Változó Világ Szociális Egyesület. Minőségirányítási Kézikönyv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Változó Világ Szociális Egyesület. Minőségirányítási Kézikönyv"

Átírás

1 Változó Világ Szociális Egyesület Minőségirányítási Kézikönyv Munkaerő-piaci szolgáltatások Debrecen november Változó Világ Szociális Egyesület 4024 Debrecen Rákóczi u. 62/A. Telefon: 52 / cím:

2 A KÉZIKÖNYV HATÁLYBALÉPTETÉSE Ezen Minőségirányítási kézikönyvet a Változó Világ Szociális Egyesület vezetője adja ki, hogy ezzel dokumentálja a Változó Világ Szociális Egyesület munkaerő-piaci szolgáltatásainak tevékenységére kiépített minőségirányítási rendszerének működését, alapelveit, meghivatkozott eljárásait, a felelős személyek feladatát, hatáskörét és illetékességét. Jelen Minőségirányítási kézikönyvet megvizsgáltam és az átvizsgálás megfelelő eredménye alapján jóváhagyom. A kézikönyv 2. fejezetében megfogalmazott célok és alapelvek megvalósítása érdekében ezen 1. kiadású minőségirányítási kézikönyvet a mai nappal hatályba léptetem. A kézikönyv alkalmazását az Egyesületben dolgozó teljes személyzete számára kötelezően elrendelem, ezért minden vezető és beosztott dolgozók kötelesek a rájuk vonatkozó és a minőségirányítással összefüggő tevékenységűket jelen kézikönyvben leírtak alapján végezni egyesület elnöke 1.változat 2/24

3 Tartalomjegyzék 1. Az Egyesület bemutatása Alapadatok Bemutatás Munkaerő-piaci szolgáltatások jegyzéke A Változó Világ Szociális Egyesületszervezeti felépítése Vezetői nyilatkozatok A Változó Világ Szociális Egyesület küldetése A Változó Világ Szociális Egyesület jövőképe Minőségirányítási rendszer bemutatása A minőségirányítási rendszer felépítése Dokumentációs rendszer felépítése Feljegyzések kezelése Vezetői felelősség A vezetőség elkötelezettsége Felelősségi körök és hatáskörök Vezetés felelőssége Jogi megfelelés Stratégiai - és éves tervezés Stratégiai tervezés Szervezetfejlesztési terv Szolgáltatás fejlesztési terv Működési rend biztosítása Partnerkapcsolatok irányítása, partneri adatok kezelése Belső kapcsolattartás Külső kapcsolattartás Ügyfélfogadási és tájékoztatási rendje Emberi erőforrások biztosítása Általános útmutatás Felkészültség, tudatosság és képzés Gazdasági erőforrások biztosítása Pénzügyi feltételek biztosítása Tárgyi feltételek biztosítása A szervezet működtetése A konkrét szakmai folyamatok leírása (Munkautasítások) Azonosítás és nyomonkövethetőség Biztonság, megváltozott munkaképességűek kezelése Munkavédelem Munkakörnyezet Megváltozott munkaképességűek kezelése Mérés, elemzés, javítás (kapcsolódó mutatórendszer) Figyelemmel kísérés és mérés Az Egyesület zárt szervezeti önértékelése A nem megfelelő szolgáltatás kezelése Panaszkezelés Helyesbítő, fejlesztő intézkedések Érvényes dokumentumok jegyzéke változat 3/24

4 1. Az Egyesület bemutatása 1.1 Alapadatok Neve: Változó Világ Szociális Egyesület Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Székhelye: 4024 Debrecen, Rákóczi u. 62/A. Telefon: 52/ cím: Az Egyesület működésének kezdő időpontja: Elnök neve: Petrovánszki Norbert Minőségirányítási felelős: TAMOP projektmenedzser 1.2 Bemutatás A Változó Világ Szociális Egyesületet augusztus 15-én hozták létre Debrecenben szociális munkás és jogász fiatalok, azzal a célkitűzéssel, hogy különféle komplex segítő szolgáltatásokat fejlesszen ki és koordinálja azok működését és a hozzájuk kapcsolódó tevékenységeket, a kihívással élő emberek és hozzátartozóik életminőségének javítása érdekében. Egyesületünk kiemelten fontosnak tartja a kevesebb lehetőséggel élők esélyegyenlőségének biztosítását, önálló életvitelük elősegítését, társadalmi integrációjuk gyakorlati megvalósulását, melynek alapfeltétele az integrált egyéni és össztársadalmi gondolkodás. Ennek érdekében fő célcsoportunk a fiatalok, mint a jövő véleményformálói, leendő döntéshozói és a következő nemzedék szülei, nevelői. Bevonjuk őket a mozgáskorlátozott fiatalokkal közös tevékenységekbe, a non-formális oktatás eszközeivel közvetítve az elfogadás, tolerancia elvét. A Fiatalok Lendületben Európai Uniós program keretében integrált ifjúsági programokat tervezünk és valósítunk meg kevesebb lehetőséggel élő fiatalok számára. Kiemelt célunk széles körben bevonni a kihívással élő, és valamilyen kisebbségben lévő társadalmi csoporthoz tartozó, illetve kulturális, családi, vagy bármely szociális okból hátrányos helyzetű fiatalokat is az Európai Uniós polgárosodási folyamatokba. Megvalósítottuk megváltozott munkaképességűek integrált foglalkoztatását, biztosítva számukra az akadálymentes környezetet, a megfelelő munkakörülményeket és munkaeszközöket, és az - előzetesen felmért - egyéni szakképesítéseknek, képességeknek, készségeknek, adottságoknak, munkatapasztalatnak megfelelően kialakított munkaköröket. Tanfolyamokat, oktatással kapcsolatos projekteket, ismeretterjesztő előadásokat tervezünk és valósítunk meg együttműködő partner szervezeteinkkel közösen. Integrált programokat tervezünk és valósítunk meg. Véleményünk szerint embertársainknak, gyermekeinknek, fiataljainknak a leghatékonyabban a gyakorlatban oktathatjuk az elfogadást, toleranciát. Az integrált munkavégzés, valamint programok során úgy találkozhat, beszélgethet, tanulhat valaki kihívással élő emberekkel, hogy nem a segítségre szorulót, a fogyatékkal élőt, vagy a beteget látja a másikban, hanem az embert. Folyamatosan feltárjuk a célcsoport hátrányát okozó tényezőket és dinamikusan fejlődve kiépítjük a minden érintett számára kielégítő és elérhető megoldási formákat. Ennek érdekében szolgáltatásaink, segítő lehetőségeink és programjaink köre folyamatosan bővül. 1.változat 4/24

5 Főbb projektjeink: - GPS - Green power support - Ifjúsági csere a Fiatalok Lendületben Program támogatásával, - Mixchange - Ifjúsági csere a Fiatalok Lendületben Program támogatásával, - Képzéssorozat a fiatal szervezetekért (három modulos képzést valósítottunk meg), - "A legkisebb fiú" - mesék nélkül a szegénységről (társadalmi tudatosság növelése.) - ''Szenvedélyem az egészségem'' - Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód program szenvedélybetegek számára Balkány városában - Mozogj korlátok nélkül YIA Ifjúsági Kezdeményezés 1.3 Munkaerő-piaci szolgáltatások jegyzéke Tevékenység körünk bővítése érdekében az alábbi munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtásra készültünk fel: - pályaorientációs csoportos foglalkozás, - álláskeresési technikák átadása. 1.4 A Változó Világ Szociális Egyesület szervezeti felépítése A Változó Világ Szociális Egyesület teljes tevékenységét az elnök irányítja, szervezi és ellenőrzi. A szervezeti felépítést az SZMSZ-ben megadottak szerint - az alábbi ábra mutatja be: 1.változat 5/24

6 A szervezet kis létszáma miatt egy adott projekthez kapcsolódóan egy munkatárs több munkakört is betölthet. Jelmagyarázat: 1: az Egyesület minőségirányítási felelős feladatait - a munkaerő piaci szolgáltatás nyújtás területén - a TÁMOP projektmenedzser látja el, 2: Az esélyegyenlőségi munkatárs feladatát a kijelölt munkaerő piaci szolgáltatás ügyintéző biztosítja. 3: A szakmai megvalósítók az Egyesület munkatársai (munkaerő-piaci szolgáltatás ügyintéző), akik külső szakértő (mentor) segítsége mellett végzik munkájukat. A szervezet operatív működéséhez szükséges feltételeket pl. ifjúsági csereprogramok, EVS programok, EU-s projektek stb. az Óvárosi Humán Szolgáltató Központ biztosítja, Együttműködési megállapodás keretében. 2. Vezetői nyilatkozatok 2.1. A Változó Világ Szociális Egyesület küldetése Az Egyesület 2006-ban jött létre Debrecenben azzal a céllal, hogy a kihívással élő emberek életminőségének javítását elősegítse. Munkatársaink szorgos munkája és programjaink egyaránt arra hivatottak, hogy a fenti célt teljesítsük. Folyamatosan feltárjuk a célcsoport hátrányát okozó tényezőket, és dinamikusan fejlődve kiépítjük a minden érintett számára kielégítő és elérhető megoldási formákat. Ennek érdekében szolgáltatásaink, segítő lehetőségeink és programjaink köre folyamatosan bővül. Az Egyesület küldetése: Kihívással élők segítsége 2.2. A Változó Világ Szociális Egyesület jövőképe Hosszútávon fenntartható, a hátrányos helyzetű emberek megsegítésének céljából működő, hasznos, valós szükségleteken alapuló tevékenységeket folytató civil szervezet fejlesztése, mely gyorsan és jól reagál a külső gazdasági társadalmi környezet kihívásaira. Célcsoportjának támaszt, közvetett, vagy közvetlen segítséget nyújt, az Egyesületnél dolgozóknak biztonságos, akadálytalan munkahelyeket. Tagjai közé segíteni akaró embereket választ, külső kapcsolatait célirányosan választja meg. Nyitott az új tevékenységek, szolgáltatások bevezetésére, amennyiben kapcsolódik a korábban meghatározott szervezeti profilhoz. Munkarendjében szabályozott (feladatok, hatáskörök), mégis rugalmas (munkaidő). Nem kirekesztő, egyik legfőbb szempontja az esélyegyenlőség érvényesülése. Tudatos PR tevékenységet folytat, mely által mind szélesebb körben ismerhetőek meg szolgáltatásai, ezáltal több emberhez jutnak el. A jövőben is non-profit végzi szolgáltatásait. 1.változat 6/24

7 3. Minőségirányítási rendszer bemutatása 3.1. A minőségirányítási rendszer felépítése A minőségirányítási rendszer szabályzata a PDCA ciklusra építve - az alábbi fő elemekből áll: Tervezés Feltételek biztosítása Működés szabályozása Mérés/ visszacsatolás Vezetői felelősség Jogi megfelelés Stratégiai- és éves tervezés Működési rend biztosítása Partnerkapcsolatok irányítása, partneri adatok kezelése Emberi erőforrások biztosítása Gazdasági erőforrások biztosítása A szervezet működtetése A konkrét szakmai folyamatok leírása (Munkautasítások) Biztonság, megváltozott munkaképességűek kezelése Mérés, elemzés, javítás (kapcsolódó mutatórendszer) Minőségirányítási kézikönyv tárgya Az Egyesület jelen minőségirányítási rendszere a munkaerő piaci szolgáltatások, valamint ezekhez a folyamatokhoz kapcsolódó tevékenységeket szabályozza, egyéb területek tevékenységeit nem foglalja magában. Kidolgozása során az OFA által kiadott Önértékelési útmutatót, a vonatkozó jogszabályok előírásait, valamint a partneri és a saját elvárásokat vettük figyelembe. Emellett a szervezet működteti a felnőttképzési intézet akkreditációját támogató irányítási rendszerét, melynek bemutatása nem képezi jelen kézikönyv tárgyát. A Minőségirányítási kézikönyv felhasználási köre A Minőségirányítási kézikönyv az Egyesület keretein belül használható. Külső személynek vagy szervezeteknek az elnök engedélyével adható át. Külső a személyek változtatások átvezetésére nem kötelezett példányt kapnak. A Minőségirányítási kézikönyv hatálya kiterjed az Egyesület minőségirányítási rendszere által szabályozott egységének valamennyi dolgozójára, a címoldal Egyesület vezetői aláírását követően. A Minőségirányítási kézikönyv a minőségirányítási vezetőnél - illetve a belső számítógépes hálózaton keresztül - az Egyesület minden érintett alkalmazottja számára hozzáférhető. A Minőségirányítási kézikönyv változtatása A minőségirányítási felelős felel a Minőségirányítási kézikönyv évente legalább egyszeri felülvizsgálatáért, szükség szerinti aktualizálásáért. A módosítások átvezetése fejezetenként, az elnök általi jóváhagyást követően történik. 1.változat 7/24

8 3.2. Dokumentációs rendszer felépítése Az Egyesület munkaerő piaci szolgáltatásihoz kapcsolódó folyamatait a jelen Kézikönyvben, valamint a hivatkozásaiban előírtak (tematikák, munkaköri leírások, stb.) szabályozzák. Az alábbi táblázat összefoglalóan tartalmazza az Egyesület által alkalmazott dokumentumtípusokat. Vezetői nyilatkozatok Minőségirányítási kézikönyv (önértékelés) Munkautasítások Előírások Feljegyzések Küldetés, jövőkép, minőség politika Az Egyesület jövőképét, a minőséggel kapcsolatos elkötelezettségét deklaráló nyilatkozatok Minőségirányítási kézikönyv A minőségirányítási kézikönyv az Egyesület működési struktúrájára épített minőségirányítási rendszerét mutatja be. A kézikönyvet az elnök léptette hatályba, s egyúttal alkalmazását az Egyesület érintett személyi állományára kötelezően elrendelte. Jelen minőségirányítási kézikönyv az Egyesület minőségirányítási rendszerének alapdokumentuma, amely tartalmazza a vezetői nyilatkozatokat, a rendszer folyamatait és kölcsönhatásaikat, a folyamatok rövid leírását, és az azokat részletesen szabályzó dokumentumokat. Az egyes munkaerő piaci szolgáltatás lebonyolításához kapcsolódó specifikus előírások, melyek tartalmazzák a megvalósításhoz szükséges valamennyi előírást. Belső szabályzatok, módszertanok, munkaköri leírások stb. Az Egyesület működésében alkalmazandó olyan lényeges külső vagy belső dokumentumok, amelyek valamilyen követelményt, előírást (módszertani leírásokat, meghatározott teljesítési, működési feltételt, paramétert, stb.), illetve a szolgáltatás értékelésére, minősítésére szolgáló kritériumokat tartalmaznak. Feljegyzések, formanyomtatványok (bizonylatok), jegyzőkönyvek Olyan dokumentumok, amelyek adott tevékenység végrehajtását, vagy annak eredményeit objektív bizonyítékokként igazolják formanyomtatványon (bizonylaton), jegyzőkönyvben, vagy egyéb reprodukálható módon. A feljegyzések alkalmazását és az illetékességeket az adott előírások hivatkozzák meg. Az alkalmazott formanyomtatványokat az egyes utasítások mellékletei tartalmazzák. Elektronikusan a kijelölt számítógépes könyvtárban hozzáférhetők. A rendszerdokumentáció tartalma a belső minőségügyi oktatások keretében ismertetésre kerül, ezzel is biztosítva, hogy az alkalmazottak azonosuljanak a folyamatok hatékony végrehajtásához szükséges ismeretekkel. A minőségirányítási rendszerbe foglalt dokumentumok elkészítéséért és aktualizálásáért elsődlegesen a minőségirányítási felelős felel. A dokumentumok jelölése, jóváhagyása és kiadása A dokumentumokat a megnevezésük, dátum és a kiadás szám azonosítja. A dokumentumok évente felülvizsgálatra kerülnek, érvényesek visszavonásig. A minőségirányítási rendszerben csak jóváhagyott (aláírt) és érvényes dokumentum kerül alkalmazásra. Az Egyesület nevében történő aláírási jogosultságot az Alapszabály tartalmazza. A minőségügyi dokumentumok tárolásának, módosításának, az érvénytelen dokumentumok megsemmisítésének módját a Dokumentumok és feljegyzések kezelése c. utasítás (MK 4.sz. melléklet) tartalmazza. 1.változat 8/24

9 3.3. Feljegyzések kezelése A munkaerő piaci szolgáltatás során alkalmazott feljegyzés típusokat (mintákat) munkaerő piaci szolgáltatásonként a belső szerveren kialakított könyvtár rendszer tartalmazza. A feljegyzések aktuális formátumának alkalmazása a hálózaton közzétett minták alapján biztosított. Az épségük és az olvashatóságuk megőrzése végett az Egyesület a feljegyzéseket megfelelően jellemzően projekthez kapcsolódó csoportosításban - tárolja, gondoskodik azok szóban forgó szolgáltatásokkal való azonosíthatóságáról, visszakereshetőségéről. Az információk tárolása és kezelése során a hozzáférhetőség kizárólag az illetékes személyek számára biztosított, az Adatvédelmi szabályzatban (MK 1.sz. melléklet), valamint a Dokumentumok és feljegyzések kezelése c. utasításban előírtak szerint. 4. Vezetői felelősség 4.1. A vezetőség elkötelezettsége Az Egyesület vezetése meghatározta, dokumentálta, napi tevékenységei során folyamatosan demonstrálja a partneri és jogszabályi követelmények végrehajtása iránti elkötelezettségét. Ennek érdekében a következő intézkedéseket hoztuk: - meghatároztuk a szervezet Küldetését és jövőképét, - kidolgoztuk minőségpolitikánkat, stratégiánkat, szervezetfejlesztési tervünket, - tevékenységünket éves terv kidolgozásával és megvalósításával kapcsoljuk stratégiai terveinkhez, - folyamatosan biztosítjuk az Egyesület működési rendjét, és az ahhoz szükséges erőforrásokat (beleértve a folyamatos fejlesztés és a szervezeti kultúra fejlesztését), - információs és dokumentációs rendszerünket úgy építettük ki, hogy valamennyi munkatársunk tisztában legyen a külső és belső partneri igényekkel és követelményekkel, - vezetőségi átvizsgálásokkal gondoskodunk arról, hogy céljaink megvalósuljanak és a kiépített minőségirányítási rendszerünket eredményesen, és hatékonyan működtessük, - szolgáltatásunkhoz kapcsolódóan partnerközpontú szemléletet tudatosítunk Felelősségi körök és hatáskörök Az alapvető szervezeti viszonyokat, működési és aláírási rendet a Szervezeti és Működési Szabályzat rögzíti. Az Egyesület szervezeti felépítését az 1.4. fejezet szemlélteti. Minden munkatárs Munkaszerződéssel valamint munkaköri leírással rendelkezik. A munkaköri leírásban rögzítésre kerülnek a minőségirányítási rendszer által megfogalmazott követelmények végrehajtásával kapcsolatos személyi kapcsolatok, illetve kölcsönviszonyok, felelősségek, a szükséges szervezeti önállóság és hatáskör. A munkaköri leírásokat az elnök adja ki. A leírást a munkavállaló a munkaszerződés aláírásával veszi át. Egy példány a dolgozóé, a másik példány az irattárba kerül. Alvállalkozói munkavégzés esetén a vonatkozó Megbízási szerződés tételesen tartalmazza az adott munkavégzéssel (tanácsadó) kapcsolatos feladatokat. Minden dolgozó felel az általa végzett munka minőségéért. A minőségirányítási felelős feladata folyamatosan vizsgálni a hatékonyság növelésének, illetve a folyamatok továbbfejlesztési lehetőségét. 1.változat 9/24

10 A közgyűlés, az elnökség és a vezetés feladatait, hatáskörét a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. A minőségirányítási felelős felelőssége és hatásköre A minőségirányítási felelős egyértelműen meghatározott hatáskörrel és felelősséggel rendelkezik annak érdekében, hogy létrehozza, bevezesse és működtesse az Egyesület munkaerő piaci tevékenységét szabályozó - minőségirányítási rendszerét. Ezen belül feladata: - önértékelések lebonyolítása, - hatékony minőségirányítási rendszer bevezetése, működtetése, felügyelete és aktualizálása a vonatkozó OFA ajánlásoknak megfelelően, - a minőségalakulás figyelemmel kísérése és a helyesbítő/megelőző tevékenységek meghatározása, végrehajtásának felügyelete, - a belső (munkatársakat érintő) minőségügyi oktatás, képzés, továbbképzések koordinálása és felügyelete. - belső mérések, ellenőrzések eredményei alapján javaslattétel a korrekciókra, fejlesztésre vonatkozóan, - a külső (résztvevői, hatósági, stb.) minőségi követelmények figyelemmel kísérése, elemzése és a végrehajtás koordinálása, - a Minőségirányítási kézikönyv, valamint a kapcsolódó utasítások aktualizálásának, módosításának előkészítése, koordinálása Vezetés felelőssége A vezetés felelős az Egyesület működését meghatározó politikák, stratégiák kidolgozásáért, megvalósításáért. A vonatkozó jogszabályi előírások betartásáért, és a működéshez szükséges erőforrások biztosításáért. A minőségirányítási rendszert a vezetés évente egyszer átfogóan értékeli. Az átvizsgálás kitér a fejlesztési lehetőségek értékelésére és a minőségirányítási rendszerben szükséges változások meghatározására, beleértve az éves terveket. A vezetőségi átvizsgálás bemenő adatai információt tartalmaznak: - Éves tervek megvalósulásáról, - Szervezet fejlesztési tervben előírtak megvalósulásáról, - Szolgáltatás fejlesztési tervekben előírtak megvalósulásáról, - az önértékelés, az ellenőrzések és a vezetői értékelések eredményeiről, - részvevői visszajelzésekről, beleértve a részvevők panaszait, - a folyamatok működéséről és a szolgáltatások megfelelősségéről, Értékelő beszámolók eredményei, - erőforrások biztosítottságáról. - a megelőző és a helyesbítő tevékenységek helyzetéről, valamint - a fejlesztésre irányuló ajánlásokról. A felülvizsgálatok alapján a vezetés gondoskodik az Egyesület minőségirányítási rendszerének folyamatos javításáról, célkitűzéseinek aktualizálásáról. A szervezet vezetőinek felelősségét az SZMSZ valamint az Alapszabály határozza meg. A szervezet elnöke a Közgyűlésnek tartozik beszámolási, elszámolási felelősséggel. 1.változat 10/24

11 5. Jogi megfelelés Az Egyesület minőségirányítási rendszerének működésével kapcsolatos jogi követelményeket a Jogszabály listán tarjuk nyilván. A lista a jogszabály azonosítás mellett tartalmazza a megfelelés értékelést (igazolást) is. Az alaplista folyamatos aktualizálása a minőségirányítási felelős feladata. A jegyzék arra szolgál, hogy az Egyesület vezetőjét segítse a módszeres dokumentum ellenőrzésben. Az önellenőrzés során az egyes dokumentum típusokat elemenként ellenőrizheti a vezető: minden jogszabályban előírt, vagy szakmailag ajánlatos elemet külön sorban jelölünk. Ha az ellenőrzést végző az adott elemet megtalálta az adott dokumentumban, a nyilvántartásban jelöli ( megfelel ) státusz. Ha valamely elemet nem találta meg az ellenőrző, akkor a pótlásra, kiegészítésre utasítást kell adni, esetleg tervet kell kidolgozni. Az önellenőrzés lényege az, hogy az Egyesület számára világos legyen, milyen jogi normáknak nem tud megfelelni egy adott pillanatban, mit kell kijavítania a megfelelés érdekében. A dokumentumok önellenőrzése jogi szempontból: Alapvető általános dokumentumok Alapszabály, Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ). Alapvető szakmai dokumentumok Akkreditációs Kézikönyv (felnőtt képzés), Minőségirányítási Kézikönyv (Munkaerő piaci szolgáltatás), Munkautasítások (MK 5-6. sz. melléklet). Egyesület ügyintézés dokumentumai Adatkezelési szabályzat (MK 1.sz. melléklet), Dokumentumok és feljegyzések kezelése (MK 4.sz. melléklet), Ügyfélszolgálati rend és panaszkezelési szabályzat (MK 3.sz. melléklet). Munkaügyi dokumentumok formai előírások, Munkaköri leírások. Gazdálkodás folyamatát szabályozó dokumentumok Közhasznúsági jelentés, Pénz- és értékkezelési szabályzat, Védelmi jellegű szabályzatok Munkahelyi kockázat elemzés, Érdekvédelmi szabályzatok Esélyegyenlőségi Terv (MK 2.sz. melléklet). 1.változat 11/24

12 Az elnök a jogszabály változásokat folyamatosan figyeli - honlap segítségével -, és vonatkozás esetén az érintetteket - projekt menedzsment üléseken, illetve kör en keresztül - tájékoztatja. A Jogszabálylistát a minőségirányítási felelős aktualizálja. Szükség esetén gondoskodik a törvényi követelményeknek való megfelelésről, melyhez szükséges erőforrás biztosítása az Egyesület elnökének a felelőssége. Az Egyesület működésével kapcsolatos információ - és adatkezelés a törvényi és belső előírásoknak megfelelően történik. Az ezzel kapcsolatos követelményeket az Adatkezelési szabályzat (MK 1.sz. melléklet) tartalmazza. A személyes adatokat tartalmazó iratok tárolási feltételeinek biztosítása, illetve a követelményekben előírtak betartatása az elnök felelőssége. 6. Stratégiai - és éves tervezés 6.1. Stratégiai tervezés A szervezet Stratégiai Tervét a vezetőség Operatív célokká bontja le, melyek megvalósulásához Éves terveket rendel. A tervezés SWOT, valamint PEST elemzéssel és vezetői interjúkkal végezzük. Az Éves tervek - kiterjednek a munkaerő piaci szolgáltatásokkal kapcsolatos minden lényeges funkcióra és az érintett valamennyi szervezeti egységre, illetve személyre, - az érintettek számára közérthetőek, - összhangban vannak az Egyesület Stratégai tervével, - igazodnak az Egyesület munkaerő piaci szolgáltatói tevékenységéhez, a jogszabályi és szakmai követelményekhez, a belső előírásokhoz, - mérhetőek, tartalmaznak sikerkritériumokat és alkalmasak az objektív értékelésre, - megvalósításához az Egyesület vezetése határidőt, felelősöket és erőforrásokat rendelt. Az Éves tervek teljesülését a minőségirányítási felelős folyamatosan felügyeli, valamint az éves átfogó vezetőségi átvizsgálás során a vezetőség elemzi és értékeli. A tervek éves értékelése és a következő évre vonatkozó meghatározása a közgyűlés feladata Szervezetfejlesztési terv A szervezetfejlesztés terv készítése során az alábbi bemeneti információkat vesszük figyelembe: - szervezet kiindulási helyzetét (tevékenységek, szakmai kapacitások, anyagi erőforrások), - a kiindulási helyzet alapján elkészített SWOT/PEST elemzést, - a fejlesztésben érintett területek részletes bemutatását, a fejlesztés megvalósításának módját, ütemezését, kapacitás- és erőforrás-igényét, - kockázatelemzését, - várt eredményeit és az eredmények mérését szolgáló mutatók (indikátorok) meghatározását; - a szervezet diagnózisát: jelenlegi célját, tevékenységének feltételeit, környezetének, a munkaszervezetének, valamint a humánerőforrásának bemutatását, továbbá jelenlegi szolgáltatásait, azok szervezését és környezetét - a diagnózisban beazonosított akadályok, működési problémák részletes, többdimenziós bemutatását az akadályok feloldására, a problémák megoldására adható válaszokat, a fejlesztés lehe- 1.változat 12/24

13 tőségét és irányát területenként a szükséges erőforrások beazonosítását és azok megszerzésének lehetőségeit, az új szervezeti működés várható eredményeit. A Szervezetfejlesztési terv kimenete: - a szervezet Szervezeti és Működési Szabályzata, amely tükrözi a projekt keretében elvégzett szervezetfejlesztés eredményét, a bemenetként leírtak viszonylatában, mérhető és igazolható módon Szolgáltatás fejlesztési terv A Szolgáltatás fejlesztési tervet munkaerő piaci szolgáltatásként kerül kidolgozásra. A terv készítése során az alábbi bemeneti információkat vesszük figyelembe: - szervezet által biztosított szolgáltatás(ok) kiinduláskori helyzetét, az OFA sztenderdben meghatározott szolgáltatással összehasonlító elemzését (Rés-elemzéssel vagy folyamatábrákkal), - a kiindulási helyzet alapján elkészített SWOT-elemzést, - a fejlesztésben érintett területek részletes bemutatását, a fejlesztés megvalósításának módját, ütemezését, kapacitás- és erőforrás-igényét (Felmérő adatlap), - kockázatelemzését, - várt eredményeit és az - eredmények mérését szolgáló mutatók és cél értékek (indikátorok) meghatározását; Szolgáltatás fejlesztési terv kimenete: - szervezet által biztosított szolgáltatás(ok) napi gyakorlatának bemutatását a sztenderdek viszonylatában, - a szolgáltatás minőségbiztosítására kialakított és a gyakorlatban alkalmazott módszerek és tevékenységek bemutatását, valamint az - ezt igazoló dokumentumok. Úgynevezett indikátorrendszerben kerülnek meghatározásra az egyes folyamatok megfelelőségéhez kapcsolódó mérőszámok. Az indikátorrendszer kidolgozása, a célértékek teljesülésének folyamatos felügyelete az önértékelő team felelőssége. 7. Működési rend biztosítása Az Egyesület működését meghatározó alapvető dokumentumai: - Alapszabály, - Szervezeti Működési Szabályzat. A dokumentumok megfelelnek az Egyesület működését meghatározó alapvető jogszabályoknak. Tartalmazzák, meghatározzák az Egyesület: - alapítás célját, - az Egyesület jogállását és tagságát, - az Egyesület szervezetét és tisztségviselőit, - az Egyesület gazdálkodásának alapelveit, - az Egyesület gazdálkodásával kapcsolatos egyéb rendelkezéseket, - az Elnökség és a Felügyelő bizottság munkáját valamint a vezető tisztségviselő feladatit, jogosultságát. 1.változat 13/24

14 Az Alapszabály és az SZMSZ kidolgozásáért, szükség szerinti aktualizálásáért az elnök felel. Az alapvető dokumentumokat az Egyesület közgyűlése hagyja jóvá. Ezen túlmenően a működést alapvetően az 5. fejezetben felsorolt dokumentumok előírásai határozzák meg. Valamennyi belső dokumentum ellenőrzési, jóváhagyási joga az Egyesület elnökéé. Az abban leírtak betartásáért, betartatásáért minden érintett kollega felel. A működéshez szükséges pénzügyi, humán és tárgyi feltételek biztosítása a vezetőség felelőssége, a stratégiai tervben és éves programokban meghatározottak szerint. 8. Partnerkapcsolatok irányítása, partneri adatok kezelése 8.2. Belső kapcsolattartás A szervezeti egységek közötti kapcsolattartást, a belső kommunikáció legjellemzőbb fajtái: - projekt menedzsment értekezletek, - belső számítógépes információs rendszer működtetése (projektenkénti és szakterületenkénti bontásban) - belső számítógépes levelező rendszer ( es) működtetése, - szóbeli, személyesen történő tájékoztatás. Havi gyakorisággal úgynevezett projektmenedzsment értekezletek keretében, projektenkénti bontásban kerülnek értékelésre a futó programok, a szükséges feladatok, felelősök és határidők kijelölésével. Minden ülésről Emlékeztető jegyzőkönyv, valamint Jelenléti ív kerül kiállításra Külső kapcsolattartás A külső kapcsolattartás célja az Egyesület tevékenységének népszerűsítése és az együttműködés platformok kialakítása. A külső partnerekkel történő kapcsolattartás érdekében az Egyesület egy úgynevezett Partner adatbázist hozott létre, mely számítógépes nyilvántartás tartalmazza a partnerek nevét, elérhetőségét és a kapcsolattartó megnevezését. Az adatbázis naprakészen tartásáért a minőségirányítási felelős felel. Az Egyesület weboldalán elérhetők a működésünkkel kapcsolatos általános tájékoztatók, aktuális információk, ezen belül a munkaerő-piaci szolgáltatások ismertetői, letölthető adatlapjai. Média felé történő tájékoztatási joggal az elnök rendelkezi. A külső partnerekkel való kapcsolattartás elsődleges felelőse az Egyesület elnöke. Az Egyesület nem tart fent kapcsolatot az alábbi szervezetekkel: - Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, - önkormányzatok, - felső- és középfokú oktatási intézmények. Kapcsolattartás egyéb civil szervezetekkel A szervezet elsődlegesen konzorciumi pályázatok kertében tartja a kapcsolatot a civil szervezetekkel, egyéb egyesületekkel. Kiemelt konzorciumi partnerünk szindikátusi szerződésben foglaltak 1.változat 14/24

15 szerint - a Változó Világ szociális Egyesület, valamint az ÉRTED-EGYÜTT Támogató Szociális Egyesület. Ezen túlmenően aktívan közreműködünk a Civil Fórum működtetésében. Munkáltatók A munkáltatók elsődleges kapcsolattartója az Egyesület elnöke. A konkrét együttműködés formája ebben az esetben is Együttműködési megállapodásban kerül rögzítésre. A megállapodás előkészítése az érintett projekt menedzser feladata, jóváhagyása az elnök jogosultsága. Családsegítő, szociális és egészségügyi intézmények A családsegítő, szociális és egészségügyi intézményekkel szükség szerinti kapcsolattartás jellemzően alkalomszerűen, konkrét programhoz kapcsolódóan - a TÁMOP projektmenedzser felelőssége. A szervezet szolgáltatásait igénybe vevő ügyfelek A munkaerő-piaci szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelekkel az érintett tanácsadó (munkaerő piaci szolgáltatási szakértő) tartja a kapcsolatot, a vonatkozó Munkautasításban leírtak szerint, a kapcsolódó feljegyzéseken igazolt módon, Az utánkövetés módja a sztenderd előírásokban meghatározottak szerint szabályozott, biztosított és dokumentált Ügyfélfogadási és tájékoztatási rendje Ügyfélfogadás helyszíne: 4024 Debrecen, Rákóczi u. 62/A. Ügyfélfogadás időpontja: hétfő-péntek: 14:00-16:00 A személyesen érdeklődőket itt tájékoztatjuk, illetve ekkor hozzáférhetőek a munkaerő piaci szolgáltatások ismertetői, szóróanyagai. Interneten való éjjel-nappali tájékozódás: Honlap: Információ kérhető: címen Az ügyfélszolgálat működési rendjét az Ügyfélszolgálati rend és panaszkezelési szabályzat határozza meg. A munkaerő-piaci szolgáltatásokkal kapcsolatos Tájékoztatók/igénybevételéhez szükséges nyomtatványok az Egyesület honlapján elérhetők. A szolgáltatást igénybe vevő felé közzététellel biztosítjuk a következő információkat: - pontos, részletes tájékoztatás a vállalt szolgáltatásokról, - Ügyfélszolgálati rend és panaszkezelési szabályzat (MK 3.sz.melléklet), - Adatkezelési szabályzat (MK 1.sz. melléklet). 1.változat 15/24

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél 1. A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

Minőségirányítási Kézikönyv

Minőségirányítási Kézikönyv FVM MGI Oldal: 1/7 4. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 4.1. Általános követelmények Olyan minőségirányítási rendszert hoztunk létre, dokumentáltunk és tartunk fenn, amely megfelelő eszköz arra, hogy tevékenységünk

Részletesebben

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére.

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. KÉRDŐÍV Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. Kedves Kollégák! Az NSZI az iskolarendszerű szakképzést folytató intézmények körében reprezentatív

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Felülvizsgálta, aktualizálta:... Hegedüs Zsuzsanna mb. operatív vezető 2016.02.21. Jóváhagyta:...

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET MINŐSÉGÜGYI DOKUMENTUMAINAK GYŰJTEMÉNYE 2016 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Email: NKE_KVI@uni-nke.hu

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

Munkakörelemzés a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Munkakörelemzés a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Munkakörelemzés a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél 1. A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Kft 2007-től munkaerő közvetítő irodát üzemeltet megváltozott munkaképességű munkavállalók számára. Mint olyan,

Részletesebben

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT MŰHELYMUNKA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK ÁTALAKÍTÁSA AZ ISO 9001:2015 SZERINT GYAKORLATI FOGÁSOK. TOHL ANDRÁS TECHNIKAI VEZETŐ SGS HUNGÁRIA KFT. NAPIREND Bevezetés, problémák,

Részletesebben

EGYÉB, NEM ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK ESETÉBEN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND

EGYÉB, NEM ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK ESETÉBEN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND 2. számú függelék EGYÉB, NEM ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK ESETÉBEN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND (A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI SZABÁLYZATÁNAK FÜGGELÉKE) BUDAPEST 2016. (Hatályos: 2016. június 25.

Részletesebben

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0004 Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára 2013. szeptember 1. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a projekt megvalósításában részt vevők feladat-

Részletesebben

Mester Példány. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció

Mester Példány. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció 1081 Budapest, Népszínház u. 57. I/8. Hatálybaléptetés időpontja: Készítette:.... Ács Lajos cégvezető - minőségügyi vezető Ellenőrizte és Jóváhagyta:.... Ácsné Cseh Ildikó cégtulajdonos Figyelem! Az, a

Részletesebben

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások ismertető A GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások projekt A projekt célja: A GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők

Részletesebben

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK 1/6 oldal Tartalomjegyzék: 1/ Célmeghatározás 2/ Területi érvényesség 3/ Fogalom meghatározások 4/ Eljárás 5/ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6/ Dokumentálás Készítette: Szigeti Edit Jóváhagyta: Bálint

Részletesebben

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA Készítette: Varsányi Nóra Bársony Zsolt közreműködésével TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA LAKHATÁSI TÁMOGATÁS BELSŐ MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI (ÉRTÉKELÉSI) RENDSZERE Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE Jóváhagyta: A dokumentum kódja: SZ-17/M01 Változat száma: 01 Prof. Dr. Nagy

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosította/felülvizsgálta (név, dátum) Változat száma Módosított oldalszám Jóváhagyta (név, dátum) Kibocsátás/érvénybe

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz Eljárásrend a TÁMOP-3.3.8-2/12-2012-0092 számú pályázathoz Tartalom: I. Az eljárásrend hatálya II. A projekt általános jellemzői III. A projektmenedzsment tagjai, feladatai, felelősségek, IV. A projektben

Részletesebben

Vezetői összefoglaló ÁROP /A A pályázati dokumentáció felépítése

Vezetői összefoglaló ÁROP /A A pályázati dokumentáció felépítése Vezetői összefoglaló ÁROP-11.2. 18/A-2013 A pályázati dokumentáció felépítése Tartalomjegyzék Tartalom Oldal Vezetői összefoglaló 1 Beszámoló a Szegedi Ítélőtábla Minőségirányítási területen végzett fejlesztő

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI

A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI S.sz. ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 1) vevőközpontúság vevőközpontúság 2) vezetés vezetői szerepvállalás 3) a munkatársak bevonása a munkatársak elköteleződése 4) folyamatszemléletű

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

"31. A jegyző és az aljegyző" "Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki.

31. A jegyző és az aljegyző Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki. Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.20.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. május 26-i ülésére Saád Tamás, Dr. Peredi Katalin Szervezetfejlesztési

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013

A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013 A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013 Kérjük, hogy a pályázati adatlap 6.1 (Kötelező indikátorok) pontjában a választott tevékenységhez tartozó táblázatokat töltse ki. A táblázatban megadott

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra Oldal: 1 / 5 1. A szabályzat célja Jelen működési és eljárási szabályzat célja a megfelelőségértékelési tevékenység szabályozása a kijelölt területen. 2. Alkalmazási terület ÉMI-TÜV SÜD Kft. kijelölt területe.

Részletesebben

Minőségfejlesztési kézikönyv

Minőségfejlesztési kézikönyv Minőségfejlesztési kézikönyv Kézikönyv a felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési feladataihoz Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A felsőoktatás minőségfejlesztési helyzete

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium Alkalmazott standardok MSZ EN ISO 9000:2001 (EN ISO 9000: 2000) Minőségirányítási

Részletesebben

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0

Részletesebben

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ME-04 BELSŐ AUDIT Átdolgozta és aktualizálta:... Tigerné Schuller Piroska minőségirányítási vezető Jóváhagyta és a bevezetést elrendelte:... Dr. Gábor Ferenc Jegyző

Részletesebben

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata

Részletesebben

Tematika minőségügyi oktatáshoz MU 008.EF

Tematika minőségügyi oktatáshoz MU 008.EF Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Tematika minőségügyi oktatáshoz MU 008.EF Készítette: Dr. Zagyi Bertalan Folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Zagyi Bertalan

Részletesebben

AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE. XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia 2015. Szeptember 17.

AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE. XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia 2015. Szeptember 17. AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE 2015. Szeptember 17. SGS BEMUTATÁSA Alapítás: 1878 Központ: Genf, Svájc Tevékenység: Ellenőrzés, vizsgálat és tanúsítás Szervezet: 80.000

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Belső és külső kommunikáció standard

Belső és külső kommunikáció standard Belső és külső kommunikáció standard Betegbiztonsági Fórum Sinka Lászlóné Adamik Erika 2013. 06. 27. Vezetés, humánerőforrás, minőségmenedzsment munkacsoport 1 Gyökérokok keresése (belső kommunikáció)

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

TÁMOP C-12/1/KONV

TÁMOP C-12/1/KONV szolgáltatások, valamint képzések fejlesztése a (Versenyképes Debreceni Egyetem) című projekt 1 Projektirányítási kézikönyve Debrecen, 2013. május 12. Bevezető A projekt azonosítója: A projekt címe: szolgáltatások,

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére. Izsák Város Címzetes Főjegyzőjétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére. Tárgy: Az Izsáki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

EU 2020 és foglalkoztatás

EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kiemelkedő célkitűzése a foglalkoztatási kapacitás növelése. A kijelölt problémák: munkaerő-piaci szegmentáció képzési kimenetek és munkaerő-piaci

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség A.4. Felelősségek az MRSZ - Motoros Könnyű repülő Sport Szövetség MKSSZ Légi alkalmasság Tanúsítás folyamatában: A.4.1. Felelősségek a SES A1 és az UL A2 területek Légi alkalmasság felülvizsgáló folyamatában:

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Budapest, 2013. december 17. Összeállította: Ellenjegyezte: Günthner Attila Irodavezető Ángyánné Kiss Zsuzsanna Ellenőrző Bizottság elnök Kovács András

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére 6. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi belső i tervének jóváhagyása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

A ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8)

A ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8) A 2015. ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8) A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény KÜLSŐ értékelése saját célok mentén.

Részletesebben

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009.

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. Tamási Város Polgármesteri Hivatala SWOT analízis SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. SZEMPONTOK A kérdések megválaszolásához 1. VEZETÉS A vezetés szerepe a hivatali küldetés

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE. A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0090 Újfehértó, 2009. január 05. TARTALOM 1. A szervezet feladat- és hatásköre 3. 2. Szervezet

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2014. 1.1.18. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 11. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

AZ A KOMPONENS INDIKÁTORAI

AZ A KOMPONENS INDIKÁTORAI AZ A KOMPONENS INDIKÁTORAI Kérjük, hogy a pályázati adatlap 6.1 (Kötelező indikátorok) pontjában a választott tevékenységhez tartozó táblázatokat töltse ki. A táblázatban megadott minimálisan ek (indikátorok)

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófav favédelmi Igazgatóság A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Előadó: Heinfarth György tű. alezredes A KÖZBIZTONSÁGI REFERENS

Részletesebben

Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel

Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel Fábián Zoltán Dr. Horváth Zsolt, 2011 Kiindulás SZTE SZAKK információ információ adatvédelmi szabályozás napi gyakorlat információ Milyen az összhang? belső

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

Gyöngy István MS osztályvezető

Gyöngy István MS osztályvezető Gyöngy István MS osztályvezető www.emi-tuv.hu Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra?. 25 éve Magyarországon Tanúsítás / Hitelesítés: NAT akkreditáció

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER IRÁNYÍTÁSA MF 01.RE

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER IRÁNYÍTÁSA MF 01.RE Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER IRÁNYÍTÁSA MF 01.RE Készítette: Dr. Váncsa Andrea Átvizsgálta: Dr. Szűcs Gabriella Jóváhagyta:

Részletesebben

ÉMI-TÜV SÜD Kft. Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra? Gyöngy István

ÉMI-TÜV SÜD Kft. Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra? Gyöngy István ÉMI-TÜV SÜD Kft. Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra? Gyöngy István ÉMI-TÜV ÉMI-TÜV SÜD SÜD 2016.06.02.-03. ISO Fórum ISOFÓRUM Tavasz ÉMI-TÜV SÜD

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4.

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4. 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4. Móricz Pál ügyvezető igazgató Szenzor Gazdaságmérnöki Kft. változások célja Előadás tartalma megváltozott fogalmak, filozófia mit jelentenek

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Bevezetés Az új fogalmak a TQM ből ismerősek? ISO 9001:2015 új fogalmainak az érdekelt felek általi értelmezése

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

NEM MEGFELELŐSÉGEK KEZELÉSE 2011.

NEM MEGFELELŐSÉGEK KEZELÉSE 2011. A nem megfelelősségek kezelése 1.2 MU 2011 (A 345/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a műsorelosztó szolgáltatást végzők részére) Dokumentum kontroll Szervezeti egység Funkció Név Aláírás Készítette:

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata Az adminisztratív és technikai feladatokat ellátó foglalkoztatottak teljesítmény-értékelése Felelős: az igazgató Hatóköre:

Részletesebben

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112,113 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyzo@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció -

Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció - Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció - Kulcsszavak - Teljes dokumentáltság, szabályozottság - Visszavezethetőség - Rendszeres külső és belső ellenőrzés - Folyamatos fejlődés - Esetlegesség,

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 2. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Jelentés azonosító adatai: A jelentés tárgyát képező időszak kezdő dátuma 2013.09.26 A jelentés

Részletesebben

BEREG TÖBBCÉLÚ EGYESÜLET 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ 2012. év

BEREG TÖBBCÉLÚ EGYESÜLET 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ 2012. év Adószám: 18223134-1-15 BEREG TÖBBCÉLÚ EGYESÜLET 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ 2012. év Bereg Többcélú Egyesület 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc utca 46. 1. Számviteli beszámoló Közhasznúsági

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben