J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőszilas község önkormányzat Képviselő-testületének október 24-én tartott üléséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőszilas község önkormányzat Képviselő-testületének 2005. október 24-én tartott üléséről."

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzat Képviselő-testületének október 24-én tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Kiss Géza polgármester, Horváthné Gógán Jolán, Kónya Vilmosné, Magyar József, Nagy Tibor, Paál Gyula, Raffael Attila és Semjén Attila képviselőtestületi tagok Dr. Kardos Tamás jegyző Igazoltan távolmaradt: Fáncsik Géza, Menyhártné Nagy Judit és Zámbó Tibor képviselőtestületi tagok Meghívottak közül jelen volt: Kiss Gábor NÁD MPS-H Kft. ügyvezetője Kiss Géza polgármester: Üdvözölte a képviselőtestületi ülésen megjelent képviselőtestületi tagokat, meghívott vendéget és a jegyzőt. Megállapította, hogy a képviselőtestületi ülés határozatképes, mert a 11 képviselőtestületi tag közül 8 jelen van, az ülést megnyitotta. Javaslatot terjesztett elő az ülés napirendi pontjaira, melyet a képviselőtestület 11 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadott el: N a p i r e n d 1./ A NÁD MPS-H Kft. által üzemeltetett mikroszaporító hálózathoz történő kapcsolódás lehetőségének megvitatása. Előadó: Kiss Géza polgármester 2./ A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének ( ) megvitatása és elfogadása. Előadó: Kiss Géza polgármester 3./ A Gyermekekért Alapítvány kuratóriumának beszámolója az alapítvány 2 éves tevékenységéről. Előadó: Kiss Géza polgármester 4./ Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosítása. Előadó: Dr. Kardos Tamás jegyző 5./ A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása. Előadó: Dr. Kardos Tamás jegyző 6./ Az állattartás helyi szabályairól szóló rendelet módosítása. Előadó: Dr. Kardos Tamás jegyző 7./ A közterület használatról szóló rendelet módosítása.

2 Előadó: Dr. Kardos Tamás jegyző 8./ B e j e l e n t é s e k Előadó: Kiss Géza polgármester Első napirendi pont tárgyalása Kiss Géza polgármester: Elmondta, hogy a NÁD MPS-H Kft. ügyvezetője az ülésen meg fog jelenni, de telefonon jelezte, hogy csak később érkezik, de addig is Dr. Kardos Tamás jegyző tájékoztatja a képviselőtestület tagjait az előzetes megbeszélésen elhangzottakról. Dr. Kardos Tamás jegyző: A NÁD MPS-H Kft. az ország területén palántanevelő telepet szeretne létrehozni, Enyingen valószínűleg már jóváhagyták a létesítést. Az enyingi megvalósítás nem veszélyezteti a mezőszilasit. 100 ember foglalkoztatását megoldaná a kft, a későbbiek folyamán pedig a gazdákkal földhasználat miatt vennék fel a kapcsolatot a nád termesztésére. A kínai nád termesztésre állami támogatást lehet igényelni, a kft. garantálja a visszavásárlást. 2 Ha terület szükséges a palántaüzem létrehozására és 20 Ha terület a termesztésre. 1./ Horváthné Gogán Jolán alpolgármester: Kérdezte, hogy hol épülne meg az üzem. 2./ Kiss Géza polgármester: 20 Ha földterület szükséges a palántanevelésre, üvegházak építésére, az oltásra előkészíteni a növényeket és utána lehet termeszteni. 3./ Semjén Attila képv.: A szerződés-tervezetben vannak olyan pontok, amelyekkel nem teljesen ért egyet, sok szempontból átdolgozásra szorul. A szaporító teleppel egyetért annak érdekében, hogy munkahely legyen. A palántákat el lehet ültetni máshol is. 4./ Kiss Géza polgármester: A termelés a Vértesben történne, a szaporító-telepet szeretnék Mezőszilason megvalósítani. Későbbi időpontban lehetne szó a helyben történő termesztésről. 5./ Raffael Attila képv.: Első olvasatra nagyon örült neki, hogy Mezőszilason munkahely létesülhet, de a szerződés-tervezetben vannak javítani valók. Nem látja a cég eddigi tevékenységét, vagy garanciát arra, hogy nem bukik bele a vállalkozásba. Összességében támogathatónak találja a programot. 6./ Paál Gyula képv.: Áttanulmányozva az írásos anyagot több mindent meg kellene tudnunk a termeszteni kívánt növényről is és a cég tevékenységéről is. A eddigi kft alakításokkal és működéssel az önkormányzatnak nem volt szerencséje. Az előterjesztés munkahelyteremtő részével egyetért. 7./ Kiss Géza polgármester: Nem muszáj az önkormányzatnak a kft-ben társtulajdonosként részt vennie. Az ajánlatban kimondottan a munkahelyteremtés nyerte meg a tetszését és ezért terjesztette a képviselőtestület elé. A cég képviselőjének elmondása szerint komoly banki háttérrel rendelkeznek és pályázati támogatást nem kívánnak igénybe venni. 8./ Kiss Gábor ügyvezető: Ismertette a kft. tevékenységét. Biomassza termelésére hozták létre, erre a kínai nádat választották. Az erőművek áttérnek a használatára, eleinte adalékanyagként használnák. Európai uniós kötelezettségvállalás, hogy 10 év alatt el kell érni az áramfejlesztés átalakítását. A villamos művek átvizsgálták a kínai nádat és meg vannak vele elégedve. A termelés menete szerint a szaporító üzemben történik a palánta előállítása, innen a központi üvegházba kerülnek a növények, később a gazdákhoz termesztésre. A céget több üzletember alapította 3 millió forint alaptőkével, de döntés született

3 arról, hogy ezt fel kellene emelni 50 millió forintra. Szakemberek vesznek részt a cég munkájában. Összközműves telekre van szükségük a szaporító-telep építéséhez üzemet szeretnének létrehozni, de lehetséges akár 20 létrehozása is, mert óriási az érdeklődés külföldön is a biomassza iránt. 1 üzem mellé üvegházat is kell építeni, amelynek meg kell oldani a fűtését, ezért célszerű erőmű mellé építeni és a hulladékhő hasznosításával az üvegház fűtése megoldható m2 közötti nagyságú üzem valósulna meg a településen, kezdetben gáz-, szennyvízelvezetés, vízvezeték és villany igénnyel. Nem kell a területnek egybefüggőnek lennie. A műtrágya-felhasználás nemzetközi eredmények és mutatók alapján került az anyagba, de helyben csak a palánta-nevelés történne, a termesztés erőmű közelében. 9./ Kónya Vilmosné képv.: Szeretné, ha minél több munkája lenne az embereknek, főleg a nőknek. Felmérést kellene készíteni arról, hogy ezt a munkát vállalják-e. Kérdezte, hogy az alkalmazás minimálbéren történne? 10./ Kiss Gábor ügyvezető: Részletesen ismertette a palántaszaporítás technológiáját, menetét. Nem a megszokott kapálási munkáról van szó a palánta-nevelés során. A környező településekkel összefogva mikro-erőmű építése is elképzelhető és ezután helyben is lehet a növényt termeszteni. A munkabér átlag Ft körül lenne, differenciált bérezést alkalmaznának. 1 üzemvezető, 1 adminisztratív dolgozó és a többi munkaerő termelő-munkán dolgozna. Felvételkor külsőre megnézik kit alkalmaznak, mert steril munkáról van szó, nem faji hovatartozás szerint válogatnak, hanem higiéniai szempontból. 11./ Paál Gyula képv.: Mátészalkán dolgoznak már a cég emberei? 12./ Kiss Gábor ügyvezető: Még nem indult be a termelés, egyszerre szeretnék az egész beruházást indítani. 13./ Magyar József képv.: helyen lesz a palánta-termesztés, ezután központi üvegházban akklimatizálás után 1 helyen lesz a növény végleges termesztése. 14./ Kiss Gábor ügyvezető: helyen történik a palánta-termesztés, a növény szaporítása, az üvegházakban történő asszimiláció után konténerbe helyezve tavasszal kiültetésre kerül erőmű közelében. 2-3 év alatt elborítja a területet és utána már kapálni sem kell. Géppel aratható, bálázható és utána felhasználható. 15./ Paál Gyula képv.: Az üzem létesítése és működése során milyen környezetvédelmi előírásokat kell az EU-s szabványnak megfelelően is betartani. 16./ Kiss Gábor ügyvezető: Csak az emberi szennyvízzel és szeméttel kell számolni, amelynek elhelyezését meg lehet oldani. A palánta előállítás során keletkező hulladékot a gazdák hasznosítani tudják a magas cukortartalma miatt. 17./ Kónya Vilmosné képv.: Mi történik akkor, ha nem felel meg a mezőszilasi növény a feltéteknek. Mennyi idő után lehet annak a helyére hagyományos növényeket ültetni. 18./ Kiss Gábor ügyvezető: Ez nem fordulhat elő, mert a kísérletek során olyan növényeket hoznak ide, amelyik megterem itt. A terület felszántása után bármi vethető a helyére. A kínai nád magról nem szaporodik, nemzetközi kísérletek bizonyítják, hogy ki lehet irtani. 19./ Semjén Attila képv.: A 100 ember foglalkoztatását támogatni tudja, de a kiküldött anyagban vannak módosítani valók. 20 Ha földterület biztosítása esetén a föld ellenértékét nem látja. 20./ Kiss Gábor ügyvezető: Bankok javaslata alapján készült a szerződés-tervezet. Lehet az is megoldás, hogy jelképes összegért az önkormányzat tulajdonba adja a földeket, a kft. 5 évig garantálja a munkahelyeket. Ha a cég felszámolásra kerül a földterület visszakerül az önkormányzat tulajdonába. 100 ember munkahelye segélyezés helyett 100 család megélhetését biztosítja. Ez az önkormányzat részére kiadás-csökkenést jelent. 21./ Magyar József képv.: Az elmondottak alapján ismeri a cég elképzeléseit. A kérdése arra irányul, hogy

4 van Mezőszilason 100 nő, aki dolgozni fog ebben az üzemben. A tulajdoni résszel is vannak aggályai, és 20 Ha területű föld átadását térítésmentesen nem támogatja. 22./ Kiss Gábor ügyvezető: A NÁD MPS-H Kft-ben a bank dönt a tulajdonokról és a támogatást is annak feltételében tudja biztosítani, vagyis ahogy ők meghatározzák. Nagy összegű befektetésről van szó és megfelelő biztosítékok letétele esetén adja a kölcsönt. A növény termesztésével komoly eredményeket lehet elérni, külföldi értékesítés is elképzelhető. 23./ Semjén Attila képv.: Miért nem lehet a földterületért bérleti díjat kapni és az embereknek 5-10 évig munkahelye lesz. 24./ Kiss Gábor ügyvezető: A felvett kölcsönnek óriási a kamata, ha ezek a feltételek nem felelnek meg, más jelentkezők is vannak. Paál Gyula képviselőtestületi tag az ülésről távozott, így a létszám a továbbiakban 7 fő volt. 25./ Kiss Géza polgármester: A földek Mezőszilasnak nem hoznak olyan hasznot, hogy 100 ember foglalkoztatása érdekében nem adhatnánk oda. Az a félő, hogy a földterület tulajdonjoga elveszik és a munkahelyek megszűnnek. 26./ Kiss Gábor ügyvezető: A cégnek nem az a szándéka, hogy földterület tulajdonjogához jusson, mert az ország különböző területein lévő területekkel mihez kezd. A termelést szeretnék megvalósítani. 27./ Kiss Géza polgármester: Javasolta a képviselőtestületnek az ajánlaton történő elgondolkodást, de a határidők miatt nem lehet a döntést sokáig halogatni. 28./ Magyar József képv.: A földek másodlagos fedezetként lesznek a kft-ben hasznosítva. Ha a vállalkozás elbukik, a bank a földterületekből a hitelköltséget behajtja. Más jellegű fűtőanyagok is vannak már. 29./ Kiss Gábor ügyvezető: Tudomása van az energia fűről, de a vizsgálati eredmények azt bizonyítják, hogy nem fogadható el. A kínai nád elégetéséről a vizsgálati eredmények a birtokukban vannak, a hasznosítása kedvező. A napirendi pont megtárgyalása után a képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Második napirendi pont tárgyalása 124/2005. (X. 24.) KT. sz. határozat kínai nád termesztéséről Mezőszilas község önkormányzatának képviselő-testülete az írásban kiadott anyag, és a szóbeli kiegészítések alapján az MPS-H Kft. ajánlatát elviekben támogatja, az ajánlat elfogadásáról feltételek kidolgozása után dönt. Megbízza a képviselő-testület a polgármestert, hogy a határozatot az érintetteknek küldje meg. Határidő: azonnal Felelős: Kiss Géza polgármester Kiss Géza polgármester:

5 Az általános iskola igazgatója áttanulmányozta a Sárbogárdi Kistérségi Társulás Közoktatási Feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési Tervét ( ), mely alapján az előterjesztést elfogadhatónak találja. 1./ Magyar József képv.: Javasolta a terv elfogadását, a Pécsi Pedagógiai Intézet szakértő munkatársai állították össze. 2./ Semjén Attila képv.: Az iskolaépületek Mezőszilason rossz állapotban vannak, de a fejlesztési tervben nem szerepel egyik iskolaépület felújítása sem. Korábbi képviselőtestületi ülésen arról is szó volt és döntés született, hogy egy iskolaépületben kellene az oktatást megvalósítani, de ehhez a központi iskola épületét bővíteni kell. 3./ Kiss Géza polgármester: A későbbiek folyamán, ha kérjük, ez a felújítás belekerülhet a tervbe. 4./ Kónya Vilmosné képv.: Az óvodában nincs tornaszoba, a gyermekek fejlesztése ennek hiányában szinte lehetetlen és nincs óvónői szoba sem. 5./ Magyar József képv.: Megfogalmazhatjuk helyben is, hogy az alapfokú oktatási intézmények fejlesztésre szorulnak. Az oktatás ne 4 helyen legyen, a központi iskola épület bővítése szükséges, az óvodában pedig tornaszoba építése vagy létesítése szükséges. A napirend megtárgyalása után a képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 125/2005. (X. 24.) KT. sz. határozat közoktatási feladat-ellátási tervről Mezőszilas Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a Közoktatási fejlesztési intézkedési terv tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Mezőszilas Önkormányzat Képviselőtestülete, mint a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás településén lévő nevelési-oktatási intézmények fenntartója 2008-ig az alábbi fejlesztési terveket fogalmazza meg a közoktatás területén: Szakos ellátottság teljessé tétele Csoportok (osztályok) számának szinten tartása Egyéb, éspedig: Óvoda: 1) Eszközellátottság fejlesztése 2) Internet elérés kiépítése 3) Óvodai utak, járdák felújítása 4) Tornaszoba építése 5) Fejlesztőszoba kialakítása 6) Nevelői szoba kialakítása 7) Szertár kialakítása 8) Nyílászárók cseréje 9) Óvodai épület szigetelésének megoldása 10) A folyosó lambériázása

6 Általános Iskola: 11) Informatikai fejlesztés 12) Nyelvi képzés fejlesztése, előtérbe helyezése 13) Kézilabda sportág kiteljesítése 14) Egészségnevelő program 15) A széttagolt iskolai épületek központosítása 16) Iskolai épületek felújítása, nyílászáró cseréje 17) Iskolabusz cseréje 18) Hátrányos helyzetű tanulók integrációja Milyen eszközökkel ill. módon kívánja elérni? Pályázati lehetőségek igénybevételével, valamint a Kistérségi együttműködés kihasználásában. Vállalt feladatok: Feladat határidő felelős Eszközellátottság fejlesztése folyamatos Óvoda Internet elérés kiépítése július Óvoda Óvodai utak, járdák felújítása 2006 év vége képviselőtestület Tornaszoba építése 2006 év vége képviselőtestület Fejlesztőszoba kialakítása 2006 év vége képviselőtestület Nevelői szoba kialakítása 2006 év vége képviselőtestület Szertár kialakítása 2006 év vége képviselőtestület Nyílászárók cseréje Pályázat lehetőségtől függő képviselőtestület Óvodai épület szigetelésének Pályázat lehetőségtől függő képviselőtestület megoldása A folyosó lambériázása Pályázat lehetőségtől függő képviselőtestület Informatikai fejlesztés Pályázat lehetőségtől függő Nyelvi képzés fejlesztése, folyamatos Általános Iskola előtérbe helyezése Kézilabda sportág kiteljesítése folyamatos Általános Iskola Egészségnevelő program folyamatos A széttagolt iskolai épületek Pályázat lehetőségtől függő képviselőtestület központosítása Iskolai épületek felújítása, Pályázat lehetőségtől függő képviselőtestület nyílászáró cseréje Iskolabusz cseréje Pályázat lehetőségtől függő képviselőtestület Hátrányos helyzetű tanulók folyamatos Általános Iskola integrációja Harmadik napirendi pont tárgyalása Utasítja a polgármestert, hogy a megfogalmazott célokat terjessze a társulás elé. Határidő: november 30. Felelős: polgármester

7 Kiss Géza polgármester: Elmondta, hogy az alapítvány kuratóriumának elnöke a mai ülésen nem tud részt venni, de kérte a rövid tájékoztatójának elfogadását. 1./ Dr. Kardos Tamás jegyző: A kuratóriumban csere történt, az alapítvány működése pedig nem biztosított az alaptőke emelésének elmaradása miatt. 2./ Kiss Géza polgármester: Ha a képviselőtestület úgy dönt a törzstőke emelését végrehajtjuk. A Leader program beindulása esetén az alapítvány pénzügyi helyzete javulhat. 3./ Raffael Attila képv.: Javasolta az alapítvány összegének megemelését úgy, hogy a törzstőke megmaradjon és ne kelljen a kezelési költségekre kifizetni. 4./ Kónya Vilmosné képv.: A tehetős családban nevelkedő és továbbtanuló gyermekek alapítványi támogatásával nem ért egyet. Az alapítvány alapszabályának módosítása után több felajánlás is érkezhet a számlájukra. 5./ Magyar József képv.: A Leader program nem függ össze az alapítvány működésének céljaival. 6./ Kiss Géza polgármester: A Leader programnak valamilyen civil szervezethez kellett csatlakoznia és nem volt már jelentkező egyesület, amely befogadta volna. 7./ Raffael Attila képv.: Ha erre az alapítványra nincs szükségünk meg kell szüntetni. A napirendi pont megtárgyalása után a képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Negyedik napirendi pont tárgyalása Dr. Kardos Tamás jegyző: 126/2005. (X. 24.) KT. sz. határozat alapítvány beszámolójáról Mezőszilas község önkormányzatának képviselő-testülete az írásban kiadott anyag, és a szóbeli kiegészítések alapján elfogadja a Gyermekekért Alapítvány kuratórium elnökének beszámolóját. Megbízza a képviselő-testület a polgármestert, hogy a határozatot az érintetteknek küldje meg. Határidő: azonnal Felelős: Kiss Géza polgármester Ismertette a Szervezeti és Működési Szabályzat változásait. Elmondta, hogy a közigazgatási eljárási törvény ez év november 1-jén hatályba lép és ezért szükséges több rendelet módosítása. A Szervezeti és Működési Szabályzatban a polgármesternek egyetértési joga van az aljegyző kinevezéséhez. A kötelező önkormányzati feladatok közül mivel a helyi buszközlekedés megszűnt ezt törölni kell. Nem szerepelt a szabályzatban a polgármesterre átruházott hatáskörök felsorolása, ezt pótolni kellett. A működő civil szervezetek jegyzéke lehetséges, hogy nem teljes vagy hiányos, de ha szigorúan vesszük csak a cégbíróság által bejegyzett egyesületek szerepelhetnek benne. Az ügyrend tartalmazza a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendjét, ezt a jövőben szeretnénk betartani.

8 Az ügyfélfogadási rend módosítását javasolta úgy, hogy szerdai napon hosszabb ügyfélfogadási idő lenne, pl óráig és pénteken csak óráig. A lakosság kiértesítését nem hirdetmények útján szeretné megvalósítani, hanem személyre szólóan, levélben. Paál Gyula képviselőtestületi tag az ülésre visszaérkezett, így a létszám ismét 8 fő volt. 1./ Magyar József képv.: Egy-egy civil szervezet nem attól szervezet, hogy a képviselőtestületi kijelenti. Valamilyen alapszabály szerint kell tevékenykedniük, nem feltétlenül szükséges cégbírósági bejegyzés. Az ügyfélfogadási rend betartásával egyetért és javasolta a lakosság kiértesítését is. A napirendi pont megtárgyalása után a képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Ötödik napirendi pont tárgyalása Dr. Kardos Tamás jegyző: 11/2005. (X. 24.) KT. sz. rendelet Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról Mezőszilas Község Önkormányzatának képviselőtestülete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendeletét a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete szerinti szövegezéssel módosítva jóváhagyta. Elmondta, hogy a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendeletet a közigazgatási eljárási törvény hatálybalépése miatt szükséges módosítani. A január 1-jétől bevezetendő módosítások még nem szerepelnek a rendeletben. Törvény módosítása esetén a helyi rendeletet is módosítani kell. 1./ Magyar József képv.: Kérdezte, hogy adósságkezelési szolgáltatás működik-e a Szociális Segítő Szolgálatnál, a személyi feltétel biztosított-e hozzá. 2./ Dr. Kardos Tamás jegyző: Ez a szolgáltatás még nem működik, pénzt sem tudunk hozzá biztosítani. 3./ Magyar József képv.: Ezt a szolgáltatást nem tudjuk végezni, mert a személyi feltétel nem biztosított hozzá, vagyis nincs ilyen végzettségű alkalmazottunk. A napirendi pont megtárgyalása után a képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Hatodik napirendi pont tárgyalása Dr. Kardos Tamás jegyző: 12/2005. (X. 24.) KT. sz. rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mezőszilas Község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendeletét a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete szerinti szövegezéssel módosítva jóváhagyta.

9 Elmondta, hogy az állattartási rendeletet csak a közigazgatási eljárási törvény hatálybalépése miatt kell módosítani. 1./ Kónya Vilmosné képv.: Az ebtartáshoz szeretne hozzászólni. A lakásának közelében van olyan családi ház ahol a rendeletben meghatározottnál jóval több kutyát tartanak, illetve tenyésztenek, amelyhez nem kérték a közelben lakók hozzájárulását. 2./ Magyar József képv.: Az állattartási rendelet szerint a környékbeli lakók hozzájárulása szükséges az ebtenyésztéshez. A következő helyi lapban tájékoztató jelenhet meg az ebtartás szabályairól. A napirendi pont megtárgyalása után a képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Hetedik napirendi pont tárgyalása Dr. Kardos Tamás jegyző: 13/2005. (X. 24.) KT. sz. rendelet az állattartás helyi szabályairól Mezőszilas Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az állattartás helyi szabályairól szóló rendeletét a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete szerinti szövegezéssel módosítva jóváhagyta. A közterület használatáról szóló rendeletet is a közigazgatási eljárási törvény hatálybalépése miatt kell módosítani. 1./ Paál Gyula képv.: A közterületek használatát ellenőrizni kell a teherautók, kamionok tiltott helyen való parkolásának megszüntetése érdekében. A legnagyobb gond a Rózsa utcában van, mert ha ott parkolnak másik járművel nem lehet közlekedni. 2./ Magyar József képv.: A közterület használati díjak a rendelet 2-es számú mellékletében szerepelnek. Javasolta a díjak felülvizsgálatát, felsorolta díjemelési javaslatát. A napirendi pont megtárgyalása után a képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: B e j e l e n t é s e k 14/2005. (X. 24.) KT. sz. rendelet a közterület használatról Mezőszilas Község Önkormányzatának képviselőtestülete a közterület használatáról szóló rendeletét a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete szerinti szövegezéssel módosítva jóváhagyta. 1./ Kiss Géza polgármester bejelentette, hogy Borza István mezőszilasi lakos földterület vásárlási kérelmét már korábban tárgyalta a képviselőtestület, de döntés még nem született. Borza István fenntartja a Ft-os vételárat és eltekint a föld kimérettetésétől. A saját területe mellett van a megvásárolni kívánt földterület, ezért szeretné megvenni. A bejelentés meghallgatása után a képviselőtestület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

10 127/2005. (X. 24.) KT. sz. határozat földterület eladásáról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 1913/7 hrsz. külterületi ingatlant eladja Ft-ért Borza István Mezőszilas Nyár u. 4. szám alatti lakosnak. Megbízza a képviselő-testület a polgármestert, hogy az érintetteket értesítse ki, és gondoskodjon az adásvételi szerződés elkészítéséről. Felelős: Kiss Géza polgármester Határidő: azonnal 2./ Kiss Géza polgármester elmondta, hogy az ún. mezőgazdasági feltáró út megépült. A térkép elkészítése után kiderült, hogy az egyik tulajdonos földterülete ketté lett vágva. A felszabdalt terület helyett a tulajdonos csereföldet kér. 1./ Magyar József képv.: Semmiképpen nem javasolta, hogy a csereföld négyszeres nagyságú legyen. A bejelentés megtárgyalása után a képviselőtestület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 128/2005. (X. 24.) KT. sz. határozat földcseréről Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 1151 és 1152 hrsz.-ú ingatlanokat felajánlja csereterületként Puska Lajos Mezőszilas Árpád u. 4. szám alatti lakosnak a 0245/5 hrsz.-ú ingatlan 2014m 2 területű részéért. Megbízza a képviselő-testület a polgármestert, hogy az érintetteket értesítse ki, és gondoskodjon a szükséges szerződés elkészítéséről. Felelős: Kiss Géza polgármester Határidő: azonnal 3./ Kiss Géza polgármester tájékoztatta a képviselőtestület tagjait, hogy a Vertikál Rt. elkezdi a hulladékudvar kialakítását. Erre a célra az ápoló-gondozó otthon és a szennyvíztelep melletti önkormányzati területet jelölték ki. 1./ Magyar József képv.: Kérdezte, hogy milyen jellegű hulladékudvar épül, csak betonozott terület, vagy zárt konténeres telep. 2./ Kiss Géza polgármester: Tudomása szerint zárt konténeres hulladékudvar építését tervezi a Vertikál Rt. 4./ Kiss Géza polgármester elmondta, hogy a FEJÉRVÍZ RT a Jókai utca, Balatoni út vízvezeték építési munkáit elvégzi közhasznú munka végzése ellenében. Tájékoztatta a képviselőtestület tagjait, hogy az

11 önkormányzatoknak december 25-ig vízminőség javítási tanulmánytervvel kell rendelkezniük, melynek elkészíttetéséhez segítséget kívánnak nyújtani. 5./ Kiss Géza polgármester bejelentette, hogy a Fejér megyei Munkaügyi Központ információs számítógépes végpontot létesített Mezőszilason. Az erről szóló megállapodást a munkaügyi központ igazgatójával aláírták, a kezelő személy közhasznú munkavégzés keretében alkalmazásra került. 6./ Dr. Kardos Tamás jegyző ismertette a néptánccsoport kérelmét. Fellépő ruhák vásárlása céljából Ft támogatást kérnek az önkormányzattól. Raffael Attila képviselőtestületi tag bejelentette, hogy a szavazásban érintettsége miatt nem kíván részt venni. 1./ Magyar József képv.: Van egy működő néptánccsoport, amiről nem tudunk. Ha támogatást kapnak valakinek fel kell vennie a pénzt. A Mezőszilasi Németh László Kulturális Egyesületen keresztül megadhatja a képviselőtestület a kért támogatást. A bejelentés megtárgyalása után a képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 129/2005. (X. 24.) KT. sz. határozat néptánccsoport támogatásáról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Németh László Kulturális és Ifjúsági Egyesület kérelmét teljesíti és az egyesületnek Ft-ot utal át a számlájára, a néptánc-csoport fellépő ruha vásárlása céljából. Megbízza a képviselő-testület a polgármestert, hogy az érintetteket értesítse ki, és gondoskodjon a szükséges szerződés elkészítéséről. Felelős: Kiss Géza polgármester Határidő: november / Kiss Géza polgármester elmondta, hogy a téli közmunkaprogramra pályázatot nyújtottunk be, amelyhez kérte a képviselőtestület utólagos hozzájárulását. 1./ Nagy Tibor képv.: Egyetért az emberek alkalmazásával, de a munkájuknak legyen látszata. 130/2005. (X. 24.) KT. sz. határozat pályázat benyújtásáról Mezőszilas Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium, a Belügyminisztérium, valamint az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium évi közmunkaprogramjára Gondoskodó Falu címmel pályázatot kíván benyújtani. Az önkormányzat a pályázati kiírásnak megfelelő önrészt, Ft.-ot a évi költségvetéséből biztosítja.

12 Megbízza a képviselő-testület a polgármestert, hogy a pályázat leadásáról, valamint a szükséges önerő a évi költségvetésben való betervezéséről gondoskodjon. Határidő: október 31. és folyamatos Felelős: Kiss Géza polgármester 8./ Horváthné Gogán Jolán alpolgármester bejelentette, hogy az utóbbi időben a házi orvos lázas, beteg emberekhez nem megy ki, csak az idős emberekhez. Az orvossal el kellene beszélgetni arról, hogy ezen a magatartásán változtasson. 1./ Magyar József képv.: Nem tartja be a rendelési időt sem és ez nem véletlenszerűen fordul elő, hanem rendszeresen. A rendelési időt be kell tartania vagy helyettesről kell gondoskodnia. 9./ Kónya Vilmosné képv.: Kifogásolta azt a gyakorlatot, hogy ha egy család köztemetést kér, illetve hozzátartozójuk eltemettetéséhez önkormányzati segítséget kért és a temetési költséget részletekben kifizetik, miért kell a sírásásért külön fizetniük. Tudomása szerint egy közhasznú dolgozó azért van alkalmazásban, hogy a temetések lebonyolításában segítsen. Ha ezt külön díjazásért végzi miért nem kell bejárnia dolgozni. 1./ Kiss Géza polgármester: A közhasznú dolgozó foglalkoztatásához a Temetkezési Rt. is hozzájárul. 2./ Kónya Vilmosné képv.: A felszólalása arra irányult, hogy a köztemetés igénybevétele esetén a sírásásért külön díjazást kér a közhasznú dolgozó a hozzátartozóktól. 3./ Magyar József képv.: Ha nem a helyi temetkezési megbízott, hanem más településről jön temetkezési vállalkozó temetést végezni, nekik is kell a sírásásért külön díjazást fizetni. 10./ Dr. Kardos Tamás jegyző tájékoztatta a képviselőtestület tagjait a Hartai Kék Cégcsoport Kft. ajánlatáról, mely szerint különféle szolgáltatásokat jelentős kedvezménnyel vehetnek igénybe csoport tagjai. A közszolgálati díjcsomagban (telefonszolgáltatás) részt vevő emberek díjmentesen beszélhetnének egymással. Telefonkészülék cseréje után az egymás közötti beszélgetések térítésmentesen lehetnek. 11./ Semjén Attila képv.: Kifogásolta, hogy a képviselőtestületi ülés időpontja és napirendi pontjai nem jelentek meg a Fejér megyei Hírlapban. Kérte a gyógyszertárépület kúpcserepeinek visszahelyezését a további károk megelőzése érdekében. 12./ Raffael Attila képv.: A Bolhásiban augusztus hónapban megrendezett crosszverseny után a tereprendezés nem történt meg. 1./ Dr. Kardos Tamás jegyző: A földet azért hagyták ott a rendezők, mert ha szükség van rá az utak javítása során a karbantartó csoport dolgozói elhordják. 13./ Kónya Vilmosné képv.: Több szülő felkereste és kérte a segítségét, hogy a református templom melletti iskola elé gyalogátkelőhely felfestését végeztesse el az önkormányzat. Kiss Géza polgármester:

13 Megköszönte a képviselőtestületi tagok, meghívott vendég és a jegyző megjelenését. A segélykérelmek és bizottsági döntések ellen érkezett fellebbezések tárgyalása zárt ülésen történik, melyről külön jegyzőkönyv készül. Kmft. Kiss Géza polgármester Dr. Kardos Tamás jegyző

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. július 12-én tartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Kiss Géza polgármester, Fáncsik Géza, Horváthné

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Mezőszilas Község Önkormányzatának 2011. március 30-án tartott képviselőtestületi üléséről Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Horváthné Gogán

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának rendkívüli képviselőtestületi üléséről 2005. június 13-án. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Kiss Géza polgármester, Fáncsik

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2006. november 30-án tartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza Vilma,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2006. május 19-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Horváthné Gógán Jolán alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám: 19 /2013. Ikt.szám: M 2389/2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. augusztus 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának képviselőtestületi üléséről 2006. február 27-én. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Horváthné Gogán Jolán alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Mezőszilas Község Önkormányzatának 2012. december 21-én tartott képviselőtestületi ülésről Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Horváthné Gogán

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőszilas község önkormányzatának rendkívüli képviselőtestületi üléséről augusztus 15-én

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőszilas község önkormányzatának rendkívüli képviselőtestületi üléséről augusztus 15-én J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának rendkívüli képviselőtestületi üléséről 2012. augusztus 15-én Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester,

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. december 20-án tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Horváthné Gógán Jolán alpolgármester, Kónya Vilmosné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról 188 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 23-án 14 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 21/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 18 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Igazoltan távolmaradt: Kónya Vilmosné képviselőtestületi tag

Jegyzőkönyv. Igazoltan távolmaradt: Kónya Vilmosné képviselőtestületi tag Jegyzőkönyv Készült: Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. március 26-án tartott képviselőtestületi ülésről Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Horváthné Gogán

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu.

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 75 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. július 2-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. május

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 45 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. május 26-án megtartott rendes ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete június 23-án megtartott. rendkívüli Nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete június 23-án megtartott. rendkívüli Nyílt üléséről Határozat: 215-217 Rendelet: - Jegyzőkönyv A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. június 23-án megtartott rendkívüli Nyílt üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült a Zalakaros Város Önkormányzata

Részletesebben

Készült 2013. május 30-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza polgármesteri irodjában tartott ülésén.

Készült 2013. május 30-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza polgármesteri irodjában tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 30-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. 183/15/2013. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. Rendelet: 10/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Szám: /2010. J e g y z ő k ö n y v. Készült: Noszlop Községházán, Noszlop község Önkormányzat 2010. május 31-én 16.00 órakor megtartott üléséről.

Szám: /2010. J e g y z ő k ö n y v. Készült: Noszlop Községházán, Noszlop község Önkormányzat 2010. május 31-én 16.00 órakor megtartott üléséről. 1 Noszlop-Oroszi-Doba Községek Körjegyzősége 8456.Noszlop, Dózsa Gy. u. 45. Tel./Fax: 88/505-820, 505-821 Mobil: 06/20-524-2323 E-mail: noszlop@ajkanet.hu Telephely: 8482 Doba, Kossuth u. 10. Tel: 88/502-920,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám: 11/2013. Ikt.szám: M 1954/2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. május 13-án, 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi pontok:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8293 Vigántpetend Száma: 270-6 /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 19-én (csütörtökön ) 18 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 97 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. szeptember 8-án megtartott rendes ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

47/2012. (11.15.) számú Képviselő-testületi határozat

47/2012. (11.15.) számú Képviselő-testületi határozat Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testülete 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. november 15-én 17 órakor megtartott képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Jelenléti ív szerint,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőszilas község önkormányzat képviselőtestületének 2005. szeptember 15-én tartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőszilas község önkormányzat képviselőtestületének 2005. szeptember 15-én tartott üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzat képviselőtestületének 2005. szeptember 15-én tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Kiss Géza polgármester, Fáncsik

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én 15.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: Gulyás Tibor alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-én 15 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. február 14-én tartott képviselőtestületi üléséről.

Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. február 14-én tartott képviselőtestületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. február 14-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Kiss Géza polgármester, Horváthné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 29-én tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület április 6-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület április 6-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2016. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2016. április 6-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 46. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZAT: 46/2016.(IV.6.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg: 1/2015. (I. 22.) Kt. határozat

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg: 1/2015. (I. 22.) Kt. határozat JEGYZŐKÖNYV Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-én, 13:00 órai kezdettel megtartott, Képviselő-testületi üléséről a Gamási Önkormányzat tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőszilas község önkormányzat Képviselő-testületének 2005. július 25-én tartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőszilas község önkormányzat Képviselő-testületének 2005. július 25-én tartott üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzat Képviselő-testületének 2005. július 25-én tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Kiss Géza polgármester, Horváthné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. május 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. május 26-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 7/2015. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. május 26-án megtartott üléséről Határozatok száma: 33-38. 1 TARTALOMJEGYZÉK 33/2015.(V.26.) PBH.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 127/2011.(VII.29.) 128/2011.(VII.29.) 129/2011.(VII.29.) 130/2011.(VII.29.)

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14.-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2009. november 12. HATÁROZATOK SZÁMA: 46, 47, 48/2009. 2 Jegyzőkönyv Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 17:00 órai kezdettel Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen - megtartott Képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kamond község képviselő-testületének 2013. október 29-én 18 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kamond község képviselő-testületének 2013. október 29-én 18 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Község képviselő-testület Kamond Szám: 372-14/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kamond község képviselő-testületének 2013. október 29-én 18 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 25 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. február 18-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 2013. január 9-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. 2013. január 9-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 9-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 12/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. október 24-én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének március 12. napján 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének március 12. napján 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 875-3/2015. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. ZALABAKSA község Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 9-én (hétfő) órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. ZALABAKSA község Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 9-én (hétfő) órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v ZALABAKSA község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 9-én (hétfő) 16.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Horváth Ottó polgármester Baka Istvánné Gyovai

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 1-3. D./ RENDELETEI: - Száma: 1-6/2014. T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth u 48. Szám: 9-3/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 2-án 18.30 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. J e g y z ő k ö n y v

Ortaháza Község Önkormányzata. J e g y z ő k ö n y v 32/13/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata J e g y z ő k ö n y v Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31.- én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 96/2013.(X.31.)

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. július 17-én 17,30 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. július 17-én 17,30 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 12/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 17-én 17,30 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne: Eplény Közösségi Ház Jelen vannak: Fiskál János

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:10/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a. Tel: 89/ ; 20/ Fax.: 89/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a. Tel: 89/ ; 20/ Fax.: 89/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9532 K ü l s ő v a t, K o s s u t h u. 7 0. Tel: 89/342-090; 20/418-8690 Fax.: 89/342-090 e-mail: pmkvat@gmail.com Szám: 107-3/2014. J E G Y Z Ő K

Részletesebben