségre Készítette: Lénárt Péter Róbert Budapest, 2005. június Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...3 1.1

Részletesebben

Boros Gábor 1. A civilszervezetek pályázási aktivitása az Alföld leghátrányosabb helyzetű kistérségeiben

Boros Gábor 1. A civilszervezetek pályázási aktivitása az Alföld leghátrányosabb helyzetű kistérségeiben Boros Gábor 1 A civilszervezetek pályázási aktivitása az Alföld leghátrányosabb helyzetű kistérségeiben KULCSSZAVAK: leghátrányosabb helyzetű kistérségek, civil szervezetek, pályázati aktivitás, Alföld

Részletesebben

Civil szervezetek és civil projektek szerepe Debrecen város fejlesztésében

Civil szervezetek és civil projektek szerepe Debrecen város fejlesztésében Civil szervezetek és civil projektek szerepe Debrecen város fejlesztésében 2005 Készítették: Dr. Bartal Anna Mária-Dr. Kákai László-Szabó István Bartal-Kákai-Szabó: Civil szervezetek és civil projektek

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA 2009 1 Tartalomjegyzék 2 I. Praeambulum.3 II. Fogalom-meghatározások, a Civil Koncepció hatálya.5 II.1. Fogalom-meghatározások.5 II.2. A Civil

Részletesebben

NONPROFIT SZERVEZETEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TELEPÜLÉSFEJLESZTŐ SZERVEZETEKRE RESINGER ADRIENN 1

NONPROFIT SZERVEZETEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TELEPÜLÉSFEJLESZTŐ SZERVEZETEKRE RESINGER ADRIENN 1 NONPROFIT SZERVEZETEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TELEPÜLÉSFEJLESZTŐ SZERVEZETEKRE RESINGER ADRIENN 1 Tanulmányomban arra keresem a választ, hogyan alakult a magyar

Részletesebben

Székesfehérvár szociális térképe

Székesfehérvár szociális térképe Szociális Térkép Projekt 2009-2010 Székesfehérvár szociális térképe 1.kötet Szociális adatok statisztikai elemzése Készítette: Domokos Tamás, Ruff Tamás A szociális térkép készítésére Székesfehérvár Megyei

Részletesebben

IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY

IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY DEBRECEN, 2010 TARTALOMJEGYZÉK Rövidítések magyarázata... 2 Vezetői összefoglaló... 3 HELYZETFELTÁRÁS...

Részletesebben

LAKOSSÁGI VÉLEMÉNYEK A CIVIL SZERVEZETEKRŐL SZÉKESFEHÉRVÁRON. 2002. augusztus. Kutatási beszámoló

LAKOSSÁGI VÉLEMÉNYEK A CIVIL SZERVEZETEKRŐL SZÉKESFEHÉRVÁRON. 2002. augusztus. Kutatási beszámoló LAKOSSÁGI VÉLEMÉNYEK A CIVIL SZERVEZETEKRŐL SZÉKESFEHÉRVÁRON 2002. augusztus Kutatási beszámoló Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet

Részletesebben

Civil közösségi hálózatok erőforrás vizsgálata Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 1

Civil közösségi hálózatok erőforrás vizsgálata Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 1 Fekete Sándor egyetemi tanársegéd, Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Politikatudományi Intézet Civil közösségi hálózatok erőforrás vizsgálata Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 1 A civil, vagy non profit

Részletesebben

CIVIL KAPCSOLATI HÁLÓK AZ ISTER-GRANUM EURORÉGIÓBAN. Eurohíd Alapítvány Esztergom

CIVIL KAPCSOLATI HÁLÓK AZ ISTER-GRANUM EURORÉGIÓBAN. Eurohíd Alapítvány Esztergom Az Európai Unió kifejezetten szorgalmazza az állami, önkormányzati szervezetek és a civil szervezetek össze - fogásán alapuló regionális szövetségek mûködését. Ma már fõként a szakirodalomban egyre inkább

Részletesebben

Megyei jogú városok. Tartalom

Megyei jogú városok. Tartalom Központi Statisztikai Hivatal Megyei jogú városok 2012. július Tartalom Bevezetés... 2 Európai kitekintés... 3 Népesség, népmozgalom... 4 Foglalkoztatás, keresetek, jövedelmek... 7 Lakásállomány, lakásépítés,

Részletesebben

Székesfehérvár szociális térképe

Székesfehérvár szociális térképe Székesfehérvár szociális térképe Székesfehérvár szociális térképe. kötet Szociális adatok statisztikai elemzése Készítette: Domokos Tamás, Kulcsár László, Ruff Tamás, Szűcs Ildikó A szociális térkép készítésére

Részletesebben

A vállalkozások regionális sajátosságai

A vállalkozások regionális sajátosságai Központi Statisztikai Hivatal A vállalkozások regionális sajátosságai 2013. október Tartalom Bevezetés... 2 Összefoglalás... 3 A működő vállalkozások számának alakulása... 4 A működő vállalkozások szervezeti

Részletesebben

Oktatási és tudományos célú nonprofit szervezetek helyzete a 90-es években

Oktatási és tudományos célú nonprofit szervezetek helyzete a 90-es években Márkus Edina: Oktatási és tudományos célú nonprofit szervezetek helyzete a 90-es években Bevezetés Az állam szerepének átértékelése, a harmadik szektor növekedése a világ minden táján megfigyelhető. Az

Részletesebben