Sergiu NISTOR. Veszélyeztetett műemlékek: a veszélyben forgó műemlékek ügyének sajátos kezelése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sergiu NISTOR. Veszélyeztetett műemlékek: a veszélyben forgó műemlékek ügyének sajátos kezelése"

Átírás

1 Sergiu NISTOR Veszélyeztetett műemlékek: a forgó műemlékek ügyének sajátos kezelése

2 VESZÉLYEZTETETT MŰEMLÉKEK: A VESZÉLYBEN FORGÓ MŰEMLÉKEK ÜGYÉNEK SAJÁTOS KEZELÉSE Sergiu NISTOR A tanulmány célja és célkitűzései A veszélyeztetett műemlékek feltüntetésének fontosságát nem kell bizonyítani. A történelmi műemlékvédelem elsősorban ezek lerombolását vagy megsemmisülését igyekszik megakadályozni. Megállapítani, hogy melyek azok a műemlékek, amelyek valóságos vannak, mi az a veszély és mennyire sürgősek a beavatkozások, egy olyan probléma, amely különös fontossággal bír, amikor a műemlékek állagmegóvó stratégiáiról esik szó. Szerény költségvetési feltételek mellett annak felismeráse, hogy melyik az a műemlék, amely valóságos, közvetlen és súlyos forog, meghatározhatja a helyzetet: a műemlék megmenekül vagy megsemmisül. Jelen tanulmány célja kimutatni, hogy a történelmi műemlékek körül létező veszélyek és a műemlék veszélyeztetett helyzete objektíven felismerhető, és az építészeti örökség két állapotát ki lehet és ki kell hangsúlyozni a műemlékvédelemmel foglalkozó szervek és szervezetek által összeállított állományjegyzék. Veszélyeztetett műemlékek Meglepő módon a történelmi műemlékek veszélyeztetett helyzetét akár azok természetes állapotának is lehet tekinteni. Egy épületet azért sorolnak be a történelmi műemlékek közé, hogy megakadályozzák annak megrongálódását, elpusztítását vagy megsemmisülését, és persze egy ilyen veszélyt, eredendő veszélyt akkor vesznek figyelembe, amikor azt besorolják. A műemléklisták tehát olyan veszélyeztetett ingatlanokat tartalmaznak, amelyek átalakítása veszélybe sodorná azok történelmi lényegét és kulturális értékeit. Ebből a szemszögből nézve a műemlékek beazonosításának úgy tűnik semmi értelme sincs, miután ezek listája összekeverhető a védett épületek listájával. Az általunk figyelembe vett veszélyek azok, amelyek az eredendő veszélyen kívül még más természeti vagy emberi tényezőt is magukba foglalnak, veszélybe sodorva így a műemlékeket. Egy saját érzékenység vagy hatékony védelmi intézkedések hiányának a következté, a veszélyeztetett műemlékek lehetnek többé vagy kevésbé súlyos. Ezt a különbségtételt a veszélyeztetett és fenyegetett műemlékek között a következő nemzetközi megközelítések támogatják: Az UNESCO Világörökség Egyezménye megállapítja a veszélyeztetett világörökség listáját, amely egy olyan hivatalos (a hatóságok döntése alapján létrehozott) lista, amely azokat a világörökség listáján szereplő javakat tartalmazza, amelyeket súlyos és különleges veszély fenyeget, mint: (...), és itt felsorolják azokat a veszélyeket, amelyek közös vonása közvetlen bekövetkezésük vagy akár hatásuk azonnali működésbe lendülése. i A Világörökség Egyezmény Működési Irányelveinek ii keretén belül pontos különbséget tesznek a veszélyeztetett és a fenyegetett műemlékek között. Így, az Irányelvek 82. cikke meghatározza az (i) bekezdésnél a bizonyított veszélyt iii a kulturális javakat illetően, mely szerint a javakat egy bizonyított, konkrét és közvetlen veszély fenyegeti (...), a veszélybe sodrással iv ellentét, amelyet úgy határoznak meg mint olyan súlyos veszélyekkel való szembesülés, amelyeknek romboló hatása lehet [a javak] alapvető sajátosságaira v. A veszélybe sodrás és veszélyeztetett állapot kategóriák eb a dokumentumban szinonimaként jelennek meg vi. A dokumentum bemutatja, hogy a bizonyított (nyilvánvaló) veszély hatásai aránylag könnyen észrevehetőek, számszerűsíthetőek vagy előre láthatóak, a veszélybe sodrás hatásai nehezeb észlelhetőek, mivel ezeket véletlenszerű, többszörösen meghatározott tényezők befolyásolják vagy olyanok, amelyek idői fejlődése előre nem látható vii. 2

3 Az Európa Tanács úgy járul hozzá a történelmi műemlékeket fenyegető veszélyek meghatározásához, hogy egy külön ajánlást ad ki az építészeti örökség védelméről a természeti katasztrófák esetén viii, amely a veszély, sebezhetőség és kockázat fogalmakat használja és határozza meg azon természeti jelenségekkel kapcsolatban, amelyek az építészeti örökséget érintik. Így, a veszély az a természeti jelenség, amely egy bizonyos valószínűséggel, egy bizonyos periódusban, károkat vagy veszteséget okoz az örökség, a sebezhetőség a romlásnak és veszteségnek azon foka, amelyet egy természeti jelenség idéz elő egy épület vagy egy épületegyüttes, a kockázat pedig a valószínűség és sebezhetőség terméke, amelyet úgy határoznak meg, mint az építészeti örökség egy bizonyos természeti jelenség révén előidézett előre látható károk vagy veszteségek mutatója ix. A fent említettekből a következőket lehet levonni: A veszélyeztetett műemlékek elemzésébe foglalt kategóriák a következőek: Kockázat, Sebezhetőség, Fenyegetettség és Veszély, a következő tulajdonságokkal: 1. táblázat: Kockázat, sebezhetőség, fenyegetettség és veszély Kockázat A történelmi műemlékre kiható romlások, változások, károk vagy pusztítások bekövetkeztének lehetősége, valószínűsége A kockázat eseté előre láthatóak a kockázati tényezők (veszélyek). A kockázat a természeti, szociálpolitikai kontextusba és a természeti vagy emberi folyamatokhoz tartozik. Pl.: egy katasztrofális következményekkel járó árvíz bekövetkeztének a kockázata Sebezhetőség A műemlék sajátosságai, amelyek sebezhetővé teszik egyes veszélyekkel szem, abban az értelem, hogy megerősödnek azok romboló hatásai. A sajátosságok felismerhetőek és beavatkozásokkal megelőzhető. Pl. : az építmények földrengéssel szemi sérülékenysége Fenyegetettség Természeti vagy ember okozta jelenség romboló hatása az örökségre Pl. : földcsuszamlások, megfelelő védelmi rendelkezések hiánya Veszély A történeti műemléket érintő romlások, változások, károk vagy pusztulások, a veszélyek előidézésének és erősségének függvényé. A veszély konkrét, súlyos és közvetlen. A veszélyek hatása felbecsülhető, ha ismertek a fenyegető tényezők és a sérülékenység. Pl.: a templom összeomlásának veszélye Ocnele Mari-ban A műemlékeket fenyegető jelenkori veszélyek; az ICOMOS szemléletének áttekintése Az UNESCO Világörökség Egyezmény felállított egy a veszélyeket összefoglaló listát, amely alapján a Világörökségi Listán szereplő javak bekerülhetnek a Veszélyeztetett Világörökség Listájára x : a vagyontárgy megsemmisülési veszélye a felgyorsult pusztulás következté, nagykiterjedésű köz- vagy magánmunkálatok, gyors városiasítási és turisztikai fejlesztések, a földterület használatában vagy tulajdonjogában bekövetkezett változások okozta pusztulás folytán, ismeretlen okokból bekövetkezett nagyobb elváltozások eredményeként, a vagyontárgy bármilyen ok miatti elhagyása következté, fegyveres konfliktus kitörése vagy ilyennek veszélye miatt, vízözön vagy más elemi csapás eredményeként, tűzvész, földrengés, földcsuszamlás, vulkáni kitörések, vízszint megváltozása, árvizek, tengerár nyomán. xi A Világörökség Egyezmény Működési Irányelvei részletezik a (természeti és kulturális) javak kategóriáit fenyegető veszélyek hatásait: a javakat bizonyított, konkrét és közvetlen veszélyek fenyegetik ( ), mint például: a) Az anyagok súlyos romlása; b) A szerkezet vagy/és a díszek súlyos megrongálódása; c) Az építészeti és városrendezési összefüggések súlyos romlása; d) A városi vagy vidéki térség, vagy a természeti környezet súlyos megváltoztatása; 3

4 e) A történelmi hitelesség elvesztése; f) A kulturális jelentőség súlyos megmásítása. Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága, az Építészeti Örökség Európai Kartájában megállapítja, hogy az építészeti örökséget a tudatlanság, az elavulás, az állapotromlás minden formája és az érdektelenség veszélyezteti. A várostervezés romboló hatású is lehet ( ), a rosszul alkalmazott kortárs technológiák és rosszul átgondolt átépítések rongálhatják a régi szerkezeteket. ( ) a föld és ingatlan spekuláció ( ) a leggondosabban előkészített terveket is képes felborítani. xii Az egyes, az eltűnés veszélyével fenyegetett szakmák és kézműves tevékenységek érdeké folytatandó akciókról szóló ajánlás xiii elfogadásával, a Miniszteri Bizottság kiegészíti ezt a listát azon hagyományos szakképzettség elvesztésének veszélyével, amelynek segítségével a történelmi műemlékeket a hitelesség tisztelet tartásával lehet restaurálni. xiv Az R(93)9 sz. ajánlás szerint az Európa Tanács a következőket tartja természeti veszélyeknek: földrengések, vulkáni tevékenységek, tsunami, árvizek, földcsuszamlások, hólavinák, viharok, tűzvészek és robbanások xv. A kulturális örökség tisztességtelen ügyletekkel szemi védelméről szóló R(96)6 sz. ajánlás szerint a természeti veszélyekhez számíthatóak még azok az emberi tevékenységek is, amelyek nem tartják tisztelet az örökségvédelmi jogszabályokat xvi, valamint az R(97)2 sz. ajánlás értelmé azok a tényezők, amelyek szennyezést okoznak. Az ICOMOS már 3 éve jelentést készít a műemlékekről és műemléki együttesekről. Az ICOMOS szerint veszélyt jelent a karbantartás hiányossága, a humán és pénzügyi erőforrások hiánya, a szociális és gazdasági változások, különösképpen az állami felelősségek változása és a tisztázatlan tulajdonjogi kérdések, az állagmegóvást illető előírások, örökségvédelmi törvények hiánya vagy elégtelensége, valamint a turizmust érintő problémák összessége. A szervezet szerint a kulturális örökséget fenyegető legfőbb veszélyek az ember által előidézettek voltak, éspedig: 1. A globalizáció hatásai 2. A kultúrtájak átalakulása a mezőgazdasági tevékenységek gyökeres megváltoztatása miatt 3. A pénzügyi és szociális tőke vándorlása a helyi közösségektől a gazdaságilag vonzóbb területekre 4. A katonai tevékenységek és politikai változások 5. A tulajdonjoggal és az örökségvédelemhez fűződő felelősségekkel kapcsolatos tisztátalanság 6. A prioritások átcsoportosítása a kultúráról a gazdasági átmeneti időszakban 7. A kényszerített migráció és kulturális áttelepítések xvii. Veszélyeztetett műemlékek nyilvántartása, esettanulmányok (Anglia, Málta, Olaszország xviii ) A veszélyeztetett műemlékek létezésének tudatosítása és az igény, hogy olyan stratégiákat dolgozzanak ki, amelyek a műemlékek eme kategóriájára összpontosítanak, aránylag újkeletű dolog. A két világháború okozta hatalmas pusztítások hatására született meg a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelméről szóló évi Hágai Egyezmény. Habár ez az első olyan nemzetközi dokumentum, amely a tagállamok elkötelezik magukat, hogy felállítanak egy műemléklistát, ahová aszerint kerülnek be az épületek, hogy mennyire fontosak a civilizáció számára, tulajdonképpen ez nem egy a veszélyeztetett műemlékeket felsorakoztató lista. A köz- vagy magánmunkálatok által veszélyeztetett kulturális javak védelméről szóló ajánlásban, 1968-ban, az UNESCO először említi meg a [közmunkálatok miatt] kulturális javak külön nyilvántartását xix. Ahogy már láttuk, a Világörökség Egyezmény újra tárgyalja egy a veszélyeztetett műemlékeket felsorakoztató lista összeálltását. A műemlékek nyilvántartásának három esettanulmányát (Anglia, Málta és Olaszország) a következők jellemzik: Anglia A építményeket felsorakoztató English Heritage jegyzék magába foglalja az összes listán szereplő építészeti szerkezetet (I és II* kat.) vagy nyilvántartott műemléket, amely romlott, sérülékeny vagy veszélyeztetett állapotban van. 4

5 1999 az az év, amelyhez viszonyítják +/- a veszély alakulását. Angliában listán szereplő I. és II. kategóriájú építmény van, ebből a Jegyzék 1545 építmény szerepel, amelyek száma 1,3%-os növekedést mutat 1999 óta. A Jegyzék szereplő épületek jellegzetességei: 50%-a képes betölteni olyan rendeltetést, amely megfelelő karbantartást biztosít, 12,5%-a anyagi támogatás nélkül restaurálható, 22%-a a leginkább veszélyeztetett, A kategóriába tartozik, az esetek 20%-ában a tulajdonos a problémák okozója vagy azok részleges oka A nyilvántartás alapján megalapították az E.H. ösztöndíjat a épületek számára (98 épület, 5,7 millió angol font érték), egy olyan finanszírozási keretet, amely a listán szereplő veszélyeztetett épületek kb. 25%-át fedezi. A kormány eme döntéséhez kapcsolódnak még különböző civil szervezetek kezdemenyezései is, mint például: SAVE Britain s Heritage, a II. kategóriájú, épületek internetes jegyzéke. H.S. Scottish Civic Trust's Building at Risk Bulletin xx. A Jegyzékbe való felvétel az építmények állapota és használata alapján történik, így: 2. táblázat Állapot Használat Veszély Nagyon rossz bármi Veszély Rossz Elhagyott rész foglalt Veszély Elfogadható Elhagyott rész foglalt, üresedő Veszély Elfogadható Gondozási és karbantartási terv nélkül Sérülékenység Állapot: Nagyon rossz (szerkezeti megrongálódások vagy szerkezeti instabilitás jelei mutatkoznak, a héjazat sok helyen hiányos, így az épület belseje súlyosan megrongálódott, az épület nagy részé tűz vagy más természeti katasztrófák pusztítottak), Rossz (sérült falazat és/vagy beomlott tető és/vagy hibás vízelvezetési rendszer, amelyet gyakran biológiai károsodások, valamint a szerkezeti elemek nagy részének megrongálódása követ, beleértve a külső falazatot is, vagy az épület nagy részé tűz vagy más természeti katasztrófák pusztítottak), Elfogadható (szerkezetileg ép konstrukció, kisebb javításokat igényel és megfelelő a karbantartása) Jó (szerkezetileg ép konstrukció, nincsenek vízszigetelési problémák és nem szorul javításokra) Használat A figyelembe vett használati módok a következőek: Lakatlan, elhagyott, Rész lakott, foglalt, Lakott épületek. Prioritások A Jegyzékbe történő felvétel a gyors rongálódás alapján folyik (legtöbbször nem is a legrosszabb állapotban épületek kerülnek be hamarabb), így: 5

6 3. táblázat A B C D E F 1. Gyors rongálódás fenyegető veszélye; nincsen meghatározott beavatkozási megoldás 2. Gyors rongálódás azonnali veszélye; van meghatározott beavatkozási megoldás, de nincs gyakorlatba ültetve 3. Lassú rongálódás; nincsenek meghatározott megoldások 4. Lassú rongálódás; van meghatározott beavatkozási megoldás, de nincs gyakorlatba ültetve 5. Javítás alatt vagy elfogadható vagy jó állapotban, beazonosított használó nélkül vagy éppen üresedés előtt álló, új használó/lakó nélküli épület (korszerűen használható épületek számára) 6. Folyamatban javítási munkálatok, beazonosított használóval/lakóval; szükségtelen funkciójú épületek, újonnan megállapított funkcióval, amelyet még nem alkalmaznak Málta A Máltai ICOMOS elkészített egy kísérleti tanulmányt, amely feltérképezte az ország építészeti és régészeti örökségét, a veszélyetetettségi foknak megfelelően, a következő kritériumok figyelembevételével (4. táblázat): 4. táblázat Veszélyszint Megnevezés Jellemzők 1. szint Veszélymentes (1) 2. szint Sérülékeny (2) fenyegetettség konkrét hatások nélkül 3. szint Veszély (3) aktív veszélyek konkrét hatásokkal 4. szint Nagy veszély (4) súlyos rongálódás jelei visszafordítható helyzet 5. szint Rendkívüli veszély (5) jelentős megrongálódás, a helyzet nem visszafordítható A veszélyek közé a Máltai ICOMOS a következő kategóriákat sorolta: 1. Hiányos karbantartás 2. Veszélyek a társadalmi viselkedésből kifolyólag 3. Elégtelen állagmegóvás 4. Veszélyek a fejlesztési programok részéről 5. A kulturális jelentőség elvesztése. Olaszország Az Állami Restaurálási Központ közjárására az olasz kulturális örökség veszélyeztetettségi térképének az elkészítése a veszélyek kockázati tényezőkre és sérülékenységekre történő felosztásából indul ki. Az első kategóriánál az olasz program a természeti és ember által előidézett tényezőket veszi figyelembe, míg a másodiknál felsorolja a történelmi műemlékeket, az épületek fizikai állapotának és állagmegóvásának a figyelmbevételével. 1. Természeti veszélyeztető tényezők: Statikai-szerkezeti veszélyek (földrengések, földcsuszamlások, vulkanikus tevékenységek stb.) Környezeti veszélyek (szennyezés, éghajlat, lebegőanyagok stb.) 2. Ember által előidézett veszélyek Rablások, garázdaság, turisztikai nyomás stb. 6

7 Egy számítógépes modellezéssel a forgó örökség térképe a veszélyek és sérülékenységek összetételének az eredményeképpen jelenik meg xxi. Veszély műemlékek Romániában: természeti veszélyek Romániában a történelmi műemlékeket veszélyeztető természeti tényezőket négy osztályba soroljuk: földrengések, földcsuszamlások, árvizek, viharos szelek. Ebből 3 kategória adatokkal alátámasztott és az Országos Területrendezési Terv keretén belül, az V. alfejezet, Természeti tényezők által veszélyeztetett területek című melléklet alapját képezi xxii. A természeti tényezők által veszélyeztetett területek behatárolásához figyelembe vett veszélyek a következőek: földrengések, földcsuszamlások és árvizek. Ha egymásra helyezzük a természeti tényezők által veszélyeztetett területek helyzetét és a nemzeti jelentőségű védett területek kialakítását sürgető célkitűzéseket (az Országos Területrendezési Terv elfogadásáról szóló es számú Törvény III. mellékletének, III. alfejezete, Védett területek), az alábbi táblázatban bemutatott helyzetet kapjuk (5. táblázat): 5. táblázat Természeti tényezők által veszélyeztetett területen található különleges jelentőségű építészeti örökségek Földrengés miatt Árvíz miatt Földcsuszaml ás miatt Árvíz és földcsuszamlá s miatt Árvíz és földrengés miatt Földrengés és földcsuszamlá s miatt Összetett z z z z % az z z Veszély épületek 496 Épületek összessége 666 7

8 földrengés veszélye árvíz veszélye földcsuszamlás veszélye árvíz és földcsuszamlás veszélye földrengés és árvíz veszélye földrengés és földcsuszamlás veszélye összetett veszély 1. ábra: A nemzeti jelentőségű építészeti örökségi helyszínek veszélyeztető tényezők szerinti elosztása Megfigyelhetjük, hogy a 666 különleges jelentőségű épületből 496 természeti tényezők által veszélyeztetett területen található, ami arra a következtetésre juttat minket, hogy a történeti műemlékek szerint meghatározott nemzeti jelentőségű beépített védett területek nagy része ezen veszélyeztetett területek részeit képezik. Sok nemzeti jelentőségű örökségi helyszín 2 vagy 3 veszélyeztető tényező hatása alatt is áll (207 a 666-ból, azaz 31 nyilvántartott épületek összességéből). Veszély forgó műemlékek Romániában: ember által előidézett veszélyek Ahogy már korábban is láthattuk, az ember által előidézett veszélyek képezik a legfőbb veszélyforrásokat a történelmi műemlékeket illetően. A Romániai ICOMOS két Heritage at Risk jelentése 2001 és 2002-, a veszélyek pódiumára helyezi a következőket: A es jelentést dr. Eugenia Greceanu építész, az esettanulmányokat pedig Irina Iamandescu építész állította össze: 1. a műemlékek elhanyagolása a helyi önkormányzatok által, 2. túlzott bürokrácia és 3. a felelősségek tisztázatlansága, 4. vandalizmus és rablás, 5. a hagyományos környezetet átalakító új épületek ellenőrizetlen megjelenése. A es jelentést dr. Sergiu Nistor építész állította össze egy 23 szakember által kitöltött kérdőív alapján, az esettanulmányokat Daniela Enescu építész készítette: 1. A hatóságok tudatlansága és érdektelensége, a politikai akarat hiánya, az örökség helytelen kezelése a hatóságok által, 2. A kiképzés hiánya, a törvények megszegése, 3. A nyilvántartás és az építészeti örökség helyszíni beazonosításának a pontatlansága, 4. Szakszerűtlen beavatkozások, 5. A tulajdonosok támogatásához szükséges pénzalapok hiánya, amelyhez még csatlakoznak a szegénység és a gazdasági válság hatásai, amelyek sokszor pontosan az örökségi helyszínek gazdag területeken csoportosulnak. Így a 666 nemzeti jelentőségű örökségi helyszínből 19 hátrányos helyzetű térség található (6. táblázat). 8

9 6. táblázat: Hátrányos helyzetű térség található nemzeti jelentőségű építészeti örökségi helyszínek Vajdahunyad vára Vajdahunyad Hunyad Verespatak történeti központja Verespatak község Fehér Szent Arkangyalok temploma Hidalmás község, Bányika falu Szilágy Szent Miklós temploma Broşteni község, Broşteni falu Suceava Szent György temploma Nagylupsa község, Nagylupsa falu Fehér Szent Miklós temploma Zalatna városa Fehér Szent Miklós temploma Vajdahunyad Hunyad Szent Miklós temploma Ribice község, Ribice falu Hunyad Mennybevitel temploma Pusztakalán városa, Pusztakalán falu Hunyad Az aranybányák római kori maradványai Verespatak község, Verespatak falu Fehér Adamul Vechi bánya Kőrösbánya község, Karács falu Hunyad Régi kohó Gyalár község, Govasdia falu Hunyad Bárzai bánya, római lépcsők római kori Brad megyei jogú város, Ruda-Brad falu Hunyad maradványok Kohó Pusztakalán városa Hunyad XVIII. és XIX. századi házak Verespatak község, Verespatak falu Fehér Maria Veruleac bekerített gazdasági udvara Breaza község, Breaza de Sus falu Suceava Dák erődítmény; sírhalom (a Várhegyen") Kudzsir városa Fehér Géto-dák vár Zimnicea városa Teleorman Sírhalom és sík temetkezési hely; bronzkori nekropolisz; középkori település és sírhely (a Halottas Mezőn") Zimnicea városa Teleorman Ez a táblázat azonban a természeti, gazdasági és ember által előidézett veszélyek összetett hatásainak csak egy szerény illusztrációja, hiszen az állagmegóváshoz szükséges pénzalapok és a közpénzek közötti eltérés miatt a műemlékvédelem területén hátrányos helyzetű országnak számítunk. A Romániában található forgó műemlékeket felsorakoztató lista felállításának a metodológiája Ahogy már bemutattam az előbbiek, a történeti műemlékek nyilvántartásának fontossága egy védelmi stratégia kialakításának az alapjául szolgálhat. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy egy ilyen lista hasznossága kapcsolatban áll a beavatkozási prioritások megállapításával. Így a veszélyeztetett műemlékként nyilvántartott, gyorsbeavatkozást igénylő műemlékek listájának hitelesnek kell lennie, más szóval minél objektíveb fejezze ki úgy a veszélyt, amely a műemléket fenyegeti, mint pedig a veszély várható közelségét. A korábban bemutatott természeti és ember okozta veszélyek elemzéséből kiderül, hogy Romániában a történelmi műemlékek többségét földrengések fenyegetik, amely még egy vagy több más természeti vagy ember által előidézett tényezővel párosul. Kiderül még az is, hogy a műemlékek eseté aránylag kevés intézkedés is már hatékony a földrengések veszélyének a csökkentésé, hiszen a fő veszély hatásainak csökkentésére főleg megelőző intézkedések ajánlottak. Gyakorlati síkon, a forgó műemlékek különleges kezelése egy olyan programot kellene magába foglalnia, amely praktikus, azonnali intézkedésekkel folyamatosan csökkenti a földrengések hatását a már más veszély miatt megrongálódott műemlékek eseté. Ebből a szempontból, az ezen a területen nyert európai tapasztalatok alapján, a következő metodológiai részleteket kell figyelembe venni: a veszélyeztetett műemlékek jegyzéke egy objektív munkaeszköz és nem a személyes yomások tárháza, még ha azok dicséretre méltóak is, 9

10 a veszélyeztetett műemlékek jegyzéke először is arra törekszik, hogy a legjobban ossza el a pénzügyi, költségvetési, műszaki és illetékes erőforrásokat, valamint hogy figyelmeztesse, támogassa és ne büntesse a gondnokokat, adminisztrátorokat, hiszen egy használó/lakó megléte a védelem tartósságának alapvető feltétele; a veszélyeztetett műemlékek jegyzéke azokat a szerkezeteket jelöli meg, amelyeket valamilyen veszély fenyeget, és nem azokat, amelyek már vannak, az 1. táblázat meghatározásainak értelmé, így a veszélyeztetett műemlékek jegyzéke egy vonatkoztatási pont lehet a gyorsbeavatkozások beütemezésénél, amelyek elsőbbsége meghatározható és célpontja ismeretes. Az olasz veszélyeztetettségi térkép példája és a brit tapasztalat megmutatja, hogy a módszert tekintve el lehet indulni vagy a veszély és sérülékenység összetételének felmérése alapján meghatározott forgó műemlékek (olasz példa), vagy bizonyos állapotmutatók alkalmazásával, az örökségállomány átfésülésének útján (brit eset). A két példa lényegé az analitikus versus empirikuskísérleti megközelítés különbözik, de a rendelkezésre álló humán és műszaki erőforráshoz illő képlet mindkettő: egy tudományos területi hálózat (Olaszország) vagy a civil szervezetek erőteljes bevonása (Anglia). Mivel Románia sem a forgó örökség problémájával foglalkozó civil szervezetek területén, sem a területi védelmi infrastruktúrák műszaki biztosításának szempontjából nem áll jól, egy a civil szervezetek, egyetemek és szakemberek együttműködését előmozdító, minimális informatikai segítséggel alátámasztott program, amelyet a Megyei Kulturális Örökség Igazgatóságok biztosítanának, kezdetnek már egy jó megoldás lenne xxiii. 10

11 Irodalom Recueuil de textes fondamentaux du Conseil de l'europe dans le domaine du patrimoine culturel, Consiliul Europei, Strasbourg, 1998 Heritage at Risk ICOMOS World Report On Monuments and Sites in Danger, K.G.Saur, Munchen Az Országos Területrendezési Terv elfogadásáról szóló március 6-án hatályba lépett, 5. számú Törvény III. alfejezete, védett területek, a április 12-én kiadott 152. számú Hivatalos Közlöny jelent meg Az Országos Területrendezési Terv elfogadásáról szóló október 22-én hatályba lépett, 575. számú Törvény V. alfejezete, Természeti tényezők által veszélyeztetett területek, a november 14-én kiadott 726. számú Hivatalos Közlöny I. részé jelent meg. 11

12 Jegyzetek i A Világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló UNESCO egyezmény, 11. cikk, 4. bekezdés. ii A Világörökség Bizottság kiadott WHC 99-2-es számú dokumentuma. iii Peril prouve, az eredeti francia kifejezés. iv Mise en peril, az eredeti francia kifejezés. v Az Irányelvek 82. cikke, (ii) bekezdés. vi Lásd az Irányelvek 85. cikkének szövegét, amely a (c) bekezdésnél alkalmanként használja a kockázat szót (a szerző megjegyzése). vii 85 (c) cikk, 2. bekezdés: néha lehetetlen előre látni mindazon következményeket, amelyeket egyes veszélyek, mint például a fegyveres összeütközés jelenthet a kulturális vagy természeti javak eseté. viii Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának nov.23-án elfogadott R(93)9-es ajánlása (a szerző megjegyzése). ix Az R(93)9-es számú ajánlás melléklete, I. fejezet, 3-5. cikkek (a szerző megjegyzése). x Párizs, 1972, A világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló UNESCO egyezmény, 11. cikk, 4. bekezdés. xi G. De Angelis professzor összefoglalásképpen Kalauz a műemlékek és megrongálódásuk okainak módszeres tanulmányozásához című munkájában különbséget tesz az ember által előidézett, illetve természeti veszélyek, valamint azok azonnali és hosszú távú hatásai között. A hosszú távú romboló hatásokat általában karbantartási és javítási munkálatokkal vissza lehet szorítani, míg a természeti katasztrófák vagy fegyveres összeütközések szinte azonnali hatásait csak megelőző stratégiával lehet csökkenteni. xii Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága, az Építészeti Örökség Európai Kartája, 6. Cikk xiii R(81)13, július 1. xiv Figyelembe véve azt a tényt, hogy a divat változásai és a technológiák fejlődése (...) előidézheti bizonyos hagyományos mesterségek eltűnését, amelyek egyes igen jól képzett technikák és képességek utolsó letéteményesei, és amelyek hozzájárultak az európai országok művészeti és kulturális örökségének kialakításához (...), Előszó, R (81) 13, Recueuil de textes fondamentaux du Conseil de l'europe dans le domaine du patrimoine culturel, Consiliul Europei, Strasbourg, 1998, 169. old. (a szerző megjegyzése) xv R(93)9 számú Ajánlás melléklete, I. fejezet, 3. cikk. xvi R(96)6 számú Ajánlás melléklete, I. fejezet, 2. cikk (a szerző megjegyzése). xvii Heritage at Risk ICOMOS World Report On Monuments and Sites in Danger, K.G.Saur, Munchen xviii Egy negyedik példa a Horvátországi háborús pusztítások jegyzéke lenne, de nem szolgálja jelen tanulmány célját (a szerző megjegyzése). xix Az Ajánlás 4. cikke. xx 1331 épület, nagy részük kúria vagy templom, a legtöbb Glasgow és környékén található (a szerző megjegyzése). xxi xxii az Országos Területrendezési Terv elfogadásáról szóló október 22-én hatályba lépett, 575. számú Törvény V. alfejezete, Természeti tényezők által veszélyeztetett területek, a november 14-én kiadott 726. számú Hivatalos Közlöny I. részé jelent meg. xxiii Doina Nicolae építész tesz javaslatot Informatikai rendszerek a kulturális örökségvédelem című doktorátusi dolgozatában a minimális szükséges számítástechnikai felszereléssel kapcsolatban, amelyet egy régió (több megye) számára tenne elérhetővé egy Nemzeti Kulturális Örökség Igazgatóság, UAUIM,

Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2004. (IV. 1.) ÖKT számú rendelete

Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2004. (IV. 1.) ÖKT számú rendelete Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2004. (IV. 1.) ÖKT számú rendelete A község történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről Daruszentmiklós Község Önkormányzat

Részletesebben

VILÁGÖRÖKSÉG MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG BIZOTTSÁGI ÜLÉS. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Budapest, 2012. január 24., 10.30

VILÁGÖRÖKSÉG MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG BIZOTTSÁGI ÜLÉS. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Budapest, 2012. január 24., 10.30 VÖMNB_2012_1_02 Budapest, 2012. január 19. VILÁGÖRÖKSÉG MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG BIZOTTSÁGI ÜLÉS Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 10.30 A napirend 2. pontja: A 2012. január 1-jén hatályba lépett, a Világörökségről

Részletesebben

EURÓPA TANÁCS MINISZTERI BIZOTTSÁG

EURÓPA TANÁCS MINISZTERI BIZOTTSÁG EURÓPA TANÁCS MINISZTERI BIZOTTSÁG A Miniszteri Bizottság Rec(2003)1 sz. Ajánlása a tagállamok számára a turizmus előmozdításáról a kulturális örökségnek, mint a fenntartható fejlődés egyik tényezőjének

Részletesebben

MŰEMLÉKVÉDELMI STRATÉGIA HARGITA MEGYÉBEN TÖVISSI ZSOLT

MŰEMLÉKVÉDELMI STRATÉGIA HARGITA MEGYÉBEN TÖVISSI ZSOLT MŰEMLÉKVÉDELMI STRATÉGIA HARGITA MEGYÉBEN TÖVISSI ZSOLT 2013-2023 Műemlékvédelmi stratégia Hargita megyében MŰEMLÉKI LISTA Jogi státus a piramis csúcsa - mégsem garantált a védelem Műemlék740(együttes)és

Részletesebben

VILÁGÖRÖKSÉG MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁGA. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Budapest, január

VILÁGÖRÖKSÉG MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁGA. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Budapest, január VÖMNB_2012_1_01 Budapest, 2012. január 19. VILÁGÖRÖKSÉG MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁGA BIZOTTSÁGI ÜLÉS Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 10.30 A napirend 1. pontja: A nyolc magyar világörökségi helyszínre vonatkozó

Részletesebben

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények.

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. II/1. VESZÉLY-ELHÁRÍTÁSI TERVEZÉS A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. Települési szintű veszély-elhárítási tervezés rendszere, jogi háttere. A besorolás és

Részletesebben

147. sz. Ajánlás. a rákkeltő anyagok és hatóanyagok által előidézett foglalkozási ártalmak elleni védekezésről és ezek ellenőrzéséről

147. sz. Ajánlás. a rákkeltő anyagok és hatóanyagok által előidézett foglalkozási ártalmak elleni védekezésről és ezek ellenőrzéséről 147. sz. Ajánlás a rákkeltő anyagok és hatóanyagok által előidézett foglalkozási ártalmak elleni védekezésről és ezek ellenőrzéséről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ.3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*.4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ.3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*.4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...4 1. A törvény célja...4 2. A törvény hatálya...4

Részletesebben

elérhetősége: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 25. postacím: 1300 Budapest, Pf.: 152., tel: 437-43-00, fax: 437-02-85

elérhetősége: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 25. postacím: 1300 Budapest, Pf.: 152., tel: 437-43-00, fax: 437-02-85 Tisztelt Ügyfelek! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. CXXII. törvény rendelkezései alapján az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és Vám- és Pénzügyőrség összeolvadásával

Részletesebben

1 A SIKERES PROJEKT KOCKÁZATMENEDZ SMENT FŐ ELEMEI ÉS KULCSTÉNYEZŐI

1 A SIKERES PROJEKT KOCKÁZATMENEDZ SMENT FŐ ELEMEI ÉS KULCSTÉNYEZŐI 1 A SIKERES PROJEKT KOCKÁZATMENEDZ SMENT FŐ ELEMEI ÉS KULCSTÉNYEZŐI 1.1 MIT JELENT ÉS MIÉRT FONTOS A KOCKÁZATMENEDZSMEN T? A Project Management Institute (PMI) definíciója szerint a projekt egy ideiglenes

Részletesebben

Iktatószám: 601/442-2/2015. Ügyintéző: B. Máthé Ildikó Telefon: +36-30-488-2786 e-mail: ildiko.mathe@forsterkozpont.hu Hiv.szám: 26-12/2015. Vasas Ágostonné Tárgy: Ostoros Község településrendezési eszközei

Részletesebben

Az örökségvédelem lehetőségei és feladatai Tokaj-hegyalján, a világörökségről szóló törvény alapján

Az örökségvédelem lehetőségei és feladatai Tokaj-hegyalján, a világörökségről szóló törvény alapján Az örökségvédelem lehetőségei és feladatai Tokaj-hegyalján, a világörökségről szóló törvény alapján A Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj Világörökség listára történt felvételének 10. évfordulója

Részletesebben

A Duna mente örökségi potenciálja

A Duna mente örökségi potenciálja A Duna mente örökségi potenciálja az EuroVelo 6 kerékpárút a Duna mentén (Rajka Budapest) régészeti szempontból Jövőkép a Duna mentén, Rajka Budapest workshop 2014. május 30. Újlaki Zsuzsánna főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Az ALTERA VAGYONKEZELŐ Nyrt. kockázatkezelési irányelvei

Az ALTERA VAGYONKEZELŐ Nyrt. kockázatkezelési irányelvei Az ALTERA VAGYONKEZELŐ Nyrt. kockázatkezelési irányelvei I. A dokumentum célja és alkalmazási területe A Kockázatkezelési Irányelvek az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1068 Budapest,

Részletesebben

Balaton-felvidéki Kultúrtáj világörökségi várományos helyszín aktuális feladatairól

Balaton-felvidéki Kultúrtáj világörökségi várományos helyszín aktuális feladatairól Balaton-felvidéki Kultúrtáj világörökségi várományos helyszín aktuális feladatairól Sándor Péter A Balaton Világörökségéért Alapítvány Siófok, 2015. szeptember 18. Áttekintés Előzmények Világörökségi törvény

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

ÍRÁSBELI SZAVAZÁS /ELJÁRÁSI SZABÁLYOK/ FŰTÉSI ENERGIAKÖLTSÉG-CSÖKKENTÉS 2013.

ÍRÁSBELI SZAVAZÁS /ELJÁRÁSI SZABÁLYOK/ FŰTÉSI ENERGIAKÖLTSÉG-CSÖKKENTÉS 2013. ÍRÁSBELI SZAVAZÁS /ELJÁRÁSI SZABÁLYOK/ FŰTÉSI ENERGIAKÖLTSÉG-CSÖKKENTÉS 2013. SZAVAZÁS I. Két forduló: I. Véleményfelmérés: (formális írásbeli szavazás) épületenként a tulajdonosok legnagyobb támogatását

Részletesebben

Az Eiffel Palace esettanulmánya

Az Eiffel Palace esettanulmánya Az Eiffel Palace esettanulmánya avagy egy résfalas munkatér-határolás kivitelezői és tervezői tapasztalatai dr.deli Árpád műszaki igazgató HBM Kft., címzetes egyetemi tanár SZE 2014. november 18. SZE KOCKÁZATKEZELÉS

Részletesebben

AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (X.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉRŐL

AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (X.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉRŐL AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (X.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉRŐL Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelyének

Részletesebben

Hogyan lehet Európa degradált élőhelyeinek 15%-át restaurálni?

Hogyan lehet Európa degradált élőhelyeinek 15%-át restaurálni? Hogyan lehet Európa degradált élőhelyeinek 15%-át restaurálni? Török Katalin MTBK, 2014. nov. 20. Az EU biodiverzitási stratégiája 2020-ig 2. CÉL: Az ökoszisztémák és az általuk biztosított szolgáltatások

Részletesebben

182. sz. Egyezmény. a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről

182. sz. Egyezmény. a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről 182. sz. Egyezmény a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. Fejezet Alapvető elvek...4 A törvény célja...4 A bíróság feladatai a polgári perben...5

Részletesebben

IRÁNYMUTATÁS A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK MINIMUMLISTÁJÁRÓL EBA/GL/2015/ Iránymutatások

IRÁNYMUTATÁS A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK MINIMUMLISTÁJÁRÓL EBA/GL/2015/ Iránymutatások EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Iránymutatások a 2014/59/EU irányelv 42. cikkének (14) bekezdése értelmében annak meghatározásáról, hogy az eszközök vagy kötelezettségek rendes fizetésképtelenségi eljárás keretében

Részletesebben

A történeti táj, mint örökség

A történeti táj, mint örökség A történeti táj, mint örökség Dr. Fejérdy Tamás DLA okl. építészmérnök, okl. műemlékvédelmi szakmérnök, c. egyetemi docens Táj-fogalom ami többé-kevésbé egyértelmű (de alig van belőle), az a Táj-fogalom

Részletesebben

T/8341. számú. törvényjavaslat

T/8341. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8341. számú törvényjavaslat az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Iraki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodás kihirdetéséről Előadó:

Részletesebben

2. Az Egyezmény eredeti angol nyelvû szövege és hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:

2. Az Egyezmény eredeti angol nyelvû szövege és hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ: 2001. évi XXVII. Törvény a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekrõl szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1999. évi 87. ülésszakán elfogadott 182.

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 )

MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 ) 2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/361 MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 ) Az Európai Unióról szóló szerződés Korábbi számozás az Európai Unióról szóló Új számozás az Európai Unióról szóló I.

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft.

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft. 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2 Tartalomjegyzék Tartalom 1 BEVEZETÉS... 5 2 HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.1 A VÁROSI SZINTŰ HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.2

Részletesebben

NBI/B Nıi Keleti csoport bajnokság 2010-2011. évi sorsolása info@worldhandball.com

NBI/B Nıi Keleti csoport bajnokság 2010-2011. évi sorsolása info@worldhandball.com Sorszám: Csapat NBI/B Keleti csoport Nıi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. I. Forduló szeptember 12. II. Forduló szeptember 19. III. Forduló október 3. IV. Forduló október 10. www.worldhandball.com

Részletesebben

Virgil POLIZU. Műemléképületek veszélyeztetettségének megszüntetése

Virgil POLIZU. Műemléképületek veszélyeztetettségének megszüntetése Virgil POLIZU Műemléképületek veszélyeztetettségének megszüntetése MŰEMLÉKÉPÜLETEK VESZÉLYEZTETETTSÉGÉNEK MEGSZÜNTETÉSE Virgil POLIZU Egy műemléképület (-együttes) alkotóelemei funkcionális, szerkezeti,

Részletesebben

A minőség és a kockázat alapú gondolkodás kapcsolata

A minőség és a kockázat alapú gondolkodás kapcsolata Mottó: A legnagyobb kockázat nem vállalni kockázatot A minőség és a kockázat alapú gondolkodás kapcsolata DEMIIN XVI. Katonai Zsolt 1 Ez a gép teljesen biztonságos míg meg nem nyomod ezt a gombot 2 A kockázatelemzés

Részletesebben

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban játszott stratégiai szerepének tisztázása CLLD 2014-2020 szeminárium Brüsszel, 2013. február 06. 1 Emlékeztetőül: a Partnerségi

Részletesebben

A TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ ELŐTÉRBE HELYEZÉSE AZ EMBERI ÉS AZ INTÉZMÉNYI ERŐFORRÁSOK RÉVÉN A KÖZÖSSÉGI ORVOSI ELLÁTÁSBAN

A TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ ELŐTÉRBE HELYEZÉSE AZ EMBERI ÉS AZ INTÉZMÉNYI ERŐFORRÁSOK RÉVÉN A KÖZÖSSÉGI ORVOSI ELLÁTÁSBAN KÖZEGESZSÉGÜGYI KÖZÖSSÉGI PROGRAM A TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ ELŐTÉRBE HELYEZÉSE AZ EMBERI ÉS AZ INTÉZMÉNYI ERŐFORRÁSOK RÉVÉN A KÖZÖSSÉGI ORVOSI ELLÁTÁSBAN A PROJEKT BEMUTATÁSA Az Erőforrások Fejlesztésének

Részletesebben

Az Európai arlament és a Tanács 1999/45/EK irányelve Minden egészséget veszélyeztető hatás szisztematikus vizsgálatának eredményét tömeg/tömeg százalé

Az Európai arlament és a Tanács 1999/45/EK irányelve Minden egészséget veszélyeztető hatás szisztematikus vizsgálatának eredményét tömeg/tömeg százalé Az Európai arlament és a Tanács 1999/45/EK irányelve a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek

Részletesebben

LIFE Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz LIFE - Climate Change Adaptation

LIFE Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz LIFE - Climate Change Adaptation LIFE Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz LIFE - Climate Change Adaptation Nyitrai Emese Klímapolitikai referens III. LIFE Klímapolitikai Tréning 2016. Szeptember 1. Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz

Részletesebben

Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája Fókuszban a tudatos és értékteremtő internethasználat

Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája Fókuszban a tudatos és értékteremtő internethasználat Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája Fókuszban a tudatos és értékteremtő internethasználat dr. Farkas Attila Erik - állandó szakértő Digitális Jólét Program - Új típusú veszélyforrások megjelenése,

Részletesebben

PROGRAM. 9:30 9:45 Jiří BLÁHA (Cz) Európai tetőszerkezetek egy európai projekt előzményei, jelenlegi állapota, további tervek

PROGRAM. 9:30 9:45 Jiří BLÁHA (Cz) Európai tetőszerkezetek egy európai projekt előzményei, jelenlegi állapota, további tervek Helyszín: Kolozsvár, Bánffy Palota, Főtér 30. sz. PROGRAM Csütörtök, 2008. október 16. 8:00 9:00 A résztvevők regisztrációja a rendezvény helyszínén 9:00 9:30 A konferencia hivatalos megnyitója 9:30 11:00

Részletesebben

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA SZÉKESFEHÉRVÁR A MEGYEI JOGÚ VÁROS földrajzi helyzet, urbánus

Részletesebben

7. 8. Műemlék: olyan műemléki érték, amelyet e törvény alapján jogszabállyal védetté nyilvánítottak.

7. 8. Műemlék: olyan műemléki érték, amelyet e törvény alapján jogszabállyal védetté nyilvánítottak. 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 7. 8. Műemlék: olyan műemléki érték, amelyet e törvény alapján jogszabállyal védetté nyilvánítottak. 10. Műemléki érték: minden olyan építmény, kert,

Részletesebben

A kulturális és világörökség fenntartható használata

A kulturális és világörökség fenntartható használata A kulturális és világörökség fenntartható használata Esettanulmány: Belső-Erzsébetváros dr. Ambrusné dr. Tóth Éva JNOB, Nemzetközi Főosztály Fenntartható fejlődés kulturális örökség Olyan fejlődés, ami

Részletesebben

21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet

21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet Hatályos: 2014.03.15-21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelező

Részletesebben

PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Tájékoztatások és közlemények

Tájékoztatások és közlemények Az Európai Unió Hivatalos Lapja ISSN 1725-518X C 83 Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 53. évfolyam 2010. március 30. Közleményszám Tartalom Oldal 2010/C 83/01 Az Európai Unióról szóló

Részletesebben

I. A rendelet hatálya, általános rendelkezések

I. A rendelet hatálya, általános rendelkezések Bucsuszentlászlói Községi Önkormányzat 9/2004.(VII.08.) sz. Önk. rendelete az épített és természeti értékek helyi védelmére vonatkozó szabályokról Búcsúszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

A HALANDÓSÁG ALAKULÁSA

A HALANDÓSÁG ALAKULÁSA 4. Az átlagos szülési kor egyenletesen emelkedett a kerületekben az utóbbi 15 évben, mérsékelt különbség növekedés mellett. Hipotézisünk úgy szól, hogy a kerületi átlagos szülési kor párhuzamosan alakul

Részletesebben

Barts J. Balázs, FRICS 2014.11.13. MIKOR VITTE UTOLJÁRA ÉPÜLETÉT SZERVIZBE?

Barts J. Balázs, FRICS 2014.11.13. MIKOR VITTE UTOLJÁRA ÉPÜLETÉT SZERVIZBE? Barts J. Balázs, FRICS 2014.11.13. MIKOR VITTE UTOLJÁRA ÉPÜLETÉT SZERVIZBE? Egy tisztességes termék esetében Hát igen De mi is a lényeg? Az építmény szervizkönyve Az építmény szervizkönyve igazolja a)

Részletesebben

A kockázat fogalma. A kockázat fogalma. Fejezetek a környezeti kockázatok menedzsmentjéből 2 Bezegh András

A kockázat fogalma. A kockázat fogalma. Fejezetek a környezeti kockázatok menedzsmentjéből 2 Bezegh András Fejezetek a környezeti kockázatok menedzsmentjéből 2 Bezegh András A kockázat fogalma A kockázat (def:) annak kifejezése, hogy valami nem kívánt hatással lesz a valaki/k értékeire, célkitűzésekre. A kockázat

Részletesebben

Szentlőrinc Nagyközség Képviselőtestületének 11/1996.(IV.25.) számú R e n d e l e t e. a helyi jellegű természeti értékek védelméről

Szentlőrinc Nagyközség Képviselőtestületének 11/1996.(IV.25.) számú R e n d e l e t e. a helyi jellegű természeti értékek védelméről Szentlőrinc Nagyközség Képviselőtestületének 11/1996.(IV.25.) számú R e n d e l e t e a helyi jellegű természeti értékek védelméről (A 11/2012.(V.31.), a 18/2009.(X.01.), a 7/2001.(V.31.) sz. Rendelettel

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 41. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 41. szám MAGYAR KÖZLÖNY 41. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 26., csütörtök Tartalomjegyzék 2015. évi XV. törvény Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról 3175 2015. évi XVI.

Részletesebben

Az új technológiák adatvédelmi kihívásai

Az új technológiák adatvédelmi kihívásai Az új technológiák adatvédelmi kihívásai Ide kerülhet Budapest, az előadás 2015. szeptember címe 28. A Hatóság által védett jog természetéről Védelem tárgya: az egyénre vonatkozó információ feltétel nélkül

Részletesebben

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről 187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én

Részletesebben

Pályázati figyelő 2014. augusztus

Pályázati figyelő 2014. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok kapcsolódó 1 ot Budapest Főváros Közgyűlése Műemléki Keret 2014 A főváros városképét meghatározó építészeti értékek rekonstrukciójára. A pályázat keretében

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

NATÚRPARKOK MAGYARORSZÁGON

NATÚRPARKOK MAGYARORSZÁGON NATÚRPARKOK MAGYARORSZÁGON Jogi szabályozási háttér Pádárné Dr. Török Éva osztályvezető Földművelésügyi Minisztérium Tájvédelmi, Barlangvédelmi és Ökoturisztikai Osztály MI A NATÚRPARK? Natúrpark (Tvt):

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 34. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 34. szám MAGYAR KÖZLÖNY 34. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. március 10., csütörtök Tartalomjegyzék 2016. évi III. törvény Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Iraki Köztársaság közötti

Részletesebben

MELLÉKLET I. MELLÉKLET MEGÁLLAPODÁS A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL. a következőhöz:

MELLÉKLET I. MELLÉKLET MEGÁLLAPODÁS A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.17. COM(2014) 90 final ANNEX 1 MELLÉKLET I. MELLÉKLET MEGÁLLAPODÁS A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL a következőhöz: Javaslat

Részletesebben

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK () 2016. május 26-28. Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között A TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM KIADVÁNYA Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.13. COM(2014) 350 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk HU HU A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2012. (X.19.) önkormányzati rendelete a telekadóról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2012. (X.19.) önkormányzati rendelete a telekadóról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2012. (X.19.) önkormányzati rendelete a telekadóról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI

Részletesebben

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv Répcelak Város Önkormányzat P.H... Dr.Németh Kálmán Polgármester Dr.Kiss Julianna Jegyző Készült: 2012... Old. 1 Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv

Részletesebben

union24-otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Épület, építmény, ingóságbiztosításhoz

union24-otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Épület, építmény, ingóságbiztosításhoz union24-otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Épület, építmény, ingóságbiztosításhoz A biztosítótársaságra vonatkozó adatok: Név, székhely és jogi forma: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 1082

Részletesebben

A munkavédelmi hatóság ellenőrzési tevékenysége

A munkavédelmi hatóság ellenőrzési tevékenysége A munkavédelmi hatóság ellenőrzési tevékenysége Jogszabályok betartásának ellenőrzése Szervezett munkavégzés Helyszíni ellenőrzés Előzetes értesítést nem alkalmazunk A közigazgatási hatósági eljárás és

Részletesebben

Európai kulturális egyezmény

Európai kulturális egyezmény Európai kulturális egyezmény Európai kulturális egyezmény Official version: European Cultural Convention / Convention culturelle européenne (European Treaty Series, No. 18 / Série des traités européens,

Részletesebben

A tánc, mint a szellemi kulturális örökség része. A Kárpát-medencei népzenekutatók délvidéki konferenciája 2006. szeptember 29 - október 1.

A tánc, mint a szellemi kulturális örökség része. A Kárpát-medencei népzenekutatók délvidéki konferenciája 2006. szeptember 29 - október 1. A tánc, mint a szellemi kulturális örökség része A Kárpát-medencei népzenekutatók délvidéki konferenciája 2006. szeptember 29 - október 1. Tartalom 1. UNESCO Egyezmény a szellemi kulturális örökség védelméről

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2013.4.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 108/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 348/2013/EU RENDELETE (2013. április 17.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről

Részletesebben

EMLÉKHELYEK ÉS AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG CÍM

EMLÉKHELYEK ÉS AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG CÍM EMLÉKHELYEK ÉS AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG CÍM LEHETŐSÉGEK AZ EURÓPAI UNIÓS FELLÉPÉSRE BUDAPEST, 2014.09.05. BENKŐNÉ KISS ZSUZSANNA FŐOSZTÁLYVEZETŐ, MINISZTERELNÖKSÉG Az Európai Örökség cím felhívja a figyelmet

Részletesebben

AZ ÖSSZETETTEBB GAZDASÁGI SZEMLÉLET ALKALMAZÁSA AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSI AKCIÓTERVBEN A MÉRLEGELÉSI TESZT

AZ ÖSSZETETTEBB GAZDASÁGI SZEMLÉLET ALKALMAZÁSA AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSI AKCIÓTERVBEN A MÉRLEGELÉSI TESZT AZ ÖSSZETETTEBB GAZDASÁGI SZEMLÉLET ALKALMAZÁSA AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSI AKCIÓTERVBEN A MÉRLEGELÉSI TESZT COLLEGE OF EUROPE, EURÓPAJOGI ÉS KÖZGAZDASÁGI ANALÍZIS SPECIALIZÁCIÓ 2008-2009 2009. május 5. 1 REITER

Részletesebben

1. VDA és Ford ajánlások a hibaláncolatok pontozásához konstrukciós FMEA esetén

1. VDA és Ford ajánlások a hibaláncolatok pontozásához konstrukciós FMEA esetén 1. VDA és Ford ajánlások a láncolatok pontozásához konstrukciós FMEA esetén A bekövetkezés valószínûsége - B 1. táblázat A bekövetkezési valószínûségének pontozási irányelvei Szám Gyakoriság Hibaarány

Részletesebben

II. MELLÉKLET. Az e rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk I. RÉSZ

II. MELLÉKLET. Az e rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk I. RÉSZ II. MELLÉKLET Az e rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk I. RÉSZ a bizottsági számítógépes alkalmazás útján küldendő meg a 11. cikkben foglaltaknak megfelelően

Részletesebben

Működési kockázatkezelés fejlesztése a CIB Bankban. IT Kockázatkezelési konferencia 2007.09.19. Kállai Zoltán, Mogyorósi Zoltán

Működési kockázatkezelés fejlesztése a CIB Bankban. IT Kockázatkezelési konferencia 2007.09.19. Kállai Zoltán, Mogyorósi Zoltán Működési kockázatkezelés fejlesztése a CIB Bankban IT Kockázatkezelési konferencia 2007.09.19. Kállai Zoltán, Mogyorósi Zoltán 1 A Működési Kockázatkezelés eszköztára Historikus adatok gyűjtése és mennyiségi

Részletesebben

Összefoglaló tájékoztatás visszavonása

Összefoglaló tájékoztatás visszavonása Összefoglaló tájékoztatás visszavonása A Kbt. 113. (1) bekezdés szerinti eljárások esetében. A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre. I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és cím(ek) 1 (jelölje

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete 1 KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete Az épített örökség és természeti környezet helyi védelméről Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2014D0909 HU 29.05.2015 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2014. december

Részletesebben

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről 149. sz. Egyezmény a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa

Részletesebben

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév 1. Mit értünk biztonságpolitika alatt? 2. Hogyan változott meg a biztonságnak, mint fogalomnak a tartalmi háttere az elmúlt 16

Részletesebben

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához 9/2009. (IV. 28.) rendelet 1. számú melléklete Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához Az előkészítés, a kivitelezés, az üzembe helyezés, az elkészült létesítmény működtetése

Részletesebben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Befektetıbarát településekért Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Reményi László remenyi.laszlo@mnm-nok.gov.hu Befektetıbarát településekért Gazdasági növekedése és a foglalkoztatási helyzet

Részletesebben

II. 15. cikk Letelepedéssel kapcsolatos követelmények

II. 15. cikk Letelepedéssel kapcsolatos követelmények Jelentéstétel Szolgáltatási irányelv 15. cikk Kérjük, hogy külön kérdőívet töltsön ki minden egyes követelmény esetében, melyről jelentésben kell beszámolnia. Akkor is így járjon el, ha ugyanaz a jogszabály

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat

T/ számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10397. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között az államhatáron átvezető közúti kapcsolatok fejlesztéséről szóló Keretmegállapodás

Részletesebben

Budapesti mozaik 5. Lakáshelyzet

Budapesti mozaik 5. Lakáshelyzet 27/16 Összeállította: Tájékoztatási fõosztály Területi tájékoztatási osztály www.ksh.hu I. évfolyam 16. szám 27. május 29. Budapesti mozaik 5. Lakáshelyzet A tartalomból 1 Lakásépítés 3 Lakásállomány használati

Részletesebben

A projekt programjának és állásának ismertetése

A projekt programjának és állásának ismertetése A projekt programjának és állásának ismertetése 2013. október Vázlat A projektről Az eddigi tevékenységek A terveze6 programok 1. A projektről Az áldozatsegítésről Pályáza3 felhívás Konzorciumi partnerek

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. augusztus

Pályázati figyelő 2010. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot (célok) Támogatási keret Támogatás összege Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakmai Kollégium Érvényes működési

Részletesebben

Garancia Kis- és Középvállalkozói Vagyonbiztosítás önkormányzatok részére

Garancia Kis- és Középvállalkozói Vagyonbiztosítás önkormányzatok részére Garancia Kis- és Középvállalkozói Vagyonbiztosítás önkormányzatok részére G-Kkv Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 A vagyonbiztosítás általános szerzôdési feltételei (vászf) 5 Tûz- és elemi károk biztosításának

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2007. évi CXXVII. törvény 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1 2016.01.01. és 2018.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

2011. 234/2011. (XI.10)

2011. 234/2011. (XI.10) Jogszabályi háttér A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény a Kat. végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI.10) Korm. Rendelet V. fejezet

Részletesebben

TARTALOM. Ábrajegyzék Táblázatok jegyzéke Bevezetés I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE

TARTALOM. Ábrajegyzék Táblázatok jegyzéke Bevezetés I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE TARTALOM Ábrajegyzék... 11 Táblázatok jegyzéke... 15 Bevezetés... 21 I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE 1. A régió általános bemutatása... 31 1.1. A soknemzetiség régió... 33 1.2. A gazdaság

Részletesebben

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium TŰZVÉDELEM Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium 2014. december 5.-én kiadásra került az új 54/2014 BM rendelet, az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat. A jogszabály

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását.

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. 1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. A katasztrófa kritikus esemény, események hatásának olyan következménye,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ...7 GYAKRABBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK...8 1990. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY AZ ILLETÉKEKR L...9

TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ...7 GYAKRABBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK...8 1990. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY AZ ILLETÉKEKR L...9 TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ...7 GYAKRABBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK...8 1990. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY AZ ILLETÉKEKR L...9 ELS RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...10 I. Fejezet Az illetékekre vonatkozó általános rendelkezések...10

Részletesebben

Átány modell Törekvések a helyi gazdaságfejlesztés jegyében

Átány modell Törekvések a helyi gazdaságfejlesztés jegyében Átány modell Törekvések a helyi gazdaságfejlesztés jegyében A helyi gazdaságfejlesztés alapvetései Humán, pénzügyi vagy infrastrukturális eszközökkel egyaránt fejleszthető a HGF Leghatékonyabb, ha minél

Részletesebben

Tájvédelem - Nemzetközi kitekintés, jó gyakorlatok

Tájvédelem - Nemzetközi kitekintés, jó gyakorlatok Tájvédelem - Nemzetközi kitekintés, jó gyakorlatok Holndonner Péter környezetstratégiai referens Nemzeti Környezetügyi Intézet Miről lesz szó? Tájvédelem eszközei (Három eltérő megközelítés) Anglia (3

Részletesebben

ÉPÍTÉSI TELKEK RÖVID PIACI ELEMZÉSE

ÉPÍTÉSI TELKEK RÖVID PIACI ELEMZÉSE ÉPÍTÉSI TELKEK RÖVID PIACI ELEMZÉSE Készítette: Molnár Zsolt és Jablonszki István László Készítette: Cím: Telefonszám: FHB Ingatlan Zrt 1082 Budapest, Üllői út 48. 06-1-452-9100 FHB INDEX Telek és felépítmény

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29.

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. A településszerkezeti terv felépítése I. Bevezető II. Jóváhagyandó munkarész A terv leírása Rajzi

Részletesebben

TÉRALKOTÓ NORMÁK ÉS A TERÜLETI SZABÁLYOZÁS

TÉRALKOTÓ NORMÁK ÉS A TERÜLETI SZABÁLYOZÁS TÉRALKOTÓ NORMÁK ÉS A TERÜLETI SZABÁLYOZÁS A szabályok és a társadalmi-gazdasági térfolyamatok dinamikus kapcsolata, valamint a területfejlesztés esélyei Magyarországon 1 ELMÉLET MÓDSZER GYAKORLAT 68.

Részletesebben