J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőszilas község önkormányzat Képviselő-testületének október 24-én tartott üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőszilas község önkormányzat Képviselő-testületének 2005. október 24-én tartott üléséről."

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzat Képviselő-testületének október 24-én tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Kiss Géza polgármester, Horváthné Gógán Jolán, Kónya Vilmosné, Magyar József, Nagy Tibor, Paál Gyula, Raffael Attila és Semjén Attila képviselőtestületi tagok Dr. Kardos Tamás jegyző Igazoltan távolmaradt: Fáncsik Géza, Menyhártné Nagy Judit és Zámbó Tibor képviselőtestületi tagok Meghívottak közül jelen volt: Kiss Gábor NÁD MPS-H Kft. ügyvezetője Kiss Géza polgármester: Üdvözölte a képviselőtestületi ülésen megjelent képviselőtestületi tagokat, meghívott vendéget és a jegyzőt. Megállapította, hogy a képviselőtestületi ülés határozatképes, mert a 11 képviselőtestületi tag közül 8 jelen van, az ülést megnyitotta. Javaslatot terjesztett elő az ülés napirendi pontjaira, melyet a képviselőtestület 11 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadott el: N a p i r e n d 1./ A NÁD MPS-H Kft. által üzemeltetett mikroszaporító hálózathoz történő kapcsolódás lehetőségének megvitatása. Előadó: Kiss Géza polgármester 2./ A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének ( ) megvitatása és elfogadása. Előadó: Kiss Géza polgármester 3./ A Gyermekekért Alapítvány kuratóriumának beszámolója az alapítvány 2 éves tevékenységéről. Előadó: Kiss Géza polgármester 4./ Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosítása. Előadó: Dr. Kardos Tamás jegyző 5./ A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása. Előadó: Dr. Kardos Tamás jegyző 6./ Az állattartás helyi szabályairól szóló rendelet módosítása. Előadó: Dr. Kardos Tamás jegyző 7./ A közterület használatról szóló rendelet módosítása.

2 Előadó: Dr. Kardos Tamás jegyző 8./ B e j e l e n t é s e k Előadó: Kiss Géza polgármester Első napirendi pont tárgyalása Kiss Géza polgármester: Elmondta, hogy a NÁD MPS-H Kft. ügyvezetője az ülésen meg fog jelenni, de telefonon jelezte, hogy csak később érkezik, de addig is Dr. Kardos Tamás jegyző tájékoztatja a képviselőtestület tagjait az előzetes megbeszélésen elhangzottakról. Dr. Kardos Tamás jegyző: A NÁD MPS-H Kft. az ország területén palántanevelő telepet szeretne létrehozni, Enyingen valószínűleg már jóváhagyták a létesítést. Az enyingi megvalósítás nem veszélyezteti a mezőszilasit. 100 ember foglalkoztatását megoldaná a kft, a későbbiek folyamán pedig a gazdákkal földhasználat miatt vennék fel a kapcsolatot a nád termesztésére. A kínai nád termesztésre állami támogatást lehet igényelni, a kft. garantálja a visszavásárlást. 2 Ha terület szükséges a palántaüzem létrehozására és 20 Ha terület a termesztésre. 1./ Horváthné Gogán Jolán alpolgármester: Kérdezte, hogy hol épülne meg az üzem. 2./ Kiss Géza polgármester: 20 Ha földterület szükséges a palántanevelésre, üvegházak építésére, az oltásra előkészíteni a növényeket és utána lehet termeszteni. 3./ Semjén Attila képv.: A szerződés-tervezetben vannak olyan pontok, amelyekkel nem teljesen ért egyet, sok szempontból átdolgozásra szorul. A szaporító teleppel egyetért annak érdekében, hogy munkahely legyen. A palántákat el lehet ültetni máshol is. 4./ Kiss Géza polgármester: A termelés a Vértesben történne, a szaporító-telepet szeretnék Mezőszilason megvalósítani. Későbbi időpontban lehetne szó a helyben történő termesztésről. 5./ Raffael Attila képv.: Első olvasatra nagyon örült neki, hogy Mezőszilason munkahely létesülhet, de a szerződés-tervezetben vannak javítani valók. Nem látja a cég eddigi tevékenységét, vagy garanciát arra, hogy nem bukik bele a vállalkozásba. Összességében támogathatónak találja a programot. 6./ Paál Gyula képv.: Áttanulmányozva az írásos anyagot több mindent meg kellene tudnunk a termeszteni kívánt növényről is és a cég tevékenységéről is. A eddigi kft alakításokkal és működéssel az önkormányzatnak nem volt szerencséje. Az előterjesztés munkahelyteremtő részével egyetért. 7./ Kiss Géza polgármester: Nem muszáj az önkormányzatnak a kft-ben társtulajdonosként részt vennie. Az ajánlatban kimondottan a munkahelyteremtés nyerte meg a tetszését és ezért terjesztette a képviselőtestület elé. A cég képviselőjének elmondása szerint komoly banki háttérrel rendelkeznek és pályázati támogatást nem kívánnak igénybe venni. 8./ Kiss Gábor ügyvezető: Ismertette a kft. tevékenységét. Biomassza termelésére hozták létre, erre a kínai nádat választották. Az erőművek áttérnek a használatára, eleinte adalékanyagként használnák. Európai uniós kötelezettségvállalás, hogy 10 év alatt el kell érni az áramfejlesztés átalakítását. A villamos művek átvizsgálták a kínai nádat és meg vannak vele elégedve. A termelés menete szerint a szaporító üzemben történik a palánta előállítása, innen a központi üvegházba kerülnek a növények, később a gazdákhoz termesztésre. A céget több üzletember alapította 3 millió forint alaptőkével, de döntés született

3 arról, hogy ezt fel kellene emelni 50 millió forintra. Szakemberek vesznek részt a cég munkájában. Összközműves telekre van szükségük a szaporító-telep építéséhez üzemet szeretnének létrehozni, de lehetséges akár 20 létrehozása is, mert óriási az érdeklődés külföldön is a biomassza iránt. 1 üzem mellé üvegházat is kell építeni, amelynek meg kell oldani a fűtését, ezért célszerű erőmű mellé építeni és a hulladékhő hasznosításával az üvegház fűtése megoldható m2 közötti nagyságú üzem valósulna meg a településen, kezdetben gáz-, szennyvízelvezetés, vízvezeték és villany igénnyel. Nem kell a területnek egybefüggőnek lennie. A műtrágya-felhasználás nemzetközi eredmények és mutatók alapján került az anyagba, de helyben csak a palánta-nevelés történne, a termesztés erőmű közelében. 9./ Kónya Vilmosné képv.: Szeretné, ha minél több munkája lenne az embereknek, főleg a nőknek. Felmérést kellene készíteni arról, hogy ezt a munkát vállalják-e. Kérdezte, hogy az alkalmazás minimálbéren történne? 10./ Kiss Gábor ügyvezető: Részletesen ismertette a palántaszaporítás technológiáját, menetét. Nem a megszokott kapálási munkáról van szó a palánta-nevelés során. A környező településekkel összefogva mikro-erőmű építése is elképzelhető és ezután helyben is lehet a növényt termeszteni. A munkabér átlag Ft körül lenne, differenciált bérezést alkalmaznának. 1 üzemvezető, 1 adminisztratív dolgozó és a többi munkaerő termelő-munkán dolgozna. Felvételkor külsőre megnézik kit alkalmaznak, mert steril munkáról van szó, nem faji hovatartozás szerint válogatnak, hanem higiéniai szempontból. 11./ Paál Gyula képv.: Mátészalkán dolgoznak már a cég emberei? 12./ Kiss Gábor ügyvezető: Még nem indult be a termelés, egyszerre szeretnék az egész beruházást indítani. 13./ Magyar József képv.: helyen lesz a palánta-termesztés, ezután központi üvegházban akklimatizálás után 1 helyen lesz a növény végleges termesztése. 14./ Kiss Gábor ügyvezető: helyen történik a palánta-termesztés, a növény szaporítása, az üvegházakban történő asszimiláció után konténerbe helyezve tavasszal kiültetésre kerül erőmű közelében. 2-3 év alatt elborítja a területet és utána már kapálni sem kell. Géppel aratható, bálázható és utána felhasználható. 15./ Paál Gyula képv.: Az üzem létesítése és működése során milyen környezetvédelmi előírásokat kell az EU-s szabványnak megfelelően is betartani. 16./ Kiss Gábor ügyvezető: Csak az emberi szennyvízzel és szeméttel kell számolni, amelynek elhelyezését meg lehet oldani. A palánta előállítás során keletkező hulladékot a gazdák hasznosítani tudják a magas cukortartalma miatt. 17./ Kónya Vilmosné képv.: Mi történik akkor, ha nem felel meg a mezőszilasi növény a feltéteknek. Mennyi idő után lehet annak a helyére hagyományos növényeket ültetni. 18./ Kiss Gábor ügyvezető: Ez nem fordulhat elő, mert a kísérletek során olyan növényeket hoznak ide, amelyik megterem itt. A terület felszántása után bármi vethető a helyére. A kínai nád magról nem szaporodik, nemzetközi kísérletek bizonyítják, hogy ki lehet irtani. 19./ Semjén Attila képv.: A 100 ember foglalkoztatását támogatni tudja, de a kiküldött anyagban vannak módosítani valók. 20 Ha földterület biztosítása esetén a föld ellenértékét nem látja. 20./ Kiss Gábor ügyvezető: Bankok javaslata alapján készült a szerződés-tervezet. Lehet az is megoldás, hogy jelképes összegért az önkormányzat tulajdonba adja a földeket, a kft. 5 évig garantálja a munkahelyeket. Ha a cég felszámolásra kerül a földterület visszakerül az önkormányzat tulajdonába. 100 ember munkahelye segélyezés helyett 100 család megélhetését biztosítja. Ez az önkormányzat részére kiadás-csökkenést jelent. 21./ Magyar József képv.: Az elmondottak alapján ismeri a cég elképzeléseit. A kérdése arra irányul, hogy

4 van Mezőszilason 100 nő, aki dolgozni fog ebben az üzemben. A tulajdoni résszel is vannak aggályai, és 20 Ha területű föld átadását térítésmentesen nem támogatja. 22./ Kiss Gábor ügyvezető: A NÁD MPS-H Kft-ben a bank dönt a tulajdonokról és a támogatást is annak feltételében tudja biztosítani, vagyis ahogy ők meghatározzák. Nagy összegű befektetésről van szó és megfelelő biztosítékok letétele esetén adja a kölcsönt. A növény termesztésével komoly eredményeket lehet elérni, külföldi értékesítés is elképzelhető. 23./ Semjén Attila képv.: Miért nem lehet a földterületért bérleti díjat kapni és az embereknek 5-10 évig munkahelye lesz. 24./ Kiss Gábor ügyvezető: A felvett kölcsönnek óriási a kamata, ha ezek a feltételek nem felelnek meg, más jelentkezők is vannak. Paál Gyula képviselőtestületi tag az ülésről távozott, így a létszám a továbbiakban 7 fő volt. 25./ Kiss Géza polgármester: A földek Mezőszilasnak nem hoznak olyan hasznot, hogy 100 ember foglalkoztatása érdekében nem adhatnánk oda. Az a félő, hogy a földterület tulajdonjoga elveszik és a munkahelyek megszűnnek. 26./ Kiss Gábor ügyvezető: A cégnek nem az a szándéka, hogy földterület tulajdonjogához jusson, mert az ország különböző területein lévő területekkel mihez kezd. A termelést szeretnék megvalósítani. 27./ Kiss Géza polgármester: Javasolta a képviselőtestületnek az ajánlaton történő elgondolkodást, de a határidők miatt nem lehet a döntést sokáig halogatni. 28./ Magyar József képv.: A földek másodlagos fedezetként lesznek a kft-ben hasznosítva. Ha a vállalkozás elbukik, a bank a földterületekből a hitelköltséget behajtja. Más jellegű fűtőanyagok is vannak már. 29./ Kiss Gábor ügyvezető: Tudomása van az energia fűről, de a vizsgálati eredmények azt bizonyítják, hogy nem fogadható el. A kínai nád elégetéséről a vizsgálati eredmények a birtokukban vannak, a hasznosítása kedvező. A napirendi pont megtárgyalása után a képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Második napirendi pont tárgyalása 124/2005. (X. 24.) KT. sz. határozat kínai nád termesztéséről Mezőszilas község önkormányzatának képviselő-testülete az írásban kiadott anyag, és a szóbeli kiegészítések alapján az MPS-H Kft. ajánlatát elviekben támogatja, az ajánlat elfogadásáról feltételek kidolgozása után dönt. Megbízza a képviselő-testület a polgármestert, hogy a határozatot az érintetteknek küldje meg. Határidő: azonnal Felelős: Kiss Géza polgármester Kiss Géza polgármester:

5 Az általános iskola igazgatója áttanulmányozta a Sárbogárdi Kistérségi Társulás Közoktatási Feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési Tervét ( ), mely alapján az előterjesztést elfogadhatónak találja. 1./ Magyar József képv.: Javasolta a terv elfogadását, a Pécsi Pedagógiai Intézet szakértő munkatársai állították össze. 2./ Semjén Attila képv.: Az iskolaépületek Mezőszilason rossz állapotban vannak, de a fejlesztési tervben nem szerepel egyik iskolaépület felújítása sem. Korábbi képviselőtestületi ülésen arról is szó volt és döntés született, hogy egy iskolaépületben kellene az oktatást megvalósítani, de ehhez a központi iskola épületét bővíteni kell. 3./ Kiss Géza polgármester: A későbbiek folyamán, ha kérjük, ez a felújítás belekerülhet a tervbe. 4./ Kónya Vilmosné képv.: Az óvodában nincs tornaszoba, a gyermekek fejlesztése ennek hiányában szinte lehetetlen és nincs óvónői szoba sem. 5./ Magyar József képv.: Megfogalmazhatjuk helyben is, hogy az alapfokú oktatási intézmények fejlesztésre szorulnak. Az oktatás ne 4 helyen legyen, a központi iskola épület bővítése szükséges, az óvodában pedig tornaszoba építése vagy létesítése szükséges. A napirend megtárgyalása után a képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 125/2005. (X. 24.) KT. sz. határozat közoktatási feladat-ellátási tervről Mezőszilas Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a Közoktatási fejlesztési intézkedési terv tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Mezőszilas Önkormányzat Képviselőtestülete, mint a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás településén lévő nevelési-oktatási intézmények fenntartója 2008-ig az alábbi fejlesztési terveket fogalmazza meg a közoktatás területén: Szakos ellátottság teljessé tétele Csoportok (osztályok) számának szinten tartása Egyéb, éspedig: Óvoda: 1) Eszközellátottság fejlesztése 2) Internet elérés kiépítése 3) Óvodai utak, járdák felújítása 4) Tornaszoba építése 5) Fejlesztőszoba kialakítása 6) Nevelői szoba kialakítása 7) Szertár kialakítása 8) Nyílászárók cseréje 9) Óvodai épület szigetelésének megoldása 10) A folyosó lambériázása

6 Általános Iskola: 11) Informatikai fejlesztés 12) Nyelvi képzés fejlesztése, előtérbe helyezése 13) Kézilabda sportág kiteljesítése 14) Egészségnevelő program 15) A széttagolt iskolai épületek központosítása 16) Iskolai épületek felújítása, nyílászáró cseréje 17) Iskolabusz cseréje 18) Hátrányos helyzetű tanulók integrációja Milyen eszközökkel ill. módon kívánja elérni? Pályázati lehetőségek igénybevételével, valamint a Kistérségi együttműködés kihasználásában. Vállalt feladatok: Feladat határidő felelős Eszközellátottság fejlesztése folyamatos Óvoda Internet elérés kiépítése július Óvoda Óvodai utak, járdák felújítása 2006 év vége képviselőtestület Tornaszoba építése 2006 év vége képviselőtestület Fejlesztőszoba kialakítása 2006 év vége képviselőtestület Nevelői szoba kialakítása 2006 év vége képviselőtestület Szertár kialakítása 2006 év vége képviselőtestület Nyílászárók cseréje Pályázat lehetőségtől függő képviselőtestület Óvodai épület szigetelésének Pályázat lehetőségtől függő képviselőtestület megoldása A folyosó lambériázása Pályázat lehetőségtől függő képviselőtestület Informatikai fejlesztés Pályázat lehetőségtől függő Nyelvi képzés fejlesztése, folyamatos Általános Iskola előtérbe helyezése Kézilabda sportág kiteljesítése folyamatos Általános Iskola Egészségnevelő program folyamatos A széttagolt iskolai épületek Pályázat lehetőségtől függő képviselőtestület központosítása Iskolai épületek felújítása, Pályázat lehetőségtől függő képviselőtestület nyílászáró cseréje Iskolabusz cseréje Pályázat lehetőségtől függő képviselőtestület Hátrányos helyzetű tanulók folyamatos Általános Iskola integrációja Harmadik napirendi pont tárgyalása Utasítja a polgármestert, hogy a megfogalmazott célokat terjessze a társulás elé. Határidő: november 30. Felelős: polgármester

7 Kiss Géza polgármester: Elmondta, hogy az alapítvány kuratóriumának elnöke a mai ülésen nem tud részt venni, de kérte a rövid tájékoztatójának elfogadását. 1./ Dr. Kardos Tamás jegyző: A kuratóriumban csere történt, az alapítvány működése pedig nem biztosított az alaptőke emelésének elmaradása miatt. 2./ Kiss Géza polgármester: Ha a képviselőtestület úgy dönt a törzstőke emelését végrehajtjuk. A Leader program beindulása esetén az alapítvány pénzügyi helyzete javulhat. 3./ Raffael Attila képv.: Javasolta az alapítvány összegének megemelését úgy, hogy a törzstőke megmaradjon és ne kelljen a kezelési költségekre kifizetni. 4./ Kónya Vilmosné képv.: A tehetős családban nevelkedő és továbbtanuló gyermekek alapítványi támogatásával nem ért egyet. Az alapítvány alapszabályának módosítása után több felajánlás is érkezhet a számlájukra. 5./ Magyar József képv.: A Leader program nem függ össze az alapítvány működésének céljaival. 6./ Kiss Géza polgármester: A Leader programnak valamilyen civil szervezethez kellett csatlakoznia és nem volt már jelentkező egyesület, amely befogadta volna. 7./ Raffael Attila képv.: Ha erre az alapítványra nincs szükségünk meg kell szüntetni. A napirendi pont megtárgyalása után a képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Negyedik napirendi pont tárgyalása Dr. Kardos Tamás jegyző: 126/2005. (X. 24.) KT. sz. határozat alapítvány beszámolójáról Mezőszilas község önkormányzatának képviselő-testülete az írásban kiadott anyag, és a szóbeli kiegészítések alapján elfogadja a Gyermekekért Alapítvány kuratórium elnökének beszámolóját. Megbízza a képviselő-testület a polgármestert, hogy a határozatot az érintetteknek küldje meg. Határidő: azonnal Felelős: Kiss Géza polgármester Ismertette a Szervezeti és Működési Szabályzat változásait. Elmondta, hogy a közigazgatási eljárási törvény ez év november 1-jén hatályba lép és ezért szükséges több rendelet módosítása. A Szervezeti és Működési Szabályzatban a polgármesternek egyetértési joga van az aljegyző kinevezéséhez. A kötelező önkormányzati feladatok közül mivel a helyi buszközlekedés megszűnt ezt törölni kell. Nem szerepelt a szabályzatban a polgármesterre átruházott hatáskörök felsorolása, ezt pótolni kellett. A működő civil szervezetek jegyzéke lehetséges, hogy nem teljes vagy hiányos, de ha szigorúan vesszük csak a cégbíróság által bejegyzett egyesületek szerepelhetnek benne. Az ügyrend tartalmazza a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendjét, ezt a jövőben szeretnénk betartani.

8 Az ügyfélfogadási rend módosítását javasolta úgy, hogy szerdai napon hosszabb ügyfélfogadási idő lenne, pl óráig és pénteken csak óráig. A lakosság kiértesítését nem hirdetmények útján szeretné megvalósítani, hanem személyre szólóan, levélben. Paál Gyula képviselőtestületi tag az ülésre visszaérkezett, így a létszám ismét 8 fő volt. 1./ Magyar József képv.: Egy-egy civil szervezet nem attól szervezet, hogy a képviselőtestületi kijelenti. Valamilyen alapszabály szerint kell tevékenykedniük, nem feltétlenül szükséges cégbírósági bejegyzés. Az ügyfélfogadási rend betartásával egyetért és javasolta a lakosság kiértesítését is. A napirendi pont megtárgyalása után a képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Ötödik napirendi pont tárgyalása Dr. Kardos Tamás jegyző: 11/2005. (X. 24.) KT. sz. rendelet Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról Mezőszilas Község Önkormányzatának képviselőtestülete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendeletét a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete szerinti szövegezéssel módosítva jóváhagyta. Elmondta, hogy a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendeletet a közigazgatási eljárási törvény hatálybalépése miatt szükséges módosítani. A január 1-jétől bevezetendő módosítások még nem szerepelnek a rendeletben. Törvény módosítása esetén a helyi rendeletet is módosítani kell. 1./ Magyar József képv.: Kérdezte, hogy adósságkezelési szolgáltatás működik-e a Szociális Segítő Szolgálatnál, a személyi feltétel biztosított-e hozzá. 2./ Dr. Kardos Tamás jegyző: Ez a szolgáltatás még nem működik, pénzt sem tudunk hozzá biztosítani. 3./ Magyar József képv.: Ezt a szolgáltatást nem tudjuk végezni, mert a személyi feltétel nem biztosított hozzá, vagyis nincs ilyen végzettségű alkalmazottunk. A napirendi pont megtárgyalása után a képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Hatodik napirendi pont tárgyalása Dr. Kardos Tamás jegyző: 12/2005. (X. 24.) KT. sz. rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mezőszilas Község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendeletét a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete szerinti szövegezéssel módosítva jóváhagyta.

9 Elmondta, hogy az állattartási rendeletet csak a közigazgatási eljárási törvény hatálybalépése miatt kell módosítani. 1./ Kónya Vilmosné képv.: Az ebtartáshoz szeretne hozzászólni. A lakásának közelében van olyan családi ház ahol a rendeletben meghatározottnál jóval több kutyát tartanak, illetve tenyésztenek, amelyhez nem kérték a közelben lakók hozzájárulását. 2./ Magyar József képv.: Az állattartási rendelet szerint a környékbeli lakók hozzájárulása szükséges az ebtenyésztéshez. A következő helyi lapban tájékoztató jelenhet meg az ebtartás szabályairól. A napirendi pont megtárgyalása után a képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Hetedik napirendi pont tárgyalása Dr. Kardos Tamás jegyző: 13/2005. (X. 24.) KT. sz. rendelet az állattartás helyi szabályairól Mezőszilas Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az állattartás helyi szabályairól szóló rendeletét a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete szerinti szövegezéssel módosítva jóváhagyta. A közterület használatáról szóló rendeletet is a közigazgatási eljárási törvény hatálybalépése miatt kell módosítani. 1./ Paál Gyula képv.: A közterületek használatát ellenőrizni kell a teherautók, kamionok tiltott helyen való parkolásának megszüntetése érdekében. A legnagyobb gond a Rózsa utcában van, mert ha ott parkolnak másik járművel nem lehet közlekedni. 2./ Magyar József képv.: A közterület használati díjak a rendelet 2-es számú mellékletében szerepelnek. Javasolta a díjak felülvizsgálatát, felsorolta díjemelési javaslatát. A napirendi pont megtárgyalása után a képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: B e j e l e n t é s e k 14/2005. (X. 24.) KT. sz. rendelet a közterület használatról Mezőszilas Község Önkormányzatának képviselőtestülete a közterület használatáról szóló rendeletét a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete szerinti szövegezéssel módosítva jóváhagyta. 1./ Kiss Géza polgármester bejelentette, hogy Borza István mezőszilasi lakos földterület vásárlási kérelmét már korábban tárgyalta a képviselőtestület, de döntés még nem született. Borza István fenntartja a Ft-os vételárat és eltekint a föld kimérettetésétől. A saját területe mellett van a megvásárolni kívánt földterület, ezért szeretné megvenni. A bejelentés meghallgatása után a képviselőtestület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

10 127/2005. (X. 24.) KT. sz. határozat földterület eladásáról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 1913/7 hrsz. külterületi ingatlant eladja Ft-ért Borza István Mezőszilas Nyár u. 4. szám alatti lakosnak. Megbízza a képviselő-testület a polgármestert, hogy az érintetteket értesítse ki, és gondoskodjon az adásvételi szerződés elkészítéséről. Felelős: Kiss Géza polgármester Határidő: azonnal 2./ Kiss Géza polgármester elmondta, hogy az ún. mezőgazdasági feltáró út megépült. A térkép elkészítése után kiderült, hogy az egyik tulajdonos földterülete ketté lett vágva. A felszabdalt terület helyett a tulajdonos csereföldet kér. 1./ Magyar József képv.: Semmiképpen nem javasolta, hogy a csereföld négyszeres nagyságú legyen. A bejelentés megtárgyalása után a képviselőtestület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 128/2005. (X. 24.) KT. sz. határozat földcseréről Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 1151 és 1152 hrsz.-ú ingatlanokat felajánlja csereterületként Puska Lajos Mezőszilas Árpád u. 4. szám alatti lakosnak a 0245/5 hrsz.-ú ingatlan 2014m 2 területű részéért. Megbízza a képviselő-testület a polgármestert, hogy az érintetteket értesítse ki, és gondoskodjon a szükséges szerződés elkészítéséről. Felelős: Kiss Géza polgármester Határidő: azonnal 3./ Kiss Géza polgármester tájékoztatta a képviselőtestület tagjait, hogy a Vertikál Rt. elkezdi a hulladékudvar kialakítását. Erre a célra az ápoló-gondozó otthon és a szennyvíztelep melletti önkormányzati területet jelölték ki. 1./ Magyar József képv.: Kérdezte, hogy milyen jellegű hulladékudvar épül, csak betonozott terület, vagy zárt konténeres telep. 2./ Kiss Géza polgármester: Tudomása szerint zárt konténeres hulladékudvar építését tervezi a Vertikál Rt. 4./ Kiss Géza polgármester elmondta, hogy a FEJÉRVÍZ RT a Jókai utca, Balatoni út vízvezeték építési munkáit elvégzi közhasznú munka végzése ellenében. Tájékoztatta a képviselőtestület tagjait, hogy az

11 önkormányzatoknak december 25-ig vízminőség javítási tanulmánytervvel kell rendelkezniük, melynek elkészíttetéséhez segítséget kívánnak nyújtani. 5./ Kiss Géza polgármester bejelentette, hogy a Fejér megyei Munkaügyi Központ információs számítógépes végpontot létesített Mezőszilason. Az erről szóló megállapodást a munkaügyi központ igazgatójával aláírták, a kezelő személy közhasznú munkavégzés keretében alkalmazásra került. 6./ Dr. Kardos Tamás jegyző ismertette a néptánccsoport kérelmét. Fellépő ruhák vásárlása céljából Ft támogatást kérnek az önkormányzattól. Raffael Attila képviselőtestületi tag bejelentette, hogy a szavazásban érintettsége miatt nem kíván részt venni. 1./ Magyar József képv.: Van egy működő néptánccsoport, amiről nem tudunk. Ha támogatást kapnak valakinek fel kell vennie a pénzt. A Mezőszilasi Németh László Kulturális Egyesületen keresztül megadhatja a képviselőtestület a kért támogatást. A bejelentés megtárgyalása után a képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 129/2005. (X. 24.) KT. sz. határozat néptánccsoport támogatásáról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Németh László Kulturális és Ifjúsági Egyesület kérelmét teljesíti és az egyesületnek Ft-ot utal át a számlájára, a néptánc-csoport fellépő ruha vásárlása céljából. Megbízza a képviselő-testület a polgármestert, hogy az érintetteket értesítse ki, és gondoskodjon a szükséges szerződés elkészítéséről. Felelős: Kiss Géza polgármester Határidő: november / Kiss Géza polgármester elmondta, hogy a téli közmunkaprogramra pályázatot nyújtottunk be, amelyhez kérte a képviselőtestület utólagos hozzájárulását. 1./ Nagy Tibor képv.: Egyetért az emberek alkalmazásával, de a munkájuknak legyen látszata. 130/2005. (X. 24.) KT. sz. határozat pályázat benyújtásáról Mezőszilas Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium, a Belügyminisztérium, valamint az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium évi közmunkaprogramjára Gondoskodó Falu címmel pályázatot kíván benyújtani. Az önkormányzat a pályázati kiírásnak megfelelő önrészt, Ft.-ot a évi költségvetéséből biztosítja.

12 Megbízza a képviselő-testület a polgármestert, hogy a pályázat leadásáról, valamint a szükséges önerő a évi költségvetésben való betervezéséről gondoskodjon. Határidő: október 31. és folyamatos Felelős: Kiss Géza polgármester 8./ Horváthné Gogán Jolán alpolgármester bejelentette, hogy az utóbbi időben a házi orvos lázas, beteg emberekhez nem megy ki, csak az idős emberekhez. Az orvossal el kellene beszélgetni arról, hogy ezen a magatartásán változtasson. 1./ Magyar József képv.: Nem tartja be a rendelési időt sem és ez nem véletlenszerűen fordul elő, hanem rendszeresen. A rendelési időt be kell tartania vagy helyettesről kell gondoskodnia. 9./ Kónya Vilmosné képv.: Kifogásolta azt a gyakorlatot, hogy ha egy család köztemetést kér, illetve hozzátartozójuk eltemettetéséhez önkormányzati segítséget kért és a temetési költséget részletekben kifizetik, miért kell a sírásásért külön fizetniük. Tudomása szerint egy közhasznú dolgozó azért van alkalmazásban, hogy a temetések lebonyolításában segítsen. Ha ezt külön díjazásért végzi miért nem kell bejárnia dolgozni. 1./ Kiss Géza polgármester: A közhasznú dolgozó foglalkoztatásához a Temetkezési Rt. is hozzájárul. 2./ Kónya Vilmosné képv.: A felszólalása arra irányult, hogy a köztemetés igénybevétele esetén a sírásásért külön díjazást kér a közhasznú dolgozó a hozzátartozóktól. 3./ Magyar József képv.: Ha nem a helyi temetkezési megbízott, hanem más településről jön temetkezési vállalkozó temetést végezni, nekik is kell a sírásásért külön díjazást fizetni. 10./ Dr. Kardos Tamás jegyző tájékoztatta a képviselőtestület tagjait a Hartai Kék Cégcsoport Kft. ajánlatáról, mely szerint különféle szolgáltatásokat jelentős kedvezménnyel vehetnek igénybe csoport tagjai. A közszolgálati díjcsomagban (telefonszolgáltatás) részt vevő emberek díjmentesen beszélhetnének egymással. Telefonkészülék cseréje után az egymás közötti beszélgetések térítésmentesen lehetnek. 11./ Semjén Attila képv.: Kifogásolta, hogy a képviselőtestületi ülés időpontja és napirendi pontjai nem jelentek meg a Fejér megyei Hírlapban. Kérte a gyógyszertárépület kúpcserepeinek visszahelyezését a további károk megelőzése érdekében. 12./ Raffael Attila képv.: A Bolhásiban augusztus hónapban megrendezett crosszverseny után a tereprendezés nem történt meg. 1./ Dr. Kardos Tamás jegyző: A földet azért hagyták ott a rendezők, mert ha szükség van rá az utak javítása során a karbantartó csoport dolgozói elhordják. 13./ Kónya Vilmosné képv.: Több szülő felkereste és kérte a segítségét, hogy a református templom melletti iskola elé gyalogátkelőhely felfestését végeztesse el az önkormányzat. Kiss Géza polgármester:

13 Megköszönte a képviselőtestületi tagok, meghívott vendég és a jegyző megjelenését. A segélykérelmek és bizottsági döntések ellen érkezett fellebbezések tárgyalása zárt ülésen történik, melyről külön jegyzőkönyv készül. Kmft. Kiss Géza polgármester Dr. Kardos Tamás jegyző

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2008. december 1-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. augusztus 27- én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. augusztus 8-i soros n y í l t üléséről. Jelen vannak: Juhász János polgármester Rigó

Részletesebben

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket. 218 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor képviselő, Görbe Károly képviselő, Kiss Katalin képviselő,

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, Rendeletek: 6, 7, Elkészült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az Ács Nagyközség Képviselő Testületének 2007. május 24-én 15. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 709-13/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 5/2009. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2009. május 28. napján megtartott R E N D K I V Ü L I Ü L É S É R Ő L Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város Képviselő-testülete 5/2009.

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-án megtartott ülésén

JEGYZŐ KÖNYV. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-án megtartott ülésén JEGYZŐ KÖNYV Készült: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-án megtartott ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal nagy tanácsterem

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. március 27-én 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Baracs Község Önkormányzata 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről. Napirendi pontok: I. Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás gyermekek

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról 588-8 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. április 24. Rendes / nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 76/2013.(IV.24.) 77/2013.(IV.24.) 78/2013.(IV.24.) 79/2013.(IV.24.) 80/2013.(IV.24.)

Részletesebben

1) Hulladékszállítással kapcsolatos előterjesztés megtárgyalása Előadó: Térmeg György polgármester (írásbeli előterjesztés)

1) Hulladékszállítással kapcsolatos előterjesztés megtárgyalása Előadó: Térmeg György polgármester (írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. március 23-án megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György polgármester Jákobné Szász Erika képviselő Csonka Csaba képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Képviselő - testületének, 2008. április 24-én 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. december 10-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. december 10-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. december 10-én a ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János László

Részletesebben

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. február 5-én megtartott nyilvános üléséről Rendeletek: 1/2014. (II. 06.) az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről 2/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 4.-én megtartott 15 órakor kezdődő rendkívüli testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 4.-én megtartott 15 órakor kezdődő rendkívüli testületi üléséről. Jegyzőkönyv Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 4.-én megtartott 15 órakor kezdődő rendkívüli testületi üléséről. Jelen vannak:gárdonyi Sándorné László Péter Ember Kinga Mészárosné

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41.

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. 1 BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. november 9-én 17.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben