SZERVEZETFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV"

Átírás

1 NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7. Tel.: (06) ; Fax: (06) SZERVEZETFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV Irányelvek: Államreform Operatív Program (ÁROP) ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 Érvényessége kiterjed Nyírbátor Város vezet ire, alkalmazottaira, partnerkapcsolataira, a szervezetfejlesztéssel érintett valamennyi hivatali m ködési folyamatra. Jóváhagyta: Dr. Tóth Árpád jegyz Balla Jánosné polgármester A kiadás dátuma: FIGYELEM! Jelen szabályozás Nyírbátor Város Hivatalának dokumentuma. Továbbadása, sokszorosítása írásos engedély nélkül nem megengedett, a benne szerepl információkat csak a min ségirányítási rendszer m ködéséhez lehet felhasználni! Jelen szabályozás kinyomtatott formátumú változata csak akkor használható, ha annak hatálybalépési dátuma megegyezik az elektronikus dokumentumtárban tárolt törzspéldányéval! A Projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

2 SZERVEZTFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV FELÜLVIZSGÁLATRA KÖTELEZETT PÉLDÁNYOK ELOSZTÓJEGYZÉKE Sorszám Kapta Kiadás - változat Dátum Aláírás, átvétel igazolása FELÜLVIZSGÁLATOK Dátum Végezte Dátum Végezte Dátum Végezte Amennyiben a kézikönyv kevesebb, mint 40 %-a - vagy 40 %-a - változott, a kézikönyvet változatlan kiadás számmal, új változat számmal kell kiadni. Amennyiben a kézikönyv több mint 40 %-a változott, a kézikönyvet új kiadás, 01 változat sorszámon kell kiadni. Elosztás az Elosztójegyzék szerint. MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosította Aláírás/dátum Változat száma Módosított oldalszám Jóváhagyta Aláírás/dátum Ellen rizte Aláírás/dátum Kibocsátás id pontja INFORMÁCIÓS PÉLDÁNYOK ELOSZTÓJEGYZÉKE Szervezeti egység Példány sorszáma Átvétel igazolása Hatálybalépés dátuma: Változat: 01 Oldal: 2

3 SZERVEZTFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV TARTALOMJEGYZÉK 0. BEVEZETÉS VEZET I NYILATKOZAT A POLGÁRMESTERI HIVATAL BEMUTATÁSA ELÉRHET SÉG SZERVEZETI FELÉPÍTÉS SZERVEZETI EGYSÉGEK ÉS AZOK FELADATKÖRE: FOLYAMATOK ÉS AZOK KÖLCSÖNHATÁSA RENDELKEZ HIVATKOZÁSOK SZERVEZETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOK - meghatározások RÖVIDÍTÉSEK FOGALMAK AZ INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÁLTALÁNOS RÉSZ DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER, DOKUMENTUMOK KEZELÉSE FELJEGYZÉSEK KEZELÉSE A VEZET SÉG FELEL SSÉGE A VEZET SÉG ELKÖTELEZETTSÉGE ÜGYFÉLKÖZPONTÚSÁG, JOGSZABÁLYI MEGFELELÉS POLITIKÁK MIN SÉGPOLITIKA KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKA TERVEZÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI, MIN SÉG- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLOK SZERVEZETFEJLESZTÉSI ÉS AZ INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI RENDSZER TERVEZÉSE FELEL SSÉG, HATÁSKÖR, KAPCSOLATTARTÁS FELEL SSÉG ÉS HATÁSKÖR A VEZETÉS KÉPVISEL JE 28 BELS KAPCSOLATTARTÁS VEZET I ÁTVIZSGÁLÁS ÁTVIZSGÁLÁSI INPUT ÁTVIZSGÁLÁSI OUTPUT ER FORRÁSOK GONDOSKODÁS AZ ER FORRÁSOKRÓL EMBERI ER FORRÁSOK INFRASTRUKTÚRA MUNKAKÖRNYEZET FOLYAMATOK MEGVALÓSÍTÁSA 30 Hatálybalépés dátuma: Változat: 01 Oldal: 3

4 SZERVEZTFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV 4.1 A MEGVALÓSULÓ FOLYAMATOK TERVEZÉSE 30 Hatálybalépés dátuma: Változat: 01 Oldal: 4

5 SZERVEZTFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV 4.2. A SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEV KKEL ÉS A PARTNEREKKEL KAPCSOLATOS FOLYAMATOK A SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEV K ÁLTAL TÁMASZTOTT ELVÁRÁSOK MEGHATÁROZÁSA A SZOLGÁLTATÁS KÖVETELMÉNYEINEK ÁTVIZSGÁLÁSA KAPCSOLATTARTÁS A SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEV KKEL ÉS PARTNEREKKEL TERVEZÉS ÉS FEJLESZTÉS A TERVEZÉS ÉS FEJLESZTÉS TERVEZÉSE A TERVEZÉS ÉS FEJLESZTÉS BEMENETEI A TERVEZÉS ÉS FEJLESZTÉS KIMENETEI A TERVEZÉS ÉS FEJLESZTÉS ÁTVIZSGÁLÁSA BESZERZÉS FOLYAMATOK VÉGREHAJTÁSA A FOLYAMATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA AZONOSÍTÁS, NYOMON-KÖVETHET SÉG, ÁLLAGMEGÓVÁS AZ ÜGYFELEK ÁLTAL ÁTADOTT IRATOK KEZELÉSE MÉR ESZKÖZÖK KEZELÉSE KÖRNYEZETVÉDELEM ELLEN RZÉS, ADATELEMZÉS, TÖKÉLETESÍTÉS ÁLTALÁNOS RÉSZ ELLEN RZÉS ÉS MÉRÉS KAPCSOLATTARTÁS A LAKOSSÁGGAL, CIVIL SZERVEZETEKKEL ÉS A KÉPVISEL -TESTÜLETTEL, ELÉGEDETTSÉGÜK MÉRÉSE DOLGOZÓI ELÉGEDETTSÉG VIZSGÁLAT (CAF) BELS AUDIT A HIVATALI FOLYAMATOK ELLEN RZÉSE, MEGFELEL SÉGÜK MÉRÉSE, A NEM-MEGFELEL SÉGEK KEZELÉSE NEM-MEGFELEL SÉGEK KEZELÉSE ADATOK ELEMZÉSE TÖKÉLETESÍTÉS FOLYAMATOS TÖKÉLETESÍTÉS HELYESBÍT TEVÉKENYSÉG MEGEL TEVÉKENYSÉG ÁROP részterületek A DÖNTÉSI MECHANIZMUS KORSZER SÍTÉSE A KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁS EREDMÉNYESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA A PARTNERSÉG ER SÍTÉSE NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA PROJEKTMENEDZSMENT SZERVEZETFEJLESZTÉSI ELJÁRÁSOK 41 Hatálybalépés dátuma: Változat: 01 Oldal: 5

6 SZERVEZTFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV 0. BEVEZETÉS 0.1 VEZET I NYILATKOZAT Nyírbátor Város (a továbbiakban Hivatal) a VÁTI-hoz benyújtott pályázatában megfogalmazott célok megvalósulásának érdekében jelen Szervezetfejlesztési Kézikönyvet hatályba léptetem. A Szervezetfejlesztési Kézikönyv az Államreform Operatív Program (a továbbiakban ÁROP), az ISO 9001:2008 (a továbbiakban ISO 9001) és az ISO 14001:2004 (továbbiakban ISO 14001) szabvány el írása szerint a Hivatalra kiterjed en rögzíti a szervezetfejlesztéssel kapcsolatos teend ket és meghatározza a Hivatal m ködési kereteit. A Szervezetfejlesztési Kézikönyv és a kapcsolódó Eljárások érvényes dokumentumként a Min ségbiztosítási vezet nél kinyomtatott formában, valamint a számítógépes hálózaton elektronikus formában valamennyi érintett számára elérhet en rendelkezésre állnak. A Szervezetfejlesztési Kézikönyvben és az Eljárásokban leírtak ismerete és betartása a Hivatallal valamennyi közszolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban álló munkavállaló számára kötelez. A Szervezetfejlesztési Kézikönyvben és az Eljárásokban foglaltak végrehajtásáért a jegyz és valamennyi szervezeti egység vezet je felel s. A Szervezetfejlesztési Kézikönyv a Hivatallal kapcsolatban lev partnerek számára információs anyagként szolgál. A Hivatal vezetése elkötelezett a hivatal szervezeti egységei közötti együttm ködés jobbítását célzó koncepciók és megoldások kidolgozásában, melynek elengedhetetlen feltétele a jelenlegi m ködés hiányosságainak feltárása, a hasonló közigazgatási szervekt l való tanulás. Az célkit zései az eljárásokra és eredményekre vonatkozóan: - eljárások, szabályozási környezet kidolgozása a jó hivatali m ködés megalapozására - ügyfélszolgálati tevékenység egyszer sítése és átláthatóságának biztosítása az ügyintézési id csökkentésére, ezáltal az ügyfelek elégedettségének növelésére - rendeletalkotás demokratikusabbá tétele a szakmai színvonal növelése mellett - mutatószámok, indikátorok rögzítése a tevékenységek mérhet sége érdekében - költségvetés tervezése, stratégia tervekkel való összekapcsolása - közigazgatási munka racionalizálása - hivatal küls kapcsolatrendszerének modernizálása - lakosság, civil és vállalkozói szféra elégedettségének növelése - környezettudatos szemlélet megalapozása Nyírbátor, 2010 Dr. Tóth Árpád jegyz Hatálybalépés dátuma: Változat: 01 Oldal: 6

7 SZERVEZTFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV Hatálybalépés dátuma: Változat: 01 Oldal: 7

8 SZERVEZTFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV 0.2. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BEMUTATÁSA ELÉRHET SÉG Székhelye: 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7. Telefon: (06) Fax: (06) Honlap: SZERVEZETI FELÉPÍTÉS POLGÁRMESTER JEGYZ ÜZEMELTET ÉS ELLÁTÓ SZERVEZET POLGÁR- MESTERI KABINET IGAZGATÁSI ÉS OKMÁNY- IRODA VÁROSFEJL. ÉS VAGYONG. IRODA SZOCIÁLIS IRODA ÉS GYÁMHIVATAL KÖLTSÉGVE- TÉSI ÉS ADÓ IRODA ÉPÍTÉSI ÉS HATÓSÁGI IRODA SZERVEZETI EGYSÉGEK ÉS AZOK FELADATKÖRE: Igazgatási és Okmányiroda Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda Szociális Iroda és Gyámhivatal Költségvetési és Adó Iroda Építési és Hatósági Iroda Kabinet Üzemeltetési és Ellátó Szervezet Hatálybalépés dátuma: Változat: 01 Oldal: 8

9 SZERVEZTFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV Igazgatási és Okmányiroda feladatai: Választással, népszavazással, népi kezdeményezéssel kapcsolatos feladatok, Bírósági ülnök választásával kapcsolatos feladatok, Népszámlálás el készítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok, Gyakorolja a szabálysértési I. fokú jogkört, Hatósági bizonyítvány kiadása Ellátja a fegyvertartással kapcsolatos teend ket. Külföldiek ingatlan szerzésével kapcsolatos eljárás Talált tárgyak átvétele, kezelése, nyilvántartása, kiadása. A kiszabott, de be nem fizetett helyszíni bírság behajtása iránti eljárás lefolytatása a szabálysértési törvény és a hatályos jogszabályok alapján. A hirdet táblán kifüggesztett term földvételi, illetve haszonbérleti ajánlatokról tájékoztatót jelentet meg elektronikus formában a Kormányzati Portálon Ellátja a Polgári Törvénykönyvvel (birtokháborítás, birtokvita, talált tárgyak, stb.), kapcsolatos feladatokat, Hirdetményezés, hirdet tábla, panaszláda kezelése, Anyakönyvi igazgatással kapcsolatos feladatok, Állampolgársági és névváltoztatási ügyintézés, Menekültekkel, menedékjoggal és az ideiglenesen menedéket élvez kkel, idegenrendészettel kapcsolatos feladatok, Hagyatéki eljárással kapcsolatos feladatok, Ipari, kereskedelmi, fogyasztóvédelmi igazgatással kapcsolatos feladatok (különösen: Telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységek engedélyezési eljárása; üzletek m ködésének engedélyezése; vásárok, piacok m ködése, vásárlók könyvének, vendégkönyvnek hitelesítése, magánszálláshelyekr l nyilvántartás vezetése, az üzletek kategóriába sorolásának, a kereskedelmi és fizet vendéglátóhelyek osztályba sorolásának ellen rzése), Közrem ködik a honvédelemmel, a katasztrófa elhárítással, polgári védelemmel, ár-és belvízvédekezéssel, védelmi igazgatással, hadkötelezettség teljesítésével, stb. összefügg feladatok végzésében, szervezésében, A érettségi tételekkel kapcsolatos jegyz i feladatokat. A kisebbségi önkormányzat m ködésével kapcsolatos feladatok Iktatással, iratkezeléssel, a központi ügyirat-kezelési feladatok ellátásával (küldemények átvétele-átadása, bontása, szignálása, iktatás, irattározás, titkos iratok kezelése stb.) kapcsolatos feladatok, A Hivatal informatikával, számítástechnikai rendszerével, rendszergazdai teend ivel, városi internetes honlap szerkesztésével kapcsolatos feladatok, Közrem ködik lakossági fórumok, bels munkaértekezletek szervezésében, adminisztrál, segíti a tisztségvisel k munkáját, jogi tájékoztatást nyújt, Ügyfél-tájékoztatást nyújt, A feladatkörét érint testületi, bizottsági el terjesztések, rendelet-tervezetek kidolgozása, végrehajtásának ellen rzése, azokról való beszámolás el készítése, Segíti az Ügyrendi és Jogi Bizottság munkáját, ellátja annak adminisztrációját A Képvisel -testület üléseinek el készítésével, annak dokumentálásával és döntéseinek végrehajtásával kapcsolatos feladatok, Kihirdeti, nyilvántartja a Képvisel -testületi döntéseit (rendeleteit, határozatait), Hatálybalépés dátuma: Változat: 01 Oldal: 9

10 SZERVEZTFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV Az Okmányiroda a külön jogszabályban meghatározott, Nyírbátor Város körzetközponthoz tartozó települések illetékességi területén közrem ködik az alábbi feladatok ellátásában: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos feladatok, a személyazonosító igazolvány kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos feladatok, a lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványok kiadásával kapcsolatos feladatok, útlevéligényléssel kapcsolatos feladatok, Mozgásukban korlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos ügyintézés a mindenkori hatályos jogszabályban meghatározott okmányok, igazolványok készítésével, kiadásával kapcsolatos feladatok, vállalkozói igazolványokkal összefügg valamennyi ügy, végzi az ezzel kapcsolatos feladatokat, közlekedésigazgatással, kötelez felel sségbiztosítással kapcsolatos feladatok. Ügyfélkapu regisztrációval kapcsolatos feladatok A Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda feladatai: i szinten összefogja a forrást teremt, gazdálkodást segít pályázati lehet ségek megismertetését, a pályázatok el készítését, benyújtását, nyilvántartását, megvalósítását és elszámolását, koordinálja a nemzetközi programokon belüli témaorientált pályázatok el készítését, Közbeszerzési eljárások kiírása és lebonyolítása Szervezi az önkormányzat térségi együttm ködését, illetve együttm ködik a fejlesztést irányító, koordináló kistérségi, megyei, regionális és országos, valamint nemzetközi szervekkel, Ellátja az önkormányzati társulásokkal kapcsolatos teend ket, Összehangolja önkormányzati szinten a rövid-, közép- és hosszú távú fejlesztési feladatokat, Ellátja, összehangolja a város foglalkoztatáspolitikai, munkahelyteremtési feladatait, Közrem ködik a város fejlesztésével kapcsolatos beruházások tervezésében, források el teremtésében, a beruházások m szaki és szakmai el készítésében, ellen rzésében, folyamatosan figyelemmel kíséri a megvalósítást, Ellátja az ipari park fejlesztésével, m ködtetésével, t kebefektetésekkel kapcsolatos teend ket, Kapcsolatot tart a város területén m köd, az iroda profiljába tartozó gazdálkodó szervekkel, különös tekintettel az önkormányzati (rész)tulajdonú, illetve a kötelez önkormányzati feladatok ellátásában részt vev gazdasági szervezetekre, Ellátja a lakás- és helyiséggazdálkodással kapcsolatos feladatokat a bérbeadói feladatok kivételével, Gondoskodik az arra alkalmas önkormányzati tulajdonú bel- és külterületi ingatlanok mez gazdasági célú hasznosításáról, azok haszonbérbeadásáról, Ellátja az önkormányzati vagyon biztosításával kapcsolatos teend ket, Ellátja az állami lakáscélú támogatással összefügg hatósági feladatokat, Részt vesz a településfejlesztési koncepció figyelembe vételével a településrendezési terv el készítésében, Hatálybalépés dátuma: Változat: 01 Oldal: 10

11 SZERVEZTFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV Ellátja temet vel kapcsolatos döntés-el készít i, hatósági és ellen rzési feladatokat, Ellátja az állategészségüggyel kapcsolatos feladatokat (különösen: veszélyes ebek, veszélyes állatok tartásának engedélyeztetése, kapcsolódó nyilvántartások,) kivéve a közterületen történ rágcsálóirtással, szúnyogirtással, permetezéssel és az állati hullabegy jt telep üzemeltetésével kapcsolatos teend ket, a hatósági állatorvossal kapcsolatos feladatokat, i tulajdonban álló bel- és külterületi utakkal kapcsolatos feladatok, önkormányzati forrás felhasználásával létesül magáner s útépít társulások szervezése, önkormányzati beruházásban megvalósuló járdaépítés koordinálása és ellen rzése, Ellátja a növényvédelmi, növény-egészségügyi hatósági feladatokat, Ellátja a földm velésügyi igazgatással kapcsolatos feladatokat, Ellátja a környezet- és természetvédelemmel, vadászattal kapcsolatos feladatokat, Végzi a közlekedési igazgatással kapcsolatos, az ivóvízzel, szennyvízzel, csapadékvízzel és belvízzel kapcsolatos m ködtetési és fenntartási feladatokat, Ellátja a zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos jegyz i hatásköröket, Koordinálja az energiagazdálkodással, távh szolgáltatással, közvilágítással kapcsolatos feladatokat, Nyilvántartja a közérdek bejelentéseket, panaszokat, javaslatokat, Ellátja a negyedéves önkormányzati és ágazati szint beruházási statisztikát, elkészíti a feladatköréhez kapcsolódó jelentéseket, statisztikákat, adatszolgáltatásokat és ezeket határid ben megküldi az érintettek részére, A feladatkörét érint testületi, bizottsági el terjesztések, rendelet-tervezetek kidolgozása, végrehajtásának szervezése, ellen rzése, az azokról való beszámolás el készítése, közigazgatási területén lév vállalkozások segítésével kapcsolatos feladatok: A Hivatal m ködtetésével kapcsolatos feladatok: (melyek közvetlen jegyz i irányítás alá tartoznak) Segíti a Gazdasági Bizottság és a Közszolgáltatási Bizottság munkáját, ellátja annak adminisztrációját Szociális Iroda és Gyámhivatal feladatai Szociális Iroda feladatai Ellátja a települési önkormányzat feladataként jegyz i hatáskörhöz, gyámhivatali hatáskörhöz tartozó, valamint az i törvényben, az ágazati jogszabályokban, az önkormányzat rendeleteiben meghatározott, valamennyi szociális, egészségügyi feladatot, illetve együttm ködik az e feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel. A Szociális és egészségügyi feladatok körében Nyírbátor illetékességi területén: Az egészségügyi és szociális területre vonatkozó önkormányzati elképzelések, koncepciók kidolgozása összhangban a területi stb. elképzelésekkel azok megvalósítása, a megvalósítás során koordináció, az ellen rzési feladatok ellátása, A feladatkörét érint testületi, bizottsági el terjesztések, rendelet-tervezetek kidolgozása, végrehajtásának szervezése, ellen rzése, az azokról való beszámolás el készítése, A költségvetési koncepció, valamint az önkormányzat költségvetési rendelete elkészítése kapcsán a feladatkörébe tartozó területekre vonatkozó elképzelések el készítése, egyeztetése a Költségvetési és Adó Irodával, Hatálybalépés dátuma: Változat: 01 Oldal: 11

12 SZERVEZTFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV A szociális feladatokat ellátó intézménnyel való kapcsolattartás, Közrem ködik az egészségügyi alapellátással és a járóbeteg szakellátással, az anya- és csecsem védelemmel, az ügyelettel, az iskola- és ifjúság-egészségüggyel, a bölcs dével kapcsolatos feladatok ellátásában, Ellátja a szociális földprogrammal kapcsolatos teend ket Gondoskodik az id skorúak járadékával, rendelkezésre állási támogatással, rendszeres szociális segéllyel, ápolási díjjal, az adósságcsökkentési támogatással, gyermeknevelési támogatással, rehabilitációs eljárással a megváltozott munkaképesség ek esetén, közgyógyellátással, intézményi elhelyezéssel, mozgáskorlátozott személyek támogatásával, vakok személyi járadékával kapcsolatos feladatok ellátásáról, Gondoskodik az eseti pénzbeni segélyezéssel, természetben nyújtott támogatásokkal (lakásfenntartási támogatással, eseti gyógyszertámogatás, tüzel támogatás, szemétszállítási díjkedvezmény), temetési segéllyel, köztemetéssel, ösztöndíj támogatással, kapcsolatos teend k ellátásáról, Ellátja a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatással, óvodáztatási támogatással, védelembe vétellel kapcsolatos feladatokat, Ellátja a hadigondozottakkal kapcsolatos feladatokat, Kiadja a Védett fogyasztó -i státusz megállapítására vonatkozó igazolást, Ellátja a jegyz társadalombiztosítással kapcsolatos feladat- és hatásköreit, Ellátja a családjogi törvényben meghatározott, a kiskorú gondozásával-nevelésével, a kapcsolattartással, elhelyezésével, gyámságával, gondnokságával, vagyonkezelésével, az apasággal, kiskorú házasságkötésével, örökbefogadásával, gyermektartásdíj iránti igény érvényesítésével kapcsolatos, jegyz i hatáskörbe utalt feladatokat Ellátja a jogszabályokban meghatározott, a szociális és egészségügyi területtel kapcsolatos jegyz i, önkormányzati hatáskörbe utalt egyéb feladatokat A feladatkörét érint testületi, bizottsági el terjesztések, rendelet-tervezetek kidolgozása, végrehajtásának ellen rzése, azokról való beszámolás el készítése, Segíti a Szociális és Egészségügyi Bizottság munkáját, ellátja annak adminisztrációját A külön jogszabályban meghatározott, Nyírbátor Város térségi igazgatási központhoz tartozó települések illetékességi területén közrem ködik az alábbi feladatok ellátásában: Ellátja a térségközpont jegyz jének feladatkörbe tartozó, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények m ködésének engedélyezésével a szociális vállalkozások engedélyezésével kapcsolatos feladatokat Ellátja a térségközpont jegyz jének feladatkörbe tartozó, gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó intézmények m ködésének engedélyezésével kapcsolatos feladatokat A Gyámhivatali feladatok körében a külön jogszabályban meghatározott, Nyírbátor Város körzetközponthoz tartozó települések illetékességi területén: els fokon jár el a gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról szóló jogszabályokban meghatározott, a gyermekek védelmét biztosító városi gyámhivatali hatáskörökben. Ellátja az ideiglenes hatályú elhelyezésével kapcsolatos feladatokat, Hatálybalépés dátuma: Változat: 01 Oldal: 12

13 SZERVEZTFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV Ellátja a gyermekek átmeneti, vagy tartós nevelésbe vételével, kapcsolattartásával, családba fogadásának engedélyezésével, lakóhelyének megállapításával kapcsolatos feladatokat, Ellátja a szül i felügyeleti jog gyakorlásával, a gyermektartásdíjjal kapcsolatos feladatokat, Ellátja gyám (hivatásos gyám), gondok (ideiglenes, illetve hivatásos gondok) rendelésével kapcsolatos feladatokat, Ellátja az utógondozás és utógondozói ellátás elrendelésével kapcsolatos feladatokat, Ellátja a gondozási díjfizetési kötelezettség megállapításával kapcsolatos feladatokat, Ellátja a gyámsággal, gondnoksággal kapcsolatos feladatokat Ellátja a pénzbeli támogatások megállapításával kapcsolatos feladatokat, Ellátja a gyermek családi jogállásának rendezésével kapcsolatos feladatokat, Ellátja a gyermek házasságkötésének engedélyezésével kapcsolatos feladatokat, Ellátja a gyermek örökbefogadásával kapcsolatos feladatokat, Ellátja a gyermek érdekében történ per indításával, illetve kezdeményezésével, feljelentés tételével kapcsolatos feladatokat, Ellátja a gyermek érdekében történ vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatokat, Ellátja szakért rendelésével kapcsolatos ügyeket A Költségvetési és Adóiroda feladatai: I. Alapfeladata körében ellátja az Államháztartás m ködési rendjét szabályozó kormányrendeletben meghatározott gazdasági szervezet által ellátandó feladatokat. E rendelet alkalmazásában gazdasági szervezet: a költségvetési szerv m ködtetéséért, a vagyon használatával, védelmével összefügg feladatok teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért, a zavartalan m ködéshez és gazdálkodáshoz szükséges likviditás biztosításáért felel s, a gazdasági vezet közvetlen vezetése alá tartozó szervezeti egység. A Gazdasági Szervezet Ügyrendjében, a Számviteli Politikában és annak keretében elfogadott bels szabályzatokban meghatározott módon ellátja a) a tervezéssel, az el irányzat-felhasználással, a szerv hatáskörébe tartozó el irányzatmódosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, m ködtetéssel, beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, a munkaer -gazdálkodással, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel, a beszámolási kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat, b) az önkormányzat tulajdonában lév, valamint a vagyonkezelésbe átvett vagyon nyilvántartását, amir l a hatályos jogszabályok által meghatározottak szerint adatokat szolgáltat. II. A Hivatal felügyeleti szerv feladatkörében (1) a koordinálja az önkormányzati kincstári finanszírozással kapcsolatos feladatokat, bonyolítja az intézmények, önkormányzati társulások finanszírozását valamint az önkormányzat és gazdasági társaságai közötti pénzügyi feladatokat. (2) A költségvetési szervei részére a) meghatározza a jogszabályban el írt évközi és az éves beszámolók, valamint az egyéb adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének követelményeit, végzi annak felülvizsgálatát. Hatálybalépés dátuma: Változat: 01 Oldal: 13

14 SZERVEZTFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV b) meghatározza - a központilag el írtakon túl - a helyi önkormányzati döntések és beszámolók összeállításához szükséges, pénzügyi, költségvetési adatszolgáltatási kötelezettségeket. (3) Folyamatos kapcsolatot tart az könyvvizsgálójával közrem ködik a bels és küls ellen rzések alkalmával. III. Az adóhatósági feladatinak ellátása keretében kezdeményez en, tevékenyen közrem ködik a helyi adópolitika kialakításában és végrehajtásában. Végzi az önkormányzati adóhatóság (Jegyz ) feladatkörébe tartozó valamennyi adóval, adók módjára behajtandó köztartozással, egyéb követelések önkormányzati behajtásával összefügg adóigazgatási feladatokat. Ellen rzi az adóalanyok bejelentési és bevallási kötelezettségének teljesítését, vezeti az adóhatósági feladat keretében az analitikus nyilvántartásokat. Törekszik a behajtási tevékenység minél eredményesebb megvalósítására, IV. A Képvisel testületi döntéshozatalhoz el készíti az Iroda tevékenységi körébe tatozó el terjesztéseket, közrem ködik és végzi a pénzügyi, költségvetési tárgyú döntések végrehajtását. Szervezi az Pénzügyi Bizottsága üléseit, elkészíti annak el terjesztéseit, valamint a bizottsági ülések jegyz könyveit. El készíti és dokumentálja a Polgármester átruházott hatáskörében hozott költségvetési döntéseit Építési és Hatósági Iroda feladatai Nyírbátor közigazgatási területén: Közrem ködik a katasztrófa elhárítással, polgári védelemmel, ár-és belvízvédekezéssel, védelmi igazgatással, stb. összefügg feladatok végzésében, szervezésében. Részt vesz a településrendezési terv és a helyi építési szabályzat módosításának el készítésében, a jóváhagyást követ en annak végrehajtásában. El készíti a feladatkörét érint testületi, bizottsági el terjesztéseket, kidolgozza a rendelettervezeteket, szervezi és ellen rzi végrehajtásukat, az azokról való beszámolót. Ellátja a belterületbe vonással kapcsolatos építésügyi hatósági feladatokat. A mindenkor érvényes településrendezési terv és a helyi építési szabályzat alapján a szaki tartalom meghatározásával közrem ködik az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésében, telekalakításában. Ellátja a m emlékvédelemmel, helyi építészeti örökség értékeinek védelmével összefügg feladatokat. Közrem ködik a városfejlesztésben, és építésben, a környezetvédelmi és közlekedési feladatok ellátásában. Ellátja a lakcím beazonosításához szükséges feladatokat, hatósági igazolást ad az okmányirodában és a földhivatalnál történ felhasználáshoz. A költségvetési koncepció, valamint az önkormányzat költségvetési rendelete elkészítése kapcsán a feladatkörébe tartozó területekre vonatkozó elképzeléseket el készíti, egyezteti a Költségvetési és Adó Irodával, Ellátja a közterület-felügyeletet, a közterület-használattal kapcsolatos önkormányzati hatósági feladatokat, a mindenkor érvényben lév önkormányzati rendeletet alkalmazva, átruházott hatáskörben eljárva szerz déskötéssel engedélyezi a közterület használatát. Jelzi és el segíti a parlagf irtással kapcsolatos teend ket. Hatálybalépés dátuma: Változat: 01 Oldal: 14

15 SZERVEZTFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV Ellátja a közrend, közbiztonsággal és az i Közbiztonsági Közalapítvánnyal kapcsolatos teend ket, Szervezi és koordinálja a Gondozott virágos porta akciót, a város területén. Nyírbátor közigazgatási területén továbbá Nyírbéltek, Penészlek, Ömböly, Piricse, Nyírcsászári, Nyírbogát, Nyírderzs, Nyírgelse, Nyírmihálydi, Nyírpilis, Nyírvasvári, Terem, Bátorliget, Encsencs és Kisléta községi településeken: Településrendezési feladatok megvalósítása érdekében az érintett területre változtatási, telekalakítási, illet leg el vásárlási jogot rendel el, alkalmazza a helyi közút céljára történ lejegyzés jogintézményeit. Településkép javítása érdekében el írhatja az építmények helyrehozatali kötelezettségét. Szakhatóságként közrem ködik az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-m szaki tervdokumentációk tartalmáról szóló, a 17/2008.(VIII.30.) NFGM rendelettel módosított 37/2007.(XII.13.) ÖTM számú rendelet hatálya alá nem tartozó sajátos építményfajták, továbbá a m emlékvédelem alatt álló építmények hatósági engedélyezése során, továbbá a Közlekedési Felügyelet és a Környezetvédelmi Hatósági létesítési engedélyezési eljárásaiban. Szakhatósági állásfoglalást ad az ipari, kereskedelmi, fogyasztóvédelmi igazgatással kapcsolatos feladatok (különösen: telepengedélyezési eljárás; üzletek m ködésének engedélyezése; vásárok, piacok m ködése, az üzletek, kereskedelmi és fizet vendéglátóhelyek kategóriába és osztályba sorolása) esetében. A hivatal ügyrendjében meghatározott ügyfélfogadási napokon ügyfél-tájékoztatást nyújt. Elbírálja az elvi és végleges építési-, telekalakítási-, valamint bontási, használatbavételi és fennmaradási engedély iránti kérelmeket és az azokkal összefüggésben keletkezett ellen rzési és kötelezési tárgyú ügyeket. A Központi Statisztikai Hivatal felé statisztikai adatszolgáltatást készít a statisztikáról szóló évi XLVI. törvényben és annak végrehajtására kiadott 170/1993.(XII.3.) Korm. rendeletben el írtaknak megfelel en az építményekr l-, a közigazgatási terület változásáról, továbbá az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról szóló 255/2007. (X.4.) Korm. rendelet alapján a településrendezési tervekr l-, a helyi (az adott település) építészeti értékvédelemr l-, a hatósági ellen rzésekr l és az építésügyi birságról kabinet feladatai Közrem ködik a Hivatal dolgozói, tisztségvisel i, az önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok és nonprofit szervezetek vezet i és a zoltóparancsnok tekintetében a személyügyeknek, munkáltatói jog gyakorlásának adminisztratív el készítésében, a személyzeti munkával összefügg feladatok ellátásában (kinevezés, átsorolás, nyugdíjazás, kitüntetés, jubileumi jutalom, min ségi bérezés, munkavédelmi teend k, stb.), Végzi a közoktatási, nevelési, m vészetoktatási és közm vel dési - fenntartói irányítással összefügg - feladatai: Végzi a tankötelesek nyilvántartását, ellátja a tankötelezettséggel összefügg hatósági feladatokat, elrendeli az óvodás- és iskoláskorú gyermekek beíratását, meghatározza a szakmai mutatók alapján az indítható óvodai, iskolai és m vészetoktatási csoportok, Hatálybalépés dátuma: Változat: 01 Oldal: 15

16 SZERVEZTFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV osztályok számát, az oktatásra fordítható id keretet, a feladatellátáshoz szükséges dolgozói létszámot. Gondoskodik arról, hogy döntésre a bizottság és a testület elé kerüljön, Ellátja az ifjúsági ügyekkel, ifjúságvédelmemmel, felvilágosítással kapcsolatos önkormányzati feladatokat, kapcsolatot tart a diákönkormányzat szervezeteivel, El készíti a kiemelt fesztiválokkal összefügg szakmai-szervezeti feladatokat, közrem ködik a fesztiválok és Kulturális Alapból nyújtandó támogatásokkal kapcsolatos finanszírozási és beszámoltatási tevékenységben, El segíti és támogatja a nemzetiségek és etnikai kisebbségek kulturális törekvéseit, kapcsolatot tart a civil szervezetekkel, egyházakkal, Végzi a városi rendezvények koordinálásával kapcsolatos teend ket, részt vesz az éves városi rendezvényterv elkészítésében, Ellátja a nemzetközi kapcsolatokkal összefügg feladatokat, szervezi a testvérvárosi kapcsolatokat, Közrem ködik a kiadványok, szórólapok elkészítésében, tervezésében, nyomdai kivitelezésében, Ellátja az idegenforgalomhoz, turizmushoz kapcsolódó Képvisel -testületi, bizottsági, polgármesteri döntés-el készítésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, Ellátja a protokolláris-és sajtó ügyeket, Ellátja a sport feladat- és hatásköröket, Az ágazatokat (oktatás, nevelés, kultúra, sport, idegenforgalom) érint pályázatok szakmai el készítésében közrem ködik, a megvalósulást el segíti, Ellátja a Hivatal min ségbiztosítási rendszerének m ködtetésével kapcsolatos teend ket, Segíti a választott tisztségvisel k munkáját (összefoglalókat, tájékoztatókat, értékeléseket és elemzéseket készít, a több iroda tevékenységét érint feladatok ellátása során koordinációs tevékenységet végez stb.) Ellátja a polgármester, alpolgármester és jegyz tevékenységével kapcsolatos adminisztratív, ügykezelési teend ket, titkárn i feladatokat, Közrem ködik az oktatási-, kulturális-, ifjúsági-, sport- és turisztikai koncepciók, rendeletek elkészítésében, a m vel déspolitikai célkit zések meghatározásában, a Képvisel -testület és bizottságai munkáját segíti, az el terjesztéseket elkészíti a Képvisel testület és bizottságai részére, szervezi és ellen rzi a benne foglaltak végrehajtását, a beszámoltatást, Segíti az Oktatási, kulturális Ifjúsági és Sport Bizottság munkáját, ellátja annak adminisztrációját Üzemeltet és Ellátó Szervezet feladatai A polgármesteri Hivatal m ködésével kapcsolatos egyéb feladatok: A hivatalban szükséges javítási, karbantartási munkák szerz déseinek el készítése, javítások megrendelése. A Hivatal m ködéséhez szükséges iroda-felszerelések (fénymásolók, egyéb.) beszerzésének el készítése, nyilvántartásba vétele, a hivatali gépjárm vek nyilvántartása, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása (javítás, biztosítás.) A Hivatal felújításával, karbantartásával kapcsolatos munkák tervezése, a döntés után a munkák megrendelése, ellen rzése. Hatálybalépés dátuma: Változat: 01 Oldal: 16

17 SZERVEZTFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV Részvétel a rendezvények el készítésében, lebonyolításában. A Városháza házmesteri és f tési feladatainak ellátása Hatálybalépés dátuma: Változat: 01 Oldal: 17

18 FOLYAMATOK ÉS AZOK KÖLCSÖNHATÁSA Dokumentumok kezelése ME-01 Feljegyzések kezelése ME-02 Emberi er forrásgazdálkodás ME-04 Hivatali folyamatok fejlesztése ME-05 Beszerzés, beszállítók min sítése ME-06 Mér eszköz kezelése ME-07 Környezetvédelem Me-12 K apcsolattartás, elégedettség m érés ME 08 Fo ly am atok m érése M E-10 B els au dit M E - 09 H elyesbítés, m egel zés M E-11 Ü G Y F E L E K önkormányzati testületek m ködéséhez kapcsolódó tevékenységek vezetés m unkáját közvetlenül segít szervez tevékenység kö ltsé gvetés e l készítése, végreh ajtása, zá rszá m ad ás vagyongazdálkodás városgazdálkodási tevékenység szervezése, végrehajtása intézm ényirányítás államigazgatási, hatósági ügyintézés m in ségügyi folyamatok. Ü G Y F E L E K V ezet ségi átvizsgálás M E-03 FE-01 FE-02 FE-03 FE-04 ÁROP-01 ÁROP-02 ÁROP F FOLYAMATOK: hatósági, városüzemeltetési, önkormányzati rendeletalkotási, min ségirányítási és környezetirányítási folyamatok 2. A F FOLYAMATOKAT TÁMOGATÓ FOLYAMATOK: szabályozások; feljegyzések kezelése; oktatás, képzés; beszállítók min sítése; 3. A SZERVEZETFEJLESZTÉS MÉRÉSI ÉS FEJLESZTÉSI FOLYAMATAI: ügyfélelégedettség-mérés; folyamatok mérése; bels auditok; helyesbít és megel tevékenység; vezet i átvizsgálás. Hatálybalépés dátuma: Változat: 01 Oldal: 18

19 0.3 RENDELKEZ HIVATKOZÁSOK A Hivatalnál a min séget alapvet en befolyásoló szabályozó dokumentumok az alábbiak: Bels dokumentumok: Általános bels dokumentumok Alapító Okirat Szervezeti és M ködési Szabályzat Ügyrend Gazdasági Szervezet Ügyrendje Központi Iktató m ködési szabályzata Ügyiratkezelési Szabályzat Egyedi Iratkezelési szabályzat Közszolgálati Adatvédelmi Szabályzat Okmányiroda Adatvédelmi Szabályzata Okmányiroda Biztonságvédelmi Szabályzata Ellátmánypénztár Pénzkezelési Szabályzata Bankszámlapénz kezelési Szabályzat Eszközök és források értékelésére vonatkozó szabályzat Tárgyi eszközök és készletek hasznosítási és selejtezési szabályzata Leltározási szabályzat Bizonylati szabályzat Gépjárm üzemeltetési szabályzat Munkabiztonsági szabályzat zvédelmi szabályzat Folyamatba épített el zetes és utólagos vezet i ellen rzés (FEUVE) Testületi határozatok intézkedések Jegyz i intézkedés az egységes közszolgálati szabályzatról Egyéb jegyz i intézkedések Számviteli Politika Esélyegyenl ségi Terv A szolgáltatási, illetve azt kiszolgáló folyamatokat szabályzó bels dokumentumok Min ségirányítási Kézikönyv, Min ségirányítási Eljárások, Munkautasítások. Küls dokumentumok: Jogszabályok: - Törvények, - Kormányrendeletek, - Miniszteri rendeletek, Hatálybalépés dátuma: Változat: 01 Oldal: 19

20 - i rendeletek Szabványok, Megállapodások. Hatálybalépés dátuma: Változat: 01 Oldal: 20

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei 2.SZ. MELLÉKLET Javaslat a Polgármesteri Hivatal strukturális átalakítására című előterjesztéshez A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei Építéshatósági és Általános feladatköre a) az építési,

Részletesebben

Gyámhivatal Átmeneti, tartós

Gyámhivatal Átmeneti, tartós Gyámhivatal Átmeneti, tartós 47 45 nevelésbe vétel Családbafogadás 9 3 Családi jogállás 26 1 rendezése Gondnokság 41 34 Gyámság 3 3 Gyermektartásdíj 7 5 megelılegezése Házasságkötés engedélyezése Ideiglenes

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE Elfogadva a 9 /2014. (I. 30.) számú Önkormányzati határozattal A képvisel -testület m ködésének alapja az éves munkaprogram. A testület

Részletesebben

a 8/2010. (II.26.) számú rendelettel egységes szerkezetben.

a 8/2010. (II.26.) számú rendelettel egységes szerkezetben. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2007. (III.21.) SZÁMÚ RENDELETE a közterület-felügyeletr l a 8/2010. (II.26.) számú rendelettel egységes szerkezetben. Tartalom A közterület-felügyelet

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2004. (VIII.23.) Kt. számú rendelettel módosított 35/2003. (XI.26.) Kt. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Felülvizsgálta, aktualizálta:... Hegedüs Zsuzsanna mb. operatív vezető 2016.02.21. Jóváhagyta:...

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

A Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról

A Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Képviselő-testülete 43/ 2010.(03.29. ) Öh. számú A Biatorbágy Város Polgármesteri

Részletesebben

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének november 11-i ülésér l készült jegyz könyvéb l

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének november 11-i ülésér l készült jegyz könyvéb l KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2003. november 11-i ülésér l készült jegyz könyvéb l 14. El terjesztés a Képvisel -testület 2004. évi munkatervének elfogadásáról El adó: Miakich

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata A POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának feladatai 1.1. Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi 123-16/2014. Némethy Tímea igazgató Helyben Tárgy: 2014. évi integritás jelentés Melléklet: 1 db Tisztelt Igazgató Asszony! Az államigazgatási szervek

Részletesebben

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2003. december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l 31. El terjesztés a Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal kötend megállapodás jóváhagyására

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

Auditor: a bels min ség audittal megbízott, a feladatra kiképzett és felkészült személy.

Auditor: a bels min ség audittal megbízott, a feladatra kiképzett és felkészült személy. Min ségügyi Szakszótár A környezetszennyezés megel zése: olyan folyamatok, módszerek, anyagok vagy termékek használata, amelyek elkerülik, csökkentik, vagy szabályozott szinten tartják a környezetszennyezést;

Részletesebben

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 2012. ÉVI MUNKATERVE Elfogadva a 3 /2012.(I.30.) Ök. számú határozattal A képvisel -testület m ködésének alapja az éves munkaprogram. A testület tevékenysége

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosította/felülvizsgálta (név, dátum) Változat száma Módosított oldalszám Jóváhagyta (név, dátum) Kibocsátás/érvénybe

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 68/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: Jászdózsa Községi

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása

TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása Kardoskút Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Kardoskút Március 15. tér 3. T.: 68-429-000. F.: 68-429-050. TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása Munkakör megnevezése:

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 56/2003. (XII.

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

El terjesztés sorszáma: 6. Melléklet: 1

El terjesztés sorszáma: 6. Melléklet: 1 El terjesztés sorszáma: 6. Melléklet: 1 E L T E R J E S Z T É S a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére TÁRGY: Tájékoztató a Társulás 2015. évi Bels

Részletesebben

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ME-04 BELSŐ AUDIT Átdolgozta és aktualizálta:... Tigerné Schuller Piroska minőségirányítási vezető Jóváhagyta és a bevezetést elrendelte:... Dr. Gábor Ferenc Jegyző

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületén. 32/1999. (X.29.) számú önkormányzati rendelete. a Polgármesteri Hivatalról

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületén. 32/1999. (X.29.) számú önkormányzati rendelete. a Polgármesteri Hivatalról Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületén 32/1999. (X.29.) számú önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalról E rendelet kihirdetve: Várpalota, 1999. október 29. Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 4. melléklet az 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez 1 2 3 4 5 6 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 1 Módosította: a 11/2013 (VII. 3.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos 2013. július

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

1. Gazdasági Bizottság

1. Gazdasági Bizottság 2. melléklet a 10 /2013. ( V. 8. ) önkormányzati rendelethez A képviselő-testület egyes bizottságainak feladat- és hatásköréről és átruházott jogköréről 1. Gazdasági Bizottság 1.1. Ellátja az Mötv. és

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül.

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének./2008. ( ) rendelete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 43/2006. (XII.22.) rendelet

Részletesebben

I. Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege leltárral való alátámasztásának ellen rzése

I. Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege leltárral való alátámasztásának ellen rzése EL TERJESZTÉS Tárgya: ellen rzési jelentés Készítette: dr. Szabó Tímea, körjegyz Tisztelt Képvisel -testület! A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. (10) bekezdése alapján a polgármester

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. február 25. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére MUNKAKÖRI LEIRÁS LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére Beosztása: pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátó köztisztviselő. Munkaideje: hétfőtől-csütörtökig 8 00 órától 16 30 óráig. pénteken 8 00 órától

Részletesebben

A1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014. (VIII. 08.) önkormányzati rendelete

A1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014. (VIII. 08.) önkormányzati rendelete A1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014. (VIII. 08.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

(Min ségirányítási eljárás) 5. sz. verzió. A kiadás dátuma: március 3. Prof. Dr. Rudas Imre kancellár. Dr. Rudas Imre rektor

(Min ségirányítási eljárás) 5. sz. verzió. A kiadás dátuma: március 3. Prof. Dr. Rudas Imre kancellár. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA (Min ségirányítási eljárás) 5. sz. verzió A kiadás dátuma: 2008. március 3. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: Prof. Dr. Rudas Imre kancellár JÓVÁHAGYTA: Dr. Rudas Imre

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(III.26.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról 366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében,

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. április 20. A 24/2012. (IV. 20.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya 2.

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya 2. Páty Község Önkormányzata Képvisel -testületének 16/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelete Páty Község területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjér l Páty Község Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Polgármesteri

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

Polgármesterét l J e g y z j é t l

Polgármesterét l J e g y z j é t l Üi.sz.: 564/2012. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Szociális Szolgálata Alapító Okiratának jóváhagyásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése /2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

Előterjesztés 5/a. melléklete

Előterjesztés 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai és I. félévi teljesítése kiemelt feladatonként Előterjesztés 5/a. melléklete 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 1 (módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 7/2008.(I.30.) határozattal elfogadott Alapító

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése 30/2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításáról,

Részletesebben

A Közigazgatási Informatikai Bizottság (KIB) ügyrendje

A Közigazgatási Informatikai Bizottság (KIB) ügyrendje A Közigazgatási Informatikai Bizottság (KIB) ügyrendje A 1026/2007. (IV. 11.) Korm. határozat alapján a Közigazgatási Informatikai Bizottság és albizottságai az Elektronikus Kormányzat Operatív Bizottság

Részletesebben

(2) A költségvetési szerv rövid nevét törli, megnevezését a következők szerint módosítja: neve: Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal

(2) A költségvetési szerv rövid nevét törli, megnevezését a következők szerint módosítja: neve: Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (V. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

1.) A képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörök, döntési jogkörök:

1.) A képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörök, döntési jogkörök: 2. melléklet a 6/2011.(III.31.) önkormányzati rendelethez A POLGÁRMESTERRE ÉS EGYES BIZOTTSÁGOKRA, ILLETVE AZ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1.) A képviselő-testület által

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1. 1/6 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Horváthné Seregély Jolán osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1. 2/6 I. 1. Osztályvezetı 2. Ügykezelı titkárnı I. 3. Ügykezelı titkárnı II.

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2013. (IV. 25.) határozata

Részletesebben

8/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete

8/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete 8/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101 Polgármesteri

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A /2009.( ) Kgy.sz.határozat melléklete A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése 7/2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelezı feladat ellátásának mőködési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2015.(III.27.) Rendelet típusa: módosító Rendelet címe: A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben