GYARAPODÁSI JEGYZÉK év

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2012. év"

Átírás

1 GYARAPODÁSI JEGYZÉK év Lezárva: Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk 2008 novemberétől kiegészül az új dokumentumoknak a katalógusban olvasható tartalmi ismertetéseivel is. A tételeket szakrendben közöljük. Jegyzékünkben csak azok a tételek láthatóak, amelyek elektronikus katalógusunkban még nem szerepeltek! Jó munkát és eredményes tanulást kívánunk! BGF Gazdálkodási Kar Könyvtára H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 18./a

2 GYARAPODÁSI JEGYZÉK JANUÁR Lezárva: Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Gyarapodási jegyzékünk 2008 novemberétől kiegészül az új dokumentumoknak a katalógusban olvasható tartalmi ismertetéseivel is. A tételeket szakrendben közöljük. Jegyzékünkben csak azok a tételek láthatóak, amelyek elektronikus katalógusunkban még nem szerepeltek! Jó munkát és eredményes tanulást kívánunk! 0 Általános művek 058 T 93 Tudományos évkönyv [Budapesti Gazdasági Főiskola] : merre tovább? : gazdaság és társadalom, realitás és esély / [fel. szerk. Majoros Pál] ; [előszó Sándorné Kriszt Éva] ; [szerzők Bíróné Udvari Katalin et al.] ; [közread. a] Budapesti Gazdasági Főiskola Budapest : Budapesti Gazdasági Főiskola, p. ; 24 cm + CD-ROM Válogatott konferencia-előadások. A DVD-ROM mellékleten az összes előadás PDF-ben. ISSN Az évkönyv a BGF-en 2010-ben, immár tizedik alkalommal megrendezett, a Magyar Tudomány Napja tiszteletére "Merre tovább? Gazdaság és társadalom, realitás és esély" címmel szervezett konferencia válogatott előadásainak írott változatát adja közre tíz témakörben. A konferencián összesen 162 szerzőtől 1146 előadás hangzott el a következő szekciók keretében: Idegen nyelv és kommunikáció; Kereskedelem és marketing; Kommunikáció és média; Közgazdaság és módszertan; Menedzsment és emberi erőforrások; Nemzetközi gazdálkodás; Nemzetközi tanulmányok; Pénzügy és számvitel; Turizmus-vendéglátás; Üzleti szakoktató és pedagógia. A kötetben terjedelmi okokból csak 35 előadás tanulmányváltozata kapott helyet, viszont a DVD-ROM mellékleten a konferencia gazdag fotóanyaga mellett az összes előadás is megtalálható PDF formátumban. Szekciók, szerzők és tanulmánycímek a kötetben: 1. Idegen nyelv és kommunikáció szekció BIRÓNÉ UDVARI KATALIN: Autentikus szakszövegek a szaknyelvi órán -egy online-felmérés tapasztalatai; KISS KATALIN: Morfológiai akcióminőség - létező fogalom-e az angolban?; VÁLÓCZI MARIANNA: A tolmácsoláshoz szükséges képességek és a tolmács-személyiség alakulása napjainkban. Képességfejlesztés a Tolmácsolás-gyakorlat órán. 2. Kereskedelem és marketing szekció BGF Gazdálkodási Kar Könyvtára H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 18./a

3 KIRÁLY ÉVA: Nagyméretű kiskereskedelmi üzletláncok és beszállítóik közötti együttműködési területek, valamint vállalati információs rendszereik partnerkapcsolati jellemzői; TOTTH GEDEON, FODOR MÓNIKA, HLÉDIK ERIKA: A fogyasztói magatartás empirikus vizsgálata a pálinkafogyasztók körében; VERES ZOLTÁN, NÁDOR ÉVA: Projektaktorok kockázatészlelése és kockázatkezelése. 3. Kommunikáció és média szekció BIRÓ A. ZOLTÁN: Kulturális értékek és regionális fejlesztéspolitika; SZABÓ DÁNIEL: A kommunikátor felelősségének mérési lehetőségei. 4. Közgazdaság és módszertan szekció HORVÁTH JENŐNÉ: Hallgatói preferenciák vizsgálata a felsőoktatásban; RADVÁNYI TAMÁS: Egy laikus a matematikatanítás módszeréről; ÉVA SÁNDOR-KRISZT: Hungarian higher education and the Bologna process; ZSUPANEKNÉ PALÁNYI ILDIKÓ: A magas növekedést elérő vállalkozások jellemzői Zala megye feldolgozóiparában. 5. Menedzsment és emberi erőforrások szekció GUBÁN MIKLÓS, GUBÁN ÁKOS: Egy multinacionális vállalat centrumkeresési problémájának elemzése és előkészítése egy genetikus algoritmussal történő megvalósításhoz; BALÁZS HEIDRICH: The Role of Paternalistic Leadership in Changing Organizational Cultures: a Hungarian-Romanian Comparison; JARJABKA ÁKOS: Hasonlóságok és különbségek a közép- és kelet-európai országok nemzeti, szervezeti kultúrájában; MAROSÁN GYÖRGY: Mi az ember? - egy evolúciós szintézis körvonalai; ROÓZ JÓZSEF: Miért nincs Magyarországon HR mesterképzés? 6. Nemzetközi gazdálkodás szekció ENDRE DOMONKOS: The evaluation of the Spanish EU-Presidency; HRABOVSZKI ÁGNES ZSUZSA: Ki eteti a cápákat? Az IT ipar és a szürke piac; MAJOROS PÁL: Szomszédságpolitika és külgazdasági stratégia; PÓLYI CSABA: Brazília geopolitikai felértékelődése a Lula-kormányzat alatt; SZÉL KATALIN: Külforgalmi struktúraváltozás a válság éveiben Magyarországon. 7. Nemzetközi tanulmányok szekció HIDASI JUDIT: Társadalom és kommunikáció Japánban; NYUSZTAY LÁSZLÓ: Az olaszországi bevándorlás néhány kérdése az új évezred elején; SZEKERES DIÁNA: A jogi segítségnyújtás nemzetközi kötelezettségeink rendszerében, a magyarországi jogi segítségnyújtás rendszerének kialakítása, a jövő a társadalmi és politikai változások tükrében. 8. Pénzügy és számvitel szekció KARDOS BARBARA: Számviteli munka etikai kérdései és a számvitel rendjének megsértése; KOVÁCSNÉ ANTAL ANITA: A továbblépés egy lehetséges útja a KKV-k kockázati tőkefinanszírozási helyzetének javításában; SISA KRISZTINA: A Balanced Scorecard alkalmazásában rejlő lehetőségek az önkormányzati szektorban. 9. Turizmus-vendéglátás szekció HAPP ÉVA: Fogyasztói magatartás vizsgálata a nemzetközi konferenciák magyarországi piacán; RUDOLFNÉ KATONA MÁRIA: Fogyasztói magatartás a magyar melegkonyhás vendéglátóhelyeken- egy kérdőíves felmérés eredményei; SIPOS ERIKA: "Olvasható városok", avagy a kognitív térképek módszerének használata egy konkrét városkutatási munka példáján; TÓTH ZOLTÁN: Adalékok az európai fő fogadó országok turizmusának elemzéséhez (Tanulmány az európai turizmus fenntartható fejlődéséről). 10. Üzleti szakoktató és pedagógia szekció GOMBÁS JUDIT: A gazdasági válság pszichológiai vonatkozásai; H. FARKAS JULIANNA: Kortárs segítők a mindennapokban; Z. PAPP ZSUZSANNA: Csalás a felsőoktatásban. 082 E 96 Európai kultúra, narratívák, diskurzusok : a Budapest Fórum tanulmánykötete / [szerk. Glavanovics Andrea, Szele Bálint] ; [a tanulmányok szerzői A. Gergely András et al.]. - Székesfehérvár : Alba Polisz Tudományos Park Egyesület : Budapest Fórum Egyesület, p. ; 24 cm ISBN fűzött Konferencia előadások írásos változatai. 2

4 A kötetben megjelenő tanulmányok a Régiók Európája: Az integrált Európa narratívái és diskurzusai (Budapest, október 20.), Kodolányi János Főiskola valamint a Globális, regionális és helyi kultúra az Európai Unióban (Székesfehérvár, november 29.), Kodolányi János Főiskola című konferencián elhangzott előadások írásos változatai. (Id. a kötetből.) Szerzők és tanulmánycímek témakörönként: EURÓPA OKTATÁSI HÁLÓZATAI (A. Gergely András: Az etnoregionális tér a mediterrán zenei hullámokban; Benedek Mónika: Megegyezések és különbségek a klasszikus jazz-zene harmóniajelölésében Beszámoló a XVIII. Nemzetközi Kodály Szimpóziumon tartott előadásról; Petőné Csuka Ildikó: A minőség kérdése a felsőoktatásban; Mócz Dóra: A tudásbeszámítás lehetősége azé letehosszig tartó tanulásban az Új Magyarország Fejlesztési Tervben, valamint a nemzetközi jó gyakorlatok ; Mátóné Szabó Csilla: Változó pedagógusszrepek axxi: században; Torgyik Judit: Multikulturális nevelés itthon és külföldön; Dancsó Tünde: Az informatikai műveltségkép kialakításának lehetőségei Európában; L. Rédei Márta: Erasmus oktatói mobilitás); NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK, HELYI NARRATÍVÁK (Szép Zoltán: Az idegenforgalom, turizmus és a határforgalmi [idegenforgalmi] adatok gyűjtésének egyes időszaki tapasztalatai és további lehetőségei; Lőrinczé Bencze Edit: Horvátország az európai integráció és a csatlakozás felé vezető úton; Sándor Illés: International retriement movements in Hungary; Balázs Kotosz: Multicultural Narratives int he Ile-de-France Region [France]; Andrea Székely: Multicultural Narratives int he Cross-Border Twin City of Komárom/Komárno; Igor Yegorov: Ukrainian EU-oriented policy : Internal and external problems ont he way of integration); TÁRSADALMI NARRATÍVÁK A NEMZETKÖZI EURÓPÁBAN (Bordás Sándor: Szocializációs folyamatok, nyelvi kódok és nemzeti gondolkodás; Kiss Endre: Európai perspektívák vagy Európa perspektívái?; Lévai Imre: Európai Unió: a modern világ komplex alrendszere; Gergó Zsuzsanna: Mozaikok a szociális gazdaság fogalom- és fejlődéstörténetéből top down és bottom up ; Páble Adrienn: A civil szervezetek szerepe a várostérségek versenyképességében; Mile Csilla: Innováció a gazdaságpolitikában Magyarország helye az Európai versenytérben); A KULTÚRA ÉS OKTATÁS GLOBÁLIS HELYI SZEREPEI (Beszteri Béla: Regionális kultúra az EU-ban és Magyarországon; Szele Bálint: Shakespeare-tragédiák a sajtó tükrében Székesfehérvárott; Hegyi-Halmos Nóra: Felnőttképzési intézmények szervezetfejlesztési tapasztalatai Magyarországon; Sorosy Dóra: A drámajáték alkalmazása a nyelvoktatásban; Vidó Judit: A globalizáció és a fogyasztói társadalom hatása a modern táncra); KÖLCSÖNHATÁSOK A REGIONÁLIS KULTÚRÁBAN (Glavanovics Andrea: A brit-magyar kapcsolatok kialakulása és történeti változásai; Irimiás Anna: A filmek szerepe Olaszország kulturális turizmusában; Lőrinczén Bencze Edit: Az európai civilizációk találkozási pontja: a Nyugat-Balkán; Kotosz Balázs: Globális utazások helyi döntései a regionális lehetőségek tükrében; Székely Andrea: A Vág-Duna-Ipoly Eurorégió regionális szerepe). 082 M 14 Magyar Tudomány Ünnepe 2005 / [szerzők Barta Györgyi et al.] ; [közread. a Széchenyi István Egyetem. Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet]. - Győr : Universitas-Győr, p. ; 21 cm. (Tudományos Füzetek, ISSN ; 10.) Konferenciakiadvány tanulmányokkal. A Széchenyi István Egyetem 2005-ben rendezett Magyar Tudomány Ünnepe konferenciáján elhangzott előadások nyomtatott változatai. Tanulmányok szerzői és címei: Bodács Emil: Az 1920-as évek átmeneti korszakának esélyei és alternatívái a Szovjetunióban; Sey István: Adalékok az I. Páneurópai konferencia finanszírozási gondjainak kérdéséhez (1936. szeptember Bécs); Honvári János: A Szovjetunió és a kelet-európai szocialista országok gazdasági együttműködésének kérdése; Győri Szabó Róbert: A sajtószabadság eszméjéről Tocqueville nyomán; Lukács Eszter: A győri telephelyű transznacionális vállalatok munkaerő-piaci kapcsolatai; ifj. Honvári János: Menni vagy nem menni? Felsőoktatási tanulók vándorlási szándékai a migrációs prognózisok és elméletek tükrében; Barta Györgyi Kukely György: A külföldi működő tőke szerepe a területfejlesztésben Magyarországon; Losoncz Miklós: Be lehet-e lépni reformok nélkül a Gazdasági és Monetáris Unióba?; Ferenczy Zoltán: A statisztikaoktatás új kihívásai az információs 3

5 társadalomban; Dusek Tamás: Területi statisztika az oktatásban; Kupcsik józsef: Demográfiai és gazdasági folyamatok új kihívásai; Szalka Éva: A biometria jelentősége az oktatásban; Tátrainé Körmendy E. Katalin: E-learning statisztika az oktatásban; Vavró István: Társadalmi ellentmondások a kriminálstatisztika tükrében. 3 Társadalomtudomány 300 E 98 Évkönyv 2005 [Széchenyi István Egyetem Jog- és Gazdaságtudományi Kar Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola évkönyve] / [szerk.biz. Bakonyi István, Rechnitzer János, Solt Katalin] ; [szerk. Rechnitzer János ; a tanulmányok szerzői Árendás Csaba et al.] ; [közread. a Széchenyi István Egyetem. Jog- és Gazdaságtudományi Kar]. - Győr : Széchenyi István Egyetem Jog- és Gazdaságtudományi Kar, p. ; 24 cm. - (Évkönyv, ISSN ) Doktori iskola évkönyve ötven tanulmánnyal. A 2004-ben alapított doktori iskola évkönyve. A doktori iskola a közép-európai térség gazdasági, társadalmi, regionális és intézményi folyamatainak sokoldalú feltárására törekszik. A kötet a doktori iskola Átalakulási folyamatok Közép-Európában címmel között rendezett konferenciáján elhangzott 87 előadásból 50 előadás írott változatát tartalmazza 5-10 oldal terjedelemben. A kötet végén a doktori iskola tevékenységének bemutatása olvasható. Tanulmányok szerzői és címei: ÁRENDÁS CSABA - DUDÁS TAMÁS - ILLÉS GÁBOR - SZlNEK KÉNES Y MARIANNA: A szlovákiai adóreform 2004-ben - A 19% egy éve; BORBÉLY KATALIN: Truth and Competition (The Features of the Accounting Information in Some Transition Economies); LENTNER CSABA: A magyar egyetemi tudásközpontok versenyképessége az európai gazdasági és felsőoktatási térben; LENTNER CSABA - TÓTH GERGELY - POLYÁK IMRE: Bankfúziók hatásai Magyarország gazdasági felzárkózására; LOSONCZ MIKLÓS: A magyar versenyképesség forrásai nemzetközi összehasonlításban; GALÁNTAINÉ MÁTÉ ZSUZSANNA: Tax Systems and Competitiveness in Central Europe; KATONA FERENC: A marketing-controlling lehetőségei a kis- és középvállalatok versenyképességének növelésében; KOLTAI ZOLTÁN: A magyarországi városok versenyképességének lakossági megítélése; KOVÁCS BALÁZS: Regionális partnerség. Út az innovatív helyi társadalom felé; KOVÁCS GÁBOR: Financing Locallnvestments by Issuing Municipal Bonds; LÖRINCZNÉ BENCZE EDIT: A horvát gazdaság a 90-es évektől napjainkig; MOLNÁR CSILLA MÁRTA: A versenyképesség kérdése az Európai Unió szociál- és foglalkoztatáspolitikai rendszerében - Fókuszban a nyugdíjrendszerek; PONÁCZ GYÖRGY MÁRK: Tudáshálózatok elmélete és gyakorlata; VESELOVSKÁ STANISLAVA: Development of Slovak Economy in Macro Economical Figures; CZEGLÉDI CSILLA: The Role of Cultures Differencies by Women in Economy According to the International Statistics; HOFER MÁRIA: A hazai biofogyasztás EU-közelítési esélyei ; LENTNER CSABA - HAJDU EMESE - KOVÁCS TAMÁS: Regionális garanciaszövetkezetek hatása a régiók fejlődésére, különös tekintettel a Nyugat-Dunántúli Garanciaszövetkezet tapasztalataira; ERDÖS FERENC: A kis- és közepes vállalkozások versenyképességének növelése integrált vállalatirányítási rendszerek által; BÖSZE VIKTÓRIA:Felsőoktatási expanzió: tények és interpretációk; JÁMBORNÉ ANTAL ERIKA: Vezető testületek régi új szerepben; CSORDÁS IZABELLA: Tények és lehetőségek a felsőoktatásban; KOVÁCS NORBERT: Biztosításverseny Magyarországon?; PINTÉR EDIT: A régiók megjelenése a nemzetközi kapcsolatokban - avagy az állam és régió kapcsolatának új dimenziói; KURUCZ ADRIENN: The Financial Difficulties of the Property Management, what to do When the Tenant Fails to Pay; RAPP ZOLTÁN: How Culture is Financed in Hungary? LIMPÓK VALÉRIA: Versenyképesség javítás adóreformmal Ausztriában; SZTRILICH ANDRÁS - BALÁZS PÉTER: Az egészségügyi igazgatás és köz szolgáltatás múltbeli kapcsolata, valamint lehetséges fejlődési irányai hazánkban; NAGY ADRIENN: A közszektor adatvagyonának másodlagos hasznosítása - kérdések és lehetőségek; KIRÁLY ZSOLT - KÜRTY PÉTER - SIDÓ PÉTER - SZÁRAZ KRISZTINA: A szociális ellátó rendszer reformja Szlovákiában; PILLER ZSUZSA: Néhány gondolat a határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárásokról; NÉMETH GÁBOR: Hogyan tovább távhőszolgáltató vállalatok? CA vagy költségszámítási és árképzési dilemmák a távhőszolgáltató szektorban); STION ZSUZSA: A pénzügyi instrumentumok és 4

6 a számviteli beszámoló kapcsolata; SÜLE EDIT: A CEP szolgáltatások szerepe és jelentősége; TASI PÉTER: Public Private Partnership - Alkalmazási lehetőségek, tapasztalatok, avagy: Csodaszer vagy divatos kényszer?; VÁPÁR JÓZSEF: A külföldi működőtőke-beáramlás, a befektetés-ösztönzés eszközrendszere ill. a visegrádi országok versenyképességének összehasonlítása; TAKÁCS DÁVID: Truth & Happiness Some Thoughts About the Economics of Happiness; WEINER CSABA: Az orosz közvetlen beruházási tőke közép- és kelet-európai expanziója. Irányok és arányok; CSERMÁK KÁROLY: Lakáspolitikai "etűdök" Magyarországon; DUSEK TAMÁS: A kistérségek jövedelmi helyzetének alakulása 1988 és 2003 között: a változás típusai; SÁRKÁNY PÉTER: Változó értékrend és legalizáció; FREIBERG BJÖRN: Europa quo vadis 2005?; FILEP BÁLINT: Wettbewerbsfahigkeit von Regionen und Euroregionen; CSIZMADIA SZILÁRD - HEGYI BARBARA: Társadalmi és városfejlődési trendek a közép-kelet-európai országokban a globális folyamatok tükrében; KISS GABRIELLA: NIMBY vagy BANANA? Egy hulladékgazdálkodási beruházás társadalmi megítélése; REISINGER ADRIENN: SZJA felajánlás a visegrádi országokban; HORVÁTH BÉLA: Kapu vagy gát a főváros nyugati irányú terjeszkedése?; PÁTHY ÁDÁM: Potenciális válságtényezők előrejelzésének lehetőségei kistérségi szinten; TÁRKÁNYI ESZTER: The Nature of Shopping Motivations; SMAHÓ MELINDA: Humán fejlettség regionális dimenziói; TÓTH PÉTER: Kistérségi folyamatok lenyomata a médiában. 300 E 98 Évkönyv 2006 [Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola évkönyve] / [szerk.biz. Bakonyi István et al.] ; [szerk. Reisinger Adrienn ; a szerkesztésben részt vettek Tolnayné Dobó Eszter, Kovács Norbert ; a tanulmányok szerzői Bárány Ildikó et al.] [közread. a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar] Győr : Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, p. ; 24 cm. (Évkönyv, ISSN ) Doktori iskola évkönyve huszonhat tanulmánnyal. A 2004-ben indult doktori iskola évkönyve. A doktori iskola a közép-európai térség gazdasági, társadalmi, regionális és intézményi folyamatainak sokoldalú feltárására törekszik. A kötet a doktori iskola Tudásmenedzsment és a hálózatok regionalitása címmel között rendezett konferenciáján elhangzott 58 előadásból 26 előadás írott változatát tartalmazza 8-15 oldal terjedelemben. A kötet végén a doktori iskola tevékenységének bemutatása olvasható. Tanulmányok szerzői és címei: BÁRÁNY ILDIKÓ: Hátrányos helyzetű női csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; BENCSIK ANDREA - PERJÉS ZOLTÁN: Tudásmenedzsment a virtuális szervezetekben; CSIZMADIA ZOLTÁN: Innovációs együttműködések a Nyugat-dunántúli régióban; DABASI HALÁSZ ZSUZSANNA - SIMON ANITA: Fizikai szegénység és szellemi gazdagság - a tanulói teljesítmények és az életkörülmények összefüggései az Észak-magyarországi régióban; DENCSŐ BLANKA - PÁTHY ÁDÁM: Az informális piacok területi sajátosságai; DOBÓ ESZTER: A kulturális fesztiválok szerepe a térségi folyamatokban - avagy a kultúra globális kihívásainak lokális válaszai; FILEP BÁLINT: A győri Széchenyi István Egyetem mint a területi versenyképesség egy meghatározó szereplője; FREIBERG, BJÖRN: Kihívások a vállalati tudásmenedzsmentben; HEGYI BARBARA: A "városkép" meghatározás mint verseny tényező szerep a KKE régióban; HEGYI FATIME BARBARA: Az önkormányzati marketing szerepe a regionális fejlődésben; JÁMBORNÉ ANTAL ERIKA: A vállalatvezetés feladata a tudás megőrzésében szervezeti változások idején; KOTÁLIK GÁBOR: Az elektronikus hírközlési szektor átalakulásának egyes társadalmi kérdései; KOVÁCS GÁBOR: Financing local governments in Hungary by issuing municipal bonds: experiences and future prospects; KOVÁCS ZSOLT: A Karrier Irodák szerepe és együttműködése a Nyugat-dunántúli régióban - a regionális fejlődés új tényezői; LIMPÓK VALÉRIA: Az adóztatás és a politikai marketing; LŐRINCZNÉ BENCZE EDIT: Hálózatok a civil társadalomban - a horvát eset; ÓVÁRI NÓRA: Magyar kis-, közép- és nagyvállalatok tudásmenedzsment gyakorlata egy empirikus kutatás tükrében; PEISSER-PULI EDIT: Európai szakmaközi együttműködés az oktatási hálózat, az egészségügy és a szociális ellátás területén - Interprofesszionalitás, amivel már rég számolnunk kellett volna, de még mindig félünk tőle; PILLER ZSUZSA: Csődeljárás: esély a túlélésre?; PINTÉR EDIT: Jogegyesítő folyamatok a határon átnyúl ó együttműködés jogi szabályozásában; REISINGER ADRIENN: Civil szervezetek szerepe a területi folyamatokban; 5

7 SÜLE EDIT: Hálózati kapcsolatok lehetősége az expressz logisztikában; TÁRKÁNYI ESZTER: Termékek és márkák megítélésének kérdései regionális dimenzióban; TELBISZ ERZSÉBET: Az egyetemi felsőoktatás térszerkezetének modellezése; TÜKÖR NÓRA: A külföldi tőkebefektetések és a munkaerő migráció kapcsolata Montenegróban; VARGÁNÉ BOSNYÁK ILDIKÓ: Az új regionális politika mint versenyképességi tényező a piacgazdaságokban. 316 Szociológia 316 H 54 The change of organizational culture in the transition period in Hungary / Balázs Heidrich. - Miskolc : University of Miskolc, X, 167, [25] p. ; 21 cm Doktori értekezés. Készült a "Business Enterprise: Theory and Practice" doktori program keretében. Doktori értekezés. Tartalomjegyzék: Introduction; The concept of corporate culture; Cross-cultural management; The organizational aspects of cultural change; The role of leadership int he change process; Hungarian organizations in transition; The findings and conclusions of the empirical research based on a questionnaire; Summary; Acknowledgements; References. 316 K 77 Konfliktuskezelés / Kovács Géza ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar. - Pécs : Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Kar, p. ; 24 cm. (Humán szervező [munkaügyi] menedzser sorozat, ISSN ) A kötet a konfliktuskezelés módszertanát mutatja be, az alternatív vitarendezés magyarországi jogi hátterével együtt (választott bíróság, döntőbíráskodás, közvetítés, békéltetés, valamint helyreállító vitarendező eljárások), emberi erőforrás menedzsment szakos hallgatók számára. Ez a könyv elsősorban az emberi erőforrás menedzsment rejtelmeiben elmélyülni kívánó hallgatók felkészülését szolgálja, az emberi erőforrás tanácsadó mesterszak Konfliktuskezelés módszerei című kurzusának tankönyve. Célja az emberi konfliktusok természetének bemutatása, a konfliktuskezelés szemléleti és gyakorlati ismereteinek ismertetése. A könyv kiemelten foglalkozik a Magyarországon viszonylag újszerűnek számító alternatív vitarendezés elméletével, alkalmazási területeivel és technikáival; hozzá kíván járulni a mediáció intézményének és kultúrájának hazai elterjedéséhez. [Id. a hátsó borítóról.] A kötet fejezetei: 1. A konfliktus és jellemzői; 2. A konfliktuskezelés módjai és eszközei; 3. Konfliktusok a szervezetekben; 4. Az alternatív vitarendező eljárások; 5. Az alternatív vitarendezés jogi szabályozása és intézményei Magyarországon. 33 Gazdaság. Közgazdaságtudomány 333 A 26 Agrárátalakulás, környezti változások és regionális fejlődés / szerkesztette Mezei Cecília, Bakucz Márta ; köszöntő Rappai Gábor. - Pécs : Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, p. ; 24 cm ISBN kötött 6

8 Tanulmánykötet Buday-Sántha Attila professzor 70. születésnapja alkalmából. Tartalom szerzőkkel és címekkel: Rappai Gábor: Köszöntő; Horváth Gyula: Buday-Sántha Attila professzor, a tudós iskolaépítő; Szirmai Viktória: Beszélgetés Buday-Sántha Attila professzorral a 70. születésnapja alkalmából; I. TELEPÜLÉS- ÉS TÉRSÉGFEJLŐDÉS (Enyedi György: Falvak és városok; Faragó László: Falvaink sorsa komplementer nézőpontból; Benedek József: Regionális központok a romániai városhálózatban; Orosdy Béla: Városmarketing és pécsi turizmus; Bakucz Márta: Fenntartható kulturális turizmus avagy elégedett helyi lakosság? A Pécs 2010 Európai Kulturális Főváros projekt; Koczinszky György: Adalékok az Észak-magyarországi régió felzárkózási kísérletsorozatának krónikájához; Horváth Gyula: A keletnémet regionális fejlődés természetrajzának alapvonásai; Sarudi Csaba: A GDP területi különbségei Európában); II. VIDÉKPOLITIKA ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS (Varga Gyula: Buday-Sántha Attila: Agrárpolitika vidékpolitika. A magyar agrárgazdaság és az Európai Unió; Rechnitzer János: Területi politika és vidékpolitika; Nagy Frigyes: A földbirtok-politika szerepe Magyarország társadalmi-gazdasági fejlődésében; Szűcs István Balyi Zsolt: A birtokpolitika és a földpiac összefüggései; Szörényiné Kukorelli Irén: Nyertes térségek titkai, avagy a rurális tér sikertényezői; Finta István: A közösségi programok lehatárolásának problémái Magyarországon; Romány Pál: Erdei Ferenc a miniszter; Glatz Ferenc: A vidékpolitika és a vidékfejlesztés fogalmáról és új intézményeiről); III. AGRÁRGAZDASÁGI FOLYAMATOK (Villányi László: Magyar agrárkereskedelmi technikák az elmúlt tíz évben; Sipos Béla: Hosszú ciklusok kimutatása a búza- és az árpatermelés-mennyiségi idősorokban Magyarországon; Széles Gyula: Állattenyésztésünk feszültségpontjai gazdasági megközelítésben; Horn Péter: A fenntartható állatitermék-előállítás néhány kérdése különös tekintettel a vízhasznosításra; Somogyi Sándor: Az élelmezési logisztika, az integráció és a kooperáció néhány elvi kérdése; Vincze Mária: A romániai magyar mezőgazdaság regionális kérdései; Hajdú Zoltán: A szovjet szűzföldprogram [ ]: természetátalakítás a poszt-sztálini időszakban); IV. FENNTARTHATÓSÁG (Lengyel Imre: Fenntarthatóság és alulról szerveződő fejlesztési stratégiák; Németh Tamás: Mi lesz veled, termőföld?; Kerekes Sándor: Környezetünk ötven éve; Fodor István: A környezetvédelem és konfliktusai a területi politikában; Erdősi Ferenc: Fenntarthatóság és klímaváltozás; Ligetvári Ferenc: Az éghajlatváltozás okozta terhek és csökkenésük; Németh Csaba: Az éghajlatváltozás kezelése: gondolatok a környezetpolitika sikereiről, tévedéseiről és kudarcairól; Papp József: Növekvő feszültség az élelmezés-, energia- és környezetbiztonság között; Nagy Imre: Urbanizált és védett területek környezeti konfliktusai a Vajdaságban); V. TÁRSADALMI-GAZDASÁGI KIHÍVÁSOK ÉS VÁLASZOK (Nováky Erzsébet: Hová-merre tart Magyarország? Erdős Katalin Varga Attila: Egyetemi vállalkozók a magyarországi biotechnológiai szektrorban: egy kutatás eredményei; Lehoczky Judit: A pénzügyi válság és az önkormányzatok; Nemes Nagy József: A területi igazgatás átalakításáról regionalista szemmel; Pálné Kovács Ilona: A területi decentralizáció dilemmái; Baranyi Béla Nagy János: A debreceni agrár- és gazdasági felsőoktatás regionális szerepkörben; Novotny Gábor: Makroregionális stratégiák több mint a területi kohézió gyakorlati modelljei?; Hanyecz Lajos: Új költségvetési modellek.) 336 Pénzügy 336 TANSEGÉDLET! G 17 Praktikus bankszakmai ismeretek - példatár és feladatgyűjtemény / Balázsné Lendvai Marietta, Gál Erzsébet ; [szerk. Gál Erzsébet]. - Budapest : Saldo, p. ; 24 cm Üzleti szakügyintéző képzés baki elágazásának tankönyve, ajánlott BA szintű gyakorlati képzéshez is. Kézirat lezárva: ISBN fűzött Banki szakügyintéző képzés tankönyvéhez készült példatár és feladatgyűjtemény. A példatárban összegyűjtött feladatok terjedelmét tekintve három félév anyagát ölelik fel. A feladatok az Üzleti Szakügyintéző képzés Banki szakügyintéző elágazásában foglalt követelményekre épülnek, különösen a Banktan1, a 7

9 Banktan2 és a Hitelbírálat tárgyak kapcsán. Ugyanakkor a gyakorlat orientált BA képzések Bankügyletekkel, Banktannal foglalkozó tantárgyai számára is hasznos és praktikus ismereteket, feladatokat jelenthetnek. Ezek a képzések egy félév alatt rendszerező jelleggel tekintik át a banküzem komplex működését. A példatár anyagát tekintve alkalmas arra úgy a felsőfokú szakképzésben, mint az alapképzésben, hogy a hallgató önálló munkáját és a számonkérést elősegítse. [Id. az útmutatóból.] Fejezetek: Útmutató a példatár használatához; I. Feladatok a prudenciális bankműködés témaköréhez; II. Feladatok a passzív bankügyletek témaköréhez; III. Feladatok az aktív bankügyletek témaköréhez; IV. Feladatok a hitelbírálat témaköréhez; V. Feladatok a bankszolgáltatások és a fizetési forgalom témakörhöz; VI. Feladatok a vagyonkezelési szolgáltatások témaköréből; VII. Feladatok a valutával, devizával kapcsolatos témakörökhöz; VIII. Igaz-Hamis teszt feladatok; IX. Feleletválasztós teszt feladatok; Mellékletek (1. A hitelintézeti mérleg előírt tagolása; 2. A hitelintézeti eredménykimutatás előírt tagolása; 3. Cash-flow kimutatás előírt tagolása A változat, B változat, C változat, D változat). 37 Nevelés. Oktatás 371 D 91 The student skills guide / Sue Drew and Rosie Bingham ; Learning and Teaching Institute Sheffield Hallam University. - 2nd ed. - Burlington : Gower Publishing Company, [2001]. - VI, 439 p. ; 24 cm ISBN fűzött A könyv a tanulmányi tevékenységek, készségek fejlesztését támogatja alap- és fejlesztő (haladó) szinten. Segít azonosítani az erősségeket és a javítandó készségeket, támogatja a szervezést és az időgazdálkodást, a feljegyzések, jegyzetek készítését, esszéírást, jelentés és beszámoló írását, a szóbeli bemutatást, előadást, valamint a vizuális kommunikációt. Tárgyalja a problémamegoldást, csoportmunkát, szemináriumok és tanácskozások tevékenységeit. Segít megbirkózni a tanulóra nehezedő nyomással, támogatja a magabiztosságot, bemutatja a vizsgatechnikákat, a tanulás módszereit, a tanuló visszajelzéseit a tanár számára, valamint a tanulmányok (pl. kurzustevékenységek és vizsgák) tervezését. A kötet fő részei és fejezeteik: 1. How to Use this Book; I. Starter Level Skills (2. Identifying Strengths and Improving Skills; 3. Organising Yourself and Your Time; 4. Note Taking; 5. Gathering and Using Information; 6. Essay writing; 7. Report writing; 8. Oral presentation; 9. Visual communication; 10. Solving problems; 11. Group work; 12. Seminars, Group Tutorials and Meetings; 13. Negotiating and Assertiveness; 14. Coping with Pressure; 15. Revising and Examination Techniques; 16. Improving Your Learning; 17. Reflecting on Your Experience; 18. Action Planning); II. Development Level Skills 19. Identifying Strengths and Improving Skills; 20. Organising Yourself and Your Time; 21. Gathering and Using Information; 22. Critical Analysis; 23. Essay writing; 24. Report writing; 25. Oral presentation; 26. Solving problems; 27. Group work; 28. Negotiating and Assertiveness; 29. Coping with Pressure; 30. Revising and Examination Techniques; 31. Reflecting on Your Experience; 32. Action Planning). 378 F 44 Felsőoktatási felvételi tájékoztató : szeptemberben induló képzések érettségizetteknek : alapképzések : egységes, osztatlan képzések : felsőfokú szakképzések / [szerkesztőbizottság Bereczky Áron, Stéger Csilla] ; [gondozta a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, az Oktatási Hivatal 8

10 és az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.]. - Budapest : Educatio, p. ; 24 cm + mell. (Felvételi feltételek, ISSN ) Lezárva: Melléklet: felsőoktatási felvételi jelentkezési lap és boríték. Érettségizetteknek meghirdetett, 2012 őszén induló felsőoktatási képzések tájékoztatója. A kiadvány az érettségizetteknek meghirdetett felsőfokú alapképzéseket, egységes, osztatlan képzéseket és felsőfokú szakképzéseket tartalmazza. A mesterképzések információi külön kötetben jelentek meg (Mesterképzések felsőoktatási felvételi tájékoztatója)! "A Tájékoztató nem jogforrás: az Alaptörvényben, a felsőoktatási törvényben, annak végrehajtási rendeleteiben - elsősorban a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásait szabályozó kormányrendeletben -, valamint az egyes felsőoktatási intézmények felvételi szabályzataiban foglalt rendelkezéseket tartalmazza egységes szerkezetben. Jelentőségét az információk rendszerezése adja. Funkciója, hogy minden olvasó birtokában legyen valamennyi információnak, amely a jelentkezés során kiválasztott képzésekre történő érvényes jelentkezéshez szükséges. [...] Ezen kiadvány kizárólag a szeptemberben induló alapképzési szakokat (A), egységes, osztatlan képzéseket (O) és felsőfokú szakképzéseket (F) tartalmazza!" [Id. a dokumentum oldalairól.] A kiadvány használatát részletes tájékoztató segíti. A könyvtári példányok nem tartalmazzák a fóliával lezárva forgalmazott mű 1 db jelentkezési lapját és a gépi címzésű borítékot. Fejezetek: A tájékoztatóról; A felvételi eljárásról; A felsőoktatásról; További tájékozódási lehetőségek és információk; Jogszabályi háttér; Fogalomtár; A évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezési lap mintája; Táblázatok; A felvétel intézményenkénti feltételei alapképzési szakokra (A), egységes, osztatlan (O) képzésekre, valamint felsőfokú szakképzésre (F) jelentkezők számára; Egyházi felsőoktatási intézmények által hirdetett képzések; Magyarországon engedéllyel működő külföldi felsőoktatási intézmények által hirdetett képzések; Függelék. 378 F 44 Mesterképzések felsőoktatási felvételi tájékoztatója : szeptemberben induló képzések diplomásoknak : jogszabályi előírások : jelentkezési feltételek / [szerkesztőbizottság Bereczky Áron, Stéger Csilla] ; [közread. a Nemzeti Erőforrás Minisztérium ; Oktatási Hivatal ; Educatio Társadalmi Szolgáltató]. - Budapest : Educatio, p. ; 24 cm + mell. (Felvételi feltételek, ISSN ) Lezárva: Melléklet: felsőoktatási felvételi jelentkezési lap és boríték. A kiadvány felsőoktatási előképzettséggel rendelkezőknek meghirdetett mesterképzéseket tartalmazza. Az érettségizetteknek meghirdetett felsőfokú alapképzések, egységes, osztatlan képzések és felsőfokú szakképzések információi külön kötetben jelentek meg (Felsőoktatási felvételi tájékoztató)! Mesterképzésre csak főiskolai vagy egyetemi végzettséggel, illetve az új képzési szerkezet (ún. bolognai rendszer) szerinti alapfokozattal vagy mesterfokozattal lehet jelentkezni. "A Tájékoztató nem jogforrás; az Alaptörvényben, a felsőoktatási törvényben, annak végrehajtási rendeleteiben elsősorban a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásait szabályozó kormányrendeletben -, valamint az egyes felsőoktatási intézmények felvételi szabályzataiban foglalt rendelkezéseket tartalmazza egységes szerkezetben. Jelentőségét az információk rendszerezése adja. Funkciója, hogy minden olvasó birtokában legyen valamennyi információnak, amely a jelentkezés során kiválasztott képzésekre történő érvényes jelentkezéshez szükséges. [...] Ezen kiadvány kizárólag a szeptemberben induló mesterképzéseket (M) tartalmazza!" [Id. a dokumentum oldalairól.] A kiadvány használatát részletes tájékoztató segíti. A könyvtári példányok nem tartalmazzák a fóliával lezárva forgalmazott mű 1 db jelentkezési lapját és a gépi címzésű borítékot. Fejezetek: A tájékoztatóról; A felsőoktatási felvételi eljárásról; a felsőoktatásról; További tájékozódási lehetőségek és információk; Jogszabályi háttér; Fogalomtár; A évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezési lap mintája; Táblázatok; A felvétel intézményenkénti feltételei mesterképzési szakokra (M) jelentkezők számára; Egyházi felsőoktatási 9

11 intézmények által hirdetett képzések; Magyarországon engedéllyel működő külföldi felsőoktatási intézmények által hirdetett képzések; Függelék Természetvédelem. Környezettudomány. Ökológia 502 L 91 Települési megújuló energia modellek / Lukács Gergely Sándor. - Budapest : Szaktudás Kiadó Ház, p. ; 24 cm ISBN kötött Az Észak-magyarországi régió települési főleg biomassza, zöldenergia alapú - megújuló energia termelésének és hasznosításának lehetőségeit vizsgáló, valamint megvalósítási javaslatokat megfogalmazó szakkönyv. A szerző a rurális energiatermelés- és hasznosítás tapasztalataira építve egy korszerűbb, zöldenergiára (faapríték, szalma, fapellet, fabrikett stb.) épülő helyi energiagazdálkodás lehetőségét tárja fel. A települési megújuló energia rendszer létrehozása és fejlesztése akkor szolgálhatja leghatékonyabban és tartós ideig a település lakosainak, önkormányzatainak, vállalkozásainak érdekeit, ha szerves fejlődés eredményeként keletkezik. Az a lecke, hogy hogyan állhatnak át a lakosok, az önkormányzati közintézmények és a vállalkozások a fűtési-hűtési energia helyi megújuló energiaforrásokból történő hatékony előállítására és használatára. Az a feladat, hogy egy teljesen új útra lépjenek a helyi szereplők azáltal, hogy nem családi házanként, nem lakásonként, nem önkormányzati közintézményenként és nem vállalkozási épületenként külön-külön térnek át a fosszilis energiahordozókról a megújuló energiák használatára, hanem összefogva, erőiket egyesítve megújuló energiákat hasznosító közösségi fűtőműveket és/vagy vegyes hasznú kiserőműveket hoznak létre. [ ] Ez a könyv a Baross Gábor program keretében a Napház Középület Programban végzett kutatásaim egyik eredményeként született meg. A Napház Középület Program átfogó célja az Észak-magyarországi régió gazdasági versenyképességének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció kiemelt kezelésével. Cél a régió felzárkóztatásának elősegítése, a régióban tevékenykedő kis- és középvállalkozások versenyképességének előmozdítása, a régió lakossága életszínvonalának és életminőségének növelése. [Id. a bevezetésből.] Fejezetek: 1. A települési energiaellátás rendszerei; 2. Magyarország energia termelése és felhasználása; 3. Megújuló energia helyi termelése és helyi hasznosítása a XX. század közepéig Magyarországon; 4. Baross Gábor Program, Napház középület Program; 5. Az Észak-magyarországi régió jellemzői; 6. Az Észak-magyarországi régió energia termelése és felhasználása; 7. Heves megye intézményi energetikai klasztere; 8. Nógrád megye intézményi energetikai klasztere; 9. Megújuló energia potenciál az Észak-magyarországi régióban; 10. Közösségi fűtőműre alapozott települési megújuló energia rendszer; 11. Települési megújuló energia rendszer szerves fejlődése; 12. Települési megújuló energia rendszer ökonómiai jellemzői; 10. Összefoglalás; 11. Summary. 613 Általános és személyi higiéné 613 M 93 Munka és egészség : tanulmányok a foglalkoztatás és az egészségügy határterületeiről egy határ-menti régióban / [szerk.] Nemeskéri Zsolt. - Budapest : Edge 2000, p. ; 23 cm ISBN fűzött Magyarország és Horvátország határos megyéiben folytatott foglalkozás-egészségügyi kutatás tanulmánykötete. A kötet a Pécsi Tudományegyetem és az eszéki Josip Juraj Strossmayer Egyetem, valamint a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja közös kutatási projektjének eredményeit foglalja össze. 10

12 Fejezetek: 1. Foglalkozás-egészségügyi szolgálat Magyarországon; 2. Foglalkozás-egészségügyi szolgálat Horvátországban; 3. Foglalkozások egészségi tényezői; 4. Lakossági és munkáltatói vélemények a foglalkozásegészségügyi helyzetről a magyar-horvát határ két oldalán horvát helyzetkép; 5. Lakossági és munkáltatói vélemények a foglalkozás-egészségügyi helyzetről a magyar-horvát határ két oldalán magyar helyzetkép; 6. Ergonómiai ismeretek szerepe a foglalkoztatási rehabilitációban; 7. Munkanélküliek foglalkozás-egészségügyi vizsgálata; Melléklet. 657 Számvitel. Könyvvitel 657 Sz 94 Pénzügyi számvitel példatár [GKZ jegyzetként!] : mérlegtételek / Csomós Tamás [et al.] ; Kurcsinka Tamásné (szerk.). - Budapest : Saldo, p. ; 29 cm. (Bolognakönyvsorozat [BA], ) ISBN fűzött Számviteli felsőfokú alapképzéshez, a Pénzügyi számvitel (mérlegtételek) c. tankönyv (Saldo, 2008.) tartalmára építve. "A számvitel legfőbb célja, hogy egységes elvek szerint kialakított információs rendszerként minden érintett számára megfelelően alkalmazható, döntésmegalapozó, biztonságos információkat szolgáltasson. [ ] Példatárunk a következő könyv szerkezetére, illetőleg tatalmára építve segíti a tananyag elsajátítását gyakorlati feladatokkal: Helgertné Dr. Szabó Ilona - Kurcsinka Tamásné: Pénzügyi számvitel (mérlegtételek) SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt. Budapest, A Pénzügyi számvitel könyv a mérlegtételek tartalmát, értékelését, nyilvántartását követi nyomon, valamint ismerteti az egyes mérlegtételekkel kapcsolatosan előforduló gazdasági események könyvviteli elszámolását. E könyvre épülő példatárunkban arra törekedtünk, hogy a gyakorlatban előforduló gazdasági eseményeket bemutassuk egyrészt megoldott példákon keresztül, másrészt megoldás nélküli, szemináriumi órákon való gyakorlásra is lehetőséget nyújtó feladatokkal. A megoldásokban a példatár végén található számlatükör számláit alkalmaztuk, de csak a számlaszámot jelöltük." [Id. az előszóból.] Fejezetek (nem folyamatos számozás, az elméleti részt tárgyaló kötethez igazodóan): 1. Immateriális javak; 2. Tárgyi eszközök; 3. A befektetett pénzügyi eszközök, értékpapírok; 4. Készletek; 5. Követelések; 7. Időbeli elhatárolások; 9. Céltartalékok; 10. Kötelezettségek; Javasolt számlatükör. 681 Finommechanika* [A könyvtár gyarapításában az adatfeldolgozás területéről a számítógépek használata, hálózatai és rendszerei, számítógépes alkalmazások ismeretkör től a Számítógép-tudomány. Számítástechnika ismeretterület hivatalosan a 004 jelzet alá került (UDC Publ. No. P057)!] 681 K 44 Bevezetés az IBM SPSS Statistics programrendszerbe : módszertani útmutató és feladatgyűjtemény statisztikai elemzésekhez / Ketskeméty lászló, Izsó Lajos, Könyves Tóth Előd jav., átdolg. kiad. - Budapest : Artéria Stúdió, p. ; 30 cm Bibliogr.: p. ISBN fűzött A könyv az IBM SPSS Statistics 19 statisztikai elemző programrendszer használatát ismerteti. Ebben a könyvben a hagyományos és modern statisztikai módszerek elméletének ismertetése mellett az olvasó megtanulhatja az SPSS for Windows programrendszer kezelését is. A programrendszer felépítésének leírása mellett az 11

13 olvasó valóságos esettanulmányokon és életszerű mintapéldák megoldásán keresztül tekintheti át az SPSS működését. [ ] A könyv első részében az SPSS for Windows programrendszer leírását adjuk meg. Röviden ismertetjük az egyes menüpontok funkcióit, ami alapján az olvasó átfogó képet kaphat a programrendszer szerkezetéről, alkalmazhatóságáról. Külön fejezetet szenteltünk az eredményeket megjelenítő ablak (Viewer) ismertetésének. A második rész tartalmazza a statisztikai módszerek elméleti hátterének megadását. Ez a rész a leíró statisztikák és grafikonok definícióit megadó fejezettel kezdődik, majd a próbákon, szórásanalízisen, regressziós elemzéseken keresztül az idősorok Box-Jenkins-féle elemzéséig eljutva valamennyi fontos módszer leírása szerepel egy-egy fejezetben. A második rész két utolsó ilyen fejezete a szabályozó diagramokkal (Control Chart) és a neurális hálókkal (Neural Connection) foglalkozik. [ ] A könyv harmadik része egyrészt a szerzők közel két évtizedes tapasztalatain alapuló módszertani tanácsait és az irodalomból összegyűjtött útmutatásokat adja közre. Az adatok statisztikai feldolgozása során levonható következtetések ugyanis csak akkor lesznek helyesek, mások számára publikálva meggyőzőek, ha az alkalmazott statisztikai módszerek esetében a matematikai feltételekkel körülírható körülmények legalábbis megközelítőleg fennálltak. Az említett körülmények vonatkozhatnak a mintavételezés módjára, a minta elemszám nagyságára, a minta szerkezetére, eloszlására, érvényességére, megbízhatóságára stb. A közreadott módszertani tanácsok és útmutatások ebben a vonatkozásban adnak segítséget. [Id. a második kiadás előszavából.] A könyv a szerzők korábbi publikációihoz képest radikálisan megújult és kibővült. Többek között olyan vadonatúj fejezetek, kiegészítések kerültek a szövegbe, mint a táblázatkezelés, a szintaxis üzemmód leírása, a direkt marketing módszerek, az általánosított lineáris modellek, a legközelebbi társ módszer, a Q-módszertan és mások. A mesterséges neurális hálózatok témaköre, miután beépült a programrendszerbe, alaposan kibővült, gazdagodott. A számítógépes gyakorlatokat egyrészt "átkottáztuk" a legújabb SPSS Statistics verzióhoz, másrészt az új témakörökhöz sok vadonatúj gyakorlatot és feladatot is megszerkesztettünk. A számítógépes gyakorlatokat a szorgalmas Olvasó önállóan elvégezve olyan trükkök birtokába juthat, amelyek segíthetik őt majd a későbbi munkáinál. [Id. a hátsó borítóról.] Fő részek és fejezeteik: 1. Az SPSS alapjai (1.1. A programrendszer elemei; 1.2. Az adat-editor menüsor parancsainak rövid leírása; 1.3. Az output-szerkesztő [Viewer]; 1.4. A Szintax ablak kezelése); 2. Matematikai statisztikai alapok (2.1. Példák statisztikai problémákra; 2.2. Leíró statisztikák, grafikonok, táblázatok; 2.3. Hipotéziselmélet; 2.4. Szórásanalízis; 2.5. Regresszió-analízis; 2.6. Az általános és az általánosított lineáris modell; 2.7. A faktoranalízis és a főkomponens-analízis; 2.8. Osztályozási módszerek; 2.9. Skálázás; Idősorok elemzése; Szabályozó grafikonok; Mesterséges neurális hálózatok [ANN]); 3. Gyakorlati útmutató és feladatok (3.1. Gyakorlati útmutatók a statisztikai elemzésekkel kapcsolatban; 3.2. Gyakorló feladatok). 9 Régészet. Földrajz. Életrajz. Történelem 911 B 92 Budapest ; Magyarország / [készítette... Ács Ferenc et al.] [közrem. PANNONCRAFT Kft., KÁRPÁTIA Kft.] kiad. [Budapest városatlasz], 12/d. kiad. [Magyarország autóatlasz]. - Budapest : Szarvas András Térképészeti Ügynökség : DIMAP Bt., [275 p.] ; 24 cm Budapest atlasz méretarány: 1: Magyarország autóatlasz méretarány 1: ISBN spirálfűzött Két részből álló - Budapest és Magyarország - atlasz. A Budapestet ábrázoló városatlasz 16. kiadása 1:20000 (1 cm = 200 m) méretarányú, 72 szelvénnyel, valamint a szelvények területi bontását bemutató ábrával. A B1-B6 belvárosi szelvények méretaránya 1:15000 (1 cm = 150 m). A térkép feltünteti az új BKV hálózatot, továbbá az M6 és M0 új szakaszait, valamint az M31 főútvonalat. A tájékozódást 12

14 négynyelvű (magyar, német, angol és francia) jelmagyarázat segíti. Külön térkép mutatja be a főváros metró- és HÉVhálózatát. A budapesti rész végén utcanévjegyzék található a megfelelő térképoldalra mutató hivatkozással. A Magyarországot ábrázoló autóatlasz 12/d. kiadása 1: (1 cm = 2500 m) méretarányú. Jelmagyarázata többnyelvű (magyar, angol, német, francia, szlovák, ukrán, szlovén, horvát, szerb és román), a szelvények területi bontását bemutató ábrával és 81 térképszelvénnyel. Külön ábra mutatja be a főváros és a megyeszékhelyek közötti távolságot, valamint a köztük javasolt útvonalat. Az autóatlasz végén település-, résztelepülés-névmutató található a megfelelő térképoldalra mutató hivatkozással és postai irányítószámokkal. A kötet végén 23 magyar település 1:16000 (1 cm = 160 m) méretarányú térképe is megtalálható, a település központi részének ábrázolásával. Résztérképen ábrázolt települések: Békéscsaba, Dunaújváros, Debrecen, Eger, Érd, Győr, Hódmezővásárhely, Kaposvár, Kecskemét, Nagykanizsa, Miskolc, Nyíregyháza, Salgótarján, Pécs, Sopron, Székesfehérvár, Szeged, Szekszárd, Szolnok, Szombathely, Tatabánya, Veszprém, Zalaegerszeg. 13

15 GYARAPODÁSI JEGYZÉK FEBRUÁR Lezárva: Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Gyarapodási jegyzékünk 2008 novemberétől kiegészül az új dokumentumoknak a katalógusban olvasható tartalmi ismertetéseivel is. A tételeket szakrendben közöljük. Jegyzékünkben csak azok a tételek láthatóak, amelyek elektronikus katalógusunkban még nem szerepeltek! Jó munkát és eredményes tanulást kívánunk! 0 Általános művek 020 K 88 Közgyűjteményi ismeretek / Kőfalvi Tamás, Mészáros Márta, Ónodi Márta. - Első kiad. változatlan utánny. - Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, p. ; 24 cm. (Tanári tudástár, ISSN ) Egyetemi tankönyv. ISBN ragasztókötött A pedagógusjelölteknek készített tankönyv a közgyűjtemények intézménytípusait (könyvtár, levéltár, múzeum) mutatja be, a formális és informális tanulás keretei közti használatuk megismertetésének céljából. Fő részek és fejezeteik: I. Könyvtári alapismeretek (1. Egyetemes könyvtártörténet; 2. Magyar könyvtártörténet; 3. Könyvtárak a mai Magyarországon; 4. A könyvtárak dolgozói, a könyvtáros munkája; 5. Könyvtárak az információs társadalomban; 6. Könyvtárhasználati alapismeretek; 7. Könyvtárosképzés; Ajánlott irodalom); II. Muzeológiai alapismeretek (1. Múzeum és muzeológia; 2. A műgyűjtéstől a közgyűjteményekig; 3. A magyar múzeumügy története; 4. A múzeumok feladatai, belső rendjük és gyakorlati tevékenységük; 5. A múzeumi hálózat; 6. A múzeumok dolgozói; 7. Múzeumok az információs társadalomban; 8. Múzeumpedagógia; 9. A múzeumok együttműködése más intézményekkel; 10. Szakemberképzés; 11. Ajánlott irodalom); III. Levéltári alapismeretek (1. Irattani alapismeretek, 2. Az irattár; 3. Levéltári ismeretek; 4. Levéltári anyagok felhasználása az oktatásban; 5. Ajánlott irodalom). BGF Gazdálkodási Kar Könyvtára H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 18./a

16 33 Gazdaság. Közgazdaságtudomány 332 V 84 Vidékgazdaságtan II. : fejlesztési lehetőségek a vidékgazdaságban / szerkesztette Magda Róbert, Marselek Sándor ; [írták Bozsik Norbert et al.]. - Budapest : Szaktudás Kiadó Ház, p. ; 24 cm Bibliogr.: p ISBN ragasztókötött Vidékfejlesztési stratégiákat és lehetőségeket bemutató, elemző mű második kötete. (Az első kötet a vidékfejlesztés gazdasági folyamataival foglalkozik.) A Vidékgazdaságtan II. kötet bemutatja azokat a társadalmi folyamatokat, amelyek keretei között a vidékfejlesztésnek működnie kell. Sorra veszi a lehetséges stratégiákat és fejlesztési irányokat. Elemzi az agrár- és élelmiszer-termelés lehetőségeit és szerepét a vidékfejlesztés folyamatában. Sorra veszi azokat a termelési modelleket, ágazatokat, amelyek jelentősen hozzájárulhatnak a vidéki térségek versenyképességének javításához. Ezek az alternatív és ökológiai gazdálkodás, zöldség és gyógynövénytermesztés, a falusi turizmus, valamint a mezőgazdasági eredetű zöldenergia termelés. Hosszan bemutatásra kerülnek a korábbi és a jelenleg is futó vidékgazdaságot segítő programok: PHARE, SHAPARD, NVT, AVOP, ÚMVP, LEADER stb. A kötet a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatási lehetőségeinek számba vételével zárul. [Id. a hátsó borítóról.] A kötet végén fogalomgyűjtemény található. Fejezetek (az első kötet fejezeteinek számozását folytatva, alfejezetekkel): 5. TÁRSADALMI FOLYAMATOK (5.1. A vidékgazdaság területi fejlődése; 5.2. Regionális stratégia ás fejlesztés (BOTTOM UP modell); 5.3. Népesedési folyamatok; 5.4. A népesség gazdasági aktivitása; 5.5. Foglalkoztatottság; 5.6. Társadalmi tőke fogalma, helyzete; 5.7. A társadalom tagoltsága; 5.8. Társadalmi mobilitás; 5.9. Közigazgatás, önkormányzatiság; Civil szerveződések; Szociális gondok); 6. BEAVATKOZÁSI FELADATOK ÉS LEHETŐSÉGEK (6.1. Agrár- és élelmiszertermelés lehetőségei; 6.2. Diverzifikálás és multiplikálás; 6.3. Kis- és középvállalkozások támogatása; 6.4. Falvak megújítása, vidéki örökség megőrzése; 6.5. Helyi kapacitások támogatása; Összefoglalás); 7. VIDÉKI TÉRSÉGEK VERSENYKÉPESSÉGE (7.1. Diverzifikáció; 7.2. Multifuncionális); 8. A VIDÉKGAZDASÁGOT SEGÍTŐ PROGRAMOK (8.1. A PHARE program; 8.2. A SAPARD program; 8.3. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv; 8.4. Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv; 8.5. Az AVOP program); 9. PROGRAMOK A JELENLEGI TERVEZÉSI IDŐSZAKRA. (9.1. Irányelvek a Tanács határozata alapján; 9.2. Irányelvek (nemzetközi); 9.3. Hazai irányelvek, jogszabályok, elképzelések; 9.4. Az elvek konkrét realizálása; 9.5. Kapcsolódás a közösségi politikákhoz és a hazai operatív programokhoz; 9.6. Az UMVP eddigi eredményei; 9.7. Uj Magyarország Fejlesztési Terv eddigi eredményei); 10. A VIDÉKI GAZDASÁG FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI (LEADER) (10.1. A LEADER fogalma; A LEADER története; LEADER-proram Magyarországon; LEADER az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban); 11. HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TERSEGEK (11.1. A térségek lehatárolása; Elmaradott térségek felzárkóztatása; Vidékgazdaság fejlesztése) MELLÉKLETEK; FOGALMAK. 336 Pénzügy 336 H 92 Példatár és feladatgyűjtemény a Pénzügy II. című tankönyvhöz : a PM pénzügyi-számviteli és vállalkozási ügyintéző szakképesítése számára / Horváth Zsuzsanna ; [fel. szerk. Szelindiné Galántai Melinda] kiad. - Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, p. ; 29 cm Előzménye (az elméleti rész) Pénzügy II. címmel, "Vállalkozásfinanszírozás" alcímen jelent meg. ISBN fűzött A PM középfokú pénzügyi-számviteli és vállalkozási ügyintéző szakképesítései számára készült tankönyv anyagát feldolgozó példatár és feladatgyűjtemény, a vállalkozásfinanszírozási ismeretek modulhoz. Az elméletet tárgyaló tartalmi 2

17 előzménye Pénzügy II. címmel, "Vállalkozásfinanszírozás" alcímmel jelent meg. Az elméleti könyvhöz összeállított képletgyűjtemény a Nemzeti Tankönyvkiadó honlapjáról ingyenesen letölthető. A példatár összeállításánál figyelembe vették az OKJ vizsga követelményeit. Első részében feladatok, a másodikban pedig a megoldások találhatóak. A kötet tartalma: I. A vállalkozás pénzügyi döntései; II. Beruházási döntések, beruházások finanszírozása; III. A forgóeszköz-ellátás tervezése, finanszírozása; IV. A pénzügyi teljesítmény értékelése; V. Pótlólagos forrásszükséglet biztosítása, hitelfelvét; Megoldások; Mellékletek. 336 H 92 Pénzügy II. : vállalkozásfinanszírozás : a PM pénzügyi-számviteli és vállalkozási ügyintéző szakképesítése számára / Horváth Zsuzsanna ; [fel. szerk. Szelindiné Galántai Melinda]. - Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, p. ; 29 cm Előzménye Pénzügy I. címmel, "A vállalkozások általános pénzügyei" alcímmel jelent meg. Folytatása: Példatár és feladatgyűjtemény a Pénzügy II. című tankönyvhöz. ISBN fűzött A PM középfokú pénzügyi-számviteli és vállalkozási ügyintéző szakképesítései számára készült tankönyv a vállalkozásfinanszírozási ismeretek modulhoz. Tartalmi előzménye Pénzügy I. címmel, "A vállalkozások általános pénzügyei" alcímmel jelent meg. Gyakorlati része külön kötetben található (Példatár és feladatgyűjtemény a Pénzügy II. című tankönyvhöz). A könyvhöz összeállított képletgyűjtemény a Nemzeti Tankönyvkiadó honlapjáról ingyenesen letölthető. A kötet tartalma: I. A vállalkozás pénzügyi döntései; II. Beruházási döntések, beruházások finanszírozása; III. A forgóeszköz-ellátás tervezése, finanszírozása; IV. A pénzügyi teljesítmény értékelése; V. Pótlólagos forrásszükséglet biztosítása, hitelfelvétel; Fogalomtár. 336 H 94 Etikai kontroll az államháztartás és közpénzügyek tervezésében, vitelében, ellenőrzésében / Huff Endre Béla. - Első kiad. - Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, p. ; 24 cm Bibliogr.: p ISBN ragasztókötött Az államháztartás, közpénzügyek és gazdaságpolitika etikai szempontjait, a társadalmi felelősségvállalás kérdéseit bemutató szakkönyv. Vizsgálja az etika gazdasági szerepét, az etika beágyazottságát a gazdaság történetébe, a gazdasági átláthatóság követelményeit, az etikai kontroll folyamatát és módszertani kérdéseit. Az államháztartás és közpénzügyek ellenőrzésével szemben munkája végzéséhez pénzügyi, számviteli, jogi és egyéb ismertek mellett igen komolyszakmai-etikai elvárásokat is megfogalmaznak. [...] Ugyanakkor hasonlóan komoly szakmaietikai kritériumrendszerrel legfeljebb hézagosan rendelkeznek az általuk ellenőrzött intézmények. Az államháztartás és közpénzügyek tervezői, illetve a gazdaságpolitika döntéshozóinak esetében hiányzik. Ezt próbálja meg pótolni az etikai kontroll azzal, hogy lehetővé teszi a szakmai és etikai szempontok összehangolását, a közpénzügyek tervezésének, ügyei vitelének (végrehajtásának) és kontrolljának (mint visszacsatolásnak) egységes elvek mentén történő kezelését. Szembenéz a téma talán legkeményebb problémájával: az államháztartás gazdaságpolitikai tervezése, valamint az állam- és közigazgatás szakmapolitikai irányításának etikai ellentmondásaival. Igaz, a problémát meg nem oldja, de legalább közelebb visz hozzá. [Id. a szerzői előszóból.] Név- és tárgymutatóval. Fejeztek: 1. Az etika beépülése a gazdasági életbe; 2. A gazdasági és etikai elvárások kibontakozásának története; 3. Reálgazdasági folyamatok etikai kontroll alatt; 4. Az etikai kontroll folyamata; 5. Módszertani megfontolások; 6. Megfontolások a közpénzügyek szabályozásának etikai tartalmát illetően. 336 OKTATÁSI SEGÉDLET! K 63 Államháztartási ismeretek [GKZ jegyzetként!] [PR-312/11] / Koháriné Papp Edit ; [szerk. Szilágyi Edit]. - 3., átdolg. kiad. - Budapest : Perfekt, p. ; 29 cm Publikációs azonosító: PR-312/11. 3

18 ISBN ragasztókötött A kiadvány az államháztartás szakos mérlegképes könyvelői szakképzésben résztvevők számára készült oktatási segédlet, a szakképzés követelményrendszerét dolgozza fel. Bemutatja az államháztartás jogi és statisztikai fogalmi rendszerét, feladatait és nemzetgazdasági szerepét. Ismerteti a közfeladatok tervezését, elszámolását, intézményrendszerét, középpontban a költségvetési szervekkel, de ismerteti a nem költségvetési formában közfeladatot ellátó szervezeteket. Ágazati példákkal szemlélteti a megszerzett ismeretek gyakorlati alkalmazását. Fejezetek: 1. Az államháztartás (kormányzati szektor) fogalma, helye a nemzetgazdaság rendszerében; 2. Az állam fő funkciói, az álam által nyújtott javak (termékek és szolgáltatások) és az irántuk megnyilvánuló kereslet jellemzői. Az államháztartás (kormányzati szektor) fogalma, helye a nemzetgazdaság rendszerében. A közfeladatok ellátásának intézményrendszere; 3. A költségvetési szervek irányítási rendszere, alapítása, átalakítása, megszüntetése. A jogi, gazdasági önállóság néhány kérdése; 4. Az államháztartás költségvetésének tervezési rendszere; 5. Az elkülönített állami pénzalapok; 6. A társadalombiztosítás rendszere. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai; 7. Az önkormányzati rendszer; 8. A költségvetési szervek gazdálkodási rendszere: a tervezés, az előirányzatok megváltoztatása, a vertikális gazdálkodási folyamatok; 9. Emberi erőforrás-menedzsment (EEM). A költségvetési szervek gazdálkodása a létszámmal és a személyi juttatásokkal; 10. A költségvetési szervek vagyongazdálkodása; 11. A közfeladatok finanszírozása. 339 Kereskedelem. Világgazdaság 339 R 49 Régiók a világgazdaságban / szerkesztette Majoros Pál ; [szerzők Bassa Zoltán et al.]. - Budapest : Perfekt, p. : ill. ; 24 cm. - Kiadvány azonosító: PR-014/11. ISBN fűzött Regionális világgazdasági tankönyv felsőfokú képzések számára. A könyv a BGF Külkereskedelmi Kar világgazdasági régiók c. kötetének aktualizálása és továbbfejlesztése új fejezetekkel. A kötet fejezetei lefedik a világgazdaság ezredfordulót követő összes fontos regionális szereplőjét (az EU kivételével), bemutatva az adott ország, régió főbb kulturális és történeti jellemzőit is. Az EU kihagyása tudatos, mivel azt önálló stúdium keretében ismerik meg a gazdasági felsőoktatás hallgatói. A tanulmányok foglalkoznak a évi monetáris, illetve az ebből eszkalálódó gazdasági világválság hatásaival, mely a tárgyalt országokat, régiókat különbözőképp érintette. A kötet fejezetei (szerzőkkel): 1. Régiók a világgazdaságban (Gáspár Tamás); 2. A világgazgaság regionális átrendeződési tendenciái (Zádor Márta, Gáspár Tamás); 3. Az Egyesült Államok a világgazdaságban hegemónia és válság (Székely-Doby András); 4. A felkelő nap országa: Japán (Basa Zoltán); 5. Oroszország szerepe a világgazdaságban (Ludvig Zsuzsa); 6. Kína, a világ(gazdaság) műhelye (Majoros Pál); 7. India, a lehetőségek földje (Imre Gabriella); 8. Brazília geopolitikai felértékelődése az ezredfordulón (Pólyi Csaba); 9. Feltörekvő fejlődő országok a világgazdaságban (Szigetvári Tamás); 10. A Távol-Kelet és helye a világgazdaságban (Bassa Zoltán); 11. Latin-Amerika helyzete a nemzetközi pénzügyi válság után (Pólyi Csaba); 12. Közel-Kelet és Afrika a világgazdaságban (Szigetvári Tamás); 13. Közép-Európa helye a világgazdaságban (Novák Tamás). 34 Jog. Jogtudomány 341 M 74 Az Európai Unió joga / Karoliny Eszter [et al.] ; szerkesztette Mohay Ágoston, Szalayné Sándor Erzsébet. - 2., átdolg. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, p. ; 24 cm. (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN ). (Jogi szakvizsga segédkönyvek, ISSN ) ISBN fűzött Segédkönyv az Európai Unió intézmény- és jogrendszerének tanulásához, jogi szakvizsgázók számára. Tartalma szorosan kötődik az IRM Jogi Szakvizsga Bizottsága által megállapított követelményekhez. Fejezetek: 4

19 1. Az Európai Gazdasági Közösség létrehozása, fejlődésének főbb szakaszai; 2. Az Európai Unió létrehozása, fejődésének főbb szakaszai; 3. Az Európai Unióról szóló szerződés hatályos változatának felépítése, főbb tartalmi rendelkezései; 4. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés hatályos változatának felépítése; 5. Az Európai Bizottság összetétele, működése és hatáskörei; 6. Az Európai Unió Tanácsának összetétele, működése, hatáskörei; 7. Az Európai Tanács feladatai, összetétele, működése; 8. Az Európai Parlament összetétele, választása, működése és hatáskörei; 9. Jogalkotási eljárás az Európai Unióban; 10. Az Európai Unió tanácsadó szerveinek (Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, Régiók Bizottsága) szerepe a jogalkotási eljárásban; 11. A nemzeti parlamentek szerepe a jogalkotási eljárásban; 12. Az Európai Ombudsman. A petíciós jog; 13. Az Európai Unió Bíróságának felépítése és működése. A Bíróság, a Törvényszék és a Közszolgálati Törvényszék hatáskörei; 14. Az Európai Unió Bírósága előtti eljárások gyakorlati vonatkozásai a képviselők szempontjából; 15. A kötelezettségszegési eljárások. Az eljárás bírósági szakaszt megelőző része. Panasz benyújtása az Európai Bizottsághoz, a panaszeljárás; 16. A kötelezettségszegési eljárás bírósági szakasza. A kötelezettségszegési eljárásban hozott ítélet jogkövetkezményei; 17. A megsemmisítés iránti eljárás. Az eljárás megindítására jogosultak köre, keresetindítási határidő, a megtámadható aktusok, megtámadási okok; 18. A mulasztási eljárás. Az eljárás megindítására jogosultak köre, keresetindítási határidő, az eljárás megindításának okai; 19. Az Európai Unió intézményei vagy azok alkalmazottai által okozott kár megtérítése iránti eljárás; 20. Az előzetes döntéshozatal. Az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésére jogosultak. Az előzetes döntéshozatal tárgya; 21. Az előzetes döntéshozatali eljárásban feltehető kérdések köre, megfogalmazása, az utalás formája; 22. Az előzetes döntéshozatal kötelező esetei, illetve az ez alóli kivételek; 23. A sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás; 24. Az előzetes döntéshozatali eljárás és a magyar bírósági jogalkalmazás összefüggései; 25. Hatáskörmegosztás az Unió és a tagállamok között; 26. A hatáskör-átruházás elve. A Magyar Köztársaság Alkotmányának 2/A. -a; 27. A Magyar Alkotmánybíróság határozatai az uniós jog magyarországi érvényesülésével kapcsolatban; 28. A szubszidiaritás elve az uniós hatáskörgyakorlás során; 29. Az Európai Unió elsődleges és másodlagos joga; 30. Jogi aktusok, jogforrási hierarchia az Európai Unióban. A jogalkotási aktusok és a nem jogalkotási aktusok elhatárolása; 31. A rendelet joghatásai, jellemzői, viszonya a nemzeti joghoz; 32. Az irányelv joghatásai, jellemzői, viszonya a nemzeti joghoz. Az átültetési kötelezettség elmulasztásának következményei; 33. A határozat joghatásai, jellemzői; 34. Az Európai Unió, mint a nemzetközi jog alanya, az Európai Unió által kötött nemzetközi szerződések; 35. Az uniós jog autonómiája és elsőbbsége; 36. A közvetlen hatály. Az alapszerződések, a rendeletek, az irányelvek vertikális és horizontális közvetlen hatálya; 37. A közvetett hatály; 38. Az állam kárfelelőssége az uniós jog megsértéséért; 39. Alapjogvédelem az Európai Unióban. Az Európai Unió Alapjogi Chartája. Az Emberi Jogok Európai Egyezményének és az Európai Unió alapjogvédelmének kapcsolódási pontjai; 40. Az Európai Bíróság joggyakorlata az alapjogok területén. Az uniós hatáskörök és az alapjogok védelmének kapcsolata; 41. Az uniós polgárság intézménye, az uniós polgársághoz fűződő jogok terjedelme; 42. A diszkrimináció tilalma és az egyenlő bánásmód elve az uniós jogban; 43. A szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térség; 44. A polgári ügyekben való igazságügyi együttműködés területei; 45. A büntetőügyekben való igazságügyi együttműködés, a kölcsönös elismerés elve a büntetőjogban; 46. A ne bis in idem elve az Európai Bíróság gyakorlatában; 47. A belső piac fogalma, kialakulása. Jogalkotás dereguláció a belső piacon; 48. Személyek szabad mozgása. A személyek kategóriái. Idegenrendészeti jogosultságok; 49. A munkavállalók szabad mozgása; 50. Kivételek a személyek szabad mozgásának biztosítása alól; 51. A szociális biztonsági koordináció alapvető szabályai; 52. A diplomák, szakképesítések kölcsönös elismerése; 53. Az ügyvédi hivatás gyakorlása az Európai Unió más tagállamában; 54. A letelepedés szabadsága önálló vállalkozók esetében; 55. A letelepedés szabadsága vállalkozások esetében; 56. Vámunió. Vámok és azzal egyenértékű díjak tilalma; 57. Az áruk szabad mozgása. A mennyiségi korlátozások és az azokkal azonos hatású intézkedések tilalma; 58. Az áruk szabad mozgásának jogszerű és arányos korlátozásai; 59. A diszkriminatív adóztatás tilalma; 60. A szolgáltatások szabad mozgása; Hivatkozott jogesetek jegyzéke; Ajánlott adatbázisok, honlapok; Az egyes intézmények dokumentumait tartalmazó adatbázisok; Uniós dokumentumok hivatkozások formái. 37 Nevelés. Oktatás 371 K 88 e-tanítás : információs és kommunikációs technológiák felhasználása az oktatásban : alapismeretek a tanári mesterségre készülők számára / Kőfalvi Tamás. - Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, p. : ill. ; 24 cm. (Tanári tudástár, ISSN ) Egyetemi tankönyv. ISBN ragasztókötött E-learning oktatásmódszertani alapismeretek pedagógusjelöltek számára. 5

20 E tankönyv elsődleges célja, hogy a leendő tanárok számára bemutassa az e-tanítás módszertani lehetőségeit, illetve az e-tananyagok készítésének és felhasználásának alapvető fogásait, valamint azt a korszerű pedagógiai felfogást, amely lehetőséget teremt a középiskola kimenetén elvárt kompetenciák sikeres kialakítására. [Id. az előszóból.] Fejezetek: 1. Az e-learning fogalma, összetevői, típusai; 2. A tanulási környezet; 3. Az e-learning tanulási környezet; 4. Az e-learning tananyag; 5. Az e-learning projekt; 6. E-learning tananyag készítése; 7. E-learning-keretrendszerek; 8. Sulinet Digitális Tudásbázis. 371 Sz 78 1 tanár + 1 diák : 1 könyv azoknak, akik üzleti nyelvet tanítanak magánúton : [módszertani kézikönyv] / Szilágyi Anikó, Szőke Andrea. - Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, p. : ill. ; 24 cm Tanári módszertani segédkönyv. Bibliogr.: p ISBN ragasztókötött Módszertani segédlet magántanárok számára az üzleti nyelv oktatásához. - Milyen módszerekkel fejlesszük az egyes nyelvi készségeket, az üzleti szókincset és a nyelvhelyességet, ha magántanítványt vállalunk? - Hogyan készítsük fel diákunkat az üzleti életben előforduló feladatokra és szituációkra, amelyeket idegen nyelven kell megoldania? Ha ön is feltette már magának ezeket a kérdéseket, akkor a megfelelő könyvet választotta. Ebben a kiadványban módszertani tanácsokat, ötleteket, javaslatokat és gyakorlatokat találnak azok a tanárok, akik magántanítványnak kívánnak nyelvet oktatni. A könyv elsődlegesen az üzleti nyelv tanítását írja le, de általános nyelvi felkészítés esetén is alkalmazható. A magyar nyelven megadott feladatokat és tippeket mindenki hasznosítani tudja, azok nagy része akár csoportos oktatásra is adaptálható, kiadványunkat így a hagyományos nyelvoktatásban tevékenykedő nyelvtanárok is haszonnal forgathatják. [Id. a hátsó borítóról.] Fő részek és fejezeteik: I. Általános kérdések (1. A magántanítás sajátosságai; 2. Mit tanítunk?; 3. Technikai feltételek; 4. Az első óra előtt és az első órán;); II. Készségfejlesztés (5. Olvasás; 6. Hallás utáni értés; 7. Írás; 8. Beszéd; 9. közvetítés írásban és szóban), III. Egyéb fontos területek (10. Nyelvtan; 12. Szótárhasználat; 13. Hibajavítás; 14. Házi feladat; 15. További módszertani ötletek; 16. Vizsgázunk); IV. Függelék (Angol nyelven; Német nyelven) Természetvédelem. Környezettudomány. Ökológia 504 K 70 Környezet, tudat, gazdálkodás : tanulságok az élelmiszer-gazdaságból / Kormosné Koch Krisztina, Odor Kinga. - Budapest : Szaktudás Kiadó Ház, p : ill ; 20 cm Bibliogr.: p ISBN ragasztókötött Az ökológiai gazdálkodást és környezettudatos vállalati menedzsmentet bemutató szakkönyv. Az emberiség civilizáltságának egyik legfajsúlyosabb elemévé vált a környezet fenntartása. A környezettudatos cselekvés ma már filozófiai felfogást, rendszert képez, bár a mindennapi gyakorlat, az ésszerű magatartásra rendre rácáfol. Ezért az egész piacgazdaság minden elemében keresni, érvényesíteni kell a kömyezettudatos magatartást. Ebben a könyvben két fiatal kutató doktor tesz bizonyságot az agrárgazdálkodástól a marketingig a környezettudatosságról, rámutatva a sikeres ás sikertelen kezdeményezésekre. [Id. a hátsó borítóról.] Fejezetek: 1. A környezettudat filozófiája és meghatározása; 2. Környezetkímélő és környezettudatos mezőgazdasági termelés; 3. Az ökológiai gazdálkodás gazdasági elemzése; 4. Környezettudatos menedzsment a vállalatvezetésben. 6

GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. FEBRUÁR

GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. FEBRUÁR GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. FEBRUÁR Lezárva: 2012.04.21. - Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Gyarapodási jegyzékünk 2008 novemberétől kiegészül az új dokumentumoknak a katalógusban

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2011. év

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2011. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2011. év Lezárva: 2012.01.09. - Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2014. év

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2014. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2014. év Lezárva: 2015.01.19. Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a féléves jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2013. év

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2013. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2013. év Lezárva: 2014.02.10. Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi vagy kéthavi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási

Részletesebben

A BGF PSZK Zalaegerszegi Intézet Könyvtára 2009. évi gyarapodási jegyzéke GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2009. év

A BGF PSZK Zalaegerszegi Intézet Könyvtára 2009. évi gyarapodási jegyzéke GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2009. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2009. év Lezárva: 2010.01.05. - Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege

Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege DR. HABIL. GULYÁS LÁSZLÓ PHD, PHD Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege Beszámoló a Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Intézet tevékenységéről 2006 2014 ~ 1 TARTALOMJEGYZÉK Gulyás László:

Részletesebben

KÖZÉP-EURÓPA: TRANSZFER ÉS DIALÓGUS

KÖZÉP-EURÓPA: TRANSZFER ÉS DIALÓGUS KÖZÉP-EURÓPA: TRANSZFER ÉS DIALÓGUS KÖZÉP-EURÓPA: TRANSZFER ÉS DIALÓGUS A kötetben megjelenő tanulmányok a Budapest Fórum által 2006. szeptember 30-án megszervezett Közép-Európa: transzfer és dialógus

Részletesebben

Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája

Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája Elszigetelten nem lehet a tudományt művelni. A kollektivitás fontos eleme a tudományos tévedések feltárásának." Beck Mihály Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája Program és előadás-kivonatok

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA HABILITÁCIÓS TÉZISFÜZET

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA HABILITÁCIÓS TÉZISFÜZET SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA HABILITÁCIÓS TÉZISFÜZET (A stratégiai kommunikációmenedzsment aspektusai) Készítette: Konczosné

Részletesebben

Területfejlesztés és Innováció

Területfejlesztés és Innováció Területfejlesztés és Innováció A PTE TTK Földrajzi Intézet Politikai Földrajzi és Területfejlesztési Tanszékének, valamint Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszékének elektronikus folyóirata Tartalom

Részletesebben

Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár. Horváth Eszter okleveles közgazdász

Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár. Horváth Eszter okleveles közgazdász Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár Horváth Eszter okleveles közgazdász Kicsik között a legkisebbek A törpefalvak sikerének kulcstényezői Doktori értekezés Témavezető: Prof. Dr. Rechnitzer

Részletesebben

FELSŐOKTATÁS- MENEDZSMENT. Szerkesztette: Drótos György Kováts Gergely

FELSŐOKTATÁS- MENEDZSMENT. Szerkesztette: Drótos György Kováts Gergely FELSŐOKTATÁS- MENEDZSMENT Szerkesztette: Drótos György Kováts Gergely Aula, 2009 A könyv az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával jelent meg. Szerkesztette: DRÓTOS GYÖRGY és KOVÁTS GERGELY

Részletesebben

Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak

Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak (Nyilvántartási szám: OH-FHF/454-3/2009.) Budapest

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár SALGÓTARJÁNI INTÉZET KÖNYVTÁR Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2010 SALGÓTARJÁN 2011 Összeállította: Szilágyi Zoltánné 800 B13 Bailey,

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZINTŰ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSI KÉRELEM Gazdaságtudományi képzési terület Üzleti képzési ág A kérelem címzettje: Magyar Bálint oktatási miniszter Véleményező: Magyar Akkreditációs

Részletesebben

I. KHEOPS Tudományos Konferencia

I. KHEOPS Tudományos Konferencia KHEOPS Automobil-Kutató Intézet I. KHEOPS Tudományos Konferencia KIHÍVÁSOK ÉS TRENDEK A GAZDASÁGBAN ÉS A KÖZSZFÉRÁBAN NAPJAINKBAN - PhD-hallgatók tudományos fóruma - TANULMÁNYKÖTET Mór, 2006. május 31.

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR SALGÓTARJÁNI INTÉZETE 3100 Salgótarján, Kistarján u. 5-7.

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR SALGÓTARJÁNI INTÉZETE 3100 Salgótarján, Kistarján u. 5-7. PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR SALGÓTARJÁNI INTÉZETE 3100 Salgótarján, Kistarján u. 5-7. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézete Könyvtár http://www.pszfs.hu GYARAPODÁSI

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN ISBN 978-615-5391-32-3 CD melléklete Tartalom Dobó Marianna: A tehetségfejlesztés lehetőségei a formális kereteken

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D TKI A tantárgy célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a kommunikáció

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági

TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági közigazgatás 3. A tantárgy megnevezése (angolul): The influence of Public Administration

Részletesebben

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 5. szám HÍRLEVÉL 2011. november 16. A T A R T A L O M B Ó L : Beszámoló Köszöntés Elismerés Műhelyvita 5 Konferenciák, rendezvények 6 Szakmai folyóiratok

Részletesebben

Projektmenedzsment a kultúrában

Projektmenedzsment a kultúrában Projektmenedzsment a kultúrában Projektmenedzsment a kultúrában Szerkesztette: Dr. Juhász Erika Szerzők: Dr. Juhász Erika Dr. Márkus Edina Dr. Németh János István Dr. Szabó Irma Nyíregyháza, 2011. Felelős

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA HABILITÁCIÓS ELJÁRÁS IRÁNTI KÉRELEM A stratégiai kommunikációmenedzsment aspektusai Készítette: Konczosné dr. Szombathelyi Márta

Részletesebben

HÍRLEVÉL E L Ő Z E T E S FELHÍVÁS D O K T O R I ISKOLA

HÍRLEVÉL E L Ő Z E T E S FELHÍVÁS D O K T O R I ISKOLA MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 3. szám HÍRLEVÉL 2011. június 20. E L Ő Z E T E S FELHÍVÁS A T A R T A L O M B Ó L : Megemlékezés Konferencia beszámolók 2 3 Albizottsági vitaülés 6 PhD

Részletesebben

1. KÖTET: HELYZETELEMZÉS

1. KÖTET: HELYZETELEMZÉS ÉPÍTÉSI ÉS KERESKE- DELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 Ökoszféra- Projekt Kft PARTNERSÉG 2007-13 KONZORCIUM GYŐR-MOSON-SORPON MEGYE HOSSZÚ

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 14-15. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA. Kis és közepes. vállalkozások Magyarországon az EU-csatlakozás.

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 14-15. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA. Kis és közepes. vállalkozások Magyarországon az EU-csatlakozás. 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890

Részletesebben

A felnőttképzés perspektívái nemzetközi konferencia

A felnőttképzés perspektívái nemzetközi konferencia A felnőttképzés perspektívái nemzetközi konferencia Felnőttképzési műhelyek jó gyakorlatai KAPOSVÁR 2010 A Kaposvári Egyetem tudásbázisának innovatív hasznosítása a kutatói bázis utánpótlása, valamint

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Oldalszám

TARTALOMJEGYZÉK. Oldalszám TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 1. Bevezető 3 1.1. Szerkesztői előszó (Antalovits Miklós, Dienes Erzsébet, Kovács Zoltán, Perczel Tamás) 4 1.2. A munka és szervezetpszichológia az ezredfordulón: vázlatos nemzetközi

Részletesebben

Tudás és Érték A MAGYAR NEMZETI BANK TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI STRATÉGIÁJA. 2O14. június

Tudás és Érték A MAGYAR NEMZETI BANK TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI STRATÉGIÁJA. 2O14. június A MAGYAR NEMZETI BANK TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI STRATÉGIÁJA 2O14. június Tartalom ELŐSZÓ 7 KÜLDETÉS 10 A TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSRÓL 11 A MAGYAR NEMZETI BANK TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI HAGYOMÁNYAI

Részletesebben

TUDÁS ÉS VERSENYKÉPESSÉG PANNON SZEMMEL

TUDÁS ÉS VERSENYKÉPESSÉG PANNON SZEMMEL TUDÁS ÉS VERSENYKÉPESSÉG PANNON SZEMMEL PANNON GAZDASÁGTUDOMÁNYI KONFERENCIA TANULMÁNYKÖTET I. PANNON EGYETEMI KIADÓ 2006 Tudás és versenyképesség pannon szemmel Pannon Gazdaságtudományi Konferencia tanulmánykötet

Részletesebben