Változó Világ Szociális Egyesület. Minőségirányítási Kézikönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Változó Világ Szociális Egyesület. Minőségirányítási Kézikönyv"

Átírás

1 Változó Világ Szociális Egyesület Minőségirányítási Kézikönyv Munkaerő-piaci szolgáltatások Debrecen november Változó Világ Szociális Egyesület 4024 Debrecen Rákóczi u. 62/A. Telefon: 52 / cím:

2 A KÉZIKÖNYV HATÁLYBALÉPTETÉSE Ezen Minőségirányítási kézikönyvet a Változó Világ Szociális Egyesület vezetője adja ki, hogy ezzel dokumentálja a Változó Világ Szociális Egyesület munkaerő-piaci szolgáltatásainak tevékenységére kiépített minőségirányítási rendszerének működését, alapelveit, meghivatkozott eljárásait, a felelős személyek feladatát, hatáskörét és illetékességét. Jelen Minőségirányítási kézikönyvet megvizsgáltam és az átvizsgálás megfelelő eredménye alapján jóváhagyom. A kézikönyv 2. fejezetében megfogalmazott célok és alapelvek megvalósítása érdekében ezen 1. kiadású minőségirányítási kézikönyvet a mai nappal hatályba léptetem. A kézikönyv alkalmazását az Egyesületben dolgozó teljes személyzete számára kötelezően elrendelem, ezért minden vezető és beosztott dolgozók kötelesek a rájuk vonatkozó és a minőségirányítással összefüggő tevékenységűket jelen kézikönyvben leírtak alapján végezni egyesület elnöke 1.változat 2/24

3 Tartalomjegyzék 1. Az Egyesület bemutatása Alapadatok Bemutatás Munkaerő-piaci szolgáltatások jegyzéke A Változó Világ Szociális Egyesületszervezeti felépítése Vezetői nyilatkozatok A Változó Világ Szociális Egyesület küldetése A Változó Világ Szociális Egyesület jövőképe Minőségirányítási rendszer bemutatása A minőségirányítási rendszer felépítése Dokumentációs rendszer felépítése Feljegyzések kezelése Vezetői felelősség A vezetőség elkötelezettsége Felelősségi körök és hatáskörök Vezetés felelőssége Jogi megfelelés Stratégiai - és éves tervezés Stratégiai tervezés Szervezetfejlesztési terv Szolgáltatás fejlesztési terv Működési rend biztosítása Partnerkapcsolatok irányítása, partneri adatok kezelése Belső kapcsolattartás Külső kapcsolattartás Ügyfélfogadási és tájékoztatási rendje Emberi erőforrások biztosítása Általános útmutatás Felkészültség, tudatosság és képzés Gazdasági erőforrások biztosítása Pénzügyi feltételek biztosítása Tárgyi feltételek biztosítása A szervezet működtetése A konkrét szakmai folyamatok leírása (Munkautasítások) Azonosítás és nyomonkövethetőség Biztonság, megváltozott munkaképességűek kezelése Munkavédelem Munkakörnyezet Megváltozott munkaképességűek kezelése Mérés, elemzés, javítás (kapcsolódó mutatórendszer) Figyelemmel kísérés és mérés Az Egyesület zárt szervezeti önértékelése A nem megfelelő szolgáltatás kezelése Panaszkezelés Helyesbítő, fejlesztő intézkedések Érvényes dokumentumok jegyzéke változat 3/24

4 1. Az Egyesület bemutatása 1.1 Alapadatok Neve: Változó Világ Szociális Egyesület Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Székhelye: 4024 Debrecen, Rákóczi u. 62/A. Telefon: 52/ cím: Az Egyesület működésének kezdő időpontja: Elnök neve: Petrovánszki Norbert Minőségirányítási felelős: TAMOP projektmenedzser 1.2 Bemutatás A Változó Világ Szociális Egyesületet augusztus 15-én hozták létre Debrecenben szociális munkás és jogász fiatalok, azzal a célkitűzéssel, hogy különféle komplex segítő szolgáltatásokat fejlesszen ki és koordinálja azok működését és a hozzájuk kapcsolódó tevékenységeket, a kihívással élő emberek és hozzátartozóik életminőségének javítása érdekében. Egyesületünk kiemelten fontosnak tartja a kevesebb lehetőséggel élők esélyegyenlőségének biztosítását, önálló életvitelük elősegítését, társadalmi integrációjuk gyakorlati megvalósulását, melynek alapfeltétele az integrált egyéni és össztársadalmi gondolkodás. Ennek érdekében fő célcsoportunk a fiatalok, mint a jövő véleményformálói, leendő döntéshozói és a következő nemzedék szülei, nevelői. Bevonjuk őket a mozgáskorlátozott fiatalokkal közös tevékenységekbe, a non-formális oktatás eszközeivel közvetítve az elfogadás, tolerancia elvét. A Fiatalok Lendületben Európai Uniós program keretében integrált ifjúsági programokat tervezünk és valósítunk meg kevesebb lehetőséggel élő fiatalok számára. Kiemelt célunk széles körben bevonni a kihívással élő, és valamilyen kisebbségben lévő társadalmi csoporthoz tartozó, illetve kulturális, családi, vagy bármely szociális okból hátrányos helyzetű fiatalokat is az Európai Uniós polgárosodási folyamatokba. Megvalósítottuk megváltozott munkaképességűek integrált foglalkoztatását, biztosítva számukra az akadálymentes környezetet, a megfelelő munkakörülményeket és munkaeszközöket, és az - előzetesen felmért - egyéni szakképesítéseknek, képességeknek, készségeknek, adottságoknak, munkatapasztalatnak megfelelően kialakított munkaköröket. Tanfolyamokat, oktatással kapcsolatos projekteket, ismeretterjesztő előadásokat tervezünk és valósítunk meg együttműködő partner szervezeteinkkel közösen. Integrált programokat tervezünk és valósítunk meg. Véleményünk szerint embertársainknak, gyermekeinknek, fiataljainknak a leghatékonyabban a gyakorlatban oktathatjuk az elfogadást, toleranciát. Az integrált munkavégzés, valamint programok során úgy találkozhat, beszélgethet, tanulhat valaki kihívással élő emberekkel, hogy nem a segítségre szorulót, a fogyatékkal élőt, vagy a beteget látja a másikban, hanem az embert. Folyamatosan feltárjuk a célcsoport hátrányát okozó tényezőket és dinamikusan fejlődve kiépítjük a minden érintett számára kielégítő és elérhető megoldási formákat. Ennek érdekében szolgáltatásaink, segítő lehetőségeink és programjaink köre folyamatosan bővül. 1.változat 4/24

5 Főbb projektjeink: - GPS - Green power support - Ifjúsági csere a Fiatalok Lendületben Program támogatásával, - Mixchange - Ifjúsági csere a Fiatalok Lendületben Program támogatásával, - Képzéssorozat a fiatal szervezetekért (három modulos képzést valósítottunk meg), - "A legkisebb fiú" - mesék nélkül a szegénységről (társadalmi tudatosság növelése.) - ''Szenvedélyem az egészségem'' - Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód program szenvedélybetegek számára Balkány városában - Mozogj korlátok nélkül YIA Ifjúsági Kezdeményezés 1.3 Munkaerő-piaci szolgáltatások jegyzéke Tevékenység körünk bővítése érdekében az alábbi munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtásra készültünk fel: - pályaorientációs csoportos foglalkozás, - álláskeresési technikák átadása. 1.4 A Változó Világ Szociális Egyesület szervezeti felépítése A Változó Világ Szociális Egyesület teljes tevékenységét az elnök irányítja, szervezi és ellenőrzi. A szervezeti felépítést az SZMSZ-ben megadottak szerint - az alábbi ábra mutatja be: 1.változat 5/24

6 A szervezet kis létszáma miatt egy adott projekthez kapcsolódóan egy munkatárs több munkakört is betölthet. Jelmagyarázat: 1: az Egyesület minőségirányítási felelős feladatait - a munkaerő piaci szolgáltatás nyújtás területén - a TÁMOP projektmenedzser látja el, 2: Az esélyegyenlőségi munkatárs feladatát a kijelölt munkaerő piaci szolgáltatás ügyintéző biztosítja. 3: A szakmai megvalósítók az Egyesület munkatársai (munkaerő-piaci szolgáltatás ügyintéző), akik külső szakértő (mentor) segítsége mellett végzik munkájukat. A szervezet operatív működéséhez szükséges feltételeket pl. ifjúsági csereprogramok, EVS programok, EU-s projektek stb. az Óvárosi Humán Szolgáltató Központ biztosítja, Együttműködési megállapodás keretében. 2. Vezetői nyilatkozatok 2.1. A Változó Világ Szociális Egyesület küldetése Az Egyesület 2006-ban jött létre Debrecenben azzal a céllal, hogy a kihívással élő emberek életminőségének javítását elősegítse. Munkatársaink szorgos munkája és programjaink egyaránt arra hivatottak, hogy a fenti célt teljesítsük. Folyamatosan feltárjuk a célcsoport hátrányát okozó tényezőket, és dinamikusan fejlődve kiépítjük a minden érintett számára kielégítő és elérhető megoldási formákat. Ennek érdekében szolgáltatásaink, segítő lehetőségeink és programjaink köre folyamatosan bővül. Az Egyesület küldetése: Kihívással élők segítsége 2.2. A Változó Világ Szociális Egyesület jövőképe Hosszútávon fenntartható, a hátrányos helyzetű emberek megsegítésének céljából működő, hasznos, valós szükségleteken alapuló tevékenységeket folytató civil szervezet fejlesztése, mely gyorsan és jól reagál a külső gazdasági társadalmi környezet kihívásaira. Célcsoportjának támaszt, közvetett, vagy közvetlen segítséget nyújt, az Egyesületnél dolgozóknak biztonságos, akadálytalan munkahelyeket. Tagjai közé segíteni akaró embereket választ, külső kapcsolatait célirányosan választja meg. Nyitott az új tevékenységek, szolgáltatások bevezetésére, amennyiben kapcsolódik a korábban meghatározott szervezeti profilhoz. Munkarendjében szabályozott (feladatok, hatáskörök), mégis rugalmas (munkaidő). Nem kirekesztő, egyik legfőbb szempontja az esélyegyenlőség érvényesülése. Tudatos PR tevékenységet folytat, mely által mind szélesebb körben ismerhetőek meg szolgáltatásai, ezáltal több emberhez jutnak el. A jövőben is non-profit végzi szolgáltatásait. 1.változat 6/24

7 3. Minőségirányítási rendszer bemutatása 3.1. A minőségirányítási rendszer felépítése A minőségirányítási rendszer szabályzata a PDCA ciklusra építve - az alábbi fő elemekből áll: Tervezés Feltételek biztosítása Működés szabályozása Mérés/ visszacsatolás Vezetői felelősség Jogi megfelelés Stratégiai- és éves tervezés Működési rend biztosítása Partnerkapcsolatok irányítása, partneri adatok kezelése Emberi erőforrások biztosítása Gazdasági erőforrások biztosítása A szervezet működtetése A konkrét szakmai folyamatok leírása (Munkautasítások) Biztonság, megváltozott munkaképességűek kezelése Mérés, elemzés, javítás (kapcsolódó mutatórendszer) Minőségirányítási kézikönyv tárgya Az Egyesület jelen minőségirányítási rendszere a munkaerő piaci szolgáltatások, valamint ezekhez a folyamatokhoz kapcsolódó tevékenységeket szabályozza, egyéb területek tevékenységeit nem foglalja magában. Kidolgozása során az OFA által kiadott Önértékelési útmutatót, a vonatkozó jogszabályok előírásait, valamint a partneri és a saját elvárásokat vettük figyelembe. Emellett a szervezet működteti a felnőttképzési intézet akkreditációját támogató irányítási rendszerét, melynek bemutatása nem képezi jelen kézikönyv tárgyát. A Minőségirányítási kézikönyv felhasználási köre A Minőségirányítási kézikönyv az Egyesület keretein belül használható. Külső személynek vagy szervezeteknek az elnök engedélyével adható át. Külső a személyek változtatások átvezetésére nem kötelezett példányt kapnak. A Minőségirányítási kézikönyv hatálya kiterjed az Egyesület minőségirányítási rendszere által szabályozott egységének valamennyi dolgozójára, a címoldal Egyesület vezetői aláírását követően. A Minőségirányítási kézikönyv a minőségirányítási vezetőnél - illetve a belső számítógépes hálózaton keresztül - az Egyesület minden érintett alkalmazottja számára hozzáférhető. A Minőségirányítási kézikönyv változtatása A minőségirányítási felelős felel a Minőségirányítási kézikönyv évente legalább egyszeri felülvizsgálatáért, szükség szerinti aktualizálásáért. A módosítások átvezetése fejezetenként, az elnök általi jóváhagyást követően történik. 1.változat 7/24

8 3.2. Dokumentációs rendszer felépítése Az Egyesület munkaerő piaci szolgáltatásihoz kapcsolódó folyamatait a jelen Kézikönyvben, valamint a hivatkozásaiban előírtak (tematikák, munkaköri leírások, stb.) szabályozzák. Az alábbi táblázat összefoglalóan tartalmazza az Egyesület által alkalmazott dokumentumtípusokat. Vezetői nyilatkozatok Minőségirányítási kézikönyv (önértékelés) Munkautasítások Előírások Feljegyzések Küldetés, jövőkép, minőség politika Az Egyesület jövőképét, a minőséggel kapcsolatos elkötelezettségét deklaráló nyilatkozatok Minőségirányítási kézikönyv A minőségirányítási kézikönyv az Egyesület működési struktúrájára épített minőségirányítási rendszerét mutatja be. A kézikönyvet az elnök léptette hatályba, s egyúttal alkalmazását az Egyesület érintett személyi állományára kötelezően elrendelte. Jelen minőségirányítási kézikönyv az Egyesület minőségirányítási rendszerének alapdokumentuma, amely tartalmazza a vezetői nyilatkozatokat, a rendszer folyamatait és kölcsönhatásaikat, a folyamatok rövid leírását, és az azokat részletesen szabályzó dokumentumokat. Az egyes munkaerő piaci szolgáltatás lebonyolításához kapcsolódó specifikus előírások, melyek tartalmazzák a megvalósításhoz szükséges valamennyi előírást. Belső szabályzatok, módszertanok, munkaköri leírások stb. Az Egyesület működésében alkalmazandó olyan lényeges külső vagy belső dokumentumok, amelyek valamilyen követelményt, előírást (módszertani leírásokat, meghatározott teljesítési, működési feltételt, paramétert, stb.), illetve a szolgáltatás értékelésére, minősítésére szolgáló kritériumokat tartalmaznak. Feljegyzések, formanyomtatványok (bizonylatok), jegyzőkönyvek Olyan dokumentumok, amelyek adott tevékenység végrehajtását, vagy annak eredményeit objektív bizonyítékokként igazolják formanyomtatványon (bizonylaton), jegyzőkönyvben, vagy egyéb reprodukálható módon. A feljegyzések alkalmazását és az illetékességeket az adott előírások hivatkozzák meg. Az alkalmazott formanyomtatványokat az egyes utasítások mellékletei tartalmazzák. Elektronikusan a kijelölt számítógépes könyvtárban hozzáférhetők. A rendszerdokumentáció tartalma a belső minőségügyi oktatások keretében ismertetésre kerül, ezzel is biztosítva, hogy az alkalmazottak azonosuljanak a folyamatok hatékony végrehajtásához szükséges ismeretekkel. A minőségirányítási rendszerbe foglalt dokumentumok elkészítéséért és aktualizálásáért elsődlegesen a minőségirányítási felelős felel. A dokumentumok jelölése, jóváhagyása és kiadása A dokumentumokat a megnevezésük, dátum és a kiadás szám azonosítja. A dokumentumok évente felülvizsgálatra kerülnek, érvényesek visszavonásig. A minőségirányítási rendszerben csak jóváhagyott (aláírt) és érvényes dokumentum kerül alkalmazásra. Az Egyesület nevében történő aláírási jogosultságot az Alapszabály tartalmazza. A minőségügyi dokumentumok tárolásának, módosításának, az érvénytelen dokumentumok megsemmisítésének módját a Dokumentumok és feljegyzések kezelése c. utasítás (MK 4.sz. melléklet) tartalmazza. 1.változat 8/24

9 3.3. Feljegyzések kezelése A munkaerő piaci szolgáltatás során alkalmazott feljegyzés típusokat (mintákat) munkaerő piaci szolgáltatásonként a belső szerveren kialakított könyvtár rendszer tartalmazza. A feljegyzések aktuális formátumának alkalmazása a hálózaton közzétett minták alapján biztosított. Az épségük és az olvashatóságuk megőrzése végett az Egyesület a feljegyzéseket megfelelően jellemzően projekthez kapcsolódó csoportosításban - tárolja, gondoskodik azok szóban forgó szolgáltatásokkal való azonosíthatóságáról, visszakereshetőségéről. Az információk tárolása és kezelése során a hozzáférhetőség kizárólag az illetékes személyek számára biztosított, az Adatvédelmi szabályzatban (MK 1.sz. melléklet), valamint a Dokumentumok és feljegyzések kezelése c. utasításban előírtak szerint. 4. Vezetői felelősség 4.1. A vezetőség elkötelezettsége Az Egyesület vezetése meghatározta, dokumentálta, napi tevékenységei során folyamatosan demonstrálja a partneri és jogszabályi követelmények végrehajtása iránti elkötelezettségét. Ennek érdekében a következő intézkedéseket hoztuk: - meghatároztuk a szervezet Küldetését és jövőképét, - kidolgoztuk minőségpolitikánkat, stratégiánkat, szervezetfejlesztési tervünket, - tevékenységünket éves terv kidolgozásával és megvalósításával kapcsoljuk stratégiai terveinkhez, - folyamatosan biztosítjuk az Egyesület működési rendjét, és az ahhoz szükséges erőforrásokat (beleértve a folyamatos fejlesztés és a szervezeti kultúra fejlesztését), - információs és dokumentációs rendszerünket úgy építettük ki, hogy valamennyi munkatársunk tisztában legyen a külső és belső partneri igényekkel és követelményekkel, - vezetőségi átvizsgálásokkal gondoskodunk arról, hogy céljaink megvalósuljanak és a kiépített minőségirányítási rendszerünket eredményesen, és hatékonyan működtessük, - szolgáltatásunkhoz kapcsolódóan partnerközpontú szemléletet tudatosítunk Felelősségi körök és hatáskörök Az alapvető szervezeti viszonyokat, működési és aláírási rendet a Szervezeti és Működési Szabályzat rögzíti. Az Egyesület szervezeti felépítését az 1.4. fejezet szemlélteti. Minden munkatárs Munkaszerződéssel valamint munkaköri leírással rendelkezik. A munkaköri leírásban rögzítésre kerülnek a minőségirányítási rendszer által megfogalmazott követelmények végrehajtásával kapcsolatos személyi kapcsolatok, illetve kölcsönviszonyok, felelősségek, a szükséges szervezeti önállóság és hatáskör. A munkaköri leírásokat az elnök adja ki. A leírást a munkavállaló a munkaszerződés aláírásával veszi át. Egy példány a dolgozóé, a másik példány az irattárba kerül. Alvállalkozói munkavégzés esetén a vonatkozó Megbízási szerződés tételesen tartalmazza az adott munkavégzéssel (tanácsadó) kapcsolatos feladatokat. Minden dolgozó felel az általa végzett munka minőségéért. A minőségirányítási felelős feladata folyamatosan vizsgálni a hatékonyság növelésének, illetve a folyamatok továbbfejlesztési lehetőségét. 1.változat 9/24

10 A közgyűlés, az elnökség és a vezetés feladatait, hatáskörét a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. A minőségirányítási felelős felelőssége és hatásköre A minőségirányítási felelős egyértelműen meghatározott hatáskörrel és felelősséggel rendelkezik annak érdekében, hogy létrehozza, bevezesse és működtesse az Egyesület munkaerő piaci tevékenységét szabályozó - minőségirányítási rendszerét. Ezen belül feladata: - önértékelések lebonyolítása, - hatékony minőségirányítási rendszer bevezetése, működtetése, felügyelete és aktualizálása a vonatkozó OFA ajánlásoknak megfelelően, - a minőségalakulás figyelemmel kísérése és a helyesbítő/megelőző tevékenységek meghatározása, végrehajtásának felügyelete, - a belső (munkatársakat érintő) minőségügyi oktatás, képzés, továbbképzések koordinálása és felügyelete. - belső mérések, ellenőrzések eredményei alapján javaslattétel a korrekciókra, fejlesztésre vonatkozóan, - a külső (résztvevői, hatósági, stb.) minőségi követelmények figyelemmel kísérése, elemzése és a végrehajtás koordinálása, - a Minőségirányítási kézikönyv, valamint a kapcsolódó utasítások aktualizálásának, módosításának előkészítése, koordinálása Vezetés felelőssége A vezetés felelős az Egyesület működését meghatározó politikák, stratégiák kidolgozásáért, megvalósításáért. A vonatkozó jogszabályi előírások betartásáért, és a működéshez szükséges erőforrások biztosításáért. A minőségirányítási rendszert a vezetés évente egyszer átfogóan értékeli. Az átvizsgálás kitér a fejlesztési lehetőségek értékelésére és a minőségirányítási rendszerben szükséges változások meghatározására, beleértve az éves terveket. A vezetőségi átvizsgálás bemenő adatai információt tartalmaznak: - Éves tervek megvalósulásáról, - Szervezet fejlesztési tervben előírtak megvalósulásáról, - Szolgáltatás fejlesztési tervekben előírtak megvalósulásáról, - az önértékelés, az ellenőrzések és a vezetői értékelések eredményeiről, - részvevői visszajelzésekről, beleértve a részvevők panaszait, - a folyamatok működéséről és a szolgáltatások megfelelősségéről, Értékelő beszámolók eredményei, - erőforrások biztosítottságáról. - a megelőző és a helyesbítő tevékenységek helyzetéről, valamint - a fejlesztésre irányuló ajánlásokról. A felülvizsgálatok alapján a vezetés gondoskodik az Egyesület minőségirányítási rendszerének folyamatos javításáról, célkitűzéseinek aktualizálásáról. A szervezet vezetőinek felelősségét az SZMSZ valamint az Alapszabály határozza meg. A szervezet elnöke a Közgyűlésnek tartozik beszámolási, elszámolási felelősséggel. 1.változat 10/24

11 5. Jogi megfelelés Az Egyesület minőségirányítási rendszerének működésével kapcsolatos jogi követelményeket a Jogszabály listán tarjuk nyilván. A lista a jogszabály azonosítás mellett tartalmazza a megfelelés értékelést (igazolást) is. Az alaplista folyamatos aktualizálása a minőségirányítási felelős feladata. A jegyzék arra szolgál, hogy az Egyesület vezetőjét segítse a módszeres dokumentum ellenőrzésben. Az önellenőrzés során az egyes dokumentum típusokat elemenként ellenőrizheti a vezető: minden jogszabályban előírt, vagy szakmailag ajánlatos elemet külön sorban jelölünk. Ha az ellenőrzést végző az adott elemet megtalálta az adott dokumentumban, a nyilvántartásban jelöli ( megfelel ) státusz. Ha valamely elemet nem találta meg az ellenőrző, akkor a pótlásra, kiegészítésre utasítást kell adni, esetleg tervet kell kidolgozni. Az önellenőrzés lényege az, hogy az Egyesület számára világos legyen, milyen jogi normáknak nem tud megfelelni egy adott pillanatban, mit kell kijavítania a megfelelés érdekében. A dokumentumok önellenőrzése jogi szempontból: Alapvető általános dokumentumok Alapszabály, Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ). Alapvető szakmai dokumentumok Akkreditációs Kézikönyv (felnőtt képzés), Minőségirányítási Kézikönyv (Munkaerő piaci szolgáltatás), Munkautasítások (MK 5-6. sz. melléklet). Egyesület ügyintézés dokumentumai Adatkezelési szabályzat (MK 1.sz. melléklet), Dokumentumok és feljegyzések kezelése (MK 4.sz. melléklet), Ügyfélszolgálati rend és panaszkezelési szabályzat (MK 3.sz. melléklet). Munkaügyi dokumentumok formai előírások, Munkaköri leírások. Gazdálkodás folyamatát szabályozó dokumentumok Közhasznúsági jelentés, Pénz- és értékkezelési szabályzat, Védelmi jellegű szabályzatok Munkahelyi kockázat elemzés, Érdekvédelmi szabályzatok Esélyegyenlőségi Terv (MK 2.sz. melléklet). 1.változat 11/24

12 Az elnök a jogszabály változásokat folyamatosan figyeli - honlap segítségével -, és vonatkozás esetén az érintetteket - projekt menedzsment üléseken, illetve kör en keresztül - tájékoztatja. A Jogszabálylistát a minőségirányítási felelős aktualizálja. Szükség esetén gondoskodik a törvényi követelményeknek való megfelelésről, melyhez szükséges erőforrás biztosítása az Egyesület elnökének a felelőssége. Az Egyesület működésével kapcsolatos információ - és adatkezelés a törvényi és belső előírásoknak megfelelően történik. Az ezzel kapcsolatos követelményeket az Adatkezelési szabályzat (MK 1.sz. melléklet) tartalmazza. A személyes adatokat tartalmazó iratok tárolási feltételeinek biztosítása, illetve a követelményekben előírtak betartatása az elnök felelőssége. 6. Stratégiai - és éves tervezés 6.1. Stratégiai tervezés A szervezet Stratégiai Tervét a vezetőség Operatív célokká bontja le, melyek megvalósulásához Éves terveket rendel. A tervezés SWOT, valamint PEST elemzéssel és vezetői interjúkkal végezzük. Az Éves tervek - kiterjednek a munkaerő piaci szolgáltatásokkal kapcsolatos minden lényeges funkcióra és az érintett valamennyi szervezeti egységre, illetve személyre, - az érintettek számára közérthetőek, - összhangban vannak az Egyesület Stratégai tervével, - igazodnak az Egyesület munkaerő piaci szolgáltatói tevékenységéhez, a jogszabályi és szakmai követelményekhez, a belső előírásokhoz, - mérhetőek, tartalmaznak sikerkritériumokat és alkalmasak az objektív értékelésre, - megvalósításához az Egyesület vezetése határidőt, felelősöket és erőforrásokat rendelt. Az Éves tervek teljesülését a minőségirányítási felelős folyamatosan felügyeli, valamint az éves átfogó vezetőségi átvizsgálás során a vezetőség elemzi és értékeli. A tervek éves értékelése és a következő évre vonatkozó meghatározása a közgyűlés feladata Szervezetfejlesztési terv A szervezetfejlesztés terv készítése során az alábbi bemeneti információkat vesszük figyelembe: - szervezet kiindulási helyzetét (tevékenységek, szakmai kapacitások, anyagi erőforrások), - a kiindulási helyzet alapján elkészített SWOT/PEST elemzést, - a fejlesztésben érintett területek részletes bemutatását, a fejlesztés megvalósításának módját, ütemezését, kapacitás- és erőforrás-igényét, - kockázatelemzését, - várt eredményeit és az eredmények mérését szolgáló mutatók (indikátorok) meghatározását; - a szervezet diagnózisát: jelenlegi célját, tevékenységének feltételeit, környezetének, a munkaszervezetének, valamint a humánerőforrásának bemutatását, továbbá jelenlegi szolgáltatásait, azok szervezését és környezetét - a diagnózisban beazonosított akadályok, működési problémák részletes, többdimenziós bemutatását az akadályok feloldására, a problémák megoldására adható válaszokat, a fejlesztés lehe- 1.változat 12/24

13 tőségét és irányát területenként a szükséges erőforrások beazonosítását és azok megszerzésének lehetőségeit, az új szervezeti működés várható eredményeit. A Szervezetfejlesztési terv kimenete: - a szervezet Szervezeti és Működési Szabályzata, amely tükrözi a projekt keretében elvégzett szervezetfejlesztés eredményét, a bemenetként leírtak viszonylatában, mérhető és igazolható módon Szolgáltatás fejlesztési terv A Szolgáltatás fejlesztési tervet munkaerő piaci szolgáltatásként kerül kidolgozásra. A terv készítése során az alábbi bemeneti információkat vesszük figyelembe: - szervezet által biztosított szolgáltatás(ok) kiinduláskori helyzetét, az OFA sztenderdben meghatározott szolgáltatással összehasonlító elemzését (Rés-elemzéssel vagy folyamatábrákkal), - a kiindulási helyzet alapján elkészített SWOT-elemzést, - a fejlesztésben érintett területek részletes bemutatását, a fejlesztés megvalósításának módját, ütemezését, kapacitás- és erőforrás-igényét (Felmérő adatlap), - kockázatelemzését, - várt eredményeit és az - eredmények mérését szolgáló mutatók és cél értékek (indikátorok) meghatározását; Szolgáltatás fejlesztési terv kimenete: - szervezet által biztosított szolgáltatás(ok) napi gyakorlatának bemutatását a sztenderdek viszonylatában, - a szolgáltatás minőségbiztosítására kialakított és a gyakorlatban alkalmazott módszerek és tevékenységek bemutatását, valamint az - ezt igazoló dokumentumok. Úgynevezett indikátorrendszerben kerülnek meghatározásra az egyes folyamatok megfelelőségéhez kapcsolódó mérőszámok. Az indikátorrendszer kidolgozása, a célértékek teljesülésének folyamatos felügyelete az önértékelő team felelőssége. 7. Működési rend biztosítása Az Egyesület működését meghatározó alapvető dokumentumai: - Alapszabály, - Szervezeti Működési Szabályzat. A dokumentumok megfelelnek az Egyesület működését meghatározó alapvető jogszabályoknak. Tartalmazzák, meghatározzák az Egyesület: - alapítás célját, - az Egyesület jogállását és tagságát, - az Egyesület szervezetét és tisztségviselőit, - az Egyesület gazdálkodásának alapelveit, - az Egyesület gazdálkodásával kapcsolatos egyéb rendelkezéseket, - az Elnökség és a Felügyelő bizottság munkáját valamint a vezető tisztségviselő feladatit, jogosultságát. 1.változat 13/24

14 Az Alapszabály és az SZMSZ kidolgozásáért, szükség szerinti aktualizálásáért az elnök felel. Az alapvető dokumentumokat az Egyesület közgyűlése hagyja jóvá. Ezen túlmenően a működést alapvetően az 5. fejezetben felsorolt dokumentumok előírásai határozzák meg. Valamennyi belső dokumentum ellenőrzési, jóváhagyási joga az Egyesület elnökéé. Az abban leírtak betartásáért, betartatásáért minden érintett kollega felel. A működéshez szükséges pénzügyi, humán és tárgyi feltételek biztosítása a vezetőség felelőssége, a stratégiai tervben és éves programokban meghatározottak szerint. 8. Partnerkapcsolatok irányítása, partneri adatok kezelése 8.2. Belső kapcsolattartás A szervezeti egységek közötti kapcsolattartást, a belső kommunikáció legjellemzőbb fajtái: - projekt menedzsment értekezletek, - belső számítógépes információs rendszer működtetése (projektenkénti és szakterületenkénti bontásban) - belső számítógépes levelező rendszer ( es) működtetése, - szóbeli, személyesen történő tájékoztatás. Havi gyakorisággal úgynevezett projektmenedzsment értekezletek keretében, projektenkénti bontásban kerülnek értékelésre a futó programok, a szükséges feladatok, felelősök és határidők kijelölésével. Minden ülésről Emlékeztető jegyzőkönyv, valamint Jelenléti ív kerül kiállításra Külső kapcsolattartás A külső kapcsolattartás célja az Egyesület tevékenységének népszerűsítése és az együttműködés platformok kialakítása. A külső partnerekkel történő kapcsolattartás érdekében az Egyesület egy úgynevezett Partner adatbázist hozott létre, mely számítógépes nyilvántartás tartalmazza a partnerek nevét, elérhetőségét és a kapcsolattartó megnevezését. Az adatbázis naprakészen tartásáért a minőségirányítási felelős felel. Az Egyesület weboldalán elérhetők a működésünkkel kapcsolatos általános tájékoztatók, aktuális információk, ezen belül a munkaerő-piaci szolgáltatások ismertetői, letölthető adatlapjai. Média felé történő tájékoztatási joggal az elnök rendelkezi. A külső partnerekkel való kapcsolattartás elsődleges felelőse az Egyesület elnöke. Az Egyesület nem tart fent kapcsolatot az alábbi szervezetekkel: - Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, - önkormányzatok, - felső- és középfokú oktatási intézmények. Kapcsolattartás egyéb civil szervezetekkel A szervezet elsődlegesen konzorciumi pályázatok kertében tartja a kapcsolatot a civil szervezetekkel, egyéb egyesületekkel. Kiemelt konzorciumi partnerünk szindikátusi szerződésben foglaltak 1.változat 14/24

15 szerint - a Változó Világ szociális Egyesület, valamint az ÉRTED-EGYÜTT Támogató Szociális Egyesület. Ezen túlmenően aktívan közreműködünk a Civil Fórum működtetésében. Munkáltatók A munkáltatók elsődleges kapcsolattartója az Egyesület elnöke. A konkrét együttműködés formája ebben az esetben is Együttműködési megállapodásban kerül rögzítésre. A megállapodás előkészítése az érintett projekt menedzser feladata, jóváhagyása az elnök jogosultsága. Családsegítő, szociális és egészségügyi intézmények A családsegítő, szociális és egészségügyi intézményekkel szükség szerinti kapcsolattartás jellemzően alkalomszerűen, konkrét programhoz kapcsolódóan - a TÁMOP projektmenedzser felelőssége. A szervezet szolgáltatásait igénybe vevő ügyfelek A munkaerő-piaci szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelekkel az érintett tanácsadó (munkaerő piaci szolgáltatási szakértő) tartja a kapcsolatot, a vonatkozó Munkautasításban leírtak szerint, a kapcsolódó feljegyzéseken igazolt módon, Az utánkövetés módja a sztenderd előírásokban meghatározottak szerint szabályozott, biztosított és dokumentált Ügyfélfogadási és tájékoztatási rendje Ügyfélfogadás helyszíne: 4024 Debrecen, Rákóczi u. 62/A. Ügyfélfogadás időpontja: hétfő-péntek: 14:00-16:00 A személyesen érdeklődőket itt tájékoztatjuk, illetve ekkor hozzáférhetőek a munkaerő piaci szolgáltatások ismertetői, szóróanyagai. Interneten való éjjel-nappali tájékozódás: Honlap: Információ kérhető: címen Az ügyfélszolgálat működési rendjét az Ügyfélszolgálati rend és panaszkezelési szabályzat határozza meg. A munkaerő-piaci szolgáltatásokkal kapcsolatos Tájékoztatók/igénybevételéhez szükséges nyomtatványok az Egyesület honlapján elérhetők. A szolgáltatást igénybe vevő felé közzététellel biztosítjuk a következő információkat: - pontos, részletes tájékoztatás a vállalt szolgáltatásokról, - Ügyfélszolgálati rend és panaszkezelési szabályzat (MK 3.sz.melléklet), - Adatkezelési szabályzat (MK 1.sz. melléklet). 1.változat 15/24

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél 1. A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Minőségirányítási Kézikönyv

Minőségirányítási Kézikönyv FVM MGI Oldal: 1/7 4. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 4.1. Általános követelmények Olyan minőségirányítási rendszert hoztunk létre, dokumentáltunk és tartunk fenn, amely megfelelő eszköz arra, hogy tevékenységünk

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

Munkakörelemzés a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Munkakörelemzés a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Munkakörelemzés a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél 1. A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Kft 2007-től munkaerő közvetítő irodát üzemeltet megváltozott munkaképességű munkavállalók számára. Mint olyan,

Részletesebben

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK 1/6 oldal Tartalomjegyzék: 1/ Célmeghatározás 2/ Területi érvényesség 3/ Fogalom meghatározások 4/ Eljárás 5/ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6/ Dokumentálás Készítette: Szigeti Edit Jóváhagyta: Bálint

Részletesebben

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT MŰHELYMUNKA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK ÁTALAKÍTÁSA AZ ISO 9001:2015 SZERINT GYAKORLATI FOGÁSOK. TOHL ANDRÁS TECHNIKAI VEZETŐ SGS HUNGÁRIA KFT. NAPIREND Bevezetés, problémák,

Részletesebben

Mester Példány. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció

Mester Példány. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció 1081 Budapest, Népszínház u. 57. I/8. Hatálybaléptetés időpontja: Készítette:.... Ács Lajos cégvezető - minőségügyi vezető Ellenőrizte és Jóváhagyta:.... Ácsné Cseh Ildikó cégtulajdonos Figyelem! Az, a

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ME-04 BELSŐ AUDIT Átdolgozta és aktualizálta:... Tigerné Schuller Piroska minőségirányítási vezető Jóváhagyta és a bevezetést elrendelte:... Dr. Gábor Ferenc Jegyző

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA Készítette: Varsányi Nóra Bársony Zsolt közreműködésével TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA LAKHATÁSI TÁMOGATÁS BELSŐ MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI (ÉRTÉKELÉSI) RENDSZERE Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE Jóváhagyta: A dokumentum kódja: SZ-17/M01 Változat száma: 01 Prof. Dr. Nagy

Részletesebben

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. május 26-i ülésére Saád Tamás, Dr. Peredi Katalin Szervezetfejlesztési

Részletesebben

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség A.4. Felelősségek az MRSZ - Motoros Könnyű repülő Sport Szövetség MKSSZ Légi alkalmasság Tanúsítás folyamatában: A.4.1. Felelősségek a SES A1 és az UL A2 területek Légi alkalmasság felülvizsgáló folyamatában:

Részletesebben

Minőségfejlesztési kézikönyv

Minőségfejlesztési kézikönyv Minőségfejlesztési kézikönyv Kézikönyv a felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési feladataihoz Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A felsőoktatás minőségfejlesztési helyzete

Részletesebben

A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013

A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013 A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013 Kérjük, hogy a pályázati adatlap 6.1 (Kötelező indikátorok) pontjában a választott tevékenységhez tartozó táblázatokat töltse ki. A táblázatban megadott

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére 6. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi belső i tervének jóváhagyása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Budapest, 2013. december 17. Összeállította: Ellenjegyezte: Günthner Attila Irodavezető Ángyánné Kiss Zsuzsanna Ellenőrző Bizottság elnök Kovács András

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Tematika minőségügyi oktatáshoz MU 008.EF

Tematika minőségügyi oktatáshoz MU 008.EF Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Tematika minőségügyi oktatáshoz MU 008.EF Készítette: Dr. Zagyi Bertalan Folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Zagyi Bertalan

Részletesebben

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium Alkalmazott standardok MSZ EN ISO 9000:2001 (EN ISO 9000: 2000) Minőségirányítási

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE. A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0090 Újfehértó, 2009. január 05. TARTALOM 1. A szervezet feladat- és hatásköre 3. 2. Szervezet

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére. Izsák Város Címzetes Főjegyzőjétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére. Tárgy: Az Izsáki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE. XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia 2015. Szeptember 17.

AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE. XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia 2015. Szeptember 17. AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE 2015. Szeptember 17. SGS BEMUTATÁSA Alapítás: 1878 Központ: Genf, Svájc Tevékenység: Ellenőrzés, vizsgálat és tanúsítás Szervezet: 80.000

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra Oldal: 1 / 5 1. A szabályzat célja Jelen működési és eljárási szabályzat célja a megfelelőségértékelési tevékenység szabályozása a kijelölt területen. 2. Alkalmazási terület ÉMI-TÜV SÜD Kft. kijelölt területe.

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

AZ A KOMPONENS INDIKÁTORAI

AZ A KOMPONENS INDIKÁTORAI AZ A KOMPONENS INDIKÁTORAI Kérjük, hogy a pályázati adatlap 6.1 (Kötelező indikátorok) pontjában a választott tevékenységhez tartozó táblázatokat töltse ki. A táblázatban megadott minimálisan ek (indikátorok)

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Belső és külső kommunikáció standard

Belső és külső kommunikáció standard Belső és külső kommunikáció standard Betegbiztonsági Fórum Sinka Lászlóné Adamik Erika 2013. 06. 27. Vezetés, humánerőforrás, minőségmenedzsment munkacsoport 1 Gyökérokok keresése (belső kommunikáció)

Részletesebben

EU 2020 és foglalkoztatás

EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kiemelkedő célkitűzése a foglalkoztatási kapacitás növelése. A kijelölt problémák: munkaerő-piaci szegmentáció képzési kimenetek és munkaerő-piaci

Részletesebben

BEREG TÖBBCÉLÚ EGYESÜLET 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ 2012. év

BEREG TÖBBCÉLÚ EGYESÜLET 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ 2012. év Adószám: 18223134-1-15 BEREG TÖBBCÉLÚ EGYESÜLET 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ 2012. év Bereg Többcélú Egyesület 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc utca 46. 1. Számviteli beszámoló Közhasznúsági

Részletesebben

Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció -

Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció - Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció - Kulcsszavak - Teljes dokumentáltság, szabályozottság - Visszavezethetőség - Rendszeres külső és belső ellenőrzés - Folyamatos fejlődés - Esetlegesség,

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság Információs, ügyfélszolgálati, panaszkezelési rendszer leírása

Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság Információs, ügyfélszolgálati, panaszkezelési rendszer leírása Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság Információs, ügyfélszolgálati, panaszkezelési rendszer leírása Nyíregyháza 2013. 1. Ügyfélszolgálat Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság felnőttképzési tevékenységének

Részletesebben

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA ÁR-07 1. AZ CÉLJA Kialakítani egy olyan szabályozott folyamatot, mely egy éves időcikluson belül tartalmazza és feldolgozza

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Tájékoztató az intézményvezetői portfólió készítéséhez

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET Dr Sugár Dezső előadás a VISEGRÁDI NÉGYEK TALÁLKOZÓJÁRA MISKOLC, LILLAFÜRED 1 A KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET MUNKÁJÁNAK JOGI KERETEI EU irányelv egységes keretfeltételeket

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER IRÁNYÍTÁSA MF 01.RE

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER IRÁNYÍTÁSA MF 01.RE Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER IRÁNYÍTÁSA MF 01.RE Készítette: Dr. Váncsa Andrea Átvizsgálta: Dr. Szűcs Gabriella Jóváhagyta:

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

ISO 9001 revízió Dokumentált információ

ISO 9001 revízió Dokumentált információ ISO 9001 revízió Dokumentált információ Dokumentumkezelés manapság dokumentált eljárás Minőségi kézikönyv DokumentUM feljegyzés Dokumentált eljárás feljegyzések kezeléséhez Dokumentált eljárás dokumentumok

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL. MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL. MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Veszprém, Stromfeld Aurél utca 9/E V.l13. Veszprém, 2012.

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2014. 1.1.18. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án A Képzési és Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: KTI) ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4.

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4. 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4. Móricz Pál ügyvezető igazgató Szenzor Gazdaságmérnöki Kft. változások célja Előadás tartalma megváltozott fogalmak, filozófia mit jelentenek

Részletesebben

/2006. ( ) ICSSZEM. r e n d e l e t e. a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről

/2006. ( ) ICSSZEM. r e n d e l e t e. a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTER Szám: 9666-1/2006. TERVEZET /2006. ( ) ICSSZEM r e n d e l e t e a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi

Részletesebben

Belső felülvizsgálat MF 16

Belső felülvizsgálat MF 16 Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Belső felülvizsgálat MF 16 Készítette: Dr. Balatoni Ildikó folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Balatoni Ildikó mb. stratégiai

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése A vizsgálat elsősorban nem a tulajdonos és a hitelezők, hanem a forrást biztosító támogató érdekében történik.

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet Belső ellenőri ütemterv 014. évre Tervezet 013. november 04. Sába-000 Kft 4031 Debrecen Trombitás utca 11 Ellenőrzési stratégia 014 Az Áht. alapján a belső ellenőrzés a jogszabályoknak és belső szabályoknak

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Alapszabály

Belső Ellenőrzési Alapszabály Belső Ellenőrzési Alapszabály Az Ecomore Befektetési és Tanácsadó Kft. ügyvezetőjének utasítása a belső ellenőrzési rendszer szabályozásáról Az Ecomore Kft ellenőrzési funkciói a belső ellenőrzési rendszer

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat 1. A szabályzat célja A panaszkezelés szabályozásának célja, az 1991. évi XLIX. Törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról hatálya alá tartozó felszámoló szervezetek

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

Az Igazoló Hatóság tevékenysége. Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3.

Az Igazoló Hatóság tevékenysége. Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3. Az Igazoló Hatóság tevékenysége Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3., Budapest TARTALOM Jogszabályi háttér, szervezet Költségigazolás

Részletesebben

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője 1 Az előadás témái Emlékeztetőül: összefoglaló a változásokról Alkalmazási

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 2. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Jelentés azonosító adatai: A jelentés tárgyát képező időszak kezdő dátuma 2013.09.26 A jelentés

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer dokumentumai előadó: Dr. Szigeti Ferenc főiskolai tanár

A minőségirányítási rendszer dokumentumai előadó: Dr. Szigeti Ferenc főiskolai tanár Műszaki Alapozó, Fizika és Gépgyártástechnológia Intézeti Tanszék Minőségirányítás alapjai A minőségirányítási rendszer dokumentumai előadó: Dr Szigeti Ferenc főiskolai tanár A minőségirányítási rendszer

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL. MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL. MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Veszprém, Stromfeld A. u. 9/E 5/13 Veszprém, 2011. március

Részletesebben

Változások folyamata

Változások folyamata ISO 9001:2008 Változások az új szabványban Változások folyamata A változtatások nem csak a rendszer dokumentumait előállítókra vonatkozik, hanem: az ellenőrzéseket végzőkre, a belső auditot végzőkre, és

Részletesebben

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat SZÁMÁRA) alapján írta és szerkesztett anyag (szerkesztette: www.ovodaiszakerto.hu) Oldal 1 Tartalomjegyzék 1. ALAPADATOK... 3 2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...

Részletesebben

Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel

Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel Fábián Zoltán Dr. Horváth Zsolt, 2011 Kiindulás SZTE SZAKK információ információ adatvédelmi szabályozás napi gyakorlat információ Milyen az összhang? belső

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben